__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Doarpsrounte De Himrik REDACTIE: Doetsje de Boer Anje de Jong Janneke Wiebenga Nienke Zwart Gerrit Bakker Klachten bezorging: 0516-471384 DRUKWERK. De Bôge Abonnementsgeld € 10,00 Bankrek.nr. 373704763 Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 325 Praatje bij voorplaatje. Ooievaar zoekt plaats voor de nacht. IJsbaan. Hemrik Foto: Hiltsje Postma. Website: dehimrik.nl Adverteren: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Kerkdiensten Vrijwilliger van de maand Nieuws van het dorpssteunpunt WWMD Sint Maarten - SVH Kelderke Witte Kerk EMM Nieuws van huisarts Wijnjewoude Skoalkrant fan de Bôge

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

Nov. 2013 Dec. 2013 Jan. 2014 Febr. 2014 Maart 2014 April 2014 Mei 2013 Juni 2013

Zaterdag 16 nov. Zaterdag 14 dec. Zaterdag 11 jan. Zaterdag 15 feb Zaterdag 15 mrt Zaterdag 12 april Zaterdag 17 mei Zaterdag 14 juni

Maandag 11 nov. Maandag 9 dec. Maandag 6 jan. Maandag 10 febr Maandag 10 mrt Maandag 7 april Maandag 12 mei Maandag 9 juni

Kopy voor de volgende Doarpsrounte: - inleveren bij: Doetsje de Boer Ds de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11.


Voorwoord.

Verandering

Mijn dochter gaat sinds september naar het voortgezet onderwijs. ‘s Morgen vroeg van bed en 15 kilometer fietsen, weer terug en huiswerk maken. Ondertussen vooral contact houden met iedereen via Whatsapp. Een hele verandering voor ons gezin en toch wennen we snel aan deze nieuwe structuur. Het is net als de storm die over ons heen raasde; eerst ben je sterk onder de indruk van het natuurgeweld. Nu is alles keurig opgeruimd en mis je de bomen al niet eens meer. Los van een paar gaten in het wegdek en de afgezaagde bomen, lijkt het alsof er niets is veranderd. We willen en moeten dus continu ‘veranderen’ omdat we een bepaalde situatie niet wenselijk vinden of gewoon omdat het leven verder gaat. Wat te denken van de crisis waarin we zitten, een grote, plotselinge verandering. Ook hier raken we aan gewend. We kijken er al bijna niet meer van op als grote bedrijven failliet gaan of reorganisaties doorvoeren en mensen op straat komen te staan. Ook niet meer van de discussies in Den Haag. Het zijn kleine en grote veranderingen waarbij we dikwijls de vraag stellen: ‘Komt dit allemaal wel goed en zo ja, hoe dan?’ Ik geloof (let op, geloven doe je pas als je het niet meer kunt begrijpen) dat er geen ultiem plan is om uit de crisis te komen, maar dat er straks iets totaal onverwachts gebeurt wat de zaak in verandering brengt. Zoals de storm die onverwacht over ons heen trok en die niemand had voorspeld. Iets waarvan je vooraf denkt: dat kan niet gebeuren. Dit soort van veranderingen heb je niet in de hand, andere juist wel. Bijvoorbeeld de veranderingen die we als Sportvereniging Hemrik realiseren. Zo zijn we vorig jaar met succes gestart met de zaalvoetbal voor kinderen en sinds kort met dansmix voor 30+ dames. Dit laatste kunnen we nu al een groot succes noemen. Momenteel zijn er al ruim 20 Hemrikker dames iedere woensdagavond volop in beweging. Daarnaast hebben we de jazz voor de jeugd weer terug in ons sportaanbod. Natuurlijk gebeurt dit niet onverwacht en zijn er mensen nodig die goede ideeën hebben en zich ervoor inzetten om veranderingen te realiseren. Dus beste dorpsgenoot; weet je een leuke activiteit die we in De Bining kunnen organiseren? Laat het ons weten! Bij SV Hemrik gaan we graag de uitdaging en de verandering aan! Peter Semplonius, voorzitter SVH


