Juni web compleet

Page 1

Doarpsrounte De Himrik

e

Juny 2014

40 jiergong 10 Mei it nijs Ăşt De Himrik


Fa. KAMMINGA De winkel van Michiel en Sippy. De dorpswinkel voor uw Groente-fruit-levensmiddelen heten wij u/jullie van harte welkom. Merkebuorren 69 9241 GC Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 37 E-mail: michiel_sippy@hetnet.nl

Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

Gastouderbureau Goedteplak Tjalling Harkeswei 62 8409 CN Hemrik e-mail: goedteplak@hetnet.nl tel: 06-15543291 www.goedteplak.nl


Doarpsrounte De Himrik INHOUD: Inhoudsopgave Voorwoord Agenda - prikbord Burgerlijke stand Kerkdiensten ‘t Kelderke Vrijwilliger v.d. Maand W.W.M.D. Opening Pannaveld door Gertjan Verbeek Ledenverg. Laatste Eer Ledenverg. HVC Dorpsfeest Verslag gymuitvoering

Verschijnt 10 x per jaar in een oplage van 325 exemplaren. REDACTIE: Doetsje de Boer, Anje de Jong, Janneke Wiebenga, Gerrit Bakker, Senda de Groot en Nienke Zwart (WWMD nieuws) DRUKWERK. Drukkerij F. Pool, Wijnjewoude ABONNEMENTEN/VERSPREIDING Abonnement: € 10,00 per jaar Bankrek.nr. NL87 RABO0373704763 Opgave/opzegging/wijziging adresgegevens mailen naar: jannekejonker@hotmail.com

Praatje bij voorplaatje. Opening van het pannaveld door Gertjan Verbeek. Foto: Anje de Jong.

Klachten bezorging: 0516-471384 WEBSITE: www.dehimrik.nl

De redactie wenst iedereen een hele fijne zomervakantie en graag tot september.

ADVERTENTIES: Contactpersoon: Melle van der Wal. 0516-471296 Email: m.eng.vanderwal@home.nl

Kopy voor de volgende Doarpsrounte inleveren bij: Doetsje de Boer, Ds. de Boerwei 11 - email naar: drdehimrik@hotmail.com

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: Huisartsenpraktijk Wijnjewoude/Hemrik Tel.: 0516-481250 / spoed 0516-480808 Alarmnummer: 112

Maand

Wanneer

Inleveren kopie

September

13 september

8 september

Oktober November

11 oktober 15 november

6 oktober 10 november

December

13 december

8 december

Wijkagent de Himrik: Henk Liemburg, tel. 0900-8844

- De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopy. - Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. - Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. - Indien kopy niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. - De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopy aan te passen ten behoeve van de opmaak van Voorwoord. de krant. - Voor kopy met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen. - De Doarpsrounte wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op www.dehimrik.nl exclusief schoolkrant. - Alle kopy bij voorkeur graag inleveren in lettertype CALIBRI 11 en in WORD.

VOORWOORD:

0


BOUMA'S BOUWBEDRIJF Wijnjewoude, ( (0516) 48 18 61 Weinterp 44a Tel.: 0516 - 48 18 61 9241 HE Wijnjewoude Fax: 0516 - 48 14 00

Het adres voor: - Bouwtekeningen - Bouwmaterialen - Verbouw - Nieuwbouw - Onderhoud


Beste burgers en buitenlui, Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, zit ik in korte broek te zweten achter in mijn tuin, en dan moet de klok nog 9 uur (in de ochtend) slaan. Wat een mooi begin van het zomerseizoen! En dan te bedenken dat de zomer volgens onze kalender nog moet beginnen! Dat belooft wat. Dat belooft een mooi zwemseizoen te worden. En dat mag ook wel eens. Ik herinner me nog de openingsweek van het vorige seizoen. We moesten en zouden open op de laatste zaterdag van mei, want het bad opent altijd op de laatste zaterdag van mei. Maar wat een weer! Het was roetkoud. Toch waren er nog vier badgasten. De meest fanatieke zwemmers uit het dorp. Die lieten zich niet door de omstandigheden afschrikken. Er werd zelfs gezwommen. En ik meen me te herinneren dat er ook nog iemand van de hoge duikplank sprong. Na een half uurtje was het leuk geweest. Het blauwbekken nam ongezonde vormen aan. En na een uurtje zat iedereen weer lekker thuis. Voor de kachel mag ik aannemen. Hoe anders is het dit jaar! We hebben een eerste mooie week achter de rug. Vooruit, het heeft een paar avonden geregend, maar het bad is de hele eerste zaterdag open geweest. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit, trouwens. In de week voor de opening zouden we het bad op de maandagavond zwemklaar maken. Dat is een paar avonden uitgesteld vanwege het regenachtige weer. Uiteindelijk hebben we het bad op de vrijdagavond, voor de dag van de opening dus, gereed gemaakt. De vooruitzichten voor de zaterdag waren toen gelukkig goed. Anders hadden we het openingsfestijn ook nog moeten uitstellen.

