Programa Electoral:Malgrat 2030

Page 1


Índex CIVISME 2 COMERÇ 3 CULTURA I PATRIMONI 5 ECONOMIA I GOVERNANÇA 6 EDUCACIÓ 7 ESPORTS 8 HABITATGE 9 INDÚSTRIA I EMPRESA 10 JOVENTUT 11 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 12 PAGESIA 13 SERVEIS SOCIALS 14 TRANSFORMACIÓ DIGITAL 15 TURISME 16 URBANISME 18


Civisme ENS MOU EL CIVISME Malgrat té l’oportunitat de convertir-se en un poble amb civisme, tolerància i una imatge molt millorada del nostre municipi. Emprendrem un seguit d’accions destinades a embellir Malgrat a través d’accions que passen per l’àmbit educatiu i acaben revertint al municipi. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

Reduir dràsticament la incidència de grafits i pintades creant un pla de conscienciació local, treballat conjuntament amb les escoles i avaluant l’enduriment de sancions. Impulsar la creació d’una base de dades de grafits per fer-ne el seguiment i poder detectar i identificar els infractors. Millorar la visibilitat del sistema de recollida d’objectes voluminosos i la retolació de les zones de contenidors amb informació sobre els sistemes de recollida i reciclatge, per reduir l’acumulació de deixalles als carrers. Estudiar mesures per reduir la presència d’excrements de gossos als nostres carrers i voreres mitjançant incentius o multes més elevades. Instal·lar urinaris Urban Dogs per millorar la higiene dels carrers i facilitar als gossos fer les seves necessitats en espais adequats. Incrementar el nombre d’agents cívics per fer tasques de sensibilització de la ciutadania, de suport en activitats diverses i per al compliment de les ordenances municipals.

2


Comerç ENS MOU EL COMERÇ DE PROXIMITAT Posarem en marxa un pla d’acció que dinamitzarà els principals eixos comercials de Malgrat, promocionant l’economia circular, social i justa, i que els vincularà amb el turisme familiar, l’oci responsable i una cultura de consum local. Per aconseguir-ho ens comprometem a: - Potenciar el comerç local i de proximitat amb una marca potent de poble. - Col·laborar amb representants de les associacions de comerciants i comerços per explorar noves vies de promoció del comerç local i potenciar actuacions de visibilització com les botigues al carrer i les desfilades de moda. - Facilitar l’accés de clients a la zona centre projectant nous espais d’aparcament i aplicant les millores recollides al Pla de mobilitat. - Crear una Àrea de Promoció Econòmica Urbana per fer visible les principals àrees econòmiques del poble i dinamitzar-les per igual. - Descentralització de les APEU i conscienciació de la magnitud que ha assolit el poble fent veure així com han aparegut noves zones comercials. - Detectar i pacificar els principals eixos comercials del poble: Eix Mar-Carme, Avinguda Mediterrània, Avinguda Tarragona, Carrer Sant Esteve. - Atraure fires monogràfiques/multisectorials - Cooperar amb el comerç en campanyes estacionals (Nadal, Black Friday, rebaixes) per incentivar el comerç de proximitat. - Col·laborar en la difusió dels actes de promoció del comerç local, tant en mitjans de comunicació d’àmbit local, com en mitjans de poblacions veïnes per tal d’atraure nova clientela. - Promocionar les terrasses als locals de restauració del centre i mantenir l’ordenació d’usos i adaptar els espais públics a la vida de les persones. - Elaborar un mapa de locals buits i disponibles per facilitar l’establiment d’emprenedors. - Fer una anàlisi de les activitats econòmiques dels comerços existents a peu de carrer. Detectar necessitats no cobertes i promocionar-les. - Establir ajudes per a nous emprenedors, com ara oferir locals amb subvencions, despatxos compartits, menys impostos durant l’inici de l’activitat, facilitar tràmits, etc. - Impulsar una possible especialització del comerç a Malgrat en comerç just, sostenible, ecològic, de proximitat, etc. - Promocionar el comerç de proximitat i km 0 aprofitant sinergies existents amb el Pla de Grau.

