Page 1

1

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з історії України (2 сесія) Зміст завдання та правильна відповідь

Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: поява та розселення людей на території України Поняття та терміни: «мезоліт»

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму Визначати: особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


2 ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: утворення Київської Русі, внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князя Олега Персоналії: Олег Позначати на картосхемі територіальні межі Київської Русі за Олега

ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність княгині Ольги Персоналії: Ольга Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику Ольги Визначати: значення та наслідки внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності князів доби ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


3 ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Визначати: причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Факти: об’єднання Галицького та Волинського князівств Персоналії: Роман Мстиславович Данило Романович Характеризувати: розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицько-Волинської держави Визначати: особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави

ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: запровадження християнства як державної релігії Визначати: історичне значення запровадження християнства як державної релігії ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


4 ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ. Факти: поширення писемності Характеризувати: здобутки в галузі писемності ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.) Факти: соціально-економічне життя Поняття та терміни: «магдебурзьке право» Характеризувати: соціально-економічний розвиток українських земель Визначати: особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.). Факти: входження українських земель до складу інших держав ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


5 Дати: 1362 р. – битва на р. Сині Води Визначати: особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: Люблінська унія та її вплив на українські землі Поняття та терміни: «українська шляхта» Характеризувати: суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії Визначати: причини та наслідки Люблінської унії ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Характеризувати: політичне становище на українських землях

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


6 ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: морські походи козаків участь українського козацтва у Хотинській війн Персоналії: Петро Конашевич-Сагайдачний

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. Факти: утворення греко-католицької церкви Дати: 1596 р. – Берестейська церковна унія Характеризувати: становище православної церкви

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


7 ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: утворення української козацької держави – Війська Запорозького Персоналії: Б. Хмельницький

ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького Характеризувати: відносини Війська Запорізького з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією Визначати: місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


8 ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Поняття та терміни: «Руїна» Визначати: причини та наслідки Руїни ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Дати: 1667 р. – Андрусівський договір 1686 р. – «Вічний мир» Характеризувати: зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель Визначати: причини та наслідки найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. Факти: «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Дати: 1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику «Правління Гетьманського уряду»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


9 ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. Факти: гетьманування І. Мазепи Дати: 1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи Характеризувати: перебіг подій національно-визвольної акції гетьмана І. Мазепи

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. Факти: розвиток культури, науки, освіти Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами: Собор Святого Юра у Львові. 1744–1762 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


10 ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток національного руху Дати: 1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського Персоналії: І. Котляревський Характеризувати: початок національного відродження

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. Поняття та терміни: «Задунайська Січ» Визначати: наслідки ліквідації Запорозької Січі ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: діяльність Головної руської ради (ГРР) Описувати: перебіг національно-визвольного руху в Галичині під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії Визначати: наслідки та значення подій 1848–1849 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


11 ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток національного руху Персоналії: Т. Шевченко Характеризувати: початок національного відродження ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Факти: національне відродження, розвиток літератури Характеризувати: основні явища і процеси розвитку культури цього періоду, творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців

ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні Характеризувати: процеси модернізації на українських землях у складі Російської імперії Визначати: наслідки промислового перевороту

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


12 ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток громадівського руху Характеризувати: основні погляди та напрямки діяльності громадівців

ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» Дати: 1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


13 ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: піднесення української культури розвиток образотворчого мистецтва Характеризувати: основні культурні явища розвиток образотворчого мистецтва Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами: картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Рєпіна. 1878–1891 рр.

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: події революції 1905–1907 рр. в Україні Характеризувати: національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905–1907 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


14 ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Характеризувати: особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст. Визначати: причини трудової еміграції українців ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: становище промисловості та сільського господарства Характеризувати: економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії

ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ Факти: позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


15 ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради) Дати: Липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників Поняття та терміни: «самостійники» Характеризувати: діяльність українських партій, політичних діячів в історії періоду основні положення І, ІІ, ІІІ та IV Універсалів УЦР ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: проголошення Української Народної Республіки Дати: Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР Позначати на картосхемі: Українську Народну Республіку Характеризувати: основні положення І, ІІ, ІІІ та IV Універсалів УЦР

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


16 ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: прихід до влади Директорії Персоналії: С. Петлюра

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: неп в УСРР Характеризувати: неп та її складові, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: політика «коренізації» в УСРР (українізація) Характеризувати: політику «українізації» та її наслідки Визначити: причини та наслідки «українізації» ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


