Page 1

Català/Castellà

10 DE DESEMBRE, DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS

El temps, un dret humà DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS. Article 24. «Tota persona té dret al descans i al lleure [...]». MANIFEST PER A UNA CULTURA SENSE PRESSA. El 10 de desembre de 1948 l'Organització de les Nacions Unides (ONU) va declarar el descans i el lleure uns drets humans bàsics. 61 anys després, sembla que molts ens n’haguem oblidat. pausa associació cultural vol posar l’accent en la importància de l’article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que reconeix el dret al descans i al lleure, i, per tant, en la importància del temps de les persones. El temps és un dret fonamental de les persones, tal i com enuncia la plataforma creada per a l’ocasió:

www.dretaltemps.blogspot.com En aquest sentit, pausa aprofita la importància d’aquesta cita en el calendari de dies mundials i dóna a conèixer la proposta d’una acció de reflexió pública sobre el temps i la cultura, i presenta una convocatòria ciutadana per a l’elaboració del Manifest per a una Cultura Sense Pressa. El Manifest, que pausa donarà a conèixer el 15 de març de 2010 amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Lentitud, comptarà amb la participació de personalitats del sector cultural a Catalunya i té com a objectiu traslladar a la cultura un debat molt present en els àmbits del treball, l’alimentació, l’esport, la salut i l’urbanisme. L’acció que es planteja vol posar de relleu que la cultura també es mereix recuperar el seu temps i que totes les persones, començant per aquelles que treballen en aquest sector, tenen un paper clau en promoure el canvi.

LA CULTURA, UNA EINA PER MILLORAR LA NOSTRA QUALITAT DE VIDA. Aquesta proposta s’emmarca dins la filosofia del Moviment Slow, amb el qual pausa comparteix tarannà. Slow és el mot anglosaxó que defineix la “lentitud” i el Moviment neix a finals del segle XX com una corrent de pensament que reivindica retornar el temps necessari a les coses per tal de gaudir de la vida d’una manera més intensa i satisfactòria. Avui en dia les ciutats i tots els seus serveis encara estan pensats i dissenyats quasi exclusivament en funció del treball i dels horaris laborals industrials. La idea de velocitat associada a la de progrés i el disseny de les ciutats i el seu entorn ens convida a viure amb presses i a buscar com augmentar el nostre temps sense pensar en la seva qualitat. Els desequilibris que es produeixen contribueixen a incrementar la percepció de conflicte entre els diferents temps de les persones.


Algunes iniciatives impulsades des de l’administració i la pròpia ciutadania intenten posar de manifest una nova escala de valors en relació al temps i en una nova forma de viure i concebre la ciutat que consideri la desacceleració del seu ritme i la gestió harmònica de la vida laboral, familiar i personal com a elements fonamentals per a una major i millor qualitat de vida. En aquest sentit, l’àmbit de la cultura i el temps personal i de lleure dels ciutadans no són una excepció. Des de pausa entenem la cultura com un procés i com una eina per millorar la qualitat de vida de les persones, que es mereix ser gaudida no com un producte sinó com una experiència. El nostre objectiu és el de reflexionar al voltant d’aquests conceptes i proposar noves formes possibles per a una experiència cultural més pausada i conscient.

[Una pausa] Pausa és una associació cultural sense ànim de lucre creada a principis de l’any 2008 que idea accions i reflexions en el marc d’una cultura sense pressa. L’associació ha establert vincles de col·laboració amb diverses organitzacions de tarannà slow d’àmbit internacional, entre les quals hi ha els promotors de Dia Mundial de la Lentitud. pausa entén la cultura com a un procés i com a una eina per millorar la qualitat de vida de les persones, que es mereix ser gaudida no com un producte, sinó com a una experiència. pausa ha realitzat els següents projectes: _ Olvaneja. Primer concurs de fotografia slow per a la creació de postals [Olvan, Berguedà, juliol 2008]. Ha comptat amb el recolzament municipal i de la Diputació de Barcelona per a la realització del seu primer projecte [www.olvaneja.cat] _ El temps un dret fonamental de les persones [desembre de 2008]. _ Piramidón Living Room. [Barcelona, 9 de març de 2009. Dia Mundial de la Lentitud]. Ha comptat amb la col·laboració del Centre d’Art Piramidon de Barcelona, el suport dels promotors internacionals de l’acció, així com amb el recolzament de la Regidoria dels Usos Socials del Temps [NUST] de l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Galeries de Catalunya.

