Heuvelrug totaal maart 2017 online

Page 4

Badkamer en sanitair   Gas en waterleidingen  riool verstoppingen

4

zwolsmanzwolsman

Het oudste en vertrouwdste adres, in de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor al uw installatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Thuis in uw tuin

• Electra werkzaamheden • Centrale Verwarming onderhoud en storingen • Badkamer en sanitair • Dakbedekking werkzaamheden • Gas- en waterleidingen • Riool verstoppingen • Zonnepanelen

Slappedel 26, 3931 MN Woudenberg t. 033 28 64 152 f. 033 28 64 152 m. 06 51 64 32 25 info@hoveniersbedrijfsinke.nl www.hoveniersbedrijfsinke.nl

Zwolsman Leersum B.V. sinds 1950 • Ambachtsweg 14, 3953 BZ MAARSBERGEN T: 0343 45 56 20 • I: www.zwolsman-installatie.nl

A7_74x105.indd 1

18-11-11 10:07

ELS G E T IN T IS L DÉ SPECIA ERTEGELS EN VLO KET, WANDR PA H C IS M KERA SHOWROOM UITGEBREIDE

Buurtlaan West 103, 3905 JN Veenendaal T 0318 51 14 14 | E info@hendriksentegels.nl I www.hendriksentegels.nl

ACKBAR SN

DIK VOOR MEKAAR

IS VERHUISD! MIDDELWEG 14 A 3956 TM LEERSUM 0343 - 454845 WWW.JANIENBOMAS.NL

prijs, Wij selecteren niet opak en kwaliteit! maar alleen op sma en vers! Gegarandeerd lekker appelen, Gewoon prima aardeer lijk fruit! verse groenten en h inkel. w e d in s on ij b g a a gr Wij zien u

Podoposturaal therapeut & pedicure

FRITES • SNACKS • MILKSHAKES • IJS Dorpsstraat 49

Heuvelrug TOTAAL maart 2017

Woudenberg

033-2863200

Zwolsman L

Tel 0343-4 ambachtsweg Rijksstraatweg Website: ww


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.