__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Bankrek.nr. 373704763 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Kerkdiensten In memoriam – Meester Fokkema Afscheidsinterview Harry Geertsma Nieuws van de SVH ` WWMD en Kelderke Nieuws v.d. Harmonie en de Witte kerk Even voorstellen Storm in Hemrik Nieuws van het Zwembad Nieuws van psz Hummelmande

Maand

Praatje bij voorplaatje. Opfriscursus reddend zwemmers. Zwembad Hemrik Foto: Teije Marra. Website: dehimrik.nl Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Okt. 2013 Nov. 2013 Dec. 2013 Jan. 2014 Febr. 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2013 Juni 2013

Wanneer

Inleveren kopie

Rapen en nieten (08.30 Multiruimte van de Bining) Zaterdag 12 okt Maandag 7 okt Woensdag 9 okt Zaterdag 16 nov. Maandag 11 nov. Woensdag 13 nov. Zaterdag 14 dec. Maandag 9 dec. Woensdag 11 dec. Zaterdag 11 jan. Maandag 6 jan. Woensdag 8 jan. Zaterdag 15 feb Maandag 10 febr Woensdag 12 feb Zaterdag 15 mrt Maandag 10 mrt Woensdag 12 mrt Zaterdag 12 april Maandag 7 april Woensdag 9 april Zaterdag 17 mei Maandag 12 mei Woensdag 10 mei Zaterdag 14 juni Maandag 9 juni Woensdag 11 juni

Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11. VOORWOORD.


Beste dorpsgenoten. Wat een zomer, wat een storm, wat een weertje, wat een rust, wat een ….. Iedereen die de afgelopen maanden in Hemrik was kan dit beamen. Gebeurt er een keer wat, zit je in Wales. Gelukkig zijn tegenwoordig de communicatiekanalen dusdanig kort dat het nieuws snel rondgaat. In ons geval betekende dat dat er een SMSje uit Vietnam kwam met de melding dat er een storm over Hemrik was getrokken en dat er iets ergs in Lippenhuizen bij Arie Jonkman was gebeurd. Toen wij thuiskwamen, was een deel van de rommel al opgeruimd, maar het geluid van kettingzagen heeft nog wel een poos geklonken. Er zijn vast mensen die het houthok goed gevuld hebben. De kerk heeft geen schade opgelopen, op het kerkhof heeft men nog lang werk gehad om alles weer op orde te krijgen, want er was wel de nodige schade aan de bomen. Vanaf april is het meestal een poos vrij rustig in de Witte Kerk. Er wordt dan wel druk gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw seizoen, maar in de kerk zelf is het dan even wat kalmer. Maar vanaf oktober bruist het weer van de activiteiten. Op 2 oktober heeft Paul de aftrap, want die gaat voor de jeugd van de basisschool activiteiten bedenken die te maken hebben met de start van de kinderboekenweek. Er staat nog een concert gepland en vanaf eind oktober is de kerk weer omgebouwd tot galerie en kunstverkooptentoonstelling. Van januari tot eind maart/ begin april is er bijna wekelijks iets te doen in de kerk. Binnenkort ligt bij alle inwoners van Hemrik het volledig programma in de bus. Verder komen er weer interessante sprekers in het filosofisch – literaire café . Het is dit jaar voor de zevende keer dat er een ART Super wordt ingericht, in totaal wordt het de tiende keer dat er een ART Super plaatsvindt, maar de eerste jaren vond deze activiteit plaats in Opwierde (bij Delfzijl). Er zal dit jaar werk te zien en te koop zijn van 57 kunstenaars. Mevrouw Ravestein, burgemeester van de gemeente Opsterland, zal op zaterdag 26 oktober de officiële openingshandeling verrichten. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten. Verder hebben we weer geprobeerd een afwisselend, gevarieerd en boeiend programma samen te stelen voor de zondagmiddagen (een enkele keer op zaterdagavond). Er is klassieke muziek, er komen Fryske artiesten, er staan koren op het programma. Voor het volledige programma verwijzen we naar het boekje en/of de website. Binnenkort gaat onze nieuwe website de lucht in, onze oude website kreeg last van ouderdomskwalen. Wij hopen dat iedereen binnenkort een kijkje gaat nemen op:www.wittekerkhemrik.nl Goed, het wordt hopelijk een druk seizoen, er is voor elk wat wils, de toegangsprijs is zo laag mogelijk gehouden. Het zou mooi zijn als we veel inwoners uit Hemrik dit seizoen zouden mogen begroeten in de Witte Kerk. Door uw komst steunt u de mensen die hun best doen om de exploitatie en het onderhoud van de Kerk bijeen te brengen. De Witte Kerk nodigt iedereen van harte uit om een keer langs te komen.


