Page 1

ТИМЧАСОВІ НОРМАТИВИ надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ HBsAg LE-клітини RW Ro-графія SH-групи АГ АГП АКК АКШ АЛК АЛТ АПТЧ АПФ АСТ АТ в/в в/м ВЕМ ВІЛ ГГТ ГН ДАТ ДС ЕГДС ЕЕГ ЕІТ ЕКГ ЕНМГ ЕхоЕГ ІФА КВГ КОС КП КТ КФК КХЧ ЛДГ ЛЕ ЛПВЩ ЛПДНЩ ЛФ ЛФК мг/м2 ММХ

- австралійський антиген - клітини червоного вовчака - реакція Вассермана - рентгенографія - сульфгідрильні групи - артеріальна гіпертензія - антигемофільна плазма - амінокапронова кислота - аортокоронарне шунтування - дельта амінолевулінова кислота - аланінамінотрансфераза - активований парціальний тромбопластиновий час - ангіотензинперетворювальний фермент - аспартатамінотрансфераза - артеріальний тиск - внутрішньовенний шлях уведення препарату - внутрішньом'язовий шлях уведення препарату - велоергометрія - вірус імунодефіциту людини - гамаглютамілтранспептидаза - гонокок - діастолічний артеріальний тиск - дистрес-синдром - езофагогастродуоденоскопія - електроенцефалографія - електроімпульсна терапія - електрокардіограма - електронейроміографія - ехоенцефалографія - імуноферментний аналіз - коронаровентрикулографія - кислотно-основний стан - копропорфірин - комп'ютерна томографія - креатинфосфокіназа - короткохвильовочастотна (терапія) - лактатдегідрогеназа - клітини (клітини червоного вовчака) - ліпопротеїди високої щільності - ліпопротеїди низької щільності - лужна фосфатаза - лікувальна фізкультура - міліграм препарату на 1 м2 поверхні тіла - мікроміліхвильова (терапія)

МР НК НР од/м2 ОФВ1 ОЦК п/ш ПІФ ПОШ ПТЧ ПХТ РВГ РЕГ РЗК РІБТ РІФ pH-метрія РСК САТ СМ ТГ ТР УЗД УФО ЕхоКГ ф. ФБС ФГ ФГС ФЗД ФК ФКГ ФСФ ХНК ХНН ХС ЧСЕКС ШВЛ ШОЕ я/г ЯМР ЯМРТ ІССХ

- мікрореакція преципітації - недостатність кровообігу - нейтральна реакція - одиниць препарату на 1 м2 поверхні тіла - об'єм форсованого виходу за 1-шу секунду - об'єм циркулюючої крові - підшкірний шлях уведення препарату - пряма імунофлуоресценція - піковий об'єм швидкості - парціальний тромбопластиновий час - поліхіміотерапія - реовазографія - реоенцефалографія - реакція зв'язування комплементу - реакція іммобілізації блідих трепонем - реакція імунофлуоресценції - визначення водного показника - реакція сироватки крові - систолічний артеріальний тиск - серцева недостатність - тригліцериди - трихомонада - ультразвукове дослідження - ультразвукове опромінення - ехокардіографія - фактор - фібробронхоскопія - флюорографія - фіброгастроскопія - функція зовнішнього дихання - функціональний час - фонокардіографія - фактор стабілізатора фібрину - хронічна недостатність кровообігу - хронічна ниркова недостатність - холестерин - черезстравохідна електрокардіостимуляція - штучна вентиляція легень - швидкість осідання еритроцитів - яйця глистів - ядерно-магнітний резонанс - ядерна магніто-резонансна томографія - Інститут серцево-судинної хірургії АМН України


ДИТЯЧА АЛЕРГОЛОГІЯ

1.

Перебіг або активність патологічного процесу

лікувально-профілактичних

4

5

6

Ремісія

Шифр за МКХ-10 3

J45

2

Бронхіальна астма

1

клініко-діагностичних

1. Клінічний огляд 1 раз на міс. 2. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів 1 раз на 6 міс. 3. ФЗД 1 раз на 6 місяців 4. Пікфлоуметрія (бажано) 5. Ro-графія ОГК 1 раз на рік 6. ЕКГ 1 раз на рік 7. УЗД ОЧП 1 раз на рік 8. Огляд спеціалістів (отоларинголог, невролог, офтальмолог) 1 раз на рік 9. Консультація алерголога 1 раз на 3 міс. 10. Проведення специфічної алергодіагностики

1. Планова протизапальна терапія (кромони, інгаляційні крортикостероїди) 2. Антигістамінні препарати 2-го покоління, теофіліни подовженої дії, 2-агоністи подовженої дії 3. Використання 2-агоністів для ліквідації загострень 4. ЛФК, масаж 5. Лікування супутніх захворювань 6. Спелеотерапія (штучний мікроклімат при наявності) 7. Спостереження за дітьми, яким в алергологічному кабінеті проводиться специфічна імунотерапія 8. Санаторно-курортне лікування 9. Профілактика гострих респіраторних захворювань

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітки

N з/п

Нозологічна форма за МКХ-10 (i клінічними класифікаціями)

Обсяг заходів

7 1. Ліквідація загострень 2. Зменшення кількості загострень 3. Скорочення тривалості загострень 4. Подовження ремісії 5. Покращання пікової об'ємної швидкості видиху в динаміці лікування 6. Зняття або надання інвалідності 7. Постійний диспансерний нагляд, можна зняти з обліку при відсутності ускладнень та загострень протягом 5 років

8


Легкий приступ приступВажкий важкостіПриступ середньої

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові та сечі 3. ФЗД, пікфлоуметрія 4. Ro-графія ОГК при потребі

1. Доступ свіжого повітря, киснева терапія 2. Використання 2-агоністів - за допомогою дозованих інгаляторів чи перорально, а при відсутності ефекту - через стаціонарний чи портативний інгалятор (небулайзер) інгаляції короткотривалих 2-агоністів можна повторювати кожні 20 хв. протягом години В подальшому: а) якщо пік повітряного потоку видиху > 80 % і симптоми бронхоспазму куповані чи значно зменшилися: - відпустити пацієнта додому; - продовжувати 2-агоністи кожні 4 год. (при необхідності), підключити муколітики, продовжувати базову протизапальну терапію кромонами, аерозольними стероїдами (якщо пацієнт їх отримував до приступу) - перевіряти стан хворого по телефону чи іншим засобом протягом 24 год. - повторний огляд через добу, підключити масаж, фізметоди. б) при відсутності ефекту - стаціонарне лікування Якщо пік повітряного потоку видиху 60 - 80 %: - збільшити дозу 2-агоністів через небулайзер чи шляхом дозованого аерозолю чи перорально - в/м ГКС одноразово (при необхідності). При відсутності ефекта через 20 хвилин госпіталізація - перевіряти стан хворого по телефону чи іншим засобом протягом 24 год. - повторний огляд через добу з продовженням 2-агоністів, муколітиків, антигістамінних препаратів 2-го покоління, базової протизапальної терапії - при збереженні ознак бронхоспазму - госпіталізація - при відсутності ефекту, або збереження середньої важкості задишки госпіталізація На догоспітальному етапі: - ГКС, еуфілін в/в - 2-агоністи через дозований аерозоль, небулайзер кожні 20 хв. протягом години - кисень інгаляційно - госпіталізація

1. Ліквідація приступу 2. Нормалізація показників ФЗД 3. Постійний диспансерний нагляд, можна зняти з обліку при відсутності ускладнень та загострень протягом 5 років

1. Ліквідація приступу 2. Нормалізація показників ФЗД 3. Постійний диспансерний нагляд, можна зняти з обліку при відсутності ускладнень та загострень протягом 5 років

Постійний диспансерний нагляд, можна зняти з обліку при відсутності ускладнень та загострень протягом 5 років


Загострення хронічної форми Гостра генералізована форма

L50

Кропив'янка

2.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів 1 раз на 6 міс. 1. Елімінація алергенів 3. Імунологічне обстеження 1-го рівня 2. Антигістамінні препарати (парентерально і per os) 1 раз на рік, по можливості, визначення 3. Ентеросорбенти загального та специфічного IgE 4. Жовчогінні 4. Обстеження органів ШКТ 5. Ферменти 5. Огляд спеціалістів (дерматолог, 6. Аналіз калу на дисбактеріоз за показаннями гастроентеролог) 1 раз на рік 7. Мультипробіотики (симбітер та інші). 6. Огляд алерголога - 1 раз на 3 місяці з При неефективності лікування - госпіталізація проведенням первинної алергодіагностики

На догоспітальному етапі: - антигістамінні, ГКС парентерально Госпіталізація

1. Ліквідація або зменшення клінічних проявів 2. Відсутність рецидивів чи їх полегшення 3. Постійне диспансерне спостереження з оглядом 1 раз на рік. 4. Можна зняти з обліку при відсутності загострень протягом 3 років


локалізаціїЗагострення у вигляді набряку обличчя і/або гортані. Інші Ремісія

T78.3

Набряк КвінкеАнгіоневротичний набряк.

3.

1. Алергологічний анамнез 2. Клінічний огляд 3. Огляд алерголога - 1 раз на рік 4. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів 5. Консультація алерголога та інших спеціалістів за необхідністю

1. Алергологічний анамнез 2. Клінічний огляд педіатра 1 раз на рік, алерголога - 1 раз на рік 1. Виключення причинних алергенів 3. Консультація інших спеціалістів - за 2. Санація вогнищ хронічної інфекції необхідністю 4. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів, простіші

На догоспітальному етапі: - елімінація алергену по можливості; - в/в ГКС, антигістамінні (при необхідності - внутрішньом'язова); - при потребі - адреналін. Негайна госпіталізація

Клінічне видужання. Постійний диспансерний нагляд - 3 роки при відсутності загострень

Клінічне видужання Постійний диспансерний нагляд - 3 роки при відсутності загострень


стаціонаруПісля виписки із

Клінічне видужання

Загострення

1. Клінічний огляд 2. Огляд алерголога, ЛОР 1. Елімінація алергенів 3. Ro-графія придаткових пазух носа за 2. Антигістамінні препарати потребою 3. Базова терапія громонами та глюкокортикостероїдами місцево 4. Загальний аналіз крові, сечі та калу 4. Симптоматична терапія на яйця глистів

Зменшення тривалості загострення. Подовження ремісії

Ремісія

T78.2

Анафілактичний шок

Постійне диспансерне спостереження - 3 роки. Хворий повинен обов'язково мати при собі інформацію про перенесення анафілактичного шоку

1. Клінічний огляд 2. Алергологічний анамнез 3. Профілактичний інструктаж дитини та батьків 1. Виключення причинних алергенів 4. Консультації алерголога перед проведенням вакцинації, введенням білкових препаратів, медикаментів

1. Клінічний огляд 1 раз на рік 2. Огляд ЛОР 1 раз на 6 місяців 3. Огляд алерголога 1 раз на 3 міс. з 1. Виключення причинних алергенів первинним проведенням специфічної 2. Специфічна імунотерапія алергодіагностики 3. Продовження базової терапії кромонами чи ГКС місцево 4. Ro-графія придаткових пазух носа 1 раз на рік та за потребою

Зменшення тривалості загострення. Подовження ремісії. Постійний диспансерний нагляд. При відсутності загострень протягом 3 років можна зняти з обліку

J30.4

5.

неуточненийАлергійний риніт,

4.

1. Клінічний огляд 2. Встановлення причинного фактора при можливості

На догоспітальному етапі: - покласти дитину горизонтально з піднятими ногами; - киснева терапія, при обструкції дих. шляхів - ендотрахеальна трубка; - ввести розчин адреналіну гідрохлориду 0,01 мл/кг, але не більше 0,3 мл п/шк, при необхідності повторювати ін'єкції кожні 15 хв.; - накласти джгут вище місця ін'єкції, обколоти місце ін'єкції 0,1 - 0,2 мл адреналіну п/шк, послабляти джгут кожні 15 хв.; - в/в струйно ГКС (2 мг/кг по преднізолону), в/в чи в/м блокатори H1- та H2рецепторів гістаміну (димедрол 1 - 2 мг/кг, тавегіл, супрастин, ранітидин та інші). При необхідності - закритий масаж серця, штучна вентиляція легенів; - негайна госпіталізація, залишатись з хворим до госпіталізації


Перебіг або активність патологічного процесу

клініко-діагностичних

3

4

5

Загострення

2

Шифр за МКХ-10

1 1.

Обсяг заходів

лікувально-профілактичних

6

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного нагляду

Примітки

7

8

K30

N з/п

Диспепсія Диспепсія Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями) (дисмоторна) виразкоподібна невиразкова

ДИТЯЧА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

1. Клінічний огляд 2. ФГДС 3. Дослідження шлункової секреції 4. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів 5. Аналіз калу на дисбактеріоз при необхідності 6. Консультація гастроентеролога

1. Дієта (стіл N 5) 2. Прокінетики

1. Клінічний огляд 1. Дієта (стіл N 5) 2. ФГДС з прицільною біопсією та морфологічним 2. Прокінетики дослідженням біоптату (при можливості) 3. Антациди або блокатори H2-рецепторів 3. Дослідження на наявність H. pylori за можливістю 4. Рентгенологічне дослідження ШКТ за необхідністю 5. Дослідження шлункової секреції 6. Загальний аналіз крові та сечі - 1 р. на рік або по показанням 7. Консультація гастроентеролога 2 р. на рік

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів

При відсутності ефекту від лікування госпіталізація в спеціалізоване відділення


Ремісія

1. Дієта (стіл N 5) за необхідністю 2. Санація хронічних вогнищ інфекції

1. Клінічний огляд 2. ФГДС з прицільною біопсією та морфологічним дослідженням біоптату при можливості 3. Дослідження на наявність H. pylori при можливості 4. Рентгенологічне дослідження ШКТ за показаннями 5. Дослідження шлункової секреції 6. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів 7. Аналіз калу на дисбактеріоз при необхідності 8. Консультація гастроентеролога

1. Дієта (стіл N 5) 2. Прокінетики 3. Антациди або блокатори H2-рецепторів

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів

1. Дієтотерапія, стіл N 5 з обмеженням жирів 2. Прокінетики 3. Спання з припіднятою головою 4. Не приймати їжу перед сном 5. Не носити тугий одяг

Відсутність загострень та ускладнень. Диспансерне спостереження. При відсутності загострень та ускладнень протягом 3 років зняття з обліку

1. Дієтотерапія, стіл N 5 з обмеженням жирів 2. Спання з припіднятою головою 3. Не приймати їжу перед сном. 4. Не носити тугий одяг. 5. Прокінетики 6. Антациди або блокатори H2-рецепторів

Усунення клінічних та При відсутності ендоскопічних проявів. ефекту від Диспансерне спостереження лікування протягом 3 років. При госпіталізація в відсутності загострень - зняття спеціалізоване з обліку відділення

При відсутності ефекту госпіталізація

Загострення

K21 K21.9 K21.0

Гастроезофагальн Диспепсія змішана ий рефлюкс ГЕР без езофагіту ГЕР з езофагітом (1 - 2 ступеня)

2.

1. Клінічний огляд педіатра 1 раз на рік 2. Консультація гастроентеролога за необхідністю

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів. Диспансерне спостереження. При відсутності загострення зняття з обліку

1. Клінічний огляд 2. ФГДС - до і після лікування 3. Визначення H.pylori (при можливості) 4. Реакція Грегерсена - за показаннями 5. PH-метрія - за показанням 6. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів 7. Консультація гастроентеролога - за показаннями 1. Клінічний огляд 2. ФГДС - до і після лікування 3. Визначення H. pylori одночасно з ФГДС при можливості 4. Реакція Грегерсена - за показанням 5. pH-метрія - за показанням 6. Загальний аналіз крові, сечі та калу на яйця глистів 7. Консультація гастроентеролога - за показанням 8. Дослідження шлункової секреції (за необхідністю)


Ремісія

K21.0

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів. Диспансерне спостереження протягом 3 років. При відсутності ефекту зняття з обліку

При відсутності ефекту від лікування госпіталізація в спеціалізоване відділення

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Вітамінотерапія 3. Санаторно-курортне лікування (за показаннями)

Відсутність загострення та ускладнень за час спостереження. Диспансерне спостереження. При відсутності проявів захворювання протягом 3 років - зняття з обліку

При загостренні та відсутності можливостей лікування в амбулаторнополіклінічних умовах госпіталізація до стаціонару

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Вітамінотерапія 3. Антациди або блокатори H2-рецепторів або блокатори прогонової помпи 4. При наявності H. pylori - ерадикаційна терапія

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів загострення

Загострення

1. Клінічний огляд 2. ФГДС та визначення H. pylori (за показаннями) 3. pH-метрія (за показаннями) 4. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів 1 раз на рік 5. Реакція Грегерсена (за показаннями) 6. Консультація гастроентеролога (за показаннями)

Ремісія

K29 K25

Гастрит і дуоденіт (хронічні гастрити та ГЕР з езофагітом дуоденіти) (3 - 4 ступеня)

1. Клінічний огляд 1 раз на рік 2. ФГДС та визначення H. pylori (за показаннями) 3. pH-метрія (за показаннями) 4. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів 1 раз на рік 5. Реакція Грегерсена (за показаннями) 6. Консультація гастроентеролога (за показаннями)

1. Дієтотерапія, стіл N 5 з обмеженням жирів. 2. Спати з припіднятою головою 3. Не приймати їжу перед сном 4. Не носити тугий одяг 5. Прокінетики 6. Антациди або блокатори H2-рецепторів або блокатори кротонової помпи

1. Клінічний огляд 1 раз на рік 2. ФГДС та визначення H. pylori (за показаннями) 3. pH-метрія (за показаннями) 4. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів - 1 раз на рік 5. Реакція Грегерсена - за показаннями 6. Консультація гастроентеролога (при необхідності)

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Вітамінотерапія 3. Фітотерапія за необхідністю 4. Психотерапія 5. Санаторно-курортне лікування при необхідності

Відсутність загострення та ускладнень та покращання ендоскопічної картини. З диспансерного нагляду не знімається

Ремісія

5.

K26

4.

Виразка шлунка (ерозія шлунку)

3.

1. Клінічний огляд 2. ФГДС - до і після лікування 3. Визначення H. pylori (при можливості) 4. Реакція Грегерсена - за показанням 5. PH-метрія за показанням 6. Дослідження шлункової секреції за показаннями 7. Загальний аналіз крові та сечі, калу на яйця глистів 8. Консультація гастроентеролога - за показаннями

1. Клінічний огляд 2. ФГДС та визначення H. pylori (за показаннями) 3. pH-метрія - 1 раз на рік 4. Одночасно з ФГДС 5. Загальний аналіз крові та сечі - 1 раз на рік 6. Реакція Грегерсена - за показаннями 7. Консультація гастроентеролога - щоквартально

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Вітамінотерапія - 1 раз на 6 міс. 3. Фітотерапія 4. Санаторно-курортне лікування 5. Психотерапія

Відсутність загострення та ускладнень за час спостереження. З диспансерного нагляду не знімається

При загостренні та відсутності можливостей лікування в амбулаторнополіклінічних умовах госпіталізація до стаціонару При загостренні та відсутності можливостей лікування в амбулаторнополіклінічних умовах госпіталізація до стаціонару


Загострення

Виразка дванадцятипалої кишки (дуоденальна виразка та ерозія дванадцятипалої кишки)

1. Клінічний огляд 2. ФГДС та визначення H. pylori за показаннями 3. Дослідження шлункової секреції за показаннями 4. Загальний аналіз крові та сечі при відхиленні від норми - 1 раз на 10 днів до нормалізації показників 5. Аналіз калу на скриту кров (за показаннями) 6. Консультація гастроентеролога при необхідності

1. Дієтотерапія (стіл N 1а, N 1б, N 1, N 5) 2. Антациди або блокатори H2-рецепторів або блокатори прогонової помпи 3. Ерадикаційна терапія H. pylori за показаннями 4. Психотерапія

Усунення клінічних та ендоскопічних проявів загострення

При загостренні госпіталізація в спеціалізоване відділення


Ремісія

K86.1

Інший хронічний панкреатит(хронічний

загостреньФаза стихання загостреньФаза стихання

панкреатит) Гіперферментний тип Гіпоферментний тип

6.

1. Клінічне обстеження - 1 раз на рік 2. УЗД органів травлення - 1 раз на рік (за показаннями) 3. Загальний аналіз крові, сечі 1 раз на рік. 4. Визначення рівня амілази в крові та сечі (за показаннями) 5. Копрограма - 1 раз на рік, при показаннях - щоквартально

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Санація вогнищ хронічної інфекції 3. Санаторно-курортне лікування - за показаннями

Відсутність рецидивів та нормальні параклінічні показники. Диспансерний нагляд

Відсутність параклінічних ознак загострення протягом 1 - 2 років

1. Клінічне обстеження - 1 раз на 2 тижні. 2. Рівень амілази в крові - 1 раз на міс. 3. Рівень амілази в сечі - 1 раз на міс. 4. Загальний аналіз крові - 1 раз на міс. 5. Загальний аналіз сечі - 1 раз на міс. 6. Копрограма - 1 раз на міс. 7. УЗД органів травлення - 1 раз на 3 міс. (за показаннями).

1. Дієтотерапія. 2. (стіл N 5п). 3. Антациди. 4. М-холінолітики. 5. Ферментотерапія. 6. Вітамінні препарати. 7. ЛФК.

1. Ліквідація клінічних При загостренні симптомів захворювання. захворювання 2. Нормалізація лабораторних госпіталізація показників.

1. Клінічне обстеження - 1 раз на 2 тижні. 2. Рівень амілази в крові - 1 раз на міс. 3. Рівень амілази в сечі - 1 раз на міс. 4. Загальний аналіз крові - 1 раз на міс. 5. Загальний аналіз сечі - 1 раз на міс. 6. Копрограма - 1 раз на міс. 7. УЗД органів травлення - 1 раз на 3 міс. (за показаннями).

1. Дієтотерапія (стіл N 5п). 2. Холекінетики. 3. Цитопротектори 4. Ферментні препарати: креон, панзінормфорте, панкреаль, панкреатин. 5. Мультипробіотики (сімбітер та інші).

1. Ліквідація клінічних При загостренні симптомів захворювання. захворювання 2. Нормалізація лабораторних госпіталізація показників.


Загострення Ремісія

1. Клінічний огляд - 1 раз на 6 міс. 2. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 3. Заг. ан. сечі. 4. Копрограма - за показаннями 5. Біохімічні дослідження крові: протеїнограма, АлАТ, АсАТ, коагулограма - за показаннями. 6. Реакція Грегерсона - за показаннями. 7. Аналіз калу на дисбактеріоз - за показаннями. 8. УЗД органів травлення - за показаннями. 9. Ректороманоскопія - за показаннями. 10. Консультація гастроентеролога 1 раз на 6 міс.

1. Дієтотерапія індивідуальна, в межах стола N 4 2. Антизапальні ліки (салофальк, сульфасалозін), преднізолон - за показаннями, по призначенню лікаря стаціонару. 3. Мультипробіотик (сімбітер) - за показаннями. 4. Вітаміни (A, E, U та ін.). 5. Фітотерапія (відвар протизапальних, імуностимулюючих трав).

При загостренні Відсутність загострення за час захворювання спостереження. госпіталізація в З диспансерного нагляду не спеціалізоване знімаються. відділення

Ремісія

K58

Відсутність загострень та нормалізація випорожнення. Диспансерний нагляд. При відсутності загострень протягом 3 років зняття з обліку

1. Клінічний огляд. 2. Заг. ан. крові - 1 раз на 6 міс. 3. Аналіз крові на вміст кальцію (при необхідності). 3. Заг. ан. сечі. 4. Копрограма - за показаннями. 5. Аналіз калу на дисбактеріоз - за показаннями. 6. Глікемічна крива з навантаженням лактозою - за показанням 7. УЗД органів травлення - за показаннями. 8. Імунограма - за показаннями. 9. Кісткова денцетометрія (при можливості)

1. Дієтотерапія з виключенням продуктів, які містять глютен з підвищеним на 10 - 15 % вмістом білків; індивідуально вводять в раціон молоко, овочі, фрукти та ягоди 2. Ферменти за показаннями 3. Пробіотики (сімбітер) - за показаннями 4. Препарати заліза та кальцію - за показаннями 5. Полівітаміни 6. Фізіотерапія (масаж)

Відсутність прогресування хвороби (анемії, дистрофії, остеопорозу) за час спостереження. Диспансерний нагляд

K50

Синдром ро з'ятрених кишок

1. Дієтотерапія відповідно до форми захворювання (закріп або проноси) з виключенням продуктів, що не переносяться хворим. 2. Препарати, що нормалізують моторну функцію кишковика: мебеверін, гіасцину бутилбромід 2 - 3 тижні. Премультипробіотики (сімбітер та інші) за показаннями. Ферменти (за показаннями). 6. Цитомукопротектори (за показаннями). 7. Фізіотерапія (за показаннями).

K51 K90.0

9.

Целіакія

8.

Виразковий коліт (неспецифічний)

Хвороба Крона

7.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові. 3. Загальний аналіз сечі. 4. Копрограма, аналіз калу на скриту кров. 5. Ректороманоскопія (за показаннями). 6. Аналіз калу на дисбактеріоз. 7. Аналіз калу на глисти та простіші. 8. В ході дослідження необхідно виключити органічну патологію. 9. Консультація невролога (за показаннями).

При відсутності ефекту госпіталізація

При загостренні захворювання госпіталізація в спеціалізоване відділення


Загострення Загострення

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові, сечі, копрограма 3. Багатомоментне фракційне УЗД з жовчогінним сніданком (при необхідності) 4. Фракційне дуоденальне зондування з подальшою мікроскопією, біохімічним та бактеріологічним дослідженням жовчі 5. Консультація гастроентеролога - при необхідності

Ремісія

Гіперкінетичний Інші хвороби жовчного міхура (дискінезія жовчного міхура: гіпокінетичний тип) тип

K82 K81.1

11.

Хронічний холецистит

10.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові, сечі, копрограма 3. Багатомоментне фракційне УЗД з жовчогінним сніданком (при необхідності) 4. Фракційне дуоденальне зондування з подальшою мікроскопією, біохімічним та бактеріологічним дослідженням жовчі

1. Дієта (стіл N 5) 2. ЛФК 3. Прогулянки 4. Полівітаміни 5. Масаж комірцевої зони N 3 - 4. 6. Жовчогінний чай - 1 - 1,5 міс. Сліпе зондування - 1 - 2 рази на тиж. N 12 7. Після курсу жовчогінного чаю протягом місяця - слаботермальні мін. води, переважно сульфатмагнієві, сульфаткальцієві

Нормалізація моторноевакуаторної функції жовчовивідних шляхів. При відсутності Диспансерне спостереження ефекту при відсутності загострення госпіталізація протягом 3 років. Зняття з обліку.

1. Дієта (стіл N 5). 2. ЛФК. 3. Прогулянки. 4. Полівітаміни. Нормалізація 6. Масаж комірцевої зони N 3 - 4. моторноевакуаторної функції 7. Жовчогінний чай холекінетичної дії - 1 - жовчовивідних шляхів 1,5 міс. 8. Мінеральні води після курсу фітотерапії протягом 1 міс. 1. Дієтотерапія (стіл N 5). 1. Клінічний огляд 2. Гігієнічна гімнастика - постійно. 2. Заг. ан. крові, сечі - 1 раз на рік 3. Щоденні прогулянки. 3. Копрограма Відсутність загострення та 4. Фітотерапія з урахуванням типу 4. УЗД органів черевної порожнини (при необхідності) ускладнень за час дискінезії - 1 - 1,5 міс. (при необхідності) 5. Фракційне дуоденальне зондування з подальшою спостереження. Диспансерний 5. Фізіопроцедури (за показаннями) мікроскопією, біохімічним та бактеріологічним дослідженням нагляд. При відсутності 6. Після курсу фітотерапії - призначення жовчі (за показаннями) загострень - зняття з обліку мінеральної води з урахуванням кислотності 6. Аналіз крові на АлАТ, АсАТ, тимолову, ЛФ, загальний білок через 3 роки шлунку та типу дискінезії та фракції, загальний білірубін. 7. Санаторно-курортне лікування (за 7. Консультація гастроентеролога (за показаннями) показаннями)

При відсутності ефекту госпіталізація

При загостренні захворювання госпіталізація в спеціалізоване відділення


Ремісія (латентна стадія) Фаза неповної ремісії Ремісія

Жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз)

K80 K73

13.

Хронічний гепатит, НКІР (аутоімунний гепатит)

12.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові, сечі - 1 раз на рік 3. Копрограма - 1 раз на 3 - 6 міс. 4. Біохімічне дослідження крові - АлАТ, АсАТ, тимолова, холестерин, загальний білок та його фракції - 1 раз на рік. Ліпідні фракції крові (при можливості) 5. Багатомоментне фракційне УЗД (за показаннями) 6. Дуоденальне зондування тільки після УЗД з урахуванням розмірів конкрементів (за показаннями) 7. Консультація гастроентеролога. Хірурга (за показаннями) 7. Консультація хірурга за показаннями

1. Дієтотерапія (ст. N 5) 2. При дисхолії курси (1 - 2 міс. з перервою 3 - 4 міс.), соєва дієта (антилітогенна дієта) 3. Препарати урсодезоксихолієвої кислоти загальним курсом до 6 міс. 4. Жовчогінна терапія з урахуванням типу дискінезії тільки після зникнення конкрементів в жовчному міхурі

1. Дієтотерапія (стіл N 5) 2. Імуносупресивна терапія 1. Клінічний огляд (кортикостероїди, цитостатики за схемою, 2. Заг. ан. крові, сечі - 1 раз на міс. Аналіз калу на дисбактеріоз призначеною в стаціонарі) за показаннями 3. Гепатопротектори 3. Біохімічні дослідження крові: білірубін, АлАТ, АсАТ, 4. Препарати урсодезоксихолевої кислоти тимолова проба, протеїнограма, коагулограма, цукор, кальцій, при холестазі фосфор - 1 раз на міс. 5. Засоби, що регулюють 4. Імунологічне дослідження крові - 1 раз на 3 міс. (за гемолімфородинаміку (троксевазин та ін.) показаннями) 6. Антиоксиданти (вітамін E та ін.). 5. УЗД органів черевної порожнини - 1 раз на 3 міс., за 7. Антисекреторні (гастроцепін, інгібітори показаннями - частіше прогонової помпи) за показаннями. 6. ФГДС - 1 раз на 3 - 6 міс. 8. Корекція порушень CaP обміну (вітаміни 7. Контроль АТ - 2 рази на тиждень D3, препарати Са). 8. Консультація гастроентеролога - 1 раз на міс. 9. Мультипробіотики (сімбітер - за показаннями) 10. Ентеросорбенти - за показаннями 1. Клін. обстеження - 1 раз на 3 міс. 2. Заг. ан. крові, сечі - 1 раз на 3 міс. 1. Дієтотерапія (стіл N 5) 3. Біохімічні дослідження крові: білірубін, АлАТ, АсАТ, 2. Кортикостероїди, цитостатики тимолова проба, протеїнограма, коагулограма, цукор - 1 раз на 3 (підтримуючі дози). міс. 3. Гепатопротектори (курсами) 4. Імунологічне дослідження крові - 1 раз на 6 міс. (за 4. Засоби, що регулюють показаннями) гемолімфодинаміку, антиоксиданти, 5. УЗД органів черевної порожнини - за показаннями вітаміни - за показаннями 6. ФГДС за показаннями 7. Контроль АТ за показаннями

При загостренні захворювання госпіталізація в Відсутність загострення за час спеціалізоване спостереження. відділення 3 диспансерного нагляду не (можливо в знімаються хірургічне відділення - за показаннями)

Зниження чи нормалізація показників мезенхімальнозапального, цитолітичного синдрому, зменшення чи нормалізація розмірів печінки та селезінки.

Відсутність загострення та ускладнень за час спостереження Диспансерний нагляд.

При загостренні захворювання чи розвитку ускладнень госпіталізація в спеціалізоване відділення


Субкомпенсований Компенсований

K74.6

Інший та неуточнений цироз печінки. Цироз (печінки)

14.

Клінічний огляд з контролем АТ 1 раз на місяць 1. Заг. ан. крові 1 раз на міс. 2. Заг ан. сечі 3. Кал на скриту кров - 1 раз на міс. 4. Біохімічні дослідження крові: білірубін, АлАТ, АсАТ, тимолова проба, протеїнограма, електроліти, сечовина, креатинин, коагулограма, кальцій, фосфор - 1 раз на міс., при необхідності - частіше 5. УЗД органів травлення - 1 раз на 2 - 3 міс., при необхідності частіше 6. ФГДС - 1 раз на 3 - 6 міс. 7. Контроль діурезу при наявності набряковоасцитичного синдрому 8. Ректороманоскопія - за показаннями 9. Консультація хірурга 1 раз на 3 міс. (при необхідності частіше) 10. Консультація гастроентеролога 1 раз на міс. при необхідності 1. Клінічний огляд з контролем АТ раз на 3 міс. 2. Заг. ан. крові раз на 3 міс. 3. Заг. ан. сечі 4. Біохімічні дослідження крові: білірубін, АлАТ АсАТ, тимолова проба, протеїнограма, електроліти, сечовина, креатинін, коагулограма; аналіз калу на скриту кров 1 раз на 3 місяці. Аналіз калу на дисбактеріоз - за показаннями УЗД органів черевної порожнини - 1 раз на 3 - 6 міс. 8. ФГДС - 1 раз на 3 - 6 міс. 9. Ректороманоскопія - за показаннями. 10. Консультація хірурга, гастроентеролога інших спеціалістів (за показаннями) 1 раз на 3 міс.

1. Дієтотерапія (стіл N 5). 2. Контроль за розпочатою в стаціонарі терапією (діуретики, гемостатики за призначеною схемою). 3. Гепатопротектори. Антиоксиданти (вітамін E та ін.). 4. Корекція порушень CaP обміну (вітаміни D3, препарати Ca). Відсутність загострення та 5. Мультипробіотики (себітер та ін.) за ускладнень за час показаннями спостережень. Диспансерний 6. Препарати, що регулюють нагляд постійно гемолімфодинаміку. 7. При наявності холестатичного синдрому препарати урсодезоксихолієвої к-ти. 8. Вітамінотерапія. 9. Ентеросорбенти (за показаннями) 10. При порушенні в коагулограмі його корекція

При резистентності до терапії прогресування патологічного процесу показана госпіталізація в спеціалізоване відділення

1. Дієтотерапія (стіл N 5). 2. Гепатопротектори (зі зміною їх). 3. Щоквартально - препарати, що регулюють гемолімфодинаміку Відсутність загострень, (троксевазин та ін.). прогресувань та ускладнень за 4. Вітамінотерапія час спостереження. 5. При наявності дисбіозу мультипробіотик 6. При наявності холестатичного синдрому препарати урсодезоксихолієвої к-ти

При резистентності до терапії, прогресуванні патологічного процесу показана госпіталізація в спеціалізоване відділення


Нозологічна форма

Шифр за МКХ-10

Перебіг або активність патологічного процесу

1

2

3

4

1.

Д.50 Д.50.0-Д.50.9

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

5 На огляді педіатра: анамнез - характер вигодовування, склад харчування, приріст ваги, млявість, анорексія або пониження апетиту; вподобання крейди, блідість, задишка; стан печінки і селезінки; ШКТ; тахікардія; стан нервової системи, менструальні функції у дівчаток; характер випорожнення. Клінічні: увага на ознаки - млявість, стомлюваність, пониження апетиту, пристрасть до крейди, нудота, блідість шкіри та слизових, задишка, ламкість нігтів та волосся, зміни слизової язика, розширення межі серця, тахікардія, систолічний шум, печінка та селезінка не збільшені, інколи

лікувально-профілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного нагляду.

Примітки

N з/п

Залізодефіцитні анемії

ДИТЯЧА ГЕМАТОЛОГІЯ

6 7 8 Режим амбулаторно-лікувальний: корекція вигодовування Клінічні: соматичне здоров'я, для дітей до 1 року, раціональний прикорм - сир, овочевий відсутні ознаки сидеропенії. відвар, овочеве пюре, овочевий суп, м'ясо, жовток, фрукти, Лабораторні - Нв > 110 - 120 соки. Для дітей старшого віку розширення дієти: м'ясо, риба, г/л, Ер. > 3,5 х 1012/л, перші страви на м'ясному бульйоні, яйця, каші: гречана, Ретикулоцити < 10 ‰, пшенична, вівсяна; печені овочі, свіжі овочі, фрукти. відсутність анізоКисломолочні продукти, молочний шоколад. При наявності пойкілоцитозу еритроцитів, дисбактеріозу - мультипробіотик (симбітер та інші). вікова норма формули крові, Лікування курсом 1,5 - 2,5 місяці препаратами заліза сироваткове залізо > 20 (сульфат заліза, лактат заліза, аскорбінат заліза) у вікових ммоль/л, рівень феритину >


важкостіФаза розгорнутих клінікогематологічних проявів. Анемія I, II, III ступеню

Д.51 Д.51.0-Д.51.9; Д.52 Д.52.0 - Д.52.9; Д.53

Вітамінодефіцитні (B12, фолієві)

діарея. Огляд педіатра один раз на тиж. до стадії стабільних гематологічних показників. Аналіз крові: Hb, еритроцити, КП, гематокрит, середній об'єм еритроцитів, середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах, патологічні форми еритроцитів; ретикулоцити (‰) - 2 рази на міс. Лейкоцитарна формула крові - 1 раз на міс. Рівень заліза в сироватці крові або феритину під час діагностики. За показаннями: біохімічні показники обміну заліза - ЗЗЗС, ЛЗЗС, коефіцієнт насичення трансферину - підчас діагностики. Аналіз калу: реакція Грегерсена, на Я/Г, дисбактеріоз. Інструментальні: секреторна функція шлунку - pH-метрія. УЗД серця, ЕКГ, УЗД ОЧП - за показаннями. Гастроскопія, колоноскопія - за показаннями. Біопсія слизової шлунка, кишковика - за уточненими показаннями. Консультація гінеколога для дівчаток-підлітків. Консультація гематолога за показаннями.

дозах. Аскорбінова кислота, фолієва кислота, вітамін B12. Препарати, які нормалізують секреторну функцію шлунку. Мінеральні води (згідно патологічного стану секреторної функції шлунку). Відвар трав: звіробою, м'яти, ромашки. Санаторно-курортне лікування, оздоровлення у санаторіях загального типу. Анемія III і II ступеня - на першому місяці лікування звільняється від занять у школі. Звільнення від занять фізкультурою на 6 міс.

40 ммоль/л. Інструментальні: відсутні ознаки гастриту. Секреторна функція шлунку нормальна, відсутні ознаки хронізації захворювання. ЕКГ - норма. Клінікогематологічна стабілізація, одужання. При стійкій клінікогелатологічній ремісії протягом одного року - зняття з обліку.


стабілізаціїФаза клініко-гематологічної

Режим загальний, оздоровчий, перебування на свіжому Клінічні ознаки хвороби повітрі, розширення занять фізичною культурою, спортом. відсутні. Лабораторно: Нв > Група ризику серед новонароджених, немовлят 1 року, та Дієта, збагачена м'ясними продуктами, овочами та 110 - 120 г/л, еритроцити > дівчаток-підлітків! фруктами. Для дівчаток-підлітків препарати заліза щомісяця 3,5 х 1012 л, ретикулоцити < 1 тиж. після менструації протягом 6 міс. Препарати 10 ‰, сироваткове залізо > секреторної функції шлунку курсами 2 - 3 тижні восени та 60 ммоль/л, рівень феритину Огляди педіатра 1 раз на 3 міс. Консультація гематолога за навесні. Полівітаміни. Для немовлят,новонароджених від >20 ммоль/л. Відсутні показаннями. матерів з анемією вагітності на III триместрі: проф. курс патологічні зміни слизової Аналіз крові: Нв, еритроцити, ретикулоцити (‰) - 1 раз на 1 препаратами заліза (актиферин, сульфат заліза) - 1 шлунку та кишковика. міс. Рівень феритину або сироваткового заліза через 6 міс. мг/кг/добу 2 перші місяці життя. Додатковий прикорм: сир, Відсутність прогресування Контроль УЗД серця, ЕКГ - при розладах - через 3 міс. кефір, жовток варений, овочевий суп, пюре, соки, фрукти. процесу. Диспансерізація 1 Контрольна гастроскопія при патології - через 6 міс. Огляди Мінеральні води, відвар трав: звіробою, м'яти, ромашки. рік. При відсутності клінікогінеколога для підлітків - 1 раз на 3 міс. Санаторно-курортне лікування, оздоровлення у санаторіях лабораторних ознак зняття з загального типу. Заняття фізкультурою в загальній групі. обліку


часткової)Стан клініко-гематологічної стабілізації або ремісії (повної, неповної,

Д.60 Д.60-Д.60.9; Д.61 Д.61.0-Д.61.9; Д.64.4; Д.71; Д.72.0-Д.72.99; Д.70

Апластична анемія (вроджена, набута). Функціональні порушення поліморфноядерних лейкоцитів. Агранулоцитоз

2.

Клінічні: загальний стан задовільний; відсутні Режим домашній - на першому році нагляду; токсичні поліорганні оздоровлюючий - на 2 - 3 році. Дієта збагачена вітамінами. Клінічний стан задовільний (немає ознак тяжкої анемії, ускладнення; геморагічний Лікування: сандимун в дозі 3,0 - 5,0 - 10,0 мл/кг ваги на добу відсутні кровотечі, немає інфекційних ускладнень). синдром та синдром щодня курсом 6 - 24 місяці з оцінкою токсичності; Трансфузійна залежність - трансфузії еритроцитної маси, імунного дефіциту. кортикостероїди, препарати - цитокінів (еритропоетин; тромбоцитарного концентрату. Гематологічна стабілізація: Гематологічні: повна ремісія гранулоцитарний або макрофагальноНв > 90 г/л; (Нв > 100г/л; гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор) - за Еритроцити > 3,0 х 1012/л; еритроцити > 3,5 х 10/л; показаннями. Вітаміни: фолієва кислота, вітамін B12, вітамін Лейкоцити > 3,0 х 1012/л; ретикулоцити > 10 ‰; B6. Гранулоцити > 1,0 х 1012/л; лейкоцити > 4,0 х 10/л; За показаннями - супроводжуюча терапія інфекцій Тромбоцити > 50,0 х 1012/л. гранулоцити > 1,5 х 10/л; (бактеріальних, грибкових, вірусних, особливо вірусного Аналіз крові розгорнутий (з визначеннями рівню тромбоцитів, тромбоцити > 80,0 х 10 /л); гепатиту) за показаннями, антибіотики, віролекс, ретикулоцитів) - 1 раз на місяць. Мієлограма, трепанобіопсія Неповна ремісія (наприклад, антимікотики, інтерферони, сандоглобулін. Симптоматична кісткового мозку за показаннями перебігу хвороби. Аналіз трансфузійна залежність); терапія (гастриту, гіпертензії, гепатопанкреатопатії, калу на дисбактеріоз. Біохімічні дослідження: на курсі часткова ремісія гіперглюкоземії, серцево-судинної недостатності, ниркової сандимуном креатинін кожні 2 тижні, біл., АЛТ, АСТ, ГГТ, (недостатність 1-ї або 2-х дисфункції) за показаннями. лужна фосфатаза, глюкоза 2 - 3 рази на рік. Імунобіологічні ліній гемопоезу). Імуномодулююча фітотерапія. Корекція дисбактеріозу дослідження: HBS; HCV; EBV; CMV; HIV - 2 рази на рік. Відсутність прогресування мультипробіотиком. Трансфузійна терапія: еритроцитна Артеріальний тиск - максимально часто, не рідше 1 разу на процесу. маса при рівні Нв < 70 г/л; тромбоцитарний концентрат при місяць. УЗД серця, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини 1 Одужання. 9 рівні тромбоцитів < 20,0 х 10 /л. Санаторно-курортне 2 рази на рік. Рівень циклоспорину у плазмі крові на курсі Вихід на інвалідність. лікування, оздоровлення після закінчення курсу сандимуном - щомісяця. Огляди педіатром, гематологом - 1 Тривалість спостереження циклоспориному спеціалізованом у закладі, в т. ч. гірських раз на місяць; невропатологом - 1 раз на 3 місяці; для набутої апластичної курортах. На курсі циклоспорином навчання в домашніх інфекціоністом, кардіологом, гінекологом - за показаннями. анемії - 5 р; для вродженої умовах. Психологічна реабілітація. Звільнення від занять апластичної анемії фізкультурою. протягом всього життя; для агранулоцитоза - 3 р.


Д.64.9Д.55 Д.55-Д.55.9; Д.58 Д.58.0-Д.58.9; Д.59 Д.59.0-Д.59.99; Д.64.4;

Анемії гемолітичні (вроджені ферменто- та мембранопатії; набуті аутоімунні); дизеритро-поетичні

3.

Клінічні: відсутність ознак гемолітичного кризу (млявість, слабкість, погіршення апетиту, болі в животі, блювота, Режим обмежений, щадний. Дієта, збагачена вітамінами, блідість, тахікардія, задишка, іктеричність шкіри та склер; соки, фрукти. збільшення печінки, селезінки; темна сеча). Гематологічна Медикаментозне лікування: кортикостероїди (низькими стабілізація: Нв > 90 г/л; дозами, "пульс-терапія"); імуносупресанти (сандимун, еритроцити > 3,0 х 1012/л; селлсепт, азатіоприн, 6-МП, вінкристин) за показаннями. ретикулоцити < 30 ‰; Для хворих після спленектомії - 2 роки підтримуюча 9 тромбоцити > 100,0 х 10 /л. пеніціліно-профілактика. Для хворих з вторинним Лабораторні: аналіз крові (Нв, еритроцити, Ht; середній об'єм гемосидерозом - курси дефералізації 2 - 3 рази на рік. еритроцитів; середня концентрація Нв; наявність патологічних Лікування вторинної нефропатії. Вітамінотерапія: фолієва форм еритроцитів; нормоцити в периферичній крові; кислота, аскорбінова кислота. Гепатопротектори. ретикулоцити (‰) - 1 раз на 3 місяці (за показаннями Кардіотрофічні препарати. Мінеральні води, лужні. Збір щомісяця). трав, "печінковий чай", "сечостимулюючий чай", споришу, Біохімічні: рівень феритину або сироваткового Fe - 2 рази на толокнянки, відвар вівса. Санаторно-курортне лікування у рік. Білірубін, його фракції, АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, спеціалізованих закладах, оздоровлення під час ремісії глюкоза, креатинін, сечовина - 1 раз на 3 - 6 місяців. понад 12 місяців. За показаннями додатковий день Імунологічні: проба Кумбса, аутоантитіла, ЦІК, імунограма - 2 звільнення від занять у школі щотижня. Підготовча група рази на рік. Обстеження на HBS, HCV, CMV, HIV - 1 - 2 рази для фізкультури. Тривалість спостереження: уроджені на рік. Аналіз сечі - 1 раз на 3 міс. УЗД серця, ЕКГ - 1 раз на форми - без термінів; аутоімунні - 5 років рік. УЗД ОЧП - 2 рази на р. Огляди гематолога - 1 раз на 3 місяці; невролога та нефролога - 1 раз в р.

Від'ємність ознак гемолітичного процесу, вторинного гемосидерозу, імунного дефіциту. Лабораторні: Нв > 100 г/л; еритроцити > 3,0 х 1012 л; ретик. < 30 ‰. Нормальні показники білірубіну, АЛТ, АСТ, креатиніну, глюкози, нормальний аналіз сечі. Від'ємність ознак гіперспленізму. Відсутність прогресування процесу. Одужання. Вихід на інвалідність, з обліку не знімаються. Набуті - 3 роки. При стійкій клінікогематологічній ремісії протягом 3-х років - зняття з обліку.


Стан клініко-гематологічної ремісії або хронічний перебіг, нестійка гематологічна стабілізація

Д.56.0-Д.56.9

Гемоглобінопатії


Стан кістково-мозкової ремісії

Д.64.0; Д.64.-Д.64.3; Д.46.1-Д.46.4 C.92.0; C.92.4-C.92.7; C.94.0-C.94.2C.95.0; C.95.7; C.90.1; C.91.5;C.91.9;

5.

МієлодисГострий лейкоз (лімфобластний; мієлобластний) пластичний синдром

4.

Клінічний огляд гематолога, педіатра - на 1-му та 2-му році Режим: з обмеженням контактів, за показаннями ремісії 1 раз на міс. На 3-му, 4-му та 5-му роках - 1 раз на 3 домашній. Дієта, збагачена вітамінами, м'ясо, риба, сир, міс. молочні продукти, печені овочі, свіжі овочі, фрукти, соки. Від'ємні ознаки прогресії хвороби: незадовільний загальний Медикаментозне лікування: за програмою ГЛЛ / не-В-НЗЛ стан, стомлюваність, головний біль, болі у кінцівках та підтримуюча хіміотерапія - 6-МП (50 мг/м2 щодня), суглобах, гіперплазія лімфовузлів локальна чи системна, метотрексат (20 мг/м2 щотижня) протягом 2-х років від фебрилітет, кровотечі чи екстравазати на шкірі, гіперплазія початку лікування. За програмою ГМЛ - підтримуюча печінки, селезінки, збільшення розмірів яєчок у хлопчиків, терапія 6-ТГ (40 мг/м2 щодня), цитозар (40 мг/м2 4 дня лікворно-гіпертензійний синдром, периферічні неврити. щомісяця) до 18 місяців від початку лікування. В-клітинні Лабораторні: аналіз крові загальний, тромбоцити - 1 раз на лейкози/лімфоми без підтримуючої терапії. Посиндромні тиждень під час фази підтримуючої терапії, після закінчення - реабілітаційні заходи проти міокардіодистрофії, гепатиту, 1 раз на міс., на 3-му, 4-му роках спостереження - 1 раз на 2 - 3 панкреатопатії, нефропатії, енцефалопатії, нейропатії, стану міс. імунного дефіциту з інфекційними та грибковими Біохімічні дослідження: білірубін, фракції білірубіну, АЛТ, ушкодженнями, дисбактеріозу, порушення менструальної АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, СРБ, глюкоза, креатинін, функції у підлітків-дівчаток. Немедикаментозні заходи: сечовина - 1 раз на 3 міс. під час підтримуючої терапії, після трави - гепатопротектори, нефропротектори, лужні закінчення - 2 рази на рік. Обстеження на HBS, HCV, CMV, мінеральні води. При В-НЗЛ - програмний моніторинг УЗД, EBV, HIV 2 рази на рік на 1-му, 2-му та 3-му році, у КТ по локалізації ураження. подальшому - за показаннями. Аналіз калу на дисбактеріоз (за Санаторно-курортне лікування у спеціалізованих закладах показаннями). щороку. Медико-соціальна реабілітація: додатковий день Коагулограма, імунограма, мієлограма показана на етапі звільнення від занять у школі - щотижня, за показаннями закінчення підтримуючої терапії, у подальшому - за навчання у домашніх умовах. Психологічна реабілітація. показаннями. Трепанобіопсія - за показаннями, люмбальна Звільнення від фізкультури. пункція - за показаннями. Функціональні: ЕЕГ - за показаннями, ЕКГ, УЗД серця - кожні 6 міс. на 1-му та 2-му році ремісії, у подальшому - 1 раз на рік. Інструментальні: фіброгастроскопія; дослідження очного дна та середовищ ока за показаннями. УЗД органів черевної порожнини кожні 6 міс. на 1-му, 2-му та 3-му році, у подальшому - 1 раз на рік. Очне дно - 2 рази на рік. Рентгенографія грудної порожнини, КТ - за показаннями (при лімфомах - кожні 6 міс. на 1-му році нагляду). Огляди фахівців: гематолога - не менш 1 разу на 3 міс., невропатолога - 1 раз на 6 міс., кардіолога, гінеколога, уролога, ендокринолога - за показаннями.

Задовільний клінічний стан без ознак прогресії процесу. В компенсованому стані токсичні наслідки хіміотерапії по органах і системах. Лабораторні: в мієлограмі < 5 % бласних клітин, повноцінна реконструкція всіх ліній гемопорезу. Нв > 90 г/л; еритроцити > 3,0 х 1012/л; лейкоцити > 3,0 х 109 /л; тромбоцити > 100 х 109 /л; гранулоцити > 1,0 х 109/л. Відсутні інфекційні, грибкові ураження імунокомпрометованого стану хворих. Біохімічні показники крові в нормативних межах. Рентгенконтроль, УЗД, КТобстеження без ознак гіперпластичного синдрому. Безрецидивна довготермінова ремісія. Постійний диспансерний нагляд


C.96.9C.83.0-C.83.9; C.85.0-C.85.9; C.96.3; C.96.7;

Неходжкінські злоякісні лімфоми

6.


Хронічна фаза захворювання. Стан клініко-гематологічної ремісії

C.92.1; C.93.1

Хронічний мієлолейкоз (ювенільна форма, адультна форма)

7.

Клінічні: задовільний стан. Відсутність ознак прогресії хвороби. Лабораторні: в Клінічні огляди педіатра чи гематолога з увагою до ознак мієлограмі < 10 % бластних прогресії процесу: загальний стан, млявість, стомлюваність, Режим оздоровчий. Дієта, збагачена вітамінами. клітин, цитогенетична лихоманка, болі і відчуття тяжкості в животі; блідість, Медикаментозні заходи: цитостатична терапія - гідреа, ремісія: pH-позитивні геморагічний с/м; схуднення; гіперплазія периферичних бусульфан, мієлосан за показаннями; інтерферонотерапія клітини в кістк. мозку <34%; лімфовузлів, печінки та селезінки. Під час терапії (інтрон А 5 - 10 млн. ОД підшкірно 3 рази на тиждень, за Нв >100 г/л; ер. >3,0х1012/л; інтерфероном огляди 2 рази на місяць. У стані повної ремісії - показаннями - щодня), 6 - 12 - 24 місяці. Le - від 5,0 до 10,0х109/л; 1 раз на місяць. Аналіз крові, тромбоцити під час Реабілітаційні заходи токсичних ускладнень тромб. від 100 до 700 х109/л. інтерферонотерапії 1 - 2 рази на місяць. Мієлограма, (міокардіопатія, гепатопатія, нефропатія, імунні розлади) УЗД контроль без ознак цитогенетичний контроль (молекулярно-біологічна детекція посиндромно. Санація хронічних вогнищ запалень. спленомегалії. Безрецидивна pH-позитивних клітин кісткового мозку) - 1 раз на рік, за Немедикаментозні: лужні мінеральні води, трави довготермінова повна показаннями - частіше. гепатопротектори, нефропротектори, санаторно-курортне ремісія. Гематологічна Імунологічні обстеження за показаннями. ЕКГ, УЗД серця - 1 лікування у спеціалізованих закладах. Медико-соціальна компенсація. Постійний раз на рік, УЗД черевної порожнини - кожні 6 міс. Огляди реабілітація: додатковий вихідний день у школі - щотижня, диспансерний нагляд для фахівців - кардіолога, невропатолога, ендокринолога, психологічна реабілітація, звільнення від занять спортом. вродженого мієлолейкозу. гінеколога - за показаннями. Стійка клінікогематологічна ремісія протягом 3-х р. при набутих лейкозах є основою для зняття з обліку


процесуСтан ремісії з урахуванням первинної стадії розповсюдження

C.81.0-C.81.9

ЛГМ (хвороба Ходжкіна). Стадії розповсюдження процесу IА - IVБ

8.

Клінічний огляд: увага до ознак прогресування пухлини загальне знедужання, втрата ваги, лихоманка, пітливість, шкіряний зуд, розміри лімфовузлів по локалізації первинного вогнища, а також всі локалізації, які можуть бути досягнуті оглядом; розміри печінки та селезінки. Огляди педіатра чи гематолога - 1/міс. на 1-му, 2-му роках, у подальшому 1раз на 3 міс. Після 5-го року нагляду - 1 раз на 6 міс. ЗАК, ШОЕ, коагулограма - 1 раз на 3 міс. на 1-му та 2-му році; 1 раз на 6 Режим оздоровчий на 1-му та 2-му році, у подальшому міс. - на 3-му та 4-му році, у подальшому – 1/рік. загальний. Дієта повноцінна. Медикаментозні заходи: Рентгенографія, УЗД первинно уражених регіонів та ОЧП посиндромне лікування токсичних наслідків кожні 3 місяці на 1-му і 2-му році, кожні 6 міс. - на 3-му і 4-му хіміопроменевої терапії. Санація хронічних вогнищ році, у подальшому - щорічно. запалення. Немедикаментозні: на 1-му році - мінеральні ЯМРТ первинно уражених регіонів - кожні 6 міс. на 1-му та 2- води, трави гепатопротекторної групи. Санаторно-курортне му році, щорічно - на 3-му і 4-му році, у подальшому - за лікування у спеціалізованих закладах. Медико-соціальна показаннями. За умов ураження легень: КТ ОГК, після реабілітація: за показаннями додатковий день звільнення опромінення легень контроль функцій легень кожні 6 міс. - на від занять у школі - щотижня; психологічна реабілітація. 1-му і 2-му році, щорічно - на 3-му і 4-му році, у подальшому - Обмеження занять спортом протягом 5-ти років. за показаннями. За умов опромінення шиї - УЗД щитоподібної залози, тиреоїдні гормони: ТТГ, Т4, ТЗ - кожні 6 міс. на 1-му та 2-му році, у подальшому - щорічно. ЕКГ та УЗД серця кожні 2 роки. Хлопчикам у віці 16 - 18 років - дослідження гормонів: пролактину, тестостерону, у дівчаток при аменореї після 15 років - естрадіол, пролактин. Кардіолог, ендокринолог - перші 3 роки огляд 1 раз на рік.

Клінічні: не має ознак прогресування процесу. В аналізі крові: немає нейтрофільного зсуву, еозинофіли, ШОЕ менше 20 мм/год. Інструментальні: відсутні ознаки гіперплазії лімфовузлів (> 1 см у діаметрі), гіперплазії селезінки. Безрецидивна довготермінова ремісія. Постійний диспансерний нагляд, з обліку не знімаються


на форма з рецидивуючим перебігом. "Суха форма" (без кровотеч та геморагій на верхній частині тулуба, особливо в ділянці

.32.1; Д.69.0-Д.69.1; Д.69.3-Д.69.4; Д.82.0; Д.69.5-Д.69.9

Тромбоцитопенічна пурпура

9.

Клінічні: загальний стан задовільний, наявність і характеристики геморагічного синдрому (екстравазати на Режим загальний з обмеженням рухової активності (спорт, шкірі, їх локалізація та розповсюдженість, гематоми, гра з м'ячем, каруселі, плигання, гімнастичне знаряддя, кровотечі, особливо носові та маткові); артеріальний тиск, скейт, роликові ковзани). Дієта, збагачена вітамінами, стан ЦНС. Аналіз крові з визначенням тромбоцитів - 1 раз на гіпоалергенна. Медикаментозні: кортикостероїди - за місяць перші 6 міс. нагляду (при наявності геморагічного показаннями (у низьких дозах: 1 - 2 мг/кг ваги, "пульс" синдрому - 1 раз на тиждень), потім протягом 1-го року - 1 раз терапія по 3 - 4 дні тижня; метипред-депо). Інтерферони - за на 3 міс. При хронічних формах імунологічні обстеження на показаннями. Після спленектомії пеніцілінопрофілактика інфекції: TOXO G, CMV; EBV; HIV (IgG) за показаннями (метоксифенілпеніцілін) - протягом 2 років, безперервно. HBS; HCV. Після спленектомії - імунограма 1 раз на рік Симптоматичні: діцинон (етамзилат), Е-АКК, ПАМБА, протягом 3-х років. ЕКГ на 1-му і 2-му році - 1 раз на рік. ЕЕГ, глицерам, лагохілус. УЗД головного мозку за показаннями. Інструментальні - за Немедикаментозні: мінеральні води лужні, лагохілус, показаннями: у дівчаток старше 12 років - УЗД придатків кропива, чорноплідна горобина, горіхи, кунжутна олія. понад 1 раз на рік, при наявності маткових кровотеч - 1 раз на Санаторно-курортне оздоровлення в спеціалізованих 3 - 6 міс. Очне дно - 1 раз на 6 міс. при хронічній формі.

Стан задовільний, без ознак геморагічного синдрому. АТ у нормі. Відсутні порушення з боку ЦНС. Рівень тромбоцитів > 100 х 109/л (але не менше 50,0 х 109/л). Не має проявів тромбоцитопатії. Відсутність хронізації захворювання та виходу на інвалідність. Одужання. Постійний


Стан клінічної ремісії, стан загострення хвороби, рецидиву перебіг

Д.66; Д.67; Д.68.0-Д.68.4, Д.68.9; Д.68.9

Гемофілія типу A; B; C; хвороба Віллебранда

10.

Режим залежить від стану хворого та ступеню тяжкості захворювання: від загального, з обмеженням рухової активності до домашнього (напівліжкового). Дієта загальна із збільшеним вмістом м'ясних, рибних компонентів та вітамінів, печені овочі, свіжі овочі, фрукти, соки. Медикаментозні заходи: профілактичні - при тяжких формах захворювання (рівень VIII/IX - факторів менше 2%) введення препаратів концентрату VIII або IX фактора або кріопреципітату, або свіжозамороженої плазми (гемофілія Увага на клінічні ознаки: загальний стан, наявність B) з розрахунку 20 ОД/кг ваги - 2 рази на міс. (за Клінічний стан задовільний, геморагічного синдрому (кровотечі, гемартрози, гематоми), показаннями - 1 раз на тиж.); при легких формах - 1 раз на 1 відсутність кровотеч, функціональний стан рухового апарату; обсяг рухової - 2 міс. гемартрозів, остеоартрозів, активності та режиму; стан зубів. Аналіз крові, тромбоцити, За умов травми - невідкладно у дозі 20 - 40 ОД/кг ваги периферичних набряків, показники зсідання крові, ШОЕ - 2 рази на рік. При реалізації залежно від локалізації травми. При наявності розладів функції ЦНС. лабораторного забезпечення автоматичним коагулометром антикоагулянту - разова доза збільшується у 10 разів; Лабораторні: рівень VIII дослідження рівню факторів VIII - IX або XI 1 раз на місяць, курсова терапія кортикостероїдами; курси імуноферезної фактора вище 5 % . Відсутні рівень антикоагулянту 2 рази на рік. Імунограма 2 рази на рік. елімінації; азатіоприн за показаннями. За умов планованої ознаки функціональної Імунологічні обстеження на інфекції: HBS, НСУ, ВІЛ 1 - 2 екстракції зубів підготовка з введенням концентрату VIII недостатності суглобів; рази на рік. Функціональні: обстеження функціонального або IX факторів, кріопреципітату чи свіжозамороженої задовільний стан рухової забезпечення всіх суглобів 1 раз на місяць (при легких формах плазми перед операцією та перші 6 год. після в дозі 20 - 40 активності дитини. - 1 раз на 3 - 6 міс.). Інструментальні: колоноскопія, ОД/кг ваги за показаннями кожні 8 год. повторно. Санація Відсутність прогресування фіброгастроскопія за особливими показаннями (з хронічних вогнищ запалення. захворювання та підготовкою). УЗД черевної порожнини, головного мозку, Немедикаментозні заходи: у осінньо-весняну пору року необхідності в оперативному ЕЕГ, КТ головного мозку, рентгенографія суглобів - за курси вітамінотерапії; заходи проти остеопорозу; трави лікуванні остеоартрозів, показаннями. Огляди гематолога чи педіатра 1 раз на місяць гепатопротекторної дії, лагохілус, кропива. Реабілітаційні ускладнених контрактурами (при легких формах - 1 раз на 3 міс.). Огляди ортопеда, ортопедичні заходи: при функціональній недостатності рухового апарату. З стоматолога, ЛОР 1 раз на 3 місяці. Огляди невролога 2 рази суглобів (масаж, етапна редрессація суглобів, диспансерного нагляду не на рік. Ендокринолог, інфекціоніст та інші спеціалісти - за магнітотерапія, лазеротерапія). знімається. показаннями. Санаторно-курортне лікування виключно у спеціалізованих закладах (здебільшого за профілем ураження рухового апарату) із забезпеченням гемостатичними заходами. Забезпечення хворого в домашніх умовах двома дозами препаратів антигемофільного фактора. Медична підготовка родичів хворого для самостійного введення препаратів внутрішньовенно. За умов перебування хворого на домашньому режимі - шкільне навчання вдома. Тривалість спостереження - з обліку не знімаються. Інваліди дитинства.