3


-

-

-

-

-

Assessorar sobre la transformació digital del comerç de Malgrat i informar de les subvencions i ajuts atorgats per la Generalitat per tal d’impulsar la digitalització del model de negoci actual. Impulsar la implantació del comerç electrònic. per adaptar el comerç als nous hàbits de consum de la societat. Crear espais de trobada entre comerços, serveis de proximitat amb empreses de serveis culturals i turístics perquè el nostre comerç es converteixi en proveïdor de restaurants, hotels i aparadors turístics. Impulsar el mercat municipal com a dinamitzador de la vida social del poble, punt de formació d’hàbits d’alimentació saludable, gastronomies i sostenibilitat mediambiental.. Apoderar els comerciants a través del a plataforma Malgrat Decideix perquè detectin les mancances i necessitats del comerç local i escullin les formacions i iniciatives futures. Transformar l’Oficina de Promoció Econòmica en oficina/observatori de comerç Potenciar la cultura de consum local amb un programa que vinculi les escoles i el comerç del poble.

4


Cultura i patrimoni ENS MOU LA CULTURA ENS MOU LA HISTÒRIA LOCAL Malgrat és un poble d’actors, ballarins, músics i artistes plàstics. Som com som i ens agrada ser així. Volem un poble dinàmic on passin coses. Una vila creativa i innovadora. La cultura l’entenem com un tot, vinculat al poble educador i a un Malgrat actiu i amb futur. El talent local és el nostre patrimoni i ho posarem fàcil tant a entitats com a col·lectius per a que desenvolupin els seus projectes a Malgrat. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

Posarem en valor el patrimoni cultural i històric, el que tenim i el que som. Desenvolupar un projecte museístic per posar en valor el patrimoni històric i cultural malgratenc Dignificar i mostrar el fons de Fèlix Cardona a la població. Donar a conèixer la història local, tant a malgratencs com a visitants, amb itineraris que mostrin punts i espais d’interès com les mines de Can Palomeres, i la Pilona i altres edificis singulars. Iniciar el projecte de construcció d’un teatre auditori a la zona de l’antic Liceu per ampliar l’oferta cultural i donar resposta a les necessitats de les entitats locals. Donar suport actiu a les activitats organitzades per entitats locals. Ampliar els horaris d’obertura de la biblioteca per donar resposta a les demandes dels estudiants. Dinamitzar i ampliar l’oferta d’activitats i formacions del Centre Cívic. Desenvolupar programació teatral per a totes les escoles del municipi. Editar un butlletí d’esdeveniments culturals i esportius i anunciar-lo per les xarxes i els mitjans de comunicació. Modernitzar el sistema d’adquisició d’entrades dels equipaments culturals.. Potenciar la participació en certàmens literaris, d’oratòria i concursos culturals. Programar durant els mesos estiu espectacles al carrer com cinema a la fresca, actuacions musicals, dansa per a grans i petits, etc.

5


Economia i governança ENS MOU L’ECONOMIA ENS MOU UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT Malgrat ens Mou assolim el compromís de continuar amb l’estratègia de reducció del deute dels comptes de l’Ajuntament. Tenint els comptes sanejats, serem més solvents a l’hora d’encarar i finançar les prioritats del govern. Emprendrem noves formes de participació i informació per a mantenir als malgratencs i malgratenques actius i involucrats amb la vida del nostre poble. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