Op zaterdag 31 augustus is een aantal mensen afgereisd naar Sneek, want daar vond de crematieplechtigheid plaats van de heer Johannes Fokkema. Meester Fokkema was jarenlang hoofdmeester van de Openbare basisschool, na zijn pensionering heeft hij, als voorzitter, een hele belangrijke rol gespeeld bij de restauratie en renovatie van de Witte Kerk. Mede dankzij zijn inzet en volharding kon in 2000 de kerk worden gekocht en twee jaar later als een pareltje in Hemrik aan een nieuw leven beginnen. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe in deze moeilijke tijd. Hartelijke groeten, Jelke van der Velde Voorzitter Stichting beheer en behoud Witte Kerk. **********************************************************************************

Activiteiten in Kirtan In september start Kirtan weer met verschillende activiteiten. Zo zijn er Yoga groepen op maandag van 18.30-19.45 uur (beginners) en van 20.00-21.15 uur (gevorderden). Er is ook een groep op dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur voor zowel beginners als gevorderden. Het gaat bij deze lessen om verbinding met en aandacht voor je lichaam, zodat je spanningen kunt loslaten. Op woensdag van 9.00-10.15 uur is er YinYoga, dit is een meer meditatieve vorm van Yoga, waarbij de nadruk ligt op aandacht en zonder oordeel ”zien” wat er in je lichaam en geest omgaat. Dinsdag 24 september is er om 20.00 uur een informatie avond over meditatie en hoe dat een kracht kan zijn voor een gelukkiger leven “.Op woensdag avond 25 september van 18.30-19.30 uur is er een open les ChiGong, “ vital energy practice” , dit is een serie van 9 oefeningen die simpel en zacht zijn. Ze zijn bedoeld om je energie op peil te houden. Op diezelfde woensdag avond start er om 19.45 uur de meditatie van liefdevolle vriendelijkheid. Bij alle activiteiten is het mogelijk om eerst vrijblijvend een les mee te maken, daarna kun je beslissen of je verder wilt deelnemen. Op www.kirtan.nl is meer informatie te vinden. Je kunt ook mailen op info@kirtan.nl voor vragen. Het adres van Kirtan is: Tj.Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp, Wijnjewoude op de grens met Hemrik.

*************************************************************************** Hallo, Met trots wil ik jullie laten weten dat op 7 juni 2013 mijn gedichtenbundel: “Niemand mag MIJ zien”, is uitgekomen. Met vriendelijke groet, Mariska Dootjes. Niemand mag MIJ zien toont veel emoties: blije, verdrietige, maar ook strijdlustige emoties voeren in deze bundel de boventoon. Door de veelzijdigheid aan thema’s zul je herkenning vinden of misschien zelfs troost kunnen putten uit sommige gedichten. Mijn hart bonst wanneer je met die twinkelende ogen in de mijne kijkt. Jij bent fantastisch, jij hebt mijn leven zo verrijkt.


AGENDA. Dag Datum Tijd Wat is er te beleven Woensdag 11-09 19.30 Algemene vergadering Harmonie-Bining Vrijdag 13-09 19.00 Stratenvolleybal Woensdag 18-09 07.30 Oud papier Buitenroute Zaterdag 21-09 07.30 Hemrivisie Festival Woensdag 25-09 07.30 Oud papier Poasen Woensdag 02-10 14.00 Ouderensoos Maandag 07-10 07.30 Oud papier Binnenroute Woensdag 09-10 20.00 Vergadering omtinkers Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. **********************************************************************************

Thuiswedstrijden volleybal. 27-9-2013 27-9-2013 18-10-2013 18-10-2013

19.15 20.15 19.15 20.15

HVC 2 HVC 1 HVC 2 HVC 1

SDO 2 (xa) Wordt Kwiek 2 AVC '69 8 Sparta 2

J de BOER J STAAL J de BOER W STOKER

Viswedstrijd van HSV “It Stikelbearske”. HERENWEDSTRIJD 15-sep VAN HARINXMAKANAAL DEINUM 06.00 11.00 29-sep Opsterl.compfeart Trambrug WIJNJEWOUDE 06.45 11.30 ROOFVISWEDSTRIJD. 6 okt Opsterl.comp.feart Trambrug) Wijnjewoude 08.00 - 11.00 Als je te laat dreigt te komen, bel dan met de wedstrijdleider. *********************************************************************************

Grote clubactie. Het is weer bijna zover, drumband en HVC komen binnenkort weer bij u langs met de grote clubloten. Wij hopen dat u de loten weer van ons wilt kopen. *********************************************************************************

BURGERLIJKE STAND. Geboren: 21 augustus 2013, Femke Dijkstra, dochter van Doetsje en Hylke Dijkstra, Binnenwei 31 Hemrik Overleden: 26 augustus 2013, Johannes Fokkema, 84 jaar, gehuwd met Ali de Boer, Emmastraat 46, 8601 GL Sneek. Jubileum: 5 september 2013, Wiebe en Anneke Bruinsma, 50 jaar getrouwd, Weinterp 84, 9241 HG Wijnjewoude. *********************************************************************************