Om het zwemseizoen 2014 luister bij te zetten hadden we ons bad omgetoverd in een “ballenbad�. Twee mansgrote, doorzichtige ballen werden in het bad losgelaten. Daar konden de kinderen in kruipen en mee over het water lopen. Dikke lol en pret voor twee. Helaas mochten we de ballen niet houden. Maar wie weet, doen we dit nog wel eens een keer. Voor dit seizoen hebben we weer een nieuwe EHBO-er bij de ploeg vrijwilligers mogen verwelkomen: Yvonne Aansvan der Hout. Welkom bij de groep. De EHBO-ers hebben de jaarlijkse herhalingscursussen weer achter de rug. De Zwemmend Redders zullen op maandagavond 30 juni vanaf 20:00 een herhalingsoefening doen. Net als vorig jaar in het eigen bad. Maar nu een maandje later (en een paar graden warmer, hopen we). Wie wil kijken hoe ze het er vanaf brengen (om ze bijvoorbeeld een pop te zien opduiken uit het diepste deel van het bad) is die avond van harte welkom. In de week ervoor, vanaf maandag 23 juni, is ook iedereen welkom om de kinderen aan te moedigen die meedoen aan de zwem4daagse. Het

bestuur van het zwembad is versterkt in de persoon van Henk de Boer. 1


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk


Henk is de nieuwe penningmeester. Hij neemt het beheer van de penningen over van Jessie KnolBruinsma. Jessie blijft overigens wel bestuurslid. Van Minke Faber-de Jong hebben we helaas afscheid moeten nemen. Zij heeft als bestuurslid onder andere jarenlang zorg gedragen voor een goede organisatie van de EHBO-cursussen. We zullen haar missen, maar nog niet meteen; ze heeft aangegeven dit jaar nog aan te blijven om haar taken te kunnen overdragen aan een nieuw bestuurslid. Naar dat nieuwe bestuurslid zijn wij trouwens nog op zoek! Verder willen we iedereen bedanken die dit voorjaar weer potgrond voor het zwembad heeft gekocht. Zoals jullie weten komen we ieder voorjaar, aan het einde van de maand maart, met potgrond langs de deuren. Het afgelopen voorjaar alweer voor de vijfde achtereenvolgende maal. Met het geld wat we daarmee ophalen kunnen we leuke en nuttige dingen doen. Zo hebben we dit jaar weer een deel van het zwembadperron kunnen vernieuwen met grotere tegels en hebben we een feestelijke openingsactie georganiseerd (de waterballen). Daarbij mag niet onvermeld blijven dat we nog steeds worden gesteund door Faber-Attent: de buurtsuper uit Lippenhuizen. Zoals u ongetwijfeld weet, kunt u het zwembad sponsoren door uw boodschappen bij Faber-Attent te doen. Voor iedere euro die u besteedt bij Faber-Attent krijgen wij een cent en u ook. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is een klantenkaart van Faber-Attent te kopen. Of donateur van het zwembad worden en de jaarlijkse donatie via automatische incasso te voldoen; u krijgt de klantenkaart dan voor niets. O ja, wat de donateurskaarten van dit jaar betreft: die komen eraan. Er is helaas enige vertraging in de verwerking van de automatische incasso’s ontstaan, maar daar wordt aan gewerkt. Tot slot wil het zwembadbestuur (Tjalling, Jessie, Hjerke, Janneke, Henk en Teye) alle vrijwilligers die zich inzetten voor ons zwembad vanaf deze plek bedanken voor hun inzet en wenst zij iedereen een zonovergoten en zwemrijk zomerseizoen toe. Teije Marra.

