Product Brochure - Norwegian

Page 1

Høyfrekvent perkussiv ventilasjon Forskjellen som du kan føle!!


Luftveisåpning og lungerehabilitering 1 1. Kompromittert alveoli er hovne og fylt med slim og andre rester.

2 2. Kontrollert, høy frekvens perkussive pulser mellom 60-400 sykluser per minutt.

3 3. Høyfrekvente, perkussive pulser og en tett aerosol blir levert inn i lungene under terapeutisk perkusjon, som tjener til å redusere limet og de sammenhengende kreftene av oppsamlet sekret i luftveier.

Lungeforbedring med TRUE-IPV® ”overtaler” forsiktig distale luftveier og kollapsede alveoler til å åpne seg over tid. Dette holder den rekrutterte lungen åpen og fungerende mens atelektase, infeksjon, betennelse og skade blir helbredet. 2

PHASITRON®

4

4. Heling fortsetter med gjentatt TRUE-IPV®-økter med Phasitron® 5.


Forbedre FRC TRUE-IPV®-terapi bruker den unike PHASITRON ® som en “koplingsmekanisme” for å beskytte lungene mot overtrykk.

Disse høyfrekvente perkussive pulsene som leveres av Phasitron® 5 forgrener seg gjennom luftveiene og alveolarene og utvider diffusiv ventilasjon i områdene som er i lungene, noe som gir forbedret FRC, CO2fjerning, åpning av luftveier og forbedring av lunge.

5 5. Forbedring av alveolus er et direkte resultat av høyfrekvente perkussive ventilasjon ved bruk av Phasitron® 5, en dokumentert, bevisbasert terapi gjør det til den sikreste terapien for de mest skjøre lungene.

TRUE-IPV®, bruk av PHASITRON ® , kan utføres enten identifiseres gjennom en kunstig luftveier eller identifiseres ved hjelp av munnstykke eller maske. PHASITRON®

3


HFPV ventilator. Mange valg.

Percussionaire® VDR®-4 VDR®-4s allsidighet gir en underside, begrenset trykk, tid til å legge på igjen, pust i bifasisk (inspirasjonsgrenen og ekspiratorisk) svingninger som støtter både diffusive og konvektiv flyt, samtidig som du stabler med kumulativ, underside-volumer, luftutveksling, åpning av luftveier og forbedring av lunge for alle pasienter og kan brukes til å behandle luftveissykdommer, inkludert surstoffmangel, hyperkapni, aspirasjon, innånding av røyk og ARDS.

VDR®-4 Phasitron®-sett A50094-D-5PK

VDR®-4 med Monitron® II K00008-1

Pneumatiske drevet ventilator for kritisk pleie ved bruk av volumetrisk diffusiv respirasjon med pulserende strømning, etterspørsel og luft/O2 Blender.

4

PHASITRON® KRITISK PLEIE


Hvorfor redde når du kan forebygge? Percussionaire® høyfrekvente perkussive ventilatorer er ikke bare for kritisk pleieredning. VDR®-4 gir deg sikkerheten til pustekretsen Phasitron® for å redusere barotraume. Restaurering av FRC “luftveisåpning”, og forbedring av lunge gjennom mild overtalelse av høyfrekvent pulsatil flyt. HFPV kan være et levedyktig, mindre invasivt alternativ til ECMO hvis den innføres tidlig nok.

