Page 1

15e jaargang nr. 4, 20 november 2009 PENTA college CSG Jacob van Liesveldt Fazantenlaan 2, Hellevoetsluis T 0181-316866 F 0181-324767 E-mail adres jl@penta.nl Internet www.jl.penta.nl

Leesveldt 15.4 Het

je

Geschiedenisonderwijs en de canon van Voorne-Putten en Rozenburg

Geschiedenis is een belangrijk onderdeel in ons leven. De afgelopen jaren is er een levendig debat ontstaan over hoe wij als docenten, geschiedenis het beste aan leerlingen kunnen aanbieden. Er zijn allerlei initiatieven ontplooid om leerlingen te interesseren voor dit mooie vak. Een van die initiatieven is de ‘Nationale Canon van Cultuur en Geschiedenis’. Deze ‘lijst’ gebeurtenissen zou een afspiegeling moeten zijn van het verleden van Nederland (zie de site www.entoen. nu ). Als reactie hierop zijn allerlei lokale canons ontstaan. De ‘Canon van Voorne-Putten en Rozenburg’ (zie de site www.voornewiki.nl) is daar een voorbeeld van. Donderdag 12 november werd deze canon (samengesteld door Bob Benschop, oud-leerling van Jacob van Liesveldt) officieel op school uitgereikt aan de heer Mout door wethouder kunst en cultuur, mevrouw De Jong. Enkele ‘historische figuren’ en een rapper zorgden voor een spectaculaire show met dans en muziek. De leerlingen kregen een Romein te zien met een ‘sixpack’, maakten een ‘scheepsinspectie’ van Michiel de Ruyter mee, leerden wuiven zoals een hofdame uit de Franse tijd en kregen aansluitend een knuffel van een hippie met een grote gele bloem en een hartjeszonnebril. De canonwaaiers met de geschiedenis van Voorne-Putten en Rozenburg zullen worden uitgedeeld aan onze eerste- en tweedeklassen in de lessen geschiedenis. B. Lentjes

Maatschappelijke stage, Speel-o-theek kleding- en speelgoedbeurs

In de 4e moeten we tegenwoordig een maatschappelijke stage lopen. Wij hebben gekozen om mee te helpen met de speel-o-theek beurs van de ‘Berentrein’. Deze werd gehouden in de aula van het Jacob van Liesveldt. Het doel van deze beurs is geld ophalen voor de speel-otheek. Mensen kunnen spullen die ze niet meer nodig hebben verkopen om zo een centje bij te verdienen. Anderen kunnen de gebruikte spullen weer kopen voor een aantrekkelijke prijs. Er deden ruim dertig mensen mee aan deze organisatie, en met zijn allen hebben we ruim een dag voorbereidingen gedaan. Ook hebben we in de kantine gewerkt om voor de vrijwilligers drinken en eten te verzorgen. Voor de rest hebben we meegeholpen met spullen te ordenen, we hebben tafels versjouwd, klanten geholpen en nog veel meer. Tot slot geeft de speel-o-theek de spullen waarvan mensen aangaven dat ze die niet meer wilden aan het goede doel in Roemenië. We vonden het een interessante en leuke ervaring. Nick, Jolan, Steven & Franka (4A)

Even proeven op Jacob van Liesveldt

Geen donker Jacob van Liesveldt op donderdagavond 29 oktober langs de Amnesty Internationallaan. Alle ramen zijn verlicht en er heerst grote bedrijvigheid in school. Ruim vierhonderd leerlingen proeven de sfeer op de Jacob. In drie korte lessen maken zij kennis met vakken van hun keuze.

Vakanties schooljaar 2010-2011 (onder voorbehoud)

Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaartweekeind Pinksteren Zomervakantie

18-10-2010 20-12-2010 28-02-2011 25-04-2011 02-05-2011 02-06-2011 13-06-2011 04-07-2011

