Webeditie oktober

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

Oktober 2014

41 jiergong 2 Mei it nijs Ăşt De Himrik


Fa. KAMMINGA De winkel van Michiel en Sippy. De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen heten wij u/jullie van harte welkom. Merkebuorren 69 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 37 E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


Doarpsrounte De Himrik Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer, Anje de Jong, Janneke Wiebenga, Gerrit Bakker, Senda de Groot en Nienke Zwart (WWMD nieuws) DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: jannekejonker@hotmail.com Klachten bezorging: 0516-471384

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord – Burgerlijke stand Kerkdiensten Bedrijf in Beeld Uitvaartvereniging DSP en Wampex Sint Maarten EMM en Harmonie Nieuws van de huisarts Hemrivent Kerstmusical

Praatje bij voorplaatje. Berneboekewike op de Bôge. Beppe Anneke Bruinsma lêst foar by groep 1 en 2. Foto Omrop Fryslan.

WEBSITE: www.dehimrik.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

ADVERTENTIES: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

SLUITINGSDATUM KOPY VOORTAAN ZONDAGAVOND 18.00 UUR

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik Tel.: 0516-481250 / spoed 0516-480808 Alarmnummer: 112 Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

November

15 november

9 november

December Januari

13 december 17 januari

7 december 11 januari

Februari Maart

14 februari 14 maart

8 februari 8 maart

April Mei

18 april 23 mei

12 april 17 mei

Juni

20 juni

14 juni

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. Voorwoord. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.


VOORWOORD: Het is bijna teveel eer. In de eerste Doarpsrounte na de zomervakantie mocht ik optreden als vrijwilliger van de maand. Vervolgens mag ik, uit naam van de Witte Kerk, het voorwoord voor oktober schrijven. De inhoud van dat voorwoord zou u bijna kunnen raden, want dat komt op het volgende neer: Er zijn de hele winterperiode leuke concerten, optredens en koren op zondagmiddag, vanaf 18 oktober is de kerk weer een hele poos in gebruik als kunstverkoopruimte, want ART Super 2014 gaat bijna los, er zijn een aantal interessante avonden in het filosofisch – literaire cafe. Verder zij er nog andere activiteiten mogelijk, zoals feestjes, trouwerijen, enzovoort. Maar dat weet u allemaal al, want iedereen in Hemrik heeft de brochure in de bus gehad, met deze Doarpsrounte gaat de uitnodigingskaart mee voor ART Super (u zou de kaart kunnen doorsturen naar iemand die het leuk zou vinden) en verder is er een hele mooie website , www.wittekerkhemrik.nl , waar alle informatie ook nog op na te lezen is. Terwijl ik dit zit op te schrijven, dwalen mijn gedachten af en heb ik een heel mooi visioen. Niet een visioen van heel Hemrik bakt, ook niet een visioen van heel Hemrik zingt, maar een visioen van Heel Hemrik komt langs. Dat zou toch geweldig zijn. Elke week een volle kerk, enthousiaste bezoekers, gezellige middagen, even lekker weg in eigen dorp. Nee, u hoeft niet bang dat zijn dat ik aan een middel heb gezeten, ik ben 100 % nuchter. Toch is dit een droom die wij van de Witte Kerk wel eens hebben en het zou mooi zijn als die droom dit jaar ook eens uit zou komen, want dankzij uw aanwezigheid lukt het ons om de kerk te onderhouden en te exploiteren. Daarvoor is hulp en ondersteuning vanuit Hemrik zelf absoluut nodig. Dus komt er nog een tweede verzoek: Heb u een leuke suggestie voor een optreden, is er iets dat u graag een keer in de kerk zou willen zien, geef het aub door. Misschien past het in onze programmering. Verder is extra hulp altijd welkom, dus lijkt het u leuk om mee te helpen, bij ART Super of op zondagmiddag, even bellen graag. Andrea Deinum regelt de vrijwilligers. Wij zullen met elkaar moeten zorgen dat Hemrik leefbaar blijft. De Witte Kerk zorgt regelmatig voor wat reuring, er komen veel mensen naar Hemrik toe om bij een activiteit in de Witte Kerk te zijn. Dat is goed, want een beetje vertier, afleiding en gezelligheid is goed voor de mens. Graag tot ziens in de Witte Kerk Hartelijke groeten Jelke van der Velde Voorzitter bestuur Witte Kerk Hemrik. **********************************************************************************


AGENDA. Dag Zaterdag Zaterdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Zaterdag Woensdag Maandag Woensdag Zaterdag Dinsdag Woensdag Vrijdag

Datum 11-10 11-10 15-10 15-10 22-10 22-10 25-10 29-10 03-11 05-11 08-11 11-11 12-11 14-11

Tijd 14.00 20.00 07.00 20.00 07.00 20.00 20.00 18.00 18.00 20.00 20.00 17.00 14.00 20.00