2


Garage ’ de Buorren’’ ONT-MOET

SERVICE CENTER

BUORREN 65

8408 HK LIPPENHUIZEN

0513 461938

Shiatsu Hotstone Voetreflex Stoelmassage Klassieke massage

Ypie de Jong 0516-471412 www.ont-moet.nu


AGENDA. Dag Zaterdag Woensdag Maandag t/m vrijdag Zaterdag Dinsdag Maandag Woensdag Woensdag Zaterdag

Datum 14-06 18-06 23 t/m 27-06

Tijd 20.00 20.00 19.00

Wat is er te beleven Bingo Kelderke Ledenverg. Laatste Eer ZWEMVIERDAAGSE

27-06 01-06 16-06/14-07/ 11-08/08-09 02-07/30-07/ 27-08 25-06/23-07/ 20-08 16-08

19.30 20.00 07.30

Voetbalfun Kelderke Ledenverg. SVH Vakantie data oud papier Binnenroute

07.30

Vakantie data oud papier Sparjebird

07.30

Vakantie data oud papier Buitenroute

14.00

Visrokerij ijsbaan

Dorpssteunpunt Hemrik. Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd.

Europese verkiezingen 2014. Op 22 mei zijn er verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. De uitslag in Hemrik is als volgt: CDA PVV PvdA VVD D66 GrL SP Cu-SGP 50+ PvdD Overig Totaal 2009 46 23 43 25 11 26 27 5 0 5 2 249 2014 26 22 44 39 28 30 39 6 7 15 4 213 Met een opkomst van 43,94% was die hoger dan in 2009. Toen was de opkomst 38,10%. In Opsterland was de opkomst in 2009 36,87% en nu in 2014 39,89%. Jan Quarre. **********************************************************************************

PRIKBORD. Wedstrijden it Stikelbearske. ALGEMEEN 17 juni Heerenveensekanaal (industrie) Heerenveen 18.30-21.30 17 aug PM kanaal (steigers) Kootstertille 05.30-11.15 31 aug PM kanaal Oudeschouw 06.00-11.45 14 sept de Zwemmer Westergeest 06.30-12.15 55+ WEDSTRIJDEN 25 juni PM kanaal Blauforlaet 06.45-11.00 DAMES EN JEUGD 25 juni Compagnonsfeart Hemrik 18.30-21.30 EURO WEDSTRIJD 2 juli de Boorn Oldeboorn 17.45-21.30 NACHTWEDSTRIJD 20/21 juni PM kanaal Spannenburg 20.00-08.00 FAMILIEDAG WEDSTRIJD 5 juli Compagnonsfeart (zwembad) Hemrik 13.00-21.30 Als je te laat dreigt te komen, bel met de wedstrijdleider ********************************************************************************* 3


Minigraver met machinist te huur Voor al uw graafwerkzaamheden en/ of tuinonderhoud Werkzaamheden: -aan- afvoer van zand -uitgraven van straatwerk -graven van sleuven(riolering, drainage, kabels) -tuinaanleg/ tuinrenovatie -sloopwerk -aanleg van een paardenbak -het graven van een vijver of zwembad -egaliseren Ook beschikbaar over een kleine kiepkar voor het afvoeren van grond, puin etc. Voor meer informatie en/ of een prijsopgave kunt u altijd bellen met: Ritske Tel 06-12636787

De Witte Kerk Hemrik is een sfeervol en bijzonder gebouw uit 1739. Sinds de restauratie in 2002 is de Witte Kerk een culturele ontmoetingsplaats.

Wij bieden een breed programma van culturele activiteiten: muziek & theater, het filosofisch-literair cafĂŠ en twee maanden per jaar kunst bij ART Super. Voor het organiseren van bijeenkomsten en het vieren van speciale gebeurtenissen in een bijzondere entourage. Ook voor receptie, familiedag, presentatie, workshop, huwelijk, lezing en training. Muziekgezelschappen kunnen het gebouw huren voor uitvoeringen, repetities en CD-opnames.

www.wittekerkhemrik.nl

Binnenwei 22, 8409 JH Hemrik

info@wittekerkhemrik.nl

tel. 06 13 58 35 77


Oproep Zaterdagmiddag met het dorpsfeest heb ik met de spelletjes van de kinderen een bruin houten bistrostoeltje gebruikt. Dit stoeltje heb ik naderhand op de parkeerplaats van de Bining even tegen een boom gezet, zodat ik het later in de auto kon zetten. Tot mijn verbazing stond het stoeltje er niet meer?! Wil degene die dit stoeltje geleend heeft of tijdelijk voor mij bewaard heeft, dit terug brengen op Tjalling Harkeswei 62 (of bij de Bining)? Bij voorbaat dank. Tryntsje Berga, 0516-471491. *********************************************************************************

Burgerlijke stand: Overleden: 25-05-2014, Mary Francina Johanna Janzweert (66 jaar), gehuwd geweest met Piet van der Post. Poasen 11 Hemrik. Gehuwd: 28-05-2014, Sake Bergsma en Ciska van den Dam, Sparjeburd 31, Hemrik. *********************************************************************************