перебігомСтан клінічної ремісії, хронічна форма з рецидивуючим

Д.68.2; Д.68.4-Д.58.9

Інші порушення зсідання крові та тромбоцитопатії (набуті та вроджені форми)

11.

Увага на клінічні ознаки: загальний стан, наявність геморагічного синдрому та його характеристики (розповсюдженість екстравазатів, гематоми, кровотечі), функціональний стан суглобів, стан зубів, носоглотки, характеристика менструальних кровотеч у дівчаток-підлітків. Аналіз крові, тромбоцити, показники зсідання крові 1 раз на 3 місяці, коагулограма, тромбоцитограма, коагулогічне обстеження функції тромбоцитів (агрегація, адгезивність, ретракція, тромбоеластограма) - за показаннями (не менше 1 разу на 2 роки), при наявності лабораторного забезпечення. Інструментальні: колоноскопія, фіброгастроскопія за особливими показаннями. УЗД придатків гонад у дівчатокпідлітків 1 раз на 6 місяців. ЕЕГ, РЕГ - за показаннями. Огляди гематолога або педіатра - 1 раз на 3 міс.; невропатолога, гінеколога, ортопеда, стоматолога - 2 рази на рік.

Режим загальний з обмеженням рухової активності, занять спортом (стрибки, гімнастика, гра з м'ячем, гойдалки, Клінічний стан задовільний, каруселі, ковзани, велосипед). Дієта повноцінна, збагачена без ознак геморагічного кальцієм, вітамінами, свіжі фрукти, соки, горіхи, вироби з синдрому. желатином. Медикаментозні заходи: підтримуюча терапія Лабораторно: показники трансфузії кріопреципітату та свіжозамороженої плазми за коагулограми, функції показаннями (рецидивуючі форми) 1 - 2 рази на міс. Курсова тромбоцитів в межах норми. терапія вазопрессином. Симптоматичні: діцинон (етамзілат), Відсутність хронізації та ЕАКК, ПАМБА, місцево-гемостатична губка, тромбін. рецидивуючого перебігу Немедикаментозні: ортопедичні заходи проти захворювання. Диспансерний функціональної недостатності суглобів; лагохілус, кропива, нагляд на протязі 1 року. кунжутна олія. Стійка клініко гематологічна Санаторно-курортне лікування виключно у спеціалізованих ремісія протягом 1 року є закладах. підставою для зняття з обліку Спостереження: з обліку не знімаються вроджені форми, для набутих - 3 роки, за умов стабільної ремісії.


Стан клініко-гематологічної ремісії

C.96.0; C.96.1; C.85.7; Д.76.0; Д.76.1-Д.76.3

Обмінно-проліферативні ретикульози (хвороба Гоше, хвороба Німана-Піка). Системний ретикуло-гістіоцитоз (хвороба Літтеререра-Зіве, хвороба Крісчен-Шюллера, еозинофільна гранульома)

12.

Режим: залежить від ступеню тяжкості захворювання - від загального з обмеженням рухової активності (велосипед, стрибки, гойдалки, ковзани, скейт) до домашнього. Дієта повноцінна, збагачена вітамінами, мінералами. Медикаментозні заходи: підтримуюча терапія, за показаннями - цитостатиками (6-МП, метотрексат); Задовільний клінічний стан Клінічний огляд: загальний стан, втрата ваги, нездужання, реіндукційні курси хіміотерапії; кортикостероїди. без ознак прогресування млявість, лихоманка, болі у кістках, болі та почуття тяжкості у Імуномодулятори - циклоспорин A, інтерферони курсом 3 - захворювання. У животі, екзофтальм, новоутворення м'яких тканин та дефекти 6 - 12 міс. Для хвороби Гоше - замістовна терапія (цередаза) компенсованому стані кісток, геморагічний синдром, екземоподібні висипання на (за умов реєстрації та забезпечення препарату). симптоми нецукрового шкірі, гіперплазія периферичних лімфовузлів, печінки та Профілактика та лікування остеопорозу. Адіурекрин при діабету. Відсутні ознаки селезінки, полідипсія, об'єм випитої рідини на добу, поліурія, синдромі нецукрового діабету. Курси вітамінотерапії. гіперспленізму. (Нв > 100 г/л, стан ЦНС. Аналіз крові, тромбоцити - 1 раз на 3 місяці. Симптоматична терапія геморагічного синдрому. Після тромбоцити > 100 х 109 /л). Мієлограма, трепанобіопсія - за показаннями. Біопсія спленектомії - безперервна пеніцілліно-профілактика (ФАО- Відсутні рентгенологічні новоутворень, лімфовузлів за показаннями. Моніторинг пеніцилін) - 2 роки. Санація хрон. вогнищ запалення. характеристики вогнищ діурезу та випитої рідини за добу - щотижня (родичами). Немедикаментозні: ортопедичні заходи проти порушень остеолізу, специфічної Рентгенографія кісток залежно від типу захворювання 1 раз на рухового апарату; при гіперспленізмі - трансфузії інфільтрації легень. рік. УЗД органів черевної порожнини 2 рази на рік. ЕКГ - 1 еритроцитарної маси (анемія III ст.), тромбоцитарного Диспансерний нагляд 1 рік. раз на 2 роки. КТ, ЯМРТ головного мозку за показаннями. концентрату (кровотечі при тромбоцитопенії нижче 20х109 Стійка клініко-гематологічна Очне дно - 2 рази на рік. л). ремісія протягом 1 року Огляди гематолога, педіатра, невролога 1 раз на 3 місяці; Фітопрепарати гепатопротекторної дії, кропива, лагохілус, Термін спостереження: з ортопеда, ендокринолога, ЛОР - 2 рази на рік. чорноплідна горобина. Санаторно-курортне лікування в обліку не знімаються. спеціалізованих закладах. Медико-соціальна реабілітація: посиндромна реабілітація поліорганних уражень, за показаннями - додатковий вихідний день у школі щотижня, або навчання у домашніх умовах. Протипоказання для спорту та фізичних навантажень.


перебігПеріод розгорнутих гематологічних ознак; період стабілізації; хронічний

Лейкемоїдні реакції

13.

Клінічний огляд: загальний стан, нездужання, млявість, лихоманка, висипка на шкірі, болі у горлі, гіперплазія лімфовузлів, локалізована чи системна, гіперплазія печінки та селезінки. Анамнестичні дані про наявність полінозів, алергічних реакцій, попередніх захворювань (лікування кортикостероїдами, протисудомними препаратами, імунними препаратами), туберкулінові проби. За показаннями - реакція Манту. Лабораторні: у гострому періоді аналіз крові, тромбоцити - 1 раз на тиждень; у періоді стабілізації - 1 раз на місяць - 2 місяці. Мієлограма за показаннями. Аналіз кала на яйця гельмінтів, лямблій - за показаннями. Серологічні, імунологічні обстеження на інфекції IgM, IgG на TOXO G, токсокароз, EBV, CMV, HIV1, 2; HBS, HCV. ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини, огляд ЛОР - за показаннями. Дуоденальне зондування за показаннями. Огляди педіатра, гематолога (за показаннями) в гострому періоді - 2 рази на місяць, у подальшому - 1 раз на 2 - 3 місяці. Огляд ЛОР - 1 раз на 3 міс.

Режим загальний, дієта повноцінна, за показаннями гіпоалерганна. Медикаментозні заходи: за показаннями антибактеріальна терапія, кортикостероїди, десенсибілізуюча терапія, санація вогнищ хронічної Клінічний стан задовільний. інфекції, протигельмінтозна; імунні препарати (інтерферони, Стабілізація гематологічних внутрішньовенний імуноглобулін, імуномодулятори). показників у нормативних Немедикаментозні: фітопрепарати. десенсибілізуючої дії, межах. Відсутність детоксикаційні заходи (ентеросорбенти, сліпі дуоденальні рецидивуючого перебігу. зондування, жовчогінні, гепатопротектори, мінеральні води, Тривалість спостереження - 1 фізпроцедури за показаннями (електрофорез, діатермія). рік після стабілізації. Санаторно-курортне лікування у стані стабілізації гематологічних ознак у санаторних установах загального типу. Медико-соціальна реабілітація за показаннями органних уражень.


процесуСтан без ознак активності патологічного

Д.75

Лімфоаденопатії реактивні

14.

Клінічний огляд з уваги на ознаки активності гіперпластичного процесу: загальний стан, нездужання, млявість, втрата ваги, погіршення апетиту, лихоманка або субфебрилітет, анамнестичні дані про туберкулінові проби, котячі подряпини чи укуси тварин, гіперплазія (локалізована чи системна) периферичних лімфовузлів, болі в животі, обстеження органів черевної порожнини, розміри печінки, селезінки, об'ємні новоутворення, геморагічний синдром (кровотечі, шкірна висипка). Лабораторні: аналіз крові, тромбоцити 1 раз на 1 - 3 міс. За показаннями - імунологічне обстеження на інфекції: IgM, IgG на TOXO G, EBV, CMV, HIV, ВІЛ, сифіліс, мікоплазми - на час діагностики та контролю через 3 - 6 місяців, ревмотести, ЛЕ-клітини, ЦІК на час діагностики. Рентгенографія легень 1 раз на рік. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору 2 рази на рік. Імунограма - 1 - 2 рази на рік. Реакція Манту за показаннями. КТ - за показаннями. Мієлограма, біопсія лімфовузлів - за показаннями. Огляд педіатра, гематолога - за показаннями, інфекціоніста - 1 раз у 3 міс.

Клінічний стан задовільний Режим загальний. Дієта повноцінна, за показаннями без проявів прогресування гіпоалергенна. Медикаментозні заходи: санація вогнищ, процесу. Лабораторні дані у гострого або хронічного запалення; за показаннями межах норми. Відсутні десенсибілізуюча терапія; імунні препарати (інтерферони, ознаки патології органів і імуноглобулін, імуномодулятори). Немедикаментозні: систем, в т. ч. імунного фітопрепарати десенсибілізуючої дії, детоксикаційні заходи, дефіциту. Медико-соціальна за показаннями - фізіопроцедури (електрофорез, УЗ-терапія, реабілітація, тривалість УВЧ-терапія, інгаляції); загальнооздоровчі заходи та спостереження 1 рік. При загартовування дитини. Санаторно-курортне лікування в стійкій клінічній ремісії установах загального типу. зняття з обліку


1.

Безсимптомний; порушення менструального циклу; Перебіг або активність патологічного процесу гострий

Шифр за МКХ 10 3

Д27

2

Доброякісне утворення яєчника

1

4

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного нагляду

Примітки

N з/п

Нозологічна форма

ДИТЯЧА ГІНЕКОЛОГІЯ

5

6

7

8

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові і сечі, ан. крові на цукор. 3. Група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ за показаннями. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. Аналіз калу на яйця глистів. 6. Консультація педіатра, отоларинголога. 7. УЗД органів малого тазу та ШКТ, ЕКГ.

1. Оперативне лікування із загальним знеболенням (лапароскопічне або шляхом лапаротомії). 2. Антибактеріальна та загальноукріплююча терапії, фізіотерапія.

1. Загоєння післяопераційної рани, відсутність інфільтратів в малому тазі, нормалізація загального стану та лабораторних показників. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При стійкій ремісії та відновленні циклічних менструацій - зняття з обліку.


Хронічна ановуляція; порушення менструального циклу; гірсутний синдром

Синдром полікістозних яєчників

E28.2 E30.0 E30.1

4.

Затримка статевого дозрівання

3.

Передчасне статеве дозрівання

2.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові і сечі, ан. крові на цукор 3. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни 1. Стимулююча негормональна терапія 4. Визначення у сечі 17-КС; естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, 2. Гомеопатичні препарати пролактину в крові 3. Рефлексотерапія, фізіотерапія 5. Аналіз калу на яйця глистів 4. За показаннями - гормональне 6. УЗД органів малого тазу лікування 7. Проведення диференціально-діагностичних проб, 5. Хірургічна лапароскопія (при кольпоцитограма (тести функціональної ностики) необхідності) 8. Рентгенологічне обстеження турецького сідла 9. Консультація педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові і сечі, ан. крові на цукор 3. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 4. Аналіз калу на яйця глистів. Визначення у сечі 17-КС; естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, пролактину в крові. 5. УЗД органів малого тазу. 6. Проведення диференціально-діагностичних проб, кольпоцитограма (тести функціональної діагностики), 7. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 8. Консультація педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика. 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові і сечі, ан. крові на цукор. 3. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 4. Аналіз калу на яйця глистів. 5. Визначення у сечі 17-КС; естрадіолу, ЛГ, ФСГ, прогестерону, пролактину, 11-ОКС в крові. 6. УЗД органів малого тазу. 7. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 8. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 9. Консультація педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика, статевий хроматин, каріотипування (при необхідності).

1. Стимулююча негормональна терапія. 2. Гомеопатичні препарати. 3. Рефлексотерапія, фізіотерапія. 4. За показаннями - гормональне лікування.

1. Нормалізація менструальної функції 2. Диспансерне спостереження - один рік 3. При нормалізації менструальної функції - зняття з обліку

1. Нормалізація менструальної функції. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормалізації менструальної функції - зняття з обліку.

1. Призупинення передчасного статевого розвитку, зворотній розвиток статевих ознак. 2. Постійне диспансерне 1. Симптоматична терапія. спостереження з контролем 2. При повному передчасному статевому антигонадотропної терапії до розвитку - гормональне гальмування до завершення пубертації. 9 - 10 років. 3. Огляд невропатолога, окуліста та інших спеціалістів (за показаннями) 1 раз на рік. Огляд ендокринолога 1 раз на 6 місяців.


Гострий перебіг захворювання Хронічний перебіг захворювання Гострий перебіг захворювання

N70.0

Гострий сальпінгіт та оофорит

N70.1 N71.0

7.

Хронічний сальпінгіт та оофорит, гідросальпінкс

6.

Гостре запальне захворювання матки

5.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, біохімічний ан. крові. 3. Загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця глистів. 1. Антибактеріальна терапія. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 2. Десенсибілізуюча терапія. 5. УЗД органів малого тазу. 3. Дезінтоксикаційна терапія. 6. Консультація педіатра, отоларинголога, при необхідності хірурга та ін.

1. Нормалізація загального стану, клінічних аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, біохімічний ан. крові. 3. Загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця глистів. Розсмоктуюча терапія, підвищення 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. імунітету. 5. УЗД органів малого тазу. 6. Консультація педіатра, отоларинголога, при необхідності хірурга та інші.

1. Нормалізація загального стану, клінічних аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, біохімічний ан. крові. 3. Загальний аналіз сечі та калу на яйця глистів. 1. Антибактеріальна. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 2. Десенсибілізуюча. 5. УЗД органів малого тазу. 3. Дезінтоксикаційна терапія. 6. Консультація педіатра, отоларинголога, при необхідності хірурга та ін.

1. Нормалізація загального стану, клінічних аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.


Хронічний перебіг захворювання Хронічний Гострий

Гострий

N71.1 N75.0 N75.1

Загострення хронічного перебігу, хронічний Гострий

13.

N76.0

12.

N76.1

11.

N76.2

10.

Підгострий та Гострий Абсцес Кіста Хронічне запальне залози залози хронічний вагініт вагініт бартолінової бартолінової захворювання матки

9.

Гострий вульвіт

8.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, біохімічний ан. крові. 3. Загальний аналіз сечі та калу на яйця глистів. 1. Розсмоктуюча терапія. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вапни. 2. Підвищення загального імунітету. 5. УЗД органів малого тазу. 6. Консультація педіатра, отоларинголога, при необхідності хірурга та ін.

1. Нормалізація загального стану, клінічних аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - один рік. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор. 3. Загальний аналіз сечі та калу на яйця глистів. Диспансерний нагляд - 3 місяці після Направлення на стаціонарне лікування. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. стаціонарного лікування 5. RW, ВІЛ за показаннями. 6. Консультація педіатра, отоларинголога. 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор. 3. Загальний аналіз сечі та калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 5. RW, ВІЛ за показаннями. 6. Бактеріологічне дослідження вмісту абсцесу з визначенням чутливості до антибіотиків. 7. Консультація педіатра, отоларинголога. 1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. Консультація педіатра.

Направлення на стаціонарне лікування.

Диспансерний нагляд - 3 місяці після стаціонарного лікування

1. Загальнозміцнюючі заходи. 2. Місцеве лікування. 3. Гігієнічні процедури. 4. Фізіотерапія.

1. Нормалізація клінічного стану та аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. Аналіз мікрофлори вагіни на дисбактеріоз. 5. Консультація педіатра.

1. Загальнозміцнюючі заходи. 2. Місцеве лікування. 3. Гігієнічні процедури. 4. Фізіотерапія. 5. Мультипробіотик - симбітер інтравагінально.

1. Нормалізація клінічного стану та аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 5. Консультація педіатра.

1. Загальнозміцнюючі заходи. 2. Місцеве лікування. 3. Гігієнічні процедури. 4. Фізіотерапія.

1. Нормалізація клінічного стану та аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.


Загострення хронічного перебігу, хронічний Гострий

N76.3

Підгострий та хронічний вульвіт Фурункул вульвиАбсцес вульви

N76.4 N83.0

ГострийБезсимптомний ГострийБезсимптомний

17.

N83.1

16.

Фолікулярна кіста яєчника

15.

Кіста жовтого тіла

14.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. Консультація педіатра.

1. Загальнозміцнюючі заходи. 2. Місцеве лікування. 3. Гігієнічні процедури. 4. Фізіотерапія.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. Направлення на лікування в стаціонар. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. Бактеріологічне дослідження вмісту абсцесу на мікрофлору з визначенням чутливості до антибіотиків.

1. Нормалізація клінічного стану та аналізів, ліквідація запальних вогнищ. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При стійкій ремісії - зняття з обліку.

1. Відсутність запальної інфільтрації, загоєння рани, нормалізація лабораторних показників. 2. Диспансерний нагляд після стаціонарного лікування - один рік. 3. При відсутності запального процесу вульви - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 5. УЗД органів малого тазу, ЕКГ та обстеження органів ШКТ. Консультація педіатра, отоларинголога.

1. Відсутність кісти при УЗД. 1. Гормональна терапія (гестагени, КОК) 2. Диспансерне спостереження - 1 рік, протягом 3 - 6 місяців. після чого - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 5. УЗД органів малого тазу, ЕКГ та обстеження органів ШКТ. 6. Консультація педіатра, отоларинголога.

1. Відсутність кісти при УЗД. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік, 1. Гормональна терапія (гестагени, КОК) після чого - зняття з обліку. протягом 3 - 6 місяців. 3. При неефективності лікування госпіталізація в стаціонар


Безсимптомний Незначні кров'янисті Незначні кров'янисті Незначні кров'янисті Безсимптомний Безсимптомний виділення виділення виділення

Поліп тіла матки

N84.0 N84.1 N84.3

20.

Поліп шийки матки

19.

Поліп вульви

18.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). Направлення на лікування в стаціонар. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу та ЕКГ.

1. Нормалізація менструального циклу. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормалізації менструального циклу - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). Направлення на лікування в стаціонар. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу та ЕКГ.

1. Нормалізація стану хворої та нормальна контрольна кольпоскопія. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При відсутності рецидиву - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). Направлення на лікування в стаціонар. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу та ЕКГ.

1. Нормалізація стану хворої та нормальна контрольна кольпоскопічна картина 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При відсутності рецидиву - зняття з обліку.


Хронічний Порушення менструації у пубертатний період Вторинна відсутність менструації

Лейкоплакія вульви. Дистрофія вульви. Крауроз вульви.

N90.4 N91.0 N91.1

23.

Первинна аменорея

22.

Вторинна аменорея

21.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ за показаннями. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. Аналіз на вагінальний дисбактеріоз. 6. УЗД органів малого тазу, ЕКГ. 7. Консультація педіатра, отоларинголога, дерматовенеролога.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, визначення прогестерону, естрадіолу, ЛГ, ФСГ, пролактину в крові. 3. ЗАС та аналіз калу на яйця глистів, визначення у сечі 17-КС. 4. УЗД органів малого тазу. 5. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 6. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 7. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 8. Конс. педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика. 9. Визначення статевого хроматину, каріотипування (при необхідності). 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, визначення прогестерону, естрадіолу, ЛГ, ФСГ, пролактину в крові. 3. ЗАС та аналіз калу на яйця глистів, визначення у сечі 17-КС. 4. УЗД органів малого тазу. 5. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 6. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 7. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 8. Консульт. педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика. 9. Визначення статевого хроматину, каріотипування (при необхідності).

1. Загальнозміцнююча терапія. 2. Десенсибілізуючі препарати. 3. Вітамінотерапія. 4. Фізіотерапія, включаючи лазеротерапію. 5. Мазеві прокладки. 6. Мультипробіотики - симбітер ітравагінально.

1. Нормалізація стану вульви. 2. Диспансерне спостереження до початку менархе. 3. Контрольний огляд - щорічно.

1. Загальнозміцнююча терапія. 2. Стимулююча негормональна терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Рефлексотерапія. 5. Гомеопатичні засоби. 6. При неефективності - гормональна терапія.

1. Досягнення менструальноподібної реакції при гормональній терапії. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормальній менструальній функції - зняття з обліку.

1. Загальнозміцнююча терапія. 2. Стимулююча негормональна терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Рефлексотерапія. 5. Гомеопатичні засоби. 6. При неефективності - гормональна терапія.

1. Досягнення менструальноподібної реакції при гормональній терапії. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормальній менструальній функції - зняття з обліку.


Вторинні мізерні або нечасті Мізерні або нечасті менструації менструації самого початку

Первинна олігоменорея

N91.3 N91.4

25.

Вторинна олігоменорея

24.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, визначення прогестерону, естрадіолу, ЛГ, ФСТ, пролактину в крові. 3. ЗАС та аналіз калу на яйця глистів, визначення у сечі 17-КС. 4. УЗД органів малого тазу. 5. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 6. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 7. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 8. Консультація педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика. 9. Визначення статевого хроматину, каріотипування (при необхідності). 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, визначення прогестерону, естрадіолу, ЛГ, ФСГ, пролактину в крові. 3. ЗАС та аналіз калу на яйця глистів, визначення у сечі 17-КС. 4. УЗД органів малого тазу. 5. Рентгенологічне обстеження турецького сідла. 6. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 7. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вагіни. 8. Консультація педіатра, ендокринолога, отоларинголога, генетика. 9. Визначення статевого хроматину, каріотипування (при необхідності).

1. Загальнозміцнююча терапія. 2. Стимулююча негормональна терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Рефлексотерапія 5. Гомеопатичні засоби. 6. При неефективності - гормональна терапія.

1. Досягнення менструальноподібної реакції при гормональній терапії. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормальній менструальній функції - зняття з обліку.

1. Загальнозміцнююча терапія. 2. Стимулююча негормональна терапія. 3. Фізіотерапія. 4. Рефлексотерапія 5. Гомеопатичні засоби. 6. При неефективності - гормональна терапія.

1. Досягнення менструальноподібної реакції при гормональній терапії. 2. Диспансерне спостереження - один рік. 3. При нормальній менструальній функції - зняття з обліку.


Надмірна кровотеча, пов'язана зі становленням менструального періоду Болісні місячні з менархе

Надмірні менструації в період статевого дозрівання. Пубертатна менорагія. Пубертатна кровотеча.

N92.2 N94.4

27.

Первинна дисменорея

26.

1. Протизапальна терапія при потребі. 2. Симптоматична терапія. 3. При неефективності - гормональна терапія. 1. Клінічний огляд. 4. Протирецидивне лікування: 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, група крові та резуснегормональна стимулююча фактор, біохімічний аналіз крові, коагулограма, визначення вітамінотерапія, гомеопатичні гонадотропних та статевих гормонів яєчника в крові. препарати. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 5. Після отримання результатів ПГД 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. гормональна терапія протягом 3 - 6 5. УЗД органів малого тазу. місяців вишкрібання. 6. Кольпоцитограма (тести функціональної діагностики). 6. При профузній матковій кровотечі (за 7. Консультація педіатра, кринолога, отоларинголога. невідкладними показаннями) лікувально діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки, ПГД в стаціонарі.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, визначення естрадіолу, прогестерону в крові. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни.

1. Спазмолітики, розсмоктуюча, десенсибілізуюча, загальнозміцнююча терапія, НПЗП, фізіотерапія, рефлексотерапія, гомеопатичні засоби, антиоксиданти (віт. E).

1. Зупинення маткової кровотечі, регуляція менструальної функції. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік. 3. При нормалізації менструальної функції - зняття з обліку.

1. Ліквідація дисменореї. 2. Диспансерне спостереження - 1 рік. При стійкій ремісії - зняття з обліку.


Безсимптомний до віку Вторинні менархе болісні місячні

N94.5

Природжена Вторинна відсутність піхви дисменорея

Q52.0 Q52.1 Q52.3

Безсимптомний до Безсимптомний до віку менархе віку менархе Хронічний

31.

Q52.5

30.

Зрощення Повне зарощення Подвоєння піхви соромітних дівочої перетинки

29.

губ

28.

5. УЗД органів малого тазу, щитовидної залози, електроенцефалограма. 6. Рентгенограма турецького сідла. 7. Консультація педіатра, невролога, окуліста, отоларинголога. 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу, нирок. 6. ЕКГ, діагностична лапароскопія (за показаннями). 7. Консультація педіатра, отоларинголога, генетика. 8. Визначення статевого хроматину (каріотипу за показаннями). 1. Клінічний огляд. 2. ЗАК, ан. крові на цукор, БХ крові, група крові, RH-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу, нирок. 6. ЕКГ, діагностична лапароскопія (за показаннями). 7. Консультація педіатра, отоларинголога, генетика. 8. Визначення статевого хроматину (каріотипу за показаннями). 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, біохімічні аналізи крові, група крові, резус-фактор, RW, ВІЛ (за показаннями). 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни. 5. УЗД органів малого тазу, нирок. 6. ЕКГ, діагностична лапароскопія (за показаннями). 7. Консультація педіатра, отоларинголога, генетика. 8. Визначення статевого хроматину (каріотипу за показаннями). 1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Бактеріоскопічне дослідження вмісту вагіни.

2. Антибактеріальна терапія. 3. (за показаннями) - при вторинній дисменореї, обумовленій запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів. 4. При неефективності - гормонотерапія.

1. Відтворення піхви. 2. Покращання стану, відновлення Направлення в стаціонар на оперативне відтоку менструальної крові. лікування перед вступом в шлюб. 3. Диспансерне спостереження - один рік.

Направлення в стаціонар для оперативного лікування після встановлення діагнозу.

1. Відтворення піхви. Покращання стану, відновлення відтоку менструальної крові. 2. Диспансерне спостереження - один рік.

Направлення в стаціонар для оперативного лікування після встановлення діагнозу.

1. Відтворення піхви. Покращання стану, відновлення відтоку менструальної крові. 2. Диспансерне спостереження - один рік.

Направлення в стаціонар для оперативного лікування.

1. Відсутність зрощення, гіперемії слизової вульви. 2. Диспансерне спостереження - 6 місяців після стаціонарного лікування.


Закрита Відкрита Без вульвовагініту, з вульвовагінітом

S30.2 S31.4

Відкрита рана Травма зовнішніх піхви та вульви статевих органів

T19.2

33.

Стороннє тіло у вульві та піхві

32.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор, група крові, резусфактор. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. 4. Консультація судового медичного експерта (при підозрі на статевий злочин).

1. Розсмоктування гематоми. Загоєння ран, відновлення функції. Направлення на стаціонарне лікування. 2. Диспансерне спостереження - 6 місяців після стаціонарного лікування.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, ан. крові на цукор. 3. Загальний аналіз сечі та аналіз калу на яйця глистів. Направлення на стаціонарне лікування. 4. Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження вмісту вагіни на мікрофлору. 5. Консультація педіатра, отоларинголога, психоневролога.

1. Видалення стороннього тіла з піхви та зникнення вульвовагініту. 2. Диспансерне спостереження - 3 місяці після стаціонарного лікування. При відсутності запалення - зняття з обліку.


ДИТЯЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

1

Шифр Нозологічна форма за за МКХ-10 МКХ10

2 3 Ранній сифіліс Первинний сифіліс статевих органів Первинний сифіліс відхідникової ділянки Первинний сифіліс A51 іншої локалізації A51.0 1. Вторинний сифіліс шкіри та слизових A51.9 оболонок Інший вторинний сифіліс Ранній сифіліс, латентний Ранній сифіліс, неуточнений 2. Гонококова інфекція A54 Гонококова інфекція A54.0 нижнього відділу сечостатевого тракту без абсцедування переуретральних або придаткових залоз

Перебіг або активність патологічного процесу

N з/п

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

4

5

6

-

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Виявлення блідої спірохети в тканинному ексудаті методом мікроскопії в темному полі 3. Аналіз крові на КСР, ІФА, РІФ, при одноразовому негативному результаті КСР повторюють кожні 7 - 10 днів протягом 4 тижнів або до отримання позитивного результату 4. Загальний аналіз крові, сечі, калу на яйця глистів. 5. Консультація педіатра за показаннями

1. Пеніцилінотерапія (дюрантні та напівдюрантні препарати згідно чинної інструкції) 2. Виявлення джерела інфікування 3. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Аналіз крові на КСР 3. Мікроскопічне дослідження мазків на гонококи з уретри, вагіни та/чи шийки матки і прямої кишки (пофарбування по Граму) 4. Культуральне дослідження для виділення чистої культури типових грамнегативних

1. Антибактеріальна терапія згідно чинної 1. Клінічне одужання інструкції (при масі тіла понад 45 кг 2. Відсутність збудника при застосовуються схеми лікування для мікроскопічному та дорослих з урахуванням протипоказів до культуральному дослідженнях призначення препаратів) 3. Диспансерному 2. При виявленні гонореї у новонароджених спостереженню не підлягає - обстеження матері

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7

8

1. Клінічне одужання та негативація серологічних показників. 2. Диспансерне спостереження (КСК та зняття з обліку згідно А50 ПС лікується додатку 1). в стаціонарі 3. "Методики лікування і профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом" чинного наказу

У дівчаток тільки культуральне дослідження з визначенням фермент. властивостей гонокока.


Інші, спричинені хламідіями, хвороби, що передаються 3. A56 статевим шляхом. Урогенітальний хламідіоз

4. Трихомоноз

Аногенітальні герпесвірусні 5. інфекції (герпес простий)

A59

A60

Гострий, Гострий, Підгострий, Підгострий, Торпідний

Гонококова інфекція A54.9 неуточнена

Гострий, Підгострий, Гострий; Підгострий; Торпідний Торпідний

A54.8

Торпідний

Інші гонококові інфекції

диплококів 5. Обстеження на супутні ІПСШ 6. Загальний аналіз крові, сечі та. калу на яйця глистів.

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Аналіз крові на КСР 3. Виявлення антигену Chl. Trachomatis методом РІФ в зскрібках слизової уретри, вагіни чи шийки матки 4. Серологічні дослідження крові на виявлення хламідійних антитіл, діагностично важлива динаміка титру антитіл 5. Обстеження на супутні ІПСШ 6. ЗАК, сечі та калу на яйця глистів 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Ан. крові на КСР 3. Дослідження мазків виділень у краплі ізотонічного розчину хлориду натрію (нативний метод) та/чи пофарбованого мазка 4. При негативному результаті: культуральне дослідження з посівом виділень на специфічні середовища 5. ЗАК, сечі аналіз калу на яйця глистів 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Ан. крові на КСР, дослідження вмісту пухирців на бліду трепонему 3. Обстеження на супутні ІПСШ 4. При частих рецидивах - імуновірусологічне обстеження 5. ЗАК, сечі, аналіз калу на яйця глистів

3. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера

Лікування офтальмії новонароджених в стаціонарі. При ускладненому перебігу госпіталізація

1. Для дітей до 8-ми років: макроліди згідно чинної інструкції (дози визначаються за 1. Клінічне одужання масою тіла згідно з методиками для 2. Відсутність збудника та кожного препарату) негативація серологічних 2. Для дітей 8 років і старше: показників використовують схеми антибактеріальної 3. Диспансерному терапії дорослих згідно чинної інструкції. спостереженню не підлягає 3. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера

При ускладненому перебігу госпіталізація

1. Лікування згідно чинної інструкції 2. Метронідазол або його аналоги згідно з методиками для кожного препарату 3. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера

При ускладненому перебігу госпіталізація

1. Клінічне одужання 2. Відсутність збудника 3. Диспансерному спостереженню не підлягає

1. Ацикловір зовнішньо і системно згідно з чинною інструкцією 1. Клінічне одужання 2. При рецидивах - імуновірусологічне 2. Диспансерному дослідження спостереженню не підлягає 3. Обстеження статевого партнера


Неуточнені хвороби, що передаються 8. статевим шляхом A64 (Бактеріальний вагіноз)

Кандидоз вульви і вагіни

Кандидоз шкіри і 9. нігтя

Кандидоз інших урогенітальних локалізацій

10. Вірусні бородавки

B37.3 +

B37.2

B37.4

B07

Гострий, Підгострий, Торпідний Підгострий, Торпідний

Неуточнені хвороби, що передаються 7. статевим шляхом A64 (мікоплазмоз) (уреаплазмоз)

Гострий, Підгострий, Торпідний

Бородавки (венеричні) анальної ділянки та статевих 6. A63.0 органів (гострокінцеві кондиломи)

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Аналіз крові на КСР 3. Обстеження на супутні ІПСШ 4. Біопсія або цитологічне дослідження 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Аналіз крові на КСР 3. Виявлення антигену M. hominis та/чи Ur. urealiticum методом РІФ в зскрібках слизової уретри, вагіни чи шийки матки 4. Обстеження на супутні ІПСШ 5. Загальний аналіз крові та сечі, аналіз калу на яйця глистів

1. Кріотерапія 2. Солкодерм 3. Електрокоагуляція 1. Клінічне одужання 4. Лазеротерапія. 2. Диспансерному 5. Обстеження на ІПСШ спостереженню не підлягає 6. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера 1. Для дітей до 8-ми років: макроліди згідно чинної інструкції (дози визначаються за масою тіла згідно з методиками для 1. Клінічне одужання кожного препарату) 2. Відсутність збудника 2. Для дітей 8-ми років і старше: 3. Диспансерному використовують схеми антибактеріальної спостереженню не підлягає терапії дорослих згідно чинної інструкції 3. В разі статевого шляху зараження обстеження статевого партнера

1. Клінічний огляд дерматовенеролога, гінеколога дитячого та підліткового віку 1. Метронідазол або його аналоги згідно з 1. Клінічне одужання. 2. Ан. крові на КСР методиками для кожного препарату 2. Нормалізація лабораторних 3. Обстеження на супутні ІПСШ 2. У разі статевого шляху зараження показників 4. Тест з 10 % KOH обстеження статевого партнера 3. Диспансерному 5. Виявлення ключових клітин у нативному та 3. Еубіотики (за показаннями) спостереженню не підлягає. зафарбованому препаратах 6. Дослідження pH-вагінального вмісту ( >4,5) 1. Клінічний огляд дермато-венеролога, гінеколога дитячого та підліткового віку. 2. Аналіз крові на КСР 3. Обстеження на супутні ІПСШ 4. Дослідження мазків: виявлення псевдоміцелію 1. Зовнішнє лікування (креми, розчини) та/чи спор грибів роду Candida в нативному та/чи згідно з чинною інструкцією 1. Клінічне одужання пофарбованому препаратах 2. Системні антикандидозні препарати 2. Негативні результати 5. Культуральна діагностика на гриби роду згідно з методиками для кожного препарати мікроскопічного та Candida 3. Інтравагінально антикандидозні культурального досліджень 6. Дослідження pH-вагінального вмісту (N=4,5) препарати, мультипробіотик (за 7. Консультація педіатра - за показами показаннями) 8. Дослідження крові на цукор, в т. ч. з навантаженням 9. Посів калу на дисбактеріоз 10. ЗАК, сечі та калу на яйця глист 1. Кріодеструкція 1. Диспансерному 2. Електрокоагуляція 1. Клінічний огляд дерматовенеролога спостереженню не підлягає. 3. Лазеротерапія 2. Клінічне одужання 4. Психотерапія

ВПЛ 6 і 11 можуть викликати ларингіальний папіломатоз у дітей


12. Дерматофітії

13.

Висівкоподібний лишай

B35

B36.0

Кандидоз шкіри і нігтя

B37.2

Кандидоз інших локалізацій

B37.8

14.

15. Педикульоз і фтиріоз B85

16. Короста

17.

Недостатність вітаміну A

B86

E50

1. Диспансерному спостереженню не підлягає. 2. Клінічне одужання. 1. Клінічне одужання, 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 1. Системні антимікотики при дерматофітії негативні результати 2. Мікроскопічна і культуральна діагностика в/ч голови та при інших дисемінованих мікроскопічного та патологічного матеріалу на паразитарні гриби. формах культурального дослідження 3. Люмінесцентна діагностика 2. Зовнішнє лікування антифунгальними на паразитарні гриби. 4. При системному застосуванні антимікотиків препаратами 2. Диспансерне спостереження біохімічне дослідження крові - до лікування і в 3. При дерматофітії в/ч голови - шампуні з при мікозах процесі лікування кетоконазолом 3. Гладкої шкіри - 1 міс., при 5. ЗАК, сечі та калу на яйця глист мікозах в/ч голови - 3 міс. 1. Клінічний огляд дерматовенеролога

B08.1 Гострий Гострий Гострий рецидивуючий Хронічний Підгострий Хронічний Підгострий

Контагіозний молюск

1. Видавлювання вмісту пінцетом 2. Видалення кюреткою 3. Кріодеструкція

1. Клінічний огляд дерматовенеролога - проба Бальцера 2. Мікроскопічна і культуральна діагностика патологічного матеріалу на паразитарні гриби. 3. Люмінесцентна діагностика 4. При системному застосуванні антимікотиків біохімічне дослідження крові - до лікування і в процесі лікування (кожні 10 днів)

1. Зовнішнє лікування антимікотичними кремами (імідазольна група), кератолітиками 2. Шампуні з кетоконазолом 3. При хронічно-рецидивуючому перебігу: системні антикандидозні препарати згідно з методиками для кожного препарату

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Мікроскопічна і культуральна діагностика патологічного матеріалу на гриби роду Candida 3. Дослідження крові на цукор, в т. ч. з навантаженням 4. ЗАК, сечі та калу на яйця глист 5. При хронічно-рецидивуючому перебігу: 6. Консультація педіатра 7. Посів калу на дисбактеріоз

1. Зовнішнє лікування антифунгальними 1. Клінічне одужання, кремами (імідазольна група) негативні результати 2. При хронічнорецидивуючому перебігу: мікроскопічного та системні антикандидозні препарати згідно з культурального дослідження методиками для кожного препарату 2. Диспансерне спостереження 3. При наявності дисбактеріозу кишечнику протягом 1 міс. мультипробіотики (симбітер)

-

1. Клінічний огляд педіатра або дерматовенеролога 2. Виявлення вошей та/чи їх яєць

1. Ізоляція хворого 2. Санітарно-епідемічні заходи 3. Застосування інсектицидів 4. Огляд всіх контактних осіб

-

1. Ізоляція хворого 1. Клінічний огляд педіатра, дерматовенеролога 2. Санітарно-епідемічні заходи: 2. Мікроскопічне виявлення коростяного кліща у антипаразитарні креми, емульсії, мазі, сумнівних випадках аерозолі. 3. Огляд всіх контактних осіб.

Хронічний

11.

1. Клінічний огляд педіатра, дерматовенеролога 1. Вітамін A внутрішньо 2. Консультація офтальмолога 2. Зовнішньо: зволожуючі, поживні,

1. Клінічне одужання, негативні результати мікроскопічного та культурального дослідження 2. Диспансерне спостереження протягом 1 міс.

1. Клінічне одужання 2. Диспансерному спостереженню не підлягає 1. Клініко-лабораторне одужання. 2. Відсутність рецидиву протягом 1,5 міс. є підставою для зняття з диспансерного спостереження


Дерматит 19. герпетиформний Хвороба Дюринга

L01

L13.0

Субкорнеальний пустульознй 20. дерматит L13.1 Хвороба СнеддонаУількінсона

Хронічний Гострий Хронічний Хронічний рецидивуючий Підгострий

18. Імпетиго

Хронічний рецидивуючий

Інші прояви недостатності вітаміну A E50.8 фолікулярний кератоз - ксеродерма

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Бактеріологічне дослідження вмісту були (гнійника) 3. Загальний аналіз крові та сечі, аналіз калу на яйця глист

вітамінізовані, кератолітичні креми 3. Продукти харчування з підвищеним вмістом вітаміну A

1. Клінічне одужання 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

1. Зовнішньо: мазі з антибіотиками, антисептики 2. Антибіотики широкого спектру дії внутрішньо (за показаннями)

1. Клінічне одужання 2. Негативний результат культурального дослідження 3. Диспансерному спостереженню не підлягає

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Загальний аналіз крові з визначенням кількості 1. Дієта з виключенням з їжі клейковини та еозинофілів йодовмісних продуктів 3. Дослідження вмісту пухирів на еозинофілію 2. Виключення йодовмісних препаратів та 4. Патогістологічне дослідження пунктату інших галоїдів 5. Виявлення аутоантитіл до імуноглобуліну A в 3. Сульфонові препарати дермі методом імунофлюорисценції (за 4. Зовнішнє лікування з застосуванням показаннями) антимікробних засобів 6. Позитивний шкірний тест Ядассона с 50 % маззю калію йодиду 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Загальний аналіз крові (в т. ч. на еозінофіли) 3. Імунограма (за показаннями)

1. Сульфонові препарати 2. Ароматичні ретиноїди 3. Зовнішнє лікування з застосуванням антимікробних засобів

1. Клініко-лабораторна ремісія При 2. Огляд дерматолога 1 раз на неефективності 6 міс. терапії 3. Диспансерне спостереження госпіталізація до повного одужання

1. Клініко-лабораторна ремісія. При 2. Огляд дерматолога 1 раз на неефективності 6 міс. терапії 3. Диспансерне спостереження госпіталізація протягом хвороби.


Себорейний 22. дерматит

Пелюшковий 23. (підгузниковий) дерматит

24. Псоріаз

L21

L22

L40

Хронічний рецидивуючий Хронічний Гострий Хронічний Хронічний рецидивуючий Підгострий рецидивуючий

21. Атопічний дерматит L20

1. Елімінація алергену 2. Гіпоалергенна дієта. 3. Антигістамінні препарати. 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 4. Седативні препарати. 2. Консультація, алерголога, імунолога 5. Зовнішнє лікування (традиційними 3. Загальний аналіз крові з визначенням дерматологічними методами: паста Лассара, При не еозинофілів 1. Клініко-лабораторна ремісія. іхтіолова мазь тощо) ефективності 4. Визначення IgE загального та 2. Диспансерний огляд 1 раз на 6. Гормональні мазі слабкої, середньої та терапії антигенспецифічного. 6 міс. сильної дії (диференційовано) госпіталізація 5. Аналіз калу на дисбактеріоз 7. Мультипробіотики. 6. Вивчення функціонального стану 8. Мембраностабілізатори (налкром, задітен гепатобіліарної та шлунково-кишкової системи та інші) 9. Купання з розчинами антисептиків природного походження 1. Клінічний огляд дерматовенеролога або педіатра 2. Загальний аналіз крові та сечі

1. Антигістамінні препарати. 2. Зовнішнє лікування із використанням цинкового масла, гормональних препаратів слабкої дії

1. Клінічна ремісія або 2. видужання 3. Диспансерне спостереження протягом хвороби

1. Клінічний огляд дерматовенеролога або педіатра

1. Виключити застосування памперсів 2. Дотримання гігієнічного режиму 3. Зовнішня протизапальна терапія, антибактеріальні, антифунгальні креми

1. Одужання. 2. Диспансеризації не підлягає

1. Вітамінотерапія 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Зовнішнє лікування з використанням 2. Консультація імунолога, алерголога (за кератопластичних та гормональних показаннями). препаратів 3. Загальний аналіз крові та сечі. 3. Ретиноїди 4. Вивчення стану гепатобіліарної системи та 4. Цитостатики шлунково-кишкового тракту 5. Антиметаболіти 5. Аналіз калу на дисбактеріоз 6. УФО, ПУВА-терапія 6. Біохімічні дослідження крові (за показаннями) 7. Препарати рослинного походження 8. Мультипробіотики

1. Клініко-лабораторна ремісія 2. Постійне диспансерне спостереження протягом хвороби

При не ефективності терапії госпіталізація


Лишай червоний плоский

L43

L44.0

27.

Пітиріаз червоний 28. волосяний висівкоподібний

29. Кропив'янка

L50

Гострий Підгострий Підгострий Хронічний

L42

1. Клінічний огляд дерматовенеролога

1. Запобігати подразненню шкіри 2. Антигістамінні препарати (за показаннями) 3. Індиферентні збовтувані суміші

1. Клінічне одужання 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

Хронічний рецидивуючий

Пітиріаз рожевий 26. Жибера

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Консультація гастроентеролога

1. Седативні препарати. 2. Зовнішнє лікування гормональними та кератолітичними препаратами.

1. Клінічне одужання 2. Диспансерне спостереження протягом хвороби

Хронічний

L41

1. Клінічний огляд дерматовенеролога

1. Вітаміни A, E внутрішньо 2. Зовнішнє лікування кератолітичними препаратами.

1. Клінічне одужання 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

1. Гіпосенсибілізуючі та антигістамінні препарати 2. Кортикостероїди системно (за показаннями)

1. Клінічне одужання 2. Диспансерному спостереженню не підлягає гострий та підгострий перебіг 3. При хронічному перебігу постійний диспансерний нагляд. 4. При відсутності загострень протягом 3 років можливе зняття з обліку

Гострий, Підгострий, Хронічний

25. Парапсоріаз

1. Антигістамінні та десенсибілізуючі 1. Клінічний огляд дерматовенеролога препарати 1. Клінічне одужання. 2. Огляд алерголога, імунолога (за показаннями). 2. Антибіотики (за показаннями) 2. Диспансерне спостереження 3. Загальний аналіз крові та сечі 3. Зовнішнє лікування (гормональні креми) протягом 1 року 4. УФО

1. Клінічний огляд дерматовенеролога або педіатра 2. Обстеження алерголога


L80

Локалізована склеродермія

L94.0

Лінійна склеродермія

L94.1

34.

1. Препарати цинку. 2. Вітаміни групи B, полівітаміни. 3. Седативні препарати. 4. Кортикостероїди. системно (за 1. Клінічне одужання. показаннями) 2. Диспансерне спостереження 5. Зовнішньо: гормональні та подразнюючі протягом хвороби засоби. 6. Фіз. методи лікування: індуктотермія, електрофорез з нікотиновою кислотою 7. Санація вогнищ хронічної інфекції

Гострий Підгострий Хронічний Хронічний

33. Вітиліго

L70

1. Клінічне одужання. 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Консультація невролога, ЛОР, гастроентеролога (за показаннями). 3. Аналіз крові та сечі. 4. Аналіз калу на яйця глистів та інші. 5. Вивчення стану гепатобіліарної системи та шлунково-кишкового тракту (за показаннями)

Хронічний

32. Вугрі

L63

1. Кортикостероїди системно (за показаннями) 2. Саліцилати внутрішньо 3. Зовнішньо: антисептики

1. Антибіотикотерапія (за показаннями) 1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Ретиноїди. 1. Клінічне одужання. 2. Консультація ендокринолога (за показаннями) 3. Вітаміни групи B, A, E. 2. Диспансерне спостереження 3. Зскріб на демодекс фоллікульорум 4. Зовнішнє лікування: мазі з ретиноїдами, протягом хвороби антибіотиками, антимікробними засобами

Хронічний

31. Гніздова алопеція

L51

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Люмінесцентна діагностика 3. Консультація генетика 4. Дослідження функціонального стану гепатобіліарної системи кишково-шлункового тракту 5. Аналіз калу на дисбактеріоз

1. Каротиноїди 2. Зовнішньо - стероїди 3. ПУВА-терапія 4. Фотозахисні засоби 5. Мультипробіотики

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Консультація педіатра (за показаннями). 3. Біохімічне дослідження крові. 4. Консультація кардіоревматолога, ЛОРа

1. Антибіотикотерапія (за показаннями) 2. Вітаміни A, E, C, полівітаміни 1. Відсутність подальшого 3. Вазодилятори розповсюдження 4. Ферментні препарати патологічного процесу, 5. Зовнішно: мазі з гепарином, ферментами стабілізація стану. тощо 2. Постійне диспансерне 6. Фіз. методи: електрофорез з лідазою, спостереження 1 раз на рік вітамінами A, E, антикоагулянтами, масаж з вітамінізованим кремом, парафін

Хронічний

Еритема 30. багатоформна

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Консультація інфекціоніста 3. Загальний аналіз крові та сечі

1. Зменшення клінічних проявів або зникнення депігментації шкіри. 2. Диспансерне спостереження постійне 1 раз на рік

При неефективності терапії госпіталізація


36. Природжений іхтіоз

Хронічний

Червоний вовчак (хронічний) 35. (дискоїдна, L93 дисимінована та інші шкірні форми)

1. Клінічний огляд дерматовенеролога 2. Спостереження дитячого кардіоревматолога, педіатра. 3. Консультація, імунолога та інших спеціалістів 4. Загальний аналіз крові та сечі 5. Білкові фракції крові 6. Аналіз крові на LE-клітини 7. Виявлення антитіл до нативної ДНК

Q80

Q81

38.

Ксеродерма пігментна

Q82.1

1. Клінічний огляд 2. Консультація дерматовенеролога, онколога, офтальмолога

39. Мастоцитоз

Q82.2

1. Клінічний огляд 2. Консультація дерматовенеролога Стаб. з тенденцією до погіршення

Бульозний епідермоліз

Q82.3

1. Диспансерне спостереження протягом хвороби дитячого При кардіоревматолога, педіатра 1 неефективності раз на 6 міс. терапії 2. Огляд дерматолога 1 раз на госпіталізація рік.

1. Вітамін А внутрішньо 2. Зовнішнє лікування: креми і мазі з 1. Клінічний огляд доданням кератолітичних засобів 2. Огляд дерматовенеролога (саліцилової кислоти, молочної кислоти, 3. Консультація генетика за показами сечовини) 3. Догляд за шкірою (пом'якшуючі засоби) 1. Глюкокортикоїдні гормони за показами 1. Клінічний огляд 2. Антибіотики широкого спектру дії (за 2. Огляд дерматовенеролога показами) 3. Консультація генетика за показаннями 3. Вітаміни A та E внутрішньо 4. Патогістологічне дослідження біоптату шкіри 4. Зовнішнє лікування: креми чи мазі з 5. Консультація імунолога за показаннями антибіотиками та ферментними препаратами, антисептики

37.

Нетримання пігменту 40. (Incontinentia pigmenti)

1. Зовнішньо - стероїди 2. Плаквініл, полівітаміни 3. Цитостатики за показами 4. Зовнішньо - мазі, креми

1. Клінічні ознаки: еритематозно-везикульозне висипання на шкірі (різної локалізації), які переростають у пігментні плями 2. Аналіз крові, сечі (1 раз на місяць) 3. Консультація генетика, дерматолога, стоматолога, офтальмолога, невролога інших (за показами)

1. Позитивна динаміка клінічної картини захворювання. 2. Постійне диспансерне спостереження 1 раз на 1 рік 3. Соціальна реабілітація 1. Покращання клінічної картини. 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, дерматолога до року-1 р. на 3 міс. Після року-1 раз на 6 міс. 1. Покращання клінічної 1. Фотозахист картини. 2. Ароматичні ретиноїди 2. Постійне диспансерне 3. Своєчасне видалення пухлин (кріо-, спостереження. лазеро-, електродеструкція) 3. Огляд генетика, дерматолога 1 раз на рік. 1. Покращання клінічної 1. Запобігати прийому гістамінолібераторів; картини. травматичних впливів; високих, низьких 2. Постійне диспансерне температур спостереження. 2. Антигістамінні препарати 3. Огляд генетика, дерматолога 1 раз на рік. 1. Режим: загальний 2. Дієта: загальна 3. Вітаміни, мікроелементи 4. Лікування катаракти, судомного синдрому, алопеції (за показами) 5. Лікування інтеркурентної інфекції 6. Спостереження: пожиттєве

1. Стабілізація клінічної картини. При 2. Огляд генетика, дерматолога неефективності до 1 року - 1 р. на 3 міс. Після амбулаторне 1 року - 1 раз на 6 міс. лікування 3. Соціальна реабілітація


Q82.4

Стаб. з тенденцією до погіршення з можливим летальним наслідком

Ектодермальна 41. дисплазія (агідротична)

1. Клінічні ознаки - гіпогідроз, гіподоптія, гіпотрихоз 2. Rtg верхньої і нижньої щелепи 3. ЕхоЕГ (за показами) 4. Вимірювання температури тіла (тричі на день) 5. Консультація генетика, невролога, стоматолога (пульмонолога, гастроентеролога, дерматолога за показами) 6. Ан. крові і сечі 1 раз на місяць

1. Виключити контакт з підвищеною температурою зовнішнього середовища 2. Дієта: загальна, збагачена кальцієм 3. Жарознижуючі засоби, вітаміни, мікроелементи 4. Протезування ротової порожнини 5. Лікування інтеркурентних захворювань (обов'язково у стаціонарних умовах) 6. Профілактика рахіту: віт. D3 7. Спостереження пожиттєво

Інші уточнені природжені вади розвитку шкіри. 42. Q82.8 Доброякісна сімейна пухирчатка (хронічна)

1. Клінічний огляд 2. Консультація дерматовенеролога 3. Патогістологічне дослідження шкіри

Інші уточнені природжені вади розвитку шкіри. 43. Фолікулярний кератоз (Дар'єВайта)

1. Клінічний огляд 1. Ароматичні ретиноїди 2. Консультація генетика, дерматовенеролога 2. Вітамін A, E внутрішньо 3. Патогістологічне дослідження біоптату шкіри 3. Зовнішньо: кератолітики

Q82.8

1. Ароматичні ретиноїди 2. Антибіотики системно 3. Зовнішньо: дезінфікуючі засоби, кортикостероїдні мазі

1. Зменшення явищ гіпогідрозу, алопеції 2. Покращання розумової активності 3. Інвалідність при різкому порушенні терморегуляції 4. Огляд генетика, дерматовенеролога до 1 року 1 р. на 3 міс. Після 1 року - 1 раз на 6 міс. 5. Соціальна реабілітація 1. Покращання клінічної картини 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, дерматовенеролога 1 раз на 6 міс. 4. Соціальна реабілітація 1. Покращання клінічної картини. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд 1 раз на 3 роки. 4. Соціальна реабілітація


Перебіг або активактивність процесу Хронічний

2.

Природжений гіпореоз без зоба

1.

Хронічний

Шифр за МКХ-10

4

E10

3

E03.1

2

Інсулінозалежний цукровий діабет

1

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

N з/п

Нозологічна форма за МКХ-10

ДИТЯЧА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

5 6 7 8 1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові та сечі 1 раз на 6 місяців. 1. Дієтотерапія 1. Зникнення діабетичних скарг, нормалізація 4. Цукор в крові 1 раз на міс. 2. Інсулінотерапія рівня глікемії, глюкозурія до 10,0 - 15,0 г/л, 5. Цукор в сечі, ацетон 1 раз на міс. 3. Інша медикаментозна терапія, включаючи глікований гемоглобін до 9 % 6. Біохімічні дослідження: глікований гемоглобін, ліпотропні препарати, ангіопротектори, вітаміни, 2. Нормалізація фізичного і статевого розвитку креатинін, білірубін, холестерин 1 раз на 6 міс. фізіотерапевтичні засоби та інші (за 3. Постійне диспансерне спостереження 7. Огляд окуліста, невролога, фтизіатра 1 раз/6 міс. показаннями) 4. Огляд ендокринолога один раз на місяць 8. Оцінка фізичного і статевого розвитку 1 раз на рік 1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 1. Зникнення симптомів гіпотиреозу 3. Консультація невролога (нормалізація серцевого ритму, зникнення 4. ЗАК, сечі 1 раз на 3 міс. після виписки із набряків, сухості шкіри, закріплень) стаціонару, в подальшому - 1 раз на 6 місяців 1. Левотироксин 2. Постійне диспансерне спостереження 5. Рентгенографія черепа в бічній проекції 1 раз на 2. Психостимулюючі препарати та іншими 3. Огляд ендокринолога 1 раз на міс. дітей до 2-х 1 - 3 роки. спеціалістами (за показаннями) років 1 раз на 3 6. Рентгенографія кистей рук при затримці росту 1 міс. - до 3-х років; 1 раз на 6 міс. - старших віком раз на рік. 4. Консультація невролога, окуліста - 1 раз на 6 7. УЗД щитоподібної залози 1 раз на 6 міс. міс. 8. Оцінка фізичного, статевого і психомоторного розвитку 1 раз на рік.


Декомпенсація

Неуточнений одновузловий зоб (вузловий зоб)

E04.1 E05 E06.3

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові (на фоні прийому 1. Тиреостатичні препарати. тиреостатичних препаратів) 1 раз на 10 днів. 2. Кардіальна терапія. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на міс. 3. Седативна терапія. 5. ЕКГ - 1 раз на 2 місяці. 6. Огляд окуліста, невропатолога 1 раз на 3 місяці. 7. УЗД щитоподібної залози 1 раз на 2 - 3 міс.

Хронічний

6.

C73

5.

Тиреотоксикоз (гіпертиреоз)

4.

Злоякісне новоутворення Аутоімунний тиреоідит щитоподібної залози

3.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 5. УЗД щитоподібної залози 1 раз на 6 міс.

1. Направлення дитини з вузловим зобом в Інститут ендокринології та обміну речовин для дообстеження і вирішення питання про тактику лікування 2. При необхідності, контроль терапії левотироксином у прооперованих дітей

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 5. ЕКГ - 1 раз на 6 міс. 6. УЗД щитоподібної залози 1 раз на 6 міс. 7. Імунограма 1 раз на 6 міс.

1. Левотироксин 2. Імуномодулятори 3. Антигістамінні препарати та ін.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 3 місяці. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 3 міс. 5. УЗД шиї 1 раз на 3 міс. 6. R-графія органів грудної порожнини 1 раз на рік.

1. Направлення дітей з додатковими утвореннями в щитоподібній залозі для дообстеження і хірургічного лікування в Київський інститут ендокринології та обміну речовин 2. Контроль терапії левотироксином, при необхідності, препаратами кальцію, віт. Д3 і ін. у прооперованих хворих

1. Своєчасність направлення для до обстеження і лікування 2. Огляд ендокринолога 1 раз на 6 міс. 3. Диспансерне спостереження протягом 2 років після проведеного оперативного лікування 4. При відсутності порушення функції щитоподібної залози і рецидиву вузлового зобу зняття з обліку 1. Зникнення клінічних симптомів тиреотоксикозу (відновлення ваги, нормалізація пульсу, зникнення очних симптомів та ін.) 2. Огляд ендокринолога 1 раз на міс. 3. Диспансерне спостереження протягом 2 років після ліквідації клінічних і лабораторних ознак гіпотеріозу завдяки консервативному або оперативному лікуванню. 4. При наявності ускладнень - гіпотеріозу, гіпопаратеріозу після тиреотоксичної офтальмоі енцефальноофтальмопатії - постійне диспансерне спостереження 1. Зменшення розмірів щитоподібної залози. 2. Зменшення титру антитіл до тиреоглобуліну. 3. Нормалізація структури і розмірів щитоподібної залози 4. Огляд ендокринолога 1 раз на 3 міс. 5. Диспансерне спостереження протягом 2 р. після зникнення симптомів аутоімунного тиреоідиту. 6. При ускладненні аутоімунного тиреоїдиту гіпотеріозом - постійне диспансерне спостереження 1. Своєчасність направлення для дообстеження і лікування 2. Огляд ендокринолога 1 раз на місяць на першому році захворювання; 1 раз на 3 місяці постійно 3. Постійне диспансерне спостереження з контролем супресивної терапії тиреоїдними гормонами


Хронічний

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. При необхідності - огляд гінеколога, уролога. 4. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 5. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 6. Цукор крові 1 раз на 3 міс. 7. Цукор в сечі 1 раз на 3 міс. 8. R-графія кистей рук 1 раз на рік. 9. Оцінка фізичного і статевого розвитку 1 раз/рік

Хронічний

Інші форми нетоксичного зоба (ендемічний і спорадичний зоб)

E04 E24

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 2 міс. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 1. Направлення на дообстеження і лікування в 5. Цукор крові 1 раз на 3 міс. інститут ендокринології 6. R-графія черепа в бічній проекції 1 раз на 1-3 р. 7. R-графія кистей рук 1 раз на рік. 8. Консультація уролога, у дівчат - гінеколога, окуліста - 1 раз на рік

E25

9.

Синдром (Іценка-Кушинга (пухлини наднирників)

8.

Адреногенітальні порушення

7.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Загальний аналіз сечі 1 раз на 4 міс. 4. УЗД щитоподібної залози 1 раз на 4 міс.

1. Направлення на дообстеження в обласний ендокринологічний диспансер та Київський інститут ендокринології та обміну речовин. 2. Контроль терапії левотироксином при встановленому діагнозі

1. Зменшення розмірів щитоподібної залози. 2. Огляд ендокринолога 1 раз на 4 міс. 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 4 міс. 4. Диспансерне спостереження протягом 5 років після проведеного оперативного лікування при відсутності клінічних і лабораторних ознак порушення функції наднирників

1. Ліквідація симптомів гіперкортицизму 2. Огляд ендокринолога 1 раз на 2 міс. протягом першого року після оперативного лікування; 1 раз на 6 міс. - протягом 5 років

1. Ліквідація симптомів гіперандрогенізації, нормалізація темпів росту і статевого розвитку 1. Направлення на обстеження в Інститут 2. Постійне диспансерне спостереження ендокринології та обміну речовин. 3. Огляд ендокринолога 1 раз на місяць на 2. Контроль лікування при раніше встановленому першому році життя, 1 раз на 3 міс. - старших діагнозі. дітей. При необхідності - огляд гінеколога, уролога 1 раз на рік


13.

Хронічний Хронічний Хронічний

Первинний гіпокортицизм

E27.1 E23.2 E24.0 Q53.9

12.

