Page 1

1

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з історії України (2 сесія) Зміст завдання та правильна відповідь

Відповідність завдання Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: поява та розселення людей на території України Поняття та терміни: «мезоліт»

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму Визначати: особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


2 ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: утворення Київської Русі, внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князя Олега Персоналії: Олег Позначати на картосхемі територіальні межі Київської Русі за Олега

ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність княгині Ольги Персоналії: Ольга Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику Ольги Визначати: значення та наслідки внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності князів доби ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


3 ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Визначати: причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Факти: об’єднання Галицького та Волинського князівств Персоналії: Роман Мстиславович Данило Романович Характеризувати: розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицько-Волинської держави Визначати: особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави

ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Факти: запровадження християнства як державної релігії Визначати: історичне значення запровадження християнства як державної релігії ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


4 ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ. Факти: поширення писемності Характеризувати: здобутки в галузі писемності ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.) Факти: соціально-економічне життя Поняття та терміни: «магдебурзьке право» Характеризувати: соціально-економічний розвиток українських земель Визначати: особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.). Факти: входження українських земель до складу інших держав ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


5 Дати: 1362 р. – битва на р. Сині Води Визначати: особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: Люблінська унія та її вплив на українські землі Поняття та терміни: «українська шляхта» Характеризувати: суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії Визначати: причини та наслідки Люблінської унії ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Характеризувати: політичне становище на українських землях

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


6 ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: морські походи козаків участь українського козацтва у Хотинській війн Персоналії: Петро Конашевич-Сагайдачний

ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. Факти: утворення греко-католицької церкви Дати: 1596 р. – Берестейська церковна унія Характеризувати: становище православної церкви

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


7 ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: утворення української козацької держави – Війська Запорозького Персоналії: Б. Хмельницький

ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: зовнішньополітична діяльність уряду Б. Хмельницького Характеризувати: відносини Війська Запорізького з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією Визначати: місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


8 ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Поняття та терміни: «Руїна» Визначати: причини та наслідки Руїни ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Дати: 1667 р. – Андрусівський договір 1686 р. – «Вічний мир» Характеризувати: зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель Визначати: причини та наслідки найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель

ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. Факти: «Правління Гетьманського уряду» 1734 р. Дати: 1734 р. – заснування Нової (Підпільненської) Січі Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику «Правління Гетьманського уряду»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


9 ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ. Факти: гетьманування І. Мазепи Дати: 1708–1709 рр. – національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи Характеризувати: перебіг подій національно-визвольної акції гетьмана І. Мазепи

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. Факти: розвиток культури, науки, освіти Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами: Собор Святого Юра у Львові. 1744–1762 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


10 ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток національного руху Дати: 1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського Персоналії: І. Котляревський Характеризувати: початок національного відродження

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. Поняття та терміни: «Задунайська Січ» Визначати: наслідки ліквідації Запорозької Січі ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: діяльність Головної руської ради (ГРР) Описувати: перебіг національно-визвольного руху в Галичині під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії Визначати: наслідки та значення подій 1848–1849 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


11 ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток національного руху Персоналії: Т. Шевченко Характеризувати: початок національного відродження ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Факти: національне відродження, розвиток літератури Характеризувати: основні явища і процеси розвитку культури цього періоду, творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців

ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. і процеси модернізації в Україні Характеризувати: процеси модернізації на українських землях у складі Російської імперії Визначати: наслідки промислового перевороту

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


12 ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: розвиток громадівського руху Характеризувати: основні погляди та напрямки діяльності громадівців

ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» Дати: 1868 р. – створення у Львові товариства «Просвіта»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


13 ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: піднесення української культури розвиток образотворчого мистецтва Характеризувати: основні культурні явища розвиток образотворчого мистецтва Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами: картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові» І. Рєпіна. 1878–1891 рр.

ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: події революції 1905–1907 рр. в Україні Характеризувати: національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905–1907 рр.

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


14 ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Характеризувати: особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст. Визначати: причини трудової еміграції українців ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: становище промисловості та сільського господарства Характеризувати: економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії

ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ Факти: позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


15 ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали Центральної Ради) Дати: Липень 1917 р. – Другий Універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників Поняття та терміни: «самостійники» Характеризувати: діяльність українських партій, політичних діячів в історії періоду основні положення І, ІІ, ІІІ та IV Універсалів УЦР ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: проголошення Української Народної Республіки Дати: Листопад 1917 р. – Третій Універсал Центральної Ради, проголошення УНР Позначати на картосхемі: Українську Народну Республіку Характеризувати: основні положення І, ІІ, ІІІ та IV Універсалів УЦР

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


16 ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: прихід до влади Директорії Персоналії: С. Петлюра

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: неп в УСРР Характеризувати: неп та її складові, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: політика «коренізації» в УСРР (українізація) Характеризувати: політику «українізації» та її наслідки Визначити: причини та наслідки «українізації» ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