KLINISKE STUDIER 2019 Wong et al, Rescue Therapy with HFPV in non-cardiac surgery patients failing Conventional Mechanical Ventilation 2018 Dutta et al, Comparison of flow and gas washout characteristics between pressure control and HFPV using a test lung 2018 Dutta et al, Comparison of pressure, volume and gas washout characteristics between PCV and HFPV in healthy and formalin fixed ex viv porcine lungs 2018 Korzhuk et al, HFPV in morbidly obese patients failing CMV 2018 Kinthala et al, Use of HFPV for Whole Lung Lavage, a case study 2018 Gulkarov et al, HFPV Facilitates weaning from ECMO in Adults 2018 Godet et al, HFPV increases alveolar recruitement in early ARDS 2017 Wong et al, HFPV in cardiac patients failing conventional mechanical ventilation 2017 Ogna et al, Prolonged Apnea Supported by High Frequency Noninvasive Ventilation 2017 Benn et al, Use of HFPV to expand organ donor pool 2015 Prior et al, Reduction of motion during PET/CT by Pulsatile Flow Ventilation 2015 Blondonnet et al, HFPV as a rescue therapy for ARDS patients under ECMO 2015 Boscolo, Peralta, Baratto, Rossi, Ori. High-frequency percussive ventilation: a new strategy for separation from extracorporeal membrane oxygenation. A&A Case Reports. 2015 Michaels et al, Protocolized use of HFPV for adults with ARDS being treated with ECMO 2014 Miller et al, Utilization of independent lung ventilation via HFPV during ECMO 2014 Reper et al, HFPV and initial biomarker levels in lung injury patients with minor burns after smoke inhalation 2014 Yehya et al, HFPV and bronchoscopy during extracorporeal life support in children 2014 Paviotti et al, HFPV as rescue treatment in severe hypoxemic respiratory failure in term neonates 2014 Spapen et al, HFPV in severe ARDS; a single center experience 2014 Ajčević et al, In vitro estimation of pressure drop across ET tube during HFPV 2014 Rizkalla N., High-frequency percussive ventilation improves oxygenation and ventilation in pediatric patients with acute respiratory failure. Journal of Critical Care. 2013 Michaels, A.J. et al., Less ECMO time for adults with H1N1 with VDR. American Journal of Surgery. 2013 Michaels et al, Reducing time on ECMO for adults with H1N1 with the use of the VDR 2012 Kunugiyama et al, HFPV using the VDR; an effective strategy for patient with Refractory Hypoxemia 2012 Feltracco et al, Non invasive HFPV in the prone position after lung transplantation 2012 Starnes-Roubaud et al, HFPV and low FiO2 2011 Barillo et al, HFPV for intercontinental aeromedical evacuation 2011 Lucangelo et al, Early short term application of HFPV Improves gas exchange in Hypoxemic patients 2011 Fitzgerald et al, Bi-caval dual lumen venovenous ECMO and HFPV support for postintubation tracheal injury and ARDS 2010 Forti et al, Haemodynamics and oxygenation improvement induced by HFPV in a patient with Hypoxia following cardiac surgery 2010 Dumas De La Roque et al, Nasal HFPV versus Nasal CPAP in transient tachypnea of the newborn: A pilot randomized control trial 2010 Lucangelo et al, Gas distribution in a two-compartment model ventilated in HFPV and Pressure controlled modes 2010 Chung et al, HFPV and low tidal volume ventilation in burns; a randomized controlled trial 2010 Dmello et al, HFPV for airway clearance in Cystic Fibrosis; a brief report 2010 Riscica et al, Portable instrument for volume measurement of high frequency percussive ventilators

Forbedrer resultatene for pasienter på ECMO Ventilerer pasienter som feiler andre modi for ventilasjon Gjenoppretter FRC og kan redusere behovet for ECMO Hjelper med avvenning fra ECMO Forbedrer oskygenasjon og reduserer PaCO2

PHASITRON® KRITISK PLEIE

5


Bronchotron Transport Ventilator ®

Bronchotron® Transport gir leger en praktisk og svært portabel mulighet for ventilasjon for perkussiv med høy frekvens i de fleste pasientbefolkninger. Denne pneumatiske enheten kan fungere med én enkelt oksygenflaske eller fra en standard blender med høy strømning. Den er ikke avhengig av elektrisk kraft og har innebygde alarmer og overvåking av skjermen. Viser målinger: Pulsfrekvens, gjennomsnittlig trykk, dynamisk trykk (AIP) og (AEP), brukstid, pulsamplitude stolpediagram.

Bronchotron® Transport K00038-2

ECMO-pasient som spaserer på Bronchotron® Transport

6

BRONCHOTRON® TRANSPORT


Teknologi for overlegen transport De unike egenskapene til Bronchotron® Transport Ventilator med Phasitron® leverer høyfrekvent perkussiv ventilasjon via helt pneumatiske kontroller, noe som gjør den egnet for luft eller bakketransport. Denne teknologien har påvist registrering av trygg transport av tusenvis av kritiske pasienter over hele verden.

For høyfrekvent ventilasjon Gjenoppretter FRC, kan redusere behovet for ECMO Forbedrer oskygenasjon og reduserer PaCO2 Forbedrer åpning av luftveiene Lungeforbedring Bilde gjengitt med tillatelse fra Legacy Emanuel-transportteam.

Transport NICU gjennom bariatriske pasienter Bærbar, kompakt størrelse for enkel oppbevaring Blått bånd CAPLUG

Bronchotron® Transport Phasitron®-sett A50605-D-5PK

BRONCHOTRON® TRANSPORT

7


Pleie på sykehus

TRUE-IPV SYSTEM ®

Designet spesielt for ikke-kontinuerlig institusjonell/ sykehusbruk, disse TRUE-IPV® enhetene gir trykk-begrenset, strømningsavbrutt, og tidssyklede høyfrekvente perkussive pulser som utvider diffusiv ventilasjon i gassutvekslingsregionene i lungene, som forbedrer FRC, CO2-fjerning, luftveisåpning og lungeforbedring.

IPV®-1C K00001-C

Forbedrer luftveisåpning (fjerning av mekonium) Kan brukes ikkeinvasivt, spesielt i NICU

IPV®-2C gir ekstra fordeler av 1. Behov CPAP 2. Inspirasjonstidskontroll 3. Inspirasjonsflytkontroll 4. På/av forstøvning

8

P H A S I T R O N ®- T E R A P I

IPV®-2C K00002-C


Luftveisåpning og lungeekspansjonsterapi Optimert for sykehus og polikliniske terapeutisk pleie som bringer fordelene med TRUE-IPV® til ICU og NICU.

NY

Gjenopprett FRC Forbedret håndtering av eksaserbasjoner PATENTSØKT

Redusert lengde på oppholdet og forbedret ABG

TRUE-IPV® linjeventil

Brukt i tråd med konvensjonell ventilator

Koblet til

P5-10 Phasitron® -sett Gjenbestille delenr P5-10

P5 linjeventil Gjenbestille delenr P5-TEE-20 P H A S I T R O N ®- T E R A P I

9


Sykehus til hjem

TRUE-IPV® SYSTEM

(Impulsator®) Travel Air® lar pasienter dra nytte av luftveisåpnings-behandling hjemme. Bevist trygg og effektiv, den nye Travel Air® leverer samme TRUE-IPV®, ved hjelp av Phasitron® 5, som Percussionaire® sykehusenheter. Denne uavhengige enheten er enkel å bruke, og er egnet for voksne og pediatripasienter. Godkjent 510(k) venter

10

P H A S I T R O N ®- T E R A P I


Behandling for alle pasienter Designet spesielt for hjemmepleie og polikliniske klinikker, slik at pasientene kan dra nytte av luftveisåpning og lungerehabilitering hjemme. Dokumentert sikker og effektiv i over 30 år

TRUE-IPV®, ved hjelp av Phasitron® 5, er den fremste fjerner av luftveisslim og rusk. Flyt fra Phasitron® leverer pulsatil flyt som forsiktig løsner rusk og sekreter som bæres ut ved å gå ut av luftstrømmen.

NY

P5-HC Phasitron® -sett Gjenbestill nummer P5-HC Bare tilgjengelig for K00012-HC-enhet PATENTSØKT

P5-TA Phasitron® -sett Gjenbestille delenr P5-TA

P5-TH Phasitron® -sett Gjenbestill nummer P5-TH Bare tilgjengelig for K00012-enhet

P H A S I T R O N ®- T E R A P I

11


TRUE-IPV® Forskjellen som du kan føle!!

Høyre lungekollaps

24 timer: Mild åpning av høyre nedre flik

KLINISKE STUDIER

2019 Karashima et al, Variations in the Efficiency of Albuterol Delivery and Intrapulmonary Effects With Differential Parameter Settings on Intrapulmonary Percussive Ventilation 2018 Hughes et al, Secretion Mobilization Capabilities of Two Airway Clearance Devices 2018 Lauwers et al, The effect of intrapulmonary percussive ventilation in pediatric patients: A systematic review. 2018 Reychler et al, Intrapulmonary Percussive Ventilation as an Airway Clearance Technique in Subjects With Chronic Obstructive Airway Diseases 2018 Donizetti et al, Rapid resolution of a complete lung atelectasis using IPV®; A case report 2018 Dingmans et al, IPV® Improves lung function in CF patients chronically colonized with P. Aeruinosa; a pilot cross-over study 2018 Nicolini et al, Safety and effectiveness of of HFCWO vs IPV® in patients with severe COPD 2017 Dagan et al, A comparison of IPV® and CPT for COPD patients hospitalized for acute exacerbation 2017 Callahan et al, Utilizing IPV® in the Neonatal Population to reduce Chronic lung disease 2017 Restrepo et al, Effects of IPV® on airway mucus clearance: A bench model 2017 Fernandez-Carmona et al, Ineffective cough and mechanical mucocilliary techniques 2017 Panitch HB, Respiratory implications of pediatric neuromuscular disease 2017 Krawiec et al, IPV® as an airway clearance technique during Venoarterial Extracorporeal Life Support in an infant with Pertussus 2016 Lerg et al, IPV® as a Lung Recruitment Strategy in Brain-dead organ donors 2016 Arcuri et al, Benefits of interventions for respiratory secretion mangement in adult palliative care patients - a systematic review 2016 Van Ginderdeuren et al, Effectiveness of airway clearance techniques in children hospitalized with acute bronchiolitis 2016 Spapen et al, Intrapulmonary Percussion with autogenic drainage and ventilator-associated Gram-negative infection: A pilot study 2016 Van Ginderdeuren et al, Influence of IPV® in upright position on gastro-oesophageal reflux in infants 2014 Testa el al Efficacy of short-term IPV® in patients with COPD Distributør 2013 Riffard et al, IPV® Superimposed to conventional mechanical ventilation: comparison between Volume controlled and Pressure controlled mode. A Bench study 2013 Andrews et al Fornasa et al, Airway clearance techniques in hospital patients

TRUE-IPV® P20055-NO Rev A

Informasjonen og bildene i denne brosjyren kan endres uten forvarsel.

48 timer: reekspansjon fortsetter

72 timer: forbedring/ forbedring fortsetter


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.