Page 1

2011


‫בוקסות‬

‫מגשים לארונות כלים‬

‫‪1-21‬‬ ‫מגשים לארונות כלים‬

‫‪61-123‬‬ ‫בוקסות וסטים‬

‫מפתחות‬

‫‪22-41‬‬ ‫מפתחות רינג פתוח‬

‫רינג רצ'ט‬

‫‪42-60‬‬ ‫מפתחות רינג רצ'ט ‪ +‬שוודים‬

‫פליירים‬

‫‪124-143‬‬ ‫פליירים‬

‫מברגים ומפתחות אלן‬

‫‪144-173‬‬ ‫מברגים‪ ,‬ביטים‪ ,‬סטים אלן‬


‫כלי עבודה לצנרת‬

‫ארונות כלים‬

‫‪174-197‬‬ ‫ארונות כלים‪ ,‬עגלות מוסך‬ ‫כלים שונים‬

‫‪198-237‬‬ ‫כלים שונים‬

‫‪251-254‬‬ ‫כלים לצנרת‬ ‫ציוד הגנה ‪ /‬בגדי עבודה‬

‫‪255-272‬‬ ‫בגדי עבודה ובטיחות‬

‫כלי אויר וחשמל‬

‫‪238-250‬‬ ‫כלי אויר וחשמל‬

‫כלים לרכב‬

‫‪273-311‬‬ ‫כלים לרכב‬


‫מגשים לארונות כלים‬

‫‪1‬‬


‫מגשים מיוחדים לארון ‪ 7‬מגירות‬

‫מידות מגש ‪ 380X560‬מ"מ‬

‫מגש בוקסות ‪ 61‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055551‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1200.00‬‬

‫מגש פליירים ומפתחות ‪ 24‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055552‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪825.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055553‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪460.00‬‬

‫מגש מברגים ‪ 18‬יח'‬

‫‪2‬‬


‫מגשים מיוחדים לארון ‪ 7‬מגירות‬

‫מידות מגש ‪ 380X560‬מ"מ‬

‫מגש פליירים ‪ 14‬יח'‬

‫מגש בוקסות ‪ + T‬פטישים ‪ 10‬יח'‬

‫מק"ט‪.‬‬ ‫‪055554‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪960.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055555‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪590.00‬‬

‫מגש בוקסות כח ‪ 36‬יח'‬ ‫מק"ט‪.‬‬ ‫‪055556‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1500.00‬‬

‫‪3‬‬


‫מגשים מיוחדים לארון ‪ 7‬מגירות‬

‫מידות מגש ‪ 380X560‬מ"מ‬

‫תכולת מגש‪:‬‬ ‫בוקסה ביט אלן שחור‬ ‫הנעה ‪ 1/2‬קצר‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023421‬‬ ‫‪023422‬‬ ‫‪023424‬‬ ‫‪023426‬‬ ‫‪023428‬‬ ‫‪023430‬‬ ‫‪023433‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬

‫בוקסה ביט שחור ‪ TORX‬קצר‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023470‬‬ ‫‪023471‬‬ ‫‪023472‬‬ ‫‪023473‬‬ ‫‪023474‬‬ ‫‪023475‬‬ ‫‪023476‬‬

‫‪4‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬ ‫‪T70‬‬ ‫‪T80‬‬ ‫‪T90‬‬ ‫‪T100‬‬

‫מגש ביטים ובוקסות כח ‪ 72‬יח’‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055557‬‬

‫בוקסה ביט אלן שחור‬ ‫הנעה ‪ 1/2‬ארוך‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023438‬‬ ‫‪023439‬‬ ‫‪023440‬‬ ‫‪023442‬‬ ‫‪023444‬‬ ‫‪023446‬‬ ‫‪023447‬‬ ‫‪023450‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬

‫בוקסה ביט שחור ‪ TORX‬ארוך‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023480‬‬ ‫‪023481‬‬ ‫‪023483‬‬ ‫‪023484‬‬ ‫‪023485‬‬ ‫‪023486‬‬ ‫‪023487‬‬ ‫‪023488‬‬ ‫‪023489‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬ ‫‪T70‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪999.00‬‬


‫מגשים לארונות כלים‬ ‫המשך תכולת מגש‪:‬‬ ‫ביט אלן ‪ 3/8‬אורך ‪30‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪026054‬‬ ‫‪026055‬‬ ‫‪026056‬‬ ‫‪026057‬‬ ‫‪026058‬‬ ‫‪026060‬‬ ‫‪026062‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪026080‬‬ ‫‪026081‬‬ ‫‪026082‬‬ ‫‪026083‬‬ ‫‪026084‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪M-5‬‬ ‫‪M-6‬‬ ‫‪M-8‬‬ ‫‪M-10‬‬ ‫‪M-12‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬

‫ביט ‪TORX 3/8‬‬

‫אורך ‪ 30‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪026091‬‬ ‫‪026092‬‬ ‫‪026093‬‬ ‫‪026095‬‬ ‫‪026096‬‬ ‫‪026097‬‬ ‫‪026098‬‬ ‫‪026099‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬

‫ביט כוכב ‪ 3/8‬אורך ‪ 75‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪026180‬‬ ‫‪026181‬‬ ‫‪026182‬‬ ‫‪026183‬‬ ‫‪026184‬‬

‫ביט כוכב ‪ 3/8‬אורך ‪30‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪M-5‬‬ ‫‪M-6‬‬ ‫‪M-8‬‬ ‫‪M-10‬‬ ‫‪M-12‬‬

‫ביט אלן ‪ 3/8‬אורך ‪ 75‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪026154‬‬ ‫‪026155‬‬ ‫‪026156‬‬ ‫‪026157‬‬ ‫‪026158‬‬ ‫‪026160‬‬ ‫‪026162‬‬

‫ביט ‪TORX 3/8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪026191‬‬ ‫‪026192‬‬ ‫‪026193‬‬ ‫‪026195‬‬ ‫‪026196‬‬ ‫‪026197‬‬ ‫‪026198‬‬ ‫‪026199‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬

‫אורך ‪ 75‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬

‫‪5‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫רינג פתוח רצ'ט‬ ‫‪8, 9, 10, 11, 12, 13,‬‬ ‫‪14, 15, 16, 17, 18, 19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055504‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪775.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055506‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫רינג פתוח ‪ +‬סט אלן אולר מ"מ‬ ‫‪8, 9, 10, 11, 12, 13,‬‬ ‫‪14, 15, 16, 17, 18, 19‬‬ ‫אלן אולר ‪ 2.5-10‬מ"מ‬

‫מגש מפתחות רינג רינג‬ ‫‪8-9, 10-11, 12-13,‬‬ ‫‪14-15, 16-17, 18-19, 20-22‬‬

‫‪6‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055505‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪280.00‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫ידיות ‪ T‬טורקס ‪ 6‬יח'‬ ‫‪T10 ,T15 ,T20 ,T25 ,T30 ,T40‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055501‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪179.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055508‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫סט מברגים ‪ 8‬יח'‬ ‫‪3-80, 4-100, 5-100,‬‬ ‫‪6-100, 6-150, 8-150‬‬ ‫‪1-80, 2-100‬‬

‫סט מברגי טורקס ‪ 7‬יח'‬ ‫‪T10,T15,T20,T25,T27‬‬ ‫‪T30,T40‬‬

‫‪7‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫מפתחות בוקסה מתקפל ‪ 7‬יח'‬ ‫‪6-7, 8-9, 10-11, 12-13‬‬ ‫‪14-15, 16-17, 18-19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫מגש ידיות אלן ‪ T‬כדורי ‪ 6‬יח'‬ ‫‪2.0, 2.5, 3.0, 4.0‬‬ ‫‪5.0, 6.0‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055502‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪175.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מגש פטישים ‪ +‬מקבים ‪ 8‬יח'‬ ‫פטיש ללא רתע ‪ 35‬מ"מ‬ ‫פטיש ברזל ‪ 500‬גרם‬ ‫סט מקב מקביל ‪ 6‬יח'‬

‫‪8‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫מגש פלייר פטנט‪+‬שוודי‬ ‫פלייר משאבות "‪10‬‬ ‫פלייר פטנט "‪10‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪210.00‬‬

‫פלייר פטנט אף ארוך "‪9‬‬ ‫מפתח שוודי כרום "‪10‬‬

‫מגש פלייר קפיצים "‪7‬‬ ‫פנימי ישר‬ ‫פנימי מכופף‪ ,‬חיצוני ישר‪,‬‬ ‫חיצוני מכופף‬

‫מק"ט‬ ‫‪055509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫מגש פליירים‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫פלייר ‪7‬‬ ‫אף ארוך "‪8‬‬ ‫חותך צד "‪H.D7‬‬ ‫חותך צד "‪6‬‬

‫‪090352‬‬ ‫‪090362‬‬ ‫‪090357‬‬ ‫‪090356‬‬

‫‪9‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש רחב ‪ 375X390‬מ"מ‬

‫סט בוקסות ‪ 32 1/2‬יח'‬ ‫קצר‪10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 :‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055516‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪710.00‬‬

‫‪16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21‬‬ ‫‪22 ,24 ,27 ,30 ,32‬‬ ‫עמוק‪10 ,11 ,12 ,13 ,14 :‬‬ ‫‪15 ,17 ,19‬‬ ‫פרק אוניברסלי‪ ,‬מאריך כדורי "‪2‬‬ ‫מאריך "‪ ,5‬ידית רצט פלסטי‬ ‫מאריך "‪ ,10‬מעבר ז‪ 3/8 .‬נ‪1/2 .‬‬ ‫ידית ‪T‬‬

‫מידות מגש רחב ‪ 375X390‬מ"מ‬

‫סט ידיות ‪ T‬בוקסה ‪ 7‬יח'‬ ‫‪7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13‬‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪055534‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫מגש מברג מבודד ‪ 8 1000V‬יח'‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫‪4-100, 5.5-125‬‬ ‫‪6.5-150‬‬ ‫‪0-60,1-80,2-100‬‬ ‫טסטר דיגיטלי‬ ‫טסטר ארוך ‪195‬‬

‫‪10‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055517‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪220.00‬‬

‫‪052552‬‬ ‫‪052555‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫סט בוקסות ‪ 34 1/4‬יח'‬ ‫בוקסות רגיל‬ ‫‪4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11‬‬ ‫‪12, 13, 14‬‬ ‫בוקסות עמוקות‬ ‫‪5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14‬‬ ‫ידית רצט‪ 1/4 ,‬פרק אוניברסלית‬ ‫ידית ‪ ,1/4 T‬ידית מברג‪ ,‬ידית ברך‬ ‫מעבר ז‪ 3/8.‬נ‪ ,1/4 .‬מעבר ז‪ 1/4.‬נ‪3/8 .‬‬ ‫מאריך ‪ ,1/4-6‬מאריך ‪10-1/4‬‬ ‫מאריך ‪ ,1/4- 2‬מברג גמיש‬

‫מק"ט‬ ‫‪055514‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪355.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪540.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 37 3/8‬יח'‬ ‫קצר‪6,7,8,9,10,11,12 :‬‬ ‫‪13,14,15,16,17,18,19,20,21‬‬ ‫עמוק‪8,9,10,11,12,13,14:‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/2 .‬נ‪ 3/8.‬ידית ברך ‪3/8-15‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/4 .‬נ‪ , 3/8.‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך "‪ ,3‬מאריך "‪ ,6‬מאריך "‪12‬‬

‫סט בוקסות כח ‪ 28 DR 1/2‬יח’‬ ‫בוקסות אימפקט‪:‬‬ ‫‪13,14,15,17,18,19,21‬‬ ‫‪24,30,36‬‬ ‫בוקסות כח עמוק‪:‬‬ ‫‪13,17,19,21,24‬‬ ‫סט בוקסות עמוק‪+‬שרוול‬ ‫פלסטי‪17,19,21:‬‬ ‫בוקסת אלן שחור‪6,8,10,12,14 :‬‬ ‫בוקסת אלן טורקס שחור‪:‬‬ ‫‪T30,T40,T45,T50,T55‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪740.00‬‬

‫‪11‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫מגש מפתחות רינג בננה ‪ 5‬יח'‬ ‫‪10-12, 11-13, 14-17‬‬ ‫‪16-18, 19-22‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055533‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪290.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055536‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055537‬‬ ‫‪075325‬‬ ‫‪075415‬‬ ‫‪075402‬‬ ‫‪075445‬‬ ‫‪075420‬‬ ‫‪075417‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪350.00‬‬

‫מגש פצירות "‪ 5-8‬יח'‬ ‫שטוח‬ ‫חצי עגול‬ ‫מרובע‬ ‫עגול‬ ‫משולש‬

‫מגש כלי מדידה ‪ 6‬יח'‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫מטר ‪5x19‬‬ ‫מד מעלות‬ ‫מד מרווח ‪ 20‬עלים‬ ‫מיקרו מטר ‪0-25‬‬ ‫קליבר ‪150‬‬ ‫סרגל נירוסטה ‪ 300‬מ"מ‬

‫‪12‬‬


‫םילכ תונוראל םישגמ‬

‫מגש מפתחות פתוח ‪ -‬פתוח ‪ 8‬יח'‬ ‫‪6-7, 8-9, 10-11‬‬ ‫‪12-13, 14-15, 16-17‬‬ ‫‪18-19, 20-22‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055531‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪220.00‬‬

‫מידות מגש צר ‪ 190X380‬מ"מ‬

‫סט מפתחות מסובבים רינג פתוח ‪ 12‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055535‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪330.00‬‬

‫מגש אורגנייזר ‪ 4‬תאים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055538‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055532‬‬ ‫‪090545‬‬ ‫‪090552‬‬ ‫‪090557‬‬ ‫‪090556‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪390.00‬‬

‫מגש פליירים ‪1000V‬‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫אף ארוך "‪8‬‬ ‫פלייר ‪7‬‬ ‫חותך צד “‪H.D 7‬‬ ‫חותך צד “‪6‬‬

‫‪13‬‬


‫ארונות מאובזרים‬ ‫ארון ‪ 7‬מגירות הכולל ‪ 194‬כלים ב‪ 13-‬מגשים‬

‫מגש כלים ‪ 8‬יח'‬ ‫פטיש ללא רתע ‪ 35‬מ"מ‬ ‫פטיש ברזל ‪ 500‬גרם‬ ‫סט מקב מקביל ‪6‬יח’‬

‫מק"ט‬ ‫‪055518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055506‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055505‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪280.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055501‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪179.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055516‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪710.00‬‬

‫סט רינג פתוח ‪ +‬סט אלן אולר ‪ 13‬יח'‬ ‫‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8‬‬ ‫‪19 ,18 ,17 ,16‬‬

‫מגש מפתחות רינג רינג ‪ 7‬יח'‬ ‫‪14,15 ,12-13 ,10-11 ,8-9‬‬ ‫‪20-22 ,18-19 16-17‬‬

‫ידיות ‪ T‬טורקס ‪ 6‬יח'‬ ‫‪T40, T30, T27, T15, T20, T25‬‬

‫סט מברגים ‪ 8‬יח'‬ ‫‪150-6 ,100-6 ,100-4 ,80-3‬‬ ‫‪80-1 ,100-2 ,150-8‬‬

‫סט בוקסות ‪ 32 1/2‬יח'‬ ‫קצר‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16‬‬ ‫‪32 ,30 ,27‬‬ ‫עומק‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪ ,17 ,19‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,2‬מאריך"‪,5‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‬ ‫מאריך "‪ ,10‬מעבר ז‪3/8 .‬‬ ‫נ‪ ,1/2 .‬ידית ‪T‬‬

‫‪14‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫סט ידיות ‪ T‬בוקסה ‪ 7‬יח'‬ ‫‪,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055517‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪220.00‬‬

‫סט פלייר קפיצים "‪ 4 ,7‬יח'‬ ‫פנימי ישר‬ ‫פנימי מכופף‪ ,‬חיצוני ישר‪,‬‬ ‫חיצוני מכופף‬

‫מק"ט‬ ‫‪055509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫סט פליירים‪ 4 ,‬יח'‬ ‫פלייר ‪ ,7‬אף ארוך "‪,8‬‬ ‫חותך צד "‪ 7‬חותך צד "‪6‬‬

‫סט ידיות ‪ T‬כדורי‪ 6 ,‬יח'‬ ‫‪6.0 ,5.0 ,4.0 ,3.0 ,2.5 ,2.0‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055502‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪175.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪540.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 37 3/8‬יח'‬ ‫קצר‪6,7,8,9,10,11,12 :‬‬ ‫‪13,14,15,16,17,18,19,20,21‬‬ ‫עמוק‪8,9,10,11,12,13,14:‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/2 .‬נ‪ 3/8.‬ידית ברך ‪3/8-15‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/4 .‬נ‪ , 3/8.‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך "‪ ,3‬מאריך "‪ ,6‬מאריך "‪12‬‬

‫‪15‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫סט בוקסות כח ‪DR 1/2‬‬

‫‪ 28‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055511‬‬

‫בוקסות אימפקט‪:‬‬ ‫‪21 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13‬‬ ‫‪36 ,30 ,24‬‬ ‫בוקסות כח עמוק‪:‬‬ ‫‪21 ,24 ,13,17,19‬‬ ‫סט בוקסות עמוק‪+‬שרוול‬ ‫פלסטי‪21 ,19 ,17 :‬‬ ‫בוקסת אלן שחור‪6,8,10,12,14 :‬‬ ‫בוקסת אלן טורקס שחור‪:‬‬ ‫‪T30 ,T40 ,T45 ,T50 ,T55‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪740.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 34 ,1/4‬יח'‬ ‫בוקסות רגיל‬ ‫‪,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5.5 ,5 ,4‬‬ ‫‪.14 ,13 ,12‬‬ ‫בוקסות עמוקות‬ ‫‪14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5‬‬ ‫ידית רצט‪ 1/4 ,‬פרק אוניברסלית‬ ‫ידית ‪ ,1/4 T‬ידית מברג‪ ,‬ידית ברך‬ ‫מעבר ז‪ 3/8 .‬נ‪ ,1/4 .‬מעבר ז‪ 1/4.‬נ‪3/8 .‬‬ ‫מאריך ‪ ,1/4-3‬מאריך ‪1/4-6‬‬ ‫מאריך ‪,1/4- 10‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,1/4-2‬מברג גמיש‬

‫מאובזר שחור‬ ‫מאובזר אדום‬ ‫מאובזר כחול‬

‫מק"ט‬ ‫‪055514‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪355.00‬‬

‫‪054100‬‬ ‫‪054101‬‬ ‫‪054102‬‬

‫‪7500.00‬‬

‫סה"כ ‪ 194‬כלים שונים ב‪ 13-‬מגשים‬

‫‪16‬‬


‫ארונות מאובזרים‬ ‫ארון ‪ 7‬מגירות הכולל ‪ 147‬כלים ב‪ 9-‬מגשים ‪ 5 +‬מגשי אורגנייזר מתנה‬ ‫מגש כלים ‪ 8‬יח'‬ ‫פטיש ללא רתע ‪ 35‬מ"מ‬ ‫פטיש ברזל ‪ 500‬גרם‬ ‫סט מקב מקביל ‪6‬יח’‬

‫מק"ט‬ ‫‪055518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055506‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫סט רינג פתוח ‪ +‬סט אלן אולר ‪ 13‬יח'‬ ‫‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8‬‬ ‫‪19 ,18 ,17 ,16‬‬

‫סט מברגים ‪ 8‬יח'‬ ‫‪150-6 ,100-6 ,100-4 ,80-3‬‬ ‫‪80-1 ,100-2 ,150-8‬‬

‫סט בוקסות ‪ 32 1/2‬יח'‬ ‫קצר‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16‬‬ ‫‪32 ,30 ,27‬‬ ‫עומק‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪ ,17 ,19‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,2‬מאריך"‪,5‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‬ ‫מאריך "‪ ,10‬מעבר ז‪3/8 .‬‬ ‫נ‪ ,1/2 .‬ידית ‪T‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055516‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪710.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫סט פלייר קפיצים "‪ 4 ,7‬יח'‬ ‫פנימי ישר‬ ‫פנימי מכופף‪ ,‬חיצוני ישר‪,‬‬ ‫חיצוני מכופף‬

‫סט פליירים‪ 4 ,‬יח'‬ ‫פלייר ‪ ,7‬אף ארוך "‪,8‬‬ ‫חותך צד "‪ 7‬חותך צד "‪6‬‬

‫‪17‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫מגש בוקסה מתקפל‪ 7 ,‬יח'‬ ‫‪14-15 ,12-13 ,10-11 ,8-9 ,6-7‬‬ ‫‪18-19 ,16-17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫מגש אורגנייזר‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055538‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 37 3/8‬יח'‬ ‫קצר‪6,7,8,9,10,11,12 :‬‬ ‫‪13,14,15,16,17,18,19,20,21‬‬ ‫עמוק‪8,9,10,11,12,13,14:‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/2 .‬נ‪ 3/8.‬ידית ברך ‪3/8-15‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/4 .‬נ‪ , 3/8.‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך "‪ ,3‬מאריך "‪ ,6‬מאריך "‪12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪540.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055514‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪355.00‬‬

‫‪054301‬‬ ‫‪054302‬‬ ‫‪054303‬‬

‫‪6100.00‬‬ ‫‪6100.00‬‬ ‫‪6100.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 34 ,1/4‬יח'‬ ‫בוקסות רגיל‬ ‫‪,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5.5 ,5 ,4‬‬ ‫‪.14 ,13 ,12‬‬ ‫בוקסות עמוקות‬ ‫‪14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5‬‬ ‫ידית רצט‪ 1/4 ,‬פרק אוניברסלית‬ ‫ידית ‪ ,1/4 T‬ידית מברג‪ ,‬ידית ברך‬ ‫מעבר ז‪ 3/8 .‬נ‪ ,1/4 .‬מעבר ז‪ 1/4.‬נ‪3/8 .‬‬ ‫מאריך ‪ ,1/4-3‬מאריך ‪1/4-6‬‬ ‫מאריך ‪,1/4- 10‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,1/4-2‬מברג גמיש‬

‫מאובזר שחור‬ ‫מאובזר אדום‬ ‫מאובזר כחול‬

‫סה"כ ‪ 147‬כלים שונים ב‪ 9-‬מגשים‬

‫* התמונה להמחשה בלבד‬

‫‪18‬‬


‫ארונות מאובזרים‬ ‫ארון ‪ 7‬מגירות ‪ H.D‬חדש הכולל ‪ 168‬כלים ב‪ 9-‬מגשים ‪ +‬פטיש אויר ‪ 1/2‬ורצט אויר‪ 5 + 1/2 :‬מגשים אורגנייזר מתנה‬ ‫מגש כלים ‪ 8‬יח'‬ ‫פטיש ללא רתע ‪ 35‬מ"מ‬ ‫פטיש ברזל ‪ 500‬גרם‬ ‫סט מקב מקביל ‪6‬יח’‬

‫מק"ט‬ ‫‪055518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055506‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫סט רינג פתוח ‪ +‬סט אלן אולר ‪ 13‬יח'‬ ‫‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8‬‬ ‫‪19 ,18 ,17 ,16‬‬

‫סט מברגים ‪ 8‬יח'‬ ‫‪150-6 ,100-6 ,100-4 ,80-3‬‬ ‫‪80-1 ,100-2 ,150-8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 32 1/2‬יח'‬ ‫קצר‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪24 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16‬‬ ‫‪32 ,30 ,27‬‬ ‫עומק‪15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 :‬‬ ‫‪ ,17 ,19‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,2‬מאריך"‪,5‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‬ ‫מאריך "‪ ,10‬מעבר ז‪3/8 .‬‬ ‫נ‪ ,1/2 .‬ידית ‪T‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055516‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪710.00‬‬

‫סט פלייר קפיצים "‪ 4 ,7‬יח'‬ ‫פנימי ישר‬ ‫פנימי מכופף‪ ,‬חיצוני ישר‪,‬‬ ‫חיצוני מכופף‬

‫מק"ט‬ ‫‪055509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪270.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫סט פליירים‪ 4 ,‬יח'‬ ‫פלייר ‪ ,7‬אף ארוך "‪,8‬‬ ‫חותך צד "‪ 7‬חותך צד "‪6‬‬

‫‪19‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫סט בוקסות ‪ 34 ,1/4‬יח'‬ ‫בוקסות רגיל‬ ‫‪,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5.5 ,5 ,4‬‬ ‫‪.14 ,13 ,12‬‬ ‫בוקסות עמוקות‬ ‫‪14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5‬‬ ‫ידית רצט‪ 1/4 ,‬פרק אוניברסלית‬ ‫ידית ‪ ,1/4 T‬ידית מברג‪ ,‬ידית ברך‬ ‫מעבר ז‪ 3/8 .‬נ‪ ,1/4 .‬מעבר ז‪ 1/4.‬נ‪3/8 .‬‬ ‫מאריך ‪ ,1/4-3‬מאריך ‪1/4-6‬‬ ‫מאריך ‪,1/4- 10‬‬ ‫מאריך כדורי "‪ ,1/4-2‬מברג גמיש‬

‫מק"ט‬ ‫‪055514‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪355.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 37 3/8‬יח'‬ ‫קצר‪6,7,8,9,10,11,12 :‬‬ ‫‪13,14,15,16,17,18,19,20,21‬‬ ‫עמוק‪8,9,10,11,12,13,14:‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬ ‫ידית רצט פלסטי‪ ,‬ידית ‪T‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/2 .‬נ‪ 3/8.‬ידית ברך ‪3/8-15‬‬ ‫מעבר ז‪ 1/4 .‬נ‪ , 3/8.‬פרק אוניברסלי‪,‬‬ ‫מאריך "‪ ,3‬מאריך "‪ ,6‬מאריך "‪12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪540.00‬‬

‫סט בוקסות כח ‪ 28 DR 1/2‬יח'‬ ‫בוקסות אימפקט‪:‬‬ ‫‪21 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13‬‬ ‫‪36 ,30 ,24‬‬ ‫בוקסות כח עמוק‪:‬‬ ‫‪21 ,24 ,13,17,19‬‬ ‫סט בוקסות עמוק‪+‬שרוול‬ ‫פלסטי‪21 ,19 ,17 :‬‬ ‫בוקסת אלן שחור‪6,8,10,12,14 :‬‬ ‫בוקסת אלן טורקס שחור‪:‬‬ ‫‪T30,T40,T45,T50,T55‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪055511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪740.00‬‬

‫מגש אורגנייזר‬ ‫מק"ט‬ ‫‪055538‬‬

‫‪20‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫רצט אויר ‪95 ,1/2‬‬

‫‪N.M‬‬

‫פטיש אויר ‪920 ,1/2‬‬

‫מאובזר שחור‬ ‫מאובזר אדום‬ ‫מאובזר כחול‬

‫מק"ט‬ ‫‪065310‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪580.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪065335‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1250.00‬‬

‫‪054305‬‬ ‫‪054306‬‬ ‫‪054307‬‬

‫‪8000.00‬‬ ‫‪8000.00‬‬ ‫‪8000.00‬‬

‫‪N.M‬‬

‫סה"כ ‪ 168‬כלים שונים ב‪ 9-‬מגשים‬

‫* התמונה להמחשה בלבד‬

‫‪21‬‬


‫מפתחות‬


‫חותפ גניר תוחתפמ‬ ‫מפתחות רינג פתוח ‪ SIGNET‬מיוצרים לפי התקנים הגבוהים ביותר‪ .‬עשויים מפלדת כרום ונאדיום באיכות הגבוהה ביותר‪.‬‬ ‫‪ANSI B 107.6 FEDERAL SPEC. GGG - W-636 F‬‬

‫מפתחות רינג פתוח ‪ /‬מ"מ‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫מידה מ"מ ‪ L‬אורך‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪127.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪133.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪149.6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5.11‬‬ ‫‪159.1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪165.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪171.8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪178.2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪190.9‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪199.7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪208.6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪236.9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪264.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪270.3‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪292.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪303.6‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪314.7‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪334.1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪359.2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪402.5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪425.8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪34‬‬ ‫* מפתחות רינג פתוח ג'מבו בעמ' ‪26‬‬ ‫מפתחות רינג פתוח ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה מ"מ ‪ L‬אורך‬ ‫‪ C‬עובי‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪127‬‬ ‫''‪11/32‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪127.4‬‬ ‫''‪1/4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪140.1‬‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫‪5.11‬‬ ‫‪159.1‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪165.5‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪178.2‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪190.9‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪208.6‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪248.0‬‬ ‫''‪3/4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪270.3‬‬ ‫''‪13/16‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪292.5‬‬ ‫''‪7/8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪314.7‬‬ ‫''‪15/16‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪334.1‬‬ ‫''‪1‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪259.2‬‬ ‫''‪1 1/16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪402.5‬‬ ‫''‪1 1/8‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪425.8‬‬ ‫''‪1 1/4‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪5.52‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.04‬‬ ‫‪8.34‬‬ ‫‪8.34‬‬ ‫‪8.86‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.11‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪37.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030205‬‬ ‫‪030206‬‬ ‫‪030207‬‬ ‫‪030208‬‬ ‫‪030209‬‬ ‫‪030210‬‬ ‫‪030211‬‬ ‫‪030212‬‬ ‫‪030213‬‬ ‫‪030214‬‬ ‫‪030215‬‬ ‫‪030216‬‬ ‫‪030217‬‬ ‫‪030218‬‬ ‫‪030219‬‬ ‫‪030220‬‬ ‫‪030221‬‬ ‫‪030222‬‬ ‫‪030223‬‬ ‫‪030224‬‬ ‫‪030225‬‬ ‫‪030226‬‬ ‫‪030227‬‬ ‫‪030228‬‬ ‫‪030229‬‬ ‫‪030230‬‬ ‫‪030232‬‬ ‫‪030233‬‬ ‫‪030234‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪6.34‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪8.04‬‬ ‫‪8.34‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17.5‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35.2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030098‬‬ ‫‪030101‬‬ ‫‪030102‬‬ ‫‪030103‬‬ ‫‪030104‬‬ ‫‪030105‬‬ ‫‪030106‬‬ ‫‪030107‬‬ ‫‪030108‬‬ ‫‪030109‬‬ ‫‪030110‬‬ ‫‪030111‬‬ ‫‪030112‬‬ ‫‪030113‬‬ ‫‪030114‬‬ ‫‪030115‬‬ ‫‪030116‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪110.00‬‬


‫חותפ גניר תוחתפמ‬

‫סט מפתחות רינג פתוח ‪ 9‬יח' במתלה ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,17,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030729‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪180.00‬‬

‫ט מפתחות רינג פתוח ‪ 11‬יח' בנרתיק ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-22‬‬ ‫‪,17 ,15 ,14 13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8‬‬ ‫‪22 ,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030712‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪250.00‬‬

‫סטים מפתחות רינג פתוח ‪ 15‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪030716‬‬ ‫‪6-22‬‬ ‫‪6,8,9,10,11,12,31,14,15,16,17,18,19,21,22‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪399.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪030717‬‬ ‫‪8-32‬‬ ‫‪8,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,24,27,30,32‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪560.00‬‬

‫‪25‬‬


‫חותפ גניר תוחתפמ‬

‫סטים מפתחות רינג פתוח ‪ 9‬יח' במתלה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪030629‬‬ ‫''‪1/4-3/4‬‬ ‫‪1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪250.00‬‬

‫סט מפתחות רינג פתוח ‪ 11‬יח' בנרתיק ‪ /‬אינץ'‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪030612‬‬ ‫''‪3/8-1‬‬ ‫‪''1 ,15/16 ,7/8 ,13/16 ,3/4 ,11/16 ,5/8 ,9/16 ,1/2 ,7/16 ,3/8‬‬

‫סט מפתחות רינג פתוח מיני ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה‬ ‫"‪3/16'' ,5/32‬‬ ‫"‪7/32'' ,13/64‬‬ ‫"‪1/4" ,15/64‬‬ ‫"‪5/16" ,9/32‬‬ ‫"‪7/16",3/8‬‬

‫‪26‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030631‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪280.00‬‬


‫רצק חותפ גניר תוחתפמ‬

‫מפתחות רינג פתוח קצר ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪94‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪5.42‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030330‬‬ ‫‪030331‬‬ ‫‪030332‬‬ ‫‪030333‬‬ ‫‪030334‬‬ ‫‪030335‬‬ ‫‪030336‬‬ ‫‪030337‬‬ ‫‪030338‬‬ ‫‪030339‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪37.00‬‬

‫מפתחות רינג פתוח קצר ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪94‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.42‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030305‬‬ ‫‪030306‬‬ ‫‪030307‬‬ ‫‪030308‬‬ ‫‪030309‬‬ ‫‪030310‬‬ ‫‪030311‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪34.00‬‬

‫סטים רינג פתוח קצר ‪ 7‬יח' במתלה ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10-19‬‬ ‫‪10,11,12,13,14,17,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030377‬‬

‫סטים רינג פתוח קצר ‪ 7‬יח' במתלה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪030367‬‬ ‫’’‪3/8-3/4‬‬ ‫’’‪3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪217.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪217.00‬‬

‫‪27‬‬


‫מפתחות רינג פתוח ג'מבו‬

‫מפתחות רינג פתוח ג'מבו ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪475‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪760‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030235‬‬ ‫‪030236‬‬ ‫‪030238‬‬ ‫‪030241‬‬ ‫‪030246‬‬ ‫‪030248‬‬ ‫‪030250‬‬ ‫‪030251‬‬ ‫‪030253‬‬ ‫‪030255‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪154.00‬‬ ‫‪185.00‬‬ ‫‪186.00‬‬ ‫‪490.00‬‬ ‫‪590.00‬‬ ‫‪590.00‬‬

‫מפתחות רינג פתוח ג'מבו ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫''‪1 5/16‬‬ ‫''‪1 3/8‬‬ ‫''‪1 7/16‬‬ ‫''‪1 1/2‬‬ ‫''‪1 9/16‬‬ ‫''‪1 5/8‬‬ ‫''‪1 3/4‬‬ ‫''‪1 13/16‬‬ ‫''‪2‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪650‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030117‬‬ ‫‪030118‬‬ ‫‪030119‬‬ ‫‪030120‬‬ ‫‪030121‬‬ ‫‪030122‬‬ ‫‪030124‬‬ ‫‪030125‬‬ ‫‪030128‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪152.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪185.00‬‬


‫רינג פתוח ללא החלקה‬

‫מפתחות רינג ללא החלקה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪113‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪242‬‬

‫‪T2‬‬

‫‪T1‬‬

‫‪D2‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪4.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.7‬‬

‫‪5.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.2‬‬

‫‪17.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪39.5‬‬

‫‪13.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪28.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030828‬‬ ‫‪030830‬‬ ‫‪030831‬‬ ‫‪030832‬‬ ‫‪030833‬‬ ‫‪030834‬‬ ‫‪030835‬‬ ‫‪030836‬‬ ‫‪030837‬‬ ‫‪030838‬‬ ‫‪030839‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪67.00‬‬

‫סט מפתחות רינג פתוח ללא החלקה ‪ 11‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪030848‬‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪550.00‬‬

‫‪29‬‬


‫מפתחות רינג פתוח טבעת כפוף ‪750‬‬

‫מפתחות רינג פתוח זווית ‪ 75‬מעלות ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪123‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪230‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪D‬‬

‫‪G‬‬

‫‪19.2‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪40.4‬‬

‫‪13.1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪27.3‬‬ ‫‪28.3‬‬

‫‪4.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.2‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13.4‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪184‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033608‬‬ ‫‪033609‬‬ ‫‪033610‬‬ ‫‪033611‬‬ ‫‪033612‬‬ ‫‪033613‬‬ ‫‪033614‬‬ ‫‪033615‬‬ ‫‪033616‬‬ ‫‪033617‬‬ ‫‪033618‬‬ ‫‪033619‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪44.00‬‬