Grote club actie. Vanaf zaterdag 13 september kunt u de leden van de Volleybal en de drumband weer bij u aan de deur verwachten met loten van de Grote Club Actie. We hopen dat u ze weer van ons wilt kopen. Graag tot dan. Bestuur HVC en Drumband Eensgezindheid. *********************************************************************************

Kennismaken met…../afscheid nemen van…. Hallo, Wij zijn fam. de Jong en wonen sinds 31 mei 2014 in de Hemrik aan de Compagnonsfeart 47. Ons gezin bestaat uit Gerrit en Aukje en onze 2 kinderen Marlisse en Warian.. Gerrit is 44 jaar en van beroep slager. Aukje is 39 jaar en ben huismoeder. Marlisse is 11 jaar en zit in groep 7. Warian is 5 jaar en zit in groep 2. Wij zijn zeer tevreden met de plek aan het water en hopen hier met veel plezier te wonen. Groetjes fam. de Jong. ********************************************************************************* Hallo, We hebben jaren met veel plezier in Hemrik gewoond . Sinds het begin van deze maand zijn wij verhuisd naar Drachten. Langs deze weg bedanken wij voor alle donateurschappen. Hartelijke groet, Elliz de Vries en Ypie de Jong. ********************************************************************************* Vis @ vlees rokerij op zaterdag 16 augustus, te Hemrik locatie “de ijsbaan” vanaf 14.00 uur.

4


Rooster kerkdiensten Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik. 15 juni 22 juni 29 juni 06 juli 13 juli 20 juli 27 juli 03 aug. 10 aug. 17 aug. 24 aug. 31 aug.

10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 11.00 uur 10.00 uur 10.00 uur

Ds. A.J. Jonker Ds. Deuzeman dhr. J. Koerts Ds. A.J. Jonker Ds. A.J. Jonker Ds. W. Roobol niet bekend Ds. J. Hulshof Ds. J. Hulshof Ds. J. Hulshof Ds. A.J. Jonker Ds. E. Rooseboom

Langezwaag Hemrik Langezwaag Lippenhuizen, Heilig Avondmaal Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Hemrik Langezwaag Lippenhuizen Langezwaag Langezwaag

Op de zondagen is er vanaf 09.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie in de dienstdoende kerk. *********************************************************************************

Nieuws uit ’t Kelderke. BINGO De Bingo stond op 7 juni gepland maar dan zijn er dorpsfeesten dus wordt het een weekje opgeschoven naar zaterdag 14 juni om 20:00 uur. Entree is gratis, een bingo kaart kost €0,50. Ook voor groep 8. Drinken en chips o.i.d. zijn voor eigen rekening.

VRIJDAG 27 juni ons jaarlijks terug kerend voetbalfeest. Vanaf 19:30 is de jeugd (jongens en meisjes) vanaf groep 8 (dus groep 8 mag mee doen) t/m ongeveer 16/17 jaar weer welkom op het Bining veld voor voetbalfun! Met als afsluiting lekkere broodjes Hamburger. Entree €5,-

Tijdens de zomervakantie is het kelderke gesloten, maar daarna kunnen jullie gewoon weer komen chillen. Groeten van het jeugdbestuur.