AGENDA. Dag Datum Tijd Wat is er te beleven Zondag 13-10 15.00 Popkoor On Cue – Witte Kerk Woensdag 16-10 07.30 Oud papier Buitenroute Woensdag 16-10 20.00 Zakelijke ouderavond Bôge Woensdag 23-10 07.30 Oud papier Poasen Zaterdag 26-10 21.00 Hemrivent Zaterdag 26-10 13-17.00 Opening ART SUPER (zie artikel DR) Dinsdag 29-10 17-19.00 Griepprik Huisarts Lewin Woensdag 30-10 20.00 Ledenvergadering EMM Zaterdag 02-11 19.30 Zaalvoetbal Kelderke Maandag 04-11 07.30 Oud papier Binnenroute Dinsdag 05-11 19.30 Vergadering Skarrûters Vrijdag 08-11 20.00 Bingo Visclub Zaterdag 09-11 20.00 Recreatie touwtrekken Maandag 11-11 17.00 SINT MAARTEN Woensdag 13-11 14.00 Ouderensoos Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

PRIKBORD. **********************************************************************************

Thuiswedstrijden volleybal. 18-10-2013 19.15 HVC 2 AVC '69 8 J de BOER 18-10-2013 20.15 HVC 1 Sparta 2 W STOKER 08-11-2013 19.15 HVC 2 CSC 2 J de BOER 08-11-2013 20.15 HVC 1 OPM 6 W STOKER **********************************************************************************

Viswedstrijd van HSV “It Stikelbearske”. ROOFVISWEDSTRIJD. 6 okt Opsterl.comp.feart Trambrug) 20-okt TJONGER

Wijnjewoude Mildam

08.00 - 11.00 08.00 11.00

Als je te laat dreigt te komen, bel dan met de wedstrijdleider. *********************************************************************************

BURGERLIJKE STAND. Nieuwe bewoners: Reinder Visscher en Ilse Huisman, Manege 52, 8409 JS Hemrik *********************************************************************************

Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 13 okt 20 okt 27 okt 03 nov 10 nov 17 nov 24 nov

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Ds. A. Wouda Ds. A.J. Jonker Ds. C. Nieboer Ds. P.A. Crom Dienst door Gemeenteleden Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker

Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Langezwaag Heilig Avondmaal Lippenhuizen,Herdenking overledenen


KERKDIENSTEN VAN DE GEREF.KERK WIJNJEWOUDE – HEMRIK Predikant : ds. E.J.van den Brink Bouekers 2 , 9247 AR Ureterp tel: 0512-750231 Kerkelijk werker Herv.Gemeente Wijnjewoude : dhr.M. van Heijningen tel:050 - 5774230 Te huur Achter het Ger.kerkje aan de Binnenwei 8 is de ontmoetingsruimte it Ùtsicht Deze ruimte is ook te huur voor bv vergaderingen of bijeenkomsten. Er is een keukentje met toebehoren aanwezig. Afspraak maken of info opvragen bij dhr.R de Boer uit Lippenhuizen. Tel : 0513-465282 of email : r-m-deboer@home.nl DIENSTEN Zondag 13 okt

9.30 uur 13.45 uur 19.30 uur

ds. C.W. Hoek uit Bunschoten/Spakenburg dhr.M.van Heijningen in Herv.Kerk Duurswoude Zondagavond Benefiet optreden dubbelkoor tbv St.Sviatoslov zie www.stichtingmoeilijkenaam.nl m.m.v Ooststellingswerfs mannenkoor en gemengd koor “Looft de Heer “ Wijnjewoude Zondag 20 okt 9.30 uur ds. F.de Jong uit Heerenveen 13.45 uur ds. J vd Veen uit Heerenveen Zondag 27 okt 9.30 uur ds. E.J. vd Brink 13.45 uur Themadienst m.m.v chr. Muziekver. “Euphonia” Zondag 3 nov 9.30 uur ds.E van Beesten uit Ommen / missionaire dienst Woensdag 6 nov 19.30 uur Dankdienst voor gewas en arbeid met mv.R de Vries-Martini

