Page 1

20

Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Για πρώτη φορά πρωταθλήτρια κόσµου!

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Κέρδισε 1-0 την ισάξια της Ολλανδία

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38027

ΤΙΜΗ: 0,80

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00

Σελίδα 34

www.patrisnews.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Μετά από 80 χρόνια δε λειτουργεί ο Αστυνοµικός Σταθµός!!

38XΡΟΝΗ

∆ιακινούσε το «λευκό θάνατο…» ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΚΟΚΑΪΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΤΕΛ! Σελίδα 9

ΤΟΝ… ΕΚΛΕΙΣΑΝ!

Εντονες διαµαρτυρίες από φορείς και πολίτες στο Κατάκολο

Σελίδες 8-9

ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

Μεγάλη συγκέντρωση από Πανταζή… Σελίδα 10

Αιµοδοσίες σε Ελαιώνα και Βάρδα Σελίδα 6


2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

»

]

ΗΛΕΙΑΚΑ

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

δρώµενα

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου (†β’αι.). Ανδρέου του στρατηλάτου, Ηρακλείου, Φαύστου, Μηνά και των µετ` αυτών. Μάµαντος και Σεραπίωνος. Αγίας Βερονίκης, της αιµορροούσης. Οσίου Μιχαήλ, του Μαλεΐνου.

Μ 24 εκατ. αντίτυπα των δίσκων του Michael Jack-

ε χαµόγελα και εκφράσεις χαράς υποδέχτηκαν οι µαθητές, στα µέσα της εβδοµάδας που µας πέρασε, τα αποτελέσµατα της µεγάλης «µάχης» των Πανελληνίων Εξετάσεων. Της πρώτης µεγάλης «δοκιµασίας» για την «οικοδόµηση» της καριέρας και του µέλλοντός τους. Οι άριστοι µαθητές από την Ηλεία και φέτος πολλοί, ενώ ακόµα περισσότεροι, αυτοί που εξασφάλισαν το «εισιτήριο» για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ωστόσο, η αποτυχία για κάποιους άλλους σε αυτή τη δοκιµασία δεν σηµαίνει απολύτως τίποτα, καθώς οι ευκαιρίες παραµένουν πολλές και ο χρόνος για µια προετοιµασία από την αρχή δεν λείπει. Από όλους εµάς στην εφ. «Πατρίς», συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία, σε όσους ξαναµπούν «στη µάχη» των Πανελληνίων του χρόνου. Σ.Π.

Οι άγιοι µάρτυρες Πρόκλος και Ιλάριος, έζησαν την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωµαίων Τραϊνού. Πρώτος συνελήφθη ο άγιος Πρόκλος και αφού διακήρυξε την πίστη του στο Θεό ενώπιον του αυτοκράτορα, οδηγήθηκε στον έπαρχο για να υποβληθεί σε βασανιστήρια. Πρώτα λοιπόν του έκαψαν την κοιλιά µε αναµµένους δαυλούς, στην συνέχεια του ξέσκισαν όλο το σώµα µε σιδερένια νύχια, έπειτα τον κρέµασαν και τέλος πάρθηκε η απόφαση να θανατωθεί µε τόξα.

120710 –POULIASIS- A3

[

son έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσµο µετά το θάνατό του.

Ανατολή ηλίου: 05:12 ∆ύση ηλίου: 19:49 Σελήνη 1 ηµέρας

429 εκατ. δολάρια ήταν, το χρόνο που πέρασε, τα έσοδα από τις πωλήσεις των δίσκων του.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !µ"#$µ%&'(

)#(

*"#µ/+'(

,-#(+'(

./"01. (&2µ$3- 4&5(+%

6(/#78 9(/&7µ"&(

."352#( ." 352#( 12/07/2010 1 2/07 /20 10

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

76% 7 6%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

13 εκατ. τραγούδια του αγοράσθηκαν µέσω Internet στις ΗΠΑ.

."352#( ." 352#( 12/07/2010 1 2/07 /20 10

09:00 0 9:00

24 2 4° °C C

75% 7 5%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

392 εκατ. δολάρια ήταν οι εισπράξεις της ται-

."352#( ." 352#( 12/07/2010 1 2/07 /20 10

15:00 1 5:00

32 3 2° °C C

43% 4 3%

4 ! !"#$%& "#$%& -

'()(*+, ' ( )(*+,

."352#( ." 352#( 12/07/2010 1 2/07 /20 10

21:00 2 1:00

28 2 8° °C C

59% 5 9%

3 !"#$%& !"#$%& .. -

'()(*+, ' ( )(*+,

:#'5% : #'5% 13/07/2010 1 3/07 /20 10

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

82% 8 2%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

νίας “This is it”.

4,9

εκατ. δολάρια είναι τα ετήσια έσοδα από τις πωλήσεις των ringtones µε τα τραγούδια του.

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

1893-2010: Βίοι παράλληλοι... H

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr-plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

Το τεράστιο δηµοσιονοµικό χρέος και η επιβολή το 1897, της Επιτροπής ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου στη χώρα µας, εµφανίζουν πολύ µεγάλες οµοιότητες µε τις σηµερινές ελληνικές εξελίξεις και την τελική προσφυγή στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης ως πρωθυπουργός του κράτους µε την υποστήριξη µεγάλων επιχειρηµατικών κύκλων προσπάθησε να αναπτύξει την οικονοµία της χώρας και ειδικότερα τις επικοινωνίες. Τούτο όµως, απαιτούσε την εφαρµογή ενός προγράµµατος που θα στηριζόταν στη σύναψη εξωτερικών δανείων, µε συνέπεια την αύξηση της απόδοσης της φορολογίας και των τελωνειακών δασµών, όπως και την εκµετάλλευση στο αλάτι και τα σπίρτα του κρατικού µονοπωλίου. Η προσωπικότητα άλλωστε και η µετριοπάθεια του Τρικούπη ενέπνεε εµπιστοσύνη στους ξένους επενδυτές και έτσι η Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες κατάφερε να εξασφαλίσει µεταξύ των ετών 1879 και 1890 πολλαπλά δάνεια από το εξωτερικό. Το συνολικό ποσό των δανείων έφθασε το ονοµαστικό ύψος των 640 εκατοµµυρίων χρυσών φράγκων. Η πραγµατική τιµή ωστόσο, ήταν περίπου το 70% της ονοµαστικής, γεγονός που σήµαινε ότι στην Ελλάδα έφθασαν µόνο τα 462 εκατ. χρυσά φράγκα!!! Αρκετά χρόνια µετά και µάλιστα την περίοδο της µεταπολίτευσης (1974-75) η χώρα µας συνέχισε να πληρώνει 1 δισ.δραχµές τον χρόνο για την αποπληρωµή των παραπάνω δανείων... Τα δάνεια του εξωτερικού συνέβαλαν τελικά στη διεύρυνση και όχι στην κάλυψη του ελλείµµατος που ήταν στην περίοδο 1879-1892 στο ύψος των 471 εκατοµ.

δραχµών. Ενδεικτικό είναι ότι το 1893 η εξυπηρέτηση του χρέους απορροφούσε το ένα τρίτο του εθνικού µας προϋπολογισµού. Ανεργία και υποαπασχόληση αποτελούσαν τα σηµαντικότερα προβλήµατα, αλλά άρχισαν να επιλύονται µε τη ... µετανάστευση. Από το 1890 έως και το 1914

«Οι ελληνικές εισαγωγές ανέρχονταν σε 119 εκατ. φράγκα ενώ οι εξαγωγές υπολείπονταν σηµαντικά και έφθαναν µόλις τα 82 εκατ. Η πτώση της σταφίδας που επηρέαζε και το τοπικό εµπόριο στην Ηλεία, αποδείχθη καταστροφική. Ο Τρικούπης προσπάθησε για τη σύναψη και νέου δανείου αλλά βρήκε πόρτες κλειστές . Είχε έρθει η ώρα της πτώχευσης...»

είχαν µεταναστεύσει µόνο στις ΗΠΑ 350.000 Έλληνες! Το συνάλλαγµα των µεταναστών είχε θετικό ρόλο τα επόµενα χρόνια για το ελληνικό ισοζύγιο πληρωµών, αλλά δεν ήταν αρκετό... Το 1893 οι ελληνικές εισαγωγές ανέρχονταν στο ποσό των 119.306.000 φράγκων ενώ οι εξαγωγές υπολείπονταν σηµαντικά και µόλις που έφθαναν τα 82.000.000 φράγκα. Η πτώση της τιµής της σταφίδας που επηρέασε κυρίαρχα και το τοπικό εµπόριο στην Ηλεία απεδείχθη

καταστροφική για τις ελληνικές εξαγωγές. Ο Τρικούπης τότε προσπάθησε για τη σύναψη και νέου δανείου προς εξυπηρέτηση των παλιών αλλά βρήκε πόρτες κλειστές. Είχε έρθει η ώρα της πτώχευσης... Ακολούθησαν διαπραγµατεύσεις για τους δανειστές µας που όµως δεν απέδωσαν αλλά επαναλήφθησαν µετά τη νίκη στις εκλογές του 1895 του ∆εληγιάννη, για να επιτευχθεί συµβιβασµός του Φεβρουαρίου του 1897. Ωστόσο ο ελληνοτουρκικός πόλεµος που ξέσπασε εκείνη τη χρονιά και η δυσµενής έκβαση αυτού για την Ελλάδα, έδωσε την ευκαιρία στους πιστωτές µας να εκµεταλλευτούν τη δύσκολη κατάσταση από την ήττα, και να επιβάλλουν νέους δυσµενείς όρους, αν και κάποιοι τότε µίλησαν για πόλεµο «τεχνητό» µε στόχο τον οικονοµικό έλεγχο της χώρας µας. Όπως και τότε λοιπόν έτσι και σήµερα, κεφαλαιοκρατικοί παράγοντες που εξακολουθούν να διευθύνουν τον κόσµο, δηµιούργησαν το κατάλληλο ψυχολογικό κλίµα µε ζητούµενο την προστασία. Και µε την ελπίδα ότι κάποτε επιτέλους θα αποδειχθούµε ικανοί να διορθώσουµε από µόνοι µας τα οικονοµικά µας...

editorial

3


4 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

» Με το µάτι των συντακτών µας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

?

Γιατί τα Αθηναϊκά µέσα έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την αύξηση της κίνησης του λιµανιού του Κατακόλου ως αποτέλεσµα των προβληµάτων που δηµιούργησαν οι κινητοποιήσεις στον Πειραιά;

!

Μα γιατί θέλουν να στοχοποιήσουν το λιµάνι του Κατακόλου για να περιορίσουν την κίνηση των κρουαζιερόπλοιων ώστε να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει έναντι των άλλων και να µη γίνουν επενδύσεις.

Σε κατάλληλη ώρα…

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην κατάλληλη πολιτική συγκυρία ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος ανέλαβε την πρωτοβουλία για εκπόνηση και υλοποίηση Ειδικού Αναπτυξιακού προγράµµατος στην Ηλεία.Το σχέδιο ανασυγκρότησης όπως ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό κ. Αρναουτάκη αφορά περίπου τη µισή Ελλάδα και οι πόροι είναι ασαφείς.Το Ειδικό Αναπτυξιακό αφορά µόνο την Ηλεία δεν αντιτίθεται στο Σχέδιο Ανασυγκρότησης και δεσµεύει πόρους που κατανέµονται στην παρούσα φάση. Αναµένονται εξελίξεις µέσα στην εβδοµάδα. Π.Α.

»

Τρεις φωλιές έχουν δηµιουργήσει χελώνες καρέτα―καρέτα στην παραλία του Αγίου Ηλία. «Το φαινόµενο αυτό για εµάς που ζούµε στην περιοχή αυτή είναι σύνηθες, µιας και κάθε χρόνο παρατηρούµε πολλές φωλιές. Έχουµε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η σήµανση της περιοχής όπου έχουν εναποθέσει τα αυγά τους οι χελώνες, µε καλάµια και κορδέλες», τονίζει ο κ Γιάννης Ζωγόπουλος Οικονοµολόγος, M. Sc.Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας.

Γνωρίζει καλά… Αποτέλεσµα της αγαστής συνεργασίας Νοµάρχη Χαράλαµπου Καφύρα και ∆ηµάρχου Πύργου Μ Παρασκευόπουλου αποτέλεσε το µάστερ πλαν για το Κατάκολο. Η ανάληψη της χρηµατοδότησης για την εκπόνηση του από τη Νοµαρχία δείχνει πως ο νοµάρχης Ηλείας γνωρίζει καλά πως τα έργα ανάπτυξης θα πρέπει να υλοποιούνται µε την καθοριστική συµβολή των ηγετών των τοπικών κοινωνιών. Π Παύλ

Προσφορά… Καθαριστική είναι η προσφορά του πρόεδρου του Λιµενικού Ταµείου ∆ηµήτρη Αποστολόπουλου στην ανάδειξη του λιµανιού του Κατακόλου ως µία από τις σηµαντικότερες πύλες της νοτίου Ευρώπης. Η συνεχής επαφή µε το Πολυτεχνείο που είχε, συνέβαλαν σε πολύ µεγάλο βαθµό για στον προγραµµατισµό µίας σειράς έργων που θα βελτιώσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων που κάθε χρόνο δένουν στο επίνειο του Πύργου. Π Παύλ

Καρέτα-καρέτα

{

κε ∆ιευθυντά

»

} Ο ∆ιογένης

Η διάθεση πόρων για την επιβίωση των Καλλικρατικών ∆ήµων είναι ένα ζητούµενο που µέχρι σήµερα δεν έχει αποσαφηνιστεί µε αποτέλεσµα κανείς να µην ξέρει τι έχει να διαχειριστεί µετά την 1η πρώτου του 2011. Το µόνο που είναι γνωστό είναι ότι οι αρµοδιότητες που θα έχουν οι νέοι δήµαρχοι και οι νέες υπηρεσίες θα εποπτεύουν που είναι πάρα πολλές και µάλιστα χωρίς να τους δοθεί χρόνος προσαρµογής. *** Μία πανίσχυρη τοπική αυτοδιοίκηση που θα πρέπει να αναζητήσει πόρους για επιβίωση την ώρα που συνεχώς από την κεντρική εξουσία µειώνεται η επιχορήγηση προς τους νυν Καποδιστριακούς ∆ήµους. Μία από τις σκέψεις, που έχει ήδη συζη-

τηθεί, είναι να κληθούν να καλύψουν τις ανάγκες για την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων αυτών από την εξεύρεση ιδίων πόρων που φυσικά αυτό µπορεί να γίνει µόνο µε την ενίσχυση των εσόδων του δήµου. *** ∆ηλαδή θα κληθούν πάλι οι πολίτες κατά ένα πολύ µεγάλο µέρος να πληρώσουν τη νύφη, µέσα σε αυτή την οικονοµική συγκυρία αφού τα έσοδα του ο δήµος τα αντλεί κυρίως από τους δηµότες µέσω των ∆ηµοτικών Τελών. Κατά πόσο αυτό θα ισχύσει η όχι θα το µάθουµε µε την ανατολή του νέου έτους όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο θεσµός των νέων ∆ήµων Π Παύλ

Γέµισαν… Με κόσµο γέµισαν οι παραλίες της Ηλείας και κυρίως στις περιοχές όπου υπήρχαν καντίνες για να εξυπηρετηθούν φθηνά και καλά. Στο Λεβεντοχώρι το Σάββατο το µεσηµέρι γέµισε από κόσµο που είχε έρθει και από άλλα µέρη για µπάνιο και για να απολαύσει το beach party . Τέτοιες πρωτοβουλίες µπορούν να δώσουν την δυνατότητα να αναπτυχθεί µία οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί να είναι εποχιακή µεν αλλά φέρνει έσοδα… Π Παύλ

Εχω την πληροφορία ότι ∆ντής Κλινικής του Νοσοκοµείου Πύργου – ευπρεπής και καλοσυνάτος στον επαγγελµατικό και υπόλοιπο βίο του – εκλήθη σε απολογία από τη ∆ιοίκηση για … απρεπή συµπεριφορά! Μήπως κάποιοι στο Ιδρυµα χάνουν σιγά – σιγά τον έλεγχο;

[ Ακούει κανείς; ]

Π Παύλ

»

Η πίεση… Η πίεση που ασκήθηκε από την τοπική κοινωνία και τους φορείς οδήγησαν σε αναστολή της περικοπής των δροµολογίων του ΟΣΕ προς Κατάκολο και τον εναρµονισµό τους µε την ώρα άφιξης των πλοίων. Ο κοινός αγώνας για την ανάπτυξη πάντα φέρνει αποτελέσµατα µόνο που οι φορείς θα πρέπει να το καταλάβουν και µέσα από ένα κοινό σχέδιο διεκδικήσεων να πολεµήσουν για το καλό της Ηλείας. Π Παύλ


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Περιµένοντας τον Επίτροπο…

Φωτογραφικά

»

Η επιµονή ορισµένων στην Αθήνα να µην τοποθετούν έστω και προϊστάµενο Τµήµατος για την εξυπηρέτηση των πληρωµών και της αγοράς µετά τον έλεγχο των ενταλµάτων στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκαλεί εύλογα ερωτηµατικά. Εµαθα δε ότι Ηλείος (!) πρωτοστάτησε για να µη συµβεί κάτι τέτοιο στις κρίσεις του υπηρεσιακού συµβουλίου από τις οποίες περιµένουµε να δοθεί λύση προσφάτως. Τώρα οι φορείς της αγοράς κυρίως έχουν το λόγο… Χ.Π.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Μιλούν οι πράξεις

»

Τα αυτονόητα Κλεπτοκρατία και στο βάθος… Siemens

«Ο ανώδυνος, άκοπος και αθέµιτος πλουτισµός στην Ελλάδα έχει ταυτισθεί µε τις προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα…» Αυτό µεταξύ άλλων επισηµαίνει σε άρθρο του στην εφηµ. «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» ο βουλευτής Ηλείας και κοιν. εκπρόσωπος της Ν.∆. Κώστας Τζαβάρας. Το άρθρο φέρει τον τίτλο «∆ηµόσιος τοµέας, κλεπτοκρατία και στο βάθος… Siemens» Λόγω πληθώρας ύλης θα το δηµοσιεύσουµε στο αυριανό µας φύλλο. Π.Α.

Μ.Κ.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Κάποιοι αποδεικνύουν στην πράξη, ότι η τοποθέτηση σε µία θέση δεν πρέπει να είναι άµεσα συνυφασµένη µε χρηµατικά ανταλλάγµατα, αλλά ότι πρέπει να διέπεται από τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ένας από αυτούς είναι και ο νέος αντιπρόεδρος του νοσοκοµείου Αµαλιάδας, καθηγητής κ. Μανώλης Αγιοµυργιαννάκης. Απ’ ότι πληροφορηθήκαµε, ο κ. Αγιοµυργιαννάκης απέστειλε έγγραφο στη Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και ενηµέρωσε και το Συµβούλιο του νοσοκοµείου, ότι δεν επιθυµεί να λαµβάνει χρηµατική αποζηµίωση, αλλά ζήτησε τα χρήµατα που προβλέπονται για τη θέση του, να κατατίθενται στο λογαριασµό για την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. Πληροφορούµαστε, ότι ανάλογη απόφαση έλαβε και το µέλος του ∆.Σ. του νοσοκοµείου κ. Κώστας Μάσσαλας, ο οποίος ζήτησε οι αποζηµιώσεις του να κατατίθενται στον συγκεκριµένο λογαριασµό. Τα λόγια περιττεύουν…

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Παράδοξα

Μία εικόνα…

Ο

λόκληρους όγκους έχουν σχηµατίσει τα σκουπίδια στις παραλίες και µάλιστα σε περιοχές όπου καθηµερινά εκατοντάδες λουόµενοι επιλέγουν για να κάνουν µπάνιο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην

περιοχή της Σαρακίνας όπου στον αριθµό 8 τα σκουπίδια είναι αµάζευτα για πάνω από πέντε µέρες µε αποτέλεσµα οι λουόµενοι να αντικρίζουν µία αποκρουστική εικόνα… Π Παύλ

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο

Σ

υνεχίζουµε µε το ευφυές και αστείρευτο χιούµορ του αοίδιµου αµερικανού προέδρου Αβραάµ Λίνκολν. Κάποτε ο Λίνκολν εκατηγορείτο από τον αντίπαλό του, για µη χρηστή διαχείριση στα οικονοµικά. Ο πρόεδρος απάντησε τότε στα επικριτικά σχόλια µε µια παραβολή, όπως συνήθιζε, που ήταν τόσο εύ-γλωττη. «Θεωρείστε είπε, ότι όλη η περιουσία σας είπε βρίσκεται στα χέρια του διάσηµου ακροβάτη Μπλούντιν, ο οποίος είναι έτοιµος ισορροπώντας σε ένα σχοινί, να διασχίσει τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Τι θα κάνατε τότε; Θα ουρλιάζετε Μπλούντιν πήγαινε γρήγορα, Στάσου, Προχώρα, κάνε πίσω κ.λ.π Προφανώς όχι. Θα κρατούσατε την αναπνοή σας, παρακαλώντας να φτάσει στο τέρµα σώος και αβλαβής. Ε’ λοιπόν η περιουσία σας είναι στα χέρια της κυβερνήσεως. ∆εν είναι εύκολη η προσπάθεια της, αλλά καταβάλει δυνάµεις για το καλύτερο. Μην την διαταράσσετε. Μείνετε ήσυχοι και τα αγαθά σας θα φτάσουν σε καλό λιµάνι». Αλλά και µε πόση φρόνηση και σοφία, απαντούσε ο πρόεδρος στις εκδηλώσεις λατρείας προς το πρόσωπό του ; Μια φορά ένας γέροντας µε άσπρα µαλλιά, τον πλησίασε και του είπε « Κύριε πρόεδρε κατάγοµαι από ένα κράτος, όπου όλοι πιστεύουµε ότι ο παντοδύναµος Θεός και ο Αβραάµ Λίνκολν, θα σώσουν την χώρα µας. Και ο Λίνκολν ασυγκίνητος από την φιλοφρόνηση «Φίλε µου έχετε δίκιο, κατά το ήµισυ !!!». Χιούµορ, ευφυΐα, αλλά και πολιτικό ήθος, από έναν µεγάλο πολιτικό άνδρα … www.pavramopoulos.gr

Στραβά µάτια και κουφά αυτιά φαίνεται ότι διαθέτουν οι πολιτευόµενοι περί την τοπική αυτοδιοίκηση λίγους µήνες πριν τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Είναι τώρα η πιο κατάλληλη περίοδος για κάθε είδους παρατυπίες, παρανοµίες, παραβιάσεις και παραβάσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα ελέγχου από τους ∆ήµους, τη Νοµαρχία και όλως παραδόξως και από άλλες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. ∆.Μ.

»

«Μηνύµατα» στην πράξη!... Μπορεί να έχει δηλώσει ότι δεν εµπλέκεται στις διαδικασίες στήριξης ώστε να διευκολύνει τις εξελίξεις, τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο σηµερινό ∆ήµο Λεχαινών Σάκης Κεκάτος, παραµένει εντός από τα δρώµενα του τόπου του. Αντιθέτως µάλιστα. Ο ίδιος έχει δυναµική παρουσία στα θέµατα και τις εκδηλώσεις που αφορούν τον Ηλειακό κάµπο τα οποία και παρακολουθεί µε ωριµότητα κρατώντας συνήθως χαµηλούς τόνους. Τεχνοκράτης άλλωστε ο Κεκάτος γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι καλύτερο να µιλάς στην πράξη παρά στη θεωρία του αµφίβολου αποτελέσµατος. Χ.Π.

∆εν είναι κρίµα; Ωραίες οι εκδηλώσεις και πραγµατικά φέτος, παρά την οικονοµική ύφεση των αγορών του νοµού, η «τροφή του πνεύµατος» που προσφέρεται είναι κάτι παραπάνω από άφθονη από τη µία άκρη του νοµού µέχρι την άλλη! Όµως ποιος είναι ο λόγος να υπάρχουν όλες αυτές οι αφίσες σε κάθε κολώνα κατά µήκος της Εθνικής Οδού και οπουδήποτε αλλού µπορεί να φανταστεί κανείς; Σ.Π.

5


6

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

«Η ανθρωπιά στο αίµα µας» Π

ρωτοβουλία ζωής από τον σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Ελαιώνα και Αγίων Αποστόλων « Άγιος Τρύφωνας» αποτέλεσε η πραγµατοποίηση της χθεσινής εθελοντικής αιµοδοσίας στο περιφερειακό ιατρείο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του Πύργου. Μέλη του συλλόγου κάτοικοι της περιοχής και όχι µόνο ανταποκρίθηκαν στην έκκληση που απεύθυνε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου και από το πρωί έως αργά το µεσηµέρι διέθεσαν δέκα λεπτά από το χρόνο τους για να σώσουν µία ζωή. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. Ανδρέας Πλακούδας σε δηλώσεις του ανέφερε για την πρωτοβουλία αυτή. «Ο νέος της περιοχής στέλνει ένα µήνυµα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο. Η συµµετοχή είναι αθρόα γιατί οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέµα αυτό και συµµετέχουν ενεργά προσφέροντας το αίµα τους». Ο Γιάννης Μπιστολόπουλος και η κ. Φωτεινή Καραντώνη αναφέρθηκαν στη σηµασία του να δίνει αίµα αυτός που µπορεί για να σώζει µία ανθρώπινη ζωή καθώς επίσης και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους. Μεγάλη συµβολή Η νοσηλεύτρια κ. Παρασκευή Μιχαλακοπούλου αναφέρθηκε στη συµβολή του συλλόγου για την κάλυψη των αναγκών σε αίµα των νοσοκοµείων του νοµού και ιδίως το

Οι Γ. Μπιστολόπουλος και Φ. Καραντώνη για το πόσο σηµαντικό είναι να σώζεις µε το αίµα σου µία ζωή.

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή στη χθεσινή αιµοδοσία στον Ελαιώνα

καλοκαίρι όπου η έλλειψη είναι µεγαλύτερη. Επίσης τόνισε πως οι κάτοικοι της περιοχής είναι ευαισθητοποιηµένοι και γι’ αυτό σε κάθε αιµοδοσία που διοργανώνει ο

σύλλογος η συµµετοχή είναι µεγάλη.

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου κ Ανδρέας Πλακούδας µίλησε για την πρωτοβουλία του συλλόγου.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Η νοσηλεύτρια κ. Μιχαλακοπούλου αναφερόµενη στην συµβολή του συλλόγου για την κάλυψη των αναγκών σε αίµα τους θερινούς µήνες.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ

Εθελοντική προσφορά… ζωής!

Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε και η χθεσινή εθελοντική αιµοδοσία που διοργάνωσε στα γραφεία του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βάρδας σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Αχαΐας «Ο Αιµοδότης». Η συνεργασία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάρδας µε το Νοσοκοµείο και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών του όµορου νοµού έχει συµπληρώσει και έχει ξεπεράσει τα δέκα χρόνια «ζωής», ενώ ευχή όλως, είναι να συνεχιστεί στο βάθος των χρόνων. Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» η ∆ιευθύντρια Βιοπαθολογίας του Κέντρου Αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών Άγιος Ανδρέας, κα. Παρθενόπη Τσέλιου, ανέφερε µεταξύ άλλων: «Συνεργαζόµαστε µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βάρδας δύο φορές το χρόνο εδώ και 15 χρόνια, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Αχαΐας «Ο Αιµοδότης». Ο κόσµος της Βουπρασίας έχει

Μεγάλο το ενδιαφέρον των κατοίκων της Βουπρασίας να συµµετέχουν και στη χθεσινή εθελοντική αιµοδοσία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάρδας.

ευαισθητοποιηθεί αρκετά στο κοµµάτι της εθελοντικής αιµοδοσίας και αυτό που πρέπει να τονίσουµε, είναι ότι αρκετές γυναίκες δίνουν κάθε φορά αίµα. Ελπίζουµε να συνεχίσουµε έτσι και στο µέλλον».

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάρδας κα. Νικολέτα ∆ηµητρακοπούλου Τσίρου τόνισε: «Προσπαθούµε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα βάζοντας ένα ακόµα λιθαράκι σε αυτά

Τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάρδας µε το Ιατρικό κλιµάκιο του Νοσοκοµείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και τα µέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Αχαΐας «Ο Αιµοδότης».

που δηµιούργησαν οι προηγούµενες διοικήσεις του συλλόγου. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε τους κατοίκους της Βουπρασίας και για την σηµερινή συµµετοχή τους στην εθελοντική µας αιµοδοσία, αλλά και για την συµµε-

τοχή τους σε όλες γενικά της εκδηλώσεις των «Βουπρασίων». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

7

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

«Γαλάζια» για µια ακόµα χρονιά »

Σύµβολο καθαρότητας των νερών

Γ

ια 16η συνεχόµενη χρονιά κατέκτησε φέτος η παραλία της Κουρούτας τη «Γαλάζια Σηµαία», το Ευρωπαϊκό σύµβολο της καθαρότητας των νερών, της οργανωµένης πλαζ και των ποιοτικών προσφερόµενων υπηρεσιών.

Η έπαρση της γαλάζιας σηµαίας στην παραλία πραγµατοποιήθηκε χθες το µεσηµέρι, σε µία σεµνή τελετή, παρουσία της ∆ηµοτικής και της Λιµενικής Αρχής της περιοχής αλλά και αρκετών ακόµα φορέων. «Οικοδεσπότης» της εκδήλωσης ήταν η Αναπτυξιακή Επιχείρηση του δήµου όπου πρώτος, σύντοµο χαιρετισµό απεύθυνε ο πρόεδρός της κ. Βασίλης Παπανικολάου, αναφερόµενος στην σηµαντικότητα της βράβευσης της παραλίας της Κουρούτας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα «µαύρα σύννεφα» τα οποία παραλίγο να καλύψουν φέτος την πολυβραβευµένη παραλία του νοµού µας. Από την πλευρά του στη συνέχεια, ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης τόνισε ότι το αποτέλεσµα δεν οφείλεται µόνο στις προσπάθειες του δήµου, αλλά µεγάλο µερίδιο για

Ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης στην έπαρση της γαλάζιας σηµαίας στην παραλία της Κουρούτας.

Παρουσία των φορέων του τόπου η τελετή της Γαλάζιας Σηµαίας στην παραλία της Κουρούτας.

την «επιτυχία» της Κουρούτας έχουν και οι κάτοικοι της πόλης αλλά και όλοι οι επισκέπτες της. Την Γαλάζια Σηµαία ανάρτησε στον ιστό της ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης, ενώ την Ελληνική Σηµαία ο προϊστάµενος του Λιµενικού Σταθµού Παλουκίου. Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής Τάκης Αντωνακόπουλος, ο δήµαρχος Πη-

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Επιχείρησης Αµαλιάδας Βασίλης Παπανικολάου και ο δήµαρχος Αµαλιάδας Γιάννης Λυµπέρης υποδέχονται τον κόσµο στη λιτή τελετή.

νείας Βασίλης Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι του Αστυνοµικού Τµήµα-

Για µία ακόµα χρονιά, η παραλία της Κουρούτας βρίσκεται στο επίκεντρο του καλοκαιριού για όλο το νοµό και όχι µόνο!

τος Αµαλιάδας, µέλη του Συλλόγου Οικιστών Κουρούτας, οι ναυαγοσώστες της παραλία και πολλοί ακόµα.

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


8

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

«Χρειαζόµαστε ένα Α.Τ µε αρµοδιότητες», υποστηρίζει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Σ. Χιώνης.

«Οι επιχειρήσεις µας είναι απροστάτευτες», επισηµαίνει ο Ταµίας και εκπρόσωπος του Ε.Σ κ. Σ. Μπουλούτας.

«Ανεπίτρεπτο να κλείσει µετά από 80 χρόνια», τονίζει ο κ. Κ Μακρυγιάννης έµπορος

” ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ

Τους έκλεισαν τον Η

µη λειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού Κατακόλου σε µία περίοδο όπου η τουριστική κίνηση βρίσκεται στην κορύφωσή της έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις και διαµαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας. Η ανασφάλεια έχει φωλιάσει στους κατοίκους και επιχειρηµατίες του επινείου του Πύργου µετά από 80 ολόκληρα χρόνια, αφού για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ο Αστυνοµικός Σταθµός µε την παρουσία του έδινε ένα αίσθηµα ασφάλειας.