‫סט רינג פתוח ‪ 75‬מעלות (ברינג)‪ 12 ,‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫‪30‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033642‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪365.00‬‬


‫מפתחות רינג פתוח מהיר‬

‫מפתחות רינג פתוח מהיר ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪140.1‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪159.15‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪171.85‬‬ ‫‪178.2‬‬ ‫‪190.9‬‬ ‫‪199.75‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫‪236.9‬‬ ‫‪248‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.92‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪5.42‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030428‬‬ ‫‪030429‬‬ ‫‪030430‬‬ ‫‪030431‬‬ ‫‪030432‬‬ ‫‪030433‬‬ ‫‪030434‬‬ ‫‪030435‬‬ ‫‪030436‬‬ ‫‪030437‬‬ ‫‪030438‬‬ ‫‪030439‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪32.00‬‬

‫סטים רינג פתוח מהיר ‪ 8‬יח' ‪ 10 /‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8,10,12,13,14,15,17,19‬‬ ‫‪10-19‬‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030478‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪220.00‬‬

‫‪030481‬‬

‫‪330.00‬‬

‫‪31‬‬


‫מפתחות רינג פתוח ארוכים במיוחד‬

‫מפתחות רינג פתוח ארוכים במיוחד ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪188‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪348‬‬

‫‪S2‬‬

‫‪S1‬‬

‫‪D‬‬

‫‪B‬‬

‫‪6.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪12.1‬‬

‫‪4.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪15.2‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪22.6‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪41.3‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030510‬‬ ‫‪030511‬‬ ‫‪030512‬‬ ‫‪030513‬‬ ‫‪030514‬‬ ‫‪030515‬‬ ‫‪030516‬‬ ‫‪030517‬‬ ‫‪030518‬‬ ‫‪030519‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪68.00‬‬

‫סט מפתחות ארוכים במיוחד ‪ 10‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪10-19‬‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫‪32‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030554‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪420.00‬‬


‫מפתחות רינג פתוח מסובב ‪ +‬מפתחות דפיקה‬

‫מפתחות רינג פתוח מסובב‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪L1‬‬

‫‪H‬‬

‫‪17.2‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪2.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030868‬‬ ‫‪030869‬‬ ‫‪030870‬‬ ‫‪030871‬‬ ‫‪030872‬‬ ‫‪030873‬‬ ‫‪030874‬‬ ‫‪030875‬‬ ‫‪030876‬‬ ‫‪030877‬‬ ‫‪030878‬‬ ‫‪030879‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫סט מפתחות מסובב ‪ 12‬יח'‬ ‫מידה‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030891‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫מפתחות רינג דפיקה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪190‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪330‬‬

‫‪A‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪030276‬‬ ‫‪030277‬‬ ‫‪030279‬‬ ‫‪030280‬‬ ‫‪030282‬‬ ‫‪030285‬‬ ‫‪030287‬‬ ‫‪030292‬‬ ‫‪030294‬‬ ‫‪030296‬‬ ‫‪030298‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪138.00‬‬ ‫‪174.00‬‬ ‫‪189.00‬‬ ‫‪290.00‬‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪490.00‬‬ ‫‪510.00‬‬

‫‪33‬‬


‫מפתחות רינג רינג שטוח ישר ארוך‬

‫מפתחות רינג רינג שטוח ארוך ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-10‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫‪12-14‬‬ ‫‪13-15‬‬ ‫‪14-17‬‬ ‫‪16-18‬‬ ‫‪17-19‬‬ ‫‪22-24‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪235‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪428‬‬

‫‪ A‬רדיוס ‪1‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪33.7‬‬

‫‪ B‬רדיוס ‪2‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪30.8‬‬

‫‪ H‬רוחב‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪17.1‬‬

‫‪ W1‬עובי ‪1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪17.1‬‬

‫‪ W2‬עובי ‪2‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪15.4‬‬

‫‪ W3‬עובי ‪3‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪7.1‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033312‬‬ ‫‪033318‬‬ ‫‪033327‬‬ ‫‪033329‬‬ ‫‪033330‬‬ ‫‪033334‬‬ ‫‪033336‬‬ ‫‪033354‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪124.00‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪139.00‬‬ ‫‪190.00‬‬

‫סט מפתחות רינג רינג שטוח ארוך ‪ 5‬יח'‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8-10, 12-14, 13-15, 16-18, 17-19‬‬

‫‪34‬‬

‫‪033375‬‬

‫‪555.00‬‬


‫מפתחות פתוחים‬

‫מפתחות פתוח פתוח‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6-7‬‬ ‫‪8-9‬‬ ‫‪10-11‬‬ ‫‪12-13‬‬ ‫‪14-15‬‬ ‫‪16-17‬‬ ‫‪18-19‬‬ ‫‪20-22‬‬ ‫‪21-23‬‬ ‫‪24-27‬‬ ‫‪25-28‬‬ ‫‪30-32‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪123.5‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪278.4‬‬ ‫‪308.4‬‬ ‫‪308.4‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪3.38‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪5.89‬‬ ‫‪6.17‬‬ ‫‪6.17‬‬ ‫‪8.17‬‬ ‫‪8.17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪031206‬‬ ‫‪031209‬‬ ‫‪031210‬‬ ‫‪031212‬‬ ‫‪031214‬‬ ‫‪031216‬‬ ‫‪031218‬‬ ‫‪031220‬‬ ‫‪031222‬‬ ‫‪031224‬‬ ‫‪031228‬‬ ‫‪031230‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪21.06‬‬ ‫‪24.08‬‬ ‫‪24.06‬‬ ‫‪30.08‬‬ ‫‪30.08‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪76.00‬‬

‫מפתחות פתוח פתוח אינץ‬ ‫מידה אינץ‬ ‫‪1/4-5/16‬‬ ‫‪3/8-7/16‬‬ ‫‪1/2-7/16‬‬ ‫‪1/2-9/16‬‬ ‫‪5/8-11/16‬‬ ‫‪5/8-3/4‬‬ ‫‪13/16-7/8‬‬ ‫"‪15/16-1‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪122‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪200.5‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205.5‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪8.0‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.3‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪25.0‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪031250‬‬ ‫‪031251‬‬ ‫‪031252‬‬ ‫‪031253‬‬ ‫‪031254‬‬ ‫‪031255‬‬ ‫‪031258‬‬ ‫‪031259‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪55.00‬‬

‫סט מפתחות פתוח פתוח ‪ 8‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪031235‬‬ ‫‪6-22‬‬ ‫‪6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪210.00‬‬

‫‪35‬‬


‫פתוח פתוח דק ‪ /‬רינג בננה‬

‫מפתחות פתוח פתוח דק במיוחד‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-9‬‬ ‫‪10-11‬‬ ‫‪12-13‬‬ ‫‪14-15‬‬ ‫‪16-17‬‬ ‫‪18-19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪031273‬‬ ‫‪031274‬‬ ‫‪031276‬‬ ‫‪031278‬‬ ‫‪031280‬‬ ‫‪031282‬‬

‫עובי‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪39.00‬‬

‫מפתחות רינג בננה‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪10-12‬‬ ‫‪11-13‬‬ ‫‪14-17‬‬ ‫‪16-18‬‬ ‫‪19-22‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪142‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪255‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪D‬‬

‫‪G‬‬

‫‪15.6‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪27.6‬‬

‫‪17.9‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6.6‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪11.1‬‬

‫‪57‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪244‬‬

‫סט מפתחות בננה ‪ 5‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10-22‬‬ ‫‪10-12, 11-13, 14-17, 16-18, 19-22‬‬

‫‪36‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033771‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪260.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033755‬‬ ‫‪033758‬‬ ‫‪033760‬‬ ‫‪033762‬‬ ‫‪033765‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪72.00‬‬


‫מפתחות רינג רינג‬

‫מפתחות רינג רינג ‪450‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6-7‬‬ ‫‪8-9‬‬ ‫‪10-11‬‬ ‫‪12-13‬‬ ‫‪14-15‬‬ ‫‪16-17‬‬ ‫‪18-19‬‬ ‫‪20-22‬‬

‫אורך מ"מ‬ ‫‪170‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪270‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033207‬‬ ‫‪033209‬‬ ‫‪033210‬‬ ‫‪033213‬‬ ‫‪033214‬‬ ‫‪033216‬‬ ‫‪033218‬‬ ‫‪033220‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪46.00‬‬

‫סט מפתחות רינג רינג ‪ 8‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪033278‬‬ ‫‪6-22‬‬ ‫‪6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪250.00‬‬

‫‪37‬‬


‫מפתחות רינג סגור טורקס ‪-‬‬

‫‪E‬‬

‫מפתחות רינג סגור טורקס‪E -‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪E 6-8‬‬ ‫‪E 10-12‬‬ ‫‪E14-18‬‬ ‫‪E20-24‬‬

‫מ"מ‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5.74x7.52‬‬ ‫‪14 9.42x11.17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12.9x16.7‬‬ ‫‪22 18.45x22.16‬‬

‫סט מפתח טורקס ‪ 4‬יח'‬

‫מק"ט‬ ‫‪032161‬‬

‫‪ A1‬קוטר‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ A2‬קוטר‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪13‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪032150‬‬ ‫‪032152‬‬ ‫‪032154‬‬ ‫‪032156‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪43.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪135.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 35‬יח' ‪ +‬מפתח טורקס ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012835‬‬

‫‪38‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪339.00‬‬


‫מפתחות פייפ‬

‫מפתחות גביע כפולים‪ ,‬משושים ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6x6‬‬ ‫‪7x7‬‬ ‫‪8x8‬‬ ‫‪9x9‬‬ ‫‪10x10‬‬ ‫‪11x11‬‬ ‫‪12x12‬‬ ‫‪13x13‬‬ ‫‪14x14‬‬ ‫‪15x15‬‬ ‫‪16x16‬‬ ‫‪17x17‬‬ ‫‪18x18‬‬ ‫‪19x19‬‬ ‫‪20x20‬‬ ‫‪21x21‬‬ ‫‪22x22‬‬ ‫‪23x23‬‬ ‫‪24x24‬‬

‫משקל‬ ‫‪55‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪805‬‬

‫‪L1‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪110‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪272‬‬

‫‪H1‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪ H‬עובי‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ D1‬עובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ D‬עומק‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪35‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033536‬‬ ‫‪033537‬‬ ‫‪033538‬‬ ‫‪033539‬‬ ‫‪033540‬‬ ‫‪033541‬‬ ‫‪033542‬‬ ‫‪033543‬‬ ‫‪033544‬‬ ‫‪033545‬‬ ‫‪033546‬‬ ‫‪033547‬‬ ‫‪033548‬‬ ‫‪033549‬‬ ‫‪033550‬‬ ‫‪033551‬‬ ‫‪033552‬‬ ‫‪033553‬‬ ‫‪033554‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪109.00‬‬ ‫‪120.00‬‬

‫‪39‬‬


‫מפתחות רינג חתוך‬ ‫מפתחות רינג חתוך ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪9x11‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪152‬‬

‫‪10x12‬‬

‫‪166‬‬

‫‪13x14‬‬

‫‪178.7‬‬

‫‪15x17‬‬

‫‪193.4‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪8.22‬‬ ‫‪8.93‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫‪9.41‬‬ ‫‪9.79‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.18‬‬ ‫‪12.09‬‬

‫‪ C2‬עובי‬ ‫‪4.8‬‬

‫‪ H‬פתח‬ ‫‪11.3‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪17‬‬

‫מפתחות רינג חתוך ‪ /‬אינץ'‬ ‫‪ C2‬עובי‬ ‫‪ C‬עובי‬ ‫מידה אינץ' ‪ L‬אורך‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪8.22‬‬ ‫''‪152 3/8x7/16‬‬ ‫‪8.93‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪8.61‬‬ ‫''‪166 1/2x9/16‬‬ ‫‪9.41‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪9.79‬‬ ‫''‪178.7 5/8x11/16‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫ ‬

‫‪ H‬פתח‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪14.2‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪22.13‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23.46‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪26.14‬‬ ‫‪27.53‬‬ ‫‪30.44‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪22.13‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23.46‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪26.14‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033713‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫‪033714‬‬

‫‪23.00‬‬

‫‪033715‬‬

‫‪27.00‬‬

‫‪033716‬‬

‫‪37.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033703‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫‪033704‬‬

‫‪23.00‬‬

‫‪033705‬‬

‫‪37.00‬‬

‫סט מפתחות רינג חתוך ‪ 3‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10x12, 13x14, 15x17‬‬

‫‪40‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033718‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪95.00‬‬

‫סט מפתחות רינג חתוך ‪ 3‬יח' ‪ /‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪033708‬‬ ‫''‪3/8x7/16'' 1/2x9/16'', 5/8x11/16‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪80.00‬‬


‫מפתחות רינג פתוח ‪SPLINE‬‬ ‫מפתחות רינג פתוח ‪SPLINE‬‬

‫מפתחות רינג פתוח ‪SPLINE‬‬

‫מידה מ"מ ‪ L‬אורך מ"מ ‪ B‬עומק מ"מ ‪ D‬רדיוס מ"מ מק"ט‬ ‫‪030908‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪030909‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪030910‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪030911‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪030912‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪030913‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪030914‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪030915‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪030916‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪030917‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪030918‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪030919‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪030920‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪030921‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪030922‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪030924‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪24‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪49.00‬‬

‫מידה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪5/16‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪7/16‬‬ ‫‪15/32‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪19/32‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪25/32‬‬ ‫‪13/16‬‬ ‫‪7/8‬‬ ‫‪15/16‬‬

‫‪E10‬‬ ‫‪E12‬‬ ‫‪E14‬‬ ‫‪E16‬‬ ‫‪E18‬‬ ‫‪E20‬‬ ‫‪E22‬‬ ‫‪E24‬‬

‫‪41‬‬


‫רינג רצ'ט‬

‫‪43‬‬


‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪125‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪645‬‬

‫‪ A‬קוטר חיצוני‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪83.4‬‬

‫‪ B‬רדיוס‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪22.45‬‬ ‫‪22.45‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26.84‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪79.9‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪98.6‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034205‬‬ ‫‪034206‬‬ ‫‪034207‬‬ ‫‪034208‬‬ ‫‪034209‬‬ ‫‪034210‬‬ ‫‪034211‬‬ ‫‪034212‬‬ ‫‪034213‬‬ ‫‪034214‬‬ ‫‪034215‬‬ ‫‪034216‬‬ ‫‪034217‬‬ ‫‪034218‬‬ ‫‪034219‬‬ ‫‪034220‬‬ ‫‪034221‬‬ ‫‪034222‬‬ ‫‪034224‬‬ ‫‪034225‬‬ ‫‪034227‬‬ ‫‪034228‬‬ ‫‪034229‬‬ ‫‪034230‬‬ ‫‪038736‬‬ ‫‪038741‬‬ ‫‪038746‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪162.00‬‬ ‫‪178.00‬‬ ‫‪199.00‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪650.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪960.00‬‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪11/32‬‬ ‫''‪1/4‬‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬ ‫''‪13/16‬‬ ‫''‪7/8‬‬ ‫''‪15/16‬‬ ‫''‪1‬‬ ‫''‪1.1/16‬‬ ‫''‪1.1/8‬‬ ‫''‪1.1/4‬‬

‫‪44‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪425‬‬

‫‪ A‬קוטר חיצוני‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪58‬‬

‫‪ B‬רדיוס‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪29.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034098‬‬ ‫‪034101‬‬ ‫‪034102‬‬ ‫‪034103‬‬ ‫‪034104‬‬ ‫‪034105‬‬ ‫‪034106‬‬ ‫‪034107‬‬ ‫‪034108‬‬ ‫‪034109‬‬ ‫‪034110‬‬ ‫‪034111‬‬ ‫‪034112‬‬ ‫‪034113‬‬ ‫‪034114‬‬ ‫‪034115‬‬ ‫‪034116‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪149.00‬‬ ‫‪149.00‬‬ ‫‪163.00‬‬ ‫‪178.00‬‬ ‫‪199.00‬‬


‫סטים רינג פתוח רצ'ט‬

‫סט רינג פתוח רצ'ט בנרתיק ‪ /‬מ"מ‬ ‫תאור‬ ‫מ"מ ‪ 5‬יח'‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8-10-13-17-19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034257‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪280.00‬‬

‫סט רינג פתוח רצ'ט בקופסה ‪ 12‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-19‬‬ ‫‪8,9,10,11,12,13‬‬ ‫‪14,15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034265‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪750.00‬‬

‫סט רינג פתוח רצ'ט בנרתיק ‪ 12‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8,9,10,11,12,13‬‬ ‫‪14,15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034264‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪670.00‬‬

‫סטים מפתחות רינג פתוח רצ'ט ‪ 20‬יח' בקופסה ‪ /‬מ"מ‬ ‫תאור‬ ‫מ"מ ‪ 20‬יח'‪8-18 :‬‬ ‫מפתחות ‪8,10,12,13,14,15,18‬‬ ‫‪ 4‬מתאמים‬ ‫‪ 2‬יח' ביט פיליפס‪2 ,1 :‬‬ ‫‪ 2‬יח' ביט מרובע‪ 2 :‬מ“מ‪ 3 ,‬מ“מ‬ ‫‪ 2‬יח' ביט שטוח‪ 6 :‬מ“מ‪ 8 ,‬מ“מ‬ ‫‪ 3‬יח' ביט טורקס‪T15 ,T20 ,T25 :‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034270‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪430.00‬‬

‫‪45‬‬


‫רינג פתוח רצ'ט קצר‬

‫מפתח רינג פתוח רצ'ט קצר ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪94‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪5.42‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034231‬‬ ‫‪034232‬‬ ‫‪034233‬‬ ‫‪034234‬‬ ‫‪034235‬‬ ‫‪034236‬‬ ‫‪034237‬‬ ‫‪034238‬‬ ‫‪034239‬‬ ‫‪034240‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪81.00‬‬

‫‪ T‬עובי‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪5.22‬‬

‫‪ A‬רדיוס‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬

‫‪ E‬עומק‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034131‬‬ ‫‪034132‬‬ ‫‪034133‬‬ ‫‪034134‬‬ ‫‪034135‬‬ ‫‪034136‬‬ ‫‪034137‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪81.00‬‬

‫מידה‬ ‫‪10-19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034245‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪440.00‬‬

‫‪10-19‬‬

‫‪034249‬‬

‫‪610.00‬‬

‫''‪3/8-3/4‬‬

‫‪034145‬‬

‫‪520.00‬‬

‫‪10-19‬‬

‫‪034244‬‬

‫‪370.00‬‬

‫מפתח רינג פתוח רצ'ט קצר ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ' ‪ L‬אורך‬ ‫‪94‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫‪102‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫‪105‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫‪107‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫‪118‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫‪126‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫‪138‬‬ ‫''‪3/4‬‬

‫‪ C‬עובי‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8‬‬

‫סטים רינג פתוח רצ'ט קצר ‪ /‬מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫תאור‬ ‫סט רינג פתוח קצר מ"מ ‪ 7‬יח'‬ ‫‪10,11,12,13,14,17,19‬‬ ‫סט רינג פתוח קצר מ"מ ‪ 10‬יח'‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬ ‫סט רינג פתוח קצר ‪ 7‬יח'‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4‬‬ ‫סט רינג פתוח קצר ‪ 5‬יח'‬ ‫‪10,12,13,14,17‬‬

‫‪46‬‬


‫מפתח פתוח רצט ‪ +‬רינג רצט‬

‫מפתח פתוח רצט ‪ +‬רינג רצט ‬ ‫מידה‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫אורך ‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪D‬‬

‫‪139.9‬‬ ‫‪149.4‬‬ ‫‪158.9‬‬ ‫‪165.8‬‬ ‫‪171.6‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190.6‬‬ ‫‪199.5‬‬ ‫‪208.3‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫‪236.6‬‬ ‫‪248‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪15.88‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪19.05‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038608‬‬ ‫‪038609‬‬ ‫‪038610‬‬ ‫‪038611‬‬ ‫‪038612‬‬ ‫‪038613‬‬ ‫‪038614‬‬ ‫‪038615‬‬ ‫‪038616‬‬ ‫‪038617‬‬ ‫‪038618‬‬ ‫‪038619‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪66.50‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪94.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪105.00‬‬

‫סט מפתחות פתוח רצט ‪ +‬רינג רצ"ט ‪ 7‬יח'‬ ‫כולל‬ ‫‪10,12,13,14,15,17,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038630‬‬

‫מחיר‬ ‫‪550.00‬‬

‫‪47‬‬


‫מפתחות רינג רצ'ט כפול‬

‫מפתח רינג רצ'ט כפול ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-9‬‬ ‫‪10-11‬‬ ‫‪12-13‬‬ ‫‪14-15‬‬ ‫‪16-18‬‬ ‫‪17-19‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪130‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪230‬‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪128‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪230‬‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫‪18.5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034502‬‬ ‫‪034503‬‬ ‫‪034504‬‬ ‫‪034505‬‬ ‫‪034506‬‬ ‫‪034507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪112.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034402‬‬ ‫‪034403‬‬ ‫‪034404‬‬ ‫‪034405‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪112.00‬‬

‫מפתח רינג רצ'ט כפול ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪5/16-3/8‬‬ ‫''‪1/2-7/16‬‬ ‫''‪9/16-5/8‬‬ ‫''‪11/16-3/4‬‬

‫סטים רינג רצ'ט כפול ‪ /‬מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫תאור‪+‬מידה‬ ‫סט רינג רצ'ט כפול מגש מ"מ ‪ 6‬יח'‬ ‫‪8-9 ,10-11 ,12-13 ,14-15 ,16-18 ,17-19‬‬ ‫סט רינג רצ'ט כפול אינץ' ‪ 4‬יח'‬ ‫‪5/16-3/8 ,1/2-7/16 ,9/16-5/8 ,11/16-3/4‬‬

‫‪48‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034557‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪550.00‬‬

‫‪034455‬‬

‫‪416.00‬‬


‫מפתחות רינג רצ'ט ארוך ‪ +‬רינג‪/‬מתאמים לרינג רצ'ט‬

‫מפתחות רינג רצ'ט ארוך‪+‬רינג ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪233‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪420‬‬

‫‪D1‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪D2‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪T1‬‬

‫‪T2‬‬

‫‪W‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038308‬‬ ‫‪038310‬‬ ‫‪038312‬‬ ‫‪038314‬‬ ‫‪038317‬‬ ‫‪038319‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪142.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪192.00‬‬

‫מפתחות רינג רצ'ט ארוך ‪ 4‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10,12,14,17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038344‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪550.00‬‬

‫מתאם רינג רצ'ט לבוקסות‬ ‫תאור‬ ‫מתאם לביטים הנעה ‪ 1/4‬אינצ'י‬ ‫מתאם למפתח ‪ 3/8‬בהנעה ‪ 1/4‬לבוקסה‬ ‫מתאם למפתח ‪ 1/2‬בהנעה ‪ 3/8‬לבוקסה‬ ‫מתאם למפתח ‪ 19‬מ"מ או ‪ 3/4‬בהנעה ‪ 1/2‬לבוקסה‬ ‫סט מתאמים לרינג רצ'ט ביט ‪ 1/4,3/8‬או ‪1/2‬‬ ‫מתאם לביטים הנעה ‪ 1/4‬מ"מ‬ ‫מתאם למפתח ‪ 10‬מ"מ בהנעה ‪ 1/4‬לבוקסה‬ ‫מתאם למפתח ‪ 13‬מ"מ בהנעה ‪ 3/8‬לבוקסה‬ ‫מתאם למפתח ‪ 18‬מ"מ בהנעה ‪ 1/2‬לבוקסה‬ ‫סט מתאמים לרינג רצ'ט מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪034180‬‬ ‫‪034181‬‬ ‫‪034182‬‬ ‫‪034183‬‬ ‫‪034184‬‬ ‫‪034280‬‬ ‫‪034281‬‬ ‫‪034282‬‬ ‫‪034283‬‬ ‫‪034285‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪36.00‬‬

‫מתאמים לרינג רצ'ט‬ ‫תאור‬ ‫שני מתאמים למפתח ‪ 3/8‬הנעה ‪1/4‬‬ ‫מתאם ‪ 1/2‬הנעה ‪3/8‬‬ ‫מתאם למפתח ‪ 3/4‬הנעה ‪1/2‬‬ ‫שני מתאמים למפתח ‪ 10‬מ"מ הנעה ‪1/4‬‬ ‫מתאם למפתח ‪ 13‬מ"מ הנעה ‪3/8‬‬ ‫מתאם למפתח ‪ 19‬מ"מ הנעה ‪1/2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034289‬‬ ‫‪034291‬‬ ‫‪034292‬‬ ‫‪034295‬‬ ‫‪034297‬‬ ‫‪034298‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫‪49‬‬


‫מפתחות רינג רצ'ט ארוך‬

‫מפתח רינג רצ'ט ארוך ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪305‬‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪19.76‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪0.34‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.2‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪135‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪235‬‬

‫‪15.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26.3‬‬

‫‪6.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038208‬‬ ‫‪038209‬‬ ‫‪038210‬‬ ‫‪038211‬‬ ‫‪038212‬‬ ‫‪038213‬‬ ‫‪038214‬‬ ‫‪038215‬‬ ‫‪038216‬‬ ‫‪038217‬‬ ‫‪038218‬‬ ‫‪038219‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪120.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038251‬‬ ‫‪038252‬‬ ‫‪038254‬‬ ‫‪038255‬‬ ‫‪038256‬‬ ‫‪038257‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪88.00‬‬

‫מפתח רינג רצ'ט ארוך ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪5/16‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬

‫סט מפתח רינג פתוח רצ'ט ארוך ‪ 12‬יח'‬ ‫תאור‬ ‫סט מפתח רינג פתוח רצ'ט ארוך‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫‪50‬‬

‫מידה‬ ‫‪8-19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038242‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1040.00‬‬


‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט ווסת‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט ימין‪/‬שמאל ווסת בגוף המפתח ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪ L‬ארוך‬ ‫‪149‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪ A‬קוטר חיצוני‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪45.5‬‬

‫‪ B‬רדיוס‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪22.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034608‬‬ ‫‪034609‬‬ ‫‪034610‬‬ ‫‪034611‬‬ ‫‪034612‬‬ ‫‪034613‬‬ ‫‪034614‬‬ ‫‪034615‬‬ ‫‪034616‬‬ ‫‪034617‬‬ ‫‪034618‬‬ ‫‪034619‬‬ ‫‪034622‬‬ ‫‪034624‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪54.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪190.00‬‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט ימין‪/‬שמאל ווסת בגוף המפתח ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪11/32‬‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬ ‫''‪13/16‬‬ ‫''‪7/8‬‬

‫‪ L‬ארוך‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬

‫‪ A‬קוטר חיצוני‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪ B‬רדיוס‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034660‬‬ ‫‪034661‬‬ ‫‪034662‬‬ ‫‪034663‬‬ ‫‪034664‬‬ ‫‪034665‬‬ ‫‪034666‬‬ ‫‪034667‬‬ ‫‪034668‬‬ ‫‪034669‬‬ ‫‪034670‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪144.00‬‬

‫סטים מפתחות רינג פתוח רצ'ט ימין ‪ /‬שמאל ווסת בגוף המפתח‬ ‫תאור‬ ‫‪ 6‬יחידות מ"מ בנרתיק‬ ‫‪8,10,13,14,17,19‬‬ ‫‪ 6‬יחידות מ"מ‬ ‫‪8,10,12,13,17,19‬‬ ‫‪ 6‬יחידות מ"מ‬ ‫‪8,10,12,13,14,17‬‬ ‫‪ 12‬יחידות מ"מ‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14‬‬ ‫‪15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034640‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪399.00‬‬

‫‪034646‬‬

‫‪490.00‬‬

‫‪034645‬‬

‫‪445.00‬‬

‫‪034649‬‬

‫‪730.00‬‬

‫‪51‬‬


‫מפתחות רינג רצ'ט דגם‬

‫‪S‬‬

‫מפתחות רינג רצ'ט דגם ‪ / S‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10-12‬‬ ‫‪11-13‬‬ ‫‪14-17‬‬ ‫‪16-18‬‬ ‫‪19-22‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪131‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪222‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪T1‬‬

‫‪T2‬‬

‫‪19.1‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪143‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪11.5‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034903‬‬ ‫‪034904‬‬ ‫‪034905‬‬ ‫‪034906‬‬ ‫‪034908‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪165.00‬‬ ‫‪205.00‬‬ ‫‪225.00‬‬ ‫‪275.00‬‬

‫מפתחות רינג רצ'ט דגם ‪ / S‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪3/8-7/16‬‬ ‫‪1/2-7/16‬‬ ‫‪1/2-9/16‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪131‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪158‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪T1‬‬

‫‪T2‬‬

‫‪19.1‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪23.6‬‬

‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪87‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪7.6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.9‬‬

‫‪8.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.3‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034853‬‬ ‫‪034854‬‬ ‫‪034855‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪146.00‬‬ ‫‪149.00‬‬ ‫‪185.00‬‬

‫סט מפתחות רינג רצ'ט דגם ‪ S‬שלוש יח'‬ ‫מידות‬ ‫‪ 3‬יח' מ"מ‬ ‫‪10-12,11-13,14-17‬‬

‫‪52‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034943‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪499.00‬‬


‫רינג רצ'ט פרקי‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט פרקי ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪140‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034708‬‬ ‫‪034709‬‬ ‫‪034710‬‬ ‫‪034711‬‬ ‫‪034712‬‬ ‫‪034713‬‬ ‫‪034714‬‬ ‫‪034715‬‬ ‫‪034716‬‬ ‫‪034717‬‬ ‫‪034718‬‬ ‫‪034719‬‬ ‫‪034720‬‬ ‫‪034721‬‬ ‫‪034722‬‬ ‫‪034724‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪172.00‬‬ ‫‪172.00‬‬ ‫‪200.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034760‬‬ ‫‪034762‬‬ ‫‪034763‬‬ ‫‪034764‬‬ ‫‪034765‬‬ ‫‪034766‬‬ ‫‪034767‬‬ ‫‪034768‬‬ ‫‪034769‬‬ ‫‪034770‬‬ ‫‪034771‬‬ ‫‪034772‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪199.00‬‬ ‫‪199.00‬‬

‫מפתחות רינג פתוח רצ'ט פרקי ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬ ‫''‪13/16‬‬ ‫''‪7/8‬‬ ‫''‪15/16‬‬ ‫''‪1‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪140‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪333‬‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪45.5‬‬

‫סט רינג פתוח רצ'ט פרקי ‪ /‬מ"מ‬ ‫תאור‬ ‫‪ 4‬יחידות במגש מ"מ‬ ‫‪10,12,13,14‬‬ ‫‪ 12‬יחידות במגש מ"מ‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034744‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪319.00‬‬

‫‪034747‬‬

‫‪975.00‬‬

‫סט רינג פתוח רצ'ט פרקי ‪ /‬אינץ'‬ ‫תאור‬ ‫‪4‬יחידות במגש אינץ'‬ ‫מידות‪9/16'', 1/2'', 7/16'', 3/8'' :‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034784‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪319.00‬‬

‫‪53‬‬


‫רינג רצ'ט קצר פרקי‬

‫מפתחות רינג רצ'ט קצר פרקי ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038108‬‬ ‫‪038109‬‬ ‫‪038110‬‬ ‫‪038111‬‬ ‫‪038112‬‬ ‫‪038113‬‬ ‫‪038114‬‬ ‫‪038115‬‬ ‫‪038116‬‬ ‫‪038117‬‬ ‫‪038118‬‬ ‫‪038119‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪89.00‬‬ ‫‪91.00‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪122.00‬‬

‫מפתחות רינג רצ'ט קצר פרקי ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫''‪11/32‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/16‬‬ ‫''‪3/4‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫‪88‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪138‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038152‬‬ ‫‪038153‬‬ ‫‪038154‬‬ ‫‪038155‬‬ ‫‪038156‬‬ ‫‪038157‬‬ ‫‪038158‬‬ ‫‪038159‬‬ ‫‪038160‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪91.00‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪114.00‬‬

‫סטים מפתחות רינג רצ'ט קצר פרקי ‪ /‬מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫תאור‬ ‫‪ 4‬יחידות מ"מ‬ ‫‪10,12,14,17‬‬ ‫‪ 12‬יח' מ"מ‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬ ‫‪ 9‬יחידות אינץ'‬ ‫‪5/16,11/32,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4‬‬

‫‪54‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038140‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪395.00‬‬

‫‪038142‬‬

‫‪1122.00‬‬

‫‪038191‬‬

‫‪860.00‬‬


‫מפתחות רינג רצ'ט מסובב‬

‫רינג רצ'ט מסובב‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪150‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪305‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪D2‬‬

‫‪18.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2.5‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34.5‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038431‬‬ ‫‪038432‬‬ ‫‪038433‬‬ ‫‪038434‬‬ ‫‪038435‬‬ ‫‪038436‬‬ ‫‪038437‬‬ ‫‪038438‬‬ ‫‪038439‬‬ ‫‪038440‬‬ ‫‪038441‬‬ ‫‪038442‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪113.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038451‬‬ ‫‪038452‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪349.00‬‬ ‫‪330.00‬‬

‫סטים רינג רצ'ט מסובב ‪ 4‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10,12,14,17‬‬ ‫‪10,13,14,17‬‬

‫‪55‬‬


‫רינג רצ'ט פרקי כפול‬

‫רינג רצ'ט פרקי כפול ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-10‬‬ ‫‪10-12‬‬ ‫‪12-14‬‬ ‫‪13-17‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪155‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪222‬‬

‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪18.87‬‬ ‫‪19.05‬‬ ‫‪21.27‬‬ ‫‪23.63‬‬

‫‪17.5‬‬ ‫‪20.59‬‬ ‫‪25.92‬‬ ‫‪27.19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034521‬‬ ‫‪034523‬‬ ‫‪034525‬‬ ‫‪034528‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪155.00‬‬ ‫‪163.00‬‬ ‫‪185.00‬‬ ‫‪202.00‬‬

‫סטים רינג רצ'ט פרקי כפול ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-10,12-14,13-17‬‬ ‫‪8-10,10-12,12-14,13-17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034563‬‬ ‫‪034564‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪513.00‬‬ ‫‪695.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪038008‬‬ ‫‪038009‬‬ ‫‪038010‬‬ ‫‪038011‬‬ ‫‪038012‬‬ ‫‪038013‬‬ ‫‪038014‬‬ ‫‪038015‬‬ ‫‪038016‬‬ ‫‪038017‬‬ ‫‪038018‬‬ ‫‪038019‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪108.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪126.00‬‬ ‫‪133.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪147.00‬‬

‫רינג רצ'ט פרקי ‪ +‬נעילה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪56‬‬


‫מפתחות רינג רינג רצ'ט כוכב‬

‫מפתחות רינג רצ'ט כוכב ‪E‬‬

‫מידה מ"מ‬

‫‪E6XE8‬‬ ‫‪E10XE12‬‬ ‫‪E14XE18‬‬ ‫‪E20XE24‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪130‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪230‬‬

‫‪ A‬קוטר חיצוני‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫סט מפתחות רינג רצ'ט כוכב‬ ‫תאור‬

‫‪,E6XE8, E10XE12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034364‬‬

‫‪ B‬רדיוס‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪32.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪034351‬‬ ‫‪034353‬‬ ‫‪034355‬‬ ‫‪034357‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪132.00‬‬ ‫‪147.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪480.00‬‬

‫‪E14XE18, E20XE24‬‬

‫‪57‬‬


‫מפתחות‬

‫מפתח שבדי‪ ,‬פלדת כרום ואנדיום ‪BLACK PHOSPHATED DIN- 3117 FORM A. BS- 6333. ISO- 6787‬‬

‫מפתח שבדי שחור‬ ‫מידה אינץ' ‪ L‬אורך‬ ‫‪157‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ H‬פתח‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ C 1‬עובי‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ C 2‬עובי‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪11‬‬