STAGE PEUTERSPEELZAAL DE HUMMELMANDE. Ik ben Anouk de Boer, ik ben 16 jaar en ik woon in Hemrik. Vanaf maart 2012 tot februari 2013 heb ik stage gelopen bij de peuterspeelzaal. Ik vond dit erg leuk! Ik heb veel geleerd en heb genoten van de kinderen. Mijn examen opdracht heb ik ook op de peuterspeelzaal gedaan, Mariet mocht een opdracht bedenken en twee leraren van school kwamen mij beoordelen. Dit ging erg goed. Ik ben ondertussen geslaagd en doe volgend jaar de opleiding Zorg en Welzijn In Drachten. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke tijd die ik op de psz heb gehad!! Groetjes Anouk P.S: Als u nog eens oppas nodig heeft mag u mij gerust bellen op dit nummer: 0516-471225 *********************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE PROT. GEMEENTE LIPPENHUIZEN/HEMRIK. 15 sep 22 sep 29 sep 06 okt 13 okt 20 okt 27 okt

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. A.J. Jonker Dhr. J. Koerts Ds. A.J. Jonker Regionale Kerkendag Ds. A. Wouda Ds. A.J. Jonker Ds. C. Nieboer

Lippenhuizen m.m.v. kerkkoor Langezwaag Hemrik De Skâns Gorredijk Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag

***************************************************************************

KERKDIENSTEN VAN DE GEREF.KERK WIJNJEWOUDE – HEMRIK Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230 Te huur Achter het Ger.kerkje aan de Binnenwei 8 is de ontmoetingsruimte it Ùtsicht Deze ruimte is ook te huur voor bv vergaderingen of bijeenkomsten. Er is een keukentje met toebehoren aanwezig. Afspraak maken of info opvragen bij dhr.R de Boer uit Lippenhuizen. Tel : 0513-465282 of email : r-m-deboer@home.nl DIENSTEN Zondag 15 sept

9.30 uur

Zondagmiddag

13.45 uur

Zondag 22 sept Zondag 29 sept Zondag 6 okt

9.30 uur 9.30 uur 9.30 uur

Startzondag!! Thema : Met hart en ziel geloven ds. E.J. vd Brink en m.m.v. Combo Wyn ds. G. Timmer uit Damwoude Dienst in Herv.Kerk Weinterp ds.W.Hordijk uit ’s-Gravendeel ds.J.G.Arendsman uit Drachten Kerk en Israël Zondag Ds. T. Wever , Nijeholtpade m.m.v. Samoosara Lippenhuizen

***************************************************************************

Nieuws van de Ouderensoos Op 2 oktober komt O. Jongbloed langs. Hij bespeeld diverse instrumenten en vertoond oude filmbeelden. Alle soosmiddagen zijn in de Bining. Wie vervoer nodig heeft kan zich in verbinding stellen met: Fokje Nijboer – 471576 Janke Oldenburger – 471298 Boukje de Boer- 471242


In memoriam: Johannes Fokkema.

Op 26 augustus jl. is Johannes Fokkema op 84-jarige leeftijd in Sneek overleden. Hij is 22 jaar hoofd der school geweest van de Bôge in Hemrik. Ik heb 15 jaar lang met hem samengewerkt en we zaten meestal op één lijn. Hij probeerde uit de kinderen te halen wat er in zat en soms moest dat wel eens na of voor schooltijd! Ik weet nog goed, dat mijn proefles een muziekles was. We hebben samen veel muzikale ideeën uitgewisseld en één daarvan was dat kinderen moesten spelen op een instrument. Tot op de dag van vandaag wordt dat in Opsterland nog steeds gedaan. Hij was ook een groot voorvechter van tekenen en drama in het basisonderwijs. Bij het Onderwijskundig Adviesbureau ontstond mede door zijn toedoen een complete club consulenten voor drama, dans, gymnastiek, tekenen en handvaardigheid. Na zijn afscheid van school heb ik met hem samengewerkt in het Stichtingsbestuur van de Witte Kerk om deze te restaureren. Hij was de voorzitter en deed ook veel schrijfwerk. Zijn grootste verdienste was zaken in goede banen te leiden. Hij heeft daar menig uurtje aan besteed, maar het resultaat van een prachtig gerestaureerde kerk mag er zijn. Hij heeft op verzoek van Plaatselijk Belang nog een boekwerk gemaakt over Hemrik in oorlogstijd met alle bijzonderheden die hier speelden. Reunie 5 november 2011.

Hoewel Johannes en Ali al een poos uit Hemrik waren vertrokken, waren er toch nog veel Hemrikers bij de crematieplechtigheid in Sneek aanwezig. Hieruit bleek wel de grote waardering voor meester Fokkema voor zijn inzet in het dorp Hemrik. Harry Geertsma.


AFSCHEID VAN HARRY GEERTSMA, ONDERWIJZER IN HART EN NIEREN Wie heeft er in Hemrik geen les van hem gehad? Ruim veertig jaar stond meester Harry Geertsma aan de openbare basisschool De Bôge. Op donderdag 4 juli j.l. namen kinderen, collega’s, ouders, oud-leerlingen en dorpsbewoners in De Bining afscheid van Harry. Zijn afscheid mocht van hem niet teveel ‘gesoademiter’ met zich meebrengen. Daar heeft iedereen zich keurig aan gehouden.’