22-10-2010 31-12-2010 04-03-2011 06-05-2011 03-06-2011 19-08-2011

Welk vak kies je, als je je eerste voetstappen zet in een middelbare school en later bouwkundig ingenieur wilt worden? Colin weet het: wiskunde. Hij baant zijn weg naar de tweede verdieping. Het valt niet mee om vlot je weg te vinden in een nieuw gebouw met vierhonderd leerlingen en hun ouders. Maar na tien minuten heerst er een totale stilte in de gangen en volgen alle leerlingen een les. ‘Het is precies zoals een schooldag,’zegt Sanne uit vmbo-4 die is gekomen om te helpen en limonade inschenkt. Zij doelt op het vele lawaai en gekrioel van kinderen in de gangen en een paar minuten later de doodstille gang. Drie wiskundelokalen zijn er maar liefst, vol leerlingen met aandacht voor de les. De meeste ouders luisteren mee, sommigen konden echt niet mee naar binnen. Zij praten zacht op de gang over andere zaken. Over hun zelfbewuste elfjarigen misschien? Na de bel worden er weer keuzes gemaakt: wordt het Latijn, Engels tto, Frans, wetenschap of trampoline springen in de gymzaal? De kinderen maken hun keuze en stevenen af op het trappenhuis, alsof ze nooit anders hebben gedaan. Kevin trekt na drie lessen tevreden zijn jas aan. Hij is vorig jaar ook geweest, in groep 7, en hij heeft nu weer geproefd. Hij komt naar Jacob, dat weet hij zeker.


Bij het vertrek krijgt hij van Alex en Pico (tweedeklassers) een informatiekrant mee naar huis. ‘Tot ziens!’ roept Alex. ‘Eigenlijk moet ik roepen: tot volgend jaar!’ zegt Alex lachend terwijl hij weer kranten uitdeelt aan de volgende proefleerlingen die het gebouw verlaten. Wie weet? Het einde is gekomen aan een avond die begon in de aula met het lied “Fame”, gezongen door brugklassers begeleid door de schoolband en de vertoning van een kersverse film over de eerste tijd in de brugklas. Enkele leerlingen moeten nog even doorstappen voordat ze met pa en ma bij de auto zijn. Want zelfs de zeer ruime parkeerplaats bood vanavond niet voldoende plaats aan alle auto’s van de bezoekers. Een moeder pakt nog snel de algemene informatiebrochure en de ttobrochure mee. ‘Tot volgende week!’ Dat kan natuurlijk ook, want donderdag 5 november vindt de informatieavond van het tto plaats. Miranda van Zelst, medewerker voorlichting PENTA college CSG Jacob van Liesveldt Op de website zijn foto’s te zien van deze avond en is de film van de heer Wezemer te bekijken.

Universiteiten en Hogescholen zelf en op de websites: www.schoolweb.nl en www.studiekeuze123.nl . Opleidingenavond dinsdag 1 december Dichtbij huis wordt jaarlijks de mogelijkheid voor oriëntatie op een toekomstige studie geboden op het Jacob van Liesveldt. Op dinsdag 1 december organiseren we namelijk de opleidingenavond, inclusief een voorlichtingsmarkt (een Studiebeurs in het klein, maar wel heel overzichtelijk.) Veel instellingen uit de regio, maar ook uit andere delen van het land, zullen deze avond met hun voorlichters en studenten aanwezig zijn om informatie te verstrekken over hun opleidingen en het studeren aan een mbo, hbo en universiteit. Ook de leerlingen uit klas 3-havo/vwo zijn van harte welkom deze avond met hun ouders/verzorgers te bezoeken. Voor deze groep leerlingen wordt een klassikale voorlichting georganiseerd over het studeren aan een hbo en aan een universiteit (Erasmus en TU Delft). Het zal deze leerlingen zeker kunnen helpen bij het maken van een goede profielkeuze. Proefstuderen 5 havo, 5 en 6 vwo Ook dit schooljaar biedt de school leerlingen de gelegenheid om via proefstuderen kennis te maken met het vervolgonderwijs.

Faalangstreductietraining (FRT) klas 2

Gemiddeld hebben in een klas van dertig leerlingen twee à drie kinderen last van faalangst. De oorzaken van faalangst zijn meestal niet bekend, wel is bekend dat een leerling met faalangst in bepaalde situaties extreme reacties (van buikpijn en diarree tot flauwvallen en hartkloppingen) kan krijgen. Om deze reacties (te proberen) te verminderen is er voor leerlingen in klas 2 (en eventueel hoger) de mogelijkheid om deel te nemen aan een faalangstreductietraining. Om te kijken welke leerlingen mogelijk last hebben van faalangst, hebben de leerlingen van klas 2 de afgelopen weken een vragenlijst ingevuld waarin schoolspecifieke vragen werden gesteld. Wanneer uit deze vragenlijst blijkt dat er (mogelijk) sprake is van faalangst, krijgt de leerling een uitnodiging om deel te nemen aan de FRT. Het verwerken van de uitslag en het sturen van de uitnodigingen kost enige tijd, maar de verwachting is dat deze voor de kerstvakantie verwerkt en verstuurd zullen zijn. Leerlingen van wie de uitslag niet de indruk wekt dat er sprake is van faalangst, krijgen geen uitnodiging. Mocht u, ongeacht de uitslag van de vragenlijst, het idee hebben dat uw zoon of dochter gebaat zou kunnen zijn bij de FRT dan kunt u dat via een e-mail (p.vandenberg@penta.nl) bekend maken. Ook voor andere vragen en/ of opmerkingen over de FRT kunt u mailen naar bovenstaand adres.