‫משקל גרם מק"ט‬ ‫‪070122‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪070123‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪070124‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪070125‬‬ ‫‪680‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪63.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪106.00‬‬

‫מפתח שוודי ‪ ,SIGNET‬פלדת כרום ואנדיום‪ ,‬גימור ‪SATIN FINISH‬‬

‫מפתח שוודי כרום‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬

‫משקל גרם‬ ‫‪128‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪1250‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪070106‬‬ ‫‪070108‬‬ ‫‪070110‬‬ ‫‪070112‬‬ ‫‪070115‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪169.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪089014‬‬ ‫‪089018‬‬ ‫‪089024‬‬ ‫‪089036‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪580.00‬‬

‫מפתחות צינור אלומיניום‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪14‬‬ ‫''‪18‬‬ ‫''‪24‬‬ ‫''‪36‬‬

‫‪58‬‬

‫צינור‬ ‫''‪2‬‬ ‫''‪2 1/2‬‬ ‫''‪3‬‬ ‫''‪5‬‬


‫מפתח רינג רצ'ט מהיר ‪ +‬בוקסה מתקפל‬

‫מפתח רינג רצ'ט מהיר ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪230‬‬

‫‪H‬‬

‫‪S‬‬

‫‪G‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪270‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪070310‬‬ ‫‪070311‬‬ ‫‪070313‬‬ ‫‪070317‬‬ ‫‪070319‬‬ ‫‪070322‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪81.00‬‬

‫מפתח בוקסה מתקפל ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6-7‬‬ ‫‪8-9‬‬ ‫‪10-11‬‬ ‫‪12-13‬‬ ‫‪14-15‬‬ ‫‪16-17‬‬ ‫‪18-19‬‬ ‫‪20-22‬‬

‫אורך מ"מ‬ ‫‪170‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪295‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪033506‬‬ ‫‪033508‬‬ ‫‪033510‬‬ ‫‪033512‬‬ ‫‪033514‬‬ ‫‪033516‬‬ ‫‪033518‬‬ ‫‪033520‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪83.00‬‬

‫‪59‬‬


‫סטנד בוקסות "‪1/2‬‬

‫בוקסות ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫תאור‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬רגיל‬

‫‪60‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬

‫יחידות‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫בוקסות ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫תאור‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬ ‫בוקסה ''‪ 1/2‬עמוק‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫יחידות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר לסט כולל סטנד ‪₪‬‬

‫‪4800.00 013761‬‬

‫סה"כ ‪ 396‬בוקסות בסטנד!‬


‫בוקסות‬

‫‪61‬‬


‫סטים בוקסות דגם ‪ VORTEX‬בוקסות חור עובר‬

‫סטים הנעה ‪ 20‬מ"מ ‪ /‬מ"מ ‪ +‬אינץ'‬ ‫מידה מ"מ ‪ +‬אינץ'‬ ‫משולב מ"מ‪ +‬אינץ'‬

‫יחידות‬ ‫‪21‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪020675‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪376.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪020565‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪334.00‬‬

‫סטים הנעה ‪ 20‬מ"מ ‪ /‬סט מילימטרי‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪ 10-19‬מ"מ‬

‫‪62‬‬

‫יחידות‬ ‫‪14‬‬


‫סטים בוקסות דגם ‪ VORTEX‬בוקסות חור עובר‬

‫סטים הנעה ‪ 13‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪020266‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪220.00‬‬

‫תאור‬ ‫בוקסות מ"מ ‪ 16‬יחידות‬ ‫‪3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13‬‬ ‫מאריך ''‪3‬‬ ‫מתאם לבוקסות ‪1/4‬‬ ‫ידית גיר רצ'ט‬

‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪020372‬‬ ‫בוקסות אינץ' (‪ 25‬יח')‬ ‫‪5/32,3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,1/2‬‬ ‫בוקסות מ"מ‬ ‫‪3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13‬‬ ‫מאריך ''‪3‬‬ ‫מתאם לבוקסות ‪1/4‬‬ ‫ידית גיר רצ'ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪260.00‬‬

‫סטים הנעה ‪ 13‬מ"מ ‪ /‬מ"מ ‪ +‬אינץ'‬

‫בוקסות ‪ VORTEX‬הנעה ‪ 20‬מ"מ ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪020510‬‬ ‫‪020511‬‬ ‫‪020512‬‬ ‫‪020513‬‬ ‫‪020514‬‬ ‫‪020515‬‬ ‫‪020516‬‬ ‫‪020517‬‬ ‫‪020518‬‬ ‫‪020519‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫בוקסות ‪ VORTEX‬הנעה ‪ 20‬מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬ ‫''‪5/8‬‬ ‫''‪11/61‬‬ ‫''‪3/4‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪020410‬‬ ‫‪020411‬‬ ‫‪020412‬‬ ‫‪020413‬‬ ‫‪020414‬‬ ‫‪020415‬‬ ‫‪020416‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫אביזרים ‪ VORTEX‬הנעה ‪ 20‬מ"מ‬ ‫תאור‬ ‫מאריך לבוקסות הנעה ‪ 20‬מ"מ‬ ‫ידית לבוקסות הנעה ‪ 20‬מ"מ‬ ‫מעבר לבוקסות ‪3/8‬‬ ‫מעבר לבוקסות ‪1/4‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪020606‬‬ ‫‪020633‬‬ ‫‪020695‬‬ ‫‪020693‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪129.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪22.00‬‬

‫‪63‬‬


‫בוקסות הנעה "‪1/4‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪14.5‬‬

‫‪ D 2‬רוחב‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪19.5‬‬

‫‪ D 1‬קוטר‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪14‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011303‬‬ ‫‪011304‬‬ ‫‪011345‬‬ ‫‪011305‬‬ ‫‪011355‬‬ ‫‪011306‬‬ ‫‪011307‬‬ ‫‪011308‬‬ ‫‪011309‬‬ ‫‪011310‬‬ ‫‪011311‬‬ ‫‪011312‬‬ ‫‪011313‬‬ ‫‪011314‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫‪ D 2‬רוחב‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪17.9‬‬

‫‪ D 1‬קוטר‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪17.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011100‬‬ ‫‪011101‬‬ ‫‪011102‬‬ ‫‪011103‬‬ ‫‪011104‬‬ ‫‪011105‬‬ ‫‪011106‬‬ ‫‪011107‬‬ ‫‪011108‬‬ ‫‪011109‬‬ ‫‪011110‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪5/32‬‬ ‫''‪3/16‬‬ ‫''‪7/32‬‬ ‫''‪1/4‬‬ ‫''‪9/32‬‬ ‫''‪5/16‬‬ ‫''‪11/32‬‬ ‫''‪3/8‬‬ ‫''‪7/16‬‬ ‫''‪1/2‬‬ ‫''‪9/16‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬


‫בוקסות הנעה "‪ 12 1/4‬צלעות‬

‫בוקסות ‪ 12 1/4‬צלעות מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪L‬‬

‫‪I‬‬

‫‪DL‬‬

‫‪DI‬‬

‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪17.9‬‬

‫‪6.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.9‬‬

‫‪L‬‬

‫‪I‬‬

‫‪DL‬‬

‫‪DI‬‬

‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪17.9‬‬

‫‪6.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪17.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011359‬‬ ‫‪011360‬‬ ‫‪011361‬‬ ‫‪011362‬‬ ‫‪011363‬‬ ‫‪011364‬‬ ‫‪011365‬‬ ‫‪011366‬‬ ‫‪011367‬‬ ‫‪011368‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011381‬‬ ‫‪011382‬‬ ‫‪011383‬‬ ‫‪011384‬‬ ‫‪011385‬‬ ‫‪011386‬‬ ‫‪011387‬‬ ‫‪011388‬‬ ‫‪011389‬‬ ‫‪011390‬‬ ‫‪011391‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬

‫בוקסות "‪ 12 1/4‬צלעות אינץ'‬ ‫מידה‬ ‫‪5/32‬‬ ‫‪3/16‬‬ ‫‪7/32‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫‪9/32‬‬ ‫‪5/16‬‬ ‫‪11/32‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪7/16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪9/16‬‬

‫‪65‬‬


‫בוקסות הנעה "‪ 1/4‬עמוק‬

‫בוקסה משושה עמוק ‪ 6 /‬צלעות מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪18.9‬‬

‫‪ D1‬קוטר‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪18.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011404‬‬ ‫‪011405‬‬ ‫‪011406‬‬ ‫‪011407‬‬ ‫‪011408‬‬ ‫‪011409‬‬ ‫‪011410‬‬ ‫‪011411‬‬ ‫‪011412‬‬ ‫‪011413‬‬ ‫‪011414‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫‪ D1‬קוטר‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011201‬‬ ‫‪011202‬‬ ‫‪011203‬‬ ‫‪011204‬‬ ‫‪011205‬‬ ‫‪011206‬‬ ‫‪011207‬‬ ‫‪011208‬‬ ‫‪011209‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫בוקסה משושה עמוק‪ 6 /‬צלעות אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/16‬‬ ‫"‪7/32‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪9/32‬‬ ‫"‪5/16‬‬ ‫"‪11/32‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫בוקסה ‪ 12‬פינות עמוק אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7/32‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪9/32‬‬ ‫"‪5/16‬‬ ‫"‪11/32‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫‪66‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬

‫‪ D1‬קוטר‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪15.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011442‬‬ ‫‪011443‬‬ ‫‪011444‬‬ ‫‪011445‬‬ ‫‪011446‬‬ ‫‪011449‬‬ ‫‪011448‬‬ ‫‪011447‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪7.00‬‬


‫בוקסות אלן הנעה "‪1/4‬‬

‫בוקסה אלן ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪B‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪021880‬‬ ‫‪021881‬‬ ‫‪021882‬‬ ‫‪021883‬‬ ‫‪021884‬‬ ‫‪021885‬‬ ‫‪021886‬‬ ‫‪021888‬‬ ‫‪021890‬‬ ‫‪021891‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪7.00‬‬

‫בוקסה אלן ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪1/16‬‬ ‫"‪5/64‬‬ ‫"‪3/32‬‬ ‫"‪1/8‬‬ ‫"‪5/32‬‬ ‫"‪3/16‬‬ ‫"‪7/32‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪5/16‬‬ ‫"‪3/8‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪B‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪021840‬‬ ‫‪021841‬‬ ‫‪021842‬‬ ‫‪021843‬‬ ‫‪021844‬‬ ‫‪021845‬‬ ‫‪021846‬‬ ‫‪021847‬‬ ‫‪021848‬‬ ‫‪021849‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪7.00‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪021856‬‬ ‫‪021857‬‬ ‫‪021858‬‬ ‫‪021859‬‬ ‫‪021861‬‬ ‫‪021862‬‬ ‫‪021863‬‬ ‫‪021864‬‬ ‫‪021865‬‬ ‫‪021866‬‬ ‫‪021867‬‬ ‫‪021868‬‬ ‫‪021869‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪7.00‬‬

‫בוקסות טורקס הנעה ‪"1/4‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T5‬‬ ‫‪T6‬‬ ‫‪T7‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪B‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪67‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪1/4‬‬

‫רצ'ט מתכת קל במיוחד ‪ 72‬שן‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011587‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪77.00‬‬

‫רצ'ט‪ -‬ידית מתכת ‪ 45‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪140‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011532‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪77.00‬‬

‫רצ'ט‪ -‬ידית פלסטיק ‪ 45‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪150‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011533‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪84.00‬‬

‫רצ'ט‪ 72 -‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪140‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011563‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪89.00‬‬

‫רצ'ט מיני לביטים ‪ +‬מתאם לבוקסות "‪1/4‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪110‬‬

‫‪68‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011801‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪59.00‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪1/4‬‬

‫רצ'ט ארוך ‪ /‬מ"מ ‪ 45‬שן‬ ‫אורך‬ ‫‪200‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011534‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011561‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪56.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011536‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪59.00‬‬

‫רצ'ט‪ -‬דגם בוקסר‬

‫רצ'ט מיני קצר‬ ‫אורך כללי מ"מ‬ ‫‪95‬‬

‫סט לתיקון רצ'ט ‪1/4‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011521‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫‪69‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪1/4‬‬

‫פרק אוניברסלי ‪450‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011610‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪23.00‬‬

‫פרק אוניברסלי‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬

‫פרק אוניברסלי ‪ +‬נעילה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011545‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪18.00‬‬

‫ידית ‪T‬‬

‫ידית ברך‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪145‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪31.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011514‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪22.00‬‬

‫ידית מברג‬

‫‪70‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪1/4‬‬

‫מעבר ז"‪1/4-3/8‬נ ומ‬

‫ז"‪3/8-1/4‬נ‬

‫מידה אינץ'‬ ‫ז "‪ 3/8-1/4‬נ‬ ‫ז "‪ 1/4-3/8‬נ‬

‫מק"ט‬ ‫‪011510‬‬ ‫‪012510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪6.00‬‬

‫מידה אינץ'‬ ‫"‪2‬‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪10‬‬ ‫"‪14‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011505‬‬ ‫‪011506‬‬ ‫‪011507‬‬ ‫‪011523‬‬ ‫‪011524‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪33.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011517‬‬ ‫‪011518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪18.00‬‬

‫מאריך‬

‫מאריך כדורי‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬

‫מתאם לביט ‪ +‬נעילה ‪DR 1/4‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪80‬‬

‫קוטר מ"מ‬ ‫‪11.5‬‬

‫אמק"ט‬ ‫‪011540‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪32.00‬‬

‫מאריך אוניברסלי כדורי‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪50‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011527‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011516‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪3.30‬‬

‫מעבר בוקסות ‪ 1/4‬לביט ‪1/4‬‬

‫מתאם לביט ‪ +‬נעילה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011590‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬

‫‪71‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪ 1/4‬על פס מתכת‬

‫סטים לבוקסות הנעה "‪ 1/4‬על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 10‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,9,10,11,12,13‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 10‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,9,10,11,12,14‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011331‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫‪011335‬‬

‫‪39.00‬‬

‫סטים בוקסות הנעה "‪ 1/4‬על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות מ"מ עמוק ‪ 10‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,9,10,11,12,13‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011431‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪69.00‬‬

‫סטים בוקסות הנעה "‪ 1/4‬על פס מתכת‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪011231‬‬ ‫סט בוקסות אינצ'י עמוק ‪ 9‬יח'‬ ‫‪3/16,7/32,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16,1/2‬‬

‫‪72‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪69.00‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/4‬‬

‫סט בוקסות ‪ 23‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011724‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪275.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 29‬יח' ‪ /‬מ"מ בקופסת מתכת‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011890‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪320.00‬‬

‫‪73‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/4‬‬

‫סט בוקסה מיני ‪ +‬ביטים ‪ 26‬יח' ‪SPLINE‬‬

‫כולל‪:‬‬ ‫‪ 18‬יח' ביטים‬ ‫‪ 5‬בוקסות ‪Spline 1/4‬‬ ‫‪6-7-8-10-13‬‬ ‫‪ 1‬רצ'ט מיני ‪1/4‬‬ ‫‪ 1‬מאריך "‪2‬‬ ‫‪ 1‬מתאם‬

‫מק"ט‬ ‫‪022035‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪195.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011621‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪280.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 21‬יח' ‪ /‬אינץ'‬

‫‪74‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/4‬‬

‫סט בוקסות "‪ - 1/4‬מיוחד "נגד החלקה" ‪ 42‬יח'‬ ‫קופסת מתכת ‪EVA +‬‬

‫כולל‪:‬‬ ‫‪ 22‬יח' ביטים‬ ‫‪ 13‬בוקסה "‪"Anti-Roll‬‬ ‫‪ 1‬ידית רצט לביטים ‪ -‬מתקפלת‬ ‫‪ 1‬רצט ‪1/4‬‬ ‫‪ 1‬מתאם ‪ +‬נעילה לביטים‬ ‫‪ 2‬מאריכים‬ ‫פרק אוניברסלי ‪450‬‬ ‫מתאם לביט ‪ +‬נעילה‬

‫מק"ט‬ ‫‪011895‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪410.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022038‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 28‬יח' "‪SPLINE 1/4‬‬

‫‪75‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/4‬‬

‫סט בוקסות ‪ 38‬יח' ‪ /‬מ"מ‬

‫‪DR 1/4‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪011738‬‬

‫סט בוקסות ‪ +‬ביטים ‪ 36‬יח' ‪ /‬מ"מ ‪ +‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011836‬‬

‫‪76‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪560.00‬‬

‫‪DR 1/4‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪239.00‬‬


‫סטים בוקסות משולב "‪1/2 +1/4‬‬

‫סט בוקסות משולב "‪ 34 1/2 + 1/4‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013834‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪560.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013759‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪750.00‬‬

‫סט בוקסות "‪ 70 1/2 + 1/4‬יח' ‪ /‬מ"מ‬

‫‪77‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬מ"מ‬ ‫‪L‬עומק‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪31.9‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪31.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012306‬‬ ‫‪012307‬‬ ‫‪012308‬‬ ‫‪012309‬‬ ‫‪012310‬‬ ‫‪012311‬‬ ‫‪012312‬‬ ‫‪012313‬‬ ‫‪012314‬‬ ‫‪012315‬‬ ‫‪012316‬‬ ‫‪012317‬‬ ‫‪012318‬‬ ‫‪012319‬‬ ‫‪012320‬‬ ‫‪012321‬‬ ‫‪012322‬‬ ‫‪012324‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬

‫מידה מ"מ'‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪ L‬עומק‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29.5‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012100‬‬ ‫‪012101‬‬ ‫‪012102‬‬ ‫‪012103‬‬ ‫‪012104‬‬ ‫‪012105‬‬ ‫‪012106‬‬ ‫‪012107‬‬ ‫‪012108‬‬ ‫‪012109‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫לפלגים‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫מ"מ ‪21‬‬

‫‪64‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.8‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.8‬‬

‫‪012220‬‬ ‫‪012221‬‬ ‫‪012222‬‬ ‫‪012442‬‬

‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪24.00‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬אינץ'‬

‫‪78‬‬


‫בוקסות עמוקות הנעה "‪3/8‬‬

‫בוקסה משושה עמוק ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬

‫‪ L‬עומק‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪31.8‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪31.8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012408‬‬ ‫‪012409‬‬ ‫‪012410‬‬ ‫‪012411‬‬ ‫‪012412‬‬ ‫‪012413‬‬ ‫‪012414‬‬ ‫‪012415‬‬ ‫‪012416‬‬ ‫‪012417‬‬ ‫‪012418‬‬ ‫‪012419‬‬ ‫‪012420‬‬ ‫‪012421‬‬ ‫‪012422‬‬ ‫‪012423‬‬ ‫‪012424‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪14.50‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪19.00‬‬

‫‪ L‬עומק‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29.5‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012201‬‬ ‫‪012202‬‬ ‫‪012203‬‬ ‫‪012204‬‬ ‫‪012205‬‬ ‫‪012206‬‬ ‫‪012207‬‬ ‫‪012208‬‬ ‫‪012209‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪17.50‬‬ ‫‪17.50‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬ ‫‪63.5‬‬

‫‪79‬‬


‫בוקסות הנעה "‪ 12 3/8‬צלעות‬

‫בוקסות ‪ 12‬צלעות הנעה ‪"3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪D2‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.3‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪25.5‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012363‬‬ ‫‪012364‬‬ ‫‪012365‬‬ ‫‪012366‬‬ ‫‪012367‬‬ ‫‪012368‬‬ ‫‪012369‬‬ ‫‪012370‬‬ ‫‪012371‬‬ ‫‪012372‬‬ ‫‪012373‬‬ ‫‪012374‬‬ ‫‪012376‬‬ ‫‪012377‬‬

‫סט בוקסות ‪ 12‬צלעות הנעה "‪3/8‬‬ ‫תאור‬ ‫‪ 12‬יחידות‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012392‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪67.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012381‬‬ ‫‪012382‬‬ ‫‪012383‬‬ ‫‪012384‬‬ ‫‪012385‬‬ ‫‪012386‬‬ ‫‪012387‬‬ ‫‪012388‬‬ ‫‪012389‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫בוקסות ‪ 12‬צלעות הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה אינצ'‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪7/16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪9/16‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪11/16‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪13/16‬‬ ‫‪7/8‬‬

‫בוקסות ‪ 12‬צלעות עמוקות הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪7/16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪9/16‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪11/16‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪13/16‬‬

‫‪80‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012270‬‬ ‫‪012271‬‬ ‫‪012272‬‬ ‫‪012273‬‬ ‫‪012274‬‬ ‫‪012275‬‬ ‫‪012276‬‬ ‫‪012277‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪17.50‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫בוקסות ‪ E‬טורקס פנימי הנעה ‪"3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪E4‬‬ ‫‪E5‬‬ ‫‪E6‬‬ ‫‪E7‬‬ ‫‪E8‬‬ ‫‪E10‬‬ ‫‪E11‬‬ ‫‪E12‬‬ ‫‪E14‬‬ ‫‪E16‬‬ ‫‪E18‬‬ ‫‪E20‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪30.5‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪D2‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪22‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012150‬‬ ‫‪012151‬‬ ‫‪012152‬‬ ‫‪012153‬‬ ‫‪012154‬‬ ‫‪012156‬‬ ‫‪012157‬‬ ‫‪012158‬‬ ‫‪012160‬‬ ‫‪012162‬‬ ‫‪012164‬‬ ‫‪012166‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪13.00‬‬

‫בוקסה פלגים מגנטי‬ ‫מידה‬ ‫‪ 16‬מ"מ‬ ‫‪ 18‬מ"מ‬ ‫‪ 21‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪012246‬‬ ‫‪012248‬‬ ‫‪012251‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫סטים בוקסות הנעה ‪ "3/8‬עם פס מתכת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 12‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 15‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22‬‬ ‫סט בוקסות עמוק מ"מ ‪ 11‬יח'‬ ‫‪8,10,11,12,13,14,15,17,18,19‬‬ ‫סט בוקסות עמוק מ"מ ‪ 12‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19‬‬ ‫סט בוקסות אינץ' ‪ 9‬יח'‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012334‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪85.00‬‬

‫‪012350‬‬

‫‪110.00‬‬

‫‪012431‬‬

‫‪121.00‬‬

‫‪012434‬‬

‫‪129.00‬‬

‫‪012115‬‬

‫‪61.00‬‬

‫‪81‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫בוקסות טורקס ארוך הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪84‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022962‬‬ ‫‪022963‬‬ ‫‪022964‬‬ ‫‪022965‬‬ ‫‪022966‬‬ ‫‪022968‬‬ ‫‪022969‬‬ ‫‪022970‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022861‬‬ ‫‪022862‬‬ ‫‪022863‬‬ ‫‪022864‬‬ ‫‪022865‬‬ ‫‪022866‬‬ ‫‪022867‬‬ ‫‪022868‬‬ ‫‪022869‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫בוקסות ביט טורקס הנעה ‪"3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬

‫‪82‬‬

‫‪ L‬אורך כללי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫בוקסות אלן מ"מ הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪BL‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022882‬‬ ‫‪022883‬‬ ‫‪022884‬‬ ‫‪022885‬‬ ‫‪022886‬‬ ‫‪022887‬‬ ‫‪022888‬‬ ‫‪022890‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022843‬‬ ‫‪022844‬‬ ‫‪022845‬‬ ‫‪022846‬‬ ‫‪022847‬‬ ‫‪022848‬‬ ‫‪022849‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪D2‬רוחב‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022941‬‬ ‫‪022942‬‬ ‫‪022943‬‬ ‫‪022944‬‬ ‫‪022945‬‬ ‫‪022946‬‬ ‫‪022947‬‬ ‫‪022948‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬

‫בוקסות אלן אינצ'י הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪1/8‬‬ ‫"‪5/32‬‬ ‫"‪3/16‬‬ ‫"‪7/32‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫"‪5/16‬‬ ‫"‪3/8‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪BL‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫בוקסות אלן ארוך מ"מ הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪BL‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫בוקסות אלן כדורי מ"מ הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪BL‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022983‬‬ ‫‪022984‬‬ ‫‪022985‬‬ ‫‪022986‬‬ ‫‪022987‬‬ ‫‪022988‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪83‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫סטים בוקסות אלן הנעה "‪ 3/8‬על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות אלן מ"מ קצר ‪ 7‬יח'‬ ‫‪2.5,3,4,5,6,8,10‬‬ ‫סט בוקסות אלן מ"מ קצר ‪ 6‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,10‬‬ ‫סט בוקסות אלן מ"מ ארוך ‪ 6‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,9‬‬ ‫סט בוקסות אלן מ"מ ארוך ‪ 7‬יח'‬ ‫‪4,5,6,7,8,9,10‬‬ ‫סט בוקסות טורקס ‪ 9‬יח'‬ ‫‪T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022620‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪77.00‬‬

‫‪022961‬‬

‫‪77.00‬‬

‫‪022955‬‬

‫‪85.00‬‬

‫‪022956‬‬

‫‪101.00‬‬

‫‪022967‬‬

‫‪109.00‬‬

‫בוקסות ביט ‪ +‬הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪PH1‬‬ ‫‪PH2‬‬ ‫‪PH3‬‬

‫‪L‬אורך כללי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪D2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022801‬‬ ‫‪022802‬‬ ‫‪022803‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫‪D2‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022821‬‬ ‫‪022822‬‬ ‫‪022823‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫בוקסות ביט פוזידרייב הנעה "‪3/8‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪PZ1‬‬ ‫‪PZ2‬‬ ‫‪PZ3‬‬

‫‪84‬‬

‫‪ L‬אורך כללי‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪3/8‬‬

‫רצט מתכת קל במיוחד‬ ‫אורך‬ ‫‪242‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012587‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012532‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪106.00‬‬

‫רצט ידית מתכת ‪ 45‬שן‬ ‫אורך‬ ‫‪200‬‬

‫רצט ידית פלסטיק ‪ 45‬שן‬ ‫אורך‬ ‫‪200‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012533‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪117.00‬‬

‫רצט ‪ 72‬שן‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012563‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪105.00‬‬

‫רצט ארוך‪ 250 -‬מ"מ ‪ 45‬שן‬ ‫אורך‬ ‫‪250‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012534‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪120.00‬‬

‫‪85‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪3/8‬‬

‫רצט ידית פרק‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012502‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪144.00‬‬

‫ידית רצט מיני ‪ +‬הארכה‬ ‫אורך רצט מיני‬ ‫‪ 110‬מ"מ‬

‫אורך כולל‬ ‫‪ 280‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪012588‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪125.00‬‬

‫רצט דגם ‪BOXER‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012561‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬

‫ידית "‪T 3/8‬‬

‫‪86‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫ידית ברך "‪8‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪59.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012522‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪106.00‬‬

‫ידית ברך "‪15‬‬

‫מעבר‬

‫ז"‪3/8-1/4‬נ‬

‫מעבר‬

‫ז"‪3/8-1/2‬נ‬

‫מק"ט‬ ‫‪012510‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.00‬‬

‫פרק אוניברסלי‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012545‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪38.00‬‬

‫פרק אוניברסלי ‪ +‬נעילה‬

‫פרק אוניברסלי ‪450‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012610‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪29.00‬‬

‫* לעבודה במקומות צרים‬ ‫* מגדיל את זווית העבודה ל‪ 45‬מעלות‬

‫‪87‬‬


‫אביזרים לבוקסות "‪3/8‬‬

‫מתאם לביט‪+‬נעילה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012590‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪20.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012527‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫מעבר למאריך כדורי קצר‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪45‬‬

‫מאריך‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪12‬‬ ‫"‪14‬‬ ‫"‪24‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012506‬‬ ‫‪012507‬‬ ‫‪012508‬‬ ‫‪012567‬‬ ‫‪012568‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪29.50‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012523‬‬ ‫‪012516‬‬ ‫‪012518‬‬ ‫‪012551‬‬ ‫‪012552‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪71.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪012542‬‬ ‫‪012543‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪36.00‬‬

‫מאריך כדורי‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪10‬‬ ‫"‪14‬‬ ‫"‪24‬‬

‫מאריך‪ +‬נעילה‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪10‬‬

‫‪88‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫סט בוקסה ‪ 52‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012756‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪450.00‬‬

‫ ‬ ‫סט בוקסה ‪ 14‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012714‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪290.00‬‬

‫‪89‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪3/8‬‬

‫סט בוקסה ‪ 19‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012719‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪380.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 22‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012723‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪325.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 20‬יח' ‪ /‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012620‬‬

‫‪90‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪330.00‬‬


‫סטים בוקסות "‪3/8‬‬

‫סט בוקסה ‪ 33‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012733‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪510.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 35‬יח'‪ +‬מפתח טורקס ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012835‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪339.00‬‬

‫‪91‬‬


‫סטים בוקסות "‪3/8‬‬

‫סט בוקסה ‪ 44‬יח' ‪ /‬מ"מ‪ +‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012844‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪550.00‬‬

‫סט בוקסה ‪ 90‬יח' ‪ /‬מ"מ‪ +‬אינץ'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪012890‬‬

‫‪92‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪739.00‬‬


‫בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1 1/16‬‬ ‫"‪1 1/8‬‬ ‫"‪1 3/16‬‬ ‫"‪1 1/4‬‬

‫לפלגים‬

‫"‪5/8‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫מ"מ ‪21‬‬ ‫מ"מ ‪16‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪64‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪64‬‬

‫‪I‬עומק‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪43.9‬‬

‫‪D1‬רוחב‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪43.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013308‬‬ ‫‪013309‬‬ ‫‪013310‬‬ ‫‪013311‬‬ ‫‪013312‬‬ ‫‪013313‬‬ ‫‪013314‬‬ ‫‪013315‬‬ ‫‪013316‬‬ ‫‪013317‬‬ ‫‪013318‬‬ ‫‪013319‬‬ ‫‪013320‬‬ ‫‪013321‬‬ ‫‪013322‬‬ ‫‪013323‬‬ ‫‪013324‬‬ ‫‪013325‬‬ ‫‪013326‬‬ ‫‪013327‬‬ ‫‪013328‬‬ ‫‪013329‬‬ ‫‪013330‬‬ ‫‪013332‬‬ ‫‪013334‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.50‬‬ ‫‪18.50‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪24.00‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪41.9‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪41.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013101‬‬ ‫‪013102‬‬ ‫‪013103‬‬ ‫‪013104‬‬ ‫‪013105‬‬ ‫‪013106‬‬ ‫‪013107‬‬ ‫‪013108‬‬ ‫‪013109‬‬ ‫‪013110‬‬ ‫‪013111‬‬ ‫‪013112‬‬ ‫‪013113‬‬ ‫‪013115‬‬ ‫‪013114‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪013220‬‬ ‫‪013221‬‬ ‫‪013621‬‬ ‫‪013616‬‬

‫‪13.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪13.00‬‬

‫‪93‬‬


‫בוקסות הנעה "‪ 1/2‬עמוק‬

‫בוקסה משושה עמוק ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ D2‬קוטר ‪ D1‬רוחב‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪28‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013408‬‬ ‫‪013409‬‬ ‫‪013410‬‬ ‫‪013411‬‬ ‫‪013412‬‬ ‫‪013413‬‬ ‫‪013414‬‬ ‫‪013415‬‬ ‫‪013416‬‬ ‫‪013417‬‬ ‫‪013418‬‬ ‫‪013419‬‬ ‫‪013420‬‬ ‫‪013421‬‬ ‫‪013422‬‬ ‫‪013423‬‬ ‫‪013424‬‬ ‫‪013425‬‬ ‫‪013427‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪27.50‬‬ ‫‪27.50‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫‪ I‬עומק‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪ D2‬קוטר ‪ D1‬רוחב‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪33‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013201‬‬ ‫‪013202‬‬ ‫‪013203‬‬ ‫‪013204‬‬ ‫‪013205‬‬ ‫‪013206‬‬ ‫‪013207‬‬ ‫‪013208‬‬ ‫‪013209‬‬ ‫‪013210‬‬ ‫‪013211‬‬ ‫‪013212‬‬ ‫‪013213‬‬ ‫‪013214‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪56.00‬‬

‫בוקסה משושה עמוק ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1 1/16‬‬ ‫"‪1 1/8‬‬ ‫"‪1 1/4‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬

‫בוקסה פלגים ‪ -‬מגנטי‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪94‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013236‬‬ ‫‪013238‬‬ ‫‪013241‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪37.00‬‬


‫בוקסות הנעה "‪ 12 1/2‬צלעות‬

‫בוקסות ‪ 12‬צלעות הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪D1‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪13.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪29.9‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013365‬‬ ‫‪013366‬‬ ‫‪013367‬‬ ‫‪013368‬‬ ‫‪013369‬‬ ‫‪013370‬‬ ‫‪013371‬‬ ‫‪013372‬‬ ‫‪013373‬‬ ‫‪013374‬‬ ‫‪013376‬‬ ‫‪013377‬‬ ‫‪013379‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪12.50‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪15.00‬‬

‫בוקסות עמוק הנעה "‪ 12 1/2‬פינות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013465‬‬ ‫‪013466‬‬ ‫‪013467‬‬ ‫‪013468‬‬ ‫‪013469‬‬ ‫‪013470‬‬ ‫‪013471‬‬ ‫‪013472‬‬ ‫‪013473‬‬ ‫‪013474‬‬ ‫‪013475‬‬ ‫‪013476‬‬ ‫‪013477‬‬ ‫‪013478‬‬ ‫‪013479‬‬

‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 12‬צלעות הנעה "‪1/2‬‬ ‫תאור‬ ‫‪ 13‬יחידות‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013393‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫‪95‬‬


‫בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫‪SPLINE‬‬

‫בוקסה משושה "‪SPLINE - 1/2‬‬ ‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪ D1‬רוחב‬ ‫מידה מ"מ‬

‫‪13.8‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫* השיניים המיוחדות שומרות על ראש הבורג‬ ‫* ניתן לעבודה ב‪ 6-‬צלעות‪ 12 ,‬צלעות‪ ,‬מרובע וכוכב‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013630‬‬ ‫‪013631‬‬ ‫‪013632‬‬ ‫‪013633‬‬ ‫‪013634‬‬ ‫‪013635‬‬ ‫‪013636‬‬ ‫‪013637‬‬ ‫‪013638‬‬ ‫‪013639‬‬ ‫‪013640‬‬ ‫‪013641‬‬ ‫‪013642‬‬ ‫‪013643‬‬ ‫‪013644‬‬ ‫‪013645‬‬ ‫‪013646‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬

‫בוקסות ‪ E‬טורקס פנימי הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪E12‬‬ ‫‪E14‬‬ ‫‪E16‬‬ ‫‪E18‬‬ ‫‪E20‬‬ ‫‪E22‬‬ ‫‪E24‬‬

‫‪96‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023612‬‬ ‫‪023614‬‬ ‫‪023616‬‬ ‫‪023618‬‬ ‫‪023620‬‬ ‫‪023622‬‬ ‫‪023624‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬


‫בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫בוקסות טורקס הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023863‬‬ ‫‪023864‬‬ ‫‪023865‬‬ ‫‪023866‬‬ ‫‪023867‬‬ ‫‪023868‬‬ ‫‪023869‬‬ ‫‪023870‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪18.00‬‬

‫סט בוקסות טורקס הנעה "‪ 8 1/2‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023875‬‬

‫תאור‬ ‫‪T20-T55‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪130.00‬‬

‫‪T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55‬‬

‫בוקסות טורקס ארוך הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023963‬‬ ‫‪023964‬‬ ‫‪023965‬‬ ‫‪023966‬‬ ‫‪023967‬‬ ‫‪023968‬‬ ‫‪023969‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪145‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023981‬‬ ‫‪023982‬‬ ‫‪023983‬‬ ‫‪023984‬‬ ‫‪023985‬‬ ‫‪023986‬‬ ‫‪023987‬‬ ‫‪023988‬‬ ‫‪023999‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪40.00‬‬