Wat is er te beleven Repaircafe Filmavond Kelderke Oud papier Buitenroute Vergadering omtinkers Oud papier Poasen Zakelijke ouderavond Boge HEMRIVENT Etentje WMO Oud papier Binnenroute Jaarvergadering EMM Halloween Kelderke SINT MAARTEN Ouderensoos Bingo Visclub

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. *********************************************************************************

Burgerlijke stand: Verhuisd: Nanny van der Werf, Binnewei 81, naar Drachten. Mw S. Westra Butewei 51, verhuisd naar Bertilla in Drachten. Nieuwe bewoners: Ritske Tel en Baukje op Binnewei 81. Overleden: 5 september, Evert Leijendekker Op 5 september 2014 is bij de afdaling van de Grand Combin in de Zwitserse Alpen mijn partner Evert Leijendekker door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Ik wil graag alle buren en dorpsgenoten bedanken voor hun steun. Marieke Kuil *********************************************************************************

Kinderkleding en speelgoed beurs Wanneer: 25 oktober 2014 Tijd: 14.00 – 16.00 Waar: De Swingel te Wijnjewoude Wat: Tweedehands kinderkleding en speelgoed Zelf kinderkleding en/of speelgoed verkopen? Reserveer voor 18 okt. een plek! Mail: sietsie@hotmail.com of bel: 0516-481195/0636332266. Het gaat om de verkoop van tweedehands en/of nieuwe kinderkleding en speelgoed. De kosten bedragen €5,- voor een tafel/plek in “De Swingel”. *********************************************************************************


Garage ’ de Buorren’’ ONT-MOET

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Shiatsu Hotstone Voetreflex Stoelmassage Klassieke massage

Ypie de Jong 0516-471412 www.ont-moet.nu


Te huur: Stallingsruimte voor auto, boot, vouwcaravan, motor, enz. Bel voor interesse met Klaas de Boer, Wijnjewoude (0516-471242) *********************************************************************************

Thuiswedstrijden H.V.C. 17-10-2014 19.15 uur HVC 2-Wordt Kwiek 5 J. De Boer 17-10-2014 20.15 uur HVC 1-CSZ 2 J. Staal 07-11-2014 19.15 uur HVC2-LVVO3 J. Boonstra 07-11-2014 20.15 uur HVC1-Hevoc ’89 8 W. Stoker *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 12 okt 10.00 uur Ds. A.J. Jonker Lippenhuizen, Heilig Avondmaal 19 okt 10.00 uur Ds. E. Rooseboom Langezwaag 26 okt 10.00 uur Dhr. J. Koerts Lippenhuizen 02 nov 10.00 uur Ds. A.J. Jonker Langezwaag, doopdienst 09 nov 10.00 uur Ds. L. v.d. Meer Lippenhuizen Op de zondagen is er vanaf 09.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de dienstdoende kerk. *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten van de gereformeerde Kerk Wijnjewoude/Hemrik. Zondag 12 oktober Zondag 19 oktober

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur/ in Hemrik 9.30 uur/ Bijbelzondag 13.45 uur/Weinterp 9.30 uur

Ds. E.J. van den Brink Ds. F. De Jong, Heeren Ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim Zondag 26 oktober Ds. H. J. de Groot, Drachten Dhr. M. van Heijningen Zondag 2 november Dhr. J. Bouwman, Operatie Mobilisatie Woensdag 5 nov. 19.30 uur/Dankstond voor gewas en arbeid Ds. E.J. van den Brink Zondag 9 november 9.30 uur /Kerk en schooldienst Dhr. M. van Heijningen, Zondag 16 november 9.30 uur/ Heilig Avondmaal Ds. E.J. van den Brink, 13.45 uur Gez. Dienst in Herv.Kerk ********************************************************************************* HEMRIVENT Op zaterdag 25-10-2014 vindt traditiegetrouw het Hemrivent weer plaats in De Bining. Vorig jaar zijn we op kleine schaal gestart met "Lokaal Kabaal", bedoeld om plaatselijk talent een kans te geven om podium ervaring op te doen. Tussen 20.00 en 21.00 uur is het podium vrij voor een ieder (vanaf 16 jaar). Per act is er 5 minuten beschikbaar om je kunsten te vertonen. Je kunt je opgeven bij RenĂŠ Boonstra 06-40623251 Reneboonstra22@gmail.com *****************************************

Gevonden Gouden dames trouwring in de Bining. Voor informatie neem contact op met 0516-471221 of 0657224894.