Το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν µέχρι πριν από µερικούς µήνες η Αστυνοµία στο Κατάκολο υπάρχει ακόµα, αλλά λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης ήθελε να το χρησιµοποιήσει ο ίδιος , η Αστυνοµία έφυγε και µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί άλλο για να στεγαστεί ο Αστυνοµικός Σταθµός. Σήµερα υπάρχουν µόνο δύο αστυνοµικοί που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των διαβατηρίων ενώ πριν από µερικά χρόνια υπήρχαν εφτά που περιπολούσαν όλο το 24ωρο. «Η λειτουργία του Αστυνοµικού Σταθµού είναι κάτω από παραπάνω επιβεβληµένη στο Κατάκολο όπου ιδίως τώρα του θερινούς µήνες έρχονται χιλιάδες τουρίστες και υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που ζουν από αυτούς. Η διακίνηση και η παρουσία του τόσου κόσµου µπορεί να προσελκύσει και τους µικροκακοποιούς που µε την δράση τους να δυσφηµίσουν την περιοχή µας στο εξωτερικό. Την περιουσία εδώ των οικογενειών ποιος θα την προστατεύσει. Πιστεύω ότι όχι µόνο πρέπει να λειτουργήσει αλλά και να ενισχυθεί µε δύναµη προκειµένου επαρκώς να επιτηρείται η δηµόσια ασφάλεια στο λιµάνι», επεσήµανε ο κ. Φρατζής Κολόσακας πρόεδρος Τοπικού Συµβουλίου Κατακόλου. Την επιτακτική ανάγκη λειτουργίας του Αστυνοµικού Σταθµού τονίζει σε δηλώσεις του ο κ. Σάκης Μπουλούτας Ταµίας και εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου. «Θα πρέπει να λειτουργήσει άµεσα

«Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία» τονίζει ο πρόεδρος του Τ.Σ. Κατακόλου κ. Φ. Κολόσακας.

γιατί τις επιχειρήσεις τις δικές µας τώρα δεν τις προστατεύει κανείς. Κάθε καλοκαίρι εκατοµµύρια κόσµος περνά από εδώ και δεν υπάρχει ασφάλεια. Πιστεύω ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αστυ-

Σε καθηµερινή βάση πάνω από 2000 επισκέπτες από το εσωτερικό βρίσκονται στο Κατάκολο.

νόµευση στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά. Μετά από 80 χρόνια Μετά από 80 χρόνια παρουσίας ο σταθµός δεν υπάρχει πλέον στο Κατάκολο.

«Μετά από 80 χρόνια έκλεισε ο σταθµός και αυτό δεν έπρεπε να το αφήσουν να γίνει. Λειτουργούσε όλο το 24ωρο παλαιότερα και νιώθαµε ασφαλείς και σήµερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν τόσα δηµόσια κτίρια νοµίζω εδώ στο Κατάκολο που µπορούν να το φιλοξενήσουν», επεσήµανε ο κ

Ιωάννης Αρβανίτης έµπορος. Ανεπίτρεπτο να κλείσει ο Αστυνοµικός Σταθµός Κατακόλου, αφού σε καθηµερινή βάση εκτός τουρισµού δέχεται το Κατάκολο 2000 άτοµα και µε τα καράβια φθάνει τις 10000 την ηµέρα. Όπως καταλαβαίνετε τα 118 µαγαζιά που είναι µέσα σε 300 µέτρα είναι στο έλεος του Θεού. Μάλιστα είχαµε δύο κλοπές σε µαγαζιά απέναντι από το χώρο που είναι η αστυνοµία, φανταστείτε τώρα να µην υπάρχει αστυνοµικό τµήµα στο Κατάκολο. Εγώ λυπάµαι πάρα πολύ που µετά από 80 χρόνια κλείνει ο Αστυνοµικός Σταθµός Κατακόλου. Απορώ οι φορείς, δήµος, νοµαρχία, εµπορικός σύλλογος δεν έχει κάνει τίποτα για να µην κλείσει ο σταθµός», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ Κώστας Μακρυγιάννης έµπορος στο Κατάκολο. Ο κ. Πέτρος Τριβιζάς πρόεδρος Επαγγελµατιών Ψαράδων Κατακόλου µιλά για µία ενέργεια που ουσιαστικά βυθίζει στην ανασφάλεια µία ολόκληρη περιοχή. «Ο αστυνοµικός σταθµός πρέπει να λειτουργήσει και πάλι. Ο κόσµος πλέον νιώθει ανασφαλής. Είναι τόσες επιχειρήσεις στο Κατάκολο όλα πλέον είναι στο έλεος του κάθε κακοποιού», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τριβιζάς.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

«∆εν επιτρέπεται το Κατάκολο να είναι χωρίς αστυνοµία», υποστηρίζει ο κ. Ι. Αρβανίτης έµπορος

«Είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη η λειτουργία του», επισηµαίνει ο πρόεδρος των επαγγελµατιών ψαράδων κ. Π. Τριβιζάς.

Παρέλαβε πακέτο

Αστυνοµικό Σταθµό!

Χιλιάδες τουρίστες κάθε µέρα επισκέπτονται το Κατάκολο

ρεπορτάζ

είναι ένα Αστυνοµικό Τµήµα µε αρµοδιότητες που να είναι συνυφασµένες µε την τάξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών», τόνισε ο κ. Χιώνης. «Στις προτάσεις µας ήταν να συνεχίσει τη λειτουργία του ο Αστυνοµικός Σταθµός», υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Ηλείας κ. Η. Παναγούλης

«Κόλαφος» «Κόλαφο» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Σπύρος Χιώνης το γεγονός ότι δε λειτουργεί ο Αστυνοµικός Σταθµός. «Αυτή την στιγµή δεν υπάρχει Α.Σ. αλλά δύο άνθρωποι που κάνουν έλεγχο διαβατηρίων και πολλές φορές κάνουν και πράγµατα παραπάνω από αυτά που έχουν αναλάβει και για αυτό τους ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρξει Α.Τ το οποίο έχει να ασχοληθεί µε πολλά θέµατα στην περιοχή. Εκείνο που πρέπει να επιδιώξουµε

Συµφωνούν και οι συνδικαλιστές

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ

38χρονη γυναίκα διακινούσε «λευκό θάνατο»

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

«Η παρουσία της αστυνοµίας στο Κατάκολο είναι επιβεβληµένη», επισηµαίνει ο πρόεδρος της τοπικής ∆ιοίκησης της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών κ. Ν. Μαρούντας.

9

∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών. Άποψη µε την οποία συµφωνεί και ο κ Ηλίας Παναγούλης Πρόεδρος Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν Ηλείας. «Μέσα στις προτάσεις της Ένωσης προς το Υπουργείο ήταν ο Αστυνοµικός Σταθµός Κατακόλου να παραµείνει και να συνεχίσει τη λειτουργία του. Η παρουσία των χιλιάδων επισκεπτών και η δραστηριοποίηση τόσο πολλών επιχειρήσεων στο λιµάνι κάνει επιτακτική ανάγκη την παρουσία της Αστυνοµίας. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Και οι συνδικαλιστές της Αστυνοµίας θεωρούν αναγκαία τη λειτουργία αστυνοµικού σταθµού και την παρουσία αστυνοµικής δύναµης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου στο Κατάκολο. «Είναι επιβεβληµένη η παρουσία Αστυνοµικής ∆ύναµης και η λειτουργία Αστυνοµικού Σταθµού στο Κατάκολο που σε καθηµερινή βάση χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί. Η παρουσία τους αποτελεί πόλο έλξης για τους µικροκακοποιούς που µε τη δράση τους θα δυσφηµίσουν τη χώρα µας στο εξωτερικό µε όποιες συνέπειες έχει Πριν από µερικούς µήνες ο Αστυνοµικός Σταθαυτό για τον τουρισµό της περιο- µός λειτουργούσε ενώ σήµερα η αφαίρεση χής», επεσήµανε ο κ Νίκος Μαρούν- της ταµπέλας από το κτίριο που στεγαζόταν δείχνει πως δεν υπάρχει. τας πρόεδρος Τοπικής ∆ιοίκησης

µε κοκαΐνη µέσω ΚΤΕΛ Τη δράση µίας κοπέλας που προµήθευε τα στέκια των τοξικοµανών µε «λευκό θάνατο» και όχι µόνο Ηρωίνη και κοκαΐνη κατασχέθησταµάτησαν οι άν- καν από τη ∆ίωξη Ναρκωτικών Πύργου. δρες της ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου προχθές το βράδυ. Εδώ και αρκετό καιρό είχαν την πληροφορία πως µία 38χρονη διακινούσε µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην περιοχή του Πύργου. Την έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση και το Σάββατο το βράδυ την έπιασαν επ’ αυτοφώρω να παραλαµβάνει δέµα µε κοκαΐνη. Η ώρα ήταν λίγο µετά τις 11:00 όταν η γυναίκα κατευθύνθηκε στο σταθµό του ΚΤΕΛ στον Πύργο χωρίς να αντιληφθεί ότι αστυνοµικοί της δίωξης είχαν γίνει σκιά της το τελευταίο διάστηµα. Προχώρησε στο χώρο των αποσκευών και παρέλαβε ένα µικρό δέµα. Αµέσως µόλις το πήρε την ακινητοποίησαν αστυνοµικοί, της πήραν το δέµα και το άνοιξαν διαπιστώνοντας ότι µέσα υπήρχε µία νάιλον συσκευασία µε 2,4 γρ. κοκαΐνη. Αµέσως την οδήγησαν στο σπίτι της στον Πύργο και εκεί µε έρευνα οι άνδρες της δίωξης διαπίστωσαν ότι είχε 14,5 γραµµάρια ηρωίνης σε µορφή βραχάκι καθώς και µία συσκευασία µε 0.1γρ ηρωίνης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε βρέθηκαν 2000 ευρώ τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόν προερχόµενο από πώληση ναρκωτικών, ένα κινητό καθώς επίσης και σύνεργα διαχωρισµού ναρκωτικών ουσιών. Η δράστης συνελήφθη και σήµερα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα για να απολογηθεί. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΑΡΗΝΗ

Άρπαξαν είδη του πολιτιστικού συλλόγου Άγνωστοι χθες τα ξηµερώµατα διέρρηξαν το λυόµενο στο οποίο χρησιµοποιεί ο πολιτιστικός σύλλογος Αρήνης και πήραν διάφορα είδη αξίας 3000 ευρώ.

ΖΑΧΑΡΩ, ∆ΟΥΝΕΙΚΑ, ΣΑΒΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗ

Χτύπησαν σε παραλίες Ευκαιρία βρήκαν οι διαρρήκτες το Σάββατο το µεσηµέρι που είχε πάει ο κόσµος για µπάνιο και «χτύπησαν» τα αυτοκίνητα που υπήρχαν στις παραλίες. Ειδικότερα στα ∆ουνέικα από αυτοκίνητο που διέρρηξαν πήραν µία γυναικεία τσάντα µε 2000 ευρώ και µία φωτογραφική µηχανή αξίας 200 ευρώ. Την ίδια ώρα στην Ζαχάρω παραβίασαν την πόρτα αυτοκινήτου που ήταν σταθµευµένο και πήραν από µέσα διάφορα είδη αξίας 400 ευρώ. Στα Σαβάλια το ίδιο χρονικό διάστηµα διέρρηξαν ΙΧ και πήραν 70 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Στην παραλία της Κυλλήνης από αυτοκίνητο που διέρρηξαν πήραν χρήµατα και διάφορα είδη συνολικής αξίας 180 ευρώ.


10

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

ΛΑΪΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

Εντυπωσιακή συγκέντρωση Μ

εγάλη συγκέντρωση που θύµιζε προεκλογική περίοδο και χαρακτηρίστηκε από την εντυπωσιακή συµµετοχή του κόσµου πραγµατοποίησε στη Ζαχάρω ο Πανταζής Χρονόπουλος µετατρέποντάς την εξ αντικειµένου σε εκδήλωση διαµαρτυρίας για την παύση που του επεβλήθη από το αξίωµα του ∆ηµάρχου.

Η συγκέντρωση έγινε στην πλατεία της Ζαχάρως και µε αυτήν ο µέχρι πρότινος ∆ήµαρχος ο οποίος έζησε συγκινητικές στιγµές από αυθόρµητες εκδηλώσεις συµπολιτών του έστειλε ένα «µήνυµα» ότι ο λαός της πόλης και των δηµοτικών διαµερισµάτων είναι µαζί του και τον στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια µε τις πρόσφατες αποφάσεις που τον θέτουν σε αργία. Ο κ. Χρονόπουλος µίλησε για τα τελευταία γεγονότα και τόνισε ότι δεν εγκαταλείπει εύκολα παρά τα ανορθόδοξα «χτυπήµατα» που λυσσαλέα δέχεται. Προανήγγειλε επίσης ότι θα είναι υποψήφιος δήµαρχος του Καλλικρατικού ∆ήµου Ζαχάρως, εκτιµώντας ότι θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές και «κάλεσε» να αναµετρηθούν και οι υπόλοιποι θέτοντας υποψηφιότητα ενώπιον του λαού που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει µε τις αλχηµίες τους. Προειδοποίησε ακόµη ότι δεν θα ανεχθεί να πειράξει κανένας τη Ζαχάρω για το µέλλον, την ανάπτυξη και την προοπτική της οποίας ακόµη και µέσα από τις πυρκαγιές που δηµιούργησαν άλλες συνθήκες τόσο ο ∆ήµος όσο και οι πολίτες έχουν συµβάλλει τα µέγιστα χωρίς να χάσουν ποτέ το κουράγιο τους. Ο κ. Χρονόπουλος µε την ευκαιρία της συγκέντρωσης έκανε και απολογισµό έργου αναφερόµενος τόσο στις δράσεις του ∆ήµου µετά την περίοδο των πυρκαγιών όσο και στα έργα ποιότητας ζωής και ουσίας που ακολούθησαν. Στο τέλος ο παυθέντας ∆ήµαρχος

Κατεβαίνω στις εκλογές – Εκεί αν θέλουν ας µε «κτυπήσουν» διεµήνυσε ο οµιλητής

ρεπορτάζ

που καταχειροκροτήθηκε από τους συγκεντρωθέντες είχε θερµό χαιρετισµό και σύντοµη συνοµιλία µε

όλους, δείγµα της αγάπης των συµπατριωτών του προς το πρόσωπό του.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

11

ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Εκατοντάδες κόσµου στη «γιορτή σαρδέλας»!

Τ

εράστια επιτυχία γνώρισε η πρώτη «γιορτή σαρδέλας» που πραγµατοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου στο αλιευτικό καταφύγιο Λεχαινών ο δήµος, σε συνεργασία µε τον σύλλογο αλιέων της περιοχής. Οι «βάσεις» για την δηµιουργία ενός νέου καλοκαιρινού θεσµού για τον δήµο Λεχαινών µπήκαν και για καλά, κάτι που φάνηκε από την αποδοχή του κόσµου που κατά εκατοντάδες συνέρευσε στο αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Παντελεήµονα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το απόγευµα µε τον διαγωνισµό παράκτιου ψαρέµατος που διοργάνωσαν και συντόνισαν τα µέλη του συλλόγου αλιέων της περιοχής. Αναµνηστικά για τη συµµετοχή τους πήραν όλοι οι διαγωνιζόµενοι, ενώ οι τρείς πρώτοι νικητές, έφυγαν µε όµορφα δώρα. Την εκδήλωση έντυσαν µουσικοχορευτικά τα µέλη του Συλλόγου Φίλων Πολιτισµού Ανδραβίδας και Περιχώρων «Η Εστία», που παρουσίασαν ένα όµορφο πρόγραµµα παραδοσιακών χωρών, ενώ στη συνέχεια, σερβιρίστηκαν στα πιάτα οι σαρδέλες που ήταν και το «τιµώµενο» έδεσµα της βραδιάς! Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο δήµαρχος Λεχαινών Νίκος Κουλούρης πλαισιωµένος από όλο σχεδόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ το «παρών» µεταξύ άλλων έδωσαν ο βουλευτής Γιάννης Κουτσούκος και ο τέως βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς, ο Λιµενάρχης Κυλλήνης ∆ιονύσιος Ψαρόπουλος, φορείς και εκπρόσωποι συλλόγων από τους περισσότερους δήµους της πεδινής Ηλείας κ.α. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Ο βουλευτής Γιάννης Κουτσούκος µε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήµου Λεχαινών κ. Σάκη Κεκκάτο.

Τα µέλη του Συλλόγου Φίλων Πολιτισµού Ανδραβίδας και Πεδινής Ηλείας «Η Εστία».

. Ο δήµαρχος Λεχαινών Νίκος Κουλούρης και µέλη της ∆ηµοτικής Αρχής µε το βουλευτή Γιάννη Κουτσούκο και το Λιµενάρχη Κυλλήνης ∆ιονύσιο Ψαρόπουλο. Εκατοντάδες κάτοικοι της πεδινής Ηλείας έδωσαν το «παρών» στην πρώτη γιορτή σαρδέλας στο αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Παντελεήµονα Λεχαινών.

Ο πρώην βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς µε τον πρόεδρο της ∆ηµοτικοσυνεταιριστικής Επιχείρησης «Κοτύχι Α.Ε.» Νίκο Παπανικολάου και τον εφηµέριο της περιοχής Θεόδ. Πανουτσόπουλο.

6 εως 84 δόσεις


»

12 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64 ΕΤΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ∆ για την ενίσχυση 2.500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραµµα ενίσχυσης 2.500 Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών που υλοποιεί ο ΟΑΕ∆, για το οποίο η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από την περ. ∆ευτέρα. Ειδικότερα ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης προγράµµατος 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελµατιών ηλικίας 22 – 64 ετών µε το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β’ ΚΥΚΛΟΣ» Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος θα ανέλθει σε 60.000.000,00 και θα καλυφθεί από τα αποθεµατικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕ∆. Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Ο αριθµός των ωφελουµένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτοµα.

Η κάλυψη των θέσεων θα πραγµατοποιηθεί ως έξης: 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22 – 32 ετών 1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33 – 64 ετών Στους ανέργους Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους: • µέλη εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το οµόρρυθµο µέλος της ή Ε.Π.Ε.), που µετέχουν µε ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο. • µε δικαίωµα επιδότησης ανεργίας Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 24.000,00 . Οι όροι υλοποίησης περιλαµβάνονται στο σχετικό πληροφοριακό έντυπο που έχει αναρτηθεί στο site του ΟΑΕ∆. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση.

αγορά εργασίας και απασχόλησης Θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας Τις εξής θέσεις ιατρικού προσωπικού προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκοµείο –Κέντρο Υγείας Κυπαρισσίας: -1 επιµ. Β’ ακτινοδιαγνωστικής, 1 επιµ. Β’ αναισθησιολογίας, 1 επιµ. Β’ καρδιολογίας.Υποβολή ∆ικαιολογητικών: έως 14 Ιουλίου, στο Νοσοκοµείου, τηλ. 2761024.051, εσωτ. 179 και 27610-22.005. -1 δ/ντής αναισθησιολογίας. Υποβολή ∆ικαιολογητικών:έως 14 Ιουλίου, στο Τµήµα Προσωπικού του Νοσοκοµείου, τηλ. 27610-24.051, εσωτ.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Απασχόληση στην Ηλεία -Ζητούνται σερβιτόρες για εστιατόριο ξενοδοχείου στην Αρχ. Ολυµπία. Απαραίτητη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πληρ. Τηλ. 6983013093 -Ζητούνται καλουπιτζήδες και χειριστές µηχανηµάτων έργου. Τηλ. 6977603640. -Ζητούνται πωλητές-τριες για τα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ του Πύργου και της Αµαλιάδας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα καταστήµατα Πύργου ( Μανωλοπούλου 7) και Αµαλιάδας (Ερµού 15).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αβεβαιότητα για τα λουτρά Καϊάφα

Οι 240 θέσεις εποχικού προσωπικού στις Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ

Τ

ην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 µήνες), συνολικού αριθµού διακοσίων σαράντα 240 ∆.Ε. ∆ιανοµέων, ανακοίνωσαν οι Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ, για τα Κέντρα της εταιρίας που εδρεύουν ανά την επικράτεια. Οι θέσεις ανά κέντρο έχουν ως εξής: Κέντρα Αττικής, Αθήνα (168) - Κέντρα Θες/κης, Θεσσαλονίκη (25) Κέντρο Πάτρας, Την πρόσληψη συνολικού αριθµού διακοσίων σαράντα 240 ∆.Ε. Πάτρα (15) ∆ιανοµέων, ανακοίνωσαν οι Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ. - Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της εταιΗράκλειο Κρήτης (3) ρίας, ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, ∆ιεύθυνση - Κέντρο Λάρισας, Λάρισα (4) Ανθρώπινου ∆υναµικού, Γούναρη 40 - 153 43 - Κέντρο Βόλου, Βόλος (6) Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 - Κέντρο Χαλκίδας, Χαλκίδα (3) 6073000, από 07/07/2010 µέχρι 16/07/2010. - Κέντρο Κοζάνης, Κοζάνη (1) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων τα- Κέντρο Ρόδου, Ρόδος (3) χυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρί- Κέντρο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (5) νεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο - Κέντρο Τρίπολης, Τρίπολη (1) φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των σουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν µόνο ταχυδροµικά τίθεται µέχρι τις 16/07/2010.

Κ

αµία ενέργεια δεν έχει γίνει ως σήµερα από το ΑΣΕΠ σε ό,τι αφορά στην προκήρυξη των θέσεων του εποχικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την λειτουργία των Ιαµατικών Λουτρών του Καϊάφα Έτσι, η προσπάθεια που έγινε από την ΕΤΑ για επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικα-

σιών έπεσε στο κενό και µέχρι σήµερα δεν υπάρχει καµία εξέλιξη στο θέµα. Αξίζει πάντως να τονιστεί ότι ανάλογο πρόβληµα υπάρχει και µε άλλες ανάλογες του Καϊάφα εγκαταστάσεις. Η προκήρυξη και για αυτές έχει καθυστερήσει και µόνο εκεί όπου υπάρχει επαρκές µόνιµο προσωπικό έχει γίνει έναρξη λειτουργίας.

Απασχόληση εκτός Ηλείας -ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτοµα για συνεργασία, µε ηµιαπασχόληση 500-700 ευρώ το µήνα, πλήρης απασχόληση 1.000 ευρώ και άνω. Υψηλές προσδοκίες. Γνώση H/Y επιθυµητή. Για ραντεβού στο τηλ. 6970538802 ή στο www.ergasia4u.gr -Η RANDSTAD HELLAS για λογαριασµό Πολυεθνικής Τράπεζας, αναζητεί να προσλάβει πωλητές τραπεζικών προϊόντων σε κατάστηµα λιανικής (µισθός, bonus). Τηλ. 210 6770523 κ. Σαµπάνη ή στο e-mail: rsabani@randstad.gr -ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τρία σοβαρά άτοµα για µερική απασχόληση, µε αποδοχές 300-800 ευρώ ή για πλήρη απασχόληση µε πάνω από 1.000 ευρώ. Τηλ. 6976939414, κ. Κιαµπούρου. -ΑΝ έχετε 2-3 ώρες ελεύθερο χρόνο και ενδιαφέρεστε για σοβαρά εισοδήµατα µε ευέλικτο ωράριο και δυνατότητες εξέλιξης, καλέστε τώρα στο 210 2029766 ή στο 6942614261 ή επισκεφθείτε το site www.workclever.gr. -Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ κέντρο ξένων γλωσσών, ζητεί ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ αγγλικής και ισπανικής γλώσσας. Απαραίτηση προϋπόθεση πτυχίο και εµπειρία για όλα τα επίπεδα. Αποστολή βιογραφικών: Υπαπαντής 16, Καλαµάτα. Τηλ. 27210 90132, 27210 90280,ΩΡΕΣ καθηµερινώς 9 π.µ. - 12 µ. και 6 - 9 µ.µ. -Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΜΟΝΗ ζητεί προσωπικό (υπεύθυνο και πωλητές) µε εµπειρία στην πώληση για το κατάστηµα NIKE. Τηλ. 210 -3356001. ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εστιατόριο στο Τσιλιβή βοηθός µάγειρα, βοηθός σερβιτόρου και πασαδόρος για µερική απασχόληση. Τηλ. 6974883040. - Σοβαρή εταιρεία οικοδοµικών ζητά συνεργάτη-πωλητή ή πωλήτρια. Τηλ. 6974732670


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΑΠΟΨΕΙΣ

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

13

Η φωνή της αγάπης, λογική της αλληλεγγύης…

Ε

Ο σιδηρόδροµος στην Πελοπόννησο σε ώρα µηδέν Π

αρακολουθώντας την πορεία του σιδηρόδροµου τα τελευταία χρόνια αβίαστα διαπιστώνουµε ότι σε κανένα από τα προτεινόµενα σχέδια δεν υπήρχε η χροιά της ανάπτυξης στη χώρα µας, κανένα δεν είχε «άρωµα Ευρώπης». Η αίσθηση ότι µετέτρεπαν το σιδηρόδροµο σε ένα σύγχρονο Τιτανικό ήταν διάχυτη σε κάθε ασχολούµενο µε αυτόν. Τα προβλήµατα είναι διαχρονικά και η σηµερινή κατάσταση που παρουσιάζεται είναι αποτέλεσµα µιας – εδώ και πολλές δεκαετίες- πολιτικής χωρίς την πρέπουσα έµφαση στο σιδηρόδροµο, άρα δε θα ήταν αδόκιµος ο χαρακτηρισµός «στρατηγική ασυνέχεια» που δε συνάδει µε την πολιτική της πράσινης ανάπτυξης. Σειρά από λανθασµένες επιλογές έφεραν το σιδηρόδροµο σε µια κατάσταση που ανάγκασε τον ίδιο του το «θύτη» να τον αµφισβητήσει και να θέσει το θεµελιώδες ερώτηµα «είναι βιώσιµος ο οργανισµός;» Και πως να είναι όταν, παράδειγµα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ η οποία προήλθε από την απόσχιση δύο Γενικών ∆ιευθύνσεων του ενοποιηµένου ΟΣΕ, η οποία περιλάµβανε δύο διευθύνσεις και τρεις ανεξάρτητες υπηρεσίες µε το ισχύον οργανόγραµµα µεταλλάχθηκε σε εταιρεία µε (5) πέντε

Γε-

Πατσός Αριστοµένης ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βαρθολοµιού Εκλεγµένος Συνδικαλιστής Σ.Σ.Π.

νικές ∆ιευθύνσεις! και (18) ∆ιευθύνσεις. Είναι σύµφωνη προς την κατεύθυνση µείωσης του λειτουργικού κόστους αυτή η µετάλλαξη; Οι άνθρωποι που εξεπόνησαν το οργανόγραµµα αυτό είναι οργανωτές συστηµάτων;

Παρουσιάζεται εντέχνως από διάφορους (που τελικά είναι και οι πραγµατικοί υπεύθυνοι) ότι για την κατάσταση στον ΟΣΕ συλλογική ευθύνη έχει το προσωπικό. Θα επιθυµούσα τώρα να θέσω στον καλόπιστο αναγνώστη, που διακατέχεται από κοινή λογική, κάποια ερωτήµατα. Το προσωπικό φταίει για την ανυπαρξία εθνικής-διαχρονικής πολιτικής και αναπτυξιακού οράµατος για τους σιδηρόδροµους στην Ελλάδα; Το προσωπικό φταίει για τη συνεχή εναλλαγή διοικήσεων, χωρίς σιδηροδροµική αλλά έντονα κοµµατική συνείδηση, στην ηγεσία του Οργανισµού; Το προσωπικό φταίει για τη µη συνεπή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων του κράτους απέναντι στον ΟΣΕ, και που έτσι τον οδήγησε σε υπέρµετρους δανεισµούς µε αποτέλεσµα τα σηµερινά οικονοµικά αδιέξοδα; Το προσωπικό φταίει για τα χρονοβόρα έργα που εκτελούνται, παίρνοντας την πρωτιά σε όλη την Ε.Ε., και θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί προ πολλού; Το προσωπικό φταίει για την επισώρευση ζηµιών και τη δυσλειτουργία των δροµολογίων, που αποµάκρυναν και τους φανατικότερους φίλους του τρένου από την καθυστέρηση των έργων; Το προσωπικό φταίει για τη σπάταλη διαχείριση των Ευρωπαϊκών «πακέτων» στήριξης των σιδηροδρόµων έργων; Το προσωπικό φταίει για την ανεπάρκεια του Οργανισµού και την ανυπαρξία στρατηγικής που παρουσίασε στην εκµετάλλευση του προαστιακού; Οι υποσχέσεις λοιπόν περί του σύγχρονου τρένου ως την Αρχαία Ολυµπία που θα δώσει νέα δυναµική στο σεισµόπληκτο και πυρόπληκτο νοµό µας και θα µας βάλει σε τροχιά ανάπτυξης αναβάλλονται επ’αόριστο.

ίναι διαπιστωµένο ότι σήµερα οι άνθρωποι λόγω της ανασφάλειας που τους διακατέχει και της καχυποψίας µε την οποία αντιµετωπίζουν τους συνανθρώπους τους, δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να πάρει πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που συµβαίνουν δίπλα τους. Βασικότερη απόδειξη είναι το γεγονός ότι πολλοί από εµάς δυσκολευόµαστε να προσφέρουµε ακόµα και ένα πιάτο φαγητό που περισσεύει σε αυτόν που µένει στο διπλανό διαµέρισµα, φοβούµενοι ότι η απόκτηση µίας φιλικής σχέσης µαζί του θα του δώσει τη δυνατότητα στο µέλλον να κάνει κακό σ’ εµάς ή στην οικογένειά µας πριν καν εξετάσουµε τι άνθρωπος είναι αυτός. Και η αντιµετώπιση αυτή εκδηλώΠαναγιώτης Παυλόπουλος νεται ακόµα paylopoulos2004@yahoo.gr περισσότερο paylopoulos2009@gmail.com όταν έχουµε να κάνουµε µε αλλοδαπούς, άσχετα µε το αν ζουν εδώ πολλά χρόνια µαζί µας και είναι υποδείγµατα συµπεριφοράς πολιτών. Και αυτό συµβαίνει επειδή το αίσθηµα της αγάπης έχει χάσει το ρόλο που είχε κάποτε στη ζωή µας, όπου σε κάθε γειτονιά της πόλης ή του χωριού οι άνθρωποι είχαν σχέσεις µεταξύ τους, έλεγαν ο ένας στον άλλο τι τον απασχολεί και στις δύσκολες στιγµές έτρεχαν όλοι να συµπαρασταθούν σε αυτόν που βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Έχει χαθεί η αγνότητα της ψυχής µε την οποία αντιλαµβανόταν ο κόσµος κάθε τι που συνέβαινε γύρω του και αντιδρούσε ανάλογα. Έχει χαθεί η πραγµατική φωνή της αγάπης που είναι η λογική της αλληλεγγύης, γιατί για να βοηθήσεις πρέπει µε αγάπη να δεις αυτό που συµβαίνει δίπλα σου, να σε συνεπάρει συναισθηµατικά και να σε οδηγήσει στο να κάνεις ότι είναι δυνατόν για να αντιµετωπιστεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Η έλλειψη αυτή έχει συµβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής µοναξιάς… όπου κάθε µέλος του συνόλου αν και συµµετέχει ως φυσική παρουσία σε µία οµάδα ανθρώπων (της εργασίας, της παρέας,κλπ.) δρα σαν να είναι µόνος του… αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχει η συµπεριφορά του αυτή στην συνοχή της κοινής προσπάθειας για την επιτυχία του τελικού αποτελέσµατος της συλλογικής δράσης. Γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες στην πορεία ενός συνόλου για την οµαλή επιβίωση µέσα στον κυκεώνα των αλλαγών των συνθηκών σε διεθνές επίπεδο. Η οικονοµική κρίση που βιώνουµε µας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουµε και πάλι την ψυχική επαφή µεταξύ µας ανοίγοντας τα σπίτια µας και την ψυχή µας στους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες δυσκολίες µε εµάς και από κοινού να οργανώσουµε µία στρατηγική αντιµετώπισης της καθηµερινότητας. Και αυτό βέβαια πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο ενασχόλησης της παιδείας που παρέχεται στη νέα γενιά, η οποία καλείται να ζήσει µέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον οικονοµικό και κοινωνικό.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΖΩ

14

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

Γιατί συντηρούµε το φαύλο πολιτικό σύστηµα; Μέχρι σήµερα η πρόβλεψη αναβαθµίσεως των ελληνικών κοµµάτων ως θεσµών «αξιοποιήθηκε» από τις πολιτικές µας ηγεσίες µόνον αναφορικά µε τη χρηµατοδότησή τους από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Έτσι τα πολιτικά µας κόµµατα παραµένουν αµιγώς αρχηγικά, µε την ηγεσία του ΒΑΣΙΛΗ τους να έχει την αποκλειστική ∆.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ευθύνη για τη χάραξη και την άσκηση της πολιτικής τους, για τη στελεχική τους διάρθρωση και λειτουργία και εν τέλει για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, µεταξύ των οποίων καλείται να εκλέξει ο ελληνικός λαός εκείνους στους οποίους θα «εµπιστευθεί» την άσκηση της εξουσίας και τη λειτουργία του πολιτεύµατος... Το στελεχικό τους δυναµικό εξακολουθεί επί 10ετίες να παράγεται και να ανακυκλώνεται µέσα στις γνωστές κοµµατικές θερµοκοιτίδες. ∆ηλαδή τις κοµµατικές νεολαίες, τις κοµµατικές οργανώσεις, τον κοµµατικό συνδικαλισµό, τα πολιτικά τζάκια. Mε αυτούς τους κοµµατικούς κλώνους καταρτίζονται, σχεδόν στο σύνολό τους, τα εκλογικά ψηφοδέλτια, οπότε οι διακηρύξεις περί ανανεώσεως, περί ποιοτικής αναβαθµίσεως, περί αξιοκρατίας κ.λπ. όχι µόνον είναι κενές περιεχοµένου, αλλά εύλογα θεωρούνται από τον Έλληνα πολίτη ως εµπαιγµός και προσβολή της νοηµοσύνης του. Έτσι η πολιτική αντιπαράθεση, ιδίως εν όψει εκλογών, αναπαλαιώνεται παγίως µε πολιτικές συνταγές του παρελθόντος, οι οποίες έχουν ως κύριο συστατικό την ανάγκη εξοβελισµού του «µειοδότη του Έθνους» για την έλευση του «εθνοσωτήρα». Ιδιαίτερα τα δύο µεγάλα κόµµατα εναλλάσσονται στους ρόλους κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως µε αντίστοιχη αλληλοδιάψευση, από τη µια πλευρά των κατηγοριών περί αντικοινωνικής και ανάλγητης πολιτικής και από την άλλη των διακηρύξεων περί φιλολαϊκών προγραµµάτων και κοινωνικών παροχών. Στην κοινωνία µας τα κοινωνικά εγκλήµατα των επαγγελµατιών της πολιτικής τα αµνηστεύουµε. Με απίστευτη ευκολία. Αµνηστεύουµε µε την ψήφο µας κατάφωρες κλοπές, µεροληπτικές αδικοπραγίες, κακουργηµατικές ιδιοτέλειες και απάτες κατά συρροήν. Τη θεσµική κατάργηση κάθε πειθαρχικού και ποιοτικού ελέγχου και κάθε αξιοκρατίας στη λειτουργία του κράτους, κατάργηση που γίνεται για λόγους χυδαίου λαϊκισµού, δηλαδή ασύστολης ψηφοθηρίας. Εµείς όµως Τους ξαναψηφίζουµε. Για δεύτερη, για τρίτη, για πολλοστή φορά. Μήπως έφτασε η ώρα για την πολιτική µας ζωή να πάψει να συνιστά διεθνώς –αν όχι παγκοσµίως– ενδεικτικότατο παράδειγµα προς αποφυγήν...