‫בוקסות ריבה הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪M7‬‬ ‫‪M8‬‬ ‫‪M9‬‬ ‫‪M10‬‬ ‫‪M11‬‬ ‫‪M12‬‬ ‫‪M13‬‬ ‫‪M14‬‬ ‫‪M9‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪170‬‬

‫סט בוקסות ריבה הנעה "‪ 7 1/2‬יח'‬ ‫מידה‬ ‫‪M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023995‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪240.00‬‬

‫‪97‬‬


‫בוקסות אימפקט (כח) ‪1/2" -‬‬

‫בוקסות אלן אימפקט (כח) "‪ 1/2-‬פלדה מיוחדת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪023406‬‬ ‫‪023408‬‬ ‫‪023410‬‬ ‫‪023412‬‬ ‫‪023414‬‬ ‫‪023417‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪39.00‬‬

‫בוקסות ‪ TORX‬אימפקט (כח) "‪ 1/2‬פלדה מיוחדת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪023459‬‬ ‫‪023460‬‬ ‫‪023461‬‬ ‫‪023462‬‬ ‫‪023463‬‬ ‫‪023465‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪34.00‬‬

‫בוקסות ביט כוכב ‪ 12‬צלעות‬ ‫* לא לשימוש בפטיש אויר‬

‫בוקסות ביט כוכב‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬

‫אורך ביט‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023708‬‬ ‫‪023710‬‬ ‫‪023712‬‬ ‫‪023714‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫בוקסות ביט כוכב ארוך‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪98‬‬

‫אורך ביט‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023972‬‬ ‫‪023974‬‬ ‫‪023976‬‬ ‫‪023978‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬


‫בוקסות אלן אימפקט (כח) ‪1/2" -‬‬

‫בוקסה ביט אלן אימפקט "‪ 1/2-‬קצר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪023420‬‬ ‫‪023421‬‬ ‫‪023422‬‬ ‫‪023424‬‬ ‫‪023426‬‬ ‫‪023428‬‬ ‫‪023430‬‬ ‫‪023433‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪28.00‬‬

‫בוקסה ביט אלן אימפקט "‪ 1/2-‬ארוך‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך מ"מ‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023438‬‬ ‫‪023439‬‬ ‫‪023440‬‬ ‫‪023442‬‬ ‫‪023444‬‬ ‫‪023446‬‬ ‫‪023447‬‬ ‫‪023449‬‬ ‫‪023450‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪43.00‬‬

‫‪99‬‬


‫בוקסות אלן טורקס אימפקט (כח) "‪1/2‬‬

‫בוקסה ביט טורקס אימפקט ‪ 1/2-‬קצר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬ ‫‪T70‬‬ ‫‪T80‬‬ ‫‪T90‬‬ ‫‪T100‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪023470‬‬ ‫‪023471‬‬ ‫‪023472‬‬ ‫‪023473‬‬ ‫‪023474‬‬ ‫‪023475‬‬ ‫‪023476‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬

‫בוקסה ביט טורקס אימפקט ‪ 1/2-‬ארוך‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬ ‫‪T60‬‬

‫‪100‬‬

‫‪ L‬אורך מ"מ‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023480‬‬ ‫‪023481‬‬ ‫‪023483‬‬ ‫‪023484‬‬ ‫‪023485‬‬ ‫‪023486‬‬ ‫‪023487‬‬ ‫‪023488‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬


‫בוקסות אלן הנעה "‪1/2‬‬

‫בוקסות אלן הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023884‬‬ ‫‪023885‬‬ ‫‪023886‬‬ ‫‪023887‬‬ ‫‪023888‬‬ ‫‪023889‬‬ ‫‪023890‬‬ ‫‪023892‬‬ ‫‪023894‬‬ ‫‪023897‬‬ ‫‪023898‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023942‬‬ ‫‪023943‬‬ ‫‪023944‬‬ ‫‪023945‬‬ ‫‪023946‬‬ ‫‪023947‬‬ ‫‪023948‬‬ ‫‪023949‬‬ ‫‪023950‬‬ ‫‪023951‬‬ ‫‪023952‬‬ ‫‪023953‬‬ ‫‪023954‬‬ ‫‪023955‬‬ ‫‪023956‬‬ ‫‪023957‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪56.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023899‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪210.00‬‬

‫בוקסות אלן ארוך הנעה "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬

‫סט בוקסות אלן "‪ 9 1/2‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪4,5,6,7,8,10,12,14,17‬‬

‫‪101‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪ 1/2‬על פס מתכת‬

‫סט בוקסות ‪ E‬טורקס "‪ 1/2‬על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות טורקס פנימי ‪ 7‬יח' על פס מתכת‬

‫מק"ט‬ ‫‪023629‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪95.00‬‬

‫‪E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24‬‬

‫בוקסות רגילות על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 15‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 9‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,17,19‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 14‬יח'‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24‬‬ ‫סט בוקסות אינץ' ‪ 10‬יח'‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013350‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪160.00‬‬

‫‪013352‬‬

‫‪85.00‬‬

‫‪013335‬‬

‫‪160.00‬‬

‫‪013150‬‬

‫‪120.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013437‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫‪013450‬‬

‫‪360.00‬‬

‫‪013250‬‬

‫‪230.00‬‬

‫בוקסות עמוק על פס מתכת‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות מ"מ עמוק ‪ 7‬יח'‬ ‫‪10,13,15,17,19,22,24‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ עמוק ‪ 15‬יח'‬ ‫‪8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22‬‬ ‫סט בוקסות אינץ' עמוק ‪ 10‬יח'‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16‬‬

‫‪102‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫רצט מתכת קל במיוחד ‪ 72‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪305‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013587‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪125.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013532‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪140.00‬‬

‫רצט ידית מתכת ‪ 45‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪240‬‬

‫רצט ידית פלסטיק ‪ 45‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪240‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013533‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪159.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013530‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪140.00‬‬

‫רצט ידית פלסטיק ‪ 60‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪245‬‬

‫‪103‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫רצט ‪ 72‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪250‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013563‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪159.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013534‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪175.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013537‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪180.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013561‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫רצט ארוך‪ 350 -‬מ"מ ‪ 45‬שן‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪350‬‬

‫רצט ראש מיקרו קטן ‪ 72‬שן‬

‫רצט דגם "בוקסר"‬

‫‪104‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪1/2‬‬ ‫ידית ברך "‪10‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪250‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪95.00‬‬

‫ידית ברך "‪15‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪380‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪115.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013524‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013522‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪135.00‬‬

‫ידית ברך "‪18‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪450‬‬

‫ידית ברך "‪24‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪600‬‬

‫ידית ‪ T‬הנעה "‪ 450 1/2‬מ"מ‬ ‫אורך‬ ‫‪ 450‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪013525‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫ידית ‪T‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪40.00‬‬

‫‪105‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫מעבר‬

‫ז"‪3/8-1/2‬נ ז"‪1/2-3/8‬נ‬

‫תיאור‬

‫‪3/8‬ז‪1/2-‬נ‬ ‫ז‪3/8-1/2‬נ‬

‫מק"ט‬ ‫‪013510‬‬ ‫‪012512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪6.00‬‬

‫מעבר מרינג רצט לבוקסות "‪1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪034298‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪48.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪31.50‬‬

‫פרק אוניברסלי‬

‫פרק אוניברסלי ‪ +‬נעילה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013545‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪49.00‬‬

‫פרק אוניברסלי ‪450‬‬ ‫* לעבודה במקומות צרים‬ ‫* מגדיל את זווית העבודה ב‪ 45-‬מעלות‬

‫מק"ט‬ ‫‪013610‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪41.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013590‬‬

‫ממחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬

‫מתאם לביט ‪ +‬נעילה‬

‫‪106‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫סט מאריכים כדורי הנעה ‪ 7 1/4 ,3/8 ,1/2‬יח'‬ ‫מידות‬ ‫"‪1/4 - 4", 6‬‬ ‫"‪3/8 - 3", 6", 10‬‬ ‫"‪1/2 - 5"-10‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013518‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪199.00‬‬

‫מעביר מאריך כדורי קצר ‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪50‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013527‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪17.00‬‬

‫מאריך‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫"‪10‬‬ ‫"‪15‬‬ ‫"‪24‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013505‬‬ ‫‪013506‬‬ ‫‪013507‬‬ ‫‪013567‬‬ ‫‪013568‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013516‬‬ ‫‪013517‬‬ ‫‪013551‬‬ ‫‪013552‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪105.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013542‬‬ ‫‪013543‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪49.00‬‬

‫מאריך כדורי‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪5‬‬ ‫"‪10‬‬ ‫"‪15‬‬ ‫"‪24‬‬

‫מאריך ‪ +‬נעילה‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪5‬‬ ‫"‪10‬‬

‫‪107‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫סט בוקסות "‪ 24 1/2‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013624‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪490.00‬‬

‫סט בוקסות משולב "‪ 34 1/2 + 1/4‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013834‬‬

‫‪108‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪560.00‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫סט בוקסה ‪ + 1/2‬ביטים ‪ 47‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫קופסת מתכת‬ ‫מגש ‪EVA‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013890‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪670.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013996‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1350.00‬‬

‫סט בוקסה "‪ 26 1/2‬יח'‬

‫סט מגנטים פנימיים לבוקסות ‪ 10-19‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪095065‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪31.00‬‬

‫‪109‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫סט בוקסות ‪ 20‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013720‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪395.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 32‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013732‬‬

‫‪110‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪590.00‬‬


‫סטים בוקסות "‪1/2‬‬

‫סט בוקסות ‪ 23‬יח' ‪ /‬מ"מ בקופסת מתכת‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013891‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪375.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 70 1/4 +1/2‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013759‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪750.00‬‬

‫‪111‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪1/2‬‬

‫סט בוקסות ‪ 127‬יח' מ"מ "‪ / 1/2", 3/8", 1/4‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013741‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1890.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 118‬יח' ‪ / 1/2 ,3/8 ,1/4‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪013743‬‬

‫‪112‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1700.00‬‬


‫סטים בוקסות "‪1/2‬‬

‫סט בוקסות ‪ 18‬יח' ‪ /‬אינץ'‬

‫סט בוקסות ‪ 149‬יח' ‪ /‬מ"מ ‪ +‬אינץ'‬

‫מק"ט‬ ‫‪013618‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪410.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013849‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1990.00‬‬

‫‪113‬‬


‫בוקסות הנעה "‪3/4‬‬ ‫בוקסה משושה ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪ D1‬קוטר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪68‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014351‬‬ ‫‪014352‬‬ ‫‪014353‬‬ ‫‪014354‬‬ ‫‪014355‬‬ ‫‪014356‬‬ ‫‪014358‬‬ ‫‪014359‬‬ ‫‪014361‬‬ ‫‪014362‬‬ ‫‪014364‬‬ ‫‪014367‬‬ ‫‪014368‬‬ ‫‪014370‬‬ ‫‪014373‬‬ ‫‪014378‬‬ ‫‪014382‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪57.00‬‬

‫בוקסה משושה ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1.1/16‬‬ ‫"‪1.1/8‬‬ ‫"‪1.3/16‬‬ ‫"‪1.1/4‬‬ ‫"‪1.5/16‬‬ ‫"‪1.3/8‬‬ ‫"‪1.7/16‬‬ ‫"‪1.1/2‬‬ ‫"‪1.9/16‬‬ ‫"‪1.5/8‬‬ ‫"‪1.11/16‬‬ ‫"‪1.3/4‬‬ ‫"‪1.13/16‬‬ ‫"‪1.7/8‬‬ ‫"‪2‬‬

‫‪114‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪ D2‬רוחב‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪ D1‬קוטר‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪68‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014101‬‬ ‫‪014102‬‬ ‫‪014103‬‬ ‫‪014104‬‬ ‫‪014105‬‬ ‫‪014106‬‬ ‫‪014107‬‬ ‫‪014108‬‬ ‫‪014109‬‬ ‫‪014110‬‬ ‫‪014111‬‬ ‫‪014112‬‬ ‫‪014113‬‬ ‫‪014114‬‬ ‫‪014115‬‬ ‫‪014116‬‬ ‫‪014117‬‬ ‫‪014118‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪70.00‬‬


‫סטים בוקסות הנעה "‪3/4‬‬

‫סט בוקסות ‪ 21‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪014721‬‬ ‫‪ 16‬בוקסות‬ ‫מ"מ ‪19,21,22,23,24,27,30,32,36,38,41,46,50-‬‬ ‫‪1‬רצ'ט‬ ‫ידית ‪T‬‬ ‫‪ 3‬מאריך "‪4", 8", 16‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1200.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪014621‬‬ ‫‪ 16‬בוקסות‬ ‫‪7/8,15/16,1 1/16,1 1/8,1 3/16,1 1/4,1 5/16‬‬ ‫"‪1 3/8,1 7/16, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 13/16, 1 7/8, 2‬‬ ‫‪1‬רצ'ט‬ ‫ידית ‪T‬‬ ‫‪ 3‬מאריך "‪16", 8", 4‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1200.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 21‬יח' ‪ /‬אינץ'‬

‫‪115‬‬


‫אביזרים לבוקסות הנעה "‪3/4‬‬

‫ידית רצ'ט "‪3/4 20‬‬

‫‪DR.‬‬

‫‪3/4‬‬

‫ידית רצ'ט "‪1‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014501‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪295.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪015501‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪680.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪88.00‬‬

‫‪DR.‬‬

‫"‪1‬‬

‫ידית "‪DR. 3/4 ,T 18‬‬

‫ידית ברך ‪DR. 3/4‬‬

‫אורך מ"מ‬ ‫‪500‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014511‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪165.00‬‬

‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/4"-4‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪8‬‬ ‫"‪16‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014502‬‬ ‫‪014504‬‬ ‫‪014506‬‬ ‫‪014507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מאריך‬

‫מעבר‬

‫ז"‪1/2-3/4‬נ ז"‪3/4-1/2‬נ‬

‫מידה אינץ'‬ ‫ז"‪3/4-1/2‬נ‬ ‫ז"‪1/2-3/4‬נ‬

‫מק"ט‬ ‫‪014510‬‬ ‫‪014513‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪24.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪014509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪115.00‬‬

‫פרק אוניברסלי‬

‫‪116‬‬


‫בוקסות שחורות הנעה "‪1/2‬‬

‫בוקסות שחורות ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪44.3‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023160‬‬ ‫‪023161‬‬ ‫‪023162‬‬ ‫‪023163‬‬ ‫‪023164‬‬ ‫‪023165‬‬ ‫‪023166‬‬ ‫‪023167‬‬ ‫‪023168‬‬ ‫‪023169‬‬ ‫‪023170‬‬ ‫‪023171‬‬ ‫‪023172‬‬ ‫‪023174‬‬ ‫‪023175‬‬ ‫‪023176‬‬ ‫‪023177‬‬ ‫‪023180‬‬ ‫‪023182‬‬ ‫‪023183‬‬ ‫‪023184‬‬ ‫‪023186‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪47.00‬‬

‫בוקסות שחורות ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬

‫‪L‬אורך‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪36.4‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023101‬‬ ‫‪023102‬‬ ‫‪023103‬‬ ‫‪023104‬‬ ‫‪023105‬‬ ‫‪023106‬‬ ‫‪023107‬‬ ‫‪023108‬‬ ‫‪023109‬‬ ‫‪023110‬‬ ‫‪023111‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪27.00‬‬

‫בוקסה כח מגנטי‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3/8‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023651‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪39.00‬‬

‫‪117‬‬


‫בוקסות כח שחור עמוק "‪1/2‬‬

‫בוקסות כח שחור עמוק‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪446‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023260‬‬ ‫‪023261‬‬ ‫‪023262‬‬ ‫‪023263‬‬ ‫‪023264‬‬ ‫‪023265‬‬ ‫‪023266‬‬ ‫‪023267‬‬ ‫‪023268‬‬ ‫‪023269‬‬ ‫‪023270‬‬ ‫‪023271‬‬ ‫‪023272‬‬ ‫‪023273‬‬ ‫‪023274‬‬ ‫‪023275‬‬ ‫‪023277‬‬ ‫‪023280‬‬ ‫‪023282‬‬ ‫‪023283‬‬ ‫‪023284‬‬ ‫‪023286‬‬ ‫‪023288‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪82.00‬‬

‫בוקסות כח שחור עמוק ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪7/16‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪9/16‬‬ ‫"‪5/8‬‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1 1/16‬‬ ‫"‪1 1/8‬‬ ‫"‪1 3/16‬‬ ‫"‪1 1/4‬‬

‫‪118‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪44.6‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023201‬‬ ‫‪023202‬‬ ‫‪023203‬‬ ‫‪023204‬‬ ‫‪023205‬‬ ‫‪023206‬‬ ‫‪023207‬‬ ‫‪023208‬‬ ‫‪023209‬‬ ‫‪023210‬‬ ‫‪023211‬‬ ‫‪023212‬‬ ‫‪023213‬‬ ‫‪023214‬‬ ‫‪023215‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪50.00‬‬


‫בוקסות ‪ TWIST‬הנעה "‪1/2‬‬

‫בוקסות כח שחורות "‪1/2‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪L‬אורך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪TWIST -‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013667‬‬ ‫‪013669‬‬ ‫‪013671‬‬ ‫‪013672‬‬

‫סט בוקסה ‪ 4 TWIST‬יח' ‪ -‬לחליצת אומים שחוקים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪17-19-21-22‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪013690‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪305.00‬‬

‫סט בוקסה כוח‪ +‬שרוול פלסטי ‪ 3‬יח'‬ ‫מיוחד לגלגלי מגנזיום‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪17,19,21‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023391‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪148.00‬‬

‫‪119‬‬


‫אביזרים לבוקסות כח הנעה "‪1/2‬‬

‫מאריכים‬ ‫‪ L‬אורך כללי‬ ‫"‪ 75-3‬מ"מ‬ ‫"‪ 150-6‬מ"מ‬ ‫"‪ 250-10‬מ"מ‬

‫מק"ט‬ ‫‪023505‬‬ ‫‪023506‬‬ ‫‪023507‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪46.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023509‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪40.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023510‬‬ ‫‪023512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪27.00‬‬

‫פרק אוניברסלי‬ ‫תיאור‬ ‫פרק אוניברסלי‬

‫מעברים‬ ‫ז‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫"‪3/4‬‬

‫נ‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫סטים בוקסות כח‬ ‫תיאור‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 10‬יח'‬ ‫‪10,11,12,13,14,17,19,21,22,24‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ ‪ 14‬יח'‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17‬‬ ‫‪19,21,22,24,26,27‬‬ ‫סט בוקסות אינץ' ‪ 14‬יח'‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4‬‬ ‫‪13/16,7/8,15/16,1 1/16,1 1/8,1 1/4‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ עמוק ‪ 10‬יח' בקופסא‬ ‫‪10,11,12,13,14,17,19,21,22,24‬‬ ‫סט בוקסות מ"מ עמוק ‪ 14‬יח' בקופסא‬ ‫‪10,11,12,13,14,15,16,17,19,‬‬ ‫‪21,22,24,26,27‬‬ ‫סט בוקסות אינץ' עמוק ‪ 14‬יח' בקופסא‬ ‫‪3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4‬‬ ‫‪13/16,7/8,15/16,1,1 1/16,1 1/8,1 1/4‬‬

‫‪120‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪023191‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫‪023192‬‬

‫‪240.00‬‬

‫‪023146‬‬

‫‪299.00‬‬

‫‪023291‬‬

‫‪280.00‬‬

‫‪023296‬‬

‫‪405.00‬‬

‫‪023246‬‬

‫‪450.00‬‬


‫אביזרים לבוקסות כח "‪3/4‬‬

‫מפלדת כרום ואנדיום ‪ -‬קושי לחיים ‪DIN ISO 5746, 53 HRC‬‬

‫אביזרים לבוקסות כוח ‪ /‬מ"מ‬ ‫תיאור‬ ‫מאריך ‪ 150‬מ"מ "‪3/4‬‬ ‫מאריך ‪ 200‬מ"מ "‪3/4‬‬ ‫מאריך ‪ 250‬מ"מ "‪3/4‬‬ ‫פרק אוניברסלי "‪3/4‬‬ ‫מעבר ז‪3/4" 1/2-‬נ‬ ‫מעבר ז‪3/4" - 1‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024516‬‬ ‫‪024518‬‬ ‫‪024520‬‬ ‫‪024509‬‬ ‫‪024510‬‬ ‫‪024512‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪123.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪62.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024194‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪370.00‬‬

‫סטים בוקסה כח רגיל "‪3/4‬‬ ‫תאור‬ ‫סט ‪ 8‬יח' מ"מ‬ ‫‪26,27,29,30,32,35,36,38‬‬ ‫‪024143‬‬ ‫סט ‪ 8‬יח' אינץ'‬ ‫‪1,1 1/16,1 1/8,1 1/4,1 5/16,1 3/8,1 7/16,1 1/2‬‬

‫‪380.00‬‬

‫מפתח גלגלים למשאית ‪ /‬מכפיל כח‬ ‫מק"ט‬ ‫חלוקת כח‬ ‫מומנט‬ ‫‪4800NM‬‬ ‫‪025300‬‬ ‫‪1:65‬‬ ‫* כולל בוקסה הנעה "‪ 1‬מידה ‪ 30‬ו‪ 33 -‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪890.00‬‬

‫‪121‬‬


‫בוקסות שחורות הנעה "‪3/4‬‬

‫בוקסות כוח שחור ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪72‬‬

‫בוקסות כוח שחור ‪ /‬אינץ'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1 1/16‬‬ ‫"‪1 1/8‬‬ ‫"‪1 3/16‬‬ ‫"‪1 1/4‬‬ ‫"‪1 5/16‬‬ ‫"‪1 3/8‬‬ ‫"‪1 7/16‬‬ ‫"‪1 1/2‬‬ ‫"‪1 9/16‬‬ ‫"‪1 5/8‬‬ ‫"‪1 11/16‬‬ ‫"‪1 3/4‬‬ ‫"‪1 13/16‬‬ ‫"‪1 7/8‬‬ ‫"‪1 15/16‬‬ ‫"‪2‬‬

‫‪122‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪71.4‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪54‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024157‬‬ ‫‪024158‬‬ ‫‪024159‬‬ ‫‪024160‬‬ ‫‪024161‬‬ ‫‪024162‬‬ ‫‪024163‬‬ ‫‪024164‬‬ ‫‪024165‬‬ ‫‪024166‬‬ ‫‪024167‬‬ ‫‪024168‬‬ ‫‪024170‬‬ ‫‪024172‬‬ ‫‪024173‬‬ ‫‪024174‬‬ ‫‪024175‬‬ ‫‪024176‬‬ ‫‪024178‬‬ ‫‪024180‬‬ ‫‪024181‬‬ ‫‪024186‬‬ ‫‪024187‬‬ ‫‪024188‬‬ ‫‪024190‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪110.00‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024100‬‬ ‫‪024101‬‬ ‫‪024102‬‬ ‫‪024103‬‬ ‫‪024104‬‬ ‫‪024105‬‬ ‫‪024106‬‬ ‫‪024107‬‬ ‫‪024108‬‬ ‫‪024109‬‬ ‫‪024110‬‬ ‫‪024111‬‬ ‫‪024112‬‬ ‫‪024113‬‬ ‫‪024114‬‬ ‫‪024115‬‬ ‫‪024116‬‬ ‫‪024117‬‬ ‫‪024118‬‬ ‫‪024119‬‬ ‫‪024120‬‬ ‫‪024121‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪112.00‬‬


‫בוקסות שחורות עמוק הנעה "‪3/4‬‬

‫בוקסות כוח שחור עמוק ‪ /‬מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪32.6‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪86.4‬‬ ‫‪86.4‬‬ ‫‪71.4‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪54‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024250‬‬ ‫‪024251‬‬ ‫‪024252‬‬ ‫‪024253‬‬ ‫‪024254‬‬ ‫‪024255‬‬ ‫‪024256‬‬ ‫‪024257‬‬ ‫‪024258‬‬ ‫‪024259‬‬ ‫‪024260‬‬ ‫‪024261‬‬ ‫‪024262‬‬ ‫‪024263‬‬ ‫‪024264‬‬ ‫‪024265‬‬ ‫‪024266‬‬ ‫‪024267‬‬ ‫‪024268‬‬ ‫‪024269‬‬ ‫‪024271‬‬ ‫‪024272‬‬ ‫‪024273‬‬ ‫‪024274‬‬ ‫‪024275‬‬ ‫‪024277‬‬ ‫‪024278‬‬ ‫‪024279‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪127.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫‪155.00‬‬ ‫‪165.00‬‬

‫מידה אינץ'‬ ‫"‪11/16‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫"‪13/16‬‬ ‫"‪7/8‬‬ ‫"‪15/16‬‬ ‫"‪1‬‬ ‫"‪1 1/16‬‬ ‫"‪1 1/8‬‬ ‫"‪1 3/16‬‬ ‫"‪1 1/4‬‬ ‫"‪1 5/16‬‬ ‫"‪1 3/8‬‬ ‫"‪1 7/16‬‬ ‫"‪1 1/2‬‬ ‫"‪1 9/16‬‬ ‫"‪1 5/8‬‬ ‫"‪1 11/16‬‬ ‫"‪1 3/4‬‬ ‫"‪1 13/16‬‬ ‫"‪1 7/8‬‬ ‫”‪1 15/16‬‬ ‫”‪2‬‬

‫‪ L‬אורך‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬

‫‪ D1‬רוחב‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪34.7‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫‪56.4‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪60.1‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪66.4‬‬ ‫‪68.8‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪72.8‬‬

‫‪ D2‬קוטר‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪54‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪024200‬‬ ‫‪024201‬‬ ‫‪024202‬‬ ‫‪024203‬‬ ‫‪024204‬‬ ‫‪024205‬‬ ‫‪024206‬‬ ‫‪024207‬‬ ‫‪024208‬‬ ‫‪024209‬‬ ‫‪024210‬‬ ‫‪024211‬‬ ‫‪024212‬‬ ‫‪024213‬‬ ‫‪024214‬‬ ‫‪024215‬‬ ‫‪024216‬‬ ‫‪024217‬‬ ‫‪024218‬‬ ‫‪024219‬‬ ‫‪024220‬‬ ‫‪024221‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪148.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪180.00‬‬

‫בוקסות כוח שחור עמוק ‪ /‬אינץ'‬

‫‪123‬‬


124


‫פליירים‬

‫‪125‬‬


‫פליירים בידוד עבה ידיות הזרקה כפולה‬

‫פלייר אף ארוך ‪ -‬מכופף‬ ‫מידה‬ ‫"‪6‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090363‬‬

‫‪71.00‬‬

‫מוריד בידוד‬ ‫מידה‬ ‫"‪6‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪090165‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪69.00‬‬

‫פלייר משאבות‪ -‬בידוד עבה‬ ‫מידה‬

‫"‪10‬‬

‫חותך מצח בידוד עבה‬ ‫מידה‬ ‫"‪7‬‬

‫‪126‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪090368‬‬

‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090159‬‬

‫‪75.00‬‬


‫פליירים בידוד עבה ידיות הזרקה כפולה‬

‫פלייר‬

‫מידה אינץ'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫"‪7‬‬ ‫"‪8‬‬

‫‪090352‬‬ ‫‪090353‬‬

‫‪79.00‬‬ ‫‪95.00‬‬

‫חותך צד‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪6‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090356‬‬

‫‪69.00‬‬

‫חותך צד ‪HD‬‬

‫מידה אינץ'‬ ‫"‪H.D 7‬‬

‫פלייר אף ארוך ‪ -‬ישר‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪8‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090357‬‬

‫‪90.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090361‬‬ ‫‪090362‬‬

‫‪69.00‬‬ ‫‪79.00‬‬

‫‪127‬‬


‫פליירים דגם‬

‫‪EK‬‬

‫חותך צד דגם ‪EK‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪5‬‬ ‫"‪6‬‬

‫חותך צד ‪ HD‬דגם ‪EK‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪8‬‬

‫פלייר דגם ‪EK‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪7‬‬ ‫"‪8‬‬

‫‪128‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090421‬‬ ‫‪090422‬‬

‫‪70.00‬‬ ‫‪72.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090418‬‬

‫‪105.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090427‬‬ ‫‪090428‬‬

‫‪94.00‬‬ ‫‪112.00‬‬


‫פליירים דגם‬

‫אף ארוך דגם ‪EK‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪6‬‬ ‫"‪8‬‬

‫אף ארוף מכופף דגם ‪EK‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪8‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090431‬‬ ‫‪090433‬‬

‫‪72.00‬‬ ‫‪84.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090442‬‬

‫‪88.00‬‬

‫‪EK‬‬

‫מבחר מתקני תצוגה‬

‫‪129‬‬


‫פליירים בידוד עבה עם קפיץ פנימי‬

‫פלייר "‪ + 7‬קפיץ פנימי‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7‬‬

‫חותך צד "‪ + 6‬קפיץ פנימי‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪6‬‬

‫חותך צד "‪ + 7‬מכפיל כח‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7‬‬

‫‪130‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090172‬‬

‫‪97.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090176‬‬

‫‪95.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090177‬‬

‫‪129.00‬‬


‫פליירים לאלקטרוניקה‬

‫חותך צד מיני ‪4 1/2‬‬ ‫מידה‬ ‫‪4 1/2‬‬

‫פלייר מיני אף ארוך‬ ‫מידה‬ ‫‪4 1/2‬‬

‫פלייר מיני אף ארוך‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪125‬‬

‫פלייר מיני "‪5‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪125‬‬

‫חותך צד מיני "‪5‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪125‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090401‬‬

‫‪82.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090402‬‬

‫‪82.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090407‬‬

‫‪30.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090408‬‬

‫‪30.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090409‬‬

‫‪30.00‬‬

‫‪131‬‬


‫פליירים לחשמל‬

‫‪1000V - VDE‬‬

‫פלייר ‪VDE 1000 V‬‬

‫מידה‬ ‫"‪7‬‬ ‫"‪8‬‬

‫חותך צד ‪VDE 1000V‬‬

‫מידה‬ ‫"‪6‬‬

‫חותך צד ‪VDE 1000V‬‬

‫מידה‬ ‫"‪7‬‬

‫‪132‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090552‬‬ ‫‪090553‬‬

‫‪89.00‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090556‬‬

‫‪88.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090557‬‬

‫‪99.00‬‬


‫פליירים לחשמל‬

‫פלייר אף ארוך ‪VDE 1000V‬‬

‫מידה‬ ‫"‪8‬‬

‫מוריד בידוד ‪VDE 1000V‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪6‬‬

‫חותך כבל חשמל ‪VDE 1000V‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪6‬‬ ‫"‪8‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090545‬‬

‫‪93.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090565‬‬

‫‪88.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090561‬‬ ‫‪090563‬‬

‫‪109.00‬‬ ‫‪130.00‬‬

‫‪1000V - VDE‬‬

‫‪133‬‬


‫פליירים בידוד קל‬

‫פלייר בידוד קל‬ ‫מידה‬ ‫מידה (מ"מ)‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪185‬‬ ‫"‪8‬‬ ‫‪210‬‬

‫חותכי צד בידוד קל‬ ‫מידה‬ ‫מידה (מ"מ)‬ ‫"‪5 1/2‬‬ ‫‪130‬‬ ‫"‪6 1/2‬‬ ‫‪160‬‬

‫פלייר אף ארוך‬ ‫מידה‬ ‫מידה (מ"מ)‬ ‫"‪6 1/2‬‬ ‫‪160‬‬ ‫"‪8‬‬ ‫‪200‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090037‬‬ ‫‪090038‬‬

‫‪75.00‬‬ ‫‪84.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090025‬‬ ‫‪090026‬‬

‫‪54.00‬‬ ‫‪57.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090016‬‬ ‫‪090018‬‬

‫‪58.00‬‬ ‫‪64.00‬‬

‫חותכי צד בידוד קל לפלסטיק‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫מידה (מ"מ)‬ ‫‪090130‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪090131‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪090132‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪180‬‬

‫פלייר משאבות ‪ -‬בידוד קל‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪090059‬‬ ‫"‪10‬‬ ‫‪090052‬‬ ‫"‪12‬‬ ‫‪090056‬‬ ‫"‪16‬‬

‫‪134‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪58.00‬‬ ‫‪64.00‬‬ ‫‪65.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪46.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪130.00‬‬


‫פלייר קפיצים‬

‫פלייר קפיצים ישר חיצוני "‪5 1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪090962‬‬ ‫"‪5 1/2‬‬

‫פלייר קפיצים מכופף חיצוני "‪5 1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪090963‬‬ ‫"‪5 1/2‬‬

‫פלייר קפיצים ישר פנימי "‪5 1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪090967‬‬ ‫"‪5 1/2‬‬

‫פלייר קפיצים מכופף פנימי "‪5 1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪090968‬‬ ‫"‪51/2‬‬

‫סט פליירים לקפיצים‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090911‬‬

‫‪50.00‬‬

‫‪135‬‬


‫פליירים לקפיצים‬

‫פלייר לקפיצים פנימי ישר "‪7‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪090922‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪180‬‬

‫פלייר לקפיצים פנימי מכופף "‪7‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪090927‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪180‬‬

‫פלייר לקפיצים חיצוני ישר "‪7‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪090932‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪180‬‬

‫פלייר לקפיצים חיצוני מכופף "‪7‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪090937‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫‪180‬‬

‫‪136‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪67.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪67.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪67.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪67.00‬‬


‫פליירים בידוד קל‬

‫פלייר אף ארוך במיוחד‬ ‫מידה מ”מ‬ ‫‪400‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090221‬‬

‫‪94.00‬‬

‫פלייר אף ארוך במיוחד‪ -‬כפוף ‪ 45‬מעלות‬ ‫מק”ט‬ ‫מידה מ”מ‬ ‫‪090222‬‬ ‫‪400‬‬

‫ ‬ ‫פלייר אף ארוך במיוחד‪ -‬כפוף ‪ 90‬מעלות‬ ‫מידה מ”מ‬

‫מק”ט‬

‫‪400‬‬

‫‪090223‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪94.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪94.00‬‬

‫‪137‬‬


‫פלייר ‪ -‬פרק כפול‬

‫פלייר אף ארוך במיוחד ‪ +‬מכפיל כח ‪ /‬פרק כפול‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪090261‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪330‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫פלייר אף מכופף ‪ +‬מכפיל כח ‪ /‬פרק כפול‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪090262‬‬ ‫‪330‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪125.00‬‬

‫פלייר אף ארוך שטוח ‪ +‬מכפיל כח ‪ /‬פרק כפול‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪090263‬‬ ‫‪125.00‬‬ ‫‪330‬‬

‫‪138‬‬


‫פלייר פטנט‬

‫פלייר פטנט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫"‪7‬‬ ‫"‪10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪091104‬‬ ‫‪091105‬‬ ‫‪091107‬‬ ‫‪091110‬‬

‫‪32.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪56.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪091120‬‬ ‫‪091122‬‬

‫‪51.00‬‬ ‫‪64.00‬‬

‫פלייר פטנט אף ארוך‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪9‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪091114‬‬ ‫‪091116‬‬ ‫‪091119‬‬

‫‪46.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪59.00‬‬

‫פלייר פטנט שרשרת‬ ‫מידה אינץ'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪091145‬‬

‫‪110.00‬‬

‫פלייר פטנט שפתיים ישרות‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7‬‬ ‫"‪10‬‬

‫‪139‬‬


‫פליירים פטנט‬

‫פלייר פטנט דגם ‪C‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫"‪6‬‬ ‫"‪11‬‬ ‫"‪18‬‬

‫‪091131‬‬ ‫‪091134‬‬ ‫‪091136‬‬

‫‪59.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪165.00‬‬

‫פלייר פטנט לריתוך‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪9‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪091155‬‬

‫‪88.00‬‬

‫פלייר פטנט שפתיים רחבות לפחים‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪091142‬‬ ‫"‪8‬‬

