Page 1

Пункти обов’язкові до виконання блоком «LotuS»:

1.

Забезпечити стабільне представництво студентів у складі Вченої Ради, Академічної Конференції, Радах факультетів, кафедрах, Житлової комісії НаУКМА та житлових комісіях факультетів.

Ми вважаємо, що дуже багато проблем студентів залежать від адміністрації академії. Зокрема, жорстка бюрократизація, зведений до мінімуму вибір курсів, режим економії, проблеми з поселенням в гуртожиток, толерування неадекватних курсів типу ОБЖ у виконанні Пашкова, відсутність елементарних засобів гігієни в туалетах, загальна розруха у корпусах. Студенти ж не мають реальних важелів впливу на адміністрацію. Тому нашою метою є

розширення представництва студентів у адміністративних

органах та розроблення реальних механізмів впливу на прийняття рішень на всіх рівнях управління академії. 2.

Домогтися від адміністрації чіткого роз'яснення першокурсникам перед

підписанням

Корпоративної

угоди

відмінностей

між

дипломом державного зразка та дипломом НаУКМА, а також добровільності отримання останнього. Ми вважаємо, що корпоративна угода у такій формі, як вона зараз є, по-суті — обман та задурювання першокурсників. Першокурсників підводять до думки, що вони мусять підписати корпоративну угоду, а також показують переваги угоди у занадто “рожевих тонах”. Ми доб’ємося адекватного та чіткого висвітлення Корпоративної угоди перед першокурсниками. З іншого боку, будемо займатись розробкою альтернативних способів соціалізувати першаків та долучити їх до розбудови академії. 3.

Виробити разом з адміністрацією чітку процедуру переведення студентів з однієї форми навчання на іншу, а також між спеціальностями. Окрім того, що першокурсникам не пояснюють тонкощі переходу з контрактної

форми навчання на бюджетну, вони нічого не знають і про зміну спеціальностей. Ми хочемо, щоб ці питання висвітлювали у рамках обов’язкової програми ознайомлення першокурсинків із життям в Могилянці. Більше того, документи, котрі регулюють цю процедуру надзвичайно важко знайти, їх необхідно буде викласти у вільний доступ.


4.

Запровадити

студентські

референдуми

задля

вирішення

важливих питань щодо студентського життя та політики СК. В основу роботи СК ми ставимо максимальну відкритість! Спільні проблеми найкраще вирішуються спільно. Тобто чим більше людей будуть залучені до вирішення проблем, тим якісніше вони будуть вирішені. Усі засідання СК будуть відкритими, а вирішенню важливих питань будуть передувати публічні обговорення. Референдуми ж будуть засвідчувати позицію усього студентства. 5.

Забезпечити стабільність та системність оцінювання студентами курсів та роботи викладачів, з метою поліпшення ефективності академічної співпраці.

Вже декілька років продовжується тяганина з розробкою анкети для оцінювання курсів, яке було б спрямоване на відсіювання і поліпшення низькоякісних дисциплін. Наприклад, анкета стимулювала б викладачів оновлювати та покращувати програми; у зовсім сумних випадках вона мала призвести розірвання конктракту. Ми хочемо розпочати публічне обговорення анкети та залучити до її розробки широкий загал студентства. Ми встановимо крайній термін затвердження анкети - кінець літнього триместру, щоб вже з осені можна було розпочати оцінку. 6.

Налагодити освітню комунікацію онлайн щляхом розширення могилянського сайту distedu.ukma.kiev.ua.

Зробити

заповнення

сайту

distedu.ukma.kiev.ua

доступнішим

і

дружнішим

для

викладачів з інших кафедр, куди вони зможуть вішати матеріали про курси, які будуть в доступі студентів протягом всього курсу (відразу чи по мірі виникнення потреби). Зразком для цього при написанні служить формат функціонування sociology.kiev.ua у соціологів. 7.

Контроль СК за справедливістю запису на вибіркові предмети на кафедрах.

Дуже часто студентам складно записатись на вибіркові курси. Методисти подекуди практично примушують нас записуватись на курси, які нам не цікаві або ж списки груп просто не прозорі. Ми будемо відстоювати право студентів на вільний вибір дисциплін у будь-яких спробах його порушити. Для цього проведемо опитування щодо фактів конкретних зловживань та у перспективі ініціюємо заміну бюрократичної тяганини у деканатах та на кафедрах онлайн записом на курси.


8.

Електронний розклад, який СК в праві брати у деканатів з їх бази “Оптима”.

На сайті СК кожного семестру буде вивішуватись розклад усіх років з усіх спеціальностей. 9.

Для проведення студентського заходу достатньо дозволу СК, голови аудиторних фондів (бібліотеки, КМЦ) та куратора заходу.

Кожен, хто хоч раз проводив студентський захід, знає яка головна біль зібрати усі підписи! Ми хочемо звести усю процедуру до мінімуму: реєстрація заходу в СК та узгодження місця проведення заходу. Куратором заходу зможе бути не лише викладач чи член СК, а й будь-який студент, що хоч раз проводив студентський захід. Також ми проведемо публічне обговорення стосовно скорочення терміну подання заявки, який поки що складає 10 днів. 10.

Домогтися, щоб студентські проекти мали абсолютну перевагу у використанні приміщень КМЦ ніж проекти «з вулиці». Абсолютно усі заходи, що відбуваються в КМЦ потрібно погоджувати із СК.

Використання приміщень КМЦ та й загалом аудиторного фонду НаУКМА непідзвітне та непідконтрольне студентам. Зокрема публічності невідома навіть інформація про умови оренди приміщень, не кажучи про те, що студенти не мають жодного засобу впливу на розподіл аудиторного фонду. Погодження заходів “з вулиці” з СК зробить інтереси студентів пріоритетними перед фінансовими інтересами адміністрації. 11.

Відродити та забезпечити проведення на постійній основі проекту «Кришталевий Сковорода» в кінці навчального року.

-Що таке “Кришталений сковорода”? -Хороша традиція :) Цей захід - щось схоже на “могилянського Оскара” з номінаціями, на кшталт, “викладач року”, “методист року”, “концерт року” і т.д. “Кришталевий Сковорода” додасть духу змагання в стінах Академії і, як наслідок, пожвавить та поліпшить навчання на всіх рівнях в КМА. Адже в умовах якісного змагання народжуються нові ідеї та їх реалізація! 12.

Моніторинг соціокультурних бажань студентів та допомога в їх реалізації.

Ми проведемо ряд публічних обговорень, щоб визначити основні соціокультурні бажання та в залежності від обставин будемо усіляко лобіювати іх реалізацію.


13.

Домогтися виконання обіцянки адміністрації щодо передання приміщення

«ПідWall»

студентській

громаді

за

умови

відповідальності СК за порядок в приміщенні. Ми перетворимо “ПідWall” на відкритий публічний простір. На парах і між ними там зможуть зустрічатися люди, організації. “ПідWall” зможуть використовувати як місце для спілкування, відпочинку, обміну зацікавленями та інформацією. Студенти зможуть зустрічатися не в бібліотеці, яка є навчальним приміщенням, не в їдальні, де скупчення людей, які там сидять між парами, заважають комфортно їсти іншим і не в аудиторіях, де або просто сидять на чужих парах, або шумлять на коридорах і заважають іншим. Як буде відбуватися менеджмент? Ми сформуємо групу відповідальних людей для слідкування за наявним майном. Участь у групі буде відкритою для всіх охочих. 14.

Щомісячні звіти СК перед виборцями на офіційній сторінці.

Тут усе ясно :) 15.

Контроль СК за дотриманням положення «Про гуртожитки НаУКМА» в частині забезпечення рівноправності поселення студентів та недопущення дискримінації магістрів при поселенні.

Поселення в гуртожитки НаУКМА вкрай проблемне. Розподіл на поселення студентів відбувається за сумнівними критеріями, зокрема першочергово поселяють бакалаврів, а за залишковим принципом магістрів. Також ми почнемо кампанію по виявленню та усенню фактів корупції. Окрім цього ми вимагатимемо спрощення прийому гостей, поліпшення умов проживання. 16.

Домогтися

розпуску

студентської

охорони

як

радянського

пережитку та інституту, який суперечить могилянському духу. Ми переконані, що існування поліцейського органу типу студентської охорони є неприпустим та протиправним. Хлопцям, які хочуть закладати та самостверджуватись на інших студентах не місце на студзаходах.

Остаточна програма блоку LotuS  

Тут Ви зможете знайти пояснення до нашої програми.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you