Page 1

het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken > eigen! magazine

€ 4,95

het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken € 4,95

winter 2012 <

C1 en C6_Cover_Apeldoornw2012_PMS871C.indd 2

JAAR HET APELDOORNSE CITY MAGAZINE 09-12-11 21:53


Delighted to be yourself

Trends najaar/winter 2011 Vintage, licht, rond, vlinder Korenstraat 27, Apeldoorn, t 055 522 0043 www.villaoptica.nl

Villa Optica_W2012_V2.indd 1

09-12-11 22:15


winter < 3

eigen inhoud

25

23

8

38

eigen inhoud winter

> interviews

8

kringgesprek gerda kroeze victor doorn medy van der laan ton kunneman

25 markante figuren frank serlier silvester zwaneveld aernout pleket bert de boer angelique kr端ger

inhoud_W2012_V2.indd 2

> mode & trends

23 gadgets 38 mode own the winter > muziek & literatuur

13 boeken tips 58 cd tips > stad & regio

57 winkelnieuws

11-12-11 20:04


* MUTS & SJAAL ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ DE UGG SHOP IN SHOP MARIASTRAAT 24 APELDOORN WWW.OXENERSCHOENEN.NL/UGGSTORE

1-1 Ugg_W2012.indd 1

11-12-11 18:47


winter < 5

eigen inhoud

19

21

14

49

eigen inhoud winter inhoud_W2012_V2.indd 3

> kunst & cultuur

> eigen! promotie

47 previews

19 53 55 60

> eigen! rubrieken

7 redactioneel 14 ideaal elandsdoorn 21 column willem bierman 49 column saskia paulissen 96 partypaginaâ&#x20AC;&#x2122;s

trends davoud â&#x20AC;&#x2DC;t harnas juwelier young family counselling 62 boutique izy 64 blinq carwash

11-12-11 20:04


IMPRESSA IMPRESSA J9 J9 Touch OneOne Touch TFT TFT

Alles draait om ultiem genot Al bij de eerste aanblik van de IMPRESSA J9 One Touch TFT is te zien dat deze koffievolautomaat uit de IMPRESSA-J-serie van een unieke topklasse is. Het doordachte bedieningsconcept kan werkelijk niet eenvoudiger en duidelijker. Met de Rotary Selection kan - heel eenvoudig – een keuze worden gemaakt uit een scala aan koffiespecialiteiten, van een latte macchiato tot aan een ristretto. U ziet uw keuze op het TFT-scherm. Wat voor koffiespecialiteit ook gekozen wordt, deze one-touch-volautomaat zorgt ervoor. Eén druk op de knop en ... ultiem genieten!

Geautoriseerd JURA dealer:

SCHUTTERSWEG 88, APELDOORN 055 - 355 21 87 | WWW.RTVSTEGEMAN.NL

1-1 RTV Stegeman_W2012.indd 1

11-12-11 18:46


redactioneel < 7

eigen colofon

uitgevers en hoofdredactie eigen! media Peter Eemsing peter@eigen-media.nl Marc Kluijver marc@eigen-media.nl eindredactie Anneke van Tricht advertentieverkoop Mieke Blekman mieke@eigen-media.nl Ton Terink ton@eigen-media.nl fotografie Cees Baars, Arthur Batenburg, Medea Huisman, Bram Jonker, Sushilla Kouwen, Renee Krijgsman, Mylene van de Kamp, Peter Vroon, Gerard van der Wiel, Gerhard Witteveen, Zevenhuizen fotografie aan dit nummer werkten mee Willem Bierman, Tamara Buis, Linda Dolman, Niels Jansen, Michelle van Tuyl en Willy Gout (Waxx), Carmen Luttikhuis, André Meulman, Saskia Paulissen, Annet Veerbeek, Chris Wolters vormgeving & productie eigen! media met dank aan Huis Nieuw Rande, Kieveen Exclusief, Linthorst culinair, Nawijn & Polak, Plato Apeldoorn redactieadres eigen! magazine bv Verzetsstrijderspark 10, 7316 CM Apeldoorn t 055 301 11 60 - f 055 301 05 15 info@eigen-media.nl, www.eigen-media.nl druk Drukkerij Roelofs Enschede abonnementen stuur een mail naar info@eigen-media.nl © Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan Eigen! zonder schriftelijke goedkeuring op te nemen in een leesportefeuille. De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Evenmin is zij verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden materiaal, zonder kennisgeving vooraf, niet of in gewijzigde vorm te publiceren. Over uitslagen van prijsvragen en/of speciale acties kan niet worden gecorrespondeerd.

> lees eigen! magazine online

www.eigen-media.nl

Voorwoord_colofon_V3.indd 2

>k  omt een m/v bij de

dokter, 5 jaar eigen!

Toen ik in 2006 met eigen! magazine begon ergerde ik me altijd aan de negativiteit van de Apeldoorners over hun eigen omgeving. Terwijl ik als import het één van de heerlijkste plaatsen vond waar ik ooit heb gewoond. Na 20 jaar internationaal tijdschriften te hebben gemaakt zocht ik een mogelijkheid om te werken vanuit huis en contact te krijgen met mijn omgeving. Na het overlijden van mijn eerste vrouw moest ik naast het opvoeden van de kids toch weer eens wat gaan doen. Mijn lokale horizon verbreden vanaf het schoolplein naar de stad. Veel mensen verklaarden me voor gek dat ik hieraan begon, maar in mijn hele bestaan is eigen! het leukste wat ik ooit gedaan heb en het maakt van Apeldoorn mijn Apeldoorn.

Apeldoorn en wat er in die korte tijd allemaal veranderd is. En wie staan er achter het succes van eigen!? We laten adverteerders van het eerste uur aan het woord maar ook alle betrokken medewerkers willen we zichtbaar maken; zonder hen was eigen! er nooit gekomen. Je ziet ze terug in de modeshoot.

Wat is nu eigenlijk eigen!

Het zou nu goed zijn om alle betrokkenen met naam en toenaam te bedanken maar dat ga ik eens niet doen. Iedereen weet dat we dit samen gedaan hebben.

Eigen! was en is nog steeds het eerste Apeldoornse feel good glossy magazine. Ooit bedacht als podium voor en door Apeldoorners en voor onze adverteerders een mooi relatiegeschenk om weg te geven aan klanten. eigen! moet een binding geven met de eigen omgeving tussen het grote internationale mediageweld. Daardoor geeft eigen! je een gevoel van betrokkenheid. Eigen! bestaat 5 jaar. Daarom in dit nummer veel over hoe het was in

Eigen! moest ook menselijk zijn en inspireren. Tijdens mijn reis in het Apeldoornse ben ik fantastische mensen tegengekomen van wie er heel veel dikke maatjes zijn geworden. Eigen! inspireert mij al vijf jaar om betrokken te zijn bij mijn eigen omgeving en dat is een groot cadeau. Ik hoop dat het hetzelfde doet met u.

Iedereen een goed en geweldig gezond 2012 toegewenst! In het bijzonder voor die Gigantisch mooie man die tijdens het schrijven van dit voorwoord bij de dokter kwam. Peter Eemsing & het hele team van eigen!

11-12-11 19:49


Kringgesprek politiek_V4.indd 2

11-12-11 19:59


kringgesprek < 9

eigen interview

wees wat je bent > t ekst chris wolters fotografie medea huisman

> “Apeldoorn moet niet willen zijn wat het niet is.” Dat meent Medy van der Laan, ex-staatssecretaris van cultuur. Gesprekspartners Gerda Kroeze (ex-directeur Orpheus), Ton Kunneman (ex-invloedrijkste man van Apeldoorn), Victor Doorn (ex-topman van Wegener), zijn het daar, terugkijkend op de achterliggende jaren, wel mee eens. De ambities reikten hoog de afgelopen jaren, er werden bijzondere projecten gerealiseerd, zoals Omnisport, de tempel voor topsport. Onderdeel van de ambitie om Apeldoorn op de kaart te zetten. Ton Kunneman: “We hebben vooral ingezet op Apeldoorn als grote stad. Daarbij hebben we de realiteit, zachtjes gezegd, niet altijd scherp in het oog gehouden. Het lijkt erop dat we beter kunnen inzetten op die unieke eigenschappen die Apeldoorn al heeft. Het miljoenentekort bij het grondbedrijf zal andere ambities helemaal ‘on hold’ zetten.” Waar we blij mee moeten zijn

Doorn, Van der Laan, Kroeze en Kunneman vinden elkaar ook in de vaststelling dat Apeldoorn veel aantrekkelijke kanten heeft, maar dat nog steeds onvoldoende weet ‘te verkopen’, in 2011 en een heel aantal jaren daarvoor. Medy van der Laan stelt: “Er zijn uitstekende voorzieningen. Omnisport

Kringgesprek politiek_V4.indd 3

is een prachtige sportaccommodatie. Het WK-wielrennen maakte dat de plaatsnaam Apeldoorn in 2011 over de hele wereld ging en terechtkwam in het rijtje Los Angeles, Melbourne en New York, andere WKsteden dus.” Ook het AFAS-tennisclassics toernooi zette Apeldoorn op de kaart. Medy van der Laan laat niet na dit te melden aan vrienden, bekenden en collega’s die ze ruim acht jaar geleden ‘achterliet’ in het Westen. Ze woont met merkbaar plezier in Apeldoorn. Dat geldt ook voor Victor Doorn, met plezier woonachtig in Lieren. Geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om Apeldoorn te verlaten en terug te gaan naar het Westen. Na zijn vervroegde uittreding in 2007 maakte hij zich zeer verdienstelijk in een aantal functies, waaronder voorzitter van AGOVV. Doorn is inmiddels namens de VVD heemraad bij het Waterschap Veluwe. Ook zit hij in de raad van toezicht van CODA. Daarnaast is hij nog voorzitter

van de Raad van Toezicht van GGNet . “Ik heb mijn werkweek weer uitgebreid.” Gerda Kroeze was tot 1 september directeur van schouwburg Orpheus, nu bij het Luxor Theater in Rotterdam. Ze blijft, vrijwillig, in Apeldoorn wonen. PvdA-voorman Ton Kunneman is de enige die wel plannen heeft te vertrekken. “Naar de provincie Zeeland voor mijn pensioen wel te verstaan. Maar de tijden zijn veranderd en een huis verkopen tegen een redelijk prijs, dat is heel anders dan vijf jaar geleden. Het kan nog wel even duren voordat ik mijn huis verkocht heb en weg ben.” Waar we aan moeten werken

Apeldoorn heeft sterke behoefte aan de bundeling van initiatieven. Dat zijn Van der Laan, Kroeze, Doorn en Kunneman wel eens met elkaar. Gerda Kroeze geeft als voorbeeld het overleg dat ze had met de CIA (Culturele Initiatieven Apeldoorn). “Ilse Verburgh, Martijn van Duivenboden, Carin Reinders en ik hebben zeer vruchtbaar overleg gehad en waar mogelijk samenwerking gerealiseerd. We hebben samen een standpunt geformuleerd voor de kerntakendiscussie. Elkaar versterken en kritisch bekijken, dat rendeert.” Victor Doorn mobiliseerde de krachten om het hoofdkantoor van twee binnenkort fuserende waterschappen in Apeldoorn te krijgen. Dat is gelukt. “Dat is belangrijk in die zin dat Apeldoorn plaatsen als Ede

11-12-11 19:59


10 > kringgesprek

eigen interview

Gerda Kroeze

▷ en Barneveld achter zich weet te laten.

Zo houd je Apeldoorn op de kaart. Dat is goed voor de werkgelegenheid, en daaraan wordt vaak de conclusie verbonden dat Apeldoorn een goede vestigingsplaats is.” Kunneman en Van der Laan stippen de positie van het onderwijs aan. “Er is de afgelopen jaren veel energie gestopt in het binnenhalen van het hbo. Maar daarmee wordt Apeldoorn nog geen studentenstad. Veel hbo-ers zijn praktisch en reizen graag op en neer.” Medy van der Laan zegt het, maar Kunneman valt haar bij: “De waarde van het mbo mag je ook niet miskennen.” Van der Laan: “Waarom mikt Apeldoorn er niet op de plaats voor vakmanschap par excellence te zijn? Hier komen de vaklieden vandaan. Dat is in de afgelopen jaren absoluut niet aan de orde geweest.” Kunneman vult aan: “We hebben in het afgelopen jaar ook gezien hoeveel inspanning en geld het heeft gekost om dat hbo binnen te halen. Een aantal van die denkbeelden over het mbo zijn gelukkig al

Kringgesprek politiek_V4.indd 4

Victor Doorn

opgenomen in de structuurvisie.” Waar we wat aan moeten veranderen

Ton Kunneman is heel duidelijk: “Er is gewoon geen geld meer, dus moeten de initiatieven ergens anders vandaan komen. De gemeente kan alleen nog ‘faciliteren’. Dat betekent ruimte en mogelijkheden bieden.” En dan bouw je meer op met een lange termijnvisie, dan met initiatieven die voor een korte periode lopen, bijvoorbeeld voor één verkiezingsperiode. Van der Laan wijst op de herontwikkeling van de sprengen. “Terughalen van de sprengen in de stad, aanpakken van de sprengen in het buitengebied, dat is een verrijking. Dat verfraait de stad en daar komen ook mensen op af.” De stad aantrekkelijk maken is ook een terugkerend punt op de politieke agenda. Van der Laan vervolgt: “In 2011 is ook een begin gemaakt met ideeën verzamelen om het Marktplein aantrekkelijker te maken. Nu is het nog een open ruimte die onneembaar is voor mensen

met pleinvrees, die ’s avonds pijnlijk verlaten is en die overdag en ’s avonds geen sfeer heeft omdat de omringende winkels nou eenmaal geen reuring brengen. Doorn wijst op een ander veranderpunt: “Apeldoorners moeten meer met elkaar verbonden worden.” Victor Doorn denkt terug aan Rotterdam: “Had je een ponton in de Maas nodig, dan riep een havenondernemer wel: regel ik voor je. Iedereen bood hulp of een behoorlijk bedrag. Een opmerking die Rotterdam typeert: shirts worden al met opgestroopte mouwen verkocht. Dat kan in Apeldoorn nog heel wat beter.” Waar we in moeten investeren

Waar we in moeten investeren is in het aantrekkelijk maken van de stad. Kunneman merkt op: “Er moet een aantrekkelijke wandel- of misschien beter kooproute in de stad komen. Mensen willen een ‘achtje’ lopen om alle winkels te zien, maar de middenstand heeft hier nog steeds geen gezamenlijk initiatief voor ontwikkeld.

11-12-11 21:28


kringgesprek < 11

eigen interview

Medy van der Laan

Dat kost dan een paar centen, maar dat trekt ook mensen van buiten Apeldoorn.” Victor Doorn merkt op dat Apeldoorners heel graag en heel trouw binnen de plaats winkelen. “We krijgen echter te weinig mensen van buiten.” Het lokale winkelbestand is niet slecht, maar lijkt in veel opzichten op dat van alle andere binnensteden zonder echt oud centrum. De horeca zal meer ruimte moeten krijgen en misschien zitten er nog wel een paar centen in de pot om nieuwe binnenstadsplannen tot ontwikkeling te brengen. Eigenlijk kun je haast stellen: Apeldoorn heeft enorme mogelijkheden, er is jaren over gepraat, nu is het zaak om plannen uit te voeren: horecatentjes rond het Marktplein, een stadshotel in het voormalige Rabo-gebouw, terrassen. Zeker als we proberen het plein flexibel in te richten, met bijvoorbeeld verrijdbare zitjes en zelfs verplaatsbare bomen. Daar halen we de pers mee, daar bereiken we potentiële bezoekers mee.

Kringgesprek politiek_V4.indd 5

Ton Kunneman

in rotterdam worden shirts al met opgestroopte mouwen verkocht Waar we op moeten letten

Apeldoorn beschikt over alle voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur. Waar het om gaat is dat mensen de stad kennen. “Men heeft geen goed beeld van Apeldoorn, niet van de omvang, niet van de mogelijkheden en de voorzieningen.” Gerda Kroeze ervaart dat nu ze in Rotterdam aan de slag is. “Apeldoorn heeft nog geen echte eigen identiteit.” Op haar gebied: “Orpheus is een van de grootste schouwburgen van Nederland, een van de weinige theaters waar bijvoorbeeld grote musicalproducties terechtkunnen. Tamelijk onbekend.” Victor Doorn: “Ik zie heel veel kansen, maar dan moet de samenwerking, vooral tussen de overheid en het bedrijfsleven, sterk verbeteren. Lering trekken uit het verleden en vooral accenten leggen op wat we wel hebben en wat we wel zijn. Medy

van der Laan komt nog even terug op de haast krampachtige manier waarop in de afgelopen jaren is getracht hbo binnen te halen. “Het mbo biedt mogelijkheden. Maak van Apeldoorn een leerstad voor mbo, een stad waar vakmensen vandaan komen.” En verder ziet ze veel in de ideeën om van Apeldoorn een ‘kleinschalige economische ontmoetingsplek’ te maken. “De economische waarde van groen, van natuur wordt steeds meer erkend.” Ton Kunneman: “Veel van die ideeën zijn dus verwerkt in de nieuwe structuurvisie.” Tja, dan rest niets anders dan Apeldoorn aan te sporen de lessen uit het verleden om te zetten in praktische plannen.

11-12-11 20:00


DreamLite lenzen draagt u alleen â&#x20AC;&#x2122;s nachts. Ze veranderen de vorm van uw hoornvlies zo, dat uw ogen de ideale vorm aannemen en u overdag geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Gecontroleerd, comfortabel en omkeerbaar! Vraag naar de dreamlite lens bij Klein Optiek. De Optometristen van Klein Optiek helpen u graag, maak direct een afspraak voor een vrijblijvend advies op maat.

Opticiens & Optometristen Bel voor een afspraak: 055 542 1337 De Eglantier 129 7329 DC Apeldoorn www.kleinoptiek.nl

1-1 KleinOptiek_W2012.indd 1

11-12-11 18:45


boeken < 13

eigen tips

1

2

3

4

In deze eigen! een top-5 van boeken door Apeldoornse auteurs of over Apeldoorn en omgeving. Ivan Borghstijn van Nawijn & Polak selecteerde de best verkochte boeken van de afgelopen 5 jaar. Zo kom je de winter zeker door.

2 nieuw-milligen 1860-2010,

1 het hoge veluwe boek, wim nijhof

zwerftocht door de koninklijke houtvesterij het loo 1900-1960, g. maassen en i. maassen-te brake Groen door Oranje is een eerbetoon aan die generaties arbeiders én kinderen die van de paarse Veluwe een groene hebben gemaakt. De nadruk ligt op de periode 1900-1960, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het dagelijks bestaan van de werknemers in alle rangen en standen. Uitgeverij BDU ISBN 978-90-87881-43-6, Prijs 1 29,50

Het Nationale Park De Hoge Veluwe, het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland, bestond in 2010 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan verscheen Het Hoge Veluwe Boek. Het biedt een ontdekkingstocht door de schitterende natuur en door de bijzondere cultuur en geschiedenis van het Park. Alle weetjes, boeiende anekdotes en prachtige illustraties maken van dit boek een juweel. ISBN 978-90-40076-72-5, Prijs 1 14,95

Boekentips_W2012_V2.indd 2

top-5 5

De 150-jarige militaire bedrijvigheid in Nieuw Milligen is samengevat in een rijk geïllustreerd boek en uitgegeven door de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA). Beide auteurs hebben jarenlang op het ‘kamp’ gewerkt. In 1860 zijn in Nieuw-Milligen de eerste militaire bewegingen waargenomen. Door de jaren heen hebben hier tal van militairen maar ook burgers uit Apeldoorn en de omliggende dorpen de kost verdiend.

4 veluwse beken en sprengen, een uniek landschap, h. menke en h. renes Dat er in de flanken van de Veluwe helder water stroomt door een stelsel van sprengen en beken is uniek voor Europa. Dit water vindt ondergronds een weg naar lager gelegen plekken, om uiteindelijk af te vloeien naar de rivieren De mens heeft dit water naar zijn hand gezet en het gebruikt voor energieopwekking. Uitgeverij Matrijs ISBN 978-90-53453-17-9, Prijs 1 34,95

3 groen door oranje, een historische

5 apeldoorn en omgeving/ apeldoorn, vasco van der boom en

andré diemers en bert nijkamp

ISBN 978-90-81158-38-1, Prijs 1 24,95

gerben van der marel

Op 13 november 2007 doen zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie op ruim vijftig adressen in Nederland invallen. Een strafrechtelijk onderzoek legt een wijdvertakt fraudenetwerk aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven bloot. In het najaar van 2009 begint het monsterproces. Vastgoedfraude beschrijft voor het eerst de duistere kant van de Nederlandse vastgoedwereld. ISBN 978-90-46806-46-3, Prijs 1 22,50

11-12-11 21:09


14 > elandsdoorn

eigen ideaal

hoeveel kost

een luierfabriekje elandsdoorn zuid-afrika

Goede doelen_V2.indd 2

11-12-11 19:39


elandsdoorn < 15

eigen ideaal

> tekst andré meulman, fotografie arthur batenburg

> Fotograaf Arthur Batenburg heeft zijn hart verloren aan Zuid-Afrika. In het bijzonder aan Elandsdoorn. Een township in Zuid-Afrika op zo’n 200 kilometer ten noordoosten van Johannesburg. Hugo Tempelman, de zwager van Arthur, werkte in Dennilton als arts in het staatsziekenhuis en bezocht de township Elandsdoorn. Hij merkte dat er voor een verzorgingsgebied van 160.000 mensen slechts één ochtend per week een arts langskwam. Belachelijk weinig, vond hij. In 1993 startte Hugo Tempelman samen met zijn vrouw Liesje en met hulp van de plaatselijke bevolking een kliniek in Elandsdoorn. Daar hebben zij in 20 jaar een medische infrastructuur opgezet met een ziekenhuis, kraamkliniek en alles wat erbij hoort. De kleine kliniek van weleer is inmiddels uitgegroeid tot de NGO Ndlovu Care Group. De omslag

Arthur: “Ik ben in 1998 met mijn vrouw in Elandsdoorn op bezoek geweest. Mijn vrouw was er in 1993 al geweest. Ze was ernstig ziek, had nog maar kort te leven en wilde heel graag dat ik Afrika leerde kennen. Ik werd gegrepen door Afrika en zag de problematiek waar Hugo en Liesje elke dag mee werden geconfronteerd. Dat heeft bij mij een knop omgedraaid. Vanaf dat moment wilde ik alleen maar fondsen werven voor Hugo en Liesje en natuurlijk voor de mensen daar. Om daar vorm aan te geven heb ik in 1999, samen met enkele ondernemers, in Apeldoorn de Elandsdoorn Foundation opgericht. Het accent lag op fondswerving

e Goede doelen_V2.indd 3

voor community projecten zoals sport, kleinschalige werkgelegenheidsprojecten en dergelijke. Projecten waar de grote hoofdfondsen geen geld voor geven. Hugo kwam in 1999 op zijn begroting 100.000 gulden te kort en datzelfde jaar haalde we met de foundation 130.000 gulden op. Alleen al vanuit mijn Apeldoornse netwerk. Er moest een informatiecentrum komen voor aids/ HIV en een fonds voor mensen die niet in staat waren hun medische kosten te betalen. Heel pragmatisch en heel directe hulp. Een ander voorbeeld: Hugo kon op een gegeven moment een luierfabriekje overnemen. Een machinelijn voor € 1.500. Binnen een paar uur was het geld rond en binnen een week zaten er twee vrouwen in Elandsdoorn luiers te maken. Nog een voorbeeld. Aan de jongen die daar altijd de auto’s waste vroeg ik wat hij ging doen na zijn school. Hij wilde zijn eigen carwash starten. Ik heb toen geïnformeerd bij de projectleider wat dat zou kosten: 3.500 euro. Eenmaal terug in Apeldoorn werd Mike van Woudenberg gelijk enthousiast en gaf het geld en materiaal voor de carwash. In Elandsdoorn staat al vijf jaar de Blinq Carwash en daar leven nu drie gezinnen van. Dat zijn mooie projecten.” Eigen! magazine & Elandsdoorn

“Eigen! magazine is voor de Elandsdoorn Foundation erg belangrijk geweest. Ik werd in 2005 benaderd door Judith Wermenbol voor een interview over Elandsdoorn voor

11-12-11 19:39


SET DEPT AAIKO BRAEZ GUESS G-STAR CLOSED KUYICHI MUUBAA MOSCOW JUST 1961 MY BRAND GLAMOROUS SUPERTRASH ElEVEN PARIS GOOSECRAFT MET IN JEANS MISSION BLUE SAINT TROPEZ PATRICIA PEPE RINAS CIMENTO LEVI’S CURVE ID CANADA GOOSE BARONG BARONG HOUSE OF AVERNAE BUDDHA TO BUDDHA ADRIANO GOLDSCHMIED HOOFDSTRAAT 137 7311 AT APELDOORN TEL+31(0)55-5214054 WWW.DEVEREAUX.NL 1-1 Deveraux_W2012.indd Advertentie EIGEN.indd 1 1

11-12-11 14-11-11 18:40 14:48


elandsdoorn < 17

eigen ideaal

▷ het pas gestarte blad. Judith vroeg of ik

ook foto’s had. Die had ik. Kort daarna kreeg ik een telefoontje van Peter Eemsing. Of ik die foto’s zelf had gemaakt. Dat had ik. ‘Misschien kun je ook foto’s voor ons maken’, vroeg hij. Binnen een paar weken draaide ik volop mee in de redactie. En bleek ik aan de wieg te staan van het mooiste blad in, van, voor en over Apeldoorn. Het was ook op het juiste moment denk ik. Apeldoorn was toe aan een eigen blad. We hadden alleen de Stentor. Eigen! magazine heeft ons in het begin heel erg geholpen door veel aandacht te geven aan de Elandsdoorn Foundation. Daardoor kregen wij als club een groter podium om onze activiteiten naar buiten te brengen en werd het fondsen werven makkelijker. In 2008 ben ik er na 10 jaar uitgestapt. Elandsdoorn Foundation ging over in de Tjommie Foundation en er werd meer landelijk gewerkt. Daarmee ben ik niet verdwenen uit Afrika. Ik ga er puur vanuit betrokkenheid bij Elandsdoorn en de liefde die ik heb voor Afrika geregeld heen. Ik vind het ook leuk om de projecten te volgen en te zien wat er allemaal bereikt is. In november ben ik er nog geweest.”