5


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

JESSIE KNOL Jessie Knol woont samen met haar man Rudi en dochters Amber (14) en Sanne (16) aan de Binnenwei. Ze werd in 1973 geboren aan de Weinterp op de grens tussen Hemrik en Wijnjewoude, in het huis waar haar ouders nog steeds wonen. Jessie werkt 21 jaar als doktersassistent, waarvan de laatste vijf jaar bij huisartsenpraktijk De Kompe in Gorredijk. In haar vrije tijd houdt ze van hardlopen, fietsen, tuinieren en ‘gezellige dingen doen met m’n gezin’. Hoe ben je vrijwilliger geworden? ‘Ik ben opgevoed door ouders die ook veel voor het dorp deden. Het vrijwilligerswerk is mij dus met de paplepel ingegoten. Toen Rudi -die uit Drachten komt- en ik gingen samenwonen, besloten we dat in Hemrik te doen. We ervaren Hemrik als een prettig dorp waar veel mensen bereid zijn elkaar te helpen. Zo boden mensen ons, toen mijn moeder ziek werd, spontaan hun hulp aan om op onze kinderen te passen op de dagen dat mijn moeder dat anders deed. Zeventien jaar geleden ben ik gevraagd voor de functie van penningmeester in het zwembadbestuur. Dit jaar draag ik deze functie over aan Henk de Boer.’ Doe je nog meer vrijwilligerswerk? ‘In het verleden was ik een paar jaar secretaresse in de Ouderraad van de basisschool en heb ik meegeholpen bij het schoonmaken van De Bining. De initiatiefneemsters van de Avondvierdaagse Hemrik, Jettie de Boer en Astrid van de Wolfshaar, vroegen mij vijf jaar geleden om hun te helpen in het bestuur. In dit bestuur hoef ik alleen, als het echt nodig is, in actie te komen. Tijdens de Avondvierdaagse ben ik alle avonden in functie als EHBO’er en help bij het schenken van de koffie en limonade. Gelukkig heb ik in al die jaren als EHBO’er niet zo vaak in actie hoeven te komen. Het bleef bij een gat in het hoofd of een verstuikte enkel. Toen ik hoorde dat er dit jaar bijna vijfhonderd wandelaars waren, moest ik even slikken. Best grappig, op mijn werk heb ik namelijk de verantwoordelijkheid over 9300 patiënten… Gelukkig waren er dit jaar bij de Avondvierdaagse geen ongelukken. Verder loop ik collecte voor het Reumafonds en ben ik vrijwilligster bij de Witte Kerk waar ik bij activiteiten koffie schenk of kaartjes verkoop. Ook ben ik omtinker voor mensen uit mijn buurt. Ik vind het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen. Hoewel het niet altijd makkelijk is om naar mensen toe te stappen van wie je denkt dat ze eenzaam zijn. Dat hoeft die ander namelijk helemaal niet zo te ervaren.’ In hoeverre draag je het zwembad in Hemrik een warm hart toe? ‘Het zwembad moet open blijven. Dorpelingen hebben het destijds met de hand uitgegraven. Mijn moeder en ik hebben er les gezwommen en nu zwemmen mijn kinderen erin… Het is voor heel veel kinderen, maar ook voor volwassenen, een prachtige ontmoetingsplek. Het is belangrijk dat kinderen bewegen en buiten zijn in plaats van met een laptop op schoot thuis op de bank zitten. Bovendien, niet ieder kind maakt even makkelijk contact in een groep; in een zwembad wordt er makkelijker met elkaar gespeeld.

6Het zwembadbestuur bestaat uit zes personen en er zijn twee vrijwilligers die de planning doen. We werken met ongeveer vijftig vrijwilligers die volgens een schema toezicht op de kinderen houden. Dit jaar hadden we een prachtige en goedbezochte opening van het zwemseizoen met grote plastic waterballen.’ Waarom doe je vrijwilligerswerk? ‘Als je in een dorp woont, vind ik dat je eigenlijk ook verplicht bent om iets voor het dorp te doen. Zonder vrijwilligers zou het zwembad bijvoorbeeld niet kunnen bestaan. We krijgen alleen een gemeentelijke subsidie voor de diploma’s reddend zwemmen en EHBO, de rest komt uit vrijwillige bijdragen. Ook krijg ik er energie voor terug als er bijvoorbeeld veel mensen meelopen met de Avondvierdaagse. Het is prachtig als je al die blije kindergezichtjes ziet. Bovendien ben ik een zorgzaam type; ik vind het fijn voor anderen te zorgen.’ Je trekt je dit jaar na zeventien jaar terug als penningmeester uit het zwembadbestuur. Hoe ervaar je dit? ‘Ik werk vier dagen per week. Ik wil meer tijd voor mezelf en mijn gezin overhouden. Ook merk ik dat, nu mijn kinderen ouder worden en minder in het zwembad zijn, zelf ook minder feeling krijg met het zwembad. Het is nu tijd om het stokje aan ouders met jongere kinderen over te dragen. Overigens blijf ik nog wel eventjes in het bestuur en als EHBO’er aan de kant zitten.’ Heb je als vrijwilliger nog zaken op je verlanglijstje staan? ‘Dat we er met zo’n allen in slagen genoeg activiteiten voor kinderen in het dorp te blijven organiseren. Ook voor kinderen van ouders met een smallere beurs.’ **********************************************************************************

