Page 1

49/0974f8)6

% 4,3837,338-2+(3'91)28%8-32463.)'8

0YQI R+EPqVME&YHETIWX 


47(4 A mai mûvészi munka szerves része az írás, kutatás, tervezés és elemzés, sôt bizonyos esetekben még „hatástanulmányok” is születnek. A Photo Shooting Documentation Project a kutatás és önreflexió eszköze, egy dokumentum‐gyûjtemény, ahogy a cím is utal rá, fotók létrehozásának körülményeit, helyzeteit, szituációit rögzíti. Puklus Péter egyrészt leírja, vázlatrajzokkal tervezi meg a képeket, a felmerülô párhuzamokat és asszociációkat, az elképzelés változásait, másrészt videókat készít magáról a fotózásról, olykor párhuzamosan több kamerával. Ezáltal megismerjük egy kép elkészültének miliôjét, megmarad az a közeg, az a hangulat, mely akkor, ott uralkodott. A létrejövô szitáció a megfigyelõ megfigyelésének alapesete is, ahol a szerepek visszacsatolódnak, és a lineáris viszony megfigyelõ és megfigyelés tárgya között mintegy körkörössé, kezdet és végpont nélkülivé válik. A megfigyelõ egyben megfigyeltté lesz, a szemben ülô, álló, vagy csak várakozó tekintete nem kerülhetô ki. Az eredeti mûvészi intenció ellenére, ez a projekt nem értelmezhetô pusztán kutatásként vagy valamiféle segédeszközként, melynek az eredményeit elemezve a mûvész új mûvészeti stratégiákat, vagy a modellekkel való kommunikáció technikáit fejleszti tovább. Kiállítási szituációba helyezve ezek a dokumentumok a „mûvészet” és az „alkotás” társadalomban kialakult képére reflektálnak. Végig‐ nézhetjük egy‐egy mû elkészültét anélkül, hogy megérthetnénk valójában mi is történik. Ma már nincs ihletett pillanat, a múzsák eltûntek, az önkívület és transzcendencia kívül rekedt a mûvészeten. A titok nem tárul fel, mert rég távozott. Helyette munka van és koncepció.

Csatlós Judit


Research and writing as well as planning and analysis are integral parts of contemporary artistic work. Occasionally artists even conduct “impact studies”. The works of the exhibition Work in Progress present research as a particular, individual project. The title refers to the way the external circumstances of creative work, the continuous change of concepts and methods, become part of the artwork as fundamental conditions of creation. Constrained into the role of exhibited object, these originally documentary videos comment on the position and the image of “art” and “creative work” in today’s society. We can view the entire process of a work’s creation without having the slightest idea of what is going on. There are no moments of inspiration anymore, muses have gone; ecstasy and transcendence remain outside the scope of art. The secret is not revealed, because it is gone. What remains is hard work and the concept.


Kriszti, Budapest, 2007‐2008 video 32’18”

Donát, Budapest, 2006‐2008 video 18’09”

Melinda, Nykarleby, 2008 video 10’19”


Kriszti, Budapest, 2007 cibachrome print, 50 x 50 cm


Donรกt, Budapest, 2006 cibachrome print, 50 x 50 cm


Melinda, Nykarleby, 2008 cibachrome print, 50 x 50 cm


Melinda, Nykarleby, 2008 cibachrome print, 50 x 50 cm


www.photolumen.hu www.photolumen.hu/puklus http://10‐pictures‐peter‐puklus.blogspot.com/


kurátorok / curators Csatlós Judit

Orbán György köszönet / thanks László Gergô Sipos Melinda Vona Kriszta Bacskai Donát Koronczi Endre

  &YH ET IWX1MOW^jXL /jPQ jR Xq V 

PSDP  
PSDP  

Exhibition catalogue for the Photo Shooting Documentation Project at Lumen Gallery, Budapest, Hungary

Advertisement