Wat is er veranderd?

“Dat is mega. Er komt steeds meer infrastructuur. Inmiddels werken er ongeveer 180 mensen bij Ndlovu Care Group, bijna allemaal uit Elandsdoorn en omgeving. Een betrokken team zorgt ervoor dat de projecten die Hugo en Liesje jaren geleden startten, kunnen blijven bestaan en dat de mensen die het zo hard nodig hebben, blijvend kunnen worden geholpen. Er werd in 2004 door de Johan Cruyff Foundation een sportaccommodatie met een voetbalveld en een basketbalveld geopend. Geopend door Johan himself. Tennisser Jacco Eltingh regelde rolstoelen voor het rolstoel tennis. Drie jaar geleden is er een theater gebouwd waar culturele activiteiten plaatsvinden. Er is een zangkoor gekomen, er wordt muziek gemaakt, er is een postkantoor en een lichte economische bloei. De hygiëne is sterk verbeterd nu er wekelijks met een vuilniswagen vuilnis wordt opgehaald. De criminaliteit is gedaald. Allemaal heel positieve dingen. Maar er moet toch nog veel gebeuren. Afrika heeft miljoenen aidswezen. Ze leven van de gemeenschap, want ZuidAfrikanen zijn heel sociaal. Maar als je ziet hoe ze leven. In golfplaten hutjes met 50 graden Celsius...” Hij laat een foto zien. Stenen huisjes voor wezen

“Dit zijn aidswezen. Deze jongen van dertien zorgt voor zijn zusje en twee broertjes. Wat je hier ziet is alles wat ze hebben. Bijna niets. Voor zaken waar je de gemeenschap mee van dienst kunt zijn, is bij de grote fondsen geen budget en komt de ondersteuning van Tjommie en soortgelijke stichtingen. Inmiddels is er voor de aidswezen een project

Goede doelen_V2.indd 4

opgezet. Dankzij de Apeldoornse familie Van de Bos-Reinders is er nu een opvanghuis voor aisdswezen, het Jorishuis. Die kinderen worden een aantal maanden in het Jorishuis (een resocialiseringshuis) geplaatst en medisch gecheckt. Ze krijgen een schooluniform, gaan naar school en ze worden daarna in een huisje geplaatst om zelfstandig te leven. Er worden simpele stenen huisje gebouwd met een keuken en wat slaapkamers. De kracht van Tjommie is dat zij niet alleen huisjes bouwen maar ook binnen het systeem van Elandsdoorn samen met de Ndlovu Care Group zorgen we voor een doeltreffende, duurzame ontwikkeling van Elandsdoorn. Tjommie heeft bij het laatste charity dinner zo’n € 350.000 opgehaald. Daardoor wordt mede de bouw van zo’n 20 huisjes mogelijk. Echt fantastisch! Ik zie wat het geld doet. Een partij als de Tjommie Foundation is een betere investering dan de bekende grote organisaties. Ik zie in Afrika wat er met het geld is gebeurd. Goede dingen!”

Tjommie Foundation De Tjommie Foundation is in 1999 opgericht onder de naam Elandsdoorn Foundation. Een groep vrienden en familie van Hugo en Liesje Tempelman uit Apeldoorn wilde graag het werk in Elandsdoorn steunen. Nu, 12 jaar later, doet de foundation dat nog steeds. Inmiddels onder de naam Tjommie Foundation. Met de hulp van donateurs, sponsoren, partners, vrienden en familie steunen ze de Ndlovu Care Group en geven ze de mensen in Elandsdoorn een menswaardig bestaan. Sanne Pijpers is projectmanager en zorgt in Nederland voor de publiciteit, fundraising, administratie en alle dagelijkse werkzaamheden. Ook in Elandsdoorn is een projectmanager die de projecten die Tjommie steunt coördineert.

11-12-11 19:39


285.00.011 Adv. moe van 230x300

27-04-2007

14:54

Pagina 1

M O E VA N S TA N D A A R D P R A AT J E S ? KIES DAN VOOR TRANSPARANT EN INZICHTELIJK FINANCIEEL ADVIES OP MAAT

Jachtlaan 278, Apeldoorn Tel. 055 - 5 222 000 www.huninkdorgelo.nl

1-1 HD_W2012.indd 1

11-12-11 18:44


lisette@waxx Bij Waxx kies je de kapper die bij jou past, loop je binnen met of zonder afspraak en ben je zeker van professionele haarverzorging.

>

>

trends

eigen promotie < 19

unieke sculls Verschillende sculls van o.a Longhorn en verschillende gnoes. Verkrijgbaar bij de Eeuwige Lente, Stationsstraat 150, Apeldoorn Prijs vanaf 1 165,-

Kapelstraat 3, Apeldoorn, 055 522 66 55, www.waxx.nl

> blikvanger bbr van salomon In welke categorie kunnen we dit nieuwe topmodel ski plaatsen? Voor de BBR zocht de ontwerper inspiratie in de surfwereld. De ski is niet X-vormig maar V-vormig, de ski heeft daardoor veel meer draagvermogen vooraan, maar is onder de voet super wendbaar. De tail geeft veel kracht voor op de piste. Plezierig op de piste, maar door zijn vorm ook daarbuiten. De BBR is daardoor een all-mountain lat.

>

Setprijs sneeuwklaar 1 699,Verkrijgbaar bij Intersport Jonker

unieke ring Door edelsmid Alexander van den Hoven ontworpen ring met robijn van 2,13 karaat en 2 briljanten totaal 0,20 karaat. Verkrijgbaar bij Alexander van den Hoven Juwelen, Bentinckstraat 4, Arnhem. Prijs 1 4.320,-

Trends_W2012.indd 2

11-12-11 21:29


in het

Koetshuis

brasserie staverden

Brasserie Staverden is geopend voor lunch, high tea en diner 1 oktober t/m 31 maart: donderdag t/m zondag 1 april t/m 30 september: woensdag t/m zondag Korenstraat 118, 7311 LP Apeldoorn T: 055 - 52 20 360, mail@dessouslingerie.nl www.dessouslingerie.nl

Advertentie verzamel W2012.indd 2

Kijk voor al onze overige activiteiten op onze website

11-12-11 17:37


willem bierman < 21

eigen column

willem frederik hendriks ben jij dat

> tekst willem bierman, fotografie medea huisman

eigen column

Het eerste nummer van eigen! lag op een gegeven moment in mijn brievenbus. Het was de zomer van 2006. Een glossy. Brr. Die subtitel op het omslag duidde ook niet uitsluitend op veel goeds: ‘cultureel en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken’. Cultuur oké, maar lifestyle? Een tijdje later hoorde ik van buren dat ze het tijdschrift ook ontvangen hadden. Aha, dacht ik, zo gaat het dus: je kijkt waar zich de betere postcodesegmenten van Apeldoorn bevinden en daar stop je dat blad in de bus. Want als er al potentiële abonnees rondliepen, dan toch zeker in de betere buurten. Logisch dat je mij daar dan ook tegenkomt. Over die lifestyle-ellende in het blad zette ik me heen, richtte me op de cultuur en besloot het ‘niet onaardig’ te vinden. Niet voor een abonnement, nee, er zijn grenzen. Dus kocht ik elk nummer los. Een aantal namen in het

colofon kende ik. Columnist Arab, was dat niet die filmmaker en cartoonist? Hij stond in Degeneratie, een blad dat eind jaren zestig voor enige agitatie en irritatie in Apeldoorn zorgde. Lachen, zeker. Ook in de zomer van 2006 kon je lachen. Ik liep op paarse Converse All Stars, besloot voortaan uitsluitend zwarte sokken te gaan dragen, temperaturen kwamen boven de 30 graden en een vrouw vroeg, staande voor de boeken van Hermans in mijn kast: “Willem Frederik Hendriks, ben jij dat?” (Die zou er dus nooit meer in komen.) En bij Het Nieuws kon je voor 1 1,75 nog uit een fatsoenlijk stapelglas drinken. Na een gesprek met de dichter in een café, het zal eens niet, belandde ik begin 2008 als columnist in eigen! Aggut, zie mij nou. We zijn een paar jaar verder en ik hang er nog steeds tussen, inmiddels

vermomd als heer met hoed. Het blad kost nog altijd 1 4,95 en de subtitel staat ook nog op het omslag. Tegenwoordig wel met het zelfgenoegzame lidwoord ‘het’ ervoor om aan te geven: er is er maar een van. Wat me ook meer dan genoeg lijkt: nóg een Apeldoorns lifestylemagazine erbij en ik zou gillend gek worden.

Korenstraat 21 • Apeldoorn • 055 - 576 15 77 info@hetharnas.nl • www.hetharnas.nl MEER DAN 50 MERKEN, MET O.A. ARMANI • GUCCI • FREDERIQUE CONSTANT • HUGO BOSS • MICHAEL KORS • RADO

Column_WB_W2012.indd 2

11-12-11 18:12


ABN AMRO Apeldoorn staat ook het komende jaar weer voor u klaar... Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2012 toe Achter (vlnr) Ed Kosterink, Directeur Beleggen Kantoor Apeldoorn ABN AMRO MeesPierson Ab Meijer, Kantoordirecteur Apeldoorn ABN AMRO MeesPierson Eric Tigrinate, Beleggingsadviseur Kantoor Apeldoorn ABN AMRO MeesPierson Audrie Fransen, Hoofd Services Kantoor Apeldoorn ABN AMRO MeesPierson Tom Hermans, Relatiemanager Bedrijven Voor (vlnr) Elske Struiksma, Directeur Relatiemanagement Kantoor Apeldoorn ABN AMRO MeesPierson Sandra Merks, Kantoordirecteur Particulieren Ruud Bruggers, Relatiemanager Bedrijven Zefanja Bolwerk, Kantoordirecteur Particulieren Jeroen Jebbink, Districtsdirecteur Particulieren Eric Bakkers, Relatiemanager Bedrijven Edwin Minnema, Kantoordirecteur Particulieren

ABN AMRO_W2012_V2.indd 2

11-12-11 18:13


gadgets < 23

eigen trends

gadgets > ugg

houdt je warm

Dit seizoen wordt comfort gecombineerd met een feestelijk tintje. Om deze koude winter door te komen zijn deze sjaal en hoed echte must haves. Ook te verkrijgen zijn Uggs met pailletten, samen een leuke set. Verkrijgbaar bij Ugg shop in shop Mariastraat 24, Apeldoorn Prijs hoed: 1 149,95 Prijs sjaal: 1 179,95

> cosmolite

> winterzon

en porsche

Unieke Porsche zonnebril met verwisselbare glazen. Te verkrijgen in diverse kleuren en maten.

Verkrijgbaar bij Klein Optiek, De Eglantier 129, Apeldoorn Prijs vanaf 1 369,-

> montblanc

writers edition 2011

Cosmolite is de unieke design collectie van Samsonite, vervaardigd met de revolutionaire â&#x20AC;&#x153;Curve Technologieâ&#x20AC;?.

Dit nieuwe schrijfinstrument is een hommage aan Carlo Collodi, de schepper van de houten marionet, Pinocchio.

Verkrijgbaar bij LaPoche, Raadhuisplein 2B, Apeldoorn Prijs vanaf 1 319,-

Verkrijgbaar bij van Hell, Hoofdstraat 133, Apeldoorn Prijs 1 760,-

> quest 80 schoenenlijn Gemaakt voor all-mountain gebruik, veel comfort en lekker breed. Maar ook stijf genoeg om lekker hard van de piste af te dalen. Verkrijgbaar bij Intersport Jonker, Hofstraat 4-10, Apeldoorn Prijs (dames en heren) 1 279,-

Gadgets_W2012_V2.indd 2

11-12-11 18:22


PA S S I E

VO O R

S C H I L D E RW E R K

Perfectie in schilderwerk, onderhoud en renovatie? Wij hebben alle benodigde kennis, ervaring, mensen ĂŠn middelen. En niet te vergeten: de passie om vakwerk te leveren. Elke keer opnieuw.

S C H I L D E R W E R K E N ,

O N D E R H O U D

E N

R E N O V A T I E

Taken Schilderwerken bv | Lage Brink 96 | 7317 BD Apeldoorn | Telefoon 055 522 65 75 | info@takenschilderwerken.nl | www.takenschilderwerken.nl

Taken_W2012.indd 2 Advertentie_Eigen_1/1.indd 1

11-12-11 18:15 01-09-2010 08:54:26


markante figuren < 25

eigen interview

vijf markante figuren inspirerend persoonlijk spraakmakend

Van idealist tot performer en van artiest tot oud-directeur en presentatrice. Ze zijn bewonderd, bejubeld en hebben menigeen geïnspireerd. Al vanaf de eerste edities, vanaf het prille begin van eigen!, scharen we ze onder de noemer ‘markante figuren’. Dat schiep verwachtingen. En dus nemen we samen met hen de afgelopen vijf jaar onder de loep. Hamvraag: nou ja, vul maar in. Iets met allerbelangrijkste en meest opvallende ommekeer. Of liever gezegd: hogepiekendiepedalen? En in het kader van ‘fascinerende quote’ confronteren wij ze nog één keer met hun uitspraak van vijf jaar geleden. ▷ > tekst linda dolman, fotografie medea huisman

Markante Apeldoorners_V4.indd 2

11-12-11 18:23


Kinderen Centraal! Bijna de helft van alle Apeldoornse kinderen

Ouders (en hun kinderen!) hebben bij PCBO

gaat naar één van de 28 basisscholen van

iets te kíezen. Klein of groot, stadsschool of

PCBO. Met plezier! En zo hoort dat. Wie

dorpsschool, Jenaplan, Dalton of Montessori,

goed in zijn of haar vel zit, leert gemakkelijker.

een prima aanbod voor hoogbegaafden,

Daarom staat een goede (leer)sfeer op al onze

aandacht voor meervoudige intelligentie

scholen voorop.

en diverse leerstijlen, verschillende onderwijsconcepten: voor ieder wat wils! Kom

Vanuit hun gemeenschappelijke inspiratiebron

zelf kijken en kennismaken en ontdek welke

– de christelijke identiteit – brengen onze

PCBO-school het beste bij u en uw kind past.

enthousiaste leerkrachten ons motto ‘Kinderen Centraal’ dagelijks in praktijk. Goed onderwijs,

Van harte welkom bij PCBO!

met aandacht voor ieder kind. Daar kunt u op rekenen op alle PCBO-scholen.

Kijk voor ons scholenoverzicht en meer informatie op www.pcboapeldoorn.nl 1-1 PCBO_W2012.indd 1 adv_PCBO_Eigen!_230x300.indd 1

11-12-11 03-11-11 18:16 16:19


markante figuren < 27

eigen interview

als je opgeeft, is het echt weg Naam: Frank Serlier Leeftijd: 64 jaar Signatuur: Het Sprookjestheater

Poffertjes: Een eigen sfeer is in een

theater heel belangrijk. Dat hadden we in het ACEC-gebouw. Dat was in alle opzichten een sprookjestheater. Het zat hem in de totale beleving. De aankleding, de horeca. De drankjes en de poffertjes. Het was een sfeervol huiskamertheater met een oplopende tribune, echte theaterstoelen en een foyer met een oude keukentafel waar de volwassenen aan zaten als het druk was. Achter een minuscuul kassaatje zat iemand met een hoge hoed, dat was ik dan. Het was een soort circus. We hadden altijd volle zalen. Het was een grandioos succes, een begrip. Op het schoolplein sprak iedereen erover. Apeldoorn en het sprookjestheater werden in één adem genoemd. En toen moesten we ineens weg. Als het ware stonden de bulldozers al voor de deur.

Ravijn: Na Apeldoorn is het minder geworden met nog een kleine opleving in Voorst. Dat was een sfeervol minitheater in een voormalig schooltje. In 2007 kwamen we in Schouwburg Theothorne in Dieren terecht. Het eerste jaar ging goed, tot de financiële crisis kwam. Het individuele publiek kwam nog, maar de kinderfeestjes liepen terug. Het werd weer zoals vroeger gevierd: thuis met een frietje. Financieel kwam het water

Markante Apeldoorners_V4.indd 3

tot onze lippen. Daarom zijn we in 2010 gestopt met de exploitatie van dat theater. Maar de stichting Het Sprookjestheater bleef overeind. Hoe we het hoofd boven water hielden? Door heel creatief te zijn. Gewoon volhouden. Als je opgeeft, is het echt weg. Stel je hangt boven een ravijn, je ziet die diepte beneden en weet zeker: als ik naar beneden val, ben ik dood. Dan kun je twee dingen doen: opgeven of volhouden en iets bedenken. Als je creatief bent, kom je er altijd wel weer uit.

Verteltheater: We deden alles zelf: horeca, timmeren van decors, zagen, lijmen, schrijven, regisseren en spelen. Maar elke keer dat gesjouw en gedoe met apparatuur en op een toilet verkleden was ik wel zat. We hebben besloten onze populaire karakters Kwiebus en Snoezepoes in een andere vorm een nieuw leven te geven, maar aan een eigen theater beginnen we niet meer. Dat is in deze tijd vragen om problemen. Nu schrijf ik voornamelijk verhalen en boeken en heb ik een groot accent gelegd op vertellen. Verteltheater gaat naar de basis. Geen grote decors en kostuums. Het gaat om de verteller die met een hoedje en een snorretje of een attribuut een karakter neerzet. Ik kan hier nu opstaan en een ander zijn.

Graaierig: Vroeger waren we idealistischer. We denken nu meer na voordat we met een wild plan komen. Ik ben voorzichtiger geworden. Waar ik vijf jaar geleden nog in de rivier sprong, vraag ik me nu af of het water niet te koud is en of ik wel kom boven drijven. Toch is het leidende thema nog steeds hetzelfde: hebzucht en eigenbelang tegenover solidariteit, vriendschap en liefde. Dat hebberige, graaierige en puur eigenbelang hebben de hele economie naar de bliksem geholpen. Als je maar lekker in je BMW kunt rijden en in je grote huis kunt zitten. Dat is de mentaliteit. In onze theatervoorstellingen, liedjes en in mijn onlangs uitgegeven boek ‘Wilful, de Kronieken van Aelfaerië’ hebben we dat proberen neer te leggen en dat gaan we ook doen in de projecten waar we nu over nadenken.

‘Ik denk soms nog steeds dat de wereld op mij zit te wachten’: Ik geloof dat ik een

boodschap heb en dat mensen nog wel van me zullen horen. Vroeger zei ik al dat ik wereldberoemd was in Apeldoorn en omstreken. Ik heb het idee dat het nog steeds mogelijk is iets wereldschokkends te doen. Nou ja, Nederland-schokkends dan. Ik geloof daar nog wel in. Maar als ik zeg dat de wereld op mij zit te wachten, geef ik daar een knipoog bij. Dat wel.

11-12-11 18:24


Uw vermogen is één. Het verhaal erachter is twee. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd, en hoe hard ervoor is gewerkt. Bij Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en zitten we er heel dicht op. Juist dát maakt ons advies zo persoonlijk. En zorgt ervoor dat we onze kennis en expertise zo doeltreffend mogelijk kunnen inzetten. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe, zinvolle bestemming voor uw vermogen. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking.

Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Afspraak maken? Bel met (055) 578 49 11. www.apeldoorn.rabobank.nl 1-1 Rabo_W2012.indd 1

11-12-11 18:17


markante figuren < 29

eigen interview

ik vind iets wat ik kan al heel snel niet leuk meer Naam: Silvester Zwaneveld Leeftijd: 42 jaar Signatuur: Cabaret

Kortsluiting: Ik kan mij mateloos

verbazen over allerlei dingen die andere mensen niet zien, waardoor kortsluiting in mijn hersens ontstaat. Als ik bijvoorbeeld in de kroeg een cola bestel, krijg ik negen van de tien keer cola met een rietje. Het is zo’n automatisme dat mensen een cola neerzetten en er een rietje indonderen. Ik ga toch niet uit een… Maar niemand die dat opvalt. Niemand die denkt: hier klopt iets niet, deze twee beelden passen niet bij elkaar. Mijn hersens kunnen dat niet verwerken. Ik ben tweeënveertig en ik krijg een rietje. Wat is dit? Nou ja, zo. Het gaat voorbij verbazing.

Grapmoe: Vroeger was ik op zoek naar grapjes. Die fascinatie voor de grap an sich ben ik volledig kwijt geraakt. En het gekke is dat het alleen maar mooiere shows oplevert, omdat ik fascinatie heb voor die kortsluiting, voor mijn onvermogen. Ik ben veel meer de krochten van mijn eigen onhebbelijkheden aan het onderzoeken, omdat daar veel eerlijker materiaal ligt. Het is veel leuker om te denken: wat zegt-ie nou? Dat moet je niet zeggen, want dat heb ik ook en dat houd ik altijd geheim, dan dat je denkt: oh ja, dat is

Markante Apeldoorners_V4.indd 4

een grapje. Ik ben echt grapmoe. Ik wil meer. Ik wil in vervoering gebracht worden of in verwondering of verwarring. De werkelijkheid is al zo bizar dat ik daar bijna niks meer aan hoef te doen.

Lopendebandwerk: Ik had een cabaretduo dat in Carré stond en mateloos populair was. Dat heb ik vier jaar geleden de nek omgedraaid om solo verder te gaan. Ik kon mij niet meer vereenzelvigen met de studentenhumor: veel harde, platte grappen. Ik groeide daar uit. Ik heb altijd gezegd dat ik geen lopendebandwerk wil doen, maar ik deed steeds hetzelfde dingetje. Ik vind het veel spannender te reiken naar iets wat ik nog net niet kan in plaats van te wentelen in dat wat ik wel kan. Ik vind iets wat ik kan al heel snel niet leuk meer. Daar gaat de lol vanaf. Als iemand heel langzaam wandelt, word je daar heel moe van en ik wandelde niet op mijn eigen tempo.

Trots: Het pad dat ik nu bewandel is veel moeilijker begaanbaar, maar veel spannender. Daar krijg ik energie van. Nu kan ik de perfectie nastreven die ik voor ogen heb. Het is heerlijk iedereen met blosjes de zaal uit te zien lopen, omdat ze niet weten wat ze is overkomen. Waar

ik vijf jaar geleden gefocust was op één ding, heb ik nu meer ruimte in mijn hoofd en kan ik helemaal los gaan. Zo heb ik vijf kinderboeken van mijn vrouw geïllustreerd. Daar was ik ten tijde van het duo helemaal niet mee bezig. Ik treed op in België en regisseer jonge cabaretiers. Een week voor de opnames van de oudejaarsconference van Guido Weijers ben ik ingevlogen om een nacht door zijn materiaal te spitten. Ja, ik ben als mens gigantisch veranderd. Ik ben weer trots op wat ik maak. ‘Ik ben niet zo’n mensenmens’: Je moet mij niet in een verjaardag stoppen. Daar word ik doodongelukkig van. Dan ontstaat er constant kortsluiting, omdat iedereen maar wat zegt. Ik vind het lastig naar lopendebandverhalen te luisteren, maar als iemand passie heeft, ben ik spontaan verliefd. Daarnaast heb je ook nog het spotlighteffect. Dan willen mensen na afloop zeggen dat ze het een leuke show vonden. Terwijl ze naar je toelopen, denken ze: dat is wel een beetje cliché. Laat ik maar iets zeggen waardoor het bijzonderder wordt. En dan komt er een zin uit waarvan ik denk: Hè? Wat zeg je nou weer?