Korfbalvereniging W.W.M.D. Wêz Wis Mei Doelen Hemrik Opgericht 6 augustus 1916 ********************************************************************************* Mid Fryslân 6 – WWMD 18-5-2014 Deze stralende zondag speelden wij onze op één na laatste veldwedstrijd op de graszoden van Reduzem. Loltsje was vandaag gelukkig weer mee om ons te versterken. Nanna begon deze dag eerst aan de kant (blaren als paaseieren door een bezoek aan Londen). Na de koffie, het warm lopen en inschieten kon de wedstrijd beginnen. Nadat Mid-Fryslân de score had geopend maakte Erik met een mooie uitstart gelijk. De tegenpartij scoorde nogmaals maar door prachtige doelpunten van Klaas, Hjerke en Erik stonden we met 2-4 voor. De rust werd ingegaan met een score van 6-7, een hele nipte voorsprong die na de pauze werd vergroot. Nanna kwam na de rust voor Tryntsje in het het veld. Door goals van Hjerke en mooie afstandsschoten van Klaas en Loltsje kwamen we voor te staan met 7-11. Toen zette echter het Reduzemer kwartiertje in waardoor onze voorsprong als sneeuw voor de zon verdween. We verloren met één punt minder van Mid-Fryslân , 13-12. Jammer, maar het was een leuke en sportieve wedstrijd. En hoewel Klaas vooraf riep dat alle ballen maar op de dames moesten, heeft Klaas heel wat doelpunten zelf gescoord. Laten we het er op houden dat Klaas nu eindelijke zijn vrouwelijke kant heeft gevonden. Doelpuntenmakers waren; Klaas 4, Hjerke 4, Erik 2, Loltsje en Grietje beiden 1.

7Jeugd blij met nieuw multifunctioneel sportveld ‘Het is mooi dat zo’n klein dorpje als Hemrik nog zulke vrijwilligers heeft die zoiets moois voor elkaar krijgen’, aldus voetbaltrainer Gertjan Verbeek, die de opening voor zijn rekening nam. Want vrijdag 23 mei jl. was het zover, Hemrik heeft er een nieuwe accommodatie bij: het multifunctioneel sportveld. Op dit veld kan voetbal, korfbal en volleybal gespeeld worden waardoor de jeugd van de Hemrik zich geen moment hoeft te vervelen. De opening verliep super! Eerst waren de organisatoren bang dat het slechte weer zou voortzetten, maar het klaarde in de avond heerlijk op. Het was een fantastische avond voor de kinderen én toeschouwers om de sportende kinderen te bewonderen onder het genot van een hapje en een drankje. Drie sporten werden deze avond gespeeld. Er werd begonnen met volleybal, daarna korfbal en als afsluiter voetbal. Alle kinderen waren dolenthousiast dat zij na lang wachten eindelijk het veld mochten betreden. Als laatste willen wij iedereen bedanken die het multifunctioneel sportveld mogelijk heeft gemaakt en ook de kinderen die sportief, máár fanatiek spel speelden. Iedereen bedankt! En veel plezier met onze nieuwe sportkooi! Namens de jeugdcommissie, Jasper Visser P.S. Kijk ook naar de reportage van Sa! Link: http://sa24.nl/video/328-verbeek-opent-pannaveld-hemrik.html

Gertjan Verbeek maakt zich klaar voor het openingsschot.

8


Wij adviseren en verzorgen Uw Ø Ø Ø Ø

Belastingaangifte Administratie Salaris administratie Kwartaal- en jaarrapporten

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude. Tel. 0516 48 09 93 www.boumaadmin.nl


Opening multifunctioneel sportveld Hemrik

23 mei 2014

Foto’s Pia Marra, Corrie Visser en Anje de Jong

9


Huifkarritten voor kinderfeestjes www.sjezel.nl Coralinde van Boven

06-21286543

drukkerij

Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor onze klanten en zijn flexibel. Naast twee traditionele drukpersen beschikken wij ook over een aantal geavanceerde printers. Hiermee kunnen wij een breed assortiment drukwerk tegen concurrerende prijzen leveren.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2 9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl www.drukkerijpool.nl

Voor meer informatie kijk op onze website of kom eens langs en informeer naar de mogelijkheden en prijzen.

Ook in Hemrik en omgeving


Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Hemrik Ledenvergadering op maandag 16 juni 2014, aanvang 20.00 uur Locatie: kantine in MFC de Bining te Hemrik Agenda:           

Opening Notulen ledenvergadering 2013 Mededelingen en ingekomen stukken Verslag penningmeester Verslag kascommissie Lidmaatschap Friese Federatie Ledenlijst + brief leden Bestuursverkiezing*: aftredend/herkiesbaar Renneke de Boer, Tryntsje Berga Jubileum 100 jaar Rondvraag Sluiting

* Belangstellende kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur delaatsteeerhemrik@gmail.com Onze vereniging verzorgt zowel begrafenissen als crematies. Onze uitvaartverzorger: Nijboer Uitvaartzorg Dag èn nacht bereikbaar Tillewei 11-A 9289 HB Drogeham Tel:0512-331420

BELANGRIJK!!

