Page 1

1 5 1 4 3 2 1 0

2

8 3 7 065

8

3 9 5

0

9 8 


1 1 35

789

012345


012454456

789


 

  

012345574893

89 33 8 1832 3


0 23 4 5 6 7 8 9 66    83 8 67 3  6 8 4585


0123457891 945 912 2 99191 43 3 8 83 43

 129 925 39 91 388 2 33 !38125"58" 53 38#5$#51 9%39"3583& '5" 21925 435"143 19 38 83"49 39 92 % !49321 3 03 5" 38( 1 "& )" 8% 92543& *53 9191 23189191 $ 91252 98#51 &+ 91+25$ ,  8 9 1 2 1

 5

 8 " 3

.3/#5 911 43 538#39 3""3& .3/3#5 "1858 "3 03803 58 85"1 395& 1/31 35 85 "32"3 5 9 9 $328 3825 %5 038943 9 85"5#51 &'3"#5 (3 58 3/9291" "9138 39&

? @ 67 ABCD:EF=

@ 67 7 GHHFACEKC:IACAJ7 L67 M:NCO=

7 P 5 67 7 O:DR=SNTQEU=TMR=AJ7

4 5 67 7 89:;<=>=

Profile for Petergailis

TO dara visi  

Alla Belova “To dara visi” , 48.lpp Gāzes ir katrā no mums! Kat-rā! Te nepavisam nav jākaunas. Māksliniece Alla Belova ir izveidojusi un uzz...

TO dara visi  

Alla Belova “To dara visi” , 48.lpp Gāzes ir katrā no mums! Kat-rā! Te nepavisam nav jākaunas. Māksliniece Alla Belova ir izveidojusi un uzz...

Advertisement