***************************************************************************

Diabetesfonds: In de week van 27 oktober t/m 2 november 2013 zal er een collecte worden gehouden voor het Diabetesfonds. Het Diabetesfonds betaalt wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling en preventie van diabetes (suikerziekte). Hiervoor is het fonds afhankelijk van donaties en de collecte. Er zijn nu al 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland en elke dag komen er 240 patiënten bij. Diabetes kan leiden tot een hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Contactpersoon: Pietie de Jong, Binnewei 42, 8409 JK Hemrik, 0516-471526

***************************************************************************

Nierstichting. De opbrengst van de collecte van de nierstichting is 473.22 euro . De collectanten en gevers worden weer hartelijk bedankt! Contactpersoon: W.de Groot-Bijma, Binnenwei 107, Hemrik

***************************************************************************

Nieuws van de Ouderensoos. Op 13 november komt Dhr. De Leeuw ût Hearenfean mei “It fjild begjint by de efterdoar”. Alle soosmiddagen zijn in de Bining. Wie vervoer nodig heeft kan zich in verbinding stellen met: Fokje Nijboer – 471576 Janke Oldenburger – 471298 Boukje de Boer - 471242

***************************************************************************

Gevonden voorwerpen in het zwembad. Rode drinkfles van het merk mepal-rosti , rode badhanddoek , zwart met blauw sportbroekje (dutchy maat 152) , 2 boxershortjes (blauw 122/128 en zwart/groen 134/140 Hema) en wit hemd(158/164 bxs). Kan opgehaald worden bij Korrie de Jong , Compagnonsfeart 43 /471282.


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND. FOKKE STOKER Fokke Stoker werd in 1945 geboren op een boerderijtje in Oudehorne. In 1973 trouwde hij met Sietske en gingen ze wonen in de sluiswachterswoning aan de Tjalling Harkeswei in Hemrik. Ze hebben twee kinderen (Sandra en Arend) en drie kleinkinderen. Na de Mulo werkte Fokke een aantal jaren bij de CAF in Oldeberkoop. Daarna regelde hij veertig jaar lang financiële zaken bij Provinciale Waterstaat. Sinds 2007 is hij met pensioen en heeft hij meer tijd voor zijn hobby’s (hard)fietsen, biljarten en ’s winters schaatsen op kunst- en natuurijs. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Ongeveer veertig jaar geleden, toen ik voetbalde bij ODV in Wijnjewoude, werd ik door de club gevraagd voor een bestuursfunctie. Ook was ik bij ODV een paar jaar leider van een jeugdteam. Toen in Hemrik begin jaren tachtig dorpshuis De Bining werd gebouwd, heb ik als vrijwilliger geholpen met hand- en spandiensten. Toen de Witte Kerk gerestaureerd ging worden, heb ik me ook als vrijwilliger aangemeld voor allerlei klussen binnen en buiten. In de kerk troffen we onder de vloer nog enkele ledematen aan. We reageerden hierop vrij nuchter en hebben de botjes weer begraven.’ Je nam destijds mede het initiatief voor het opknappen van het wandelpad in de Berchebosk. ‘Een aantal jaren was ik penningmeester in Plaatselijk Belang . Samen met bestuurslid Rikus de Jong hebben we geprobeerd vijf wandelroutes rondom Hemrik te ontwikkelen. Uiteindelijk bleek het in ere herstellen van de wandelpaden en berchen in de Berchebosk het enige reaIiseerbare project. Plaatselijk Belang, met name voorzitter Binne Visser, probeerde hiervoor geld los te krijgen bij onder andere gemeente, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Het ruige werk, zoals het verbreden van de paden, werd door een bedrijf gedaan. Samen met dorpsgenoten is er daarna gesnoeid, gemaaid en zijn er bankjes geplaatst. Harke Nijboer wist voor de tekst op het informatiepaneel vooraan het bos veel over de historie te vertellen; over bijvoorbeeld de namen van de twee heuvels (berchen) in het bos. De wandelroute werd in 2011 officieel geopend. Plaatselijk Belang heeft daarbij toegezegd dat het dorp de wandelpaden zou onderhouden. Samen met mijn buurmannen Piet Voolstra en Ab Ekkels houden we de paden begaanbaar door enkele keren per jaar te snoeien, te maaien en het dode hout en stekels weg te halen. Ik merk dat steeds meer mensen de Berchebosk ontdekken en daarmee wordt onze inzet beloond. Het is dan ook een meerwaarde voor het dorp, want we hebben in Hemrik naast Sparjeburd niet zoveel bos met wandelpaden. Je kunt er ongeveer een half uur wandelen en er staan drie bankjes waar je rustig kunt zitten.’ Wat doe je nog meer voor vrijwilligerswerk? ‘In het vaarseizoen help ik Sietske bij de bediening van de sluis voor de bootjes in de Turfroute voor ons huis. Verder ben ik al een paar jaar lid van de klusploeg in Hemrik die bestaat uit ongeveer acht mannen, allemaal zestigplussers. Diverse keren per jaar, afhankelijk van wat er moet gebeuren, doen we bij het dorpshuis en de school diverse klussen. Bladeren opruimen, snoeien, de goten schoonmaken, ‘s winters de sneeuw wegvegen etcetera. Zo houden we de gebouwen en het terrein eromheen netjes. Als er weer wat moet gebeuren, dan doe ik een belronde.