**********************************************************************************

Ledenvergadering op dinsdag 01 juli 2014 om 20.00 uur in de Bining

AGENDA: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Notulen 4. Financieel verslag 5. Kascommissie 6. Verkiezing kascommissie 7. Verkiezing hoofdbestuur Verkiesbaar voor penningmeester: Myra van der Vinne 8. Gang van zaken subverenigingen 9. Organisatie oud ijzeractie en wampex 11. Rondvraag 12. Sluiting Kandidaten kunnen worden aangemeld tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij het bestuur (email: svhemrik@gmail.com of tel 0516 471284). Financiele balans en resultatenrekening ligt vanaf 19.30 uur ter inzage op plaats van vergadering.

10


Dorpsfeest Hemrik 6, 7 en 8 juni 2014

Foto’s Senda de Groot, EMM Dorpsfeest Hemrik, Anneke Nooitgedagt en Anje de Jong

11


12


13


Hoogstandjes tijdens jaarlijkse gym en dans uitvoering SVH. Zaterdag 17 mei was dan eindelijk, na maanden trainen en oefenen de uitvoering van de dans en gym! Het begon al met een dans waar alle (!!) leden aan mee deden. Ongelofelijk hoe dansjuf Sanne dit met alle kinderen ingestudeerd had, erg knap werk! De gymmertjes veranderden in Pink Panters en lieten hun kunsten zien, de iets grotere gymmertjes gingen op reis door de jungle en werden opgeschrikt door een grote slapende beer en een woeste aap. Tussendoor werd er prachtig gedanst. Gymjuf Mo en dansjuf Sanne hadden er een mooie show van gemaakt, elk nummer hadden de kinderen weer allemaal andere kleren aan. Vlak voor de pauze was er nog de Bonora-act trapeze op grote hoogte, gevolgd door een acrobatiek act verzorgd door circusschool de Hoogte…. De Oh’s en Ah’s vlogen door de zaal, wat een show! Even pauze om bij te praten en toen zat het publiek alweer op het puntje van hun stoel toen circusschool de Hoogte een tissue act deed. Speciaal voor deze act waren er twee lange doeken aan het plafond opgehangen. Hierna waren de oudere kinderen aan de beurt, ze hebben ons echt verrast met een touwtje spring act, prachtige dansen en een heel grappige lange mat optreden, we hebben er vele clowntjes bij in Hemrik! Na al dit spektakel werd de avond afgesloten met onze eigen dansmeiden die een prijs winnende dans lieten zien, wat een talent hebben we in huis. Het was een avond die het publiek en ons als gymbestuur heeft doen glimmen van trots! We kijken nu al uit naar volgend jaar! De laatste weken voor de zomer breken aan, we gaan ons weer storten op de groepsindelingen voor volgend jaar en er is nog plek bij de acrobatiek groep (vanaf 10 jaar) op maandagmiddag van 16.3017.30 uur olv circusschool de Hoogte. Start 1 september opgeven kan ook via svhgym@outlook.com Fijne zomer! Gymbestuur SVH

