Page 4

Opis produktu 07

Czym są bąbelki, które się pojawiają podczas pracy?

08

Czy Twinstar ma wpływ na bakterie nitryfikacyjne?

09

To jest czysty tlen.

Twinstar nie ma negatywnego wpływu na bakterie nitryfikacyjne. Twinstar będzie wspierał prawidłowy rozwój roślin, więc populacja bakterii nitryfikacyjnych może jeszcze wzrosnąć.

Jak działa TWINSTAR? Twinstar wykorzystuje proces dzięki któremu niszczone są sciany komórkowe glonów zielonych przez co hamuje ich wzrost, jak i zapobiega chorobom ryb.

10 Czy TWINSTAR wpływa na pH lub twardość wody? TWINSTAR nie ma wpływu na pH lub twardość wody.

11 Czy Twinstar utlenia żelazo? Czy Twinstar ma wpływ na nawozy?

Czy Twinstar zmniejsza wydajność nawozów?

TWINSTAR nie utlenia żelaza, lecz zbyt duża ilość żelaza, może odkładać się na siatkach reaktora i skracać jego życie. Należy zwracać uwagę czy nie podaje się zbyt dużo Fe (żelazo). W naszych testach używaliśmy nawozów ADA STEP 1/2/3 oraz Brighty K i nie stwierdziliśmy negatywnego wpływu na nawożenie jak i na działanie TWINSTAR'a. Bez obaw można używać Twinstar'a z innymi liniami nawozowymi.

12 Czy Twinstar będzie miał wpływ na produkty dla ryb i krewetek

zawierające wyciąg z aloesu lub witaminę C? Czy będzie miał jakieś negatywne skutki? TWINSTAR nie będzie miał negatywnego wpływu na wymienione produkty.

13

Czy istnieje ryzyko dla zdrowia jeśli podczas pracy Twinstar'a ręce będą włożone do wody? Nie ma żadnego ryzyka. Zaleca się wyłączenie urządzenia przed długotrałymi pracami w akwarium - np przed przycinaniem roślin.

TWINSTAR USER GUIDE

Twinstar - Pytania i odpowiedzi (PL)  
Twinstar - Pytania i odpowiedzi (PL)  

Twinstar, Twinstar Nano, Twinstar Mini, Twinstar Shrimp, Twinstar Super S

Advertisement