17 ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: радянська модернізація в Україні; суспільно-політичне, соціальноекономічне життя Поняття та терміни: «розкуркулення» Характеризувати: сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні Визначати: причини та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації; зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства

ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ Факти: кампанія з ліквідації неписьменності дорослих ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: культурне життя Характеризувати: особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


18 ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ Факти: українські землі у складі Чехословаччини Дати: 15 березня 1939 р. – проголошення незалежності Карпатської України Характеризувати: вплив міжнародної ситуації 1920–1930-х рр. на становище західноукраїнських земель

ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Факти: встановлення нацистського окупаційного режиму Поняття та терміни: «план «Ост» Характеризувати: суть гітлерівського плану «Ост»

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


19 ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Факти: визволення України Дати: 6 листопада 1943 р. – визволення Києва Описувати: перебіг найважливіших військових подій 1941–1945 рр.

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: зовнішньополітична діяльність УРСР Характеризувати: зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ– ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: відбудова промисловості

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


20 ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ Факти: реформування управління економікою Поняття та терміни: «раднаргоспи» Характеризувати: реформи управління економікою в середині 1950–1960-х рр. Визначати: наслідки процесу економічних реформ для українського суспільства

ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ Характеризувати: здобутки та особливості розвитку культури

ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: кадрові зміни в політичному керівництві УРСР Дати: 1972 р. – зміна політичного керівництва УРСР. В. Щербицький

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


21 ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: опозиційний рух Дати: 1976 р. – утворення Української Гельсінської групи Характеризувати: основні вимоги та напрями опозиційного руху 1960–1970-х рр. Визначати: причини активізації опозиційного руху ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: тенденції розвитку соціальної сфери Поняття та терміни: «номенклатура» Визначати: здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: дострокові вибори до Верховної Ради та вибори Президента України Дати: липень 1994 р. – обрання Л. Кучми Президентом України

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


22 ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Персоналії: Ярослав Мудрий ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА Персоналії: Володимир Мономах ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКОВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ. Факти: розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави Персоналії: літописець Нестор, Іларіон Характеризувати: здобутки в галузі писемності, освіти, літератури, архітектури та образотворчого мистецтва

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


23 ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНОВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. Факти: Національно-визвольна війна українського народу утворення української козацької держави – Війська Запорозького Дати: 1648 р. – Пилявецька битва 1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору 1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору 1652 р. – Батозька битва Характеризувати: відносини Війська Запорізького з Польщею, Молдовою умови мирних угод українців з польським урядом Визначати: місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи Порівнювати: наслідки та значення найважливіших битв Національно-визвольної війни

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


24 ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: розвиток музичного, образотворчого, театрального мистецтва Характеризувати: розвиток літератури, образотворчого, музичного мистецтва Персоналії: М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, М. Леонтович

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


25 ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ Факти: проголошення Української Народної Республіки Характеризувати: основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: гетьманський переворот і утворення Української Держави, утворення ЗУНР, прихід до влади Директорії, Акт злуки УНР та ЗУНР Характеризувати: внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР

ТЕМА. 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Дати: 16 липня 1990 р. – прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України 24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною Радою Акта проголошення незалежності України ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


26

1– 2– 3– 4–

1– 2– 3– 4–

ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Дати: 1995 р. – Україна стає членом Ради Європи 28 червня 1996 р. – прийняття Конституції України ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80ТІ РР. XVII СТ. Факти: гетьманування І. Виговського ухвалення Гадяцьких пунктів гетьманування П. Дорошенка Чигиринські походи турецько-татарського війська Дати: 1681 р. – Бахчисарайський мирний договір Характеризувати: зовнішню та внутрішню політику гетьманів ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Факти: поширення землеробства й скотарства на землях України кочовики за раннього залізного віку ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Факти: промисловий переворот та зародження ринкової економіки ©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


27 ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Факти: утворення монополістичних об'єднань в Україні

1–

2–

3–

4–

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: розгортання ідеологічних кампаній ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ Факти: культура і духовне життя. Опозиційний рух Характеризувати: явища у сфері культури ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Факти: соціально-економічне та культурне життя Характеризувати: риси культурного життя

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


28 ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ. Факти: братський рух розвиток культури й освіти Дати: 1556–1561 р. – створення Пересопницького Євангелія Персоналії: Іван Федоров ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ. Факти: розвиток культури та освіти Дати: 1632 р. – утворення Києво-Могилянського колегіуму

ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Характеризувати: форми соціального протесту українського населення

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012


29 ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ Факти: радянська модернізація в Україні Характеризувати: сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації в Україні Визначати: причини та наслідки політики форсованої індустріалізації

ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР. Факти: радянізація західних областей України Характеризувати: процеси радянізації західних областей України

©Український центр оцінювання якості освіти, 2012

Ответы на тесты по истории Украины (вторая сессия) 2012 года  

Ответы на тесты по истории Украины (вторая сессия) 2012 года

Advertisement