Page 1

Kleinblo m. es Fa

em

Nr. 2 | juli 2012

in Peru

ondzendbrief

In deze rondzendbrief •

Aankomst in Lima

Een school voor de kinderen

Op zoek naar een gemeente

Evangelisatie en hulp

Onderwijs aan het Sel

Gebed en groet

Aankomst in Lima Wat is de tijd snel gegaan … Inmiddels zijn we al weer twee maanden in Lima. We kijken terug op een bijzondere uitzenddienst, waarin gepreekt werd over Mattheus 14: 22-34. De Heere Jezus gebood Petrus om tot Hem te komen over het water. Hij geeft het bevel, maar geeft ook alles wat nodig is om dat bevel op te volgen. Dat is onze ervaring ook. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.

Ons adres in Perú: Familia Kleinbloesem Seminario Evangélico de Lima Av. La Molina 585 Urb. Santa Felicia, La Molina Lima 12 – Perú Tel. 0051-13483266 (vast) en 0051-972867962 (mobiel)

Na de uitzenddienst konden we nog even uitrusten, want pas een week later zou ons vliegtuig vertrekken. In Lima werden we hartelijk ontvangen door een GZB-collega en iemand van het seminarie. Zij hebben ons vervolgens naar ons appartement op het seminarie gebracht. Daar was alles dusdanig in gereedheid gebracht dat we snel konden gaan slapen en ’s ochtends met een ontbijt wakker konden worden. We hadden wel een flinke jetlag te pakken. Om een uur of 4 waren we allemaal klaarwakker.

Thuisfrontcommissie: p/a C. J. Barendregt Nieuwstraat 18 3267 AR Goudswaard ceesjanjacoby@yahoo.com

Ja, en dan ben je in zo’n immense wereldstad. De eerste dingen die binnenkomen zijn de drukte van mensen, de chaos in het verkeer, de stank van de uitlaatgassen, de vuilheid van de stad … en als je even verder kijkt: de grote kloof tussen

Onze e-mailadressen: p.kleinbloesem@kliksafe.nl pchkleinbloesem@gmail.com


gemeente we gaan meeleven. Belangrijk is voor ons is dat we ons in die gemeente thuis (kunnen gaan) voelen en van hieruit kunnen werken in de sloppenwijken.

Evangelisatie en hulp in de sloppenwijken

arm en rijk. De arme ligt aan de poort van de rijke (Lk17). Wat een roepstem gaat hier vanuit! Je hart brandt dan om wat te gaan doen, maar tegelijk voel je je maar een heel klein mensje. De eerste tijd moest er natuurlijk van alles gekocht en geregeld worden. Zo hebben we bijvoorbeeld de dag na aankomst direct een koelkast en een fornuis gekocht. Verder zijn we al vrij snel op zoek gegaan naar een school voor de kinderen. Inmiddels is het meeste nu wel geregeld: een telefoonaansluiting, een Peruaanse bankrekening, enz. Gerdine en ik hebben zelfs al een visum! De kinderen nog niet, maar daar wordt aan gewerkt. Intussen ben ik ook een paar dagen terug in Nederland geweest. Mijn opa, met wie ik een zeer goede geestelijke band had, overleed op hoge leeftijd. Dankbaar ben ik dat ik bij de begrafenis aanwezig kon zijn.

Een school voor de kinderen

Joas, Hanna en Rachel gaan al sinds half mei naar een christelijke school in het centrum van Lima: San Andrés. Dat betekent iedere dag om 6 uur opstaan en na schooltijd nog een uur huiswerk maken – best intensief dus! De eerste dagen was het even wennen op school, vooral door de taal. Maar wat velen al gezegd hadden: Kinderen pikken een vreemde taal veel sneller op dan volwassenen. Joas heeft vorige week zelfs voor het eerst aan tafel in het Spaans gedankt! Gelukkig gaan ze nu elke dag opgewekt naar school, en komen ze tevreden thuis.

Op zoek naar een kerkelijke gemeente

Afgelopen tijd hebben we verschillende gemeenten bezocht, vooral van de IEPRP (Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada en el Perú). De GZB werkt al jaren met deze kerk samen. Binnenkort hopen we te beslissen met welke

Lima is een echte metropool; een miljoenenstad. Hier woont ongeveer ⅓ van de bevolking van Perú: zo’n 10 miljoen mensen. Dat aantal neemt alleen maar toe. Mensen trekken naar Lima in de hoop op een beter bestaan. Maar als ze hier aankomen hebben ze vaak bijna niets. Ze vestigen zich in krotjes rond de stad. Dichtbij waar wij wonen, zijn de sloppenwijken van Manchay. De armoede is daar groot. Een paar weken geleden was ik in Manchay met een predikant van een IEPRP-gemeente bij ons in de buurt. Hij gaf aan dat veel mensen hier gebrek hebben aan eerste levensbehoeften als schoon drinkwater en kleding. Verder zei hij dat er in Manchay nauwelijks of geen evangelische kerken te vinden zijn. Voor de duidelijkheid: Een christen is in Perú of een católico, of een evangélico. Allerlei soorten kerken worden dus evangelisch genoemd; ook de IEPRP. Graag wil ik me in de nabije toekomst in het bijzonder richten op Manchay: om te evangeliseren én om praktische hulp

De sloppenwijken van Manchay


te bieden. Hoe dat precies vorm kan krijgen, weet ik nog niet. Wellicht kan er een project georganiseerd worden. In ieder geval hoop ik er voorlopig één dag per week te zijn. Daarnaast blijf ik andere (arme) wijken van Lima bezoeken om met mensen over het Evangelie te praten, en als zij daar behoefte aan hebben een Bijbel te geven. Ik loop dan door drukke (winkel)straten. Ik heb al heel wat korte gesprekjes gehad – vaak met mensen die in grote nood terecht zijn gekomen en op allerlei manieren proberen aan wat geld te komen. Dikwijls zijn het korte gesprekjes, omdat mijn Spaans echt nog beter moet worden. De meesten van hen nemen graag een Bijbel mee. Sommige van die mensen zie ik misschien nooit meer. Maar het Woord van God is levend en krachtig … ! (Hb4:12)

Onderwijs aan het Seminario Evangélico de Lima (Sel)

We hebben inmiddels al met veel docenten en studenten van het seminarie kennisgemaakt. Halverwege augustus begint hier het tweede semester. In dit semester hoop ik te beginnen met lesgeven. Dat is nog best een hele opgaaf. Het kost veel tijd om goed Spaans te leren spreken. Ik heb nog nooit zo veel aan de geschiedenis van de toren van Babel gedacht als in het afgelopen jaar. Maar niet alleen aan die geschiedenis … ook aan Pinksteren … hoewel Pinksteren in Peru bijna onopgemerkt voorbijgaat … De Heilige Geest zorgde ervoor dat de discipelen in vreemde talen konden

Gerdine met onze hulp in huis

spreken. Diezelfde Geest geeft ons ook alles wat nodig is. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. Dat betekent dat ons vertrouwen op Hem mag zijn. Het is fijn om te merken dat we steeds makkelijker in het Spaans uit onze woorden komen en we zien het als een gave van God dat we de moed en het enthousiasme hebben om te blijven leren. Ik begin met lesgeven over: ‘las cartas de Pablo’, oftewel: de brieven van Paulus. Het is dan niet de bedoeling om iedere brief afzonderlijk te behandelen, maar om stil te staan bij een aantal hoofdthema’s uit de brieven van Paulus: de wet, de rechtvaardiging door het geloof alleen, de Gemeente als het lichaam van Christus, enz. Dat zijn natuurlijk bijzondere onderwerpen. Het is ons gebed dat de Heere dit onderwijs zal zegenen.

Gebed en groet

We zijn dankbaar dat er veel steun is vanuit Nederland: van familie en vrienden en vanuit onze deelgenotengemeenten! Hartelijk dank daarvoor. Het is voor ons allemaal soms best wel wennen in zo’n nieuwe omgeving. Lastig is bijvoorbeeld dat het op straat onveiliger is. Berovingen zijn aan de orde van de dag in Lima. Gerdine gaat dikwijls met Mirjam boodschappen doen. Het is belangrijk je dan op straat enigszins op je gemak te voelen. Gelukkig gaat dat steeds beter. Kennismaking met studenten


Ons

appa op h rtement et S el

Graag vragen wij uw en jullie gebed voor het volgende:

• • • •

Gods nabijheid en bescherming

Dat we het Spaans nog beter gaan beheersen Voor zegen op het Evangelisatiewerk

Voor de studenten van het Sel die zich dikwijls voorbereiden

op een taak in Gods Koninkrijk

• Voor mogelijkheden om wat te kunnen betekenen voor de mensen in Manchay

• Voor onze familie in Nederland Van harte wensen we u en jullie toe wat Paulus schrijft in 1 Kor. 16: 23: La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes – De genade van de Heere Jezus Christus zij met u.

Hartelijke groet, Fam. Kleinbloesem

COLOFON

Familie Kleinbloesem werd in april 2012 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Montfoort uitgezonden naar Lima, de hoofdstad van Peru. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze rondzendbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op bankrekening 28016 van de GZB o.v.v. familie Kleinbloesem. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan voortgaan en zelfs kan groeien. Voor adreswijzigingen en overige informatie:

GZB | Postbus 28, 3970 AA | Driebergen T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl

Als thuisfrontcommissie willen we graag iedereen die meeleeft met de familie Kleinbloesem hartelijk bedanken. Het is erg fijn om te zien en te ervaren dat de uitzending van de familie breed wordt gesteund, zowel in gebed als praktische ondersteuning. In een aantal kerkelijke gemeenten zijn er al acties gedaan of staan er acties op de agenda. Verder hebben al heel wat mensen een gift overgemaakt. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om de GZB te machtigen en wilt u een gift eenmalig of periodiek af laten schrijven? Vul dan bijgevoegde machtigingskaart in. U kunt deze machtigingskaart verzenden naar het adres wat op de achterkant van de kaart staat. Alvast hartelijk dank!

De thuisfrontcommissie

Rondzendbrief fam. Kleinbloesem in Peru Nr. 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you