11-12-11 18:24


it’s to see you Ben je ook zo op zoek naar een winkel waar je boodschappen kunt doen in een relaxte, inspirerende en vooral lekkere omgeving? Waar producten in de broodwereld of het smaakeiland voor je neus worden klaargemaakt? Waar je even kunt genieten van een biologisch kopje koffie of soepje? Een winkel met alle gemakken van een supermarkt, maar met niets dan goede, smaakvolle en bijzondere producten. Gelukkig kan dat nu. Bij GooodyFooods.

GooodyFooods wants to meet you! Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 - 19.00 uur Donderdag van 08.00 - 21.00 uur Zaterdag van 08.00 - 17.00 uur Zondag gesloten

Biologisch en meer GooodyFooods is een winkel waar veel valt te ontdekken. Met een bijzonder assortiment, herkenbaar maar vaak ook heel verrassend. Waarbij je één ding zeker weet: alles bij GooodyFooods is goed, in de ruimste zin van het woord: minimaal biologisch, en heel

1-1 Gooodyfooods_W2012_V2.indd 2

veel Fairtrade, Demeter, Ecocert en natuurlijk het allerlekkerste vers van Nederland met groente & fruit, brood & banket, olijven & tapas, kaas en vlees. Denk ook aan kanten-klare delicatessen, heerlijke maaltijdmakers, ontbijtproducten of vriesproducten vol vitaminen. Koffie, muesli en

goed snoepgoed kunnen zelf worden getapt. GooodyFooods wil laten zien zien dat duurzaam en bewust boodschappen doen, vooral ook leuk en inspirerend kan zijn! Good non-food Naast een breed assortiment food biedt GooodyFooods ook veel keuze in non food producten. Zoals een uitgebreid assortiment natuurlijke verzorging en cosmetica. In enkele vestigingen is zelfs een natuurlijke wellness salon gevestigd. Maar ook voor duurzame huishoudelijke producten als toiletpapier en vuilniszakken, kun je er terecht. GooodyFooods wil graag

de schakel zijn tussen good food, feeling good en doing good. En dan beginnen we bij onszelf. Met een zo duurzaam mogelijke winkelinrichting en bedrijfsvoering. En met een open mind voor mensen, producten en ideeën die goed zijn voor jezelf, voor de mensen die ze produceren en voor de wereld. Je bent van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op www.gooodyfooods.nl. GooodyFooods. Good to taste. Good to share. Good to care.

Wil je ook lekker en goed boodschappen doen? Je kunt ons vinden aan de Hofstraat 117c in Apeldoorn. Achter de winkel, aan de Rosariumstraat, is voldoende parkeergelegenheid. Graag tot ziens!

11-12-11 18:21


markante figuren < 31

eigen interview

het is een rotvak voor relaties Naam: Aernout Pleket Leeftijd: 45 jaar Signatuur: Musical

Autodidact: Ciske de Rat was de

afgelopen vijf jaar een groot deel van mijn carrière. Ik speelde met heel ervaren acteurs die een gedegen toneelopleiding hebben. Daartussen moest ik mij als autodidact staande houden en dat is me aardig gelukt. Met vallen en opstaan, maar zo leert iedereen. Hajo Bruins zei een keer: “Wat je doet is goed, maar ik ga jou nog wel even de hogeschool bijbrengen.” Hij leerde mij bijvoorbeeld te spelen in het moment. Dat is wat musical elke avond boeiend en uitdagend maakt.

Killing: Drie maanden voor het einde van Ciske kreeg ik een vast programma bij omroep Flevoland. Dat is die andere passie van mij: radio en televisie maken. Het blijft lastig daar een combinatie in te vinden. Daarnaast trok ik het niet meer zes dagen in de week naar Scheveningen te rijden. Dat vind ik echt killing. Misschien omdat ik ontzettend bang ben voor sleur. Ik wil steeds weer een nieuwe uitdaging. Ik moest een punt achter Ciske zetten voordat Ciske een punt achter mij zou zetten. Fabriekswerk: Goede Tijden Slechte Tijden. Ja, dat was een hele leuke

Markante Apeldoorners_V4.indd 5

ervaring. Je merkt dan dat soap echt een fabriek is. Er moet nú een advocaat op komen draven: meneer gaat u mee naar de set en doe je dingetje maar. En snel. Oké, staat er op. Bedankt. Tot morgen. Dat is heel pittig, heftig werken. Maar het is een warm bad waarin ik terecht kwam. Geen arrogante mensen en een ontzettend leuke crew. Ik kreeg op een gegeven moment een behoorlijk aandeel in de serie. Dan merk je de impact op straat. Ik was destijds bij een première van Kruimeltje in de Efteling. Dan beginnen alle fotografen naar je te roepen: Aernout kijk hier, Aernout. Aernout.

Clownsmasker: Zo nu en dan doe ik auditie. Zo wist ik dat ze nog mensen nodig hadden voor Zorro. Dus auditie gedaan, liedje gezongen en een schermen flamencolesje gehad. Ze zagen daar wel wat in. Sinds oktober heb ik de rol van Thom Hoffman overgenomen. Nu heb ik eindelijk, sinds al die jaren, een echte rol. Dat is super. In Zorro heb ik een heel aangrijpende scène. Dan put je uit eigen ervaringen. Mijn vader overleed en een paar dagen later speelde ik de show weer. Het is het beroemde cliché over de traan achter het clownsmasker.

De show must go on. Ik ben artiest en dat was mijn vader ook. Hij heeft op zijn ziekbed nog gezegd: “Je moet niet zoveel rekening met mij houden. Die mensen hebben voor jou een kaartje gekocht. Jij hebt uiteindelijk die rol. De mensen in de zaal hebben er geen sodemieter mee te maken wat er thuis bij jou gebeurt.”

‘Musical is het meest relatie- en sociaalonvriendelijke vak dat er bestaat’:

Het was een cadeau dat mijn toenmalige partner Linda mij daarin een kans gaf en dat zie ik nog steeds zo. Toch is die relatie niet goed gegaan. Dat heeft wel met de musical te maken. Ja, het is moeilijk in die wereld stand te houden. Carrièretechnisch gezien, maar ook privé. Het is echt een rotvak voor relaties. Om maar aan te geven: op de begrafenis van mijn vader zag ik sinds lange tijd al mijn vrienden weer. Ik wil ook alles doen. Ik schiet alle kanten op. Misschien is het daarom wel zo moeilijk met mij te leven. En toch leverde de musical mij ook de liefde van mijn leven op.

11-12-11 18:25


oop! r en te k u u h e t Direct

Wonen in hartje Apeldoorn De Stadhouder

90 luxe appartementen aan de rand van het centrum van Apeldoorn en per direct te huur en te koop! - drie- en vier kamerappartementen te huur vanaf €770,- p/m exclusief parkeerplaats - allen voorzien van royale buitenruimten

Kijk op www.vesteda.com

- luxe keuken met inbouwapparatuur, badkamer en vloerverwarming - parkeergarage en gezamenlijke buitenruimte

voor ons volledige woningaanbod of bel (026) 355 04 00

Waarom een bijna nieuwe Volkswagen Volkswagen Passat Variant

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI

Nieuwprijs € 38.500,-

Nieuwprijs € 41.000,-

Nieuwprijs € 41.000,-

Volkswagen New Beetle

Volkswagen Golf Plus Cross

Volkswagen Golf Highline

Nieuwprijs € 36.000,-

Nieuwprijs € 33.000,-

Nieuwprijs € 31.000,-

1.4 122pk TSi Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 750 Km

2.0 211pk GTI DSG Benzine, Automaat Bouwjaar: 2009 Kilometerstand: 40.250 Km

2.0 211pk GTI DSG Benzine, Automaat Bouwjaar: 2009 Kilometerstand: 11.500 Km

NU: € 31.750,- NU: € 31.750,- NU: € 32.750,-

Cabriolet, 1.6 Freestyle Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 6.365 Km

1.2 105pk TSi Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 500 Km

1.4 TSi 122pk Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 14.750 Km

NU: € 24.950,- NU: € 24.750,- NU: € 24.750,-

Advertentie verzamel W2012.indd 3

• Zeer jonge Volkswagens met veel opties en accessoires • Resterende fabrieksgarantie / Authenticiteit Certificaat • Voorzien van nieuwste NL-kenteken • Direct uit voorraad Volkswagen fabriek (geen tussenpersoon) • Rijden binnen 14 dagen • Zeer scherp geprijsd

Onderdeel van de Autohaas Groep

11-12-11 17:40


markante figuren < 33

eigen interview

wanneer ga je weer naar afrika apen vangen Naam: Bert de Boer Leeftijd: 64 jaar Signatuur: Apenheul

Buikpijn: De laatste twee jaar van mijn

directeurschap was ‘de St@art’ financieel gezien een enorm risico. De bouw was flink onderweg toen ik in augustus 2009 wegging, maar ik zat wel met het grote vraagteken: laat ik Apenheul niet achter met een te riskante financiële erfenis? We hadden twee jaar daarvoor al bepaald dat ik op dat moment zou stoppen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal netjes vond op dat moment weg te gaan. Daar had ik wel een beetje pijn in mijn buik over.

Zegen: Toch heb ik nooit gedacht: mocht

ik maar weer in Apenheul werken. Men vindt dat misschien raar en hoort graag: ik verlang zo naar die aapjes. Elke dag reed ik honderd kilometer heen en honderd kilometer terug. Dat was een hele opgave. Vanaf de dag dat ik met pensioen ging was het een zegen dat ik geen twaalfhonderd kilometer meer hoefde te rijden in de week. Ik kon mij makkelijker terugtrekken, omdat ik niet zomaar even langs wip. Als ik in Apeldoorn had gewoond, was ik me er vast en zeker mee blijven bemoeien en dat kun je beter niet doen. Toch denk ik er elke dag en nacht aan. Het laat me nooit meer los. Als ik op vakantie ga naar een land waar het prachtig weer is, vraag ik me toch iedere dag af wat voor weer het in

Markante Apeldoorners_V4.indd 6

Apeldoorn is en of er wel bezoekers komen.

Sentimenteel: Op een gegeven moment

werkte ik steeds beleidsmatiger en werd de afstand tot de dieren weer een stapje groter. Toch zien mensen het liefst het sentimentele beeld van een dierentuindirecteur die niets liever doet dan elke dag op zijn lieve diertjes passen. Het is me vaak opgevallen dat mensen het liefst wilden dat ik als directeur elk jaar naar Afrika ging om dieren te vangen. “Wanneer ga je weer naar Afrika apen vangen?” Dat heb ik zo vaak gehoord, terwijl ik mij altijd heb ingezet ervoor te zorgen dat dierentuinen geen dieren meer uit het wild halen. Dat ik ook manager ben en financieel dingen moet doen, interesseert ze niet. Een dierentuindirecteur moet dieren vangen en bij zijn beestjes slapen.

Wereldberoemd: Vorig jaar heb ik de

hoogste onderscheiding in dierentuinenland gekregen: de Heini Hediger Award. Ik denk dat men zich in Apeldoorn nooit goed de internationale roem van Apenheul heeft gerealiseerd. Het is niet zomaar een leuke toeristische attractie. Het park is wereldberoemd. Ook in Japan kent men Apenheul. Maar de bezoekers komen niet meer vanzelf. De tijden zijn veranderd. Marketing en commerciële aspecten zijn

belangrijker dan ze vroeger ooit waren. Daarom vond ik het belangrijk dat mijn opvolger een marketingachtig figuur zou zijn. Ik heb Coen de Ruiter een klein beetje ingewerkt en daarna nog een paar dingen voor de dierentuinwereld gedaan. Zoals een introductierede tijdens een conferentie. Toen dacht ik: eigenlijk zou je dit niet moeten doen. Het is tijd voor een nieuwe generatie. Bemoei je daar toch niet meer mee. Waarom hebben jullie mij nou weer nodig?

‘De orang-oetan intrigeert me’: De orangoetan is een perfecte individualist en is daarom geheimzinnig en intrigerend. De gorilla is het perfecte groepsdier, daar straalt rust en wijsheid vanuit. De orangoetan is minstens even slim, maar omdat hij solitair leeft, moet hij iets anders doen met zijn intelligentie. In het wild maakt hij een kaart van de omgeving, zodat hij precies weet hoe hij drie kilometer verderop bij een boom moet komen waar de vruchten rijp zijn. Daarom verveelt een orang-oetan zich in een dierentuin veel sneller. Een gorilla probeert nooit gekke dingen in zijn verblijf. Een orang-oetan denkt: ik zie daar een bout, volgens mij moet die los kunnen, maar het lukt niet. Hij blijft daarmee bezig totdat hij weken later precies weet hoe het los moet.

11-12-11 18:25


E lo xclu ge si er ef ka vo m or er A ,2 p e eld hu o is, orn m :z aa it r o -sl ok aap m ba oo n i i ken n d e id w eaa oo l nk voo am r er .

Korenstraat 13 7311 LL Apeldoorn t.: 055- 521 2118 w.: www.molenbroek.nl e.: mail@molenbroek.nl

HANDMADE IN ITALY

Volg ons! >

PEAKPERFORMANCE.COM

FALL/WINTER COLLECTION 2011 Sebastian Garhammer in Heli Loft Jacket & Heli 2L Pant

Uitgebreide wintersport collectie, Ski & Snowboarding, Kinder skiplan en Ski Service`s

Hofstraat 4 - 10 | Apeldoorn intersportjonker.nl | 055 - 521 12 84 | @intersp_jonker

Advertentie verzamel W2012.indd 4

11-12-11 17:47


markante figuren < 35

eigen interview

hoe echter ik ben, hoe echter de ander kan zijn Naam: Angelique Krüger Leeftijd: 42 jaar Signatuur: Omroep Gelderland

Swiebertje-effect: Ik heb twee kanten die de omroep graag van mij wil zien: luchtig en serieus. Ik heb bijvoorbeeld een heel bizarre zomer beleefd, omdat ik zeven weken lang, vijf dagen in de week een live zomertour heb gedaan waarbij we met een karavaan door de provincie gingen. Dat was bizar leuk. Maar ik zou gek worden als ik alleen die vrolijke kant mocht doen. Toch associëren mensen mij nog steeds met de Nijmeegse Vierdaagse, met humor en lachen. Het is een beetje het Swiebertje-effect. Als ik net een uitzending heb gemaakt over iemand die terminaal is en mensen zeggen: “Ik moet altijd zo om jou lachen”, dan denk ik: Huh? Wacht even. Kicken: Ik heb uitdaging en vernieuwing

nodig. Mijn werk is nooit hetzelfde. Pas presenteerde ik nog de opening van een kunstzinnig café, gerund door verstandelijk beperkten. Daar is de wethouder bij, maar ook verstandelijk gehandicapten komen het podium op. Dan moet ik zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. En dan wil ik dat het een opening is die ze niet meer vergeten. Dat vind ik echt kicken, super om te doen. Maar ik leid ook debatten voor de provincie. Vanuit nieuwsgierigheid blijf ik

Markante Apeldoorners_V4.indd 7

vragen stellen. Ik interview deskundigen, maar ook een oude mevrouw die nors zit te schudden. Daar loop ik heen met mijn microfoon: “Begrijpt u het wel? Ik snap er namelijk niets van.” Ik nodig mensen uit hun stem te laten horen. Joggingbroek: Het erge van televisie is dat je vaak achteraf pas beseft hoe bijzonder het was. Bij mij is het glas meestal half leeg. Soms zie ik mezelf terug en denk ik: Jezus, wat ben ik lelijk. Ik let bijvoorbeeld nooit op mijn houding, zit half in de ander. Hoe echter ik ben, hoe echter de ander kan zijn. Ik trek me wel meer terug dan vijf jaar geleden. Thuis ben ik op zoek naar rust en stilte. Ik ben ook wel eens chagrijnig of moe. Het duurt bijvoorbeeld dubbel zo lang om boodschappen te doen, omdat mensen met mij willen praten. Maar ik zeg niet: “Rot op, hier heb ik geen zin in.” Dat vind ik rot. Als ik anoniem zou zijn, denk ik misschien: die joggingbroek kan best. Dat haal ik nu niet in mijn hoofd. Ik voel me altijd bekeken.

Muts: Twee jaar geleden ben ik door een talentscout van de KRO benaderd. Dat is mijn grootste blunder van de afgelopen vijf jaar. Komt-ie: zij vond mij

goed en wilde compilaties hebben van mijn werk. Dat is toch een ramp? Dan moet ik kiezen en dat kan ik helemaal niet. Omdat ik dan zo besluiteloos ben, het moeilijk vind materiaal te kiezen en het ook lastig vind weer door iemand beoordeeld te worden, laat ik gewoon niks meer van me horen. Stom hè? Muts. Terwijl ik de KRO wel een goede omroep vind. Nooit meer wat van gehoord natuurlijk. Dan is er inmiddels al zo veel tijd verstreken… die vrouw werkt daar misschien helemaal niet meer. Een gemiste kans. Misschien had ik daar wel een heel leuk programma kunnen maken.

‘Soms weet ik nog niet wat ik wil worden als ik later groot ben’: Dingen overkomen

mij veelal. Ze komen op mijn pad en daar ga ik op in of niet. Ik ben niet iemand die van te voren de koers bepaalt. Misschien zou dat wel meer moeten. De tijd verstrijkt en ik vind mezelf inmiddels wel groot. Inmiddels heb ik wel een vak. Ik ben presentatrice. Ik heb wat meer vertrouwen in wat ik kan. Misschien durfde ik toen nog niet te zeggen dat ik iets kan, dat ik ergens goed in ben.

11-12-11 18:26


Untitled-1 2

11-12-11 15:45


in 2012 toch maar een legal comfort pakket?

justusadvocaten.nl Untitled-1 3

11-12-11 15:46


marc mode blush peter mode blush, horloge â&#x20AC;&#x2DC;t harnas, bril inzicht optiek

Modeshoot_W2012_V3.indd 2

11-12-11 20:06


own the winter photographed by sushilla en gerhard @ fotogw.nl > styling annet veerbeek www.net-a.nl, visagie niels jansen www.no8.nl, haarstyling michelle van tuyl en willy gout www.waxx.nl, modellen mieke blekman, ton terink, peter eemsing, marc kluijver, met dank aan huis nieuw rande www.huisnieuwrande.nl, kieveen exclusief www.kieveen.nl, linthorst culinair www.linthorst.nl

Modeshoot_W2012_V3.indd 3

11-12-11 20:06


mieke mode devereaux, horloge â&#x20AC;&#x2DC;t harnas, schoenen nushuz

Modeshoot_W2012_V3.indd 4

11-12-11 20:07


mieke omslagcape blush, bh dessous, oorbellen en collier met hanger van hell

Modeshoot_W2012_V3.indd 5

11-12-11 20:07


ton mode intersport, bril klein optiek, laarzen dicapolavori

Modeshoot_W2012_V3.indd 6

11-12-11 20:07


mieke mode izy, handschoenen blush, schoenen oxener

Modeshoot_W2012_V3.indd 7

11-12-11 20:07


van links naar rechts voor de tafel: ton mode tempelman exclusief, schoenen oxener, mieke mode en tas blush, ringen â&#x20AC;&#x2122;t harnas, schoenen dicapolavori marc mode tempelman exclusief, schoenen nushuz, peter mode tempelman exclusief, zakhorloge van hell, tas onder de stoel lapoche, schoenen oxener

Modeshoot_W2012_V3.indd 8

11-12-11 20:07


aangenaam kennismaken

onze eigen! mensen

van links naar rechts achter de tafel: monique eemsing oud werknemer gerhard witteveen fotograaf van het eerste uur medea huisman oud stagiair en vaste fotograaf arthur batenburg betrokken fotograaf en brainstormer maaike wesselink oud werknemer judith wermenbol medeoprichter michiel brouwers voormalig mede-eigenaar marjolein bootsma medeoprichter en grafisch vormgever anneke van tricht eindredactrice van links naar rechts voor de tafel: ton terink vertegenwoordiger mieke blekman vertegenwoordiger marc kluijver uitgever en hoofdredactie peter eemsing uitgever en hoofdredactie overig tas aan stoel lapoche, handschoenen over stoel en kussen doodskop blush styling en aankleding tafel kieveen exclusief eten en drinken tafel linthorst culinair

Modeshoot_W2012_V3.indd 9

11-12-11 20:07


1-1 Ami_W2012.indd 1

11-12-11 18:37


previews < 47

eigen stad

> previews > sint hubertus: een jachthuis, een prachthuis Tot 1 april 2012 worden er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe themarondleidingen door Jachthuis Sint Hubertus georganiseerd. In deze rondleidingen staat het belang van het Jachthuis voor het echtpaar Kröller-Müller centraal. Vertrekken die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek - zoals de professorenkamer, de biljartkamer en de slaapkamers van de dienstmeisjes -

worden opengesteld. Geïnteresseerden kunnen via www.hogeveluwe.nl een plek reserveren voor deze rondleidingen.

> daddy cool

> martha waijop: open weekend

Tijd: dinsdag t/m vrijdag 12.30 en 14.30 uur; zaterdag en zondag en dagelijks in de voorjaarsvakantie 11.30, 12.30, 13.30 en 14.30 uur www.hogeveluwe.nl

speelt

10 en 11 december 2011

> a christmas 17 en 18 december 2011 20:00 uur Try-out

carol

Middagvoorstelling: 15:00 uur Avondvoorstelling: 20:00 uur

T H E AT E R

Wie kent niet Charles Dickens’ wereldberoemde verhaal over de vrek Theater Merlijn - Ruysdaellaan 5 - 7312 MH Apeldoorn Ebenezer Scrooge, die op kerstavond de geest van zijn overleden compagnon Marley tegenkomt? Wie herinnert zich niet de drie kerstgeesten die Scrooge met zijn verleden, heden en toekomst confronteren? Wie heeft er niet meegeleefd met de kwetsbare Tiny Tim: het zoontje van Scrooge’s klerk Bob Cratchit? Het verhaal wordt opnieuw tot leven gebracht door een spelersgroep van Theater Merlijn. Een voorstelling barstensvol toneelspel, zang, beweging, mime en nog veel meer. De perfecte manier om in de kerststemming te komen. Script en regie: Aad van der Waal Kaarten voorstelling: € 12,50 en try-out: € 7,50 Reserveren e-mail: info@theatermerlijn.nl ONTWERP: ERIK THÉ DESIGN.COM; FOTOGRAFIE: WENDY WILLEGERS, WOW FOTOGRAFIE

10, 11, 17 en 18 december Prijs: 112,50 Locatie: Theater Merlijn www.theatermerlijn.nl

Previews_W2012.indd 2

Telefoon: 055-3562142

Daddy Cool knalt de zaal in met vette hits van Boney M. en Milli Vanilli. Sunny, een knappe Surinaamse jongen van 25 heeft maar één grote droom: dansen. Met zijn dancecrew ‘Sunshine’ doet hij mee aan een wedstrijd, waarmee hij zijn leven voorgoed kan veranderen. De ontmoeting met Roos zet alles op z’n kop. Heden, verleden, een onmogelijke liefde: een lovestory pur sang! Met: o.a. Kim-Lian van der Meij, AnneMieke Ruyten, Jetty Mathurin, Ruben Heerenveen. Op maandag 26 december kunt u vanaf 12.00 uur genieten van een heerlijke kerstbrunch, voor 1 25,- per persoon (<12 jr. 1 17,50). Te reserveren via 0900-123 0 123 (15 cpm). Dinsdag 20 t/m vrijdag 23 december en maandag 26 december Tijd: di. t/m vr. 20.00 uur en ma. 14.00 uur Prijs: 1 49,00 / 1 46,00 (div. rangen) Locatie: Orpheus

De sculpturen van Martha Waijop worden gekenmerkt door een zeer eigen vormtaal en zijn bekend in binnen- en buitenland. Haar werken op doek zijn veel minder bekend bij het grote publiek. Tijdens het Open weekend zijn zowel haar sculpturen als haar materieschilderijen te bewonderen. Door haar werk op acht verschillende manieren te tonen, laat zij zien dat de werkelijkheid op verschillende manieren beleefd kan worden. Voorbeeld: de weg van Apeldoorn naar Hoenderloo ziet er heel anders uit dan die van Hoenderloo naar Apeldoorn.

