De Knipoog: januari - april 2022

Page 1

jan - apr 2022

DE KNIPOOG

www.ksasintgoedele.be


INHOUDSTAFEL Voorwoord Openingswoord KSA-afspraken Uniform Programma Sloebers Programma Roodkappen Programma Jimmers Programma Knimmers Programma Simmers Programma Sjo'ers Vriendjesdagen Kaas- en wijnavond Kindercarnaval Triangel Ledenweekend Kampplaats 2022 Uitpas Sfeerbeeldjes Trooper Mopjes en raadseltjes Kalender Telefoonnummers

3 4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19 20 21 22 23-24 25 26 27-28 29 30 31 32


WOORDJE DOOR DE HOOFDLEIDING

3


OPENINGSWOORD

4


KSA-AFSPRAKEN

€1

5


ONS UNIFORM

6


PROGRAMMA SLOEBERS

7


8


PROGRAMMA ROODKAPPEN

9


20

10


PROGRAMMA JIMMERS

11


12


PROGRAMMA KNIMMERS

13


14


PROGRAMMA SIMMERS

15


20 MAART Dit weekend is er jammer genoeg geen ronde!

16


PROGRAMMA SJO'ERS

17


18


VRIENDJESDAGEN

19


KAAS- EN WIJNAVOND

20


KINDERCARNAVAL

21


TRIANGEL

22


LEDENWEEKEND

23


24


KAMPPLAATS 2022

25


UITPAS

26


SFEERBEELDJES

27


28


TROOPER JE MEE?

29


MOPSELTJES EN RAADSELTJES

30


BELANGRIJKE DATA

31


WIE HEB IK AAN DE LIJN? Sloebers Nel Lauwereys (takleiding): 0479 29 84 48 Silke Plovier: 0471 01 63 95 Lara De Troyer: 0479 02 84 16 Yari Matthijs: 0492 02 57 31 Roodkappen Flore Soens (takleiding): 0491 40 67 Hélène Cosijn: 0471 61 29 92 Lauren Vermoesen: 0470 21 51 53 Jimmers Laura De Coen (takleiding): 0468 16 33 19 Jirke Matthijs: 0494 69 57 75 Emilia De Graeve: 0493 54 33 56 Knimmers Paulien Vercammen (takleiding): 0491 55 50 84 Fien Brysse: 0491 12 87 79 Simmers Phaedra Stevens (takleiding): 0492 65 90 96 Eline Covens: 0478 51 12 88 Anaïs De Grijse: 0472 85 36 61 Sjo'ers Anke Geeroms (takleiding): 0473 96 50 06 Chloë Lievens: 0471 10 27 29

32


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.