-

Cercar noves fórmules de treball en l’estructura de l’Ajuntament que permetin millorar l'eficiència dels serveis realitzats.er més efectiva les tasques realitzades i prioritzar la immediatesa per solucionar incidències. Mantenir l’estratègia de reducció de deute. Crear una plataforma per informar els ciutadans a temps real del pressupost de l’Ajuntament i de la seva execució amb el detall per partides. Encarregar una auditoria integral dels comptes de l’Ajuntament per incrementar la transparència de cara als ciutadans. Revisar els tributs locals per adaptar-los a la realitat econòmica dels malgratencs i malgratenques. Prioritzar l’emergència habitacional i garantir el dret a l’habitatge digne.. Implementar el model de costos ABC (Activity Based Costing) per tal de redistribuir les tasques eficientment els costos dels serveis municipals. Impulsar una trobada d’economia local (empresaris-Ajuntament)per detectar necessitats socials actuals, dinamitzar l’economia local i definir una visió estratègica de futur. Estudiar l’aplicació de descomptes a les taxes per a nous negocis i emprenedors Crear una borsa de locals de protecció oficial comprats per l’Ajuntament per a llogarlos a preus assequibles a emprenedors. Promocionar programa Reempresa de la Generalitat, que posa en contacte empreses o comerços que tanquen amb emprenedors que volen començar.

6


Educació ENS MOU L’EDUCACIÓ ENS MOUEN ELS SERVEIS A LES PERSONES Elaborarem un Pla educatiu d’entorn i promourem accions que permetin treball en xarxa entre tots els agents educatius del municipi: jornades interescolars, borsa d’extraescolars i Pla lector municipal, entre d’altres. Impulsar la formació d’adults ampliant-ne l’oferta. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

Desplegar un Pla educatiu d’entorn, que permeti el treball en xarxa de diferents agents implicats a l’àmbit de l’ensenyament del municipi. Organitzar jornades formatives que permetin la participació i interacció de totes les escoles locals per abordar reptes de l’escola del s.XXI. Programar de forma conjunta per a totes les escoles activitats culturals i actuacions que permetin donar a conèixer a l’alumnat la història del municipi. Portar activitats al poble com poden ser obres de teatre, tallers, exposicions itinerants de museus entre d’altres per tal que les escoles en puguin gaudir i alhora esdevenir referent educatiu dels voltants. Assegurar el transport escolar gratuït amb la supervisió d’un agent cívic/monitor que asseguri que els escolars baixen a la parada que els pertoca. Disposar d’un servei de logopèdia i psicologia municipal que permeti la detecció de trastorns d’aprenentatge. Ampliar l’oferta formativa de l’escola d’adults, dotar-la de més recursos personals i materials, i aconseguir l’homologació del Departament d’Ensenyament. Potenciar la formació professional de l’institut. Impulsar un Pla lector municipal amb implicació de les escoles, la biblioteca, les AMPA i altres entitats culturals. Potenciar el programa Lexcit i el programa Voluntariat per la llengua. Donar a conèixer ajuts als estudiants: beques d’estudis superiors, d’idiomes (estades a l’estranger subvencionades) i ERASMUS.

7


Esports ENS MOUEN ELS ESPORTS El nostre objectiu és facilitar la pràctica esportiva al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Malgrat, millorant l’actual oferta d’equipaments esportius, oferint programes esportius per a tothom i donant suport als projectes que porten a terme els clubs i entitats esportives de Malgrat. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

-

-

Crear una anella verda a l’Alt Maresme que inclogui un recorregut circular per fer a peu i en BTT. Aquest itinerari sortiria de la Punta del Tordera fins al Far de Calella, pujaria a Hortsavinyà i baixaria a Tordera per enllaçar amb la ruta Tourdera, també de creació recent, per tornar al punt de partida. Col·laborar en la recuperació del camí del Mig (per anar en bici o caminant) des de Blanes a Montgat. Iniciar projecte d’un nou Centre d’Alt Rendiment Esportiu a la zona de les fàbriques on es puguin practicar esports de natura, per renovar infraestructures obsoletes, impulsar els esports de natura i posicionar Malgrat de Mar com a referent en turisme esportiu. Aconseguir certificació de Turisme Esportiu per aprofitar l’entorn i recursos existents al municipi, desestacionalitzar la demanda turística i explorar sinergies amb entitats locals. Remodelar les instal·lacions esportives de les escoles perquè s’hi pugui desenvolupar activitats d’entitats esportives locals. Obrir els patis de les escoles per a la pràctica esportiva durant els caps de setmana. Posicionar i consolidar Malgrat de Mar com a poble de referència a l’hora d’acollir campionats de primer nivell de qualsevol modalitat esportiva existent al poble. Impulsar organització d’esdeveniments esportius com campionats de volei platja, regates de rem...

8


Habitatge ENS MOU L’HABITATGE DIGNE El poble ha d’ampliar els mitjans dels serveis socials per prevenir i atendre les situacions de pobresa i risc d’exclusió. Continuarem oferint el màxim suport i col·laboració a les entitats que lluiten contra la pobresa al nostre municipi. Les polítiques d’habitatge seran una prioritat. Per nosaltres és una prioritat garantir el dret a un habitatge digne i al reallotjament públic, digne i estable en cas de pèrdua de l’habitatge. Continuarem treballant perquè Malgrat de Mar disposi d’un parc d’habitatge social.

Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

-

Teixir una xarxa d’habitatge social digna que pugui oferir una resposta immediata i temporal a les famílies que pateixin un desnonament. Fer una revisió del POUM per augmentar-ne l’oferta i dinamitzar l’oferta d’habitatge protegit per als col·lectius més desfavorits. Seguir promovent les mesures que afavoreixin l’emancipació dels joves adults de casa dels seus pares, ja sigui mitjançant un mediador que l’assessori en la cerca d’habitatge o oferint descomptes tributaris, com l’IBI, a aquells propietaris que estiguin disposats a oferir la seva propietat a un preu reduït per a joves, o altres col·lectius amb majors riscos socials, com les famílies monoparentals o nombroses. Eliminar algunes taxes de reformes, com la reforma de banys, cuines, instal·lacions pavimentat d’habitatges fent servir un assabentat d’obres, tal com es fa a municipis veïns. D’aquesta manera, es poden inspeccionar totes les obres i regular les que necessitin altres permisos. Incentivar la rehabilitació d’edificis per millorar la seguretat dels ciutadans però també la imatge de poble.

9


Indústria i empresa ENS MOU L’ACTIVITAT ECONÒMICA Malgrat ha de ser un poble on els emprenedors vinguin per quedar-s’hi I generar així atractiu econòmic al municipi. Dinamitzar l’economia local és una de les prioritats de la candidatura, per això apostarem per connectar la oferta I demanda de feina a Malgrat promovent la promoció econòmica. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

-

Cercar ajuts adaptats a les noves economies emergents: economia social, col·laborativa, sostenible ajuda a les noves empreses, emprenedors o empreses amb noves idees: SME Instrument (H2020), rondes d’inversors, etc. Aprofitar el registre de locals buits creat per la regidoria de comerç per invertir en l’adequació d’un cert nombre de locals per donar cabuda a emprenedors i nous espais de cotreball (coworking). Organitzar jornades de treball en xarxa o networking adreçades a les empreses de la població, per tal de generar sinergies i connectar-les entre elles. Crear una plataforma “Fem poble amb la feina” on es pugui afegir el currículum personal i ofertes de feina de Malgrat. Redefinir l’àrea de Promoció Econòmica i creació d’un Servei d’Atenció a l’Empresa per a ser un pol d’atracció d’empreses. Organitzar una fira temàtica d’ocupació on es posin en contacte empreses amb demandants de feina.

10


Joventut ENS MOU EL JOVENT Més que mai, el jovent som el futur, però no només el futur, som el present. El jovent de Malgrat és un jovent implicat, compromès i amb ganes de fer moltes coses. Donarem suport als joves malgratencs i malgratenques en tots els àmbits de la seva vida: la nostra formació, la nostra vida professional, la nostra salut, el nostre temps de lleure. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

Desplegar el nou Pla local de joventut. Potenciar la formació professional al nostre municipi. Ampliar els recursos del programa Brigada Jove per tenir més oferta laboral i incrementar el nombre de joves beneficiaris. Fomentar la millora de les condicions laborals al sector de l’hostaleria local mantenint contactes amb l’empresariat i escoltant els joves del sector. Oferir suport al col·lectiu LGTBI amb la creació d’un centre d’ajuda i suport. Organitzar una fira d’entitats i associacions locals per fer-se visibles i donar-se a conèixer. Crear un Consell de Joves per participar en les decisions que es prenguin al municipi. Incentivar l’esport entre els joves. i organitzar unes olimpíades esportives entre totes les escoles del poble. Dur a terme accions de prevenció contra el consum de droga aprofitant els recursos de la Xarxa de Drogodependència del CC Maresme. Sensibilitzar la població juvenil de la importància de l’adopció d’hàbits ecològics i sostenibles. Impulsar un punt d’informació jove, que es desplaci per les escoles per difondre les activitats organitzades per al jovent Crear una pàgina web que mostri i informi sobre el món juvenil a Malgrat de Mar.

11


Medi ambient i sostenibilitat ENS MOU EL MEDI AMBIENT ENS MOU UN MÓN SOSTENIBLE En un món que es troba en plena transició cap a una economia verda, circular, sostenible i justa, posarem al centre de tot la sostenibilitat. Promourem iniciatives ecològiques i sostenibles al nostre municipi. Ajudarem a la ciutadania a desenvolupar el Malgrat sostenible del futur. Per aconseguir-ho ens comprometem a: MALGRAT 2030: Estratègia majoria llars amb autosuficiència energètica - Iniciar Malgrat de Mar al món del cooperativisme energètic: emancipar i apoderar la població davant els monopolis estatals mitjançant la creació d’una cooperativa energètica participada pels ciutadans del poble. - Potenciar i informar de les subvencions existents per instal·lar plaques solars i altres mesures que permetin millorar l’eficiència energètica de les llars. - Instal·lar plaques solars en els edificis públics per generar autoconsum energètic i estalvi a llarg termini, amb subvencions existents. - Revisar la recollida d’escombraries del municipi per a comprovar-ne l’efectivitat. - Sensoritzar dels contenidors de brossa (soterrats i no soterrats) per tal que no s’embrutin les zones adjacents. - Potenciar la implementació de la Internet de les coses (sensorització del municipi) en àmbits com la mobilitat, la gestió dels residus, l’enllumenat, el rec, el medi ambient, la seguretat i el turisme per a utilitzar els recursos més eficientment i crear una societat més sostenible. - Implementarem el sistema de Recollida Selectiva Porta a Porta. - Generar de plans d’ajut a les empreses per a la implementació de l’ús d'energies renovables (solar, eòlica, tèrmica). - Potenciar el cotxe elèctric instal·lant punts de càrrega als principals eixos del municipi. - Potenciar l’ús de bosses ecològiques i reutilitzables per reduir el consum de les de plàstic i incentivar l’ús de les carmanyoles per reduir la utilització d’envasos de plàstic d’un sol ús. - Promoure campanya de conscienciació a locals i visitants de la importància de no llençar cap mena de residu. - Augmentar el nombre de papereres al carrer i fer control de la situació mediambiental.

12


Pagesia ENS MOU LA PAGESIA Potenciarem el sector agrari del nostre poble, per a situar-lo com un dels eixos econòmics importants del nostre poble. Aproparem la pagesia al poble, així la ciutadania serà més conscient de la importància del sector. Per aconseguir-ho ens comprometem a:

-

-

-

Potenciar l’espai agrari de la Baixa Tordera (Malgrat de Mar, Tordera, Palafolls, Blanes i Santa Susanna), que ha de permetre consolidar empreses del sector agrari i acollir nous emprenedors, garantir-ne la rendibilitat i dinamitzar i prestigiar produccions locals amb una marca pròpia. Crear un Observatori del Pla de Grau per donar conèixer els diferents conreus, tècniques i eines usades, i impulsar visites escolars. Posar en valor la importància que té el sector de la pagesia al municipi i involucrar el comerç i el turisme per a l’evolució conjunta dels tres sectors cercant fórmules de col·laboració. Vetllar per la conservació de camins i accessos als camps de conreu. Assegurar el correcte funcionament del cicle formatiu agrari de nova creació al nostre municipi i proposar accions de millora en vinculació amb la realitat del sector.

13


Serveis Socials ENS MOU EL PROGRÉS SOCIAL Les persones son l’eix del nostre programa. Precisament per això construirem un projecte comú que agrupi entitats i administracions per tal de millorar l’acció social al nostre municipi. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

Crear el Consell de Benestar Social, una xarxa d’entitats i administracions per donar un millor servei a la ciutadania. Recuperar l’obertura del Centre d’Atenció Primària Urgències 24 h. Fomentar la pràctica esportiva i les dinàmiques socials que genera per afavorir la integració i la cohesió social dels barris. Generar sinèrgies entre els centres educatius i les entitats, la família i l’entorn, que afavoreixin la convivència i la transformació de les dinàmiques generadores d’exclusió social. Ajudar les famílies menys afavorides aportant recursos econòmics i de personal. Col·laborar amb les entitats locals per a arribar als col·lectius més vulnerables. Impulsar la comunicació de les ajudes disponibles i la feina que es fa. Així famílies que ho necessitin podran adreçar-s’hi, les famílies que puguin aportar, podran fer-ho. Tothom estarà més informat de què es fa i com es fa.

14


Transformació digital ENS MOU LA INNOVACIÓ ENS MOU LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL Aprofitarem les noves tecnologies per a millorar la gestió municipal. També emprendrem accions per acostar les noves tecnologies als joves i grans, difonent la ciència i tecnologia al nostre poble. Volem donar un fort impuls a la ràdio municipal, apostant per l’increment progressiu de la producció pròpia local i comarcal. Per aconseguir-ho ens comprometem a: -

-

-

Garantir l’accés WIFI gratuït a totes les instal·lacions d’àmbit municipal, places, espais públics i zones concorregudes. Garantir el complet desplegament de la xarxa de fibra òptica arreu del municipi. Apoderar la ciutadania incrementant la utilització de la plataforma digital Malgrat Decideix i facilitar la participació digital als col·lectius més inaccessibles per la bretxa digital.. Impulsar la formació en robòtica: i potenciar la transformació del model educatiu local cap a un model educatiu correlacionat amb les plataformes i les eines TIC. Aplicar la tecnologia digital als sistemes d’aparcament del municipi per a gestionar de forma pràctica aquest servei. Potenciar i facilitar la instal·lació d’empreses tecnològiques interessades a invertir en innovació i desenvolupament per situar Malgrat de Mar com a ciutat pilot de desenvolupament de noves tecnologies (Malgrat 5G). - Potenciar la difusió tecnològica a Malgrat amb l’organització de jornades de matemàtiques divertides’ de programació i robòtica, o d’experimentació al carrer. Actualitzar i millorar la web de l’ajuntament per fer-la més accessible. Crear una plataforma (Pressupost obert) per apropar el pressupost municipal als ciutadans i puguin consultar la informació econòmica amb facilitat. Crear una bústia ètica perquè els ciutadans puguin fer arribar suggeriments i queixes de forma anònima. Impulsar la creació d’una incubadora comarcal per tal d’atreure empreses de la zona amb un alt impacte tecnològic. Donarem un fort impuls a la ràdio municipal, apostant per l’increment progressiu de la producció pròpia local i comarcal. Amb notícies i connexions en directe per radio i les xarxes socials.

15


Turisme ENS MOU EL TURISME Creiem en les oportunitats que ofereix Malgrat. Per això treballarem per obtenir certificacions que ens reconeixeran com a destinació que ofereix recursos i serveis d’alta qualitat, instal·lacions esportives, allotjaments adaptats i serveis especialitzats tant pels esportistes professionals com pels turistes que vulguin practicar activitats esportives com el running, ciclisme (carretera i BTT), natació o atletisme. Hem treballat per impulsar un nou Passeig Marítim, però no ens podem quedar aquí. Ara toca treballar per promoure també la millora i urbanització de l’Avinguda dels Pins que permeti assolir la renovació integral de la nostra façana marítima.

-

-

-

-

Per aconseguir-ho ens comprometem a: Crear un nou Pla estratègic de turisme per revisar objectius i definir un full de ruta del sector. Impulsar el turisme esportiu per tal de desestacionalitzar la demanda turística dinamitzar el sector turístic. Potenciar el turisme d’interior mitjançant l’organització de jornades i festes relacionades amb la cultura i història local. Crear un itinerari senyalitzat amb elements interactius (vídeos, audioguies, codis QR) que dugui els turistes de la zona turística al centre perquè coneguin la història de Malgrat i les peculiaritats del nostre poble. Analitzar els segells turístics de la Generalitat i la Unió Europea per optar-hi i aconseguir reconeixement internacional de Malgrat. Crear un programa de formació sobre el patrimoni natural, cultural i arquitectònic local destinat als treballadors de les empreses del sector per millorar en l’atenció turística i donar a conèixer el nostre municipi a tots els que el visiten. Per tal que els gestors turístics del municipi esdevinguin els nostres principals prescriptors cal que coneguin i valorin el nostre producte. Continuar treballant en la marca Malgrat t’estima per fer-la més forta i coneguda. El desenvolupament turístic del municipi ha d’estar estretament vinculat a la creació d’una identitat pròpia i singular. Potenciar la implementació de sistemes de qualitat turística (SICTED o altres) entre tots els agents relacionats amb el turisme al municipi, que permetrà promocionar el municipi transmetent al visitant la garantia de qualitat.

16


-

-

-

Enfortir i mantenir una comunicació bilateral permanent amb el sector turístic per tal de mantenir , per una banda, informat el sector turístic des del consistori de tot allò que es faci (assistència a fires, creació de nou material, etc.) i per altra banda, conèixer les necessitats i nous projectes que demana el sector de primera mà. Vincular tots els agents turístics al projecte turístic del municipi planificant anualment els projectes a desenvolupar i la despesa assignada. Definir un espai de decisió público-privat on tots els agents i sectors de la vila en relació amb el turisme hi siguin representats i tinguin veu i vot. Cercar més mesures realistes i dissenyar estratègies d’ample abast i llarg termini per desestacionalitzar la temporada turística i diferenciar-nos del turisme procedent dels pobles propers.

17


Urbanisme ENS MOU LA TRANSFORMACIÓ URBANA Durant uns anys Malgrat ha crescut de dins cap a fora, prioritzant l’expansió, integració i condicionament dels barris perifèrics per dotar-los d’equipaments i serveis. La política urbanística de Malgrat de créixer cap enfora va fer augmentar un 40% la població en una dècada. Ara és l’hora de tenir cura del nucli antic de la població i prioritzar actuacions que permetin el seu desenvolupament. Per aconseguir-ho ens comprometem a:

-

-

-

Desplegar el Pla de Mobilitat per fer efectiva la millora de circulació i mobilitat. Projectar la remodelació de les places del municipi per integrar-les i cohesionar-les sota un mateix projecte. Urbanitzar i millorar l’àrea de Can Feliciano. Fer un seguiment acurat de les obres del Passeig Marítim i vetllar per finalització del projecte l’hivern 2019/20. Urbanitzar i millorar l’Avinguda dels Pins per continuar el projecte de millora de la façana marítima engegat amb el nou Passeig Marítim. Desenvolupar el sector PP7 Escultor Clarà per tal de dotar de més serveis al municipi. Crear àrees amistoses amb els animals: convertir una parcel·la municipal desaprofitada en una nova àrea verda d’esbarjo per a gossos, amb un circuit d’agilitat i zona de descans.... Millorar el Parc Francesc Macià per dotar-lo de més serveis que en permetin un millor manteniment.

18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.