Minigraver met machinist te huur Voor al uw graafwerkzaamheden en/ of tuinonderhoud Werkzaamheden: -aan- afvoer van zand -uitgraven van straatwerk -graven van sleuven(riolering, drainage, kabels) -tuinaanleg/ tuinrenovatie -sloopwerk -aanleg van een paardenbak -het graven van een vijver of zwembad -egaliseren Ook beschikbaar over een kleine kiepkar voor het afvoeren van grond, puin etc. Voor meer informatie en/ of een prijsopgave kunt u altijd bellen met: Ritske Tel 06-12636787

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair cafĂŠ en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Herhaalde oproep: Gezocht nieuw redactielid Doarpsrounte Omdat ons redactielid Anje de Jong binnenkort de redactie van de Doarpsrounte verlaat, zijn we op zoek naar een nieuw redactielid. Je hoeft als nieuw redactielid niet perse te schrijven. Je kunt je binnen de redactie ook alleen bezighouden met organisatorische en/of administratieve taken. Welke rol het precies wordt, kunnen we in overleg bepalen. Eén ding is zeker, je wordt niet meteen in het diepe gegooid. Als redactielid vergader je tien keer per jaar mee in ons maandelijkse redactieoverleg. Je kunt ook een keertje op proef meedraaien en bekijken of het iets voor je is. Wil je onze redactie komen versterken? Stuur dan een mailtje naar drdehimrik@hotmail.com Redactie Doarpsrounte ********************************************************************************** ……Dammen…… De meest beoefende denksport ter wereld Ook in Hemrik !!! Elke dinsdagavond kan er vanaf 20.00 uur worden gedamd in “HET KOETSHUIS” in Hemrik. Iedereen is welkom; jongeren, ouderen, mannen of vrouwen, maakt niet uit wie..! Vrijblijvend; lid worden màg, maar hoeft niet...en u komt wanneer u wilt.! Dam –materialen zijn aanwezig Voor meer informatie kunt u bellen met: Luut Nijboer, 0516-471451 **********************************************************************************

Nieuws uit het kelderke Let op: Veranderde data!! 4 oktober Filmavond om 20:00 uur, ook voor groep 8! Wordt 11 oktober!!!!!!!!!!!!

1 november Halloween! Vanaf 20:00 uur tot ongeveer 23:00. Kom verkleed! (ook voor groep 8!) Wordt 8 november!!!!!!!!!!!! ********************************************************************************** Collecte Nierstichting: Ook dit jaar zijn de collectanten weer bij u langs geweest om een gift te vragen voor de nierstichting. De opbrengst is € 539,45. Alle collectanten en gevers worden weer hartelijk bedankt. W. de Groot-Bijma, Binnewei 107, 8409 JL Hemrik. Collecte Diabetes Fonds: De collecte voor het Diabetes fonds wordt gehouden in de week van 26 okt. t/m 1 nov. Er zijn 1 miljoen Nederlanders met Diabetes, een slopende ziekte. Daarom werkt het Diabetes Fonds keihard aan betere behandelingen en genezing. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld om onderzoek te financieren. P de Jong, Binnewei 42, 8409 JK, Hemrik.Deze maand starten we met een nieuwe rubriek: Bedrijf in Beeld. Bedrijven uit Hemrik komen hierbij aan bod en kunnen hierbij van zich laten horen. Wat aan de orde komt is de historie, de huidige situatie en hoe het bedrijf naar de toekomst kijkt. We wisselen deze rubriek voortaan af met de Vrijwilliger van de Maand.

BEDRIJF IN BEELD.

Directeur/eigenaar Hjerke de Boer is getrouwd met Minke en vader van dochter Anne (15) en zonen Sietze (14) en Berend(9). Hij is de jongste uit een gezin van vier en geboren en getogen in Hemrik. Nadat hij de HTS heeft afgemaakt komt hij op zijn vierentwintigste in het bedrijf. Hjerke vertegenwoordigt de 3e generatie De Boeren in familiebedrijf F. de Boer en Zn. Pake Fokke begon 90 jaar geleden op hetzelfde adres het bouwbedrijf dat hij combineerde met een melkveehouderij. Heit Sietze nam de bedrijven over en ruilde later het melkvee in voor vleeskoeien. Ook Hjerke heeft naast het bouwbedrijf nog steeds vleeskoeien. Maar waar pake voor zijn inkomen deels afhankelijk was van het melken is het vee voor Hjerke toch meer een hobby. Degelijk en Allround Bouwbedrijf F. de Boer en Zn is een klein regionaal bedrijf met op dit moment 3 man personeel . Hjerke is zelf ook vaak op de bouw aan het werk. De werkzaamheden zijn heel divers: van nieuwbouw en verbouw tot renovatie en restauratie. Een mooi voorbeeld is de restauratie van onze eigen Witte Kerk. Mede door de jarenlange ervaring is het bedrijf heel erg allround. Zo is het ook in de agrarische sector actief, met de bouw van bijvoorbeeld wagenbergingen, stallen, een manege, sleufsilo’s of, zoals op dit moment, een nieuwe vleeskalverenstal.