‫‪140‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪79.00‬‬


‫פלייר שונים‬

‫מספרי פח‬ ‫שמאל אדום‬ ‫ימין ירוק‬ ‫ישר צהוב‬

‫אקדח ניטים ‪H.D‬‬

‫פלייר לפילטרים‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪ 60-90‬מ"מ‬ ‫‪ 85-115‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪093001‬‬ ‫‪093002‬‬ ‫‪093003‬‬

‫‪68.00‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪68.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪098201‬‬

‫‪129.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090975‬‬ ‫‪090976‬‬

‫‪57.00‬‬ ‫‪57.00‬‬

‫‪141‬‬


‫פליירים שונים‬

‫מספרי חשמלאים‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪5 1/2‬‬

‫מספרים אוניברסליות‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪7‬‬

‫לוחץ נעלי כבל‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪8‬‬

‫‪142‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090980‬‬

‫‪43.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090982‬‬

‫‪33.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090952‬‬

‫‪35.00‬‬


‫לוחצי סופיות‬

‫לוחץ ‪COAX‬‬ ‫לכבלי תקשורת ‪RG‬‬

‫לוחץ סופיות רצ'ט‬ ‫מידות‬ ‫‪0.5, 1, 1.5, 2.5, 4, 6‬‬

‫לוחץ סופיות‬ ‫מידות‬ ‫‪0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪82.00 090950‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090955‬‬

‫‪79.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪090958‬‬

‫‪57.00‬‬

‫‪143‬‬


144


‫מברגים ומפתחות אלן‬

‫‪145‬‬


‫מברגים‬

‫מברג שטוח להב משושה‬ ‫אורך להב‬ ‫להב מ"מ‬ ‫‪80‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪38‬‬ ‫בולדוג ‪6‬‬ ‫מברג פיליפס להב משושה‬ ‫‪PH‬‬ ‫אורך להב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪38‬‬ ‫בולדוג ‪2‬‬

‫‪S-2‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪175‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪052401‬‬ ‫‪052402‬‬ ‫‪052403‬‬ ‫‪052405‬‬ ‫‪052406‬‬ ‫‪052407‬‬ ‫‪052408‬‬ ‫‪052411‬‬ ‫‪052412‬‬ ‫‪052413‬‬ ‫‪052414‬‬ ‫‪052415‬‬ ‫‪052416‬‬ ‫‪052417‬‬ ‫‪052421‬‬ ‫‪052422‬‬ ‫‪052424‬‬ ‫‪052426‬‬ ‫‪052428‬‬ ‫‪052429‬‬ ‫‪052430‬‬ ‫‪052420‬‬

‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪DIN5265‬‬

‫‪S-2‬‬

‫להב מ"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫מברג פיליפס פוזידרייב להב משושה‬ ‫‪PZ‬‬ ‫להב מ"מ‬ ‫אורך להב‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪146‬‬

‫‪DIN5265‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪175‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪052432‬‬ ‫‪052434‬‬ ‫‪052436‬‬ ‫‪052437‬‬ ‫‪052439‬‬ ‫‪052441‬‬ ‫‪052442‬‬ ‫‪052443‬‬ ‫‪052444‬‬ ‫‪052445‬‬ ‫‪052446‬‬ ‫‪052447‬‬ ‫‪052440‬‬

‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪DIN5265‬‬

‫‪S-2‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪185‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪715‬‬

‫‪052450‬‬ ‫‪052451‬‬ ‫‪052453‬‬

‫‪15.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪70.00‬‬


‫מברגים‬

‫מברג טורקס להב משושה ‪S-2‬‬ ‫‪TX‬‬ ‫אורך להב‬ ‫‪T6‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T9‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫להב מ"מ‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪110‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬

‫‪052454‬‬ ‫‪052455‬‬ ‫‪052456‬‬ ‫‪052457‬‬ ‫‪052458‬‬ ‫‪052459‬‬ ‫‪052460‬‬ ‫‪052461‬‬ ‫‪052462‬‬ ‫‪052463‬‬

‫‪16.50‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.70‬‬ ‫‪22.00‬‬

‫מברג טורקס עם חור להב משושה ‪S-2‬‬ ‫‪TX‬‬ ‫להב מ"מ‬ ‫אורך להב‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫מברגים ארוכים במיוחד‬ ‫מידה‬ ‫‪8-450‬‬ ‫‪PH2-450‬‬ ‫‪PH2-600‬‬ ‫‪PZ2-600‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪135‬‬

‫‪052493‬‬ ‫‪052494‬‬ ‫‪052495‬‬ ‫‪052496‬‬ ‫‪052497‬‬ ‫‪052498‬‬ ‫‪052499‬‬

‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪25.00‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪500‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪715‬‬

‫‪052429‬‬ ‫‪052442‬‬ ‫‪052446‬‬ ‫‪052453‬‬

‫‪62.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪70.00‬‬

‫סטים מברגים‬ ‫תאור‬ ‫סט מברגים ‪ 7‬יח'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052473‬‬

‫‪139.00‬‬

‫‪PH1-80, PH2-100 ,8-150 ,6-150 ,5-100 ,4-100 ,3-80‬‬

‫סט מברגים ‪ 7‬יח'‬

‫‪052474‬‬

‫‪139.00‬‬

‫‪PH1-80, PH2-100 ,8-150 ,6-150 ,5-100‬‬ ‫‪PZ1-80, PZ2-100‬‬

‫סט מברגים טורקס עם חור ‪ 7‬יח'‬

‫‪052478‬‬

‫‪148.00‬‬

‫‪T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40‬‬

‫‪147‬‬


‫מברגים‬

‫מברג דפיקה שטוח להב עובר‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫מק"ט‬ ‫להב מ"מ‬ ‫‪052621‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪052622‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪052626‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪052628‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪052629‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪052631‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מברג דפיקה פיליפס להב עובר‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫מק"ט‬ ‫להב מ"מ‬ ‫‪052639‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪052647‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3‬‬

‫סט מברג דפיקה ‪ 5‬יח'‬ ‫מידות בסט‬ ‫‪6-150‬‬ ‫‪PH 2-100‬‬ ‫‪8-200‬‬ ‫‪PH 3-100‬‬ ‫‪10-300‬‬

‫סט מברג דפיקה‬ ‫כולל ‪ 6‬ביטים‬

‫ביטים למברג דפיקה ‪ 5‬יח'‬ ‫סט ביטים בלבד‬

‫‪148‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪052676‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪062008‬‬

‫מק"ט‬

‫‪062020‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪30.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪65.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪25.00‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪310.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪149.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪26.00‬‬


‫סטים מברגי מיני‬

‫סט מברגי אלקטרוניקה ‪ 8 C.V‬יחידות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪052281‬‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫‪2-75, 2.4-75, 3-75, 3.5-75, 4-75,‬‬ ‫‪00-75, 0-75, 1-75‬‬

‫סט מברג מיני ‪ 20‬יח'‬ ‫כולל‪:‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪120.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052291‬‬

‫‪120.00‬‬

‫ביטים פיליפס ‪00,0‬‬ ‫ביטים שטוח ‪2,2.5,3,4‬‬ ‫בייטם אלן ‪1.5,2,2.5‬‬

‫ביטים טורקס ‪6,7,8,9,10,‬‬ ‫ביטים כדורי ‪1.5,2,2.5‬‬

‫סט מברגים מיני טורקס ‪ 8‬יח'‬ ‫כולל‪:‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052287‬‬

‫‪120.00‬‬

‫‪T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20‬‬

‫סט מברגי בוקסה מיני ‪ 6‬יח'‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫‪3.2,4,5,5.5,1/8,3/16‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052284‬‬

‫‪125.00‬‬

‫‪149‬‬


‫מברגים‬

‫מברג מתחלף ידית רכה ‪ 4‬יח' באחד‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪ 4‬ביט ‪ +‬מאריך מגנטי‬

‫‪052372‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬

‫‪PH1 + PH2‬‬ ‫שטוח ‪5+6‬‬

‫מברג מתחלף ידית רכה ‪ 9‬יח' באחד‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪ 7‬ביט ‪ 1 +‬ידית‬ ‫מאריך פנימי טלסקופי מגנטי‬

‫‪052375‬‬

‫סט מברגים מתחלפים ‪ 12‬להבים‬ ‫‪ 3‬שטוח‬ ‫‪ 3‬פיליפס‬ ‫‪ 5‬טורקס‬ ‫‪ 1‬חוד‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪42.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052272‬‬

‫‪80.00‬‬

‫סט מברגים מיני מתחלפים ‪ 10‬להבים ‪ 2 +‬ידיות‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪ 2‬שטוח‬ ‫‪ 3‬פיליפס‬ ‫‪052273‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪ 5‬פיליפס‬ ‫‪ 1‬חוד‬

‫‪150‬‬


‫מברגי מיני‬

‫מברג מיני טורקס‬ ‫מידה מברג‬ ‫‪T3‬‬ ‫‪T4‬‬ ‫‪T5‬‬ ‫‪T6‬‬ ‫‪T7‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T9‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052003‬‬ ‫‪052004‬‬ ‫‪052005‬‬ ‫‪052006‬‬ ‫‪052007‬‬ ‫‪052008‬‬ ‫‪052009‬‬ ‫‪052010‬‬ ‫‪052015‬‬

‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪T20‬‬

‫‪052020‬‬

‫מברג מיני טורקס ‪ +‬חור‬ ‫מידה מברג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052027‬‬ ‫‪052028‬‬ ‫‪052029‬‬ ‫‪052030‬‬ ‫‪052035‬‬ ‫‪052040‬‬

‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬

‫‪T7‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T9‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬

‫מברג אלקטרוניקה‬ ‫קוטר להב‬ ‫מידה מברג‬ ‫‪PH000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪PH00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪PH0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪PH0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪PH‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫שטוח ‪2-140‬‬ ‫שטוח ‪2 2.5-145‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שטוח ‪3x50‬‬

‫אורך להב מק"ט‬ ‫‪120‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪145‬‬

‫‪052105‬‬ ‫‪052110‬‬ ‫‪052112‬‬ ‫‪052115‬‬ ‫‪052120‬‬ ‫‪052125‬‬ ‫‪052127‬‬ ‫‪052130‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪151‬‬


‫מברגים‬

‫‪1000V VDE‬‬

‫סט מברגים ‪ 6‬יח' ‪V.D.E. CR.V 1000V‬‬

‫מידות בסט‬ ‫שטוח‪:‬‬ ‫‪6.5 -150 ,5.5 -125 ,4-100‬‬ ‫פיליפס‬ ‫‪0-60, 1-80, 2-100‬‬

‫מברג שטוח‬ ‫להב מ"מ‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪8‬‬

‫מברג פיליפס‬ ‫מידה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫פוזידרייב‬ ‫מידה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪152‬‬

‫אורך‬

‫רוחב קצה‬

‫מק"ט‬

‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪175‬‬

‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.6‬‬

‫‪052595‬‬ ‫‪052596‬‬ ‫‪052598‬‬ ‫‪052601‬‬ ‫‪052602‬‬ ‫‪052603‬‬

‫להב‬

‫אורך‬

‫מק"ט‬

‫‪3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪052575‬‬ ‫‪052576‬‬ ‫‪052577‬‬

‫להב‬

‫אורך‬

‫מק"ט‬

‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪052571‬‬ ‫‪052572‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052590‬‬

‫‪110.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪26.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪18.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪17.00‬‬


‫טסטרים‬

‫מברגים מבודדים לארונות חשמל ‪ /‬לוחות חשמל‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫‪052545‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫פוזידרייב ‪1‬‬ ‫‪052546‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫פוזידרייב ‪2‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫טסטר לרכב ‪C-24V‬‬

‫אורך ‪ 145‬מ"מ‬

‫טסטר דיגיטלי‬

‫טסטר ‪ 195‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052550‬‬

‫‪11.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052552‬‬

‫‪24.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052555‬‬

‫‪9.00‬‬

‫‪153‬‬


‫מברגים‬

‫מברג עם ציר גמיש מעבר "‪1/4‬‬ ‫אורך מ"מ‬

‫‪255‬‬

‫מברג בוקסה ציר גמיש‬ ‫אורך ציר גמיש מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪170‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪13‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052390‬‬

‫‪27.00‬‬

‫אורך כללי‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬

‫‪050735‬‬ ‫‪050737‬‬ ‫‪050740‬‬

‫‪29.00‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫בוקסה ‪ T‬לפלגים פרקי ‪ /‬מגנטי‬ ‫אורך להב מ"מ מידה בוקסה מק"ט‬ ‫‪050762‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪050764‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪154‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪84.00‬‬ ‫‪90.00‬‬


‫מברגים ביטים‬

‫סט ידית מברג עם להבים ‪1-20‬‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫אורך להבים ‪ 175‬מ"מ‬ ‫ידית מברג‬ ‫‪ 4x6‬שטוח‬ ‫‪ 5x7‬שטוח‬ ‫פיליפס ‪1,2‬‬ ‫פוזידרייב ‪1,2‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪052851‬‬

‫‪142.00‬‬

‫סט ביטים ‪ 11 TORX PLUS‬יח'‬ ‫‪T-10‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪022018‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪89.00‬‬

‫‪15-20-27-30-35-40-45-50‬‬

‫סט ביטים ‪ 25‬יח' בסיס מגנטי‬ ‫בסיס מגנטי‬

‫מק"ט‬ ‫‪022033‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪105.00‬‬

‫‪1,2,3‬‬

‫פיליפס‪ :‬‬ ‫פוזידרייב‪1,2,3 :‬‬ ‫‪T40, T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9‬‬ ‫טורקס‪ :‬‬ ‫‪3,4,5,6‬‬ ‫אלן‪ :‬‬ ‫‪4,5‬‬ ‫שטוח‪ :‬‬ ‫‪5.5,6.5‬‬ ‫מזלג‪ :‬‬ ‫מעבר מברגה לביט‬

‫‪155‬‬


‫סט ביטים‬

‫‪TORX‬‬

‫סט ביטים טורקס ‪ 21‬יח'‬ ‫תיאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫כולל‪:‬‬

‫‪022025‬‬

‫‪75.00‬‬

‫‪T 7,8,9,10,15,20,25,27,30,35,40‬‬ ‫חור‪TORX +‬‬

‫‪8,10,15,20,25,27,30,35,40‬‬

‫סט ביטים מיוחד ‪ 41‬יח'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪022014‬‬

‫‪103.00‬‬

‫סט ביטים כוכב‪ +‬טורקס‪ +‬אלן ‪ 40‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫ביטים טורקס‪20,25,30,40,45,50,55 :‬‬ ‫ביטים כוכב‪M5, 6, 8, 10, 12 :‬‬ ‫ביטים אלן‪4,5,6,8,10,12 :‬‬ ‫כל הביטים באורך ‪ 30‬מ"מ ו‪ 75-‬מ"מ‬

‫‪156‬‬

‫‪022023‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪206.00‬‬


‫סט ביטים‬

‫סט ביטים ‪ 31‬יח'‬ ‫תיאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫כולל‪:‬‬

‫‪022016‬‬

‫‪69.00‬‬

‫‪PH - 0, 1, 2, 3‬‬ ‫‪PZ - 1, 2‬‬ ‫‪TX - 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27‬‬

‫‪ - 3m-4m-5m-6m‬שטוח‬ ‫‪M - 5-6-8‬‬

‫‪ - 3-4-5-6‬משושה‬

‫סט ביטים ‪ 12‬יח' מצופה אבקת יהלום‬ ‫מק"ט‬ ‫ביטים‬ ‫‪022013‬‬ ‫‪PH - 1, 2‬‬ ‫‪TX - 10, 15, 20, 25‬‬ ‫‪PZ - 1, 2‬‬ ‫‪H - 3, 4, 5‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪95.00‬‬

‫סט ביט כוכב ‪ +‬מתאם נעילה‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 10‬יח'‬

‫‪050514‬‬

‫‪55.00‬‬

‫סט ביטים כרום‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 30‬יח'‬

‫‪022030‬‬

‫‪129.00‬‬

‫‪157‬‬


‫סטים ביטים‬

‫סט ביטים‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 49‬יח'‬

‫‪022024‬‬

‫‪470.00‬‬

‫סט ביטים‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 37‬יח'‬

‫‪022027‬‬

‫‪188.00‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪158‬‬

‫סט ביטים ‪ +‬בוקסות‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 40‬יח'‬

‫‪022031‬‬

‫‪415.00‬‬


‫ביטים‬

‫ביטים אלן קוטר ‪ 10‬מ"מ ‪S-2‬‬

‫מידה‬ ‫‪ 4‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 6‬מ"מ‬ ‫‪ 7‬מ"מ‬ ‫‪ 8‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 12‬מ"מ‬

‫אורך מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪026054‬‬ ‫‪026055‬‬ ‫‪026056‬‬ ‫‪026057‬‬ ‫‪026058‬‬ ‫‪026060‬‬ ‫‪026062‬‬

‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬

‫ביטים טורקס קוטר ‪ 10‬מ"מ ‪S-2‬‬

‫מידה‬

‫אורך מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T20‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪026091‬‬ ‫‪026092‬‬ ‫‪026093‬‬ ‫‪026095‬‬ ‫‪026096‬‬ ‫‪026097‬‬ ‫‪026098‬‬

‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬

‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬

‫ביטים כוכב קוטר ‪ 10‬מ"מ ‪S-2‬‬

‫מידה‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 6‬מ"מ‬ ‫‪ 8‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 12‬מ"מ‬

‫אורך מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪026080‬‬ ‫‪026081‬‬ ‫‪026082‬‬ ‫‪026083‬‬ ‫‪026084‬‬

‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.00‬‬

‫‪159‬‬


‫ביטים‬

‫ביט אלן קוטר ‪ 10‬מ"מ‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪ 4‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪ 6‬מ"מ‬ ‫‪ 7‬מ"מ‬ ‫‪ 8‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬ ‫‪ 12‬מ"מ‬

‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪026154‬‬ ‫‪026155‬‬ ‫‪026156‬‬ ‫‪026157‬‬ ‫‪026158‬‬ ‫‪026160‬‬ ‫‪026162‬‬

‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬

‫ביט כוכב קוטר ‪ 10‬מ"מ ‪S-2‬‬

‫מידה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪026180‬‬ ‫‪026181‬‬ ‫‪026182‬‬ ‫‪026183‬‬ ‫‪026184‬‬

‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬

‫ ‬

‫ביטים טורקס קוטר ‪ 10‬מ"מ ‪S-2‬‬

‫מידה‬

‫אורך מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T20‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬

‫‪026191‬‬ ‫‪026192‬‬ ‫‪026193‬‬ ‫‪026195‬‬ ‫‪026196‬‬ ‫‪026197‬‬ ‫‪026198‬‬

‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪6.50‬‬

‫‪T25‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬ ‫‪T55‬‬

‫‪160‬‬


‫ביטים ‪ +‬מתאמים‬

‫מתאם לביטים שחרור מהיר ‪ /‬צר‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫קוטר גוף‬ ‫‪021505‬‬ ‫‪ 68‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪29.00‬‬

‫מתאם לביטים שחרור מהיר ‪ /‬צר‬ ‫כניסה ‪ 1/4‬לרצט‪/‬מאריך‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫קוטר גוף‬ ‫‪011540‬‬ ‫‪ 80‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬

‫‪32.00‬‬

‫בוקסה אימפקט הנעה ‪ 1/2‬לביטים‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪023520‬‬

‫בוקסה אימפקט הנעה ‪ 3/8‬לביטים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪023515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪36.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪32.00‬‬

‫‪161‬‬


‫ביטים סיגנט‬

‫ביט פיליפס‬ ‫אורך‬ ‫‪PH- 2x50‬‬ ‫‪PH- 2x100‬‬ ‫‪PH- 2x150‬‬

‫מתאם לביטים ‪SDS‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪021712‬‬ ‫‪021713‬‬ ‫‪021715‬‬

‫‪6.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪14.00‬‬

‫אורך‬ ‫‪ 80‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪021516‬‬

‫‪33.00‬‬

‫מתאם לביט "‪1/2‬‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪021521‬‬

‫‪9.00‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫‪162‬‬


‫ביטים סיגנט‬

‫ביטים פיליפס ‪ S-2‬אדום ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫מידה‬ ‫‪PH.1‬‬ ‫‪PH.2‬‬ ‫‪PH.3‬‬

‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬

‫‪021602‬‬ ‫‪021603‬‬ ‫‪021604‬‬

‫ביטים פוזידרייב ‪ S-2‬כחול ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫מידה‬ ‫‪PZ.1‬‬ ‫‪PZ.2‬‬ ‫‪PZ.3‬‬

‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬

‫‪021615‬‬ ‫‪021616‬‬ ‫‪021617‬‬

‫ביטים אלן ‪ S-2‬צהוב חזק ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫מידה‬ ‫‪021630‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 3‬מ"מ‬ ‫‪021631‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 4‬מ"מ‬ ‫‪021633‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪021635‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 6‬מ"מ‬

‫ביטים שטוח ‪ S-2‬כתום ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫מידה‬ ‫‪021651‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 4‬מ"מ‬ ‫‪021652‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬ ‫‪021653‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 6‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫‪163‬‬


‫ביטים סיגנט‬

‫ביטים ‪ S-2 TORX‬צהוב ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫מידה‬ ‫‪T6‬‬ ‫‪T7‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬

‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬

‫ביטים ‪ + TORX‬חור ‪S-2‬‬

‫מידה‬

‫‪T8‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬

‫אורך‬

‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪021670‬‬ ‫‪021672‬‬ ‫‪021673‬‬ ‫‪021675‬‬ ‫‪021678‬‬ ‫‪021679‬‬ ‫‪021680‬‬ ‫‪021681‬‬ ‫‪021682‬‬

‫כחול חזק ‪ 3‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫‪021692‬‬ ‫‪021694‬‬ ‫‪021696‬‬ ‫‪021697‬‬ ‫‪021698‬‬ ‫‪021699‬‬ ‫‪021700‬‬

‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪8.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪8.50‬‬

‫ידית רינג רצט לביט ‪ +‬מתאם לבוקסות ‪1/4‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪011801‬‬

‫‪164‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪59.00‬‬


‫מפתח אלן ידית ‪ 3 T‬כיוונים‬ ‫אורך כללי מ"מ אורך ידית מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪035902‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪035903‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪035904‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪035905‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪035906‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪035907‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪035908‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪035910‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪035914‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪035916‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10.0‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪59.00‬‬

‫‪165‬‬


‫גיר דרייבר‬

‫ידית מברג רצ'ט ‪ 8‬יח' עם מברגים‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪021381‬‬ ‫סט ‪ 8‬יח'‬ ‫‪ 3‬מאריכים לביטים "‪3",6"10‬‬ ‫‪3 10‬מאריכים לבוקסות ‪2.5,6, 1/4‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪260.00‬‬

‫‪ 1‬מאריך גמיש לבוקסה ‪1/4‬‬

‫ידית מברג רצ'ט ‪ 12‬יח' עם מאריכים לבוקסות‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪021384‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫סט ‪ 12‬יח'‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 3‬מאריכים מגנטים לביטים‪6", 10", 3 1/2" :‬‬ ‫‪ 3‬מאריכים לבוקסה הנעה ‪6", 10", 3 1/2" :1/4‬‬ ‫‪ 1‬מאריך גמיש לבוקסה ‪6" :1/4‬‬ ‫‪ 1‬מא‪rh‬ך גמיש לבוקסה ‪11 1/2" :1/4‬‬ ‫‪ 1‬מאריך גמיש לביטים‪11 1/2" :‬‬ ‫‪ 1‬מעבר מרובע‬

‫ידית מברג בוקסה‪ 8 +‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪021392‬‬ ‫סט ‪ 8‬יח' מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪263.00‬‬

‫‪ 7‬ראשים שונים‬

‫‪6, 7, 8, 9, 10, 11, 12‬‬

‫ידית מברג בוקסה רצ'ט ‪ 15‬יח' ‪ /‬מ"מ‪ +‬אינץ'‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪021394‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫סט ‪ 15‬יח' מ"מ ‪ +‬אינץ'‬ ‫‪ 7‬ראשים בוקסה‬ ‫‪6, 7, 8, 9, 10, 11, 12‬‬ ‫‪1/2 ,7/16 ,3/8 ,11/32 ,5/16 ,1/4 ,3/16‬‬

‫‪166‬‬


‫סטים אלן טורקס‬ ‫סט אלן מיני ‪ 7 -‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035060‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪3, 2.5, 2, 1.5, 1.27, 0.89, 0.71‬‬

‫סט אלן מיני אינץ' ‪ 7‬יח'‬ ‫מידה אינץ'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035062‬‬

‫‪12.00‬‬

‫‪0.028, 0.035, 0.05‬‬ ‫‪1/16, 5/64, 3/32, 7/64‬‬

‫סט אלן קצר ‪ 13 -‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035064‬‬

‫‪17.00‬‬

‫‪0.7 ,0.9, 1.27‬‬ ‫‪1.5 -2 -2.5 -3‬‬ ‫‪3.5 -4 -4.5 -5‬‬ ‫‪5.5 -6‬‬

‫סט אלן ‪ 9‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪1.50-10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035009‬‬

‫‪34.00‬‬

‫‪1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10‬‬

‫סט מפתח אלן מיקרו ‪ 5‬יח' ‪ -‬ידית כפתור כולל קרבינה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪035068‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪1.27-1.5-2-2.5-3‬‬

‫‪167‬‬


‫סטים אלן‬ ‫סט אלן אולר ‪ 8‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪2.5-10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪036277‬‬

‫‪40.00‬‬

‫‪2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10‬‬

‫סט אלן בנרתיק ‪ 10 1.5-10‬יח' ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪035032‬‬ ‫‪1.5-10‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪36.00‬‬

‫‪1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10‬‬

‫סט אלן אולר כדורי ‪ 8‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪2.5-10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪036282‬‬

‫‪49.00‬‬

‫‪2.5-3-4-5-6-8-10‬‬

‫מפתחות אלן כדורי ציפוי ניקל ‪ /‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪035771‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2.5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪168‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪220‬‬

‫‪035772‬‬ ‫‪035773‬‬ ‫‪035774‬‬ ‫‪035775‬‬ ‫‪035776‬‬ ‫‪035777‬‬ ‫‪035780‬‬ ‫‪035778‬‬ ‫‪035779‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪3.70‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪8.20‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪25.00‬‬


‫סטים אלן כדורי‬

‫סט אלן כדורי ארוך ‪ 9‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪1.5-10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035228‬‬

‫‪85.00‬‬

‫‪1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10‬‬

‫סט אלן כדורי ארוך ‪ 9‬יח'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪1/16-3/8‬‬

‫מק"ט‬

‫‪035218‬‬ ‫"‪1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8‬‬

‫מפתח אלן ידית ‪ T‬כדורי‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪86.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪037013‬‬ ‫‪037014‬‬ ‫‪037015‬‬ ‫‪037016‬‬ ‫‪037018‬‬ ‫‪037020‬‬ ‫‪037021‬‬ ‫‪037022‬‬ ‫‪037024‬‬

‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪41.00‬‬

‫סט אלן ‪ T‬כדורי כולל ביט בידית ‪ 6‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪036667‬‬ ‫‪2-6‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪175.00‬‬

‫‪2-2.5-3-4-5-6‬‬

‫‪169‬‬


‫סטים אלן טורקס‬

‫סט אלן טורקס ארוך‪ -‬כרום ‪ 9‬יח'‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T10-50‬‬

‫‪035225‬‬

‫‪120.00‬‬

‫‪T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50‬‬

‫סט אלן טורקס באולר ‪ 8‬יח'‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T9-40‬‬

‫‪036287‬‬

‫‪44.00‬‬

‫‪T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40‬‬

‫סט אלן טורקס ‪ +‬חור‪ ,‬באולר ‪ 8‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪T9-40‬‬

‫‪036292‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪47.00‬‬

‫‪T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40‬‬

‫סט אלן טורקס אולר גוף פלסטי ‪ 6‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות בסט‬ ‫‪036290‬‬ ‫‪10-15-20-25-27-30‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪35.00‬‬

‫סט אלן טורקס ‪ +‬חור אולר בגוף פלסטי ‪ 6‬יח'‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות בסט‬ ‫‪036295‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪10-15-20-25-27-30.00‬‬

‫‪170‬‬


‫סטים אלן‬

‫סט אלן טורקס ‪ +‬חור ‪ 8‬יח'‬ ‫מידות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T-5-6-7-8-9-10-15-20‬‬

‫‪035070‬‬

‫‪40.00‬‬

‫סט מפתחות טורקס ‪ 7‬יח'‬ ‫מידות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T-10-15-20-25-27-30-40‬‬

‫‪035072‬‬

‫‪33.00‬‬

‫סט מפתחות טורקס ארוך ‪ 9‬יח' ‪S-2‬‬

‫מידות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪T-10-15-20-25-27-30-40-45-50‬‬

‫‪035074‬‬

‫‪99.00‬‬

‫סט מפתחות ‪RIBE‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪035252‬‬

‫‪130.00‬‬

‫‪171‬‬


‫מפתחות ‪ T‬טורקס‬

‫סט אלן ידית ‪ T‬טורקס ‪ 6‬יח'‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪T10-40‬‬

‫‪036668‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪189.00‬‬

‫‪T10, 15, 20, 25, 30, 40‬‬

‫מפתח אלן ידית ‪ T‬טורקס‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬

‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪037047‬‬ ‫‪037048‬‬ ‫‪037049‬‬ ‫‪037050‬‬ ‫‪037051‬‬ ‫‪037052‬‬ ‫‪037053‬‬ ‫‪037054‬‬ ‫‪037055‬‬

‫מפתחות טורקס ציפוי ניקל‬ ‫אורך להב מ"מ מק"ט‬ ‫מידה ‪TX‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬ ‫‪T25‬‬ ‫‪T27‬‬ ‫‪T30‬‬ ‫‪T40‬‬ ‫‪T45‬‬ ‫‪T50‬‬

‫‪90‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪220‬‬

‫‪035473‬‬ ‫‪035474‬‬ ‫‪035475‬‬ ‫‪035476‬‬ ‫‪035477‬‬ ‫‪035478‬‬ ‫‪035479‬‬ ‫‪035480‬‬ ‫‪035481‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪24.50‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪9.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪12.50‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪32.00‬‬

‫סט מפתח אלן מיקרו ‪ 5‬יח' ‪ -‬ידית כפתור ‪ +‬קרבינה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪035069‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪T6-7-8-10-15‬‬

‫‪172‬‬


‫מפתחות בוקסה ‪ +T‬דגל‬

‫מפתח ‪ T‬בוקסה ‪ /‬מ"מ‪ +‬אינץ'‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪40‬‬ ‫"‪1/4‬‬

‫סט מפתחות טורקס ‪ 8 -‬יח'‬ ‫מידות‬ ‫‪T-5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20‬‬

‫‪ BL‬אורך להב‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪230‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪035813‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪050773‬‬ ‫‪050774‬‬ ‫‪050776‬‬ ‫‪050777‬‬ ‫‪050778‬‬ ‫‪050779‬‬ ‫‪050780‬‬ ‫‪050781‬‬ ‫‪050782‬‬ ‫‪050783‬‬ ‫‪050784‬‬ ‫‪050787‬‬ ‫‪050791‬‬

‫‪20.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪24.00‬‬

‫‪TORX‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪76.00‬‬

‫מידות בודדות‬ ‫‪T5‬‬ ‫‪T6‬‬ ‫‪T7‬‬ ‫‪T8‬‬ ‫‪T9‬‬ ‫‪T10‬‬ ‫‪T15‬‬ ‫‪T20‬‬

‫‪035825‬‬ ‫‪035826‬‬ ‫‪035827‬‬ ‫‪035828‬‬ ‫‪035829‬‬ ‫‪035830‬‬ ‫‪035832‬‬ ‫‪035834‬‬

‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫‪173‬‬


174


‫ארונות כלים‬

‫‪175‬‬


‫ארונות מאובזרים‬

‫ארונות מאובזרים הכוללים ‪ 194‬כלים מגירה ‪ 7‬מגירות ‪H.D‬‬

‫שחור‬ ‫אדום‬ ‫כחול‬

‫מק"ט‬ ‫‪054100‬‬ ‫‪054101‬‬ ‫‪054102‬‬

‫המפרט המלא מופיע בעמ' ‪14-16‬‬

‫‪176‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪7500.00‬‬ ‫‪7500.00‬‬ ‫‪7500.00‬‬


‫סטים ארונות מאובזרים‬

‫ארון מאובזר הכולל ‪ 147‬כלים ב‪ 9-‬מגשים‬ ‫שחור‬ ‫אדום‬ ‫כחול‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054301‬‬ ‫‪054302‬‬ ‫‪054303‬‬

‫‪6100.00‬‬ ‫‪6100.00‬‬ ‫‪6100.00‬‬

‫המפרט המלא מופיע בעמ' ‪17-18‬‬

‫ארון מאובזר הכולל ‪ 168‬כלים ב‪ 9-‬מגשים ‪ +‬פטיש ורצ'ט אויר‬ ‫שחור‬ ‫אדום‬ ‫כחול‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054305‬‬ ‫‪054306‬‬ ‫‪054307‬‬

‫‪8000.00‬‬ ‫‪8000.00‬‬ ‫‪8000.00‬‬

‫המפרט המלא מופיע בעמ' ‪19-21‬‬

‫‪177‬‬


‫ארונות‬

‫ארון עליון ‪ 12‬מגירות‬ ‫כללי מ"מ‬ ‫מידות‬ ‫‪1654‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪435‬‬ ‫עומק‬ ‫‪495‬‬ ‫גובה‬ ‫‪ 97‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪ 1‬מגרה‬

‫‪ 5‬מגירות‬

‫‪ 1‬מגרה‬

‫‪ 5‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 1195‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 62‬מ"מ‬

‫‪ 1195‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 34‬מ"מ‬

‫‪ 297‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 62‬מ"מ‬

‫‪ 297‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 34‬מ"מ‬

‫‪054082‬‬

‫‪4700.00‬‬

‫ארון מגירות ‪ 12‬מגירות ‪H.D‬‬

‫מידות‬ ‫רוחב‬ ‫עומק‬ ‫גובה‬ ‫משקל‬

‫‪178‬‬

‫כללי מ"מ‬ ‫‪1684‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪ 97‬ק"ג‬

‫‪ 1‬מגרה‬

‫‪ 1560‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 89‬מ"מ‬

‫‪ 1‬מגרה‬

‫‪ 5‬מגירות‬

‫‪ 1‬מגרה‬

‫‪ 4‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫‪ 1195‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 124‬מ"מ‬

‫‪ 1195‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 62‬מ"מ‬

‫‪ 297‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 179‬מ"מ‬

‫‪ 297‬מ"מ‬ ‫‪ 385‬מ"מ‬ ‫‪ 62‬מ"מ‬

‫‪054080‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪5990.00‬‬


‫ארונות‬

‫מידות‬ ‫רוחב‬ ‫עומק‬ ‫גובה‬ ‫משקל‬

‫כללי‬

‫‪2‬מגירות‬

‫‪5‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫‪ 675‬מ"מ‬ ‫‪ 460‬מ"מ‬ ‫‪ 955‬מ"מ‬ ‫‪ 55‬ק"ג‬

‫‪582‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪125‬‬

‫‪582‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪ 054090‬שחור‬ ‫‪ 054091‬אדום‬ ‫‪ 054092‬כחול‬

‫גלגלים ‪ -‬מסתובב‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪099818‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫גלגל ‪ -‬קשוח‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪099820‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫מסילות מק"ט‬ ‫‪099822‬‬

‫מנעול‬

‫מק"ט‬ ‫‪099808‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪2600.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪195.00‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪32.00‬‬