Als iemand niet kan komen, vindt hij dit jammer. Er is animo genoeg! We zijn dan tussen negen en twaalf uur ’s morgens enthousiast aan het werk. Na afloop koffiedrinken en serieus en soms ook dom ouwehoeren. Zo houden we met elkaar de fleur erin.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Ik doe graag iets waar anderen ook baat bij hebben. Als ik fiets en er ligt een tak op de weg, dan stap ik af om deze aan de kant te leggen zodat niemand er last van heeft. Of ik licht de gemeente in als ik ergens constateer dat de bestrating verzakt is. Je kunt er ook over blijven zeuren, maar dat lost vaak niets op.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Ik hoop dat er meer mensen gebruik gaan maken van activiteiten in De Bining en de Witte Kerk. Destijds zijn deze voorzieningen met behulp van veel vrijwilligers tot stand gekomen. Voor deze vrijwilligers en voor de instandhouding van de voorzieningen zou het mooi zijn dat men massaal naar bijvoorbeeld een toneel- of muziekavond, het dorpsfeest of ART Super, zou komen. Op die manier leer je ook nog eens je (nieuwe) dorpsgenoten (beter) kennen!’

***************************************************************************

Recreatie Touwtrekken. De touwtrek ploeg De Wrotters uit de Hemrik organiseert weer een touwtrekavond voor recreatieploegen . Zaterdagavond 9 november om 20.00 uur in “de Bining” leeftijd vanaf 16 jaar Heren ploeg 6 pers / Dames ploeg 8 pers Info en opgave bij : Jan Aans tel: 0615080840 Hette Bakker tel: 0612063496

***************************************************************************

NIEUWS VAN HET DORPSSTEUNPUNT. Gezellig samen eten? Op woensdag 6 november organiseert het dorpssteunpunt weer een gezamenlijke warme maaltijd voor alleengaanden en voor personen van 65 jaar en ouder. . De maaltijd bestaat uit een chinees indisch menu. U krijgt 2 consumpties aangeboden. I.v.m. de organisatie willen we graag dat u zich van tevoren opgeeft. Dit kan bij voorkeur bij uw omtinker in de buurt. Mocht dit niet lukken , dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Ans en Gerard Zondervan 0516471906 of Jan Quarré 0516-471387. U kunt zich ook via de mail opgeven. Het mailadres is: dorpssteunpunthemrik2@kpnmail.nl. Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 1 november. De bijdrage die van u wordt gevraagd bedraagt € 9,00. U bent van harte welkom op 6 november vanaf 17.30 uur in de Bining. Het buffet begint om ongeveer 18.00 uur. Mocht u dieetwensen hebben, wilt u dit dan doorgeven? Wij verheugen ons op uw komst!