V.l.n.r. Harry Geertsma, Marijke Bijma-Dolstra en Johannes Fokkema. Harry groeide op in Jubbega. Na het behalen van zijn diploma aan de kweekschool, vervulde hij zijn militaire dienstplicht. In die periode trouwde hij met onderwijzeres Ans. ‘De dienstplicht was anderhalf jaar. Sinds ik weg ben bij het leger, is er nooit meer een oorlog geweest’, grapt Harry met de welbekende grijns op zijn gezicht. Hij solliciteerde naar de basisschool in Hemrik, waar een baantje vrij kwam als onderwijzer voor de klassen 3 en 4. ‘De Bôge had toen zes klassen, meester Johannes Fokkema stond voor klas 5 en 6 en juf Hiltsje Gorter deed de eerste twee klassen.’ Het huis aan de Manege, gebouwd door de plaatselijke aannemer Sietse de Boer, werd het paar aangeboden als lokkertje. ‘Het leek Ans en mij wel wat. Ans gaf haar baan op en we verhuisden naar Hemrik.’ Twee jaar na Harry’s aanstelling nam het aantal kinderen op De Bôge verontrustend af. ‘Fokkema en ik haalden toen een truc uit. Wij waren de eerste basisschool in Fryslân die de kleuters bij de bassisschool betrokken waardoor we op papier meer leerlingen kregen. Zo konden we met drie leerkrachten aan school blijven staan.’


Schoolorkest Harry en Fokkema hadden aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. ‘We vonden allebei taal en rekenen belangrijke vakken, maar andere zaken zoals muziekonderwijs ook. Ik vind dat kinderen in hun basisschooltijd overal kennis mee moeten maken. Daarna kunnen ze een weloverwogen keuze maken. Samen met het onderwijskundig adviesbureau hebben we ervoor gezorgd dat alle lagere scholen in de gemeente cultuuronderwijs kregen. Dat er een consulent drama, een consulent tekenen en een consulent muziek langs de scholen reisden. We hebben ons nooit afgevraagd waar het geld vandaan moest komen. Bij de gemeente is vaak altijd nog wel een geldpotje voor zoiets te vinden.’ De oprichting van een eigen schoolorkest was voor Harry een zinvolle aanvulling op De Bôge. ‘Door muziek met elkaar te maken, word je een completer mens. Kinderen leren goed naar elkaar te luisteren, meer dingen tegelijkertijd te doen en zich gedisciplineerd te gedragen.’ Diep dal Na het vertrek van meester Fokkema ging Harry lesgeven aan de hoogste klassen. In die periode raakte het openbare basisonderwijs in Opsterland, onder bestuur van burgemeester en wethouders, in een diep dal. De scholen werden geleid door een regiodirectie en later een interim-directie. Harry: ‘We kregen één directeur op 2 scholen. Het kwam niet goed. De directie vloog van de ene school naar de andere school en stuurde beide scholen niet goed aan. De inspectie kwam bij ons langs en constateerde dat het op de kop verkeerd kwam. Dat raakt je als onderwijzer in het hart. Maar we stonden als school met de rug tegen de muur. We hadden niet de macht om het te veranderen.’ In 2004 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Opsterland ernstig tekortschoot. In 2008 is het bestuur van het openbaar basisonderwijs overgedragen aan de zelfstandige stichting PRIMO-Opsterland. Voor de Bôge moest een nieuwe directeur komen, maar in deze functie had Harry in eerste instantie geen trek. ‘Voor de klas staan, vond ik veel mooier.’ Toch vond het hele team dat Harry hun nieuwe directeur moest worden. ‘Ik heb er lang over nagedacht, maar wilde het uiteindelijk wel doen, onder voorwaarde, dat ik over twee jaar terug kon keren als meester. Gelukkig stond ik ook in mijn directeursjaren af en toe voor de klas, als ik een collega moest vervangen of als invulling van ADV-uren.’ Verbeteringen De laatste jaren zijn er bij De Bôge veel verbeteringen doorgevoerd. ‘Zes jaar geleden werkte iedereen nog op zijn of haar eigen eilandje en deed wat hij of zij goed dunkte. Er is nu een team dat overlegt met elkaar. Met elkaar hebben we een nieuwe onderwijsmethode door de hele school gevoerd. We overleggen op welke onderdelen extra aandacht moet komen en bijscholing.’ Harry laat, vindt hij zelf een ‘hartstikke leuk team’ achter. ‘Er staan goede mensen voor de klas. We doen ons uiterste best om uit de kinderen te halen wat erin zit. Het is alleen jammer dat de inspectie alleen let op de, met rekenen, taal en lezen behaalde resultaten en op het niveau van de uitstroom. Het is volgens mij niet zo dat je een betere leerling bent als je naar VWO gaat. Via het VMBO en het MBO kun je ook electromonteur worden.’ Gedrag kinderen Harry is trots op het feit hoe op De Bôge de grotere kinderen op de kleintjes passen. ‘De kinderen zijn in veertig jaar tijd natuurlijk veranderd, maar dat ligt ook aan de aanpak van de ouders. Vroeger had je geen tweeverdieners; dan was er altijd één ouder thuis. Kinderen missen vaak de warmte van een nest. Dat merk je aan het gedrag van een kind. Dit levert extra druk op voor de leerkrachten, die een kind vaker moeten corrigeren. De school krijgt vaak de schuld van pestgedrag van een kind, terwijl de problemen in eerste instantie thuis liggen.’