‫‪179‬‬


‫ארונות‬

‫ארון מגירות ‪ 7‬מגירות ‪ + H.D‬תפס לכל מגירה‬ ‫‪ 5‬מגירות ‪ 2‬מגירות מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪054095‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪580‬‬ ‫מ"מ‬ ‫‪680‬‬ ‫‪3500.00‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪406‬‬ ‫‪406‬‬ ‫עומק ‪ 460‬מ"מ‬ ‫‪150‬‬ ‫‪75‬‬ ‫גובה ‪ 810‬מ"מ‬ ‫משקל ‪ 60‬ק"ג‬ ‫מחיר ‪₪‬‬

‫משקל נשיאה למגירה‪ 70 :‬ק"ג‬ ‫מגירות עם מיסבים‬

‫ארון מגירות עם מיסבים ‪ 11‬מגירות ‪ + B511 H.D‬תפס לכל מגירה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪ 3‬מגירות ‪ 2‬מגירות ‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054078‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪ 676‬מ"מ ‪268‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪398‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪ 459‬מ"מ ‪398‬‬ ‫עומק‬ ‫‪154‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 1103‬מ"מ ‪50‬‬ ‫גובה‬ ‫‪ 80‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪4190.00‬‬

‫משקל נשיאה למגירה‪ 70 :‬ק"ג‬ ‫מגירות עם מיסבים‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪180‬‬


‫ארונות‬

‫ארון ‪ 6‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪689‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪466‬‬ ‫עומק‬ ‫‪985‬‬ ‫גובה‬

‫‪B560‬‬

‫‪ 3‬מגירות‬

‫‪ 3‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪564‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪124‬‬

‫‪564‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪054093‬‬

‫‪2700.00‬‬

‫* מתאים למגשי כלים ‪Signet‬‬

‫ארון ‪ 4‬מגשים פתיחה ל‪ 2-‬צדדים ‪ +‬תא אחסון עמוק‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪054059‬‬ ‫‪2200.00‬‬ ‫רוחב‪ 750 :‬מ"מ‬ ‫גובה‪ 860 :‬מ"מ‬ ‫עומק‪ 400 :‬מ"מ‬

‫‪181‬‬


‫ארונות‬

‫ארון מגירות עליון עם מיסבים ‪ 14‬מגירות‬ ‫‪ 9‬מגירות ‪ 2‬מגירות ‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪575‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪ 1023‬מ"מ ‪173‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪358‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪ 405‬מ"מ ‪358‬‬ ‫עומק‬ ‫‪60‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 485‬מ"מ ‪45‬‬ ‫גובה‬

‫עגלת עבודה ניידת עם מיסבים ‪ 8‬מגירות‬ ‫‪ 2‬מגירות ‪ 7‬מגירות ‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪560‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪ 1044‬מ"מ ‪305‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪382‬‬ ‫‪382‬‬ ‫‪ 465‬מ"מ ‪382‬‬ ‫עומק‬ ‫‪125‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 1005‬מ"מ ‪60‬‬ ‫גובה‬

‫‪182‬‬

‫‪ 2‬מגירות מק"ט‬ ‫‪310‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪140‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054070‬‬

‫‪2800.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054072‬‬

‫‪3700.00‬‬


‫ארונות‬

‫ארון מגירות עם מיסבים ‪ 5‬מגירות‬ ‫‪ 3‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪582‬‬ ‫‪ 675‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪382‬‬ ‫‪ 460‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 795‬מ"מ‬ ‫גובה‬

‫‪B 585‬‬

‫‪ 2‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪582‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪125‬‬

‫‪ 054075‬אדום‬ ‫‪ 054076‬כחול‬

‫‪2000.00‬‬

‫‪B453‬‬

‫ארון מגירות ‪ 3‬מגירות‬ ‫‪ 2‬מגירות ‪ 1‬מגירה מק"ט‬ ‫מידות כללי‬ ‫‪569‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪ 676‬מ"מ‬ ‫‪1800.00 054086‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪398‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪ 459‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪154‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪ 840‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫משקל ‪ 70‬ק"ג‬ ‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪183‬‬


‫ארונות‬

‫עגלת שירות עם מיסבים ‪ +‬מק"ט‬ ‫‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪568‬‬ ‫‪ 720‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪270‬‬ ‫‪ 415‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 900‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 26‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫מק"ט‬ ‫‪054060‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1050.00‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫עגלת עבודה פלסטיק קשיח‬ ‫ ‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫ ‬ ‫‪54320‬‬ ‫‪890.00‬‬ ‫מידת משטח ‪ /‬מדף ‪435x790‬‬ ‫משקל נשיאה כללי ‪ 250‬ק"ג‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫סט ‪ 4‬מגשים מגנטיים להצמדה לארונות כלים‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫גודל מגש‬ ‫‪054152‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪112*150‬‬ ‫‪112*180‬‬ ‫‪112*260‬‬ ‫‪112*300‬‬

‫‪184‬‬


‫ארונות‬

‫ארון מגירות עליון ‪ 4‬מגירות‬ ‫‪ 2‬מגירות ‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪454‬‬ ‫‪ 535‬מ"מ ‪213‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪223‬‬ ‫‪ 255‬מ"מ ‪223‬‬ ‫עומק‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 326‬מ"מ ‪40‬‬ ‫גובה‬

‫‪ 1‬מגירה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪454‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪054103‬‬

‫‪500.00‬‬

‫ארון מגירות עליון עם מיסבים ‪ 6‬מגירות‬ ‫‪ 3‬מגירות ‪ 2‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪577‬‬ ‫‪ 660‬מ"מ ‪172‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪267‬‬ ‫‪ 305‬מ"מ ‪267‬‬ ‫עומק‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 365‬מ"מ ‪45‬‬ ‫גובה‬

‫ארון מגירות עליון עם מיסבים ‪ 9‬מגירות‬ ‫‪ 6‬מגירות ‪ 2‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪577‬‬ ‫‪ 660‬מ"מ ‪172‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪267‬‬ ‫‪ 305‬מ"מ ‪267‬‬ ‫עומק‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 420‬מ"מ ‪45‬‬ ‫גובה‬

‫‪A704‬‬

‫‪ 1‬מגירה מק"ט‬ ‫‪577‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪62‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪990.00 054106‬‬

‫‪ 1‬מגירה‬

‫מק"ט‬

‫‪577‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪62‬‬

‫‪054104‬‬

‫ארון מגירות עליון עם מיסבים ‪ 12‬מגירות‬ ‫‪ 9‬מגירות ‪ 2‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪577‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪ 660‬מ"מ ‪172‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪355‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪ 405‬מ"מ ‪355‬‬ ‫עומק‬ ‫‪62‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 475‬מ"מ ‪45‬‬ ‫גובה‬

‫‪A626‬‬

‫‪ 1‬מגירה מק"ט‬

‫‪A629‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1300.00‬‬

‫‪A612‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪1500.00 054112‬‬

‫‪185‬‬


‫ארגזי כלים‬

‫ארגז כלים מתכת‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 467‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 208‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 178‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 2‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫ארגז כלים מתכת ‪ +‬מגש‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 510‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 218‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 240‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 4.7‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫ארגז כלים מתכת ‪ +‬מגש‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 430‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 177‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 190‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 2.9‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫ארגז כלים הרמוניקה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 495‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 200‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 290‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 5.5‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪186‬‬

‫‪C-137‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054003‬‬

‫‪105.00‬‬

‫‪C-135‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054001‬‬

‫‪216.00‬‬

‫‪C-136‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054002‬‬

‫‪139.00‬‬

‫‪C- 122‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054004‬‬

‫‪210.00‬‬


‫ארגזי כלים‬

‫ארגז כלים הרמוניקה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 540‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 213‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 221‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 490‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪C-140‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054005‬‬

‫‪195.00‬‬

‫ארגז כלים ‪ ,H.D‬מיוחד לרכב‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054012‬‬ ‫‪ 775‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 362‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 257‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 14‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫ארגז כלים ‪ H.D‬גדול‪ ,‬מיוחד לרכב‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054010‬‬ ‫‪ 1256‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 390‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 382‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 34‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪525.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪1500.00‬‬

‫‪187‬‬


‫שולחן עבודה ‪ +‬ארונות‬

‫שולחן עבודה ‪ 2‬מטר‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 2.134‬מטר‬ ‫אורך‬ ‫‪ 634‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 920‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 63‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054130‬‬

‫‪2000.00‬‬

‫* לא כולל ארוניות‬

‫ארונית ‪ 5‬מגירות ‪ +‬מיסבים‬ ‫‪ 3‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪570‬‬ ‫‪ 680‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪410‬‬ ‫‪ 458‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪ 700‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 42‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪ 2‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫‪570‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪153‬‬

‫‪054133‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪2200.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054132‬‬

‫‪1540.00‬‬

‫ארונית ‪ 2‬דלתות ‪ +‬מגירה‬ ‫‪ 1‬מגירה‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪574‬‬ ‫‪ 680‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 458‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 700‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 31‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪188‬‬


‫שולחן ‪ +‬משטח עבודה מיוחד ‪ -‬עומס ‪ 1000‬ק"ג‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054129‬‬ ‫מ"מ‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1800.00‬‬ ‫אורך‬ ‫‪ 750‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 800‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬

‫* כולל כניסה לשקע חשמל‬

‫שולחן ‪ +‬משטח עבודה מיוחד ‪ -‬עומס ‪ 1000‬ק"ג‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054131‬‬ ‫‪ 2100‬מ"מ‬ ‫‪1990.00‬‬ ‫אורך‬ ‫‪ 750‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 800‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬

‫* כולל כניסה לשקע חשמל‬

‫ארונית עבודה ‪ 4‬מגירות לשולחן‬ ‫מק"ט מחיר ‪₪‬‬ ‫‪ 3‬מגירות ‪ 1‬מגירות‬ ‫מידות כללי‬ ‫רוחב ‪ 565‬מ"מ ‪2900.00 054134 565x580x300 565x580x75‬‬ ‫עומק ‪ 580‬מ"מ‬ ‫‪ 650‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫משקל ‪ 42‬ק"ג‬

‫‪189‬‬


‫ארונות מגירות‬

‫ארון מגירות כבד ‪ 7‬מגירות גובה ‪ 1200‬עומס מותר למגירה ‪ 100‬ק"ג‬ ‫‪ 2‬מגירות ‪ 1‬מגירות ‪ 1‬מגירות ‪ 2‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪200x653x723 150x653x723 100x653x703 75x653x723‬‬ ‫‪ 723‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 653‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 1200‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫משטח עץ עליון‪ 1200 :‬מ"מ‬

‫‪ 1‬מגירות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪300x653x723‬‬

‫‪054125‬‬

‫‪4600.00‬‬

‫ארון מגירות כבד ‪ 8‬מגירות גובה ‪ 1000‬עומס מותר למגירה ‪ 100‬ק"ג‬ ‫‪ 1‬מגירות‬ ‫‪ 1‬מגירות‬ ‫‪ 4‬מגירות‬ ‫‪ 2‬מגירות‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪200x653x723‬‬ ‫‪150x653x723‬‬ ‫‪150x653x723‬‬ ‫‪75x653x723‬‬ ‫‪054126‬‬ ‫‪ 723‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 653‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 1200‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫משטח עץ עליון‪ 1000 :‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬

‫‪190‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪4500.00‬‬


‫ארגזי עבודה‬

‫ארגז כלים מתכת לשטח‪/‬אתר בניה ‪/‬ולרכב‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054018‬‬ ‫‪ 812‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 480‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 445‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 34‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪445‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1050.00‬‬

‫‪565‬‬

‫ארגז כלים מתכת לשטח‪/‬אתר בניה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 1067‬מ"מ‬ ‫‪1500.00 054019‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 508‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 595‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 51.50‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫ארגז כלים מתכת לשטח‪/‬אתר בניה‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪054020‬‬ ‫‪ 1219‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 610‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 700‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 68.50‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪700‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪2050.00‬‬

‫‪850‬‬ ‫ארגז כלים מתכת לשטח‪/‬אתר בניה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫כללי‬ ‫מידות‬ ‫‪ 1219‬מ"מ‬ ‫‪2400.00 054021‬‬ ‫רוחב‬ ‫‪ 726‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪ 850‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫‪ 82.80‬ק"ג‬ ‫משקל‬

‫‪191‬‬


‫אחסון‬

‫ארון נייד‪ 30 ,‬תאים לחלקים‬ ‫תא‬ ‫מידות‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ 800‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪375‬‬ ‫‪ 400‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 880‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫עומס מקסימלי לכל תא ‪ 10‬ק"ג‬ ‫משקל ‪ 44‬ק"ג‬

‫אורגנייזרים‬ ‫מידות‬ ‫‪140x70x30‬‬ ‫‪160x120x60‬‬ ‫‪165x90x30‬‬ ‫‪200x110x35‬‬ ‫‪230x160x60‬‬

‫‪192‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054062‬‬

‫‪4300.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054185‬‬ ‫‪054186‬‬ ‫‪054187‬‬ ‫‪054188‬‬ ‫‪054189‬‬

‫‪11.00‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪34.00‬‬

‫‪SIGNET‬‬


‫אחסון‬

‫קופסאות פלסטיק לחלקים‬ ‫מידות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪28.5x9.3‬‬

‫‪054180‬‬ ‫‪054181‬‬

‫‪8.50‬‬ ‫‪19.00‬‬

‫‪9.3x9.3‬‬

‫קופסאות פלסטי למגירות ‪ -‬ארונות וכלים‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪10.7x10.7‬‬ ‫‪10.7x5.3‬‬ ‫‪5.3x5.3‬‬

‫ארון מגירת מיני‬ ‫מידות‬ ‫גובה‪ 40 :‬ס"מ‬ ‫רוחב‪ 28 :‬ס"מ‬ ‫עומק‪ 15 :‬ס"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054190‬‬ ‫‪054191‬‬ ‫‪054192‬‬

‫‪4.50‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪3.10‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054115‬‬

‫‪560.00‬‬

‫‪193‬‬


‫ארונות אחסון מתכת‬

‫‪194‬‬

‫ארון מתכת לאחסון ‪ 2 -‬דלתות ‪ 4‬מדפים‬ ‫מק"ט‬ ‫תא‬ ‫מידות‬ ‫‪054350‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ 760‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪375‬‬ ‫‪ 380‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 1680‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫עומס מאמץ למדף ‪ 50‬ק"ג‬ ‫משקל ‪ 31‬ק"ג‬

‫דגם ‪6600‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1100.00‬‬

‫ארון מתכת לאחסון ‪ 2 -‬דלתות ‪ 2‬מדפים‬ ‫מק"ט‬ ‫תא‬ ‫מידות‬ ‫‪054352‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ 916‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪375‬‬ ‫‪ 458‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 1067‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫עומס מאמץ למדף ‪ 50‬ק"ג‬ ‫משקל ‪ 31‬ק"ג‬

‫דגם ‪7001‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪990.00‬‬


‫ארונות אחסון מתכת‬

‫ארון מתכת לאחסון ‪ 2 -‬דלתות ‪ 4‬מדפים‬ ‫מק"ט‬ ‫תא‬ ‫מידות‬ ‫‪054351‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪ 916‬מ"מ‬ ‫רוחב‬ ‫‪375‬‬ ‫‪ 458‬מ"מ‬ ‫עומק‬ ‫‪105‬‬ ‫‪ 1820‬מ"מ‬ ‫גובה‬ ‫עומס מאמץ למדף ‪ 50‬ק"ג‬ ‫משקל ‪ 41‬ק"ג‬

‫דגם ‪7000‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1400.00‬‬

‫‪195‬‬


‫מיטות עבודה למוסך‬

‫מיטת מוסך‬

‫‪196‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 1030-435‬מ"מ‬

‫‪088110‬‬

‫‪360.00‬‬

‫מיטת מוסך מפלסטיק‬ ‫מידה‬ ‫‪ 1010-480‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪088117‬‬

‫‪290.00‬‬


‫ארגזי כלים‬ ‫ארגז כלים פלסטי "סיגנט" "‪22‬‬ ‫עומס מותר מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪ 560x290x275‬מ"מ‬

‫‪ 13‬ק"ג‬

‫ארגז כלים פלסטי "סיגנט" "‪22‬‬ ‫עומס מותר‬ ‫מידות‬ ‫‪ 560x270x245‬מ"מ‬

‫‪ 20‬ק"ג‬

‫‪054030‬‬

‫‪59.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054031‬‬

‫‪68.00‬‬

‫מזוודת כלים ‪ +‬גלגלים ‪ +‬דגם טרולי‬ ‫משקל‬ ‫מידה (מ"מ)‬ ‫‪530X355X255‬‬

‫‪11‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מק"ט מחיר ‪₪‬‬ ‫‪690.00 054035‬‬

‫* פלסטיק חזק במיוחד ואטום‪.‬‬

‫תיק טכנאים "סיגנט"‬ ‫מידות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 450x350x15‬מ"מ‬

‫‪054025‬‬

‫‪320.00‬‬

‫‪197‬‬


198


‫כלים שונים‬

‫‪199‬‬


‫מראות טלסקופיות‬

‫מראה טלסקופית ‪ 30‬מ"מ‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫קוטר מראה‬ ‫‪095041‬‬ ‫‪165-890‬‬ ‫‪32‬‬ ‫מק"ט‬

‫מראה טלסקופית ‪ 58‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫קוטר מראה‬ ‫‪095042‬‬ ‫‪105-920‬‬ ‫‪58‬‬

‫מראה טלסקופית ‪ 80‬מ"מ‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫קוטר מראה‬ ‫‪095043‬‬ ‫‪165-750‬‬ ‫‪82‬‬ ‫מק"ט‬

‫מראה טלסקופית מלבנית‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪095045‬‬ ‫‪285-307‬‬ ‫‪54-89‬‬ ‫מק"ט‬

‫מראה אקרילית טלסקופית‬ ‫אורך מ"מ מידת מראה מ"מ מק"ט‬ ‫‪44X63‬‬ ‫‪095047‬‬ ‫‪650‬‬

‫‪200‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪40.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪37.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪38.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪30.00‬‬


‫ידיות מגנט‬

‫מגנט טלסקופי דגם עט ‪H.D‬‬

‫מגנט פרקי גמיש ‪H.D‬‬

‫תיאור‬ ‫‪ 3.6‬ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095004‬‬

‫‪35.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095007‬‬

‫‪69.00‬‬

‫מגנט טלסקופי עד ‪ 1‬ק"ג‬ ‫תיאור‬ ‫אורך‬ ‫‪095021‬‬ ‫עד ‪ 1‬ק"ג‬ ‫‪ 800‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬

‫מגנט טלסקופי עד ‪ 2.5‬ק"ג‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫אורך‬ ‫‪095022‬‬ ‫עד ‪ 2.5‬ק"ג‬ ‫‪ 950‬מ"מ‬

‫מגנט טלסקופי עד ‪ 4.5‬ק"ג‬ ‫תיאור‬ ‫אורך‬ ‫‪095023‬‬ ‫עד ‪ 4.5‬ק"ג‬ ‫‪ 800‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬

‫מגנט טלסקופי ‪1-3‬‬ ‫תיאור‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מראה‬ ‫‪215-710‬‬ ‫מגנט‬ ‫קוטר ‪33‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪58.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪64.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095032‬‬

‫‪60.00‬‬

‫מסרט‬

‫‪201‬‬


‫מראות טלסקופיות‬

‫סט מראה ‪ +‬מגנט טלסקופי‬

‫אצבע מכנית ‪ 600‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095048‬‬

‫‪75.00‬‬

‫מק"ט‬

‫‪095010‬‬ ‫קפיץ גמיש ‪ 600‬מ"מ‪ +‬מנגנון תפיסה ונעילה‬

‫קפיץ מגנטי גמיש ‪600‬‬

‫מק"ט‬

‫‪095009‬‬ ‫קפיץ מגנטי ‪ 600‬מ"מ‪ ,‬מגנט ותפיסה לשחרור מהיר‬

‫‪202‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪42.00‬‬


‫צלחות מגנטיות‬

‫צלחת מגנטית עגולה מיני‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪110‬‬

‫צלחת מגנטית עגולה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪150‬‬

‫צלחת מגנטית מלבנית‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪230*130*30h‬‬

‫צלחת מגנטית מרובעת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪270*290*25h‬‬

‫צלחת מלבנית עמוקה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪315*145*50h‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095050‬‬

‫‪25.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095051‬‬

‫‪34.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095052‬‬

‫‪49.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095053‬‬

‫‪152.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪095059‬‬

‫‪125.00‬‬

‫‪203‬‬


‫מקבים איזמלים‬

‫סט איזמלים ‪ +‬מקב מקביל ‪ 6‬יח'‬

‫סט איזמלים ‪ +‬מקבים ‪ 12‬יח'‬

‫מדגש אוטומטי‬

‫‪204‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060503‬‬

‫‪71.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060505‬‬

‫‪140.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060583‬‬

‫‪81.00‬‬


‫סט לומים מפרקים ‪ +‬מקבים‬

‫סט לומים ‪ 4‬יח' ‪H.D.‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046226‬‬

‫‪195.00‬‬

‫"‪8",12",18",24‬‬

‫סט לומים ‪ 4‬יח'‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫"‪1/2-24‬‬ ‫"‪1/2-18‬‬ ‫"‪1/2-12‬‬ ‫‪"1.00/2.00-8.00‬‬

‫סט מקב מקביל‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪2-8‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046224‬‬

‫‪125.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060501‬‬

‫‪85.00‬‬

‫‪2, 3, 4, 5, 6, 8‬‬

‫מקב מקביל ‪ +‬מדגש‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060541‬‬ ‫‪060542‬‬ ‫‪060543‬‬ ‫‪060544‬‬ ‫‪060545‬‬ ‫‪060548‬‬

‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪19.00‬‬

‫מדגש ‪3/8‬‬ ‫מדגש ‪1/2‬‬

‫‪060571‬‬ ‫‪060572‬‬

‫‪10.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫‪205‬‬


‫פטישים‬

‫פטיש ללא רתע ידיות עץ ‪HICKORY‬‬

‫מידה מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪080403‬‬ ‫‪080404‬‬ ‫‪080405‬‬

‫‪135.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪175.00‬‬

‫פטישים ללא רתע‬ ‫תיאור גרם‬ ‫‪520‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪1170‬‬

‫פטישי מכונאים ‪DIN‬‬

‫מידה גרם‬

‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1000‬‬

‫‪206‬‬

‫קוטר ראש מק"ט‬ ‫‪40‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪080451‬‬ ‫‪080452‬‬ ‫‪080453‬‬ ‫‪080454‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪89.00‬‬ ‫‪99.00‬‬ ‫‪119.00‬‬ ‫‪139.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪080162‬‬ ‫‪080163‬‬ ‫‪080165‬‬ ‫‪080168‬‬

‫‪27.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪59.00‬‬


‫פטישים‬

‫פטיש גומי ‪ +‬ידית עץ‬ ‫משקל (גרם)‬ ‫‪380‬‬ ‫‪670‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪080460‬‬ ‫‪080462‬‬

‫‪18.00‬‬ ‫‪29.00‬‬

‫פטיש גומי ראשי ניילון‬ ‫משקל (גרם)‬ ‫קוטר‬ ‫‪400‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪42‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪080470‬‬ ‫‪080472‬‬

‫‪58.00‬‬ ‫‪66.00‬‬

‫פטיש מהנדס‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪8 oz‬‬ ‫‪12 oz‬‬ ‫‪16 oz‬‬ ‫‪24 oz‬‬ ‫‪32 oz‬‬

‫‪080141‬‬ ‫‪080143‬‬ ‫‪080146‬‬ ‫‪080150‬‬ ‫‪080155‬‬

‫‪36.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪70.00‬‬

‫סט מגנטים פנימיים לבוקסות ‪ 10-19‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪095065‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪31.00‬‬

‫‪207‬‬


‫מלחציים‬

‫מלחצי ‪C‬‬

‫מידה אינץ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫"‪3‬‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫"‪8‬‬

‫‪040903‬‬ ‫‪040904‬‬ ‫‪040906‬‬ ‫‪040908‬‬

‫‪54.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪139.00‬‬ ‫‪171.00‬‬

‫ארך שפה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 100‬מ"מ‬ ‫‪ 150‬מ"מ‬

‫‪040924‬‬ ‫‪040926‬‬

‫‪250.00‬‬ ‫‪510.00‬‬

‫מלחצי מסגר‬ ‫מידה אינץ‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬

‫‪208‬‬


‫פצירות יד‬

‫פצירה מרובעת‬ ‫מידה‬ ‫"‪8‬‬

‫פצירה עגולה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪8‬‬

‫פצירה חצי עגולה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪8‬‬

‫פצירה שטוחה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪8‬‬

‫פצירה משולשת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪8‬‬

‫סט פצירות ‪ 5‬יח'‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪8‬‬ ‫שטוח‪ -‬עגול‪ -‬חצי עגול‬ ‫מרובע‪ -‬משולש‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046172‬‬

‫‪25.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046173‬‬

‫‪25.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046174‬‬

‫‪29.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046175‬‬

‫‪27.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046176‬‬

‫‪27.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046170‬‬

‫‪140.00‬‬

‫‪209‬‬


‫פצירות מחט‬

‫סט פצירות מחט ‪ 6‬יח' ‪ 160‬מ"מ‬ ‫אורך‬ ‫‪046148‬‬ ‫‪ 160‬מ"מ‬ ‫‪.1‬שטוח‬ ‫‪ .2‬חצי עגול‬ ‫‪ .3‬משולש‬ ‫‪ .4‬מרובע‬ ‫‪ .5‬עגול‬ ‫‪ .6‬שטוח מעוגל קצה‬ ‫מק"ט‬

‫ ‬

‫סט פצירות מחט ‪ 7‬יח' ‪ 140‬מ"מ‬ ‫‪ 7‬פצירות ‪ +‬ידית מתכוונת‬ ‫‪ .1‬סכין‬ ‫‪ .2‬חצי עגול‬ ‫‪ .3‬שטוח‬ ‫‪ .4‬שטח מעוגל לקצה‬ ‫‪ .5‬עגול‬ ‫‪ .6‬מרובע‬ ‫‪ .7‬משולש‬

‫מק"ט‬ ‫‪046149‬‬

‫סט פצירות ‪ 5‬יח'‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 220‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪26.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪74.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046145‬‬

‫‪89.00‬‬

‫שטוח‪ ,‬חצי עגול‪ ,‬עגול‪ ,‬מרובע‪ ,‬משולש‬

‫סט פצירות מחט ‪ 12‬יח'‬ ‫‪ L‬אורך‬ ‫‪ 160‬מ"מ‬

‫‪210‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046155‬‬

‫‪35.00‬‬

‫סוג‬ ‫‪ .1‬עגול עדין‬ ‫‪ .2‬עגול גס‬ ‫‪ .3‬חצי עגול עדין‬ ‫‪ .4‬חצי עגול גס‬ ‫‪ .5‬שטוח עדין‬ ‫‪ .6‬שטוח גס‬ ‫‪ .7‬משולש עדין‬ ‫‪ .8‬משולש גס‬ ‫‪ .9‬שטוח קצה עגול עדין‬ ‫‪ .10‬שטוח קצה עגול גס‬ ‫‪ .11‬מרובע‬ ‫‪ .12‬סכין גס‬


‫מברזים ומחרוקות‬

‫סט מברזים ומחרוקות ‪ 40‬יח' מ"מ מונע ע"י ידית ‪ +‬מנגנון רצט‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8‬‬ ‫‪057040‬‬ ‫‪790.00‬‬ ‫‪5x0.9, 6x1, 7x1, 8x1.25, 1/8-28‬‬ ‫‪10x1.5, 11x1.5, 12x1.5, 12x1.75‬‬

‫סט מברזים ומחרוקות ‪ 39‬יח'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪057042‬‬

‫‪399.00‬‬

‫ ‬ ‫מידות‪:‬‬ ‫‪m5x0.8 ,m5x0.9 ,m3x0.5 ,m3x0.6 ,m4x0.7,‬‬ ‫‪m8x1.25 ,m6x1 ,m6x0.75 ,m4x1 ,m4x0.75,‬‬ ‫‪m12x1.75 ,m10x1.5 ,m10x1.25 ,m12x1.5 ,m7x0.75 ,m8x1‬‬ ‫‪NPT 1/8-27‬‬

‫מכיל‪:‬‬

‫‪ 17‬מחרוקות‬ ‫‪ 17‬מברזים‬ ‫‪ 1‬מתאם למחרוקת‪ 1 ,‬מפתח למברזים‬ ‫‪ 1‬מברג מפתח ‪ 1 ,T‬מתאם‬

‫‪211‬‬


‫מברזים ומחרוקות‬

‫סט מברזים ומחרוקות ‪ 44‬יח' ‪ -‬מתכת‬

‫מק"ט‬ ‫‪057043‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪460.00‬‬

‫מידות‪M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 :‬‬

‫מקדחים‪10.2 ,8.5 ,6.8 ,5 ,4.2 ,3.3 ,2.5 :‬‬ ‫מכיל‪:‬‬ ‫‪ 21‬מברזים‬ ‫‪ 7‬מחרוקות‬ ‫‪ 7‬מקדחים‬ ‫‪ 5‬מתאמים למחרוקות‬ ‫‪ 2‬מפתחות למברזים‬ ‫‪ 1‬מברג‬ ‫‪ 1‬מתאם‬

‫סט מברזים ומחרוקות ‪ 44 H.S.S‬יח' ‪H.S.S -‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪057050‬‬

‫מידות‪M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 :‬‬ ‫מקדחים‪10.2 ,8.5 ,6.8 ,5 ,4.2 ,3.3 ,2.5 :‬‬

‫מכיל‪:‬‬ ‫‪ 21‬מברזים‬ ‫‪ 7‬מחרוקות‬ ‫‪ 7‬מקדחים‬ ‫‪ 5‬מתאמים למחרוקות‬ ‫‪ 2‬מפתחות למברזים‬ ‫‪ 1‬מברג‬ ‫‪ 1‬מתאם‬

‫‪212‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪760.00‬‬


‫מברזים‬

‫ידית מברז רצט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3-10‬‬ ‫‪5-12‬‬ ‫‪ 5-12‬ארוך‬

‫ידית מברז‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫סטים מברזים (‪ 3‬יח') מ"מ‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪057102‬‬ ‫‪057103‬‬ ‫‪057105‬‬

‫‪44.00‬‬ ‫‪48.00‬‬ ‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪057110‬‬ ‫‪057111‬‬ ‫‪057112‬‬ ‫‪057113‬‬

‫‪23.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪63.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪057203‬‬ ‫‪057204‬‬ ‫‪057205‬‬ ‫‪057206‬‬ ‫‪057208‬‬ ‫‪057210‬‬ ‫‪057212‬‬

‫‪13.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪26.00‬‬

‫‪213‬‬


‫כלים שונים‬

‫משור קשת "‪12‬‬ ‫מידה‬ ‫"‪12‬‬

‫להב למשור ‪Bimetal‬‬

‫מידה‬ ‫"‪12‬‬

‫מס שיניים‬ ‫‪24T‬‬

‫סט מקדחי ‪ H.S.S.‬סיגנט ‪ 19‬יח' ‪ 1-10‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪098112‬‬

‫‪106.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪098130‬‬

‫‪7.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪058055‬‬

‫‪220.00‬‬

‫קופסת מקדחי ‪ H.S.S‬סיגנט ‪ 170‬יח' ‪FULLY GROUND‬‬

‫‪1.0-10, 1.5-10, 2.0-10‬‬ ‫‪2.5-10, 3.0-10, 3.5-10‬‬ ‫‪4.0-10, 4.5-10, 5.0-10‬‬ ‫‪5.5-10, 6.0-10, 6.5-10‬‬ ‫‪7.0-10, 7.5-10, 8.0-10‬‬ ‫‪7.0-10, 7.5-10, 8.0-10‬‬

‫‪214‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪058060‬‬

‫‪900.00‬‬


‫משפכים‬

‫משפך פלסטיק פיה ארוכה‬

‫סט משפך פלסטיק‬

‫משפך פלסטיק‬

‫‪046802‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪13.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046788‬‬

‫‪6.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫‪046787‬‬

‫‪215‬‬


‫כלי מדידה‬

‫מד מרווח ‪ 13‬עלים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0.05-1‬‬

‫מד מרווח ‪ 20‬עלים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0.05-1‬‬

‫מד מרווח ‪ 32‬עלים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0.03-1‬‬

‫‪216‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075401‬‬

‫‪14.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075402‬‬

‫‪22.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075403‬‬

‫‪33.00‬‬


‫כלי מדידה‬

‫מטר ‪ H.D‬הדפסה דו צדדית ‪+‬מגנט‬ ‫רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מטר‬ ‫‪075350‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪075352‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪075370‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪10‬‬ ‫סרט מצופה ניילון‪ ,‬הדפסה דו‪-‬צדדית‬

‫מטר מ"מ ‪ +‬אינץ' עם קצה מגנטי‬ ‫מידה אינץ'‪/‬מ' רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫‪075341‬‬ ‫‪25‬‬ ‫"‪ 5-16‬מטר‬ ‫‪075343‬‬ ‫"‪ 7.5-25‬מטר ‪25‬‬

‫מטרים פלסטי‬ ‫רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מטר‬ ‫‪075323‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪075325‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סרט מצופה ניילון‬

‫מטר ‪ 5‬מ' רוחב ‪ 25‬מ"מ ‪ +‬נעילה‬ ‫רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מטר‬ ‫‪075360‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫סרט מצופה ניילון‪ ,‬הדפסה דו‪-‬צדדית‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪55.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪153.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬ ‫‪47.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪9.90‬‬ ‫‪17.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪69.00‬‬

‫‪217‬‬


‫כלי מדידה‬

‫מדיד למדידת מידת בורג מ"מ ‪ +‬אינץ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪099911‬‬

‫מטר ‪ 10‬מטר‬ ‫רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מטר‬ ‫‪075370‬‬ ‫‪10‬‬ ‫סרט מצופה ניילון‪ ,‬הדפסה דו‪-‬צדדית‬

‫רולטקה ‪ 50‬מטר פיבר‬ ‫רוחב סרט מ"מ מק"ט‬ ‫מידה מטר‬ ‫‪075380‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪218‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪31.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪153.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪220.00‬‬


‫כלי מדידה‬

‫מיקרומטר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0-25‬‬

‫מד מעלות‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0.05-1.0‬‬

‫קליבר דיגיטלי ‪0-150‬‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪150‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075445‬‬

‫‪110.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075415‬‬

‫‪27.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075430‬‬

‫‪190.00‬‬

‫תצוגת מסך רחבה‬ ‫דיוק ‪0.01‬‬

‫קליבר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪0-150‬‬

‫סרגלי נירוסטה‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪300‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪600‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075420‬‬

‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075417‬‬ ‫‪075418‬‬ ‫‪075419‬‬

‫‪7.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪16.00‬‬

‫‪219‬‬


‫זכוכיות מגדלת‬

‫זכוכית מגדלת‪+‬ידית‪ 2+‬נורות לד‬ ‫הגדלה‬ ‫קוטר עדשה‬ ‫‪x2.5‬‬ ‫‪ 88‬מ"מ‬

‫סוללות‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪2xAAA‬‬

‫‪075465‬‬

‫‪65.00‬‬

‫‪x5.0‬‬

‫‪220‬‬

‫קוביית זכוכית מגדלת ‪ -‬הגדלה ‪x2.6‬‬ ‫קוטר עדשה‬ ‫‪ 60‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075467‬‬

‫‪92.00‬‬

‫זכוכית מגדלת‪+‬תאורת לד ‪ 4 -‬נורות‬ ‫הגדלה‬

‫קוטר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪x5‬‬

‫‪ 100‬מ"מ‬

‫‪075470‬‬

‫‪99.00‬‬


‫אזמלים‬

‫זכוכית מגדלת מתקפלת‪ -‬לופה‪ +‬מנורת לד‬ ‫מק"ט‬ ‫הגדלה‬ ‫‪x20‬‬

‫אזמל מכונאים שטוח‬ ‫אורך‬ ‫‪125‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪250‬‬