Korfbalvereniging W.W.M.D. WĂŞz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* KIOS 4- WWMD 1

29 september

Voor deze tweede wedstrijd gingen wij op weg naar Ruinerwold. hier staat een mooi multifunctioneel centrum met een prachtig kunstgrasveld. Ik kan wel zeggen dat iedereen zich op dit veld toch wel 5 jaar jonger voelt (qua conditie dan). Het was een hele zonnige dag, maar de harde wind speelde ons parten. De scores hielden elkaar in evenwicht, er werd dan ook heel weinig gescoord. Zelfs onze Hjerke heeft geen ĂŠnkel doelpunt gescoord, toch ook wel een historisch feit. De wedstrijd werd in de laatste minuten beslist, in het voordeel van KIOS. De overwinning had net zo goed onze kant op kunnen vallen, de eindstand was 7-6. De doelpunten werden gemaakt door; Nienke 3, Nanna, Sipke en Klaas maakten allen 1 punt.

**********************************************************************************


Beste inwoners van Hemrik en omstreken, Ook dit jaar organiseert de oudervereniging van obs. De Bôge het Sint Maarten feest. Op MAANDAG avond 11 november komen de kinderen weer bij u langs. Alle deelnemende kinderen in de basisschoolleeftijd worden verdeeld in groepjes. De jongste kinderen lopen met hun lampion in de straten bij de Bining. De kinderen van groep 3 lopen de Andryssingel en Ikesingel. De kinderen vanaf groep 4 mogen zelf een route uitkiezen. De routes zijn verdeeld in een cirkel rond de Himrik. U krijgt dus als inwoner van dit gebied één groep van de deelnemende kinderen aan de deur. TIP: verpakt snoep is hygiënischer! Wat de kinderen bij u krijgen geven zij na afloop van de tocht, bij de Bining, aan de organisatie. Alles wordt verdeeld en voor ieder kind wordt een tas met lekkers gemaakt. Tijdens het verdelen kijken de kinderen film in de sportzaal. Deze film wordt bekostigd van het geld wat de kinderen hebben ingezameld tijdens de lampionnentocht. En het resterende geld is voor het Hemriker zwembad.

Woon jij in de Hemrik of aan een route waar wij lopen? En ga jij naar een andere basisschool dan de Bôge? Dan kun je toch meedoen aan het Sint Maartenfeest. Ook je ouders kunnen met een groepje meelopen. Als je mee wilt doen kun je dit telefonisch doorgeven aan: Oudervereniging De Bôge, Minke de Boer 0516 - 47 13 81. MAAR LET OP: DOE DIT VOOR 30 OKTOBER 2013. **********************************************************************************

Nieuws van SVH afdeling Gymnastiek… Kennismaken met de nieuwe gymjuf. Hallo jongens en meisjes van Hemrik, jullie kennen mij nog niet en toch woon ik al heel lang in Hemrik. Misschien hebben jullie de “Circomobiel” weleens zien rijden? Nou, daar hoor ik bij. Ik was vroeger een acrobaat in het circus. Ik heb in kleine en grote circussen gewerkt in heel Europa en de Golfstaten. Toen ik zo oud was als jullie, ben ik eerst begonnen met gymnastiek en turnen. Daarna heb ik acrobatiek lessen gehad van wereldberoemde acrobaten; de Osmani Sisters en de Como Brothers . Ik wilde meer circustechnieken leren en ben toen naar een circusschool gegaan. Daar heb ik leren jongleren, eenwielfietsen, draadlopen en trapeze. Na 3 jaar dagelijks trainen was ik klaar om circusartiest te worden en heb dit 10 jaar gedaan. Weer terug in Nederland ben ik circuslessen gaan geven aan kinderen die dit leuk vonden, maar ook aan jongeren die graag van beroep circusartiest wilden worden. Een aantal van deze jongeren hebben meegedaan aan “Holland `s got talent” en sommigen werken nu als professionele artiesten. Ik vind het superleuk om mijn kennis door te geven en was blij verrast toen ik hoorde dat Hemrik een gymnastiekjuf/meester zocht. Ik hoop natuurlijk dat jullie allemaal bij mij op les komen en dat we de S.V.H. met elkaar de leukste gymnastiekvereniging van Friesland maken! Mo Brak (of gewoon juf Mo).