Het directeursstokje heeft Harry overgedragen aan Sylvia Bron uit Gorredijk. Harry verwacht dat het leerlingenaantal de eerstkomende tien jaar rond de 80 blijft. Hij is het niet eens met het advies van de PO-raad, die het plan heeft om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. ‘Dit plan is teveel voor de steden bedacht. Wel moet je je als plattelandsschool voortdurend afvragen of je alle kinderen voldoende individuele aandacht kunt blijven geven. Lesgeven aan een klas met drie verschillende groepen is heel moeilijk.’ Sluiting christelijke school De andere basisschool in Hemrik, de christelijke basisschool Rehoboth sloot in 2007 de deuren. Harry: ‘Toen ik hier kwam te werken, vond ik het eerlijk gezegd maar onnozel. Twee basisscholen in zo’n klein dorp. We hebben in drie serieuze vergaderingen geprobeerd de scholen bij elkaar in een nieuw te bouwen multifunctioneel centrum te krijgen, maar de christelijke school wilde telkens zelfstandig blijven. Natuurlijk hoopte ik, toen de school dichtging, dat alle kinderen op onze school zouden komen.’ Van de 25 kinderen zijn uiteindelijk elf kinderen op De Bôge gekomen, 10 kinderen zijn naar scholen in Wijnjewoude en Gorredijk gegaan en vier naar het vervolgonderwijs. ‘Ik heb me erover verbaasd hoe goed deze kinderen zich op onze school aanpasten en hoe makkelijk ze werden opgenomen door hun leeftijdsgenootjes.’ Nieuw schoolgebouw Twee jaar geleden namen de kinderen van De Bôge afscheid van het oude schoolgebouw aan de Binnenwei. Een bonte stoet van kinderen, die hun eigen stoel en de inhoud van hun vakjes meenamen, trok naar het nieuwe onderkomen bij De Bining. Harry zat in de bouwcommissie van het nieuwe multifunctionele centrum. Hij had veel invloed op het ontwerp van de architect. Hij maakte zich sterk voor een teamkamer met uitzicht op het plein, een directeurskamer voorin het gebouw, bergingshokken vlakbij de lokalen, kleuterwc’s met lage deuren zodat de juf kan zien wie erin zat, en een leerplein in de centrale hal waar alle groepen gebruik van kunnen maken. Vanaf dag één voelde Harry zich thuis in de nieuwe school. ‘Ik ben nog nooit de verkeerde kant op gefietst, terwijl ik dit wel had gedacht.’ Met de nieuwe bestemming voor de oude school, ’t Hem Stee, begeleid wonen is Harry heel blij. ‘Zie eens hoe prachtig het is geworden.’ Voor alle oudleerlingen was er een reünie waar ze nog één keer de oude school konden bezichtigen. Een onvergetelijke dag voor Harry. ‘Leerlingen van 40 jaar geleden ontmoeten, en dan goed kijken of je ze nog herkent.’ Die sigaret… En dan die sigaret…Toen Harry aan de Bôge begon was het alom aanvaard dat de meester voor de klas stond te roken. ‘Ik weet, dat ik het verkeerde voorbeeld aan de kinderen geef. Maar heb ze altijd verteld: ik weet wel dat het verkeerd is, maar ik kan heel moeilijk ophouden. Ik ben zo dom geweest eraan te beginnen en hoop dat je nooit zo dom bent om eraan te beginnen, dan hoef je er ook niet vanaf.’ Harry reikt de beker uit tijdens het dorpsfeest in juni 2013.


Plannen Naast zijn werk als schooldirecteur heeft Harry als vrijwilliger een groot stempel op Hemrik gedrukt. Hij maakte zich sterk voor een nieuw dorpshuis, de Witte Kerk, Plaatselijk Belang, de dorpskrant... In al die jaren overwoog Harry nooit te solliciteren. ‘Ik had in Hemrik een mooi plekje en wist wat ik had.’ Het meest zal hij het contact met de leerlingen missen. ‘Met sommige klassen kon je lezen en schrijven, dan kon je in een hele ontspannen sfeer onderwijs geven.’ En nu? Hoe gaat hij zijn vrije tijd invullen? ‘Meer tijd besteden aan mijn vier kleinkinderen. Samen met mijn vrouw twee keer per week op de kleinkinderen passen.’ Hun huis staat te koop. Wat zijn de plannen? ‘Na veertig jaar boven de Tjonger gewoond te hebben, zoeken we nu een plekje ‘oer de Tsjonger. In gedachten zal ik altijd bij Hemrik blijven. Daarvoor is er hier teveel gebeurd. En ik kom natuurlijk nog wel eens langs.’