‫סט אזמל מכונאים ‪ 4‬יח'‬

‫מסרט אוטומטי ‪ -‬להב וידיה‬

‫‪075462‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060350‬‬ ‫‪060351‬‬ ‫‪060352‬‬ ‫‪060353‬‬

‫‪28.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪130.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060356‬‬

‫‪275.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060581‬‬

‫‪21.00‬‬

‫‪221‬‬


‫מספרי הטבעה‬

‫סט מספרים להטבעה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪075552‬‬ ‫‪075553‬‬ ‫‪075554‬‬ ‫‪075555‬‬ ‫‪075556‬‬ ‫‪075560‬‬

‫‪36.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪304.00‬‬

‫סט אותיות להטבעה ‪ -‬אנגלית‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪075574‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪075575‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מק"ט‬

‫סט דיסקיות נחושת‬ ‫מידה מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪97.00‬‬ ‫‪137.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046998‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫‪16x22 ,13x19 ,15x21 ,14x20 ,12x18 ,10x18 ,10x12 ,6x8‬‬ ‫‪21x27 ,20x26 ,19x25 ,18x23 ,17x23‬‬

‫סכין חיתוך רחב כולל ‪ 5‬להבים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪18‬‬

‫‪222‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪098005‬‬

‫‪52.00‬‬


‫אזמלים‬

‫אזמל שטוח‬ ‫עובי מ"מ אורך מ"מ‬ ‫‪200‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪12‬‬

‫להב‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪060305‬‬ ‫‪060307‬‬ ‫‪060308‬‬ ‫‪060310‬‬

‫‪22.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪31.00‬‬

‫אזמל שטוח ‪ +‬מגן‬ ‫משושה מ"מ‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪300‬‬

‫אזמל חוד‪ +‬מגן‬ ‫משושה מ"מ‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪350‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060315‬‬ ‫‪060320‬‬

‫‪40.00‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪060330‬‬ ‫‪060332‬‬ ‫‪060335‬‬

‫‪29.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪36.00‬‬

‫‪223‬‬


‫אבצירים‬

‫אבציר ‪ 3‬זרועות דגם גרמני‬ ‫מידה‬ ‫"‪6‬‬

‫אבציר ‪ 3‬זרוע‬ ‫פתיחה‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪110‬‬ ‫"‪4‬‬ ‫‪160‬‬ ‫"‪6‬‬

‫אבציר ‪ 3‬זרוע שן דקה‬ ‫פתיחה‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫‪110‬‬ ‫"‪4‬‬

‫‪224‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046362‬‬

‫‪580.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046304‬‬ ‫‪046306‬‬

‫‪175.00‬‬ ‫‪290.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046365‬‬

‫‪450.00‬‬


‫אבצירים‬

‫אבציר ‪ 2‬זרוע‬ ‫מידה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫אבציר ‪ 2‬זרוע‬ ‫מידה‬ ‫‪120*100‬‬ ‫‪150*150‬‬ ‫‪200*200‬‬ ‫‪250*200‬‬

‫אבציר ‪ 2‬זרוע שן דקה‬ ‫מידה‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046321‬‬ ‫‪046322‬‬

‫‪140.00‬‬ ‫‪135.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046351‬‬ ‫‪046352‬‬ ‫‪046353‬‬ ‫‪046354‬‬

‫‪190.00‬‬ ‫‪340.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪790.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046330‬‬ ‫‪046331‬‬

‫‪220.00‬‬ ‫‪340.00‬‬

‫‪225‬‬


‫מפתחות טורקמטר‬

‫מפתחות טורקמטר דיוק ‪± 0.03‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪5-25‬‬ ‫‪280‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫‪5-25‬‬ ‫‪280‬‬ ‫"‪1/4‬‬ ‫‪19-110‬‬ ‫‪370‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫‪42-210‬‬ ‫‪470‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫‪35-350‬‬ ‫‪635‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫‪60-400‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫"‪3/4‬‬ ‫‪140-700‬‬ ‫‪1046‬‬ ‫"‪3/4‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪071007‬‬ ‫‪071006‬‬ ‫‪072102‬‬ ‫‪073041‬‬ ‫‪073071‬‬ ‫‪074012‬‬ ‫‪074014‬‬

‫‪270.00‬‬ ‫‪470.00‬‬ ‫‪299.00‬‬ ‫‪325.00‬‬ ‫‪470.00‬‬ ‫‪460.00‬‬ ‫‪2700.00‬‬

‫‪N/m‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪1-6‬‬

‫‪071001‬‬

‫‪460.00‬‬

‫‪N/m‬‬

‫מפתחות טורקמטר ‪1/4‬‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪210‬‬ ‫"‪1/4‬‬

‫מפתחות טורקמטר ‪±3%‬‬ ‫‪N/m‬‬ ‫מידה‬ ‫‪10-60‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫‪20-110‬‬ ‫"‪3/8‬‬ ‫‪20-110‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫‪30-210‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪072120‬‬ ‫‪072110‬‬ ‫‪073110‬‬ ‫‪073112‬‬

‫‪595.00‬‬ ‫‪530.00‬‬ ‫‪529.00‬‬ ‫‪590.00‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫‪N/m‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪540‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪540‬‬

‫‪50-200‬‬ ‫‪30-270‬‬ ‫‪50-350‬‬

‫‪073023‬‬ ‫‪073027‬‬ ‫‪073028‬‬

‫‪545.00‬‬ ‫‪660.00‬‬ ‫‪660.00‬‬

‫מפתחות טורקמטר דגם ‪B‬‬

‫מידה‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫‪226‬‬


‫מפתחות טורק‬

‫מפתח טורק דיגיטלי הנעה "‪1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫דיוק‬ ‫טווח ‪N/m‬‬ ‫‪40-200‬‬

‫‪±2%‬‬

‫‪075500‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪360.00‬‬

‫מפתח טורקמטר דיוק ‪ + ±3%‬סקלת מידה‬ ‫אורך מ"מ טווח ‪ N/m‬מק"ט‬ ‫הנעה‬ ‫‪20-200‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪750.00 073075‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מפתח טורקמטר דיוק ‪ ±3%‬לאביזרי מפתח פתוח ‪14 + 18‬‬ ‫מק"ט‬ ‫למידות מפתח‬ ‫טווח ‪N/m‬‬ ‫אורך‬ ‫‪13-41‬מ"מ‬ ‫‪40-200‬‬ ‫‪790.00 073080‬‬ ‫‪ 470‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫אביזרי מפתח פתוח לנ"ל ‪ - 14 + 18‬מידת תפיסה‬ ‫מידה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מידה‬ ‫‪ 24‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 13‬מ"מ‬ ‫‪ 27‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 14‬מ"מ‬ ‫‪ 30‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 15‬מ"מ‬ ‫‪ 32‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 16‬מ"מ‬ ‫‪ 34‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 17‬מ"מ‬ ‫‪ 36‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 18‬מ"מ‬ ‫‪ 38‬מ"מ‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪ 19‬מ"מ‬ ‫‪ 41‬מ"מ‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪ 21‬מ"מ‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪ 22‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪135.00‬‬ ‫‪135.00‬‬

‫‪227‬‬


‫בורוסקופ‬

‫וידאו בורוסקופ לבדיקה ‪ -‬צבעוני‬ ‫קוטר סיב אופטי אורך סיב‬ ‫מסך‬ ‫קוטר ראש‬ ‫‪ 17‬מ"מ‬

‫"‪3.5‬‬

‫‪ 12‬מ"מ‬

‫‪ 900‬מ"מ‬

‫וידאו בורוסקופ לבדיקה ‪ -‬צבעוני‬ ‫קוטר סיב אופטי אורך סיב‬ ‫מסך‬ ‫קוטר ראש‬ ‫‪ 9‬מ"מ‬

‫‪228‬‬

‫"‪3.5‬‬

‫‪ 7‬מ"מ‬

‫‪ 1‬מטר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046473‬‬

‫‪2700.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪046474‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪2500.00‬‬


‫בורוסקופ‬

‫וידאו בורוסקופ לבדיקה ‪ -‬צבעוני ‪ 1 -‬מטר‬ ‫קוטר סיב אופטי אורך סיב‬ ‫מסך‬ ‫קוטר ראש‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬

‫"‪2.5‬‬

‫‪ 4‬מ"מ‬

‫‪ 1‬מטר‬

‫וידאו בורוסקופ לבדיקה ‪ -‬צבעוני ‪ 2 -‬מטר‬ ‫קוטר סיב אופטי אורך סיב‬ ‫מסך‬ ‫קוטר ראש‬ ‫‪ 5‬מ"מ‬

‫"‪2.5‬‬

‫‪ 4‬מ"מ‬

‫‪ 2‬מטר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046470‬‬

‫‪950.00‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪046471‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1100.00‬‬

‫‪229‬‬


‫מפתחות טורקמטר‬

‫סט מברג טורק ‪ 1-4NM‬כולל ביטים‬ ‫מק"ט‬ ‫טורק‬ ‫‪1.00-4.00MN‬‬ ‫כולל‪:‬‬ ‫‪30‬ביטים‬ ‫פיליפס‪ ,‬פוזידרייב‪ ,‬אלן‪,‬‬ ‫שטוח‪ ,TORX ,‬ביט לאלקטרוניקה‬

‫מברג מומנט ‪Nm 0.5-5‬‬

‫ביטים‬ ‫טורקס‬

‫‪071103‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪490.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪071101‬‬

‫‪560.00‬‬

‫‪T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40‬‬

‫אלן‬ ‫‪ 3, 4, 5, 6‬מ"מ‬ ‫שטוח‬ ‫‪5, 6, 7, 8‬‬ ‫פיליפס‬ ‫‪0, 1, 2, 3‬‬

‫ידית ‪ T‬מומנט קבוע ‪ +‬ביט‬ ‫מידה ‪N.m‬‬ ‫‪1nm‬‬ ‫‪1.5nm‬‬ ‫‪2nm‬‬ ‫‪2.5nm‬‬ ‫‪3nm‬‬ ‫‪3.5nm‬‬ ‫‪4nm‬‬ ‫‪5nm‬‬

‫‪230‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪071151‬‬ ‫‪071152‬‬ ‫‪071153‬‬ ‫‪071154‬‬ ‫‪071155‬‬ ‫‪071156‬‬ ‫‪071158‬‬ ‫‪071160‬‬

‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪60.00‬‬


‫פנסים‬

‫פנס מיני ‪ LED‬נטען במצית הרכב כולל מחזיק‬ ‫זמן עבודה רצוף ‪Lumens‬‬ ‫מק"ט‬ ‫סוג סוללה‬ ‫‪Ni-MH‬‬

‫‪ 6‬שעות‬

‫‪096060‬‬

‫‪35‬‬

‫פנס מיני ‪ LED‬נטען במצית הרכב‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך כללי‬

‫‪65.00‬‬

‫‪ 55‬מ"מ‬

‫פנס מיני ‪ LED‬עם תפס‬ ‫אורך מ"מ‬ ‫תיאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096039‬‬

‫‪30.00‬‬

‫פנס כיס ‪LED‬‬

‫פנס מיני נורות לד‪ +‬צינור גמיש‪ +‬לייזר‬ ‫אורך גוף ציר גמיש מק"ט‬ ‫בטריות‬ ‫‪3XLR44‬‬

‫‪ 70‬מ"מ‬

‫פנס ‪ 3‬לד‬ ‫אורך‬ ‫בטריות‬ ‫‪3XAAA‬‬

‫‪ 90‬מ"מ‬

‫‪ 90‬מ"מ‬

‫‪096043‬‬

‫‪70.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096057‬‬

‫‪100‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪24.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096038‬‬

‫‪36.00‬‬

‫‪231‬‬


‫פנסים‬

‫פנס אלומיניום מפסק מתכת ‪1-WATT‬‬

‫אורך‬ ‫‪ 110‬מ"מ‬

‫סוללה‬

‫קוטר‬

‫‪3XAAA‬‬

‫‪ 32‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪165.00 096042‬‬

‫פנס גוף אלומיניום מפסק מתכת ‪1-WATT‬‬

‫אורך‬ ‫‪ 100‬מ"מ‬

‫סוללה‬

‫קוטר‬

‫מק"ט‬

‫‪1XAA‬‬

‫‪ 10‬מ"מ‬

‫‪119.00 096036‬‬

‫פנס גוף אלומיניום‬ ‫בטריות אורך‬ ‫כוח‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪1-WATT‬‬

‫‪Watt 1‬‬

‫‪3XAAA‬‬

‫‪ 144‬מ"מ‬

‫פנס גוף אלומיניום ‪1-WATT‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מק"ט‬ ‫קוטר‬ ‫‪ 35‬מ"מ ‪139.00 096033‬‬

‫כוח‬

‫בטריות‬

‫אורך‬

‫‪Watt 1‬‬

‫‪2XAA‬‬

‫‪ 180‬מ"מ ‪ 34‬מ"מ‬

‫קוטר‬

‫פנס לד גוף אלומיניום‪ 5 -‬נורות‬ ‫קוטר‬ ‫אורך‬ ‫בטריות‬ ‫‪2XAA‬‬

‫‪232‬‬

‫‪ 158‬מ"מ‬

‫‪ 26‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪135.00 096032‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096034‬‬

‫‪49.00‬‬


‫פנסים‬

‫פנס לד טלסקופי ‪ +‬מגנט לד‬ ‫אורך כללי ‪ +‬זרוע טלסקופית‬ ‫משקל הרמה מגנט‬

‫אורך פנס‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 680‬מ"מ‬

‫‪ 220‬מ"מ‬

‫‪096029‬‬

‫‪79.00‬‬

‫פנס דגם עט מיני לד‬ ‫סוללות‬ ‫אורך פנס‬

‫‪LUMENS‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪35‬‬

‫‪096040‬‬

‫‪99.00‬‬

‫‪ 1‬ק"ג‬

‫‪ 130‬מ"מ‬

‫‪2XAAA‬‬

‫פנס לד ממוקד (‪ )Zoom‬עד ‪ 100‬מטר אלומה‬ ‫‪LED‬‬ ‫סוללות‬ ‫‪CREE‬‬

‫‪3XAAA‬‬

‫פנס אלומיניום ‪ 1‬לד ‪ -‬מפסק מתכת‬ ‫אורך‬ ‫בטריות‬ ‫‪2XAAA‬‬

‫ ‬

‫‪ 135‬מ"מ‬

‫‪LUMENS‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪220‬‬

‫‪096050‬‬

‫‪159.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096035‬‬

‫‪39.00‬‬

‫‪233‬‬


‫פנסי ראש‬

‫פנס ראש ממוקד ‪ Zoom In/Out‬עד ‪150‬מטר אלומה‬ ‫זמן עבודה ‪LUMENS‬‬ ‫‪LED‬‬ ‫מק"ט‬ ‫סוללות‬ ‫‪3xAAA‬‬

‫‪CREE‬‬

‫‪ 6‬שעות‬

‫פנס ראש לד‬ ‫סוללות‬

‫זמן עבודה‬

‫‪3xAAA‬‬

‫‪ 7-25‬שעות ‪70‬‬

‫פנס ראש ‪ 8‬נורות לד‬ ‫תיאור‬ ‫‪ 3‬מצבי תאורה‬ ‫‪ 2‬נורות עד ‪ 51‬שעות עבודה‬ ‫‪ 4‬נורות עד ‪ 41‬שעות עבודה‬ ‫‪ 8‬נורות עד ‪ 37‬שעות עבודה‬

‫‪234‬‬

‫‪220‬‬

‫‪LUMENS‬‬

‫‪096025‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪110.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096024‬‬

‫‪57.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096031‬‬

‫‪65.00‬‬


‫פנסים‬ ‫מנורת עבודה למוסך ‪ 28‬לד‬

‫מנורת מוסך נטענת ‪ 30‬נורות לד‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096065‬‬

‫‪210.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096045‬‬

‫‪250.00‬‬

‫* בסיס מגנטי‬ ‫* מטען ‪ +220.00v‬מטען ‪ 12.00v‬לרכב‬

‫פנס מוסך נטען ‪ 36‬נורות לד‬ ‫זמן עבודה זמן טעינה מק"ט‬ ‫‪ 8‬שעות‬

‫‪ 5‬שעות‬

‫‪096049‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪350.00‬‬

‫‪235‬‬


‫פנסים ומנורות מוסך‬

‫מנורות מוסך (זרוע מתקפלת) נטענת ‪ 30‬לד מגנטי‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫‪096053‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪360.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מנורת מוסך ארוכה‪ -‬תפיסה מגנטית דו‪-‬צדדית‬ ‫‪ 60‬לד נטענת‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫אורך‬ ‫‪096054‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪490.00‬‬

‫מנורת מוסך ארוכה ‪ 128‬לד‬

‫להרכבה על מכסה מנוע‪.‬‬

‫‪236‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪096077‬‬

‫‪630.00‬‬


‫אולרים רב שימושיים‬

‫מנורת לד ציר גמיש ‪ +‬בסיס מגנטי‬ ‫מק"ט‬ ‫‪096015‬‬

‫אולר רב שימושי ‪H.D‬‬

‫תיאור‬ ‫כולל נרתיק‬

‫אולר רב שימושי ‪ 17‬חלקים‬ ‫כולל פנס לד‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪094115‬‬

‫‪129.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪094120‬‬

‫‪148.00‬‬

‫‪237‬‬


238


‫כלי אויר וחשמל‬

‫‪239‬‬


‫כלי אוויר‬

‫רצט ‪ 1/4‬מיני‬ ‫הנעה‬ ‫‪34‬‬ ‫"‪1/4‬‬

‫מומנט ‪Nm‬‬

‫רצט ‪ 3/8‬מיני‬ ‫מומנט ‪Nm‬‬ ‫הנעה‬ ‫‪34‬‬ ‫"‪3/8‬‬

‫רצט מיני צר ‪3/8‬‬ ‫מומנט ‪Nm‬‬ ‫הנעה‬ ‫‪40‬‬ ‫"‪3/8‬‬

‫אורך מ"מ‬ ‫‪133‬‬

‫משקל ק"ג‬ ‫‪0.45‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪065195‬‬

‫‪430.00‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪133‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪065202‬‬

‫‪395.00‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫‪182‬‬

‫‪0.63‬‬

‫‪065204‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪550.00‬‬

‫ ‬

‫רצט גוף מתכת ‪1/2‬‬ ‫הנעה‬ ‫‪75‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫מומנט ‪Nm‬‬

‫‪240‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪267‬‬

‫‪1.13‬‬

‫‪065308‬‬

‫‪570.00‬‬


‫כלי אוויר‬

‫רצט ‪1/2‬‬ ‫הנעה‬ ‫"‪1/2‬‬

‫מומנט ‪Nm‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪95‬‬

‫‪293‬‬

‫‪1.26‬‬

‫‪065310‬‬

‫‪580.00‬‬

‫פטיש אויר ‪ 1/2‬מיני‬ ‫מומנט ‪Nm‬‬ ‫הנעה‬ ‫‪475‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫‪1‬‬

‫‪065331‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1050.00‬‬

‫* קל ביותר‬ ‫* הפעלה יד אחת‬

‫פטיש אויר ‪1/2" 920 Nm‬‬ ‫מומנט מקס ‪ Nm‬מהירות סל"ד משקל ק"ג מק"ט‬ ‫הנעה‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪1250.00 065335‬‬ ‫"‪1/2‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬

‫* הפעלה יד אחת‬

‫פטיש אויר "‪3/4‬‬ ‫הנעה‬ ‫‪1630‬‬ ‫"‪3/4‬‬

‫מומנט מקס ‪Nm‬‬

‫מהירות סל"ד‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪5750‬‬

‫‪3‬‬

‫‪065336‬‬

‫‪2950.00‬‬

‫‪241‬‬


‫כלי אוויר‬

‫משחזת אוויר ציר מיני‬ ‫מהירות סל"ד‬ ‫ציר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫"‪1/4‬‬

‫אויר ‪cfm‬‬

‫משחזת אוויר ציר זויתית‬ ‫מהירות סל"ד‬ ‫ציר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22000‬‬ ‫"‪1/4‬‬

‫אויר ‪cfm‬‬

‫לחץ ‪PSI‬‬

‫משקל ק"ג‬

‫אורך‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪90‬‬

‫‪0.32‬‬

‫‪120‬‬

‫‪065110‬‬

‫‪240.00‬‬

‫לחץ ‪PSI‬‬

‫משקל ק"ג‬

‫אורך‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪90‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪125‬‬

‫‪065115‬‬

‫‪420.00‬‬

‫משחזת דיסק "‪3‬‬ ‫לחץ ‪PSI‬‬ ‫מהירות‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18000‬‬

‫מלטשת אקצנטרית "‪6‬‬ ‫משקל ק"ג סיבוב לדקה מ"מ‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪715‬‬

‫‪242‬‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪190‬‬

‫‪0.65‬‬

‫‪065120‬‬

‫‪269.00‬‬

‫אוויר ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪rfm 2.0‬‬

‫‪065170‬‬

‫‪930.00‬‬


‫כלי אוויר‬

‫מלטשת סרט‬ ‫משקל ק"ג סיבוב לדקה היקף אורך סרט מ"מ רוחב סרט מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪0.75‬‬

‫מלטשת סרט‬ ‫משקל ק"ג סיבוב לדקה‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫משור חרב‬ ‫מהירות‬ ‫‪1000‬‬

‫היקף אורך סרט מ"מ רוחב סרט מ"מ‬ ‫‪20‬‬

‫‪520‬‬

‫אוויר ליטר לדקה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪390‬‬

‫‪065155‬‬

‫‪600.00‬‬

‫אוויר ליטר לדקה מק"ט‬ ‫‪390‬‬

‫אורך תנועה‬

‫משקל ק"ג‬

‫אורך‬

‫מק"ט‬

‫‪ 10‬מ"מ‬

‫‪0.57‬‬

‫‪ 240‬מ"מ‬

‫‪065125‬‬

‫מקדחת אויר ‪ 10‬מ"מ ימין‪/‬שמאל‬ ‫משקל ק"ג‬ ‫פוטר מ"מ‬ ‫מהירות‬ ‫‪1.270‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1800‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪065130‬‬

‫‪499.00‬‬

‫‪065156‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪990.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1200.00‬‬

‫‪243‬‬


‫כלי אוויר‬

‫אקדח גריז‬ ‫לחץ עבודה ‪Nm‬‬ ‫קיבולת‬ ‫‪94.5‬‬ ‫"‪1/2‬‬

‫מרסס צבע כוס תחתון‬ ‫לחץ אויר ‪PSI‬‬ ‫דיזה‬ ‫‪50-70‬‬ ‫‪ 1.8‬מ"מ‬

‫אורך מ"מ‬

‫משקל ק"ג‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪250‬‬

‫‪1.650‬‬

‫‪065410‬‬

‫‪210.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫קיבולת מק"ט‬ ‫‪440.00 065450 50-70cc‬‬

‫כניסה משקל ק"ג צריכת אויר‬ ‫"‪1.1 1/4‬‬

‫‪CFN10-12.7‬‬

‫ערכת שרות לכלי אויר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪065460‬‬

‫‪360.00‬‬

‫ ‬

‫מתקן לצינור אוויר אוטומטי‬ ‫אורך צינור‬ ‫צינור‬ ‫‪250‬‬ ‫‪ 9.5‬מ"מ ‪ 15‬מטר‬

‫לחץ אויר ‪PSI‬‬

‫אקדח אוויר פיית מתכת‬

‫‪244‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪065490‬‬

‫‪720.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪065495‬‬

‫‪21.00‬‬


‫כלים נטענים‬

‫מברגת מלפפון מתקפלת‬

‫‪Li-On 3.6V‬‬

‫‪ 2‬מהירויות‬ ‫‪ 15‬מצבי קל"צ‬ ‫סוללה ‪AMP 1.5 -‬‬ ‫מומנט ‪4NM -‬‬

‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מברגה ‪ +‬סוללה‬ ‫מברגה ‪ 2 +‬סוללה‬

‫‪063012‬‬ ‫‪063013‬‬

‫‪770.00‬‬ ‫‪890.00‬‬

‫מברגה‬

‫‪Li-On 10.8V‬‬

‫סוללה‪AMP 1.5 :‬‬

‫‪ 2200‬סיבוב לדקה‬ ‫משקל‪ 870 :‬גרם‬ ‫מומנט ‪90NM -‬‬

‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מברגה ‪ +‬סוללה‬ ‫מברגה ‪ 2 +‬סוללה‬

‫‪063020‬‬ ‫‪063021‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1300.00‬‬ ‫‪1600.00‬‬

‫‪245‬‬


‫מפתח אומים נטען‬

‫מפתח אומים נטען ‪ + 19.2v‬בורר טורק‬ ‫משקל ק"ג‬ ‫מומנט ‪Nm‬‬ ‫פטיש לדקה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-540‬‬ ‫‪3000‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063055‬‬

‫‪2900.00‬‬

‫מפתח אומים נטען ‪Li-On 18V‬‬ ‫סוללה‪Li-On AMP 3.0 :‬‬

‫‪ 1650‬סיבוב לדקה‬

‫‪ 6‬מצבי טורק ‪NM 80-550‬‬

‫משקל‪ 2.6 :‬ק"ג‬ ‫זמן טעינה‪ 1 :‬שעה‬

‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מפתח ‪ 2 +‬סוללה ‪3 AMP‬‬

‫‪063045‬‬ ‫‪063046‬‬ ‫‪063047‬‬

‫‪3200.00‬‬ ‫‪3700.00‬‬ ‫‪3500.00‬‬

‫מפתח ‪ +‬סוללה‬

‫‪3 AMP‬‬

‫מפתח ‪ 1 +‬סוללה ‪+ 3 AMP‬סוללה ‪1.7 AMP‬‬

‫‪246‬‬


‫מברגות נטענות‬

‫מפתח אימפקט חשמלי "‪1/2‬‬ ‫מק"ט‬ ‫טורק ‪ Nm‬מהירות‬ ‫הספק‬ ‫‪ 3000‬סל"ד ‪063060‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪850w‬‬

‫מברגה מתקפלת ‪2.4V‬‬ ‫‪Nm‬‬ ‫מהירות‬ ‫‪170-350‬‬

‫משקל ק"ג מק"ט‬ ‫‪0.48‬‬

‫‪063010‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪1500.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪580.00‬‬

‫‪247‬‬


‫מברגות נטענות‬

‫סוללות ומטענים‬ ‫תאור‬ ‫סוללה ‪2.4V‬‬ ‫סוללה ‪12V‬‬ ‫סוללה ‪19.2V‬‬ ‫מטען ‪2.4V‬‬ ‫מטען ‪19.2V‬‬ ‫מטען לרכב ‪12V‬‬ ‫מטען לרכב ‪19.2V‬‬

‫אביזרים ‪Li-On‬‬

‫תאור‬ ‫סוללה ‪3.6V‬‬ ‫סוללה ‪10.8V‬‬ ‫סוללה ‪3.0 AM 18V‬‬ ‫סוללה ‪1.7 AM 18V‬‬

‫‪248‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063102‬‬ ‫‪063105‬‬ ‫‪063110‬‬ ‫‪063152‬‬ ‫‪063160‬‬ ‫‪063165‬‬ ‫‪063170‬‬

‫‪150.00‬‬ ‫‪325.00‬‬ ‫‪695.00‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪175.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪330.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063103‬‬ ‫‪063107‬‬ ‫‪063115‬‬ ‫‪063117‬‬

‫‪240.00‬‬ ‫‪320.00‬‬ ‫‪990.00‬‬ ‫‪750.00‬‬


‫מלחם גז‪ ,‬מנורות עבודה‬

‫מלחם גז הדלקה עצמית ‪70W‬‬ ‫מוכן לשימוש ‪ 30‬שניות לאחר הדלקה‬ ‫מיכל גז פנימי לעבודה רצופה של ‪ 30‬דקות‬ ‫משקל היחידה ‪ 68‬גרם‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063071‬‬

‫‪199.00‬‬

‫מנורת עבודה ‪ 14‬לד ‪+‬‬ ‫זכוכית מגדלת ‪ +‬בסיס מגנטי ‪ -‬הגדלה ‪5X‬‬ ‫לעבודה עם ‪ 2‬סוללות ‪ AAA‬או דרך שנאי חשמלי‬ ‫מק"ט‬ ‫קוטר זכוכית מגדלת‬ ‫‪075460‬‬ ‫‪ 120‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪215.00‬‬

‫מנורת עבודה ‪ 14‬לד ‪ +‬ציר גמיש ‪ +‬זכוכית מגדלת ‪-‬‬ ‫בסיס מגנטי ‪ +‬תפיסה לשולחן ‪ -‬הגדלה ‪5X‬‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫קוטר זכוכית מגדלת‬ ‫‪260.00 075461‬‬ ‫‪ 120‬מ"מ‬

‫‪249‬‬


‫אקדחי דבק חם‬

‫אקדח דבק חם ‪80W‬‬ ‫נרות‬ ‫‪ 11‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063051‬‬

‫‪110.00‬‬

‫אקדח דבק חם ‪100W‬‬ ‫נרות‬ ‫‪ 11‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063052‬‬

‫‪155.00‬‬

‫אקדח דבק חם ‪120W‬‬ ‫נרות‬ ‫‪ 11‬מ"מ‬

‫‪250‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪063053‬‬

‫‪299.00‬‬


‫כלי עבודה לצנרת‬

‫‪251‬‬


‫כלי עבודה לצנרת‬

‫מפתחות צינור אלומיניום‬ ‫מידה מ"מ צינור‬ ‫"‪2‬‬ ‫"‪14‬‬ ‫" ‪2 1/2‬‬ ‫"‪18‬‬ ‫"‪3‬‬ ‫"‪24‬‬ ‫"‪5‬‬ ‫"‪36‬‬

‫לוחץ קונוס‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪5/8‬‬

‫לוחץ קונות דגם "אימפריאל"‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪5/8‬‬

‫לוחץ קונוס כפול‬ ‫מידה מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫‪3/16-5/8‬‬

‫‪252‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089014‬‬ ‫‪089018‬‬ ‫‪089024‬‬ ‫‪089036‬‬

‫‪180.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪580.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089210‬‬

‫‪58.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089215‬‬

‫‪220.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089214‬‬

‫‪199.00‬‬


‫כלי עבודה לצנרת‬

‫חותך צינור נחושת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪1.1/8‬‬

‫חותך צינור מיני‬ ‫מידה מ"מ ‪ /‬אינץ'‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30‬‬

‫חותך טלסקופי לנחושת‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪42‬‬

‫חותך צינור נחושת ‪ /‬פלסטיק‬ ‫מ"מ‬ ‫מידה‬ ‫‪6-67‬‬ ‫‪2.5/8‬‬ ‫לפלסטיק‬ ‫"‪5‬‬

‫חותך צינור נחושת מהיר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3-13‬‬ ‫‪6-23‬‬ ‫‪8-29‬‬

‫חותך צינור שרשרת‪ +‬סכינים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪3/4 - 3 1/4‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089123‬‬

‫‪55.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089122‬‬ ‫‪089124‬‬

‫‪45.00‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089127‬‬

‫‪95.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089130‬‬ ‫‪089132‬‬

‫‪250.00‬‬ ‫‪590.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089140‬‬ ‫‪089141‬‬ ‫‪089142‬‬

‫‪110.00‬‬ ‫‪146.00‬‬ ‫‪155.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089160‬‬

‫‪290.00‬‬

‫‪253‬‬


‫כלי עבודה לצנרת‬

‫מכופף צינורות אוניברסלי‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪1/4-3/8‬‬

‫מפתח רצועה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪4‬‬ ‫"‪6‬‬

‫מפתח שרשרת לפילטר‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫"‪4‬‬

‫‪254‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089255‬‬

‫‪79.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089052‬‬ ‫‪089053‬‬

‫‪53.00‬‬ ‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪089055‬‬

‫‪130.00‬‬

‫מפתח לברז פרח טלסקופי ‪1 1/4‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ אורך‬ ‫‪089060‬‬ ‫‪280-410‬‬ ‫‪32‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪99.00‬‬


‫ציוד הגנה ‪ /‬בגדי עבודה‬

‫‪255‬‬


‫מגיני ברכיים‬

‫מגיני ברכיים ‪GEL‬‬

‫מגיני ברכיים ‪GEL‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049102‬‬

‫‪85.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049103‬‬

‫‪85.00‬‬

‫מגיני ברכיים ‪ + PRO‬ברכיות מתחלפות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049104‬‬

‫‪256‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪105.00‬‬


‫כפפות עבודה‬

‫כפפות ‪ -PU‬לבן ‪13G‬‬

‫כפפות עבודה גומי ‪ -PU‬שחור‬ ‫גב סריג נושם מידה מספר‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪M‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬

‫כפפות עבודה נטריל‬

‫כפפות עבודה טרמיות ‪Latex‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049016‬‬

‫‪9.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049014‬‬ ‫‪049015‬‬ ‫‪049017‬‬

‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049020‬‬

‫‪8.50‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049046‬‬

‫‪16.00‬‬

‫‪257‬‬


‫כפפות‬

‫כפפות עבודה עור רך ‪ -‬זוהר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049035‬‬

‫‪43.00‬‬

‫כפפות עבודה למכונאים‪ ,‬אצבע חשופה‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪049010‬‬ ‫‪049011‬‬

‫‪XL‬‬ ‫‪L‬‬

‫כפפות עבודה למכונאים יד מלאה‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪049013‬‬ ‫‪049012‬‬

‫‪XL‬‬ ‫‪L‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪79.00‬‬ ‫‪79.00‬‬

‫איכות גבוהה‪ ,‬ניתן לכבס‪.‬‬

‫כפפות עבודה מכונאים ‪ 2‬אצבע חתוך‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬

‫‪258‬‬

‫‪049002‬‬ ‫‪049003‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪78.00‬‬ ‫‪78.00‬‬


‫כפפות‬

‫כפפות עבודה ‪ Latex‬ספוגי כתום‬

‫כפפות עבודה נגד חיתוך‬

‫כפפות עבודה נגד חיתוך‬

‫כובע מגן ‪EN812‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049050‬‬

‫‪9.90‬‬

‫‪Kevlar Cut-5‬‬

‫‪Cut-5‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049040‬‬

‫‪41.00‬‬

‫‪ Kevlar‬מחוזק עור‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049042‬‬ ‫‪68.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049080‬‬

‫‪68.00‬‬

‫* ניתן לקבל ללא לוגו בחזית‬

‫‪259‬‬


‫בטיחות‬

‫מגן פנים‬ ‫מגן זכוכית‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫פלסטיק רזרבי לנ"ל‬

‫‪049085‬‬ ‫‪049086‬‬

‫‪75.00‬‬ ‫‪28.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049090‬‬

‫‪55.00‬‬

‫אוזנית מגן רעש סיגנט‬

‫אטמי אוזנים כולל ראשיה‬

‫‪260‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049092‬‬

‫‪22.00‬‬


‫משקפי בטיחות‬

‫משקפי אבק ‪H.D‬‬

‫משקפי מגן שקוף‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049065‬‬

‫‪36.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049069‬‬

‫‪26.00‬‬

‫משקפי מגן שקוף ‪ -‬עדשה צהובה‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049070‬‬

‫משקפי מבקרים‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪26.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049059‬‬

‫‪23.00‬‬

‫‪261‬‬


‫משקפי בטיחות ‪ +‬מסכות מגן‬ ‫משקפי בטיחות ‪ +‬תאורת לד משני צדדים‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049060‬‬ ‫‪62.00‬‬

‫משקפי מגן צבעוני‬ ‫ירוק‬ ‫אדום‬ ‫כחול‬

‫מסכת פנים ‪FFP1‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049072‬‬ ‫‪049074‬‬ ‫‪049073‬‬

‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪23.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049150‬‬

‫‪210.00‬‬

‫מתאים לשימוש‪ :‬אבק‬

‫מסכת פנים ‪FFP3‬‬

‫מתאים לשימוש‪ :‬כימיקלים‬

‫‪262‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049151‬‬

‫‪220.00‬‬


‫פילטרים למסכות‬ ‫אבק ‪P1‬‬ ‫אבק ‪P3‬‬ ‫גז ‪A1‬‬ ‫גז ‪ABEK1‬‬

‫נשמיות "פלקסי" ‪FFP2‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049160‬‬ ‫‪049161‬‬ ‫‪049162‬‬ ‫‪049163‬‬

‫‪13.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪71.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049201‬‬

‫‪21.00‬‬

‫נשמיות "פלקסי" ‪ + FFP2‬שסתום‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049202‬‬

‫נשמיות "פלקסי" ‪ + FFP3‬שסתום‬ ‫מק"ט‬ ‫‪049203‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪29.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪27.00‬‬

‫‪263‬‬


‫ בטיחות‬/ ‫נעלי עבודה‬

S-3 ‫" רמת בטיחות‬JUNO" ‫נעלי עבודה בטיחותיות דגם‬

‫כיפת פלדה‬ ‫עקב בלימה נגד שוק חשמל‬ ‫ציפוי עליון למניעת חדירת מים‬ 3000C ‫סוליה דוחה חום‬ ‫סוליה מיוחדת למניעת החלקה‬ ‫סוליה דוחה שמנים ודלקים‬ ‫נעליים אנטי סטטיות‬ '‫סולית מתכת למניעת חדירת מסמרים וכו‬

₪ ‫מחיר‬

‫מק"ט‬

340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00

049380 049381 049382 049383 049384 049385 049386

Penetration proof midsole of inset

Steel, aluminiuum or plastic toe cap

Antistatic footwear

Energy absorpation in the heel region

Oil, hyxrocarbon and solvent proof

Antislip outsole

Flexing resistance >60,000

Outsole resistant to hot contact (300oC/min.)