SMS

Σκηνή ροκ: Κάµποσοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να χειροκροτούν µόλις το Ασφαλιστικό ψηφίστηκε επί της αρχής! Αλήθεια, είχαν αυτοί οι τύποι συναίσθηση του τι έκαναν εκείνη τη στιγµή;

Σχολές των Αρίστων! Χαράς ευαγγέλια» για τους καλούς µαθητές... που φέτος µπορούν να «χτυπήσουν τις σχολές των αρίστων»! Τα «ρετιρέ» παραµένουν ψηλά, αλλά γίνονται πιο προσιτά σε βαθµολογίες πάνω από 17,5, ενώ όλα τα µεσαία και χαµηλόβαθµα τµήµατα θα πέσουν τόσο, ώστε να επιτρέψουν στο πλήθος των υποψηφίων µε βαθµούς από 14-16,5 να... πιάσουν θέση σε πολύ καλή σχολή. Οι βάσεις πέφτουν από 200 µέχρι και 500 µόρια και στα πέντε επιστηµονικά πεδία. Μικρότερη θα είναι η πτώση στα τµήµατα της µεγάλης ζήτησης, αλλά θα µεγαλώνει σηµαντικά στα τµήµατα της µεσαίας και χαµηλής ζήτησης.

Πανελλήνιος διαγωνισµός δηµοτικού τραγουδιού Τον 8ο Πανελλήνιο διαγωνισµό δηµοτικού τραγουδιού, διοργανώνει για ακόµη µία χρονιά ο Σύλλογος Φίλων παραδοσιακού- δηµοτικού τραγουδιού «Ο Μωριάς». Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 1η Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στο Παλούκι και θα απονεµηθούν χρηµατικά βραβεία στους νικητές, µικρούς και µεγάλους, οι οποίοι θα αναδεχθούν από την αρµόδια κριτική επιτροπή. Συνδιοργανωτές στην εκδήλωση είναι ο δήµος Αµαλιάδας και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6973271199, 26220-41426, 6949942477 και 26220-23054. Μ.Κ.

Επί … πολιτικού Απόψεις και θέσεις - Άλλοι πάνε… στο κόµµα τους. Άλλοι πάνε… στην κοινωνία µας. Ο καθένας ό,τι εκφράζει άλλωστε, από όπου προέρχεται, ό,τι είναι. - Η ∆ηµοκρατία, σε εκλογικό επίπεδο, συνίσταται στην ατοµική κρίση και ψήφο του πολίτη και όχι σε συλλογικές υπο-στηρίξεις.

Του Νίκου ∆ιαµαντόπουλου

36


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΡΤΑΣ

“Στα χνάρια των Θεών”

20

ΣΕΛΙ∆ΕΣ Σελ. 32

12.07.10

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Παπαδόπουλος Κώστας Αργυρακόπουλος Θέµης Μαντάς

Προσπάθειες… “διαρκείας”

Χρονιά επιτυχιών Σελ. 22 και 23

Σελ. 18

KICK BOXING

Ασηµένιο στο Παγκόσµιο ΚΟΡΟΙΒΟΣ

Αποµένουν τα τυπικά για την Α2 Εθνική Σελ.28

ΠΑΝ Η ΛΕ ΙΑ ΚΟ Σ

Σελ. 29


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

ΡΕΤΡΟ Πριν 10 χρόνια

ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

2000 Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Από παλαιότερη προετοιµασία του Πανηλειακού Ίλιτς και Τάσος Παρασκευάς

Έφυγε για το Σέλι ο Πανηλειακός Σ ήµερα πρωί-πρωί έφυγε για το Σέλι Ηµαθίας ο Πανηλειακός, όπου από αύριο και για δύο εβδοµάδες θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιµασίας. Στην αποστολή µετέχουν 31 ποδοσφαιριστές οι εξής:Κοψαχείλης, Μοσχογιάννης, Σαπάνης, Νεµπεγλέρας, Κόλτζος, Ζιάκκας, Αλµανίδης, Φερεκίδης, Νούσιας, Ουµπεράτσι, Ουζουνίδης, Γκαλαµέλος, Μπάντοβιτς, Ταραλίδης, Λιούρδης, Β.Κουτσόπουλος. Μετέχουν ακόµα οι επαναλθόντες από υποσχετική Τασίδης, Γιαννακίδης, Παπαδόπουλος, ∆.Κουτσόπουλος, Μήτκος. Από την περυσινή οµάδα υποδοµής Πετρόπουλος, Βύντρα, Μπρης. Οι αποκτηθέντες από τη θυγατρική του Πανηλειακού Αλµωπό Αριδαιας νεαροί Μπογδάνος και Ιωάννου και οι νεοαποκτηθέντες Πέτσελι, Πις και ∆έδες. Απ’ ευθείας στο Σέλι πηγαίνουν ο Χανιωτάκης που δεν πρόλαβε να έλθει στον Πύργο και ο νεαρός Μπαµπατούντε που έρχεται από την Αργεντινή. Πότε γυρίζει Ο Πανηλειακός θα επιστρέψει από το Σέλι στις 25 Ιουλίου όπου για δύο εβδοµάδες θα συνεχίσει εδώ τα φιλικά για να µπει από τις 6

Αυγούστου στο «χορό» του κυπέλλου Ελλάδος όπου θα δώσει 6 ή 7 αγώνες µέσα στον Αύγουστο.

∆ηλώσεις Χανιωτάκη Μετά την υπογραφή του συµβολαίου του ο Κώστας Χανιωτάκης προέβη στις παρακάτω δηλώσεις: «Ετοιµαζόµουν να επιστρέψω στη Βίτεσε της Ολλανδίας. Όµως µε αµοιβαίες υποχωρήσεις τα βρήκαµε µε τον κ.Σταυρόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ πολύ που µου έδωσε τη δυνατότητα να µείνω στην Ελλάδα που ήθελα». Στοίχισε 80.000.000 δρχ Σύµφωνα µε απόλυτα εξακριβωµένες πληροφορίες η απόκτηση του Κώστα Χανιωτάκη στοίχισε στον κ.Σταυρόπουλο περίπου 80.000.000 δρχ. Μπακ και Σέντερ Φορ Ο Πανηλειακός µετά την απόκτηση τερµατοφύλακα, συνεχίζει τις προσπάθειες για να πάρει δύο ακόµα ποδοσφαιριστές. Ένα µπακ και ένα σέντερ φορ. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται κυρίως στην κοινοτική αγορά.

Πήρε το Θανάση Τσίγκα Χθες ολοκληρώθηκε από τον Πανηλειακό η µεταγραφή του 18χρονου Θανάση Τσίγκα από τη Θράκη Αλεξανδρούπολης.

Για 3 χρόνια ο Μητσιόπουλος στον Πύργο Για 3 χρόνια ο Σάκης Σταυρόπουλος αιφνιδιαστικά έκλεισε τον 26χρονο Γιώργο Μητσιόπουλο που ήταν ελεύθερος από τον Πανιώνιο. Με την απόκτηση του Μητσιόπουλου κλείνει το κεφάλαιο αµυντικός για τον Πανηλειακό που στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην περίπτωση του επιθετικού. Πανηλειακός-Λάρισα 1-1 Στο α’ φιλικό της χρονιάς ο Πανηλειακός ήρθε ισόπαλος 1-1 µε τη Λάρισα. Σκόρερς στο 38’ ο Πις και ισοφάρισε στο 68’ ο Μάγγος. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ:Κοψαχείλης (46’ Χανιωτάκης), Ουζουνίδης, ∆έδες (46’ Παπαδόπουλος), Πέτσελι (46’ Μοσχογιάννης), Σαπάνης (20’ Νούσιας), Νεµπεγλέρας (46’ Ταραλίδης), Πις (46’ Μήτκος), Μπάντοβιτς (46’ Σαπάνης), Φερεκίδης (46’ Κόλτζος), Ζιάκκας (46’ Μπρης), Γιαννακίδης.

Όπως τα βλέπω Χτες το µεσηµέρι ένας πραγµατικός φίλος του Πανηλειακού που έχει προσφέρει αρκετά χρήµατα ως χορηγός τα τελευταία χρόνια και κατοικεί µόνιµα στην Αθήνα µου έθεσε ένα ερώτηµα: γιατί ο κόσµος δεν πανηγύρισε την άνοδο από τη ∆’ στη Γ’ Εθνική και γιατί ενώ η οµάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο δεν πήγαινε στο γήπεδο; ∆υστυχώς δεν κατάφερα να βρω λόγια να του απαντήσω αλλά του είπα ότι η κοινωνία αδιαφορεί γενικά. Μέσα στη γενικής αδιαφορία που υπάρχει για τις συλλογικές προσπάθειες, σήµερα οι περισσότεροι θα πληροφορηθούν ότι η διοίκηση θα κυκλοφορήσει τα διαρκείας που τιµώνται 100, 150 και 200 ευρώ. Βεβαίως τα οικονοµικά είναι δύσκολα και όλοι σκέ-

Με τον ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

•ΑΛΛΑΞΕ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΕΛΙΚΑ ο Πανηλειακός απέκτησε νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο και κυρίως µε αλλαγή στην κορυφή. Οι άνθρωποι που συνθέτουν το νέο ΤΑΠ του ιστορικού συλλόγου γνωρίζουν για τα καλά τα προβλήµατα του απασχολούν την οµάδα του Πύργου. Ο νέος πρόεδρος είναι αρκετό χρονικό διάστηµα στα ∆ιοικητικά του Συλλόγου και ξέρει τα πάντα. Ευχές για καλή επιτυχία.

•ΚΙΝΗΤΡΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΟ είναι ότι έχουµε και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Πανηλειακού.Εφυγε ο Τόγιας διότι ζητούσε κάποιες προσθήκες στην οµάδα µε κόστος όµως υψηλό. Τον διαδέχθηκε ο κ. Βλαστός. Ο κ. Βλαστός δεν έκανε δηλώσεις επί της ουσίας όπως π.χ. τι στόχοι υπάρχουν για το πρωτάθληµα κλπ. Τόνισε όµως ότι η ιστορία του συλλόγου ήταν γι αυτόν πρόκληση και δεν τον άφηνε αδιάφορο και συµφωνούµε µαζί του. Ενας άλλος λόγος είναι ο σεβασµός που έχει στο πρόσωπο του κ. Αλέκου Κόρδα. Γεγονός είναι πως ο κ. Αλέκος Κόρδας έχει γράψει ιστορία και καταγράφεται στο ενεργητικό του.

•ΣΠΟΥ∆ΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΟ είναι πως η συγχώνευση των ποδοσφαιρικών οµάδων των Λεχαινών είναι σηµαντικό γεγονός. Παράγοντες µε πλούσια εµπειρία θα δουλέψουν µε πάθος για τη δηµιουργία ενός ιδιαίτερα αξιόµαχου συγκροτήµατος που δεν θα είναι εύκολο να χτυπηθεί από κανέναν. Μπράβο σε όλους όσοι είχαν όχι µόνο την ιδέα της συγχώνευσης αλλά και όσους δούλεψαν γι αυτή και τα κατάφεραν.

•ΣΗΜΑ∆ΕΨΑΝ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ φτονται αυτό το ποσό. Υπάρχουν όµως και πολλοί συµπολίτες που ενδιαφέρονται κα ιήδη έδωσαν εντολή στη διοίκηση να πάρουν διαρκείας και να διαφηµιστούν στο γήπεδο, στο κορυφαίο κάθε Κυριακή αθλητικό γεγονός της πόλης. Στο φετινό πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής θα υπάρχουν ωραία παιχνίδια, δυνατές µονοµαχίες θα έρθουν Παναχαϊκή, ίσως η Καλαµάτα, Βύζαντας, ο Απόλλων Αθηνών… Το Στάδιο φέτος µπορεί και να γίνει µόδα αφού θα είναι από τις φθηνότερες διασκεδάσεις του Χειµώνα και ίσως η καλύτερη της πόλης σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Θε.Μα.

ΠΕΡΑΣΕ στην ιστορία ένα ακόµη ΜΟΥΝΤΙΑΛ που σηµαδεύτηκε από πολλά γεγονότα, σηµαντικά κυρίως ο αποκλεισµός της Αγγλίας, Γαλλίας, Βραζιλίας, της Αργεντινής που είχε καλή πορεία. Την Εθνική Ελλάδος µε πολύ καλή παρουσία που συνοδεύτηκε από την αποχώρηση του πετυχηµένου Ρεχάγκελ και τον ερχοµό του Σάντος.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

17

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κώστας Ρακιντζής

«Οι…µάγκες αρπάζουν την ευκαιρία…» Τ

α τελευταία τρία χρόνια ήταν προπονητής στην ΓΕΠ/Ιφιτος και τη ΑΕ Λεχαινών. Χρόνια γνωστός στην µπασκετική οικογένεια της Ηλείας, στην οποία εντάχθηκε το 1985, όταν ήρθε στη ΓΕΠ ως παίκτης, µέσα στα ανταλλάγµατα για την µεταγραφή του Γιάννη Παπαγιάννη στον Απόλλωνα Πατρών. Στον Πύργο αναδείχθηκε ως παίκτης και στην Ηλεία ξεκίνησε τα σταθερά του προπονητικά βήµατα. Φέτος, κάνει το παραπάνω βήµα µπαίνοντας στο προπονητικό τιµ του Απόλλωνα. Ο Κώστας Ρακιντζής µίλησε στον συνάδελφο Μπάµπη Πλάγο για τη ΓΕΠ, την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα, για τους νεαρούς παίκτες και για τους παράγοντες του Νοµού µας.

Ο Κώστας Ρακιντζής πρόσφερε πολλά στο ηλειακό µπάσκετ και ως παίκτης και ως προπονητής.

- Η χρονιά που πέρασε ήταν επιτυχηµένη καθώς η ΑΕ Λεχαινών πήρε την άνοδο. Οι εντυπώσεις σου;

“Ήταν µια σχεδόν τέλεια µπασκετική χρονιά. ∆ουλέψανε τα παιδιά µε πολύ πάθος και όρεξη και βγάλανε µια πολύ καλή µπασκετικη εικόνα στο γήπεδο. Πετύχαµε και το στόχο µας που ήταν η άνοδος. Το ότι δεν αναδειχθήκαµε πρωταθλητές ήταν κάτι που µας στεναχώρησε…”

- Στόχος ήταν µόνο η άνοδος ή και η ανάδειξη παικτών;

“Και τα δύο, γιατί πιστεύω ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Στο τοπικό µπάσκετ δεν πρέπει να υπάρχει φόβος ότι θα χαθούν οι στόχοι αν παίζουν και νεαροί παίκτες. ∆εν κάνεις χάρη σε κανέναν ούτε και στα νέα παιδιά όταν τα χρησιµοποιείς. Απλά τους δίνεις ευκαιρίες και αν είναι µάγκες και έξυπνοι αρπάζουν την ευκαιρία!”

- Υπήρχαν παίκτες που άρπαξαν την ευκαιρία;

“∆ύο «µικρούς» είχαµε και οι δύο έπαιξαν. Ο Μοσχονάς έγινε βασικός παίκτης της οµάδας,

“Πρέπει κάποια πράγµατα να αλλάξουν στο ηλειακό µπάσκετ. Η νοοτροπία και η συµπεριφορά µερικών ανθρώπων που διοικούν τις οµάδες στην Ηλεία είναι πολύ άσχηµη” αναφέρει ο Κώστας Ρακιντζής. Εδώ την περίοδο που ήταν στον πάγκο της ΓΕΠ Ιφιτος.

ενώ και ο Παλλαδινός θα µπορούσαµε να πάρει περισσότερα, αλλά ήταν οι συγκυρίες των πανελληνίων που τον κράτησαν λίγο πίσω. Έχει όµως όλο το µέλλον µπροστά του.” - Η περσινή οµάδα της ΑΕΛ µπορεί να παραµείνει στην Α1 ΕΣΚΑΗ?

δεν είναι το παν. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι το παν. Το να τελειώσει µια συνεργασία είναι κάτι που γίνετε συνέχεια και είναι φυσιολογικό. Όπως και να σου πει καλή συνέχεια στην οµάδα που θα πας -όχι ευχαριστώ - δείχνει τον αλληλοσεβασµό που πρέπει να υπάρχει όλη την χρονιά.”

“Ναι σίγουρα και θα έχει µια πολύ καλή πορεία”.

- Τι σηµαίνει για σένα η συνεργασία σου µε τον Απόλλωνα.

- Οι γενικές σου εντυπώσεις από την δουλειά σου στην Ηλεία;

“Ο Απόλλωνας αποτελεί πρόκληση για κάθε προπονητή που όλα τα χρόνια δουλεύει στα τοπικά, είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Και δεν αναφέροµαι στα οικονοµικά, αλλά σε επίπεδο προπονητικό. Βλέπεις και δουλεύεις σε πράγµατα που στα τοπικά δεν µπορείς µε τίποτα να βρεις. Από σκάουτιγκ και προγράµµατα µέχρι τον καθηµερινό προγραµµατισµό της προπό-

“ Πρέπει κάποια πράγµατα να αλλάξουν. Η νοοτροπία και η συµπεριφορά µερικών ανθρώπων που διοικούν τις οµάδες στην Ηλεία είναι πολύ άσχηµη. Πρέπει να µάθουν να εκτιµούν χαρακτήρες. Τα λεφτά στο τοπικό µπάσκετ

H ΚΑΙΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ - Τι σηµαίνει για σένα η προπονητική σου πορεία στην Ηλεία, µε τα δυο χρόνια στη ΓΕΠ και το ένα στα Λεχαινά; “ Ήταν µεγάλες και πολύτιµες εµπειρίες για µένα γιατί και στις δύο οµάδες προσπαθήσαµε να χτίσουµε µια φιλοσοφία για το πως πρέπει να λειτουργεί µια οµάδα επαρχιακή. Στην ΓΕΠ φτιάξαµε την οµάδα ανταγωνιστική, αµιγώς µε παιδιά από τον Πυργο ή την ευρύτερη περιοχή. Στα Λεχαινά οι προτάσεις ήταν οι ίδιες, για την είσοδο νέων και ταλαντούχων παιδιών’.

νησης. Το πιο απλό που µπορεί να σκεφτεί κάποιος προπονητής, ότι θα έχει 12 αθλητες στην προπόνηση. Όταν αυτά είναι δεδοµένα το µόνο που σε νοιάζει είναι να κάνεις όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά”.

Σε Β’ και Γ’ Εθνική κατηγορία µπάσκετ

∆ραστικές αλλαγές στις µεταγραφές παικτών

Σε δραστικές αλλαγές προχώρησε η ΕΟΚ, όσον αφορά στις µεταγραφές παικτών στην Β’ και Γ’ Εθνική κατηγορία, λίγες ώρες µετά την πρόταση του basketblog, για παράταση στην περίοδο των µεταγραφών. Συγκεκριµένα, η Οµοσπονδία απελευθέρωσε τον χρονικό ορίζοντα των µεταγραφών και ανέστειλε την διορία (έληγε την Παρασκευή) που είχαν οι σύλλογοι των µικρότερων κατηγοριών για µεταγραφές.

Επίσης, η ΕΟΚ αποφάσισε ότι οι οµάδες της Β’ και Γ’ Εθνικής, µπορούν να πάρουν όσους παίκτες θέλουν από Α1 και Α2 µέχρι να συµπληρώσουν µία δεκάδα. Αντίθετα, µπορούν να πάρουν µόνο ένα παίκτη από την Β’ και Γ’ Εθνική, µέχρι και 48 ώρες πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων τους. Αυτό που ίσχυε µέχρι πέρσι, ήταν ότι υπήρχε συγκεκριµένη διορία για την ολοκλήρωση µεταγραφών από Β’ και Γ’ Εθνική και 48 ώρες πριν το τζάµπολ

µπορούσαν να πάρουν µόνο έναν παίκτη από Α1 ή Α2. Όσον αφορά στο καθεστώς της Α2, παραµένει ως έχει. Η απελευθέρωση του χρονικού ορίου των µεταγραφών, δίνει ένα σηµαντικό “όπλο” διαπραγµάτευσης στις οµάδες, οι οποίες µπορούν να σχεδιάσουν χωρίς χρονικούς περιορισµούς το ρόστερ τους, µέχρι και λίγο πριν την έναρξη των πρωταθληµάτων τους, αυξάνοντας έτσι τον αν-

ταγωνισµό. Είναι σίγουρα θετική η απελευθέρωση των µεταγραφών και η άρση της διορίας, η οποία δίνει… ανάσα στις οµάδες Β’ και Γ’ Εθνικής, που µέχρι τώρα είχαν πραγµατοποιήσει ελάχιστες µεταγραφές. Απλά ίσως θα ήταν προτιµότερο να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση, χωρίς τον περιορισµό του ενός παίκτη από Β’ και Γ’, ώστε να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος να µείνουν καλαθοσφαιριστές στα… αζήτητα.


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ12 Ιουλίου 2010

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Κινήσεις γίνονται, τίποτα όµως ανακοινώσιµο … ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Από σήµερα τα διαρκείας Σήµερα αναµένεται να αρχίσουν να διατίθενται τα διαρκείας του Πανηλειακού, που όπως έχει γίνει γνωστό θα τιµώνται : 100 ευρώ για τη Θύρα 2, 150 ευρώ για τη Θύρα 3 και 200 ευρώ για την Θύρα 4, των “επισήµων”. Υπενθυµίζεται ότι όπως ενηµέρωσε η ΕΠΑΕ η τιµή του απλού εισιτηρίου για κάθε αγώνα θα οριστεί στα 15 ευρώ (οπότε το διαρκείας είναι πολύ πιο συµφέρον και οικονοµικά για τους φιλάθλους). Από την πώληση των διαρκείας η οµάδα του Πανηλειακού προσδοκά να εισπράξει ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό, που θα της … λύσει τα χέρια ενόψει της συνέχειας, όπου οι οικονοµικές υποχρεώσεις της οµάδας θα είναι αρκετά µεγάλες. Γι’ αυτό και η διοίκηση του Πανηλειακού θέλει η πόλη, αλλά και η περιοχή να «αγκαλιάσει» αυτή την προσπάθεια και να δείξει ότι δεν υπάρχει αδιαφορία στη νέα πρωτοβουλία που ανέλαβε το «ερυθρόλευκο» σωµατείο για να … διασώσει το ποδόσφαιρο της Ηλείας.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

Φιλικό µε Πανηλειακό Τα µεταγραφικά ζητήµατα στον Παναιγιάλειο βρίσκονται σε έξαρση τα τελευταία 24ωρα, καθώς µετά την συµφωνία µε τον Στέλιο Κοζανίδη τα τηλέφωνα των ανθρώπων της οµάδας έχουν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον πρώην παίκτη του Μεσσηνιακού και της Καλαµάτας, Κώστα Βαβάτσικου, ενώ χθες το απόγευµα εγιναν ραντεβού µε Λευτέρη Τρούλλη, Θανάση Στάικο και µε τους νεαρούς Γιάννη Γκοτσούλια και ∆ηµήτρη Μούζο. Κοντά σε συµφωνία για παραµονή του στο Αίγιο βρίσκεται ο Πατρίκ Γκιγκάνι που αποδέχθηκε την µείωση αποδοχών της διοίκησης, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση µε τους Γκάτση και ∆ιαµαντή. ∆εν συνεχίζουν κατά πάσα πιθανότητα οι Πάεζ και Αποσκίτης, σίγουροι που µένουν είναι οι Ρέλλας, ∆ιαµαντόπουλος, Σανδραβέλης και Βασιλαντωνόπουλος. Κλείστηκε εντωµεταξύ φιλικό παιχνίδι µε τον Πανηλειακό του Γιώργου Βλαστού, πρώην προπονητή του Παναιγιαλείου!

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

έσα στο Σαββατοκύριακο δεν είχαµε κάποια εξέλιξη στα µεταγραφικά θέµατα του Πανηλειακού. Μετά τις ανακοινώσεις για τους Γραµµατικόπουλο, Ζάγκο και Ψυχογιό, τις τελευταίες ώρες είχαµε µεν κάποιες επαφές µε παίκτες, αλλά ακόµη τίποτα δεν είναι σίγουρο και άρα ανακοινώσιµο. Ο Πανηλειακός θέλει ακόµη 3-5 παίκτες για να δυναµώσει το έµψυχο υλικό του, ενώ σε αυτούς δεν βάζουµε τους Πέτρο Τσουκαλά και Αλέξανδρο Βλαστό που είναι άλλες περιπτώσεις… Ας δούµε όµως αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις στην οµάδα : Μεταγραφές : Μετά τις τρεις πρώτες κινήσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην απόκτηση άλλων τριών τουλάχιστον παικτών: Ενός “καθαρόαιµου” φορ, ενός κεντρικού µεσοεπιθετικού κι ενός στόπερ. Ήδη εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις, µε θητεία και στη Γ’ Εθνική αλλά και σε ανώτερες κατηγορίες. Κάποια ονόµατα αναφέραµε στο φύλλο της Κυριακής, ενώ η οµάδα περιµένει και τις εξελίξεις µε τον πρώην «ερυθρόλευκο» αµυντικό που επιθυµεί να επι-

Όλες οι τελευταίες λεπτοµέρειες από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο στρέψει στα πάτρια εδάφη. Πέτρος Τσουκαλάς : Μπορεί να θεωρείται «τελειωµένη» η µεταγραφή του, αλλά ακόµη δεν έχει πάρει το δελτίο του από την ∆άφνη, κάτι που αναµένεται να γίνει τις επόµενες ηµέρες. Αλέξανδρος Βλαστός : Και αυτή η µεταγραφή θα πρέπει να θεωρείται «τελειωµένη», αλλά θα πρέπει να περιµένουµε και να υπογράψει ο παίκτης. Ανανεώσεις : Η µοναδική εκκρεµότητα είναι αυτή του Γιώργου Τσαντίλη. Ο παίκτης θέλει να µείνει στην οµάδα και η διοίκηση τον θέλει. Υπάρχει µια µικρή διαφορά στο οικονοµικό, αλλά οι περισσότερες πιθανότητες είναι ο Τσαντίλης να συνεχίσει να παίζει στον Πανηλειακό και τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αντίθετα θα µείνει λογικά ελεύθερος ο Μπαλάσκας (θέλει να αποχωρήσει, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων), ενώ ήδη έχουν αποχωρήσει οι Γκέρτσος, Παναγιωτακόπουλος και

Ο Γιώργος Τσαντίλης είναι η µοναδική εκκρεµότητα από τους παίκτες του περσινού ρόστερ.

Σωτηρόπουλος. ∆ηµήτρης Κοτσώνης : Έχει εκφράσει την επιθυµία να αποχωρήσει από την οµάδα για να πάει κάπου αλλού. Ο Πανηλειακός δεν έχει αντίρρηση να δώσει τον παί-

κτη, αρκεί να βάλει κάποια χρήµατα στο ταµείο του. *** Στην Γ.Σ της ΕΠΑΕ που είναι για σήµερα, τον Πανηλειακό θα εκπροσωπήσουν οι κ.κ. Θεοδωρόπουλος και Κόρδας.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Π.Φ.Ο.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μία «ανάσα»... από Σωτηρόπουλο

19

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Εβδοµάδα «µικρών» Του Γιάννη Μουρούτη

του Γ.Παπαφωτόπουλου Ταλαντούχος πρώην παίκτης του Πανηλειακού Γιάννης Σωτηρόπουλος, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα είναι η 14η µεταγραφή της οµάδας του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Ο παίκτης που έλυσε τη συνεργασία του µε τον Μία «ανάσα» ... από Πανηλειακό και πήρε την ελευτον Π.Φ.Ο. Πανόπουθέρα του, βαδίζει στα χνάρια λου, είναι ο πρώην του συµπαίκτη του Σπ.Παναγιω- «ερυθρόλευκος» Γιάντακόπουλου, ο οποίος ήδη έχει νης Σωτηρόπουλος. ενταχτεί στους «πράσινους» του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Ο 22χρονος παίκτης είναι µία «ανάσα» για την οριστικοποίηση της συµφωνίας του και αναµένεται να αποτελέσει ένα βασικό «εργαλείο» στα χέρια του τεχνικού Λάκη Αθανασόπουλου. Πάντως µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να ανακοινωθούν και επίσηµα όλες οι µεταγραφές του συλλόγου, µε την παρουσία µάλιστα και του µεγάλου χορηγού της οµάδας κ. Γιώργου Πανόπουλου. Πάντως οι µεταγραφές δεν τελειώνουν εδώ... καθώς αν προκύψει κάτι καλό, σίγουρα θα αποκτηθεί! Πάντως το τεχνικό τιµ θέλει να έχει στη διάθεση του 22 παίκτες πρώτης γραµµής, πράγµα που σηµαίνει , ότι ίσως... κάποιοι λύσουν τη συνεργασία τους από τους περυσινούς, καθώς αυτή την ώρα υπάρχουν στο ρόστερ 25 παίκτες!