**********************************************************************************

Dit kan toch niet waar zijn in Hemrik Zoals velen van u weten is achter de begraafplaats bij de Witte Kerk ook nog de familiebegraafplaats van de familie van der Sluis. Onze familie is op vele manieren betrokken bij het wel en wee van Hemrik. We zijn door deze betrokkenheid en door de familiegeschiedenis dan ook nauw verbonden met Hemrik en voelen ons trots op Hemrik. Het deed dan ook des te meer pijn dat we dit voorjaar geconfronteerd werden met twee gevallen van diefstal van onze begraafplaats. Een aantal planten is gestolen die klaar stonden om gepoot te worden en een kaars is weggehaald van het graf van onze net overleden neef Jan Piers van Leeuwen. We zijn hier erg verdrietig en teleurgesteld over. Dit kan toch niet waar zijn in Hemrik! We hopen dat degenen die hier meer van weten dit zullen lezen en beseffen hoe ze ons hiermee geraakt hebben. Laten we er maar vanuit gaan dat dit inderdaad niet waar kan zijn in Hemrik en dat het niet weer zal gebeuren. Piers van der Sluis Voorzitter Stichting Grafkelder en Begraafplaats der Familie van der Sluis. **********************************************************************************

Nieuws van SVH afdeling Gymnastiek… Het seizoen is weer begonnen… Enthousiast zijn we te kunnen vertellen dat de gymlessen worden gegeven door juf Mo op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Juf Mo stelt zich in deze doarpsrounte aan jullie voor. Nieuwsgierig? Kom eens kijken en meld je aan op svhgym@outlook.com. Woensdag is dansdag. ’s Middags onder leiding van Sanne Knol Dansmix: er wordt een heerlijk uurtje gedanst waarbij verschillende danstechnieken worden toegepast. Ook Sanne stelt zich voor in deze doarpsrounte. ’s Avonds gaat het los voor de dames 30+: Van 21.30-22.30 (op dit moment is dit tijdstip de enige mogelijkheid) wordt er flink gedanst met verschillende stijlen. De eerste keer werd goed bezocht op 28 augustus. Benieuwd? Kom gerust langs! Wij gaan voor een geweldig beweeg seizoen! Kom spontaan meedoen. Voor info en aanmelding: svhgym@outlook.com of het gymbestuur Gerdien, Femmieke, Inge, Stevina.


Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 *********************************************************************************

Oproep!!! WWMD is vorig jaar in samenwerking met OBS de Bôge gestart met het geven van korfbaltrainingen aan de jeugd in Hemrik. Het bestuur heeft al enkele aanmeldingen van kinderen binnen die graag willen korfballen. Ook is het bestuur op de hoogte van meer belangstellenden. Het bestuur is hard aan de slag om trainers te vinden zodat de korfbaltrainingen weer gestart kunnen worden. Deze zullen een uur duren en vinden plaats in de Bining. Alle kinderen die graag korfballen in Hemrik kunnen zich aanmelden bij; h.jelsma@kpnplanet.nl of hanneke.merten@tele2.nl. Bij voldoende belangstelling zal ook worden deelgenomen aan de competitie. Aan ouders zal een bijdrage worden gevraagd zoals begeleiding tijdens wedstrijden, rijden bij uitwedstrijden en teamcoördinator (aanspreekpunt). Hebt u nog vragen en/of opmerkingen? Aarzel niet en neem contact op met Hessel Jelsma of Hanneke Bosma. Bestuur WWMD. ********************************************************************************** Hoi allemaal! Hier weer nieuws van het ‘t KELDERKE. De zomervakantie is voorbij, dus zaterdags is ie weer open, kom gezellig chillen na een drukke school week. Binnenkort gaan we een jaaragenda maken met weer allemaal leuke activiteiten die er te doen zijn in het Kelderke. Een aantal daarvan zijn natuurlijk ook voor groep 8. We hopen weer op gezellige bingo-, thema- en filmavonden en hopelijk ook weer een geslaagde mini wampex. Dus houd je mail en de doarpsrounte in de gaten en noteer de data in je agenda! Veel CHILL plezier toegewenst door het bestuur van het kelderke.


Toneelvereniging De Harmonie organiseert:

Hemrivisie Festival. Zaterdag 21 september a.s. om 19.30 uur de primeur, als opvolger van de playbackshow, maar iets breder van opzet. Aanvang 19.30 uur in De Bining Zaal open 19.15 uur. Iedereen is van harte welkom. Zegt het voort! Nog een opmerking: bij het inleveren van deze kopij is nog niet bekend of er genoeg animo is voor deelname. Bij onvoldoende inschrijvingen laten we het evenement niet doorgaan. Toneelvereniging De Harmonie ***************************************************************************

ACTIVITEITEN IN DE WITTE KERK HEMRIK Woensdagmiddag 2 oktober 14 uur - De PeAnuts. Paul van der Voort en Anne Vos verzorgen een heerlijke middag vol spel en muziek in het kader van de Kinderboekenweek. Vanaf 7 jaar. Entree 5 euro, inclusief consumptie. Woensdagavond 9 oktober 20 uur - filosofisch/literair cafĂŠ Staan dieren tot onze beschikking? Dr. Nelleke Verhave, docent ethiek diergeneeskunde Utrecht Entree 6 euro, inclusief consumptie bij aanvang Reserveren noodzakelijk: filaircafe@wittekerkhemrik.nl Zondagmiddag 13 oktober om 15 uur - Popkoor On Cue van het Centrum voor de Kunsten o.l.v. Meindert Bosklopper brengt een meezingconcert Entree 7,50, inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro. Meer informatie en mogelijkheid om te reserveren via www.wittekerkhemrik.nl.