21 September 2013: 1e HEMRIVISIE FESTIVAL! Zeker volgend jaar weer! De doorstart van de playbackshow, jarenlang succesvol georganiseerd door Korfbalvereniging WWMD en nu overgenomen door Reciteercollege De Harmonie, was een succes. Met maar liefst 40, stuk voor stuk, allemaal enthousiaste deelnemers. De acts werden beoordeeld door een behoorlijk kritische jury, waarmee het publiek het beslist niet altijd eens was. Bij sommige commentaren van deze enigszins eigenzinnige juryleden was toch zo nu en dan wat BOE-geroep vanuit de zaal te horen. En terecht naar onze mening. Want al met al kon de jury er niet om heen dat de kwaliteit van het Hemriker talent hoog was, dat staat buiten kijf! Als winnaars zijn "De Brownies" met Runaway baby uit de bus gekomen, vertolkt door Hendrik Taekema, Sil Slomp en Femke Faber. Zij zullen een jaar lang met de wisselbeker mogen pronken! Gefeliciteerd. Alle deelnemers verdienden een eervolle vermelding, maar in het bijzonder werden Bente Britt de Haan, Esther van der Meer en Eke Berga genoemd met The CupSong, de enige live performance! Super. Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen! Reciteercollege De Harmonie (foto's en nieuwtjes op Facebook te vinden - wordt vriend!)

*****************************************************************************

Hierbij de uitslagen van het stratenvolleybal. In totaal deden er 11 teams mee aan het toernooi. Uitslagen: 3e plaats: Andryssingel 2 2e plaats: Compagnonsfeart 1e plaats: Binnenwei 2 Aanmoedigingsprijs: Andryssingel 3 Sponsoring taarten: Installatiebedrijf Wiebenga te Hemrik Sponsoring attenties/geschenken: Volleybalvereniging HVC

*****************************************************************************


Jaar agenda voor het Kelderke 2013-2014 Schrijf het in je agenda, typ het in je mobiel, plak het op de koelkast....... In principe is het Kelderke op elke zaterdagavond open van 20:00-23:00 uur om te chillen voor de jeugd van 12 (niet meer op de basis school)- 16/17 jaar, behalve in de Kerst- en zomer vakantie en op de avonden van de Hemrivent. Hemrivent valt dit jaar op 26 oktober en volgend jaar op 29 maart. In het Kelderke wordt géén alcohol geschonken.

2 november '13 zaal voetbal toernooi Aanvang 19:30 - ongeveer 22:30 Alléén individuele opgave (dus geen teams) bij Jasper Visser per mail; jasvis3@hotmail.com €4,- entree inclusief drankje naar keuze. 23 november ‘13 Halloween party Ook voor groep 8

Aanvang 20:00-23:00

kom verkleed......

14 december ‘13 SinterKerst Ook voor groep 8 iedereen mag een of meerdere cadeautjes meenemen twv € 5,En hoe het dan gaat.........aanvang 20:00-23:00 11 januari ‘14 Filmavond Ook voor groep 8

aanvang 20:00

1 februari ’14 Mini Wampex Ook voor groep 8 Nadere informatie hierover volgt nog, maar weer of geen weer de mini wampex gaat altijd door! 22 maart ‘14 Make Up night

Aanvang 20:00- 23:00 5 april ‘14 paas activiteit Ook voor groep 8 Hoe dit er uit gaat zien is nog een verassing Nieuwschierig? Kom dan langs..... Aanvang 20:00-23:00


3 mei ‘14 film avond Ook voor groep 8

Aanvang 20:00-23:00 24 mei ‘14 Karaoke Aanvan 20:00-23:00

7 juni ‘14 Bingo Ook voor groep 8

Aanvang 20:00-23:00 Vrijdag! 27 juni ’14 voetbal fun Ook voor groep 8 Deelname €5,Een en ander over die avond wordt TZT nog nader bekend gemaakt.