Barcelona, 9 de desembre de 2009 Si ens vols conèixer, fer una pausa, compartir la teva opinió, més informació... Pausa Associació Cultural. A/e: pausa.associacio@gmail.com Web: http://dretaltemps.blogspot.com - www.pausacultura.com


10 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El tiempo, un derecho humano DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 24. «Toda persona tiene derecho al descanso [...]». MANIFIESTO PARA UNA CULTURA SIN PRISA. El 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el descanso y el ocio unos derechos humanos básicos. 61 años después, parece que muchos lo hemos olvidado. pausa associació cultural quiere poner el acento en la importancia del artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho al descanso y al ocio, y, por lo tanto, en la importancia del tiempo de las personas. El tiempo es un derecho fundamental de las personas, tal y como anuncia la plataforma creada para la ocasión:

www.dretaltemps.blogspot.com En este sentido, pausa aprovecha la importancia de esta cita en el calendario de días mundiales y da a conocer la propuesta de una acción de reflexión pública sobre el tiempo y la cultura, y presenta una convocatoria ciudadana para la elaboración del Manifiesto para una Cultura Sin Prisa. El Manifiesto, que pausa dará a conocer el 15 de marzo de 2010 con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lentitud, contará con la participación de personalidades del sector cultural en Catalunya y tiene como objetivo trasladar a la cultura un debate muy presente en los ámbitos del trabajo, la alimentación, el deporte, la salud y el urbanismo. La acción que se plantea quiere poner de relieve que la cultura también se merece recuperar su tiempo y que todas las personas, empezando por aquellas que trabajan en este sector, tienen un papel clave para promover el cambio.

LA CULTURA, UNA HERRAMIENTA POR MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA. Esta propuesta se enmarca dentro la filosofía del Movimiento Slow, con el que pausa es afín. Slow es la palabra anglosajona que define la “lentitud” y el Movimiento nace a finales del siglo XX como una corriente de pensamiento que reivindica devolver el tiempo necesario a las cosas para disfrutar de la vida de una manera más intensa y satisfactoria. Hoy en día las ciudades y todos sus servicios todavía están pensados y diseñados casi exclusivamente en función del trabajo y de los horarios laborales industriales. La idea de velocidad asociada a la de progreso y el diseño de las ciudades y su entorno nos invita a vivir con prisas y a buscar como aumentar nuestro tiempo sin pensar en su calidad. Los desequilibrios que se producen contribuyen a incrementar la percepción de conflicto entre los diferentes tiempos de las personas.


Algunas iniciativas impulsadas desde la administración y la propia ciudadanía intentan poner de manifiesto una nueva escalera de valores en relación al tiempo y en una nueva forma de vivir y concebir la ciudad que considere la desaceleración de su ritmo y la gestión armónica de la vida laboral, familiar y personal como elementos fundamentales para una mayor y mejor calidad de vida. En este sentido, el ámbito de la cultura y el tiempo personal y de ocio de los ciudadanos no son una excepción. Desde pausa entendemos la cultura como un proceso y como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, que se merece ser disfrutada no como un producto sino como una experiencia. Nuestro objetivo es el de reflexionar alrededor de estos conceptos y proponer nuevas formas posibles para una experiencia cultural más pausada y consciente.

[Una pausa] Pausa es una asociación cultural sin ánimo de lucro creada a principios del año 2008 que idea acciones y reflexiones en el marco de una cultura sin prisa. La asociación ha establecido vínculos de colaboración con varias organizaciones de talante slow de ámbito internacional, entre las que hay los promotores de Día Mundial de la Lentitud. pausa entiende la cultura como un proceso y una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, que se merece ser disfrutada no como un producto, sino como una experiencia. pausa ha realizado los siguientes proyectos: _ Olvaneja. Primer concurso de fotografía slow para la creación de postales [Olvan, Berguedà, julio 2008]. Ha contado con la colaboración municipal y de la Diputación de Barcelona para la realización de este primer proyecto [www.olvaneja.cat ]. _ El tiempo un derecho fundamental de las personas [diciembre de 2008]. _ Piramidón Living Room. [Barcelona, 9 de marzo de 2009. Día Lentitud]. Ha contado con la colaboración del Centro de Arte Barcelona, el apoyo de los promotores internacionales de la acción, Concejalía de los Usos Sociales del Tiempo [NUST] del Ayuntamiento el Gremio de Galerías de Catalunya.

Mundial de la Piramidón de así como de la de Barcelona y

Barcelona, 9 de diciembre de 2009

Si nos quieres conocer, hacer una pausa, compartir tu opinión, más información... Pausa Associació Cultural. E-mail: pausa.associacio@gmail.com Web: http://dretaltemps.blogspot.com - www.pausacultura.com

Nota de Premsa_el temps un dret huma fonamental  
Nota de Premsa_el temps un dret huma fonamental  

Segons l'Article 24 de la Declaració Universal dels Drets Humans [1948], “tota persona té dret al descans i al lleure [...]”. El temps és...

Advertisement