Hallo dorpsgenoten, Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik om ons aan jullie voor te stellen! Sinds december 2012 zijn we komen wonen aan de Tjalling Harkeswei 76, nadat we in het voorjaar van 2012 verliefd zijn geworden op het huis en het prachtige plekje waar het staat. Wie wij zijn? Stefan (31), Ingrid (28) en Amélie (1,5). Stefan werkt als financieel specialist bij AdviesNet NoordNederland in Drachten, waar hij zowel particulieren als ondernemers adviseert en maatwerk biedt op het gebied van hypotheken, pensioenen, verzekeringen en verwante financiële producten. Hij werkt vanuit huis en bezoekt klanten in NoordNederland. Ingrid werkt bij Noorderpoort (school voor MBO) in Groningen. Binnen de opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niv. 2) geeft zij les en is daarnaast recentelijk gestart met een nieuwe functie als adviseur bij Noorderpoort Academie, wat zich richt op professionalisering van medewerkers . Veel belangrijker dan ons werk is natuurlijk onze dochter Amélie! Met z’n drieën trekken we er vaak op uit om te wandelen of te fietsen en te genieten van de mooie omgeving hier. Beide zijn we geboren en opgegroeid in Drachten en toen onze dochter geboren werd in december 2011, werd onze behoefte om uit Drachten te vertrekken naar een rustiger plekje ergens ‘buiten’ steeds groter. In Drachten woonden we aan de Stationsweg, in het centrum. Met de komst van Amélie werd al snel duidelijk dat de woning óf flink verbouwd óf verkocht moest worden, wou het tegemoet komen aan onze woonwensen. Maar verkopen in de financiële situatie van dat moment was natuurlijk best spannend. Toen we op Funda de woning aan de Tjalling Harkeswei voorbij zagen komen, waren we nieuwsgierig. Dit sloeg al snel om in enthousiasme toen we er eenmaal geweest waren: wat een ruimte! Het ‘te koop’ bord stond dan ook al snel in de tuin en gelukkig was de woning binnen 5 maanden verkocht. Midden november hebben we de sleutel gekregen van ons nieuwe huis en twee weken later moesten we die van het huis in Drachten inleveren. Kortom; een chaotische verhuizing met een baby van toen nog geen jaar. Een aantal weken hebben we op de slaapkamer gebivakkeerd terwijl we in huis druk aan het klussen waren. Op tweede kerstdag konden we de vloer er in leggen en werd het steeds meer thuis. Inmiddels zijn we helemaal gesetteld en voelen we ons als een vis in het water op ons nieuwe plekje, mede dankzij onze buren, die ons een heel warm welkom hebben gegeven. En Drachten missen? Echt niet! We zijn er alleen nog niet over uit of het uitzicht hier mooier is in de zomer of de winter. Hopelijk mogen we hier nog vele jaren wonen om daar uiteindelijk een goed oordeel over te kunnen geven. Graag tot ziens en met hartelijke groeten, Stefan, Ingrid en Amélie.


VEEL SCHADE DOOR STORM IN HEMRIK ‘Spannend.’ ‘Best eng.’ ‘Er ontstond een sfeer van verbroedering in het dorp.’ ‘Hemrik kwam zelfs landelijk in het nieuws!’ Hemrikers reageren verschillend op het noodweer dat ons dorp op maandagavond 5 augustus trof. Het verschrikkelijke nieuws van het zevenjarige meisje uit Harlingen die deze avond op de camping bij Lippenhuizen door een omvallende boom in een camper bekneld raakte en later overleed, raakt iedereen. Gelukkig raakte er in Hemrik niemand gewond, ook al leek ons dorp die maandagavond een klein rampgebied. De storm die over een smalle strook in Zuidoost-Fryslân raasde en gepaard ging met valwinden, richtte in en rond ons dorp veel schade aan. Grote bomen werden als luciferstokjes uit de grond getrokken en trokken soms met hun wortelstelsel hele stukken asfalt mee. De brandweer was gauw ter plaatse om een groot aantal bomen te verwijderen. Je hoorde in ons dorp overal het geluid van motorzagen en zag zwaailichten. Op de Fabryksleane veroorzaakte een omgevallen boom een gaslek. Ook raakte in ons dorp een auto beschadigd onder een omgevallen boom en viel er een boom op een huis aan de Binnenwei. Gelukkig bleven de bewoners ongedeerd. In de dagen na de storm was de gemeente Opsterland druk bezig om wegen weer begaanbaar te maken. Bomen en takken werden eerst, ook door bewoners aan de kant van de weg gelegd, later werden ze opgeruimd. Enkele wegen, waaronder de Poostweg, Poasen en Sparjebird tussen Beetsterzwaag en Hemrik en de Berchleane bleven dagen gestremd. En ook nu nog zie je in het landschap sporen van de storm en blijft het opletten voor loszittende takken. Foto’s linkerpagina noodweer Hemrik: 1. Het Koetshuis aan de Binnenwei. 2. Hemrikerpad. 3. Bij het kruispunt Binnenwei-Manege. 4. Kruispunt Binnenwei-Andryssingel. 5. Fietspad kruispunt Binnenwei-Berchleane. 6. Berchleane.