‫מידות‬ 40 41 42 43 44 45 46

264


‫נעלי עבודה ‪ /‬בטיחות‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪049400‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪049401‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪049402‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪049403‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪049404‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪049405‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪049406‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪S3‬‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות‬ ‫מידות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬ ‫‪330.00‬‬

‫‪ S3‬מגף דגם "‪"EXTREME‬‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪049390‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪049391‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪049392‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪049393‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪049394‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪049395‬‬ ‫‪45‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049350‬‬ ‫‪049351‬‬ ‫‪049352‬‬ ‫‪049353‬‬ ‫‪049354‬‬ ‫‪049355‬‬ ‫‪049356‬‬

‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬ ‫‪260.00‬‬

‫‪ S3‬דגם "‪"TUCKER‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫‪265‬‬


‫נעלי עבודה ‪ /‬בטיחות‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות רמת בטיחות ‪S1P‬‬

‫* כיפת פלדה‬ ‫* אנטי סטטי‬ ‫* סוליה דוחה שמן‬ ‫מידות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049310‬‬ ‫‪049311‬‬ ‫‪049312‬‬ ‫‪049313‬‬ ‫‪049314‬‬ ‫‪049315‬‬ ‫‪049316‬‬

‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪200.00‬‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות רמת בטיחות ‪ S1P‬דגם "‪"NOVA‬‬

‫מידות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049340‬‬ ‫‪049341‬‬ ‫‪049342‬‬ ‫‪049343‬‬ ‫‪049344‬‬ ‫‪049345‬‬

‫‪400.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪400.00‬‬ ‫‪400.00‬‬

‫* כיפת פלדה‬

‫נעלי עבודה בטיחותיות ‪ S1‬סוליה‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪049371‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪049372‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪049373‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪049374‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪049375‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪049376‬‬ ‫‪390.00‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪T.P.U‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫* אנטי סטטי‬ ‫* כיפת ברזל‬ ‫* סוליית ברזל‬

‫‪266‬‬


‫נעלי עבודה ‪ /‬בטיחות‬

‫נעלי עבודה ‪ -‬דגם "‪ T.P.U. "ROOKIE‬ללא החלקה‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪350.00 049360‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪350.00 049361‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪350.00 049362‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪350.00 049363‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪350.00 049364‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪350.00 049365‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪049366‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪46‬‬

‫נעלי עבודה‬ ‫מידות‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫* אנטי סטטי‬ ‫* סולייה דוחה שמן‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049330‬‬ ‫‪049331‬‬ ‫‪049332‬‬ ‫‪049333‬‬ ‫‪049334‬‬ ‫‪049335‬‬

‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350.00‬‬

‫רפידה מיוחדת "‪ "PARADISE‬לנעליים‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות‬ ‫‪049720‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪049721‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪049722‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪049723‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪049724‬‬ ‫‪45‬‬

‫גרבי עבודה כותנה‬ ‫מידות‬ ‫‪40-42‬‬ ‫‪43-46‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪36.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049757‬‬ ‫‪049759‬‬

‫‪35.00‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫* איכות גבוהה‬ ‫* מנדפות זיעה‬

‫‪267‬‬


‫בגדי עבודה‬

‫מכנסי עבודה סרבל גנן ‪ -‬כותנה ‪100%‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪S‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬ ‫‪XXXL‬‬

‫‪049502‬‬ ‫‪049503‬‬ ‫‪049504‬‬ ‫‪049505‬‬ ‫‪049506‬‬ ‫‪049507‬‬

‫מכנסי עבודה דגמח חאקי ‪ -‬כותנה ‪100%‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪S‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬ ‫‪XXXL‬‬

‫‪268‬‬

‫‪049510‬‬ ‫‪049511‬‬ ‫‪049512‬‬ ‫‪049513‬‬ ‫‪049514‬‬ ‫‪049515‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪145.00‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫‪145.00‬‬ ‫‪145.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬


‫בגדי עבודה‬

‫מכנסי עבודה דגמח כחול ‪ -‬כותנה ‪100%‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪S‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬ ‫‪XXXL‬‬

‫‪049518‬‬ ‫‪049519‬‬ ‫‪049520‬‬ ‫‪049521‬‬ ‫‪049522‬‬ ‫‪049523‬‬

‫מכנסי עבודה דגמח שחור ‪ -‬כותנה ‪100%‬‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪S‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬ ‫‪XXXL‬‬

‫‪049525‬‬ ‫‪049526‬‬ ‫‪049527‬‬ ‫‪049528‬‬ ‫‪049529‬‬ ‫‪049530‬‬

‫מכנסי עבודה דגמח שחור ‪ -‬כותנה מעורבת‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬

‫‪049550‬‬ ‫‪049551‬‬ ‫‪049552‬‬ ‫‪049553‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪87.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪75.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪75.00‬‬

‫‪269‬‬


‫בגדי עבודה‬

‫ווסט עבודה‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪XXXL‬‬

‫‪049603‬‬ ‫‪049604‬‬ ‫‪049605‬‬ ‫‪049606‬‬ ‫‪049607‬‬

‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬

‫מעיל עבודה‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪049612‬‬ ‫‪049613‬‬ ‫‪049614‬‬ ‫‪049615‬‬

‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬

‫‪270‬‬


‫חם‪ ,‬צוואר וראש ‪BUFF‬‬

‫ עבודה בתנאים קשים במיוחד של חום וקור‬‫ לעצירת רוחות‪ ,‬חול‪ ,‬אבק‪ ,‬קרח‬‫‪ 5 -‬אפשרויות שימוש שונות‬

‫הגנה ושמירה על חום צוואר וראש ‪Polar Buff -‬‬

‫צבע‬

‫כחול‬ ‫שחור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪72152‬‬ ‫‪72155‬‬

‫‪99.00‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫עשוי מחומרים משובחים של חברות ‪Thermolite, Polartec‬‬

‫מצוין לעבודה ופעילות מאומצת‬

‫‪Dry cool Buff -‬‬

‫הגנה ושמירה על צוואר וראש ‪ -‬לטמפרטורות גבוהות‬ ‫מק"ט‬ ‫צבע‬ ‫כחול‬

‫‪72102‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪59.00‬‬

‫עשוי מחומרים משובחים של חברת ‪Coolmax‬‬

‫ לעבודה במקומות חמים במיוחד‬‫ קל לנשימה דרכו‬‫ להגנה מ‪ 95%-‬קרני ‪UV‬‬‫ מנדף זיעה‬‫‪ -‬מתייבש במהירות‬

‫‪271‬‬


‫חסין אש ‪-‬‬ ‫צבע‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫אדום‬ ‫ירוק הסוואה‬

‫‪72303‬‬ ‫‪72302‬‬

‫‪150.00‬‬ ‫‪150.00‬‬

‫‪Fire Resistant‬‬

‫מיוצר מחומר ‪Nomex‬‬

‫הגנה ושמירה על צוואר וראש‬ ‫צבע‬

‫‪Wind Proof -‬‬

‫כחול‬ ‫שחור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪72252‬‬ ‫‪72255‬‬

‫‪132.00‬‬ ‫‪132.00‬‬

‫עשוי מהחומרים הבאים‪Polartec, Wind Stopper Gortex, Thermolite :‬‬

‫הגנה ושמירה על צוואר וראש ‪Thermal‬‬

‫צבע‬

‫כתום זוהר‬ ‫ירוק הסוואה‬ ‫כחול‬ ‫צהוב זוהר‬ ‫שחור‬ ‫עשוי מ‪Thermolite -‬‬

‫ חומר קל‬‫ שומר על חום‪ ,‬מונע לחות‬‫‪ -‬מגן על צוואר פנים וראש‬

‫‪272‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪72208‬‬ ‫‪72212‬‬ ‫‪72202‬‬ ‫‪72203‬‬ ‫‪72204‬‬

‫‪69.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪61.00‬‬


‫מוצרים ‪ /‬כלים לרכב‬

‫‪273‬‬


‫מפתחות לפילטר‬

‫מפתחות לפילטר שרשרת‬ ‫למידות מ"מ מק"ט‬ ‫הנעה אינץ'‬ ‫עד ‪ 170‬מ"מ ‪037001‬‬ ‫"‪3/8‬‬

‫מפתחות לפילטר‪ -‬רצועת מתכת‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪037002‬‬ ‫"‪4‬‬ ‫‪60-115‬‬ ‫‪037003‬‬ ‫"‪6‬‬ ‫‪60-155‬‬

‫מפתח פילטר מתכוונן‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪60-80‬‬

‫מפתח לפילטר רצועה‬

‫‪274‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪40.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪30.00‬‬ ‫‪35.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046942‬‬

‫‪75.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046915‬‬

‫‪80.00‬‬


‫מפתחות לפילטר‬

‫מפתח לפילטר ‪ 80-98‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046943‬‬

‫‪77.00‬‬

‫מפתח רצועת מתכת לפילטר ‪ 73-85‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046916‬‬

‫מפתח רצועת מתכת לפילטר ‪ 85-95‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬

‫מפתח עכביש לפילטר‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪39.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046917‬‬

‫‪29.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046920‬‬

‫‪55.00‬‬

‫‪275‬‬


‫כוסות לפילטר‬

‫סט ‪ 15‬יחידות כוסות לפילטר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מידות ‪65-100‬‬

‫‪046922‬‬

‫‪290.00‬‬

‫סט ‪ 30‬יחידות כוסות לפילטר‬ ‫מידות מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪57-73‬‬

‫‪047001‬‬

‫‪795.00‬‬

‫סט מפתח לפילטר ‪ 9‬יח' ‪ -‬משאית‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות מ"מ‬

‫‪276‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪57-73‬‬

‫‪047002‬‬

‫‪575.00‬‬

‫סט בוקסות לפילטר ‪ 7‬יח'‬ ‫מידות מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪24,27,29,30,32,35/36,38‬‬

‫‪047016‬‬

‫‪325.00‬‬


‫מפתחות לפילטר‬

‫מפתח לפילטר רצועת מתכת‬ ‫מידה‬ ‫‪65-110‬‬ ‫‪110-150‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪047090‬‬ ‫‪047091‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪53.00‬‬ ‫‪55.00‬‬

‫מפתח לפילטר רצועת מתכת פרקי (מתקפל)‬ ‫מק"ט‬ ‫מידה‬ ‫‪047080‬‬ ‫‪60-76‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪047081‬‬ ‫‪73-85‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪047082‬‬ ‫‪85-99‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪047083‬‬ ‫‪95-111‬‬ ‫‪68.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מפתח לפילטר דגם גביע ‪ 74.2‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪ 14‬פינות‬

‫‪047003‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪59.00‬‬

‫‪AUDI, BMW, FORD, MAZDA, TOYOTA, VW‬‬

‫מנועי ‪V6-V8‬‬

‫מפתח לפילטר דגם גביע ‪ 86.6‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪ 16‬פינות‬

‫‪047004‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪89.00‬‬

‫‪BMW, VOLVO‬‬

‫‪277‬‬


‫מפתחות לפילטר‬

‫פלייר לפילטר שפתיים פרקיות‬ ‫מידה‬ ‫‪57-120‬‬ ‫‪80-190‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪047070‬‬ ‫‪047071‬‬

‫מפתח לפילטר דגם גביע ‪ 64.5‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪TOYOTA‬‬

‫‪047005‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪198.00‬‬ ‫‪244.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪93.00‬‬

‫‪ 14‬פינות‬

‫‪278‬‬

‫מפתח לפילטר דגם גביע‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪TOYOTA, LEXUS‬‬

‫‪047006‬‬

‫‪73.00‬‬

‫מפתח לפילטר דגם גביע‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪HYUNDAI, KIA‬‬

‫‪047008‬‬

‫‪82.00‬‬

‫מפתח לפילטר דגם שרשרת‬ ‫מידה‬ ‫‪ 350‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047014‬‬

‫‪217.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫מברשת פלדה לפלגים‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046260‬‬

‫‪22.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046273‬‬

‫‪13.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046780‬‬

‫‪205.00‬‬

‫מפתח גלגלים למשאית ‪ /‬מכפל כח‬ ‫מק"ט‬ ‫חלוקה כח‬ ‫מומנט‬ ‫‪025300‬‬ ‫‪1:65‬‬ ‫‪4800nm‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 3‬מברשות לניקוי פלגים‬

‫כיסוי מגנטי לרכב‬ ‫מידה‬ ‫‪ 107X57‬מ"מ‬

‫‪890.00‬‬

‫‪279‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫מגרד חלונות ‪ /‬ראש מנוע ‪ /‬ניקוי פחם‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046701‬‬

‫מכשיר לקורוזיה ‪ +‬מגרד‬

‫סט כלים לפרוק פנלים ודש בודד‬

‫סט סקרייפר ‪ 3‬יח'‬

‫‪49.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046702‬‬

‫‪57.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046715‬‬

‫‪105.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047020‬‬

‫‪120.00‬‬

‫פלייר לפירוק מהדקי ריפוד וריפודי דלתות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046815‬‬

‫‪280‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪120.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סט אביזרים לפתיחת דלתות נעולות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046703‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪183.00‬‬

‫סט איזמל פלסטיק להפרדת מגן פגוש מהפגוש‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046704‬‬ ‫‪129.00‬‬

‫סט ‪ 7‬יח' דולי לפחחות ‪ /‬גומי קשיח‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046720‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪940.00‬‬

‫סט חמש יחידות מגרדים וחולצים לראש מנוע‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046710‬‬ ‫‪99.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫סט ארבע יחידות לדלת‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046712‬‬

‫‪110.00‬‬

‫‪281‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סט סקרייפר ‪ 5‬יח'‬ ‫תאור‬ ‫‪047205‬‬ ‫לפירוק ושחרור פינים‬ ‫ונועלים של ציפויי רכב פנימיים‬ ‫מק"ט‬

‫ידית ואקום לפחחות וזכוכית‬ ‫מק"ט‬ ‫כושר הרמה ק"ג‬ ‫‪046707‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪340.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪85.00‬‬

‫ידית ואקום כפול לפחחות וזכוכית‬ ‫מק"ט‬ ‫כושר הרמה ק"ג‬ ‫‪046705‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪205.00‬‬

‫סט ‪ 4‬יח' חולצים לאטמי ‪ 0‬רינג‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046992‬‬

‫סט לחליצת ברגים שבורים ‪ +‬מקדחים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046775‬‬ ‫מכיל‪ :‬מקדחי ‪H.S.S‬‬

‫מידות ‪2, 3, 4, 6.5, 7.5‬‬ ‫חולצים ברגים‬

‫‪2, 3, 4, 6.5, 7.5‬‬

‫‪282‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪59.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪149.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סטטוסקופ לבדיקת מנוע‪ /‬רעשים‬ ‫מק"ט‬

‫סטטוסקופ לבדיקת מנוע‬

‫מד מעלות ‪ +‬טורק ‪H.D‬‬

‫מד עומק לבדיקת עובי צמיג‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046908‬‬

‫‪66.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046909‬‬

‫‪105.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046874‬‬

‫‪240.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047201‬‬

‫‪258.00‬‬

‫‪283‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סט מפתחות פרסה ‪ 15‬יחידות‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪8-9-10-11-12-13-14-15‬‬ ‫‪16-17-18-19-21-22-24‬‬

‫סט מהדקים ‪ 3‬יחידות ‪ /‬פלסטיק‬

‫סט מהדקים ‪ 3‬יחידות ‪ /‬מתכת‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046905‬‬

‫‪360.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046927‬‬

‫‪126.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046937‬‬

‫‪185.00‬‬

‫פלייר מיוחד לפרוק בדיל בצמיגים‬

‫סט פליירים לקפיצים ‪H.D.‬‬

‫מידה אינץ'‬

‫‪ 245‬מ"מ‬ ‫ראשים ‪10 1/2"+ 12‬‬

‫‪284‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047115‬‬

‫‪79.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046930‬‬

‫‪285.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סטנד מהדקי צינור ‪ 121‬יח'‬ ‫מידות‬ ‫‪ 8-90‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬יח' ממידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047170‬‬

‫‪690.00‬‬

‫מותח ומרכיב בנד מתכת לציריות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046615‬‬

‫מותח בנדים לציריות‬ ‫תאור‬ ‫מותח בנדים לציריות‬

‫פלייר לקפיצי בלמים קטנים‬

‫פלייר ללוחצי צינור ‪ +‬אביזרים‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪199.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046608‬‬

‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046907‬‬

‫‪90.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046938‬‬

‫‪117.00‬‬

‫‪285‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫מכשיר הוניג‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪33-89‬‬ ‫‪51-177‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046823‬‬ ‫‪046824‬‬

‫‪110.00‬‬ ‫‪170.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪33-81‬‬ ‫‪51-177‬‬

‫‪046828‬‬ ‫‪046829‬‬

‫‪47.00‬‬ ‫‪71.00‬‬

‫מברג לונטילים ‪ +‬טורק‬ ‫טורק‬ ‫‪nm 0.00.4.00-0.00.6.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046898‬‬

‫‪69.00‬‬

‫רפידות למכשיר הוניג‬

‫מפתח לקרטר‬

‫‪286‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046991‬‬

‫‪41.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫לוחץ לצינור גמיש‬

‫סט ‪ 7‬יח' פלייר ללחיצת צינור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047010‬‬

‫‪297.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047015‬‬

‫‪890.00‬‬

‫פלייר ללחיצת מהדקים קפיציים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047060‬‬

‫פלייר להסרת מהדקי צינור ‪12-47‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047095‬‬

‫פלייר לפרוק צינור גומי‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪108.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪121.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046970‬‬

‫‪60.00‬‬

‫‪287‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫פלייר זויתי לחובק צינור שטוח‬

‫פלייר לחובק צינור שטוח‬

‫סט פלייר לניתוק צינור דלק‬

‫פלייר למהדקי צינור‬ ‫תאור‬ ‫להרכבת מהדקים במשאבות מים‪,‬‬ ‫פילטר דלק‬ ‫משאבות קירור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046936‬‬

‫‪79.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046935‬‬

‫‪75.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046810‬‬

‫‪125.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047012‬‬

‫‪159.00‬‬

‫ארבע יחידות פלייר מיני לקפיצי ביטחון‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046902‬‬

‫‪288‬‬

‫‪62.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫מכווץ רינגים‬ ‫מידה אינץ'‬ ‫''‪21/2-5‬‬ ‫''‪31/2-7‬‬

‫גובה מ"מ‬

‫מפתח למשאבת מים אופל‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪41‬‬ ‫‪46‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046820‬‬ ‫‪046821‬‬

‫‪47.00‬‬ ‫‪54.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046831‬‬ ‫‪046830‬‬

‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬

‫מכווץ שסתומים ‪ 145‬מ"מ ‪ 45 -‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046857‬‬

‫כלי לפירוק והרכבת ציריה‬

‫לוחץ צינור נוזלים ‪ 10-28‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪390.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047150‬‬

‫‪403.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047011‬‬

‫‪85.00‬‬

‫‪289‬‬


‫פלייר להרכבה ופירוק מהדקי צינור‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047118‬‬

‫לוחץ גלגלי קם שפט כפול‬

‫נועל רצועת טיימינג‬

‫מרחיב לבלמי קליפר‬

‫‪290‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪99.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046843‬‬

‫‪235.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047110‬‬

‫‪370.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046955‬‬

‫‪38.00‬‬


‫חולצים לתיקון הברגות‬ ‫ערכה לתיקון הברגות ‪ 25‬יח' ‪ -‬הליקויל‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047149‬‬ ‫‪ 20‬יח' הברגה ‪M5-0.8 X 6.7‬‬ ‫‪ +‬אביזרים‬

‫ערכה לתיקון הברגות ‪ 131‬יח' ‪ -‬הליקויל‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047175‬‬ ‫‪ 25‬יח' ‪M5X0.8X6.7‬‬ ‫‪ 25‬יח' ‪M6X1X6X10.8‬‬ ‫‪ 25‬יח' ‪M8X1.25X10.8‬‬ ‫‪ 25‬יח' ‪M10X1.5X13.5‬‬ ‫‪ 10‬יח' ‪M12X1.75X16.3‬‬ ‫‪ +‬אביזרים‬

‫קפיצים בודדים ‪ 25‬יח' בחבילה‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪6-1‬‬ ‫‪8-1.25‬‬ ‫‪10-1.5‬‬ ‫סט חליצת ברגים חמש יחידות‬

‫סט חולצי גוז'ונים‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪250.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪995.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047215‬‬ ‫‪047216‬‬ ‫‪047217‬‬

‫‪115.00‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪150.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046929‬‬

‫‪65.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046925‬‬

‫‪215.00‬‬

‫‪291‬‬


‫סט חולצי ברגים ספירלי ‪ 5‬יחידות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪046776‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪54.00‬‬

‫מנוף לוחץ קפיצי שסתומים‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046846‬‬

‫‪185.00‬‬

‫בוקסה ‪ 22‬מ"מ לאינזקטורים‬ ‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046983‬‬

‫‪51.00‬‬

‫בוקסה ‪ 27‬מ"מ לאינזקטורים‬ ‫מק”ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046981‬‬

‫‪53.00‬‬

‫בוקסה לחיישן חמצן ‪7/8‬‬

‫‪292‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046982‬‬

‫‪46.00‬‬


‫סט להורדה וניקוי אטמים ממשאבות שונות‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047028‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪260.00‬‬

‫סט חולץ סליל אינג'קטור‬

‫ידית חולץ מחזיר שמן‬

‫קאטר לבנד ציריות‬

‫פלייר לפלגים‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047210‬‬

‫‪285.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046990‬‬

‫‪50.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046605‬‬

‫‪195.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046510‬‬

‫‪50.00‬‬

‫‪293‬‬


‫כלים לטיפול בבלמים‬

‫סט לבלמים‪ -‬קליפר פנאומטי‬

‫סט לבלמים קליפר‬

‫סט קליפרים לברקסים ‪ 40‬יח'‬

‫‪294‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046948‬‬

‫‪710.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046947‬‬

‫‪365.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047145‬‬

‫‪850.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫חולץ זרוע‪ -‬מסרק הגה‬

‫חולץ תפוחים‬

‫חולץ תפוחי הגה‬

‫סט להכנסת מיסבים‬

‫חולץ מיסבים ‪50-75‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046965‬‬

‫‪420.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046949‬‬

‫‪69.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046951‬‬

‫‪90.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046933‬‬

‫‪390.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046390‬‬

‫‪220.00‬‬

‫‪295‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫סט לחליצת מיסבים פנימי ‪ 8-57‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047155‬‬

‫חולץ תפוחי הגה‬

‫‪296‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪2100.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047125‬‬

‫‪155.00‬‬

‫חולץ תפוחים למשאית‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫‪ 30‬מ"מ‬ ‫‪ 32‬מ"מ‬

‫‪047130‬‬ ‫‪047131‬‬ ‫‪047132‬‬

‫‪410.00‬‬ ‫‪420.00‬‬ ‫‪750.00‬‬

‫חולץ זרוע הגה פיטמן‬ ‫תאור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫פרטית וטנדר‬

‫‪046960‬‬

‫‪285.00‬‬

‫מזלג תפוחים‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫"‪12‬‬ ‫"‪16‬‬

‫‪046972‬‬ ‫‪046974‬‬

‫‪51.00‬‬ ‫‪59.00‬‬


‫כלים לטיפול בגוף הרכב‬

‫לוחץ קפיצים דגם ‪1703‬‬

‫סט לוחץ קונוס אוניברסלי‬

‫סט טיפול במיסבים ‪ 26‬יח'‬

‫סט להרכבת מצמד‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047140‬‬

‫‪510.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046956‬‬

‫‪1100.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047148‬‬

‫‪2450.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046850‬‬

‫‪190.00‬‬

‫‪297‬‬


‫כלים לטיפול במנוע‬

‫‪ 3‬יח' חולץ לפלגים טורבו ‪ +‬רימר למרצדס‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047017‬‬

‫סט בוקסות ‪ 18‬יח' למכסה שמן ‪D3/8‬‬

‫סט בוקסות ‪ 13‬יח' לאלטרנטור‬

‫בוקסות למכסה שמן‬ ‫מידה‬ ‫הנעה‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬

‫‪298‬‬

‫‪ 8‬מ"מ‬ ‫‪ 10‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪450.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047065‬‬

‫‪210.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046853‬‬

‫‪295.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046505‬‬ ‫‪046506‬‬

‫‪20.00‬‬ ‫‪21.00‬‬


‫סט בוקסות וביטים ‪ 24‬יח' לאלטרנטור‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047051‬‬

‫‪ 7‬יח' בוקסות לחיישנים ואינג'קטורים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047025‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪530.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪292.00‬‬

‫סט בוקסות ‪ 14‬יח' לחיישנים ואינג'קטורים‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047040‬‬ ‫‪732.00‬‬

‫סט לכיוון מצמד ‪ 15-28‬מ"מ‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047035‬‬

‫‪360.00‬‬

‫‪299‬‬


‫כלים למנוע‬

‫סט תיקון פקק שמן ‪ -‬מברז ‪ 13‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047180‬‬ ‫תיקון הברגה בפקק שמן‬ ‫‪ 6‬יח' פקק ‪ +‬דיסקיות נחושת‬ ‫מברז ‪ 13-1.5‬מ"מ‬

‫סט תיקון פקק שמן ‪ -‬מברז ‪ 17‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047184‬‬ ‫תיקון הברגה בפקק שמן‬ ‫‪ 6‬יח' פקק ‪ +‬דיסקיות נחושת‬ ‫מברז ‪ 17-1.5‬מ"מ‬

‫חולץ פולי‬

‫‪145.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪155.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046847‬‬

‫‪390.00‬‬

‫סט ‪ 4‬יח' מדידים לשמן ‪ -‬מרצדס‬ ‫מק"ט‬ ‫מידות אורך‬ ‫‪047198‬‬ ‫‪ 1200‬מ"מ‬ ‫‪ 920‬מ"מ‬ ‫‪ 930X2‬מ"מ‬

‫‪300‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪520.00‬‬


‫כלים לבדיקה‬

‫מניפולד עם צינורות וחיבורים‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046870‬‬

‫‪530.00‬‬

‫* שעון בציפוי גומי‬

‫מניפולד עם צינורות וחיבורים‬

‫שעון לבדיקת לחץ בגלגלים‬

‫מנפח אוויר למשאיות ורכבים‬ ‫לחץ אויר‬ ‫עד ‪PSI 100‬‬

‫מנפח אוויר למשאיות ורכבים‬ ‫לחץ אויר‬ ‫עד ‪PSI 160‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046869‬‬

‫‪540.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046890‬‬

‫‪45.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046891‬‬

‫‪150.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪048692‬‬

‫‪180.00‬‬

‫‪301‬‬


‫סט שעון קומפרסיה למנוע דיזל‬

‫שעון בדיקה לוואקום‬

‫מגלה נזילות בוכנה‬

‫סט לבדיקת קומפרסיה בנזין‬

‫‪302‬‬

‫מק”ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046807‬‬

‫‪990.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047100‬‬

‫‪168.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047128‬‬

‫‪680.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047101‬‬

‫‪399.00‬‬


‫סט ‪ 4‬שעונים לבדיקת לחץ בו‪-‬זמנית בבוכנות‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק”ט‬ ‫‪047103‬‬ ‫‪1220.00‬‬

‫סט ‪ 24‬יח' למדידת לחץ ברדיאטור ברכבים שונים‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047104‬‬ ‫‪1780.00‬‬

‫סט בדיקת וואקום‬

‫ערכת בדיקה להזרקת דלק‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047105‬‬

‫‪645.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046860‬‬

‫‪720.00‬‬

‫‪303‬‬


‫ערכת בדיקה למערכות קירור‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046868‬‬

‫‪1200.00‬‬

‫ערכת בדיקה לרדיאטור‬ ‫מק”ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046866‬‬

‫‪1100.00‬‬

‫סט קונקטורים ‪ 92‬יח' למולטימטיים שונים‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047220‬‬

‫סטנד מתקפל ‪ +‬גלגלים‬

‫‪304‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪1280.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047230‬‬

‫‪1550.00‬‬


‫כלים לרכב‬

‫שעון לחץ לבדיקה קומפרסיה בנזין‬ ‫מק"ט‬

‫סט חולץ ומחדיר אטמי אגן שמן‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046865‬‬

‫‪130.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047225‬‬

‫‪650.00‬‬

‫מפתח מיוחד להסרת אום נעילה ‪ 32‬מ"מ‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047037‬‬ ‫מיוחד למאווררים‬ ‫‪ FORD‬ו‪BMW-‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪120.00‬‬

‫מפתח מיוחד לאום נעילה מאוורר ‪ 36‬מ"מ‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047190‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫מיוחד ל‪ FORD-‬ו‪MERCEDES-‬‬

‫מפתח להחזקת פולי במשאבת מים‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047038‬‬ ‫כלי מיוחד ל‪BMW-‬‬ ‫בזמן שחרור מאוורר הרדיאטור‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪130.00‬‬

‫‪305‬‬


‫כלים לרכב‬

‫סט כלים להסרת מכשירי רדיו‬ ‫למכוניות‪:‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046832‬‬

‫‪90.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047245‬‬

‫‪32.00‬‬

‫‪FORD, AUDI, B.M.W., MERCEDES, VOLKSVAGEN‬‬

‫בודק חומציות בסוללות רכב‬

‫‪6,12,24V‬‬

‫הידרומטר לבדיקת נוזלי מצבר ‪ -‬זכוכית‬ ‫מק"ט‬

‫מיכל למילוי מים במצברים‬

‫טסטר מיוחד לרכב‬

‫‪306‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047250‬‬

‫‪22.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047255‬‬

‫‪30.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047168‬‬

‫‪17.00‬‬


‫מפתח מיוחד למאווררי מרצדס‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047192‬‬

‫‪159.00‬‬

‫מפתח מיוחד לרצועת מאוורר רדיאטור ומיזוג אויר‬ ‫מחיר ‪₪‬‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬ ‫‪047195‬‬ ‫‪140.00‬‬ ‫לרכבי מרצדס‬

‫מפתח מיוחד לפלגים מנוע ‪ V-6‬במרצדס‬ ‫מק"ט‬ ‫תאור‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047235‬‬

‫‪115.00‬‬

‫סט איזמל לפחחות רכב ‪ 4‬יח'‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047160‬‬

‫‪460.00‬‬

‫סט ‪ 552‬יח' טרמינלים שונים לחשמל ורכב‬ ‫מק"ט‬ ‫‪047165‬‬

‫חותך אגזוזים ‪ 28-67‬מ"מ‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪512.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047141‬‬

‫‪650.00‬‬

‫‪307‬‬


‫אקדחי גריז ‪ /‬שמן‬

‫משאבת גריז ‪H.D‬‬

‫קיבולת‬ ‫‪400c.c/140z‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046790‬‬

‫‪109.00‬‬

‫משאבת יניקה לשמן‬ ‫קיבולת‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046792‬‬

‫‪68.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046794‬‬

‫‪190.00‬‬

‫‪500c.c‬‬

‫משאבת דלק לחבית‬

‫צנורות גמישים למשאבות גריז‬ ‫אורך‬ ‫‪046798‬‬ ‫''‪10‬‬ ‫‪046799‬‬ ‫''‪12‬‬ ‫מק"ט‬

‫משמנת מיני לטכנאים‬

‫מק"ט‬ ‫‪046785‬‬

‫משאבת גריז מיני ‪ +‬שפופרת גריז‬ ‫מק"ט‬ ‫תיאור‬ ‫‪046786‬‬ ‫יחידה קומפלט‬ ‫‪046789‬‬ ‫שפופרת מילוי נוספת‬ ‫למיסבים‪ ,‬למודלים‪ ,‬ועבודות רכב‬

‫‪308‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪28.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪45.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪23.00‬‬


‫מגשים למוסך‬ ‫מגשים למוסך לריקון ‪ /‬לניקוי‬ ‫מידות‬ ‫‪489x371x92‬‬ ‫‪432x331x89‬‬

‫מגש לריקון שמן עמוק‬ ‫מידה‬ ‫‪489x371x153‬‬ ‫‪489x371x143‬‬

‫מיכל פלסטי לריקון שמן‬ ‫מידה‬ ‫‪ 8‬ליטר‬ ‫‪ 16‬ליטר‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054160‬‬ ‫‪054161‬‬

‫‪86.00‬‬ ‫‪79.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪054162‬‬ ‫‪054163‬‬

‫‪120.00‬‬ ‫‪120.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047031‬‬ ‫‪047030‬‬

‫‪62.00‬‬ ‫‪77.00‬‬

‫‪309‬‬


‫כלים לרכב‬

‫סט מכווץ קפיצים‬

‫מכווץ קפיצים‬ ‫מידה מ"מ‬ ‫‪370‬‬

‫חולץ הגה כוח‬

‫סט חולצי מיסבים‬

‫חולץ מיסבים ‪50-75‬‬

‫חולץ מיסבים ‪100-150‬‬

‫‪310‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪047120‬‬

‫‪2600.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046854‬‬

‫‪330.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046852‬‬

‫‪290.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046851‬‬

‫‪980.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046390‬‬

‫‪220.00‬‬

‫מק"ט‬

‫מחיר ‪₪‬‬

‫‪046391‬‬

‫‪240.00‬‬


‫כובע מצחיה כחול‬

‫מק"ט‬ ‫‪099915‬‬

‫כובע מצחיה‬

‫מק"ט‬ ‫‪099916‬‬

‫חולצה מיקרו פליז ‪ -‬אדום‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫‪XXL‬‬

‫‪099941‬‬ ‫‪099942‬‬ ‫‪099943‬‬

‫חולצה מיקרו פליז ‪ -‬טורקיז‬ ‫מידה‬

‫מק"ט‬

‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬

‫‪M‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪XL‬‬ ‫‪XXL‬‬

‫מטריית מרוצים‬

‫‪099945‬‬ ‫‪099946‬‬ ‫‪099947‬‬ ‫‪099948‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪099938‬‬

‫עט מיני דגם ‪SPACE PEN‬‬

‫מק"ט‬ ‫‪099912‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪10.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪18.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪100.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪60.00‬‬

‫מחיר ‪₪‬‬ ‫‪10.00‬‬

‫‪311‬‬


312

Signet Catalog 2011  

Signet Catalog 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you