Діабет нецукровий

11.

Неопущення яєчка, Хвороба Іценканеуточнене. Крипторхізм Кушинга

10.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога, невролога 3. Темне забарвлення шкіри, загальна слабкість, низький тиск дають підставу запідозрити гіпокортицизм 4. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 5. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 6. Цукор крові 1 раз на 2 міс. 7. Цукор в сечі 1 раз на 2 міс. 8. Калій, натрій крові 1 раз на 2 міс.

1. Направлення для дообстеження в Інститут ендокринології та обміну речовин. 2. Контроль терапії глюко- і мінералокортикоїдами при раніше встановленому діагнозі

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога, невролога, окуліста, нефролога 1. Контроль терапії препаратами вазопресину 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. при встановленому діагнозі 4. ЗАС, аналіз сечі за Зимницьким 1 раз на 6 міс. 5. Оцінка кількості випитої і виділеної рідини 1 раз на міс. 1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога, невролога, окуліста. 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 3 міс. 1. Направлення хворих з підозрою на 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 3 міс. гіперкортицизм на обстеження і лікування в 5. Цукор крові 1 раз на 3 міс. Київський інститут ендокринології та обміну 6. Цукор сечі 1 раз на 3 міс. речовин 7. R-графія черепа на бічній проекції 1 раз на рік 8. R-графія кистей рук 1 раз на рік 1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога 3. Огляд дітей з одно- і двостороннім крипторхізмом ендокринологом, урологом, дитячим хірургом 1 раз на 4 міс. 4. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 5. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс.

1. При вирішенні питання про консервативне лікування, контроль терапії гонадотропними гормонами 2. При наявності показань своєчасне направлення для оперативного лікування

1. Ліквідація симптомів гіпокортицизму 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд ендокринолога 1 раз на 2 міс., невролога - 1 раз на 6 міс.

1. Ліквідація симптомів нецукрового діабету 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд ендокринолога 1 раз на 3 міс., невролога, окуліста, нефролога - 1 раз на 6 міс.

1. Ліквідація симптомів гіперкортицизму 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд ендокринолога 1 раз на 3 міс., невролога, окуліста - 1 раз на 6 міс.

1. Ліквідація крипторхізму 2. Після ліквідації крипторхізму завдяки консервативному або оперативному лікуванню, диспансерний нагляд до прояви ознак самостійного своєчасного статевого розвитку. 3. При наявності проявів первинного гіпогонадизму - постійне диспансерне спостереження з контролем терапії андрогенами


E30.1 E34.3

Хронічний Стаб. з тенденцією до погіршення

Передчасне статеве дозрівання

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога, невролога, при необхідності у дівчат - гінеколога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 5. R-графія черепа в бічній проекції 1 раз на 1-3 р. 6. R-графія кистей рук 1 раз на рік 7. Оцінка ступеню затримки росту 1 раз на рік

Q87.1

16.

Карликовість, не класиф. в інших рубриках (нанізм гіпофізарний)

15.

Синдроми природжених вад розвитку, що проявляються переважно карликовістю

14.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога, невролога, окуліста, при необхідності, уролога, гінеколога 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. 5. R-графія черепа в бічній проекції 1 раз на 1-3 р. 6. Rо-графія кистей рук 1 раз на рік 7. Оцінка фіз. і статевого розвитку 1раз на 6 міс.

1. Направлення хворих з передчасним статевим розвитком для дообстеження в Київський інститут ендокринології і обміну речовин, лікарню Охматдит, дитячі обласні лікарні 2. Контроль терапії антигонадотропними препаратами при встановленому діагнозі

1. Нормалізація темпів фізичного і статевого розвитку 2. Постійне диспансерне спостереження з контролем антигонадотропної терапії до завершення пубертації 3. Огляд ендокринолога, невролога, окуліста, при необхідності, уролога, гінеколога 1 раз на 6 міс.

1. Направлення для дообстеження в Київський інститут ендокринології та обміну речовин 2. Контроль за лікуванням (введення гормону росту, адекватної дози тиреоїдних препаратів, гонадотропних гормонів, андрогенів та ін.)

1. Нормалізація росту і статевого розвитк 2. Постійне диспансерне спостереження з контролем терапії пангіпопітуїтаризму, призначеного в Інституті ендокринології 3. Огляд ендокринолога, невролога, при необхідності у дівчат - гінеколога 1 раз на 6 міс.

1. Режим: загальний 2. Дієта, збагачена білками, вітамінами, 1. Клінічні ознаки - низькорослість за рахунок мікроелементами вкорочення кінцівок 3. Гормон росту (за показами), анаболіки, 2. Rtg хребта, грудної клітки, кінцівок за показами вітаміни, АТФ 3. Визначення гормону росту (проба з інсуліном) 4. Хірургічна корекція (апарат Єлізарова) 4. Цитогенетичне обстеження кінцівок 5. Аналіз крові і сечі 1 раз на місяць 5. ЛФК, масаж 6. Консультація ендокринолога, ортопеда 6. Санаторно-курортне лікування бальнеологічного профілю

1. Інвалідність при відсутності ефекту мед. корекції 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, ендокринолога 1 раз на 6 міс.


Хронічний

Максимальне пристосування до вибраної статі. Постійне диспансерне спостереження з контролем терапії статевими гормонами з максимальною соціальною і сексуальною адаптацією до вибраної статі до завершення пубертації. Огляд ендокринолога 1 раз на 3 міс. на першому році життя; потім 1 раз на 6 міс.

Стаб.

E34.9 Q56.0

18.

Гермафродитизм, Ендокринне порушення, некласифікований в інших неуточнене (аномалія рубриках статевого розвитку)

17.

1. Клінічний огляд 2. Огляд ендокринолога Направлення для обстеження, встановлення 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 6 міс. діагнозу і вирішення питання про вибір статі в 4. Загальний аналіз сечі 1 раз на 6 міс. Київський Інститут ендокринології та обміну 5. Рентгенографія кистей рук 1 раз на рік речовин. Контроль терапії статевими гормонами 6. Рентгенографія черепа в бічній проекції 1 раз на при встановленому діагнозі рік 1. Режим: загальний 1. Клінічні ознаки: наявність чоловічих і жіночих 2. Дієта: загальна гонад 3. Медикаментозні: антиандрогени (за показами) 2. Цитогенетичне дослідження лікування інтеркурентних інфекцій (за показами 3. УЗД органів малої миски вн. органів в стаціонарних умовах) - профілактика рахіту 4. Лапараскопія органів малої миски замісна гормонотерапія (за показами у період 5. Аналіз крові на тестостерон, прогестерон, пубертату) - вітамін D3 естрадіол (1 раз/6 міс.) 4. Немедикаментозні: оперативне лікування 6. Аналіз добової сечі по 17-КС (1 раз/3 міс.) аномалій внутрішніх та зовнішніх геніталій 7. Аналіз крові та сечі (1 раз на міс.) (після 3 річного віку) 8. Консультація ендокринолога, інших спеціалістів 5. Санаторно-курортне лікування, оздоровлення: (за показами) на курортах загального профілю 9. Визначення онкомаркерів (ЕФП та інші) 6. Тривалість спостереження: пожиттєво

1. Зниження явищ андрогенізації та усвідомлення своєї статі (відповідно до фенотипу) 2. Показники гормонального обстеження в межах вікової норми 3. Постійне диспансерне спостереження 4. Огляд відповідних спеціалістів вузького профілю 1 раз на рік. 5. Соціальна реабілітація


Стаб. з тенденцією до погіршення Стаб.

Q87.3, Q87.4 Q97

20.

Інші аномалії статевих хромосом, Синдроми природжених вад, що проявляються надмірним жіночий фенотип, не класифіковані в ростом (гігантизмом) на ранніх етапах розвитку (синдром інших рубриках Марфана)

19.

1. Клінічні ознаки - МВВР з гігантизмом та порушенням поведінки 2. Rtg хребта, грудної клітки 3. КТ, ЯМР (за показами) 4. ЕКГ, ЕхоКГ, ЕЕГ, ЕхоЕГ (за показами) 5. Визначення гормону росту 6. Аналіз крові і сечі 1 раз на міс. 7. Консультація ендокринолога, ортопеда, офтальмолога, кардіолога, нефролога (за показами) 8. Цитогенетичне обстеження за показаннями

1. Клінічні ознаки: статеві порушення та соціальна 1. Режим: загальний дизадаптація 2. Дієта: загальна 2. Цитогенетика 3. Лікування інтеркурентних інфекцій 3. УЗД геніталій 4. Профілактика рахіту віт. D3 4. НСТ 5. Гормонотерапія 5. Аналіз крові і сечі 1 раз на міс. 6. Хірургічна корекція вад розвитку (за 6. Визначення рівня гормонів у крові ТСГ, ЛГ, необхідністю) естрадіол, прогестерол 7. Поміщення в спеціалізовані навчальні заклади 7. Ендокринолог, інші за показаннями 8. Спостереження пожиттєве

1. Режим: загальний 2. Дієта: збагачена білками, вітамінами, мікроелементами 3. Хірургічна корекція вад розвитку серця (за показами) 4. ЛФК, масаж 5. Санаторно-курортне лікування на курортах загального типу 6. Лікування інтеркурентних інфекцій (за необхідності - в стац. умовах) 7. Профілактика рахіту: віт. D3 8. Спостереження: пожиттєве

1. Відсутність корекції вади серцево-судинної системи 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, ендокринолога 1 раз на 3 міс. 4. Соціальна реабілітація

1. Відсутність порушень з боку вторинних статевих ознак 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, ендокринолога 1 раз 3 міс. 4. Соціальна реабілітація


Стаб. Стаб.

Інші аномалії статевих хро чоловічим фенотипом, не класифіковані в інших рубриках

Q98 Q99

22.

Інші хромосомні аномалії, не класифіковані в інших рубриках

21.

1. Клінічні ознаки - високий зріст, гіпоплазія стат. орг., асоціальна повед. 2. Цитогенетика 3. УЗД внутр. орг. 4. НСГ 5. Аналіз крові і сечі 1 раз на міс. 6. Визначення рівня гормонів у крові ТСГ, ЛГ, тестостерон 7. Консультація ендокринолога, андролога, психіатра

1. Режим: загальний 2. Дієта: загальна 3. Лікування адрогенами, ноотропами і вітамінами групи B. 4. Хірургічна корекція при гінекомастії 5. Навчання у спеціалізованому закладі і психологічна корекція 6. Пожиттєве спостереження

1. Розвиток вторинних статевих ознак, відсутність психічних відхилень 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика 1 раз 6 міс. 4. Соціальна реабілітація

1. Клінічні ознаки: МПВР в поєднанні (або без) з порушенням статевого і розумового розвитку 2. Цитогенетика 3. Консультація генетика, кардіолога, ендокринолога, невролога (за потребою)

1. Режим: загальний 2. Дієта: загальна 3. Ноотропіл, вітаміни групи B, АТФ, гормонотер. 4. Хірургічна корекція вад розвитку 5. Лікування інтеркурентних інфекцій 6. Профілактика рахіту віт. D3 7. Навчання в спеціалізованих навчальних закладах при зниж. інтелекту. 8. Спостереження пожиттєве

1. Розвиток вторинних статевих ознак, відсутність психічних відхилень 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, психіатра ендокринолога 1 раз на 6 міс. 4. Соціальна реабілітація


ДИТЯЧА ІМУНОЛОГІЯ Примітка

Переб Обсяг заходів Нозологічна Шифр іг або Критерії ефективності форма за МКХN за актив лікування. Тривалість 10 (та з/п МКХ- ністп диспансерного нагляду. клініко-діагностичних лікувально-профілактичних клінічними 10 роцес Підстава для зняття з обліку класифікаціями) у 1 2 3 4 5 6 7 1. Імунодефіцити з 1. Клінічні: збір анамнезу хвороби (кількість епізодів бактеріальних 1. Режим: спец. група з фізкультури, 1. Клінічні: відсутність інфекцій, їх перебіг); вакцинального анамнезу, сімейного анамнезу скорочення навчального дня, навчання загострень інфекційного переважною D80 (генеалогічне дерево) загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за вдома, додаткові вихідні дні (при синдрому (пневмоній, отиту, недостатністю центільною шкалою, фізикальне обстеження 1 р./3 міс. необхідності) мальабсорбції) або антитіл 2. Лабораторні: ЗАК з підрахунком абсолютної кількості лімфоцитів 2. Збалансоване харчування відсутність прогресування та нейтрофілів 1 р./6 міс. IgA, M, G сироватки крові дворазове з 3. проведення замісної терапії патологічного процесу та Спадкова інтервалом не менше 2-х тижнів (при встановленні діагнозу); IgA, M, препаратами імуно-глобулінів (в/м ІГ, в/в ІГ подовження ремісії гіпогамаD80.0 G сироватки крові 1 р./тиждень перші 3 міс. від початку замісної щомісячно) 2. Підтримання рівня IgG глобулінемія імунотерапії та при зміні дози; 1 р./міс. - у подальшому кількість B- - антибактеріальна терапія; сироватки крові > 3 - 4 г/л лімфоцитів - 1 р./рік АЛТ, АСТ - 1 р./6 міс.; при проведенні замісної - при відсутності замісної терапії (постійно); між введенням Несімейна імунотерапії білкові фракції сироватки крові - 1 р./рік (при - при її недостатній ефективності (за 1 - 2 імуноглобуліну постійне гіпогамаD80.1 неможливості визначення рівнів імуноглобулінів); ФГДС - 1 р./рік тижні до наступного введення диспансерне спостереження глобулінемія обстеження на лямблії - 1 р./рік баквисів фекалій при проявах імуноглобуліну); діарейного синдрому аналіз калу на дисбактеріоз; баквисів мокроти з - при підвищеному ризику розвитку визначенням антибіотикочутливості інфекційних захворювань (курсами по 1 - 2 Імунодефіцит p 4. Інструментальні: тижні); антилямбліозна терапія - при підвищеним - Rh-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік; наявності лямблій. рівнем D80.5 - функція зовнішнього дихання - 1 р./6 міс. Мультипробіотик симбітер (за показаннями) імуноглобуліну - аудіометрія - 1 р./6 міс. M (Ig M) 6. Огляди фахівців (при необхідності) не менше 1 р./рік: пуль монолог, Вібраційний масаж, ЛФК (при Інші D80.8 гастроентеролог, ЛОР, інфекціоніст, фтизіатр рецидивуючій пневмонії, бронхоектатичній імунодефіцити з хворобі). переважним Щорічне оздоровлення в санаторіях, в т. ч. порушенням спеціалізованих - за показаннями. антитіл Медико-соціальна реабілітація

8


Вибірний дефіцит 2. D80.3 імуноглобуліну G (IgG)

аза (мінімальні прояви інфекційного синдрому у дітей з недостатністю антитіл)

Імунодефіцит з переважним порушенням D80.8 антитіл, неуточнений

1. Клінічні: - анамнез (к-сть перенесених бактеріальних інфекцій, їх перебіг), вакцинальний анамнезу, сімейний анамнезу (генеалогічне дерево); - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, фізикальне обстеження - 1 р./3 міс.

1. Режим: спец. група з фізкультури, скорочення навчального дня, навчання вдома, додаткові вихідні дні (при необхідності) 2. Збалансоване харчування

1. Клінічні: відсутність загострень інфекційного синдрому (пневмоній, отиту, мальабсорбції) або відсутність прогресування


Недостатність антитіл з близьким до нормального D80.6 рівня імуноглобулінів або з гіпергамаглобулінемією

антитіл)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного синдрому у дітей з недостатністю

Вибірний дефіцит D80.4 імуноглобуліну M (IgM)

2. Лабораторні: - ЗАК з підрахунком абс. к-сті лімфоцитів та нейтрофілів - 1 р./6 міс. 3. - IgA, M, G-сироватки крові дворазово з інтервалом не менше 2-х - проведення замісної терапії препаратами тижнів (при встановленні діагнозу); імуноглобулінів (в/м ІГ, в/в ІГ); - IgA, M, G-сироватки крові 1 р./тиждень перші 3 міс. від початку - антибактеріальна терапія: замісної терапії та при зміні дози; 1 р./міс. - у подальшому - субкласи - при відсутності замісної терапії (постійно); IgG (1, 2, 3, 4) (при встановленні діагнозу); - при її недостатній ефективності (за 1 - 2 патологічного процесу та - АЛТ, АСТ - 1 р./6 міс. при проведенні замісної терапії; тижні до наступного введення подовження ремісії - білкові фракції сироватки крові - 1 р./рік (при неможливості імуноглобуліну); - при підвищеному ризику 2. Підтримання рівня IgG визначення рівнів імуноглобулінів); розвитку інфекційних захворювань сироватки крові >3 - 4 г/л - ФГДС, біопсія слизової ШКТ - 1 р./рік (при можливості); (курсами по 1 - 2 тижні); між введеннями - обстеження на лямблії - 1 р./рік; - антилямбліозна терапія - при наявності імуноглобуліну постійне - бак. висів фекалій при проявах діарейного синдрому; лямблій диспансерне спостереження - баквисів мокроти з визначенням антибіотикочутливості 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при 4. Інструментальні: рецидивуючій пневмонії, бронхоектатичній - Rо-графія, томографія ОГК - 1 р./рік; хворобі). - функція зовнішнього дихання 1 р./6 міс.; 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. - аудіометрія - 1 р./6 міс. спеціалізованих - за показаннями 6. Огляди фахівців (при необхідності) не менше 1 р./рік: пуль монолог, 6. Медико-соціальна реабілітація гастроентеролог, ЛОР, інфекціоніст, фтизіатр


Неактивна фаза (мінімальні прояви)

Вибірковий дефіцит 3. D80.2 імуноглобуліну A (IgA)

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, сімейного анамнезу (генеалогічне дерево); - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, Режим: спец. група з фізкультури, фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. скорочення навчального дня, навчання на 2. Лабораторні: дому, додаткові вихідні дні (при - ЗАК з підрахунком абс. к-сті лімфоцитів та нейтрофілів - 1 р./6 міс.; необхідності). - IgA, M, G сироватки крові дворазово з інтервалом не менше 2-х Збалансоване харчування тижнів (при встановленні діагнозу) у подальшому - 1 р./рік; 3. антибактеріальна терапія при - ФГДС, біопсія слизової ШКТ - 1 р./рік (при синдромі мальабсорбції); підвищеному ризику розвитку інфекційних - обстеження на лямблії - 1 р./рік (при синдромі мальабсорбції) захворювань (курси 1 - 2 тижні); баквисів фекалій при проявах діарейного синдрому, аналіз калу на антилямбліозна - при наявності лямблій. дисбактеріоз, баквисів мокроти з визначенням антибіотикочутливості Мультипробіотик Симбітер (за (при рецидивуючій пневмонії) показаннями) 4. Інструментальні: 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. - Rо-графія, томографія ОГК - 1 р./рік (при рецидивуючій пневмонії); спеціалізованих - за показаннями. Медико- функція зовнішнього дихання 1 р./6 міс. (при рецидивуючій соціальна реабілітація пневмонії); - аудіометрія - 1 р./6 міс. (при рецидивуючих отитах) 6. Огляди фахівців (при необхідності) не менше 1 р./рік: пуль монолог, гастроентеролог, ЛОР, інфекціоніст, алерголог, ревматолог

Клінічні: подовження ремісії або відсутність прогресування інфекційного синдрому, мальабсорбції, симптомів алергії, ДБСТ, постійне диспансерне спостереження


D80.7

Неактивна фаза (мінімальні прояви)

Транзиторна 4. гіпогамаглобулінемія

1. Клінічні: - анамнез (кількість бактеріальних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, сімейного анамнезу (генеалогічне дерево); 1. Режим: загальний - протипоказано - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, перебування у дитячих дошкільних фізикальне обстеження - 1 р./3 міс. установах - при важкому перебігу 2. Лабораторні: 2. Збалансоване харчування 1. Клінічні: подовження - ЗАК з підрахунком кількості лімфоцитів, нейтрофілів, тромбоцитів 1 3. Проведення замісної терапії ремісії та відсутність р./6 міс. та при загостренні інфекційного процесу; імуноглобулінами (в/м ІГ, в/в ІГ): прогресування інфекційного - IgA, M, G сироватки крові дворазове з інтервалом не менше 2-х - при важкому перебігу щомісячно синдрому (пневмоній, отиту, тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./6 міс.; - при наявності клініки імунодефіциту мальабсорбції) При - при проведенні замісної терапії - IgA, M, G сироватки крові 1 антибактеріальна терапія; проведенні замісної терапії: р./тиждень перші 3 міс. від початку замісної терапії та при зміні дози; - при відсутності замісної терапії (постійно); 2. Рівень IgG сироватки крові - АЛТ, АСТ - 1 р./6 міс. при проведенні замісної терапії; - при її недостатній ефективності (за 1 - 2 > 3 - 4 г/л між введеннями - білкові фракції сироватки крові (в разі неможливості визначення тижні до наступного введення імуноглобулінів імуноглобулінів сироватки крові) імуноглобуліну); 3. Відсутність прогресування - обстеження на лямблії - 1 р./рік; - при підвищеному ризику розвитку змін показників зовнішнього - баквисів фекалій при проявах діарейного синдрому інфекційних захворювань (курсами по 1 - 2 дихання диспансерне 4. Інструментальні: тижні); спостереження до - ФГДС, біопсія слизової ШКТ - 1 р./рік (при синдромі мальабсорбції); - антилямбліозна терапія - при наявності нормалізація рівня - Rо- та томографія легень - 1 р./рік (при рецидивуючій пневмонії); лямблій імуноглобулінів - функція зовнішнього дихання 1 р./6 міс. (при рецидивуючій 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при пневмонії); рецидивуючій пневмонії) - аудіометрія - 1 р./6 міс. (при рецидивуючих отитах) 6. Медико-соціальна реабілітація 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не менше 1 р./6 міс.: ЛОР, пуль монолог, гастроентеролог, інфекціоніст


Синдром 6. ВіскоттаОлдріча

D81

D82.0

синдрому)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Комбіновані імунодефіцити

Неактивна фаза (мінімальні прояви)

5.

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних та вірусних інфекцій, 1. Режим: протипоказано перебування у їх перебіг), вакцинального анамнезу, реакцій на щеплення, сімейного дитячих організованих колективах, анамнезу (генеалогічне дерево); скорочення навчального дня, навчання на - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, дому, додаткові вихідні дні (при фізикальне обстеження 1 р./3 міс. 1. Клінічні: подовження необхідності) 2. Лабораторні: ремісії та зменшення частоти 2. Збалансоване харчування - загальний аналіз крові з підрахунком абсолютної кількості загострень інфекційного 3. Постійна профілактика пневмоцистної нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./3 міс.; синдрому або відсутність пневмонії триметопримом - IgA, M, G сироватки крові дворазово з інтервалом не менше 2-х прогресування патологічного сульфаметаксозолом - антибіотики, тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./6 міс.; процесу протигрибкові, противірусні препарати (при - при проведенні замісної терапії; 2. Рівень IgG сироватки крові необхідності) - IgA, M, G сироватки крові 1 р./тиждень перші 3 міс. від початку > 3 - 4 г/л між введеннями - проведення щомісячної замісної терапії замісної терапії та при зміні дози; імуноглобулінів, постійне імуноглобулінами - АЛТ, АСТ - 1 р./6 міс. при проведенні замісної терапії; диспансерне спостереження 4. Масаж, ЛФК (при необхідності) - підрахунок абсолютної та відносної кількості T- та B-лімфоцитів та 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. їх субпопуляцій - 1 р./6 міс. спеціалізованих - за показаннями. 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не менше 1 р./6 міс.: ЛОР, пуль 6. Медико-соціальна реабілітація монолог, гастроентеролог, інфекціоніст, фтизіатр - консультація в Центрі пересадки кісткового мозку 1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, сімейного анамнезу (генеалогічне дерево); - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. 2. Лабораторні: - загальний аналіз крові з підрахунком тромбоцитів та абсолютної кількості лімфоцитів та нейтрофілів - 1 р./6 міс.; - підрахунок кількості "малих" тромбоцитів - 1 р./рік; - IgA, M, G сироватки крові дворазове з інтервалом не менше 2-х тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./рік; - відносної та абсолютної кількості T- та B-лімфоцитів та субпопуляцій - 1 р./рік Інструментальні: - Rо-графія ОГК - 1 р./рік 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не менше 1 р./6 міс.: ЛОР, гематолог, пуль монолог, алерголог, інфекціоніст, генетик (при встановленні діагнозу)

1. Режим: спец. група з фізкультури, скорочення навчального дня, навчання на дому, додаткові вихідні дні (при необхідності) 2. Збалансоване харчування 3. Антибактеріальна терапія при підвищеному ризику розвитку інфекційних захворювань (курсами 1 - 2 тижні): - протигрибкова, противірусна терапія (при необхідності); - проведення щомісячної замісної терапії препаратами імуноглобулінів - при рецидивуючих бактеріальних інфекціях 4. ЛФК - постійно 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. спеціалізованих - за показаннями 6. Медико-соціальна реабілітація

1. Клінічні: подовження ремісії або відсутність прогресування інфекційного синдрому. постійне диспансерне спостереження


Синдром Ді Георге

D82.1

Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного синдрому)

7.

1. Клінічні: - анамнез (к-сть бактеріальних та вірусних інфекцій, їх перебіг), 1. Режим - диференційований: вакцинальний анамнез, реакцій на щеплення, сімейного анамнезу - не рекомендується перебування у дитячих (генеалогічне дерево); дошкільних колективах - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, - скорочення навчального дня, навчання на фізикальне обстеження - 1 р./3 міс. дому, додаткові вихідні дні (при 2. Лабораторні: необхідності) - загальний аналіз крові з підрахунком абсолютної кількості 2. Збалансоване харчування нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./6 міс. та при загостренні інфекційного 3. - постійна профілактика пневмоцистної синдрому пневмонії триметоприм- кальцій та фосфор сироватки крові - 1 р./6 міс.; сульфаметаксозолом (пожиттєво); - рівень паратгормону (при встановленні діагнозу); - антибіотики, протигрибкові, - IgA, M, G сироватки крові - дворазове з інтервалом не менше 2-х протигерпетичні препарати - за тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./рік; показаннями; - підрахунок абсолютної та відносної кількості T- та B-лімфоцитів та - постійна замісна терапія препаратами субпопуляцій - 1 р./рік кальцію та вітаміну Д3; 4. Інструментальні: - щомісячна замісна терапія - Rо-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік; імуноглобулінами. - УЗІ тимусу (при встановленні діагнозу) Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не рідше 1 р./6 міс.: ЛОР, спеціалізованих - за показаннями кардіолог, кардіохірург, генетик (при встановленні діагнозу), пуль 6. Медико-соціальна реабілітація монолог, гастроентеролог, інфекціоніст, фтизіатр

1. Клінічні: подовження ремісії або відсутність прогресування інфекційного синдрому, постійне диспансерне спостереження


синдрому)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Імунодефіцит з карликовістю за 8. рахунок D82.2 коротких кінцівок

1. Клінічні: 1. Режим: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних та вірусних інфекцій, - протипоказано перебування у дитячих їх перебіг), вакцинального анамнезу, реакцій на щеплення, сімейного дошкільних колективах; анамнезу (генеалогічне дерево); - скорочення навчального дня, навчання - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, вдома, додаткові вихідні дні (при фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. необхідності) 2. Лабораторні: 2. Збалансоване харчування - ЗАК з підрахунком к-сті еритр, Hb, нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./6 3. Ацикловір - при вітряній віспі: міс.; - активна антибактеріальна терапія при - IgA, M, G сироватки крові - дворазово з інтервалом не менше 2-х виникненні інфекцій. тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./рік; 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при - визначення популяцій T- та B-лімфоцитів та субпопуляцій - 1 р./рік необхідності) 4. Інструментальні: 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. - Rh-графія кісток (при встановленні діагнозу) спеціалізованих - за показаннями 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не рідше 1 р./6 міс.: ЛОР, 6. Медико-соціальна реабілітація ендокринолог, дерматолог, інфекціоніст, пульмонолог

1. Клінічні: подовження ремісії або відсутність прогресування інфекційного синдрому, постійне диспансерне спостереження


Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного синдрому)

Імунодефіцит внаслідок спадкового 9. дефекту, D82.3 зумовленого вірусом Епштейна-Барра

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних та вірусних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, реакцій на щеплення, сімейного анамнезу (генеалогічне дерево); 1. Режим: - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, - протипоказано перебування у дитячих фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. дошкільних колективах; 2. Лабораторні: - скорочення навчального дня, навчання на - загальний аналіз крові з підрахунком кількості еритроцитів, дому, додаткові вихідні дні (при 1. Клінічні: подовження гемоглобіну, нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./6 міс.; необхідності). ремісії та відсутність - антитіла EBV-EA, EBV-EBNA, анти-VCA-IgG, анти-VCA-IgM (при 2. Збалансоване харчування прогресування інфекційного встановленні діагнозу); 3. Ацикловір - з метою лікування Епштейн- синдрому (пневмоній, отиту) - IgA, M, G сироватки крові - дворазове з інтервалом не менше 2-х Барр вірусної інфекції: 2. Рівень IgG сироватки крові тижнів (при встановленні діагнозу); - антибактеріальна терапія (при > 3 - 4 г/л між введеннями - IgA, M, G сироватки крові 1 р./тиждень перші 3 міс. від початку необхідності) імуноглобулінів замісної терапії та при зміні дози, у подальшому - 1 р./6 міс.; - проведення щомісячної замісної терапії 3. Відсутність прогресування - підрахунок абсолютної та відносної кількості T- та B-лімфоцитів та препаратами імуноглобулінів (в/в ІГ, в/м змін показників зовнішнього субпопуляцій -1 р./рік ІГ). дихання постійне 4. Інструментальні: 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при диспансерне спостереження - Rh-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік; необхідності). Оздоровлення в санаторіях, в - оцінка функції зовнішнього дихання - 1 р./рік; т. ч. спеціалізованих (за показаннями) - УЗІ печінки - 1 р./рік 6. Медико-соціальна реабілітація 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не рідше 1 р./6 міс.: ЛОР, генетик (при встановленні діагнозу), пульмонолог, гематолог, інфекціоніст - консультація в Центрі пересадки кісткового мозку


Імунодефіцит, пов'язаний з 11. іншими значними дефектами

D82.8

синдрому)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Синдром 10. гіперімуноглобу D82.4 ліну E (IgE)

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних та вірусних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, реакцій на щеплення, сімейного 1. Режим: анамнезу (генеалогічне дерево); - протипоказано перебування у дитячих - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, дошкільних колективах; фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. - скорочення навчального дня, навчання на 2. Лабораторні: дому, додаткові вихідні дні (при - загальний аналіз крові з підрахунком абсолютної кількості необхідності). еозинофілів, нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./6 міс.; 2. Збалансоване харчування - IgA, M, G сироватки крові - дворазове з інтервалом не менше 2-х 3. Постійна антибактеріальна профілактика тижнів (при встановленні діагнозу), у подальшому - 1 р./6 міс.; стафілококової інфекції; - загальний IgE сироватки крові - дворазове (при встановленні - протигрибкові препарати (при діагнозу), у подальшому - 1 р./рік; необхідності) - обстеження фагоцитарної ланки, НСТ-тест - 1 р./рік; 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при - баквисів мокротиння та вмісту абсцесів (при необхідності) необхідності). 4. Інструментальні: 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. - Rh-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік; спеціалізованих (за показаннями) - оцінка функції зовнішнього дихання - 1 р./рік 6. Медико-соціальна реабілітація 6. Огляди фахівців (при необхідності) не рідше 1 р./6 міс.: ЛОР, пульмонолог, інфекціоніст, алерголог, хірург

1. Клінічні: подовження ремісії та відсутність прогресування інфекційного синдрому, постійне диспансерне спостереження

В залежності від переважання дефіциту B-клітинної чи T-клітинної ланок імунітету, див. D.80.0 - 80.9 або D.81.0 - 81.9

Покращання показників B і T ланки імунітету. Відсутність проявів інфекційного синдрому, постійне диспансерне спостереження 1 р./рік


D82.9

синдрому)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Імунодефіцит, пов'язаний із значним дефектом, неуточнений


D83

синдромуНеактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Загальний 12. варіабельний імунодефіцит

- загальний аналіз крові з підрахунком абсолютної кількості лімфоцитів та нейтрофілів - 1 р./6 міс. - IgA, M, G сироватки крові дворазове з інтервалом не менше 2-х тижнів (при встановленні діагнозу); - IgA, M, G сироватки крові 1 р./тиждень перші 3 міс. від початку замісної терапії та при зміні дози, 1 р./міс. - у подальшому; - відносної та абсолютної кількості T- та B-лімфоцитів та субпопуляцій - 1 р./рік; - АЛТ, АСТ - 1 р./6 міс. при проведенні замісної терапії; - білкові фракції сироватки крові - 1 р./рік (при неможливості визначення рівнів імуноглобулінів); - обстеження на лямблії - 1 р./рік (при синдромі мальабсорбції); - бак. висів фекалій при проявах діарейного синдрому; - баквисів мокроти з визначенням антибіотикочутливості (при рецидивуючій пневмонії) 4. Інструментальні: - ФГДС, біопсія слизової ШКТ - 1 р./рік; - Rh-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік; - функція зовнішнього дихання 1 р./6 міс.; - аудіометрія - 1 р./6 міс. (при рецидивуючих отитах) 6. Огляди фахівців (при необхідності) не рідше 1 р./рік: пульмонолог, гастроентеролог, ЛОР, інфекціоніст, фтизіатр

Режим: спец. група з фізкультури, скорочення навчального дня, навчання вдома, додаткові вихідні дні (при необхідності) 2. Збалансоване харчування 3. Проведення замісної терапії препаратами 1. Клінічні: подовження імуноглобулінів (в/м ІГ, в/в ІГ) ремісії або відсутність антибактеріальна терапія: прогресування інфекційного - при відсутності замісної терапії (постійно); синдрому (пневмоній, отиту, - при її недостатній ефективності (за 1 - 2 мальабсорбції) тижні до наступного введення 2. Рівень IgG сироватки крові імуноглобулінів); > 3 - 4 г/л між введеннями - при підвищеному ризику розвитку імуноглобулінів інфекційних захворювань (курсами по 1 - 2 3. Відсутність прогресування тижні); змін показників зовнішнього - антилямбліозна терапія - при наявності дихання постійне лямблій диспансерне спостереження 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при рецидивуючій пневмонії та бронхоектатичній хворобі) 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. спеціалізованих, за показаннями 6. Медико-соціальна реабілітація


синдромуНеактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Інші імунодефіцити. Дефект 13. функціональног D84.0 о антигену - 1 лімфоцитиів ЛФА-1

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних інфекцій, їх перебіг), вакцинального анамнезу, сімейного анамнезу (генеалогічне дерево); - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. 2. Лабораторні: - ЗАК з підрахунком абсолютної кількості лімфоцитів, моноцитів та нейтрофілів - 1 р./6 міс. та при загостренні інфекційного процесу; - обстеження фагоцитарної функції, НСТ-тест - 1 р./рік; - баквисів мокротиння та вмісту шкірних язв, абсцесів (при необхідності) 4. Інструментальні: - Rо-графія органів грудної клітки - 1 р./рік 6. Огляди фахівців (при необхідності) - не рідше 1 р./рік: - дерматолог - стоматолог - пульмонолог - ЛОР - інфекціоніст

1. Режим: спец. група з фізкультури, скорочення навчального дня, навчання вдома, додаткові вихідні дні (при необхідності) 2. Збалансоване харчування 3. Активна антибактеріальна терапія при виникненні інфекційного синдрому 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при необхідності) 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. спеціалізованих - за показаннями. 6. Медико-соціальна реабілітація

1. Клінічні: подовження ремісії інфекційного синдрому або відсутність прогресування постійне диспансерне спостереження


D84.1

Інші уточнені 15. імунодефіцитні D84.8 порушення

синдромуНеактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Дефект у 14. системі комплементу

1. Клінічні: - збір анамнезу хвороби (кількість бактеріальних та вірусних інфекцій, 1. Режим: їх перебіг), вакцинального анамнезу, реакцій на щеплення, сімейного - протипоказано перебування у дитячих анамнезу (генеалогічне дерево); дошкільних колективах - загальний огляд, оцінка фізичного розвитку за центільною шкалою, - скорочення навчального дня, навчання фізикальне обстеження - 1 р./6 міс. вдома, додаткові вихідні дні (при 2. Лабораторні: необхідності) 1. Клінічні: подовження - загальний аналіз крові з підрахунком кількості еритроцитів, 2. Збалансоване харчування ремісій інфекційного гемоглобіну, нейтрофілів та лімфоцитів - 1 р./6 міс.; 3. Антибактеріальна профілактика синдрому або відсутність - загальна гемолітична активність сироватки крові (CH50) - 1 р./рік; пневмококової та менінгококової інфекції прогресування, постійне - рівень С3 та С4 компонентів комплементу - 1 р./рік - постійно (при рецидивуючих менінгітах та диспансерне спостереження Інструментальні: сепсисах). - Rh-графія, томографія органів грудної клітки - 1 р./рік 4. Вібраційний масаж, ЛФК (при 6. Огляди фахівців (при необхідності) не рідше 1 р./6 міс.: необхідності) - інфекціоніст 5. Оздоровлення в санаторіях, в т. ч. - пульмонолог спеціалізованих (за показаннями) - ЛОР 6. Медико-соціальна реабілітація - ревматолог

В залежності від переважання дефіциту B-клітинної чи T-клітинної ланок імунітету, див. D.80.0 - 80.9 або D.81.0 - 81.9

Відсутність проявів інфекційного синдрому, постійне диспансерне спостереження


D84.9

синдрому)Неактивна фаза (мінімальні прояви інфекційного

Імунодефіцит неуточнений

ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ Обсяг заходів Перебі Шифр г або N Нозологічна за активн п/п форма за МКХ-10 МКХ- ість 10 проце су 2 3 Інші сальмонельозні A02 інфекції 1. Шигельоз A03 Інші бактеріальні A04 кишкові інфекції

4 Гострий

1

клініко-діагностичних

5

лікувально-профілактичних

6 1. Клінічне обстеження 1. Оральна регідратація 2. Загальний аналіз крові та сечі 2. Антибактеріальна терапія 3. Бактеріологічні дослідження калу при гострому 3. Ентеросорбція періоді. При шигельозі - посів калу в період 4. Пробіотики (симбітер та реконвалесценції, сальмонельозі - посів калу та інші) сечі 1 раз в період реконвалесценції 5. Ферменти, що в своєму

Критерії ефективності. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7 8 1. Ліквідація симптомів захворювання При неефективності терапії в 2. Бактеріологічна санація перші дні чи погіршенні стану калу, сечі госпіталізація 3. Диспансерне спостереження протягом 3-х місяців


2.

Хронічний B18 вірусний гепатит

Хронічний, Фаза реплікації вірусу

Вірусні та інші уточнені кишкові A08 інфекції Діарея та гастроентерит здогадно A09 інфекційного походження

4. Копрограма складі не містять компонентів 5. Огляд педіатра чи дитячого інфекціоніста жовчі кожного дня до стабілізації стану 6. Огляд ЛОР, хірурга та ін. за показаннями 1. Клінічне обстеження під час противірусної терапії 1 раз у 2 тижні і після її закінчення протягом 2 років 1 раз на місяць 2. При відсутності противірусної терапії - 1р./6 1. Хворі з клінічними проявами місяців активного запального процесу в Обов'язкова 3. Загальний аналіз крові 1 раз на 2 тижні під час печінці і декомпенсації (жовтуха, 1. Диєтотерапія (5 - 5а стіл за противірусної терапії і 1 раз на міс 2 роки після неї інтоксикація, диспепсичний, Певзнером). 4. При відсутності противірусної терапії - 1р/6 міс. геморагічний синдроми та інші) 2. Препарати альфа5. Біохімічне дослідження крові (рівень АЛТ) 1 раз госпіталізуються до інфекційного інтерферону; у 2 тижні під час противірусної терапії і 1 раз на стаціонару 3. Ламівудин при вірусному 1. Ліквідація симптомів місяць 2 роки після неї; протеїнограма, 2. При погіршенні стану хворого гепатиті B; захворювання. холестерин, лужна фосфатаза - 1 раз на місяць показана госпіталізація 4. Комбінована терапія 2. Нормалізація біохімічних перші 3 місяці лікування, потім - 1 раз на 3 - 6 міс. 3. Противірусна терапія вірусного гепатиту C альфа- показників (активність АЛТ, При відсутності противірусної терапії визначення призначається у спеціалізованих інтерфеоном з рибавірином лужна фосфатаза, холестерін, рівня АЛТ 1 раз на 6 місяців гепатологічних центрах і дозволена після 18 років. рівень білку та інші); 7. Визначення рівня тіреотропного гормону (ТТГ) проводиться перші 2 тижні у Допоміжна 3. Елімінація вірусу гепатиту в крові кожні 6 місяців лікування спеціалізованих інфекційних 1. Ентеросорбенти; 4. Диспансерне спостереження 8. Визначення HasAg, HBeAg анти-HBe антитіла, стаціонарах 2. Антиоксиданти (вітамін E та протягом 2 років після ДНК HBV при вір.геп. B та PHK HCV при 4. Спостереження за хворим після інші); проведення терапії при умовах вірусному гепатиті C - 1 р. на 3 міс. під час виписки з інфекційного 3. Ферментотерапія; ремісії противірусної терапії і 2 роки після неї стаціонару та при хронічному 4. Пробіотики (Симбітер та 9. УЗД органів черевної порожнини - 1 раз у 3 гепатиті в інтегративній фазі інші); місяці під час противірусної терапії і 1 раз у 6 здійснюється в дитячій поліклініці 5. Гепатопротектори; місяців 2 роки після неї лікарем-інфекціоністом разом з 6. Препарати 10. При відсутності противірусної терапії - 1 раз на лікарем-гастроентерологом урсодезокихолієвої кислоти. 6 місяців 5. Біопсія печінки проводиться у 11. Біопсія печінки до початку противірусної спеціалізованих центрах терапії (по можливості) 12. При відсутності противірусної терапії повторна біопсія печінки через 4 - 6 років (по можливості)


B02 B05 B06 B08 (з виклю чення м B08.0 B08.0 B08.1) B09

B26

B27 J00J06

Фаза інтеграції вірусу B01

Гострий

3. Вітряна віспа (vare-cella) Оперізувальний лишай (herpes zoster) Kip Краснуха (корова) Інші вірусні інфекційні хвороби, які характеризуютьс я ушкодженнями шкіри та слизових оболонок, не класифіковані в інших рубриках Неуточнена вірусна інфекція, яка характеризується ушкодженням шкіри та слизових оболонок Епідемічний паротит Інфекційний мононуклеоз

1. Клінічне обстеження не рідше 1 разу на 6 міс. 2. Загальний аналіз крові, сечі - 1 раз у 6 місяців 3. Визначення активності АЛТ 1 раз у 6 місяців 4. Визначення HBsAg, HBeAg анти HBe антитіл, ДНК HBV при вірусному гепатиті B та PHK HCV при вірусному гепатиті C 1 раз у 6 місяців 5. УЗД ОЧП 1 раз у 6 місяців 6. Біопсія печінки (по можливості)

1. Клінічне обстеження кожного дня до стабілізації 1. Противірусна терапія стану (ремантадин, інтерферон, 2. Загальний аналіз крові, сечі. При інфекційному індуктори інтерферону та мононуклеозі - 1 раз на тиждень загальний аналіз інші). При оперізуючому крові лишаї - ацикловір. 3. ЕКГ (при необхідності) 2. Оральна дезінтоксикаційна 4. Рентгенографія легень (при необхідності) терапія. 5. Вірусологічні дослідження слизу з ротоглотки - 3. Імуномодулююча терапія при ГРВІ (рослинні адаптогени). 6. Огляд ЛОР, невролога та інші (за необхідністю) 4. Десенсибілізуюча терапія. 7. При ангіні - мазок на BL в перший день 5. При інфекційному звернення за медичною допомогою мононуклеозі з синдромом 8. Консультація дерматовенеролога, дитячого гострого тонзиліту гінеколога (за показаннями) антибактеріальна терапія. 6. Вітамінотерапія. 7. При інфекціях, які ускладнені бронхітом, пневмонією легкою формою, ангіною, показана антибактеріальна терапія. 8. Симптоматична терапія.

1. Дієта: стіл 5 по Певзнеру 2. Гепатопротектори 3. Есенціальні фосфоліпіди 4. Антиоксиданти (вітамін E та інші) 5. Препарати урсодезоксихолієвої кислоти

1. Ліквідація симптомів захворювання. 2. Нормалізація лабораторних показників. 3. Підлягають диспансерному спостереженню протягом 1-го місяця.

При відсутності ефекту від лікування, погіршенні стану та приєднанні ускладнень госпіталізація. Епідемічний паротит з менінгітом, панкреатитом, орхітом підлягають госпіталізації


Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів Грип, спричинений ідентифікованим вірусом грипу

J10

J11

5.

Кашлюк (легкі форми)

A37

Скарлатина

A38

Стрептококова септименція

A40

Гострий тонзиліт J03 (легкі форми)

Гострий

4.

1. Клінічне обстеження кожного дня до стабілізації 1. Антибактеріальна терапія. стану 2. Аеротерапія. 2. ЗАК не менше 2 раз, загальний аналіз сечі 3. Відхаркуючі препарати. 3. Бактеріологічне дослідження слизу зіву на 4. Десенсибілізуюча терапія. кашлюкову паличку 5. Вітамінотерапія. 4. Рентгенографія легень (при необхідності) 6. Симптоматична терапія

Гострий

Грип, вірус не ідентифікований

1. Клінічне обстеження кожного дня до стабілізації 1. Антибактеріальна терапія стану 2. Десенсибілізуюча терапія 2. Загальний аналіз крові, сечі не менше 2 разів 3. Вітамінотерапія. 3. ЕКГ 4. Дезінтоксикаційна терапія 4. При ангіні - мазок зіву на BL 5. Симптоматична терапія

1. Ліквідація симптомів захворювання. 2. Нормалізація лабораторних При ускладненому перебігу показників госпіталізація 3. Підлягають диспансерному спостереженню протягом 1-го місяця 1. Ліквідація симптомів захворювання. 2. Нормалізація лабораторних показників При ускладненому перебігу 3. Диспансерному госпіталізація спостереженню не підлягає при відсутності змін в серцевосудинній та сечостатевій системі


Z21

Аскаридоз

B77

8. Трихіуріаз

B79

Ентеробіоз

B80

Ремісія після стаціонарного лікування Ремісія

Безсимптомне носійство вірусу 7. імунодефіциту людини [ВІЛ]

Гострий

Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту 6. людини (ВІЛ), B20 яка проявляється інфекційними та паразитарними хворобами

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові, сечі 1 раз на місяць дітям до 6 міс., в подальшому 1 раз на рік за показаннями. 3. Визначення імуноглобулінів крові 1 раз у 6 міс. дітям до року 4. Визначення CD4+,CD8+ - 1 раз у 1 - 3 - 6 - 12 місяців в залежності від стану та категорії хворого 5. Нейросонографія на першому році життя - 1 раз у 6 міс. 6. Аналіз калу на я/г. 7. Додаткові обстеження згідно з перебігом хвороби (рентгенографія та інші) 8. Огляд 1 раз на рік стоматологом, неврологом, офтальмологом, отоларингологом. Іншими спеціалістами - за показаннями

1. Специфічна антиретровірусна терапія при наявності клінічних ознак 1. Своєчасне направлення на захворювання (категорія B, C) III рівень. та імуносупресії. 2. Подовження ремісії 2. Профілактика та лікування 3. Постійне диспансерне опортуністичних інфекцій. спостереження 3. Загальнозміцнююча терапія. 4. Вітамінотерапія.

1. Стаціонарна медична допомога надається за умови виявлення ознак прогресування ВІЛінфекції/СНІДу дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, та хворих на СНІД - на обстеження і лікування, незалежно від клініки, направляються на III рівень 2. ВІЛ-інфіковані без клінічних ознак хвороби - обов'язкова госпіталізація 2 рази на рік 3. ВІЛ-інфіковані з клінічними ознаками захворювання госпіталізація 2 рази на рік 4. ВІЛ-інфіковані з опортуністичними інфекціями госпіталізація при загостренні чи прогресуванні опортуністичних інфекцій

1. Відсутні прогресування ВІЛ1. Клінічний огляд. інфекції та опортуністичних 2. Загальний аналіз крові, сечі 1 раз на місяць інфекцій. дітям до 6 міс., аналіз калу на я/г. 1. Хворим на СНІД 2. Постійний диспансерний 3. Визначення анти-ВІЛ антитіл - 1 раз у 3 місяці специфічна антиретровірусна нагляд. дітям до 18 міс. терапія 3. При зникненні анти ВІЛ1. При збереженні антитіл та 4. Визначення імуноглобулінів крові 1 раз на 6 2. Профілактика та лікування антитіл до 18 міс. життя наявності клінічної картини місяців дітям до року. опортуністичних інфекцій зняття з обліку. госпіталізація 5. Визначення CD4+, CD8+ 1 раз на 1-3-6-12 міс. 3. Загальнозміцнююча терапія. 4. При збереженні анти ВІЛ6. НСГ на першому році життя - 1 раз на 6 місяців. 4. Вітамінотерапія антитіл та відсутності клініко7. Додаткові обстеження згідно з перебігом лабораторних ознак СНІДу хвороби. клініко-лабораторне обстеження 2 рази на рік. 1. Огляд педіатра на початку захворювання, після курсу лікування та через 3 тижні після лікування. 2. Загальний аналіз крові та сечі. 1. Ліквідація симптомів 1. Призначення 3. Дослідження калу чи зскрібу (при ентеробіозі) із захворювання та ускладнень протигельмінтних препаратів. слизової оболонки ануса на гельмінти та їх яйця: 2. Відсутність гельмінтів та їх При необхідності призначаються 2. Десенсібілізуюча терапія на початку захворювання та не менше 3 разів з яєць у досліджуємому повторні курсолікування в умовах (при показаннях). інтервалом 5 днів через 3 тижні після курсу матеріалі стаціонару 3. Індивідуальні гігієнічні лікування. 3. Диспансерному процедури. 4. При лямбліозі, крім аналізу калу, додатково спостереженню не підлягає досліджують жовч на наявність цист лямблій: на початку та через 3 тижні після лікування.


ДИТЯЧА КАРДІОРЕВМАТОЛОГІЯ

1

Перебіг або активність процесу

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

Шифр за МКХ-10

N з/п

клініко-діагностичних

2

3

4

Клас IX "ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ"

Ревматичні хвороби I05 мітрального клапану Ревматичні хвороби I06 аортального клапану

Ревматичні хвороби тристулкового I07 клапану

Ураження декількох I08 клапанів

Неактивна фаза

Хронічні ревматичні I05 хвороби серця I09

1.

Обсяг заходів

лікувально-профілактичних

5 Вторинна профілактика рецидивів біциліном Анамнез. Скарги, оцінка - 5 або бензтинбензилпеніциліном та НПЗП загального стану, стану (при ваді серця - не менше ніж 5 років). серцево-судинної системи При рецидивуючому перебігові процесу (зменшення чи наростання НПЗП призначаються 10-денними курсами змін з боку серця та судин, щомісячно у сукупності із призначенням характер шуму, кардіалгій, хінолонових препаратів - 12-18 міс. наявність задишки). Оцінка Дотримання режиму. Раціональне стану мигдаликів, зубів, харчування. Аерація. Вітамінотерапія. навколоносових пазух. Додатковий вихідний день (за показаннями). ЕКГ, КГ, пульсометрія, Лікування ангін із застосуванням АБ засобів. вимірювання АТ, термометрія, Санація хронічних вогнищ інфекції. При клінічний аналіз крові та сечі, наявності ознак хронічної серцевої біохімічні дослідження недостатності (стадія компенсації) гострофазових показників - курси інотропних препаратів (серцеві (протеїнограма, СРБ, глікозиди, трофічні дози) під контролем ЕКГ, серомукоїди, сіалова к-та, сечогінні, інгібітори АПФ. ДФА, азот сечовини, сечовина, 2 рази/рік призначення курсів креатинін, електроліти) та кардіометаболітів (мілдронат, рибоксин і ін.) імунологічні дослідження За умови неактивності процесу - санаторно(титр АСЛО, АСГ, АСК) - 2 курортне лікування у спеціалізованих рази на рік. місцевих санаторіях та санаторіях АР Крим. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік, Загартовуючі процедури, заняття ЛФК. за показаннями - частіше. При ваді серця та серцевій недостатності Рентгенографія органів індивідуальне навчання. грудної порожнини за Заняття фізкультурою: після атаки: на показаннями. першому році - звільнення, на другому -

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

6

7

Відсутність повторних ревмоатак. Відсутність клініко-лабораторних ознак активності запального процесу. Відсутність ознак серцево-судинної недостатності. При Зменшення частоти захворюваності ангінами та ГРІ. рецидивуючом Відсутність ознак формування вад серця. у перебігові Адаптація до фізичних навантажень. ревматичного Відповідні вікові терміни для строку диспансерного процесу, спостереження (до 18 р.). прогресії Педіатр, кардіоревматолог - після ревмоатаки ознак серцевощомісячно протягом кварталу, потім - 1 раз на судинної квартал. недостатності При збереженні активності процесу, при безперервно- - стаціонарне рецидивуючому перебігові та вадах серця із ознаками лікування, серцевої недостатності - за показаннями, кратність направлення оглядів індивідуальна. до Інституту За умови наявності набутої вади серця кардіохірург - ССХ АМН 1 раз на рік. За необхідності - частіше. України для Отоларинголог, стоматолог - 1 раз на рік. вирішення Після перенесеної ангіни або ГРІ педіатр та питання щодо кардіоревматолог спостерігають дитину щотижнево протезування протягом місяця з контролем клініко-біохімічних та ураженого інструментальних показників. клапану Підстава для зняття з обліку - досягнення вищезазначеного віку при стійкій відсутності клініколабораторних ознак активності запального процесу.


I09

2.

Хворі із групи ризику по захворюванню на ревматизм J35.0 (тонзилогенна інтоксикація, в тому числі з міокардіодистрофією)

Хвороби, що характеризуються підвищеним АТ Есенціальна (первинна) гіпертензія Гіпертензивна хвороба серця 3. (гіпертонічна хвороба з переважним ураженням серця) Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням нирок

Хронічний перебіг

Хронічний тонзиліт (стан після тонзилектомії)

Оцінка адаптації ССС до фізичних навантажень.

I10 I15 I10

I11

I12

Хронічний перебіг

Інші ревматичні хвороби серця

підготовча група за умови нормалізації При сформованій ваді серця - вторинна профілактика показників функціонування серцево-судинної ревматизму проводиться пожиттєво. системи. Відсутність клінічних ознак ревматизму. Анемнез. Скарги, оцінка Відсутність клініко-лабораторних ознак активності загального стану, стану Первинна профілактика ревматизму запального процесу. серцево-судинної системи. Санація хронічних вогнищ інфекції. Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та Оцінка стану мигдаликів, Сезонна профілактика біциліном - 5 або ЕхоКГ. Відсутність лабораторних ознак зубів, наколоносових пазух. бензатинстрептококової інфекції. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, бензилпеніциліном (за показаннями). Постійне диспансерне спостереження за дітьми з вимірювання АТ, термометрія, Вторинна профілактика інфекційного хронічним тонзилітом. клінічний аналіз крові та сечі, ендокардиту антибактеріальними засобами. Огляд педіатра, кардіоревматолога, ЛОР, біохімічні дослідження Щеплення показані. стоматолога - 2 рази на рік, невролога - 1 раз на рік. гострофазових показників Дотримання режиму праці і відпочинку, Після перенесеної ангіни або ГРІ педіатр та (протеїнограма, СРБ, раціональне харчування. Аерація. кардіоревматолог спостерігають дитину 1 раз на серомукоїди, сіалова к-та, Вітамінотерапія. тиждень протягом місяця. ДФА, азот сечовини, сечовина, Після перенесеної ангіни - заняття Зняття з обліку через 6 міс. після тонзилектомії за креатинін, електроліти) та фізкультурою у підготовчій групі протягом 3 умов стійкої нормальної температури тіла, відсутності імунологічні дослідження міс., далі - звичайний руховий режим. клініко-лабораторних ознак активності запального (титр АСЛО) - 1 раз на рік. процесу та проявів інтоксикаційного синдрому. Анамнез. Скарги, оцінка Дотримання режиму праці і відпочинку, Зменшення або відсутність ознак артеріальної загального стану, стану СС та раціональне харчування. Аерація. гіпертензії та цереброваскулярних порушень. НС. При кожному огляді Вітамінотерапія. Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної, пульсометрія, вимірювання За показаннями - призначення гіпотензивних ниркової недостатності. При прогресії АТ, оцінка термометрії. препаратів (спазмолітики, бета-блокатори, Адаптація до фізичних навантажень. гіпертензії та ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз інгібітори Постійне диспансерне спостереження. появі крові та сечі 2 рази на рік, за АПФ та інші) з урахуванням рівня Огляд педіатра, кардіоревматолога - 1 раз на рік при ускладнень показаннями - повторні. підвищення АТ і його постійності. відсутності ускладнень, 1 раз на 3 місяці - при направлення Стан очного дна при кожному Седативні і немедикаментозні засоби наявності ускладнень (серце, нирки, ЦНС). до огляді. ЕхоКГ, ДехоКГ, УЗД (фітотерапія). Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 2 рази спеціалізовано нирок - 1 раз на рік, за Санація хронічних вогнищ інфекції. на рік, за показаннями - частіше. го відділення показаннями повторні. Психотерапія. Нефролог, кардіохірург, ендокринолог, інші обласної БХ дослідження При вторинній артеріальній гіпертензії спеціалісти - за показаннями. дитячої гострофазових показників лікування основного захворювання. Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, лікарні (протеїнограма, С-РБ, Спеціальна фізкультурна група. кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні протягом місяця. серомукоїди, сіалова к-та, При вторинній АГ - звільнення від фізичного Зняття з обліку через 2 роки після стійкої нормалізації ДФА) та рівень азоту, навантаження. АТ та за умов відсутності ураження серця та інших


I15 I20 I25

Стенокардія

I20

Хронічна ішемічна хвороба серця

I25

4.

Легеневе серце і порушення легеневого кровообігу

I26 I28

Інші форми легенево-серцевої недостатності

I27

5.

Хронічний перебіг

Ішемічна хвороба серця

I13

Хронічний перебіг

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з переважним ураженням серця і нирок Вторинна гіпертензія

сечовини, креатиніну - 1 р/рік, Протипоказана праця на сонці. органів-мішеней. У інших випадках з обліку не за показаннями - повторні. При вторинній злоякісній АГ - індивідуальне знімаються. При вторинній артеріальній навчання. гіпертензії - обстеження Тривалість спостереження при вторинній АГ функціонального Анамнез. Скарги, стану оцінкатієї чи постійно. Дотримання режиму праці і відпочинку, загального стану, стану ССС. раціональне харчування. Аерація. При кожному огляді Зменшення ознак коронарної недостатності, частоти Вітамінотерапія. пульсометрія, вимірювання ангінальних нападів. За показаннями - призначення АТ. Зменшення або відсутність ознак артеріальної коронаролітиків, нітропрепаратів, ЕКГ, ЕКГ-проби, ФКГ, гіпертензії. кардіометаболітів, засобів, нормалізуючих клінічний аналіз крові та сечі Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та ліпідний обмін, гіпотензивних препаратів 2 рази на рік, за показаннями ЕхоКГ. (спазмолітики, бета-блокатори, інгібітори повторні. Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної АПФ, інші) з урахуванням супутнього Стан очного дна при кожному недостатності. підвищення АТ і його постійності. огляді. ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз Адаптація до фізичних навантажень. Профілактика ожиріння та шкідливих звичок на рік, за показаннями Педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 3 місяці з (паління, вживання алкоголю) повторні. обов'язковим оглядом на період іспитів, за Седативні і немедикаментозні засоби. Санація Біохімічні дослідження показаннями - частіше. хронічних вогнищ інфекції. гострофазових показників Оториноларинголог, офтальмолог, невролог - 2 рази Санаторно-курортне лікування у (протеїнограма, СРБ, на рік, за показаннями - частіше. спеціалізованих санаторіях (місцевий, серомукоїди, сіалова к-та, Нефролог, кардіохірург, ендокринолог, інші обласний рівень). ДФА) та рівень ліпідів, азоту спеціалісти за показаннями. Психотерапія. сечовини, креатиніну - 1 раз на Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, Спеціальна фізкультурна група із звільненням рік, за показаннями повторні. кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні протягом місяця. від фізичного навантаження. Після перенесеної ангіни, ГРІ Дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються. Протипоказана праця на сонці. необхідний контроль за усіма За показаннями індивідуальне навчання. показниками. Анамнез. Скарги, оцінка Дотримання режиму праці і відпочинку, Зменшення або відсутність ознак легеневої загального стану, стану раціональне харчування. Аерація. гіпертензії. серцево-судинної та Вітамінотерапія. За показаннями Зменшення або відсутність ознак ССН. Відсутність респіраторної систем. При призначення гіпотензивних препаратів клініко-лабораторних ознак активності запального кожному огляді (спазмолітики, бета-блокатори, інгібітори процесу. пульсометрія, вимірювання АПФ, інші препарати) з урахуванням рівня Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та АТ, оцінка термометрії. легеневої гіпертензії і його постійності. ЕхоКГ. ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз Седативні та немедикаментозні засоби. Адаптація до фізичних навантажень. крові та сечі 2 рази на рік, за Санація хронічних вогнищ інфекції. Відсутність прогресування та виходу на інвалідність. показаннями - повторні. Психотерапія Постійне диспансерне спостереження ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз на рік, При вторинній легеневій гіпертензії Огляд педіатра, кардіоревматолога - 1 раз на 3 міс., за за показаннями повторні. лікування основного захворювання. показаннями - частіше.

При прогресії серцевосудинної недостатності та гіпертензії направлення до спеціалізовано го відділення обласної дитячої лікарні чи кардіохірургіч ного центру

При прогресії легеневої гіпертензії та серцевосудинної недостатності - направлення до спеціалізовано го відділення обласної дитячої


Первинна легенева I27.0 гіпертензія

Кіфосколіотична хвороба серця

Інші хвороби легеневих судин

I27.1

I28

6. Інші хвороби серця

Інші хвороби перикарда

Хронічний адгезивний перикардит Хронічний конструктивний перикардит

I30 I52

I31

I31.0 I31.1

Санаторно-курортне лікування за показаннями. Спеціальна фізкультурна група. При прогресії ЛГ - звільнення від фізичного навантаження. Протипоказана праця на сонці. За показаннями - індивідуальне навчання. Тривалість спостереження - постійно.

Рентгенографія ОГК за показаннями лікарні чи Біохімічні дослідження гострофазових показників кардіохірургіч (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ного центру ДФА) та рівень азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями - повторні. При вторинній легеневій гіпертензії - обстеження функціонального стану тієї чи іншої системи (легені, нирки, ендокринна система, ЦНС тощо). Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за Анамнез. Скарги, оцінка Характер та періодичність лікування суворо Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної При прогресії загального стану, стану індивідуальні. недостатності. легеневої серцево-судинної системи. Дотримання режиму. Аерація. Раціональне Відсутність септичних ускладнень. гіпертензії та ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, харчування. Вітамінотерапія. Санація хрон. Відсутність клініко-лабораторних ознак активності серцевовимірювання АТ, оцінка вогнищ інфекції. Вторинна профілактика запального процесу. судинної термометрії, клінічний аналіз інфекційного ендокардиту АБ засобами. Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та недостатності крові та сечі 2 рази на рік, за При наявності ознак хронічної серцевої ЕхоКГ. - направлення показаннями - повторні. недостатності (стадія компенсації) - курси Відсутність прогресування та виходу на інвалідність. до ЕхоКГ - 2 рази на рік, за інотропних препаратів (серцеві глікозиди Адаптація до фізичних навантажень. спеціалізовано показаннями повторні. трофічні дози), сечогінні засоби, інгібітори Постійне диспансерне спостереження. го відділення Біохімічні дослідження АПФ під контролем ЕКГ та АТ. Огляд педіатра, кардіоревматолога - протягом перших обласної гострофазових показників За показаннями - 2 рази / рік призначення 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, дитячої (протеїнограма, С-РБ, курсів кардіометаболітів (фосфаден, потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому лікарні чи серомукоїди, сіалова к-та, мілдронат, рибоксин та інші). - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. кардіохірургіч ДФА) - 2 рази на рік, за Лікування ангін із застосуванням АБ-терапії. Кардіохірург - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. ного центру показаннями повторні. За показаннями лікування у спец. санаторії Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за Рентгенографія органів (місцевий та обласний рівень). показаннями - частіше. грудної порожнини - за ЛФК, при відсутності ознак НК заняття у Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр,


7.

Інші хвороби серця

I30 I52

Неревматичні ураження мітрального клап.

I34

Недостатність мітрального клап.

I34.0

Пролапс I34.1 мітрального клап. Неревматичний I34.2 стеноз мітрального клапану

діагнозу Хронічний Після встановлення перебіг, відсутність активності запального

Інші уточнені I31.8 хвороби перикарда

показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками

спеціальній фізкультурній групі. Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням НК, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня. За показаннями індивідуальне навчання. Тривалість спостереження - постійно.

кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні. Зняття з обліку (за узгодженням з кардіохірургом) не раніше як через 3 роки при сприятливому перебігові, відсутності ознак хронічної серцевої недостатності, в інших випадках не знімаються.

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, клінічний аналіз крові (обов'язково згортуваність та рівень тромбоцитів крові) та сечі 2 рази на рік, за показаннями повторні. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями повторні. Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, СРБ, серомукоїди, сіалова к-та,

Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні. Дотримання режиму. Аерація. Раціональне харчування. Вітамінотерапія. Санація хрон. вогнищ інфекції. При малих оперативних втручаннях - вторинна профілактика інфекційного ендокардиту при наявності мітральної (трикуспідальної) регургітації. При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) курси інгібіторів АПФ, сечогінних, інотропних препаратів під контролем ЕКГ та АТ. При наявності стрептококової інфекції, ризику розвитку ревматизму - профілактика біциліном - 5 або бензатинбензилпеніциліном; весною і восени

Відсутність септичних ускладнень. При прогресії Відсутність клініко-лабораторних ознак активності серцевозапального процесу. судинної Відсутність стрептококової інфекції. недостатності Зменшення ступеня пролабування або відсутність - направлення ускладнень. до Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та спеціалізовано ЕхоКГ. го відділення Відсутність прогресування та виходу на інвалідність. обласної Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної дитячої недостатності. лікарні чи Адаптація до фізичних навантажень. кардіохірургіч Постійне диспансерне спостереження. ного центру Огляд педіатра, кардіоревматолога - протягом перших 4 місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, потім - протягом року - 1 раз на квартал, у


Хронічний перебіг, відсутність активності запального процесу

Інші неревматичні ураження I34.8 мітрального клап. Неревматичні ураження I35 аортального клап. Аортальний I35.0 (клапанний) стеноз Аортальна (клапанна) I35.1 недостатність Аортальний (клапанний) стеноз з I35.2 недостатністю Інші ураження I35.8 аортального клап. Неревматичні ураження I36 тристулкового клап. Неревматичний стеноз I36.0 тристулкового клап. Неревматична недостатність I36.1 тристулкового клап. Неревматичний стеноз I36.2 тристулкового клап. з недостатністю Інші неревматичні ураження I36.8 тристулкового клап. Ураження клап. I37 легеневого стовбура Стеноз клапану I37.0 легеневого стовбура Недостатність клапану легеневого I37.1 стовбура Стеноз клапану I37.2 легеневого стовбура з недостатністю

ДФА) - 1 раз на рік, за показаннями повторні. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль бактеріємії та за усіма показниками.

- курси НПЗП. подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. За показаннями - 2 рази на рік призначення При наявності вади серця - кардіохірург - 2 рази на курсів кардіометаболітів (фосфаден, рік, за показаннями - частіше. мілдронат, рибоксин), вегетотропних та Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за седативних засобів. показаннями - частіше. Лікування ангін із застосуванням Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, антибактеріальної терапії. кардіоревматолог - 1 раз на тиждень протягом ЛФК, при відсутності ознак недостатності першого місяця після хвороби. кровообігу заняття у спеціальній При наявності вади серця та хронічної серцевої фізкультурній групі. недостатності дитячим кардіоревматологом з обліку При "німих" ПМК і гемодинамічно не знімаються. незначимих формах ПМК - звичайний При "німих" ПМК і гемодинамічно незначних формах руховий режим. ПМК - 3 роки з моменту встановлення діагнозу. Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії. За показаннями лікування у спеціалізованому санаторії. Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня. За показаннями - індивідуальне навчання.


I30 I52

Ендокардит, клапан I38 8. не уточнений (перенесений)

Ендокардит і ураження клапанів серця при хворобах, I39 класифікованих в інших рубриках

Хронічна ССН

Інші хвороби серця

перебігХронічний діагнозуПісля встановлення

Інші ураження клапану легеневого I37.8 стовбура Дотримання режиму. Аерація. Раціональне Відсутність клініко-лабораторних ознак активності харчування.Вітамінотерапія. Вторинна запального процесу. профілактика ендокардиту при "малих" Відсутність септичних ускладнень. хірургічних втручаннях. Характер та Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної Анамнез. Скарги, оцінка періодичність лікування суворо недостатності. загального стану, стану індивідуальні. При наявності стрептококової При появі Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та серцево-судинної системи, інфекції, ризику розвитку ревматизму лихоманки та ЕхоКГ. ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, профілактика біциліном-5 або ознак Відсутність прогресування та виходу на інвалідність. вимірювання АТ, оцінка бензатинбензилпеніциліном; весною і восени інтоксикації, Адаптація до фізичних навантажень. термометрії, клінічний аналіз - курси НПЗП. Санація хронічних вогнищ прогресії Постійне диспансерне спостереження. крові (обов'язково інфекції. При наявності ознак ХСН (стадія серцевоПедіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 згортуваність та рівень компенсації) - курси інотропних препаратів судинної місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, тромбоцитів крові) та сечі 2 (серцеві глікозиди трофічні дози), сечогінні недостатності потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому рази на рік, за показаннями - засоби, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та - направлення - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. повторні. АТ. За показаннями - 2 рази/рік призначення до Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, курсів кардіометаболітів (фосфаден, спеціалізовано бактеріємії та за усіма показниками. за показаннями - повторні. мілдронат, рибоксин). Лікування ангін із го відділення При наявності вади серця - кардіохірург - 1 раз на рік, Біохімічні дослідження застосуванням АБ терапії. За показаннями обласної за показаннями - частіше. гострофазових показників лікування у спеціалізованому санаторії дитячої Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за (протеїнограма, С-РБ, (місцевий, обласний, державний рівень). лікарні чи показаннями - частіше. серомукоїди, сіалова к-та, ЛФК, при відсутності ознак НК - заняття у кардіохірургіч Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, ДФА) - 2 рази на рік, за спеціальній фізкультурній групі. ного центру кардіоревматолог - 1 раз на тиждень протягом показаннями - повторні. Вирішення питання щодо режиму учбового першого місяця після хвороби. процесу - індивідуально з урахуванням НК, Дітям, що вилікувалися від ендокардиту, проводиться додатковий вихідний день, скорочення вторинна профілактика ендокардиту при "малих" тривалості учбового дня. За показаннями хірургічних втручаннях. індивідуальне навчання.


9.

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 I99

Гострий міокардит

I40

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи. При кожному огляді - ЕКГ, ФКГ, вимірювання АТ, оцінка термометрії. Клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за показаннями повторні. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 1 раз на рік, за показаннями повторні. Біохімічні дослідження гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ДФА) - 2 рази на рік, за показаннями повторні. Рентгенографія органів грудної порожнини - за показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ

Дотримання режиму. Раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія. Характер та періодичність лікування суворо індивідуальні. При наявності стрептококової інфекції, ризику розвитку ревматизму профілактика біциліном-5 або бензатинбензилпеніциліном; весною і восени - курси НПЗП. При хронічному перебігові процесу - НПЗП призначаються 10-денними курсами щомісячно у сукупності із призначенням хінолонових препаратів - 12 18 міс.). Санація хронічних вогнищ інфекції. При наявності ознак хронічної серцевої недостатності (стадія компенсації) - курси інотропних препаратів (серцеві глікозиди трофічні дози), сечогінні засоби, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ та АТ. За показаннями - 2 рази/рік курси кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин). Лікування ангін із застосуванням антибактеріальної терапії.

Зменшення або відсутність ознак серцево-судинної При прогресії недостатності. серцевоВідсутність клініко-лабораторних ознак активності судинної запального процесу. недостатності Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та направлення ЕхоКГ. Відсутність прогресування та виходу на до інвалідність. спеціалізовано Адаптація до фізичних навантажень. го відділення Постійне диспансерне спостереження. обласної Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 дитячої місяців після виписки із стаціонару - 1 раз на місяць, лікарні потім протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. Оториноларинголог, стоматолог - 1 раз на рік, за показаннями - частіше. Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні. Зняття з обліку через 1 рік після перенесенного гострого міокардиту за умов відсутності клінічних ознак серцевої недостатності, стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу,


виписки з стаціонару, Хронічний перебіг Хронічна серцево-судинна

Міокардит при хворобах, класифікованих в I41 інших рубриках (після перенесеного міокардиту)

необхідний контроль за усіма За показаннями лікування у спеціалізованому змін на ЕКГ та ЕхоКГ. В інших випадках не показниками. санаторії (місцевий, обласний, державний знімаються. рівень). ЛФК, при відсутності ознак недостатності кровообігу заняття у спеціальній фізкультурній групі, потім підготовча, при задовільній адаптації до фізичного навантаження - основна група. Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня, при сприятливому перебігові на 2-му році хвороби - режим звичайний.


10. Кардіоміопатія

I42

Кардіоміопатії при хворобах, класифікованих в інших рубриках I43 (тонзилогенна, ендокринно-обміна, метаболічна тощо) 11. Інші не уточнені I95 хвороби системи I99 кровообігу Блокади передсердношлуночкова та лівої I44 ніжки передсердношлункового пучка (Гіса) Інші порушення провідності Пароксизмальна тахікардія Фібриляція та тріпотіння передсердь

Хронічний перебіг

I95 I99

I45 I47 I48

ХССН

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

Характер та періодичність лікування суворо Зменшення або відсутність ознак ССН. Анамнез. Скарги, оцінка індивідуальні. Вторинна профілактика Відсутність клініко-лабораторних ознак активності загального стану, стану інфекційного ендокардиту. Дотримання запального процесу. серцево-судинної системи. режиму. Аерація. Раціональне харчування. Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та При кожному огляді - ЕКГ, Вітамінотерапія. Санація хронічних вогнищ ЕхоКГ. Відсутність прогресування та виходу на ФКГ, пульсометрія, інфекції. При наявності ознак ХСН(стадія інвалідність. Адаптація до фізичних навантажень. вимірювання АТ, оцінка При прогресії компенсації) - курси інотропних препаратів, Постійне диспансерне спостереження. термометрії. Клінічний аналіз серцевосечогінні, інгібітори АПФ під контролем ЕКГ Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 4 міс. крові та сечі 2 рази на рік, за судинної та АТ. За показаннями - 2 р/рік курси після виписки із стаціонару - 1 раз на міс., потім показаннями - повторні. недостатності кардіометаболітів (фосфаден, мілдронат, протягом року - 1 раз на квартал, у подальшому - 2 ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 рази на рік, - направлення рибоксин). Лікування ангін із застосуванням рази на рік, за показаннями - частіше. Кардіохірург - 1 за показаннями - повторні. до АБ терапії. За показаннями лікування у раз/рік, за показаннями частіше. ЛОР, стоматолог - 2 Біохімічні дослідження спеціалізовано спеціалізованому санаторії. Щеплення рази/рік, за показаннями - частіше. Після ангіни або гострофазових показників го відділення протипоказані. ЛФК, при відсутності ознак ГРІ - педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на 2 тижні. (протеїнограма, С-РБ, обласної НК вирішується питання про заняття у При первинних кардіоміопатіях - дитячим серомукоїди, сіалова к-та, дитячої спеціальній фіз. групі. Вирішення питання кардіоревматологом з обліку не знімаються. ДФА) - 2 рази на рік, за лікарні щодо режиму навчання - індивідуально з При вторинних кардіоміопатіях - знімаються з обліку показаннями повторні. урахуванням НК, додатковий вихідний день, через 1 рік за умови ліквідації основного Ro ОГК - за показаннями. скорочення тривалості учбового дня, при захворювання, що призвело до розвитку патології Після перенесеної ангіни, ГРІ сприятливому перебігові на 2-му році ССС, відсутності клінічних ознак СН, стійкої необхідний контроль за усіма хвороби - режим звичайний. Тривалість відсутності лабораторних ознак активності запального показниками. спостереження - постійна. процесу, змін на ЕКГ та ЕхоКГ. Анамнез. Скарги, оцінка Характер та періодичність лікування суворо Зменшення або відсутність ознак серцевої дизритмії. При загального стану, стану ССС індивідуальні (призначення антиаритмічних Відсутність синкопальних станів та приступів синкопальних При кожному огляді - ЕКГ засобів тільки за показаннями). пароксизмальної тахікардії та миготливої аритмії. станах, (додатково у положенні стоячи Санація хронічних вогнищ інфекції. Зменшення або відсутність ознак ССН. Відсутність приступах та проби з фізичним Дотримання режиму. Раціональне клініко-лабораторних ознак активності запального прогресії навантаженням), ФКГ, харчування. процесу. Стабілізація чи регрес патологічних змін серцевопульсометрія, вимірювання Аерація. Вітамінотерапія. ЕКГ та ЕхоКГ. Відсутність прогресування та виходу судинної АТ, оцінка термометрії. За показаннями 2 рази на рік призначення на інвалідність. Адаптація до фізичних навантажень. недостатності Клінічний аналіз крові та сечі метаболітів (фосфаден, мілдронат, рибоксин Постійний “Д” нагляд. - направлення 2 рази/рік, за показаннями та інші), вегетотропних і седативних засобів. Педіатр, кардіоревматолог - протягом перших 3 до повторні. ЕхоКГ, ДЕхоКГ - 2 Лікування ангін із застосуванням місяців після виявлення захворювання - 1 раз на спеціалізовано рази на рік, за показаннями - антибактеріальної терапії. Санаторномісяць, потім протягом року - 1 раз на квартал, у го відділення повторні. Холтерівське курортне лікування (місцевий, обласний, подальшому - 2 рази на рік, за показаннями - частіше. обласної моніторування за показанням. державний рівень) при наявності показань та Оториноларинголог, стоматолог - 1 раз на рік, за дитячої БХ дослідження гострофазних відсутності синкопальних станів, приступів показаннями - частіше. Психоневролог, кардіохірург - лікарні чи показників (протеїнограма, С- пароксизмальної тахікардії, ознак ССН. за показаннями. Після перенесеної ангіни або ГРІ кардіохірургіч РБ, серомукоїди, сіалова к-та, ЛФК, при відсутності ознак недостатності педіатр, кардіоревматолог - 1 раз/2 тижні. При стійких ного центру ДФА) - 1 раз на рік, за кровообігу та стійкої аритмії заняття у порушеннях серцевого ритму та ознаках ХСН показаннями - повторні. спеціальній фізкультурній групі. дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються.


I49

ь активності запал. процесу, синкопальних станів, нападів пароксизм. тахікардії,

Інші порушення серцевого ритму

Ro ОГК - за показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

Вирішення питання щодо режиму учбового процесу - індивідуально з урахуванням стійкості порушень серцевого ритму та провідності і недостатності кровообігу.

При відсутності вищезазначеного та нормалізації серцевого ритму і провідності диспансерне спостереження продовжується протягом 2 років з моменту встановлення діагнозу.


I95

Ідіопатична гіпотензія

I95.0

Ортостатична гіпотензії

I95.1

12.

Інші види гіпотензія I95.8 Гіпотензія неуточнена

I95.9

13. Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

I95 I99

Посткардіоревматич I97.0 ний синдром Інші функціональні I97.1 порушення після операцій на серці

діагнозуПісля встановлення

Гіпотензія

Хронічний перебіг

I95 I99

стаціонаруПісля встановлення діагнозу, виписки

Інші не уточнені хвороби системи кровообігу

Зменшення або відсутність ознак артеріальної гіпотензії. Адаптація до фіз. навантажень. Постійне диспансерне спостереження. Кардіоревматолог педіатр - 1 раз на 4 місяці з обов'язковим оглядом на період іспитів, за показаннями - частіше. ЛОР, офтальмолог, невролог - 2 рази/рік, за показаннями частіше. Ендокринолог, інші спеціалісти - за показаннями. ЕКГ, ФКГ, клінічний аналіз крові та сечі 2 рази/рік, за показаннями - повторні. ДЕхокраніографія - 1 раз/рік. ЕхоКГ, ДехоКГ - 1 раз/рік, за показаннями - повторні. БХ дослідження гострофазових показників (серомукоїди, протеїнограма, С-РБ, сіалова к-та, ДФА) та рівень азоту сечовини, креатиніну - 1 раз на рік, за показаннями - повторні. При вторинній артеріальній гіпотензії - обстеження функціонального стану ендокринної системи тощо.Зняття з обліку можливе через 2 роки за умов стійкої нормалізації АТ, відсутності пароксизмального перебігу та ефективного лікування основного захворювання, що привело до вторинної артеріальної гіпотензії. Дотримання режиму. Раціональне Зменшення або відсутність ознак ССН. Відсутність При прогресії харчування. Аерація. Вітамінотерапія. клініко-лабораторних ознак активності запального ознак серцевоСанація хронічних вогнищ інфекції. процесу. судинної Вторинна профілактика інфекційного Стабілізація чи регрес патологічних змін ЕКГ та недостатності ендокардиту. При наявності ознак ХСН ЕхоКГ. Відсутність септичних ускладнень. - стаціонарне (стадія компенсації) - курси інотропних Адаптація до фізичних навантажень. лікування, препаратів (серцеві глікозиди - трофічні дози, Постійне диспансерне спостереження. направлення діуретики, інгібітори АПФ) під контролем Педіатр, кардіоревматолог -1 раз/квартал, за до Інституту ЕКГ та АТ. Два рази на рік за показаннями показаннями - частіше. Кардіохірург - 2 рази на рік, за ССХ АМН призначення курсів кардіометаболітів показаннями частіше. ЛОР, стоматолог - 2 рази/рік за України для (фосфаден, мілдронат, рибоксин та інші). показаннями частіше. вирішення Лікування ангін із застосуванням Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, дитячий питання з антибактеріальної терапії. каріоревматолог - 1 раз на 2 тижні. ЕКГ, ФКГ, кардіохірургіч За показаннями лікування у спеціалізованому пульсометрія, вимірювання АТ, оцінка термометрії, ної корекції санаторії (місцевий, обласний або державний клінічний аналіз крові та сечі 2 рази на рік, за рівень). ЛФК, при відсутності ознак показаннями - повторні. недостатності кровообігу - заняття у ЕхоКГ - 2 рази на рік, за показаннями - повторні. спеціальній фізкультурній групі. Біохімічні дослідження гострофазових показників Вирішення питання щодо організації (протеїнограма, С-РБ, серомукоїди, сіалова к-та,

Дотримання режиму праці і відпочинку, раціональне харчування. Аерація. Вітамінотерапія. Призначення фармакологічних препаратів тільки за показаннями і з урахуванням рівня Анамнез. Скарги, оцінка зниження АТ і його постійності. загального стану, стану Немедикаментозні засоби та адаптогени. серцево-судинної системи. Санація хронічних вогнищ інфекції. При кожному огляді Психотерапія. пульсометрія, вимірювання При вторинній артеріальній гіпотензії АТ, оцінка термометрії. лікування основного захворювання. Оцінка стану мозкового Спеціальна фізкультурна група. кровообігу ДЕхокраніографія При вторинній артеріальній гіпотензії та інші методи. звільнення від фізичного навантаження. Санаторно-курортне лікування у місцевих кардіологічних санаторіях. Протипоказана праця на сонці. При прогресуючій вторинній гіпотензії індивідуальне навчання. Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, стану серцево-судинної системи.


14. КЛАС XIII "ХВОРОБИ КІСТКОВОМ'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ І СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ" Інфекційні артропатії

M00 M03

Ювенільний артрит M08

Ювенільний артрит при хворобах, M09 класифікованих в інших рубриках M15 Артрози M19 Поліартрит вузликовий та M30 пов'язані стани Інші некротизуючі M31 васкулопатії

ХССН Після встановлення діагнозу та виписки із стаціонару

Інші порушення системи кровообігу після медичних I97.8 процедур, не класифіковані в інших рубриках

навчання - індивідуально з урахуванням ознакДФА) - 2 рази на рік, за показаннями - повторні. недостатності кровообігу, додатковий Рентгенографія ОГК - за показаннями. Після вихідний день, скорочення тривалості перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма учбового дня. показниками. З диспансерного обліку не знімаються. Анамнез. Скарги, оцінка Дотримання режиму. Раціональне Відсутність активності запального процесу. При прогресії загального стану, стану харчування. Аерація. Вітамінотерапія. Зменшення порушень опорно-рухового апарату та порушень суглобів і серцево-судинної Санація хронічних вогнищ інфекції. уражень внутрішніх органів, відсутність ознак опорносистеми (зменшення чи При наявності ознак мінімальної активності серцево-судинної недостатності. рухового наростання змін з боку запального процесу та уражень внутрішніх Відсутність септичних ускладнень. апарату та/або суглобового апарату), стану органів і опорно-рухового апарату курси Адаптація до фізичних навантажень. уражень внутрішніх органів та зору. кортикостероїдів, нестероїдних Постійне диспансерне спостереження. внутрішніх ЕКГ, ФКГ, пульсометрія, за протизапальних засобів, призначення Педіатр, кардіоревматолог - 1 раз на квартал, за органів, показаннями - повторні. хінолонових препаратів - 12 - 18 міс.), показаннями - частіше. серцевоЕхоКГ, УЗД нирок та черевної лікування остеопорозу, дисбактеріозу Ортопед-травматолог - 1 раз на рік, за показаннями - судинної порожнини, за показаннями - (мультипробіотик, симбітер), продовження частіше. недостатності повторні. базисної терапії, що була призначена в За наявності набутої вади серця кардіохірург - 1 раз - стаціонарне Клінічний аналіз крові та сечі, стаціонарі. на рік, за показаннями - частіше. лікування у біохімічні дослідження Профілактика рецидивів (за наявності Оториноларинголог, стоматолог - 2 рази на рік, за спеціалізовано гострофазових показників хронічних вогнищ інфекції) біциліном-5 або показаннями - частіше. му відділенні (протеїнограма, С-РБ, бензатинбензилпеніциліном. Після перенесеної ангіни або ГРІ - педіатр, дитячий обласної серомукоїди, сіалова к-та, При ознаках хронічної серцевої недостатності кардіоревматолог 1 раз на 2 тижні. дитячої ДФА, АЛТ, прямий та (стадія компенсації) - курси наступних ЕКГ, ФКГ, пульсометрія - 2 рази на рік, за лікарні непрямий білірубін, азот препаратів (серцеві глікозиди - трофічні дози, показаннями - повторні. сечовини, сечовина, креатинін, діуретики, інгібітори АПФ) під контролем ЕхоКГ, УЗД нирок та черевної порожнини - 1 раз на електроліти), за показаннями - ЕКГ та АТ. рік, за показаннями - повторні. частіше. Лікування артеріальної гіпертензії, ХНД Клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні дослідження Аналіз крові на ревматоїдний загальноприйнятими методами. гострофазових показників (протеїнограма, С-РБ, фактор анти-ДНК, антитіла, Два рази на рік за показаннями призначення серомукоїди, сіалова к-та, ДФА, АЛТ, прямий та антинуклеарний фактор курсів кардіометаболітів (фосфаден, непрямий білірубін, азот сечовини, сечовина, креатинфосфокіназа (за мілдронат, рибоксин). креатинін, електроліти) - 2 рази на рік, за показаннями показаннями). Психотерапія. - частіше. Рентгенографія суглобів, Лікування ангін із застосуванням Аналіз крові на ревматоїдний фактор анти-ДНК, органів грудної порожнини - за антибактеріальної терапії. антитіла, антинуклеарний фактор, показаннями. Фізіотерапевтичні засоби, масаж, ЛФК. креатинфосфокіназа (за показаннями). Пункція суглобів - за За показаннями лікування у спеціалізованому Рентгенографія суглобів, органів грудної порожнини показаннями. Кісткова санаторії. за показаннями. денситометрія - за ЛФК, при відсутності ознак уражень Кісткова денситометрія - за показаннями.


Системний червоний вовчак Дерматоміозит

M32 M33

Системний склероз M34

Системні ураження сполучної тканини при хворобах класифікованих M35 Інші системні ураження сполучної тканини

Хронічний перебіг, відсутність або мінімальна активність запального процесу

Інше системне ураження сполучної M35 тканини

показаннями. Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками.

внутрішніх органів та опорно-рухового апарату, недостатності кровообігу - заняття у спеціальній фізкультурній групі. Вирішення питання щодо організації учбового процесу - індивідуально з урахуванням недостатності кровообігу, додатковий вихідний день, скорочення тривалості учбового дня. За показаннями індивідуальне навчання.

Після перенесеної ангіни, ГРІ необхідний контроль за усіма показниками. Дитячим кардіоревматологом з обліку не знімаються, за винятком реактивних артритів через 1 рік за умов стійкої відсутності лабораторних ознак активності запального процесу, клінічних змін з боку суглобів.


ДИТЯЧА НЕВРОЛОГІЯ ТА ДИТЯЧА НЕЙРОХІРУРГІЯ

2

3

Перебіг або активність процесу

1

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

4

5

6

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

Шифр Нозологічна форма за N за МКХ-10 (та клінічними з/п МКХкласифікаціями) 10

Обсяг заходів

7

8


Q00 Q01 Q02

Хронічний перебіг

2. (Вроджені вади розвитку нервової системи, деформації та хромосомні аномалії) Аненцефалія та подібні вади розвитку Енцефалоцеле Мікроцефалія

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів: - дегідратаційних - вазоактивних - ноотропних - розсмоктуючих - вітамінотерапія за показаннями: - антихолінестеразні - антиспастичні - седативні та інші 2. ЛФК, масаж 3. Фізіотерапевтичні методики. Додатково: - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші) - лікування у медичного психолога, логопеда, педагогадефектолога - за показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші) - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми - навчання батьків методикам реабілітації

1. Видужання або стійка компенсація. 2. Підлягають диспансеризації на першому році життя до кінцевого означення характеру наслідку. 3. Огляд протягом 1 місяця після виписки з пологового будинку або стаціонару, в подальшому - не рідше 1-го разу в квартал 4. Зняття з диспансерного нагляду можливе через 3 роки за умови відсутності патології нервової системи

Хронічний перебіг

Синдроми відновного періоду (період немовляти) внаслідок перенесеної патології нервової системи в преперинатальному періоді рухових порушень (в'ялі і спастичні парези, пірамідна недостатність, гіперкінези, м'язова 1. гіпо- та атонія, дистонія, G93.9 атаксія, інші) бульбарний, псевдобульбарний синдроми, а також, затримки: статокінетичного розвитку (до одного року життя), психічного та мовленнєвого розвитку (до трьох років життя) та інші

1. Клінічний огляд. 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу. 3. Очне дно. 4. Вимірювання розмірів голови. 5. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС). 6. Уринолізис сечі. 7. Нейросонографія (НСГ). 8. Кров на фетальні інфекції. 9. За показаннями рентгенограма черепа та хребта. 10. Огляд за показаннями: педіатр, хірург, інфекціоніст, ЛОР, дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, генетик, медичний психолог, логопед та інші спеціалісти. Додатково за показаннями: - комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ) - магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ) - хроматографія амінокислот крові, хромосомний набір - муноферментні дослідження при фетальних інфекціях - лектроенцефалографія (ЕЕГ) - допплерографія (ДЕГ) - електроміографія (ЕМГ)

1. Клінічний огляд 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 3. Очне дно 4. Ехоенцефалоскопія (Ехо-ЕС) 5. Уринолізис сечі 6. Нейросонографія (НСГ) 7. Кров на фетальні інфекції. За показаннями:

При можливості соціальної адаптації: 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів 2. ЛФК, масаж 3. Фізіотерапевтичні методики. Додатково: - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)

1. Стійка компенсація неврологічного дефекту. 2. Соціальна адаптація. 3. Постійний диспансерний нагляд на першому році життя - не рідше 1-го разу в квартал. 4. В подальшому - не рідше


Хронічний перебіг

Інші вроджені вади розвитку ГМ (агенезія мозолистого тіла, Q04 мікрогірія, макрогірія, поренцефалія, інші) Мієлоцеле, мієлоQ05 менінгоцеле Інші вроджені аномалії (вади розвитку) Q06 спинного мозку(мієлодисплазія) Інші вроджені вади розвитку нервової системи (синдроми Q07 Арнольда-Кіарі, Маркуса-Гунна, Ундіни тощо) Факоматози (хвороба Реклінгхаузена, хвороба Бурневілля, синдром: Пейтца-Егерса, Q85 Стерджа-Вебера (Димитрі), ГіппеляЛіндау) Гамартоз 3. Дитячий церебральний G80 параліч (клінічні форми) Спастичний церебральний параліч G80.0 (подвійна геміплегія) Спастична диплегія G80.1 (хвороба Літтла) Сспастична геміплегія G80.2 (дитяча геміплегія) Дискінетичний церебральний параліч (гіперкінетичний, G80.3 атетоїдний церебральний параліч) Атактичний G80.4 церебральний параліч Змітані форми G80.8 церебрального паралічу

рентгенограма черепа та хребта - лікування у медичного психолога, логопеда, педагогаОгляд за показаннями: дефектолога - за показаннями - нетрадиційні методики педіатр, хірург, інфекціоніст, ЛОР, дитячий лікування (голкорефлексотерапія та інші) нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації дитячий психіатр, генетик, медичний психолог, хворої дитини та складання індивідуальної щорічної логопед та інші спеціалісти реабілітаційної програми Додатково за показаннями, при можливості - навчання батьків методикам реабілітації соціальної адаптації: - комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ) - магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ) - хроматографія амінокислот крові, 1. Клінічний огляд 1. Відповідна медикаментозна терапія з використанням 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу препаратів згідно з випискою з неврологічного відділення 3. Очне дно обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру: 4. Ехоенцефалоскопія (Ехо-ЕС) - антиепілептичних Огляд за показаннями: - дегідратаційних педіатр, хірург, психіатр та інші. - вазоактивних Додатково за показаннями: - ноотропних - комп'ютерна томографія головного, спинного - розсмоктуючих мозку (КТ) - вітамінотерапія - магнітно-резонансна томографія головного, - посередників, які знижують м'язовий тонус (мідокалм, спинного мозку (МРТ) баклафен та інші) - електроенцефалографія (ЕЕГ) - посередників, які зменшують гіперкінези - електроміографія (ЕМГ) - седативні - допплерографія (ДЕГ) 5. ЛФК, масаж - огляд фахівців на предмет визначення 6. Фізіотерапевтичні методики. показань до спеціальних методик обстеження: Додатково до відповідних медикаментозних засобів: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог- масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші)

2-х разів на рік 5. З диспансерного обліку не знімаються

1. Клінічне покращання з компенсацією гідроцефального, епілептичного синдромів. 2. Соціальна адаптація. 3. Постійний диспансерний нагляд на першому третьому році життя не рідше 1-го разу на квартал. В подальшому - не рідше 2х разів на рік 4. З диспансерного обліку не знімаються.


Моноплегія (парез, параліч) кінцівки, як наслідок пологової 3а G83.2 травми периферичної нервової системи (акушерський параліч)

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 3. Очне дно 4. Електроенцефалографія (ЕЕГ) 5. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС). За показаннями: 1. Видужання, стійка - рентгенограма черепа та хребта Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з ремісія. - нейросонографія (НСГ) неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, 2. Соціальна адаптація - розгорнутий клінічний та біохімічний аналізи амбулаторного центру: 3. Постійний диспансерний крові (електроліти, білки та їх фракції, цукор та - антиепілептичні препарати: карбамазепіни, вальпроати, нагляд залежно від частоти інше) барбітурати, гідантоїни, сукциніміди, бензодіазепіни та інші епілептичних припадків - комп'ютерна томографія головного мозку - аддитивні посередники: від одного разу на місяць - магнітно-резонансна томографія головного седативні психокоректори, вазоактивні вітаміни, дегідратуючі, до 2-х разів на рік мозку (МРТ) розсмоктуючі блокатори кальцієвих каналів та інші. 4. З диспансерного - доплерографія (ДЕГ) Додатково до відповідних антиепілептичних препаратів: спостереження знімаються - нейрогенетичні обстеження: хроматографія - гормонотерапія (сінактендепо, глюкокортикоїди) діти, у яких протягом 5 амінокислот крові, хромосомний набір - імунокорекція та інші років не було припадків за - імуноферментні дослідження при фетальних умови нормалізації ЕЕГ інфекціях - огляд фахівців: дитячий нейрохірург, дитячий психіатр, генетик, педіатр, ЛОР, медичний психолог, педагог-дефектолог 1. Клінічний огляд 2. Консультація дитячого нейрохірурга 3. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 4. Очне дно 5. Вимірювання розмірів голови 6. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) 7. Рентгенографія черепа (за показаннями)

Епілепсія неуточнена, епілептичний синдром G40.9 неуточнений

5.

Гідроцефалія

G91

- лікування у медичного психолога, логопеда, педагогадефектолога - за показаннями - нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші) - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації

Хронічний перебіг

Епілепсія. Епілептичні G40 синдроми Локалізована (фокальна, G40.0 парціальна) епілепсія і епілептичні синдроми G40.2 Генералізована G40.3 епілепсія та епілептичні синдроми G40.4 Епілепсія та епілептичні синдроми, що не належать ні до G40.8 генералізованих, ні до 4. фокальних Специфічні епілептичні синдроми, включаючи фебрильні судоми, G40.5 афективно-респіраторні судоми

ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

Після консультації дитячого нейрохірурга. 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів:- дегідратаційних - вазоактивних - ноотропних - розсмоктуючих - вітамінотерапія

1. Видужання, клінічне покращання. 2. Соціальна адаптація. 3. На першому році життя не рідше 1-го разу на квартал. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік


Вроджена гідроцефалія (синдром Денді-Уокера Q03 та інші)

Наслідки поліомієліту

B91

6а Запальна поліневропатія (полірадикулоневропаті G61 я Гійєна-Барре-Ландрі) 6б Ураження лицевого нерва

G51

Хронічний перебіг

Наслідки запальних хвороб ЦНС: бактеріальний менінгіт, вірусний менінгіт, енцефаліт, мієліт та енцефаломієліт, вроджені нейроінфекції TORCH-комплексу, G09 внутрішньочерепний і 6. внутрішньохребцевий абсцес та гранульома, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий флебіт та тромбофлебіт, інші Віддалені наслідки туберкульозу B90.0 центральної нервової системи

8. Нейросонографія (НСГ). Огляд: педіатр, хірург, генетик (за показаннями) та інші. Додатково за показаннями: - комп'ютерна томографія головного, спинного

за показаннями: - антихолінестеразні - антиспастичні - седативні та інші 2. ЛФК, масаж 3. Фізіотерапевтичні методики.

4. З диспансерного обліку не знімаються

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного 1. Клінічний огляд центру: антиепілептичних (карбамазепіни, вальпроати, 2. Загально прийняті аналізи крові, сечі, калу барбітурати, гідантоїни, бензодіазепіни та інші); 3. Очне дно дегідратаційних; вазоактивних; ноотропних; розсмоктуючи; 4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) вітамінотерапія; Огляд за показаннями: за показаннями: антихолінестеразні; анти спастичні; педіатр, хірург, психіатр та інші седативні та інші Додатково за показаннями: 2. ЛФК, масаж - комп'ютерна томографія головного, спинного 3. Фізіотерапевтичні методики. мозку (КТ) Додатково: - магнітно-резонансна томографія головного, - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: спинного мозку (МРТ) електроенцефалографія мануальна терапія та інші) (ЕЕГ) - фізіотерапевтичні методики - електроміографія (ЕМГ) - лікування у медичного психолога, логопеда, педагога- допплерографія (ДЕГ) дефектолога - огляд фахівців на предмет визначення - за показаннями - нетрадиційні методики лікування показань до спеціальних методик обстеження (рефлексотерапія та інші) та лікування: дитячий нейрохірург, дитячий - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний хворої дитини та складання індивідуальної щорічної психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші реабілітаційної програми з використанням санаторнокурортної служби дитячого неврологічного профілю - навчання батьків методикам реабілітації

1. Клінічне покращання, компенсація гідроцефального та епілептичного синдромів. 2. Соціальна адаптація. 3. Видужання, стійка компенсація. 4. Диспансерне спостереження протягом 3 років з оглядом протягом 1 місяця після виписки. В подальшому - не рідше 2-х разів на рік. 5. З диспансерного нагляду знімається за умови відсутності патології нервової системи

1. Клінічний огляд 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 3. Очне дно 4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС). 5. Рентгенографічні обстеження 6. Електроміографія (ЕМГ) (за показаннями).

1. Видужання. 2. Стійка компенсація. 3. Диспансерний нагляд з оглядом протягом 1 місяця після виписки із стаціонару 1 раз на місяць. В

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів: протизапальних, анальгетики, дегідратаційних, десенсибілізуючих, вітамінотерапія, біостимулятори , транквілізатори 2. ЛФК, масаж 3. Фізіотерапевтичні методики.


(Віддалені наслідки черепно-мозкової травми, травми 7а. периферичної нервової системи та спинного мозку)

T90 T98

(Віддалені наслідки уражень нервової системи при термічних опіках та 7б. обмороженнях, отруєннях, токсичному впливові інших та неуточнених зовнішніх причин) 8. Наслідки цереброваскулярних хвороб:

I69

Хронічний перебіг

Віддалені наслідки травм, отруєнь та інших 7. впливів зовнішніх чинників

Огляд за показаннями: дитячий нейрохірург, дитячий травматологортопед, педіатр, ЛОР, дитячий стоматолог. Додатково за показаннями: - комп'ютерна томографія головного мозку (КТ) - магнітно-резонансна томографія головного мозку (МРТ)

На стадії відновлення: 1. Вітамінотерапія 2. Антихолінестеразні посередники 3. "Міотон", "Міоритм" та інші 4. За показаннями - нетрадиційні методики лікування: голкорефлексотерапія та інші 5. Визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторнокурортної служби дитячого неврологічного профілю 6. Навчання батьків методикам реабілітації. При формуванні ранніх чи пізніх контрактур мімічних м'язів: 1. Відміна медикаментозних та фізіотерапевтичних стимулюючих засобів. 2. Легкий масаж м'язів протилежної сторони обличчя. 3. Мідокалм. 4. Консультація дитячого хірурга

1. Клінічний огляд 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 3. Очне дно 4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) 5. Контроль артеріального тиску 6. Ro черепа, хребта (за показаннями) 7. Спинномозкова пункція (за показаннями) 8. Консультація нейрохірурга. Огляд за показаннями: педіатр, хірург, ЛОР та інші. Додатково за показаннями: - КТ головного, спинного мозку - МРТ головного, спинного мозку - електроенцефалографія (ЕЕГ) - електроміографія (ЕМГ) - доплерографія (ДЕГ) - огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагогдефектолог, логопед та інші

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру: анти епілептичних, дегідратаційних, вазоактивних, ноотропних, розсмоктуючи, вітамінотерапія за показаннями: антихолінестеразні, анти спастичні, седативні та інші 1. Видужання, стійка 2. ЛФК, масаж компенсація. 3. Фізіотерапевтичні методики. 2. Соціальна адаптація. Додатково: 3. Постійне диспансерне - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: спостереження. Огляд мануальна терапія та інші) протягом першого року 1 - лікування у медичного психолога, логопеда, педагогараз на квартал, в дефектолога подальшому - 2 рази на рік. - за показаннями - нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші) - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми - навчання батьків методикам реабілітації

1. Клінічний огляд 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу 3. Очне дно 4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС).

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні, амбулаторного центру: анти епілептичних, дегідратаційних, вазоактивних,-

подальшому - не рідше 2-х разів на рік. 4. При одужанні - зняття з обліку.

1. Клінічне покращання, стійка компенсація. 2. Соціальна адаптація 3. Видужання, стійка


Наслідки субарахноїдального крововиливу

I69.0

Наслідки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу

I69.1

Наслідки інфаркту мозку

I69.3

8а. Хвороба Гентінгтона

G10

Огляд за показаннями: педіатр, хірург, психіатр та інші. Додатково за показаннями: - комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ) - магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ) - електроенцефалографія (ЕЕГ) - лектроміографія (ЕМГ) - допплерографія (ДЕГ) - огляд фахівців на предмет визначення показань до спеціальних методик обстеження та лікування: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагог-дефектолог, логопед та інші

ноотропних, розсмоктуючи, вітамінотерапія, за показаннями: антихолінестеразні, анти спастичні, седативні та інші 2. ЛФК, масаж 3. Фізіотерапевтичні методики. Додатково: - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: мануальна терапія та інші) - лікування у медичного психолога, логопеда, педагогадефектолога - за показаннями - нетрадиційні методики лікування: рефлексотерапія та інші - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторнокурортної служби дитячого неврологічного профілю - навчання батьків методикам реабілітації

9. Мігрень

G43

1. Клінічний огляд Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні 3. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) або амбулаторного центру: 4. Очне дно 1. Дотримання відповідного вікові режиму. 5. Контроль артеріального тиску 2. Санація хронічних вогнищ інфекції. 6. Електрокардіограма (ЕКГ) 3. Медикаментозні засоби відповідно до ведучого синдрому: 7. Доплерографія (ДЕГ). - анальгетики - -агоністи (ерготамін) 8. Консультація педіатра, ЛОРа, стоматолога на - антисеротонінові препарати предмет виключення хронічних вогнищ - триптани інфекції та патології внутрішніх органів. - блокатори кальцієвих каналів При резистентних до лікування та - вітамінотерапія - ноотропи рецидивуючих формах з метою виключення - вазоактивні препарати групи белоїду синдромного характеру захворювання - седативні, антидепресанти додаткове обстеження: 4. Фізіотерапевтичні методики. - КТ головного, спинного мозку 5. Масаж, ЛФК. - МРТ головного, спинного мозку Додатково до відповідних медикаментозних засобів: - електроенцефалографія (ЕЕГ) - лікування у медичного психолога - визначення рівня катехоламінів. - за показаннями: нетрадиційні методики лікування Огляд за показаннями: дитячий ендокринолог, (рефлексотерапія та інші) дитячий психіатр, медичний психолог та інші

Ураження нервів, 10. нервових корінців та сплетінь

G50 G52

1. Клінічний огляд. 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу. 3. Очне дно.

1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів: протизапальних, дегідратаційних, десенсибілізуючих, вітамінотерапія, біостимулятори,

компенсація. 4. З диспансерного нагляду знімаються через 2 роки за умови відсутності патології нервової системи. 5. Постійний диспансерний нагляд з оглядом протягом 1 місяця після виписки із стаціонару. В подальшому не рідше 2-х разів на рік

1. Клінічне покращання. 2. Видужання 3. Диспансерне спостереження протягом 2 років після останнього приступу. 4. Огляд залежно від частоти приступів головного болю, але не рідше 2-х разів на рік. 5. При видужанні - зняття з обліку.

1. Видужання, стійка компенсація. 2. З диспансерного нагляду


Виключено: травматичні ураження; запальна поліневропатія (G61); запальне ураження G54 лицевого нерва (G51); акушерський параліч (G83.2) Ураження нервових M42 корінців та сплетінь M50Остеохондроз хребта M54

4. Ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС). 5. Рентгенографічні обстеження. 6. Електроміографія (ЕМГ) (за показаннями). Огляд за показаннями: дитячий нейрохірург, дитячий травматолог-ортопед, педіатр, ЛОР, дитячий стоматолог. Додатково за показаннями: - КТ головного, спинного мозку - МРТ головного, спинного мозку

транквілізатори, анальгетики, антихолінестеразні. 2. ЛФК, масаж. 3. Фізіотерапевтичні методики. 4. "Міотон", "Міоритм" та інші. 5. За показаннями - нетрадиційні методики лікування (рефлексотерапія та інші). 6. Визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми з використанням санаторнокурортної служби дитячого неврологічного профілю. 7. Навчання батьків методикам реабілітації

знімаються через 2 роки за умови відсутності патології нервової системи. 3. Постійний диспансерний огляд протягом 1 місяця після виписки із стаціонару. В подальшому - не рідше 2х разів на рік. Диспансеризація хворих з ураженням зорового та слухового нервів у профільних фахівців

1. Клінічний огляд. 2. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу. 3. Очне дно. 4. Електрокардіограма (ЕКГ). Огляд за показаннями: педіатр, хірург, дитячий травматолог-ортопед, лікар ЛФК, медичний психолог, педагогдефектолог та інші. Додатково за показаннями: - комп'ютерна томографія головного, спинного мозку (КТ) - магнітно-резонансна томографія головного, спинного мозку (МРТ) - електроміографія (ЕМГ) - біохімічні аналізи крові (креатинфосфокіназа та інші) - консультація генетика, медико-генетичне консультування родини

1. Контроль за виконанням призначень згідно з випискою з неврологічного відділення обласної (міської) дитячої лікарні або медичного висновку дитячого невролога: вітамінотерапія, антихолінестеразні, вазоактивні, біостимулятори за показаннями: нестероїдні гормони, амінокислотні суміші та інші 2. Масаж, ЛФК 3. Фізіотерапевтичні методики. Додатково: - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик) - лікування у медичного психолога, логопеда - за показаннями: нетрадиційні методики лікування (голкорефлексотерапія та інші) - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації хворої дитини та складання індивідуальної щорічної реабілітаційної програми - навчання батьків методикам реабілітація - консультація фахівців, які підпорядковані Міністерству праці та соціальної політики на предмет визначення можливостей соціальної адаптації

1. Клінічне покращання, соціальна адаптація. 2. З диспансерного обліку не знімається. 3. Постійний диспансерний нагляд з оглядом невролога не рідше 2 разів на рік.

1. Клінічний огляд. 2. Консультація дитячого нейрохірурга. 3. Загальноприйняті аналізи крові, сечі, калу.

Після консультації дитячого нейрохірурга: 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів.

1. Видужання, стійка компенсація. 2. Соціальна адаптація.

Інші дорсопатії Прогресуючі захворювання НС спадкові, дегенеративні, демієлінізуючі та інші) Системні атрофії, що уражають переважно ЦНС Екстрапірамідальні та інші порушення Інші дегенеративні хвороби нервової системи Віддалені наслідки 11. порушень обміну речовин, які спричин. патологію НС Поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи Хвороби нервовом'язового з'єднання та м'язів Демієлінізуючі хвороби ЦНС Повільні вірусні інфекції ЦНС Злоякісне новоутворен. 12. периферичних нервів та вегетативної НС

G10 G13 G20 G26 G31 G32 E70 E83 G60 G64 G70 G73 G35 G37 A81 C47


Злоякісне новоутворен. C70 оболон. мозку Злоякісне C71 новоутворення ГМ Злоякісне новоутворен. спинного мозку, ЧМН C72 та інших частин ЦНС Вторинне злоякісне 4. Очне дно. новоутворення ГМ та C79.3 5. Ехоенцефалоскопія мозкових оболон. (ЕхоЕС). Вторинне злоякісне 6. Рентгенографія черепа (за показаннями). 2. ЛФК, масаж. новоутворення інших та C79.4 7. Нейросонографія (НСГ). 3. Фізіотерапевтичні методики. неуточнених частин НС Огляд: Додатково: Доброякісне педіатр, хірург та інші. - масаж, ЛФК (з використанням спеціальних методик: новоутворен. оболон. D32 Додатково за показаннями: мануальна терапія та інші) мозку - комп'ютерна томографія головного, спинного - лікування у медичного психолога, логопеда, педагогаДоброякісне мозку (КТ) дефектолога новоутворення ГМ та D33 - магнітно-резонансна томографія головного, - за показаннями - нетрадиційні методики лікування інших частин ЦНС спинного мозку (МРТ) (рефлексотерапія та інші) Доброякісне - електроенцефалографія (ЕЕГ) - визначення можливостей медико-соціальної реабілітації новоутворення інших та D36 - доплерографія (ДЕГ) хворої дитини та складання індивідуальної щорічної неуточнених локалізац. - електрокардіограма (ЕКГ) реабілітаційної програми з використанням санаторноНовоутворення - огляд фахівців на предмет визначення курортної служби дитячого неврологічного профілю невизначеного або показань до спеціальних методик обстеження - навчання батьків методикам реабілітації D42 невідомого характеру та лікування: дитячий травматолог-ортопед, оболон. мозку медичний психолог, лікар ЛФК, педагогНовоутворення дефектолог, логопед та інші невизначеного або D43 невідомого характеру ГМ та ЦНС Периферичних нервів та вегетат. НС (стан після нейрохірургічного D48.2 лікування з приводу новоутворення НС) Примітка. Державній статистичній звітності підлягають наступні хвороби нервової системи: - запальні хвороби центральної нервової системи: G00, G03, G04, G06, G08, G09 - епілепсія, епілептичні синдроми: G40 - G41 - хвороби периферичної нервової системи: G50 - G52, G54 - дитячий церебральний параліч: G80.

ДИТЯЧА НЕФРОЛОГІЯ Обсяг заходів

3. З диспансерного обліку не знімається. 4. Постійний диспансерний нагляд. На першому році раз на 3 міс., в подальшому - 1 раз на 6 місяців.


Гострий нефритичний синдром

N00

1. Ізольована протеїнурія (гострий гломерулонефрит нефритичний синдром, ізольований сечовий синдром)

R80

Нефротичний синдром

N04

2.

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших N07 рубриках

Перебіг або активність процесу

3

4

5

6

Період зворотного розвитку

2

лікувально-профілактичних

Період зворотного розвитку

1

клініко-діагностичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

Шифр Нозологічна форма за N за МКХ-10 (та клінічними з/п МКХкласифікаціями) 10

7 8 1. Зворотний розвиток: відсутність 1. Клінічний огляд. 1. Дієтотерапія: стіл N 5 екстраренальних симптомів, покращання 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць. 2. Постгоспітальне лікувння згідно або відсутність сечового синдрому. 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за рекомендацій стаціонару: 2. Відсутність ефекту та прогресування Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової - мембраностабілізатори, сечового синдрому, виникнення чи протеїнурії - 1 р. на місяць, проба за Зимницьким - 1 - препарати амінохінолінового ряду зростання ознак порушення функції р. на квартал. 3. Санація хронічних вогнищ інфекції нирок. 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки 4. Планове обстеження в стаціонарі на 6, 3. Диспансерне спостереження крові - 1 р. на квартал. 12 місяці від початку захворювання, (обстеження в нефрологічному 5. Визначення артеріального тиску. потім - щорічно відділенні) на 1 році - 1 раз на 6 міс., 6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при 5. Школа вдома. другому та третьому - 1 раз/рік. При необхідності - іншими спеціалістами 6. Профщеплення згідно загального стійкій клініко-лабораторній ремісії 7. Постійне спостереження нефрологом графіку. протягом 3 років - зняття з обліку. 1. Дієтотерапія: стіл N 5 1. Зворотній розвиток: 1. Клінічний огляд 2. Постгоспітальне лікування згідно 2. Повна ремісія відсутність 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на тиждень або місяць рекомендаціям стаціонару: екстраренальних симптомів, покращання 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 5 дн., аналіз сечі за кортикостероїди, цитостатики, делагіл (в або відсутність сечового синдрому. Нечипоренком - 1 р. на 7 дн., визначення добової підтримуючих дозах), антиагреганти, 3. Часткова ремісія (покращання протеїнурії - 1 р. 5 - 7 дн., Зимницьким - 1 р. на місяць антикоагулянти, інгібітори АПФ сечового синдрому, повна або часткова 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки 3. Щоквартальне обстеження в ліквідація екстраренальних проявів) крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на 1 - 3 нефрологічному стаціонарі (на фоні 4. Перехід в хронічну форму (ранній місяці лікування підтримуючими дозами рецидив, часткова ремісія) 5. Визначення артеріального тиску. препаратів), двічі на рік після їх відміни, 5. Відсутність ефекту та прогрес. 6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, за щорічно - в подальшому сечового синдрому, виникнення чи необхідності - іншими спеціалістами 4. Школа вдома, після відміни зростання ознак порушення функції 7. ЕКГ, УЗД. препаратів - відвідання школи в нирок. 8. Визначення АЛТ, АСТ 1 р. на місяць (при міжепідемічний період 6. Формування ХНН. хронічному гепатиті) 5. Санація хронічних вогнищ інфекції 7. З диспансерного нагляду не


Інші уточнені синдроми природжених вад, не Q87.8 класифіковані в інших рубриках Алергічна пурпура (зпереважним враженням нирок)

D69.0

Хронічний гепатит, не класифікований в інших K 73 рубриках

3.

Рецидивна та персистувальна гематурія

N02

Спадкова нефропатія, не N07 класифікована в інших рубриках

Період часткової та повної клініко-лабораторної ремісії

Гломерулярні порушення при хворобах, N 08 класифікованих в інших рубриках

знімається. Обстеження в стаціонарі в період патогенетичного лікування кожні 3 міс. Після відміни препаратів на 1 році огляд 1 раз/6 міс., в подальшому - 1 раз/рік. 8. З диспансерного обліку не знімається. 9. Обстеження в стаціонарі 1 раз/рік.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на місяць, Зимницьким - 1 р. на 3 місяці 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на 1 - 3 місяці 5. Визначення артеріального тиску

1. Дієтотерапія. 2. Санація вогнищ інфекції. 3. Корекція кристалурії (алопуринол, цистон, фітолізин тощо). 4. Корекція кислотно-лужного стану (мінеральні води, соляна кислота тощо). 5. Мембраностабілізатори та препарати амінохінолінового ряду згідно рекомендаціям стаціонару.

1. Ліквідація сечового синдрому, збереження протягом року нормальних аналізів. Збереження сечового синдрому. 2. Перехід у конкретну нозологічну форму, інші нозології.


Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як N12 гострий чи хронічний

Ізольована протеїнурія Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі Інші уточнені синдроми природжених вад, не класифіковані в інших рубриках Інші ниркові тубулоінтерстиціальні хвороби

R80 R82

Q87.8 N 15

Відсутність клін. проявів; Часткова або повна клініко-лабораторна

6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог - при необхідності 7. іншими спеціалістами 8. Постійне спостереження нефрологом 9. ЕКГ, УЗД 10. Аудіометрія щорічно (при синдромі Альпорта)

6. Обстеження в стаціонарі щорічно. 7. Загальний режим.


Хронічна ниркова 4. недостатність

N18

Прогресуючий Зворотний перебіг або прогресуючий перебіг

Ураження внаслідок ниркової тубулярної функції (токсикоалергічна нефропатія; дизметаболічна алергія; спадковий нефрит; N25 синдром Альпорта без нефротичного синдрому; інтерстиціальний нефрит)

Зморщена нирка неуточненого генезу

N26

Інші ураження нирки та сечоводу, не N28 класифіковані в інших рубриках Ізольована протеїнурія R80

Прогресуючий перебіг

5.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на 7 дн. 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком, Зимницьким - 1 р. на місяць 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, електролітів - 1 р. на місяць 5. Визначення артеріального тиску 6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності - іншими спеціалістами 7. Постійне спостереження нефрологом 8. ЕКГ, УЗД

1. Дієтотерапія, режим з обмеженнями. 2. Протианемічна терапія. 3. Дезінтоксикаційна терапія. 4. Гіпотензивна терапія. 5. Ентеросорбенти (активоване вугілля, ентеросгель, пектини тощо). 6. Корекція Са-Р обміну. 7. Корекція кислотно-лужного стану. 8. Антигеморагічна терапія. 9. Санація вогнищ інфекції. 10. Обстеження в стаціонарі щорічно. 11. Школа вдома.

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на квартал 3. ЗАС - 1 р. на 10 дн., аналіз сечі за Нечипоренком, визначення добової протеїнурії, проба за Зимницьким 1. Гіпотензивні препарати при - 1 р. на квартал необхідності. 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки 2. Вітамінотерапія. крові - 1 р. на квартал 3. Санація вогнищ інфекції. 5. ЕКГ, УЗД 4. Режим з обмеженням фізичних 6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при навантажень. необхідності - іншими 7. Визначення артеріального тиску 8. Постійне спостереження нефрологом 1. Клінічний огляд 1. Вітамінотерапія. 2. Загальний аналіз крові 2. Гіпотензивна терапія - за 3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, показниками. визначення добової протеїнурії, проба за Зимницьким. 3. Лікувальна фізкультура. 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки 4. Санація вогнищ інфекції.

1. Тривалість додіалізного періоду та рівень соціальної адаптації 2. З диспансерного обліку не знімається. 3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

1. Тривалість додіалізного періоду та відсутність загострень первинного захворювання. 2. З диспансерного обліку не знімається. 3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

1. Тривалість додіалізного періоду та відсутність приєднання мікробного запалення нирок. 2. З диспансерного обліку не знімається. 3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.


7.

Q60 Q61

Q63

N10

Хронічний тубулоінтерстиціальний N11 нефрит

Спадкова нефропатія, не класифікована в інших N07 рубриках Тубулоінтерстиціальні N16.3 ураження нирок при 8. * порушенні обміну реч. Камені сечового тракту при хворобах, N 22 класифікованих в інших рубриках Ураження внаслідок N25 ниркової тубулярної функції

Неактивна стадія, латентний Часткова або перебіг повна клін.-лаб. ремісія

Агенезія та інші редукційні дефекти нирки Кістозна хвороба нирок Інші природжені вади розвитку нирки (нефроптоз; кіста нирки; ортостатична протеїнурія; полікістозне захворювання; агенезія та інші редукційні дефекти нирки, інші природжені вади розвитку нирки) Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит

крові 5. ЕКГ, УЗД 6. Огляд спеціалістами: уролог, хірург, при необхідності - іншими 7. Визначення артеріального тиску 8. Постійне спостереження нефрологом

5. Режим з обмеженням фізичних навантажень. 6. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.

1. Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак, сечового синдрому та асимптоматичної 1. Дієтотерапія. бактеріурії. 2. Часткова ремісія та 2. Антибактеріальна терапія в проф. латентний перебіг: відсутність клінічних режимі. ознак чи наявність неспецифічного 3. Фітотерапія (трави з уросептичним симптомокомплексу інтоксикації чи ефектом). бактеріурії 3. Рецидивуючий перебіг: 4. Загальний режим з обмеженням чергування повної ремісії чи загострень фізичних навантажень. 4. Прогресування: розвиток парціальної 5. Щорічне обстеження в умовах ниркової недостатності з подальшим стаціонару. формуванням ниркової недостатності. 6. Санація хронічних вогнищ інфекції. 5. При стійкій клініко-лабораторній ремісії та нормалізації функції - зняття з обліку через 3 роки. 1. Клінічний огляд 1. Дієтотерапія. 1. Тривалість додіалізного періоду. 2. Загальний аналіз крові. 2. Корекція кислотно-лужного стану 2. Рівень фізично-розумового розвитку. 3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком (мінеральні води, соляна кислота тощо). 3. Компенсація електролітного обміну. - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії, 3. Вітамінотерапія. 4. Відсутність формування конкрементів добова глюкозурія, ортостатична проба, проба за 4. Симптоматична терапія у сечових шляхах. Зимницьким - 1 р. на квартал. (мембраностабілізатори, делагіл). 5. З диспансерного обліку не знімається. 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки 5. Дезінтоксикаційна 6. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік. крові, електролітів - 1 р. на квартал. 6. терапія (сорбенти та інші). 5. ЕКГ, УЗД 7. Замісна хронічна терапія 6. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, кардіолог, 8. Режим з обмеженням фізичних ендокринолог - при необхідності. навантажень. 7. Визначення антропометричних даних. 9. Щорічне обстеження в умовах 1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на 5 - 7 дн. 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 5 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 7 дн. 4. Проба за Зимницьким - 1 р. на 14 дн. 5. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, заг. білок сироватки крові - 1 р. на 7 - 10 дн. 6. Посів сечі на флору та чутливість до антибіотиків 7. УЗД, ЕКГ 8. Екскреторна, мікційна цистограма за показниками 9. Огляд спеціалістами: уролог, при необхідності іншими 10. Визначення артеріального тиску 11. Постійне спостереження нефрологом


N25.1 R35 R80 R81 R82

E72

N08.2 *

9. Гемолітично-уремічний D59.3 синдром

Гіпертензивна (гіпертонічна) хвороба з 10. I12 переважним ураженням нирок

Зворотний розвиток, прогресуючийЛатентний перебіг прогресуючий перебіг

Нефрогенний нецукровий діабет Поліурія Ізольована протеїнурія Глюкозурія Інші відхилення від норми, виявлені при дослідженні сечі Інші порушення обміну амінокислот (порушення транспорту амінокислот: цистиноз; цистинурія; синдром Фанконі; гліцинурія; хвороба Хартнапа. Ниркова глюкозурія, первинна гіпероксалурія, нефрогенний нецукровий діабет) Гломерулярні порушення при хворобах крові та імунних порушеннях

8. Визначення артеріального тиску. 9. Постійне спостереження нефрологом.

стаціонару. 11. Санація вогнищ інфекції.

1. Клінічний огляд. 2. ЗАГ, тромбоцити, ретикулоцити - 1 р. на 10 дн., 1. Дієтотерапія. тривалість та час кровотечі - 1 р. на місяць. 2. Фітотерапія (трави з гемостатичним 3. ЗАС - 1 р. на 7 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 ефектом). р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на 3. Постсиндромна терапія: 14 дн., проба за Зимницьким - 1 р. на місяць. антикоагулянти, антиагреганти, делагіл, 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки протианемічні препарати, сорбенти, крові, загальний білок сироватки крові, коагулограма, інгібітори АПФ - за рекомендаціями загальний білок сироватки крові, печінкові проби - 1 стаціонару. р. на 6 місяців. 4. Домашній режим 5. ЕКГ, УЗД. або обмеження фізичних навантажень. 6. Екскреторна урографія, мікційна цистограма. 5. Щорічне обстеження в умовах 7. Огляд спеціалістами: ЛОР, гематолог - при стаціонару. необхідності. 6. Санація вогнищ інфекції. 8. Визначення артеріального тиску. 9. Постійне спостереження нефрологом

1. Повна ремісія: відсутність екстраренальних ознак захворювання та сечового синдрому. Відсутність ефекту формування ХНН. 2. З диспансерного обліку не знімається. 3. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові. 3. Загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, визначення добової протеїнурії - 1 р. на місяць, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал.

1. Контрольована гіпертензія. 2. Злоякісна гіпертензія. 3. З диспансерного обліку не знімається. 4. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.

1. Дієтотерапія. 2. Гіпотензивні препарати. 3. Діуретики. 4. Симптоматична терапія (мембраностабілізатори, кадіотропні


I15.0

Гіпертензія, що є вторинною щодо інших I15.1 уражень нирок

11. Рецидивна та персистувальна гематурія Хронічний нефритичний синдром

N02 N03

Ізольована протеїнурія з уточненим N06 морфологічним ураженням Спадкова нефропатія, не класифікована в інших N07 рубриках Гломерулярні порушення при хворобах, N08* класифікованих в інших рубриках Інші уточнені синдроми природжених вад, не Q87.8 класифіковані в інших рубриках Гематурія неуточнена R31

перебігЛатентний або прогресуючий

Реноваскулярна гіпертензія

4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові. 5. ЕКГ, УЗД. 6. Огляд спеціалістами: кардіолог, 7. офтальмолог, невропатолог, при необхідності іншими 8. Визначення артеріального тиску 2 - 3 р. на день. 9. Постійне спостереження нефрологом

препарати за показниками). 5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару 6. Режим з обмеженням фізичних навантажень. 7. Санація вогнищ інфекції.

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз крові - 1 р. на місяць. 3. Загальний аналіз сечі - 1 р. на 7 дн., аналіз сечі за Нечипоренком - 1 р. на 14 дн., визначення добової протеїнурії - 1 р. на 10 дн., ортостатична проба, проба за Зимницьким - 1 р. на квартал. 4. Визначення креатиніну та сечовини сироватки крові, загальний білок сироватки крові - 1 р. на квартал. 5. ЕКГ, УЗД. 6. Визначення артеріального тиску. 7. Огляд спеціалістами: ЛОР, офтальмолог, при необхідності - іншими спеціалістами. 8. Постійне спостереження нефрологом.

1. Дієтотерапія. 2. Санація вогнищ інфекції. 3. Симптоматична патогенетична та протисклеротична терапія згідно рекомендаціям стаціонару (кортикостероїди, цитостатики, антикоагулянти, антиагреганти, нестероїдні протизапальні препарати, інгібітори АПФ, кардіо- та гепатотропні препарати - за показниками). 4. Режим з обмеженням фізичних навантажень. 5. Щорічне обстеження в умовах стаціонару.

1. Повна ремісія: ліквідація екстраренальних ознак, сечового синдрому та 2. Часткова ремісія: ліквідація екстраренальних ознак при збереженні сечового синдрому. 3. Прогресування: приєднання набряків, гіпертензія, біохімічних змін, формуванням хронічної ниркової недостатності. 4. З диспансерного обліку не знімається. 5. Обстеження в стаціонарі 1 раз на рік.


R80

Період повної, часткової клініко-лабораторної ремісії, прогресуючий

Ізольована протеїнурія (хронічний гломерулонефрит (сечовий синдром, гематурична форма) Гломерулярні порушення при: 1. системному червоному вовчакові 2. геморагічному васкуліті 3. спадковому нефриті 4. хронічному гепатиті 5. вузликовому поліартеріїті


Нозологічна форма за МКХ-10

Шифр за МКХ10

2 3 1. Злоякісне C64 новоутворення нирки, за винятком ниркової миски (пухлина Вільмса)

4 Догоспітальний етап

N з/п

Перебіг або активність процесу

ДИТЯЧА ОНКОЛОГІЯ Обсяг заходів

клініко-діагностичних

5 1. Клінічний огляд. 2. Лабораторне дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - біохімічні аналізи (кліренс креатиніну, білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, заг. білок); - коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, ЦМВ, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - екскреторна урографія; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та ОЧП; - УЗД ОЧП та зочеревинного простору. 4. Консультація дитячого онколога, уролога та ін. спеціалістів за показаннями

лікувально-профілактичних

6 1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

7

Примітка

8 Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


лікуванняСпостереження та дослідження після завершення стаціонарного Догоспітальний етап

Злоякісні новоутворення серця, C38 середостіння та плеври Злоякісне 2. новоутворення C74 наднирника Злоякісне новоутворення переферичних C47 нервів та вегетативної НС

1. Клінічні: 2. відсутність рецидиву або 1. Режим: амбулаторний. прогресування процесу. 1. Інструментальні обстеження: 2. Дієта: збалансоване харчування з 3. Лабораторні: задовільна функція - ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографія ОГК; корекцією порушень обміну речовин нирки. - КТ легенів та органів черевної порожнини; та ускладнень лікування 4. Зменшення або ліквідація наслідків При рецидиві - УЗД органів черевної порожнини та зачеревинного 3. Санація вогнищ інфекції. хіміопроменевого лікування госпіталізація простору. 4. Санаторно-курортне лікування. 5. Постійне диспансерне 2. Інші: за показаннями. 5. Медико-соціальна реабілітація (за спостереження (з оглядом на показаннями). першому році - один раз на 3 місяці, другому та третьому роках - один раз на півроку), далі - один раз на рік.

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні обстеження: - заг. ан. крові, сечі; - біохімічні аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, загальний білок); - визначення рівня катехоламінів в сечі; - коагулограма; - серологічні обстеження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - екскреторна урографія (при ураженні

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

Після обстеження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


Злоякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного C48.0 простору та очеревини (за морфологією нейробластома) стаціонаріПісля завершення лікування в

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та органів черевної порожнини; - УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 4. Інші: за показаннями.

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування з корекцією порушень обміну речовин та ускладнень лікування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Санаторно-курортне. 5. Оздоровлення. 6. Медико-соціальна реабілітація: психолог - за показаннями.

Догоспітальний етап

C38 C74 Тератобластома C47 C48.0

заочеревинного простору); - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та органів черевної порожнини; - УЗД органів черевної порожнини та зочеревинного

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - БХ аналізи (білірубін, трансамінази, сечовина, електроліти, залишковий азот, кліренс креатиніну, загальний білок); коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями; - визначення альфафетопротеїну та хоріонічного гонадотропіну. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та зони ураження; - УЗД м'яких тканин зони ураження. 4. Консультація дитячого онколога та ін. спеціалістів за показаннями.

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

1. Клінічні:відсутність рецидиву або прогресування процесу. 2. Лабораторні: задовільна функція нирки. 4. Зменшення або ліквідація наслідків При рецидиві хіміопроменевого лікування. госпіталізація 5. Постійне диспансерне спостереження на першому році огляд - один раз на 3 міс., 2 та 3 роках - один раз на півроку, далі - один раз на рік.

Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


Догоспітальний етап стаціонаріПісля завершення лікування в

3. Злоякісні C49 новоутворення інших типів сполученої і м'яких тканин (саркома м'яких тканин)

Злоякісні новоутворення 4. кісток та суглобових хрящів

C40

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - БХ аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, заг. білок); коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та зони ураження; - рентгенографія зони ураження; - УЗД м'яких тканин ураженої ділянки. 4. Консультація дитячого онколога та ін. спеціалістів за показаннями. 1. Клінічний огляд. 2. Клініко-лабораторне та інструментальне спостереження. 3. Лабораторні дослідження. 4. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та органів черевної порожнини; - УЗД зони ураження та регіонарних лімфатичних вузлів.

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - біохімічні аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, загальний білок); - коагулограма;

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення

1. Режим: амбулаторний. 1. Клінічні: При рецидиві 2. Дієта: збалансоване харчування з 2. відсутність рецидиву або госпіталізація корекцією порушень обміну речовин прогресування процесу. та ускладнень лікування. 3. Лабораторні: задовільна функція 3. Санація вогнищ інфекції. нирки. 4. Санаторно-курортне оздоровлення. 4. Зменшення або ліквідація наслідків 5. Медико-соціальна реабілітація: хіміопроменевого лікування. психолог за показаннями. 5. Постійне диспансерне спостереження. На першому році огляд - один раз на 3 міс, 2 та 3 роках - 1 раз на півроку, далі - 1 раз на рік.

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


стаціонаріСпостереження та дослідження після завершення лікування в Догоспітальний етап

Злоякісне новоутворення кісток і суглобових C41 хрящів інших та неуточнених локалізацій (саркоми кісток)

- серологічні дослідження на гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та зони ураження; - УЗД м'яких тканин зони ураження. 4. Консультація дитячого онколога, уролога та ін. спеціалістів за показаннями.

1. Клінічний огляд. 2. Клініко-лабораторне та інструментальне спостереження. 3. Лабораторні дослідження. 4. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та зони ураження; - УЗД м'яких тканин зони ураження.

1. Клінічні: 2. відсутність рецидиву або 1. Режим: амбулаторний. прогресування процесу. 2. Дієта: збалансоване харчування з 3. Лабораторні: задовільна функція корекцією порушень обміну речовин нирки. та ускладнень лікування. 4. Зменшення або ліквідація наслідків При рецидиві 3. Санація вогнищ інфекції. хіміопроменевого лікування. госпіталізація 4. Санаторно-курортне оздоровлення. 5. Постійне диспансерне 5. Медико-соціальна реабілітація: спостереження. На першому році психолог - за показаннями. огляд один раз на 3 місяці, другому та третьому роках - один раз на півроку, далі - один раз на рік.


Догоспітальний етап

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

стац.Спостереження та дослідження після завершення лікування в

Злоякісне новоутворення ока та його 5. C69.2 придатків (ретинобластом а)

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - біохімічні аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, загальний білок); - коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та черепа; - МРТ черепа та головного мозку. 4. Консультація дитячого онколога та ін. спеціалістів за показами.

1. Клініко-лабораторне та інструментальне спостереження. 2. Клінічний огляд. 3. Лабораторні дослідження. 4. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - МРТ черепа та головного мозку; - офтальмоскопія. 5. Інші за показаннями.

1. Клінічні: 2. відсутність рецидиву або 1. Режим: амбулаторний. прогресування процесу. 2. Дієта: збалансоване харчування з 3. Лабораторні: задовільна функція корекцією порушень обміну речовин нирки. та ускладнень лікування. 4. Зменшення або ліквідація наслідків При рецидиві 3. Санація вогнищ інфекції. хіміопроменевого лікування. госпіталізація 4. Санаторно-курортне оздоровлення. 5. Постійне диспансерне 5. Медико-соціальна реабілітація: спостереження. Огляд на першому психолог - за показаннями. році один раз на 3 місяці, другому та третьому роках - один раз на півроку, далі - один раз на рік.

Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


стаціонаріСпостереження та дослідження після завершення лікування в

6.

1. Клінічний огляд. 2. Клініко-лабораторне та інструментальне спостереження. 3. Лабораторні дослідження 4. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та зони ураження; - ЗД м'яких тканин зони ураження. 5. Інші - за показаннями.

1. Клінічні: відсутність рецидиву або прогресування процесу. 1. Режим: амбулаторний. 2. Лабораторні: задовільна функція 2. Дієта: збалансоване харчування з нирки. корекцією порушень обміну речовин 3. Зменшення або ліквідація наслідків та ускладнень лікування. При рецидиві хіміопроменевого лік. 3. Санація вогнищ інфекції. госпіталізація 4. Постійне диспансерне 4 Санаторно-курортне оздоровлення. спостереження на першому році 5. Медико-соціальна реабілітація: один раз на 3 місяці, другому та психолог - за показаннями. третьому роках - один раз на півроку, далі - один раз на рік.


Догоспітальний етап

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

лікуванняСпостереження та дослідження після завершення

Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечі 7. C22.2 нкових жовчних протоків (Гепатобластом а)

1. Клінічний огляд 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - БХ аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, заг. білок); - коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів органів черевної порожнини; - УЗД печінки та органів зачеревного простору. 4. Консультація дитячого онколога та ін. спеціалістів за показаннями.

1. Клінічний огляд. 2. Клініко-лабораторне та інструментальне спостереження. 3. Лабораторні дослідження. 4. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та печінки; - УЗД органів черевної порожнини та зочеревного простору. 5. Інші - за показаннями.

1. Клінічні: відсутність рецидиву або прогресування процесу. 1. Режим: амбулаторний. 2. Лабораторні: задовільна функція 2. Дієта: збалансоване харчування з нирки. корекцією порушень обміну речовин 3. Зменшення або ліквідація наслідків та ускладнень лікування. При рецидиві хіміопроменевого лікування 3. Санація вогнищ інфекції. госпіталізація 4. Постійне диспансерне 4. Санаторно-курортне оздоровлення. спостереження на першому році 5. Медико-соціальна реабілітація: один раз на 3 місяці, другому та психолог - за показаннями. третьому роках - один раз на півроку, далі - один раз на рік.

Після дослідження та встановлення діагнозу госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


Догоспітальний етап

Злоякісні новоутворення неточно визначені, вторинні та C76 8. неуточнених C80 локалізацій (інші та неуточнені локалізації)

1. Клінічний огляд. 2. Лабораторні дослідження: - заг. ан. крові, сечі; - БХ аналізи (білірубін, трансамінази, електроліти, сечовина, залишковий азот, кліренс креатиніну, загальний білок); - коагулограма; - серологічні дослідження на вірусні гепатити, віруси герпеса, цитомегаловірус, інші - за показаннями. 3. Інструментальні обстеження: - ЕКГ, ЕхоКГ; - рентгенографія ОГК; - КТ легенів та ОЧП; - УЗД ОЧП та заочеревного простору. 4. Консультація дитячого онколога, уролога та ін. спеціалістів за показаннями.

1. Режим: амбулаторний. 2. Дієта: збалансоване харчування. 3. Санація вогнищ інфекції. 4. Вакцинація проти гепатиту B.

Після дослідження - госпіталізація у дитяче онкологічне відділення


ДИТЯЧА ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ

3

Нестійке стегно (схильність до природженого вивиху 1. Q65.6 або підвивиху стегна (дисплазія кульшового суглоба) Природжений вивих стегна однобічний Природжений вивих стегна двобічний Природжений вивих стегна неуточнений 2. Природжений підвивих стегна однобічний Природжений підвивих стегна двобічний

Q65.0 Q65.1 Q65.2 Q65.3 Q65.4

Перебіг або активність процесу

2

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного нагляду

Примітка

4

5

6

7

8

перебігХронічний

1

Нозологічна форма за Шифр МКХ-10 (та за клінічними МКХкласифікаціями) 10

Хронічний перебіг

N п/п

Обсяг заходів

1. Клінічне обстеження. 2. Перевірка симптому вправлення вивихування, обмеження відведення асиметрії. 3. УЗД, рентгенографія суглобу.

1. Відведення та згинання стегон. 2. Відвідні ортези, стремена Павліка. 3. Спостереження протягом року з оглядом ортопеда 1 раз у 2 - 3 міс.

1. Відсутність клінічних симптомів. При 2. УЗД - норма, Ro - норма. відсутності 3. Відсутність прогресування та інвалідизації. ефекту 4. Спостерігається постійно, з диспансерного хірургічне нагляду не знімається. лікування з 5. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на рік. 2-х років

1. Клінічне обстеження. Перевірка симптому вправлення - вивихуван-ня, обмеження відведення асиметрії 2. УЗД, рентгенографія. 3. Огляд дитячого хірурга, ортопедатравматолога 1 раз на 2 - 3 міс. 1. Аналіз крові, сечі. 2. Клінічне обстеження. Перевірка обсягу рухів, ходи. 3. УЗД, рентгенографія.

1. Відведення та згинання стегон. 2. Відвідні ортези, стремена Павліка. 3. Спостереження 6 - 12 міс., 1 раз в 2 міс. з оглядом ортопеда-травматолога. 4. Відведення та згинання стегон.

При 1. Відсутність клінічних симптомів. відсутності 2. УЗД - норма, рентгенографія - норма. ефекту 3. Відсутність прогресування та інвалідизації. хірургічне 4. Постійне диспансерне спостереження. лікування з 5. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на рік. 2-х років


Q66.0

П'ятково-вальгусна клишоногість

Q66.4

Після оперативного лікуванняПеріод реконвалесценції

Кінсько-варусна клишоногість

Хронічний перебіг

Q65.6

лікуванняПісля оперативного

3.

Природжений підвивих стегна неуточнений

1. Клінічно - положення переднього відділу стопи, відхилення п'яти, положення стопи при навантаженні. 2. Огляд ортопедом-травматологом кожні 3 - 4 тижні протягом 6 міс., потім 1 раз на міс. протягом 2 років. Неврологом (за показаннями).

1. Обмеження фізичних навантажень на уражену кінцівку, спеціальна фізкультурна група. 2. Гіпсові пов'язки, ортопедичний тутор (за потребою), масаж, ванни, ЛФК, електростимуляція малогомілкових м'язів, озокерит. 3. Ортопедичне взуття

При відсутності 1. Правильне формування стопи та правильна ефекту хода Спостерігається постійно, з консерватив диспансерного нагляду не знімається. Огляд ного ортопедом-травматологом кожний місяць лікування протягом 6 міс., потім - кожні 6 місяців хірургічне протягом 3 років, в подальшому - 1 раз на рік. лікування з 6 місяців

1. Клінічно - положення переднього відділу стопи, відхилення п'яти, положення стопи при навантаженні

1. Обмеження фізичних навантажень на уражену кінцівку, спеціальна фізкультурна група. 2. Гіпсові пов'язки, ортопедичний тутор (за потребою), масаж, ванни, ЛФК, електростимуляція малогомілкових м'язів, озокерит. 3. Ортопедичне взуття.

1. Правильне формування стопи та правильна хода. 2. Відсутність прогресування та інвалідності. 3. Огляд ортопедом кожний місяць протягом 6 міс., потім - кожні 6 міс.


Після оперативного лікуванняПеріод реконвалесценції

1. Клінічно-асиметричне положення голови, напруга грудинно-ключичнососковидного м'яза, його затвердіння, неоднакова консистенція, нахил голови. 2. Рентгенографія перед оперативним лікуванням.

1. Правильне положення голови, відсутність обмеження рухів голови, однакове напруження грудинно-ключичнососковидного м'яза. 2. Відсутність прогресування та інвалідності. 3. Постійне диспансерне спостереження. 4. Огляд ортопедом після завершення лікування кожні 3 міс. протягом 1 року, потім - 1 раз на рік. Консультація окуліста, ЛОР та ін.(за необхідністю 5. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається

Хронічний перебіг

1. Клінічний огляд. 2. Антропометричні дані. 3. Рентгенологічне обстеження, КТГ, ЯМР (за необхідністю). 4. Огляд ортопеда-травматолога, невролога, генетика та інших спеціалістів (при необхідності)

Хронічний перебіг

1. Клінічно-асиметричне положення 1. Руховий режим без обмежень. голови, напруга грудинно-ключично2. Лікувальна гімнастика. сосковидного м'яза, його затвердіння, 3. Електрофорез з лідазою, масаж. неоднакова консистенція, нахил голови.

1. Правильне положення голови, відсутність обмеження рухів голови, однакове напруження грудинно-ключичнососковидного м'яза. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд ортопедом після завершення лікування 1 раз на 6 міс., потім - 1 раз/рік. 4. Консультація окуліста, ЛОР та ін. (за необхідністю). 5. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається.

Природжена деформація груднино4. ключичноQ68.0 соскоподібного м'яза

5.

Природжені деформації стегна

Q65

6.

Інші остеохондродисплазії

Q78

1. Руховий режим без обмежень. 2. Лікувальна гімнастика. 3. Електрофорез з лідазою, масаж. 4. Диспансерне спостереження.

1. Обмеження навантаження 2. Компенсація вкорочення ортопедичними виробами, при вкороченні більше 4 см. оперативне подовження дистракційними апаратами. 3. Санаторно-курортні заклади ортопедичного профілю. 4. Забезпечення ортопедичними виробами протягом росту дитини. 1. Клінічні - вимірювання обсягу рухів в 1. Режим - оберігаючий, заняття з суглобах, довжини кінцівок, контроль за фізвиховання в спецгрупі, ЛФК.

При відсутності ефекту хірургічне лікування після одного року

1. Нормальна вісь, довжина кінцівок та обсяг рухів в суглобах в межах норми. 2. Відсутність прогресування процесу та виходу на інвалідність. 3. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається (огляд 1 раз на рік).

При відсутності ефекту хірургічне лікування строки індивідуальн о

1. Клінічні - збереження правильної осі та довжини кінцівок, наявність нормального

При відсутності


Q78.4 Q78.8

Q74.0

Q77.4 Q78.1

Хронічне захворювання

Енходроматоз (хвороба Ольє, синдром Маффуччі) Інші уточнені остеохондродисплазії Інші природжені вади розвитку верхньої(іх) кінцівки(ок), включаючи плечовий пояс Ахондроплазія (гіпохондроплазія) Поліостозна фіброзна дисплазія (синдром Олбрайта-Мак-К'юна (Штенберга) Незавершений остеогенез

віссю кінцівок. 2. Інструментальні - рентгенографія уражених сегментів

обсягу рухів в суглобах. ефекту 2. Інструментальні - стабілізація патологічних 2. Дієта, збагачена продуктами кальцію хірургічне процесів при щорічному рентгенологічному та фосфору. лікування обстеженні. 3. Медикаментозна - препарати для строки 3. Відсутність прогресування процесу та укріплення міцності кісток (віт. D, індивідуальн виходу на інвалідність. міакальцій та ін.) о, залежно 4. Тривалість диспансерного спостереження 4. Ортопедичні апарати при показаннях. від ступеню до закінчення росту з оглядом ортопедадеформації травматолога 1 раз на рік.

Q78.0

M85.6

Хронічне захворювання

1. Клінічні: контроль за довжиною та віссю кінцівки 2. Інструментальні: рентгенографія уражених сегментів

Ювенільний остеохондроз голівки стегнової кістки M91.1 (Легга-КальвеПертеса) 8. Ювенільний остеохондроз великогомілкової та M92.5 малогомілкової кісток (Осгуда-Шлаттера)

Хронічне захворювання

Одинична кіста кістки M85.4

1. Режим: без навантаження ураженої кінцівки, звільнення від літньої трудової 1. Клінічні: біль, слабість, кульгавість, практики, ЛФК, витяг. припухлість, деяке підвищення місцевої 2. Розвантажувальний режим, температури, постава. ортопедичні устілки, шини. 2. Рентгенобстеження ураженого 3. Фізіотерапевтичне лікування сегмента (раз на 6 міс.). (електрофорез, теплові процедури). 4. Дієта із підвищеним вмістом Ca, P, антиостеопоротичні препарати.

Кіста кістки з 7. аневризмою

Інша кіста кісток

M85.5

1. Режим оберігаючий.

1. Клінічні збереження правильної осі кінцівки 2. Інструментальні: рентгенологічне відновлення нормальної форми та структури кістки. 3. Тривалість диспансерного спостереження до закінчення росту з оглядом ортопедатравматолога 1 раз на рік.

При відсутності ефекту хірургічне лікування

1. Правильна постава, відсутність кульгавості, повноцінна опірність та симетричність кінцівок. 2. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається. 3. Огляд ортопедом-травматологом або дитячим хірургом в гострому періоді - 1 раз на 3 міс., потім 1 раз на рік - до закінчення росту.

При відсутності ефекту хірургічне лікування


Інші уточнені природжені вади розвитку кінцівки(ок)

Q74.8

Інші природжені деформації стегна 10. (варусне положення (coxa vara))

Q65.8

Параліч Ерба внаслідок пологової травми

P14.0

11. Параліч Клюмпке внаслідок пологової травми Інші пологові травми плечового сплетіння 12. Хронічний багатовогнищевий остеомієліт Хронічний остеомієліт з дренованим синусом Інший хронічний гематогенний остеомієліт

P14.1 P14.3 M86.3 M86.4 M86.5

яВідновленн захворюванняХронічне Хронічне захворювання

Ювенільний остеохондроз M92.4 надколінка (Келера) Ювенільний остеохондроз M92.6 заплесна(човноподібн ої кістки (Келера)) Інші природжені вади розвитку верхньої(іх) кінцівки(ок), Q74.0 включаючи плечовий 9. пояс

1. Нормальні опірність та вісь кінцівки, відсутність атрофії, трофічних порушень. 2. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається. 3. Огляд ортопедом-травматологом або дитячим хірургом 1 раз на 6 міс. Після оперативного лікування - перший рік 1 раз на 3 міс., потім 1 раз на 6 міс.

При відсутності ефекту хірургічне лікування з другого року життя

1. Вісь кінцівки, атрофія тканини. Вкорочення ноги. Рентгенобстеження (зони Лоозера), клінічне обстеження.

1. Обмеження рухового режиму, ЛФК, з урахуванням ортопедичного режиму звільнення від літньої трудової практики. 2. Диспансерне спостереження на весь період росту.

1. Клінічний огляд 2. Антропометрія 3. Загальний аналіз крові, сечі. 4. Рентгенографія 1 раз на рік. 5. Огляд невролога, ендокринолога та інших спеціалістів за показаннями.

1. Відсутність прогресування деформації, 1. Обмеження навантаження. відновлення рухів в ураженому суглобі. 2. Лікування ортопедичними виробами. 2. Відсутність прогресування процесу при 3. САналіз-кур. лікування в сАналіз рентгенологічному дослідженні. ортопедичного профілю. 3. Спостерігається постійно, з диспансерного 4. Забезпечення ортопедичними нагляду не знімається. виробами протягом росту дитини. 4. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на рік.

При відсутності ефекту та при ШДУ менше 110 градусів хірургічне лікування з 3-х років

1. Клінічні: вимірювання обсягу рухів та сили м'язів в уражених сегментах 2. Інструментальні - електроміографія уражених м'язів 3. Ортопедичні ортези 4. Консультація невролога (за показаннями).

1. Режим: оберігаючий, масаж, ЛФК, використання орте,зів за призначенням. 2. Медикаментозна: за погодженням з невропатологом - вітаміни групи B, прозерин, дибазол і т. ін. 3. Санаторно-курортне лікування у профільних санаторіях.

При відсутності ефекту хірургічне лікування з 3-х років

1. Клінічні: наявність загострення запальних змін, динаміка остаточних змін (укорочення, атрофія, обмеження рухів в суглобах, порушення осі кінцівки). 2. Рентгенографія ураженого сегменту, загальний клінічний аналіз крові і сечі. 3. Огляд педіатра, дитячого хірурга і

1. Обмеження навантаження на хвору 1. Одужання, відсутність прогресування При кінцівку, обмеження робіт, пов'язаних з укорочення, атрофії. відсутності фізичним навантаженням, звільнення від 2. Зменшення або відсутність осьових ефекту літньої трудової практики. відхилень, деформацій. хірургічне 2. ЛФК, масаж, ортопедичний тутор при 3. Тривалість спостереження 3 роки після лікування деформації і осьових відхиленнях. одужання (при відсутності осьових відхилень, Строки 3. Компенсація вкорочення. деформацій, порушенні функцій). При лікування наявності зазначених вище змін диспансерне визначаютьс

1. Клінічні: відновлення обсягу рухів в суглобах ураженої кінцівки. 2. Спостерігається постійно, з диспансерного нагляду не знімається. 3. Тривалість диспансерного спостереження до закінчення росту. 4. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на рік.


Сколіоз

M86.6

M41

13. Природжений сколіоз, зумовлений вадою Q76.3 розвитку кісток Спондилоліз

M34.0

Спондилолістез

M43.1

Природжений спондилолістез

Q76.2

14.

Інші природжені вади хребта, не пов'язані зі 15. Q76.4 сколіозом (кіфоз і лордоз природжений)

захворюванняХронічне захворюванняХронічне захворювання Хронічне Хронічне захворювання

Інший остеомієліт

ортопеда-травматолога 2 рази на рік. 4. Аналіз крові 1 раз на 3 міс.

спостереження на весь період росту з оглядом я тяжкістю 1 раз на рік. ураження.

1. Ортопедичне обстеження. 2. Функція зовнішнього дихання. 3. Рентгенографія. 4. Огляд дитячого хірурга, ортопедатравматолога, фахівця з лікувальної гімнастики. 5. Спостереження педіатра, кардіолога, пульмонолога та ін. (за показан.)

1. Ортопедичний режим. 2. ЛФК. 3. Фізіотерапія. 4. Санаторно-курортне лікування у дитячих ортопедичних закладах 5. Ортопедичний корсет.

При 1. Одужання, покращання постави, відсутності відсутність скарг. ефекту 2. Відсутність прогресування та інвалідизації. хірургічне 3. Диспансерне спостереження до закінчення лікування. росту 2 рази на рік. При III - IV ступеню

1. Ортопедичне обстеження. 2. Функція зовнішнього дихання. 3. Рентгенографія. 4. Огляд дитячого хірурга, ортопедатравматолога, фахівця з лікувальної гімнастики.

1. Ортопедичний режим. 2. ЛФК. 3. Фізіотерапія. 4. Санаторно-курортне лікування у дитячих ортопедичних закладах 5. Ортопедичний корсет.

При відсутності 1. Покращання постави, відсутність скарг. ефекту у 2. Відсутність прогресування та інвалідизації. тяжких 3. Диспансерне спостереження до закінчення випадках росту 2 рази на рік. хірургічне лікування

1. Ортопедичний режим. 2. ЛФК. 3. Фізіотерапія. 4. Санаторно-курортне лікування у дитячих ортопедичних закладах. 5. Ортопедичний корсет.

При відсутності 1. Покращання постави, відсутність скарг. ефекту у 2. Відсутність прогресування та інвалідизації. тяжких 3. Диспансерне спостереження до закінчення випадках росту з оглядом 2 рази на рік. хірургічне лікування


Віддалені наслідки перелому хребта Віддалені наслідки травм верхньої кінцівки

1. Клінічне обстеження, неврологічний статус - динаміка розвитку неврологічного дефіциту, наявність появи пролежнів, контрактур, порушення функції тазових органів. 2. Рентгенографія хребта, КТ, ЯМР (за показаннями) 3. Аналіз крові та сечі. 4. Огляд ортопеда-травматолога, педіатра, хірурга, невролога, уролога 1 раз на 6 міс.

T91.1 T92

18. Віддалені наслідки травм нижньої кінцівки

Хронічне захворювання

T91.3

Хронічне захворювання

Віддалені наслідки 17. травми спинного мозку

Q66.5

T93

Залишкові явища

Природжена 16. плоскостопа (pes planus)

1. Клінічно: динаміка деформації, больовий синдром, трофічні зміни, висота склепіння. 2. Огляд педіатром, ортопедом 1 раз на рік.

1. Помірне обмеження ходьби. 2. ЛФК. 3. Фізіотерапія. 4. Ортопедичні устілки.

1. Максимальна адаптація до самообслуговування та переміщення, навчання на дому. 2. Профілактика пролежнів та ускладнень з боку сечостатевої системи, обробка шкіри. 3. Відновлювальні заходи по покращанню залишкових рухових функцій. 4. Забезпечення засобами по переміщенню та самообслуговуванню. 1. Обмеження навантажень на пошкоджену кінцівку. Виключення робіт, пов'язаних з підвищеним фізичним навантаженням на ушкоджену кінцівку. ЛФК. Звільнення від літньої 1. Клінічний огляд, наявність трофічних трудової практики. порушень кінцівок 2. Профілактика трофічних порушень, 2. Рентгенографія хребта, кінцівок. медикаментозне, фізіотерапевтичне і 3. Спеціальні дослідження (ЕКГ, фізіофункціональне лікування, вазографія). спрямоване на покращання трофічних процесів пошкодженої кінцівки, прискорення консолідації, відновлення рухів в суглобах. 3. Санаторно-курортне лікування.

При 1. Відсутність прогресування деформацій. відсутності 2. Зменшення больового синдрому. ефекту у 3. Зміцнення м'язів. тяжких 4. Диспансерне спостереження до завершення випадках росту з оглядом 1 раз на рік. хірургічне лікування

1. Відсутність пролежнів, покращання функції сечостатевої системи, поліпшення залишкових рухових функцій. 2. Постійне диспансерне спостереження з оглядом 1 раз на рік.

При відсутності ефекту у тяжких випадках хірургічне лікування

1. Відсутність контрактур, трофічних змін, відновлення обсягу рухів, опірність. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд ортопеда-травматолога, дитячого хірурга 1 раз на 6 міс. Невролога - за показами.

При відсутності ефекту у тяжких випадках хірургічне лікування


T93.5

T92.3

T93.3

Залишкові явища

T92.5

При відсутності ефекту хірургічне лікування

Залишкові явища

Віддалені наслідки травм м'яза та сухожилка верхньої кінцівки 20. Віддалені наслідки травми м'яза та сухожилка нижньої кінцівки Віддалені наслідки вивиху, розтягнення та деформації верхньої кінцівки 21. Віддалені наслідки вивиху, розтягнення та деформації нижньої кінцівки

1. Відсутність болі, порушення ходи, контрактур, відновлення обсягів рухів. 2. Диспансерне спостереження протягом 2 років після травми. 3. Огляд ортопедом-травматологом, педіатром, дитячим хірургом один раз на шість місяців. Неврологом - за показаннями.

1. Загальний руховий режим. ЛФК. 1. Відновлення активних рухів в пальцях, Виключення робіт, пов'язаних з точними відсутність контрактур. 1. Клінічний огляд, відсутність активних координованими рухами (при 2. Диспансерне спостереження протягом 4 рухів в пальцях кисті, стопі, наявність пошкодженнях кисті). років після травми (при повному відновленні контрактур, що порушують функцію. 2. Запобігання розвитку контрактур, анатомо-функціональних показників). відновлення активних рухів (розробка 3. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на 6 рухів, забезпечення ортезами). місяців. Невролога (за показаннями)

При відсутності ефекту у тяжких випадках хірургічне лікування

Залишкові явища

Віддалені наслідки іншого перелому 19. T91.2 кісток грудної клітки і таза

1. Обмеження фізичних навантажень, бігу, стрибків, підняття тягарів. ЛФК. Виключення робіт, пов'язаних з підвищеним фізичним навантаженням, тривалою ходьбою. 1. Клінічний огляд, наявність деформації 2. Направлення до спеціалізованих тазу, укорочення кінцівки, контрактури лікувальних закладів. кульшового суглоба, болі, порушення 3. Стимуляція процесів репарації, ходи. регенерації в області пошкодження. 2. Неврологічні ускладнення (паралічі, 4. Попередження дегенеративнопарези) деструктивних процесів в кульшовому 3. Рентгенографія. суглобі (фізіотерапевтичне лікування, ЛФК, масаж). 5. Санаторно-курортне лікування. Направлення в спеціалізовані лікувальні заклади.

1. Клінічний огляд, обмеження рухів пошкодженого суглоба, болі, прояви раннього артрозу, підвивихи, нестабільність. 2. Рентгенографія ураженого суглоба.

1. Виключення робіт, пов'язаних з перевантаженням суглоба. 2. Запобігання контрактур суглобів, нестабільності, ранніх проявів артрозів (фізіотерапевтичне лікування, електрофорез, теплові процедури розробка рухів, забезпечення ортезами).

1. Відсутність функціональних порушень. 2. Диспансерне спостереження 2 роки. 3. Огляд ортопеда-травматолога 1 раз на 6 міс.

При відсутності ефекту хірургічне лікування


23. Кілеподібна грудна клітка

24.

Клешнеподібна кисть (екстродактилія)

Q67.6

Q67.7

Q71.6

Хронічний перебіг лікування)Хронічне захворювання (до та після хірургічного

Запала грудна клітка

Д16

Хронічний перебіг

Доброякісне 22. новоутворення кісток та суглобових хрящів

1. Клінічні: контроль за довжиною та віссю кінцівки 2. Інструментальні: рентгенографія

1. Режим: оберігаючий, заняття з фізвиховання в спецгрупі, ЛФК. 2. Дієта, збагачена продуктами кальцію та фосфору. 3. Запобігання перебуванню на сонці. Протипоказання для застосування фізпроцедур. 4. Ортопедичні апарати при показаннях.

1. Ортопедичне обстеження. 2. Рентгенографія органів грудної клітки. 3. Визначення функції зовнішнього дихання. 1. ЛФК 4. ЕКГ. 2. Масаж 5. Ехокардіограма (за показаннями). 6. Огляд дитячого кардіоревматолога, пульмонолога (за показаннями). 1. Режим: загальний. 2. Дієта: загальна. 3. Хірургічна корекція кисті (після 1. Клінічні ознаки: розщеплення кисті завершення пубертату). (часткова чи повна відсутність одного чи 4. ЛФК, масаж. кількох пальців). 5. Лікування інтеркурентних 2. Rtg кисті. захворювань. 3. Аналіз крові, сечі (1 раз на місяць). 6. Профілактика рахіту: вітамін D3. 4. Консультація генетика, ортопеда, 7. Медико-соціальна реабілітація: вибір інших спеціалістів (за показами). професії, не пов'язаної з навантаженням на кисті. 8. Спостереження пожиттєво.

1. Збереження правильної осі та довжини кінцівок, наявність нормального обсягу рухів в суглобах. 2. Стабілізація відновних процесів. 3. Тривалість диспансерного спостереження до закінчення росту з оглядом 1 раз на рік.

Хірургічне лікування після встановленн я діагнозу

1. Відсутність прогресування; 2. Відсутність значних порушень функції внутрішніх органів грудної клітини. 3. Постійний диспансерне спостереження до закінчення росту. 4. Огляд ортопеда-травматолога кожні 6 місяців, після хірургічного лікування 1 раз на рік.

Хірургічне лікування при III - IV ступені

1. Збільшення об'єму рухової активності. 2. Інвалідизація - при значних функціональних порушеннях. 3. Постійне диспансерне спостереження. 4. Огляд генетика, ортопеда-травматолога 1 раз на рік. 5. Соціальна реабілітація.


Q74.3

Хронічний перебіг

Природжений 26. множинний артрогрипоз

Q71.8

1. Клінічні ознаки: анатомічна відсутність - часткова чи повна верхньої кінцівки. 2. Rtg кукси верхньої кінцівки. 3. Аналіз крові, сечі (1 раз на місяць). 4. Консультація ортопеда, інших спеціалістів (за показами).

Хронічний перебіг

Інші дефекти, що спричинюють 25. укорочення верхньої(іх) кінцівки(ок)

1. Клінічні ознаки: обмеження рухливості та деформація суглобів. 2. Rtg уражених суглобів. 3. Аналіз крові (Ca, P). 4. Аналіз крові, сечі (1 раз на місяць). 5. Консультація генетика, ортопеда, інших спеціалістів (за показами невролога).

1. Режим: загальний. 2. Дієта: загальна, збагачена кальцієм (сир, молоко). 3. Протезування верх. кінц. 4. ЛФК. 5 Лікування інтеркурентних захворювань. 6. Профілактика рахіту: вітамін D3. 7. Медико-соціальна реабілітація: допомога у виборі професії. 8. Спостереження пожиттєво. 1. Режим: загальний. 2. Дієта, збагачена білком вітамінами та мікроелементами. 3. Профіл. рахіту: віт. D3. 4. ЛФК, масаж. 5. Санаторно-курортне оздоровлення на курортах бальнеологічного профілю. 6. Ортопедичне взуття 7. Спостерження до повної ліквідації захворювання.

1. Збільшення об'єму рухової активності. 2. Інвалідизація - при значних функціональних порушеннях. 3. Постійне диспансерне спостереження. 4. Огляд генетика, інших спеціалістів 1 раз на рік. 5. Соціальна реабілітація.

1. Відновлення повної рухливості суглобів. 2. Огляд генетика, ортопеда-травматолога та інших спеціалістів (за показаннями) 1 раз на рік. 3. Соціальна реабілітація.


ДИТЯЧА ОРТОДОНТІЯ

Шифр за МКХ-10

2

3

1.

K07.3

1

(вестибулярне положення зубів)Аномалії положення зубів

N з/п

Нозологічна форма за МКХ-10

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

4

5

Критерії ефективності При лікування. мітк Тривалість диспансерного а спостереження

6

1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного 1. Збір анамнезу: виявлення спадковості, шкідливих звичок відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація (смоктання пальця, губи та інш.); раннього видалення тимчасових порожнини рота та інш.), при ранньому видаленні тимчасових зубів; травми щелепно-лицевої ділянки. зубів своєчасне зубне протезування. 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 1. Нормалізація положення форми лиця (фас, профіль), положення губ. 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та зубів. 3. Огляд порожнини рота: зуб розташований поза зубною дугою з незнімної апаратури: 2. Покращання естетики боку присінка рота; визначення стану коронкової частини і а) апарати для переміщення зубів (пластинка з вестибулярною обличчя. положення аномалійно розташованого зуба та наявності для дужкою, апарат Айзенберга, Осадчого, брекет-система та ін.). 3. Нормалізація змикання нього місця в зубному ряду (є місце, обмежене або відсутнє). б) при нестачі місця в зубному ряді використовують апарати для губ, вимови звуків, 4. Виявлення порушень функції (жування, мови та інш.). розширення зубних рядів в трансверзальному та сагітальному жування. 5. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних напрямках (пластинка з вінтом, з омего-подібною петлею, апарат 4. Зняття з диспансерного моделях щелеп. Андрезена-Хойпля та ін.). обліку через 1 рік після 6. Рентгенологічне дослідження (ортопантомографія, панорамна 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення стабілізації міжоклюзійних рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів): виявлення форми окремих зубів, частіше перших премолярів, рідше окремих співвідношень зубних та нахилу кореня аномалійно розташованого зуба, стану його передніх зубів, а також надкомплектних зубів, компакт-остеотомія рядів. пародонта та інших зубів; визначення кількості зубів (наявності та ін.). надкомплектного або затриманого тимчасового зуба, виявлення 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум терапія, новоутворень). низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін.

7


(оральне положення зубів) (мезіальне положення зубів)

1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, раннє видалення порожнини рота та інше). Своєчасно зубне протезування при тимчасових зубів, травми щелепно-лицевої ділянки. ранньому видалені тимчасових зубів. 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 1. Нормалізація положення форми лиця, положення губ. 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та зубів. 3. Внутрішньоротові ознаки: зуб знаходиться поза зубною дугою, незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів (капа Шварца, 2. Покращання естетики спостерігається зміщення зуба в бік піднебіння на верхній щелепі капа Биніна, спрямовуюча коронка Катца, апарат Топеля-Осадчого, обличчя. або відсутністю місця в зубному ряді (наявність надкомплектного розмикаючи прикус пластинки з протрагуючими активаторами, 3. Нормалізація змикання зуба, макродентія, ранне видалення тимчасових зубів, наявність брекет-система та ін.).При нестачі місця в зубному ряді - апарати губ, вимови звуків, пухлин, звуження зубної дуги та інш.). для подовження або розширення зубних рядів (пластинка з винтом, жування. 4. Виявлення порушень функції (жування, мови та ін.). з омегоподібною петлею, апарат Андрезена-Хойпля та ін.). 4. Зняття з диспансерного 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення обліку через 1 рік після 6. Рентгенологічне дослідження (ортопантомографія, панорамна окремих зубів, частіше перших премолярів, рідше окремих стабілізації міжоклюзійних рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів): виявлення форми передніх зубів, а також надкомплектних зубів, компакт-остеотомія співвідношень зубних та нахилу кореня аномалійно розташованого зуба, стану його та ін.). рядів. пародонта та інших зубів; визначення їх кількості (наявності 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум терапія, надкомплектного або затриманого тимчасового зуба, виявлення низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ- магніторезонансна новоутворень). рефлексотерапія, УЗ, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 6. Протетичний метод лікування у старшому віці. 1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, травми щелепно- відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація лицевої ділянки, раннє видалення тимчасових зубів. порожнини рота та ін. Своєчасне зубне протезування при ранньому 1. Нормалізація положення 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, видаленні тимчасових зубів. зубів, форми зубних дуг та форми лиця. 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. прикусу. 3. Огляд порожнини рота: зміщення зуба вперед по зубному ряду 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і 2. Покращання естетики з наявністю або відсутністю місця в зубному ряді. Виявлення в незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів (апарат обличчя. зубному ряді затриманих тимчасових та надкомплектних зубів, Куриленка, апарат Дорошенка, апарат Позднякової, брекет-система 3. Нормалізація змикання нестачі місця. та ін.). При нестачі місця в зубному ряді апарати для подовження губ, вимови звуків, 4. Виявлення порушень функцій (вимова окремих звуків, або розширення зубних рядів (пластинка з винтом, з жування. жування, змикання губ) та естетичні недоліки. омегоподібною петлею, апарат Андрезена-Хойпля та ін.). 4. Зняття з диспансерного 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення обліку через 1 рік після 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, панорамна окремих зубів, частіше перших премолярів, а також стабілізації міжоклюзійних рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів). Визначення надкомплектних зубів, компакт-остеотомія та ін.). співвідношень зубних форми та нахилу кореня та коронкової частини аномалійно 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, рядів. розташованого зуба. низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін.


(дистальне положення зубів) (інфра- та супрапозиція зубів)

1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, травми щелепно- відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація лицевої ділянки, раннє видалення тимчасових зубів. порожнини рота та ін. Своєчасне зубне протезування при ранньому 1. Нормалізація положення 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, видаленні тимчасових зубів. зубів. форми лиця. 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 2. Покращання естетики 3. Огляд порожнини рота: зміщення зуба назад по зубному ряду з 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і обличчя. наявністю або відсутністю місця в зубному ряді. Виявлення в незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів (апарат 3. Нормалізація змикання зубному ряді затриманих тимчасових та надкомплектних зубів, Куриленка, брекет-система, апарат Каламкарова). При нестачі губ, вимови звуків, нестачі місця. місця в зубному ряді - апарати для подовження або розширення жування. 4. Виявлення порушень функцій (вимова окремих звуків, зубних рядів (пластинка з гвинтом, з омегоподібною петлею, 4. Зняття з диспансерного жування, змикання губ) та естетичні недоліки. апарат Андрезена-Хойпля та ін.). обліку через 1 рік після 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення стабілізації міжоклюзійних 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, панорамна окремих зубів, частіше перших премолярів, а також співвідношень зубних рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів). Визначення надкомплектних зубів, компакт-остеотомія та ін.). рядів. форми та нахилу кореня та коронкової частини аномалійно 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, розташованого зуба. низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація порожнини рота. Своєчасне зубне протезування при ранньому 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, травми щелепно1. Нормалізація положення видаленні тимчасових зубів. лицевої ділянки, раннє видалення тимчасових зубів. зубів. 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, 2. Покращання естетики 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і форми лиця. обличчя. незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів (дуги Енгля, 3. Огляд порожнини рота: при супрапозиції спостерігається 3. Нормалізація змикання брекет-система, апарат Шварца, оклюзійні пластинки); При нестачі високе, а при інфрапозиції низьке положення зуба по губ, вимови звуків, місця - розширення або подовження зубних рядів (пластинка з відношенню до оклюзійної площини у вертикальному напрямку. жування. гвинтом, з омегоподібною петлею, апарат Андрезена-Хойпля та 4. Виявлення порушень функцій (вимова окремих звуків, 4. Зняття з диспансерного ін.). жування, змикання губ) та естетичні недоліки. обліку через 1 рік після 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. стабілізації міжоклюзійних окремих зубів, частіше перших премолярів, а також 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, панорамна співвідношень зубних надкомплектних зубів, компакт-остеотомія та ін.). рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів). рядів. 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін.


(тортоаномалія)

1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, травми щелепнолицевої ділянки, раннє видалення тимчасових зубів. 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, форми лиця та положення губ. 3. Огляд порожнини рота: наявність повороту зуба (частіше постійних різців і ікол) навколо його повздовжньої осі з наявністю або відсутністю місця в зубному ряді. Зуби розміщуються в зубній дузі або поза нею. Виявлення надкомплектних та затриманих тимчасових зубів. 4. Виявлення порушень функцій жування, мови та ін. 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, панорамна рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів). Визначення форми, нахилу кореня та стану кореневої частини аномалійно розташованого зуба.

(треми та діастеми)

1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, травми щелепнолицевої ділянки. 2. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалії, форми лиця та положення губ. 3. Огляд порожнини рота: при діастемах спостерігаються проміжки між центральними різцями, при тремах - між усіма зубами. Наявність аномалій вуздечки верхньої та нижньої губи, надкомплектних зубів, адентії бокових різців. 4. Виявлення порушень функцій та естетики. 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, панорамна рентгенографія щелеп та рентгенографія зубів).

1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація порожнини рота та ін. Своєчасне зубне протезування при ранньому видаленні тимчасових зубів. 1. Нормалізація положення 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. зубів. 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і 2. Покращання естетики незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів (апарат обличчя. Василенка, дуги Енгля, брекет-система та ін.). При відсутності 3. Нормалізація змикання місця в зубному ряді - апарати для розширення зубних рядів губ, вимови звуків, (пластинка з гвинтом, з омегоподібною петлею, апарат Андрезена- жування. Хойпля та ін.). 4. Зняття з диспансерного 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення обліку через 1 рік після окремих зубів, частіше перших премолярів, і надкомплектних стабілізації міжоклюзійних зубів, трансплантація, компакт-остеотомія та ін.). співвідношень зубних 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, рядів. низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 6. Протетичний метод лікування у старшому віці. 1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація порожнини рота та ін. 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 1. Нормалізація положення 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і зубів. незнімної апаратури: пластинка з рукоподібними пружинами по 2. Покращання естетики Калвелісу, пластинка з рухомими гачками по Куриленку, апарат обличчя. Дорошенка, кільця з крючками і резиновою тягою, брекет-система 3. Нормалізація змикання та ін. губ, вимови звуків, 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (пластика вуздечок жування. губ, видалення надкомплектних і ретинованих зубів, порушення 4. Зняття з диспансерного компактного шару піднебінного шва на передній ділянці, обліку через 1 рік після поглиблення присінку порожнини рота та ін.). стабілізації міжоклюзійних 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, співвідношень зубних низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рядів. рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 6. Протетичний метод лікування (зміна форми коронок зубів шляхом протезування або реставрації композитами).


K07.3

(транспозиція) Скупчення зубів

2.

1. Психотерапевтична підготовка. 1. Нормалізація форми та 2. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та розмірів зубів. незнімної апаратури за показаннями. 2. Покращання естетики 3. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, обличчя. низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна 3. Нормалізація змикання рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. губ, вимови звуків, 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення жування. окремих зубів, зубів, які знаходяться поза зубною дугою або 4. Зняття з диспансерного повернуті навколо своєї осі, а також надкомплектних та обліку через 1 рік після затриманих тимчасових зубів). стабілізації міжоклюзійних 5. Протетичний метод лікування (зміна форми коронок зубів співвідношень зубних шляхом протезування або реставрації композитами). рядів. 1. Функціональні (профілактичні) методи: масаж альвеолярного відростка, міогімнастика, усунення шкідливих звичок, санація порожнини рота та ін. 2. Психотерапевтична підготовка до ортодонтичного лікування. 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, раннє видалення 1. Нормалізація форми 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної і тимчасових зубів. зубних дуг та прикусу. незнімної апаратури: апарати для переміщення зубів, при нестачі 2. Зовнішній огляд обличчя. 2. Покращання естетики місця в зубному ряді - апарати для подовження, або розширення 3. Огляд порожнини рота: відмічається тісне розміщення зубів з обличчя. зубних рядів (пластинка з гвинтом, з омегоподібною петлею, нестачею місця для них у зубній дузі, патологічні зміни тканин 3. Нормалізація змикання апарат Андрезена-Хойпля, брекет-система та ін.). пародонту, порушення змикання губ, вимови окремих звуків, губ, вимови звуків, 4. Хірургічний метод лікування (видалення окремих зубів, частіше естетичні недоліки. жування. перших премолярів, а також надкомплектних та затриманих 4. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 4. Зняття з диспансерного тимчасових зубів, компакт-остеотомія та ін.). 5. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, обзорні та обліку через 1 рік після 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, прицільні знімки). стабілізації процесу. низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 6. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (парадонтолога, стоматолога, педіатра, ендокринолога та ін.). 1. Збір анамнезу, скарги. 2. Зовнішній огляд обличчя. 3. Огляд порожнини рота: неправильне положення зубів, при якому зуби міняються місцями (наприклад, бокові різці і ікла або ікла і премоляри) як наслідок неправильної закладки зачатків зубів. 4. Виявлення естетичних та функціональних порушень. 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, обзорні та прицільні знімки).


K00.2

(мікродентія, макродентія)Аномалії розмірів та форми зубів

1. Нормалізація форми та розмірів зубів, міжоклюзійних співвідношень. 2. Покращання естетики обличчя і зубів. 3. Нормалізація змикання губ, вимови звуків, жування. 4. Зняття з диспансерного обліку через 1 рік після стабілізації процесу

K00.1

4.

Надкомплектні зуби

3.

1. Збір анамнезу: спадковість, затримка прорізування сусідніх зубів та травми щелепно-лицевої ділянки. 2. Зовнішній огляд обличчя. 1. Психотерапевтична підготовка. 3. Огляд порожнини рота: відмічаємо шипоподібні, конусовидні 2. Апаратурний метод лікування (виправлення положення окремих зуби, потворної форми (наприклад, зуб у зубі), зуби Гетчінсона, зубів та порушень прикусу, викликаних збільшенням розмірів Фурн'є, Флюгера, мікро- або макродентизм (малі або надто великі зубів). зуби), зливні зуби або - макроденти. 3. Протетичний метод лікування (виготовлення штучних коронок 4. Виявлення естетичних та функціональних порушень. для покращання форми зубів). 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 4. Хірургічний метод лікування (видалення окремих зубів, 6. Рентгенологічні дослідження (ортопантомографія, обзорні та гемісекція менш повноцінної частини зливних зубів). прицільні знімки). Виявлення типу злиття зубів за станом пульпових камер та протяжністю злиття з метою визначення їх найбільш повноцінної частини для збереження їх в зубному ряді.

1. Збір анамнезу: спадковість, ретенція та порушення положення комплектних зубів, порушення формування зубних дуг та прикусу. 2. Зовнішній огляд обличчя. 3. Огляд порожнини рота: в тимчасовому прикусі спостерігається 1. Психотерапевтична підготовка. збільшення числа зубів більше ніж 20, а в постійному - більше 32. 2. Апаратурний метод лікування (виправлення положення окремих Частіше зустрічаються надкомплектні зуби на ділянці різців та зубів та порушень прикусу, спричинених наявністю премолярів. Розрізняють надкомплектні зуби по формі надкомплектних зубів). комплектних, шипоподібні та потворної форми. 3. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення 4. Виявлення естетичних та функціональних порушень. надкомплектних, а іноді комплектних зубів). 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 6. Рентгенологічні дослідження ортопантомографія, обзорні та прицільні знімки (кількість та положення надкомплектних зубів; стан пародонту та коронкових і кореневих частин комплектних зубів).

1. Покращання естетики обличчя. 2. Нормалізація змикання губ, вимови звуків, жування. 3. Усунення порушень, викликаних наявністю надкомплектного зуба. 4. Зняття з диспансерного обліку через 1 рік після стабілізації процесу.


5.

Порушення в прорізуванні зубів

K00.6

6.

(повна)Адентія

K00.01

1. Нормалізація прорізування зубів. 2. Покращання естетики обличчя. 1. Психотерапевтична підготовка. 3. Нормалізація функції 1. Збір анамнезу: спадковість, прискорене або уповільнене 2. Функціональний (профілактичний) метод лікування. Своєчасне жування, ковтання, прорізування зубів, наявність ендокринної, нервової та ін. зубне протезування при ранньому видаленні тимчасових зубів. дихання, мови, а також системних захворювань, перенесених травм та ін. 3. Апаратурний метод лікування (ортодонтичні апарати для функції смоктання у 2. Зовнішній огляд обличчя. стимуляції прорізування зубів). новонароджених, коли в 3. Огляд порожнини рота: ретенція, яка викликана ендокринним 4. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуумтерапія, порожнині рота захворюванням, неправильною закладкою зачатку, затримкою низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магнітнорезонансна новонародженого зміни тимчасового зуба, нестачею місця в зубному ряді, рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. виявляють від 1 до 4 фолікулярною кістою, запальним процесом або травмою. 5. Хірургічний метод лікування: оголення коронки ретинованого тимчасових зубів. 4. Рентгенологічні дослідження: ортопантомографія, обзорні та зуба, розсічення слизової оболонки ясен, декортикація, для 4. Зняття з диспансерного прицільні знімки (проста ретенція або напівретенція, стійка подальшого закріплення кнопки або гачка і витяжіння за обліку через 1 - 2 роки ретенція (горизонтальне положення зуба або його прорізування в допомогою ортодонтичного апарата, видалення надкомплектного після стабілізації процесу. протилежному напрямку)). зуба, видалення тимчасових зубів у новонароджених з метою Діти з множинною та 5. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. раціонального вигодовування дитини. повною ретенцією, 6. Протетичний метод лікування в старшому віці. зумовленою ендокринною патологією та ін., з диспансерного обліку не знімаються 1. Збір анамнезу. 2. Зовнішній огляд обличчя: старече лице, крючкоподібний ніс, вкорочення нижньої частини обличчя, виступаюче вперед 1. Нормалізація зовнішньопідборіддя, мізерний волосяний покрив на голові у вигляді лицевих ознак. 1. Психотерапевтична підготовка. "пушка", відсутність брів, шкіра суха і мацерована. Такі діти 2. Нормалізація функції 2. Протетичний метод лікування (заміщення дефектів зубних рядів дуже вразливі до інфекцій. жування, ковтання, повними знімними протезами). 3. Внутрішньоротові ознаки: спостерігається виражений дихання, мови. 3. Хірургічний метод лікування (імплантація або трансплантація недорозвиток або повна відсутність альвеолярного відростка, 3. Огляд дерматолога, зачатків зубів). плескате піднебіння. ендокринолога, 4. Комплексне лікування у сумісних спеціалістів (отоларинголог, 4. Рентгенологічне дослідження: телерентгенографія, отоларинголога дерматолог, педіатр, терапевт, генетик та ін.). ортопантомографія, обзорні та прицільні знімки (повна стоматолога - 1 раз на рік. 5. Диспансеризація. відсутність зачатків зубів, недорозвиток щелеп та ін.). 4. З диспансерного нагляду 5. Дослідження стану жувальних м'язів (електроміографія, не знімається. міотонометрія). 6. Консультація сумісних спеціалістів.


(часткова)

1. Збір анамнезу 2. Зовнішній огляд обличчя: при відсутності декількох зубів без особливостей, при вродженій відсутності значної кількості зубів можливі інші ектодермальні порушення (мізерний волосяний покрив, сухість шкіри, ламкість нігтів та ін.), порушення жування, ковтання, мови. 3. Внутрішньо - ротові ознаки: часткова відсутність зубів (порушення закладки зачатку або його загибель в ембріональний та в постембріональний період життя). Часткову адентію (відсутність 1 - 2 зубів) пов'язують з процесом фізіологічної редукції жувального апарату. Спостерігаються дефекти зубних рядів, порушення положення та форми зубів. 4. Проведення вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 5. Рентгенологічне дослідження: телерентгенографія, ортопантомографія, обзорні та прицільні знімки (відсутність зачатків зубів, недорозвиток щелеп). 6. Дослідження стану жувальних м'язів (електроміографія, міотонометрія). 7. Дослідження функції жування (мастикаціографія, функціональні жувальні проби та ін.). 8. Консультація сумісних спеціалістів (отоларингологів, педіатрів, терапевтів, генетиків, імунологів та ін.).

1. Психотерапевтична підготовка. 2. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та незнімної апаратури: для виправлення положення окремих зубів, усунення діастем, закриття проміжків між зубами або їх створення для штучних зубів, підвищення висоти прикусу. 3. Протетичний метод лікування (заміщення дефектів зубних рядів мостовидними та частковими знімними протезами, а також штучними коронками для покращання форми подібних і рудиментальних зубів). 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (імплантація або трансплантація зачатків зубів). 5. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (дерматолога, отоларинголога, педіатра та ін.). 6. Диспансеризація.

1. Нормалізація зовнішньолицевих ознак. 2. Нормалізація міжоклюзійних співвідношень зубних рядів та висоти прикусу. 3. Нормалізація функції жування, ковтання, мови. 4. При множинній одентії більше 4 зубів огляд дерматолога, ендокринолога, отоларинголога стоматолога - 1 раз на рік. 5. З диспансерного обліку не знімається.


K07.2

оклюзія)Аномалії співідношення зубних дуг (мезіальний, прогенічний прикус, мезіальна

7.

1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, рання втрата тимчасових зубів, травми обличчя, вигодовування (штучне або грудне), вродженні вади обличчя. 2. Зовнішній огляд обличчя: виступаючі вперед нижня губа і підборіддя, западання верхньої частини обличчя. 3. Профіль набуває вигляду "півмісяця". 4. Огляд порожнини рота: у фронтальній ділянці зворотне перекриття верхніх зубів нижніми, сагітальна щілина між ними. В бічних ділянках - мезіодистальне зміщення, при якому нижні моляри - перший (постійний) або другий (тимчасовий) займають медіальне положення по відношенню до верхніх молярів. Порушення функції ковтання, дихання, мови. 5. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних моделях щелеп. 6. Рентгенологічне дослідження (ортопантомографія, обзорні та прицільні знімки). 7. Дослідження функції жування (мастикаціографія, функціональні жувальні проби та ін.). 8. Виявлення порушень мови: палатографія (зміщення артикуляційних зон язика на піднебінні мезіально). 9. Консультація сумісних спеціалістів (отоларингологів, педіатрів, терапевтів та ін.).

1. Функціональні (профілактичні) методи: міогімнастика для м'язів обличчя, масаж альвеолярного відростка, усунення шкідливих звичок, правильне положення голови під час сну, своєчасне зубне протезування при ранньому видаленні тимчасових зубів, 1. Нормалізація зовнішньозашліфовування тимчасових ікол та ін. лицевих ознак. 2. Психотерапевтичний метод лікування. 2. Нормалізація 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та міжоклюзійних незнімної апаратури: апарат Френкеля 3 типу, апарати Брюкля, співвідношень зубних Балтерса, Башарової, Бімлера, Биніна, Андрезена-Хойпля, рядів. підборідна праща, брекет-система та ін. в залежності від віку 3. Нормалізація функції хворого, ступеню вираженості зубощелепної аномалії. жування, ковтання, 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення зубів, дихання, мови. компакт-остеотомія, кортикотомія, хірургічна реконструкція 4. Відсутність прикусу та ін.). прогресування процесів. 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, 5. Диспансерне низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна спостереження протягом 2 рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 3 років. 6. Протетичний метод лікування (в старшому віці). 7. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (логопеда, отоларинголога, педіатра та ін.).


(дистальний, прогнатичний прикус)

1. Клінічне обстеження. 2. Анамнез: виявлення спадковості даної зубощелепної аномалії, шкідливих звичок (смоктання нижньої губи, пустушки тощо), ранньої втрати тимчасових зубів, травми обличчя, штучного вигодовування, вроджених вад обличчя (недорозвиток 1 та 2 зябрової дуги). 3. Зовнішній огляд обличчя: визначення лицевих ознак аномалій 1. Функціональні (профілактичні) методи: міогімнастика для м'язів (виступання верхньої губи та верхніх передніх зубів, скошеність обличчя, масаж альвеолярного відростка, усунення шкідливих підборіддя та ін.). Вивчення профілю обличчя при проведенні звичок, правильне штучне вигодовування, своєчасне зубне 1. Нормалізація проб за Ешлером-Бітнером та стану скронево-нижньощелепних протезування при ранньому видаленні тимчасових зубів та ін. зовнішньолицевих ознак. суглобів. 2. Психотерапевтичний метод лікування. 2. Нормалізація 4. Огляд порожнини рота: вивчення характеру змикання зубних 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та міжоклюзійних рядів в центральній оклюзії в 3-х взаємо перпендикулярних незнімної апаратури: регулятор функції Френкеля 1 та 2 типу, співвідношень зубних напрямках (перекриття зубних рядів на передній та бічних пропульсор Мюлемана, апарати: Башарової, Андрезена-Хойпля, рядів. ділянках, величини сагітальної щілини, форми зубних дуг, ітд) Шварца, Данькова, Кламта, лицеві дуги з позаротовою тягою, 3. Нормалізація функції 5. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних брекет-система та ін., в залежності від віку хворого та ступеню жування, ковтання, моделях щелеп: визначення ширини (за Поном), довжини (за вираженості зубощелепної аномалії. дихання, мови. Коркхаузом, Снагіної) зубних дуг, висоти склепіння піднебіння, 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення зубів, 4. Відсутність відповідності величини зубів, зубних дуг та апікального базису та компакт-остеотомія, кортікотомія, хірургічна реконструкція прогресування процесів. ін. прикусу та ін.). 5. Диспансерне 6. Рентгенологічне дослідження: телерентгенографія, 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, спостереження протягом 2 диференціальна діагностика гнатичних та зубоальвеолярних низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна 3 років. форм, ортопантомографія, прицільні знімки та ін. рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 7. Дослідження функції жування (мастикаціографія, 6. Протетичний метод лікування (в старшому віці). функціональні жувальні проби та ін.) та стану жувальних м'язів (електроміографія, міотонометрія). 8. Виявлення порушень мови: палятографія (зміщення артикуляційних зон дистально), фонографія. 9. Комплексно лікування у суміжних спеціалістів (логопедів, отоларингологів, педіатрів та ін.).


(відкритий прикус) (глибокий прикус)

1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, рання втрата 1. Функціональні (профілактичні) методи: міогімнастика для м'язів тимчасових зубів, травми обличчя, вигодовування (штучне або обличчя, масаж альвеолярного відростка, усунення шкідливих грудне), вродженні вади обличчя. звичок, нормалізація штучного вигодовування, своєчасне зубне 2. Зовнішній огляд обличчя: подовження нижньої частини протезування при ранньому видаленню тимчасових зубів, обличчя, збільшення кута нижньої шелепи (при гнатичній формі 1. Нормалзація зішліфовування горбків тимчасових зубів. прикусу), зглаженість носогубних складок, симптом "наперстка" зовнішньолицевих ознак. 2. Психотерапевтичний метод лікування. при ковтанні. 2. Нормалізація 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та 3. Внутрішньо-ротової ознаки: вертикальна щілина між зубними міжоклюзійних незнімної апаратури: апарати Андрезена-Хойпля, регулятор рядами при змиканні щелеп (по протяжності та в міліметрах) співвідношень зубних функції Френкеля 4 типу, праща, біонатор Балтерса, активатор готичне піднебіння. Порушення функцій жування, ковтання, рядів. Кламта, брекет-система, капа з оклюзійними накладками та ін. в дихання та мови. 3. Нормалізація функції залежності від віку хворого та ступеня вираженості зубощелепної 4. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних жування, ковтання, аномалії. моделях щелеп. дихання, мови. 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення зубів, 5. Рентгенологічне дослідження: диференційна діагностика 4. Відсутність компакт-остеотомія, кортікотомія, хірургічна реконструкція гнатичних та зубоальвеолярних форм, телерентгенографія, прогресування процесів. прикусу та ін.), пластика вуздечок язика та губ. ортопантомографія, прицільні знімки та ін. 5. Диспансерне 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, 6. Дослідження функції жування (мастикаціографія, спостереження протягом 2 низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна функціональні жувальні проби та ін.) та стану жувальних м'язів 3 років. рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. (електроміографія, міотонометрія). 6. Протетичний метод лікування (в старшому віці). 7. Виявлення порушень мови (палятографія, фонографія та ін.). 7. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (логопеда, 8. Консультація суміжних спеціалістів (отоларинголога, отоларинголога, педіатра та ін.). педіатрів, логопедів та ін.). 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, рання втрата тимчасових зубів, травми обличчя, вигодовування (штучне або 1. Функціональні (профілактичні) методи: міогімнастика для м'язів грудне), вродженні вади обличчя. обличчя, масаж альвеолярного відростка, усунення шкідливих 2. Позаротові ознаки: укорочення нижньої частини обличчя, звичок, своєчасне зубне протезування при ранньому видаленню вкорочення гілки і зменшення кута нижньої щелепи (при тимчасових зубів та ін. 1. Нормалізація гнатичних формах глибокого прикусу), виражена супраментальна 2. Психотерапевтичний метод лікування. зовнішньолицевих ознак. складка, потовщення нижньої губи. 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та 2. Нормалізація 3. Внутрішньоротові ознаки: втрата різцево-горбкового контакту незнімної апаратури: пластинка на верхню щелепу з закусочною міжоклюзійних між фронтальними зубами, надмірне перекриття передніх нижніх площадкою, апарат Андрезена-Хойпля, Балтерса, Шварца, співвідношень зубних зубів верхніми з протрузією або ретрузією передніх зубів Башарової, регулятор функції Френкеля 1, 2 типу, брекет-система рядів. верхньої щелепи, при якому нижні різці торкаються своїми та ін. в залежності від віку хворого та ступеня вираженості 3. Нормалізація функції ріжучими поверхнями слизової оболонки піднебіння, травмуючи зубощелепної аномалії. жування, ковтання, її. Порушення функції жування, ковтання, дихання, мови. 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення зубів, дихання, мови. 4. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних компакт-остеотомія, кортикотомія, хірургічна реконструкція 4. Відсутність моделях щелеп. прикусу та ін.). прогресування процесів. 5. Рентгенологічне дослідження: диференційна діагностика 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, 5. Диспансерне гнатичних та зубоальвеолярних форм, телерентгенографія, низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна спостереження протягом 2 ортопантомографія, прицільні знімки та ін. рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 3 років. 6. Дослідження функції жування (мастикаціографія, 6. Протетичний метод лікування (в старшому віці). функціональні жувальні проби та ін.) та стану жувальних м'язів 7. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (логопеда, (електроміографія, міотонометрія). отоларинголога, педіатра та ін.). 7. Визначення артикуляційних зон на піднебінні (палятографія).


(перехресний (косий) прикус)

1. Функціональні (профілактичні) методи: міогімнастика для м'язів 1. Збір анамнезу: спадковість, шкідливі звички, рання втрата обличчя, масаж альвеолярного відростка, усунення шкідливих тимчасових зубів, травми обличчя, вродженні вади обличчя. звичок, нормалізація штучного вигодовування, своєчасне зубне 2. Позаротові ознаки: асиметрія обличчя, зміщення підборіддя в протезування при ранньому видаленню тимчасових зубів, 1. Нормалізація бік. зішліфовування горбків тимчасових зубів. зовнішньолицевих ознак. 3. Внутрішньоротові ознаки: зміщення міжрізцевих ліній, 2. Психотерапевтичний метод лікування. 2. Нормалізація порушення трансверзальних співвідношень зубів у бічних 3. Апаратурний метод лікування з використанням знімної та міжоклюзійних ділянках. Порушення функцій жування, ковтання, дихання, мови. незнімної апаратури: капи з оклюзійними накладками та похилими співвідношень зубних 4. Проведення клініко-діагностичних проб по Ільїній-Маркосян. площинами, апарат Андрезена-Хойпля, брекет-система в рядів. 5. Проведення антропометричних вимірювань на діагностичних залежності від віку хворого та ступеню вираженості зубощелепної 3. Нормалізація функції моделях щелеп. аномалії. жування, ковтання, 6. Рентгенологічне дослідження: телерентгенографія 4. Хірургічний метод лікування за показаннями (видалення зубів, дихання, мови. (диференційна діагностика гнатичних та зубоальвеолярних компакт-остеотомія, кортикотомія, хірургічна реконструкція 4. Відсутність форм), ортопантомографія, прицільні знімки, рентгенографія прикусу та ін.). прогресування процесів. скронево-нижньощелепних суглобів та ін. 5. Фізіотерапевтичний метод лікування: вакуум-терапія, 5. Диспансерне 7. Визначення артикуляційних зон на піднебінні (палятографія). низькочастотна лікувальна вібрація, МРТ-магніторезонансна спостереження протягом 2 8. Дослідження стану жувальних м'язів (електроміографія, рефлексотерапія, ультразвук, ультрафонофорез, електрофорез та ін. 3 років. міотонометрія). 6. Протетичний метод лікування (в старшому віці). 9. Дослідження функції жування (мастикаціографія, 7. Комплексне лікування у суміжних спеціалістів (логопеда, функціональні жувальні проби та ін.) отоларинголога, педіатра та ін.).


ДИТЯЧА ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

3

H66.1

панальний гнійний середній отитХронічний туботим-

1.

2

Перебіг або активність процесу

1

клініко-діагностичних

лікувальнопрофілактичних

4

5

6

Загострення хронічного гнійного отиту

Нозолог Ши ічна фр N форма за з/п за МК МКХХ-10 10

Обсяг заходів

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 1. Клінічний огляд 3. Застосовують під час загострення 2. Анамнез, оцінка характеру виділень з вуха, оцінка стану антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або 1. Зникнення гноєтечі з вуха, верхніх дихальних шляхів, отоскопія, мікроотоскопія. цефалоспоринову групу), а далі призначають нормалізація барабанної перетинки. 3. Аналіз крові, аналіз сечі; під час загострення антибіотики згідно антибіотикограми на 14 - 16 2. Нормалізація аналізу крові. бактеріологічне дослідження виділень із вуха. днів. 3. Стабілізація слухової функції 4. Перевірка прохідності слухової труби за Воячеком, 4. У ніс - судинозвужуючі препарати 8 - 10 підтверджується тональною, Міллером. днів. пороговою і надпороговою 5. Визначення стану слуху: РМ, ШМ (в метрах), акуметрія, 5. Туалет вуха за допомогою 3 % розчину аудіометрією. аудіометрія тональна, мовна, ігрова. перекису водню або лужних розчинів з 4. Постійне диспансерне 6. Рентгенографія в проекції Шюллера, у дітей раннього наступним туалетом і місцевим застосуванням спостереження: педіатр, ЛОР - 2 рази віку за Гефертом, Россманом, за показаннями - КТ, МРТ. антисептиків (у вигляді крапель, спреїв, мазей, на рік. 7. Огляд невролога, офтальмолога (за показаннями), емульсій чи шляхом електрофорезу або педіатра під час загострення отиту. фонофорезу). 6. Призначають місцево глюкокортикоїди.

Примітка

7

При неефективно сті консерватив ного лікування показане оперативне втручання


Період ремісії Рецидив

H66.2 H66.4

отитХронічний епітимпано-антральний гнійний середній 2.

1. Санація верхніх дихальних шляхів. 1. Клінічний огляд. 2. Загальнозміцнююча терапія. 2. Аудіометрія. 3. Сануючі операції з відновлення слуху або 3. Консультація офтальмолога (за показаннями), педіатра 1 без нього. Стабілізація або покращання слуху. раз на рік. 4. Щорічно проводять 2 курси консервативної 4. Вестибулометрія (за показниками). терапії. 5. Акуметрія. 5. Тривалість спостереження ЛОР-лікарем до зникнення гноєтечі з вуха протягом 1 року.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, оцінка загального стану, характер виділень із вуха, отоскопія, отомікроскопія. 3. Аналізи крові і сечі, дослідження імунного статусу, бактеріальне дослідження виділень із вуха. 4. Акуметрія тональна; порогова, мовна та ігрова аудіометрія. 5. Тимпанопункція, антропункція (за показан.). 6. Рентгенологічні методи дослідження вуха, приносових пазух (за показанням). 7. Огляд педіатра, ЛОР, невролога, офтальмолога (за показаннями) (при показаннях) під час рецидиву захворювання.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Під час рецидиву застосовують антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринову групу) за показанням на 10 12 днів. В ніс - краплі чи аерозолі з антисептиком, антибіотиком, судинозвужуючі препарати, антигістамінні, загальнозміцнюючі препарати. Туалет вуха, промивання барабанної порожнини АБ, протеолітичними ферментами, кортикостероїдами. 4. Теплові процедури на вухо.

1. Зникнення гноєтечі із вуха, нормальний стан барабанної перетинки. 2. Нормалізація аналізу крові. 3. Нормальна функція слуху підтверджена акуметрією, аудіометрією. 4. Зникнення рецидиву захворювання при раціональному лікуванні. 5. Диспансерне спостереження: ЛОР 2 рази на рік


Період ремісії

1. Стабілізація або покращання слуху. 2. Диспансерне спостереження 3 роки. Огляд 1 раз на рік. При відсутності клінічної картини протягом 3 років зняття з обліку.

Гострий період

H66.0

отитГострий гнійний середній(рецидивуючий середній отит)Гнійний середній отит неуточнений

3.

1. Клінічно-інструментальний огляд. 2. Перевірка гостроти слуху та слухової труби. 3. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Реабілітація: а) санації верхніх дихальних шляхів у міжрецидивний період; б) лікування соматичних і алергічних захворювань; в) загальнозміцнююча терапія. 2. Тривалість спостереження до 2 років.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клінічний огляд, характер виділень із вуха, отоскопія, мікроотоскопія. 3. Аналізи крові і сечі, бактеріологічне дослідження виділень із вуха. 4. Акуметрія, аудіометрія. 5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога під час захворювання.

1. Режим активний. 2. Збалансоване харчування. 3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) протягом 7 - 10 днів. В ніс - судинозвужуючі краплі, аерозолі з антисептиками і антибіотиками. 4. Туалет вуха, стерильні турунди у вухо, теплові процедури на вухо.

1. Зникнення гноєтечі із вуха, нормалізація барабанної перетинки, нормалізація температури. 2. Нормалізація аналізу крові. 3. Нормалізація слухової функції. 4. Повне одужання. 5. Диспансерне спостереження протягом 6 міс. після одужання. Огляд - 1 раз на 3 міс. При відсутності рецидиву - зняття з обліку.


Гострий перебіг

1. Активний режим. 1. Нормалізація барабанної перетинки, 2. Збалансоване харчування. відновлення прохідності слухової 3. Аерозолі, електроаерозолі в ніс, труби. судинозвужуючі препарати в ніс, 2. Акуметрія, аудіометрія для оцінки кортикостероїди в слухову трубу. функції слуху. 4. Продування вуха по Вальсальва, Політцеру, 3. Повне одужання. катетеризація слухової труби. 4. Диспансерне спостереження 5. Санація верхніх дихальних шляхів та протягом 6 міс. Огляд - 1 раз на 3 міс. лікування соматичних захворювань. При відсутності клінічної картини 6. Спостереження 1 раз на 6 місяців (огляд ЛОР зняття з обліку. для контролю за слухом).

Період загострення

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клініко-інструментальний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність загальних захворювань, визначення вентиляційної і дренажної функції слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія. 3. Аналіз крові, сечі. 4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія. 5. Тимпанопункція, а у дітей до року - антропункція (за показаннями). 6. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Аерозолі, електроаерозолі, судинозвужуючі препарати в ніс, кортикостероїди в слухову трубу. 4. Тимпанопункція з наступним промиванням барабанної порожнини антибіотиками, кортикостероїдами, протеолітичними ферментами (за показаннями). 5. Продування вуха за допомогою різних методів.

1. Нормалізація барабанної перетинки, відновлення вентиляційної і дренажної функції слухової труби. 2. Акуметрія, аудіометрія для оцінки функції слуху. 3. При відсутність ефекту показане оперативне лікування.

1. Санація верхніх дихальних шляхів. 2. Санація соматичних захворювань. 3. Огляд педіатра, ЛОР 1 раз на рік.

1. Стабілізація або покращання слуху. 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року. Огляд 2 рази на рік. При відсутності клінічної картини зняття з обліку.

захворюванняРемісія

трубиЗапалення і закупорення слухової (євстахієвої)

H68 H65.3

5.

Хронічний слизовий середній отит

4.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних і алергічних захворювань, визначення прохідності слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія. 3. Аналіз крові, сечі. 4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія. 5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Клініко-інструментальний огляд.

При неефективно сті хірургічна санація, тимпаноплас тка.


Активний перебіг Ремісія процесуРемісіяпроцесуЗагострення хронічного

Адгезивна хвороба середнього вуха

H74.1 H90.3

7.

Нейросенсорна втрата слуху двобічна

6.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних захворювань, визначення вентиляційної і дренажної функції слухової труби, отоскопія, мікроотоскопія. 3. Аналіз крові, сечі. 4. Акуметрія, аудіометрія, імпедансометрія. Огляд барабанної перетинки за допомогою лійки Зіглє. 5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Аерозолі, елекроаерозолі в ніс, 1. Нормалізація барабанної перетинки, судинозвужуючі препарати в ніс, відновлення прохідності слухової кортикостероїди в слухову трубу. труби. 4. Продування вуха за допомогою різних 2. Нормальні показники акуметрії, методів, пневмомасаж барабанної перетинки за аудіометрії для оцінки функції слуху. допомогою лійки Зіглє. 3. Повне одужання. 5. Санація верхніх дихальних шляхів та лікування соматичних захворювань. 6. Спостереження протягом року.

При неефективно сті оперативне лікування.

1. Стабілізація або покращання слуху. 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року. Огляд 1 раз на 6 міс. При нормальній функції слуху - зняття з обліку.

При неефективно сті хірургічне лікування тимпаноплас тика

1. Клініко-інструментальний огляд. 2. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Санація верхніх дихальних шляхів.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стану верхніх дихальних шляхів, наявність соматичних та інших захворювань, отоскопія. 3. Аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові. 4. Акуметрія, аудіометрія. 5. Огляд педіатра, офтальмолога (за показаннями), невролога.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Дезінтоксикаційні, дегідратаційні, судинорозширюючі, седативні, антигістамінні, антихолінестеразні та стимулюючі препарати. 1. Покращання слухової функції при 4. Голко-, рефлексотерапія. аудіометрії та акуметрії. 5. Реабілітаційні заходи по відновленню слуху, слухопротезування, сурдопедагогічні заняття. 6. Диспансерне спостереження педіатр, ЛОР - 2 рази на рік.

1. Клінічний огляд. 2. Об'єктивні методи дослідження слуху. 3. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Слухопротезування. 2. Сурдопедагогічні заняття.

1. Стабілізація слуху. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд ЛОР-спеціаліста 2 рази/рік.


Ремісія процесу Загострення

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка загального стану і дихальних шляхів, орофарингоскопія. 3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження мазка із задньої стінки глотки на мікрофлору і її чутливість до антибіотиків. 4. Рентгенологічні методи дослідження приносових пазух. 5. Огляд педіатра, невролога, ендокринолога (за показаннями).

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі препарати. Аерозолі і змазування глотки антисептиками, антибіотиками, лужноолійними розчинами. 4. Кріотерапія, лазеротерапія. 5. Санація верхніх дихальних шляхів; лікування соматичних і ендокринних захворювань.

1. Зменшення або ліквідація загострень, нормалізація слизової оболонки задньої стінки глотки. 2. Нормалізація крові.

Ремісія

1. Клінікоінструментальне обстеження 1 раз на рік. 2. Огляд педіатра 1 раз на рік.

1. Загальнозміцнююча терапія.

1. Відсутність загострення. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд спеціаліста 2 рази на рік.

Загострення

(компенсований)Хронічний тонзиліт

J35.0 J31.2 J32

10.

Хронічний фарингіт

9.

Хронічний синусит

8.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, оцінка загального стану організму, верхніх дихальних шляхів, стану піднебінних мигдаликів. 3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження вмісту крипт мигдаликів, визначення імунного статусу (за показаннями). 4. Електрокардіограма. 5. Огляд педіатра, стоматолога 2 рази на рік, кардіоревматолога - 1 раз на рік.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 1. Зникнення ангін і місцевих 3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі, симптомів хронічного тонзиліту. імуномодулюючі препарати; аерозолі, 2. Нормалізація крові, сечі. електроаерозолі з антисептиками і 3. Нормалізація даних антибіотиками згідно антибіотикограми; електрокардіограми, імунного статусу. промивання лакун мигдаликів антисептиками і 4. Відсутність рецидиву ангін. антибіотиками. 5. Диспансерне спостереження. 4. УФО, струми УВЧ, ультразвук, грязетерапія. 6. Огляд ЛОР 2 рази на рік протягом 2 5. Санаторно-курортне оздоровлення. років. 6. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування7. При відсутності загострення - зняття соматичних, ендокринних захворювань. з обліку. 7. Тривалість спостереження 2 роки.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, оцінка загального статусу верхніх дихальних шляхів та характеру виділень із носа. Передня і задня риноскопія.

1. Активний режим. 1. Зникнення місцевих симптомів. 2. Збалансоване харчування. 2. Нормалізація крові. 3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни 3. Нормалізація патологічного процесу або цефалоспоринова група) за показаннями 8 - за даними інструментальних і


Ремісія Загострення

J32.0 J32.1 J32.2

1. Клінічний огляд. 2. Інструментальний огляд. 3. Пункція верхньощелепної пазухи за показаннями.

J30.0

Хронічний Хронічний

Хронічний

Вазомоторний риніт синуситетмоїдальний синуситфронтальний синуситверхньощелепний

11.

3. Аналіз крові, сечі, бактеріологічне дослідження виділень 10 днів. Аерозолі, електроаерозолі з із носа на мікрофлору і її чутливість до антибіотиків, антибіотиками, антисептиками, в ніс цитологічне дослідження. судинозвужуючі препарати; антигістамінні, 4. Дослідження носового дихання, нюху, чутливості загальнозміцнюючі препарати; промивання слизової оболонки носової порожнини. рентгенологічних методів. носової порожнини і гайморової пазухи 5. Пункція приносових пазух, синусканоскопія. 4. Відсутність загострень. різними методами. 6. Рентгенологічні методи дослідження, за показаннями 4. УВЧ, НВЧ. КТ, МРТ, радіонуклідна діагностика. 5. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування 7. Огляд офтальмолога (за показаннями), невролога, соматичних захворювань. педіатра під час загострення.

1. Клінічний огляд. 2. Анамез, оцінка загального статусу, стану верхніх дихальних шляхів, характеру виділень із носа; передня і задня риноскопія. 3. Аналізи крові, сечі, бактеріологічне і цитологічне дослідження виділень із носа. 4. Дослідження носового дихання, нюху, чутливості слизової оболонки носа. 5. Синусканоскопія. Пункція гайморової пазухи за показаннями. 6. Рентгенологічні методи дослідження приносових пазух (за показаннями).

1. Санація верхніх дихальних шляхів. 2. Загальнозміцнююча терапія.

1. Відсутність загострення. При 2. “Д” спостереження протягом 2 р. неефективно 3. Огляд ЛОР 2 рази на рік. сті 4. При відсутності загострення - зняття хірургічне з обліку. лікування

1. Активний режим. 1. Нормалізація слизової оболонки 2. Збалансоване харчування. носа; припинення виділень із носа. 3. Антигістамінні, загальнозміцнюючі, 2. Нормалізація крові, відсутність седативні, імуномодулюючі препарати; еозинофілів в носовому секреті. електрофорез, фонофорез з антигістамінними 3. Відсутність загострень. препаратами і кортикостероїдами в ніс. 4. Кріотерапія, кріоультразвукова терапія, ультразвук, голко-, рефлексотерапія. 5. Санація верхніх дихальних шляхів, лікування соматичних, алергічних, ендокринних захворювань.

При неефективно сті хірургічне лікування


Ремісія Гострий перебіг

1. Нормалізація слизової оболонки носової порожнини, глотки, нормалізація температури. 2. Диспансерне спостереження протягом 3 міс., після чого - зняття з обліку.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, характер виділень із носа, передня і задня риноскопія. 3. Аналіз крові. 4. Дослідження носового дихання, нюху. 5. Рентгенологічні методи дослідження (за показаннями). 6. Огляд педіатра, невролога, офтальмолога (за показаннями) під час захворювання.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування 3. Антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни або цефалоспоринова група) на 8 - 10 днів. Аерозолі, електроаерозолі з антисептиками, судинозвужуючі і антисептичні краплі в ніс; симптоматична терапія на 5 - 6 днів. 4. УВЧ, НВЧ, відволікаюча терапія. 5. Пункція верхньощелепної пазухи за необхідністю поставити дренажні трубки.

1. Нормалізація слизової оболонки приносових пазух, припинення виділень із носа. 2. Нормалізація температури. 3. Нормалізація крові. 4. Диспансерне спостереження протягом 6 міс. 5. При відсутності загострень - зняття з обліку.

Гострий перебіг

1. Активний режим 2. Збалансоване харчування. 3. Аерозолі, електроаерозолі з антисептиками, судинозвужуючі краплі в ніс, антисептичні краплі в ніс, полоскання горла (симптоматична терапія) на 5 - 7 днів. 4. УФО, струми УВЧ, НВЧ; відволікаюча терапія.

Період загострення

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, характер виділень із носа, глотки; передня, задня риноскопія, орофарингоскопія. 3. Аналіз крові. 4. Дослідження носового дихання, нюху. 5. Рентгенологічні методи дослідження (за показаннями).

Гострий перебіг

J00 J01

Гострий назофаренгит (нежить)

1. Відсутність загострення. 2. Диспансерне спостереження протягом 2 років. Огляд ЛОР 2 рази на рік. При відсутності загострення зняття з обліку.

J04.0

15.

1. Санація верхніх дихальних шляхів. 2. Гіпосенсибілізуюча терапія. 3. Загальнозміцнююча терапія.

J37.0

14.

Гострий синусит

13.

Гострий ларингіт етмоїдит)(гайморит, фронтит,

12.

1. Клінічний огляд. 2. Синусканоскопія, пункція верхньощелепної пазухи (за показанням).

1. Голосовий режим. 2. Збалансоване харчування. 1. Відновлення голосової функції, 1. Клінічний огляд. 3. Аерозолі з антибіотиками, антисептиками на нормалізація кольору слизової 2. Анамнез, клінічний огляд, оцінка стадійності та зміна 6 - 7 днів, антибіотики (напівсинтетичні оболонки гортані. голосу під час гострого ларингіту, непряма і пряма пеніциліни або цефалоспоринова група) на 5 - 6 2. Диспансерне спостереження ларингоскопія. днів, відхаркувальні засоби, відволікаюча педіатра, ЛОР протягом 3 міс. після 3. Огляд педіатра, ЛОР. терапія, загальнозміцнюючі препарати. чого - зняття з обліку 4. Теплові процедури на шию (солюкс, УВЧ, діатермію). 1. Голосовий режим. 1. Нормалізація кольору слизової 2. Збалансоване харчування. оболонки, гортані, відновлення 1. Клінічний огляд. 3. Аерозолі з антибіотиками, антисептиками на голосової функції. 2. Анамнез, оцінка клінічного стану верхніх дихальних 6 - 7 днів, відхаркувальні засоби, 2. Відсутність або зменшення шляхів та ступеня порушення голосової функції; непряма загальнозміцнюючі препарати, відволікаюча симптомів хронічного ларингіту. та пряма ларингоскопія для оцінки клінічної форми терапія. 3. Диспансерне спостереження хронічного ларингіту. 4. На гортань - солюкс, УВЧ, діатермія, педіатра, ЛОР 2 рази на рік до електрофорез, ультразвук. одужання.

При неефективно сті хірургічне лікування


Ремісія трахеїЗагострення хронічного запального процесу в гортані і

1. Клінічний огляд. 2. Перевірка прохідності трахеостомічної трубки. 3. Визначення стану голосу. 4. Огляд педіатра, отоларинголога.

1. Активний режим. 2. Збалансоване харчування. 3. Аерозолі з антисептиками і антибіотиками. 4. Туалет трахеостоми. 5. Змазування шкіри навколо трахеостоми антисептичними мазями.

1. Клінічний огляд. 2. Консультація оториноларинголога, педіатра 2 рази на рік.

1. Вільне дихання при закритій 1. Заміна трахеостомічної трубки 2 - 3 рази на трахеостомічній трубці. тиждень. 2. Постійне диспансерне Деканюляція 2. Тренування дихання шляхом періодичного спостереження. в закриття трахеостомічної трубки протягом дня, 3. Огляд ЛОР-спеціаліста 1 раз у стаціонарних на ніч отвір трахеотомічної трубки не квартал. умовах закривають. 4. Після пластичної операції і 3. Загальнозміцнююча терапія. нормалізації дихальної функції - зняття з обліку.

Ремісія

J95.0

Хронічний ларингіт Порушення функціонування трахеостоми

16.

1. Відсутність загострення. 1. Клінічний огляд. 1. Місцеве застосування 3 % розчину коларголу 2. Диспансерне спостереження 2. Пряма ларингоскопія. чи протарголу. протягом 6 міс. 3. Огляд ЛОР, педіатра, фоніатра (за показаннями) 1 раз на 2. Фонофорез з гідрокортизоном, дибазолом. 3. При відсутності загострень - зняття з рік. обліку

1. Стабілізація тканин навколо трахеостоми, в гортані і трахеї. 2. Значне зменшення патологічних виділень з трахеостоми. 3. Деканюляція в стаціонарних умовах.


ДИТЯЧА ОФТАЛЬМОЛОГІЯ Перебіг або активність процесу 4

5

6

3 H52.0

Гіперметропія 1

Астигматизм (гіперметропічн H52.2 ий астигматизм)

2

Міопія

H52.1

Астигматизм (міопічний астигматизм

H52.2

Амбліопія 3 внаслідок анопсії

H53.0

Збіжна 4 співдружня косоокість

H50.0

перебігХронічний Хронічний перебіг

1

Хронічний перебіг

лікувальнопрофілактичних

Шифр за МКХ-10

клініко-діагностичних

Нозологічна форма за МКХN 10 (та з/п клінічними класифікаціями)

2

Обсяг заходів

1. Клінічноінструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, бінокулярного зору, поля зору, статична і динамічна рефракція, офтальмоскопія, біомікроскопія

1. Корекція зору окулярами або контактними лінзами

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7

8 У дітей з гіперметропією до 3 дптр, простим гіперметропічним астигматизмом до 2-х дптр, складним 1. Стабілізація та покращання зорових гіперметропічним астигматизмом при функцій гіперметропії до 3-х дптр у меридіані, 2. Постійний диспансерний нагляд що слабше заломлює, якщо гострота 3. Огляд окуліста 1 раз на рік зору без корекції 0,5 і вище, окуляри не призначаються, проводиться плеоптоортоптичне лікування в поліклініці

1. Клінічно-інструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, 1. Корекція зору окулярами бінокулярного зору, поля зору, стану 1. Стабілізація та покращання зорових або контактними лінзами, акомодації, статична і динамічна функцій рекомендація режиму зорового рефракція, офтальмоскопія, 2. Постійний диспансерний нагляд навантаження, вітаміни A, E, C біомікроскопія, біометрія, тонометрія 3. Огляд окуліста 2 рази на рік 2. Тренування ціліарного м'язу 2. Консультація педіатра, ендокринолога (при необхідності)

При неефективності консервативного лікування: хірургічне склеропластика при рості міопії та лазеркоагуляція при прогресуванні періферічної дістрофії сітківки

1. Клінічно-інструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, 1. Корекція зору окулярами бінокулярного зору, статична і або контактними лінзами, динамічна рефракція, офтальмоскопія, плеоптика біомікроскопія

1. Підвищення гостроти зору 2. Постійний диспансерний нагляд 3. Огляд окуліста 2 рази на рік

При неефективності лікування впродовж 3 міс. - направлення в кабінет охорони зору, в обласне дитяче офтальмологічне відділення

1. Клінічно-інструментальне обстеження 1. Відповідна корекція зору гостроти зору без і з корекцією, статична окулярами, плеоптика, і динамічна рефракція, офтальмоскопія, ортоптика, диплоптика

1. Ортотропія, бінокулярний зір 2. Постійне диспансерне спостереження дітей із зниженою

При вродженій і набутій косоокості з кутом девіації 10 град. і більше, якщо гострота зору 0,3 і більше, спочатку


H50.1

Дитяча, юнацька і пресеніальна катаракта

H26.0

Травматична катаракта

H26.1

5

6

Підозра на глаукому

H40.0

стаціонаріЗагострення після лікування в Гострий, хронічний перебіг перебігГострий, хронічний

Розбіжна співдружня косоокість

обстеження на синоптофорі, кольоровий тест, визначення кута косоокості за Гіршбергом або Д)

гостротою зору чи відсутністю бінокулярного зору (після корекції) 3. Огляд окуліста 1 раз на рік 4. Зняття з обліку через рік після лікування (при повній гостроті та наявності бінокулярного зору)

1. Покращання форменого зору, зорової фіксації. Усунення ускладнень (ністагм, косоокість). Прозорість 1. Клінічно-інструментальне обстеження заломних середовищ. гостроти зору без і з корекцією, 1. Плеоптика, полівітаміни та 2. Постійне диспансерне біомікроскопія, визначення стадії, УЗ стимулююча терапія (за спостереження з проведенням біометрія, ультразвукова діагностика (за показаннями) клінічного лікування після показннями), офтальмоскопія, хірургічного втручання. офтальмотонометрія 3. Огляд окуліста після оперативного лікування в перший рік 1 раз на 3 місяці, в подальшому - 1 р. на рік

проводиться хірургічне лікування, в наступному - плеоптоортоптичне

Направлення на операцію при катарактах III ст. Проведення плеоптичного лікування після операції.

1. Нормалізація внутрішньоочного тиску, стабілізація зорових функцій та 1. Клінічно-інструментальне обстеження передньо-заднього розміру ока. Квантативна периметрія в гостроти зору без і з корекцією, поле 1. Призначення міотиків і 2. Постійний диспансерний нагляд поліклініках республіканських зору, добова тонометрія, УЗ біометрія, негайне направлення в обласне 3. Огляд офтальмолога (після офтальмологічних центрів. скіаскопія, рефрактометрія, офтальмологічне відділення. хірургічного лікування) при При прогресуванні процесу біомікроскопія, офтальмоскопія нормалізації внутрішньоочного тиску 1 хірургічне лікування раз на 6 міс. При підвищеному тиску 1 раз на квартал


Відшарування сітківки з 8 розривом сітківки

H33.0

Дегенерація макули та заднього полюса

H35.3

9 Периферична дегенерація сітківки (дистрофія макули)

H35.4

Активний процес або ремісія Після стаціонарного лікування Активний процес або ремісія

Вогнищеве хоріоретинальн 7 H30.0 е запалення (хоріоретиніт)

1. Клінічно-інструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, поле 1. Направлення у відновні зору, рефрактометрія, офтальмоскопія, відділення для лікування флюорисцентна ангіографія, (антибіотикотерапія, імунологічні обстеження, ревмопроби, дегідротаційні, обстеження на туберкульоз дезінтоксикаційні заходи, 2. Консультації стоматолога, ЛОР, десенсибілізуюча вітаміно- і педіатра, кардіоревматолога, фтмзіатра, гормонотерапія, місцево імунолога (та ін. за показаннями) електрофорез з анаболічними 3. Дослідження крові на ТОРЧ-інфекції, речовинами, препарати бактеріологічні дослідження (та ін. за фосфору, кальцію). показаннями)

1. Відсутність ознак запалення, стабілізація процесу, покращання зорових функцій 2. Постійне диспансерне спостереження після стаціонарного лікування. 3. Огляд офтальмолога 1 раз на 6 місяців на першому році, в подальшому - 1 раз на рік, при необхідності частіше.

1. Клінічно-інструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, 1. Термінова госпіталізація рефракція, поле зору, ультразвукова діагностика, офтальмоскопія

Лазеркоагуляція в поліклініках республіканських офтальмологічних центрів, можлива в амбулаторних 1. Прилягання сітківки, блокування умовах. Направлення на розриву, збереження зорових функцій. лазеркоагуляцію при регматогенному 2. Постійне диспансерне та локальному відшаруванні спостереження після операції. периферії сітківки при розмірах не 3. Нагляд окуліста 1 раз на тиждень в більше 1/2 сегмента. При більших перший місяць після операції, в площах відшарування та при змінах подальшому - 1 раз на місяць в перші 6 склистого тіла - направлення на місяців, далі - 1 раз на рік хірургічне лікування в дитячі республіканські офтальмологічні центри

1. Вітаміни груп A, B, C, E. 2. Судинорозширюючі 1. Клінічно-інструментальне обстеження препарати гостроти зору без і з корекцією, 3. Тканинна терапія, рефракція, поле зору, офтальмоскопія дієтотерапія 4. Препарати йоду, тауфон, лазер і магнітотерапія

Флюоресцентна ангіографія, 1. Стабілізація зорових функцій квантитативна периметрія в 2. Постійне диспансере спостереження поліклініках республіканських 3. Огляд окуліста 1 раз на рік офтальмологічних центрів

Флюорисцентна ангіографія в поліклініках республіканських офтальмологічних центрів


ремісіяАктивний процес або

H16.1

Активний процес або ремісія

Інший поверхневий 11 кератит без кон'юктивіту

H36.0

1. При проліферативній формі - направлення в 1. Розсмоктування крововиливів, 1. Клінічно-інструментальне обстеження республіканські стабілізація зорових функцій, стану гостроти зору без і з корекцією, поле офтальмологічні центри для очного дна зору, офтальмоскопія, контроль цукру у лазеркоагуляції та інших видів 2. Постійне диспансерне крові, консультація ендокринолога, хірургічного лікування. спостереження невропатолога, педіатра та ін. Лікування діабету під 3. Огляд окуліста 1 раз на рік наглядом ендокринолога

1. Клінічно-інструментальне обстеження 1. Відсутність ознак запалення, гостроти зору без і з корекцією, підвищення гостроти зору 1. Направлення в дитяче біомікроскопія, чутливість рогівки 2. Диспансерне спостереження після офтальмологічне відділення 2. Посів на флору, імунологічні стаціонарного лікування для консервативного лікування обстеження, консультація 3. При відсутності рецидивів - зняття з отоларинголога та ін. (при необхідності) обліку

Хронічний перебіг

Діабетична ретинопатія (E10 - E14 із 10 спільною четвертою цифрою 3)

1. Клінічно-інструментальне обстеження 1. При атрофії зорового нерву гостроти зору без і з корекцією, стабілізація зорових функцій офтальмоскопія, поле зору, компьютерна 2. При ретробульбарному невриті 1. Направлення в томографія черепа, консультація відновлення зорових функцій офтальмологічне відділення отоларинголога, ендокринолога, 3. Постійне диспансерне для консервативного лікування стоматолога, невропатолога, аналіз крові спостереження після стаціонарного на цукор, сечі, токсоплазмоз та ін. лікування інфекції 4. Огляд окуліста 1 раз на рік

Атрофія зорового нерва при хворобах, H48.0 класифікованих в інших рубриках 12 Ретробульбарни й неврит при хворобах, H48.1 класифікованих в інших рубриках

Квантитативна периметрія, флюоресцентна ангіографія в поліклініках республіканських офтальмологічних центрів

Хірургічне лікування наслідків, бельм, плямоподібних центральних змутнінь рогівки через 6 - 12 міс. при неефективності консервативного лікування


ремісіяАктивний процес або

Блефарокон'юнк 13 H10.5 тивіт

1. Клінічно-інструментальне обстеження гостроти зору без і з корекцією, біомікроскопія, рефрактометрія, скіаскопія, аналіз на демодекоз, аналіз 1. Антибіотикотерапія, крові загальний і на цукор десенсибілізуюча терапія, 2. Консультація отоларинголога, місцево - антисептики, санація ендокринолога, стоматолога, ЛОР-органів гастроентеролога, дерматолога (та ін. за показаннями), мазок з кон'юнктиви на мікрофлору

1. Відновлення стану повік і кон'юнктиви 2. Після одужання диспансерному спостереженню не підлягає


1

Шифр Нозологічна форма за за МКХ-10 (та клінічними МКХкласифікаціями) 10

2

3

Дитячий аутизм

F84.0

Атиповий аутизм

F84.1

Синдром Ретта F84.2 Інший дезінтеграційний F84.3 розлад у дитячому віці 1. Реактивний розлад, асоційований з F84.4 розумовою відсталістю та стереотипними рухами Шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади

F20F29

2. Невротичні, пов'язані зі F40 стресом, і соматоформні F48 розлади (тривожнофобійні розлади, інші змішані тривожні розлади, обсесивнокомпульсивний розлад, реакція на важкий стрес і порушення адаптації, дисоціативні (конверсійні розлади), соматоформні розлади, інші невротичні

4

Загострення

N з/п

Перебіг або активактивність процесу

ПСИХІАТРІЯ Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувальнопрофілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

5 6 7 1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне обстеження. 1. Проведення курсового лікування 3. За показаннями-електроенцефалографія нейролептиками, дезінтоксикаційними (ЕЕГ), рентгенограма черепа, загальноукріплюючими та ін. доплерографія (ДЕГ), ехоенцефалоскопія фармпрепаратами. 1. Покращання адаптації. (ЕхоЕС), МРТ головного мозку. 2. Проведення підтримуючої терапії 2. Припинення психотичної 4. Динамічне спостереження при (згідно до рекомендацій педіатрів). симптоматики. необхідності в стаціонарних умовах, 3. Рішення медико-соціальних питань 3. Покращання мікроклімату в сім'ї. встановлення діагнозу, підготовка до (навчання, санаторне лікування, 4. Постійне диспансерне спостереження. обстеження на засіданні психологоінвалідизація та ін). 5. Огляд дитячого психіатра 1 раз на 3 медико-педагогічної консультації і 4. Розробка рекомендацій для міс. розробка плану реабілітаційних заходів. продовження курсу медико-соціальної 5. Огляд педіатра не рідше 2-х разів/рік. реабілітації хворого в домашніх умовах 6. Огляд за показаннями: невролог, ЛОР, або спецінтернатах. стоматолог, генетик, логопед. 1. Клініко-психопатологічне обстеження. Проведення курсового лікування: 1. Поліпшення самопочуття, стабілізація 2. Патопсихологічне обстеження, ЗАК, 1. Тимолептики. соматопсихічних функцій. сечі, калу. 2. Седативні засоби. 2. Диспансерне спостереження. 3. За показаннями електроенцефалографія 3. Психотерапія (індивідуальна та групова, 3. Огляд психіатра 2 рази на рік. (ЕЕГ), рентгенограма черепа, сімейна, ігрова, когнітивно-біхевіоральна, 4. При відсутності симптомів ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС), огляд короткострокова психодинамічна, захворювань та нормальних показників педіатра, невролога, медичного психолога, релаксаційні та ін. методи). інструментального дослідження дефектолога. 4. Фізіотерапія. протягом 3 років - зняття з обліку. 4. Динамічне спостереження при 5. Медико-педагогічна корекція. необхідності в стаціонарних умовах, 6. Рішення медико-соціальних питань, встановлення діагнозу. розробка індивідуального плану медикосоціальних реабілітаційних заходів.

Примітка

8 Резистентні для терапії або ті, що потребують складнішої діагностики хворі направляють ся на консультаці ю до профільних НДІ


F60

F91 F63 F64 F65

4. Розлади психіки та поведінки, пов'язані із F66 сексуальним розвитком та орієнтацією 5. Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кокаїну

F11

F12 F14

Гострий період

розлади, неврастенія, синдром деперсоналізаціїдерелізації) Специфічні розлади особистості (параноїдного, афективного, шизоїдного, збудженого, ананкасного, істеричного, тривожного, 3. астенічного та інших типів) Розлади поведінки (розлади поведінки та емоцій, що виникають у дитячому віці) Розлади звичок та спонукань Розлади статевої ідентичності Сексуальні розлади

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне обстеження. 3. За показаннями електроенцефалографія (ЕЕГ), рентгенограма черпа, ехоенцефалоскопія (ЕхоЕС) та інші обстеження. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації педіатра, невролога та інших спеціалістів.

1. Проведення за показаннями курсового 1. Досягнення стану стійкої лікування: нейролептики, транквілізатори, субкомпенсації (задовільна соціальна тимолептики, психотерапія індивідуальна, адаптація). сімейна, поведінкова та ін. 2. Усунення ускладнюючих синдромів. 2. Проведення підтримуючої терапії згідно 3. Підлягають консультативному до рекомендацій педіатра. диспансерному нагляду психіатра до 18 3. Рішення медико-соціальних питань та років життя особливо в підлітковому розробка індивідуального плану медико- періоді (16 - 17 - 18 років). соціальних реабілітаційних заходів. 4. Огляд психіатра 1 раз на рік.

1. Психотерапія: сімейна, поведінкова, ігрова, психодинамічна та ін., спрямована 1. Клініко-психопатологічне обстеження. на нормалізацію родинних стосунків, 2. Патопсихологічне обстеження. формування нових установок та форм 3. За показаннями поведінки. електроенцефалографія, магнітно2. Комплексна медична, психологічна, резонансна томографія головного мозку, педагогічна корекція поведінки. ехоенцефалоскопія та інші обстеження. 3. За показанням - нейролептики, 4. За показаннями огляд педіатра, транквілізатори, антидепресанти, невролога, ендокринолога та інших ноотропи, антиконвульсанти. спеціалістів. 4. Рішення медико-соціальних питань та 5. Цільова консультація сексопатолога. розробка індивідуального плану медикосоціальних реабілітаційних заходів. 1. Клініко-психопатологічне обстеження. 1. Проведення детоксикації, сучасної 2. Патопсихологічне обстеження. психотерапії. 3. Ретельне обстеження (за показаннями 2. Рішення медико-соціальних питань та ЕхоЕГ, ЕЕГ, КТ, МРТ та інші розробка індивідуального плану медикообстеження). соціальних реабілітаційних заходів. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації невролога, педіатра та ін.

1. Зменшення афективної напруженості, соціально спрямована форма поведінки. 2. Диспансерне спостереження. 3. Огляд психіатра 2 рази на рік

1. Утримання від вживання, відновлення сімейно-соціального статусу. 2. Диспансерне спостереження з оглядом психіатра, нарколога 1 раз на 2 тижні після лікування в наркологічному стаціонарі протягом 1-го місяця, в подальшому - 1 раз на 1 міс. - протягом 1-го року, 1 раз на 3 міс. - на другому та третьому роках. 3. При невживанні наркотичних речовин протягом 3-х років - зняття з обліку.


Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання інших F15 стимуляторів, включаючи кофеїн Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання канабіноїдів Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання галюциногенів Розлади психіки та 6. поведінки внаслідок вживання тютюну Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання летких розчинників Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання кількох лікарських засобів та ін. психоактивних речовин Неврогенна анорексія Неврогенна булімія Переїдання, пов'язане з іншими психогенними порушеннями Блювота, пов'язана з 7. іншими психогенними порушеннями Гіперсомнія неорганічного генезу Сомнамбулізм Нічні жахи Нічні страхіття Гостра реакція на стрес 8. Посттравматичний стресовий розлад

F10 F12 F16 F17

F18

1. Утримання або зменшення зловживання, відновлення (доза або кратність як етап до повного утримання). 1. Клініко-психопатологічне обстеження. 1. Детоксикація. 2. Диспансерне спостереження з оглядом 2. Патопсихологічне обстеження. 2. Симптоматична терапія. психіатра, нарколога 1 раз на 2 тижні 3. За показаннями - ЕхоЕГ, ЕЕГ, ЕКГ, 3. Психотерапія. після лікування в наркологічному МРТ та інші обстеження. 4. Рішення медико-соціальних питань та стаціонарі протягом 1-го місяця, в 4. Динамічне спостереження при розробка індивідуального плану медико- подальшому - 1 раз на 1 міс. протягом 1необхідності в стаціонарних умовах, соціальних реабілітаційних заходів. го року, 1 раз на 3 міс. - на другому та встановлення діагнозу. третьому роках. 3. При невживанні наркотичних речовин - протягом 3-х років - зняття з обліку.

F19 F50.0 F50.2 F50.4 F50.5 F51.1 F51.3 F51.4 F51.5 F43.0 F43.1

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показанням: ЕхоЕГ, ЕЕГ, МРТ, клініко-лабораторні дослідження. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації педіатра, гастроентеролога, невролога, отоларинголога, стоматолога.

1. Нейролептики, антидепресанти, ноотропи, вазоактивнні препарати, адаптогени, висококалорійна дієта. 2. Психотерапія: сімейна, раціональноаналітична, поведінкова, когнітивна та інші.

1. Припинення психопатологічних проявів, нормалізація вегетативновісцеральних функцій. 2. При анорексії помірна або значна редукція психопатологічної симптоматики, часткове або повне відновлення ваги. 3. Диспансерне спостереження. 4. Огляд психіатра 1 раз на 3 міс. протягом 3 років. 5. При відсутності ознак захворювання зняття з обліку.

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 1. Психотерапія: індивідуальна, сімейна. 1. Припинення проявів гострої реакції на 2. Патопсихологічне дослідження. 2. Транквілізатори, ноотропні препарати, стрес, усунення відділених афективних 3. За показаннями: ЕхоЕГ, ЕЕГ, МРТ. адаптогени. реакцій.


9.

Тривожний розлад у дітей, пов'язаний з розлукою

F93.0

Розлади настрою (афективні розлади)

F30 F39

Порушення адаптації (депресивні, короткочасні, 10. пролонговані, змішані тривожні і депресивні, змішаний розлад емоцій та поведінки)

F43.2

Деменція при інших хворобах, класифікованих F02 в інших рубриках Неуточнена деменція F03 Розлад особистості, пов'язаний з органічним F07.0 ураженням головного мозку 11. Постенцефалічний F07.1 синдром Посттравматичний F07.2 синдром Інші органічні розлади особистості та поведінки F07.8 внаслідок захворювання, травм і дисфункції мозку Гіперкінетичні розлади F90 12. Розлади поведінки F91 Тикизні розлади F95

4. Клініко-лабораторні дослідження. 5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ та ін. обст. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації педіатра, невролога та інших спеціалістів за показанням. 1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ та ін. обстеження. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації спеціалістів: невролога, педіатра та ін. (за показанням).

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ, КТ та інші обстеження. 4. Клініко-лабораторні дослідження. 5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 6. Консультації невролога, педіатра, дефектолога логопеда.

3. Рішення медико-соціальних питань та 2. Диспансерне спостереження. розробка індивідуального плану медико- 3. Огляд протягом місяця після стресу, в соціальних реабілітаційних заходів подальшому не рідше 2-х разів на рік. 4. При відсутності ознак захворювання 1. Психотропна медикаментозна терапія 1. Нормалізація настрою, припинення (антидепресанти, тимолептики, психотичної симптоматики, покращання карбомазепіни, вольпроати). адаптації. 2. Індивідуально орієнтована когнітивна 2. Диспансерне спостереження. психотерапія. 3. Огляд психіатра 2 рази на рік 3. Рішення медико-соціальних питань та протягом 3 років. розробка індивідуального плану медико- 4. При відсутності ознак захворювання соціальних реабілітаційних заходів. зняття з обліку. 1. Психотерапія індивідуальна, сімейна. 2. Призначення психотропних засобів (транквілізатори, ноотропні препарати, адаптогени. 3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медикосоціальних заходів.

1. Нормалізація стану або покращання адаптації. 2. Диспансерне спостереження. 3. Консультативний огляд психіатра 1 раз на 6 міс. протягом 2 років. 4. При відсутності ознак захворювання зняття з обліку.

1. Комплексне лікування: проведення дегідратації, ноотропні препарати, нейролептики, антидепресанти, адаптогени тімолептики, седативні. 2. Психотерапія. 3. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медикосоціальних реабілітаційних заходів.

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд психіатра 2 рази на рік протягом 3 років. 4. При відсутності клінікоінструментальних ознак захворювання зняття з обліку.

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 1. Поведінкова і сімейна психотерапія. 2. Патопсихологічне дослідження. 2. Рішення медико-соціальних питань. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ, КТ

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки 2. Диспансерне спостереження.


Неорганічний енурез

F98.0

Специфічний розлад F80.0 мовної артикуляції Розлад експресивності F80.1 мови Розлад рецептивності F80.2 мови 13. Специфічний розлад F81.1 правопису Специфічний розлад F81.2 здібностей до арифметики Специфічний розлад F82 розвитку рухової функції Розумова відсталість F70 легкого ступеня Розумова відсталість F71 помірного ступеня Розумова відсталість F72 14. тяжкого ступеня Глибока розумова F73 відстальсть Розумова відстальсть, неуточнена 15. Інші порушення обміну амінокислот Порушення транспорту амінокислот Порушення обміну сірковмісних АМК Порушення обміну циклу сечовини Порушення обміну лізину та гідроксилізину Порушення обміну орнітину

F79 E72 E72 E70.1 E72.2 E72.3 E72.4

та інші обстеження. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу.

3. Огляд психіатра 2 рази на рік протягом 3 років. 4. При відсутності ознак захворювання зняття з обліку.

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, МРТ та інші обстеження. 4. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 5. Консультації логопеда, дефектолога, психолога, невролога, педіатра

1. Нормалізація когнітивних функцій поведінки. 2. Соціальна адаптація. 3. Диспансерне спостереження. 4. Огляд психіатра 1 раз на 3 міс. протягом 5 років. 5. При нормалізації когнітивних функцій - зняття з обліку.

1. Клініко-психопатологічне обстеження. 2. Патопсихологічне дослідження. 3. За показаннями ЕЕГ, ЕхоЕГ, Ro черепа, КТ, МРТ та інші обстеження. 4. Клініко-лабораторні дослідження. 5. Динамічне спостереження при необхідності в стаціонарних умовах, встановлення діагнозу. 6. Консультації спеціалістів: невролога, педіатра, отоларинголога, стоматолога, логопеда, дефектолога. 1. Клінічні ознаки: затримка моторного розвитку, епіприпадки, стійкі ураження органів та систем. 2. Аналіз крові, сечі, калу. 3. УЗД внутрішніх органів 4. ЕхоЕГ, ЕЕГ. 5. Очне дно 6. Огляди: генетика, невролога, гастроентеролога педіатра, психолога, логопеда, інших спеціалістів. 7. За показами: ЕКГ, ЕхоКГ.

1. Логопедичнодефектологічна корекція. 2. Рішення медико-соціальних питань та розробка плану медико-соціальних реабілітаційних заходів.

1. Призначення ноотропні препарати, адаптогени нейролептики, антидепресанті, транквілізатори. 1. Нормалізація когнітивних функцій 2. Психотерапія. поведінки, соціальна адаптація. 3. Логопедично2. Постійне диспансерне спостереження. дефектологічна корекція. 3. Огляд психіатра 2 рази на рік. 4. Рішення медико-соціальних питань та розробка індивідуального плану медикосоціальних реабілітаційних заходів. 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням медикаментозних засобів: - ноотропних; - метаботропних; - протиепілептичних; - вітамінотерапія. 2. Дієта безбілкова, обмеження жирів. 3. ЛФК, масаж.

1. Нормалізація психомоторного і фізичного розвитку. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд генетика 1 раз на 3 місяці, до 1 року - 1 раз на 1 міс. 4. Соціальна реабілітація. 5. Огляд нефролога та інших спеціалістів (за показаннями).


Порушення обміну

E72.5


Інші трисомії та часткові трисомії автосом, не 18. класифіковані в інших рубриках

Q91

Q92

летальностіТенденція до погіршення та тижнівТенденція до різкого погіршення і летальності у віці 1 - 6

Синдром Едвардса та 17. синдром Патау

1. Клінічні ознаки: МПВР різних органів і систем. 2. Цитогенетичне обстеження в неонатальний період. 3. УЗД внутрішніх органів. 4. ЕхоКГ. 5. Аналіз крові і сечі 1 раз на міс. 6. Консультація кардіолога, інших (за показами).

1. Режим: загальний. 2. Дієта: загальна. 3. Симптоматичне згідно стану дитини. 4. Лікування інтеркурентних захворювань (лише в стаціонарних умовах). 5. Спостереження пожиттєво.

1. Неефективне амбулаторне лікування. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд генетика, психіатра 1 раз 3 міс. 4. Соціальна реабілітація.

1. Клінічні ознаки: МПВР. 2. Цитогенетика. 3. УЗД внутрішніх органів. 4. Аналіз крові і сечі 1 раз в міс. 5. ЕхоКГ. 6. Консультація кардіолога (за показами).

1. Режим: загальний. 2. Дієта: загальна. 3. Лікування інтеркурентних інфекцій. 4. Профілактика рахіту (віт. D3). 5. Пожиттєве спостереження.

Про неефективніс 1. Постійне диспансерне спостереження ть 2. Огляд генетика, психіатра 1 раз 6 міс. амбулаторно 3. Соціальна реабілітація. го і стац. лікування


ДИТЯЧА ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

2 Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубриках

3

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

4

5

6

7

8

J12

Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae

J13

Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae 1. (паличкою Пфейффера)

J14

Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубриках

клініко-діагностичних

лікувальнопрофілактичних

J15

Пневмонія, спричинена іншими інфекційними J16 агентами, не класифікованими в інших рубриках

Проста локалізована форма, легкий перебіг

1

Перебіг або активність процесу

Нозологічна Шифр N форма за МКХ-10 за з/п (та клінічними МКХкласифікаціями) 10

Обсяг заходів

1. Клінічний огляд з урахуванням загального стану, температури тіла, 1. Підтримка нормальної температури, вологості наявності та характеру кашлю, повітря в кімнаті хворого мокротиння, частоти дихання, пульсу та 2. Раціональне харчування участі допоміжної мускулатури грудної 3. Підтримка водного балансу організму клітини. Дані фізикального обстеження 4. Активні пероральні форми пеніцилінових АБ при легенів, серцево-судинної системи, необхідності парентеральних, наприклад, амоксицилін пальпаторного та перкуторного + клавуланат (аугментин та інші); при недостатньому обстеження паренхіматозних органів ефекті - цефалоспорини II - III покоління або черевної порожнини, характеру макроліди, можлива також заміна на фторхіналіни випорожнення. 5. Симптоматична терапія бронхообструктивного 2. ЗАК, сечі (в динаміці захворювання) синдрому-бронхолітики, жарознижуючі: парацетамол, 3. Аналіз калу на дисбактеріоз за німесулід та інші; мукоактивні препарати - амброксол показаннями та інші 4. Бактеріологічне дослідження 6. Фізіопрорцедури та ЛФК за показаннями харкотиння на мікрофлору (за 7. Етіотропна терапія ГРВІ (за показаннями) показаннями) 8. Лікування фонових захворювань (анемія та ін) 5. Рентгенографія органів грудної клітки в 9. Санація хронічних вогнищ інфекції двох проекціях в динаміці 10. Корекція дисбактеріозу (мультипробіотик6. ЕКГ за показаннями симбітер та інші) 7. Консультації ЛОР та інших спеціалістів за показаннями

При погіршенні стану та неефективно 1. Відсутність клінікості лікування рентгенологічних ознак пневмонії - термінова 2. Нормалізація лабораторних госпіталізаці показників я. 3. Диспансерний нагляд протягом 6 Лікування місяців з щотижневим оглядом на пневмонії першому місяці, в подальшому - 1 при будьраз на місяць якому 4. При відсутності рецидиву або ступені повторної пневмонії зняття з обліку важкості у дітей до року доцільно проводити у стаціонарі


J18

Після стаціонарного лікування

Пневмонія, збудник не уточнений

2. Гострий бронхіт

J20

Гострий бронхіоліт

J21

1. Режим дня та режим харчування для дітей відповідного віку. 2. Полівітаміни 3. Перебування на свіж. повітрі, дихальна гімнастика 4. Санація хронічних вогнищ інфекцій (у дитини та 1. Клінічний огляд: загальний стан, членів її сім'ї) апетит, активність, температура тіла, колір 5. Лікування фонових захворювань шкірних покровів, пероральний ціаноз, 6. Корекція дисбактеріозу мультипробіотиками (за наявність та характер кашлю, мокротиння, показаннями) фізикальні зміни в легенях та в серці, стан 7. Загартовування організму - через 3 міс. після органів травлення перенесеного захворювання. 2. Обстеження функцій зовнішнього 8. Реабілітаційне лікування в поліклініці і вдома дихання (за показаннями) індивідуально в залежності від важкості і тривалості 3. Бактеріологічне дослідження захворювання та його ускладнень: ЛФК, масаж, мокротиння (за показаннями) фізіотерапевтичне лікування (аерозольтерапія, 4. Аналіз калу на дисбактеріоз (за фітотерапія) показаннями) 9. Звільнення учнів від уроків фіз.-ри - протягом 5. Контрольна рентгенографія легеней в 2- перших 3 міс. після перенесеного захворювання х проекціях (за показаннями) 10. Діти молодшого та старшого шкільного віку 6. ЕКГ (за показаннями) звільняються від праці, уроків, які потребують 7. При наявності супутніх захворювань - фізичних навантажень, протягом перших 3 місяців огляд хворого відповідними фахівцями після перенесеного захворювання 11. Бажано виписувати дитину у дошкільний навчальний заклад не раніш ніж через 2 тижні після виписки з стаціонару 12. Профілактика ГРЗ у дітей, що часто хворіють, бактеріальними імуностимуляторами 1. Загальний стан, температура тіла, колір 1. Режим дня та харчування шкірних покривів та слизової оболонки, 2. Імунокоректори (за показаннями), при збереженні фізикальні зміни в легенях, частота експіраторної задишки - препарати ксантинового ряду дихання та пульсу, розвиток алергічних 3. Дихальна гімнастика, ЛФК. станів, у тому числі харчової та 4. Звільнення від уроків фізкультури на 1 місяць, потім медикаментозної алергії, наявність спеціальна фізкультурна група 1 міс. несприятливого фону. 5. Звільнення від фізичної праці школярів на 1 міс. 2. Клінічний аналіз крові та сечі 1 - 2 рази 6. Санація вогнищ хронічної інфекції протягом першого місяця після 7. Для профілактики повторних ГРЗ імуномодулятори перенесеної бронхообструкції, потім бактеріального походження

1. Клініко-лабораторне і рентгенологічне одужання, відсутність загострень 2. Диспансерне спостереження протягом 6 місяців для неускладнених форм 3. 2 роки - для ускладнених форм 4. Після виписки із стаціонару з щотижневим оглядом на першому місяці, в подальшому 1 раз на місяць протягом 6 місяців, на другому році - 1 раз на 6 місяців

1. Клініко-функціональне одужання При 2. Диспансерне спостереження - 1 рецидивах рік з щотижневим оглядом на більш першому місяці після виписки із детальне стаціонару, в подальшому - 1 раз на обстеження 6 місяців в умовах 3. Зняття з обліку - при спеціалізова сприятливому перебігу і відсутності ного центру загострень та нових захворювань для виключення


J22

Легка форма. Період реабілітації після стаціонарного

Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена

щомісячно протягом 6 місяців. 3. Рентгенографічне дослідження ОГК - за показаннями. Дослідження стану імунітету та мікробіоценозу кишечнику - 1 раз в перші 3 міс., потім за показаннями (у разі харчової алергії та проявів дисфункції кишковика).

спадкових хвороб та ранньої ідентифікації респіраторни х алергозів.


Хронічний бронхіт, 4. неуточнений

Бронхоектатична хвороба

Q33.4

J42

J47

Період загострення, ремісії

Природжена бронхоектазія

Загострення, ремісія

Інші гострі респіраторні J20 3. інфекції нижніх J22 дихальних шляхів

1. Режим дня та харчування відповідно віку 1. Клінічний огляд: загальний стан, 2. Антибактеріальна терапія (за показаннями). температура тіла, наявність кашлю та його 3. Полівітаміни характер, кількість та якість мокротиння, 4. Перебування на свіжому повітрі, ЛФК, дихальна 1. Нормалізація загального стану, колір шкірних покривів та слизової гімнастика, масаж грудної клітини курсами. показників функції зовнішнього оболонки, фізикальні зміни в легенях та в 5. Нормалізація дренажної функції бронхів. дихання серці, стан органів травлення 6. Антигістамінні препарати (за показаннями). 2. Подовження ремісії, відсутнісь 2. Клінічний аналіз крові, сечі на першому 7. Симптоматична терапія, (бронхолітики) та інше загострення місяці реконвалісценції, потім - за 8. Санація хронічних вогнищ інфекції у дитини та 3. Стійке зникнення експіраторної показаннями членів її сім'ї. задишки фізикальних змін в 3. Рентгенографія органів грудної клітки 9. Санаторно-курортне лікування. легенях за показаннями. 10. Профілактика ГРЗ бактеріальними 4. Диспансерне спостереження 4. Висів із зіва та носа на мікрофлору та імунопрепаратами. постійне. чутливість її до антибіотиків (за 11. Діти молодшого та шкільного віку звільнюються від 5. Зняття з обліку при відсутності показаннями) уроків фізкультури на перші 2 місяці після загострень, рецидивів захворювання, приступів 5. Обстеження стану імунітету та надалі - підготовча фізкультурна група. У старших ядухи протягом 5 років і секреторних SigA (за показаннями) школярів в період загострення або нестійкої ремісії - фізикальних змін в легенях. 6. Консультації спеціалістів (за обмеження рухливих ігор, їзди на велосипеді показаннями) 12. Звільнення від трудових навантажень протягом 5 - 6 місяців після загострення. 1. Клінічний огляд: загальний стан, температура тіла, фізичний та 1. Нормалізація загального стану, нервовопсихічний розвиток, колір функції зовнішнього диханя, 1. Індивідуальний оберігаючий режим дня з шкірних покривів та слизової оболонки, перебігу бронхолегеневого процесу запобіганнями охолодження. характер кашлю та мокротиння, 2. Постійне диспансерне 2. Полівітаміни фізикальні зміни в легенях та серці. спостереження 3. Постійне проведення дихальної гімнастики, Частота дихання, пульсу, органів 3. Після загострення процесу При постурального дренування та вібраційного масажу травлення, лор-органів, зубів. щотижнево на першому місяці, в необхідності 4. Відхаркувальні засоби (муколітики, фітотерапія) 2. Клінічний аналіз крові, сечі в динамиці подальшому 1 раз на місяць проведення 5. Бронхолітики (за показаннями) 3. Імунограма за показаннями протягом першого року, у бронхографії 6. Проведення курсів імунокоректорів, 4. Бактеріологічний та цитологічний подальшому - один раз на 3 місяці. та гіпосенсибілізуючих препаратів за показанням аналіз харкотиння не рідше 1 разу на 6 4. Зняття з обліку дітей з оперативног антибіотиків, фізіотерапевтичні процедури. місяців обмеженим пневмосклерозом при о лікування 7. Мультипробіотики (за показаннями). 5. Аналіз калу на дисбактеріоз. відсутності загострення протягом 5 госпіталізаці 8. Санаторно-курортне лікування. 6. ЕКГ, ЕХО-кардіографія (за років і дітей після хірургічної я 9. Спеціальна фізкультурна група для дітей молодшого показаннями) радикальної операції з урахуванням та шкільного віку. При наявності дихальної 7. Рентгенографія органів грудної клітини відсутності бронхообструктивного недостатності та частих загостреннях - звільнення від 8. Обстеження функції зовнішнього синдрому будь-якого генезу, фізкультури. дихання за показаннями гіпертензії малого кола кровообігу, 9. Консультація торакального хірурга за запальних процесів в легенях. показаннями


ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ

3

Карієс зубів

K.0

Поверхневий карієс 2.0 тимчасових 02.9 1. зубів Поверхневий карієс тимчасових зубів

Перебіг або активність процесу

2

4

5

Гострий

1

клініко-діагностичних

Хронічний

Шифр N Нозологічна за з/п форма МКХ10

Обсяг заходів

лікувальнопрофілактичних

6 Препарування в межах ураження. Пломбування Скарги, оцінка загального стану склоіономерним цементом, компомером, здоров'я, огляд уражених зубів, полікарбоксилатним цементом, фосфатними і силікатними зондування каріозної порожнини, цементами, сріблення уражених зубів при відсутності визначення інтенсивності карієсу, можливості пломбування. гігієнічного стану, за показаннями Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. - рентгенографія прихованих Гігієнічне навчання з використанням лікувальнокаріозних порожнин зуба. профілактичних паст. Препарування в межах ураження. Скарги, оцінка загального стану Пломбування склоіономерним цементом, компомером, здоров'я, огляд уражених зубів, полікарбоксилатним цементом, фосфатними і сілікатними зондування каріозної порожнини, цементами, сріблення уражених зубів при відсутності визначення інтенсивності карієсу, можливості пломбування. Можливе зішліфовування та гігієнічного стану, за показаннями ремінералізуюча терапія. Загальне лікування: препарати - рентгенографія скритих кальцію, фосфору, фтору. Гігієнічне навчання з каріозних порожнин. використанням лікувально-профілактичних паст.

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7

8

Видужання: відсутність ознак вторинного карієсу. За умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.

Видужання: відсутність ознак вторинного карієсу. За умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.


Гострий, хронічний

Глибокий карієс тимчасових зубів

Хронічний

Початковий карієс постійних зубів у дітей

Гострий

Глибокий карієс тимчасових зубів

Гострий

Середній карієс тимчасових зубів

Повне препарування в залежності від стадії розвитку кореня зуба та вибору пломбувального матеріалу. Препарування за Блеком (II стадія, I, II клас), срібна Скарги, оцінка загального стану амальгама, силікатні, силікофосфатні цементи. здоров'я, огляд уражених зубів, Профілактичне препарування та препарування біологічної зондування каріозної порожнини, доцільності (всі стадії, всі класи): склоіономерні цементи, перкусія зуба, оцінка стану компомери, композити, ART-методика (всі стадії, I, III слизової оболонки навколо клас), склоіономерні цементи. Препарування каріозних ураженого зуба, визначення порожнин III, IV, V класу можливе з вестибулярної інтенсивності карієсу, гігієнічного сторони (всі стадії), склоіономерні цементи, композити, стану, за показаннями компомери. Під всі пломбувальні матеріали, окрім рентгенографія. склоіономерних, необхідна ізолююча прокладка. Диспансерний нагляд. Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. Гігієнічне навчання з використанням лікувально-профілактичних паст. Препарування з можливим залишенням демінералізованого дентину на дні каріозної порожнини в залежності від методу препарування та вибору Скарги, оцінка загального стану пломбувального матеріалу. Пломбування проводиться в здоров'я, огляд уражених зубів, одне відвідування з накладенням лікувальної прокладки зондування каріозної порожнини, (на основі гідроксиду кальцію), ізолюючої прокладки перкусія зуба, оцінка стану (фосфатний цемент, склоіономерний цемент) та пломби слизової оболонки навколо (композит, компомер, силікатні, силікофосфатні цементи). ураженого зуба, визначення Можлива лікувальна прокладка та пломба з інтенсивності карієсу, гігієнічного склоіономерного цементу. При використанні стану, за показаннями цинкоксидевгенолової пасти лікування проводиться в два рентгенографія. етапи. Диспансерний нагляд. Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. Гігієнічне навчання з використанням лікувально-профілактичних паст. Скарги, оцінка загального стану здоров'я, огляд уражених зубів, Препарування, ізолююча прокладка, пломба. зондування каріозної порожнини, Можлива пломба без ізолюючої прокладки з перкусія зуба, оцінка стану склоіономерного цементу. слизової оболонки навколо Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. ураженого зуба, визначення Гігієнічне навчання з використанням лікувальноінтенсивності карієсу, гігієнічного профілактичних паст. стану, за показаннями рентгенографія. Скарги, оцінка загального стану Гігієнічне навчання та виховання з використанням здоров'я, огляд вогнища лікувально-профілактичних паст, професійна чистка зубів, демінералізації, зондування, ремінералізуюча терапія. Диспансерний нагляд. оцінка інтенсивності карієсу, Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. гігієнічного стану.

Видужання: відсутність ознак вторинного та ускладненого карієсу. За умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.

Видужання: відсутність ознак вторинного та ускладненого карієсу. За умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу

Видужання: відсутність ознак вторинного та ускладненого карієсу. За умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу. Видужання: зникнення або зменшення розміру вогнища демінералізації. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.


Хронічний

Поверхневий , середній карієс постійних зубів у дітей

Гострий, хронічний

Глибокий карієс постійних зубів у дітей

2. Пульпіт K.04.0 тимчасових - 04.3 та постійних зубів

Хронічний

Глибокий карієс постійних зубів у дітей

Гострий

Початковий карієс постійних зубів у дітей

Скарги, оцінка загального стану здоров'я, огляд вогнища демінералізації, зондування, оцінка інтенсивності карієсу, гігієнічного стану.

Спостереження, зішліфовування з наступною ремінералізацією, препарування та пломбування. Диспансерний нагляд. Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. Гігієнічне навчання з використанням лікувально-профілактичних паст. Препарування в залежності від вибору пломбувального Скарги, оцінка загального стану матеріалу. Пломбування з використанням ізолюючої здоров'я, огляд зуба, каріозної прокладки та пломб з срібної амальгами, композитів, порожнини, зондування, перкусія, компомерів, силікатних та силікофосфатних цементів. оцінка інтенсивності карієсу, В зубах з незавершеним ростом кореня можливе гігієнічного стану. При відсрочене пломбування склоіономерним цементом без необхідності - рентгенографія, ізолюючої прокладки. “Д” нагляд. Загальне лікування: ЕОД. препарати кальцію, фосфору, фтору. Гігієнічне навчання з використанням лікувально-профілактичних паст Препарування в залежності від вибору пломбувального Скарги, оцінка загального стану матеріалу з можливим залишенням демінералізованого здоров'я, огляд зуба, каріозної дентину на дні каріозної порожнини, накладання порожнини, зондування, перкусія, лікувальної прокладки (гідроксид кальцію), ізолюючої оцінка інтенсивності карієсу, прокладки та пломби. гігієнічного стану. При Диспансерний нагляд. необхідності - рентгенографія, Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. ЕОД. Гігієнічне навчання з використанням лікувальнопрофілактичних паст. Препарування в залежності від вибору пломбувального матеріалу з можливим залишенням пігментованого, Скарги, оцінка загального стану щільного дентину на дні каріозної порожнини, накладання здоров'я, огляд зуба, каріозної ізолюючої прокладки (фосфатні, склоіономерні цементи), порожнини, зондування, перкусія, пломба з срібної амальгами, композиту, компомера, оцінка інтенсивності карієсу, силікатних, склоіономерних цементів. гігієнічного стану. При Диспансерний нагляд. необхідності - рентгенографія, Загальне лікування: препарати кальцію, фосфору, фтору. ЕОД. Гігієнічне навчання з використанням лікувальнопрофілактичних паст.

Видужання: відсутність ознак прогресування карієсу, за умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу. Видужання: відсутність ознак вторинного карієсу, відновлення форми, функції та естетики зуба, за умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу Видужання: відсутність ознак вторинного карієсу, відновлення форми, функції та естетики зуба, за умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.

Видужання: відсутність ознак вторинного карієсу, відновлення форми, функції та естетики зуба, за умови дотримання гігієни порожнини рота. Диспансеризації підлягають діти з декомпенсованою формою карієсу.


Пульпіт постійних зубів

Гострий, хронічний Гострий, хронічний

Пульпіт тимчасових зубів

Проводиться Відсутність скарг. при Перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка несформовани ясен біля зуба не змінена. Немає х коренях патологічних змін на рентгенограмі в тимчасового Девітальна ампутація: накладання девіталізуючої ділянці біфуркації тимчасового зуба. Для зуба або при їх параформальдегідної пасти, ампутація коронкової пульпи, тимчасових зубів - огляд 1 раз на рік до розсмоктуванн накладання антисептичної пасти, пломба з цементу або зміни їх на постійні, з послідуючим зняттям і. Можливе композиційного матеріалу. з обліку. проведення Постійний диспансерний нагляд для дітей з методу при Анамнез. Скарги, оцінка пульпітом постійних зубів з оглядом 1 раз неадекватній загального стану. Оцінка глибини на рік. поведінці каріозної порожнини, стану дитини каріозного дентину, стану пульпи. Відсутність скарг. Термометрія, перкусія. В разі Перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка необхідності - рентгенологічне ясен біля зуба не змінена. На рентгенограмі дослідження. кореневі канали запломбовані на всю Девітальна екстирпація: накладання девіталізуючої Виконується довжину або на 1,5 - 2 мм не доходячи до параформальдегідної пасти, екстирпація пульпи, при повністю верхівки. В ділянці біфуркації коренів пломбування кореневих каналів цинкевгеноловою або сформованих патологічних змін немає. йодоформною пастою, постійна пломба з цементу, коренях в Диспансерний нагляд - огляд 1 раз на рік, склоіономірного цементу, композиційного матеріалу або тимчасовому дітей з тимчасовими зубами - до зміни їх срібної амальгами. зубі постійними з послідуючим зняттям з обліку. Диспансерний нагляд протягом року для дітей з постійними зубами. При відсутності ускладнень - зняття з обліку. Анамнез. Скарги, оцінка При почат. загального стану. Оцінка глибини формах Консервативний метод лікування: каріозної порожнини, стану гострого місцеве знеболення - інфільтраційне, інтралігаментарне, Відсутність скарг. Нормалізація показників каріозного дентину, стану пульпи. запалення накладання пасти з гідроксидом кальцію, пломбування ЕОД. Перкусія зуба безболісна. Термометрія, перкусія. В разі пульпи або склоіономерним цементом, композиційним матеріалом або На рентгенограмі немає патологічних змін. необхідності рентгенологічне травматичном амальгамою. дослідження, у характері електроодонтодіагностика. запалення Вітальна ампутація: Відсутність скарг. Перкусія зуба безболісна. Виконується в місцеве знеболення - інфільтраційне, інтралігаментарне, На рентгенограмі виявляється "дентинний постійних провідникове, ампутація частини пульпи, накладання місток", немає патологічних змін в зубах з пасти з гідроксидом кальцію, пломбування періапікальній ділянці. Завершення несформовани склоіономерним цементом або амальгамою. формування кореня. м коренем


Виконується в постійних Вітальна екстирпація: Відсутність скарг. Перкусія зуба безболісна. зубах з місцеве знеболення, видалення пульпи, пломбування Колір зуба незмінений. На рентгенограмі сформованим кореневих каналів силерами з гутаперчею або твердіючимикореневі канали, запломбовані на 1 - 1,5 мм коренем, рідко пастами (цинкевгеноловою; в бічних зубах - резорцинне доходячи до верхівки кореня. - в постійних формаліновою), пломбування композиційними Патологічних змін в періапікальних зубах з матеріалами або амальгамою. тканинах немає. несформовани м коренем Відсутність скарг. Виконується в Девітальна ампутація: Перкусія зуба безболісна. Слизова оболонка постійних накладання девіталізуючої параформальдегідної пасти, ясен біля зуба не змінена. На рентгенограмі зубах з ампутація коронкової пульпи, накладання антисептичної немає патологічних змін в періапікальних несформовани пасти, пломба з цементу або композиційного матеріалу. тканинах. м коренем Відсутність скарг. Перкусія зуба безболісна. Колір зуба незмінений. На рентгенограмі Виконується в кореневі канали запломбовані на 1 - 1,5 мм Девітальна екстирпація: накладання девіталізуючої постійних не доходячи до верхівки кореня. параформальдегідної пасти, екстирпація пульпи, зубах з Патологічних змін в періапікальних пломбування кореневих каналів силерами з гутаперчею сформованим тканинах немає. “Д” нагляд кожні 6 місяців або твердіючими пастами (цинкевгеноловою; в бічних коренем, рідко протягом року при лікуванні дітей з зубах - резорцинформаліновою), постійна пломба з - в постійних пульпітом консервативним та екстирпації. цементу, склоіономірного цементу, композиційного зубах з Постійний диспансерний нагляд для дітей з матеріалу або амальгами. несформовани пульпітом, що лікуються методом ампутації м коренем з оглядом стоматолога на кожному році - 1 раз на місяць, в подальшому 1 раз на рік. 3. Періодонтит K.04.4 тимчасових - 04.5 та постійних зубів


Періодонтит постійних зубів

4. Хвороби пародонта

хронічногоГострий, хронічний, загострення хронічногоГострий, хронічний, загострення

Періодонтит тимчасових зубів

Консервативний метод: препарування порожнини зуба, Анамнез: скарги, оцінка інструментальна та медикаментозна обробка кореневих загального стану, стану м'яких каналів, пломбування кореневих каналів пастою тканин обличчя, регіонарних (цинкевгеноловою, йодоформною, тимоловою). лімфовузлів. Оцінка глибини Пломбування цементами або композиційними каріозної порожнини, вмісту матеріалами. Призначення загального лікування кореневих каналів. Перкусія зуба. (сульфаніламідні, десенсебілізуючі, протизапальні засоби; Оцінка стану ясен та перехідної по показанням – АБ). Призначення фізіотерапевтичного складки біля причинного зуба. лікування (СВЧ-терапія, електрофорез розчину йодиду Рентгенологічне дослідження. калію). При відсутності ефективності лікування консультація хірірга-стоматолога.

Відсутність скарг, нормалізація загального стану. Перкусія зуба безболісна. Відсутність патологічних змін на слизовій оболонці Проводиться в ясен біля причинного зуба. На разі, коли рентгенограмі - кореневі канали, запальний запломбовані на всьому протязі, до процес не верхівкового отвору. Можливе незначне поширюється виведення пломбувального матеріалу за на зачаток верхівку кореня. Відсутність скарг, постійного нормалізація загального стану. зуба “Д” нагляд до заміни тимчасових зубів на постійні. Диспансерний огляд кожні 6 міс.

Відсутність скарг, нормалізація загального Консервативний метод: стану. Перкусія зуба безболісна. Відсутність Проводиться в препарування порожнини зуба, інструментальна та патологічних змін на слизовій оболонці Анамнез: скарги, оцінка разі, коли медикаментозна обробка кореневих каналів, пломбування ясен біля причинного зуба. На загального стану, стану м'яких запальний несформованих кореневих каналів пастою з гідроксидом рентгенограмі - кореневі канали тканин обличчя, регіонарних процес кальцію або цинкевгеноловою пастою; сформованих запломбовані на всьому протязі, до лімфовузлів Оцінка глибини поширюється каналів - силерами з гутаперчевими штифтами або верхівкового отвору. каріозної порожнини, вмісту на зачаток твердіючими пастами (в бічних зубах - резорцинМожливе незначне виведення кореневих каналів. Перкусія зуба. постійного формаліновою). Пломбування композиційними пломбувального матеріалу за верхівку Оцінка стану ясен та перехідної зуба, або коли матеріалами або амальгамою. Призначення загального кореня. складки біля причинного зуба. до зміни лікування (сульфаніламідні, десенсибілізуючі, При лікуванні зубів з несформованим Рентгенологічне тимчасового протизапальні засоби; по показанням - антибіотики). коренем - закриття апікального отвору. дослідження. залишилось 6 Призначення фізіотерапевтичного лікування (СВЧ-терапія, Диспансерний нагляд протягом 2 років. 8 міс. електрофорез розчину йодиду калію). Огляд на першому році 1 раз на 6 міс., в подальшому - 1 раз на рік.


Гінгівіт K.05.1 гіпертрофічн ий (фіброзна і гранулююча форми)

Хронічний Хронічний

Гострий

Гінгівіт K.05.0 катаральний

Анамнез. Скарги. Клінічне обстеження стану слизової оболонки ясен. Визначення місцевих чинників в розвитку запалення: зубних нашарувань (зубного нальоту, бляшки, каменя) каріозних порожнин, навислих країв пломб аномалій прикусу і порушень оклюзії аномалій будови і розташування м'яких тканин (вуздечок губ, присінку порожнини рота). Індексна оцінка стану тканин пародонту (CPI). Ro дослідження тканин пародонту. Комплексне клініко-інструментальне та лабораторне дослідження у педіатра для визначення загальних чинників розвитку захворювання.

Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання індивідуальному догляду за порожниною рота. АБ терапія: протианаеробні засоби (метрогіл, Відсутність скарг. трихомонацид), антибактеріальні засоби рослинного Відсутність клінічних ознак запалення. походження (шавлія, квітки ромашки, календули, Відсутність рентгенологічних змін в новоіманін, хлорофіліпт) та інші тканинах пародонту. Протизапальна терапія: НПЗП (мефенаміну натрієва сіль) Диспансерне спостереження у стоматолога. похідні піримідину (метацил) У разі необхідності санація ротової похідні нітрофурану (фурацилін, фурагін) порожнини. При наявності порушень біогенні засоби (настійка прополісу) та інші. оклюзії та аномалій прикусу - ортодонтичне Антисептична обробка: детергенти (етоній), цитраль та лікування. При наявності аномалій будови і інші. розташування м'яких тканин - хірургічне Місцева імунокорегуюча терапія: р-н декарісу, диуцифону, лікування. У разі визначення н-ка ехінацеї пурпурової. загальносоматичних захворювань Фізіотерапія: гідротерапія; електрофорез розчинами лікування і диспансерне спостереження у аскорбінової, нікотинової кислоти; електрофорез педіатра. Постійний огляд 2 рази на рік. розчинами глюконату кальцію та фториду натрію при наявності рентгенологічних змін у тканинах пародонту.

Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання індивідуальному догляду за порожниною рота. Відсутність скарг. Анамнез. Скарги. АБ терапія. Протизапальна терапія. Відсутність клінічних ознак запалення. Клінічне обстеження стану Антисептична обробка. Місцева імунокорегуюча терапія. Диспансерний нагляд протягом 1 року. слизової оболонки ясен. Фізіотерапія в період одужання (стихання запальних Огляд через 6 місяців. явищ). Анамнез. Скарги. Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання Відсутність скарг. Відсутність клінічних Клінічне обстеження стану індивідуальному догляду за порожниною рота. ознак гіпертрофії і запалення ясен. слизової оболонки ясен. Антибактеріальна терапія. Протизапальна терапія. Відсутність Ro-змін в тканинах пародонту. Визначення місцевих чинників в Антисептична обробка. Подовження ремісії. розвитку захворювання. Індексна Склерозуюча терапія: біогенні засоби (бефунгін) Диспансерне спостереження у стоматолога. оцінка стану тканин пародонту. антибактеріальні засоби рослинного походження Усунення місцевих чинників (зубних Ro дослідження тканин (чистотіл) та інші. нашарувань, нависаючих країв пломб, пародонту. Комплексне клініко- Місцева імунокорегуюча терапія. корекція вуздечок та мілкого присінку інструментальне та лабораторне Фізіотерапія: (додатково) електрофорез розчинів хлориду порожнини рота) розвитку захворювання. У обстеження у педіатракальцію, йодиду калію (I ступінь), р-нів лідази, ронідази (II разі необхідності лікування і диспансерне ендокринолога, гінеколога для - III ступінь), вакуум-масаж, дорсонвалізація. спостереження у педіатра-ендокринолога, визначення загальних чинників гінеколога, консультація психоневролога. розвитку захворювання (за Постійний огляд - 1 раз на 6 місяців. показаннями).


Пародонтит K.05.3 (генералізов 1 аний)

Гострий Гострий, хронічний

Пародонтит K.05.3 (локалізован 0 ий)

Хронічний

Гінгівіт K.05.1 виразковий 2

Анамнез. Скарги. Клінічне обстеження стану слизової оболонки ясен, загального стану. Визначення місцевих чинників в розвитку захворювання. Загальний аналіз крові. Комплексне клінікоінструментальне та лабораторне дослідження у педіатра для визначення загальних чинників розвитку захворювання. При необхідності - консультація гематолога та інших спеціалістів.

Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання індивідуальному догляду за порожниною рота. Знеболення: місцевоанастезуючі засоби (лідокаїн, Відсутність скарг. піромікаїн, анастезин) та інші. Видалення некротизованих Відсутність клінічних ознак запального тканин: ферменти (трипсин, хімотрипсин, террилітин, процесу в яснах. іруксол) та інші. АБ терапія. Протизапальна терапія. Нормалізація Антисептична обробка: детергенти (етоній), загального стану. цитральокислювачі (р-ни перекису водню, перманганату Диспансерне спостереження у стоматолога. Лікування - 5 калію). Місцева імунокорегуюча терапія. Для прискорення При необхідності лікування і диспансерне сеансів регенерації тканин використовують кератопластичні спостереження у педіатра. Диспансерне засоби (аєвіт, ретинол, каратолін, шипшинову олію, спостереження у стоматолога. При солкосерил) та інші. Збалансоване харчування. У разі необхідності лікування і диспансерне необхідності в період ремісії - усунення місцевих чинників спостереження у педіатра. (зубних нашарувань, нависаючих країв пломб, корекція Постійний огляд 2 рази на рік. вуздечок та мілкого присінку порожнини рота) розвитку захворювання.

Анамнез. Скарги. Клінічне обстеження стану тканин Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання пародонту. Визначення місцевих індивідуальному догляду за порожниною рота. чинників розвитку запальноАнтибактеріальна терапія. Протизапальна терапія. деструктивного процесу. Індексна Антисептична обробка: оцінка стану тканин пародонту. Місцева імунокорегуюча терапія. Фізіотерапія. Ro-дослідження тканин Усунення місцевих чинників розвитку захворювання. пародонту. Анамнез. Скарги. Клінічне обстеження стану тканин пародонту. Визначення місцевих Професійна гігієна порожнини рота. Гігієнічне навчання чинників розвитку запальноіндивідуальному догляду за порожниною рота. деструктивного процесу. Антибактеріальна терапія. Протизапальна терапія. Індексна оцінка стану тканин Антисептична обробка. Місцева імунокорегуюча терапія. пародонту. Ro-дослідження Фізіотерапія. У разі необхідності - усунення місцевих тканин пародонту. ЗАК. Аналіз чинників розвитку захворювання. Лікування та крові на цукор. Комплексне диспансерне спостереження у педіатра. клініко-інструментальне та лабораторне обстеження у педіатра.

Відсутність скарг та прогресування захворювання, за умови дотримання індивідуальної гігієни порожнини рота. Відсутність рентгенологічних ознак прогресування деструктивних змін в тканинах пародонту. Постійний огляд 2 рази на рік. Відсутність скарг та прогресування захворювання, за умови дотримання індивідуальної гігієни порожнини рота. Відсутність клінічних ознак симптоматичного гінгівіту (загострення). Відсутність рентгенологічних ознак прогресування деструктивних змін в тканинах пародонту. Диспансерне спостереження у стоматолога. Постійний огляд 2 рази на рік.


Кандидози B37.0 слизової оболонки порожнини рота

перебігГострий, хронічний Хронічний перебіг

Еритема поліморфна (багатоформ L51 на ексудативна еритема)

Хронічний перебіг

Герпесвірус ні інфекційні хвороби B00 (простий герпес)

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, зубів, слизової оболонки, Противірусні препарати (герпевір, лаферон та інші). Одужання. порожнини рота та шкіри навколо Жарознижуючі препарати (аспірин та інші). Дотримання Відсутність рецидивів. рота, регіонарних лімфовузлів. режиму. Аерація. Раціональне харчування. Вітамінотерапія Диспансерний нагляд протягом 2 років з Термометрія, клінічний аналіз (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, полівітаміни та оглядом після лікування через 3 місяці, в крові та сечі, імунологічні інші). подальшому - через 6 місяців. дослідження (титр Ig до HVS). Консультація педіатра, інфекціоніста Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, Десенсибілізуючі препарати. зубів, слизової оболонки, Гормони та їх аналоги (гідрокортизоноав мазь, порожнини рота та шкіри навколо декаметазон та інші). Відсутність рецидивів. рота, регіонарних лімфовузлів. Кератопластичні препарати (катомас, кератолін, Диспансерний нагляд протягом 2 років з Термометрія, клінічний аналіз обліпихова олія, шипшинова олія та інші). Дотримання оглядом через 3 місяці після ліквідації, в крові та сечі, імунологічні режиму. Аерація. Раціональне харчування. Вітамінотерапія подальшому - 1 раз на 6 місяців. дослідження (титр Ig E). (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, полівітаміни та Консультація педіатра та інших інші). спеціалістів за показаннями.

Хронічний перебіг

Захворюванн 5. я слизової оболонки

Анамнез. Скарги, оцінка Антимікотичні препарати (натрію тетраборат в гліцерині, загального стану, ЛОР-органів, леворин, ністатин, декамін, амфотерицин, канестен та зубів, слизової оболонки, інші). Гіпосенсибілізуючі препарати. Дотримання режиму. порожнини рота та шкіри навколо Аерація. Раціональне харчування. Вітамінотерапія рота, регіонарних лімфовузлів. (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, вітаміни групи B, Термометрія, клінічний аналіз полівітаміни та інші). крові та сечі, мікологічні дослідження Консультація педіатра, алерголога, інфекціоніста та інших спеціалістів за показаннями.

Відсутність рецидивів. Диспансерний нагляд протягом 2 років з оглядом через 3 місяці після ліквідації, в подальшому 1 раз на 6 місяців.


Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, Антисептичні препарати (фурацилін, етакридин та інші). зубів, слизової оболонки, Гіпосенсибілізуючі препарати (димедрол, супрастин, порожнини рота та шкіри навколо тавегіл, ларатадін та інші). Кератопластичні препарати рота, регіонарних лімфовузлів. (катомас, кератолін, обліпіхова олія, шипшинова олія та Термометрія, клінічний аналіз інші). крові та сечі. Імуномодулятори (біотрит, левомізол та інші). Консультація педіатра, Дотримання режиму. Аерація. Раціональне харчування. алерголога, гастроентеролога та Вітамінотерапія (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, інших спеціалістів за вітаміни групи B, полівітаміни та інші). показаннями.

Хронічний рецидивуюч K12.0 ий афтозний стоматит

Червоний плескатий лишай

ВІЛ/СНІД

Хронічний перебіг

Лейкоплакія (м'яка K.13.2 форма)

Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, зубів, слизової оболонки, порожнини рота та шкіри, регіонарних лімфовузлів. Термометрія, клінічний аналіз крові та сечі. Консультація педіатра та інших спеціалістів за показаннями. Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, зубів, слизової оболонки, порожнини рота та шкіри, регіонарних лімфовузлів. Термометрія, клінічний аналіз крові та сечі. Консультація педіатра, та інших спеціалістів за показаннями. Анамнез. Скарги, оцінка загального стану, ЛОР-органів, зубів, слизової оболонки, порожнини рота та шкіри, регіонарних лімфовузлів. Термометрія, клінічний аналіз крові та сечі. Консультація педіатра та інших спеціалістів за показаннями.

Дотримання режиму. Раціональне харчування.

Відсутність рецидивів. Диспансерний нагляд протягом 3 років з оглядом через 6 місяців після ліквідації, в подальшому 1 раз на рік.

Відсутність рецидивів. Постійний диспансерний нагляд протягом 3 років з оглядом через 6 місяців після ліквідації, в подальшому 1 раз на рік.

Санація ротової порожнини. Дотримання режиму. Раціональне харчування. Постійний диспансерний нагляд. Протягом Кератопластичні препарати (катомас, кератолін, обліпіхова перших 3 років з оглядом через 6 місяців олія, шипшинова олія та інші). після ліквідації, в подальшому 1 раз на рік. Вітамінотерапія (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, вітаміни групи B, полівітаміни та інші).

Санація ротової порожнини. Дотримання режиму. Раціональне харчування. Антимікотичні препарати (натрію тетраборат в гліцерині, Відсутність рецидивів леворин, ністатин, декамін, амфотерицин, канестен та Диспансерний огляд 2 рази на рік постійно. інші). Вітамінотерапія (аскорбінова кислота, аскорутин, рутин, вітаміни групи B, полівітаміни та інші).


ДИТЯЧА УРОЛОГІЯ

Обструктивна та рефлюксуропатія N13 (хронічний пієлонефрит вторинний)

Стадія ремісії

Переб іг або Нозологічна актив форма за Шифр ність N МКХ-10 (та за патол з/п клінічними МКХклініко-діагностичних огічно класифікаціям 10 го и) проце су 1 2 3 4 5

(міхуровосечовидний рефлюкс)

2. Цистит

N30

Період загострення

I та II стадії

1.

Обсяг заходів

лікувальнопрофілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

6 7 8 1. Дієта - загальна 1. Клінічний огляд. 2. Комплексне лікування: 1. Нормальний аналіз сечі впродовж 1 року. 2. Загальний аналіз крові а) АБ терапія уросептиками по переривчастій схемі: 2. Відсутність загострення впродовж 1 року. та сечі - 1 раз на місяць. впродовж 10 днів кожного міс., тривалість - 6 міс.; 3. Відсутність бактеріурії впродовж 6 міс. після При неефективності 3. Бактеріологічне б) фітотерапія: відвар толокнянки або канефрон H закінчення лікування. лікування впродовж 6 дослідження сечі - 1 раз впродовж 20 днів кожного міс.; тривалість - 6 міс. 4. Постійне диспансерне спостереження. міс. Госпіталізація в на місяць. 3. Санація хронічних вогнищ інфекції. 5. Знімається з обліку через 5 років при умові урологічний стаціонар 4. Аналіз крові на 4. Спостереження впродовж 1 року, після чого відсутності загострень, нормалізації аналізів сечі, креатинін - 1 раз на 6 направляється в урологічний стаціонар для прогресування ретенційних змін за даними УЗД. місяців. контрольного обстеження. 1. Дієта - загальна. 1. Клінічний огляд. 2. Комплексне лікування: 1. Нормальні аналізи сечі та відсутність 2. Загальний аналіз: крові а) АБ терапія уросептиками по переривчастій схемі: бактеріурії впродовж 6 міс. після закінчення - 1 раз на 6 міс.; сечі - 1 впродовж 10 днів кожного міс. приймати курсу лікування. При загостренні раз на квартал. уросептики; 2. Відсутність загострень пієлонефриту. пієлонефриту 3. Бактеріологічне б) парафінові аплікації на надлобкову область 3. Постійне диспансерне спостереження. госпіталізація в дослідження сечі - 1 раз впродовж 10 днів кожного місяця; 4. Зняття з обліку через 5 років при умові дитячий урологічний на квартал. в) спазмолітики - дриптан, препарати красавки та ін відсутності загострень піелонефриту, стаціонар 4. УЗД - 1 раз в 6 міс. 3. Тривалість лікування 6 - 8 міс., після чого перерва нормалізації аналізів сечі, відсутність міхурово5. Огляд дитячого уролога 4 міс. і направлення в урологічний стаціонар для сечовидного рефлюксу за даними цистографії. - 1 раз на 6 міс. контрольного обстеження. 1. Дієта - загальна, збільшення вживання рідини 1. Клінічний огляд. 500 - 800 мл на добу. 2. Загальний аналіз: крові 2. Антибактеріальна терапія одночасно двома При відсутності - 1 раз на 10 днів; сечі - 1 препаратами: один антибіотик, інший - уросептик ефекту лікування 1. Нормалізація акту сечовипускання. раз на 10 днів. (фурагін, бісептол, 5-нок). направляється в 2. Аналіз сечі та бактеріурії. 3. Бактеріологічний аналіз 3. Фітотерапія: відвар толокнянки або канефрон H. дитячий урологічний сечі - 1 раз на 10 днів. 4. Спазмолітики, препарати красавки, дриптан. стаціонар 4. УЗД. 5. Тривалість лікування - до повної ліквідації дизурії, але не менше 10 - 12 дн.


Стадія ремісії Хронічний перебіг

Нервовом'язова дисфункція сечового 3. N31 міхура, не класифікована в інших рубриках

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз сечі 1 раз на квартал. 3. Бактеріологічне дослідження сечі - 1 раз на квартал. 4. Цистоскопія (за показаннями).

1. Відсутність або суттєве зменшення кількості 1. Дієта - загальна. епізодів нетримання сечі або розладів 2. Комплексне лікування: сечовипускання. а) при гіперрефлексії - спазмолітики (препарати 1. Клінічний огляд. 2. Нормальні аналізи сечі впродовж 6 міс. після красавки, дріптан, інші); 2. Загальний аналіз: крові закінчення лікування б) при гіпорефлексії - оцеклідін, прозерін, убретид; - 1 раз на 6 міс.; сечі - 1 3. Тривалі ремісії (8 - 12 міс.) загострень в) стимулятори біоенергетичних процесів тканин раз на квартал. вторинного пієлонефриту. рибофлавіну мононуклеотид, цитохром-c, 3. Бактеріологічне 4. Відсутність змін або позитивна динаміка нікотинамід; дослідження сечі - 1 раз анатомо-функціональних змін нирок та сечових г) перманентна котстеризація сечового міхура при на 6 міс. шляхів за даними УЗД та рентгеноурологічного його гіпорефлексії; 4. УЗД - 1 раз на рік. дослідження. д) антибактеріальна терапія при наявності 5. Диспансерне спостереження 5 років. лекоцитурії. 6. Зняття з обліку можливе за умов нормального 3. Тривалість лікування - 6 - 8 міс. акту сечовипускання, нормальних аналізів сечі.

1. Дієта - загальна. 2. Спазмолітики: препарати красавки, дриптан та ін. впродовж 10 днів кожного місяця: курс - 6 місяців. 3. Антибактеріальна терапія при наявності лейкоцитурії. 4. Фітотерапія: відвар толокнянки або канефрон H (впродовж 2 місяців).

1. Нормальний акт сечовипускання. 2. Відсутність нетримання сечі і лейкоцитурії. 3. Диспансерне спостереження протягом 3 років. Стаціонарне 4. Зняття з обліку за умов нормальних аналізів обстеження 1 раз на сечі, відсутність порушень акту сечовипускання рік та нетримання сечі, лейкоцитурії, відсутності змін слизової оболонки при цистоскопії. При неефективності 6 - 8-міс. курсу лікування направляється в дитячий урологічний стаціонар. Спостереження впродовж 1 р., після чого направляється в дитячий урологічний стаціонар для контрольного обстеження та вирішення питання для подальшого лікування


лікуванняПеріод реконвалесценції після оперативного

Природжені порушення прохідності ниркової миски та 4. природжені Q62 вади розвитку сечоводу (гідронефроз, уретерогідрон ефроз)

1. Клінічний огляд. 2. Загальний аналіз: крові - 1 раз на 6 міс.; сечі - 1 раз на квартал. 3. Бактеріологічне дослідження сечі - 1 раз на 6 міс. 4. УЗД - 1 раз на 6 міс. 5. Визначення вмісту креатиніну в крові 1 раз на рік.

1. Режим та дієта - загальна. 1. Відсутність загострень пієлонефрту. 2. Антибактеріальна терапія впродовж 6 міс. 2. Нормалізація аналізів сечі після 6 міс. курсу одночасно двома препаратами (антибіотик + лікування. уросептик) по преривістій схемі - по 10 - 12 днів 3. Диспансерне спостереження 5 років. кожного місяця. 4. Зняття з обліку можливе за умов нормальних 3. Фітотерапія, канефрон Н, відвар толокнянки по 20 аналізів сечі, відсутності загострень пієлонефріту днів кожного місяця. та прогресування ретенційних змін сечових 4. Тривалість лікування - 6 місяців. шляхів за даними урографії.


ДИТЯЧА ФТИЗІАТРІЯ N з/п

1

Перебіг або Нозологічна форма Шифр активні за МКХ-10 (та за сть клінічними МКХпатолог класифікаціями) 10 ічного процесу 2 3 4

Здорові діти та підлітки з сімейних, родинних та квартирних контактів, що 1. виділяють МБТ, а також з бактеріовиділювачами, яких виявили у дитячих та підліткових закладах

Ранній період первинної туберкульозної інфекції (віраж 2. туберкулінових реакцій) та інфікування мікобактеріями туберкульозу

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

5 1. Клінічний огляд. 2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані. 3. Лабораторні: ЗАК та сечі при взятті на облік, потім - 2 рази/рік, при проведенні курсу хіміопрофілактики - щомісячно. 4. Дослідження промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік. 5. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л 2 рази на рік. 6. Рентгенографія органів грудної клітки. 7. Огляд вузькопрофільних фахівців (за показаннями).

лікувальнопрофілактичних 6

1. Профілактичний курс хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 міс. у сполученні з комплексом полівітамінів та мікроелементів, гепатопротекторами. 2. Оздоровлення в спеціалізованих санаторіях, санаторних садках, школах-інтернатах.

1. Профілактичний курс хіміотерапії протягом 3 міс. ізоніазидом у сполученні з комплексом полівітамінів 1. Клінічний огляд. та мікроелементів й 2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані. гепатопротекторами. 3. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі 2 2. При гіперергічній чутливості до рази на рік, при проведенні курсу туберкуліну та обтяжуючих факторах хіміопрофілактики - щомісячно. (контакт з хворим на туберкульоз, 4. Дослідження промивних вод бронхів на МБТ перенесені та супутні захворювання) методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли ізоніазид та ріфампіцин (або беруть на облік. етамбутол) протягом 3 міс. 5. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО 3. При збереженні гіперергії - другий ППД-Л 1 раз на рік. курс хіміопрофілактики ізоніазидом 6. Рентгенографія органів грудної клітки та протягом 3 міс. через 1 рік. томограма серединних зрізів (за показаннями), 4. Оздоровлення в спеціалізованих при взятті та знятті з обліку. санаторіях, санаторних садках, 7. Огляд вузкопрофільних фахівців (за школах-інтернатах. показаннями). 5. Строки диспансерного спостереження: при стабілізації або зменшенні розмірів проби Манту диспансерний нагляд протягом року з

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7

8

1. Відсутність захворювання на туберкульоз. При 2. Тривалість спостереження - протягом непереносим всього терміну контакту з ості бактеріовиділювачем, а також 1 рік після ізоніазиду зняття з обліку, смерті або від'їзду можливо бактеріовиділювача. застосування 3. Контрольне обстеження два рази на фтивазиду рік.

1. Відсутність захворювання на туберкульоз. 2. Стабілізація або зниження туберкулінової чутливості за пробою Манту з 2 ТО ППД-Л через 6 міс. 3. При проведенні курсу хіміопрофілактики огляд щомісячно.

При непереносим ості ізоніазиду можливе застосування фтивазиду


A18

Туберкульоз органів дихання, 4. підтверджений A15 бактеріологічно та гістологічно

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

Туберкульоз інших органів 3. (туберкульозна інтоксикація)

послідуючим зняттям з обліку. 6. При збереженні гіперергічних реакцій на туберкулін, а також інфікуванні на фоні хронічних вогнищ неспецифічної інфекції - протягом 2 років (з оглядом 2 рази на рік). 1. Клінічний огляд. 1. Після виписки із стаціонару 2. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі проведення протирецидивних курсів Проведення щомісячно протягом 1 року спостереження, в хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 профілактич подальшому - 1 раз на 6 міс.; при проведенні міс. у сполученні з полівітамінами з них щеплень курсу хіміопрофілактики - щомісячно; мікроелементами, гепатопротекторами 1. Відсутність проявів туберкульозної дозволяється дослідження харкотиння або промивних вод 2 рази на рік. При обтяжуючих інтоксикації. Нормалізація лабораторних після бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації факторах - ізоніазид та ріфампіцин (або показників. закінчення та посіву, коли беруть на облік. етамбутол). 2. Стабілізація або зниження основного 3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО 2. Оздоровлення в спеціалізованих туберкулінової чутливості за пробою курсу ППД-Л на початку лікування та після його санаторіях, санаторних садках, Манту з 2 ТО ППДЛ через 6 міс. хіміотерапії закінчення, в подальшому - 1 раз на рік. школах-інтернатах. 3. Відсутність захворювання на при 4. Рентгенографія органів грудної клітки та 3. Строки диспансерного туберкульоз. відсутності томограма серединних зрізів (за показаннями), спостереження: 2 роки. В перший рік ознак при взятті на облік, 2 рази на рік протягом 1 і раз в 3 місяці. активності року, в подальшому - 2 рази на рік. 4. При проведенні протирецидивного процесу 5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за курсу хіміотерапії (2 рази на рік), огляд показаннями). - щомісячно. 1. Клінічний огляд. 1. Після виписки із стаціонару 1. Відсутність захворювання на 2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз проведення протирецидивних курсів туберкульоз. крові та сечі щомісячно протягом першого року, хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 2. Відсутність реактивації процесу за 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в міс. у сполученні з полівітамінами з даними клініко-лабораторного та подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні мікроелементами, гепатопротекторами рентгенологічного обстеження.


Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

Туберкульоз органів дихання, не підтверджений бактеріологічно та гістологічно (первинні форми туберкульозу легень: A16 - первинний туберкульозний комплекс; - туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів)

протирецидивних курсів хіміотерапії 3. Строки диспансерного спостереження: щомісячно; при відсутності або малих залишкових дослідження харкотиння або промивних вод змінах в легенях - від 4 до 7 років з бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації послідуючим зняттям з обліку. та посіву, коли беруть на облік, 1 раз на 2 - 3 міс. 2 рази на рік в санаторних умовах. При 4. Диспансерний огляд проводиться на протягом першого року, в подальшому - 1 раз на обтяжуючих факторах - ізоніазид та першому році спостереження рік. ріфампіцин (або етамбутол). щомісячно, на другому - 1 раз в 3 місяці, 3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО 2. Оздоровлення в спеціалізованих в подальшому - 2 рази на рік. При ППД-Л на початку лікування та в подальшому - санаторіях, санаторних садках, протирецидивних курсах - огляд 1 раз на 6 міс. школах-інтернатах. щомісячно. 4. Рентгенографія органів грудної клітки та 5. Діти з вираженими залишковими томограма серединних зрізів 1 раз у 6 міс. змінами у легенях спостерігаються до 5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за 18-річного віку. показаннями).


Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

5. (Вторинні форми туберкульозу легень: - вогнищевий; - інфільтративний; - дисемінований; - туберкульома; - кавернозний; - фібрознокавернозний; - циротичний)

1. Клінічний огляд. 1. Після виписки із стаціонару 2. Лабораторні обстеження: загальний аналіз проведення протирецидивних курсів крові та сечі щомісячно протягом першого року, хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в міс. у сполученні з полівітамінами з подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні мікроелементами, гепатопротекторами протирецидивних курсів хіміотерапії 2 рази на рік. При обтяжуючих щомісячно; факторах - ізоніазид та рифампіцин дослідження харкотиння або промивних вод (або піразинамід). бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації 2. Оздоровлення в спеціалізованих та посіву, коли беруть на облік, 1 раз на 2 - 3 міс. санаторіях, санаторних садках, - протягом першого року, в подальшому - 1 раз школах-інтернатах. на рік. 3. Диспансерний огляд проводиться на 3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО першому році спостереження ППД-Л на початку лікування та в подальшому - щомісячно, на другому - 1 раз на 3 1 раз на 6 міс. місяці, в подальшому - 2 рази на рік. 4. Рентгенографія органів грудної клітки та При протирецидивних курсах - огляд томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс. щомісячно. 5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Відсутність захворювання на туберкульоз. 2. Відсутність реактивації процесу за даними клініко-лабораторного та рентгенологічного обстеження. 3. Відсутність рецидивів захворювання. 4. Строки диспансерного спостереження: при відсутності або малих залишкових змінах в легенях - від 4 до 7 років з послідуючим зняттям з обліку. 5. Диспансерний огляд проводиться на першому році спостереження щомісячно, на другому - 1 раз на 3 місяці, в подальшому - 2 рази на рік. При протирецидивних курсах - огляд щомісячно. 6. Діти з вираженими залишковими змінами у легенях спостерігаються до 18-річного віку.


6. Туберкульоз A17 нервової системи Туберкульоз кісток A18.0 та суглобів Туберкульоз A18.1 сечостатевої системи Туберкульозна периферична A18.2 лімфаденопатія Туберкульоз кишок, очеревини та A18.3 брижових лімфатичних вузлів Туберкульоз шкіри A18.4 та підшкірної клітковини

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

(туберкульоз верхніх дихальних шляхів, трахеї, бронхів та ін.)

1. Відсутність захворювання на 1. Клінічний огляд. туберкульоз. 2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз 2. Відсутність реактивації на крові та сечі - щомісячно протягом першого туберкульоз за даними клінікороку, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в лабораторного та рентгенологічного подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні 1. Після виписки із стаціонару обстеження. протирецидивних курсів хіміотерапії проведення протирецидивних курсів 3. Відсутність рецидивів захворювання. щомісячно; дослідження харкотиння або хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 4. Строки диспансерного спостереження: промивних вод бронхів на МБТ методом міс. у сполученні з полівітамінами з при відсутності або малих залишкових бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на мікроелементами, гепатопротекторами змінах в легенях - від 4-х-до 7 років з облік, 1 раз на 2 - 3 міс. протягом першого року, - 2 рази на рік. При обтяжуючих послідуючим зняттям з обліку в подальшому - 1 раз на рік. факторах - ізоніазид та ріфампіцин (або 5. Диспансерний огляд проводиться на 3. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО піразінамид). першому році спостереження ППД-Л на початку лікування та в подальшому 1 2. Оздоровлення в санаторних умовах, щомісячно, на другому - 1 раз на 3 раз на 6 міс. санаторних садках, школах-інтернатах. місяці, в подальшому 2 рази на рік. При 4. Рентгенографія органів грудної клітки та протирецидивних курсах - огляд томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс. щомісячно 5. Огляд вузкопрофільних фахівців (за 6. Діти з вираженими залишковими показаннями). змінами у легенях спостерігаються до 18 - річного віку

1. Клінічний огляд. 1. Після виписки із стаціонару 2. Лабораторні дослідження: загальний аналіз проведення сезонних курсів крові та сечі щомісячно протягом першого року, хіміотерапії ізоніазидом протягом 3 1 раз на 3 міс. протягом другого року, в міс. 2 рази на рік. подальшому - 1 раз на 6 міс, при проведенні 2. За показаннями можуть бути проти рецидивних курсів хіміотерапії призначені протирецидивні курси щомісячно; дослідження промивних вод бронхів хіміотерапії. на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та 3. Оздоровлення в умовах посіву, коли беруть на облік, в подальшому 1 раз спеціалізованих санаторіїв. на рік. 3. Дослідження сечі, виділення із нориць, біоптатів та ін. на МБТ за призначенням фахівців. 4. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому 1 раз у 6 міс. туберкулінодіагностика при

1. Відсутність випадків загострення захворювання, відсутність рецидивів захворювання. 2. Зняття чи зниження групи інвалідності 3. Строки диспансерного спостереження визначаються відповідними фахівцями та дитячим фтизіатром залежно від динаміки туберкульозного процесу та показаних лікувально-профілактичних заходів. Бацилярні хворі знімаються з нагляду не раніше як через 12 міс. після зникнення МБТ, досягнення клінікорентгенологічної стабілізації процесу чи після ефективного оперативного втручання. Діти, що перенесли туберкульозний менінгіт, - до


A18.5

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

Туберкульоз ока

туберкульозі ока проводиться за вирішенням та під наглядом окуліста. 5. Ro ОГК 1 раз у 6 міс. Рентгенограми та томограми (за призначенням фахівця з позалегеневих форм). 6. Нагляд відповідних перенесеній формі позалегеневого туберкульозу фахівців (невропатолога, окуліста, уролога, ортопеда та ін.).

18 років 4. Незалежно від форми пуб. процесу диспансерний огляд - на першому році щомісячно, другому - 1 раз в 3 міс., в подальшому 2 рази на рік.


A19

Неактивний перебіг (після закінчення основного курсу лікування в стаціонарі)

Міліарний туберкульоз

1. Клінічний огляд. 2. Клінічні: анамнез та об'єктивні дані. 3. Лабораторні: загальний аналіз крові та сечі щомісячно протягом першого року, 1 раз на 3 міс. - протягом другого року, в подальшому - 1 раз на 6 міс., при проведенні протирецидивних курсів хіміотерапії - щомісячно; дослідження харкотиння або промивних вод бронхів на МБТ методом бактеріоскопії, флотації та посіву, коли беруть на облік, - 1 раз на 2 - 3 міс. протягом першого року, в подальшому - 1 раз на рік. 4. Туберкулінодіагностика: проба Манту з 2 ТО ППД-Л на початку лікування та в подальшому 1 раз на 6 міс. 5. Рентгенографія ОГК та томограма серединних зрізів - 1 раз на 6 міс. 6. Огляд вузкопрофільних фахівців (за показаннями).

1. Після виписки із стаціонару 1. Відсутність захворювання на проведення протирецидивних курсів туберкульоз. хіміотерапії ізоніазидом та 2. Відсутність реактивації на піразинамідом протягом 3 міс. у туберкульоз за даними клінікосполученні з комплексом полівітамінів лабораторного та рентгенологічного з мікроелементами, обстеження. гепатопротекторами - 2 рази на рік в 3. Строки диспансерного спостереження: санаторних умовах або амбулаторно. до 18-річного віку. На першому році 2. Оздоровлення в санаторних умовах, огляд щомісячно, на другому 1 раз на 3 санаторних садках, школах-інтернатах. місяці, в подальшому - 1 раз на 6 місяців.

1

4

2

Спільний 1. артеріальний стовбур

3

Q20.0

Гіперволемічна фаза

Шифр Нозологічна N за форма за МКХз/п МКХ10 10

Перебіг процесу

ДИТЯЧА КАРДІОХІРУРГІЯ Обсяг заходів клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

5

6

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження 7

1. Клінічний огляд педіатра (неонатолога), кардіоревматолога. 1. Консультація кардіохірурга (при наявності), 1. Своєчасність направлення на 2. Оцінка наявності СН (задишка, кардіоревматолога. операцію. Забезпечення безпеки на застій в легенях) та синюхи при 2. Направлення в ІССХ для хірургічного лікування в дохірургічному етапі навантаженні, наявності періоді новонародженості. 2. Диспансерне спостереження: систолодіастолічного шуму, ознак 3. Лікування серцевої недостатності інотропними, протягом першого року після гіпертензії. сечогінними, трофічними засобами. Кисень операції 1 раз на міс., далі - 1 раз у 3. Стандартні методи діагностики: протипоказаний. рік. Ro, ЕКГ, ЕхоКГ, ФК

Примітка

8 На післяопераційному етапі профілактика бактеріального ендокардиту, спостереження за динамікою обструкції кондуїту, діагностика і направлення на реоперацію в разі остаточної патології


гіпертензіяЛегенева Склеротична фаза

1. Клінічний огляд неонатолога (педіатра), дитячого кардіоревматолога, кардіохірурга (при наявності). 2. Оцінка наявності СН, встановлення факту легеневої гіпертензії. Стандартні методи діагностики.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності. 2. Консультація кардіохірурга. 3. Направлення на операцію в ІССХ, кардіохірургічний центр у віці 1 - 4 міс. 4. Лікування серцево-судинної недостатності: глюкозиди, сечогінні тощо.

1. Своєчасність направлення на операцію, виконання протоколу ведення 2. Диспансерне спостереження: протягом першого року після операції 1 раз на міс., далі - 1 раз на рік. 3. Покращання загального стану.

Q20.3

Своєчасна діагностика і лікування ускладнень віддаленого післяопераційного періоду, направлення на реоперації при наявності залишкової патології

1. Спостереження 1 раз у 3 міс. дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та 1 раз у 6 1. Клінічний огляд неонатолога місяців кардіохірурга (при наявності). (педіатра), дитячого 2. Направлення на паліативні операції при кардіоревматолога, кардіохірурга виникненні приступів незалежно від віку. (при наявності). 3. Використання -блокаторів для профілактики і 2. Фіксувати наявність і ступінь лікування приступів. синюхи, приступів. 4. Направлення на радикальні операції починаючи з 6 - 8-місячного віку. 5. Профілактика бактеріального ендокардиту. Діяти згідно протоколів при хворобі Q20.1

Q20.2 загрозливийЗразу після народження

Подвоєння вихідного 3. отвору лівого шлуночка 4. Дискордантне шлуночковоартеріальне з'єднання (некорегована ТМА)

Тетрадний тип

Подвоєння вихідного 2. Q20.1 отвору правого шлуночка

1. Клінічний огляд педіатра, кардіоревматолога. 2. Констатування факту 1. Кисень, симптоматична терапія. неоперабельності: ознаки синюхи та гіпертензії.

1. Клінічний огляд неонатолога, кардіоревматолога, кардіохірурга (при наявності). 2. В пологовому будинку стандартні методи обстеження.

1. Направлення на операцію переміщення артеріальних судин в межах до 3 тижнів життя. 2. Запобігання закриттю артеріальної протоки постійною інфузією простогландину E1. 3. Виключення кисню.

1. Підтримка життєдіяльності та безпечної доставки хворого до кардіохірургічного центру. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1).

Якщо строки лікування не витримані хворі направляються на операції переключення венозних потоків після 6 місяців


Подвоєння вихідного 5. отвору шлуночка

6. Дискордонтне передсердношлуночкове з'єднання

Q20.4

Q20.5

Важкий Важкий

(з стенозом легеневої артерії з міжшлуночкови м дефектом)

1. Клінічний огляд неонатолога (педіатра), кардіохірурга (при наявності). 2. Оцінити ступінь артеріальної гіпоксемії.

артеріїЗ стенозом легеневої З легеневою гіпертензією

(з дефектом міжшлуночково ї перегородки)

1. Клінічний огляд неонатолога, кардіоревматолога, кардіохірурга (при наявності). 2. Раннє встановлення топічного діагнозу за допомогою стандартних методів досліджень.

1. Клінічний огляд неонатолога (педіатра), кардіоревматолога, кардіохірурга (при наявності). 2. Рання діагностика стандартними методами.

1. Клінічний огляд. 2. Оцінка ступеню артеріальної гіпоксемії.

1. Направлення на хірургічне лікування не пізніше перших двох місяців життя. 2. Проведення лікування серцево-судинної недостатності. 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірургом (при наявності). 2. Консультація кардіохірурга. 3. При вираженому ціанозі - рання шунтуюча операція, при помірному - корегуюча анатомічна операція у віці 2 - 6 років. 1. Лікування ССН глюкозидами і сечогінними засобами. 2. Виключення кисню. 3. У віці до 1 місяця направлення на операцію звуження легеневої артерії. 4. Через рік - перший етап геодинамічної корекції. 5. Через 4 - 5 років - остаточна операція. 6. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності).

1. При вираженому ступені гіпоксії - інфузія простогландину E1 та направлення на шунтуючу операцію за невідкладними показаннями, при помірному ціанозі - направлення на дво- або одноетапну операцію геодинамічної корекції.

1. Втримання протокольних строків направлення на операції.

1. Запобігання ускладнень природного перебігу хвороби. 2. Диспансерне спостереження (див. п. 1).

1. Дотримання протокольних строків етапного лікування. 2. Диспансерне спостереження (див. п. 1).

1. Відсутність чи пом'якшення клінічного синдрому вади.

Принципово важливе своєчасне (до 1 - 3 міс.) звуження легеневої артерії


1. Клінічний огляд. 2. Фіксування загального стану і працездатності. Наявність та прогресування недостатності лівого а/в клапану та повного а/в блоку. 3. Стандартні методи обстеження.

(з інтактною міжшлуночково ю перегородкою)

Без гіпертензії гіпертензієюЗ легеневою

(з стенозом легеневої артерії і міжшлуночкови м дефектом)

Дефект 8. міжпередсердно Q21.1 ї перегородки

Показаннями для хірургічного втручання є набуті ускладнення недостатність лівого а/в клапана і порушення ритму

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Своєчасне направлення на спільно з педіатром та кардіохірурга (при хірургічне втручання, ефективне наявності). запобігання ускладнень натурального 2. При наявності легеневої гіпертензії - направлення перебігу хвороби. на операцію в віці до 6 міс., при її відсутності - в 2. Терміни диспансерних різні терміни. спостережень (див. п. 1).

(з дефектом міжшлуночково ї перегородки)

Дефект 7. міжшлуночково Q21.0 ї перегородки

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Своєчасне виявлення ускладнень спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності. натурального перебігу хвороби і 2. Довічна диспансеризація, огляд з інтервалами на 1направлення на їх хірургічне рік. лікування.

1. Клінічний огляд. 2. Стандартні обстеження з одержанням ключових даних про ступінь артеріальної гіпоксемії та градієнту систолічного тиску на клапані легеневої артерії.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Використання хірургічних методів спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності. лікування, постійний диспансерний 2. Направлення на операцію в строки, залежні від нагляд кардіолога і кардіохірурга. важкості перебігу хвороби.

1. Клінічний огляд. 2. Анамнестичні дані: задишка, серцева недостатність, схильність до набряку легенів. 3. Стандартні методи обстеження.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності. 1. Своєчасність направлення на 2. Глікозиди, сечогінні, виключення кисню, операцію до розвитку незворотних антибіотики при виникненні пневмонії. змін в легеневих судинах. 3. Направлення на операцію в межах перших 4 місяців життя.

Відсутність скарг не є підставою для не 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Відсутність ускладнень направлення на спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності. природного перебігу хвороби: операцію, оскільки вона 2. Профілактика бактеріального ендокардиту. ендокардиту, ревматизму, порушень часто носить Направлення на операцію після 6-міс. віку. ритму. профілактичний характер 1. Рання операція, відсутність 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога кардіомегалії, ознак серцевої спільно з педіатром та кардіохірурга при наявності недостатності, порушень ритму, 1. Клінічний огляд. не менше 2 разів на рік. ревматизму. 2. Стандартні методи обстеження. 2. Направлення на операцію в дитячому віці, 2. Терміни “Д”спостережень переважно, в ранньому. протягом перших 6 міс. після операції 1 раз/міс., а потім 1 раз/3 р.


10. Тетрада Фалло Q21.3

Дефект перегородки 11. між аортою й легеневою артерією

Q21.4

синюхаПомірна задишкиПриступи синюхи і Без гіпертензії гіпертензієюЗ легеневою

Дефект передсердношл уночкової перегородки (атріовентрикул 9. Q21.2 ярна комунікація) повна, проміжна, часткова)

1. Клінічний огляд. 2. Стандартне обстеження. Оцінити виваженість недостатності а/в клапана і ступінь легеневого застою.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) 1. Відсутність ознак не менше 4-х разів у рік. неоперабельності. 2. Лікування серцевої недостатності. 2. Терміни диспансерних 3. Направлення на операцію не пізніше 6 - 12 спостережень (див. п. 1). місяців життя.

1. Хірургічне лікування в дитячому віці переважно в 1. Відсутність ознак хвороби. ранньому.

1. Клінічний огляд. 2. Стандартне обстеження. Оцінити загрозу для життя.

1. В критичних випадках постійна інфузія 1. Пом'якшення клінічного синдрому. простогландину E1, при приступах - призначення 2. Терміни диспансерних блокаторів. спостережень (див. п. 1). 2. Раннє направлення на шунтуючу операцію.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) 1. Раннє усунення клінічних проявів не менше 2-х разів у рік. хвороби. 2. Направлення на радикальну корекцію починаючи з 7 - 8-міс. віку. 1. Клінічний огляд. 2. Стандартні методи обстеження. По можливості диференціальний діагноз з відкритою артеріальною протокою.

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) не менше 2-х разів у рік. 1. Нормалізація клініко2. Лікування серцевої недостатності. гемодинамічних показників. 3. Виключення кисню. 4. Направлення на хірургічне лікування в віці до року.


12.

Аномалія Ебштейна

Q22.5

Синдром 13. правобічної Q22.6 гіпоплазії серця

Природжений стеноз 14. аортального клапана

Q23.0

Природжена недостатність 15. аортального клапана

Q23.1

16. Природжений мітральний стеноз

Q23.2

Природжена мітральна недостатність

Q23.3

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) 1. Усунення симптомокомплексу. не менше 2-х разів у рік. 2. Терміни диспансерних 1. Клінічний огляд. 2. Лікування серцевої недостатності, киснева спостережень після операції (див. п. 2. Стандартні методи обстеження. терапія, в перші тижні - простогландин E1. 1), неоперованих хворих - 2 рази на 3. Направлення на операцію при наявності синюхи, рік. правошлуночкової застійної недостатності, приступів пароксизмальної тахікардії.

Збільшення розмірів серця без клінічних проявів не потребує хірургічного втручання. Необхідно спостереження за подальшим перебігом хвороби

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Після операції лікування спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) 1. Клінічний огляд. ускладнень в вигляді плевральної не менше 2-х разів у рік. 2. Одержання топічного діагнозу, ексудації і тимчасової застійної 2. При вираженому ціанозі направлення на уточнення розмірів серцевої недостатності. шунтуючу операцію в віці до 1 року. міжпередсердного сполучення. 2. Терміни диспансерних 3. В старшому віці виконується анатомічна корекція спостережень (див. п. 1). в комбінації з кавапульмональним анастомозом. 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога Балонна спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) вальвулопластика може 1. Клінічний огляд. не менше 2-х разів у рік. 1. Своєчасне хірургічне втручання ускладнитись 2. Одержання діагностичної 2. При наявності серцевої недостатності у хворих з для попередження незворотних змін в ятрогенною аортальною інформації щодо вираженості критичним стенозом у віці до року направляється на міокарді. недостатністю. Потрібно звуження і загального стану невідкладну балонну вальвулопластику. У 2. Терміни диспансерних уважне спостереження і хворого, наявність больового новонароджених з критичним станом - інфузія спостережень (див. п. 1). вибір оптимального часу синдрому, запаморочень. простогландину E1 для реконструкції або 3. При відсутності серцевої недостатності - планова протезування клапана операція в умовах відкритого серця після 3 років 1. Взаємодія з кардіохірургом в питанні вибору часу операції. 1. Клінічний огляд. 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 2. Термін операції залежить від 2. Стандартні методи обстеження. спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) вираженості геодинамічних Фіксується наявність супутнього не менше 2-х разів у рік. порушень і фізичного розвитку дефекту міжшлуночкової 2. Вибір показань і часу корекції вади після хворого (можливість протезування). перегородки. консультації з кардіохірургом. 3. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1). 1. Клінічний огляд. 1. Спостереження дитячого кардіоревматолога 1. Постійна взаємодія з Реконструктивні 2. Констатується перевага стенозу спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) кардіохірургом в питаннях термінів втручання можуть чи недостатності клапана, не менше 2-х разів у рік. виконання операції, оцінки її давати неповний ефект. вираженість вади, наявність 2. Лікування серцевої недостатності, направлення на результатів, необхідності повторних Можливі показання для легеневої гіпертензії. хірургічне втручання в залежності від стану в втручань для досягнення остаточного реоперації, в тому числі різному віці. позитивного ефекту. з використанням 2. Терміни диспансерних протезування клапана спостережень (див. п. 1).


Атрезія клапана легеневого Q22.0 стовбура

17. Природжений стеноз клапана Q22.1 легеневого стовбура

Синдром 18. лівобічної Q23.4 гіпоплазії серця

19.

Трипередсердне Q24.2 серце

Аномалії розвитку 20. вінцевих (коронарних) судин

Q24.5

Природжена 21. Q24.6 серцева блокада Відкрита 22. артеріальна протока

Q25.0

Коарктація аорти

Q25.1

23.

24. Атрезія аорти

Q25.2

1. Клінічний огляд. 2. При атрезії хворий знаходиться в стаціонарі. Фіксується розмір тристулкового клапана як показник розвитку правого шлуночка, а також факт залежності від персистенції артеріальної протоки. 3. При стенозі оцінюється ступінь звуження по градієнту тиску.

1. Налагоджується інфузія простогландину E1, хворий в ургентному порядку доставляється в 1. Відсутність смертності на кадіохірургічний центр. дохірургічному етапі. 2. При критичному стенозі - невідкладне 2. Терміни диспансерних направлення на операцію, при помірному - протягом спостережень (див. п. 1). першого року життя.

1. Клінічний огляд. 2. Діагноз і лікування встановлюється і проводиться в стаціонарі стандартними методами діагностики.

1. Інфузія простогландину E1, кисень не застосовується. Ургентна доставка в кардіохірургічний центр.

1. Відсутність смертності на дохірургічному етапі. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1).

1. Клінічний огляд. 2. Діагноз виключно ехокардіографічний. Задишка, легенева гіпертензія.

1. Направлення на хірургічне лікування в будьякому віці при встановленні діагнозу.

1. Відсутність вторинних змін в легеневих судинах при своєчасній операції. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 8).

1. Клінічний огляд. 2. Запідозрюється по скаргах на серцевий біль та ЕКГ ознакам гіпоксії та ішемії міокарда.

1. Направляється на коронарографію.

1. Відсутність інфарктів міокарда. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1).

1. Клінічний огляд. 2. Задишка, запаморочення, брадикардія, синкопальні приступи, ЕКГ ознаки.

1. Невідкладне направлення на імплантацію кардіостимулятора.

1. Своєчасне втручання. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1).

1. Спостереження дитячого кардіоревматолога спільно з педіатром та кардіохірурга (при наявності) 1. Рання операція. 1. Клінічний огляд. не менше 2-х разів у рік. 2. Терміни диспансерних 2. Стандартні методи обстеження. 2. Хірургічне втручання в будь-якому віці при спостережень (див. п. 8). виявленні вад. 1. Клінічний огляд. 1. Лікування серцевої недостатності та артеріальної 1. Відсутність смертності на 2. Серцева недостатність. гіпертензії у новонароджених в критичному стані - дохірургічному етапі. Підвищення артеріального тиску інфузія простогландину E1. 2. Раннє розпізнавання вади. на руках, відсутність або 2. Ургентна операція при критичному або важкому 3. Терміни диспансерних зниження на ногах. стані, у решти - по планових показаннях. спостережень (див. п. 1). 1. Клінічний огляд. 1. Лікування в стаціонарі. Інфузія простогландину 1. Виконання протоколу 2. Стандарті методи обстеження. E1. дохірургічної допомоги. Наявність тиску на ногах, 2. Ургентна доставка в кардіохіругічний центр. 2. Терміни диспансерних


Тотальна аномалія 25. з'єднання легеневих вен

Q26.2

градієнту тиску між руками. Дуктус-залежність. 1. Клінічний огляд. 2. Стандартні методи обстеження. 1. Лікування серцевої недостатності. Важкий загальний стан. 2. Невідкладне хірургічне втручання. 3. Легенева гіпертензія. Синюха з багровим відтінком.

спостережень (див. п. 1). 1. Відсутність смертності на дохірургічному етапі. 2. Терміни диспансерних спостережень (див. п. 1).


Випадання прямої 3. кишки

Д18.1

Гострий перебіг Хронічний перебіг або Перебіг або активність процесу Рецидив після лікування рецидив після лікування

Гемангіома будьякої локалізації

Гострий

2.

Лімфангіома будьякої локалізації

Д18.0

1.

Нозологічна форма за МКХ-10 (та клінічними класифікаціями)

K62.3

N п/п

Шифр за МКХ-10

ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Загальний ан. крові, сечі 4. УЗД, рентгенографія (залежно від локалізації лімфангіоми) 5. КТ (за показаннями)

1. Спостереження хірурга 1 раз на 3 1. Місцева регресія місяці 2. Диспансерне спостереження 6 міс.

При відсутності регресії, швидкому рості хірургічне лікування в стаціонарі

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Загальний аналіз крові, сечі, коагулограма 4. УЗД, рентгенографія (залежно від локалізації та розмірів) 5. КТ (за показаннями)

1. Динамічне спостереження 2. Склеротерапія 3. Кріодеструкція 4. Гормонотерапія (глюкокортикоїди) 5. Лазеротерапія

1. Регресія 2. Відсутність рецидиву 3. Диспансерне спостереження 6 міс. 4. При відсутності рецидиву зняття з обліку

При неефективності лікування госпіталізація у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Ректальне обстеження 3. Загальний аналіз крові, сечі 4. Бактеріологічне дослідження калу на патогенну мікрофлору (за показаннями)

1. Вправлення кишки 2. Нормалізація випорожнення 3. Фізіотерапія (ампліпульс, електрофорез зі стрихніном або із прозерином) 4. Режим дефекації

1. Відсутність випадіння прямої кишки 2. Диспансерне спостереження 1 рік

При неефективності хірургічне лікування


Хронічний Хронічний

Хронічний Рецидив Гострий

K60.1

1. Клінічний огляд 2. Ректальний огляд 3. Ректороманоскопія (за показаннями) 4. Копрограма

Нориця відхідника

Нориця прямої кишки

5.

Абсцесс шкіри, 7. фурункул і карбункул

L02

6.

Гострий

Гостра тріщина відхідника

Хронічний Рецидив

Хронічна тріщина відхідника

K60.3

K59.0 K60.0

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Ректальний огляд (за допомогою ректального дзеркала)

K60.4

4. Закреп

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга, гастроентеролога 3. Міографія (за показаннями) 4. Міоманометрія (за показаннями) 5. Ректороманоскопія (за показаннями) 6. Іригографія (за показаннями) 7. Лабораторні: заг. ан. крові; кал на я/г; копрограма 1. Клінічний огляд 2. Ректальний огляд 3. Лабораторні: заг. ан. крові; копрограма; кал на дисбактеріоз 4. Міографія, міоманографія (за показаннями) 5. Ректороманоскопія (за показаннями) 6. Іригографія (за показаннями)

1. Дієта 2. Нормалізація випорожнення 3. Фізіотерапевтичне лікування (ампліпульс, електрофорез із стрихніном, прозерином) 4. Повторні курси фізіотерапії 5. Режим дефекації

1. Відсутність випадіння прямої кишки 2. Диспансерне спостереження кожні 3 місяці протягом року

При неефективності хірургічне лікування

1. Дієта для нормалізації випорожнення 2. Медикаментозне лікування 3. Фізіотерапевтичне лікування: ендотон ректальний - при необхідності

1. Відсутність запору 2. Диспансерному нагляду не підлягає за умов відсутності органічних захворювань прямої кишки

При неефективності госпіталізація для дообстеження

1. Дієта для нормалізації випорожнення 2. Лікувальні клізми з масляним розчином хлорфіліпту, галоскорбіном та іншими, ванночки 1. Відсутність клінічних симптомів. (сидячі) з відваром ромашки, Диспансерне спостереження 6 місяців шалфеєм. Фізіотерапевтичне лікування (електрофорез з антибітиками, інфрачервоний лазер)

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар для хірургічного лікування

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Огляд за допомогою ректального дзеркала 4. Ректороманоскопія 5. Фістулографія 6. Зондове дослідження нориці

1. Лікувальні клізми з відваром ромашки, шалфеєм 2. Фізіотерапевтичне лікування (електрофорез з антибітиками, інфрачервоний лазер)

При неефективності 1. Відсутність клінічних симптомів госпіталізація у 2. Диспансерне спостереження 1 рік хірургічний 3. При відсутності клінічних симптомів зняття з стаціонар для обліку хірургічного лікування

1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові 3. Бактеріологічне дослідження гною на мікрофлору та її чутливість до АБ

1. Розтин, дренування, санація 2. Фізіотерапевтичне лікування (УВЧ, електрофорез з АБ, кварц) 3. Антибіотикотерапія

1. Відсутність клінічних симптомів 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

При неефективності госпіталізація у хірургічний стац.


Гострий Рецидивуючий

L02.9

Абсцесс шкіри, фурункул і карбункул неуточненої локалізації

Гострий

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар та інші (за показанням)

Гострий

Хронічний

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

1. Крайова резекція нігтя 2. Фізіотерапевтичне лікування (електрофорез з антибітиками, кварц) (за показаннями)

1. Відсутність клінічних симптомів 2. Диспансерне спостереження протягом 6 місяців

Хронічний

9. Врослий ніготь

I88.1

Хронічний лімфаденіт, за винятком брижового

L60.0

Гострий лімфаденіт, неуточнений

L04.9

8.

1. Клінічний огляд 1. Розкриття, дренування 2. Огляд хірурга 2. Антибіотикотерапія та корекція її 3. Лабораторні: після визначення антибітикограми 1. Відсутність клінічних симптомів - заг. ан. крові; 3. Фізіотерапевтичне лікування 2. Диспансерному спостереженню не підлягає - глюкоза крові; (електрофорез з антибіотиком, - бактеріологічне дослідження гною; кварц) - чутливість збудників до антибіотиків 1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Лабораторні: 1. Розкриття, дренування - заг. ан. крові; 2. Антибіотикотерапія 1. Відсутність клінічних симптомів - глюкоза крові, імунологічне дослідження 3. Імунотерапія 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року за показаннями; 4. Санація можливих джерел 3. При відсутності рецидивів зняття з обліку - бактеріологічне дослідження гною; інфікування (мигдалин, зубів тощо) - чутливість збудників до антибіотиків; - кал на дисбактеріоз (при необхідності) 4. Консультація ЛОР, стоматолога 1. Клінічний огляд 2. Консультація хірурга 3. УЗД 1. Антибіотикотерапія 1. Відсутність клінічних симптомів 4. Лабораторні: заг. ан. крові 2. Фізіотерапевтичне лікування (до 2. Диспансерному нагляду не підлягає 5. Консультація отоларинголога, 7 - 10 днів) стоматолога, гематолога та інше (за показаннями) 1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Лабораторні дослідження: заг. ан. крові; туб. проби (р-ція манту); при 1. Лікування в залежності від 1. Відсутність клінічних симптомів необхідності; дослідження крові на вірус встановлення діагнозу у 2. Диспансерне спостереження у відповідного Епштейн-Бара, хламідії, токсоплазми, відповідного спеціаліста спеціаліста цитомегаловірус та інші методом ІФА 4. Огляд фахівців: гематолога, фтізіатра, інфекціоніста

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

1. Фізіотерапевтичне лікування (електрофорез з антибіотиками, кварц)

1. Відсутність клінічних симптомів Планове 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року хірургічне 3. При відсутності рецидиву зняття з обліку лікування

При рецидиві стаціонарне лікування


Інший гострий остеомієліт

Інший хронічний остеомієліт

Гострий Хронічний

L03.0 L02.4 M86.6

13.

Реконвалісцент Гострий Гострий б) кістковий сухожильний після гострого Хронічний а) підшкірний,

Запальні ураження молочної залози

Хронічнийпроцесу

12.

N61

Абсцесс шкіри, фурункул і 11. карбункул кінцівки (панарицій)

M86.1

Флегмона пальців 10. кисті та стопи (параніхій)

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Бактеріологічне дослідження на мікрофлору гною та аналіз на грибкове враження (за показаннями) 4. Консультація дерматовенеролога (за показаннями)

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Бактеріологічне дослідження гною

1. Хірургічне лікування 2. Фізіотерапевтичне лікування (кварц) 3. Медикаментозна терапія

1. Хірургічне лікування (розтин) 2. Антибіотикотерапія (за показаннями) 3. Фізіотерапевтичне лікування (кварц та інше). 4. Місцево - медикаментозна терапія

1. Відсутність клінічних симптомів 2. Диспансерне спостереження протягом 6 місяців

1. Відсутність клінічних симптомів 2. Диспансерному спостереженню не підлягає

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар або інші

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Рентгенографія

Стаціонарне лікування

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 1. Розтин (за показаннями) 1. Відсутність клінічних симптомів 3. УЗД молочної залози (за показаннями) 2. Антибіотикотерапія 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року 4. Огляд фахівців: гінеколога, 3. Місцева медикаментозна терапія 3. При відсутності рецидиву зняття з обліку ендокринолога (за показаннями)

При неефективності госпіталізація у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Заг. ан. крові - 1 раз на місяць (в перші 3 1. Фізіотерапевтичне лікування місяці після виписки із стаціонару) (УВЧ, електрофорез, магнітолазер) 3. Контрольна рентгенографія (за показаннями)

1. Відсутність клінічних симптомів, загострення процесу, позитивна рентгенологічна динаміка 2. Спостереження протягом 2 років (з оглядом 1 раз на рік)

При загостренні процесу стаціонарне лікування

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Заг. ан. крові - 1 раз на місяць в період 1. Фізіотерапевтичне лікування загострення процесу 4. Контрольна Ro (за показаннями)

1. Відсутність клінічних симптомів, загострення процесу, відновлення структури враженої кістки 2. Постійне диспансерне спостереження 3. При відсутності рецидивів протягом 3 років зняття з обліку

При відсутності ефекту стаціонарне лікування


Гострий

Вроджена та набута (хронічна) Гостра Хронічна Хронічна

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 1. Спостереження до 6 - 12 місяців 3. УЗД органів черевної порожнини 2. Постійний бандаж 4. Оглядова рентгенографія ОГК та ОЧП 5. Бандажна пов'язка 1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

Гострий

21. Гострий апендицит

1. Закриття пупкового кільця 2. Диспансерне спостереження - 3 роки 3. При відсутності рецидивів - зняття з обліку

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

Гострий

20. Перитоніт

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

Гострий

K40.9 K44.0 K42

Абсцес ділянки 19. відхідника і прямої кишки

1. Диспансерне спостереження протягом 1 року 2. При відсутності рецидиву - зняття з обліку

T81.3

Паралітичний ілеус 18. та непрохідність кишок без грижі

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

K56

Розходження країв операційної рани, 17. не класифіковане в інших рубриках (грижа вентральна)

1. Диспансерне спостереження протягом 1 року 2. При відсутності рецидиву - зняття з обліку

K61

16. Пупкова грижа

1. Направлення у хірургічний стаціонар після обстеження для оперативного лікування при відсутності протипоказань

K65

Діафрагмальна грижа з 15. непрохідністю без гангрени

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Лабораторні: заг. ан. крові; заг. ан. сечі 4. ЕКГ 5. Огляд педіатра, отоларинголога

K35

Однобічна чи неуточнена пахова 14. грижа без непрохідності або гангрени

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

Хірургічне 1. Відсутність порушення серцево-судинної, лікування через 6 дихальної систем і непрохідності кишечнику - 12 місяців після 2. Диспансерне спостереження протягом 3 років первинної 3. При відсутності рецидивів - зняття з обліку операції

Термінове направлення у хірургічний стаціонар

1. Диспансерне спостереження після виписки із стаціонару 1 рік

Термінове направлення у хірургічний стаціонар

1. Диспансерне спостереження після виписки із стаціонару 1 рік

Термінове направлення у хірургічний стаціонар

1. Диспансерне спостереження після виписки із стаціонару 1 рік

Термінове направлення у хірургічний стаціонар

1. Диспансерне спостереження після виписки із стаціонару 1 рік


Гострі Гострий

Q39.5

г) дивертикул стравоходу 24. а) вроджений гіпертрофічний пілоростеноз

Q40.0

в) вроджене розширення стравоходу

Q39.6

23.

1. Диспансерне спостереження після виписки із стаціонару 1 рік

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Відновлення прохідності стравоходу 2. Диспансерне спостереження лікування у хірургічному стаціонарі протягом 1 року

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Відсутність клінікоезофагоскопічних критеріїв стенозу стравоходу

Хронічний

1. Клінічний огляд 2. Езофагоскопія 3. Дозована рентгенологічна ділятація

Термінове направлення у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Езофагоскопія

1. Направлення у хірургічний стаціонар

Хронічний

Хронічний

S30.2)S30 (з виключенням

1. Клінічний огляд 2. Зондування 3. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки та черевної порожнини із зондом

1. Клінічний огляд 2. Езофагоскопія

Направлення у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Огляд невролога, ендокринолога 4. УЗД 5. ФЕГДС 6. Рентгенобстеження

Направлення у хірургічний стаціонар

Гострий

б) вроджений стеноз та стриктура стравоходу

Q39

ВВР розвитку стравоходу: а) атрезія стравоходу з трахеальностравохідною норицею і без неї

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга

Q39.3

Поверхнева травма живота, нижньої частини спини і 22. таза (відкриті та закриті травми живота)

1. Відсутність клінікоезофагоскопічних проявів розширення стравоходу 2. Диспансерне спостереження після хірургічного лікування протягом 3 років (з оглядом 1 раз на рік) 3. При відсутності рецидивів зняття з обліку 1. Відсутність клінікоезофагоскопічних проявів дивертикули стравоходу 2. Диспансерне спостереження після хірургічного лікування протягом 3 років (з оглядом 1 раз на рік) 3. При відсутності рецидивів зняття з обліку 1. Відсутність клініко-ендоскопічної картини пілоростенозу 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року


Хронічний Гострий Гострий Хронічний

Вроджені вади розвитку жовчного 27. міхура, жовчних проток та печінки

Q 41

Вроджені відсутність, атрезія 26. та стеноз товстої кишки

Q42

Вроджені відсутність, атрезія 25. та стеноз тонкої кишки

Q44

Q 40.1

б) вроджена грижа стравохідного отвору діафрагми

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. ФЕГДС 4. Рентгенобстеження

1. Відсутність клінікоендоскопічної картини грижі стравоходу 2. Диспансерне спостереження протягом 1 року

Направлення у хірургічний стаціонар

1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Оглядова рентгенографія 4. Іригографія 5. Масаж при необхідності 1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. Оглядова рентгенографія 4. Іригографія 5. Масаж при необхідності 1. Клінічний огляд 2. Огляд хірурга 3. УЗД

1. Відновлення прохідності тонкої кишки при стенозі 2. Постійне диспансерне спостереження 1 раз на рік (аналіз калу на дисбактеріоз, копрограма та корекція виявлених порушень) 1. Відновлення прохідності товстої кишки при стенозі 2. Постійне диспансерне спостереження 1 раз на рік (аналіз калу на дисбактеріоз, копрограма та корекція виявлених порушень)

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Направлення у хірургічний стаціонар

1. Нормалізація функції жовчного міхура 2. Постійне диспансерне спостереження з оглядом 1 раз на рік

Направлення у хірургічний стаціонар

ДИТЯЧА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВА ХІРУРГІЯ

Нозологічна форма за МКХ-10

Шифр за МКХ10

1

2

3

Перебіг або активність процесу

N з/п

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувально-профілактичних

4

5

6

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

Примітка

7

8


K10.3

Стани запалення щелеп (хронічний 2. K10.2 періостит (одонтогенний, неодонтогенний )

Хронічний перебіг

Альвеоліт щелеп

Хронічний перебіг

1.

1. Зменшення болю в лунці та заповнення її молодою кістковою 1. Режим амбулаторного нагляду. тканиною. 2. Дієта механічнооберігаюча. 2. Нормалізація показників крові, 3. Медикаментозна терапія включає сечі. антигістамінні, вітамінні засоби, 3. Відсутність прогресування ненаркотичні анальгетики. процесу. 4. Проведення фізпроцедур (УВЧ, 4. Утворення молодої кісткової магнітотерапія на альвеолярному відростку). тканини 5. Тривалість диспансерного спостереження - 6 місяців.

1. Клінічний огляд. 2. Збір анамнезу, дослідження місцевого статусу. Загальний стан не змінений. Місцево визначається болюча лунка після видалення зуба, яка не заповнена кров'яним згустком, з ознаками хронічного запалення. 3. Загальний аналіз крові, сечі (2 р.). 4. Рентгенологічне дослідження (прицільна укладка альвеолярного відростка в проекції лунки видаленого зуба).

1. Клінічний огляд. 2. Збір анамнезу, дослідження місцевого та загального статусу. 1. В стадії ремісії - режим звичайний. 3. Загальний стан не змінений. При загостренні процесу 2. Дієта, збагачена вітамінами та кальційтемпература тіла підвищується, з'являються симптоми 1. Клінічні - зменшення деформації фосфорними поєднаннями. інтоксикації. Місцево: обличчя асиметричне за рахунок альвеолярного відростка. 3. Медикаментозна терапія включає незначного набряку тканин навколо ураженої ділянки 2. Лабораторні - нормалізація антигістамінні, вітамінні засоби, за щелепи. Альвеолярний відросток деформований з показників крові, сечі. показаннями - розтин періосту. однієї сторони, перехідна складка в цій ділянці дещо 3. Відсутність ознак прогресування 4. Проведення фізпроцедур (УВЧ, ультразвук, згладжена внаслідок потовщення періосту. Слизова процесу. електрофорез з йодидом калію, ліпазою на оболонка - з ознаками хронічного запалення. Пальпація 4. Тривалість диспансерного уражену зону альвеолярного відростка). деформованої ділянки щелепи майже не болюча. В ній спостереження - протягом року 5. Попередження формування зубощелепних визначається "причинний" зуб з явищами хронічного деформацій. періодонтиту, чи в анамнезі виявлена травма щелепи. 4. Загальний аналіз крові, сечі до та після лікування. 5. Рентгенологічне обстеження щелепи.

При ускладненн ях лікування в стаціонарі

При загостренні процесу лікування в умовах стаціонара


Хронічний перебіг

4. Сіалоаденіт

K10

K11.2

Хронічний перебіг

Інші хвороби щелеп 3. (хронічний остеомієліт)

1. Клінічний огляд. 2. Анамнез, дослідження місцевого та загального статусу. Загальний стан практично не змінений. Може 1. В стадії ремісії режим звичайний. бути субфібрилітет, незначні явища інтоксикації. При 2. Дієта висококалорійна, збагачена загостренні процесу температура тіла підвищується, вітамінами, переважно молочно-рослинного 1. Клінічні - зменшення деформації інтоксикація зростає. Місцево визначається деформація походження. щелеп, укріплення зубів, закриття альвеолярного відростка щелепи з обох сторін, на 3. Медикаментозна терапія включає нориць. нижній щелепі - симптом Венсана. Слизова оболонка При дезінтоксикацію, антигістамінні, вітамінні та 2. Лабораторні - нормалізація альвеолярного відростка з явищами хронічного загостренні іммуномодулюючі засоби, ненаркотичні показників крові, сечі. запалення. Зуби можуть бути рухомі (I - II ступеню) чи процесу анальгетики. 3. Відсутність кісткових змін на відсутні, або присутній "причинний зуб". В ділянці лікування в 4. Проведення фізпроцедур (УВЧ, ультразвук, рентгенограмі. деформації можуть формуватись нориці. стаціонарі магнітотерапія) при налагодженому 4. Тривалість диспансерного 3. ЗАК, сечі до та після лікування. При тяжких формах дренуванні. спостереження лікарем-хірургом - 1 перебігу - за показаннями. 5. Реабілітаційні заходи, направлені на раз на півріччя. 4. Ro обстеження щелепи до та після лікування (на Ro попередження формування деформацій визначаються деструктивні або продуктивні процеси в зубощелепного апарату. кістці). 5. Консультація педіатра, при необхідності - ЛОРлікаря за показаннями. 1. Клінічний огляд. 2. Обстеження місцевого та загального статусу. Загальний стан майже не змінюється, лише при 1. Клінічні зменшення залози, слина загостренні виявляються симптоми інтоксикації. 1. Режим в стадії ремісії звичайний. стає прозорою, відсутність періодів Слинна залоза збільшена, бугриста, щільна, може бути 2. Дієта слиногінна. загострень чи зменшення їх злегка болюча. Слина має мутні пластівці чи прожилки 3. Медикаментозна терапія включає кількості. з гною. При антигістамінні, іммуномодулюючі, вітамінні 2. Нормалізація показників крові, 3. При загостренні процесу слинна залоза стає загостренні засоби. сечі, слини. болючою, збільшується у розмірах. Слина мутна з процесу 4. Місцево залозу промивають 3. Відсутність рентгенологічних прожилками гною. Загострення частіше повторюється 2 лікування в антисептиками. Проводять фізпроцедури ознак прогресування паротиту. - 3 рази на рік, чи після перенесеного ГРЗ, грипу, стаціонарі (УВЧ, електрофорез, магнітотерапію). 4. Постійне диспансерне тонзиліту, отиту тощо. 5. Реабілітаційні заходи, направлені на спостереження. 4. ЗАК, сечі до та після лікування. При частих запобігання періодів загострення. 5. Огляд хірурга-стоматолога 1 раз загостреннях визначення імунного статусу. на 6 місяців. 5. Дослідження слини, визначення мікрофлори та її чутливості до антибіотиків. 6. Проведення сіалографіїї до та після лікування.


Хвороби скронево6. нижньощелепно K07.6 го суглоба (артрит)

Хронічний перебіг

Сіалоаденіт K11.2 (калькульозний)

Хронічний перебіг

5.

1. Клінічний огляд. 2. Збір анамнезу, обстеження місцевого та загального 1. Режим у стадії ремісії - звичайний. статусу. Загальний стан практично не змінюється, лише 2. Дієта включає продукти, які зменшують при загостренні процесу підвищується температура слиновиділення. тіла, з'являються явища інтоксикації. Слинна залоза 3. Медикаментозна терапія включає збільшена і може збільшуватись при їжі. При цьому антигістамінні препарати, вітамінні засоби. виникає так звана "слинна коліка". Слина майже не 4. На фоні активного дренування можливе виділяється чи може бути її мало і з домішками гною. призначення фізпроцедур - гелій-неонового Пальпаторно при локалізації конкременту у передній опромінення, магнітотерапії, ультразвуку. 2/3 протоки можна виявити щільне утворення - камінь. 5. Реабілітація полягає у відновлені функції 3. Загальні аналізи крові, сечі до та після лікування. залози. 4. Рентгенологічні та УЗ дослідження слиної залози для виявлення конкременту. 1. Клінічний огляд. 2. Збір анамнезу, обстеження місцевого та загального статусу. Загальний стан змінюється лише при ревматоїдному артриті. Спостерігається субфібрилітет, зміни в інших суглобах. Місцево визначається біль при 1. Режим у стадії ремісії звичайний. відкриванні рота, особливо з ранку; "хруст" в суглобі; 2. Дієта - механічно оберігаюча. зменшення об'єму рухів нижньої щелепи. В стадії 3. Медикаментозна терапія включає загострення м'які тканини навколо суглобу набрякають, ненаркотичні анальгетики, антигістамінні, стають болючими при пальпації та посилюються при вітамінні, нестероїдні протизапальні засоби. рухах нижньої щелепи. На рентгенограмі по Шулеру, 4. Призначення фізпроцедур (ультразвук, Парма визначається деформація суглобової щілини. магнітотерапія). При значній деформації Можуть порушуватись функції жування, ковтання, суглобу - хірургічне лікування. мови. 5. Реабілітація полягає у попередженні 3. Загальний аналіз крові, сечі. При ревматоїдному формування деформацій суглобових артриті - ревмопроби до та після лікування. поверхонь. 4. Рентгенологічні дослідження скроневонижньощелепного суглоба. 5. Консультація педіатра, кардіоревматолога при підозрі на ревматоїдний артрит.

1. Клінічні: відсутність "слинних коліків", зменшення залози, налагодження функції слиновиділення. 2. Нормалізація показників крові, сечі, слини. 3. Відсутність конкременту на рентгенограмі чи УЗД. 4. Постійне диспансерне спостереження лікаря-хірурга 1 раз на 6 місяців.

При загостренні процесу лікування в стаціонарі

1. Клінічні: зменшення болю в суглобі, збільшення амплітуди відкривання рота, зменшення кількості періодів загострень процесу. 2. Нормалізація лабораторних показників. 3. Відсутність рентгенологічних ознак прогресування деформацій суглобових поверхонь. 4. Диспансерне спостереження 6 років в залежності від активності процесу. 5. Огляд хірургом, стоматологом 1 раз на рік

При загостренні процесу лікування в стаціонарі


I88.1

Хронічний перебіг

Хронічний лімфаденіт, за 7. винятком брижового

1. Режим звичайний, лише при загостренні госпіталізація. 2. Дієта, збагачена вітамінами, 1. Клінічний огляд. мікроелементами. 2. Збір анамнезу, дослідження місцевого та загального 3. Медикаментозна терапія включає статусу. Загальний стан в стадії ремісії не змінений. антигістамінні, вітамінні препарати; при 1. Клінічні зменшення лімфовузла у При загостренні виявляються всі ознаки інтоксикації. загостренні процесу - АБ, ненаркотичні розмірах, його болючості. Місцево: в ураженій ділянці щелепно-лицевої ділянки При анальгетики. 2. Нормалізація показників крові, пальпується збільшений, майже не болючий, зазвичай загостренні 4. Хірургічне лікування передбачає видалення сечі. рухомий лімфовузол. Шкіра над ним не змінена в процесу збільшеного лімфовузла та гістологічне його 3. Відсутність ознак прогресування кольорі, у складку береться вільно. лікування в дослідження. процесу. 3. Загальний аналіз крові та сечі. стаціонарі 5. Фізпроцедури призначаються після 4. Тривалість диспансерного 4. При необхідності - проведення УЗД, інцизійної або встановлення діагнозу: УВЧ, СВЧ, спостереження - 6 - 12 місяців. пункційної біопсії. електрофорез з йодидом калію, лідазою, 5. Консультації онколога, фтизіатра, педіатра за магнітотерапія. показаннями. 6. Реабілітаційні заходи, спрямовані на попередження виникнення періодів загострення.


9. Асиметрія Q67.0 обличчя Стиснене Q67.1 обличчя Доліхоцефалія Q67.2 Плагіоцефалія Q67.3 Інші врироджені деформації черепа, обличчя та щелепи (вторинні деформації Q67.4 м'яких тканин та щелеп після вроджених незрощень губи, піднебіння, синдромів I - II зяберних дуг)

Хронічний перебіг Хронічний перебіг

Віддалені наслідки термічного й 8. T95.0 хімічного опіку та обмороження голови та шиї

1. Клінічні: ліквідація чи 1. Клінічний огляд. зменшення деформацій обличчя, 1. Режим звичайний. 2. Збір анамнезу, обстеження місцевого та загального відновлення чи покращання При 2. Дієта висококалорійна, вітамінізована, за статусу. Загальний стан не змінений. Місцево функцій. необхіднос необхідністю - механічно зберігаюча. визначаються рубцеві деформації м'яких тканин, мікро2. Нормалізація показників крові, ті 3. Медикаментозна терапія включає вітамінні, та макростоми, звуження очних щілин, носових ходів. сечі. хірургічни імуномоделюючі засоби. Порушення функції дихання, жування, ковтання. 3. Відсутність ознак формування х втручань 4. Призначення фізпроцедур, масажу, ЛФК. 3. Загальні аналізи крові, сечі до та після лікування (2 нових вторинних деформацій - лікування 5. Реабілітація, направлена на попередження р.). м'яких тканин, щелеп. в умовах формування вторинних деформацій м'яких 4. Консультація педіатра, анестезіолога, за показаннями 4. Постійне диспансерне стаціонару тканин, зубів, щелеп. - кардіолога. спостереження. 5. Огляд лікаря-хірурга 1 раз на рік.

1. Клінічний огляд. 1. Режим звичайний. 2. Клінічні: збір анамнезу, обстеження місцевого та 2. Дієта вітамінізована, за необхідністю загального статусу. Загальний стан не змінений. механічно оберігаюча. Місцево спостерігаються вторинні деформації м'яких 3. Медикаментозна терапія включає тканин та зубощелепні. При синдромах зяберних дуг - антигістамінні, вітамінні засоби. аплазія м'яких та кісткової тканин. Порушення функції 4. Пластично-реконструктивні операції, жування, ковтання, мови. ортодонтичне та ортопедичне лікування. 3. Загальні аналізи крові, сечі до та після лікування (2 Заняття з логопедом. ЛФК, масаж. р.). 5. Реабілітаційні заходи, направлені на 4. Інструментальні: УЗД, МРТ, рентгенографія щелеп (2 ліквідацію вторинних деформацій м'яких - 3 р.). тканин, зубів та щелеп. 5. Огляд невропатолога, педіатра, анестезіолога, логопеда, ортодонта за показаннями.

1. Клінічні: ліквідація деформацій При або косметичне їх покращання. необхіднос Відновлення або покращання ті функцій жування, ковтання, мови. хірургічни 2. Відсутність погіршення х втручань деформацій тканин. - лікування 3. Диспансерне спостереження в умовах триває від 1 року до 18 років в стаціонару залежності від тяжкості деформації. 4. Огляд лікаря-хірурга 1 раз на рік.


Хронічний перебіг

Віддалені наслідки T90.0 поверхневої травми голови Віддалені наслідки 10. перелому T90.2 черепа та кісток обличчя Віддалені наслідки інших T90.8 уточнених травм голови

1. Клінічний огляд. 2. Збір анамнезу, дослідження місцевого та загального статусу. Загальний стан не змінений. Місцево визначається деформація м'яких тканин та кісткової тканини обличчя, зубощелепні деформації. Порушення функцій жування, ковтання, мови. 3. Загальні аналізи крові, сечі (2 - 3 р.). 4. Рентгенологічне дослідження щелеп, МРТ, УЗД, проведення біопсії (за показаннями). 5. Консультація педіатра, онколога, анестезіолога, невропатолога, ортодонта, логопеда.

1. Режим звичайний. 2. Дієта вітамінізована, за необхідністю механічно оберігаюча. 3. Медикаментозна терапія включає антигістамінні, вітамінні засоби. 4. Проведення реконструктивно- пластичних хірургічних втручань, ортодонтичне та ортопедичне лікування. Заняття з логопедом, ЛФК, масаж. 5. Реабілітаційні заходи, спрямовані на ліквідацію вторинних деформацій або запобігання формуванню нових.

1. Клінічні: ліквідація вторинних деформацій або естетичне їх При покращання. Відновлення функцій необхіднос жування, ковтання, мови. ті 2. Відсутність формування нових хірургічни вторинних деформацій. х втручань 3. Спостереження триває 2 - 5 років - лікування в залежності від ступеня вторинних в умовах деформацій. стаціонару 4. Огляд лікаря-хірурга 1 раз на рік.


ОКРЕМІ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ

Нозологічна форма за МКХ-10

Шифр за МКХ10

1

2

3

Жовтяниця у новонародженог о внаслідок 1. P58 інших видів надмірного гемолізу

Перебіг або активність процесу

N з/п

Обсяг заходів

клініко-діагностичних

лікувальнопрофілактичних

4

5

6

1. Клінічний огляд: наявність жовтяниці I - II ступеню, гепатоспленомегалія. 1. Годування грудне за потребою. 2. Визначення рівня білірубіну в крові (прямого і 2. Ентеросорбенти. непрямого), загальний аналіз крові та сечі 1 раз 3. Холеретики. протягом 2-х тижнів до нормалізації показників. 4. Фототерапія. 3. Огляд гематолога при жовтяниці II - II ступ. на 3-му тижні життя.

Критерії ефективності лікування. Тривалість диспансерного спостереження

7 1. Зменшення або зникнення жовтяниці та нормалізація рівню білірубіна у крові. 2. При відсутності ефекту лікування протягом 2-х тижнів - госпіталізація. 3. Диспансерне спостереження педіатра протягом 1 року, при відсутності рецидивів зняття з обліку.


перебігЗменшення ступеню жовтяниці в динаміці. Відсутність гепатоспленомегалії. Затяжний

Жовтяниця у новонароджени х з інших та P59 неуточнених причин


Гострий, Підгострий

2. Рахіт активний E55.0

1. Клінічний огляд: фізичний, статико-кінетичний та нервово-психічний розвиток. 2. Підвищення пітливості, облисіння потилиці; стан кісткової системи: розміри великого тім'ячка перевищують вікову норму, податливість його країв, не закрите мале тім'ячко, наявність краніотабесу, деформації кісток; дисфункція шлунково-кишкового тракту. 3. Спостереження педіатром - щомісячно, ортопедом, хірургом - за показаннями. 4. Загальний аналіз крові 1 раз на 3 міс. 5. Рівень кальцію, фосфору, лужної фосфатази у крові, добової сечі на вміст кальцію, фосфору - за показаннями. 6. Аналіз сечі по Сулковичу; при показах - повторно. 7. Аналіз калу на дисбактеріоз (за показаннями). 8. Кісткова денситометрія (при наявності).

1. Лікування рахіту різного ступеня проводиться вітаміном Д в залежності від важкості процесу по 2000 - 5000 МО щоденно протягом 30 - 45 днів. У подальшому - по 2000 МО протягом 30 днів 2 - 3 рази на рік з інтервалами між курсами не менше, ніж 3 міс. 2. По показанням - пробіотики 2 - 3 курси на рік протягом 3 - 4 тижнів, препарати Ca, вітамінів (А, С, токоферол, віт. гр. B). 3. Профілактика віт. Д проводиться протягом 3-х р. з урахуванням ступеня зрілості дитини та наявності факторів ризику по розвитку рахіту. 1. Відсутність клінічних 4. Здоровим доношеним дітям: загальна доза на кожний рік життя та лабораторних проявів 180000 МО. На 1 році вітамін Д дається курсами на 2, 6, 10 міс. активності рахітичного життя по 2000 МО щоденно протягом 30 днів або безперервно з процесу. місячного віку протягом року по 500 МО щоденно. Протягом 2 та 3 2. Диспансерне років життя проводиться по 2 - 3 курси на рік з інтервалами у 3 міс. спостереження протягом 5. Доношеним дітям з групи ризику по рахіту вітамін Д року. призначається раніше, з 2 - 3 тижня життя і дається безперервно по 3. При відсутності проявів 500 - 1000 МО щоденно до досягнення 3-річного віку, або курсами рахіту діти підлягають протягом 30 днів на 6, 10 міс. життя по 2000 МО щоденно. Протягом зняттю з обліку. 2-го та 3-го років життя проводиться по 2-3 курси на рік з інтервалами у 3 міс. 6. Недоношеним дітям профілактика рахіту вітаміном Д проводиться безперервно протягом першого півріччя життя: при I ступені недоношеності - з 10 - 14 дня життя по 500 - 1000 МО; при II - III ступені - з 10 - 20 дня життя (після установлення орального харчування) по 1000 - 2000 МО щоденно; у подальшому до 3-річного віку дається по 2000 МО на добу протягом місяця 2 - 3 рази на рік з інтервалом між ними 3 - 4 міс.


Білково3. енергетична недостатність помірного і слабкого ступеню (гіпотрофія пренатальна, постнатальна)

4.

Кістозний фіброз

E43

E44

E84

Період загострення, ремісії

Тяжка білковоенергетична недостатність неуточнена

1. Виявлення та усунення причин хронічних розладів харчування: - при I ступені - раціональне харчування з розрахунком калорійності 1. Встановлення причини гіпотрофії. раціонів фактичного харчування дитини; 2. Клінічний огляд з оцінкою соматичного, фізичного, - при грудному та змішаному вигодовуванні - контроль кількості емоційного та нервово-психічного стану. висмоктаного молока, з дотриманням добового обсягу харчів. 3. Антропометрія дитини. Розрахунок дефіциту маси 2. Вітаміни (А, С, токоферол, вітаміни групи B). тіла. 3. Ферменти курсом 1 міс. 4. Аналіз крові, сечі, калу на я/г та простіші. 4. Масаж, загартовуючі процедури. 5. Аналіз калу на дисбактеріоз. 5. При наявності дисбактеріозу мультипробіотики (сімбітер та інші). 6. Огляд хірурга, кардіохірурга, невролога та інших 6. Лікування супутніх та фонових захворювань (рахіт, анемія та ін.). спеціалістів за показаннями. 7. При лікуванні гіпотрофії II ст. у дітей 1 року життя слід 7. Огляд педіатра - 1-й місяць - 5 разів, надалі 1 - 2 використовувати лікувальні суміші, при необхідності рази на місяць; невролога, хірурга, ортопеда - 1 раз на гіпоалергенні. рік, інші спеціалісти - за показаннями. 8. При встановленні хірургічної та органічної патології, що призвела 8. Аналіз крові - 1 раз на 3 міс., аналіз сечі 1 раз на 3 до розвитку гіпотрофії II ст., лікування основного захворювання. міс., аналіз калу на я/г, простіші - 1 раз на 3 міс. 9. Лікування гіпотрофії III ступеню у стаціонарі з наступною реабілітацією в амбулаторно-поліклінічних умовах.

1. Досягнення фізичного та нервово-психічного розвитку згідно з віком дитини. 2. Нормальні показники біохімічного дослідження крові. 3. Диспансерне спостереження протягом року. При нормалізації фізичного розвитку зняття з обліку.

1. Дієта із збільшенням вмісту білків, обмеженням тваринного жиру. 1. Клінічний огляд: загальний стан, температура тіла, 2. Індивідуальний оберігаючий режим, аеротерапія. фізичний, нервово-психічний розвиток, динаміка маси 3. Ферментативні препарати, що містять панкреатин. Доза залежить тіла, росту, колір шкірних покривів та слизової від віку та тяжкості перебігу. оболонки, ЧД та пульсу, фізикальні зміни в легенях та 4. При легеневій формі - муколітики (ацетілцистеїн та інші) серці, мигдаликів, печінки та ШКТ, характер калу. хемотрипсинін, полівітаміни. 2. Клінічний аналіз крові та сечі. 5. При загостренні бронхолегеневого процесу - АБ з урахуванням 3. Біохімічний аналіз крові чутливості мікрофлори. 4. ДНК-діагностика. 6. Гепатопротектори (за показаннями). 5. Рентгенографія ОГК - за показаннями. 7. Імунокоректори, пасивна імунотерапія (за показаннями). 6. УЗД підшлункової залози 1 раз на рік. 8. Посиндромна терапія (лікування анемії тощо). 7. ЕКГ, Ехокардіографія (за показаннями). 9. Корекція дисбактеріозу мультипробіотиком (симбітер та інші). 8. Контроль за функцією зовнішнього дихання в 10. Масаж, ЛФК, фізіотерапія. динаміці. 11. Профілактика ГРЗ бактеріальними імуностимуляторами та 9. Бактеріологічне дослідження мазків із зіву та препаратами рослинного походження. мокротиння на мікрофлору в динаміці. 12. Регулярно: дихальна гімнастика з вібраційним і постуральним 10. Вміст електролітів поту (натрій, хлориди) 1 раз на масажем. рік (за показанням). 13. Санаторно-курортне лікування. 11. Копрограма, аналіз калу на дисбактеріоз в 14. Діти молодшого та шкільного віку при прогресуванні хвороби динаміці. звільняються від уроків фізкультури. При відсутності загострень 12. Імунограма (за показаннями). протягом 6 міс. спеціальна фізкультурна група.

1. Відсутність загострення, зменшення частоти рецидивів. 2. Подовження ремісії. 3. Постійне диспансерне спостереження. 4. Після лікування в стаціонарі на першому місці щотижневий огляд. В подальшому огляд відповідних спеціалістів 2 рази на рік (за показаннями частіше). 5. Протирецидивне лікування в умовах стаціонару 2 рази на рік при прогресуванні процесу в легенях


Класична E70.0 5. фенілкетонурія

Інші гіперфенілалані E70.1 немії

6. Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом та порушення обміну жирних кислот Хвороба "кленового сиропу" Порушення обміну амінокислот з розгалуженим ланцюгом, не уточнене Порушення обміну жирних кислот адренолейкодис трофія (АддісонаШільдера)

E71

E71.0

E71.2

E71.3

Хронічний праградієнтний перебіг

E70

1. Клінічні ознаки: затримка моторного розвитку, гіпопігментація, екзема, м'язова гіпотонія, епіприпадки, атаксія, характерний "мишачий" запах сечі. 2. Аналіз крові, сечі, калу. 3. Визначення фенілаланіну в крові, високий вміст в сечі фенілпіровиноградної кислоти. 4. УЗД внутрішніх органів. 5. Нейросонографія. 6. ЕхоЕГ. 7. Очне дно. Огляди: невролога, педіатра, гастроентеролога та інших спеціалістів.

Хронічний праградієнтний перебіг

Порушення обміну ароматичних амінокислот

1. Клінічні ознаки: стійкі ураження ЦНС - затримка психомоторного розвитку, епінапади, м'язова дистонія, специфічний запах сечі, що нагадує запах кленового сиропу, ураження внутрішніх органів. 2. Аналіз крові, сечі, калу. 3. УЗД внутрішніх органів. 5. Нейросонографія. 6. ЕхоЕГ, ЕЕГ. 7. Очне дно. Огляди: невролога, педіатра, гастроентеролога, логопеда та інших спеціалістів. 8. За показами - ЕКГ, ЕхоКГ.

4. Нормалізація нервовопсихічного розвитку, нормалізація фенілаланіну 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням 5. У випадку ранньої медикаментозних засобів: діагностики прогноз - дегідратуючих; сприятливий. - ноотропних; 6. При пізній діагностиці - метаботропних; груба інвалідизація. - вітамінотерапія; 7. Постійне диспансерне - протиепілептичних. спостереження. 2. Дієта з низьким вмістом фенілаланіну, виключити продукти, 8. Огляд педіатра на багаті білком (риба, м'ясо, сир, боби). першому році життя 1 раз 3. Немедикаментозні засоби: призначення спеціальних білкових на 3 міс. В подальшому гідролізатів з низьким вмістом фенілаланіну, призначення рослинної 1 раз на 6 міс. При їжі. наявності затримки 4. ЛФК, масаж. психомоторного розвитку - консультація психіатра, генетика. 9. Соціальна реабілітація. 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням - летальний кінець часто медикаментозних засобів: наступає на першому році - ноотропних; життя - метаботропних; - постійне диспансерне - вітамінотерапія; спостереження - протиепілептичних. - огляд генетика, 2. Дієта: безбілкова, обмеження жирів. психіатра, невролога 3. ЛФК, масаж. - соціальна реабілітація.


Природжена недостатність лактази

Інші поруш. обміну вуглеводів Хвороби накопичення глікогену Порушення обміну фруктози Порушення 8. обміну галактози

Інші поруш. всмоктування вуглеводів у кишках

E73.0

Хронічний праградієнтний перебіг

7.

1. Клінічні ознаки: затримка психомоторного і фізичного розвитку, стійко виражені прояви синдрому мальабсорбції, 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням ураження нирок і очей. медикаментозних засобів: 2. Аналіз крові, сечі, калу. - ноотропних; 3. УЗД внутрішніх органів. - метаботропних; 4. ЕхоЕГ, ЕЕГ, ТЕХ проби на вуглеводи. - розсмоктуючих; 5. Очне дно. - вітамінотерапія. 6. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога,2. Дієта з виключенням лактози, безлактозні суміші. педіатра, інших спеціалістів 7. За показами: НСГ.

Хронічний праградієнтний перебіг

Непероносиміст E73 ь лактози

1. Нормалізація психомоторного і фізичного розвитку. 2. Відсутність ураження внутрішніх органів. 3. Постійне диспансерне спостереження. 4. Консультація гастроентеролога. 5. Огляд генетика до 1 року - 1 раз в місяць; 1 - 3 - 1 р. на 3 міс.; старше - 1 раз на 6 міс. 6. Соціальна реабілітація.

1. Клінічні ознаки: затримка психомоторного і фізичного розвитку, епінапади, стійкий синдром мальабсорбції, 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням гепатолієнальний синдром, ураження очей, схильність медикаментозних засобів: до частих інфекційних захворювань, міопатичний - ноотропних; синдром. - метаботропних; 2. Аналіз крові, сечі, калу. - протиепілептичних; 3. УЗД внутрішніх органів. - седативних; 4. ЕхоЕГ, ЕЕГ. - вітамінотерапія. 5. Очне дно. 2. Дієта з виключенням фруктози. 6. ЕКГ, ЕхоКГ. 3. ЛФК, масаж. 7. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога,4. Педагогічнопедіатра, інших спеціалістів. дефектологічна корекція. 7. За показами: НСГ, КТ голови, МРТ головного мозку.

1. Нормалізація психомоторного і фізичного розвитку, відсутність гепатоспленомегалії. 2. Постійне диспансерне спостереження. 3. Огляд психіатра, генетика, гастроентеролога, офтальмолога та інших спеціалістів (за показаннями) 1 раз на рік, за показаннями - частіше.

E74 E74.0 E74.1 E74.2

E74.3


Хронічний праградієнтний перебіг

1. Клінічні ознаки: 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням затримка психомоторного розвитку, розумова медикаментозних засобів: відсталість, епінапади, м'язова дистонія стійкі - ноотропних ураження очей, гепатолієнальний синдром. - метаботропних 2. Аналіз крові, сечі, калу - протиепілептичних 3. УЗД внутрішніх органів - седативних 4. ЕКГ, ЕхоКГ - вітамінотерапія 5. Очне дно - ензимотерапія 6. НСГ 2. ЛФК, масаж 7. КТ голови, МРТ головного мозку 3. Педагогічно8. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога, дефектологічна корекція педіатра, інших спеціалістів

Хронічний праградієнтний перебіг

Порушення обміну сфінголіпідів та E75 інші хвороби накопичення ліпідів Гангліозидоз E75.0 GM2 Інші E75.1 гангліозидози Інші сфінголіпідози E75.2 (крім хвороби 9. Німана Піка) Сфінголіпідоз E75.3 неуточнений Нейронний цероїдний E75.4 ліпофусциноз Інші поруш. накопичення E75.5 ліпідів (крім хвороби Гоше) Порушення накопичення E75.6 ліпідів неуточнене 10. Порушення обміну E76 глюкозаміноглі канів Мукополісахари E76.0 доз, тип I Мукополісахари E76.1 доз, тип II Інші мукополісахари E76.2 дози Мукополісахари E76.3 доз не уточнений

1. Клінічні ознаки: 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням поєднання ураження опорно-рухового апарату, медикаментозних засобів: нервової системи, серцево-судинної системи; - ноотропних затримка психомоторного і фізичного розвитку, - метаботропних розумова відсталість, кісткові деформації, - вітамінотерапія контрактури, порушення зору та слуху, 1. ЛФК, масаж гепатолієнальний синдром. 2. Хірургічна і ортопедична корекція 2. Аналіз крові, сечі, калу 3. Педагогічна-дефектологічна корекція 3. УЗД внутрішніх органів 4. Рентгенографія 5. ЕКГ, ЕхоКГ 6. Очне дно 7. КТ голови, МРТ головного мозку 8. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога,

1. Відсутність прогресування патологічного процесу. 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд генетика, психіатра, гастроентеролога та інших спеціалістів (за показаннями) 1 раз на рік, за показаннями - частіше. 4. Соціальна реабілітація

1. Відсутність прогресування патологічного процесу. 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд спеціалістів вузького профілю (за показаннями) 1 раз на рік, за показаннями - частіше. 4. Соціальна реабілітація


Інші порушення глюкозаміноглі E76.8 канів Порушення обміну глюкозаміноглі E76.9 канів неуточнене

Синдром ЛешаE79.1 Найхана

Порушення обміну 13. порфірину та білірубіну

E80

Хронічний перебіг Хронічний перебіг

12.

E79

перебігХронічний проградієнтний

Порушення 11. обміну пуринів та піримідинів

педіатра, інших спеціалістів за показаннями 9. Визначення ГАГ в сечі Сечокислий діатез, уратна і сечокисла нефропатія, артрити обм. генезу, спадикульози, у дорослих подагра 1. Клініко-генеалогічний метод 2. Загальний аналіз крові, сечі, калу 3. Біохім. ан. крові 4. Ан. сечі на АКФ 5. УЗС внутр. органів 6. Конс. нефролога, ортопеда, гастроентеролога, за показаннями - хірурга Хореостатоз, аутоагресія, розумова відсталість, високий рів. сеч. к-ти 1. Клініко-генеалогічний метод 2. Заг. аналіз крові, сечі, калу 3. Біохім. ан. крові (з визначенням сеч. кислоти) 4. Ан. сечі на АКФ 5. УЗД внут. органів. Конс. нефролога, дерматолога, психоневролога, гематолога, ортопеда

1. Дієта з виключенням продуктів, що вміщують пуринові основи 2. Посиндромна терапія з викор. сорбентів, пропаростів, що покращують обмінні процеси, вітамінотерапія 3. ЛФК, масаж 4. За показами - хірургічне втручання

1. Стійка ремісія 2. Відсутність виходу на інвалідність 3. Постійне диспансерне спостереження 4. Огляд спеціалістів вузького профілю (за показаннями) 1 раз на рік 5. Соціальна реабілітація

Дієта з виключенням продуктів, що вміщують пуринові основи 1. Сорбенти сечової к-ти 2. Метаботропні засоби 3. Вітамінотерапія 4. Заспокійливі засоби 5. Ноотропи 6. Психотерапія

1. Стійка ремісія 2. Відсутність виходу на інвалідність. 3. Постійне диспансерне спостереження 4. Огляд спеціалістів вузького профілю (за показаннями) 1 раз на рік. 5. Соціальна реабілітація

1. Клінічні ознаки: ураження центральної нервової системи, виражений фотодерматит, ураження нирок, очей 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням 2. Аналіз крові, сечі, калу медикаментозних засобів: 3. УЗД внутрішніх органів - ноотропних 4. ЕКГ, ЕхоКГ - метаботропних (по показах) - вітамінотерапія 5. Очне дно 2. Фізіотерапевтичні методики 6. ЕЕГ, ЕхоЕГ 7. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога, педіатра, інших спеціалістів

1. Компенсація процесу. 2. Уповільнення прогресування. 3. Постійне диспансерне спостереження 4. Огляд спеціалістів вузького профілю (за показаннями) 1 раз на рік. 5. Соціальна реабілітація


15.

E80.5

Порушення E83.3 обміну фосфору

перебігХронічний проградієнтний Хронічний праградієнтний перебіг

Синдром 14. КріглераНайяра

1. Клінічні ознаки: вроджена сімейна гіпербілірубінемія у грудних дітей у зв'язку з дефіцитом ензимів в печінці, жовтяниця, 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням анемія II - III ступеню, гепатоспленомегалія, медикаментозних засобів: ураження ЦНС - епісиндром, розумова відсталість - ноотропних 2. Аналіз крові, сечі, калу - метаботропних 3. УЗД внутрішніх органів 2. - вітамінотерапія 4. ЕКГ, ЕхоКГ - протисудомна терапія (по показах) 3. Дієта з обмеженням жирів 5. Очне дно 4. Фізіотерапевтичні методики 6. НСГ 5. Педагогічно7. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога,дефектологічна корекція педіатра, інших спеціалістів 8. За показами: ЕЕГ, ЕхоЕГ

1. Компенсація процесу, нормалізація неврологічних порушень 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд гастроентеролога, невролога, іншими спеціалістами (за показаннями) 1 раз на рік. 4. Соціальна реабілітація

1. Клінічні ознаки: 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням ураження опорно-рухового апарату, остеопороз медикаментозних засобів: 2. Аналіз крові, сечі, калу - метаботропних 3. Рентгенографія кісток - вітамінотерапія 4. УЗД внутрішніх органів - препарати Ca 5. ЕКГ (по показах) 2. Дієта, збагачена білками, кальційвмістними продуктами. 6. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога,3. ЛФК. Масаж. педіатра, інших спеціалістів 4. Фізіотерапевтичні методики

9. Компенсація процесу. 10. Постійне диспансерне спостереження 11. Огляд відповідних спеціалістів вузького профілю 1 раз на рік. 12. Соціальна реабілітація


Порушення обміну цинку

E83.2

Хронічний проградієнтний перебіг

16.

1. Клінічні ознаки: дисфункція шлунково-кишкового тракту, ураження шкіри (акродерматит, алопеція) 1. Відповідна посиндромна терапія з використанням 2. Аналіз крові, сечі, калу медикаментозних засобів: 3. УЗД внутрішніх органів - ноотропних 4. ЕКГ - метаботропних 5. Очне дно - вітамінотерапія 6. Огляди: невролога, гастроентеролога офтальмолога, 2. Фізіотерапевтичні методики педіатра, інших спеціалістів 7. Визначення Zn в крові 8. Копрограма

Інші порушення E88 обміну речовин Порушення обміну 17. плазматичних білків, E88.0 некласифікован их в інших рубриках

Альбінізм (повний I - II 18. типів; неповний)

E70.3

- клінічний огляд генетиком - очне дно - УЗД внутрішніх органів - ЕКТ, ЕхоЕГ - визначення в сироватці крові холестеролу, тригліцеридів, ЛПНГ 1. Клінічний огляд 2. Загальний аналіз крові, сечі 3. Огляд дерматовенеролога 4. Консультація генетика 5. Консультація офтальмолога 6. Гістологічне дослідження біоктату шкіри для виявлення локальної відсутності меланоцитів (за показаннями)

1. Компенсація процесу. 2. Постійне диспансерне спостереження 1. Огляд відповідних спеціалістів вузького профілю 1 раз на рік. 2. Соціальна реабілітація

1. Видужання або стійка компенсація 2. Постійне диспансерне 1. Дієта: зниження вмісту жирів і вуглеводів, заміна тваринних жирів спостереження їжі на рослинні, багаті поліненасиченими жирними кислотами 3. З диспансерного 2. За показами лінетол, холестирамін, ліпостаб, препарати нагляду не знімається нікотинової к-ти, тиреоїдні препарати 4. Огляд відповідних 3. Регулярний контроль маси тіла спеціалістів вузького профілю 1 раз на рік 5. Соціальна реабілітація

1. Фотозахист 2. Ароматичні ретиноїди 3. Огляд спеціалістів 1 раз на рік

1. Клінічне покращання 2. З диспансерного нагляду не знімається 3. Огляд відповідних спеціалістів вузького профілю 1 раз на рік 4. Соціальна реабілітація


погіршенняСтаб. з тенденцією до

Синдроми природжених вад розвитку, зумовлені 19. відомими Q86 екзогенними факторами, не класифіковані в інших рубриках

1. Клінічні ознаки: виражені дизморфії, що ведуть до прогресуючих уражень кількох органів і систем 2. УЗД внутрішніх органів 3. ЕКГ, ЕхоКГ, ЕЕГ (за показами) 4. Rtg кістково-суглобової с-ми (за показами) 5. Ан. крові і сечі 1 раз на місяць 6. Визначення IgM на TORCH-інфекції 7. Консультація генетика, кардіолога, невролога, ортопеда, ендокринолога, імунолога 8. Цитогенетичне обстеження

Начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям

1. Режим: загальний 2. Дієта, збагачена білками, вітамінами, мікроелементами 3. Ноотропи, вітаміни, гормони щитовидної залози (за показами) 4. Хірургічна корекція вад розвитку 5. Навчання дитини у спеціалізованих закладах 6. Лікування інтеркурентних інфекцій (за необхідності в стац. умовах) 7. Профілактика рахіту віт. D3 8. Спостереження пожиттєво

1. Інвалідність 2. Постійне диспансерне спостереження 3. Огляд спеціалістів відповідно профілю 1 раз на рік, за показаннями частіше 4. Соціальна реабілітація

Р. О. Моісеєнко

n502_28.12.2002  

Temporary standards of medical care in a child population of outpatient facilities

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you