NOODWEER HEMRIK AUGUSTUS 2013

3. 4.

1.

6.

2. Foto’s: Binne Visser en Senda de Groot

5.


Wat een heerlijke zwem zomer! Allereerst zijn we trots te kunnen vermelden dat er alweer 6 mensen bereid waren decursus zwemmend redden te volgen bij de reddingsbrigade in Drachten. En zij dit allen succesvol hebben afgerond, super! De start van het zwemseizoen was dit jaar wat frisjes. Maar ondanks dat het water nog niet helemaal op temperatuur was, deed weer een hele groep enthousiaste zwemmers mee met de zwemvierdaagse. Ook dit jaar was er in het ondiepe bad weer een baan uitgezet voor kinderen tot 8 jaar, waar zelfs onze jongste deelnemer, 3 jaar!, een medaille heeft verdient. Echter niet alleen de kinderen namen een duik in het, toen nog frisse, zwembad. Voor de zomer werd er een herhalingsavond reddend zwemmen door de reddingsbrigade Drachten georganiseerd in ons zwembad. Een zeer leerzame avond, waarin we hebben geleerd hoe we een redding kunnen uitvoeren in ons zwembad met donker water en hoge kanten. Ook onze kersverse reddend zwemmers waren daarbij! Maar na de frisse start kwam een heerlijke zomer, waarin veel gebruik is gemaakt van ons zwembad. We zijn zelfs nog een paar dagen langer open geweest i.v.m. het schitterende weer!!! Als laatste willen we al onze vrijwilligers heel erg bedanken voor jullie hulp afgelopen seizoen! Het zwembadbestuur ********************************************************************************** Mantelzorgcafé najaar 2013 Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers in een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats en is een initiatief van het Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn. Het eerstvolgende mantelzorgcafé vindt plaats op 17 september, van 19.30 tot 21.30 uur in cultureel centrum De Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV te Gorredijk. Het thema is "Erfrecht". Notaris mevr. F. Kooi uit Beetsterzwaag komt over dit onderwerp een lezing houden. Het is niet altijd prettig om erover na te denken hoe de erfenis moet worden geregeld en u gunt zich er misschien als drukbezette mantelzorger ook geen tijd voor. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Het kan veel gedoe voorkomen. Ook zijn er zaken die u misschien nog niet wist, b.v. dat kinderen een hoge vrijstelling kunnen krijgen voor de erfbelasting als ze bij hun alleenstaande ouder hebben gewoond om die te verzorgen. Bent u als mantelzorger geïnteresseerd in het onderwerp, dan kunt u zich tot 10 september opgeven bij Timpaan Welzijn. Contactpersoon Tina Kraai, tel.: 0512-384052, e-mail: .kraai@timpaanwelzijn.nl. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Het laatste mantelzorgcafé van 2013 vindt op 20 november plaats van 14.00 - 16.00 uur. Het thema: "Wat kan de Wmo voor u betekenen? Landelijke ontwikkelingen/veranderingen en hoe het werkt bij de Wmo". **********************************************************************************


Nieuws uit de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Lippenhuizen / Hemrik

NIEUW SPEELTOESTEL De oude glijbaan is vervangen door prachtig nieuw speelgoed. Dit modulaire systeem kan op verschillende manieren opgesteld worden waardoor eindeloos speelplezier voor de peuters gegarandeerd is. De peuters zijn er heel blij mee!!!! SCHOOLREISJE / DORPSFEESTEN We zijn 23 mei op schoolreisje met de bus naar Bakkeveen geweest. Voor iedereen een zeer geslaagde dag. Nu wordt er druk gewerkt aan de optochtwagen voor de dorpsfeesten in Hemrik en Lippenhuizen. Met vriendelijke groet, (juf) Mariet Bruinsma De oudercommissie: Daniel Postmus, Alie Poppinga, Mariska van Noordenburg, Debbie Kootstra, Sonja ten Haaf We hebben nog stoeltjes vrij!! Kom jij er bij?? Wat doen we allemaal?? Op de peuterspeelzaal Lippenhuizen / Hemrik werken we met het VVE programma (voorschoolse en vroegschoolse educatie) Puk en Ko met 10 wisselende thema’s waar verschillende activiteiten bij horen. Hierdoor wordt de brede ontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd (taalontwikkeling, sociaalemotionele vaardigheden, motoriek). Ook wordt er aangesloten op thema’s als SintMaarten, Sinterklaas, kerst en activiteiten in de dorpen Lippenhuizen en Hemrik (bijv. dorpsfeest). En natuurlijk gaan we aan het eind van elk schooljaar op schoolreisje. Aanmelden?? Kinderen mogen met de leeftijd van 2 - 2 1/2 jaar naar de peuterspeelzaal. Aanmelding verloopt via Timpaan Peuterspeelzalen maar neemt gerust eerst een kijkje op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is 4 ochtenden (maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag) geopend van 9.30-11.15 uur en bereikbaar op tel.nr 06-46502334


Profile for Plaatselijk Belang Hemrik

September 2013  

Doarpsrounte de Hemrik

September 2013  

Doarpsrounte de Hemrik

Profile for pbhemrik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded