Campus Nederlands Concreet 3 - Hoe zet je deze lesmethode juist in voor haar verschillende doelgroep

Page 1

Campus Nederlands Concreet 3 ÉÉN LEERWERKBOEK, TWEE DOELGROEPEN Dubbele finaliteit (TSO/KSO)

Doorstroomfinaliteit Domeingebonden (TSO/KSO) KENNEN OM TE KUNNEN Elke les verloopt volgens duidelijke leerlijnen en stappenplannen. Extra lesmateriaal voor de studierichting Extra lesmateriaal voor de studierichting Taal en communicatie: Woordkunst-Drama: • wordt doorheen het hele • wordt doorheen het hele leerwerkboek en op Pelckmans leerwerkboek en op Pelckmans Portaal aangeboden. Portaal aangeboden. • aangeduid in de handleiding van • aangeduid in de handleiding van Campus Nederlands Concreet. Campus Nederlands Concreet. Extra kenniselementen voor de Doorstroomfinaliteit Domeingebonden: • worden doorheen heel het leerwerkboek aangeboden. • aangeduid in de handleiding van Campus Nederlands Concreet. COMMUNICATIEVE OPDRACHTEN Focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten met blauwe OVUR-fiches. Situaties met een verschillende moeilijkheidsgraad spelen in op de keuzevrijheid van de leerling op vlak van interesse en niveau. LITERATUUR Literair competentieprofiel: • literaire teksten op verschillende niveaus Boekwijzer en Boekwijzer plus: • literaire teksten op basisniveau en verdiepingsniveau • Gevarieerde opdrachten verscherpen het inzicht in literatuur. Extra kenniselementen voor de Doorstroomfinaliteit Domeingebonden: • worden in enkele lessen aangeboden.