εν σηµειώθηκε κάποια εξέλιξη στον Αστέρα Αµαλιάδας το Σαββατοκύριακο που διανύσαµε και η διοίκηση του συλλόγου, είχε πολλές συζητήσεις µε στόχο την µεταγραφική ενίσχυση. Μέχρι τώρα, υπενθυµίζουµε ότι οι «βυσσινί» έχουν αποκτήσει τους Κώστα Βλαχόπουλο, Πέτρο Γουβαλάρη και Γιάννη Κουτσαβίτη και αυτό που αποµένει από δω και πέρα, είναι να αποκτηθούν άλλος ένας τερµατοφύλακας και 4-5 «µικροί», δηλαδή ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από το 1990 και πέρα. Ο Θοδωρής Ανδριόπουλος, µαζί µε τα µέλη της διοίκησης προσπαθούν µε κάθε τρόπο να βρουν τις καλύτερες λύσεις για την οµάδα και παίκτες, που θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ∆’Εθνικής. Μέσα στην εβδοµάδα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουµε την ανακοίνωση 1-2 παικτών, µιας και υπάρχουν προχωρηµένες συζητήσεις µε µεταγραφικούς στόχους. Αυτός ο τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και χρειάζεται αρκετό ψάξιµο…, αφού είναι

Το βάρος… στους «µικρούς» έχει ρίξει ο Αστέρας Αµαλιάδας

γνωστό, ότι κάθε οµάδα που έχει αξιόλογους «µικρούς», είναι ικανή και για να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες της. Παράλληλα, ίσως λυθεί και το θέµα της πρόσληψης σκάουτερ, ο οποίος, ποιες

ακριβώς θα είναι οι αρµοδιότητες του, θα ξεκαθαρίσει µετά από συζητήσεις που θα γίνουν, όταν ολοκληρωθεί και αυτή η υπόθεση.


20 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

Συνεχίζει την ενίσχυση

Στον Ατρόµητο Βαρβάσαινας συνεχίζουν ο Σ. και Π. Αλεξόπουλος

Μετά την απόκτηση του Γιάννη Οικονοµίδη , ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας προχώρησε χθες σε δυο ακόµη µεταγραφές. Τα αδέρφια Παναγιώτης και Σάκης Αλεξόπουλος, θα ενισχύσουν τη νέα αγωνιστική περίοδο την οµάδα της Βαρβάσαινας, µετά την αρκετά καλή παρουσία που είχαν τα τελευταία χρόνια στον Ήφαιστο Βουνάργου. Ο Π.Αλεξόπουλος αγωνίζεται κυρίως στην άµυνα(είτε κεντρικός, είτε δεξιά), ενώ ο Σ.Αλεξόπουλος αγωνίζεται αριστερά και είναι πιο επιθετικογενής παίκτης. Μέσα στην εβδοµάδα θα έχουµε και άλλες µεταγραφικές κινήσεις, αφού ήδη υπάρχει δεδοµένη συµφωνία µε κάποιους παίκτες και κυρίως µε επιθετικό που πέρυσι έπαιξε σε οµάδα του Κάµπου και 3 παίκτες, που αγωνίστηκαν σε οµάδα Α2 Κατηγορίας. Στο τοµέα των ανανεώσεων, υπάρχουν συζητήσεις µε τον Πέτρο Αργυρίου και δεν αποκλείεται ο έµπειρος µέσος να συνεχίσει στην οµάδα, ενώ σύντοµα θα ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Τέλος παρελθόν αποτελεί ο Ανέστης Κατσίκης, ο οποίος λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων δεν µπορεί να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε οµάδα Α1 Κατηγορίας. Ο ίδιος παίκτης, µε την αποχώρηση του από την οµάδα, ευχαριστεί θερµά όλους τους διοικούντες του συλλόγου και όσους συνεργάστηκε πέρυσι και εύχεται καλή επιτυχία στην οµάδα, τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

∆εν κατεβαίνει … στο πρωτάθληµα!

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Απέκτησε Χοντζάι και συνεχίζει… Αξιόλογη η προσθήκη του Αλβανού παίκτη, ενώ µετά τον Μουσερή και οι Π.Κωστόπουλος και Κάσσας ανανέωσαν την συνεργασία µε τους «κιτρινόµαυρους» Του Γιάννη Μουρούτη Την δεύτερη µεταγραφή πραγµατοποίησε χθες η ∆άφνη Ανδραβίδας, αποκτώντα τον γνώριµο µας από την θητεία του στον Α.Ο.Χάβαρι Χοτζάι. Ο Αλβανός µεσοεπιθετικός, που πέρυσι έπαιξε στην Ερέτρια, οµάδα Α’Κατηγορία Εύβοιας, αναµένεται να ενισχύσει το συγκρότηµα της Ανδραβίδας, αφού είναι γνωστή η αξία του και κυρίως το πολύ δυνατό σουτ που έχει. Υπενθυµίζουµε ότι και ο Χρήστος Αντωνόπουλος έχει προστεθεί στο έµψυχο υλικό της ∆άφνης, ενώ γενικότερα υπάρχει εγρήγορση από τους διοικούντες της οµάδας, για να στελεχωθεί το ρόστερ από αξιόλογους παίκτες. Αυτοί όπως έχουµε αναφέρει, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα µεγάλα ονόµατα η εντέλει οι κινήσεις που θα γί-

Ο Χοντζάι είναι η δεύτερη µεταγραφή για την ∆άφνη Ανδραβίδας

νουν από την ∆άφνη, δεν θα είναι για να έχει η οµάδα πρωταγωνιστική πορεία, αλλά µια καλή παρουσία στο νέο πρωτάθληµα της ∆’Εθνικής. Μέσα στην εβδοµάδα, οι «κιτρινόµαυροι» θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν και στην απόκτηση τερµατοφύλακα, αφού µετά την αποχώρηση του Αντρέα Αντωνόπουλου, η θέση αυτή είναι κενή. Κά-

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Υπό παραίτηση … ο Κ. Λιαροµµάτης; Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Κ

αι ενώ στα µεταγραφικά των «πράσινων» της Μαγούλας δεν είχαµε καµία επίσηµη εξέλιξη, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «Πατρις» ο νυν Γεν. Αρχηγός κ. Κώστας Λιαροµµάτης τελεί υπό παραίτηση χωρίς πάντως οι λόγοι να έχουν γίνει γνωστοί! Εµείς αναζητήσαµε Σε τραγική κατάσταση… είναι πλεον ο Ηφαιστος Βουνάργου.

του Γ. Παπαφωτόπουλου Οπως όλα δείχνουν, ο ιστορικός Ηφαιστος Βουνάργου δεν πρόκειται να πάρει µέρος στο νέο πρωτάθληµα της Α1. Αλλωστε µετά τις τρεις «άκαρπες» Γ.Σ. της οµάδας δεν υπάρχει καµία εξέλιξη… ενω σχεδόν όλοι οι παίκτες (µε εξαίρεση δύο –τρεις ντόπιους), πήραν την ελευθέρα τους! Η όλη εξέλιξη σηµαίνει ότι µόνο µε «θαύµα» θα µπορέσει η οµάδα να κατέβει στο πρωτάθληµα. Μάλιστα, ο νυν πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Πετρόπουλος δηλώνει φανερά απογοητευµένος και έτοιµος στο τέλος του µήνα που λήγει η θητεία του να παραδώσει την οµάδα στο Πρωτοδικείο! «∆εν υπάρχει καµία στήριξη τόσο από τον κόσµο του Βουνάργου, όσο και από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τον ιστορικό Ηφαιστο, την ώρα που η οµάδα επανήλθε στην Α1 τόνισε σε δηλώσεις του στην εφηµερίδα «Πατρις» ο κ. Νίκος Πετρόπουλος»!

ποιες αρχικές επαφές έχουν ήδη γίνει, αλλά αυτές πρόκειται να κορυφωθούν τις αµέσως προσεχείς µέρες. Τέλος, µετά τον Χρήστο Μουσερή, έγινε γνωστό ότι ανανέωσαν την συνεργασία τους, µε το συγκρότηµα της Ανδραβίδας και οι Πάνος Κωστόπουλος και Γιώργος Κάσσας.

τον καταξιωµένο παράγοντα, όµως δεν απαντούσε στο τηλέφωνο του! Εν τω µεταξύ ξεκίνησαν τα έργα ανακατασκευής του χλοοτάπητα του γηπέδου Μαγούλας στα σηµεία που παρουσίαζε πρόβληµα, τα οποία ξηλώθηκαν και αναµένεται να αντικατασταθούν µε έτοιµο τάπητα. Το έργο έχει αναλάβει ο κατασκευαστής γκαζόν και γηπέδων κ. Αλ. Κάγκουρας.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Συνεχίζει µε Αν.∆ηµησιάνο και Νικ.Γκρίλλα του Γ.Παπαφωτόπουλου

Ο

ριστικοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο το νέο ∆.Σ. του Ηλειακού Λεχαινών, το οποίο επίσηµα θα ανακοινωθεί σήµερα. Έτσι στην προεδρία της οµάδας συνεχίζει ο ακούραστος πρόεδρος κ.Αν.∆ηµησιάνος, ενώ στο κοινό ∆.Σ. βρίσκεται και ο καταξιωµένος παράγοντας κ.Μπ.Κράγκαρης, που µάλλον θα έχει και πάλι την ευθύνη της Α.Ε.Μ., µετά τη συγχώνευση των δύο οµάδων. Στην τεχνική ηγεσία

του συλλόγου συνεχίζει ο Νικ.Γκρίλλας, ενώ τεχνικός σύµβουλος θα είναι ο Άρης Ιακωβάκης, ο «πρωτεργάτης» της συγχώνευσης! Πρώτη κίνηση του νέου ∆.Σ. , πέρα φυσικά από τη νέα συνεργασία µε τον τεχνικό Νικ.Γκρίλλα, είναι η ανανέωση της συνεργασίας µε τον έµπειρο γκολκίπερ Θοδ.Ζήγκο.

Ο Ν.Γκρίλλας θα είναι εκ νέου ο τεχνικός του Ηλειακού.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

∆ΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ

Με πρόεδρο τον Β. Αλεξόπουλο και προπονητή τον Σ. Τζέµο τη νέα περίοδο! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συµβούλιο της ∆όξα Ελαιώνα, µε τον Βασίλη Αλεξόπουλο να παραµένει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη θέση του προέδρου. Αναλυτικά το νέο ∆.Σ. έχει ως εξης:

21

Ο νέος τεχνικός της

Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Βασίλης ∆όξας Ελαιώνα ΣωτήΑντιπρόεδρος: Κανελλόπουλος Γε- ρης Τζέµος ώργιος Γραµµατέας: Νταρζάνος Θανάσης Ταµίας: Γιαννόπουλος Γιάννης Γεν. Αρχηγός: Μπαµπίλης Βασίλης Έφορος Υλικού: Μπαµπίλης Χαράλαµπος Ειδ. Γραµµατέας- Υπεύθυνος τύπου και δηµοσίων σχέσεων- αντιπρόσωπος ΕΠΣΗ και Σ∆ΠΗ: Μαχαίρας Γιώργος Αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασχολήθηκε τόσο µε τα καθαρά αγωνιστικά ζητήµατα της οµάδας (προπονητής – προετοιµασία -µεταγραφές), την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου γηπέδου, που αποτελεί ένα πραγµατικό στολίδι για το δ.δ. του Ελαιώνα και την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, όσο και µε την διοργάνωση του πανηγυριού, που λαµβάνει χώρα κάθε χρόνο µε αφορµή την εορτή του ∆εκαπενταύγουστου. Σκοπός αυτού είναι τόσο η οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου, αλλά και η ψυχαγωγία των κατοίκων και των επισκεπτών της κοινότητας. Μάλιστα, η διοίκηση πιστεύει ότι και φέτος, όπως συµβαίνει τα τελευταία τριάντα χρόνια, η προσέλευση του κόσµου θα είναι αθρόα και µ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος για οικονοµική ενίσχυση της προσπάθειας του σωµατείου. Σε ότι αφορά την πρόσληψη προπονητή, το ∆.Σ. ήρθε σε συµφωνία µε τον Σωτήρη Τζέµο, η παρουσία του οποίου στον πάγκο της οµάδας αποτελεί το εχέγγυο µια πετυχηµένης πορείας στο ερχόµενο πρωτάθληµα της Β’ Κατηγορίας. Άλλωστε, η εµπειρία του και οι γνώσεις του εγγυώνται κάτι ανάλογο, ενώ ο χαρακτήρας του ταιριάζει απόλυτα µε το προφίλ του σωµατείου. Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Σ. Τζέµο δε σηµαίνει ότι η διοίκηση και οι παίκτες ξέχασαν τον τέως προπονητής τους Ορέστη ∆ικαίο. Απεναντίας µάλιστα τον ευχαριστούν ολόψυχα για την άψογη συνεργασία των περασµένων χρόνων, η οποία συνεργασία οδήγησε στη δηµιουργία µιας ισχυρής φιλίας, ενώ του εύχονται καλή επιτυχία στη νέα του οµάδα. Παράλληλα, το ∆Σ εύχεται στους ποδοσφαιριστές µια αγωνιστική σεζόν µε υγεία πάνω απ’ όλα, επιτυχίες για το σωµατείο, αλλά εύχεται και υγεία στους ποδοσφαιριστές όλων των σωµατείων.

«Γίγαντας» κάτω από τα δοκάρια Τον ικανό Σπύρο Καµπά απέκτησαν οι φιλόδοξοι «κόκκινοι» του κάµπου Του Γιάννη Μουρούτη Την µεγάλη έκπληξη… έκανε η Νίκη Τραγανού στην θέση του τερµατοφύλακα, αποκτώντας τον έµπειρο Σπύρο Καµπά, που τα τελευταία χρόνια έπαιξε στον Άρη Στρεφίου. Ο ικανός τερµατοφύλακας αν και τον διεκδικούσαν πολλές οµάδες και µάλιστα ανωτέρων κατηγοριών, επέλεξε τη Νίκη Τραγανού, που φαίνεται ότι τη νέα αγωνιστική περίοδο θα έχει πρωταγωνιστική πορεία στην Α2 Κατηγορία. Υπενθυµίζουµε ότι ο 32χρονος τερµατοφύλακας έχει παίξει και Β’ Εθνική, µε την οµάδα του Α.Ο.Πύργου, γενικά έχει προσφέρει σε όποια οµάδα και αν αγωνίστηκε (Θύελλα Πύργου , Πέλοπας Πελοπίου κ.α) και αποτελεί εγγύηση κάτω από τα δοκάρια. Μετά την προσθήκη του Καµπά, θα ακολουθήσουν και άλλες σηµαντικές κινήσεις και προσθήκες που θα µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους στόχους και στις φιλοδοξίες της οµάδας, ενόψει της νέας περιόδου.

Ο Σπύρος Καµπάς (διακρίνεται κάτω από τα δοκάρια) είναι από τις µεταγραφές που θα συζητηθούν…στην ποδοσφαιρική Ηλεία

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο γκολκίπερ Βισβάρδης η 1η µεταγραφή ∆υνατά µπήκε στο µεταγραφικό «παζάρι» ο «νεοφώτιστος» στη Β’ κατηγορία Ηλείας, Πήγασος Πρασίνου. Η οµάδα των : Κ.Σαφαρή (πρόεδρος) και Ορ.∆ικαίου (προπονητής), µε αστραπιαίες κινήσεις απόκτησε τον έµπειρο γκολκίπερ Κώστα Βισβάρδη, που την περασµένη περίοδο αγωνίστηκε στον Ήφαιστο Βουνάργου, όπως και τη σεζόν 2008-09! Πρόκειται για ιδανική λύση για του «νεοφώτιστους» που µαζί µε τον υπάρχοντα γκολκίπερ της οµάδας Γ.Παναγόπουλο, αναµένεται να αποτελέσουν ένα ιδανικό δίδυµο, για τη φύλαξη της εστίας του Πήγασου. Πάντως οι µεταγραφές του συλλόγου θα συνεχιστούν,

αφού στόχος είναι να αποκτηθούν τουλάχιστον άλλοι 4 µε 5 παίκτες ακόµα, που θα ισχυροποιήσουν το σύλλογο, µε στόχο την άνετη παραµονή στην κατηγορία, η οποία σίγουρα θα είναι δύσκολη, ιδίως αν η οµάδα ενταχτεί στον όµιλο του Κάµπου, όπως δείχνουν όλες οι ενδείξεις µετά τις αναδιαρθρώσεις των κατηγοριών που θα γίνουν , αν κάποιες οµάδες δε δηλώσουν συµµετοχή στα πρωταθλήµατα. Ο γκολκίπερ Βισβάρδης είναι η πρώτη προσθήκη για τον Πήγασο Πρασίνου.

Γ.Π.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Παρελθόν οι Ζαφειρόπουλος και Καπετάνης

ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ Ανακοινώνει µεταγραφές

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Πήρε Σπανό και Παναγιωτόπουλο

∆ύο από τους βασικούς παίκτες των «ερυθρόλευκων» των Σαβαλίων, ο Αντ.Ζαφειρόπουλος και ο Νικ.Καπετάνης, αποτελούν παρελθόν από την οµάδα, µε δική τους πρωτοβουλία. Συγκεκριµένα ο πρώτος λόγω υπηρεσιακής µετάθεσης µετακόµισε σε οµάδα του Κιάτου, ενώ ο Νικ.Καπετάνης, επέστρεψε στην οµάδα της «καρδιάς» του, τον Εθνικό Αµαλιάδας! Μάλιστα και οι δύο µέσω της στήλης ευχαριστούν το ∆.Σ. του Ολυµπιακού και εύχονται καλή πορεία στο νέο πρωτάθληµα, και πάντα επιτυχίες! Από εκεί και πέρα η παρουσία στα Σαβάλια του προέδρου κ.Νίκου Στασινού το περασµένο Σαββατοκύριακο, δροµολόγησε όλες τις µεταγραφικές εξελίξεις της οµάδας, καθώς και την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου, µε την περίφραξη και τα αποδυτήρια. Πάντως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του συλλόγου, επιστρέφουν στον σύλλογο ο Θ.Τσοκάκης (πέρυσι στην Ελπίδα Βαρθ.), και ο ∆.Καραφλός (απουσίαζε λόγω σπουδών), ενώ τις επόµενες µέρες, και ίσως... µέσα στην εβδοµάδα θα έχουµε και τις πρώτες µεταγραφές. Γ.Π.

Μετά την πρόσληψη του Σταύρου Μεντή στον πάγκο της οµάδας του ΠΑΟΚ, όλο το βάρος του ∆.Σ. έχει πέσει στην ενίσχυση της οµάδας, αφού φαίνεται πώς οι στόχοι της νέας περιόδου δεν είναι απλά η άνετη παραµονή, αλλά κάτι παραπάνω. Έτσι σκοπός της οµάδας είναι η απόκτηση παικτών που κατάγονται από το δήµο Ζαχάρως και πέρυσι αγωνίζονταν σε άλλες οµάδες εκτός Ζαχάρως. Μάλιστα µε τους περισσότερους έχει υπάρξει καταρχήν συµφωνία και µόλις πάρουν στο χέρι την ελευθέρα τους, θα υπάρξουν και οι ανάλογες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά πάντως το περυσινό ρόστερ ελάχιστες θα είναι οι αποχωρήσεις. Έτσι αν υλοποιηθούν όλοι οι µεταγραφικοί στόχοι, ο ΠΑΟΚ θα είναι µέσα στις οµάδες που θα πρωταγωνιστήσουν , καθώς οι «φήµες» µιλάνε για παίκτες ονόµατα, όπως π.χ. οι : Νικητόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Μπακάλης, Κόσσυφας, Κουρούβανης, Καρόγιαννης κλπ! Γ.Π.

Μετά την επισηµοποίηση της συνεργασία του µε τον έµπειρο τεχνικό Αλέξη Γαλάνη, το ∆.Σ. του ιστορικού Αχιλλέα Νεοχωρίου και ο πρόεδρος του κ.Θαν.∆ηµητρόπουλος, κινούνται µεθοδικά και στο µεταγραφικό τοµέα! Έτσι λοιπόν µε αστραπιαίες ενέργειες αποκτήθηκαν ο επιθετικός Χρ.Σπανός, που την περασµένη περίοδο αγωνιζόταν στο Φωστήρα Οβρυάς της ΕΠΣ Αχαΐας, καθώς και ο Παναγιωτόπουλος που ανήκε στη Νίκη Τραγανού. Αυτές είναι και οι πρώτες κινήσεις του Αχιλλέα, ενώ έπεται συνέχεια! Πάντως από το υπάρχον υλικό, έχουν ήδη πάρει ελευθέρας ο γκολκίπερ Ματλής και οι Παναγιωτόπουλος και Τσάκωνας. Μάλιστα οι δύο πρώτοι εντάχθησαν στον Άρη ∆ήµητρας. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους παίκτες του περυσινού ρόστερ, το ∆.Σ. είναι ανοικτό σε οποιαδήποτε πρόταση, αρκεί φυσικά να ικανοποιηθεί η οµάδα. Πάντως τις επόµενες ηµέρες θα ακολουθήσουν και νέες µεταγραφές, ώστε ο Αχιλλέας να εµφανιστεί δυνατός και στην Α2! Γ.Π.


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου

Η µεγάλη στιγµή για κάθε ταλαντούχο παίκτη είναι η απονοµή,

Η οµάδα προπαίδων σε πλήρη παράταξη

ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ –

Ξανά τροπαιούχοι στο CHAMPIONISSIMO 2009-10 οι «πράσινοι»

Η Χρονιά των Έ

Πριν από κάθε αγώνα οι παίκτες κάνουν τον αναµενόµενο όρκο νίκης…

φτασε Ιούλιος για να τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στο εν λόγω πρωτάθληµα για τον Αίολο Πύργου. Η επιτυχηµένη περσινή πορεία στο championissimo, όπου οι Προπαίδες & Παίδες κατέκτησαν τα τρόπαια συνεχίστηκε µε ανάλογες επιτυχίες. Η φετινή ποδοσφαιρική χρονιά για τις Ακαδηµίες του Αίολου Πύργου, στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία για µια παραδοσιακή δύναµη στο νοµό µας ,καταξιώνοντας την και πέρα από αυτόν. Το να υλοποιεί τους στόχους της κάθε χρονιά είναι κάτι που δεν αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης. Και οι πρωτιές στο CHAMPIONISSIMO καταδεικνύουν την σκληρή και µεθοδική δουλειά προπονητών και αθλητών ,αλλά και την αµέριστη συµπαράσταση και εµπιστοσύνη των γονέων και των ανθρώπων που περιβάλλουν το Σύλλογο.

Η φετινή δράση των συλλόγων

Με οµαδικό πνεύµα και συνεργασία πορεύονται οι µικροί αθλητές του συλλόγου

Η επιτυχηµένη χρονιά µε την : 1.κατάκτηση του Προπαίδων& Junior CHAMPIONISSIMO 2.κατάκτηση του Προπαίδων& Junior της ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 3.φιναλίστ στο Παίδων (Αργοναύτης) της ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ 4.Τρίτη θέση στα mini junior 2000-01 CHAMPIONISSIMO 5. Τρίτη θέση στο Παίδων (Αργοναύτης) CHAMPIONISSIMO και µε το προπονητικό σχήµα των Προπονητών- καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Α.Χρυσανθακόπουλος, Κ. Σκαρτσιάρης & Β. Χρυσανθακόπουλος) έφτασε στην κατάκτηση αυτών των διακρίσεων.

Πρωτιά για τους Προπαίδες- δεύτερη συνεχόµενη χρονιά. Αήττητοι οδήγησαν την κούρσα Προπαίδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήµατος ,και χωρίς να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατέκτησαν για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το τρόπαιο. Τόσο στον ηµιτελικό καθώς και στο τελικό νικήσαν στους δύο φιναλίστ του αντιστοίχου πρωταθλήµατος Προπαίδων της Αχαΐας.( ∆αβουρλής και Παναχαϊκή στον τελικό) Οι οµάδες που συµµετείχαν στην κατηγορία 1996-97 : Νίκη Προαστίου , ∆αβουρλής, Θύελλα Αιγίου, Θύελλα Πατρών, ∆ρέπανο, Ατρόµητος Λάππα, Παναιγιάλειος,, Παναχαϊκή, Ναύπακτος,

Η οµάδα του Αργοναύτη όπως παρατάχθηκε σε αγώνα του τουρνουά της Παναχαϊκής

Φάση από παιχνίδι των Τζούνιορς

Τα παιδιά ζουν πραγµατικά την ενασχόληση τους µε το ποδόσφαιρο

Ίκαρος Πετρωτού, Αίολος Πύργου, Αµαλιάδα. Α Ο Πάτραι, , Ίκαρος Λακόπετρας. Το ρόστερ: Αρβανιτίδης, Ανδριόπουλος, Βατόπουλος, Γεωργίου, Γιαννόπουλος, ∆ασκαλόπουλος, Ηλιόπουλος, Καββαθάς , Καλθι, Κωνσταντόπουλος, Λεωνιδόπουλος, Λήλος, Μέµης, Μηλιαράκης, Μουλάς, Μπάστας, Μποβολέτης, Παναγιωτόπουλος, Σκουρής, Συνενάκης,Ταταρής, Τριανταφύλλης, Φιλάϊ , Χριστακόπουλος. Πρωταθλητές και οι junior Το επιστέγασµα µιας καλής αγωνιστικής χρονιάς για τους µικρούς ήρθε µε τις φανταστικές νίκες που πραγµατοποίησαν στους τελικούς του CHAMPIONISSIMO. Με την φόρα από την κατάκτηση του πρωταθλήµατος στο νοµό , αποδίδοντας υψηλού επιπέδου ποδόσφαιρο πρόσθεσε άλλο ένα σηµαντικό τρόπαιο στην άκρως επιτυχηµένη χρονιά για την κα τηγορία του .Στους ηµιτελικούς τέθηκε αντιµέτωπος µε Παναχαϊκή –Ναύπακτο & ∆αβουρλής και πετυχαίνοντας ισάριθµες νίκες στέφθηκε δίκαια πρωταθλητής. Το ρόστερ: Αλιµπέου, Ασηµακόπουλος, Αστερόπουλος, Βαραµπούτης, Βαρελάς, Γκίτσης, ∆αρζέντας, Καλογερόπουλος, Καραβατάς, Κωνσταντόπουλος, Μασσαλάς, Μπεβούδας, Μποβολέτης, Νανόπουλος, Νικολακόπουλος, Παναγόπουλος, Πλευριάς, Σικοτακόπουλος, Τάταρης, Τσιγκρηλας ∆ηµ., Τσιγκρηλας Παν. Οι οµάδες που συµµετείχαν στην κατηγορία 1998-99 : Νίκη Προαστίου , ∆αβουρλής , Θύελλα Αιγίου, Θύελλα Πατρών, Πυρσός, Γαλήνη, Κεραυνός Αγ. Β., ∆ρέπανο, Ατρόµητος Λάππα, Ναύπακτος, Ίκαρος Πετρωτού, Αίολος Πύργου, Αµαλιάδα, Ίκαρος Λακόπετρας Τρίτη θέση για τους Παίδες του Αργοναύτη Άλλη µια διάκριση για τους παίδες στο περιφερειακό πρωτάθληµα µε την κατάκτηση της τρίτης θέσης . Μετά από µιακουραστική χρονιά για τους παίδες µε αρκετές συµµετοχές τόσο στην Α2 µε τον Αργοναύτη , όσο και στο Παιδικό πρωτάθληµα του νοµού .∆ύσκολες αναµετρήσεις µε αξιόλογους και αξιόµαχους αντιπάλους έδωσαν πολλές ευχάριστες νότες και απαραίτητες εµπειρίες για την καταξίωσή τους στην µεγάλη οµάδα την νέα αγωνιστική περίοδο ( κάτι που είναι συνυφασµένο µε το πνεύµα που διέπει


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου

που επιβραβεύει τις προσπάθειές τους

23

Η οµάδα Τζούνιορς είχε πολύ µεγάλη σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

µεγάλων επιτυχιών!!!

φερικό πρωτάθληµα championissimo ο ΑΙΟΛΟΣ συµµετείχε φέτος για πρώτη φορά µε τους µικρούς ποδοσφαιριστές να αποκοµίζουν πλούσιες εµπειρίες και ταυτόχρονα να ευχαριστιούνται το αγαπηµένο τους άθληµα. Στην χρονιά που µόλις τελείωσε ο ΑΙΟΛΟΣ ήταν στις τέσσερις καλύτερες οµάδες του πρωταθλήµατος και πήρε µέρος στα play off που διεξήχθησαν στην πάτρα . Τα παιχνίδια ήταν συγκλονιστικά και κράτησαν αµείωτο το ενδιαφέρον για την ανάδειξη του πρωταθλητή αφού µόλις στο τελευταίο παιχνίδι βγήκε ο νικητής .Τελικά ο ΑΙΟΛΟΣ κατέλαβε την τρίτη θέση ενώ µέχρι και το τελευταίο παιχνίδι διεκδίκησε την πρώτη θέση µέχρι και τα τελευταία λεπτά.

Η προσπάθεια του Αργοναύτη στην Α2 Κατηγορία

Ο Αργοναύτης Κατακόλου έκανε πολύ αξιόλογη προσπάθεια στην Α2 Κατηγορία και στις λεπτοµέρειες δεν πήρε την άνοδο

∆εν πρέπει να ξεχάσουµε και να παραλείψουµε και την πολύ καλή παρουσία που είχε η αντρική οµάδα του Αργοναύτη Κατακόλου στο πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας. Το συγκρότηµα του λιµανιού, έχασε στις λεπτοµέρειες την άνοδο για την Α1 Κατηγορία. Άπαντες χειροκρότησαν αυτή την οµάδα, η οποία έπαιζε σωστό και καλό ποδόσφαιρο και κατά γενική οµολογία είναι από τους συλλόγους, που αξίζουν να αγωνίζονται «στα σαλόνια του τοπικού ποδοσφαίρου». Την οµάδα αυτή στελεχώνουν αρκετοί νεαροί παίκτες, οι οποίοι προωθούνται από τις ακαδηµίες, πιστοποιώντας µε αυτό τον τρόπο, πόσο οργανωµένη δουλειά γίνεται στον Αργοναύτη και στον Αίολο. την ακαδηµία) Οι οµάδες που συµµετείχαν στην κατηγορία 1994-95 : Νίκη Προαστίου, ∆αβουρλής, Θύελλα Αιγίου, Θύελλα Πατρών, Κεραυνός Αγ. Β., Ατρόµητος Λάππα, Ίκαρος Πετρωτού, Αργοναύτης , Α Ο Πάτραι ,Ναύπακτος, Παναχαϊκή. Τριταθλητές οι mini junior’s Στην κατηγορία mini junior και στο περι-

Τροπαιούχοι και πάλι αναδείχτηκαν στο CHAMPIONISSIMO οι «πράσινοι» του Αίολου Πύργου

ΑΙΟΛΟΣ: Σπηλιόπουλος Κ, Μιχαλόπουλος Ι, Μπαλλας ∆., Μπαλλας Χ, Φερλες , Μουλας Σκαρτσιαρης , Οικονοµοπουλος ,Αλεξόπουλος ,Πλαστουργος ,Nικολόπουλος Γ., Φώτις Μ., Πετρόπουλος Π., 2001-02 : Νίκη Προαστίου , ∆αβουρλής , Θύελλα Αιγίου, Θύελλα Πατρών, Πυρσός, Γαλήνη, Κεραυνός Αγ. Β., ∆ρέπανο, Ναύπακτος, Μεσολόγγι 2008, Ίκαρος Πετρωτού, Αθλητικό Πάρκο, Α Ο Πάτραι, Αίολος Πύργου

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ(ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ)

«Άθληση-διαπαιδαγώγηση- ευγενής άµιλλα η φιλοσοφία µας…»

Ό

πως µας τόνισε ο εκ των προπονητών του Συλλόγου Α.Χρυσανθακόπουλος:

«Το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς των σπορ, δεν είναι µόνο µέσο άθλησης και διασκέδασης. Ενίοτε γίνεται και µέσο διαπαιδαγώγησης και δηµιουργίας συλλογικών συνειδήσεων,. Το τρίπτυχο: ΑΘΛΗΣΗ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΕΥΓΕΝΗΣ ΑΜΙΛΛΑ δεσπόζει στην όλη διαδικασία – φιλοσοφία του Αίολου ∆ηλαδή όχι απλά η δηµιουργία σωστών αθλητών αλλά και υγιώς σκεπτόµενων νέων που µε βάση τον αθλητισµό και το ποδόσφαιρο, το κοινωνικότερο και µαζικότερο άθληµα της γης, θα µπορέσουν να σφυρηλατήσουν συνειδήσεις και ιδανικά που θα τους φανούν χρήσιµα σε όλη τους ην ζωή! Η ακαδηµία µε την στήριξη της «Πράσινης Ποδοσφαιρικής Ανάπτυξης» κατάφερε να βρίσκεται στο Α Group του ∆ικτύου της GFD µετά την τετραετή συνεργασία.