Berichten van het decanaat havo/vwo

Decanaat en internet Dit jaar zal het decanaat havo/vwo vooral gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de computer biedt. Allerlei documenten en informatie kunnen worden opgevraagd via de website www.jl.penta.dedecaan.net Meer specifieke informatie over instellingen (hbo en wo) kan men ook vinden op de sites van de

1. Proefstuderen aan de EUR www.proefstuderen.eur.nl Deelnemers aan het project wordt de mogelijkheid geboden gedurende een of twee dagen, te weten donderdag 28 januari 2010 en/of dinsdag 9 februari 2010 een studieprogramma van een door jullie gekozen studierichting bij te wonen. Inhoud van de specifieke proefstudeerprogramma’s kun je vinden op de bovengenoemde website. Erasmus Meeloopdagen Een ambassador (studentvoorlichter) neemt je mee naar een college op de Erasmus Universiteit en geeft je actuele en diepgaande informatie over de opleiding. 2. Proefstuderen in Delft www.proefstuderen.tudelft.nl Door deel te nemen aan Proefstuderen op donderdag 21 januari 2010 en/of dinsdag 26 januari 2010 maak je op een diepgaande manier kennis met een technische vervolgstudie. De sluitingsdatum voor aanmelding is 15 december 2009. De brochure, die bij dit project hoort, en de website geven verdere informatie. 3. Proefstuderen aan de Universiteit Leiden (www.aansluitingsprogramma.leidenuniv.nl) Ook met de Universiteit Leiden heeft de school een samenwerkingsverband, waardoor je de mogelijkheid hebt bij voorrang geplaatst te worden voor het proefstuderen. Proefstuderen in Leiden zal plaats vinden op vrijdag 19 februari 2010. (Eventueel is er nog een herkansing op 12 maart, maar niet voor alle opleidingen.) Aanmelden voor Proefstuderen 2010 gebeurt online. Om gebruik te kunnen maken van de voorrangsregeling, moet je je wel voor 13 december 2009 hebben aangemeld. 4. Proefstuderen bij het hbo Om je te oriënteren op een hbo-opleiding van jouw keuze, is het mogelijk om te gaan proefstuderen of deel te nemen aan een meeloopdag bij een hbo-school. In de meeste gevallen betekent het dat jij jezelf on-line aanmeldt bij de instelling en vervolgens naar het decanaat komt voor een verlofbriefje. (Let op: Zorg ervoor dat je je ruim op tijd aanmeldt, want na de inschrijfdatum word je niet meer toegelaten.)


Hogeschool Rotterdam info op de website: www.hogeschool-rotterdam.nl a. Ga naar studiekeuze en dan naar proefstuderen. Na wat informatie (je kunt ook de brochure downloaden) klik je onderaan op aanmelden. Je moet wel een account aanmaken. Na deze digitale aanmelding kom je naar het decanaat om een absentenbriefje. Data: di 15/12/09 of do 11/02/10 of di 30/03/10 b. Hogeschool Inholland info op de website: www.INHOLLAND.nl Op de startpagina klik je proefstuderen aan. In de lijst van opleidingen klik je jouw keuze aan en kun je je aanmelden voor proefstuderen. Na deze digitale aanmelding kom je naar het decanaat om een absentenbriefje. Data: do 26/11/09 c. Hogeschool Zeeland info op de website: www.hz.nl Je kunt je aanmelden via een online aanmeldingsformulier. De eerste mogelijkheid is de HZ-meeloopdag op woensdag 9 en donderdag 10 december 2009. Daarnaast bestaan er mogelijkheden om een individuele meeloopdag te regelen. Na deze digitale aanmelding kom je naar het decanaat om een absentenbriefje. d. De HAAGSE Hogeschool info op de website www.dehaagsehogeschool.nl (Hs Leiden / Hs Inholland Delft / Hs Inholland Den Haag / PABO Thomas More ) Je kunt je online aanmelden: Data: do 10/12/09 en/of vr 11/12/09