Heel veel plezier gewenst door het Kelderke bestuur. **********************************************************************************

ACTIVITEITEN IN DE WITTE KERK HEMRIK Zondagmiddag 13 oktober om 15.00 uur - Popkoor On Cue van het Centrum voor de Kunsten o.l.v. Meindert Bosklopper brengt een meezingconcert Entree 7,50, inclusief consumptie, t/m 12 jaar 2 euro. 26 oktober t/m 15 december 2013

ART SUPER Elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 13.00-17.00 uur. Meer informatie en mogelijkheid om te reserveren via www.wittekerkhemrik.nl.


Algemene ledenvergadering E.M.M. De algemene ledenvergadering van de Vereniging voor School- en Volksfeesten “Eendracht Maakt Macht”, is gepland op woensdag 30 oktober a.s., om 20:00 uur in De Bining. Hierbij nodigen wij alle leden uit om daarbij aanwezig te zijn. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit: Agenda ledenvergadering E.M.M., 30 oktober 2013: 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen 7 november 2012 (liggen vooraf ter inzage) 4. Financiën Verslag penningmeester Verslag kascommissie 5. Bestuur Aftredend en niet herkiesbaar: Jenny Nijboer Voorstel nieuw lid: Dinie van der Hout 6. Voorbereiding 2014 7. Begroting 2014 8. Rondvraag 9. Sluiting

**********************************************************************************

Benefiet optreden dubbelkoor Zondagavond 13 oktober is er een gezamenlijk benefiet optreden van het christelijk Ooststellingwerfs mannenkoor en het christelijk gemengd koor Looft den Heer Wijnjewoude. Het goede doel van dit optreden is de stichting Sviatoslav. Deze Friese stichting zet zich in Rusland en Tadsjikistan in om kinderen met een ziekte of handicap, en (wees)kinderen zonder thuis een beter leven en perspectief te geven. Zo is er bijvoorbeeld een shelter opgericht voor wees- en straatkinderen, en werkt de stichting in een ziekenhuis voor kinderen met kanker. De twee koren treden zowel apart als gezamenlijk op. Daarnaast kunt u genieten van een drietal solisten en zelf meezingen bij de regelmatige samenzang. Het chr. Ooststellingwerfs mannenkoor staat onder leiding van Albert Spa. De directie van chr. gemengd koor Looft den Heer Wijnjewoude is in handen van Annejaap Soldaat. In totaal zijn ca 70 zangers betrokken. Het orgel wordt bespeeld door Jannie Oostingh. In het programma worden we met muziek en woord aangesproken om in dankbaarheid het licht van liefde uit te dragen. Er wordt een collecte gehouden ten bate stichting Sviatoslav. Zondag 13 oktober. Gereformeerde Kerk, Merkebuorren 34 Wijnjewoude Aanvang:19.30 uur. De uitvoering duurt ongeveer een uur. De entree is gratis. Na afloop is er koffie/thee. Voor info over het goede doel zie www.sviatoslav.nl


Nieuws van de huisarts. GRIEPVACCINATIE Zoals elk jaar is het in het najaar tijd voor de ‘griepprik’. Waarom geeft uw huisarts jaarlijks een griepprik? Dit is om de ‘echte’ griep (influenza) bij vatbare mensen te voorkomen. Elk jaar verandert het influenza virus een beetje, zo ook de samenstelling van het griepvaccin. Wanneer komt u in aanmerking voor de griepprik?  Wanneer u 60jaar of ouder bent  Wanneer u lijdt aan een hart- of vaatziekte  Wanneer u lijdt aan een longziekte  Wanneer u lijdt aan suikerziekte  Wanneer u nierpatiënt bent  Wanneer uw afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaalde soorten medicatie Via deze weg willen wij de patiënten van Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik uitnodigen op Dinsdag 29 oktober Tijdstip: 17.00 uur – 19.00 uur op de huisartsenpraktijk te Wijnjewoude langs te komen voor de vaccinatie wanneer u in aanmerking komt voor deze griepprik. Graag melden op deze avond aan de balie i. v. m. registratie. LET OP: u ontvangt begin oktober een persoonlijke uitnodiging via de post, twijfelt u of u wel/dan niet in aanmerking komt, dan kunt u gerust met ons overleggen. Mocht het voor u onmogelijk zijn op deze avond te komen, neem dan graag contact met ons op om de vaccinatie op een ander tijdstip alsnog te ontvangen.