F. de Boer en Zn is een erkend leerbedrijf . Dat betekent dat het leerlingen mag opleiden voor de branche. Het bedrijf is lid van Bouwend Nederland en Bouwgarant aannemer. Bij Bouwgarant kunnen zich alleen aannemers aansluiten die over de juiste papieren, kennis, vakmanschap en betrouwbaarheid en niet te vergeten de juiste verzekeringen beschikken. Bouwgarant controleert daar elke 2 jaar op en is dan ook een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor de bouw. De drie mensen die bij het bedrijf werken zijn allemaal na afronding van hun opleiding in vaste dienst gekomen. De bedrijfsbussen van F. de Boer en Zn zijn goed uitgerust en het bedrijf beschikt over een verreiker. Deze is inzetbaar als hoogwerker, heftruck of hijskraan.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk


De meest voorkomende materialen liggen op voorraad in de werkplaats. Hier worden tevens bewerkingen voorbereid die niet op de werkplek kunnen worden gedaan. De werkplaats moet eigenlijk vervangen worden, maar “gelukkig” is daar geen tijd voor …. Want ondanks de recessie is de order portefeuille nog gevuld. Naar verwachting blijft dat ook wel zo, temeer daar het kabinet besloten heeft dat de 6% regeling nog tot 1 juli 2015 van kracht blijft. Hierbij worden de gemaakte uren tegen 6% BTW afgerekend, voor de consument een aantrekkelijk initiatief. Een grote verandering in de bouw ten opzichte van vroeger is dat kennis m.b.t regelgeving en het toepassen van bouwmaterialen veel sneller veroudert. Ook de keuze in bouwmaterialen is met de jaren enorm toegenomen.

Onze werkwijze Wil de klant graag van te voren een prijsindicatie hebben, dan gaan we in onderling overleg kijken welke wensen er zijn en welke oplossingen het beste passen. Naderhand bieden we een offerte of open begroting aan. We denken met u mee en u kunt zo nodig ook tijdens de bouw uw wensen nog aanpassen, mede dankzij de korte lijnen binnen ons bedrijf.

Maatschappelijke betrokkenheid Bouwbedrijf F. de Boer en Zn is maatschappelijk betrokken bij het dorp Hemrik, vele activiteiten en verenigingen mogen (of mochten) op onze steun rekenen, in de vorm van een financiële of materiële bijdrage, hetzij in de vorm van ondersteuning bij de activiteiten. Zo zijn we vele jaren shirtsponsor geweest van korfbalvereniging WWMD. Hjerke is iemand die zijn dorp graag steunt en graag leefbaar wil houden voor alle leeftijden. Daarom is hij naast zijn werk ook actief als vrijwilliger in diverse functies. Heeft u bouwplannen, advies, andere vragen of bouwmaterialen nodig? Neemt u gerust contact met ons op. Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen.


Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude taekematimmerwerken@hetnet.nl www.taekemabouw.nl


100 jarig jubilieum van Laatste Eer Hemrik. Zaterdag 4 oktober stond de Hemrikker uitvaartvereniging de Laatste Eer stil bij haar 100 jarig jubileum. Leden en belangstellenden waren welkom in de Witte Kerk. Zij werden ontvangen met koffie en een krakeling. In de Witte Kerk was orgelspel te horen, de bodes van Nijboer Uitvaartzorg waren aanwezig om op deze bijzondere dag de mensen bij te praten over hun dagelijks werk. Halverwege de middag is er een rondgang over het kerkhof georganiseerd. Men kreeg tekst en uitleg over de voor de kerk opgestelde rouwauto van de uitvaartverzorger en ge誰nteresseerden kregen zelfs de mogelijkheid om achter het stuur plaats te nemen. Vervolgens was er de mogelijkheid om de specifieke materialen van de grafdelver te bezichtigen. De grafkelder van de familie van der Sluis was opengesteld, onder begeleiding kon men een kijkje nemen in de kelder. Als afsluiter van de rondgang werd er namens de 'Klokkenluiders' ingegaan op de geschiedenis van de meer dan 500 jaar oude klok en werd deze aansluitend geluid. Het bestuur en de genodigden kunnen terugkijken op een geslaagde middag.

**********************************************************************************

Nieuws van de ouderensoos: Op 12 novimber komme de dames Koopmans van Garyp om to fertellen oer it libben fan Heit Koopmans. Oare data: 17-12, 14-01-15, 18-02-15, 18-03-15. Alle soosmiddeis binne yn de Bining en begjinne om 14.00 oere. Hawwe jo ferfier nedig, skilje dan mei, Fokje Nijboer (471576), Janke Oldenburger (471298) of Boukje de Boer (471242).


Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl


NIEUWS VAN HET DORPSSTEUNPUNT Gezellig samen eten? Op woensdag 29 oktober organiseert het dorpssteunpunt weer een gezamenlijke warme maaltijd voor alleengaanden en voor personen van 65 jaar en ouder. Er wordt u een maaltijd met een nagerecht aangeboden. Ook ontvangt u 2 consumpties. I.v.m. de organisatie willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij voorkeur bij uw omtinker in de buurt. Mocht dit niet lukken , dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Gerard Zondervan 0516-471906 of Jan QuarrĂŠ 0516-471387 U kunt zich ook via de mail opgeven. Het mailadres is: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 24 oktober. De bijdrage die van u wordt gevraagd bedraagt â‚Ź 9,00. U bent van harte welkom op 29 oktober vanaf 17.30 uur in de Bining. Het buffet begint om ongeveer 18.00 uur. Mocht u dieetwensen hebben, wilt u dit dan doorgeven? Wij verheugen ons op uw komst! **********************************************************************************

Wampex 2014 De voorbereidingen voor de Wampex op 29 december zijn weer begonnen. We hebben met zijn allen rond de tafel gezeten om een leuke route te bedenken. Tijdens deze avond is de route een keer of 3 veranderd. De kans is groot dat de route in december heel anders is dan we op deze avond hadden bedacht. 1 ding is wel zeker: We gaan er weer een leuke (en uiteraard zware) tocht van maken. Alle deelnemers van vorig jaar krijgen eind oktober een mail met een aanmeldingsformulier. Mocht je nog nooit hebben meegedaan en wil je dit jaar meedoen? Geen probleem: Geef je mailadres door via info@wampexhemrik.nl en je krijgt in oktober ook een aanmeldingsformulier toegestuurd. Vanaf 15 jaar kun je meedoen. Deelname in groepen van minimaal 4 personen en maximaal 6 personen. Ook kun je via dit email adres informatie over de Wampex krijgen. Een tip voor beginnende Wampexers: Zoek nu vast een leuke ploeg bij elkaar en zorg dat je in december in topconditie bent. Tot 29 december! Organisatie Wampex Hemrik. Website: www.wampexhemrik.nl Facebook: www.facebook.com/wampex.hemrik *************************************************************************** Hallo Wij zijn de meisjes van E1 van WWMD wij zijn 9 en 10 jaar en wij zouden het heel leuk vinden als jij bij ons komt korfballen. Bijna elke zaterdag spelen we een wedstrijd waarvan we er nu twee hebben verloren en twee hebben gewonnen . Lang niet slecht dachten we zo. Op vrijdagmiddag trainen we van 15.45 uur tot 16.45 uur en dat is super leuk. Straks na de herfstvakantie gaan we in de Bining trainen en spelen we daar ook onze thuiswedstrijden Lekker warm in de zaal als het winter is. Ben jij als enthousiast geworden kom dan gerust langs. Ben je wat jonger geen probleem want we hebben ook een F team en die hebben trainen van dezelfde trainers op dezelfde dag en tijd en dat is ook VET leuk Wij zien jullie hopelijk snel, groetjes Jildou, Britt, Marije, Ryanne en Sjikke.


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


Beste inwoners van De Himrik en omstreken, Ook dit jaar organiseert de oudervereniging van OBS de Bôge het Sint Maartenfeest. Op dinsdagavond 11 november 2014 komen de kinderen weer bij u langs. Alle deelnemende kinderen in de basisschoolleeftijd worden verdeeld in groepjes. De jongste kinderen lopen met hun lampion in de straten bij De Bining. De kinderen van groep 3 lopen de Andryssingel en Ikesingel. De kinderen vanaf groep 4 mogen zelf een route uitkiezen. Eén groep aan deur De routes zijn verdeeld in een cirkel rond De Himrik. U krijgt dus als inwoner van dit gebied één groep van de deelnemende kinderen aan de deur. Wat de kinderen bij u aan de deur krijgen, geven zij na afloop van de tocht, bij De Bining, aan de organisatie. TIP: verpakt snoep is hygiënischer! Alles wordt verdeeld en voor ieder kind wordt een tas met lekkers voor mee naar huis gemaakt. Tijdens het verdelen kijken de kinderen een film in de sportzaal. Deze film wordt bekostigd van het geld wat de kinderen hebben ingezameld tijdens de lampionnentocht. Het resterende geld is voor het Hemriker zwembad.

Beste kinderen, Woon jij in De Himrik of aan een route waar wij lopen? En ga jij naar een andere basisschool dan De Bôge? Dan kun je toch meedoen aan het Hemriker Sint Maartenfeest. Ook je ouders kunnen met een groepje meelopen. Als je mee wilt doen, kun je dit telefonisch of per mail doorgeven aan: Oudervereniging De Bôge Anje de Jong 0516-471460 of 06-46172360 en alwin.de.jong@hetnet.nl Maar let op: doe dit voor 31 oktober 2014.


Geschiedenis - 71 jaar geleden. Het onderstaande bericht is gevonden tijdens een verhuizing van iemand naar een zorgcentrum midden in het land. Het is opgestuurd naar de kerkenraad van Lippenhuizen – Hemrik. Het leek me interessant voor ouderen maar ook voor geïnteresseerde jongeren dit artikel in “Doarpsrounte” te plaatsen. Jan Quarré.


Algemene ledenvergadering E.M.M. De algemene ledenvergadering van de Vereniging voor School- en Volksfeesten “Eendracht Maakt Macht”, is gepland op woensdag 5 november a.s., om 20:00 uur in De Bining. Hierbij nodigen wij alle leden uit om daarbij aanwezig te zijn. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: Agenda ledenvergadering E.M.M., 5 november 2014: 1) Opening 2) Mededelingen en ingekomen stukken 3) Notulen 30 oktober 2013 (liggen vooraf ter inzage) 4) Financiën  Verslag penningmeester  Verslag kascommissie  Sponsorcommissie 5) Bestuur  Aftredend en niet herkiesbaar: Olke Dijksma  Voorstel nieuw lid: Stefan Brouwer  Aftredend en niet herkiesbaar: Rene Dikkens  Voorstel nieuw lid: N.n.b. 6) Voorbereiding 2015 7) Begroting 2015 8) Rondvraag 9) Sluiting **********************************************************************************

Nieuws en Oproep van de Harmonie! Hallo, Jammer genoeg hebben we het Hemrivisie Festival moeten afblazen wegens gebrek aan deelname. Vorig jaar nog een groot succes, dus hier hadden we niet op gerekend. Sneu voor diegene die zich wel opgegeven hadden. Volgend jaar in de herkansing dan maar! We zijn begonnen met de voorbereidingen voor de voorstelling van zaterdag 14 maart 2015! In grote lijnen is bekend wat we gaan doen. Er worden 3 korte voorstellingen opgevoerd. 1. Jongere jeugd van 1e klas VO tot ongeveer 15 jaar, begeleiding van Greetje Wever. 2. Oudere jeugd van 15 tot ongeveer 20 jaar, begeleiding Gerwin de Vries 3. 'Volwassenen' stuk, begeleiding Appie van der Veen. Bij de algemene vergadering hebben zich al wat spelers opgegeven. Maar we zijn nog niet compleet! We zoeken nog: Jeugd van 1e klas VO tot ongeveer 15 jaar! Steekwoorden: kennismaken met toneel, improvisatie en vooral gezelligheid! Dus zelf meedenken aan de invulling van je rol, absoluut geen ervaring nodig. Op vrijdag 7 november een keer bij elkaar komen om alles door te spreken en dan vanaf januari iedere vrijdag repeteren. Iedereen die zich opgeeft kan meedoen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Jeugd van 15 tot ongeveer 20 jaar! Improvisatie op basis van een bestaand stuk (Twa). Ook niet noodzakelijk ervaring vereist. 1e Bijeenkomst ook op vrijdag 7 november. Dan vanaf januari vol aan de bak. 2 'jeugdige' types voor het volwassentoneel. Een jongen en een meisje. Uitvoering van een bestaand stuk. 1e bijeenkomst woensdag 5 november. Repetities op woensdagavond. Geef je op bij Tineke of zegt het voort. k.friso@hetnet.nl of 06-51786595.


Huifkarritten voor kinderfeestjes www.sjezel.nl Coralinde van Boven

06-21286543

drukkerij

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Volleybal verslag Benthe. Ja hoor het volleybalseizoen is weer begonnen! De eerste wedstrijd zit erop. Nadat onze coach Jan de shirts was vergeten en we even moesten wachten, gingen we van start. Het was spannend want dit seizoen zijn we met een nieuw systeem gaan spelen waarbij je zowel achterin als voorin draait. Het hele team vond het wel spannend om gelijk in de eerste wedstrijd met dit systeem te spelen. We moesten tegen Wolvega spelen. Het was in de eerste set even rommelig want niet iedereen wist precies waar ze moesten staan. Na een paar mooie rally’s werd het toch spannend maar wonnen we met 24-26. In de 2e set was ik uit en mocht ik het team aanmoedigen en toekijken. Eerst was het weer de boel een beetje uitvogelen en oefen maar het ging steeds beter en haalden een achterstand in en wonnen de set toch met 24-26 wederom erg spannend! We hadden dus de wedstrijd al gewonnen! De 3e set ging wat minder het ging niet slecht, maar niet zoals we de 1e en 2e set hadden gespeeld. Dat was een beetje jammer we verloren de set met 25-19. Toch was het hele team wel tevreden over de wedstrijd. Na de wedstrijd hebben we nog gezellig nagezeten en de wedstrijd besproken. Een erg leuk begin van het seizoen! __________________________________________________________________________________ Volleybal verslag 4 oktober De tweede wedstrijd was een erg spannende. We moesten tegen VC Joure, een team waar we al vaak tegen hebben gespeeld en waar we erg gewaagd aan zijn. Iedereen had er zin in. We gingen met z’n allen op de fiets naar Gorredijk. We begonnen al vroeg om 18:30. De eerste set wonnen we! We speelden goed en het liep lekker. We waren echt erg tevreden over de eerste set. We hadden nu al zin in de 2e set. Vol goede moed begonnen we aan de 2e set die voor mijn gevoel ook erg goed ging. Maar helaas verloren we deze net. Een beetje teleurgesteld gingen we de 3e set in en hoopte echt deze te winnen. Het liep niet lekker de 3e set. We deden ons best maar het lukte niet. Het spel ging niet helemaal zoals we wilden en daar baalden we van. Maar volgende wedstrijd staat al weer op de agenda voor 17 oktober! We gaan er dan weer tegen aan en hopen dan wel te winnen! Benthe **********************************************************************************

Zeer geachte patiënt, In de periode van het ziekbed tot aan het overlijden van mijn lieve Saskia maar vooral erna ben ik overstelpt met lieve reacties en steunbetuigingen van u allen. Ik ben u daar zeer dankbaar voor! Het heeft mij naast uw steun ook veel kracht gegeven om een start te maken dit verlies te verwerken en ook weer vooruit te kijken. Vanaf 1 oktober zal ik weer op regelmatige basis spreekuur houden op de praktijk. Als uw huisarts kan ik u het beste helpen door mij uw klachten en problemen te vertellen, u kunt mij het beste helpen door tijdens het spreekuur niet te vragen naar mijn gemoedstoestand, hoe vriendelijk ook bedoeld! Ik hoop u allen weer snel te zien op de praktijk of daarbuiten. Nogmaals mijn grote dank voor alle liefdevolle reacties, Falk Lewin.


GRIEPVACCINATIE Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de ‘griepprik’. Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik? Doel van de griepprik is om de ‘echte’ griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar verandert het influenza virus een beetje en de samenstelling van het griepvaccin wordt hierop aangepast. U komt in aanmerking voor de griepprik indien u(w):  60 jaar of ouder bent  lijdt aan een hart- of vaatziekte  lijdt aan een longziekte  lijdt aan suikerziekte  nierpatiënt bent  afweer is verlaagd door een bepaalde ziekte of bepaalde soorten medicatie Hierbij worden patiënten die in aanmerking komen uitgenodigd om op de huisartsenpraktijk langs te komen voor de vaccinatie op: dinsdag 28 oktober tussen 17.00 uur – 19.00 uur Op deze avond graag melden aan de balie i.v.m. registratie. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging indien u in aanmerking komt voor de griepvaccinatie. Bij twijfel of vragen kunt u gerust met onze huisarts(en) of onze assistentes overleggen. ********************************************************************************** Herfstvakantie: Onze huisartsenpraktijk is i.v.m. vakantie gesloten van: Maandag 13 oktober t/m zondag 19 oktober Denkt u eraan uw herhaalrecept voor uw medicijnen tijdig te bestellen! Voor medicijnen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot maandag 20 oktober kunt u tijdens werkdagen van 8.00 uur - 17.00 uur terecht bij: Huisartsenpraktijk Bakkeveen Weverswal 6 9243 JL Bakkeveen - Tel: 0516 - 54 13 50 - Spoedlijn: 0516 - 54 14 65 Voor spoedgevallen in het weekend en op werkdagen tussen 17.00 - 8.00 uur die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten belt u met: Dokterswacht Friesland tel: 0900 - 112 7 112 Bij levensbedreigende situaties belt u: 112 Op maandag 20 oktober is onze praktijk weer geopend. ********************************************************************************** LSP: Het LSP (Landelijk Schakel Punt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Toestemming Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan geeft uw huisarts en/of apotheek door aan het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Andere zorgverleners kunnen dan uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Enige tijd geleden heeft u van ons een schrijven hierover ontvangen met een LSP formulier. We hebben dit formulier nog niet van alle patiënten ingevuld retour ontvangen. Indien u dit formulier nog niet heeft ingevuld, vragen we u dit z.s.m. ingevuld af te geven. Ook als u geen toestemming wilt geven, verzoeken wij u dit aan te geven op het formulier. Indien u niet meer beschikt over het formulier, mailen we u dit graag. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie of invullen tijdens de griepvaccinatie op 28 oktober a.s. U kunt altijd uw toestemming weer intrekken, in uw dossier zal dit dan direct vermeld worden. Op de website van de Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl) kunt u meer informatie en antwoorden vinden op veel gestelde vragen. Uiteraard kunt u ook bij de dokter of assistente terecht voor uw vragen.


22e Hemrivent 25 oktober 2014 de klok terug!!! Op vele verzoek, van jong en oud, hebben we het eindelijk kunnen regelen

We got them live on stage:

SOS "de" ABBA coverband Sluit uw ogen en u hoort ABBA. SOS benadert het geluid van ABBA tot in de perfectie. Dit maakt SOS de beste ABBA tributebands van Nederland. Zes muzikanten die zich 2 uur lang in het zweet werken om er samen met u een geweldig feest van te maken, het feest der herkenning wel te verstaan! Meezingen op klassiekers als, Mama Mia, Waterloo, Voulez Vous of SOS. Allemaal komen ze voorbij. Laat u voor een avond meeslepen naar de dansvloer met de alom bekende klanken van ABBA. Want durf er maar voor uit te komen "stiekem vinden we ABBA allemaal geweldig." Voor het optreden van ABBA zullen we het podium afstaan aan de deelnemers van het Lokaal Kabaal. We hopen u te kunnen trakteren op lokaal talent. De deelnemers mogen maximaal 5 minuten hun performance laten zien. Deelnemers kunnen zich tot 20 oktober melden via info@hemrivent.nl. Wij hopen u te zien op 25 oktober !

Plaats: Datum: Zaal open: Entree prijs:

De Bining, Hemrik 25 oktober 2014 20.30 voorverkoop: € 12,50 aan de zaal: € 15,00

Voorverkoop adressen: Visser ’s Diervoeders Hemrik, Bouwker H. Hamstra Gorredijk, Cafetaria Tia Jubbega, Spar Wijnjewoude, PC Hemrik, info@Hemrivent.nl


Geef je op voor de Kerstmusical Lippenhuizen/Hemrik! Jongens en meiden van Hemrik en Lippenhuizen opgelet! Zit jij in groep 3 t/m 8 van de basisschool en houd je van zingen en/of toneelspelen? Geef je dan op voor de kerstmusical ’Het mooiste geschenk’. We hebben inmiddels zo’n 15 aanmeldingen voor het Sterrenkoor en/of toneelgroep, maar er kunnen meer kinderen bij! Je kunt je nog tot vrijdag 17 oktober opgeven. Op zaterdagavond 20 december 2014 voer je de musical op in de Piterkerk in Lippenhuizen. De musical Het mooiste geschenk is een ontroerend mooi kerstspel dat ons voert naar het Verre Oosten. Koning Balthasar ziet op een dag een héél bijzondere ster. De koning van de vrede is geboren. Nog diezelfde dag vertrekt hij om de nieuwe koning te begroeten. Hij neemt drie geschenken mee: een bal, een boek en zijn hond Pluto. Uit medelijden geeft hij onderweg al zijn geschenken weg en komt dus met lege handen aan… De eerste gezamenlijke repetitie is op: vrijdag 24 oktober: 16.30-17.15 uur Daarna delen we de groep op in een Sterrenkoor en toneelgroep en zijn de repetitiedata als volgt: Vrijdag 31 oktober: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Vrijdag 7 november: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Vrijdag 14 november: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Vrijdag 21 november: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Vrijdag 28 november: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Vrijdag 12 december: 15.45-16.30 uur (toneel), 16.30-17.15 uur (koor) Generale repetitie (gezamenlijk): vrijdag 19 december 15.45 uur Uitvoering: zaterdag 20 december 15.30 uur (1ste voorstelling) en 19.00 uur (2de voorstelling) (optie 3de voorstelling vrijdag 19 december 19.00 uur). De repetities vinden plaats in de consistorie, een klein gebouwtje tegenover de kerk in Lippenhuizen. Zin in? Lijkt het je leuk om mee te zingen in het Sterrenkoor of een rol te spelen in de musical? Geef je dan voor uiterlijk 17 oktober op bij Anje de Jong (e-mail alwin.de.jong@hetnet.nl of tel. 0516-471460) of bij juf Ria IJbema van basisschool De Flecht in Lippenhuizen (via school). De kerstmusical Het mooiste geschenk is een initiatief van de activiteitencommissie Piterkerk. Organisatie: Anje de Jong, Ria IJbema, Kees Roeleveld en Doete Cnossen. MAAK DE MOOISTE KERSTBAL EN WIN EEN VIP-ARRANGEMENT Met 2 personen naar kerstmusical Het mooiste geschenk De kerstboom in de Piterkerk in Lippenhuizen gaat dit jaar schitteren als nooit tevoren. We nodigen namelijk iedereen uit mee te doen met de wedstrijd ‘Maak de mooiste kerstbal’. Alle kerstballen krijgen in december een plekje in de kerstboom in de kerk. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. Diegene met de meest aansprekende kerstbal wint een VIP-arrangement: met 2 personen naar kerstmusical ‘Het mooiste geschenk’ op zaterdag 20 december 2014 in de Piterkerk in Lippenhuizen. Wees creatief! Brei, haak of versier de kerstbal met zelfgekozen materialen, het mag allemaal. Zorg er wel voor dat de bal in de boom kan worden opgehangen. Om mee te dingen naar de prijs, lever je je zelfgemaakte kerstbal uiterlijk vrijdag 12 december 2014 in bij Doete Cnossen aan de Tjalling Harkeswei 7 in Lippenhuizen (bij afwezigheid aan de deurknop hangen). Voorzie de bal met je naam, adres en telefoonnummer. De winnaar krijgt op op maandag 15 december persoonlijk bericht en wordt bekendgemaakt via de website www.piterkerklippenhuizen.nl. Tip 1: er staan veel gratis kerstbalpatronen op internet. Tip 2: maak van de wedstrijd een gezellige vriendinnen- of buurtactiviteit. Vragen? Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de kerstballenwedstrijd? Bel of mail dan met Doete Cnossen, tel. 0513-463344, cnossen123@hetnet.nl.


Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Uw adres voor: Sanitair ~ Verwarming ~ Riolering ~ Gas ~ Water ~ Elektra Dakbedekking ~ Dakgoten ~ Zinken en Koperen daken Binnenwei 47, Hemrik Tel.: 06 - 51 09 76 78


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.