16, 17 en 18 december Tijd: 12.00 - 17.00 uur Locatie: Martha Waijop, Spelderholt 3 www.waijop.nl

11-12-11 19:47


Sterk Duo kiest voor Mooi & Gezond

WINTER SALE

APELDOORN, KORENSTRAAT 3

ALSO VISIT OUR ONLINE STORE WWW.DICAPOLAVORI.COM

Advertentie verzamel W2012.indd 5

ARNHEM • ENSCHEDE • GRONINGEN HAARLEM • LEEUWARDEN • ZWOLLE

11-12-11 17:48


column < 49

eigen stad

> introdans & introdans ensemble voor de jeugd | kerstgala

Ieder kwartaal is weer bijzonder en anders. Ook in dit jaargetijde is er veel te zien in het Park. De bomen zijn kaal en wie weet worden de velden door sneeuw bedekt. Ervaar de prachtige vergezichten tijdens deze zwerftocht en concludeer zelf waarom dit Park zo uniek is!

< previews Previews_W2012.indd 3

1, 8, 15, 22 en 31 januari, 5, 12, 19, 22, 26 en 29 februari en 4, 11, 18 en 25 maart Locatie: Het Nationale Park De Hoge Veluwe www.hogeveluwe.nl

> stadsfeest maakt van iedereen een winnaar Vrijdagavond 6 januari organiseert Gigant opnieuw het Apeldoorns Stadsfeest. Het Stadsfeest is dé gelegenheid om in het prille nieuwe jaar mede-Apeldoorners te ontmoeten en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het Stadsfeest heeft weer een bijzonder thema dat met een kwinkslag de link naar de politieke, sociaal maatschappelijke en in 2012 ook sportieve actualiteit legt. Deze editie is het thema ‘Iedereen een winnaar’! De stomende funk en soul formatie Lefties Soul Connection ft. Michelle David (pas nog te zien bij DWDD) speelt in de popzaal. De theaterzaal is wederom een politieke arena waar entertainer Coen Seur de toon zet en lokale politici aan het woord laat. Vrijdag 6 januari 2012 | Tijd: 19.30 Prijs: 1 5,00 in de voorverkoop, op de avond zelf zelf te bepalen, vanaf 1 0,05 (mits niet uitverkocht) Locatie: Gigant| www.gigant.nl

eigen column

29 december 2011 | Tijd: 20.00 uur Prijs: vanaf 1 21,Locatie: Orpheus | www.orpheus.nl www.introdans.nl

> zwerven door het bos en over de vlakte

mijn eigen verhaal

> fotografie bram jonker

De dansers van Introdans en Introdans Ensemble voor de Jeugd stralen als sterren tijdens het jaarlijkse Kerstgala. In witte winterse sferen volgen solo’s en duetten elkaar in hoog tempo op, om uit te monden in het flitsende ensemblewerk M/C van de Spaanse choreograaf Cayetano Soto. Imposante afsluiter van de kersteditie 2011 is het indrukwekkende ballet Noces van Stijn Celis op muziek van Igor Stravinsky. Geef de feestdagen extra glans met dit sfeervolle gala voor jong en oud(er).

Ken je het gevoel dat het leven je stuurt? Dat de illusie dat je zelf controle hebt, even vervaagt? Mij overkwam het in 2006. Diep van binnen borrelde een groots verlangen met ongekende kracht omhoog. Jaren had het liggen sluimeren. Af en toe stak het de kop op maar werd het zorgvuldig weer teruggedrukt. Maar nu zocht én vond het, niets en niemand ontziend, een uitweg. Het was er klaar mee dat ik het verhaal van een ander leefde. Het was tijd om mijn eigen verhaal te leven. De eerste stap was in vorm klein: A5-formaat en vijftig bladzijden in totaal. In emotie was het groots. Mijn eigen boek. Het kreeg de titel ‘Selluf Doen’ mee. Geïnspireerd door mijn dochter, toen drie jaar oud, die de hele dag riep: “Ikke wil selluf doen!” Geen uitgever was geïnteresseerd in de perikelen van een onbekende werkende moeder. Dus heb ik het inderdaad zelf gedaan. Mijn boekje in eigen beheer uitgegeven. Op mijn veertigste verjaardag werd het onthuld en nog krijg ik tranen in mijn ogen als ik aan dat moment denk. Mijn moeder was zo trots alsof ik de Gouden Griffel had gewonnen. Mijn familie en vrienden verrast en enthousiast. En ik? Ik was eindelijk ook trots op mijzelf. Ik had een droom waargemaakt. En het smaakte naar meer. Ik wilde groeien. Ontdekken wat er nog meer in mij leeft. Dus daar ging ik met als ultieme stap: als freelancer door het leven. Als schrijver, acteur en flirtcoach. Het verlangen om mensen te entertainen, te inspireren en te laten groeien werd in de wereld gezet. Een boeiende reis die ook vergezeld ging van pijnlijke momenten. Want daar waar je wilt groeien zijn er ook altijd mensen die willen dat je klein blijft. Er was één iemand in het bijzonder die me het meest tegengehouden heeft in mijn persoonlijke groei. Iemand die me dan weer prees en dan weer keihard afwees. Een nare strijd. Maar ik heb haar diep in de ogen gekeken en gezegd: het is goed geweest. Bedankt voor je zorgen. Je bent waardevol geweest maar nu ga ik mijn eigen pad. Het is tijd om los te laten. Een emotionele confrontatie maar met succes volbracht. Soms zie ik haar nog wel eens. Altijd onverwacht. Maar ik schrik er niet meer van. Ik glimlach, in liefdevolle neutraliteit, draai mij om en loop mijn eigen pad. Die Saskia hoort in een ander verhaal, niet meer in het mijne.

11-12-11 19:48


ASSELSESTRAAT 76-A
(NAAST MIDDELINK) APELDOORN DG3108 A3 Staand.indd 1 2 1-1 Inzicht_W2012_V3.indd

23-08-11 11:05 11-12-11

19:32


eigen stad

previews < 51

> winterlezingen

foto: stichting het nationale park de hoge veluwe

>n  jo wintertournee

< previews Previews_W2012.indd 4

Het NJO en de Dutch National Opera Academy brengen komende winter twee fantasieopera’s! Samen met de jonge zangers van DNOA neemt het NJO Symfonieorkest u mee in de fantasiewereld van een kind. Oliver Knussens Where the Wild Things Are (Max en de Maximonsters) en Maurice Ravels L’Enfant et les Sortilèges zijn twee fijngevoelige korte opera’s over de hoogte- en dieptepunten van het leven. Samen geven deze werken een ontroerende en grappige kijk op het leven van twee bijzondere personages en hun zowel pijnlijke als vrolijke reis van jong naar oud. Zaterdag 14 en zondag 15 januari Prijs: vanaf 1 21,Locatie: Orpheus www.njo.nl

Deze winter worden er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe weer verschillende lezingen georganiseerd met diverse gastsprekers. Namen van de sprekers en onderwerpen worden via www.hogeveluwe.nl bekendgemaakt.

Zondag 8 en 22 januari en zondag 5 en 19 februari Prijs: 1 5,- (exclusief entree Park) Locatie: Hoedzaal van Restaurant De Koperen Kop www.hogeveluwe.nl

> introdans hemels

> ‘d’all italia’

Introdans stelde, ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag, een poëtisch retrospectief samen met enkele parels uit het rijke repertoire van de groep. Messiah van choreograaf Ed Wubbe behoort tot de klassiekers van het Nederlands balletrepertoire. Nils Christes Fünf Gedichte is een verstilde ode aan de overgang van leven naar dood. Het slotakkoord komt van de Braziliaanse Gisela Rocha. Zij creëerde in Paradise? een fragmentarische en zinderende wereld waarin de dansers onder meer zingen en tapdansen. Zelfs de lampen dansen mee! 10 (première) en 11 februari 2012 Tijd: 20.00 uur Prijs: vanaf 1 17,50 Locatie: Orpheus www.orpheus.nl www.introdans.nl

In de serie Paleisconcerten spelen Eleonora Pameijer en Dario Macaluso 19e eeuwse Italiaanse composities op originele instrumenten. Eleonora Pameijer (fluit) studeerde cum laude af op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Haar repertoire begint bij de barok, loopt via de klassieke periode en eindigt in de eenentwintigste eeuw. Dario Macaluso (gitaar) studeerde aan het conservatorium in Palermo en aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, waar hij met de hoogste kwalificaties afstudeerde. In vele Europese landen en in Japan gaf hij recitals, zowel als solist als in ensembles. Zaterdag 25 februari 2012 Tijd: 20:15 uur Prijs: 1 22,50 Locatie: Paleis het Loo

11-12-11 19:48


Borrels & Babbels

Kerstdiner, Gastronomische relatiegeschenken, Eindejaarsborrel, Nieuwjaarsborrel, of Kick off voor 2012...? Kom naar de Echoput. We staan voor uw klaar om uw zakelijke najaarsbijeenkomst tot een onvergetelijke te maken. Geniet van de warmte van ons restaurant of ĂŠĂŠn van de sfeervolle boardrooms, de Gastronomische winkel of de informele Bistro&Wijnbar. Inspiratie opdoen? Kijk op www.echoput.nl of neem contact met ons op voor een programma op maat.

a m e r sf o ort se w e g 8 6 7 3 4 6 a a h o o g s oe r e n ( a p e l d o or n ) t . 0 5 5 5 1 9 1 2 4 8 e . r e s e rv e r i n g e n @ e c h op u t. n l i . w w w. e c h op u t. n l

1-1 Echoput_W2012.indd 1

11-12-11 18:42


eigen promotie

davoud < 53

davoud stapt van zijn tapijt af

meer tijd voor familie

> Hij is 61 jaar en komt uit het Iraanse Gemesgam, een

kleine woongemeenschap in de bergen 175 km buiten Teheran. Davoud Mirbagheri, de verkoper van Perzische tapijten, een graag geziene zakenman in Apeldoorn.

Hij stapte in november 1972 op Nederlandse bodem en opende in januari 1978 zijn eerste tapijtwinkel in Apeldoorn. Eerst in de Van Kinsbergenstraat waar nu Sam Sam gevestigd is. Later vestigde hij zich verderop in de straat. Na nog een tijdje aan de Asselsestraat kan men hem nu vinden aan de Hoofdstraat 168. Na 33 jaar hangen nu de uitverkoopborden in zijn winkel; Davoud stopt met tapijtverkoop en de kortingen zijn passend: vanaf 33 procent. Hij wil zich meer met zijn hobby’s en familie bezighouden. “Ik ben gek op reizen en golfen. Ook krijg ik nu meer tijd voor mijn familie, mijn kinderen en kleinkinderen.” Zijn kinderen wonen namelijk verspreid: één van zijn dochters woont met de vier kleinkinderen in Michigan, Verenigde Staten, de anderen in Istanbul en Kenia.

Davoud is een bekende in Apeldoorn en de sympathieke Iranees kent ook bijna iedereen. Davoud voelt zich dan ook thuis in Apeldoorn. Omgang met mensen en handel zit hem in het bloed. Zijn vader, die overigens 100 jaar geworden is, handelde in alles wat er maar voorhanden was. Of het nu om etenswaren of vee ging of om Perzische tapijten. En hoewel Davoud (genoemd naar de bedevaartsplaats Emanzade Davood) eerst als auto-uitdeuker werkte, kwam hij via zijn vader in contact met de ‘vliegende tapijten’. Om te studeren vertrok hij later naar Duitsland maar kon daar niet aarden. Hij wilde naar Amerika maar kwam niet verder dan de tussenlanding op Schiphol. In Amsterdam ontmoette Davoud toen de vrouw met wie hij vervolgens 16 jaar zou samenleven. In Apeldoorn trouwden

ze en na een paar jaar werd de winkel met Perzische tapijten geopend die nu zo bekend is. Waar Davoud zijn succes aan te danken heeft? “Ik ben altijd mijzelf gebleven, ben op mijn eigen gevoel afgegaan zonder advies van buitenaf. Altijd zakelijk verstandig geweest en goed met geld om weten te gaan.” En zonder zijn eigen cultuur de rug toe te keren is hij een Apeldoorner in hart en ziel.

> fotografie cees baars

Davoud Perzische Tapijten Hoofdstraat 168, Apeldoorn Telefoon 055 579 17 20 Internet www.davoud.nl

Raadhuisplein 2b, Apeldoorn Telefoon 055 - 578 7945 www.lapoche.nl lapocheleder

1-2L Advertorial DAVOUD_W2012.indd 2

11-12-11 18:08


Wij zorgen ervoor dat de voordelige portotarieven Wij zorgen ervoor dat de voordelige ook voor u haalbaar zijn:portotarieven ook voor u haalbaar zijn: Uw poststuk bezorgen kan al vanaf Uw poststuk bezorgen kan al vanaf

â&#x201A;Ź 0,18 . â&#x201A;Ź 0,18 .

Verhuurbemiddeling in tijdelijke woonruimte. Woning niet verkocht? EHR biedt de oplossing. Voor onze relaties zijn wij op zoek naar gestoffeerde en/of gemeubileerde woonruimte in Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

Het voordeligste totaaladres voor al uw verzendingen

Het voordeligste totaaladres vooren al uw verzendingen Druken printwerk (direct)mailingen Druk- en printwerk en (direct)mailingen Direct Mail Direct Mail

Kanaal Noord 145 7317 ABNoord Apeldoorn Kanaal 145 T.: 055-576 04 61 7317 AB Apeldoorn E.: info@wijverzenden.nl T.: 055-576 04 61 W.: www.wijverzenden.nl E.: info@wijverzenden.nl W.: www.wijverzenden.nl

Printen

Sealen

Printen

Sealen

Drukwerk Drukwerk

Couverteren Couverteren

UW bEtRoUWbARE pARtnER in tijDElijKE HUisVEsting

Distributie Distributie

Kerklaan 8 Apeldoorn 06-53965800 www.ehr.nl

NIEUW IN EPE

dames- en herenschoenen en accessoires

Op zoek naar een bijzonder paar schoenen om stijlvol voor de dag te komen? Eventueel samen met een bijpassende tas, riem of sjaal? Kom kijken, passen en matchen bij Nushuz. U vindt ons in het centrum van Epe, met ruim voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Nushuz - luxury footwear Scheuterstraat 5 - 7 8161 HR Epe (0578) 76 70 27 info@nushuz.nl

www.nushuz.nl

Advertentie verzamel W2012.indd 6

11-12-11 21:16


eigen promotie

‘t harnas juwelier < 55

tijd voor de volgende generatie juweliers > ’t Harnas Juwelier is al 35 jaar gevestigd op de bekende plek in de Korenstraat.

Acht jaar geleden breidde echtpaar Van Zelst de zaak al fors uit, samen met hun zoon Lorentz. Onlangs nam hij zijn gedeelte van de winkel officieel over. Met deze stap neemt de volgende generatie het stokje langzaamaan over.

Lorentz had in eerste instantie geen ambitie om juwelier te worden en begon een studie internationale economie. “Totdat ik een keer met mijn broertje meeging naar zijn school: de vakschool voor edelsmeden en juweliers. Ik vond het zo leuk daar, dat ik toch met die studie begonnen ben. Ik weet van iedere edelsteen- en metaalsoort wat je ermee kunt doen en kan het ook maken.”

Avontuur

Tijdens zijn opleiding woonde Lorentz twee jaar in Londen waar hij stage liep bij het befaamde Tiffany & co. Hoe hij daar terechtkwam? Simpel. “Het was vlak voor kerst, ik ben gewoon binnengestapt en heb gevraagd of ze iemand nodig hadden voor 100 dagen stage. Dat kennen ze daar niet, onbetaald werken. Die man had vlot door dat ik veel wist van edelstenen en sieraden, binnen tien minuten was het geregeld. Al vrij snel nadat ik begonnen was, mocht ik gaan werken voor de zogenaamde ‘fine jewelry room’ in Harrods. Daar kwam je niet zomaar terecht, ik heb een fantastische tijd gehad!” Na zijn stage en opleiding afgerond te hebben keerde

1-1 advertorial Harnas_V3.indd 2

Lorentz terug naar Londen voor ¾ jaar. Daarna vertrok hij ‘down under’ naar Australië waar hij opnieuw solliciteerde bij Tiffany & co. “De dame bij wie ik solliciteerde had via via al van mij gehoord. Ze vroeg meteen wanneer ik kon beginnen en ook daar werkte ik met veel plezier.” Eenmaal terug ging hij aan de slag bij Schaap en Citroen en na drie jaar besloot Lorentz op zoek te gaan naar een eigen winkelpand. Het pand naast ‘t Harnas stond leeg en samen met zijn ouders besloot hij de bestaande zaak uit te breiden naar maar liefst 180 m2 verkoopvloer.

Vaste gezichten

Bijna iedere medewerker van ’t Harnas heeft een vakgerelateerde opleiding gevolgd of beschikt over een flinke dosis praktijkkennis. De meesten werken er zo’n tien tot vijftien jaar. “We hebben een gezellig team met weinig verloop. Het gros komt binnen als stagiair of weekendhulp en blijft plakken.” Iedere medewerker doet veel moeite voor de klant: “Als we iets niet hebben, zorgen we dat we het krijgen. We zitten al zo lang in deze handel, kennen veel mensen

en dan gun je elkaar ook iets. Veel van onze klanten komen al zo lang bij ons dat we ze persoonlijk kennen.” De kracht van ’t Harnas zit ‘m in het brede aanbod. De hele familie kan terecht voor keuze uit maar liefst 50 horlogemerken en evenzoveel soorten sieraden. Naast Apeldoorn kan men sinds een paar weken terecht bij de tweede vestiging in Deventer, gerund door het eerder genoemde broertje. De laatste tijd komen veel mensen met ‘oud goud’ waar ze dan weer wat nieuws voor kopen. “Dit is erg leuk , het scheelt de klant een hoop geld omdat we op dit moment extreem veel bieden voor het oude goud en wij op onze beurt verkopen weer wat moois wat vervolgens met veel plezier wordt gedragen.”

> tekst tamara buis fotografie gerhard witteveen

’t Harnas Juwelier Korenstraat 21, Apeldoorn Telefoon 055 521 83 14 Internet www.hetharnas.nl

11-12-11 19:28


Optima

Adembenemende perfectie

Wat gebeurt er wanneer een designkeuken tot de absolute essentie wordt teruggebracht? Het antwoord is de adembenemend mooie greeploze Optima. Puur in zijn eenvoud met een ongekend strak lijnenspel. Perfect zonder ook maar ĂŠĂŠn knop, greep of overbodig detail. Een lust voor het oog, met alle praktische zaken onzichtbaar weggewerkt. Vanzelfsprekend is de apparatuur van de allerbeste kwaliteit. Daarmee worden uw kookprestaties net zo indrukwekkend als de keuken zelf.

De nieuw ontworpen scharnierkasten klappen volledig weg naar boven voor nog meer opberggemak.

De planken van de hoekkast komen volledig naar voren, ideaal voor stapelbare schalen en kommen.

Zelfs de spoelbak is ontdaan van ronde vormen. Perfectie in elk detail.

Bruynzeel_W2012.indd 2

Bruynzeel Keukens, Vlijtseweg 69 7317 AD Apeldoorn Telefoon: 055 5791725. Kijk voor de openingstijden en onze andere verkoopadressen op www.bruynzeelkeukens.nl

11-12-11 18:39


regionieuws < 57

eigen stad

>n  ushuz luxury footwear origineel stijlvol en elegant

Afgelopen zomer opende Nushuz luxury footwear zijn deuren in het centrum van Epe. Eigenaren Harry en Inge van Rijssen verkopen vooral Italiaanse en Spaanse merken, bijzonder in deze regio. “Toen ik in Duitsland woonde, kocht ik alleen maar dit soort schoenen. Ik kwam hier wonen en kon ze nergens vinden, alleen in het Westen”, vertelt Inge. Marktonderzoek wees uit dat er vraag naar is. Daarmee was de beslissing om Nushuz op te zetten, genomen. Niets van hetzelfde Tweemaal per jaar bezoeken Harry en Inge zelf de beurs in Milaan om hun collectie in te kopen. “Ik wil niet dat mijn klanten allemaal met dezelfde schoenen lopen. Op deze manier kan ik dat garanderen.” In de winkel, waar overigens zowel dames als heren goed kunnen slagen, vind je mooie merken als Sendra, VicMatie en Tosca Blu voor

de dames. Heren kiezen uit merken als Francesco Benigno, d’Acquasparta en Moreschi. Klanten kunnen rekenen op een kop verse, Italiaanse koffie. De collectie van Nushuz is elegant en trendy. “Italianen weten tenslotte als geen ander hoe ze een schoen mooi vormgeven en de juiste details gebruiken.” Dat alles om de schoenen draait, zie je in de lichte en ruime winkel. Naast schoenen verkoopt Nushuz tassen, riemen en bijous. Ook voor het juiste schoenenonderhoud zijn alle producten verkrijgbaar. Klanten parkeren in Epe kosteloos en dichtbij, redenen te over om een kijkje te nemen! Nushuz, Scheuterstraat 5-7, Epe T 0578 767 027, I www.nushuz.nl

> stichting pcbo apeldoorn Het kiezen van de juiste school is niet eenvoudig. De meeste ouders letten bij die schoolkeuze vooral op de kwaliteit van het onderwijs, de sfeer op school, de contacten met leerkrachten en directie en praktische zaken als lestijden en overblijfmogelijkheden. Ook de schoolgids, het schoolplan, de schoolbrochure en de website zijn goede informatiebronnen. Ouders hebben vooral te maken met ‘hun eigen’ school. Dat die school

Nieuws_W2012_V3.indd 2

onderdeel uitmaakt van een overkoepelende organisatie is bij veel ouders niet bekend. Toch brengt zo’n overkoepelende organisatie veel voordelen met zich mee. Bij PCBO Apeldoorn is er simpelweg meer mogelijk door de schaalgrootte en door de samenwerking tussen 28 basisscholen.

Kinderen en hun ouders kunnen zo altijd wel een school vinden die bij hen past. In elke wijk, buurt en in enkele dorpen van Apeldoorn is wel een PCBO-school te vinden. Veel scholen bieden dagopvang voor peuters en er zijn scholen die ook slaapvoorzieningen hebben. De websites van de scholen geven alle informatie.

Zoveel scholen, zoveel verschillen Elke school van PCBO heeft zijn eigen missie, visie en onderwijsconcept.

I www.pcboapeldoorn.nl

11-12-11 19:42


58 > muziek

eigen tips

5

de beste cd’s van de afgelopen Speciaal voor dit jubileumnummer deelt Dick van Dijk, eigenaar Plato en Concerto, zijn 5 favoriete cd’s van de afgelopen jaren met de lezers van eigen!

> lcd soundsystem lcd soundsystem Dat James Murphy een rake klap zou uitdelen met het debuut van zijn LCD Soundsystem was eigenlijk op voorhand al wel duidelijk. Het niveau van de eerder verschenen singles en de spetterende optredens gaven geen enkele aanleiding tot twijfel. De muziek van LCD Soundsystem laat zich met geen mogelijkheid in een hokje duwen. Wel vormt dance meestal de basis voor veel muzikale richtingen: van 70’s disco via ambient naar postpunk, en van Beatles naar Kraftwerk. Het resultaat is een geweldig album dat niet alleen opvalt door de veelheid aan invloeden, maar vooral door ijzersterke songs.

> fleet foxes fleet foxes De vijf jonge muzikanten uit Seattle zijn met de platencollecties van hun ouders aan de haal gegaan en hebben daar een eigen geluid uit gedistilleerd met als voornaamste troef de bijzonder fraaie meerstemmige harmonieën. De groep omschrijft zelf haar muziek als ‘baroque harmonic pop jams’. De combinatie van Amerikaanse en Engelse Folkrock, westcoastpop en wereldmuziek kent invloeden afkomstig uit onder meer minstreelgezangen, barok, gregoriaanse (koor)muziek, Appalachen folk, gospel en (Motown)soul. Dit heeft geresulteerd in tijdloze klanklandschappen vol oorstrelende zang, hemelse melodieën en pastorale pracht. Een ware openbaring.

Muziek_W2012_V2.indd 2

5 jaar > antony and the johnsons - i’m a bird now

Iedereen die allergisch is voor bombast en dramatiek moet met een grote boog om deze cd heen lopen. De androgyne Antony is gezegend met een stem die lang niet iedereen zal kunnen waarderen. Een stem die klassiek geschoold lijkt, maar hiernaast ook wel iets van de soul en blues van Nina Simone heeft. Antony is een eigentijdse soulzanger met een voorkeur voor pathos en bombast. Het resultaat is een niet-alledaagse cd die als een meesterwerk bestempeld is. Waarvan akte.

>b  lack keys brothers Brothers, het zesde studioalbum van Black Keys, is een topper. Gitarist Dan Auerbach en drummer Patrick Carney hebben weinig aan hun kale sound veranderd. Naast de tijdloze blues is er ruimte voor classic r&b en mystieke seventies rock. Ze wilden graag een donkere en spooky groove als basis en dat is gelukt. Brothers kent veel hoogtepunten, en telt maar liefst vijftien nummers en duurt bijna een uur. Gelukkig voelt het nergens als een lange zit, want de soul druipt een uur lang uit de speakers.

> s ufjan stevens illinois Dit is een gedurfde conceptplaat waarop Sufjan Stevens zowel tekstueel als muzikaal heel veel overhoop haalt. Muzikaal is Sufjan Stevens een omnivoor; uit vele stijlen en genres stelt hij zijn eigen idioom samen. In die zin mag Stevens beschouwd worden als de Van Dyke Parks van de 21e eeuw. Illinois is een zeer gewaagd, gelaagd en geslaagd conceptalbum dat een heel lange speelduur heeft, en zijn fascinerende geheimen pas na meerdere luisterbeurten prijsgeeft. En daar ligt de meerwaarde voor de luisteraar. Illinois is een muzikaal ijkpunt .

11-12-11 19:45


Eigen Apeldoorn totaal, def._proef 17-11-11 15:05 Pagina 1

Alexander van den Hoven Juwelen (sinds 1984)

Niessing Colette spiraalsnoer armbandjes 18 K goud vanaf 390,-

Aanbieding!

0,10 caraat .............. van 530,- voor 395,0,15 caraat .............. van 790,- voor 495,0,25 caraat .............. van 1760,- voor 895,Op vertoon van dit magazine krijgt u nog eens 10% extra korting op bovenstaande aanbiedingsprijzen*.

Niessing spanring Highend 18 K goud vanaf 3430,-

Fantasie Alliance ring met robijn en diamanten

Bron juwelen ring

1

2

(1) Witgouden ring met saffier en briljanten (2) Geelgouden ring met robijn en briljanten (3) Roodgouden ring met champagnekleurige briljant en briljanten

Centrum Arnhem VIJZELSTR.

Solitairring met briljant diamant Wesselton VSi Kies uit: klassiek, modern hoog of modern laag

Musiskwartier

R. ELST KET

3

Georg Jensen ‘Diamond watch’ met 45 briljanten en parelmoer wijzerplaat 28 mm 1990,-

Georg Jensen ‘Classic’ 32 mm 750,- en 38 mm 800,-

Al 27 jaar is juwelier, ontwerper en edelsmid Alexander van den Hoven gevestigd in de Bentinckstraat op nr. 4 in het creatieve hart van de oude Arnhemse binnenstad.

rf

nko

Bije

UW NIE TAD S

Alexander

R. KST

STRAAT BAKKER

AT STRA INGS KON

BEE

Wij zijn ideeën leveranciers, wij zetten onze creatieve ideeën om in prachtige sieraden voor u. De sieraden kenmerken zich door een strakke vormgeving in combinatie met organische elementen. Ambacht van hoge kwaliteit en moderne NCKTI N BE STRAAT CadCam-technieken zorgen voor ongekend mooie sieraden. Broerenstraat De juwelen ontstaan door het verfrissend en verrassend toevoegen van diamanten, edelstenen en parels. Langstraat Alleen bij ons vindt u de unieke sieraden en collecties Eusebiuskerk ontworpen door Alexander. van den Bij Alexander van den Hoven Juwelen vindt u ook collecties van Niessing, Georg Jensen, Bron, Swivel, Christian Bauer, Aller Spanninga, Jacob Jensen, Nomos, Bruno Ninaber, Alfex, AB-Art en Mondaine. Bezoek onze website voor meer informatie en prijzen. HEMELRIJK PASSAGE

Bentinckstraat 4, 6811 ee Arnhem Telefoon (026) 443 40 86

Hoven

Juwelen

www.AvdH.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.30 uur, donderdagavond koopavond tot 21.00 uur, zaterdag 10.00-17.00 uur. * Deze aanbiedingen zijn geldig tot 31-1-2012. Wegens de sterk schommelende prijzen voor edelmetaal zijn prijsveranderingen mogelijk.

1-1 AvdH_W2012.indd 1

11-12-11 18:38


60 > young family counselling

eigen promotie

zwangerschapscounselling werkt preventief in probleemsituaties rondom de zwangerschap

á antoinette kuiper- van der meché trudy van bochove â

2-1 Advertorial YFC_W2012_V7.indd 2

11-12-11 19:35


young family counselling < 61

eigen promotie

young family counselling

hoe krijgt het jonge gezin de aandacht die het nodig heeft > Met de geboorte van een baby wordt ook het gezin geboren. In Nederland is de medische begeleiding rondom de geboorte van het kind goed, maar hoe zit het met de emotionele, psychische begeleiding tijdens deze vaak welkome, maar ingrijpende periode in ons leven? De komst van een baby vervult een mooie wens en het jonge gezin kan de hele wereld aan, volgens de gangbare visie. “Gelukkig is dat vaak zo. Maar onze ervaring is dat er vele factoren zijn die mede bepalen of de zwangerschap en de geboorte onder de mythe van ‘de roze wolk’ kunnen vallen. Gevoelens die je niet begrijpt, die mogelijk in de taboesfeer liggen. Maar ook verwachtingen die wellicht niet uitkomen”, aldus Young Family Counsellors (YFC) Antoinette Kuiper-van der Meché en Trudy van Bochove. Blij, trots en gelukkig?

Voor, tijdens en na de geboorte van een kind is het voor ouders niet ondenkbaar dat ze worden overspoeld door een tsunami van gevoelens. Blijde gevoelens worden afgewisseld met angst, onzekerheid en oud zeer kan ineens naar boven komen. Hormonen leggen alle emoties onder een vergrootglas, waardoor heftige emotionele gevoelens het blije, trotse en gelukkige gevoel kunnen overschaduwen. Indien de gevoelens niet bespreekbaar zijn, bestaat het risico dat ze escaleren op een ander vlak. Zodra deze gevoelens problemen opleveren en je leven negatief beïnvloeden, vind je hulp bij Antoinette en Trudy. Ze gingen een partnerschap aan en zetten hun jarenlange ervaring als stress-, crisis- en relatiecounsellors in voor gezinnen. Hieruit is Young Family Counselling geboren. Zwangerschapscounselling in Nederland

Behoefte aan hulp op het emotionele vlak rondom de zwangerschap is er zowel bij de begeleidende instantie als haar cliënt. Voor jonge ouders zijn de mogelijkheden om

2-1 Advertorial YFC_W2012_V7.indd 3

hulp te zoeken in deze speciale fase beperkt. Vanuit die vraag naar hulp ontstond een samenwerkingsverband tussen Antoinette en de verloskundigenpraktijk Doevendans. In de praktijk wordt nu vanaf het prille begin middels zwangerschapscounselling de juiste ondersteuning op maat geboden. De lijn naar hulp is kort en laagdrempelig. Het werkt preventief in probleemsituaties rondom de zwangerschap. De begeleiding is oplossingsgericht waardoor problemen (kunnen) worden ondervangen. “Om te voorkomen dat ouders gaan dolen in het niemandsland van de hulpverlening vinden wij het belangrijk als YFC zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar te zijn. Met de juiste, professionele hulp en door adequaat actie te ondernemen, kan crisis worden voorkomen. Niet alleen rondom de

hormonen leggen alle emoties onder een vergrootglas zwangerschap maar ook bij het jonge gezin”, aldus Antoinette en Trudy. De aanpak van Young Family Counselling is erop gericht samen een oplossing op maat te vinden. Zo kunnen meer rust, minder onzekerheid of het opruimen van ballast uit het verleden, doelen zijn. “We kijken naar de persoonlijkheid, de situatie en de patronen die bij de cliënt of binnen een gezin bestaan. Uitgangspunt zijn de gevoelens van de ouder.

Vaak blijkt er sprake te zijn van onderliggende problematiek die in een periode van grote verandering naar boven komt. Zo kunnen onverwerkte gebeurtenissen of emoties leiden tot spanningen in de relatie of stress in het gezin.” Counselling heeft als doel inzicht te krijgen in eigen gevoelens, gedachten en gedrag. Het effectief leren omgaan met een probleem brengt een positieve verschuiving teweeg. Dat is geen gemakkelijke weg. Er is veel moed voor nodig om met jezelf en/of met je gezin aan de slag te gaan, echter daar is de meeste winst te behalen. “Het is een feit dat sommige omstandigheden niet te wijzigen zijn, maar de manier waarop je er mee omgaat wel. Met de juiste professionele oplossingsgerichte begeleiding kunnen problemen tijdig worden ondervangen” , aldus de YFC. Innovatie, educatie en partnerschap

Antoinette en Trudy hebben de afgelopen jaren als YFCounsellors voldoende situaties meegemaakt waaruit bleek dat juist deze vorm van hulpverlening bij jonge gezinnen effectief werkt. “Wij vinden het belangrijk dat deze specifieke en kwetsbare doelgroep de aandacht krijgt die ze verdient. Naast de individuele gesprekken bij verloskundigenpraktijk Doevendans hebben wij de cursus “Wie rookt er met ons mee?” ontwikkeld. Deze groepsbijeenkomsten zijn speciaal ontwikkeld voor de (aanstaande) ouders. Stoppen met roken levert gezondheidswinst op voor het gezin. De verloskundigenpraktijken Doevendans, Ezra en La Vita ondersteunen ons van harte, zijn enthousiast en attenderen zwangeren of hun partner om zich in te schrijven. De cursus stresshantering voor jonge ouders is volop in ontwikkeling en ook hiervoor is al interesse van derden. Het preventieve aspect van deze cursus zal zeker zijn vruchten gaan afwerpen. Wordt vervolgd…

> tekst redactie, fotografie medea huisman

www.youngfamilycounselling.nl

11-12-11 19:35


62 > boutique izy

2-1 Advertorial IZY_W2012_V3.indd 2

eigen promotie

11-12-11 19:34


boutique izy < 63

eigen promotie

boutique izy staat nooit stil > Boutique Izy in Vaassen begon drie jaar geleden achterin DA Drogisterij Kunst aan de Dorpsstraat. In die drie jaar tijd is het winkeloppervlak van de boetiek flink gegroeid. Ook het merkenaanbod is stevig uitgebreid en zelfs aangevuld met lingerie. Eigenaresse Adrie vertelt. “Toen we met Izy begonnen, was het slechts een bescheiden deel van de drogisterij. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is het winkeloppervlak van de boetiek verdrievoudigd naar zo’n 120 vierkante meter”, vertelt Adrie. Om die groei te realiseren, is Adrie altijd blijven vernieuwen. Zowel in merken als in producten. “Je moet je blijven onderscheiden en steeds weer nieuwe dingen proberen.” Nieuw, nieuw, nieuw

Naast de vertrouwde merken zoals Indies en Sarah Pacini vinden klanten een aantal nieuwe merken in de winkel. Denk aan Marithé & Francois Girbaud en No Man’s Land. Ook de laarzen zijn goed vertegenwoordigd met mooie nieuwe merken als La Martina en Mexicana. In 2012 zet Adrie de lijn der vernieuwing voort. Zo komt het vrouwelijke en chique Penny Black in de boetiek te hangen, net als Ilaria Mistri. Stoere, casual kleding gemaakt van luxe, zijdeachtige stoffen. Net als Es Givien, wat soepel en vrouwelijk is. Naast kleding heeft Izy een uitgebreide collectie aan tassen, riemen en sieraden. Ook

2-1 Advertorial IZY_W2012_V3.indd 3

als het hierom gaat, heeft Adrie bepaald niet stilgezeten. Zo staan er stoere horloges van Ikki en komen er in 2012 sieraden, riemen, schoenen en tassen van het merk TOV. Adrie: “Het leuke van dit merk is dat je bijvoorbeeld een tas, schoenen en armband in dezelfde kleur kunt aanschaffen.” En voor wie nog meer keuze in tassen wil, zijn er gave leren tassen van Monck. Adrie koopt al haar kleding zelf in, het liefst met haar dochter. “We hebben dezelfde smaak maar zijn twee verschillende generaties, een ideale combinatie. We kopen kleding in van maat 34 tot en met 44.” Lingerie en ondermode

Naast kleding, schoenen en accessoires, kunnen klanten tegenwoordig perfect slagen op de uitgebreide lingerieafdeling. Hier hangen, net als in de winkel, mooie merken als Marie Jo, Prima Donna, Simone Perele, Chantelle en badmode van onder andere Maryan Melhorn en Baku. Medewerkster Herma runde voorheen jaren een lingeriezaak, eveneens in Vaassen. Zij stopte met haar zaak. Adrie: “Ik vond het enorm zonde dat zo’n vakvrouw en zulke mooie

merken uit het dorp zouden verdwijnen. Ik wilde graag samenwerken. Ze is een enorme toevoeging voor onze boetiek.” Zo gezegd, zo gedaan, binnen een maand was alles rond! Herma voegt toe: “We hebben verschillende series op voorraad, verkrijgbaar in cupmaat A tot en met J. Naast lingerie bieden we ook panty’s en ondermode van Oroblu. Lingerie en kleding versterken elkaar heel goed.” Bij zoveel extra winkelruimte hoort een nieuw interieur. “Huis 56 uit Ugchelen heeft het nieuwe interieur ontworpen”, vertelt Adrie. De tafel in het midden is weliswaar vernieuwd, maar wel gebleven. Hier schuiven klanten aan voor een kop verse koffie, als vanouds. Dat dan weer wel.

> t ekst tamara buis fotografie gerhard witteveen

Neem ook eens een kijkje op de vernieuwde website van Boutique Izy, waar gewerkt wordt met eigen modellen: www.boutique-izy.nl

11-12-11 19:34


64 > blinq carwash

eigen promotie

who’s the boss > Volkmar Alberts is de boss bij Blinq Carwash. Een nieuw gezicht? Zeker niet! Alberts werkte eerder ruim 11 jaar voor oprichter Mike van Woudenberg. Na een korte pauze kwam hij op volle sterkte terug, klaar om te ondernemen: “Blinq, dat ben ik!” Blinq heeft twee vestigingen, een bij afrit Apeldoorn-Zuid en een aan de Europaweg, beide strategisch gekozen locaties. De vestiging in Zuid bestaat al sinds 1989, de tweede sinds 2008. Alberts was nauw betrokken bij de opzet van deze laatste. Maar hij wilde meer. Een eigen zaak in de wasstratenbranche, want daar ligt zijn hart. En zo geschiedde, 1 januari 2010 nam hij de exploitatie van beide vestigingen over, crisis of geen crisis. Alles klopt gewoon

Om het zijn medewerkers zo gemakkelijk mogelijk te maken, staan er wasstraten die het beste van het beste zijn in deze markt. “Wat hier staat, staat nergens. Die machine moet gewoon super z’n werk doen, zodat de medewerkers zich volledig op klanten kunnen richten.” Het draait bij Blinq dus niet om techniek, dat is duidelijk. Maar waar dan wel om? Om de klant! Naast de particuliere, bedient Blinq ook veel zakelijke klanten die hun wagenpark onderbrengen. “Behalve de wasstraat zelf, moet alles eromheen ook kloppen. De medewerkers, de uitstraling, de materialen, alles is top. Er staat hier een speeltuin waar menigeen jaloers op zou zijn.”

eigen waxen en shampoos laten ontwikkelen. Alles om aan die strenge normen te voldoen.” Om te vieren dat Blinq al vijf jaar Milieukeur-gecertificeerd is, vindt u in deze eigen! onder andere een kortingsbon voor de wasstraat. Hart voor de samenleving

Naast zorg voor het milieu draagt Alberts zijn steentje bij aan de samenleving. “We werken samen met de Felua-groep en helpen iemand herintreden in de samenleving. Deze jongen is hier gedetacheerd en hij krijgt een persoonsgebonden programma. Hij doet de dingen die bij hem passen en werkt mee waar het kan, los van de regulier ingeroosterde medewerkers.” Daarnaast werkt er bij Blinq iemand van christelijke praktijkschool de Boog. “Deze jongens zijn maximaal 18 jaar oud en kunnen allerlei soorten problemen op leergebied hebben. Bijvoorbeeld een leerachterstand. Ze worden begeleid door Blinq-medewerkers en dat gaat heel goed. Mijn mensen vinden het leuk om te doen en die jongens doen werkervaring op zodat ze straks zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en passend werk vinden.”

Wildgroei aan milieukeurmerken

Alberts ergert zich aan het enorme oerwoud aan milieukeurmerken dat zo langzamerhand ontstaan is. “Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en stellen weinig voor. Wij voldoen al vijf jaar lang aan de eisen van de stichting Milieukeur en daarmee aan de zwaarste milieunormen. Voor mij de enige juiste. Dit houdt in dat wij per auto een minimaal energie- en waterverbruik hebben. Het water wordt opnieuw gebruikt en we hebben zelfs onze

2-1 Advertorial Blinq_W2012_V2.indd 2

> t ekst tamara buis fotografie medea huisman

Kijk achterin deze eigen! voor winterse Blinq kortingsacties!

11-12-11 20:20


eigen promotie

2-1 Advertorial Blinq_W2012_V2.indd 3

blinq carwash < 65

11-12-11 20:20


ORANJERIE 217, APELDOORN T 055 576 71 96

Advertentie verzamel W2012.indd 6

BLOEMBINDERIJ ‘DE EEUWIGE LENTE’ STATIONSSTRAAT 150 | 7311 MJ APELDOORN TELEFOON 055 521 2078 WEBSITE WWW.EEUWIGE-LENTE.NL

11-12-11 17:55


het zakenmagazine voor apeldoorn en omstreken

ondernemer

JAAR

Cover_eo_W2012_V2.indd 2

10-12-11 11:40


Vier Oud&Nieuw feestelijk in hotel Oranjeoord! Geniet van de vorstelijke omgeving van Kroondomein Het Loo, het pittoreske dorpje Hoog Soeren en onze gastvrije service. Klik op www.oranjeoord.nl voor onze speciale Oud&Nieuw arrangementen. Reserveren gewenst. Wij wensen u een goede jaarwisseling en een spetterend 2012!

Countr y Lounge Hotel

Hotel Oranjeoord Hoog Soeren 134 7346 AH Hoog Soeren T +31 (0)55 519 1227 www.oranjeoord.nl

1-1 Oranjeoord_W2012.indd 1

09-12-11 22:23


winter < 69

eigen ondernemer inhoud

JAAR 70

19

84

eigen

inhoud

ondernemer

88

> interviews 80 adverteerders eerste uur ab van hell willy gout hans wesselink henk-jan perdon 84 henk koning 88 danny ten tije > zakelijke tips 86 books for business

Inhoud_W2012_eo_V2.indd 2

80

> eigen! ondernemer rubrieken

70 5 jaar apeldoorn samengevat 78 zakelijk nieuws 79 zakelijk maar maatschappelijk moa 96 partypaginaâ&#x20AC;&#x2122;s > 87 90 94

eigen! profiel

agovv ik vertrek de kantoren van heleen blees en luc houten

11-12-11 20:10


70 > 5 jaar apeldoorn samengevat

JAAR

eigen ondernemer

apeldoorn samengevat

> Toen ik 5 jaar geleden met eigen! begon, in de stromende regen een bakje troost ging

drinken bij Wendy van Central Park, vroeg ik mezelf af: waar ga ik aan beginnen? Op dit moment, nu Martijn van Duivenboden is opgenomen met acute leukemie en Dick van Dijk noodgedwongen zijn instituut Plato in Apeldoorn moet gaan sluiten, vraag ik me soms nog steeds af waar we allemaal mee bezig zijn. En wat is er allemaal gebeurd in deze korte tijd in het Apeldoornse. Vijf jaar zijn voorbijgevlogen terwijl op privégebied, met ons bedrijfje en met zakelijk Apeldoorn veel gebeurd, verdwenen, verschenen en veranderd is. En dan weten wij natuurlijk niet eens alles! Een terugblik.

Laten we beginnen op winkelgebied. Ooit zaten als eerste adverteerders Bas en Madelon van Disegno en Escapade bij mij aan de keukentafel; beide winkels zijn er inmiddels niet meer. Ook het groots geopende architectonisch bekroonde pand van Kwakkel heeft de recessie als een van de eerste niet kunnen overleven. Het boegbeeld van Kanaal-Noord wordt nu een logistiek centrum voor Zuid, dat is ontstaan door de samenvoeging van Alliander en Enexis. Actieve ondernemers als Marcel Zwart moesten hun deuren sluiten. Grote gaten in het winkelbeeld ontstonden daarna toen bedrijven als It’s, Megapool en videoland moesten stoppen. Het met veel Bla Bla overgenomen Bla Bla jr. en Kings & Queens van dezelfde eigenaren hebben het ook niet

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 2

mogen redden. Deze hadden toen al niets meer met Bla Bla, te maken want die doet het wel goed en opende recent alweer zijn vierde winkel! Een grote ondernemer als Marc Overmars sloot zijn sportwinkel in de Oranjerie, Maximes lingerie sloot zijn deuren. De alom bekende Cootje Brattinga kon niet verder met haar gordijnen, ook doordat door leeftijd en gebrek aan opvolging er weinig toekomst meer zat in de concurrentie met de grootwinkelbedrijven. Ensing Motors, Embroid Me, Verhoog, Ursula, America Today: allemaal verdwenen. Is dit alleen recessie? Ik weet het niet. Lokale ondernemers creëren vaak een levendige stad, grootwinkel bedrijven verpesten dat vaak.

Dan zijn nog gesloten, niet door economische dwang maar door voortschrijdend inzicht, de alom bekende tapijtwinkel van Davoud en het spirituele inspiratiehuis. Ook twee initiatieven die de stad kleur hebben gegeven! Het wordt steeds moeilijker voor lokale ondernemers om hun hoofd boven water te houden. Een misvatting die je vaak hoort, is dat lokale ondernemers duurder zijn. Misschien zijn ze iets duurder, maar dan heb je ook de service en kwaliteit die bij je aankoop hoort. Ik ben zelf een protectionist, ik geloof in het kopen bij lokale ondernemers, simpelweg omdat zij de stad kleur geven, een stad eigen! maken. Niet mopperen dat Plato verdwijnt en je cd’s bij Bol.com bestellen!

11-12-11 20:42


eigen ondernemer

JAAR

jaar apeldoorn samengevat < 71

wendy de roos

martijn van duivenboden

de echoput

kwakkel

martiins bas tempelman

kings & queens

dick van dijk

bla bla jr.

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 3

madelon dick

Restaurants Het grootste verhaal is natuurlijk de Echoput! Ze hebben - en wij hebben in Apeldoorn - weer een Michelin-ster. Na oeverloos gezeur over vergunningen, waterschade en een heel erg uitgestelde opening is onze smaakprofessor weer waar hij hoort te zijn! Top voor Peter Klosse en zijn team die dit toch maar weer geflikt hebben. Verder hebben we de verbouwing en opening van Oranjeoord meegemaakt. Inmiddels is dat het mooiste terras van Apeldoorn en de keuken is ook helemaal top. Dan hadden we de Sprengenhorst, aan de andere kant van de Echoput. Hoewel groots neergezet, is de droom van John en Françoise niet uitgekomen. Het bekende partycentrum heeft een zoektocht gehad van restaurant tot visspecialiteiten. We hebben er twee keer een geweldige summerlaunch mogen houden. Het heeft allemaal niet mogen lukken en inmiddels is er een goed wokrestaurant geopend. We hebben pareltjes gekregen als Sizzles, waar je bijna nog alleen maar op reservering terecht kunt., Maar ook bedrijven als Martins, dat een gigantische stap maakte van de Korenstraat naar de Paslaan en hier bij het heldengala een prijs voor won, doen het goed. Jules Verne participeert inmiddels in Röntgen maar ook in La Niche. La Niche heeft in 5 jaar ook historie geschreven; nadat in dit pand La Palette net geopend was, moest dat al snel de

11-12-11 20:42


72 > 5 jaar apeldoorn samengevat

eigen ondernemer

proefstraatje

heerlijckheid het loo

la niche

club entrance de prinsehove

de brugwachter

▷ deuren weer sluiten toen er een enorme

brand uitbrak. Inmiddels heet het La Niche. Toen dit zijn deuren opende kreeg het bijna onmiddellijk te maken met het plotsklaps overlijden van de eigenaresse. Nu zwaait Leo er de scepter in de smaakvolle keuken. Nadat Gijs en Katrien hun gelijknamige populaire restaurant stevig in de Van Kinsbergenstraat hadden verankerd, heeft Gerwin Sanders met zijn vrouw dit inmiddels omgetoverd tot het smaakvolle Twenty2. Ook in dit lijstje weer een kleine trots: Michelin heeft dit jaar zowel Sizzles als Twenty2 opgenomen in zijn Bib Gourmand Benelux. Andere restaurants zoals Nel Koot’s Brugwachter zagen het leven, waarna haar Willem vrij snel overleed. Iedereen dacht dat het restaurant een kort leven beschoren zou zijn, maar de Brugwachter is nog steeds een mooi restaurant met terras net buiten het centrum waar je makkelijk kunt parkeren. Diep respect voor Nel! Na de opening van het Posthuis, moest het zoontje van een bekende grootgrutter snel opgeven. Inmiddels is daar Heerlijckheid het

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 4

sakura

Loo gevestigd waar Louise Spijkerbosch en Tjerk Jeronimus de scepter zwaaien. Ook zij heeft een moeilijke tijd gehad na het overlijden van haar zoon maar net als Nel Koot verdient ze alle respect met de manier waarop ze de Heerlijckheid op de kaart zet en houdt. De grote verbouwing van Van der Valk heeft Apeldoorn als vergader- en hotellocatie een goede impuls en standing gegeven, en op een verborgen plekje aan het kanaal richting Loenen is het altijd gezellige De Prinsehove gekomen. Natuurlijk hebben ook mensen zoals Bart de Haas veel veranderd in zijn Paris en Bart heeft daarnaast Spicebrush geopend. Stadscafé van Kinsbergen is er gekomen; Alger heeft met zijn Het Nieuws inmiddels Café de Buren opgestart met een leuke tapas-kaart; en de bekende discotheek Plaza di Christo verdween om plaats te maken voor Manzo. En… We hebben eindelijk een goede Japanner gekregen, Sakura. Het Van Kinsbergenstraatje heeft veel leuke restaurants met her en der een uitblinker als Jean Pierre die authentieke, Oosterse/Aziatische recepten met een

sizzles

westerse swing weet te presenteren met zijn eigen zangkunsten. In het voormalige pandje van Amiral is nu ste. Maxime gevestigd. Ook een leuk nieuw initiatief is www.tw.nl in de van Kinsbergenstraat. Ook in de horeca ging veel mis de laatste jaren. Loca verscheen en verdween, even snel als Raymond Beuk van Loca’s palet. Het met veel tamtam en tv geopende Amiral was sneller weg dan de saaie tv-competitie duurde. Drie Vrienden waren snel geen vrienden meer en Bloemink sloot zijn deuren. Ook weer na het overlijden van een partner moest Hotel Huis te Eerbeek stoppen. Inmiddels is dit overgenomen door de Fletcher groep. Veel veranderd in de afgelopen 5 jaar, zowel goed als slecht, zowel tragisch als droef maar we mogen toch trots zijn op ons levendig horeca-aanbod. En last but not least, een beetje super trots zijn we natuurlijk op onze Club Entrance die met ons ook 5 jaar bestaat en de ene na de andere prijs krijgt voor beste homo disco in Nederland!

11-12-11 20:43


eigen ondernemer

JAAR

jaar apeldoorn samengevat < 73

Mensen

Ook de mensen die we missen en die veel betekend hebben voor Apeldoorn wil ik noemen! Gerard Meulman, de ras-ondernemer en designer die zoveel dingen op zijn naam heeft staan, heeft nog steeds een bordje met zijn vaste plek in het Koetshuis. Als een van de grondleggers van het Ballonfestival was hij nooit te beroerd om in Apeldoorn zijn steentje bij te dragen. We willen nog steeds eens een goed verhaal over Gerard maken. Ook de al eerder genoemde Willem Koot van de Brugwachter is na een lang ziekteproces overleden. Willem was ook een echte ondernemer en trok de kar van menig initiatief. Willem Roeterdink ligt begraven naast mijn overleden vrouw op Assel. Nog steeds beheren de Erven Roeterdink het aanbod van kantoor-, winkel- en horecapanden waar Willem een beeldbepalend gezicht aan heeft gegeven. Ooit is zijn imperium geboren uit frustratie maar deze horecatycoon heeft veel betekend voor de stad. De brute moord op Ger Nijkamp heeft ons geschokt. Nog steeds is deze in het nieuws met getuigen, nieuwe feiten, veroordelingen en vrijspraken. Zijn accordeonzaak is er nog steeds, maar voor zijn vrouw Anita zijn er nog veel open vragen. Charles Zwarts kwam ooit bij ons omdat hij weer iets voor zichzelf wilde doen. Hij stond aan het begin van de Zakencourant in Apeldoorn maar was toen al zo ziek dat hij zich moeilijk staande wist te houden. Charles is een eenzame dood gestorven als een van de bekendste zakelijke journalisten van de omgeving! Nadat de kinderen de Echoput van Jaap Klosse hebben overgenomen is Jaap als bekende Apeldoorner en grondlegger van het sterrenrestaurant overleden. Maar ook bekende ondernemers als Bob Duller, wiens naam nog steeds op de kapsalon prijkt, en Kim van het eerder genoemde restaurant La Niche zijn de afgelopen 5 jaar overleden. Bovendien markante Apeldoorners zoals Ilja Stans, voormalig directeur Orpheus; Max Arab, de columnist en illustrator die internationaal waardering kreeg. Orgelman Peter Hurenkamp en de helft van de Havenzangers Henk Pleket heeft ons recent verlaten! Allemaal mensen, ik zal er ongetwijfeld weer een paar vergeten zijn, die Apeldoorn hebben laten bloeien en het beeld hebben bepaald van decennia voordat wij überhaupt met eigen! begonnen waren. Leuke dingen

Wij hebben zelf veel gedaan. Twee keer een summerlaunch georganiseerd met twee keer 3.000 mensen in het wit gekleed op landgoed de Sprengenhorst. Een uniek evenement dat dankzij sponsoren een groot

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 5

max arab drakenbootfestival

peter hurenkamp

summerlaunch

henk pleket

succes is geweest. Na de tweede editie, toen er een storm over het festivalterrein trok en alle aggregaten uitvielen, vonden we het welletjes. Verder was er ons Heldengala, de eerste keer in CODA en Gigant, als eerste grote commerciële evenement daar gevestigd waar we grote namen als Gare du Nord en The Young Sinatras kregen als entertainment. Er kwamen 600 mensen in avondkleding e/o gala op bezoek. Ook dit evenement is twee keer geweest en voor 2012 staat de derde editie op de rol. Tijdens veel kleinere initiatieven zoals Ondernemers Filmavonden, Captains borrels en spontane borrels hebben we veel ondernemers mogen begroeten en ontmoeten. Al deze losse evenementen zijn inmiddels verdwenen en zullen in 2012 een vervolg krijgen samen met de leden van de bob borrel in netwerkclub Anoniemus. Ook andere mensen hebben geweldige dingen gedaan, neem Eric Jan Westen met zijn Drakenbootfestival, nog steeds een publiekstrekker eerste klas. Maar ook iemand als Martijn van Duivenboden

heldengala

11-12-11 20:43


74 > 5 jaar apeldoorn samengevat

eigen ondernemer

▷ heeft met Gigant Apeldoorn laten

bruisen. AGOVV is de laatste jaren steeds een storm geweest in het Apeldoornse: van het ene bestuur naar het andere, van het ene grote bouwplan naar het andere. Er staat nu eindelijk weer een viptent, maar toch moet deze hekkensluiter uit de Jupiler league nog erg aan de kar gaan trekken om Apeldoorn weer op de voetbalkaart te zetten. Apenheul met Jambo en zijn Staart, heeft zijn nek uitgestoken onder de bezielende leiding van Coen de Ruiter. Ik mis Bert de Boer nog steeds een beetje, die kon prachtig vertellen vanuit zijn vakgebied. Maar Coen, met al zijn marketingervaring, doet het goed. Het dramadossier Omnisport. Een van de mooiste sportgebouwen van de ruime regio kreeg onder andere te maken met bouwfouten en banen die niet goed aangelegd waren, een aanhoudende discussie over wel of geen grootschalig winkelcentra, de hele Meubelboulevard op zijn achterste poten, maar wel een gebouw waar we met zijn allen trots op kunnen zijn met dit jaar als hoogtepunt het Afas-Tennistoernooi. Het vernieuwde Orpheus is, onder de inmiddels vertrokken Gerda Kroeze, uitgegroeid tot een van de top-theaterzalen van Nederland. Iets waar we erg trots op zijn samen met CODA en Markant. Er verandert veel in de cultuurhoek, ook de aankomende jaren. We hebben er al veel over geschreven en gespeculeerd, maar zijn het er allemaal over eens dat het organisaties zijn die Apeldoorn kleur geven en de stad laten bruisen! Er zijn nog meer initiatieven die het verdienen om genoemd te worden. Nog steeds is de haringparty het feestje van ondernemend Apeldoorn, chapeau! Inmiddels heeft de grondlegger Jan Brouwers het Achterom geopend, het nieuwe bierproeflokaal van Apeldoorn. Initiatieven als Jazz in the Woods veranderen en worden professioneler. Het najaar wordt tegenwoordig afgesloten met Roots in the Woods, de tweede editie afgelopen oktober overtrof de eerste. Kleine initiatieven zoals de kunstroute en theaterstraat in Ugchelen zijn bewonderenswaardige evenementen waar we trots op mogen zijn. Grote dingen zoals het bierfestival of de Kanaalconcerten geven Apeldoorn ook gezicht. De mendagen van Riant stopten in 2010 en kreeg in 2011 weer een vervolg. Heel paardenliefhebbend Nederland liep daar weer rond. Freek Kamminga, de initiator van De Beursvloer, heeft zijn stokje overgedragen. Freek is jarenlang de kartrekker geweest en de Beursvloer heeft met Conny van de Scheur een ander gezicht gekregen. Niet per definitie slechter, maar anders! Bert Klaaysen heeft inmiddels met zijn coffeepitch alweer zijn tweede evenement gehad, zijn club telt al 750 leden.

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 6

omnisport jazz in the woods

afas-tennistoernooi

beursvloer

het achterom

mendagen

omnisport

borrelnood

concours d’elegance

cascolab

11-12-11 20:44


eigen ondernemer

JAAR

jaar apeldoorn samengevat < 75

apeldoorn bruist, laten we dat met zijn allen blijven koesteren

ijsbaan

stationsplein

nixxx-feest

roc

Borrelnood voert al vier jaar lang de creatieve high society drank, inspiratie en lekkere hapjes. Is inmiddels uitgegroeid tot publiek evenement, net als het ludieke secret pizza van Simon Giacotto die zelfs de Telegraaf haalde met zijn pizza’s. Ondernemers die hun krachten bundelen, zoals in het Nixxx-feest, hebben hun intrede gedaan. Het alternatieve stadsfeest is er gekomen nadat de gemeente de subsidiekraan dichtdraaide. Verder hebben we een eerste editie van Casco Lab gehad, waarin Benno Jolink en Nicolette Klerk iedereen verrasten met een spectaculair evenement. De wildfair en het Spirit of winter festival hebben hun intrede gedaan en natuurlijk een van de grootste oldtimer-evenementen van Apeldoorn: Concours d’Elegance, dat volgend jaar weer plaatsvindt. En we blijven stiekem trots op al die ondernemers die het elk jaar weer mogelijk maken om een ijsbaan te hebben op het Raadhuisplein!

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 7

Zijn er ook leuke dingen verdwenen? Ja, het eerste preuvenement waarvan Gijs Thiessen de kartrekker was, is een roemloze dood gestorven. Terwijl de eerste editie duidelijk naar meer smaakte. Het Apeldoornse Uitburo is niet meer, Michaela Luttenberg heeft de licentie opgezegd en nu trekt ze de kar van Apeldoorn City Promotie, zelfde rol, andere naam, minder subsidie. De Triënnale is verdwenen. Na de eerste editie hebben alle partijen dit evenement aangegrepen als goedkoop verkiezingsinstrument, wat de bodem onder het evenement en onder Michael Boddeke weg sloeg. In een andere vorm had de Triënnale nog best veel potentie gehad. Het samenwerkingsverband tussen ondernemers en gemeente voor citypromotie is verdwenen en de participanten achter het eerste ondernemersmagazine 1+1=3 waren toch niet zo’n goede combi als verwacht. In de Atlas van de Nederlandse

coda

gemeenten scoort Apeldoorn hoog op evenementenbeleid en als je deze hele lijst overziet, is dat ook welverdiend. Erbij gekomen

De wereld van de health is booming business geworden. Met initiatieven als Club Pellikaan en Achmea health is de lifestyle in de sport geëxplodeerd. Na hen volgden vele andere in dit segment, van fit worden in 20 minuten tot de hele week sporten voor 5 euro. Parkeerplaatsen vol met SUV’s en niemand denkt eraan om eens wat vaker op de fiets te stappen, ik ook niet… Health vind je ook in grote sauna’s als Thermen Bussloo en de Veluwse Bron die het elkaar moeilijk maken. Genieten is relaxte sfeer en massa geworden. En ook daar weer zoeken naar een parkeerplaatsje! Winkels als Bla Bla die zijn vierde winkel heeft geopend, Jan Jansen, Oxener, Deveraux en het voetbalparadijs van

11-12-11 20:44


1-1 Martins_W2012.indd 1

11-12-11 19:29


eigen ondernemer

JAAR

verborgen grap

jaar apeldoorn samengevat < 77

pizzatest

mode disegno schoenen v. essen bril sandmann

acec

willy & wissel

▷ Walter van der Belt zijn geopend en

verfraaien het straatbeeld. Ook Stegeman, Blinq en Wassink hebben in een moeilijke tijd fors geïnvesteerd en zijn hiermee klaar voor de toekomst. Na Sandmann Optiek kwamen al snel Villa Optica, Klein optiek en Inzicht die vanuit lifestyle Apeldoorn een heldere blik geven. Mooie concepten van mooie ondernemers. Tweedehands kledingwinkels als Scambio, Reborn en Secondlife werden hip om te gaan shoppen, de Turkse telefoonwinkels kwamen ineens op waar je voor 5 euro je gsm simlock-vrij kan maken. Onderwijs is hip geworden! Parkendaal, Wittenborg en het nieuwe ROC-gebouw met Stationsplein zijn verschenen. Iedereen maar zeuren dat er te weinig studenten zijn, ik ben er blij mee! Acec, CODA, Orpheus, Markant en Wisselwerk werden pretentieus ge(her) opend en doen nu pijn. Het is net als met sport, als je net begint heb je zo spierpijn! Bouwkosten die de begroting overstegen, exploitaties die niet dicht te krijgen zijn. We zullen eraan moeten wennen als we Apeldoorn levendig willen houden! Als laatste noem ik de Ecofactorij! Het

Apeldoorn 2006-2011_V3.indd 9

industriële paradepaardje van onze gemeente. Door rechtszaken met Reesink en bestemmingsplannen die muurvast zitten, nu ook weer een blok aan ons financiële been. Pret

Laten we afsluiten met de lol die we ook allemaal hebben gehad. In willekeurige volgorde! De bekendste grap die alle journaals haalde was natuurlijk het doek op de Loolaan mode disegno schoenen v. essenin bril sandmann waar we onze eigen portretten hadden gephotoshopt. Maar ook het stelen van de wisselbekers op de curlingbaan heeft Apeldoorn veel kopzorgen bezorgd. Willy en Wissel werden snel populair. In sommige eigen!’s en 1+1=3’s hebben we verborgen grappen in afbeeldingen geplaatst, ook altijd leuk om terug te zien. De laatste keer deden we de wereldkampioenschappen bodypainten samen met Jack Liemburg. Vele huismoeders en tienermeisjes togen naar het Raadhuisplein om daar te horen dat het 1 april was. CODA had een geweldige stunt met Maxima bedacht, SV Dynamo en Alterno gingen fuseren en Apenheul had een Jul de Muis gestolen. Nu staat de Julianatoren niet

doek koninginnedag

echt bekend om zijn gevoel voor humor, dus dit werd opgeblazen en niet gewaardeerd. Rechtszaakjes hebben we ook gehad. De pizzatest werd een juridisch steekspelletje, de titel ApeldoorNextra werd bevochten door de NRC en de ene na de andere klacht volgde op de top-10 en ondernemers top-75. Gelukkig hebben we nog geen rechtszaak verloren door mijn ongekende band met advocaten. Oh ja, we hadden de Raad voor de Journalistiek op ons dak, maar dat ging over Arnhem en telde dus niet mee! Wat heerlijk dat ik weer over de deadline heen dit verhaal kan schrijven met inderdaad spierpijn van het sporten achter mijn computer. Het laat ‘gedeeltelijk zien’ wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 5 jaar en met trots kijk ik daar op terug. Apeldoorn beweegt en Apeldoorn bruist, laten we dat met zijn allen blijven koesteren.

> tekst peter eemsing

11-12-11 20:37


78 > zakelijk nieuws

zakelijk nieuws

eigen trends

> te

loo wint nationale schildersvakprijs

Te Loo Meesterschilders uit Apeldoorn is uitgeroepen tot de overall winnaar van de Nationale Schildersvakprijs 2011, met het project zorgcentrum Dok Zuid/Het Goed in Apeldoorn! In het winnende project kreeg het schildersbedrijf verrassend vergaand de vrije hand. Te Loo heeft gezocht naar eenvoudige, soms subtiele, maar krachtig werkende kleurdetails en sferen. Het schildersbedrijf heeft dit project niet alleen op zich genomen om aan te verdienen, maar ook om een buurt vooruit te helpen, bewoners tevredener te maken en om de eigen vakmensen een fijne klus te geven

waar vakmanschap en snelheid met elkaar gecombineerd konden worden. eigen! ondernemer feliciteert Te Loo Meesterschilders met deze onderscheiding!

> wij verzonden vijf miljoen poststukken

> sils start met

montageservice

echoput trots op michelin-ster Dat hard werken loont blijkt uit het feit dat de Echoput weer een Michelin-ster toebedeeld heeft gekregen. Na het verliezen van de ster in 2005 door een grote verbouwing is alles op alles gezet om de ster terug te verdienen. Eigenaar Peter Klosse is erg blij met het succes. “De afgelopen jaren heeft het team van de Echoput hier keihard voor gewerkt.” Het hotel aan de Amersfoortseweg werd compleet verbouwd. Eind 2006 opende het weer zijn deuren, maar dat was niet voor lang. Door waterschade liep de heropening flinke vertraging op. De uitreiking van de ster werd onder grote belangstelling gevierd. De enthousiaste eigenaar wordt overspoeld met gelukwensen. “Het is een dolle boel”, laat hij weten. Ook de pers is aanwezig om het verkrijgen van de ster te vieren. “We hebben het gevoel dat door deze overwinning de Echoput weer op de kaart is gezet.”

Zakelijke nieuws_W2012_V3.indd 2

SILS, dat onlangs een fusie aankondigde tussen Streng Integrated Logistic Services (SILS) en DKS Logistic Service, startte per 1 december met een montageservice. De nieuwe service biedt zowel webshops als andere klanten de mogelijkheid om producten bij consumenten thuis te laten afleveren en/of te monteren. Het aantal aankopen via internet neemt nog altijd fors toe. Dit heeft grote invloed op de logistieke keten en de eisen die aan een logistieke dienstverlener worden gesteld. SILS speelt hierop in met Waremouse, de specialistische activiteit voor de opslag en handling van webshops. Onderdeel van de steeds toenemende eisen die aan de logistieke dienstverlener worden gesteld is de toenemende behoefte aan het afleveren van grotere huishoudelijke apparaten (witgoed & bruingoed) en de montage van aangeschafte producten (bijvoorbeeld meubels) bij consumenten thuis. IJsseldijk 29, Apeldoorn T 055 599 44 44, I www.sils.nl

Wij Verzenden is ‘lekker bezig’. Voornamelijk het midden- en kleinbedrijf klopt graag als klant bij ze aan. Dat heeft geresulteerd in vijf miljoen poststukken sinds het bedrijf een jaar geleden operationeel ging. Van Direct Mail tot facturen en salarisstroken tot het wekelijks/ dagelijks ophalen van de post. En van het ophalen van vijftig tot het posten van vijftigduizend poststukken. Volgens Marco van Walstijn zit de kracht in bijna 20 jaar kennis en ervaring in het vak. Maar ook doen wat je belooft en met de klant meedenken op zoek naar de beste oplossing.” Wij Verzenden heeft de service van een klein bedrijf, maar kan ook grote opdrachten aan. “Anders hadden we nooit die vijf miljoen gehaald”, benadrukt Van Walstijn. “En daar zijn we best een beetje trots op. Er zijn bedrijven die hun hand niet omdraaien voor vijf miljoen en met een uitbreiding van het machinepark zou ook Wij Verzenden hetzelfde aantal in driekwart maand kunnen halen. Maar het maken van alle tijd en aandacht voor de klant vindt het bedrijf veel belangrijker. Van Walstijn: “Ons streven is altijd geweest, u bent niet een klant maar dé klant!”. Kanaal Noord 145, Apeldoorn T 055 576 04 61, I www.wijverzenden.nl

foto gerhard witteveen

11-12-11 19:51


moa < 79

zakelijk maar maatschappelijk

drie top-projecten uit 5 jaar

moa

Speciaal voor deze eigen! heeft Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn (MOA) de drie mooiste projecten van de afgelopen 5 jaar op een rij gezet! Het 1.000ste project van MOA

Centraal Beheer Achmea en de Zorggroep Apeldoorn locatie Randerode hebben elkaar gevonden voor het 1.000ste project van MOA! Meer dan 60 medewerkers van Centraal Beheer Achmea verzorgden een verwendag voor cliënten van Randerode. Bij tropische temperaturen werd een gevarieerd programma verzorgd voor cliënten van zowel de psychogeriatrische als de somatische afdelingen van Randerode. ’s Morgens was er een vossenjacht door de prachtige omgeving, na de lunch kwamen o.a. een mobiele kinderboerderij, een poffertjeskraam, een ijskraam en een draaiorgel op bezoek.  Namens de gemeente Apeldoorn bezocht wethouder Spoelstra deze verwendag. Alle aanwezigen genoten en Centraal Beheer Achmea bracht op deze dag zijn slogan ‘Werken aan Trots’ met glans tot leven.

De Klup

In 2008 schilderden medewerkers van de Rabobank Apeldoorn en Omgeving het interieur van De Klup aan de Mariastraat in frisse kleuren. De Klup is al meer dan veertig jaar dé ontmoetingsplaats met activiteiten voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in Apeldoorn. De bezoekers en medewerkers waren blij met hun fris geverfde gebouw; de medewerkers van de Rabobank hebben zich uitstekend vermaakt. Iedereen vond het leuk om iets voor een ander te doen. En zo’n gezamenlijke activiteit versterkt de onderlinge band. Dit project is tot stand gekomen tijdens de Beursvloer 2007. De Rabobank Apeldoorn en omgeving staat op de lijst van maatschappelijk betrokken ondernemingen in Apeldoorn op de eerste plaats. De bankmedewerkers hebben de meest projecten gedaan. Die

liepen uiteen van handen uit de mouwen steken tot het beschikbaar stellen van de Rabobankzaal, het organiseren van trainingen en ondersteunen van projecten.

SNS-bank Apeldoorn verwelkomt Vrijwilligersnight De SNS-bank heeft in 2011 haar maatschappelijke betrokkenheid op een bijzondere wijze ingezet. Normaal denk je bij een bank direct aan munten, maar SNS’ inzet is dit jaar tijdens de Vrijwilligersnight, een evenement om vrijwilligers te bedanken, bijzonder verassend geweest. De contouren van het evenement stonden en hiermee is het team van de SNS-bank aan de slag gegaan om zijn input vorm te geven. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een prachtig welkomstinitiatief. Er zijn middeleeuwse

MOA_W2012_V2.indd 2

pakken en een fotograaf ingehuurd en de medewerkers van de SNS hebben verkleed bij de ingang alle 1.200 (!) vrijwilligers een warm en ludiek welkom gegeven. Dit welkomstmoment is digitaal vastgelegd zodat alle vrijwilligers direct de volgende ochtend hun foto konden downloaden. Plezier ten top, SNS was voor een avond de bank voor vrijwilligers. Origineel gebaar om je maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf te tonen door vrijwilligers extra in de schijnwerpers te zetten!

11-12-11 19:41


Adverteerdersgesprek_V2.indd 2

>

Ab van Hell

Hans Wesselink

>

Henk-Jan Perdon

eigen interview

>

>

80 > adverteerders eerste uur

Willy Gout

11-12-11 20:11


adverteerders eerste uur < 81

eigen interview

durf te gaan  voor kwaliteit >tekst chris wolters, fotografie medea huisman

> “Eigen! was nieuw en anders.” Het is Ab van Hell die het zegt. Hij is samen met Willy Gout (Waxx Kappers), Hans Wesselink (directeur Rabobank) en HenkJan Perdon (Bulthaup) een adverteerder van het eerste uur. De vier laten hun licht schijnen over 5 jaar eigen!. “Toen Peter Eemsing zijn plannen voor eigen! presenteerde, was ik direct overtuigd om dit initiatief te steunen. Er was nog geen plaatselijke glossy. Bovendien kende ik Peter als hoofdredacteur van Jewels, fashion & Watches. Ik deed mee en claimde van meet af aan de achterpagina. Valt op als je klanten vertelt dat ze van achter naar voren moeten bladeren.” Eigen verleden

Uitgever Peter Eemsing was bij de start van eigen! niet zo onder de indruk van het feit dat Nederland de grootste tijdschriftendichtheid ter wereld heeft. Dan kan er nog wel eentje bij, zo meende hij. Eigenzinnig. Want voor een goed product is er altijd ruimte. En nog altijd blijven er nieuwe magazines verschijnen. Eemsing verklaart dat op de site van eigen!media: “Heel simpel: elk mens en elk bedrijf heeft een andere boodschap. Landelijke en internationale tijdschriften zijn er genoeg, maar wat willen werknemers nou lezen over het eigen bedrijf, of buurtbewoners over de eigen wijk, of bestuurders over de eigen stad? In een wereld waarin het tempo zo hoog ligt dat mensen het bijna niet meer bij kunnen houden en waar de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, waar tijd direct wordt vertaald in geld, daar hebben mensen behoefte aan herkenning en

Adverteerdersgesprek_V2.indd 3

diepte. Ze willen hun eigen leefomgeving verkennen en kennen, ze willen er leven en beleven. Dat is wat city magazines kunnen doen! Boodschappen worden op een geloofwaardige manier gedeeld, mooie verhalen met sterke fotografie worden gedeeld.” Vijf jaar lang alweer wordt eigen! volgens die filosofie gemaakt. Eigen filosofie

Hans Wesselink heeft behoorlijk diep in de bladenmaterie gespit. “Er is een groot aanbod, in Apeldoorn zelfs verbluffend groot. Wat eigen! onderscheidt is de duidelijke bladfilosofie. Uitstraling is belangrijk, zowel van de fotografie als van de tekst. Bovendien heb ik het gevoel dat eigen! zich niet laat leiden door het aanbod van informatie, maar zelf op zoek gaat naar feiten, meningen, ideeën. Van meet af aan had ik de indruk dat was nagedacht over de profilering en de positionering van het blad in een toch wel volle markt.” Wesselink blijkt de mening van de andere gespreksdeelnemers goed te verwoorden. Henk-Jan Perdon haakt daarop in: “Wij hebben als internationaal merk een eigen plaatselijk budget. Met ons product mik je op een bepaald publiek. Via eigen! kun je die doelgroep goed bereiken.” Willy Gout pikt aan bij het gesprek: “Wil je actieprijzen, de klant snel bereiken, dan zijn er een paar

kranten in Apeldoorn. Wil je iets laten zien van je aanpak, je visie op het vak, dan is eigen! een heel goede mogelijkheid. Vooral ook omdat eigen! langer op de leestafel blijft liggen en omdat klanten zo’n mooi blad graag meenemen.” Eigen plaats

“Dichtbij, betrokken en toonaangevend, dat zijn merkwaarden van de RABO-bank. Het zijn ook sleutelbegrippen als we moeten kiezen voor bepaalde lokale media. Daarin past eigen!” Hans Wesselink laat ook gelijk een waarschuwing horen: “Je moet uitkijken dat je onafhankelijke, interessante en prikkelende informatie blijft brengen. Je ziet het erin sluipen: ‘Ons kent ons’. Als buitenstaanders zeggen dat ze bepaalde mensen wel erg vaak zien opduiken, dan moet dat een teken aan de wand zijn.” Willy Gout haakt daarop in. “Kijk, aan het begin kende Peter niemand en niemand kende Peter. Dan is alles nieuw en interessant. Nu dreigt een bepaalde verzadiging en herhaling.” Hans Wesseling hamert ook op het vasthouden aan exclusiviteit en een prikkelende aanpak. “Interviews met bijvoorbeeld Jan Wolkers geven het blad een bepaalde klasse. Dat zijn elementen waar je op moet blijven letten.” Henk-Jan Perdon schetst het dilemma van een bedrijf met een internationale achtergrond. “Er is

11-12-11 20:11


Wendbaar Wendbaar door door IT IT

OneSolution OneSolution levert levert innovatieve innovatieve IT-oplossingen IT-oplossingen en en neemt neemt het het beheer beheer van van IT-infrastructuren IT-infrastructuren uit uit handen. handen. OneSolution OneSolution adviseert, adviseert, ontwerpt, ontwerpt, levert, levert, OneSolution levert innovatieve IT-oplossingen en neemt het beheer van IT-infrastructuren uit handen. OneSolution adviseert, ontwerpt, levert, implementeert en beheert duurzame IT-oplossingen voor klanten uit diverse branches. Ga vandaag nog overstag en word wendbaar implementeert en beheert duurzame IT-oplossingen voor klanten uit diverse branches. Ga vandaag nog overstag en word wendbaar door door IT. IT. implementeert en beheert duurzame IT-oplossingen voor klanten uit diverse branches. Ga vandaag nog overstag en word wendbaar door IT.

Beheren Beheren Beheren

Implementeren Implementeren Implementeren

2345 23 Leveren Leveren Leveren

www.onesolution.nl www.onesolution.nl www.onesolution.nl

Ontwerpen Ontwerpen Ontwerpen

55 55 50 55 50 50

Adviseren Adviseren Adviseren

Tweelingenlaan 123 Tweelingenlaan 123 7324 AR Apeldoorn Tweelingenlaan 123 7324 AR Apeldoorn T: +31AR (0)55 368 04 7324 Apeldoorn T: +31 (0)55 368 04 F: +31 (0)55 368 04 T: +31 (0)55 368 04 F: +31 (0)55 368 04 info@onesolution.nl F: +31 (0)55 368 04 info@onesolution.nl info@onesolution.nl

Waarom een bijna nieuwe Audi Audi Q7

4.2 TDi quattro Diesel, Automaat Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 21.259 Km

Nieuwprijs € 170.000,-

Audi A5 Sportsback

Audi A3 Sportback

2.0 TFSi quattro S-tronic Benzine, Automaat Bouwjaar: 2011 Kilometerstand: 13.251 Km

1.4 TFSi PL business Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2011 Kilometerstand: 26.496 Km

NU: € 124.950,-

NU: € 61.750,- NU: € 28.900,-

Nieuwprijs € 75.000,-

Nieuwprijs € 34.500,-

Audi A4 Avant

Audi A8

Audi A4 Allroad

Nieuwprijs € 82.500,-

Nieuwprijs € 130.150,-

Nieuwprijs € 85.750,-

2.0 TFSi quattro S tronic Benzine, Automaat Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 22.000 Km

3.0 TDI quattro Tiptronic8 Diesel, Automaat Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 15.300 Km

3.0 TDi quattro S tronic Benzine, Handgeschakeld Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 22.750 Km

NU: € 58.950,- NU: € 88.950,- NU: € 68.950,-

Advertentie verzamel W2012.indd 7

• Zeer jonge Audi’s met veel opties en accessoires • Resterende fabrieksgarantie / Authenticiteit Certificaat • Voorzien van nieuwste NL-kenteken • Direct uit voorraad Audi fabriek (geen tussenpersoon) • Rijden binnen 14 dagen • Zeer scherp geprijsd

Onderdeel van de Autohaas Groep

11-12-11 17:59


adverteerders eerste uur < 83

eigen interview

▷ veel aanbod van media, wij moeten

kiezen voor de meest effectieve media en hebben daarbij het probleem dat we ook mensen in een straal van ongeveer 20 kilometer rond Apeldoorn willen bereiken. Bij de eerste uitgaven van eigen! was dat effect er zeker. Maar concepten moeten blijven verrassen. Zoals wij steeds nieuwe en interessante ideeën lanceren, zo moet een blad ook aanzetten tot bladeren en lezen.”

Eigen benadering

“Ik wilde van meet af aan die hele pagina advertentie op de achterkant van eigen!” Ab van Hell liet daarnaast zijn beoordeling om al dan niet te adverteren in eigen! de afgelopen jaren een beetje afhangen van de andere adverteerders. Zeg maar bedrijven die dezelfde doelgroepen hebben als Van Hell Juweliers. “Het lijkt erop dat de lat daarvoor een beetje lager is komen te liggen onder de veranderde economische omstandigheden” Hans Wesselink valt van Hell bij: “Eigen! moet eigen! blijven. Tegelijk mag er meer human interest in en voor Apeldoorners opmerkelijke persoonlijke kennismakingen en bijzondere informatie over werken, wonen en ontspannen in Apeldoorn. Ik begrijp ook dat adverteerders als Henk-Jan liever een breder publiek aanspreken in een wat groter verspreidingsgebied van het blad, maar al te breed lijkt me niet de beste benadering voor eigen!” Eigen klanten

“Je moet durven gaan voor kwaliteit.” Willy Gout zegt het met overtuiging. Dat is door de jaren heen toch wel gebleken. Mooie en redactioneel interessante artikelen, aantrekkelijke fotografie, een zeer verzorgde opmaak en vaak prikkelende invalshoeken. Dat is voor mij een vanzelfsprekende benadering.” Willy komt bij een paar gevoelswoorden; genieten, beleven, ontspannen. Dicht bij zijn vak, zeker, maar ook een trend in de marketing en de communicatie. “Eigen! heeft een eigen lezerspubliek dat zich mogelijk wel wat kan permitteren, tegelijk zijn er natuurlijk mensen die ook een beetje willen ‘gluren’. Binnenkijken bij mensen blijkt te voorzien in een behoefte, zeker als het bekende Apeldoormers zijn.” Ab van Hell: “mensen zijn en blijven nieuwsgierig. Een kijkje achter de schermen werkt eigenlijk altijd. Dat betekent ook dat er nog heel wat onbekende Apeldoornse ondernemers in de schijnwerpers gezet mogen worden.” Willy Gout: “Net als in mijn vak is het noodzakelijk te zoeken naar nieuwe elementen, nieuwe inspiratiebronnen.” Eigen toekomst

“Als bank heb je natuurlijk redelijk goed in de gaten goed waar de problemen zitten en welke Apeldoorners, en dus ook

Adverteerdersgesprek_V2.indd 5

Apeldoornse ondernemers, het niet zo makkelijk hebben.” Hans Wesselink kiest zorgvuldig zijn woorden. Begrijpelijk voor een bankman, toch geven zijn opmerkingen aanleiding tot enig optimisme. “In absolute zin doet Apeldoorn het in vergelijking met de rest van Nederland niet zo slecht. Misschien ook wel doordat we een diversiteit aan branches kennen en niet gedomineerd worden door een paar grote ondernemingen. De flexibiliteit van het mkb is heel goed. Dat mag ook verteld worden. Wat dat aangaat hoeven we in Apeldoorn helemaal niet zo terughoudend te zijn.” Ab van Hell merkt op: “In Apeldoorn is

men wat voorzichtig, kijkt eerst de kat uit de boom. In de meeste gevallen is de klantentrouw echter heel groot. Verder naar het Westen wordt dat minder.” Hans Wesselink ziet veel mogelijkheden voor eigen!, mits de verspreiding nog duidelijker en dichter wordt in Apeldoorn. Henk Jan Perdon wil dat vanwege de gewijzigde economische omstandigheden ook graag ruim buiten Apeldoorn. Willy Gout maakt een eind aan het gesprek met een duidelijke slotconclusie: “Blijf investeren in kwaliteit, zoals aan het begin van eigen!, dat krijg je terug in de rij van adverteerders die je graag regelmatig ziet adverteren.”

11-12-11 20:12


2-1 Advertorial McDonalds_V2.indd 2

11-12-11 20:18


henk koning < 85

eigen ondernemer interview

henk koning

mister mcdonald’s > Hij is Mister McDonald’s. De McDonald’s in Deventer, Apeldoorn-Zuid en Apeldoorn-Centrum zijn zijn eigendom. Volgend jaar hoopt de succesvolle franchisenemer in Apeldoorn-Noord een nieuwe vestiging te openen. Henk Koning heeft 330 mensen in dienst. Nog maar dertien jaar geleden was Henk Koning eigenaar van twee reclamebureaus. De samenwerking met zijn compagnons was niet meer optimaal en op zijn 27e verkocht de jonge ondernemer zijn bedrijf. Henk wist dat hij een ondernemer, een businessbouwer was. Inkopen en administratie zijn niet zijn ding. Hij besloot zich aan te sluiten bij een sterk merk. Een merk dat hem bepaalde facilitaire ondersteuning kon geven, zodat hij kon focussen op het ondernemen. Geen loon

“Ik zocht volume, massa en een sterk merk. Op mijn shortlist stonden twee bedrijven bovenaan. McDonald’s en de HEMA. Het werd McDonald’s. Dus heb ik met McDonald’s Nederland gebeld en werd gelukkig uitgenodigd op het hoofdkantoor. Goed voorbereid mocht ik mijn verhaal onderbouwen. Mijn hele doopceel werd gelicht. Uiteindelijk werd ik uitgenodigd om een 40-urige stage te lopen en kreeg ik een kans om achter de schermen te kijken. McDonald’s was toen nog niet het grootste horecabedrijf. Na een financiële screening en een psychologische test kon ik als FIO (Franchisenemer In Opleiding) aan de gang. Dat betekende een jaarcontract om een jaar lang zonder loon een training te volgen. Ik had goed geboerd met de verkoop van het reclamebedrijf en dat kon ik me gelukkig permitteren. In 1999 kon ik de zaak in Deventer overnemen. De eigenaar was ook

2-1 Advertorial McDonalds_V2.indd 3

de eigenaar van de twee zaken in Apeldoorn. Door privéomstandigheden moest hij verkopen. Zo ben ik erin gerold. Kansenpakker

“De kern van ondernemerschap is business bouwen, omzet genereren en aansluiting vinden met je lokale omgeving. En lokale kansen pakken. Het competitieve, dat vind ik leuk. Natuurlijk zit je bij McDonald’s binnen een bepaald concept. Maar het kader is breed. Je bepaalt zelf hoe je een zaak inricht, welke uitstraling die krijgt en welke mensen er werken. Als ondernemer bepaal je erg veel zelf. Het product en het concept zijn zo uitgewerkt dat daar geen winst meer ligt. Het gaat om traffic. In Deventer heb ik aansluiting gemaakt met de stad. Al die plekken waar mensen komen moesten natuurlijk naar mijn McDonald’s. Je moet constant aan de bal blijven en kijken waar dingen te verbeteren zijn. Daarom ga ik geregeld kijken bij collega’s waarom ze het druk hebben. Zo zag ik dat een vestiging goed liep omdat hij een speeltoestel had neergezet. Dat idee heb ik overgenomen en ik zag mijn omzet fors stijgen. Alle franchisenemers zien van de andere vestigingen de cijfers en dat prikkelt mij. Als ik daarop zie dat een collega met een gelijkwaardige vestiging veel minder stroomverbruik heeft dan wil ik weten waarom en zoek ik contact. En dan zet ik net zoals hij dat doet niet meteen alle ovens aan.”

Proactieve gemeente

“Een deel van de omzet staan we af voor marketing. Zij zorgen voor tv-reclames, bedenken nieuwe burgers etc. Dat is heel prettig en daar hoef ik niet naar om te kijken. Ik kijk elke ochtend op mijn iPhone naar de omzetten en zie de dagresultaten ten opzichte van het jaar daarvoor. Ik ben heel gevoelig voor resultaat, het competitieve en dat willen winnen. Ook van mijzelf hoor. Alles wat ik plus ten opzichte van vorig jaar geeft mij een ongelofelijke kick. Die energie is geen spat minder dan toen ik hier aan begon.” “We hopen volgend jaar de zaak in Apeldoorn-Noord te openen. We hebben met de gemeente uitstekende gesprekken. Ik vind dat de gemeente het naar ons toe heel goed doet. Ik merk bij de gemeente en de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling een proactieve houding. En natuurlijk zijn er ook punten die wat minder goed werken maar daar wordt over gepraat en we lossen het op. Want ook bij de gemeente zitten mensen die de stad verder willen brengen. Ik ben uitermate tevreden over de manier waarop de gemeente Apeldoorn dit aanpakt.”

> t ekst andré meulman fotografie medea huisman

11-12-11 20:18


86 > zakelijke tips

books for business

top-5

business books

1

2

3

4

5

Speciaal voor dit jubileumnummer stelde Nawijn & Polak een lijst samen met de 5 meest verkochte titels van de afgelopen 5 jaar. Gegarandeerd leesplezier dus!

2 de prooi, jeroen smit

1 nina, de onweerstaanbare opkomst

3 ambitie adviezen voor ondernemers, annemarie van gaal

5 good te great, jim collins

ISBN 978-90-46807-87-3, Prijs 1 14,95

ISBN 978-90-47093-84-8, Prijs 1 26,-

van een power lady, eric smit Nina Brink was de hoofdrolspeelster in de geruchtmakendste introductie die de Amsterdamse Effectenbeurs ooit beleefde. Deze onthullende reconstructie van haar loopbaan toont niet alleen het beeld van een op rijkdom en status beluste zakenvrouw, maar ook dat van haar grenzeloos opportunistische omgeving. Velen dachten beter van haar te kunnen worden. Sommigen waren ook bereid daarvoor grote offers te brengen. ISBN 978-90-44614-65-7, Prijs 1 19,95

BooksforB_W2012_V3.indd 2

In oktober 2007 betaalden Belgen, Schotten en Spanjaarden 71 miljard euro om ABN Amro uit elkaar te kunnen scheuren. In De prooi reconstrueert Jeroen Smit op aangrijpende wijze hoe topbestuurders van ABN Amro jarenlang vooral gevangenzaten in interne twisten. Ze luisterden zo slecht naar de klanten, werknemers en aandeelhouders dat deze icoon, ondanks alle schitterende potentie, de regie over zijn toekomst volledig kwijtraakte. ISBN 978-90-44616-42-2, Prijs 1 15,00

Rasondernemer Annemarie van Gaal schopte het van alleenstaande moeder tot succesvolle zakenvrouw, eerst in Rusland en vervolgens in Amsterdam als investeerder, belegger in vastgoed, eigenaar van een tijdschriftenuitgeverij en auteur van de bestseller Succes. Ze werkte mee aan financiële programma’s als Ten einde raad en is dit najaar weer te zien in Een dubbeltje op zijn kant.

4 vastgoedfraude, vasco van der boom en gerben van der marel

Op 13 november 2007 doen zeshonderd rechercheurs en dertig officieren van justitie op ruim vijftig adressen in Nederland invallen. Een strafrechtelijk onderzoek legt een wijdvertakt fraudenetwerk aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven bloot. In het najaar van 2009 begint het monsterproces. Vastgoedfraude beschrijft voor het eerst de duistere kant van de Nederlandse vastgoedwereld. ISBN 978-90-46806-46-3, Prijs 1 22,50

Good to Great wordt in bijna alle managementliteratuur aangehaald als de meest grondige, inzichtelijke en vernieuwende studie van de afgelopen decennia. Uit een langdurig onderzoek van honderden Fortune 500-bedrijven kwamen elf bedrijven naar voren die in een periode van vijftien jaar explosief groeiden. Wat onderscheidt deze succesvolle bedrijven nu van hun concurrenten en wat kunnen anderen daarvan leren?

11-12-11 21:56


eigen profiel

agovv < 87

businessleden

agovv apeldoorn

er is genoeg moois te zien bij

> Murat Yilmaz van Restaurant Jules Verne en Röntgen Café , Bas Gregoor van

Gregoor Vastgoed BV en Marco van der Laan van AandeStegge Bedrijfshuisvesting zijn vaak te vinden bij de wedstrijden van AGOVV Apeldoorn. Enthousiaste sponsors en na een gesprek is duidelijk dat ze AGOVV Apeldoorn een blauw hart toedragen.

Zitten ze wel goed bij AGOVV?

“Nou en of.” Marco van der Laan reageert spontaan. “De resultaten blijven nog achter bij de verwachtingen, maar de sfeer om een voetbalwedstrijd heen maakt het verschil.” Murat Yilmaz en Bas Gregoor vallen hem bij: “Het is het geheel: voor de wedstrijd een hapje eten, mensen ontmoeten, de spanning van de wedstrijd en vervolgens napraten.” Marco kijkt terug: “Met spelers als Huntelaar, Chadli en Mertens zijn we verwend geweest. We beschikken nu niet over die kwaliteit. Je kunt niet verwachten dat je onmiddellijk weer van zulke spelers kunt aantrekken.”

Tevreden over de activiteiten van de club?

“Ik heb de business-seats bij Vitesse verruild voor AGOVV. Hier kan je op een prettige, ontspannen manier relaties en potentiële klanten ontmoeten. De veranderingen in de vernieuwde Businessclub maken deze ruimte zeer representatief. Echt een verbetering.” Bas is erg tevreden. En Murat en Marco? “De jeugd wordt aangesproken, scholen worden uitgenodigd. AGOVV timmert hard aan de weg, je ziet voorzichtig mensen met AGOVV-shirts in de stad lopen”, aldus Murat.

1-1 Advertorial AGOVV_W2012_V4.indd 2

AGOVV moet blijven?

“Natuurlijk”, meent Murat, “voetbal is geweldig. Apeldoorn is een stad waar betaald voetbal thuishoort. Sinds dit seizoen verzorgen wij als sponsoring het diner in de businessclub. De businessclub groeit de laatste tijd in hoog tempo. Logisch, je kan op een ontspannen manier peilen of je iemand zakelijk kunt benaderen. Mensen moeten zich op hun gemak voelen, genieten van een lekker hapje en een drankje. Als je ziet dat men een prettige voetbalavond heeft dan doet je dat veel plezier.”

Tips aan potentiële sponsors?

“Nee, dat moet iedereen zelf bepalen”, zegt Marco. Net als in een bedrijf moet je ontwikkelingen de tijd gunnen en ervoor zorgen dat je de resultaten bijhoudt. Voetbal is emotie. Je moet onderscheiden wat mensen in hun emotie doen en wat ze in werkelijkheid voorhebben met de club. Natuurlijk wordt er gepraat over hoe het bestuur het aanpakt, of de trainer wel de juiste is. Maar men weet dat je niet aan het veranderen moet blijven. Je moet op en om het veld de rust zien te bewaren.” Murat: “Het vernieuwde

business-paviljoen is erg representatief, uitstekend te gebruiken voor zakelijke bijeenkomsten voor grote en kleine groepen.” Bas: “Tijdens de avond met Johan Derksen van Voetbal International waren er 200 mensen en de sfeer was top. Dat niveau moeten we vasthouden.”

Wat is het toekomstperspectief ?

Murat: “Op het veld moet het weer spannend worden.” Marco: “De vernieuwde businessclub heeft nu een professionele uitstraling, dat biedt veel mogelijkheden.” Bas: “Af en toe een periodetitel, uit de gevarenzone komen en mikken op het linkerrijtje.” Murat: “We moeten even door de zure appel heen.” Optimistische geluiden? “AGOVV is gewoon te leuk om zomaar te laten gaan.”

AGOVV Apeldoorn Sportpark Berg en Bos Fly Brazil stadion Laan van Spitsbergen 2 7312 CM Apeldoorn T 055 356 35 04 E commercie@agovv.nl I www.agovv.nl

11-12-11 18:35


88 >danny ten tije

eigen ondernemer interview

ik werk hier al vanaf mijn g danny ten tije

2-1 Advertorial Danny ten Tije_V2.indd 2

11-12-11 20:16


danny ten tije < 89

eigen ondernemer interview

n geboorte

> Met de haren nog nat van de douche komt Danny ten Tije aangesneld. “Druk, en altijd bezig”, zegt hij. Danny runt in Apeldoorn twee Achmea health & spa Centers. Energiek legt hij een tas opzij die nog op tafel ligt van een gisteren gehouden vergadering. Koffie erbij. Hij heeft er zin in. Danny’s vader was ooit eigenaar van de bekende Apeldoornse sportschool Ten Tije Fitness centra Nederland. “Mijn vader was judoleraar en gaf les bij o.a. Hanekamp aan de Heemradenlaan, het huidige Achmea health Center. Later nam hij de sportschool van Hanekamp over. Als kind ben ik spelenderwijs de sport ingerold. Op mijn twaalfde ben ik, vanuit mijzelf, bij mijn vader stage gaan lopen, want ik wilde er alles van weten. Eigenlijk ben ik nooit weggeweest uit de sportschool. Mijn eerste bijbaantje naast school was schoonmaker bij mijn vader. Zo ben ik er langzaam ingegroeid. Alle interne cursussen heb ik gevolgd. Van fitnessinstructeur, fitnesscoördinator, assistent manager tot uiteindelijk manager.” Zelf bouwen

“Toen mijn vader het health Center verkocht aan Achmea ben ik daar nog heel lang in dienst geweest als manager, maar eigenlijk wilde ik voor mijzelf beginnen. In 2004 hebben we grond gekocht. Gesteund door mijn vrouw en met het advies van (inmiddels) opa Theo ten Tije zijn we in 2005 op de Schorpioenstraat gaan bouwen. Het was wel een beetje vreemd dat ik een eigen health Center had en ook nog bij de ‘concurrent’ werkte. In goed overleg met Achmea ben ik weggegaan uit de Maten. Maar ja, ik heb een sterke emotionele band met het Achmea health Center in de Maten en ik hoorde dat het daar langzaam achteruit hobbelde. Ik ben gaan praten met Achmea en heb hen voorgesteld de boel te kopen. In het begin wilden ze dat niet. Maar in 2010 hebben we alles gekocht en hebben we onze twee franchise-vestigingen in Apeldoorn kunnen openen. Ik maak gebruik van het mooie Achmea concept. Of er nog meer vestigingen komen? Nee. Dat plan was er wel maar voortschrijdend inzicht, zullen we het maar noemen, maakt ons iets voorzichtiger.”

het concept van Achmea maar daarbinnen hebben we de vrijheid om dingen te doen. Ik ben acht jaar geleden naar Engeland geweest om eens te kijken hoe ze het daar doen. Daar liepen ze toen nog met fitness en wellness behoorlijk op ons voor. De trend in Engeland ging veel meer naar de ontspanning. De fitnesscentra hadden een zwembad, er waren beautycentra en relaxen was de topic. Eenmaal terug in Nederland heb ik Achmea voorgesteld om een Fitness en Spa concept verder uit te werken. Dat paste niet direct in het concept. Ik heb aangeboden een pilot center te worden. De vraag was of we ook meer mensen in zouden kunnen schrijven. Het was best een gok maar het succes was enorm. Alle nieuwe vestigingen van Achmea worden nu standaard uitgerust met een zwembad. Er kan naast het concept genoeg. We hebben hier ook een beautycenter met vier behandelkamers.” Toekomst?

“Die is er zeker! Wij managen hier de gezondheid van onze leden. Mensen hebben minder tijd en willen onder begeleiding sporten op tijden dat het hen uitkomt. Mensen willen best betalen voor hun gezondheid, want je gezondheid is het allerbelangrijkste bezit. Wat wij zien gebeuren is dat er steeds meer vraag komt naar personal trainers. Ik denk dat in onze vestigingen over vijf jaar zeker vijftien personal trainers rondlopen die als zelfstandig ondernemer gebruik kunnen maken van onze faciliteiten. Niet alleen vergroot dat de betrokkenheid en focus bij het werk maar het geeft ook een kwaliteitsimpuls. Die toch hoog is, want wij zijn de enige fitness met een eigen cao in Europa. Bij ons moet je verplicht geschoold zijn anders mag je hier niet werken. Dus werken wij met goed opgeleide instructeurs en trainers als onze garantie voor uitstekende dienstverlening. En die krijgen onze bezoekers.”

Zwembad hoort erbij

“We hebben 74 man totaal in dienst en dat is best veel. Wij moeten ons houden aan

2-1 Advertorial Danny ten Tije_V2.indd 3

> t ekst tamara buis fotografie medea huisman

11-12-11 20:16


90 > ik vertrek

3-1 ik vertrek_ep_V2.indd 2

eigen profiel

11-12-11 21:58


ik vetrek < 91

eigen profiel

ikvertrek > tekst peter eemsing

Als voormalig eigenaresse van het succesvolle Reborn Fashion heeft Pascale samen met haar man en zoon zo’n drie jaar geleden het ‘eigen’se’ Apeldoorn verlaten om een nieuwe toekomst op te bouwen op Bali. Missen ze Nederland? “Nee natuurlijk niet.” Eigen! bezocht Pascales Balinese strandhuis. ▷

3-1 ik vertrek_ep_V2.indd 3

11-12-11 21:58


VERNIEUWEN VANUIT HISTORIE EN TRADITIE VERSERVER

In 2012 presenteert VerServer zich van 9 t/m 12 januari op de Horecava met een imposante stand vol versproduct! Meer informatie op www.horecava.nl

EEN ONDERSCHEIDENDE FORMULE IN DE MARKT... Door de unieke

VerServer is dè online foodservice voor horeca en instellingen en

luchtballon hebben veel

biedt het grootste versaanbod in Nederland. Met een eigen vestiging

mensen kennis kunnen

in Rungis (Parijs) en partnerships met gerenommeerde leveranciers

maken met VerServer.

van groente, fruit, vlees, vis, kazen, wijnen, koffie en meer.

Het exclusieve magazine VerSmakelijk wordt naar geselecteerde adressen in Horeca Nederland verstuurd. Bekijk het op www.verserver.nl > in de media

VERKOOP, DISTRIBUTIE EN MERKCONCEPTEN Heemskerk Innovations ontwikkelt en exploiteert verkoop-, distributie- en merkconcepten die onderscheidend en veelal vernieuwend zijn in overwegend traditionele markten. Meer weten? Scan de QR-code of bezoek www.heemskerk-innovations.nl

Groothandel AGF sinds 1936

Match&Go

Tweelingenlaan 65 | 7324 BK Apeldoorn | T +31 (0)55 521 7771 | Postbus 457 | 7300 AL Apeldoorn | info@heemskerk-innovations.nl

Eigen!_Hinnovations_230x300_special_301111.indd 1 1-1 Heemskerk_W2012.indd 1

www.heemskerk-innovations.nl

01-12-11 18:43 09:49 11-12-11


ik vetrek < 93

eigen profiel

▷ Bali staat bekend om en is nog steeds

dé vakantiebestemming van Indonesië. Op dit relatief kleine eiland van ca. 150 bij 100 km. is alles mogelijk: relaxen aan het strand, genieten van kunst en cultuur, wandelen door de natuur of over de rijstvelden, trekking over vulkanen of door de jungle, raften, snorkelen, duiken, uitgaan, leren koken of lekker eten, surfen, duiken en zeilen, om maar eens wat te noemen. De kustplaatsen Kuta, Tuban, Legian en Seminyak zijn het drukst bezocht. Dit is het centrum van het uitgaansleven. Nusa Dua is een stuk rustiger. Hier liggen de meest luxueuze hotels en resorts. Sanur is een voormalig vissersdorp met vele mooie en leuke hotels. Na ons bezoek aan Pascale hebben we de laatste drie nachten van onze trip in deze omgeving doorgebracht en dat was geen aanrader. Kuta is druk, druk, druk en er zijn heel veel Australiërs. Mocht je deze kant op willen gaan, dan zou ik een verblijf in Seminyak aanraden waar het wat rustiger en mondialer is. Pascale woont gelukkig op Noord-Bali, daar vind je nog het Bali zoals het in de reisfolders staat. Prachtige zwarte schone stranden, koraalriffen en dolfijnen voor de deur. Als je het tuinhek uitloopt kom je de lokale bevolking tegen en de vissers die druk bezig zijn met hun dagvangst. De omgeving is heerlijk om te wandelen en als het te warm is duik je in een van de twee zwembaden. Het is dan ook een buitenkans dat Pascale haar huis aan het strand openstelt voor vakantiegangers. Op vakantie in dit huis is een ongecompliceerde koloniale beleving. Er

3-1 ik vertrek_ep_V2.indd 5

is een privékokkin aanwezig, bediening, bewaking en desgewenst chauffeur of massage. De villa kan 15 mensen huisvesten en is gelegen op een mooi stukje traditioneel Bali. 20 Minuutjes verder, waar je lekker op je scootertje of met je chauffeur heen gaat, vind je in Lovina nog de lokale restaurantjes waar je je in de sfeer van Hemingway waant! Wij brachten onze dagen door met lekker op het scootertje rijden door de rijstvelden, het bezoeken van de hotsprings en af en toe een tochtje met chauffeur langs de kust om een echte parelkwekerij te bezoeken of te snorkelen in een van de mooiste snorkelgebieden ter wereld. Oost-Bali is een gebied van verrassingen, waar je van de rust en heerlijke plekjes geniet, watervallen vindt en jezelf af en toe weer helemaal in het paradijs terug vindt. Wij hebben met volle teugen genoten van deze omgeving. Vlak voor ons vertrek vraag ik Pascale: “Wat doen jullie hier nu de hele dag?” “Na een jaar lang tussen Nederland en Bali op en neer te zijn gevlogen om ons eerste huis te bouwen, vond ik mezelf nog te jong om helemaal niets meer te doen. Dus zijn we begonnen om een nieuw huis te bouwen. Niet meer aan het strand maar iets hoger in de heuvels bij Lovina en Singaraja, zodat mijn zoon dichter bij school komt te wonen. Het bouwen van een huis op Bali is echt een gemeenschapsproject. In overleg met de dorpsoudste wordt bepaald hoe het moet worden en wie er gaan werken. Soms is het beter voor een dorp om de grond af te laten graven door de lokale bevolking dan gewoon een shovel te huren. Dit klinkt in onze oren erg raar. Maar op Bali is het de gewoonte dat je alles doet vanuit gemeenschapszin, dus kijk

je hoe de lokale bevolking aan je bouwproject bij kan dragen.” Het lijkt Pascale leuk hun huidige huis aan het strand te gaan verhuren. Daarnaast doet ze nog het nodige welzijnswerk in de regio en schildert en beeldhouwt ze. “En aangezien steeds meer Nederlanders in deze regio gaan wonen heb je ook een druk sociaal leven waar je geacht wordt regelmatig op te komen dagen”, verzucht ze glimlachend. Zij geniet, dat is te zien. En stiekem ben ik jaloers dat ze deze stap genomen heeft, als ik weer terug in mijn koude overgereguleerde kikkerlandje mijn reisverhaal zit te schrijven. Wil je ook naar Bali? Pascales huis aan het strand is te huur! Is Bali duur? Nee, zeker niet, de tickets misschien wel maar het verblijf kost daar bijna niets. Een lunch is bijna 5 euro, avondeten een tientje. Als je twee weken naar een Europees land gaat ben je denk ik een stuk duurder uit aan reis- en verblijfkosten en dan mis je de glimlach van al die lieve mensen.

Prijzen hoogseizoen 1 1.695,- per week voor 4 personen laagseizoen 1 1.395,- per week voor 4 personen De prijzen zijn inclusief complete staf (7 personen) www.balivip.nl Oud-stadgenoten krijgen een korting van 15 procent (omdat Pascale nog graag alle ins en outs van Apeldoorn hoort)

11-12-11 20:27


94 > blees en houten

eigen profiel

heleen blees werving en advies & luc houten arbeidsrecht

de kantoren vanâ&#x20AC;Ś

2-1_Advertorial_Blees_Houten.indd 2

11-12-11 20:45


blees en houten < 95

eigen profiel Ieder zijn eigen expertise

Heleen: “Daar waar Luc en ik elkaar met onze expertise kunnen versterken, is dat van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers. Onze dienstverlening kunnen wij daarmee immers completer en beter maken, voor zowel de ondernemer als de individuele werknemer.” Luc: “Wat onze professies bij elkaar brengt is met name het individuele ontslagrecht. Bij het beëindigen van de arbeidsrelatie heeft een werknemer immers zowel behoefte aan juridische begeleiding als aan ondersteuning bij de herplaatsing binnen de arbeidsmarkt.”

Heleen: “Mijn kennis van en ervaring met culturen van organisaties, maken het mogelijk om de talenten van mensen die dreigen hun baan te verliezen niet verloren te laten gaan maar van nut te laten zijn bij een nieuwe werkgever.” Luc kan daarbij van waarde zijn waar het gaat om de arbeidsrechtelijke positie van zowel werkgever als werknemer. Bijvoorbeeld de beoordeling van een concurrentiebeding, de vaststelling van een eventuele beëindigingsvergoeding en aanspraken van de werknemer op een uitkering, alles op te nemen in een beëindigingsovereenkomst.

onze twee kantoren ligt met name in de kwaliteitsbeleving. Hoe we de kennis en de kunde vanuit ons eigen vakgebied kunnen toepassen. In de praktijk betekent dit dat je verder denkt dan alleen een simpel advies geven. Dat is de meerwaarde en de kwaliteit van de dienstverlening van onze kantoren. Respect voor cliënt en opdrachtgever betekent ook hun volledige vrijheid om zelf te bepalen of hij een van ons inschakelt of ook met de andere discipline samenwerkt.” De kantoren van… Luc en Heleen: de expertise, de kwaliteitsbeleving en de onafhankelijkheid van elkaar, maken wat ze zijn.

Kwaliteitsbeleving

> f otografie medea huisman

Heleen. “Als er iemand bij mij komt met een arbeidsrechtelijk probleem, verwijs ik hem graag door naar een advocaat die weet waar hij het over heeft en die ook de menselijke benadering heeft die wij dat graag zien. Met respect. De toegevoegde waarde van

Luc Houten heeft altijd met veel plezier de advocatuur gedreven, met als specialisatie arbeidsrecht. Arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord. Vindt dit nog steeds “het mooiste vak dat er bestaat”. Na 38 jaar als advocaat gewerkt te hebben, heeft Luc op gepaste wijze afscheid genomen van zijn vorige kantoor. Maar dat betekent niet dat hij zijn toga aan de wilgen hangt, ook al is hij 65 geworden: “de kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgebouwd stopt niet als je 65 wordt.” Luc gaat zelfstandig door met zijn eigen kantoor, wat aansluit bij de maatschappelijke tendens om door te werken bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als specialist in arbeidsrecht blijft hij bedrijven als werknemers adviseren en begeleiden, zowel op preventief als strategisch niveau.

2-1_Advertorial_Blees_Houten.indd 3

www.bleestalent.nl www.houten-arbeidsrecht.nl

Heleen Blees heeft altijd met passie leiding gegeven aan uitzenden detacheringsorganisaties. Zij heeft jarenlange ervaring op het gebied van personele en organisatorische vraagstukken. Na het besluit te hebben genomen om zelfstandig door te gaan onder de naam van Bleestalent, is Heleen volop bezig met werving & advies, loopbaanmanagement, coaching en outplacement. Daarbij wordt expertise geboden bij het invullen van midden- en hogere kaderfuncties, zowel in de profitals de non-profitsector. Heleen voelt zich als een vis in het water en biedt een uniek samenwerkingsconcept voor organisaties en mensen met talent binnen de gezondheidszorg en ver daar buiten.

11-12-11 20:45


96 > evenementen

eigen party

> a.s.k. groot succes De eerste editie van de Apeldoornse Step Kampioenschappen was een groot succes. Overdag stepten 220 kinderen van verschillende basisscholen om geld op te halen voor stichting Edukans. Natuurlijk ging het er ook om de eerste Stepkampioen van Apeldoorn te worden. Resultaten Step Kampioenschappen Basisscholen: 1ste De Bundel – Justen, 2de De Diamant School – Milan, 3de Pr. Juliana School – Dani. ‘s Avonds was het de beurt aan de bedrijven; in deze categorie deden 22 teams mee en hoe! Fanatieker kon haast niet. Top drie bedrijvencompetitie: 1ste Villa Helvetia, 2de Uitgeverij Stedendriehoek, 3de Profise/ Mazars/JCI. In totaal is deze dag 1 3.250,- opgehaald. JCI Apeldoorn bedankt alle sponsoren, deelnemende bedrijven en scholen voor hun vertrouwen en inzet. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest! we are the champions

>fotografie zevenhuizen fotografie

titanenstrijd

snel zeg

siersteppen

zoveel?

bandenkoning

valse start?

voor de winst

het zijn de handschoenen die het doen

Parties_W2012_V3.indd 2

pure focus

draai maar

organisatie in de spotlight

waar zijn de karts?

11-12-11 19:53


evenementen < 97

eigen party

> dag van de duurzaamheid Op de 11de dag van de 11de maand in het jaar 2011 pakte de gemeente Apeldoorn onder aanvoering van Wytze Kuiper uit met een evenement over duurzaamheid. De toekomst van Apeldoorn werd daarmee gedemonstreerd. Naast elektrische vervoersmiddelen en bedrijven die zich verbonden voelen aan duurzaam ondernemen was het ook mogelijk deel te nemen aan een heerlijke duurzame biologische lunch. Een mooi initiatief dat zich de komende jaren hopelijk nog verder gaat ontwikkelen.

in the army now

dames in de dop

apart zeg!

smullen

koffietje erbij...op wielen

mmm...biologisch

lekker knus

biertje tappen?

ze verkoopt ook alles

electrisch

> lustrum oranjeoord Zondag 27 november was het een waar feest in Oranjeoord vanwege de viering van het eerste lustrum van het hotel en restaurant HoogHeid. Naast overheerlijke hapjes en drankjes genoten de aanwezigen van heerlijke Afrikaanse klanken van de band One World Collective. Hierna nam dj Jazzper het muzikale gedeelte over en werd er volop gedanst ter gelegenheid van het lustrum en de lancering van Club Oranjeoord.

mooie hoor dames

wie zal haar hand winnen?

zoet hoor!

begin

einde

lach eens?

tsja...sta je weer

Koninginnelaan 40 7315 BT Apeldoorn T 055-5788222 www.wijnenapeldoorn.nl

Parties_W2012_V3.indd 3

11-12-11 19:53


98 > evenementen

eigen party

> spirit of winter 2011 was een bijzonder jaar. Niet alleen was het echt winterkoud, ook de mist maakte het evenement tot een sprookje. Maar liefst 18.211 bezoekers zijn er geteld. En het uitgebreide programma is uitstekend bevallen; met proeven, kijken en ideeĂŤn opdoen voor de komende wintertijd.

modern tentenkamp

tassendrager homemade

sfeer op het loo

beste pot

zonnetje erbij

tot volgend jaar

> apeldoornse wildfair 2011

toeter

wat een wijntje al niet losmaakt

proost

workshop acupunctuur

live painten

hou eens op me te achtervolgen

Parties_W2012_V3.indd 4

Op zondag 25 september 2011 werd de Apeldoornse Wildfair voor de derde keer gehouden. Op deze stralende zondag stonden ruim 50 standhouders klaar met allerlei artikelen, demonstraties, kinderactiviteiten, voorlichting over de natuur, heerlijke hapjes enzovoort. Dat brede aanbod garandeerde de ruim 1.500 bezoekers een middag waarop veel te zien, te proeven en te beleven viel. De aftrap werd verricht door de gedeputeerde van Provinciale Staten Annemieke Traag. Zij ging in op het bijzondere onderwijsproject in Malawi waaraan de opbrengst helemaal ten goede komt Aan het eind van de Wildfair werd de opbrengst bekendgemaakt: 1 17.500,-

die is snel klaar

11-12-11 19:54


evenementen < 99

eigen party

> cpa next level editie twee De tweede editie van CPA Next Level verliep op rolletjes. Bert Klaaysen, Marion Kunkeler en Ingrid Leerkes maakten er vrijdag 25 november een spectaculaire beursdag van. Het ACEC-gebouw diende als decor voor de setting van Next Level TV. Daar ontving Ingrid Leerkes de deelnemende ondernemers voor een gesprek dat live werd uitgezonden via Apeldoorn Direct. Waar een sfeervolle beurs ten einde liep, ging het officiële gedeelte verder in de theaterzaal van Gigant. Saskia Paulissen (als Helga) gaf een stand up performance. De film ‘Gras is hier groener’ ging in première en de Pitcher van het jaar werd gekozen. De trofee was dit jaar voor Bert-Jan van der Mieden van Uw Biografie. De dag werd afgesloten met een gezellige Next Level Party.

tafelheren

serieus?

> fotografie peter vroon en renee krijgsman

is die weer

prinsesje

pitch 104

het is net p&w

> marché culinair

niet wijzen

knap hoor!

zonnestraaltje

chique op het ijs

De horeca Raadhuisplein organiseerde 26 november een avond ‘proeven en beleven’. Met Marktplein op Stelten in het achterhoofd initieerde Bart de Haas dit evenement. De samenwerking werd meer dan geslaagd gevonden. Gezamenlijke gasten van Hotel et le Café de Paris, Spicebrush de Proeverij, Grand Café de Notaris, Jules Verne, Parthenon en Eetcafé Fijn genoten! 200 Gasten, zesgangendiner aangevuld met amuses, uiteraard een mooie selectie wijnen om deze te ondersteunen en entertainment van 18.00 tot 00.00 uur om de avond compleet te maken.

ronnie aan het woord!

Reeds 10.000 mensen hebben dit jaar mijn winkel ontdekt. Bedankt voor uw vertrouwen! In- en verkoop van exclusieve merkkleding: o.a. pauw burberry - armani - marccain - girbaud - high - tricot chic save the queen - en vergelijkbare merken foto: Sushilla Kouwen

Parties_W2012_V3.indd 5

Kerklaan 57b, Apeldoorn (tegenover voormalig muntwissel kantoor) T 06-523 838 16 I www.scambiofashion.nl | Facebook: scambio apeldoorn Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

11-12-11 19:55


100 > evenementen

eigen party

> inspiriment 2011

prikkelt bezoekers

Steden3hoek.net organiseerde voor de tweede keer het Inspiriment. Twintig topsprekers presenteerden voor bijna 500 deelnemers hun ongezouten mening over de stand en toekomst van Nederland. Willemijn Verloop (War Child) ontving uit handen van burgemeester Gerritsen ruim zevenduizend euro: de opbrengst van een kunstveiling. Het oordeel in honderden twitterberichten op #INSP2011 varieerde van boeiend en inspirerend tot een geweldige dag. Dat is ook te danken aan de formule van 20 topsprekers en geselecteerd publiek. De editie 2012 staat geprogrammeerd in Deventer. > fotografie mylene van de kamp

vrolijke boel

iedereen rechtop!

en toen pakte hij mijn toupet

wat ik je brom

favoriete luisterpositie

hey...een camera

clowns en oorlog

voorwoord

ja jij ja!

zo hĂŠ!

Alles in vertrouwde handen bij Linthorst Culinair! Kijk op www.linthorst.nl Parties_W2012_V3.indd 6

hoezo trucage?

C AT E R I N G

E N

KO O KC L I N I C S

Rijksstraatweg 25 - 7391 MH Twello Telefoon: 0571 272 404

11-12-11 19:55


eigen!abonnement Ja, ik neem een jaarabonnement op eigen! magazine.

het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken

€ 4,95

editie:

 eigen magazine Apeldoorn  eigen magazine Arnhem

Mijn gegevens zijn: Aanhef:  Dhr.  Mevr. Naam:

Bedrijfsnaam:

Straat + huisnummer: Postcode + plaats:

JAAR HET APELDOORNSE CITY MAGAZINE

Voor meer informatie: telefoon 055 301 11 60 info@eigen-media.nl

Telefoonnummer: E-mail adres: Rekeningnummer:

Ten name van:

Ik machtig de VDA-groep om de kosten € 17,50 per editie (incl. BTW) van mijn rekening af te schrijven. Handtekening:

Datum:

van Stichting Milieukeur. Om dit te vieren geven wij tegen inlevering van deze bon € 5,- korting op ons programma Blinqend.

Laan van Spitsbergen (achter de Gamma) en Lange Amerikaweg in Apeldoorn (bij de McDonald’s)

5 liter ruitensproeivloeistof (antivries) bij wasprogramma Blinqend van ons kado.

Laan van Spitsbergen (achter de Gamma) en Lange Amerikaweg in Apeldoorn (bij de McDonald’s)

Abobon _W2012_V4.indd 2

Geldig tot en met 31-1-2012 en niet geldig in combinatie met andere acties.

Tegen inlevering van deze bon krijgt u

Geldig tot en met 31-1-2012 en niet geldig in combinatie met andere acties.

Wij voldoen al 5 jaar aan de strenge eisen

09-12-11 22:13


het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken

Voldoende frankeren € 4,95

eigen! media Deventerstraat 474 7325 XW Apeldoorn

JAAR HET APELDOORNSE CITY MAGAZINE

Laan van Spitsbergen (achter de Gamma) en Lange Amerikaweg in Apeldoorn (bij de McDonald’s)

Laan van Spitsbergen (achter de Gamma) en Lange Amerikaweg in Apeldoorn (bij de McDonald’s) Abobon _W2012_V4.indd 3

09-12-11 22:13


Piet Zoomers modemall – RijksstRaatweg 38 – wilp Witteveen men shoP – HoofdstRaat 145-147 – apeldooRn temPelman exclusive – koRenstRaat 132 – apeldooRn

1-1 Arrow_W2012.indd 1

WWW.arroWshirts.com

09-12-11 22:17


het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken > eigen! magazine

€ 4,95

het cultuur- en lifestylemagazine voor apeldoorn en omstreken € 4,95

winter 2012 <

C1 en C6_Cover_Apeldoornw2012_PMS871C.indd 2

JAAR HET APELDOORNSE CITY MAGAZINE 09-12-11 21:53

#23 eigen! apeldoorn  

hét lifestyle- en ondernemersmagazine voor Apeldoorn en omstreken