Θέλοντας να συνεχίσουµε την καλή παράδοση των τελευταίων ετών , που φέρνει την οµάδα να δίνει το δικό της ποδοσφαιρικό στίγµα πραγµατοποιούµε την προετοιµασία και την όλη προπονητική διαδικασία , τόσο στις εγκαταστάσεις του sports center , όσο και στο Νέο γήπεδο µε φυσικό χλοοτάπητα 11Χ11 στο Κατσικάρι .θέλουµε να ευχαριστήσουµε τα παιδιά -καθώς και τους γονείς τους- για τη θέληση και τη σκληρή δουλειά τους όλη τη χρονιά και ελπίζουµε ότι η κατάκτηση αυτών των διακρίσεων να δικαιώνουν τους κόπους τους και να τους δίνουν τα εφόδια για την εξέλιξή τους και στην σχολική και οικογενειακή τους ζωή. Η οικογένεια και το σχολείο τα προετοιµάζουν για την µετέπειτα εξέλιξή τους.Άλλωστε είναι καιρός εάν θέλουµε να λέµε ότι δουλεύουµε στο ποδόσφαιρο σε σωστές βάσεις να δουλέψουµε µε τα παιδιά.!!! Γιατί είναι κοινά αποδεκτό πλέον πως οι ακαδη-

Ο Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, µαζί µε τον Κώστα Σκαρτσιάρη που τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει τόσα αρκετά στο τοπικό ποδόσφαιρο

µίες είναι το µέλλον του ποδοσφαίρου για όλα τα σύγχρονα και οργανωµένα µεγάλα αθλητικά κλαµπ.!!!


24

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

T.V

Τεράστια προσφορά!

∆ΕΥΤΕΡΑ 12/7 14.30: Σούπερ Λίγκα: Κλήρωση πρωταθλήµατος Α’ Εθνικής nova 1 ΤΡΙΤΗ 13/7 12.30: Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία 18.30: ΕuroSport ΓερµανίαΚόστα Ρίκα, ποδόσφαιρο (Π.Π. γυναικών 20 ετών) 20.45: ΕuroSport ∆ιεθνές µίτινγκ στίβου (Λιέγη) nova 1 ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7 14.30: Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία ΕuroSport 19.00: ΗΠΑ- Γκάνα, ποδόσφαιρο (Π.Π. γυναικών 20 ετών) ΕuroSport

Για µια χρονιά ακόµη στον ΠΑΟ Κακοβάτου γίνεται µια ορθολογική διαχείριση και νοικοκυρεµένη δουλειά για την ανασυγκρότηση της οµάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στο πλαίσιο µάλιστα των µεταγραφών ρόλο ουσίας και διαπραγµατεύσεων έχει αναλάβει η «ψυχή» του Σωµατείου Βασίλης Αβραµόπουλος η αγάπη του οποίου για την οµάδα αποδεικνύεται σε κάθε του κίνηση και πρωτοβουλία που επιδιώκει να φέρει τον ΠΑΟΚ σε µεγαλύτερο «σκαλοπάτι»... Χ.Π.

Στον Ατρόµητο Αθηνών Νέους δρόµους για µια πολύ καλή καριέρα στον Ατρόµητο Αθηνών άνοιξε ο 16χρονος ταλαντούχος ποδ/τής του Εθνικού Αµαλιάδας Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος. Ο νεαρός ποδ/τής που ήταν στις ακαδηµίες του Εθνικού ενώ πρόλαβε να έχει και συµµετοχές στην κανονική οµάδα ανήκει πλέον στο δυναµικό του Ατροµήτου που ενδιαφέρθηκε να τον αποκτήσει. Η µεταγραφή µάλιστα έγινε αδαπάνως µε την παρέµβαση του παράγοντα του Εθνικού και γνωστού επιχειρηµατία Κώστα Νικολόπουλου ο οποίος θέλησε να στηρίξει µε αυτό τον τρόπο τον 16χρονο εκτιµώντας την αξία του και τη θέλησή του να αγωνισθεί και να πετύχει...

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7 14.30: Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία, ΕuroSport 15.00: Σπαρτάκ Μόσχας- Ρουµπίν Καζάν (πρωτάθληµα Ρωσίας), nova 1 19.00: Αγγλία- Μεξικό, (Π.Π. γυναικών κάτω των 20 ετών), ΕuroSport 00.30: Βιτόρια- Σάο Πάολο, ποδόσφαιρο (πρωτάθληµα Βραζιλίας), nova 1

Η Βαρβάρα Σκαρτσιάρη!

«∆ελφινάκι» που αν συνεχίσει έτσι θα φέρει πολλές επιτυχίες στον Πύργο είναι η Βαρβάρα Σκαρτσιάρη αθλήτρια του ΝΟΠ η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει µετά από σκληρή προπόνηση τα πρώτα µετάλλια. Στους θερινούς αγώνες µάλιστα στο Αργοστόλι πριν λίγες µέρες διέπρεψε µε την εµφάνισή της αφού κατέκτησε την πρώτη θέση στα 200µ. Μικτής Ατοµικής, ήταν δεύτερη στα 50 µ. ελεύθερο και ακόµη πλαισιώθηκε στην τέταρτη θέση στα 50 µ. πεταλούδα όλο το µέλλον λοιπόν είναι µπροστά της αφού έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει!!! Χ.Π.

Αναδιάρθρωση συντόµως... Αλλαγές στο διοικητικό σχήµα της ΕΠΣΗ ετοιµάζει ο Άρης Κουλούρης µετά και την ολοκλήρωση της πρώτης χρονιάς της θητείας του σηµερινού συµβουλίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο ίδιος έχει µιλήσει για αναδιάρθρωση κυρίως στη σύνθεση των Επιτροπών αλλά είναι σίγουρο ότι δε θα αιφνιδιάσει, καθώς ήδη έχει προετοιµάσει τους συµβούλους του για κάτι τέτοιο. Στην τελευταία συνεδρίαση µάλιστα ζήτησε και τις δικές τους προτάσεις ενόψει της αναδόµησης ώστε να γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα που και πως µπορεί να προσφέρουν περισσότερο οι συνεργάτες του... Γ.Π.

Χ.Π.

Έτοιµος …

Είναι βαριά η διαιτητική...

Ότι είναι καλός παίκτης και ικανός να πάρει ένα παιχνίδι µόνος του, δεν το αµφισβητεί

ΠΕΜΠΤΗ 15/7 15.15: Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία, ΕuroSport 18.30: Αγγλία- Νιγηρία, ποδόσφαιρο (Π.Π γυναικών 20 ετών) 21.30: ΕuroSport Μπέσα ΑλβανίαςΟλυµπιακός (Γιουρόπα Λιγκ), nova 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7 15.15: Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία, ΕuroSport 19.00:ΓερµανίαΚολοµβία, ποδόσφαιρο (Π.Π. γυναικών 20 ετών), 20.00: ΕuroSport ΕλλάδαΙσραήλ, βόλεϊ (Ευρωπαϊκό Λιγκ γυναικών), ΕΤ1

25

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

κανένας. Ακόµη και οι επικριτές του ή εντέλει όλοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο ιδιόρρυθµος χαρακτήρας τους, τον χαλάει…και πολλές φορές του στοιχίζει σε απόδοση. Αναφερόµαστε στον Σάκη Σωτηρόπουλο, που στα 28 του χρόνια είναι έτοιµος για την µεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, αφού όλα δείχνουν ότι θα είναι τη νέα περίοδο παίκτης του Πλατανιά Χανίων(οµάδα Γ’ Εθνικής που είναι προπονητής ο Μίκι Τσίρκοβιτς). Θεωρούµε ότι διαθέτει τα προσόντα και τα στοιχεία εκείνα , που θα του δώσουν το δικαίωµα να πάρει χρόνο συµµετοχής, αν και πάνω από όλα απαιτείται υγεία, τύχη και βέβαια σκληρή δουλειά. Γενικά είναι ώριµος περισσότερο από ποτέ και εξαρτάται και από τον ίδιο, αν θα µπορέσει να δείξει έτοιµος για την πρόκληση…της καριέρας του και περισσότερο «για να σκάσουν οι εχθροί του…» Γ.Μ

Ο Μάριος και οι βοηθοί του!

Χωρίς εκπλήξεις...

Μπορεί επίσηµα η Ε.∆./ΕΠΣΗ να µην έχει δώσει στη δηµοσιότητα τις επίσηµες προτάσεις της για τους διαιτητές και βοηθούς που προτείνει στην ΚΕ∆/ΕΠΟ για αξιολόγηση, όµως όλες της οι προτάσεις πέρασαν οµόφωνα από το ∆.Σ. της ΕΠΣΗ όπου και συζητήθηκαν το βράδυ της περασµένης Παρασκευής. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής της «Σούπερ Λίγκα» Μάριος Λαµπρόπουλος προτείνεται εκ νέου για τη θέση που κατέχει σήµερα... ενώ µαζί µε αυτόν για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια, προτείνονται και δύο βοηθοί! Πρόκειται λοιπόν για τους ∆ηµ.Κανδύλη και Παν.Σταθόπουλο. ∆ύο έµπειροι βοηθοί µε πολλά παιχνίδια στα πόδια τους από την περυσινή Β’Εθνική, όπου οµολογουµένως τα πήγαν περίφηµα! Έτσι δεν αποκλείεται τη νέα σεζόν ο Σ.∆.Π.Η. για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, να έχει δική του τριπλέτα στη «Σούπερ Λίγκα»! Θα είναι µία µεγάλη επιτυχία τόσο για τον Σ.∆.Π.Η. όσο και για τη Ε.∆./ΕΠΣΗ!

Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα µε τις άλλες εθνικές κατηγορίες όπως αναµενόταν άλλωστε δεν υπάρχουν εκπλήξεις, µε εξαίρεση βέβαια τη ∆’Εθνική όπου είναι ίσως... η δυσκολότερη κατηγορία και στις προτάσεις συµπεριλαµβάνονται κάποιοι πολλοί-πολλοί νέοι διαιτητές. Έτσι λοιπόν ο Χρ.Κούλης (επανήλθε στο τέλος της περυσινής σεζόν στη Γ’ Εθνική), προτείνεται για διαιτητής Β’Εθνικής αφού έχει και παλιότερη προϋπηρεσία στη Γ’Εθνική. Ως βοηθοί Β’Εθνικής προτείνονται οι Στ.Σφυρής, Αντ.Γουργούρας και Τασ.∆ηµτρακόπουλος, και οι τρεις έχουν εµπειρία και µπορούν να σταθούν άνετα! Σε ό,τι αφορά τη Γ’Εθνική και τους διαιτητές που προτείνονται ο Βασ.Αποστολόπουλος, παρότι πέρυσι τα πήγε περίφηµα σε Ηλεία και Γ’ Εθνική (πρώτη χρονιά), προτείνεται πάλι για διαιτητής Γ’Εθνικής, καθώς θέλει δύο σεζόν για να προταθεί ως διαιτητής Β’Εθνικής. Αντίθετα προτείνεται για διαιτητής Γ’Εθνικής ο Αµαλιαδίτης Γιάννης Καλογεράκος, ο οποίος πέρυσι ξεπέρασε τον αριθµό των 15 διαιτησιών στη ∆’Εθνική , αφήνοντας καλές εντυπώσεις! Όσο για τη ∆’Εθνική υπάρχουν κάποια ονόµατα, όµως ο πίνακας είναι ανοικτός για όλους, µε την προϋπόθεση το τεστ κούπερ. Όλοι βέβαια όσοι προτείνονται θα συµµετέχουν στα σεµινάρια της ΚΕ∆/ΕΠΟ! Γ.Π.

Γ.Π.

Η «ευκαιρία» των 18αρηδων !...

Μ

ε ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση οι νεαροί ποδοσφαιριστές ηλικίας 17-18 ακόµη και 16 ετών «υποδέχθηκαν» την απόφαση της ΕΠΣΗ να αγωνίζεται σε όλες τις οµάδες και όλων των κατηγοριών απαραιτήτως παίκτης ηλικίας 18 ετών και µάλιστα σε πλήρη διάρκεια αγώνα.Τούτο θα υποχρεώσει τις οµάδες να έχουν τουλάχιστον τρεις ποδ/τες «µικρούς» σε ετοιµότητα και να τους εντάξουν στο ρόστερ τους για τη νέα αθλητική περίοδο.Επιτέλους, είναι η «ευκαιρία» και για εµάς που περιµένουµε... είπαν κάποια από τα παιδιά που τώρα θα παίξουν ενώ είναι δεδοµένο ότι µε τις εµπειρίες που θα αποκτήσουν θα ενισχύσουν καλύτερα και τις µικτές µας οµάδες... Γ.Π.

Στον «αέρα» ο έλεγχος των γηπέδων... Στον «αέρα» κινδυνεύει να βρεθεί ενόψει νέας αθλητικής χρονιάς ο έλεγχος των γηπεδικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ηλεία. Οι περικοπές λόγω οικονοµικής κρίσης περιέλαβαν και την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Γηπέδων και δεν αναµένεται να εγκριθούν οδοιπορικά ή παραστατικά έξοδα όπως συνέβαινε µέχρι τώρα. Κατόπιν τούτου οι υπάλληλοι της Περιφέρειας ενδεχοµένως να µη συµµετάσχουν ενώ από την ΕΠΣΗ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την εφαρµογή της διαδικασίας και να εξετασθεί η κατάσταση των γηπέδων... Χ.Π.

Ασκώντας κριτική

Referee Τhird Εye

Τ

ο Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, ωστόσο η πρόταση του σχεδιαστή Αντι Κούροβετς είναι επαναστατική όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων των διαιτητών. Ο λόγος για το Referee Τhird Εye, ένα υπερσύγχρονο ρολόι το οποίο απεικονίζει καθοριστικές για την εξέλιξη ποδοσφαιρικού αγώνα φάσεις, οι οποίες πολλές φορές τίθενται υπό αµφισβήτηση από την πλευρά των οπαδών. Το πρωτοποριακό γκάτζετ θα µπορούσε να παίξει τον ρόλο του τρίτου «µατιού», αφού θα παρακολουθεί το µατς στην οθόνη και στη συνέχεια µε τη βοήθεια της τεχνολογίας Βluetooth θα µπορεί να συµβουλεύει τον διαιτητή για την ορθότερη δυνατή απόφαση, σηµατοδοτώντας την ανάλογη περιοχή στη µικρογραφία γηπέδου επάνω στο ρολόι. Αν ο διαιτητής του αγώνα ΓερµανίαςΑγγλίας φορούσε το Referee Τhird Εye να µην είχε κάνει την γκάφα να παραβλέψει το γκολ της Αγγλίας, ξεσηκώνοντας σάλο και ανοίγοντας τη συζήτηση για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων προς αποφυγήν παρόµοιων περιστατικών. Θε.Μα.

Αποχώρησαν, αλλά δεν ξέχασαν…

Τ

ρεις από τους βασικούς συντελεστές της περσινής πορείας της ∆άφνης ήταν οι Αντρέας Αντωνόπουλος, Σάκης Σωτηρόπουλος και Πέτρος Τσουκαλάς. Κοινή πορεία χαράζουν πλέον και οι τρεις, αφού τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνιστούν σε ανώτερες κατηγορίες. Ο Αντρέας θα παίξει στην Θήβα, ο Σάκης οδεύει προς Πλατανιά Χανίων και ο Πέτρος θα ενισχύσει τον Πανηλειακό. Αποχώρησαν από τη ∆άφνη, αλλά δεν ξέχασαν τον σύλλογο της Ανδραβίδας και τους ανθρώπους της. Έτσι και οι τρεις ευχαριστούν θερµά την ∆άφνη(που αποτέλεσε ένα τόσο σηµαντικό σκαλοπάτι…για την µεταγραφή τους), σύσσωµο το ∆.Σ της οµάδας(που τους στάθηκε πάντα στο πλευρό τους) και όσους στήριξαν την προσπάθεια της και της εύχονται ότι καλύτερο στο µέλλον και πάντα διακρίσεις στην πορεία της. Γ.Μ.

Αξιόλογη λύση Τα τελευταία χρόνια ο Χρήστος Αγγελόπουλος έχει αγωνιστεί µε επιτυχία σε οµάδες της Ηλείας (Βαρβάσαινας, Χειµαδιό, Επιτάλιο και πέρυσι στον Ήφαιστο). Έχει µεγάλη εµπειρία για την Α1 Κατηγορία και είναι λύση για την αριστερή πλευρά κάθε οµάδας, στην οποία και αγωνίζεται κυρίως. Λογικό είναι οι οµάδες να τον «γλυκοκοιτάζουν». Με την λήξη της συνεργασίας του, µε την οµάδα του Βουνάργου, ο Χρήστος Αγγελόπουλος, ευχαριστεί παράλληλα, τον πρόεδρο Νίκο Πετρόπουλο και το ∆.Σ της οµάδας και της εύχεται ότι καλύτερο στο µέλλον Γ.Μ.

Το ποδόσφαιρο που παίξαµε οι παλιότεροι έχει περάσει στην ιστορία. Σήµερα το λαϊκό άθληµα έχει γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκο. Στο παρελθόν ένας ποδοσφαιριστής διακρινόταν ευκολότερα απ’ ότι σήµερα. Ένας τερµατοφύλακας σ’ ένα παιχνίδι µπορεί να καλύψει µέχρις και 5 χλµ. Ο Σνάιντερ κάλυψε 9.703 µ. εκ των οποίων τα 2.522 µ. σε υψηλότατη ένταση στη νίκη της Ολλανδίας επί της Βραζιλίας. Αυτό τον καθιστά εξαιρετικά ξεχωριστό σε σχέση µε άλλους συναδέλφους του. Στα παιχνίδια επιπέδου µπορεί να γίνουν µέχρι και 700 µεταβιβάσεις της µπάλας η οποία τρέχει µε ταχύτητα ανέµου. Όταν οι επιστήµονες ξεκίνησαν να καταγράφουν τα στατιστικά χρειαζόταν ηµέρες για την ανάλυση. Σήµερα 8 κάµερες που βρίσκονται στα κόρνερ και στις γωνίες του γηπέδου καταγράφουν τα πάντα και τα στοιχεία αναλύονται και γίνονται εργαλεία στα χέραι των τεχνικών. . Πολλές οµάδες χρησιµοποιούν συστήµατα GΡS σε συνδυασµό µε την τηλεµετρία για την καταγραφή της κίνησης των ποδοσφαιριστών και της καρδιακής συχνότητας. Αυτές οι συσκευές GΡS ζυγίζουν 50-80 γραµµάρια και υπολογίζονται η απόσταση που διανύει ο ποδοσφαιριστής στην προπόνηση, η ένταση της προσπάθειας, ο αριθµός των σπριντ κλπ. Με βάση τα ατοµικά χαρακτηριστικά, υπολογίζεται ο προπονητής υπολογίζει το φορτίο που δέχεται ο ποδοσφαιριστής στην προπόνηση, ο χρόνος αποκατάστασης του οργανισµού του και το πρόγραµµά του στην επόµενη προπόνηση είναι εξατοµικευµένο, έτσι ώστε να µην οδηγήσει τον ποδοσφαιριστή σε εξάντληση. Η στρατηγική αυτή, η οποία ακολουθείται από πολλές οµάδες ειδικά της Πρέµιερ Λιγκ, εξηγεί τη διάρκεια στην υψηλή απόδοση που έχουν οι ποδοσφαιριστές αυτών των οµάδων. Τα 80 γραµµάρια που είχε πάνω του ο ποδοσφαιριστής µε το σύστηµα µέτρησης ήταν δύσκολο να είναιο πάνω στο σώµα του αγωνιζόµενου και γι αυτό βελτιώθηκε µ’ έναν αισθητήρα που “καταγράφει” πληροφορίες όπως η θέση του παίκτη στο γήπεδο την ταχύτητα κίνησης καθώς και διάφορες βιολογικές παράµετροι, όπως η καρδιακή συχνότητα και η θερµοκρασία του σώµατός του. Οι πληροφορίες αυτές θα διευκολύνουν τους παίκτες σε πολλές περιπτώσεις για την υγεία τους αλλά και θα αποτελούν και για τις οµάδες ένα εργαλείο αξιολόγησης. Όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν µε την φυσική κατάσταση. Στο ποδόσφαιρο αλλά και στα υπόλοιπα οµαδικά αθλήµατα πάντα θα µετράει η αυτενέργεια, η εξυπνάδα που µαζί µε τις σωµατικές δυνάµεις θα δίνουν τις διαφορές µεταξύ των αγωνιζόµενων. Η τεχνολογία θα βελτιώσει τους ποδοσφαιριστές αλλά πάντα θα υπάρχουν οι “ζωγράφοι” της µπάλας που το DNA τους θα µηδενίζει τα µηχανήµατα, διότι το ποδόσφαιρο είναι µία θεατρική παράσταση και ένα γκολ το αντικειµενικό το κάνει υποκειµενικό στην κρίση αλλά και στις συζητήσεις. Θε.Μα.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

Το αξιοπερίεργο της εβδοµάδας

Ο παίκτης της εβδοµάδας Επόµενος στόχος του Ολυµπιακού είναι ο Μάουρο Καµορανέζι, αλλά ο Ιταλός δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόµα που θα παίζει του χρόνου. Μακάρι βέβαια για όλο το φίλαθλο κόσµο ένας τέτοιος παίκτης να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθληµα, παρά τις αντιρρήσεις µερικών ότι είναι πολύ µεγάλος και ίσως έρθει για να αράξει.... Αλλά ξεχνάνε βέβαια ότι εδώ είναι Ελλάδα και όχι Ισπανία Αγγλία Ιταλία .... άρα... µια χαρά είναι κάτι τέτοιοι 34χρόνοι στην Ελλαδίτσα µας... ή µήπως προτιµάτε λαβράκια από Πολωνία, Ρουµανία, Γκάνα!

Το βράδυ της Κυριακής οι ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας και της Ισπανίας είχαν την εξαιρετική τιµή να πατήσουν το χορτάρι του Soccer City Stadium για να αγωνιστούν στον τελικό. Την ίδια ώρα ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη βάζει... αντιηλιακό! Λίο Μέσι. Ο µικρός µάγος που έκανε πράγµατα και θαύµατα φέτος µε την Μπαρτσελόνα, ήταν µια µεγάλη απογοήτευση στο Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε χθες.

26

Το πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας Ο Ολυµπιακός θέλοντας να … ξεπεράσει την περσινή εφιαλτική χρονιά, προχωρεί σε αρκετές µεταγραφικές κινήσεις. Χαρακτηριστικό το χθεσινό ρεπορτάζ του “GOAL NEWS” που αναφέρει την συµφωνία του Θρύλου µε Ιµπαγάσα, Ρόµενταλ και Χολέµπας και την πρόταση που έχει γίνει σε Γκούτι. Με αυτούς και 2-3 ακόµη, µπορεί ο Ολυµπιακός να πάρει πίσω τα … σκήπτρα από τον Παναθηναϊκό.

s w e n a i d e

m Επιµέλεια

σελ. Χρ.

H δήλωση της εβδοµάδας

Το αξίζεις II…

Το αξίζεις I…

Ο συµπαθής Paul έχει στρέψει πάνω του όλα τα φώτα της δηµοσιότητας µε τις προβλέψεις του για το ΜΟΥΝΤΙΑΛ της Νοτίου Αφρικής. Πάντως µερικοί που δεν τον … πολυχωνεύουν, ονειρεύονται να τον δουν στα κάρβουνα, συνοδευόµενο µε ουζάκι. Ουστ αιµοσταγείς τύποι…

Ένα ακόµα “όπλο” έβαλε στον οπλοβαστό του (είµαι επηρεασµένος από τη θητεία µου είπαµε) ο Παναθηναϊκός, τον Γάλλο διεθνή Sidney Govou… Με τον Γάλλο διεθνή ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το κενό που δηµιουργήθηκε µε την αποχώρηση του Σαλπιγγίδη.

Live η κλήρωση απ’ τη Nova Στις 14.30 σήµερα ξεκινάει η κάλυψη του Novasports 1 για την κλήρωση του Πρωταθλήµατος της Σούπερ Λίγκας. Η µετάδοση θα κρατήσει ένα δίωρο και στην διάρκεια του, το συνδροµητικό έχει ετοιµάσει διάφορα αφιερωµατικά βιντεάκια.

.com

nl.1@gmail

υλος xrka Κανελλόπο

Οι πρώτες «κόντρες» µεταξύ των «αιώνιων» άρχισαν από την προετοιµασία κιόλας. Χαρακτηριστική η συνέντευξη του Κέβιν Μιραλάς που µίλησε στους απεσταλµένους του Τύπου στέλνοντας ένα µήνυµα προς τον Παναθηναϊκό: “Όσο καλός κι αν είναι ο Γκοβού, δεν θα φτάσει για να µας νικήσει”! Για να σε δουµε µεσα στο γηπεδο!

Το τηλεοπτικό “ζόρι” του Μπέσα-Ολυµπιακός...

Τ

ο µεγάλο πρόβληµα ως προς την τηλεοπτική µετάδοση του αγώνα Μπέσα-Ολυµπιακού που θα γίνει την Πέµπτη είναι οι πολύ περιορισµένες δυνατότητες που δίνει το γήπεδο για να γίνει όσο γίνεται καλύτερα η παραγωγή. Γύρω απ’ αυτό το θέµα, η Nova (θα δείξει τον αγώνα στην Ελλάδα) και η ιδιωτική εταιρία, µε την οποία συνεργάζεται και θα κάνει την παραγωγή, βρίσκονται σε επικοινωνία και ως σήµερα θα έχουν ξεκαθαρίσει κάποια βασικά πράγµατα. Για την ακρίβεια, στο συνδροµητικό, θα γνωρίζουν στις

αρχές της εβδοµάδας αν θα είναι σε θέση να βγάλουν pre και post game εκποµπές. Με βάση τα τωρινά δεδοµένα είναι κάτι δύσκολο και γίνονται προσπάθειες, ώστε να “σωθεί η παρτίδα”. Το πρόβληµα που αφορά τις εκποµπές είναι ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν στο γήπεδο, απαγορεύουν τις live συνδέσεις για το ρεπορτάζ. Χωρίς live συνδέσεις, δεν έχει και ιδιαίτερο νόηµα να βγάλει ένα κανάλι µία εκποµπή, πριν και µετά το τέλος του αγώνα. Λογικά, σήµερα ∆ευτέρα, η Nova θα ξέρει σε τι ακριβώς µπορεί να υπολογίζει.

Ανταλλαγή σήµατος Η Nova, στο πλαίσιο της απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωµάτων του αγώνα θα Μπέσα-Ολυµπιακός, δώσει το αντίστοιχο σήµα του αγώνα-ρεβάνς που θα γίνει στο Καραϊσκάκη και θα µεταδοθεί live στην Αλβανία.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ιππικός Όµιλος ΙΦΙΤΟΣ Πύργου

«Έκλεισε» µε γιορτή τη φετινή χρονιά

Μια αναµνηστική φωτογραφία των αθλητών για το κλείσιµο της χρονιάς της σχολής ιππασίας.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ο

Ιππικός Όµιλος ΙΦΙΤΟΣ Πύργου πραγµατοποίησε το Σάββατο 3 Ιουλίου την καθιερωµένη πλέον γιορτή για το κλείσιµο της χρονιάς της σχολής ιππασίας του και οι µαθητές της σχολής γιόρτασαν µαζί µε τους αθλητές του οµίλου και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέµβριο όπου θα λειτουργήσει ξανά η σχολή! Ο Ιππικός Όµιλος ΙΦΙΤΟΣ Πύργου είναι ένας όµιλος που αποτελείται, από την σχολή ιππασίας, όπου παιδιά από την ηλικία των 4 ετών αλλά και ενήλικες, παρακολουθούν µαθήµατα ιππασίας, καθώς και από το αθλητικό τµήµα, όπου οι προχωρηµένοι µαθητές, αφού περνούν µε επιτυχία τις εξετάσεις Άδειας Ικανότητας Αθλητή που διοργανώνει η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας, εντάσσονται πλέον στο αθλητικό τµήµα του οµίλου (το τµήµα του ιππικού οµίλου)! Για το καλοκαίρι λοιπόν έκλεισε το τµήµα της σχολής του Ι. Ο. ΙΦΙΤΟΣ ενώ θα συνεχίσει

να λειτουργεί το αθλητικό του τµήµα κανονικά! Η εκδήλωση ξεκίνησε µε οµιλία και καλωσόρισµα της ιδιοκτήτριας και προπονήτριας του αθλητικού τµήµατος κα Σαλάµη Μαρία σε γονείς και µαθητές της σχολής. Η κα Σαλάµη Μαρία ενηµέρωσε όλους τους παρευρισκόµενους για τον απολογισµό της χρονιάς που διένυσε η σχολή, αλλά και για το αθλητικό τµήµα του οµίλου! Ακολούθησε µικρή επίδειξη υπερπήδησης εµποδίων από αρχάριους ιππείς, αλλά και από τους πιο προχωρηµένους αθλητές! Αµέσως µετά και αφού όλοι µαζί έβγαλαν αναµνηστικές φωτογραφίες, οι µαθητές της σχολής µικροί και µεγάλοι έπαιξαν µε την καρδιά τους ιππικά παιχνίδια µε την συµµετοχή κατάλληλα εκπαιδευµένων ίππων (GOLDEN-LADY και BIG-B.) Μικροί και µεγάλοι το καταευχαριστήθηκαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά που ξεκινά στις αρχές Σεπτεµβρίου! *** Πληροφορίες για τον Ιππικό Όµιλο “ΙΦΙΤΟΣ” (Χανάκια Πύργου Ηλείας) στο τηλ. 6948893642

Πολλά µικρά παιδιά ασχολούνται µε την ιππασία.

Στιγµιότυπα από την επίδειξη του Ιππικού Οµίλου ΙΦΙΤΟΣ Πύργου.

27


28 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Τα θέµατα του µπάσκετ γράφει ο Μπάµπης Πλάγος

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

ΚOΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛIA∆ΑΣ

Αποµένει η επικύρωση Ό

λα φαίνεται ότι βαίνουν καλώς στην υπόθεση απορρόφησης της Ξάνθης από τον Κόροιβο και τη συµµετοχή της οµάδας της Αµαλιάδας στην Α2 Εθνική κατηγορία του µπάσκετ.Αυτό φαίνεται και από το γεγονός της λήψης απόφασης για έκτακτη γενική συνέλευση στις 26 Ιουλίου µε µοναδικό θέµα την επικύρωση αυτής της συµφωνίας. Από κει και ύστερα θα πρέπει η συµφωνία αυτή να επικυρωθεί και από την Ελληνική Οµοσπονδία ώστε να λάβει «σάρκα και οστά» η συµµετοχή του Κοροίβου στην Α2.Αυτές οι τυπικές διαδικασίες αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί τις πρώτες µέρες του Αυγούστου.

ΓΕΠ/ΙΦΙΤΟΣ

Απόλυτη µυστικότητα Απόλυτη µυστικότητα επικρατεί τις τελευταίες µέρες στο στρατόπεδο της ΓΕΠ, µε τους παράγοντες όχι µόνο να µην µιλούν αλλά ακόµα χειρότερα να µην απαντούν στα τηλέφωνα! Παρά τις δηλώσεις µεσοβδόµαδα για ανακοινώσεις σχετικά µε παίκτες και πρόσληψη τεχνικού µέχρι την Κυριακή, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι πληροφορίες λοιπόν από τρίτους κάνουν λόγο για φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον πρώην παίκτη της ΓΕΠ Τάσο Σκίπη, ενώ έχουν ακουστεί και τα ονόµατα των Σταύρου Γρηγοριάδη και ∆ηµήτρη Σκούτα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια τµήµατα έχει προταθεί να αναλάβουν. Όσον αφορά τους υπό µεταγραφή παίκτες και εκεί υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Τα ονόµατα των Γιαννακόπουλου, Αναγνωστόπουλου και Γκόβα έχουν ακουστεί και σίγουρα τους έχει γίνει πρόταση. Από κει και πέρα όµως είναι µάλλον δύσκολο να κλείσουν αυτές οι µετακινήσεις.

