Nouveau Quartier libre en Nouveau Quartier libre Plus

Page 1

Nouveau Quartier libre

Nouveau Quartier libre Plus

DOELGROEP Dubbele finaliteit (TSO/KSO) • Doorstroomfinaliteit (A2+) Domeingebonden (TSO/KSO – B1) • Dubbele finaliteit ‐ TSO (A2+): Taal en communicatie, Toerisme LESOPBOUW Beide lesmethodes bieden trajets aan. In elk trajet ontdekt de leerling in Découvertes nieuwe woordenschat, taalhandelingen en grammatica om de eindopdracht À toi maintenant! te kunnen maken.

5 hoofdstukken (trajets): • met Découvertes vocabulaire • met Découvertes grammaire

7 hoofdstukken (trajets): • met Découvertes vocabulaire • met Découvertes grammaire Twee extra hoofdstukken: • voor de richtingen Taal & Communicatie en Toerisme (Dubbele finaliteit) komen in deze twee extra hoofdstukken meer structuren en woordenschat aan bod. • tempodifferentiatie t.o.v. Nouveau Quartier libre. Extra Plus-opdrachten: • À toi maintenant! • op (semi-)productief niveau. • aangeduid met herkenbaar Plus-logo. JUISTE MIX VAN KENNIS EN VAARDIGHEDEN In beide lesmethodes start elke les met een herhaling van de voorkennis eerste graad én wordt opgebouwd naar de communicatieve activiteit À toi maintenant! In elk hoofdstuk voldoende In elk hoofdstuk voldoende oefenkansen oefenkansen: ook voor de Doorstroomfinaliteit Domeingebonden (TSO/KSO – B1) aangeduid met een Plus-logo:

Entraînement met niveauaanduiding.

Entraînement met niveauaanduiding.

Besoin d’aide? (remediëringsoefeningen) met extra oefenpakketten op Pelckmans Portaal.

Besoin d’aide? (remediëringsoefeningen) met extra oefenpakketten op Pelckmans Portaal.


• •

Défi! (verdiepingsoefeningen). Contrôle = zelftoets.

• •

Défi! (verdiepingsoefeningen). Contrôle = zelftoets.

Extra kenniselementen voor de Doorstroomfinaliteit Domeingebonden:

worden doorheen heel het leerwerkboek aangeboden. • aangeduid met Plus-logo. • voldoende oefenkansen voorzien. STUDEERKADERS, CULTUURTIPS, WEETJES … In het Nederlands In het Frans COMMUNICATIEVE OPDRACHTEN À toi maintenant!: op het einde van À toi maintenant! Plus: op het einde van elke les Découvertes. elke les Découvertes. Tâche: Op het einde van elk hoofdstuk. LEESMATERIAAL Leesplezier vind je terug in het Leesplezier vind je terug in het geïntegreerde leesdossier Kiosque en bijbehorende magazine Éclats: op Pelckmans Portaal in Kiosque • tekstmateriaal en numérique en Kiosque extra. verwerkingsopdrachten op verschillende niveaus. • inclusief online verwerkingsopdrachten. • extra aanvulling op Pelckmans Portaal (Éclats numérique en Éclats extra). EXTRA WOORDENSCHAT ONLINE • Woordenschatdossier Échelle. • Bevat verschillende semantische velden. WERKWOORDEN Révision Verbes, achteraan beide leerwerkboeken Voldoende oefenkansen en extra • Moeilijkheidsgraad afgestemd op online remediëringsoefeningen. doelgroep. • Voldoende oefenkansen en extra online remediëringsoefeningen. EVALUATIE • Toetsmateriaal Word • Toetsmateriaal Word (aanpasbaar). (aanpasbaar). • Digitale toetsen. • Digitale toetsen. • Test jezelf online. • Test jezelf online. • Portfolio. • Portfolio. • Vragen op maat voor de richtingen Taal & Communicatie en Toerisme.