17 ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: радянська модернізація в Україні; суспільно-політичне, соціальноекономічне життя Поняття та терміни: «розкуркулення» Характеризувати: сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні Визначати: причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації; зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: кампанія з ліквідації неписьменності дорослих ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: культурне життя Характеризувати: особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


18 ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ Факти: українські землі у складі Чехословаччини Дати: 15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України Характеризувати: вплив міжнародної ситуації 1920–1930-х рр. на становище західноукраїнських земель

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Факти: встановлення нацистського окупаційного режиму Поняття та терміни: «план «Ост» Характеризувати: суть гітлерівського плану «Ост»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


19 ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Факти: визволення України Дати: 6 листопада 1943 р. – визволення Києва Описувати: перебіг найважливіших військових подій 1941–1945 рр.

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: зовнішньополітична діяльність УРСР Характеризувати: зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ– ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: відбудова промисловості

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


20 ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ Факти: реформування управління економікою Поняття та терміни: «раднаргоспи» Характеризувати: реформи управління економікою в середині 1950–1960-х рр. Визначати: наслідки процесу економічних реформ для українського суспільства

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ Характеризувати: здобутки та особливості розвитку культури

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: кадрові зміни в політичному керівництві УРСР Дати: 1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


21 ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: опозиційний рух Дати: 1976 р. – утворення Української Гельсінської групи Характеризувати: основні вимоги та напрями опозиційного руху 1960–1970-х рр. Визначати: причини активізації опозиційного руху ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: тенденції розвитку соціальної сфери Поняття та терміни: «номенклатура» Визначати: здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України Дати: липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


22 ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Персоналії: Ярослав Мудрий ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Персоналії: Володимир Мономах ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ. Факти: розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави Персоналії: літописець Нестор, Іларіон Характеризувати: здобутки в галузі писемності, освіти, літератури, архітектури та образотворчого мистецтва

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


23 ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: Національно-визвольна війна українського народу утворення української козацької держави – Війська Запорозького Дати: 1648 р. – Пилявецька битва 1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору 1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору 1652 р. – Батозька битва Характеризувати: відносини Війська Запорізького з Польщею, Молдовою умови мирних угод українців з польським урядом Визначати: місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи Порівнювати: наслідки та значення найважливіших битв Національно-визвольної війни

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


24 ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: розвиток музичного, образотворчого, театрального мистецтва Характеризувати: розвиток літератури, образотворчого, музичного мистецтва Персоналії: М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, М. Леонтович

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


25 ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: проголошення Української Народної Республіки Характеризувати: основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: гетьманський переворот і утворення Української Держави, утворення ЗУНР, прихід до влади Директорії, Акт злуки УНР та ЗУНР Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР

ТЕМА. 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Дати: 16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України 24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


26

1– 2– 3– 4–

1– 2– 3– 4–

ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Дати: 1995 р. – Україна стає членом Ради Європи 28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Факти: гетьманування І. Виговського ухвалення Гадяцьких пунктів гетьманування П. Дорошенка Чигиринські походи турецько-татарського війська Дати: 1681 р. – Бахчисарайський мирний договір Характеризувати: зовнішню та внутрішню політику гетьманів ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: поширення землеробства й скотарства на землях України кочовики за раннього залізного віку ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: промисловий переворот та зародження ринкової економіки ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


27 ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: утворення монополістичних об'єднань в Україні

1–

2–

3–

4–

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: розгортання ідеологічних кампаній ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: культура і духовне життя. Опозиційний рух Характеризувати: явища у сфері культури ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: соціально-економічне та культурне життя Характеризувати: риси культурного життя

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


28 ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. Факти: братський рух розвиток культури й освіти Дати: 1556–1561 р. – створення Пересопницького Євангелія Персоналії: Іван Федоров ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: розвиток культури та освіти Дати: 1632 р. – утворення Києво-Могилянського колегіуму

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Характеризувати: форми соціального протесту українського населення

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


29 ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: радянська модернізація в Україні Характеризувати: сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації в Україні Визначати: причини та наслідки політики форсованої індустріалізації

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: радянізація західних областей України Характеризувати: процеси радянізації західних областей України

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012

Ответы на тесты по истории Украины (вторая сессия) 2012 года  

Ответы на тесты по истории Украины (вторая сессия) 2012 года

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you