Heuvelrug totaal juni 2017 online

Page 10

10

Mondscanner maakt happen overbodig MAARN – Op tandheelkundig gebied volgen de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. Ultra snel hardend composiet, geheel op kleur van tand of kies vervaardigd, implantaten, computergestuurde fotoapparatuur voor het onderzoeken van het gebit op onder andere cariës, zijn slechts enkele voorbeelden. En nu is het de beurt aan de digitale mondscanner.

H

et team van Jeroen Plaisier van Centrum voor Tandheelkunde Maarn werkt inmiddels enige tijd met de mondscanner. Met deze uiterst geavanceerde apparatuur is happen overbodig geworden. Plaisier: ‘De mondscanner biedt enorm veel voordelen. De patiënten wordt veel pijn en irritatie bespaart. Een mond vol afdrukmateriaal, een vieze smaak en materiaalresten die tussen tanden en kiezen blijven zitten zijn hiermee voorgoed verleden tijd.’ Wellicht belangrijker nog, het maken van afdrukken van tanden en kiezen is pijnloos, het neemt zeer weinig tijd in beslag en de resultaten zijn nagenoeg perfect. Ander belangrijk voordeel is de tijdwinst, want het digitale bestand van de scan wordt via internet recht-

streeks naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd, waar het vervolgens met feilloze precisie wordt verwerkt tot een kroon of brug. Plaisier: ‘Door deze nieuwe techniek hoeven we bij het plaatsen van het werkstuk niet of nauwelijks correcties aan te brengen. De mondscanner kan echter nog niet worden gebruikt voor het aanmeten van een kunstgebit. Maar de ontwikkelingen staan niet stil! Neem contact met ons op voor vragen of nadere informatie. Centrum voor Tandheelkunde Sportlaan 11 - 13, 3951 CG Maarn - T: 0343 44 17 22 E: cvt.maarn@online.nl - I: www.cvtmaarn.nl

Ambachtelijk en exclusief vakmanschap

Schoonhorsterweg 14 • 3772 TK Barneveld • (0342) 43 58 40 • (06) 42 99 22 47

info@schimmelverandas.nl • www.deverandaspecialist.com Heuvelrug TOTAAL juni 2017

010p_HT03.indd 1

08-06-17 11:26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.