Huisartsenpraktijk gesloten In verband met nascholing is de Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik gesloten van: Maandag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober 2013 Vergeet niet uw medicatie tijdig te herhalen! Voor spoedgevallen of medicijnen die niet kunnen wachten tot maandag 14 oktober kunt u tussen 08.00 – 17.00 uur terecht bij: Huisartsenpraktijk Bakkeveen Weverswal 6, Bakkeveen Tel: 0516-541350 spoed 541465 Voor spoedgevallen die plaats vinden in het weekend of tijdens avond of nacht kunt u terecht bij: Dokterswacht Friesland Tel: 0900-1127112


Uw Medische gegevens……. Geachte patiënt, Als u in het weekend, ’s avonds of tijdens vakantie onverwacht terecht komt bij een dienstdoende arts, bijvoorbeeld op de Dokterswacht of Spoedeisende Hulp of bij een dienstdoende apotheek zou het voor uw behandeling van meerwaarde zijn wanneer zij beschikking hebben over uw medische gegevens. Via het beveiligde netwerk van het Landelijk Schakel Punt (L.S.P.) is dit mogelijk. Wij als huisartsenpraktijk houden een dossier bij van elke patiënt en hierin staat o.a. uw medische voorgeschiedenis, huidige klachten, medicijngebruik en of u allergisch bent voor bepaalde medicatie. De dienstdoende arts of apotheker heeft die informatie nodig om u goed te kunnen helpen. Zo krijgt u geen pillen die mogelijk schadelijk werken in combinatie met uw eigen medicatie. Ook in spoedsituaties is het soms essentieel dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen. Wij mogen echter uw medische gegevens niet zo maar ter beschikking stellen aan derden, dat kan alleen met uw toestemming. U als patiënt dient schriftelijk toestemming te geven voor de inzage in uw medische gegevens via het L.S.P. . Voor de duidelijkheid: uw medische gegevens kunnen alleen worden ingezien door artsen en apothekers die specifiek U behandelen (zorgverzekeraars en de overheid kunnen uw gegevens NIET raadplegen). Het systeem is zo ingericht dat achteraf kan worden vastgesteld wie en op welk moment uw medische gegevens heeft ingezien. U kunt toestemming verlenen door een formulier in te vullen. Het formulier krijgt u binnenkort thuisgestuurd. Op de praktijk zijn ook toestemmingsformulieren aanwezig, verder zijn informatiebrochures beschikbaar bij de assistentes. Op het internet kunt u meer informatie vinden over het geven van toestemming op www.vzvz.nl Ook wanneer u geen toestemming wilt verlenen vragen wij u dit aan te geven op dit formulier en te retourneren naar de praktijk. N.B. Indien u toestemming heeft gegeven voor inzage in uw medische gegevens kunt u deze op ieder moment ook weer intrekken! Tijdens de jaarlijks griepvaccinatie op dinsdag 29 oktober a.s. zullen deze formulieren ook op de praktijk aanwezig zijn en kunt u reeds thuis ingevulde toestemmingsformulieren afgeven. Met vriendelijke groet, Namens Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik, F.Lewin


Profile for Plaatselijk Belang Hemrik

Oktober 2013 web  

Nijs ut de Himrik

Oktober 2013 web  

Nijs ut de Himrik

Profile for pbhemrik
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded