Page 1

September 2018

Nr. 1266 • 130. Årgang 18755


Ambassadeur S LC Digital Multihjul med digital linetæller. Fås i str. 5500 & 6500 til både højre- og venstrehånd. Vejl 1099,-

Nu kun

695,-

Abu Garcia Fiskesæt Lækker 4-delt fiskestang inkl. transportrør. Vælg mellem 8- 9- og 10 fod. Hjul: Abu Black Max Vejl. 1898,-

Nu kun

899,-

Suffix Polaroid Solbriller Lækre allround solbriller med polariserede grå linser. Vejl: 349,-

Nu kun

175,-

IMAX Selvoppustelig redningsvest Vejl 999,-

Nu kun

Okuma Ceymar CXT Hjul med 8 kuglelejer og ekstra spole. Vejl. 949,-

Nu kun

599,Abu Garcia Revo 2 Inshore Bomstærkt saltvandshjul med silkeblød gang. Vejl 2699,-

399,-

Nu kun

1499,-

v/Poul Riboe Hvidovrevej 158 - 2650 Hvidovre - Tlf: 36751315 18756

www.hvidovresport.dk


Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 132. fiskeår. Nr. 1266 • September 2018 • 130. Årgang

Indhold Noget er ændret.............................................. 18757 Lystfiskeriforeningen er GDPR parat............... 18758 Samtykkeerklæring.......................................... 18759 Nekrolog......................................................... 18762 Den “ukendte ungersvend”.............................. 18763 LF præmiefisk pr. 6. august 2018.................... 18764

Husk vand når du skal ud at fiske.................... 18766 Pligtig læsning................................................. 18767 Forsiden.......................................................... 18767 Ændring i bestyrelsens sammensætning........... 18767 Fangststatistik.................................................. 18768

Noget er ændret Den flittige læser af Lystfiskeri-Tidende vil, allerede inden dette nummer af Tidende åbnes, fornemme at noget ikke er som det plejer. Der mangler noget! Det er rigtigt. September-nummeret plejer at være meget tykkere, medens dette nummer er på blot 16 sider, fordi medlemslisten ikke er med. Flere læsere har de seneste numre sikkert også undret sig over, at foreningsmeddelelserne ikke har været en del af indholdet. Sidste gang de blev bragt, var i april/maj-nummeret. Den tænksomme læser undrer sig. Hvorfor nu det? Svaret skal findes i EU, nærmere bestemt i EU’s nye databeskyttelsesforordning også kaldet GDPR. Men fortvivl ikke, gennem mere end 100 år, har foreningen tillpasset sig omverdenen, og Lystfiskeriforeningen er selvfølgelig også blevet GDPR parat. Det kan du læse mere om på næste side i dette nummer. Husk også at læse samtykkeerklæringen på de følgende sider godt igennem.

På hjemmesiden finder du foreningens nye privatlivspolitik. Vi er med på de nye tiltag, og har tilpasset os den lovgivning, der trods alt er vedtaget for at sikre, at vores personoplysninger bliver behandlet med respekt, og ikke handles på nettet eller bruges kommercielt til et formål, som vi ikke selv har givet samtykke til. Hvad har det så af betydning for medlemmerne? Det betyder blandt andet, at Lystfiskeri-Tidende igen kan bringe medlemslister og foreningsmeddelelser til gavnlig information for alle. Når oktober-nummeret om cirka en måned lander i din postkasse vil det derfor have format og tykkelse som et ”gammelt” septembernummer. Husk i øvrigt altid at meddele sekretariatet hvis du har ændringer til dine medlemsoplysninger. På bagsiden af Tidende kan du se hvordan. Redaktionen ønsker alle medlemmer et godt septemberfiskeri.

18757


Lystfiskeriforeningen er GDPR parat GDPR parat… hvad betyder det? Er der en ny regulering af fiskeriet på vej? Er GDPR en invasiv art i vore søer? Svaret er nej! GDPR står for Generel Data Protection Regulation, og er en ny forordning fra EU. I Danmark kaldes den for databeskyttelsesforordningen, og den 25. maj trådte forordningen i kraft. Databeskyttelsesforordningen handler om, hvordan myndigheder, private virksomheder og foreninger som Lystfiskeriforeningen skal håndtere personoplysninger. Der er nok ikke mange medlemmer, der tænker over at LF med forordningen er blevet dataansvarlige, og dermed kan straffes, hvis ikke LF efterlever bestemmelserne i forordningen. LF skal naturligvis sikre sig, at medlemmernes personoplysninger, det vil sige navn, adresse, fødselsdag, e-mail, telefonnummer, diverse fotos, oplysninger om bådbooking mv. bliver behandlet sikkert og ordentligt. Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik. I privatlivspolitikken kan du læse om hvilke personoplysninger LF indsamler, og hvordan LF bruger dem. Privatlivspolitikken kan du finde på foreningens hjemmeside. En andet væsentligt element i forordningen er, at LF fremover skal bruge dit samtykke for at behandle dine personoplysninger. Der er derfor tilsvarende udarbejdet en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen finder du på de næste sider i dette nummer af Tidende samt på hjemmesiden. Alle medlemmer opfordres til at læse samtykkeerklæringen igennem. Af samtykkeerklæringen fremgår, at du som medlem af LF er indforstået med, at dine personoplysninger bliver brugt til de aktiviteter, der er nødvendige for, at LF forsat kan fungere som forening. Vi ville f.eks. ikke kunne bringe foreningsmeddelelser i Tidende, vi ville ikke kunne offentliggøre oplysninger og billeder af medlemmerne med præmiefisk, vi ville ikke kunne videregive dit navn og adresse til den virksomhed, der står for at trykke din adresse på medlemsbladet osv. Dit samtykke er derfor nødvendigt. Bestyrelsen har i samtykkeerklæringen taget det for givet, at LF i lighed med tidligere, kan bruge dine personoplysninger. Det skal bemærkes, at når LF videregiver dine personoplysninger til for eksempel vores bogholderi, kræver det, at foreningen indgår en databehandleraftale med vores leverandør af bogholderiydelsen. Bestyrelsen arbejder pt. på at få disse databehandleraftaler på plads. Slut for nu om persondata og persondatabeskyttelse, nu skal vi ud og fiske. Det er ikke bestyrelsens forventning, at databeskyttelsesforordningen ændrer på LF’s aktiviteter fremover. Men vi skal naturligvis som en ansvarlig forening sikre, at vi passer godt på medlemmernes personoplysninger, og naturligvis skal LF, som alle andre, følge landets love. Bestyrelsen mener med ovenstående tiltag, at LF er godt på vej. Knæk og bræk Ole CP Kasserer LF

18758


Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring vedrørende foreningens behandling af dine personoplysninger Du opfordres til at gennemlæse følgende samtykkeerklæring samt informationen nedenfor. Ved indbetaling af kontingent giver du samtykke til, at Lystfiskeriforeningen må indsamle personoplysninger fra dig i form af navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdag og år, indmeldelsestidspunkt samt i særlige tilfælde fotografier. Hvad bruges dine persondata til? Dine persondata behandles som led i Lystfiskeriforeningens varetagelse af sine opgaver som forening til følgende formål: • Registrering i foreningens medlemsarkiv • Adressering af medlemsblad • Opkrævning af kontingent og øvrige administrative aktiviteter • Medlemsoversigt i foreningens blad, herunder meddelelser i bladet om flytning, udmeldelse og død. (Bladet er tilgængeligt elektronisk på foreningens hjemmeside) • Registrering af præmiefisk • Oversigter i blad og på hjemmeside vedr. præmiefisk • Gravering af medaljer • Booking af både og overnatning, samt registrering i rapportbøgerne Når du besøger Lystfiskeriforeningens hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”nej tak til cookies”, hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger indsamles. Ved indsendelse af billeder eller ved deltagelse i foreningens aktiviteter, skal du være indforstået med, at fotos af dig kan anvendes i medlemsbladet, på hjemmesiden og ved kampagner eller andre foreningsaktiviteter.

Er der andre modtagere af dine oplysninger? Ja, vi offentliggør dine kontaktoplysninger i medlemsbladet, som også findes på hjemmesiden. Dette sker ved indmeldelse, flytning, udmeldelse og død. Lystfiskeriforeningen videregiver endvidere dine persondata til vores samarbejdspartnere. Det er vores bogholderi, trykkeriet der trykker vores medlemsblad, IT leverandøren af bookingsystemet samt den virksomhed der påtrykker adresse på medlemsbladet. Særligt for medlemmer der modtager graverede medaljer eller lign. videregives kun de for opgaven nødvendige oplysninger til den gravør, der udfører opgaven. Hvor længe opbevarer vi dine persondata? Lystfiskeriforeningen opbevarer og behandler kun dine persondata, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine persondata blive slettet fra vores medlemsliste/arkiv. Af hensyn til mulighederne for ved genindmeldelse ikke at skulle betale fornyet indskud, sletter vi ikke dine kontaktoplysninger i vores medlemsregister. Og oplysningerne vil historisk kunne findes i medlemsbladene, der er tilgængelige elektronisk via hjemmesiden. Henvendelse via mail til foreningen vil ikke blive gemt. Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? Lystfiskeriforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Lystfiskeriforeningen Kighusvænget 4 3400 Hillerød e-mail: formand@lystfiskeriforeningen.dk

18759


Du er også velkommen til at kontakte vores ”databeskyttelsesrådgiver, DPO” (formanden), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine persondata, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Sikkerhed Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig email til Lystfiskeriforeningen ikke sker krypteret. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Lystfiskeriforeningens behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata herunder fx udøvelsen af dine rettigheder, er

18760

du meget velkommen til at kontakte Lystfiskeriforeningen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Retten til at trække samtykke tilbage Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi dine personoplysninger, når vi er forpligtet til det. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Ann. til Lystfiskeri-Tidende:Layout 1

Nr. 1. Februar

SÅDAN GØR

2015. Sek. kr.

69.00. Nok. kr.

64.00. DK kr.

59.50

.dk www.fiskogfri

Abonner på Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året, og er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere.

30/11/15

DU:

SOFTBAITS OG GRUMME GEDDER

Seniorgruppen:

Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: 4043 4395

GE:

I SVERI ÅHAVØRRED

HERLIGE HOSSMOÅN TANGEN MED SPINNES

RATEGI: KYSTFLUEST

HAVFISKERI PÅ TOPEFFEKTIVE NEW ZEALAND PIRKEFISKERI OPPER BIND LAKSEFLUEN EFTER TORSK TANGL KRAKEN

kr. 59,50

BK 29/01-15 - 26/02-15

KYSTGUIDE:

BK returuge 9

I BAGHÅNDEN På www.fiskogfri.dk kan du bestille et prøve- FAST FISK I FAXE abonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf. 33 11 14 88

Læs om seniorerne på www.lystfiskeriforeningen.dk

TRÆT AF AT SLÆBE PÅ TONSTUNGE BATTERIER? Så skulle du overveje et Rebelcell Lithium-Ion batteri Et 12V 50Ah Rebelcell batteri svarer til et 12V 105Ah blybatteri. Vægt: 5 kg. Opladningstid: Under 6 timer. Fås også i 11Ah, 25Ah og 100Ah.

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648 Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370 info@fiskegrej.dk • www.fiskegrej.dk Følg os på facebook.dk/sportdres

18761


Nekrolog Lystfiskeriforeningens æresmedlem og tidligere formand Lars Ulrik Wandel er afgået ved døden d. 17. juni 2018. Han blev medlem af Lystfiskeriforeningen i 1970, foreningens sekretær i 1978, blev foreningens repræsentant i Sportsfiskerforbundet, næstformand siden 1980 og LF´s respekterede formand 1991-2001. Han var altså formand for foreningen i 10 år med et tæt samarbejde med daværende næstformand Mogens Espersen. I 2003 blev Lars Ulrik Wandel udnævnt til foreningens æresmedlem. Den daværende formand begrundede valget med, at det var de opnåede resultater, der havde betydning, ikke at fremhæve sig selv personligt. Lars Ulrik Wandels skarpe juridiske hjerne havde, sammen med hans kendskab til LF´s histo-

rie og hans venlige, men bestemte gentlemansadfærd altid sikret LF lydhørhed og venner blandt sjællandske lystfiskere. Uden de store armbevægelser kunne han over for myndigheder venligt, men bestemt hage sig fast på en sådan måde, at myndighederne, der ville forstyrre vort fiskeri, som regel lod sig overbevise. Et af de helt store projekter der lykkedes, var mageskiftet omkring Holtegrunden. Personligt var Lasse en rigtig god fiskeven med sans for stort og småt ved fiskevandene, altid med et humoristisk anstrøg. Det kom stærkt til udtryk blandt ”legekammeraterne” i det lille fluebinderlaug ”Orlas Kælder”, samt på de mange ture til de jyske åer gennem næsten 25 år. Æret være hans minde. KN 286

18762


Den “ukendte ungersvend”

Frokosten nydes en forårsdag omkring 1950. Fra venstre ”Trykkeren”, Victor Christensen, der i en årrække var redaktør af Lystfiskeri-Tidende, næstformanden Carl Larsen, der i 2 perioder i 1950’erne fungerede som formand. En ukendt ungersvend i midten af selskabet og dernæst Knud Rørmose og Otto Cederholm. I anledning af Lystfiskeriforeningens indvielse af nye bygninger på stationen i Holte d. 11. august 2012 udkom et lille skriv ”Bag den røde port i nummer 16! – En fortælling om et fristed” Per Ekstrøm er manden bag denne historiske fortælling om et kulturelt fristed på Vejlesøvej nr. 16 og dets betydning for Lystfiskeriforeningen gennem tiden. Men denne lille historie tager sin begyndelse et helt andet sted. Midt i juli henvender et medlem, Poul Cederholm, sig til vores kasserer Ole Clemens Petersen. Han har lidt problemer med det nye bookingsystem. Efter lidt skriverier frem og tilbage kommer der hurtigt styr på den sag, og Poul skriver følgende til Ole:

bog “Bag den røde port i nummer 16” hvor jeg ved en nærmere gennemgang fandt et lille billede på side 30 i nederste højre hjørne, hvor der nydes en frokost i anlægget med angivelse af hver enkelt af deltagerne. Med undtagelse af en “ukendt ungersvend” – det er undertegnede. Otto Cederholm er min far og Trykkeren var gennem flere år en god fiskekammerat for mig.

Kære Ole. Tak for hjælpen – alt fungerer som forventet – første båd er bestilt og bekræftet. En lille (og for mig) sjov historie vedrørende LF! Ved generalforsamlingen i år erhvervede jeg mig den lille

Red.

Knæk og bræk Poul Cederholm, medlem nr. 58 Og hermed er den ”ukendte ungersvend” ikke længere ukendt. Tak til Poul Cederholm for den hyggelige mail til Ole.

18763


LF præmiefisk pr. 6. august 2018 Dato: 01.05.18 04.06.18 26.01.18 16.02.18 24.06.18 16.05.18 02.05.18 05.06.18 03.05.18 03.05.18 03.06.18 07.07.18 16.05.18 26.05.18 04.05.18 09.06.18 03.02.18 03.05.18 07.05.18 09.06.18 02.06.18 10.05.18 12.05.18

Fiskeart: Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde Gedde

Fanger: Vægt: Klaus Vestergaard 405.05 11,350 Jesper Karlsen 209.63 11,000 Gorm Siiger 372.37 10,925 Gorm Siiger 372.37 10,900 Niels Lunn 254.54 10,650 Jan Paul Deleuran 77.4 10,200 Cato Jürgensen 201.51 10,100 Brian Jensen 174.15 10,000 Per Plenge 331.3 9,900 Per Plenge 331.3 9,500 René Letvad 246.3 9,500 Michael Lund Petersen 313.17 9,300 Christian Karlsen 209.61 9,000 Jan Larsen 237.46 8,900 Klaus Vestergaard 405.05 8,750 Christian Karlsen 209.61 8,500 Patrick Kronholm 387.87 8,480 Per Mikkelsen 270.9 8,000 Hans Draminsky Petersen 318.2 8,000 Paola Lenzberg 244.5 7,500 Per B. Larsen 237.3 7,300 Anders Verdelin Jensen 173.23 7,000 Craig Clark 73.73 7,000

Fiskevand: Furesøen Furesøen Tissø Tissø Furesøen Søndersø Furesøen Tissø Tissø Tissø Tissø Esrum Sø Furesøen Gyrstinge Sø Furesøen Furesøen Furesøen Esrum Sø Gyrstinge Sø Furesøen Tissø Furesøen Lyngby Sø

Redskab: Agn Agn Agn Agn Agn Spinner Agn Agn Agn Agn Agn Agn Agn Softbait Jerk Agn Softbait Agn Wobler Agn Agn Agn Wobler

Vidne: Cato Jürgensen Gerd Rasnussen Allan Larsen Mikkel Altman Christian Karlsen Frederik Brünnick Klaus Vestergaard Martin Blond Jens Bursell Jens Bursell Martin Jensen Mikkel Christiansen Malene Bank-Mikkelsen Michael Madsen Cato Jürgensen Per Hansen Sebastian Frederiksen Finn Hegner Marianne Hector Martin Lenzberg Henrik Bahrenscheer Verner Jensen Ken Clark

10.05.18 08.07.18 01.07.18 01.07.18 04.06.18

Aborre Aborre Aborre Aborre Aborre

Kim Myling-Petersen 275.25 Anders Vernersen 403.96 Jesper Karlsen 209.63 Anders Boes 47.0 Jesper Karlsen 209.63

1,730 1,730 1,550 1,350 1,240

Sjælsø Esrum Sø Furesøen Furesøen Furesøen

Wobler Agn Agn Agn Agn

Nils Myling-Petersen Kristoffer Dalhoff Anders Boes Niels Boes Gerd Rasmussen

Anders Boes 47.0

7,250

Furesøen

Agn

Camilla Andersen

16.07.18 Sandart

18764


Michael Lund Petersen med en flot PR gedde på 9,30 kg, fanget på levende agn på Esrum Sø. Foto: Mikkel Christiansen 07.07.2018

Anders Boes har et godt tag på fiskene i Furesøen, her med en nydelig aborre på 1,350 kg der præsenterer sig godt i solnedgangen. Foto: Niels Boes 01.07.2018.

På en af de rigtig varme sommerdage fangede Anders Vernersen denne flotte store aborre. Med en vægt på 1,730 kg er det en tangering af ”indtil videre” årsstørste anmeldte aborre. Foto: Kristoffer Dalhoff 08.07.2018

På en brasen fangede Brian Jensen denne flotte gedde på 10,0 kg og 120 cm grundlovsdag på Tissø. Foto: Martin Blond 05.06.2018 18765


Husk vand når du skal ud at fiske I skrivende stund, onsdag den. 8. august, viser temperaturen 35 grader. Det er svedende varmt. Meget tyder på at denne dag bliver årets varmeste. Sommeren 2018 har været gavmild og vil gå over i historiebøgerne som en af de bedre. For vore søer har det betydet vandmangel. Flere steder mangler der rigtig meget vand. Ved Gentofte Sø ligger bådene på bunden i havnen og sukker efter regn, ved Søndersø er det pt. nødvendigt med waders hvis man ikke ønsker våde fødder når båden skal trækkes gennem den lille kanal hvor vandstanden blot er 20-25

18766

cm. Alle søer mangler vand. Ydermere er vandet flere steder rekord varmt, så vi håber at LF’s medlemmer vil tænke over, hvor svært det kan være at genudsætte fisk under de forhold vi har i øjeblikket. Bjarne Schytte har været en tur oppe ved stationen i Sørup og har sendt redaktionen følgende stemningsbilleder, bemærk hvor lavt bådene ligger, man kan se på pælene hvor vandet plejer at gå til. Det betyder også at man skal træde langt ned før man får fodfæste i båden. Vær forsigtig. Red.


Pligtig læsning Det skal gøres opmærksom på, at det er ethvert medlem af Lystfiskeriforeningens pligt at sætte sig ind i de til enhver tid gældende love og regler for fangstkvoter (torsk: max fem stk. pr. dag, dog kun tre om dagen i februar og marts), fredningstider (ål, der i vores regi nu kun må fiskes i august, september og halvdelen af oktober) eller at sandart ikke kan registreres i rapportbøgerne i maj måned, hvor de er fredet. Da det er blevet vanskeligere og mere tidskrævende at tolke en efterhånden betragtelig del af medlemmernes navne og numre samt specielt fangstoplysningerne i rapportbøgerne, vil jeg bede alle medlemmer, både nye som gamle, om på vores hjemmeside at besøge reglementssiderne, hvor der er en udførlig gennemgang af hvorledes rapportbøgerne skal udfyldes. Husk U og H! Vær opmærksom på, at der ved brak og saltvandsstationerne i rapportbogen kun skal oplyses om den hjembragte fangst, dog skal alle gedder i brakvand for tiden udsættes. Jvf. april/maj nummeret af Tidende side 18713. Hvis man fanger noget specielt eller stort, må det meget gerne oplyses i rapportbogen. Eller bedre; en historie og billeder til Tidende. Det er jo alle medlemmers blad. KN

Forsiden Årets første præmiesandart og hvilken én. Kort, tyk og tung var sandarten som Anders Boes fangede i Furesøen. Blot 83 cm til at fordele vægten på hele 7,250 kg på. En rigtig flot sandart. Billedet er sjette kandidat til årets forsidebillede. Fotografen afsløres i november/ december nummeret af Tidende.

X

Sæt i kalenderen til flg. møder i Lystfiskriforeningen Andespil: Torsdag d. 1. november 2018 Generalforsamling: Torsdag d. 28. marts 2019 Begge møder finder sted på: Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kongens Lyngby

Ændring i bestyrelsens sammensætning Den tidligere næstformand, Per Mikkelsen, har udmeldt sig af LF grundet flytning til England. Det betyder, at bestyrelsen skal konstitueres på ny. På sidste bestyrelsesmøde indtrådte bestyrelsessuppleant Lars Franker derfor i bestyrelsen, da der ifølge lovene skal være otte bestyrelsesmedlemmer i LF’s bestyrelse. Efterfølgende blev Per Ekstrøm konstitueret som ny næstformand frem til førstkommende generalforsamling. Per Ekstrøm varetager fortsat i perioden hvervet som sekretær. Bestyrelsen

18767


Fangststatistik Station

Ferskvand

Arresø Station Bagsværd Sø Bavelse Arresø Sø Buresø Bagsværd Sø Esrum BavelseSø Sø BuresøSø Farum Esrum Sø Frederiksdal Furesøen Furesøen Farum Sø Holte Gentofte FuresøenSø Frederiksdal Gyrstinge Furesøen Sø Holte Haraldsted Gentofte SøSø Lyngby SøSø Gyrstinge Sjælsø Haraldsted Sø Søllerød Sø Lyngby Sø Søndersø Sjælsø Tissø Søllerød Sø Tystrup Sø Flodevig Søndersø Tissø Sø Vinstrup Tystrup Sø Flodevig ITystrup alt Tystrup Sø Vinstrup I alt

Både Kvitt.

Stk.

Gedde Kg Uds.

Aborre Maj 2018 Ål Stk. Kg Stk. Kg

Stk.

Sandart Kg Uds.

Stk.

Karpe Kg Uds.

Stk.

Suder Kg Uds.

Både 6 Kvitt.

0 Stk.

Gedde 0 2 Kg Uds.

Aborre 0 0 Stk. Kg

0 Stk.

Sandart 0 0 Kg Uds.

0 Stk.

Karpe 0 0 Kg Uds.

0 Stk.

Suder 0 0 Kg Uds.

4 14 6 116 4 14 4 116 119 91 4 119 22 91 20 55 22 91 20 3 55 43 91 51 3 43 51 12 651 12 651

0 1 0 6 0 1 0 6 5 0 5 2 0 1 0 2 4 1 1 0 3 4 2 1 3 2 1 26 1 26

0 3 2,7 7 0 2 22,3 181 0 3 2,7 7 0 8 22,3 181 15 262 243 0 8 15 262 7 59 0 243 4 31 0 50 7 59 9,3 223 4 31 6 1 0 50 14,8 28 9,3 223 6,6 98 6 1 14,8 28 6,6 98 3 27 90,7 1223 3 27 90,7 1223

0 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 2 7

0 0,75 0 2,2 0 0,75 0 2,2 0 0 0 0,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 ? 3,85 ? 3,85

0 Stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ål

0 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 00 10 00 00 00 0 0 0 00 00 00 00 00 0 0 1 0 1

0 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 0 00 0 0 0

0 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 0 00 0 0 0

0 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 0 00 0 0 0

Brak og saltvand Station

Både Kvitt. Både 18 Kvitt. 0

Gedde Stk. Gedde 0 Stk. 0

HelsingørStation Nordhavn Kalvehave Helsingør Nordhavn 18 0 Præstø Fjord 0 KalvehaveHavn 0 0 Rungsted 8 PræstøNor Fjord 0 0 Stege Havn 8 0 IRungsted alt 26 0 Stege Nor 0 0 I alt 26 modtaget. 0 Arresø: Ingen rapportbog

Aborre Stk. Aborre 0 Stk. 0

0 0 0 0 0 0 0

Ørred Stk. Ørred 0 Stk. 0

0 0 0 0 0 0 0

Bavelse Sø: Ja, karper findes alle steder. Buresø: Søen er begyndt at give fisk. Pæne fisk, der næsten alle er på finnerne igen. Måske er årsagen, at medlemmerne er begyndt at fiske. Esrum Sø: Mange gedder i denne måned. Op til 8 kg er registreret i rapportbogen. Og så er der bifangsterne: En god brasen på 4 kg taget på spinner, samt en aborre på 2,2 kg er registreret. Farum Sø: Gedder op til 5 kg. Furesø Frederiksdal: Mange gode fisk op til 9 kg er indskrevet. Furesø Holte: Samlet har der været fisket en del på Furesøen i maj. I alt 510 gange har medlemmerne benyttet foreningsbådene og så er privatbådene ikke talt med. Gentofte Sø: Stationen ikke åben. Gyrstinge Sø: Her er registreret en del brasen. Lyngby Sø: Gedder registreret op til 10 kg+.

18768

Torsk Stk. Torsk 35 Stk. 0

Sej/Lubbe Stk. Sej/Lubbe 0 Stk. 0

Sild Stk. Sild 0 Stk. 0

Hornfisk Stk. Hornfisk 48 Stk. 0

Fladfisk Stk. Fladfisk 17 Stk. 0

Makrel Stk. Makrel 0 Stk. 0

35 0 0 48 17 00 0 0 0 0 0 0 0 01 00 10 10 0 0 0 0 0 00 10 00 00 10 1 00 45 58 18 0 0 0 0 0 0 45 0 på 1,7358kg er stadig 18 på finnerne. 0 Sjælsø: En0pæn aborre

Der er desuden registreret en del døde brasen i søen. Søndersø: 10 kg’s gedde udsat. Tissø: Gedderne har ligget mellem 7 og 10 kg, med en på 12 kg+ på toppen. Tystrup Sø Flodevig: Ingen rapportbog modtaget. Helsingør Nordhavn: Det er åbenbart meget vanskeligt at tælle fangsterne af specielt hornfisk og fladfisk. Fangster beskrevet som ”mange hornfisk og fladfisk” kan ikke bruges i statistikken! Kalvehave: Gedder fredet. Præstø Fjord: Gedder fredet. Rungsted Havn: Er nu kommet i gang og medlemmerne skal vel lige opdage at der også er fisk i denne del af Sundet. Stege Nor: Gedder fredet.


Station

Ferskvand

Arresø BagsværdStation Sø Bavelse Arresø Sø Buresø Bagsværd Sø Esrum BavelseSø Sø Farum BuresøSø Furesøen Esrum Sø Frederiksdal Furesøen Farum Sø Holte Gentofte FuresøenSø Frederiksdal Gyrstinge Furesøen Sø Holte Haraldsted Gentofte SøSø Lyngby SøSø Gyrstinge Sjælsø Haraldsted Sø Søllerød Sø Lyngby Sø Søndersø Sjælsø Tissø Søllerød Sø Tystrup Sø Flodevig Søndersø Tystrup Tissø Sø Vinstrup ITystrup alt Sø Flodevig Tystrup Sø Vinstrup I alt

Både Kvitt.

Stk.

5 Både 4 Kvitt.

0 Stk.

22 27 54 416 27 416

0 3 5 14 3 14

7 5 14 4 95 7 4 14 77 95 4 30 77 13 13 30 26 13 16 13 9 26 22 16 54 9

0

1 0 2 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0

Gedde Kg Uds.

Aborre Juni 2018 Ål Stk. Kg Stk. Kg

Stk.

0 0 Gedde 0 1 Kg Uds.

0Aborre0 0 0 Stk. Kg

0 Stk.

6 0 11,5 0 8 6 0 11,5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,5 15 0

0 9,1 15 53,1 9,1 53,1

4 0 8 1 96 4 0 8 127 96 0 34 127 7 20 34 1 7 9 20 7 1 12 9 62 7

12 25 62 413 25 413

00 04 00 40 11 0 0 0 11 11 02 0 11 20 01 02 10 1

2 8 10 49 8 49

00 4,3 0 00 0 4,3 0? 0 ?0 ? 0? ?0 ?0 0,3 0 0? ? 0,3

? ? 4,6 ? 4,6

0 Ål 0 0 Kg 00 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 Stk.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 46 0

0 6 46 52 6 52

Sandart Kg Uds.

Stk.

0 0 Sandart 0 0 Kg Uds.

0 Stk.

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 159 0

0 15,5 159 175 15,5 175

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 45 0

0 4 45 49 4 49

0

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00

0 00 0 0 0

Karpe Kg Uds.

Stk.

0 0 Karpe 0 0 Kg Uds.

0 Stk.

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00

0 00 0 0 0

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00

0 00 0 0 0

0

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00

0 00 0 0 0

Suder Kg Uds.

0 0 Suder 0 0 Kg Uds. 00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 0 00 0 00 00 00 01 00 10

0 00 0 0 0

0 00 1 0 1

Brak og saltvand Station

Både Kvitt.

Gedde Stk.

Helsingør Nordhavn 24 0 Både Gedde Station Kalvehave 0 0 Kvitt. Stk. Præstø Fjord 1 Helsingør Nordhavn 24 0 Rungsted 15 0 KalvehaveHavn 0 Stege 4 40 PræstøNor Fjord 1 0 Havn 15 0 IRungsted alt 44 40 Stege Nor 4 40 I alt Arresø: Søen er åbenbart44meget40 svær

Aborre Stk.

Ørred Stk.

Torsk Stk.

Sej/Lubbe Stk.

Sild Stk.

Hornfisk Stk.

Fladfisk Stk.

Makrel Stk.

0 Aborre 0 Stk.

0 Ørred 0 Stk.

15 Torsk 0 Stk.

0 Sej/Lubbe 0 Stk.

20 Sild 0 Stk.

5 Hornfisk 0 Stk.

22 Fladfisk 0 Stk.

67 Makrel 0 Stk.

0 0 0 0 0 få 0taget

0 01 0 1 0 1 på.

at hul Bavelse Sø: Mange aborrer er udsat. Gedder op til 6,5 kg. Buresø: Kommentaren: ”6,5 kg fra Buresø må da være en af de største de sidste år” stod til troende indtil d. 25. juni, da der blev landet en på 8 kg. Det er vores metier at fange fisk, så ingen undskyldning er nødvendig for at tage en gedde på 8 kg med hjem. Bedre at den ender som frikadellefars end at den lider en stille død på grund af gælleskader. Køkkenskriveren håber at dellerne smagte. Esrum Sø: En ål har åbenbart forgrebet sig på en agnfisk under geddefiskeriet. Er tilbage i sit rette element. Den er jo også fredet. Furesø Frederiksdal: Her er det som tidligere år meget svært at opgive de fangne aborres vægt. Furesø Holte: Ingen rapportbog modtaget. Gentofte Sø: Så er søen igen tilgængelig for medlemmerne. Mange fisker skaller her. Gyrstinge Sø: Gedder op til 9,3 kg.

0 15 15 0 0 15 30 0 30 Lyngby

00 01 00 11 0 1 Sø:

0 20 50 00 03 00 00 0 38 20 0 0 8 er20imponerende

0 22 29 0 00 29 51 0 51 25

0 67 04 00 4 71 0 71 de

Det at ud af 26 fisketure har været nul-ture. Der må være andet end fisk der trækker. Søllerød Sø: Her i juni registreret gedder, brasen, skaller, aborrer og suder. Mon ikke karperne kommer senere? Tissø: En god portion fisk er landet. Af de fangne aborrer og sandart er det kun en lille del af de hjemtagne der er vejet. Gennemsnitsvægten for de vejede sandart er brugt til at estimere den samlede hjembragte fangst. Denne blev beregnet til 159 kg. Tystrup Sø Flodevig: Ingen rapportbog modtaget. Helsingør Nordhavn: Ud over de i tabellen nævnte fisk er også en fjæsing registreret. Rungsted Havn: Det mest bemærkelsesværdige er, at der nu er registreret en havørred fanget fra foreningsbåden. En god fisk på 2 kg. Stege Nor: Her er sæsonen kommet i gang. Pas på med Catch & Release i det varme, iltfattige vand. 18769


Id nr.: 47726

Stiftet i 1886 Formand: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tel. 40 73 01 57 formand@lystfiskeriforeningen.dk

Anmeldelse af præmiefisk: Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Tel. 21 93 17 84 medaljefisk@lystfiskeriforeningen.dk

Næstformand: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Tel. 30 60 41 48 naestformand@lystfiskeriforeningen.dk

Ungdomsudvalg: Lars Francker Tlf. 24 97 40 20 ungdom@lystfiskeriforeningen.dk

Kasserer: Ole Clemens Petersen Dampfærgevej 24 B, 4. th. 2100 København Ø Tlf. 25 75 32 33 kasserer@lystfiskeriforeningen.dk Sekretær og nyhedswebmaster: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Tel. 30 60 41 48 hjemmeside@lystfiskeriforeningen.dk Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tel. 50 10 12 28 overinspektoer@lystfiskeriforeningen.dk Redaktør: Signe Boes Åsen 10, 2880 Bagsværd Tel. 21 82 33 44 lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk Miljøudvalg: Steen Lyngsø Tel. 22 54 81 85 miljoe@lystfiskeriforeningen.dk

Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9 - 17 Lørdag 9 -14 Tel. 36 75 13 15 Hjemmeside og web-booking: www.lystfiskeriforeningen.dk Kommunikationsudvalg: lf-tidende@lystfiskeriforeningen.dk Ændring af medlemsoplysninger: sekretariatet@lystfiskeriforeningen.dk Bogholderiet v. JES Revision: Lystfiskeriforeningen Blokken 90, 3460 Birkerød Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Tel. 24 45 37 27 Trykkeri: PE offset

Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen • ISSN 0904-5414

Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Lystfiskeri-Tidende sep. 2018  
Lystfiskeri-Tidende sep. 2018  
Advertisement