14


It Skeel yn de Himrik Begjin jierren fyftich, fan de foarige ieu. Jelke Bijstra hie de oantal batsen werom brocht nei efteren yn syn hok. Hy in boeregeriif winkeltsje stie yn it doarp tsjinoer it wite tsjerkje yn de Himrik oan de Binnenwei. Foar de klant dy krekt yn syn winkel wie, hie hy heel wat dwaan moaten foar dy syn kar dien hie. Sietze Koster wie in tige sunige , mar ek in moailik man, dy mar min út de rie komme koe. De bril wie faak op en fan de noas west om je sjen of er net te folle hoasten yn de stallen fan de skeppen sieten. De man buorke efter de Bûtewei in ein efterút wer eartiids de famylje Klaas Kuik wenne. Hy hie der in lyts boerespultsje mei in oantal kij en paste tige goed op de sinten en syn wyfke Hiske. Ik wit net hokker folchoarder. It boerespultsje stie tsjin de bosk oan en der waard nochal wat streupt yn de omkriten en der wie praat dat de ynwenners fan de trije huskes, dy der stienen, net allinne de ynkomsten fan de buorkerijen hienen, mar dat sil wol rabberij west wêze. Mar der tochten de lânhear oars oer. De trije hûzen wer de famyljes Koster, de Boer en de Vos wennen binne letter opkocht wurden en mei de grûn lyk makke. Yn de jierren tachtich bin ik der wol gauris it fjild yn west en ha my ferwûndere oer de heale ruïne dy der noch yn de hoeke fan it lân stie. No yn 2014 is der neat mear fan te finen. Jelke suchte mar es, de klant wie kening no, mar hy ferkocht leaver in sekje hinne-iten, der wie teminste neat op oan te merken. Syn each foel op in brilledoaze dy wat besiden op de toanbank lei. Ek dat noch, Sietze hie him fergetten. No ja, dy soe wol ris wer om komme om him op te heljen. De winkeldoar gie iepen en Jilt van Seyen, de bakker fan de Himrik dy by de feart wenne, kaam er yn mei de bôlekoer foar de frou. It bestelde: bôle, joadekoeken , roggebrea, beskuten, âld wiif en wat alderhande waard útstalt en fuort betelle. ‘Nim ik wol mei’, sei er doe hy Jelke mei de brilledoaze yn de han stean seach en de ferklearring oan heard hie. ‘Ik moat moarn der dôchs hinne.’ Jilt van Seyen wie in rjochtskepen en earlik man . Hy siet yn ferskate bestueren fan ferienigingen, dat de brilledoaze soe wol teplak komme. Sietze Koster wie, thús kommen, fuort mei de bats nei syn tún ta gien om it ien en oare om te setten. Pas jûns let murk er, doe hy de Woudklank lêze soe, dat er de doaze kwyt wie en siet er tige oer yn. San doaze wie net om ‘e nocht en dizze wie ek noch fan syn heit Klaas west dy er syn bril ek yn bewarre. It wie in erfstik, de foarletters fan syn heit wienen er mei in rostige spiker ek noch ynkrast. K.H.K. ( Klaas Hendriks Koster). De donder, no wie er dat ding kwyt, hy soe wol yn de tún lizze. Miskien út de bûse glieden. De oare deis, hy hie socht en socht, mar net fûn, kaam Jilt de bakker lâns mei syn bôlekoer en brocht wat se nedich hienen. Dat wie minder lúks dan by Bijstra en it waard opskriuwen. De brilledoaze wie hy blykber fergetten. ‘Moast mar es by Jelke sjen’, sei Hiske, doe Sytze opnij oer de doaze begûn te seuren,’der bist ek west, mar litte wy earst mar in brochje ite.’ Se gie mei it breames nei bûten en helle dy nochris fiks oer de muorre. Er wie al in heel stik út de muorre slieten wer Sietze him wolris lilk oer makke, mar in sliepstien fûn hy te djoer. Dan sa mar. Hiske kaam er wer yn en sette it mes yn de bôle om dy te partsjen. By it fyfde stikje woe it net, it flymskerpe mes kraste stiel op stiel en ta harren ferbjustering rolle in brilledoaze oer de tafel. Troch it mes alhiel skeind. Sietze flokte lûd, hy wist direkt wat er bard wie. Hie dy ferrekte Jilt syn djoere brilledoaze yn de bôle bakt en dy him foar grou jild ferkocht. It hie de hichte. Se moasten him smoare, heite!! Hiske moast him delbêdzje oars wie er efter de bakker oanset om him in wân op de bealch te jaan. Safier is it lokkich net kaam, oars hie er miskien ek noch nei Feanhuzen moaten. En der kin men better net komme, der lizze jo net neist jo eigen wyfke. Tusken de beide mannen is it nea, mar dan ek nea wer goed kaam en as er Jilt al ienris tsjin kaam seach er de oare kant op. De bakker wie in klant kwyt, mar hie wol syn wille han en mei him it hele doarp. En sa it sprekwurd seit: ‘ Sinne en wille kin fol tille.’ As it rekkentsje ea betelle is, wit ik net, dat is my net fertelt wurden. Henk F. Hansma, DeHimrik.

********************************************************************************** 15


Zwem4daagse 23 t/m 27 juni Zwembad Hemrik Start vanaf 19.00 Inschrijfgeld: â‚Ź 3,00 Dit jaar weer: voor de kinderen tot 8 jaar worden er banen in het ondiepe bad uitgezet, zodat ook jullie mee kunnen doen! We hopen dat jullie allemaal weer meedoen dit jaar!!! Het zwembadbestuur **********************************************************************************

16


Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Voor reserveringen bel met de fam. Visser: 0516 - 471221


Uw adres voor: Sanitair ~ Verwarming ~ Riolering ~ Gas ~ Water ~ Elektra Dakbedekking ~ Dakgoten ~ Zinken en Koperen daken Binnenwei 47, Hemrik Tel.: 06 - 51 09 76 78


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.