3tto Trip to York

The smell of the harbour, the view of a colossal ship. When you’re at P&O ferries, you have the feeling you’re going on a holiday instead of a school trip. The ship looked grand from the outside, but looked even grander in the interior. The cabins were a bit…small, but comfortable. Of course, the first time on the vessel feels a bit unnatural, since you feel the engine when you try to sleep and you feel the bobbing motion of the ship. Not such a big a problem when you’re used to it. In the morning, we ate our breakfast and got ready to disembark. Checking out took a while, but in no time, we were outside and we were looking at our next means of transportation: a bus. Luckily, this trip was only going to last 1.5 hours. On arrival at the youth hostel, we discussed who was going to share a room with whom. We put our luggage in our rooms and left for the centre of York. First stop was York Minster, a most beautiful cathedral. We still had to do some schoolwork so before we went in, we interviewed some by passers about life in York and England in general. After probably half an hour, we entered the cathedral. Upon entering the majestic cathedral, you fall silent. We had to do assignments there, but it wasn’t such a big a deal. Next up was walking toward Clifford’s Tower. We used the tourist route, which meant walking along the old city walls. An annoying walk, but it has some nice views. Clifford’s Tower is a ruin on top of a hill which means the stairs up to the ruin are pretty steep. Anyway, back to all the good news! Afterwards, there was time for shopping (2 hours, if I’m correct). We ‘dined’ at the Pizza Hut and afterwards we walked to a little square. We waited for the Ghost Hunt. (I won’t tell much about this, you have to experience it for yourself….)

Day number 2 in York was not as sunny as day 1. We had the opportunity to continue with our interviews and our mathematical assignments. We were to regroup at Jorvik, a kind of Viking museum. Good place to learn all about how they lived. Afterwards, we faced another long walk. Well, not that long, but… anyway, next stop was the National Railway Museum. If you have a weakness for locomotives, this is the place to be. Again, we had to do assignments here and look for specific locomotives. We walked back for another shopping opportunity. We were to regroup at a Turkish restaurant. We dined well and got ready for a play. The theatre house looked huge and all, but the set for the play looked a bit…cheap. Understanding the play was another hard task. Yet, some managed to. Day number 3, our last day in York. Breakfast gets shoved in and everyone gets ready for a sports event; rugby, football and freestyle frisbee. It got a bit rainy after a while, but everyone seemed to ignore it. White shirts turned into brown ones. Next up was changing clothes, because the sports clothes smelled and looked awful. We walked toward the centre of York again, to do our last assignments. We went to York Dungeon (not for the lily-livered among us). You get scared by all kinds of sounds and motion…and by actors. Sudden motions, moving walls (which kicked me in the rear, so to speak) and loud noises. Some couldn’t take it, yet others just ignored all the fuss and had a good time. Then came our last opportunity to shop and finish our assignments. We went back to the youth hostel to get our luggage. We waited for the bus to arrive and left for Hull. Again, we had the pleasure of sailing on the Pride of Rotterdam. The journey was the same as before, only this time, everyone was a bit more tired. Day number 4. We arrived at P&O ferries in Holland, only this time, no breakfast. We got our bags and waited to get off. This waiting took a little longer than expected, which annoyed everyone. All of us got hungry, but eventually we could go home. York was a nice place to visit and I hope that all future 3rd year tto students will have a good time there as well. Kelly Roggeveen, Anouk Slockers, Anne-Marie Mastenbroek (3p)

Halloweendisco

Als afsluiter voor de vakantie hadden we een Halloweendisco. Het begon om 20.00 uur en het duurde tot 23.30 uur. Genoeg: eigenlijk te weinig tijd om te feesten dus! Er was veel te doen en te krijgen, zoals GRATIS friet van Piet met een heerlijke snack erbij! Zo konden we ook lekker dansen op de muziek van DJ Funky Riddim. Dit jaar was er ook weer een spookhuis waar je lekker kon griezelen. Er werd hard gefeest en gedanst. Kortom: het was een zeer geslaagde avond! Groetjes Iris en Britt uit klas 2h


Nieuw!

In de rubriek “Nieuw!” laten we u kennismaken met nieuwe personeelsleden van Jacob van Liesveldt.

Jaaragenda Datum

Tijd

Activiteit

Naam:

M. Kloet

23-nov-09

Mogelijkheid voor klas 3ath. bezoek aan TU Delft

Afkorting:

KLT

23-nov-09

Gastlessen DSM voor klas 2a en 2b

Schoolgegaan en waar:

Angelus Merula en Hogeschool Rotterdam

Was niet goed in:

Beeldende vorming

Geeft les in:

Economie

Laatste boek:

Maarten van der Weijden “Beter”

26-nov-09

Muziek:

Van alles en nog wat, geen specifieke voorkeur

27-nov-09

Uitreiking eerste rapport klas 1, 2 en 3

Lekkerste eten:

Saté

30-nov-09

Favoriete TV-programma:

Sport gerelateerde programma’s

Inleveren kaartjes ouderspreekavond onder- + bovenbouw

Waardeloos TV-programma:

Take me out/ familiediner en de programma’s waar ik moet sms’en om te stemmen

Hobby’s:

Sport beoefenen en bekijken

25-nov-09

08:20

26-nov-09

Proefstuderen IN-Holland 15:00

Vluchtelingenproject 3G

30-nov-09

13:20

Arthur Japin 4H en 5A

01-dec-09

14:15

Tweede tijdvak 4G, 5H, 5A, 6A

01-dec-09

19:00

Voorlichting opleidingen klas 3 t/m 6

01-dec-09

Inmiddels loop ik al enkele weken op deze school rond. Sinds de herfstvakantie geef ik zes derde klassen en twee tweede klassen les. Na een leuke tijd op de middelbare school (Angelus Merula), heb ik met nog meer plezier mijn diploma commerciële economie gehaald op de Hogeschool Rotterdam. Het volgen van een economische studie waarbij sport in allerlei vormen terugkwam, sprak mij zeer aan. Zo ben ik ook een maand naar Australië geweest. Naast school heb ik nog een aantal zaken die ik graag doe, zoals het bekijken en beoefenen van verschillende sporten (tennis en voetbal). Na afloop van mijn studie besloten om het onderwijs in te gaan en ik hoop nu de leerlingen de beginselen van economie bij te kunnen brengen.

Masterclass

02-dec-09

Basketbaltoernooi klas 3 (1e t/m 5e uur) 08:20

02-dec-09 02-dec-09

Masterclass SSL (studiesteunlessen) periode 2

19:30

VMR-vergadering

03-dec-09

Bèta-PENTA-dag klas 3 h/a Techniek Plaza

03-dec-09

Basketbaltoernooi klas 2 (1e t/m 5e uur)

04-dec-09

Uitreiken rooster ouderspreekavond onder- + bovenbouw

04-dec-09

Sinterklaasviering

07-dec-09

18:30

Ouderspreekavond onder- + bovenbouw

07-dec-09

19:30

Vergadering raad van curatoren

Naam:

I. Dupain

Afkorting:

DPN

08-dec-09

Tweede tijdvak 4G, 5H, 5A, 6A

Was niet goed in:

Frans

08-dec-09

Basketbaltoernooi klas 1 (1e t/m 5e uur)

Werkzaam als:

TOA biologie

09-dec-09

Excursie tekenen 4G

Laatste boek:

Dragonlance, Dragons of a vanished moon

Mooiste film:

Earth investigated

10-dec-09

Lessen klas 2 over eetproblematiek Proefstuderen Inholland, Pabo Thomas More

Muziek:

Boo! Monkeypunk, Chris Chameleon

10-dec-09

Lekkerste eten:

Draadjesvlees en gehaktballen van m’n moeder

10-dec-09

Bedrijfsbezoek Shell 5vwo (NG/NT)

11-dec-09

Lessen klas 2 over eetproblematiek

Favoriete TV-programma:

Project Runway

Waardeloos TV-programma:

ONM, GTST

11-dec-09

Hobby’s:

Lezen, natuur, wandelen en spelen met m’n hond, Adobe Indesign, softballen en bloemschikken

11-dec-09

Proefstuderen IN-Holland, Pabo Thomas More

11-dec-09

Uitreiken Leesveldtje nummer 5

15-dec-09

Tweede tijdvak 4G, 5H, 5A, 6A

15-dec-09

Proefstuderen HRO

15-dec-09

Sectorwerkstuk 4G

16-dec-09

Kerstvieringen

16-dec-09

Sectorwerkstuk 4G

We wonen, na dertig in Capelle aan den IJssel te hebben gewoond, nu in Hellevoetsluis. Vier weken geleden wist ik niet eens wat een TOA was, nu ben ik er zelf een! Tot nu toe heb ik alleen nog maar leuke, vriendelijke en behulpzame collega’s ontmoet. Ik heb er zin in!

17-dec-09

18:00

19:30

Kerstdiner en -gala bovenbouw

Dansavond voor leerlingen die op vrijdagmiddag dansles hebben

17-dec-09

Kerstvieringen

17-dec-09

Inleveren profielwerkstuk

17-dec-09

Sectorwerkstuk 4G

18-dec-09

Basketbaltoernooi bovenbouw (1e t/m 5e uur)

18-dec-09

Kerstvieringen

21-dec-09

Eerste dag kerstvakantie

Leesveldtje 15-4  

Leesveldtje 15-4

Leesveldtje 15-4  

Leesveldtje 15-4

Advertisement