Θέλουν Νιπεργιάλη

Στο µεταξύ οι παράγοντες του Κοροίβου θέλουν η οµάδα να πορευθεί και στην Α2 Εθνική µε τον Βασίλη Νιπεργιάλη στον πάγκο της. Ο προπονητής των κυανόλευκων γνωρίζει την άποψη των ανθρώπων της οµάδας αλλά δεν έχει απαντήσει ακόµα καθώς τον προβληµατίζουν οι αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις που έχει. Η απάντησή του πάντως αναµένεται να δοθεί ταυτόχρονα µε την επισηµοποίηση της συµφωνίας Κοροίβου-Ξάνθης, καθώς θα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα ο προγραµµατισµός.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ ΓΑΣ

Κλείνει το ρόστερ ΥΠOΘΕΣΗ ΑΝO∆ΟΥ ΣΤΗ Γ’ ΕΘΝΙΚH

Όλα ανοιχτά… Τ

ο κενό που θα αφήσει ο Κόροιβος στη Γ’ Εθνική (εφόσον η οµάδα της Αµαλιάδας οριστικοποιήσει µέσω Ξάνθης τη συµµετοχής στην Α2 Εθνική) θα πρέπει να καλυφθεί µε οµάδα από την Α1 ΕΣΚΑΗ. Πρώτη επιλαχούσα οµάδα είναι η Ακράτα που έφτασε µέχρι τον τελικό των πλέι οφ και έχασε από την Παναχαϊκή. Μάλιστα οι παράγοντες της Αχαϊκής οµάδας είχαν σειρά συναντήσεων το Σαββατοκύριακο µε επιχειρηµατία της περιοχής και από τα αποτελέσµατα των επαφών (τα οποία δεν έχουν γίνει ακόµα γνωστά) θα εξαρτηθεί αν θα πουν «ναι» στη συµµετοχή τους στη Γ’ Εθνική. Πάντως,

µόνο και µόνο ότι γίνονται επαφές για να εξευρεθούν πόροι σηµαίνει ότι οι παράγοντες «γλυκοκοιτάζουν» την Εθνική κατηγορία. Αν πάντως η Ακράτα απαντήσει αρνητικά, τότε ο «κλήρος» θα πέσει στην Απολλωνιάδα καθώς πιθανότατα ο Γλαύκος δεν ενδιαφέρεται να παίξει στη Γ’ Εθνική. Και αν και η Απολλωνιάδα αρνηθεί τότε θα έρθει η σειρά του Ολυµπιονίκη, του οποίου οι παράγοντες καλοβλέπουν το ενδεχόµενο να παίξει η οµάδα της Ολυµπίας στη Γ’ Εθνική. Και το ίδιο ισχύει για την ΑΓΕ Ζακύνθου, µόνο που µέχρι την 6η θέση είναι απίθανο να φτάσει αυτή η διαδικασία…

Σήµερα ή το αργότερο αύριο θα ολοκληρώσει το ρόστερ του ο Πανηλειακός ΓΑΣ για το νέο πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑΗ. Η οµάδα του Πύργου βρίσκεται στην αναζήτηση ενός ακόµα πλέι µέικερ, ιδιαίτερα από τη στιγµή που µαταιώθηκε η µεταγραφή του Σκροπολίθα.Με τις προσθήκες των ∆ανίκα, Κιούφη, Γκριτζέλη, Μαρκόπουλου, Αγγελόπουλου, Κιοσσέ, αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες που παρέµειναν, ο Πανηλειακός διαθέτει αν όχι το καλύτερο ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην κατηγορία και σίγουρα θα είναι µέσα στις οµάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στη Γ’ Εθνική.

ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Περιµένει απαντήσεις Απαντήσεις από δυο παίκτες περιµένει η ΑΕ Λεχαινών. Πρόκειται για τον Μάρκο Μυκονιάτη που έπαιξε πριν 3 χρόνια στον Κόροιβο και από τότε είχε σταµατήσει. Εδώ και µέρες γίνονται επαφές ανάµεσα στις δυο πλευρές που ωστόσο δεν έχουν καταλήξει κάπου ακόµα. Στο µεταξύ αρνητική καταρχήν ήταν η πρόταση που έγινε στον νεαρό Λαµπρόπουλο του Εσπέρου, που δήλωσε στους παράγοντες της ΑΕΛ ότι προτιµά τον Ολυµπιονίκη. Όµως και εκεί υπάρχει εµπλοκή της µεταγραφής µε αποτέλεσµα η ΑΕΛ να επανέρχεται στο θέµα.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

29

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΙCK-BOXING

Ασηµένιο µετάλλιο για το ∆ηµ. Μάλλιαρη από τα Λεχαινά! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

πορεί για τους περισσότερους από εµάς το άθληµα του Kick –Boxing να µην µας συγκινεί και ιδιαίτερα … γιατί ζούµε σε έναν νοµό που ζει «βασιλεύει» το ποδόσφαιρο, ή γιατί αν θέλετε έχει επικρατήσει ή άποψη ότι είναι ένα επικίνδυνο σπορ, όµως για το ∆ηµήτρη Μάλλιαρη από τα Λεχαινά, είναι η ζωή του.

Ποιός είναι όµως ο 25χρονος αθλητής; Γεννήθηκε το 1985 στα Λεχαινά Ηλείας όπου είναι και µόνιµος κάτοικος. Ασχολείται µε το Kick Boxing από 17 ετών, δηλ. από το 2002, όταν για πρώτη φορά γράφτηκε στο γυµναστήριο «Αρτεµις» Λεχαινών, όπου και εξασκείται καθηµερινά. ∆άσκαλος και προπονητής του είναι ο κ. Αντώνης Γιαννακόπουλος καθηγητής Φυσικής Αγωγής και προπονητής πυγµαχίας και Kick –Boxing από το 1990. Ο ∆ηµήτρης Μάλλιαρης αφού έδωσε εξετάσεις και πέρασε µε επιτυχία, είναι πλέον κάτοχος της µαύρης ζώνης 1ο dan από το 2008.

Ο ∆ηµήτρης Μάλλιαρης έτοιµος να ριχτεί στη «µάχη»!

Πολλές διακρίσεις µε το «καληµέρα»!

Ο Λεχαινίτης πρωταθλητής πάνω στο ριγκ στο τελικό των 90 κιλών µε αντίπαλο τον αθλητή από την Ακτή Ελεφαντοστού

∆ηµήτρης Μάλλιαρης (2ος παγκόσµιος πρωταθλητής Kick –Boxing) «Είναι γεγονός ότι αυτό το άθληµα που τώρα ασχολούµαι µου άρεσε από πολύ µικρός, αφού το παρακολουθούσα. Ετσι αποφάσισα να ενταχτώ στα 17 µου στο γυµναστήριο «Αρτεµις» Λεχαινών το οποίο µε έχει βοηθήσει πολύ στο να πηγαίνω καλά έως τώρα, πράγµα που µου δίνει δύναµη να συνεχίσω. Οσο µάλιστα περνά ο καιρός πιστεύω ότι βελτιώνοµαι και µπορώ να κάνω σπουδαίες επιτυχίες όπως πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη. Η πορεία µου θα δείξει το µέλλον µου».

Τον Ιανουάριο του 2010 ξεκίνησε τη συµµετοχή του σε αγώνες υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Αντώνη Γιαννακόπουλου. Η πρώτη του προσπάθεια εστέφθη µε επιτυχία σε τουρνουά στην Αθήνα όπου και πήρε την πρώτη θέση (χρυσό µετάλλιο), αφού κατάφερε ο αντιπαλός του να εγκαταλείψει τον αγώνα µετά από αποτελεσµατικό χτύπηµα στο σαγόνι. Στους ίδιους αγώνες έκανε την πρώτη της συµµετοχή και η Αναστασία Ζαφειροπούλου µέλος της οµάδας Kick –Boxing του γυµναστηρίου «Αρτεµις» Λεχαινών µαθήτρια Λυκείου, η οποία και πήρε την 1η θέση µε νίκη στα σηµεία επί της Ιταλίδας αντιπάλου της!

Ιστορική στιγµή για το ∆ηµ. Μαλλιάρη στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα της Αλεξανδρούπολης µε το νικητή των 90 κιλών αθλητή απο την Ακτή Ελεφαντοστού.

Εντυπωσίασε στο παγκόσµιο στην Αλεξανδρούπολη

Ο ∆ηµ. Μάλλιαρης µε τον προπονητή του κ. Αντώνη Γιαννακόπουλο σε δράση…

Αντώνης Γιαννακόπουλος (προπονητής πυγµαχίας και Kick –Boxing)

«Μπορεί ακόµα το άθληµα αυτό να µην είναι Ολυµπιακό, όµως πιστεύω ότι σύντοµα θα γίνει! Αλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι βάση του είναι η πυγµαχία που είναι Ολυµπιακό αγώνισµα και ακολουθεί και αυτό τα πρότυπα της Ολυµπιακής εκπαίδευσης και είναι απόλυτα ασφαλής αφού υπάρχουν κανόνες και όροι! ∆εν υπάρχει δηλ. κανένας φόβος, όπως κάποιοι… το έχουν «παρεξηγήσει»! Απλά δεν το γνωρίζει ο πολύς κόσµος, ιδιαίτερα στο Ν. Ηλείας που ασχολείται αποκλειστικά µε το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι «µαχητικό» σπορ, όχι όµως επικίνδυνο. Θα έλεγα το αντίθετο. Ας φέρουν τα παιδιά τους από µικρά (από 6 χρονών) , οι γονείς και θα το διαπιστώσουν! Ισως αυτό το άθληµα αν είχε περισσότερη προβολή και γίνονταν και αρκετές διοργανώσεις κάθε χρόνο, να έρχονταν περισσότεροι νέοι στις τάξεις του. Οσο για τον αθλητή µου ∆ηµ. Μάλλιαρη, θα έλεγα πως το έχει στο «αίµα του αυτό το άθληµα, είναι πολύ ορεξάτος και τα δίνει όλα σε κάθε αγώνα. Το µέλλον σίγουρα του ανήκει!».

Οι επιτυχίες για τον ∆ηµ. Μάλλιαρη συνεχίζονται και τον περασµένο Ιούνιο στο παγκόσµιο πρωτάθληµα Kick –Boxing στην Αλεξανδρούπολη. Στους αγώνες αυτούς συµµετείχαν 17 χώρες και περισσότεροι από 700 αθλητές µέλη της παγκόσµιας Οµοσπονδίας WORLD –PROFI ( Ο Μιχάλης Ζαµπίδης - είναι µέλος της και αγωνιζόταν στις διοργανώσεις της για πολλά χρόνια, ώσπου άρχισε να αγωνίζεται στο επαγγελµατικό Κ-1). Ο ∆ηµήτρης Μάλλιαρης διακρίθηκε και σε αυτούς τους αγώνες, δίνοντας «µάχη» τραυµατισµένος, φθάνοντας στον τελικό της κατηγορίας των 90 κιλών! Εκεί λοιπόν µε αποφασιστικότητα και απαράµµιλο θάρρος κατάφερε να αντιµετωπίσει έναν ιδιαίτερα έµπειρο αθλητή από την Ακτή Ελεφαντοστού ο οποίος «είχε Η σηµαντικότερη στιγµή της καριέρας του για τον ∆ηµ. Μάλλιαρη, είναι η ώρα της απονοµής, τη συνήθεια» να τελειώνει… τους αγώνες όπου µε την ελληνική σηµαία στον ώµο, παραλαµβάνει του µε νοκ – άουτ επι των αντιπάλων του! το ασηµένιο µετάλλιο και το αναµνηστικό δίπλωµα. Αυτή τη φορά όµως τα βρήκε «σκούρα» αφού µόλις που κατάφερε να κερδίσει στα σηµεία τον αθλητή από τα Λεχαινά! Η διάΗλειακού κάµπου, το «λιοντάρι» όπως τον αποκαλούν κριση αυτή για τον ∆ηµ. Μάλλιαρη, του έδωσε το στους αγώνες! ασηµένιο µετάλιο στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα για Αλλά ας δούµε καλύτερα τι δήλωσε στην εφηµεπρώτη φορά στην 8χρονη καριέρα του και σηµατο- ρίδα «Πατρίς» τόσο ο ίδιος ο αθλητής, όσο και ο προδοτεί σίγουρα ένα λαµπρό µέλλον για το παιδί του πονητής του.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

30

ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ 2010

Πλούσια η παρουσία του Ποδηλατοδρόµου Πύργου στον Ποδηλατικό γύρο Βάρδας Τ

ην Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 στο πλαίσιο της σειράς πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο ∆ήµος Βουπρασίας και που κορυφώθηκαν χθες Κυριακή, πραγµατοποιήθηκε ποδηλατικός αγώνας µε κατηγορίες κυρίως για τα παιδιά που αποτελούν και το µέλλον του τόπου αλλά και το επίκεντρο τέτοιων αθλητικών εκδηλώσεων. Ο αγώνας διοργανώθηκε από το δήµο µε κύριους συντελεστές τον δήµαρχο κο Σερέτη και τον αντιδήµαρχο κο Βραχνή αλλά και τοπικούς φορείς και παράγοντες, οι οποίοι συντόνισαν αλλά και δούλεψαν µεθοδικά ξεδιπλώνοντας τον καλύτερο εαυτό τους στο παρασκήνιο των εκδηλώσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί η µεγάλη επιτυχία που γνώρισε ο αγώνας, κάνοντας µικρούς και µεγάλους χαρούµενους. Μετά τον αγώνα όλοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και ζήτησαν να επαναληφθεί και να παραµείνει θεσµός, αλλά και να είναι ένας λόγος

Μετά την λήξη του αγώνα οι ποδηλάτες του Ποδηλατόδροµου ποζάρουν σε µια αναµνηστική φωτογραφία. Με τους αθλητές διακρίνεται ο κο Βραχνής και µέλη φορέων της πόλης.

ώστε τα νέα παιδιά να µπορέσουν να εξελιχθούν σε ένα άθληµα όπως η

ποδηλασία, που για το νοµό είναι άγνωστο και τώρα κάνει τα πρώτα

Μια αναµνηστική φωτογραφία των ποδηλατών µε τα µικρά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν µε το άθληµα.

του βήµατα σε ευρύτερο πεδίο. Από πλευράς διοργανωτών δόθηκαν

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα που διοργάνωσε ο ∆ήµος Βουπρασίας. ∆ιακρίνονται οι αθλητές Σπυρόπουλος – Μαρίνος και πίσω τους οι αγωνιζόµενοι νεαροί.

Σήµερα οι εκλογές της Σ.Ο.Α.Α. • Τα γραφεία της ΑΟΛΑΠ εκλογικό κέντρο για Πελοπόννησο και Ζάκυνθο Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ε

κλογές για το ∆.Σ. του Συνδέσµου Οδηγών Αγώνων προκήρυξε η Σ.Ο.Α.Α για σήµερα ∆ευτέρα 12/7/2010. Να σηµειωθεί ότι τα γραφεία της ΑΟΛΑΠ στον Πύργο Ηλείας θα λειτουργήσουν ως εκλογικό κέντρο

αναµνηστικά διπλώµατα, αναψυκτικά και κρουασάν στους αθλητές ενώ την όλη προσπάθεια συντόνισαν τα µέλη του Ποδηλατοδρόµου Πύργου: Κάψαλος Θανάσης, Κατοχιανός Θέµης , Μαρίνος Παναγιώτης, Σπυρόπουλος Νίκος, Θεοδωρακόπουλος Θοδωρής που πραγµατικά έµειναν ενθουσιασµένοι από το αποτέλεσµα και µας µετέφεραν τις καλύτερες εντυπώσεις. Συγκινητικό ήταν η µεγάλη χαρά των παιδιών που πραγµατικά ζητούσαν από τους αθλητές του συλλόγου πληροφορίες προκειµένου να βρουν έναν συντονισµένο φορέα µε τα αγωνιστικά θέµατα που αφορούν την ποδηλασία για να µπορούν στο µέλλον να εξελιχθούν αγωνιστικά. Ανάλογο ενδιαφέρον έδειξαν και οι γονείς πράγµα που µας κάνει αισιόδοξους για το µέλλον και να δώσουµε συγχαρητήρια στους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης που έδωσαν σε όλους τις ανάλογες ευκαιρίες.

για τις αρχαιρεσίες της Σ.Ο.Ο.Α. για την περιοχή της Πελοποννήσου και της Ζακύνθου. Οι εκλογές θα γίνουν από τις 7 το απόγευµα έως τις 10 το βράδυ της ∆ευτέρας. Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τις εκλογές της 12/Ιουλ/2010 1. ∆ΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

4. ΚΑΤΣΙΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6. ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΛΑΜΠΗΣ 7. ΜΑΛΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 8. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 9. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 10. ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 11. ΤΣΑ∆ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 12. ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

31

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Το µεγάλο «άλµα» … ύστερα από 29 χρόνια Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ε

να από τα ιστορικότερα σωµατεία της ΕΠΣΗ, ειναι και η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου. Η οµάδα του ∆ήµου Γαστούνης που έχει ιδρυθεί το 1969 κατάφερε τη σεζόν που έληξε έστω και αν χρειάστηκε δύο µπαράζ να πάρει το «εισιτήριο» της ανόδου για την Α2 για πρώτη φορά από θεσπίσεως της και έτσι να έχει πλέον δικαίωµα συµµετοχής στο 5ο πρωτάθληµα της Α2! Τελευταία φορά που η οµάδα αγωνίστηκε εκτός της Β’ κατηγορίας ήταν τη σεζόν 1980-81 στην Α’ Κατηγορία τότε… όµως δεν µπόρεσε να παραµείνει. Από τότε µέχρι και τη σεζόν που έληξε «βολόδερνε» στα γήπεδα της Β’ Κατηγορίας. Οµως πέρυσι έγινε µια συντονισµένη προσπάθεια από όλους και παρά το όχι και τόσο καλό ξεκί-

νηµα ήρθε τον Ιανουάριο η ενίσχυση µε τους Αλ. Γαβριλόπουλο και τον γκολκήπερ Σακκάτο, να δώσουν άλλη δύναµη στην οµάδα η οποια πήρε «κεφάλι» το οποίο έχασε µε την ήττα στο φινάλε στην Αγ. Μαύρα. Οµως δεν πτοήθηκε ακόµα και όταν η τύχη της γύρισε πλάτη… στο 1ο χαµένο µπαράζ µε το ισόβαθµο Χάβαρι, τόσο στις καθυστερήσεις όσο και στα πέναλτι! Οµως στο 2ο µπαράζ κόντρα στα ∆ουνέικα στον Πύργο, νίκησε καθαρά και δίκαια και πήρε την άνοδο, ως καλύτερος δεύτερος των τριων οµίλων. Στα 22 µατς του 3ου οµίλου η οµάδα έκανε 15 νίκες, έφερε 4 ισοπαλίες και έχασε 3 φορές (Αρη ∆ήµητρα 0-1 εκτός), (Κέντρο 1-3 εκτος) και (Αγ. Μαύρα 1-2 εκτός)! Εντός είχε 10 νίκες και 1 ισοπαλία ενώ εκτός 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες! Συνολικά συγκέντρωσε 49 βαθµούς στην κανονική περίοδο του πρωταθλήµατος µε τέρµατα 60-17.

Η οµάδα της Αναγέννησης σε πλήρη σύνθεση πανηγυρίζει την ιστορική άνοδο στο ∆ηµ. Στ. Πύργου στις 24 Απριλίου αµέσως µετά το νικηφόρο µπαράζ µε το Ν. Απόλλωνα ∆ουνεΐκων.

Οι δηλώσεις

Ποιοι παίκτες βοήθησαν στην άνοδο

Θανάσης Τσατσός (Γεν. Αρχηγός Αναγέννησης)

Ενα «κράµα» παλαιών αλλά και νέων παικτών ήταν το έµψυχο δυναµικό της Αναγέννησης Παλαιοχωρίου, που την οδήγησε στην Α2 Κατηγορία για πρώτη φορά από τη θέσπιση αυτού του πρωταθλήµατος. Συνολικά ο τεχνικός Θύµιος Κλάδης χρησιµοποίησε τους εξής 24 παίκτες. Πρόκειται λοιπόν για τους : Γαβριλόπουλο Αλ. (κορυφαίος παίκτης της Β’ Κατηγορίας), Γαβριλόπουλο Παν, ∆ηµητρίου ∆ηµ., ∆ηµόγλου Νικ., Θεοδωρόπουλο Κων/νο, Καλαρίτη Μιχ., Κοντονή Κων/νο, Κοντονή Παν., Κορωναίο Παν. Λευθεριώτη Γεωργ.. Μαργαρίτη Λουκά, Μαργαρίτη Φιλ., Μπουργαζά Μιχ., Ρήγα Αν., Ρήγα Λαµ., Σακκάτο ∆ηµ., Σακκάτο Θ. του ∆ηµ., Σακκάτο Θ. του ∆ιον., Τσάµη ∆., Τσάµη Θ. του ∆ηµ., Τσάµη Θ. του Σπ., Τσαουσάκη ∆ηµ. Τσιµάρα , Στ. και Χαραλάµπους Βασ.

«Η άνοδός µας στην Α2 κατηγορία , πιστεύω ότι ήταν αποτέλεσµα µιας συλλογικής προσπάθειας της διοίκησης, του προπονητή και των ποδοσφαιριστών µε 12ο παίκτη τον κόσµο µας! Ολους αυτούς τους ευΣηµαντικό µερίδιο στην άνοδο της Αναγέννησης έχει και ο γεν. αρχηγός χαριστούµε, όπως όλους Θαν. Τσάτσος ο οποίος ήταν παντα- επίσης όσοι µας βοήθηχού παρών. σαν στην πορεία του πρωταθλήµατος και ιδιαίτερα τον ∆ήµαρχο Γαστούνης κ. Αλ. Καστρινό. Ενα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Γαβριλόπουλο του οποίου η παρουσία του στην οµάδα µας από τον Ιανουάριο και µετά ήταν καταλυτική στο να πάρουµε την άνοδο! Με την ίδια όρεξη, πάθος και αγωνιστικότητα θα παλέψουµε και τη νέα χρονιά σ’ ένα σαφώς πιο δύσκολο πρωτάθληµα στο οποίο πιστεύω ότι θα πάµε καλά!»

Θύµιος Κλάδης (προπονητής Αναγέννησης) «Πιστεύω πως το περσινό πρωτάθληµα της Β’ Κατηγορίας ήταν το καλύτερο των τελευταίων ετών. Ιδίως στον 3ο Οµιλο που παίζαµε εµείς, όλα κρίθηκαν στο φινάλε! Οπου και χάσαµε την απευθείας άνοδο και κατόπιν σταθήκαµε άτυχοι στο πρώτο µπαράζ µε το Χάβαρι, Ο Γαστουναίος τεχνικός µε το γκολ στις καθυστερή- κ. Θύµιος Κλάδης έβαλε τη σεις που «φάγαµε». Οµως δική του «σφραγίδα» στην τα καταφέραµε στο δεύ- άνοδο της Αναγέννησης. τερο µε τα ∆ουνέϊκα και πιστεύω πως δίκαια πήραµε την άνοδο. Αν και αυτός δεν ήταν ο αρχικός µας στόχος. Εµείς είχαµε πει να παίζουµε καλά και αν είναι να έρθει η άνοδος καλώς να έρθει! Αλλωστε ποτέ δεν ήµασταν κοµπλέ, αφού είχαµε απουσίες πότε φοιτητών και πότε στρατευµένων. Πάντως η Αναγέννηση που είναι «ποδοσφαιροµάνα» έχει καλό υλικό και έχει µέλλον στην Α2. Χρειάζεται όµως ενίσχυση… και νοµίζω ότι θα πάει αρκετά καλά, ίσως… και να πρωταγωνιστήσει!»

Πολύτιµη µονάδα για την Αναγέννηση ήταν ο αρχηγός της Θ. Τσάµης που εδώ τον βλέπουµε µε το κύπελλο της ανόδου που του δίνει ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ. Αρ. Κουλούρης.

Οι σκόρερ της οµάδας

Ολα τα αποτελέσµατα Αναγέννηση Παλαιοχωρίου –Αρης ∆ήµητρας :

2-1 και 0-1

Μυρσιναϊκός -Αναγέννηση Παλαιοχωρίου

0-0 και 2-3

Αετός Κέντρου –Αναγέννηση Παλαιοχωρίου:

3-1 και 0-6

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου –Κένταυρος Σωστίου :

6-0 και 3-0 α.α.

Εθνικός Αµπελοκάµπου -Αναγέννηση Παλαιοχωρίου: 0-1 και 2-3 Αναγέννηση Παλαιοχωρίου –ΑΟ Χάβαρι:

1-1 και 1-1

ΑΠΟ Κουρτεσίου –Αναγέννηση Παλαιοχωρίου :

2-2 και 0-4

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου -Αστέρας Βάρδας :

4-0 και 3-1

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου – Ελπίδα Βαρθολοµιού: 4-0 και 4-1 Ιονικός Λυγιάς –Αναγέννηση Παλαιοχωρίου:

0-3 και 0-4

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου – ∆όξα Αγ. Μαύρας :

4-0 και 1-2

Κορυφαίος παίκτης και σκορερ της Αναγέννησης ήταν ο Αλ. Γαβριλόπουλος που µάλιστα για την προσφορά του τιµήθηκε από το ∆ήµο Γαστούνης δια του προέδρου του ∆ηµ. Συµβ. κ. Θαν. Θεοδόση.

Ο ικανός φορ Παναγιώτης Γαβριλόπουλος µε 15 γκολ συνολικά, ήταν ο πρώτος σκόρερ της οµάδας, βοηθώντας σηµαντικά στην άνοδο της Αναγέννησης στην Α2. Στην δεύτερη θέση µε 12 ήταν ο αδελφός του Αλέξης (παρότι έπαιξε από τον Ιανουάριο)! Στην τρίτη θέση των σκόρερ µε 10 γκολ ήταν ο ταλαντούχος Παν. Κορωναίος. Ακολουθούν µε 7 γκολ έκαστος ο Κώστας Κοντονής και ο «αρχηγός» Θεοφ. Τσάµης. Ενώ 6 γκολ σηµείωσε ο έµπειρος Λ. Ρήγας και από 3 γκολ έκαστος οι : ∆ηµ. Σακκάτος και Τσάµης Θ. του Σπ., ο Παν. Κοντονής σηµείωσε 2 γκολ και από 1 γκολ έκαστος οι : Κ. Θεοδωρόπουλος, Μιχ. Καλαρίτης, Γ. Λευθεριώτης και Στ. Τσιµάρας.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

32

Στα χ νάρια των Θεών… “Ο Γιώργος Αλέρτας στο 7ο «Olympus Μarathon»”

Ο

ι αγώνες έχουν τη δική τους σηµασία. Πολλές φορές αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες που συνδυάζουν την αντοχή, την επιµονή, την υποµονή, την αυταπάρνηση, την πίστη στην δυσκολία και η αξία κάθε τέτοιου αγώνα θεωρείται ύψιστη όχι µόνο για τον αγωνιζόµενο αλλά και για όσους εκτιµούν αυτές τις προσπάθειες που κυρίως είναι µοναχικές.

Ακόµη όταν η ιστορία και η µυθολογία έχουν δώσει ραντεβού όπως στον Μαραθώνιο του Ολύµπου, τον Olympus Μarathon όπως είναι γνωστός σε κάθε γωνιά του κόσµου, τότε η αξία για µας τους Ηλείους λαµβάνει µεγαλύτερη αξία όταν ένας Ηλείος ο Γιώργος Αλέρτας ξεπερνάει τα …ανθρώπινα όρια. Ο µαραθώνιος είναι από µόνος του επίπονος, σκληρός αγώνας και ο συντελεστής δυσκολίας µεγαλώνει όταν ξεκινάς από το υψόµετρο της θάλασσας και φτάνεις µέχρι την κορυφή του Ολύµπου, το σπίτι των «Θεών». Περίπου 22 χιλιόµετρα ανηφορικά µέχρι τα 2.780 µέτρα.

Γιώργος Αλέρτας: Περνώντας από το «Θρόνο του ∆ία» Την Κυριακή 27 Ιουνίου διεξήχθη ο 7ος Olympus Marathon, µε τη συµµετοχή 482 αθλητών, από 22 χώρες. Μεγάλος νικητής του φετινού αγώνα αναδείχτηκε ο Γάλλος Sebastien Chaigneau µε 4.47.34 ενώ στις γυναίκες, νικήτρια αναδείχτηκε η επίσης Γαλλίδα Lisel Dissler µε επίδοση 5.51.33. Ανάµεσα στους συµµετέχοντες και ο δροµέας υπεραποστάσεων Γιώργος Αλέρτας από τον Πύργο, που έχει λάβει και στους 7 αγώνες! Ο Αλέρτας µάλιστα είναι στην 9η θέση της βαθµολογίας των αθλητών που έχουν τρέξει και στους 7 Olympus Μarathon και βέβαια θέλει να συνεχίσει το σερί. «Είµαστε µόνο 12 αθλητές που έχουµε λάβει µέρος και έχουµε τερµατίσει και στους 7 αγώνες . Συνολικά έχουν συµµετάσχει 1.500 διαφορετικά άτοµα», τόνισε ο Γιώργος Αλέρτας, ο οποίος αναφέρθηκε και στη γενικότερη φιλοσοφία που έχουν οι δροµείς υπεραποστάσεων : «Σηµασία σε αυτούς τους αγώνες

δεν έχει ο χρόνος ή η θέση που θα τερµατίσεις. Αυτά έχουν σηµασία µόνο για αυτούς που «κυνηγούν» τις πρώτες θέσεις. Όλοι οι άλλοι ανταγωνιζόµαστε τον εαυτό µας, προσπαθούµε να ξεπεράσουµε τα όριά µας, να κάνουµε τον δικό µας προσωπικό άθλο…».

νες δροµείς διανύοντας 185 χλµ! Το 2007 έλαβε µέρος επίσης στο Σπάρταθλο (Αθήνα- Σπάρτη 246 χλµ), που είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς και σκληρούς αγώνες στον κόσµο, κάνοντας την απόσταση σε 35 ώρες και 48 λεπτά!

24 ώρες τρέξιµο…

42 ώρες τρέξιµο…

Ο µικρότερος αγώνας του Ολύµπου (ορειβατικός µαραθώνιος Ολύµπου 36 χλµ) το 2003 αποτέλεσε την αρχή των µεγάλων αγώνων για τον Γιώργο Αλέρτα. Με τη φανέλα του Συλλόγου Αρκάδων ∆ροµέων (καθώς τότε έµενε στην Τρίπολη λόγω εργασίας) - εκτός από τους 7 αγώνες του Ολύµπου έχει συµµετάσχει στους υπερµαραθώνιους τους Φεστιβάλ υπεραποστάσεων (αγώνες 12 και 24 ωρών, 7 ηµερών και 1000 µιλίων (!!!) «Ιnternation Ultra Marathon Festival που διεξάγεται τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτους, τα περισσότερα χρόνια στο Ελληνικό στην Αθήνα. Ο Αλέρτας έλαβε τρία χρόνια µέρος στον αγώνα 24 ωρών και το 2007 αναδείχθηκε 5ος στη γενική κατάταξη και 3ος ανάµεσα στους Έλλη-

Από τους διεθνείς αγώνες που έχει συµµετάσχει ξεχωρίζει ο αγώνας του Λευκού όρους (Μont Βlanc), απόστασης 164 χλµ (µε θετική υψοµετρική διαφορά 9,5 χλµ) από τους πιο σκληρούς και πιο διάσηµους αγώνες βουνού στον κόσµο. Σε αυτόν τον αγώνα, στον οποίο συµµετέχουν 2.500 αθλητές και διασχίζει τρεις χώρες, Γαλλία –Ελβετία- Ιταλία, πραγµατοποίησε χρόνο 42 ώρες και κατέκτησε την 820η θέση. Ο επόµενος αγώνας του Γιώργου Αλέρτα θα είναι ο «Eυχίδιος άθλος», από ∆ελφούς στη Θήβα απόστασης 107,5 χλµ. Πρόκειται για νυχτερινό αγώνα που θα έχει όριο τερµατισµού τις 14 ώρες…

Οlympus Marathon Ο Olympus Marathon ξεκίνησε το 2004, αναβιώνοντας την ιερή πορεία των πιστών της αρχαιότητας, οι οποίοι κάθε αρχή καλοκαιριού ανέβαιναν στον Όλυµπο για να προσφέρουν θυσίες και αφιερώµατα στον θεό ∆ία. Ο “Olympus Marathon” είναι ο µοναδικός διεθνής αγώνας ορεινού τρεξίµατος στην Ελλάδα και γίνεται στον Όλυµπο, το µυθικό «βουνό των θεών» µε την παγκόσµια φήµη. Από το σχεδόν απόλυτο µηδέν υψόµετρο της εκκίνησης στον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου στα 3 µόλις µέτρα, οι αθλητές φτάνουν µετά από 21 χιλιόµετρα πάνω στα εκπληκτικής οµορφιάς µονοπάτια του Ολύµπου µέχρι τα 2780 µέτρα, περνώντας µπροστά από τον «Θρόνο του ∆ία», µια από τις ψηλότερες και πιο απόκρηµνες κορυφές του βουνού. Η ανάβαση από την εκκίνηση του αγώνα µέχρι το ψηλότερο σηµείο της διαδροµής είναι σχεδόν µονοκόµµατη, καλύπτοντας σε 21 χιλιόµετρα πάνω από 2900 µέτρα ανάβασης. Ο αγώνας, ο οποίος έχει συνολικό µήκος 44 χιλιόµετρα, ολοκληρώνεται στην πόλη του Λιτοχώρου, ένα από τα σηµαντικότερα παραδοσιακά θέρετρα της βόρειας Ελλάδας, σε υψόµετρο 300 µέτρα. Η διαδροµή του αγώνα διασχίζει όλη την ανατολική πλευρά του βουνού και η θέα που έχουν οι αθλητές καθώς αγωνίζονται κόβει την ανάσα, στα ψηλότερα σηµεία της. Ο Olympus Marathon διοργανώνεται κάθε τελευταία Κυριακή του Ιουνίου από τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Μαραθώνιος Ολύµπου”, µε την υποστήριξη όλων των φορέων και της κοινωνίας της περιοχής Λιτοχώρου και ∆ίου και συγκεντρώνει αθλητές απ όλο τον κόσµο, που καταφθάνουν στο µυθικό Όλυµπο για να πάρουν µέρος σε µια µοναδική εµπειρία ζωής, έναν αγώνα µε διεθνή ακτινοβολία σε ένα βουνό που εκτός από Εθνικό Πάρκο έχει ανακηρυχθεί και από την UNESCO ως ένα «Μνηµείο Παγκόσµιας Φυσικής Κληρονοµιάς».


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Έκλεισε στην Παρί ο Νενέ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Επιµένει για Γκαλάς

Θέµα ωρών και κάποιων τυπικών λεπτοµερειών θεωρούν στη Γαλλία την ολοκλήρωση της µεταγραφής του Βραζιλιάνου Νενέ στην Παρί Σεν Ζερµέν. Ο ηγέτης της Μονακό -και για αρκετό καιρό στόχος του Ολυµπιακού- αναµένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και, αν όλα κυλήσουν οµαλά, να υπογράψει το συµβόλαιο του, διάρκειας τριών χρόνων µε ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ. Άλλωστε µεταξύ των εµπλεκόµενων πλευρών επιτεύχθηκε συµφωνία

ΑΕΚ Ήρθε ο Ντιόπ!

Ο Μαρκ Γουέµπερ, ήταν νικητής στο επεισοδιακό γκραν πρι στην ανανεωµένη πίστα του Σιλβερστόουν.

Συνεχίζει την προσπάθεια απόκτησης του Ουιλιάµ Γκαλάς ο Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος αµυντικός θεωρείται η καλύτερη λύση για την ενίσχυση στο κέντρο της άµυνας, αλλά οι απαιτήσεις του ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ και κρίνονται απαγορευτικές. Οι «πράσινοι» δεν δείχνουν διατεθειµένοι να υπερβούν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως για αµυντικό, αλλά εφόσον δουν από τον 33χρονο άσο διάθεση να µειώσει τις απαιτήσεις του ίσως κάνουν µια µικρή υπέρβαση

ΠΑΟΚ Χαµόγελα µε… ανησυχία

Μία ευχάριστη και µία ανησυχητική είδηση επεφύλασσε η πρωινή προπόνηση για τον Μάριο Μπερέτα. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είδε τον Βλάνταν Ίβιτς να γυµνάζεται κανονικά, αφού ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δεξί µηρό, αντίθετα, όµως, ο Ζλάταν Μουσλίµοβιτς αποχώρησε στο τελευταίο ηµίωρο του προγράµµατος και δεν συµµετείχε στο οικογενειακό διπλό. Άρχισε τρέξιµο ο «Σάλπι». Την τρίτη του µεταγραφή αναµένεται να ολοκληρώσει τη ∆ευτέρα (12/7) ο ΠΑΟΚ! Ο Ανίς Μπουσαΐντι θα ταξιδέψει για το Μπαντ Μπρουκενάου, ώστε να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτοµέρειες τις συµφωνίας του µε το σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Ο Τυνήσιος δεξιός µπακ θα υπογράψει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- συµβόλαιο ενός έτους.

33

Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πάπα Μπούµπα Ντιόπ για λογαριασµό της ΑΕΚ! Ο Σενεγαλέζος αµυντικός µέσος αφίχθη το απόγευµα της Κυριακής (11/7) στο αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου γνώρισε την αποθέωση από περίπου 150 οπαδούς της ΑΕΚ. Χαρούµενος και ικανοποιηµένος δήλωσε ο ποδοσφαιριστής, που η υπόθεσή της µεταγραφής του στον «∆ικέφαλο» είχε αίσιο τέλος, ενώ τόνισε:

F1 Κατέκτησε τη Βρετανία ο Γουέµπερ Στην τρίτη νίκη του στο πρωτάθληµα της Φόρµουλα 1 έφτασε ο Μαρκ Γουέµπερ, στο επεισοδιακό γκραν πρι στην ανανεωµένη πίστα του Σιλβερστόουν. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Χάµιλτον, ενώ την πρώτη τριάδα συµπλήρωσε ο Νίκο Ρόσµπεργκ. «Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη αγαπά όµως και τον νοικοκύρη» λέει ο θυµόσοφος λαός και έχει δίκιο! Όσον αφορά το βρετανικό γκραν πρι νοικοκύρης ήταν ο Μαρκ Γουέµπερ, ο οποίος πήρε τους 25 βαθµούς, παρά το γεγονός ότι έτρεχε µε την παλιά του αεροτοµή. Ο Αυστραλός εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, µπροστά από τον οµοσταβλό του, Σεµπάστιαν Φέτελ, νιώθοντας ενοχληµένος από την κίνηση των υπεύθυνων της οµάδας να δώσουν τη µοναδική διαθέσιµη αεροτοµή στον Φέτελ. Όµως µετά από έναν πολύ καλό αγώνα κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να δείξει την αξία του… Οι 10 πρωτοι στη κατάταξη :

Βαθµολογία οδηγών (10 πρωτοι):

1. Γουέµπερ, Red Bull, 1:24:38.200 2. Χάµιλτον, McLaren, +1.360 3. Ρόσµπεργκ, Mercedes, +21.307 4. Μπάτον, McLaren, +21.986 5. Μπαρικέλο, Williams, +31.456 6. Κοµπαγιάσι, Sauber, +32.171 7. Φέτελ, Red Bull, +36.734 8. Σούτιλ, Force India, +40.932 9. Σουµάχερ,Mercedes, +41.599 10. Χούλκενµπεργκ, Williams, +42.012

1. Χάµιλτον, 145 2. Μπάτον, 133 3. Γουέµπερ, 128 4. Φέτελ, 121 5. Αλόνσο, 98 6. Ρόσµπεργκ, 90 7. Κούµπιτσα, 83 8. Μάσα, 67 9. Σουµάχερ, 36 10. Σούτιλ, 35

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Yπέγραψε ο Ιµπαγάσα Έρχεται ο Ρόµενταλ

Μετά τον Αριέλ Ιµπαγάσα που ήρθε στην Αθήνα το Σάββατο και υπέγραψε την Κυριακή το µεσηµέρι συµβόλαιο για δύο χρόνια µε τον Ολυµπιακό, οι “ερυθρόλευκοι” περιµένουν µέσα στην εβδοµάδα τον Ντένις Ρόµενταλ, ενώ τα ερυθρόλευκα προβάρει και ο Χοσέ Χολέµπας!

To µεσηµέρι της Κυριακής (11/7) ανακοινώθηκε και επίσηµα η µεταγραφή του Ιµπαγάσα στο µεγάλο Λιµάνι: “Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του αργεντινού µεσοεπιθετικού Αριέλ Ιµπαγάσα. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συµβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών“, αναφέρει λιτά το δελτίο τύπου της ερυθρόλευκης ΠΑΕ.

Ερχεται και ο Ρόµενταλ! Ο Ντένις Ρόµενταλ, που είναι σε ανοιχτή επαφή µε τον Πειραιά, ετοιµάζει κι αυτός τις βαλίτσες του καθώς όλα δείχνουν

Στην Ελβετία ο Αρης

Βαθµολογία κατασκευαστών : 1. McLaren, 278 2. Red Bull, 249 3. Ferrari, 165 4. Mercedes, 126 5. Renault, 89 6. Force India, 47 7. Williams, 31 8. Sauber, 15 9. Toro Rosso, 10

Στην Ελβετία βρίσκεται από την Κυριακή η αποστολή του Αρη, Φτάνοντας στην περιοχή της Σιόν, εκεί όπου θα πραγµατοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιµασίας για φέτος, ο Κούπερ θα έχει µαζί του όλους τους ποδοσφαιριστές για δυο σηµαντικά φιλικά.

πως αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που θα καλύψει τη δεξιά πλευρά των “ερυθρολεύκων” στη νέα περίοδο.

Πλησιάζει και ο Χολέµπας Τα ερυθρόλευκα προβάρει ο Χοσέ Χολέµπας, ο οποίος αποτελεί θερµή εισήγηση του προπονητή του Ολυµπιακού, Έβαλντ Λίνεν. Ο Γερµανός αριστερός µπακ-χαφ ήταν ένα από τα αγαπηµένα παιδιά του Λίνεν, την περσινή σεζόν στη Μόναχο 1860 και πιστεύει πως µπορεί να βοηθήσει σε τεράστιο βαθµό τους Πειραιώτες.


34

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010

∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου 2010

Του Γ. Μουρούτη

ΝΙΚΗΣΕ 1-0 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Στην κορυφή του κόσµου η Ισπανία Ο

ι «φούριας ρόχας» ήταν αυτοί που βγήκαν ζωντανοί από το «θρίλερ» του χθεσινού τελικού του Μουντιάλ στη Νότια Αφρική. Οι Ισπανοί στην πρώτη τους συµµετοχή σε τελικό τέτοιας διοργάνωσης, επικράτησαν µε 10 στην παράταση της Ολλανδίας και ανέβηκαν -µετά από αυτόν της Ευρώπης- ΚΑΙ στο θρόνο του παγκόσµιου ποδοσφαίρου! Με µια εξέλιξη που… «και άργησε να ’ρθεί», βάσει του πρότερου… ανέντιµου βίου του µατς, όλα κρίθηκαν στο β’ µέρος της παράτασης. Ο Χάιτινχα στο110’ της αναµέτρησης συνέχισε τις… βαρβαρότητες των αµυντικών, έβγαλε άγαρµπα από τη µέση τον εφορµούντα Ινιέστα και εισπράττοντας τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άφηνε τους «οράνιε» να παλέψουν µε µειονέκτηµα µέχρι τη λήξη. Κι αν η ενέργεια του Ολλανδού αµυντικού δεν αντιµετωπίστηκε και ως… έγκληµα -δέκα λεπτά πριν τη λήξη- η τιµωρία δεν άργησε να έρθει. Τέσσερα λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγµα, ο

Φάµπρεγας «έκλεισε» το ραντεβού του Άντρες Ινιέστα µε την ιστορία, ο µέσος της Μπαρτσελόνα δε φάνηκε ασυνεπής και µε δεξί πλασέ έστελνε τους Ισπανούς «στα ουράνια» και τον Κάρλες Πουγιόλ και πάλι πρώτο στο βάθρο! Το… στιλό του Ινιέστα (116’) έγραψε µε χρυσά γράµµατα το όνοµα των Ιβήρων στην ιστορία και άφησε για τρίτη φορά τους «οράνιε»… διψασµένους µπροστά από τη βρύση του Παγκόσµιου Κυπέλλου! Οι συνθέσεις των οµάδων: ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ (Μάρβαϊκ): Στεκέλνµπουργκ, Φαν ντερ Βιλ, Χάιτινχα, Ματάισεν, Φαν Μπρόνκχορστ (104’ Μπράαφχαϊντ), Φαν Μπόµελ, Ντε Γιονγκ (99’ Φαν ντερ Φάαρτ), Κάουτ (71’ Κάουτ), Φαν Πέρσι, Σνάιντερ, Ρόµπεν. ΙΣΠΑΝΙΑ (Ντελ Μπόσκε): Κασίγιας, Ράµος, Καπντεβίλα, Πουγιόλ, Πικέ, Τσάβι, Τσάµπι Αλόνσο (87’ Φάµπρεγκας), Μπούσκετς, Ινιέστα, Πέδρο (60’ Χεσούς Νάβας), Βίγια (106’ Τόρες).

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ : Ουρουγουάη-Γερµανία 2-3

Τα «Πάντσερ» πάντα νικούν στο τέλος …

Σ

ε έναν χορταστικό µικρό τελικό που είχε γκολ, θέαµα και ανατροπές, η Γερµανία επιβλήθηκε 3-2 της Ουρουγουάης και πήρε το χάλκινο µετάλλιο στο 19ο Παγκόσµιο Κύπελλο, όπως και πριν από τέσσερα χρόνια στο δικό της έδαφος. Το νικητήριο γκολ ο Κεντίρα στο 82’, δοκάρι ο Φορλάν στην τελευταία φάση του αγώνα. Με το αποτέλεσµα αυτό τα “πάν-

τσερ” διατήρησαν το αήττητό τους κόντρα στην Ουρουγουάη στα τελικά Παγκοσµίου Κυπέλλου καθώς µετρούν 3 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ η µοναδική τους αποτυχία στα 10 συνολικά µατς κόντρα στη “σελέστε” σηµειώθηκε το µακρινό 1928. Στον αντίποδα, η Ουρουγουάη είδε την ιστορία να επαναλαµβάνεται αφού είχε ηττηθεί από τη ∆υτική Γερµανία και στον µικρό τελικό του 1970 (0-1), µε την τελευταία της νίκη

επί ευρωπαϊκής οµάδας σε Μουντιάλ να είναι 40 χρόνια πριν, το 1-0 επί της Σοβιετικής Ένωσης στα γήπεδα του Μεξικού. Ουρουγουάη (Όσκαρ Ταµπάρες): Μουσλέρα, Λουγκάνο, Γκοντίν, Φουτσίλε, Καβάνι (88’ Αµπρέου) Σουάρες, Φορλάν, Πέρες (77’ Γκαργκάνο), Περέιρα, Ρίος, Κάσερες Γερµανία (Γιόακιµ Λεβ): Μπουτ, Γιάνσεν (81’ Κρόος), Φρίντριχ,

Αόγκο, Κεντίρα, Σβάινσταϊγκερ, Οζίλ (91’ Τάσκι) Μίλερ, Μέρτεσακερ, Κακάου (73’ Κίσλινγκ), Μπόατενγκ Γήπεδο: “Nelson Mandela Bay”, Πορτ Ελίζαµπεθ

∆ιαιτητής: Μπενίτο Αρτσούντια (Μεξικό) Γκολ: Καβάνι (28’), Φορλάν (51’) / Μίλερ (19’), Γιάνσεν (56’), Κεντίρα (82’)


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 12 Ιουλίου

Ο Μπουθ συνοµιλεί µε τη Σκότλαντ Γιαρντ και η Μπρέναν δίνει µια διάλεξη στο διάσηµο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Οι Αγγλοι συνάδελφοί τους γνωρίζοντας την ειδικότητά τους, ζητούν τη βοηθειά τους για τη διερεύνηση της δολοφονίας µιας Βρετανής κληρονόµου

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 24.00 01.00 03.00 03.30 04.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών O φίλος µας ο Τσάρλι The Oprah Winferey show To σπίτι της καρδιάς µας Aστραφτερά σπίτια Το κάστρο του Τακέσι Τα νέα του Σκαΐ/∆ελτιο στη νοηµατική Eκτός ορίων Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ Eco news Ασυνήθιστοι άνθρωποι: Απίστευτη δύναµη CSI, Nέα Υόρκη Shokwave 24 Τα κορίτσια του «Plabo» Mατιές στον κόσµο Ντοκιµαντέρ

Υπέροχα πλάσµατα

06.00 08.00 09.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 05.30

Baywatch (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Χορεύοντας στη σιωπή (Ε) Καφές µε την Ελένη – best of Ειδήσεις Κινούµενη άµµος (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Σφηνάκια (Ε) Οµάδα Cobra 11 Ειδήσεις στη νοηµατική Οµάδα Cobra 11 (συνέχεια) Κιtchen Nightmares Ειδήσεις Νταντά αµέσου ∆ράσεως (Ε) Ξένη ταινια « Ξανά ανάλυσέ το » Κωµωδία Υπέροχα πλάσµατα (Ε) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα (E) Χωρίς ίχνος (Ε) Οι µονοµάχοι Κόκκινος κύκλος (Ε) Τηλεαγορές Αλλαξε το ∆ύο και κάτι άντρες V (Ε)

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Kαλώς ήρθε το δολάριο

30 Rock

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.00 18.45 21.00 21.30 21.45 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 02.30

«Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά Εδώ και τώρα Πολύ µπλα µπλα Ειδήσεις Μεσηµεριανό express That’s life Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο Υδρόγειος Auto Alter 30 Rock Friday night lights Heroes (E) Psych (E) Eureka (E) Auto ALTER Ξένη ταινία «φαινόµενο 2» ∆ραµατική 04.15 Ξένη ταινία « Απειλή στον αέρα» Περιπέτεια 05.30 Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «Έκλειψη»

Ελλάς, το µεγαλείο σου (E) Elatte Ονειροπαγίδα (Ε) Λίτσα.com (E) ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) Wipe Out- USA ANT 1 News στη νοηµατική Desperate Housewives Με το δεξί (Ε) ANT 1 News Xίλιες και µια νύχτες Βones (Ε) ΟΛΑ 10 ΑΝΤ1 news Oι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐµη (Ε) European poker tour Πρόσκληση (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Ενα κι ένα (Ε)

07.00 08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Αληθινά σενάρια (Ε) Εργαζόµενα ζώα Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) Balkan express (Ε) Aνακαλύπτοντας τον κόσµο Αρπακτικά Ειδήσεις Οι κόρες του Μακ Λέοντ Τόλµη και γοητεία Η χαρά της ζωγραφικής Μαγικός κόσµος Ειδήσεις Έκτη αίσθηση Ενα ταξίδι στην Αγρια Αφρική Ο άρχοντας του Σιπάν Προστατεύοντας τη φύση Ο θαυµαστός κόσµος του ωκεανού Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» Κωµωδία 01.00 Τα µεγαλύτερα µυστήρια του κόσµου 01.30 Αρπακτικά

Τηλ. 2621022706

8.30 µ.µ. (Αίθουσα 1) & 10 µ.µ. (Αίθουσα 2)

06.00 07.00 10.00 10.45 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.45

18.50

22.00

07.00 06.00 Dan Gruiskshark’s advetures in Arcipelago 07.00 Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ 10.00 Η µηχανή του χρόνου (Ε) 11.20 Ταξιδεύοντας µε τη Μάγια (Ε) 12.00 Ειδήσεις 13.00 Μένουµε Ελλάδα –Best of 15.00 Ειδήσεις 16.00 Εχει γούστο (Ε) 18.00 Ειδήσεις 18.30 Ελληνική ταινία «Κόσµος και Κοσµάκης» Κωµωδία 21.00 Ειδήσεις 22.00 Ξένη ταινία «Σκοτεινό νερό» Θρίλερ 24.00 Η σύγκρουση των ανθρώπων των σπηλαίων (Ε) 01.00 Το σύµπαν (Ε)

Βέρα στο δεξί (Ε) Πρωινό MEGA Φάε τη σοκολάτα σου (Ε) Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Ήρθε κι έδεσε (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Οι αταίριαστοι (Ε) Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Λάκης ο γλυκούλης (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Μ+Μ 50-50 (Ε) Μίλα µου βρώµικα (Ε) Χαρά αγνοείται (Ε) Τελευταία γεγονότα Οι µάγισσες της Σµύρνης (Ε) Για σένα (Ε) Παλίρροια (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Καρέ της ντάµας (Ε)

06.00 07.00 13.00 13.45 15.15 16.10 17.00 17.10 18.00 18.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 05.00

Ψηλά στον ουρανό

06.45 07.45 10.05 10.25 12.00 13.55 15.55 17.50 19.30. 21.25 22.00 23.45 01.40 03.25

Office : an American workplace (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Eιδήσεις Κορίνα η αγριόγατα (Ε) Φίλοι για πάντα (Ε) Gossip girl (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Πράκτορα στο … τσακ (Ε) Ντετέκτιβ Μονκ Numb 3rs Ειδήσεις Ξένη ταινία «Κύκλος θανάτου» Περιπέτεια Οµάδα NCIS (E) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα Jericho Ξένη ταινία «Κάποτε στην Κίνα» Περιπέτεια Νόµος και τάξη: Αστυνοµικές ιστορίες

Πρωτάθληµα Ρωσίας 22.00

22.00

Ασυνήθιστοι άνθρωποι

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 11.00 Μνήµες 11.30 Αναζήτηση: Ενας άνθρωπος, ένας τόπος 12.00 Ελληνική ταινία «Ο άνθρωπος του τρένου» Κωµωδία 13.30 Αγονη γραµµή 14.00 Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα 14.15 Παιδικό πρόγραµµα 14.30 Ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Ζακ και Κόντι, σκανδαλιές στο ξενοδοχείο (Ε) 16.30 Τζόνας (Ε) 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Η Λυγερή (Ε) 19.00 Οι Έλληνες 20.00 Human Instinct (Ε) 21.00 Ξένη ταινία «H µεγαλειοτάτη κυρία Μπράουν» Βιογραφικό δράµα 23.00 Ειδήσεις 24.00 Doc on air 01.45 Έγκληµα και έρευνα (Ε)

Numb3rs

50-50

22.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

Bones

21.45

07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00 20:00 21:00 22:30 00:45 01:30 02:00

19.00

09.00

23.00

Άρωµα Ελλάδας

15:00-16:00 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-18:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18:00-20:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (SFERA TOP 20) 20:00-21:00 – ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ , ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 21:00-23:00 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – (G-POLY) 23:00-01:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

Πρωινή ενηµέρωση

Eλληνες

23.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 07:00-10:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ ,ΓΙΟΛΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 10:00-12:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ) 12:00-13:00 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ) 13:00-15:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

23.00

TV

ΑΝΤ 1 23.00 Bones

35

Κινηµατογραφικά νεα Ράδιο…κύµατα Κινηµατογραφικά νέα Τέρατα και εξωγήινοι Χ-men , η αρχή: Γουλβερίν Απόδειξη αγάπης Η Ρέιτσελ παντρεύεται Σέξι και όποιος αντέξει Μια νύχτα στο µουσείο 2 Films & stars Ψηλά στον ουρανό Χωρίς ελπίδα διαφυγής Για τα µάτια της Τουλπάν Ο εργολάβος

«Toy Story 3» 8.30 µ.µ.

09.00 11.30 12.00 13.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 24.00 00.30 02.30 05.30 07.00

Βόλεϊ Α1 ανδρών IAAF Athletix (E) NOVA MUNDIAL (E) Πόλο Α1 ανδρών Μπάσκετ Α1 ανδρών Αγώνες σκαφών (Μ) Στιγµιότυπα Nascar (E) Novasports Best Real NBA (E) World of gymnastics World of freesports Πρωτάθληµα Ρωσίας fifa Futbol Mundial Βόλεϊ FIVB World league Τουρνουά γκολφ: U.S. PGA Tour(Μ) Αγώνες µπόουλινγκ Βόλεϊ Α1 ανδρών


36

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΑΛΕΞΙΟ ΙΩΑΝ. ∆ΡΕ

ΕΤΩΝ 83 Κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 11.00π.µ. από την οικία µας και από τον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Μουριάς και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Μουριά 12-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ:Ιωάννης και Ελένη ∆ρε, Γιώργος ∆ρες Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών ΠΛΗΡ. : Μάλλιου Μαρία ΤΑΧ. ∆ΝΣΗ: Ε.Ο. Πύργου –Πατρών ΤΗΛ. 2621082804 Fax: 2621082387 E-mail: nosokprg@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. 11929

Περίληψη ∆ιακήρυξης

Τον αγαπηµένο µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ

(ΝΑΥΤΙΚΟ) Κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 12 Ιουλίου και ώρα 4.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Σοπίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Σόπι 12-7-2010 Η Α∆ΕΛΦΗ: Μαρία Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ Ολους όσοι παραβρέθηκαν στην τέλεση του 40ήµερου µνηµοσύνου για την ανάπαυση της αγαπηµένης µας κόρης, αδελφής και εγγονής

ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΕΤΩΝ 22

Αµαλιάδα 12-7-2010 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ: Βασίλης και Μαρία Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΗΣ:Θεόδωρος Η ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ολους όσοι παραβρέθηκαν στην τέλεση του 40ήµερου µνηµοσύνου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, θείου και παππού

Ανακοινώνουµε ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» ύστερα από την υπ’ αριθµ. 10η/21-6-2010 απόφαση του ∆.Σ., διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων». Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 01-9-2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.µ. Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία µας την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού στις 31-8-2010 και ώρα 14.00µ.µ. άλλως δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-06-2007) καθώς και τα προβλεπόµενα από τη σχετική διακήρυξη. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος και ο προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται στα 300.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου, ΕΟ Πύργου -Πατρών. Τηλ. 2621082804 Πύργος 7-7-2010 Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

Πύργος: Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258) Αµαλιάδα: Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260)- Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Γαστούνη: Τσουκαλά (2623032584) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ SU DO KU

ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 82

Γρανιτσέϊκα 12-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κωστούλα και Αθανάσιος Κωσταρέλλος, ∆ηµήτριος και Ιωάννα Θεοδωροπούλου, Γεώργιος και Ευανθία Θεοδωροπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΕΛΕΤΩΝ: ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Καλλίκωµο Ηλείας Τηλ. 2625022737 (όλο το 24ωρο), 6976906302 6947583542

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ» ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών ΠΛΗΡ. : Πασιόπουλος Απόστολος ΤΑΧ. ∆ΝΣΗ: Ε.Ο. Πύργου –Πατρών ΤΗΛ. 2621082804 Fax: 2621082387 E-mail: nosokprg@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. 11736

Περίληψη ∆ιακήρυξης Ανακοινώνουµε ότι το Γενικό Νοσοκοµείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» ύστερα από την υπ’ αριθµ. 10η/216-2010 απόφαση του ∆.Σ., διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια «XEIΡΟΥΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΚ. ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ» (ΚΩ∆. 02101-88250). Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 02-9-2010 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. Οι προσφορές θα έχουν έρθει στην Υπηρεσία µας την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού στις 01-9-2010 και ώρα 14.00µ.µ. άλλως δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-06-2007) καθώς και τα προβλεπόµενα από τη σχετική διακήρυξη. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος και ο προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται στα 200.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Πληροφορίες όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου, ΕΟ Πύργου -Πατρών. Τηλ. 2621082804 Πύργος 5-7-2010 Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ

Απόσπασµα Της υπ’αριθµ. 171/2010 Α’ επαναληπτικής περίληψης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του ∆ικαστι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ∆νση: ∆ηµαρχείου 2 Ταχ. Κώδικα: 24500 Αρµόδιος Γ. Θεοδωροπούλου Τηλ. 2761360731 Fax: 2761360726 & 2761062116 Aριθ. Πρωτ. 5142

Ανακοίνωση Ο ∆ήµαρχος Κυπαρισσίας Ανακοινώνει ότι Η µεγάλη ετήσια εµποροζωοπανήγυρη Κυπαρισσίας θα γίνει από 12-18 Σεπτεµβρίου 2010 διάρκειας επτά (7) συναπτών ηµερών στον καθορισµένο χώρο. Στην πιο πάνω εµποροζωοπανήγυρη µπορούν να συµµετέχουν: α. επαγγελµατίες έµποροι που νόµιµα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές) β. κάτοχοι άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ. κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης δ. όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου και ε. λοιποί έµποροι Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των θέσεων πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ∆ήµου έως τις 23-7-2010. Στις 28-7-2010 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 θα γίνει η κλήρωση των θέσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η κατασκευή στεγάστρων ηλιοπροστασίας – βροχοπροστασίας ανήκει αποκλειστικά στους συµµετέχοντες, ο ∆ήµος παραχωρεί µόνο κοινόχρηστο χώρο για έκθεση και πώληση εµπορευµάτων και προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2761360731 κ. Θεοδωροπούλου Γεωργία. Κυπαρισσία 8-7-2010 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

κού Επιµελητή του Πρωτοδικείου Ηλείας Αλεξίου Παν/τη Λάγιου, κατοίκου Πύργου Ηλείας. Στις είκοσι οκτώ (28) Ιουλίου του δύο χιλιάδες δέκα (2010), ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 το µεσηµέρι µέχρι τις 17.00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, κάνω γνωστό ότι, στο Ειρηνοδικείο Ολυµπίων, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Ολυµπίων Κων/νας Μπουφαρδέα ή ενώπιον του νόµιµου αναπληρωτή της, βγαίνει σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό το παρακάτω ακίνητο του οφειλέτη ∆ηµητρίου Κωσταριά του Αγγέλου και της ∆ιονυσίας, κατοίκου Πύργου Ηλείας (Ολυµπίων 8), τόσο ατοµικά για τον ίδιο όσο και ως νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας «∆.Κωσταριάς Ε.Ε.», εδρεύουσας στον Πύργο, ύστερα από επίσπευση της οµόρρυθµης εταιρίας «Αναστάσιος Μάλλιος-Σοφία Τσουκάτου Ο.Ε.», εδρεύουσας στον Πειραιά (Χορµοβίτου 144), σε εκτέλεση της υπ’αριθµόν 565/2009 ∆ιαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, για απαίτηση σύµφωνα µε την κοινοποιηθείσα σε αυτόν επιταγή (10.827,81 ευρώ) πλέον τόκων και εξόδων εκτέλεσης και συγκεκριµένα: Το 1/3 εξ’

αδιαιρέτου κατά την ψιλή κυριότητα από ένα οικόπεδο, που βρίσκεται στην Αρχαία Ολυµπία, εµβαδού 345 µ2 µέσα στο οποίο υπάρχει µια διώροφη οικοδοµή, εµβαδού 300 µ2, στο ισόγειο της οποίας λειτουργούν εµπορικά καταστήµατα και ο πρώτος όροφος χρησιµοποιείται για κατοικίες και στο δυτικό τµήµα της οικοδοµής υπάρχει ένα χαγιάτι µε κεραµοσκεπή καθώς και µια µικρή αποθήκη που εφάπτεται στην οικοδοµή, το οποίο (οικόπεδο) συνορεύει: Ανατολικά µε ιδιοκτησία κληρονόµων Ιωάννη Κωσταριά, ∆υτικά µε την οδό Παν.Σπηλιόπουλου, Βόρεια µε την οδό Β.Μπακοπάνου και Νότια µε ιδιοκτησία κληρονόµων Αλκιβιάδη Σπηλιόπουλου και κληρονόµων Νικολάου Αστερή. Στο άνω ακίνητο υπάρχουν δύο προσηµειώσεις, για ποσά 800.000 ευρώ και 140.000 ευρώ αντίστοιχα. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν την άνω ηµεροχρονολογία στον τόπο του πλειστηριασµού για να πλειοδοτήσουν. Πύργος 9-7-2010 Ο ∆ικαστικός Επιµελητής Αλέξιος Παν.Λάγιος


37

Kάθε Δευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ µε πτυχίο στην ειδικότητα «Τεχνολόγος Τροφίµων» για να εργαστεί σε εργοστάσιο Τροφίµων στα Λεχαινά Ηλείας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26230/22876 και fax 26230/22006. ΜΑΣ5561 ------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ για το Κοµµωτήριο ∆ηµήτρης – Σταύρος στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/26202. ΜΑ5631 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφετέρια στον Πύργο για πρωινή εργασία, ώρες 7.00 – 2.30. Πληρ. τηλ. 6986876014. ΜΑ5676 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για βραδινή εργασία σε καφέ µπαρ στην Αµαλιάδα. Τηλ.: 6983781128 ΜΑ5762 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για bar woman, περιοχή Πύργου. Τηλ.:6948883151 ΜΑ5763 -------------------------------. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. ---------------------------------

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Delivery- διανοµέας για εργασία στην ψησταριά «Κουκλί», Πατρών 40. Πληρ. εντός του καταστήµατος ΜΑΣ5745

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

650

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης για το κατάστηµα Αλουµινοκατασκευές στον Πύργο Ηλείας. Τηλ.:6977500788, κ.Γιώργος Μποζινάκης ΜΑ5747 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ µαγείρισσα για την ψαροταβέρνα ΑΥΡΑ στον Μπισχινόκαµπο Ζαχάρως. Τηλ.:6973823720 ΜΑ5748 --------------------------------ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα 3 άτοµα για µερική ή πλήρης απασχόληση, γνώσεις Internet επιθυµητή, στην Καλαµάτα. Τηλ.: 6970538802 ΜΑ5749 --------------------------------ΖΗΤΩ ΚΟΠΕΛΑ από 20 έως 35 ετών για γνωριµία και ό,τι άλλο προκύψει. Τηλ.: 6999881842 ΜΑ5782 --------------------------------Ο∆ΗΓΟΣ µε επαγγελµατικό δίπλωµα για λεωφορείο, νταλίκα, φορτηγό ΖΗΤΑ εργασία. Τηλ.: 6984369881 ΜΑ5830 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ για ψησταριά στον Αγ.Ήλια. Τηλ.:2621054330 --------------------------------ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ νέο από 30 ετών για οδηγό µε δίπλωµα γ’ κατηγορίας. Τηλ.: 2621037327 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ – ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ µε επαγγελµατική εµπειρία για συνεργασία σε βιοτεχνία γυναικείων ενδυµάτων, στον Πύργο. Επίσης ζητούνται κοπτοράπτριες µε πείρα για εργασία. Πληρ. τηλ. 6936924713 κος Θοδωρής --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ χωρίς υποχρεώσεις για εργασία σε mini market στην Αµαλιάδα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:2622024369 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ για δηµιουργία θερµοκηπίων µε υδροπονική καλλιέργεια, προϊόντα τοµάτες, έγχρωµες πιπεριές, φασολάκι, καρπούζια κλπ. Λειτουργία όλο το χρόνο. Επιδότηση έως 60% µεγάλη απόδοση σε κιλά κεφάλαιο 150.000 ευρώ και άνω. Τηλ.:2621304262, 6943863256 κος Μαγκότσος Αλέξανδρος --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ από 25-45 ετών, ψήστης, διπλωτής πίτας, κρεπαδό-

Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ρος, στην παραλία Κουρούτας. Τηλ.: 6972707127, 6974639236 ΜΑ5828 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να εργαστεί σε καφέ σνακ µπαρ, 20χλµ έξω από τον Πύργο προς Αρχαία Ολυµπία µε ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ.:6944333203 ΜΑ4818 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να εργαστεί ως σερβιτόρα σε καφετέρια. Τηλ.: 6985648887 ΜΑ5814 --------------------------------ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναίκες για κουζίνα στην περιοχή Αµαλιάδος. Τηλ.:6937177385 ΜΑ5793 --------------------------------ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 bar women για παραλιακό µπαρ περ. Ζαχάρως, διαµονή εξασφαλισµένη. Τηλ.: 6973823720 ΜΑ5775 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων πρωί – απόγευµα σε περιοχή Γαστούνη – Βαρθολοµιό και στις γύρω περιοχές. Πληρ. τηλ. 6973653322. ΜΑ5685 --------------------------------ΝΕΑΡΗ κοπέλα show woman ΖΗΤΑ εργασία σε νυχτερινά κλαµπ και σε πάρτι . Τηλ.: 6977515524 ΜΑ5746 --------------------------------ΜΑΓΕΙΡΑΣ 55αρης, συνταξιούχος, αναλαµβάνει προετοιµασίες και µαγείρεµα σε καταστήµατα. Περιοχή Αµαλιάδας. Τηλ.:6979967586 κος Γιώργος ΜΑ5411 --------------------------------ΜΟΥΣΙΚΟΣ µπουζουξής µε ρεπερτόριο έντεχνο-παλιό λαϊκόρεµπέτικο ΖΗΤΕΙ ανάλογη εργασία. ∆υνατότητα οχήµατος. Τηλ.: 6978161816 ΜΑ5760 --------------------------------ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων στο δικό της χώρο, µε άριστες ανθρώπινες συνθήκες. Τηλ.:6972313597 ΜΑ5784 --------------------------------ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ στην περιοχή της Αµαλιάδας να κάνει ενέσεις, να βάζει καθετήρες µόνο σε γυναίκες , καθαρι-

σµό και κατακλύσεις σε κατάκοιτους ανθρώπους. Τηλ.:6971961281 ΜΑ5829 --------------------------------ΝΕΑΡΟΣ ΖΗΤΑ εργασία ως ψήστης και ως τυλιχτής στην περιοχή Αµαλιάδας και Πύργου. Τηλ.:6932598388 ΜΑ5841 --------------------------------ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ΖΗΤΑ εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων, µικρών παιδιών και οικιακά. Τηλ.:6979318394 --------------------------------ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ δοµικών έργων µέσω Η/Υ γνώστης Αutocad, cadware και archicad µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και συµµετοχή σε µεγάλα υλοποιήσιµα έργα ΖΗΤΑ συνεργασία µε πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους µηχανικούς... ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3D παρουσίαση-απεικόνιση, 3D φωτορεαλιστική κίνηση) προετοιµασία πολεοδοµικού φακέλου. Τηλ.:6946969860

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για το κατάστηµα υποδηµάτων STUDIO SKOUTERI κεντρική πλατεία , Πύργος -Πλήρης απασχόληση -Γνώσεις Λυκείου - Ηλικία έως 22 χρονών -Πλήρεις αποδοχές. Πληρ. Τηλ.:2621028290

Για τα κατάστηµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ στον Πύργο ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

υπάλληλοι ηλικίας µέχρι 28 ετών µε γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών. Προϋπηρεσία δεκτή. Πληρ. Τηλ.: 26210/26166 ΜΑ5773

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

νοσηλευτικής σχολής, µε µεταφορικό µέσο ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ νοσηλεία και φύλαξη ηλικιωµένων κατ’ οίκον. Τηλ.:6986675096 ΜΑ5831

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣSUPER MARKET

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣ

µε προϋπηρεσία για άµεση πρόσληψη. Πληρ. τηλ.:6976444940 ή αποστείλατε βιογραφικό στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13). Πύργος Ηλείας, Τ.Κ: 27100

Ο παραπάνω όµιλος

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

α) για υπάλληλο γραφείου µε γνώσεις λογιστικής (ενηµέρωση βιβλίων γ’ κατηγορίας κλπ) και χρήση του προγράµµατος «Κεφάλαιο» β) για υπεύθυνο καταστήµατος Super Market (υποχρεωτική αντίστοιχη προϋπηρεσία) στα Λεχαινά και στη Γαστούνη µε γνώσεις χρήσεως υπολογιστών και αγγλικών. ∆ιεύθυνση:roymeliotismarket@gm ail.com. Τηλ.: 6973692279, ΦΑΞ: 2623035005. ΜΑ5535

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γραφείο Συµβουλών – Εύρεσης εργασίας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για φύλαξη ηλικιωµένων – οικιακών βοηθών – Babysitter – υπαλλήλους εστιατορίων – ξενοδοχείων. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν θέλετε να εργαστείτε ως οικιακή βοηθός, για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων, babysitter, υπάλληλος cafe – Εστιατορίων – ξενοδοχείων, απευθυνθείτε στο γραφείο µας. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860. ΜΑ5113.


38

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

νοσηλευτικής σχολής, µε µεταφορικό µέσο ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ νοσηλεία και φύλαξη ηλικιωµένων κατ’ οίκον. Τηλ.:6986675096 ΜΑ5831

∆ευτέρα 12 Iουλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ∆ΥΑΡΙΑ

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ – ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ

Α’ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ. Πληρ. τηλ. 6972224044.ΜΑ5500.

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

µε δίπλωµα γ’ κατηγορίας, χειριστής γερανού, bobcat κλαρκ, γνώστης µηχανηµάτων, (ΣΚΡAΠ, ανακυκλώσης σιδήρου) ΖΗΤΕΙ ανάλογη ή παρεµφερή εργασία. Τηλ.:6978613478

. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΗΤΕΙ Α’ & Β’ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

για τη θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26230/95999, αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/95003. ΜΑΣ5509

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για στελέχωση ξενοδοχειακής µονάδας στην περιοχή Αρχαίας Ολυµπίας. Τηλ.:FAX: 26210 371066972121860 ΜΑ5755

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

πενταετίας 47 τ.µ. όπισθεν ΤΕΙ Πύργου 2ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, aircodition. Τηλ.: 6 9 4 4 4 2 3 7 9 6 , 2621031300

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα; 1ου ορόφου 30τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον ΤΕΙ και Αγ. Ανδρέα Νοσοκοµείο , Ωροπού και Αροανίων 28 επιπλωµένο ή χωρίς . Πάτρα. Τηλ. 2623033122

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

4αρι, φρεσκοβαµµένο, διαµπερές, σε ήσυχη περιοχή, ∆ραγατσανίου 23. Τηλ.: 6970927303. ΜΑ5743

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆υάρι 4ου ορόφου 45 τ.µ. στην Πλατεία Αττικής Αθηνών ακριβώς στην πλατεία, (κοντά στο σταθµό Πελοποννήσου, 50 µέτρα από το σταθµό του ΜΕΤΡΟ). Πληρ. τηλ.: 2621022837 , 22797 κιν:6978292753 ΜΑ5752

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

αποτελούµενη από 110 τ.µ. υπερυψωµένο όροφο και 110 τ.µ. ηµιυπόγειο επί της Τάκη Πετροπούλου (κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη). Πληρ. τηλ.: 2 6 2 1 0 2 3 9 9 6 6932623342 Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Οικία στη 12η στάση Καβούρι στο Κατάκολο, µε 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, µπάνιο και ένα w.c. Τηλ.:2102233188 , 6979586706 ΜΑ5741

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Ένα τεσσάρι 95 τ.µ. Ιωαννίνων 18 στον Πύργο. Τηλ.:6 950557005 ΜΑ5790

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στο Παλούκι µονοκατοικία, 94 τ.µ. επιπλωµένο για την καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ.: 2622027565, 262220-27800 ΜΑ5730

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Παλούκι Αµαλιάδας για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο. Τηλ.: 6937115715 ΜΑ5728 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα γκαρσονιέρα 33 τ.µ. οδός Ρήγα Φεραίου 178-180, 300 ευρώ. Τηλ.:26220-28116, 6976465323 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα, µεγάλη γκαρσονιέρα πλήρως εξοπλισµένη, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, a/c, parking, τέρµα Ναυαρίνου. Τηλ.: 6932911621, 6932605109 ΜΑ5731 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.µ. (1 υπνοδωµάτιο, κουζίνα, µπάνιο,χολ) 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένη, οδός: Εκβατάνων 32 Ιλίσια, πλησίον Πανεπιστηµιούπολης (Ζωγράφου) τηλ.επικοινωνίας: 6974014680 & 6948369722 ΜΑ5817 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45 τ.µ. 1ος όροφος πλατεία Νικάκη δίπλα από το Μουσείο. Τηλ.:6937204141 ΜΑ5765 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τ.µ. κεντρική επιπλωµένη πλήρως φρεσκοβαµµένη, Κολοκοτρώνη 11, Πύργος. Τηλ.:6932375846 ΜΑ5798 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 39 τ.µ. α’ ορόφου, νεόκτιστη, Ζακύνθου και Γούναρη στον Πύργο. Αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 2621095264 ΜΑ5736 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη, περιοχή ∆εξαµενής. Τηλ. : 2621034142, 6977998602 ΜΑΣ5715 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες (κρεβάτι – γραφείο – κουζίνα – ψυγείο – aircondition) στο κέντρο του Πύργου, δίπλα στα ΤΕΙ, κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ .τηλ. 6948834571. ΜΑΣ5598 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 ------------------------------. ENOIKIAZETAI MONOKATOIKIA – (ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – ΜΙΚΡΟ ∆ΥΑΡΙ) 40 τετ. µέτρων πλήρως επιπλωµένη, διαθέτει κλιµατισµό στο κέντρο του Κατακόλου για µόνιµη κατοικία ή για την καλοκαιρινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 2 7 9 3 8 , 6973350286.ΜΑ5594. ---------------------------------

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµ/σµα 51 τ.µ., Καπετάν Γιώργη Τέρµα, β’ όροφος γωνία. Τηλ.:6932607045 ΜΑ5796 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στη Σκαφιδιά περιοχή Πύργου µεζονέτες-δωµάτια εβδοµαδιαίως-µηνιαίωςσεζόν 80 µέτρα από την παραλία. Τηλ.:6932338850 ΜΑ5797 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα δυάρι, 60 τ.µ. ισόγειο, καινούρια οικοδοµή, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.:6932624415, 26220-22611 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο δυάρι κεντρικό, 3ου ορόφου µε µεγάλες βεράντες. Τηλ.:6936914084, 2621031892 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στην πλατεία Κύπρου, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6976440481 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα, σε πολυκατοικία 5ετίας, διαµπερές, µε µπαλκόνια µπρος και πίσω και αποθήκη στο υπόγειο, στην οδό ∆εληγιάννη 13, πίσω από το 1ο Λύκειο Πύργου, τηλ.: 2621029571, κιν:6947277814 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακή κατοικία 50 τ.µ. µε κήπο πλήρως επιπλωµένη για εννέα µήνες ή χρόνο κατόπιν συµφωνίας. Περιοχή Αγ.Ανδρέας (Κατάκολο). ∆ιαθέσιµη από Σεπτέµβριο 2010. Τηλ.:2621041595, 6979293671 ΜΑ5832 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 55 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση στην Ερµού 15 3ο όροφο επιπλωµένο ή µη. Τηλ.:6936670714 ΜΑ5839 --------------------------------ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ Αµαλιάδας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραθαλάσσια κατοικία 48 τ.µ. ή η διπλανή 35 τ.µ. (25 µέτρα από τη θάλασσα) πλήρως εξοπλισµένες (TV - a/c – ψυγείο- κουζίνα κ.α.) , δίπλα εστιατόριον Αχίλλειον, για Ιούλιο ή Αύγουστο ή Σεπτέµβρη. Πληρ.: 26220-26958-21759 κιν:6934507271 ΜΑ5808 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο πλησίον ΤΕΙ, διαµέρισµα 2,5αρι, β’ορόφου, νέας κατασκευής µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c, ηλιακό, θωρακισµένη πόρτα ασφαλείας, θυροTV. Πληροφορίες:6944683608 ΜΑ5820 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο δυάρι διαµέρισµα άνετο, φωτεινό, ανατολικό σε καινούρια πολυκατοικία. Τηλ.: 6932287405 ΜΑ5818 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι µε αυτόνοµη θέρµανση-ηλειακό- boiler, πολύ φωτεινό και parking, Παπαγεωργίου 35 (∆ΕΗ) στον Πύργο. Τηλ.:6978161616 ΜΑ5799 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, 2αρι, 55 τ.µ. 1ου ορόφου, διαµπερές, Κοραή και ∆ιάκου, κεντρική πλατεία, 250 ευρώ. Τηλ.:6977527172 ΜΑ5768 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 41 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, καινούριο. Τηλ.: 6981132728 ΜΑ5738 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, αρκετά καινούριας κατασκευής, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές,

κοινόχρηστο PARKING στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 210/2848155, 6937094641. ΜΑ5569 ----------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ \. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, Κουµουνδούρου 32 (άνωθεν ΤΟΕΒ), αποτελούµενο από 2 κρεβατοκάµαρες – καθιστικό κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26220/25688, 6977254355. ΜΑΣ4584 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 85 τ.µ. 2ου ορόφου µε ασανσέρ και αυτονοµία θέρµανσης επί της οδού Καπετάν Γιώργη 20 και Ζαϊµη- Πύργος. Τηλ.:6976069963 ΜΑ5805 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 3αρι, διαµπερές επάνω ελεύθερο, δίπλα στο επαρχείο, 9 ετών, δική του παροχή νερού µε αποθήκη και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.:6946519901 ΜΑ5801 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικία στην Αµαλιάδα στην περιοχή Ανεµόµυλο Καλυβίων 30, ισόγειος τριάρι. Πληρ. 2622024955 Κιν. 690619187 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµπερές διαµέρισµα 85 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Παυσανίου 40, Μαρµαρένια Βρύση∆εξαµενή.Τηλ.: 6937135463, 2621093015 ΜΑ5766 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 87 τ.µ., 1ος όροφος στη Βαρβάσαινα Πύργου. Αυτόνοµη θέρµανση, boiler, τιµή 250 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6975892581 και 6936727987 κος Ηλιόπουλος Γιάννης ΜΑ4966 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 3αρι, στην Αµαλιάδα επί της ∆αλιάνη 12, διαµπερές, µε µεγάλες βεράντες, µπαλκόνια στην πρόσοψη, αυτόνοµη θέρµανση,a/c. Τηλ.:26220-91042, 6936507448 ΜΑ5840 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη κατοικία στην παραθαλάσσια περιοχή Λέτρινα. Τηλ.:6943748437 ΜΑ5718 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση επιπλωµένο, στην Αρχαία Ολυµπία. Τηλ.:6976889785, 6977014206 ΜΑ5780 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου σε νεόδµητη οικοδοµή, µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, ηλειακός, τέντες, τζάκι. Τηλ.: 6932759572 κος Γιάννης ΜΑ5733 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής στην Αµαλιάδα, κοντά στο νοσοκοµείο, 72 τ.µ., 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι – κουζίνα, κατά προτίµηση σε δηµοσίους υπαλλήλους. Τιµή πολύ λογική! Πληρ. τηλ. 26220/25678 ή 6977591423 ή 26230/96118. ΜΑ5687 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ επί της οδού Γυµν. ∆ούκα και Πατρών στον Πύργο, 3ος όροφος, διαµπερές, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6974882520. ΜΑ5637 ---------------------------------

ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα τεσσάρι και ένα τριάρι στην περιοχή του Πύργου. Τηλ.: 6974606398 ΜΑ5636

--------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικία 1ου ορόφου 130 τ.µ. επιπλωµένο στο 3ο χλµ Ε.Ο.Πύργου-Αρχαίας Ολυµπίας µε µεγάλο κήπο. Τηλ.: 6972121860 ΜΑ5756 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα πολύ καλό οροφοδιαµέρισµα τεσσάρι 110 τ.µ. διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση σε προνοµιούχο θέση στην οδό Ιωαννίνων 12 στον Πύργο. Τιµή 370 ευρώ. Πληρ.τηλ. 26210/22858 και 6973052750. ΜΑ4721 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ανώγειος οικία 100 τ.µ. πολύ καλή, γύρωθε µπαλκόνια µόνο για ροµαντικούς µέσα στο πράσινο. Πληρ. στο τηλ.: 2622024747 ΜΑ5823 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 102 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο β’ ορόφου, Μαθιού 5, σε φοιτητέςτριες. Τηλ.:2621041765, 6979095273 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. κοντά στον ΟΤΕ µε κεντρική θέρµανση, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, µεγάλη βεράντα µε θέα, καθιστικό, µικρό wc και µεγάλο. Πληροφορίες στα τηλ.:2621-0-33100, κιν.: 6974739890, 6976454458 ΜΑ5781 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι, 120 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C ,τζάκι, στον Αγ.Γεώργιο Πύργου. Εντός 4 στρεµ. Τηλ.: 6932405481 ΜΑ5717

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ µεζονέτα 132 τ.µ. σε έξι στρέµµατα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 3 a/c, ηλιακός, bbq, µεγάλες βεράντες,parking, φανταστικός κήπος, απεριόριστη θέα, Ιόνιο-ΖάκυνθοΚεφαλονιά για µόνιµη κατοικία. Τηλ.: 6973886631 , 2105128400 ΜΑ5802 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ πολ. κατασκευής 140 τ.µ. στον Πύργο. Τηλ.: 6945494739 , 2621036694 , 6983038709 ΜΑ5778 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Καταραχίου στον Πύργο. Τηλ.:6945544103 ΜΑ5524 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Παλούκι, επιπλωµένη. Τηλ.: 26220-27565, 26220-27800 ΜΑ5821 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραθαλάσσια οικία πλήρως επιπλωµένη µε 4 υπνοδωµάτια -2 wc, σαλόνι και κουζίνα, πλ. εκκλησίας «Παναγίτσα» στο Κατάκολο. Τηλ.:6932265159 ΜΑ5819

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στην Πάτρα, 3ος όροφος στην ∆ιεύθυνση(Κορίνθου 453). Πληρ. τηλ. 26210/30492, 6986893910. ΜΑ5686

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στο ΤΕΙ Πύργου ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

35 τ.µ. δίχωρη. Πληρ. τηλ. 6945259971 ΜΑ5679


39

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούργια 80τ.µ στη Μαραθιά µε 8 στρέµµατα αγροτεµάχιο ΜΑΣ766

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο περιοχή Νοµαρχίας , γωνιακή µονώροφη µονοκατοικία µε ισόγειο κατάστηµα ηµιτελές, διαµέρισµα τριάρι, α’ ορόφου και µικρή αυλή. Υπάρχει θέρµανση και α/c.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα, πλατεία πλαστήρα, διαµέρισµα 50 τ.µ. µε αποθήκη 11 τ.µ., πάρκιν, 15 µέτρα µπαλκόνι µε προοπτική τζάκι µε απορροφητήρα και όλες οι παροχές πληρωµένες, «90.000 ευρώ», ιδιώτης. Τηλ.: 6979233367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στο Σκουροχώρι µονοκατοικία ηµιτελές 150τ.µ. σε οικόπεδο 700 τ.µ. µαντρωµένο µε δυο κλειστά πάρκινγκ µε δικαίωµα 55 τ.µ. 1ου ορόφου, θέα βουνόκάµπο-θάλασσα. Τηλ.: 6972121860 – 6979230151 ΜΑ5754

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 70 τ.µ. σε 6 στρέµµατα (επιπλωµένη), καλοριφέρ, ηλιακό, κλιµατισµό, συναγερµό. (Άδεια κατασκευής). Καβούρι-Κατακόλου. Τιµή 165.000 ευρώ. Τηλ.: 6937451246. Ώρες 6-8 µ.µ. ΜΑ5742

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ νεόδµητη διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (77,5) τ.µ. κάθε όροφος, αντισεισµική µε σοφίτα, οικόπεδο 880 τ.µ., κτίζονται άλλα 250 τ.µ., ηµιυπαίθριος 18 τ.µ., θέα, τιµή λογική, ιδιώτης, ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ µε ακίνητο στην Αττική. Πληρ. Τηλ.:6937613108, 210/7794610. ΜΑ4629

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τιµή 230.000 ευρώ Τηλ.:2621023154 κιν.: 6932767775 ΜΑ5720 ------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. µε µεγάλο οικόπεδο γεµάτο δέντρα, ξενώνα, γκαράζ, καλοριφέρ, τζάκι, κλιµατιστικό, εντοιχισµένα έπιπλα, πλακάκια, γρανίτη. Τιµή ευκαιρίας. Σπιάτζα. Τηλ.:6945786695, 6946499155 ΜΑ5739 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος κατοικία αποτελούµενη από δύο ανεξάρτητα διαµερίσµατα εµβαδού εκάστου 105 τ.µ. επί της οδού Ναυσικάς 28, στον Πύργο. Πληροφορίες:2621034505 & 6945893337 ΜΑ5824 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου πεντάρι ηµιτελές, τρίφατσο, Καραϊσκάκη και Κοροίβου. Τηλ.:6988122232, 6987797833 ΜΑ5836

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΤΙΑ Α’ ορόφου διπλοκατοικίας 60µ2 µε ξεχωριστή είσοδο, χωρίς κοινόχρηστα, µε τζάκι, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

επί της οδού Ζαΐµη και Χρυσανθοπούλου γωνία αυτόνοµη υπερυψωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ. Για πληροφορίες στο Μεσιτικό Γραφείο ΤΣΑΤΑ, τηλ. 26210/22886. ΜΑ5549

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε 3,5 στρεµ. ΛΙΟΣΤΑΣΙ 25 στρεµ., συν 3 στρεµ. και 2 στρεµ. Τηλ.:6937921812 ΜΑ5786

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2310/341058, 6974334849. ΜΑ740.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΜΑΡΑΘΙΑ στη θέση Γαβρά ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ., 15 ρίζες ελιές, καλλωπιστικά δέντρα, περίφραξη, τρεις (3) γεωτρήσεις, 1,5 χλµ. από την παραλία Μαραθιάς, µε οικία 42 τ.µ., τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6934600306, 6942609390. ΜΑ5656 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2,5 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 40 µ., πρόσοψη στην άσφαλτο στο Κ. Σαµικό (µε 120 πορτοκαλιές – 120 ελιές). Πληρ. τηλ. 6948803909, 26250/71413. ΜΑ5662 --------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρέµµατα αγροτεµάχιο στην περιοχή Μυρτιάς. Τηλ.:6976225406, 26220-27470 ΜΑ5807 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κολίρι εντός σχεδίου, οικόπεδο 560 τ.µ. Πληροφορίες στο τηλ. 6936771074 ΜΑ5809 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κολίρι οικόπεδο 4300 τ.µ. παριφραγµένο. Τηλ.:6944456509 ΜΑ5791 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο µε 50 ρίζες ελιές περιοχή Αλποχωρίου ∆.Ιάρδανου (περιοχή Τριστήλιζα). Τηλ.: 6972274498 ΜΑ5834 --------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στη Μαραθιά στο δρόµο προς παραλία σε τεµάχια των 6 στρεµµάτων, σε καλή τιµή. Τηλ.:6936407389

µεταξύ Σπιάτζας και Κατακόλου 110 τ.µ. αυτόνοµο ρεύµα, ηλεκτρική είσοδο, µε γκαραζόπορτα, επιπλωµένο, σε τιµή ευκαιρίας, λόγω υγείας. Τηλ.:6947342502 ΜΑ5287

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στη Νεµούτα Ηλείας 162 τ.µ. µε full extra έπιπλα, µε ηλεκτρική είσοδο, ηλεκτρικό γκαράζ, τιµή ευκαιρίας, λόγω υγείας. Τηλ.:6947342502 ΜΑ5788

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΤΗΜΑΤΑ 15 στρµ. για άµεση ενοικίαση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Τηλ.: 6932610583

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

Βίλα επιπλωµένη 160 τ.µ. εντός σχεδίου, τρεις κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, τρία µπάνια , κουζίνα µ’ όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εντοιχισµένες, αποθήκη µεγάλη, δύο σαλόνια µε τζάκι και τραπεζαρία, έχει καλοριφέρ, ερκοντίσιον, συναγερµό. Έκταση οικοπέδου 2.450 φανταστικός κήπος µε πολλά οπωροφόρα δένδρα και λουλούδια, γεώτρηση έξι ίντσες, στεγασµένο µπάρµπεκιου, ένα ξενώνα µε το µπάνιο του υπόλοιπο οικοδοµήσιµο άλλα 1.040 τ.µ. Τηλ.:2622027568 και 6932461864 ιδιώτης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑ άριστης κατασκευής σε πολύ καλή θέση, δίπλα στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6973561649 ΜΑ5694

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 128 τ.µ., πλησίον πλατείας Ζαχάρως Ηλείας. Πληρ. τηλ.:2761023819. ΜΑ5215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

1.020 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο χωριό Βυτινέικα εντός του οικισµού µε θέα. Τιµή 70.000 ευρώ. Τηλ.:2109561791, 6972395431

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

Περιφραγµένο 6 στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φωςνερό-τηλέφωνο-άσφαλτο 50 µέτρα πίσω από την Πανσέληνο στο Κατάκολο. Τηλ.: 6934255926 ΜΑ5833

Μονοκατοικία 90 τ.µ. µε οικόπεδο 800 µέτρα, 2 υπνοδωµάτια, πάρκινγκ, αποθήκη. Τιµή 120.000 ευρώ. Περιοχή ∆ουνέικαΑγ.Ηλίας. Τηλ.: 6942486459 ΜΑ5744

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ευρισκοµένο εντός οριοθετηµένου οικισµού Καλακέικα του ∆.∆. Σκαφιδιά δήµου Πύργου επί της ∆ηµοτικής οδού Μυρτιά-Αldemar και 150 µ. σιδηροδροµική γραµµή, συνολικής έκτασης 3.350 τ.µ. Τηλ.:6936868697

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, και δύο καταστήµατα 105 και 190 τ.µ. από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΟΙΚΟΠΕ∆Α έκαστο από 300 τ.µ. έως 760 τ.µ., εντός σχεδίου πόλεως, επί της οδού Λαµπετίου, µπροστά από το 5ο ∆ηµοτικό σχολείο. Συντελεστής δόµησης 2. Τιµές συζητήσιµες. Πληρ. τηλέφωνα 6942018026 και 6937511424. ΜΑ5589


40

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στην Αµαλιάδα επί της οδού Καραϊσκάκη 10 επιφανείας 36 τ.µ. Πληροφορίες κιν.: 6972304758, 6936784367 ΜΑ5779 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα µε υπόγειο, γραφεία, γκαρσονιέρες, σε νεόδµητη οικοδοµή στην οδό Γερµανού 7 και Μπότσαρη στον Πύργο. Πληροφορίες: 6936744840, 6973881686 ΜΑ5800 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 3ου ορόφου 80 τ.µ. απέναντι από το ∆ικαστικό Μέγαρο άνωθεν φωτογραφείου Τσελέπη. Τηλ.:2621022655, 6974079020

∆ευτέρα 12 Ioυλίου 2010

Στην

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τ.µ. και υπόγειο 14 τ.µ. Πληρ. τηλ.: 6944418741. ΜΑ6824

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 300-500 τ.µ. (δυνατότητα και περισσότερα τ.µ.), κατάλληλο για κατασκευή περιπτέρου ή mini market ή καφετέρια ή για δηµιουργία χώρου για αθλητικές δραστηριότητες π.χ. κολυµβητήριο, γήπεδα τένις, µπάσκετ, στον Ανθόπυργο επί της Αγ. Γεωργίου και ΚΤΕΟ. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ4831

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τ.µ. και υπόγειο 14 τ.µ. Πληρ. τηλ.: 6944418741. ΜΑ6824

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, - Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

130 τ.µ. περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου-Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ.Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ.:6948047163 οικοδοµικό συγκρότηµα Π.Μυλωνά. ΜΑ2676

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 35 τ.µ. στον Πύργο επί της οδού Μανωλοπούλου 6, στον 2ο όροφο. Πληροφ. τηλ. 26210/36791, 6934388022. ΜΑΣ5343

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣ44

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου 84 τ.µ., κατάλληλα και για επαγγελµατική στέγη στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 49,80τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση στην οδό 28ης Οκτωβρίου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. ΜΑΣ1059


41

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ψαροταβέρνα) στην περιοχή Σκαφιδιάς λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6977270693 ΜΑ5794 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί (φιλέτο) επί της πλατείας του Πύργου internet καφέ ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνέταιρος για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.: 6932828765 ΜΑ5816 ---------------------------------

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ισόγειο 70 τ.µ., υπόγειο 85 τ.µ., πατάρι 35 τ.µ., χωρίς κολώνα , πλατεία Λετρίνων 9. Ενοίκιο λογικό. Πληρ. τηλ. 6973058280. ΜΑΣ5492

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μαζί µε τον εξοπλισµό της στον Πύργο. Τηλ.:6932871385 ΜΑ5318

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜARKET σε λειτουργία µε 5 άδειες! Με σταθερή πελατεία, εντός του Πύργου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή λογική και «διαπραγµατεύσιµη». Πληρ. τηλ. 26210/32688, 8.00 – 15.00 και 17.30 – 22.00. ΜΑ594.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (α’ορόφου) 65 τ.µ., στον πεζόδροµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου (οδός ∆ιάκου)- (πρώην γραφεία της ΕΠΣΗ). Πληρ.Τηλ.:6937463770 κα ∆ηµητρακοπούλου ΜΑ4736

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ στον Πύργο, 76µ2, 4 ετών, µισθωµένο σε επιχείρηση προς 740 ευρώ, µε καλή απόδοση κατάλληλο για επένδυση. Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2973

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ, µε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο εστιάσεως, µε όλο τον εξοπλισµό, σε τιµή ευκαιρίας, µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6936867511 ΜΑ5837 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα ψιλικών στο κέντρο του Πύργου µε άδεια πώλησης εφηµερίδων και τσιγάρων. Πληρ. τηλ. 2621026244 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στην οδό Καλαβρύτων στην Αµαλιάδα Τηλ. 6984035188 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε τιµή ευκαιρίας στην Αµαλιάδα. Τηλ.:6972566047

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Περίπτερο στην κεντρική πλατεία του Πύργου σε εξαιρετικά καλή τοποθεσία (έµπροσθεν από τα Goody’s). Πληρ. Τηλ.: 6980552111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

100τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ ,µισθωµένο,µε δυνατότητα κατάτµησης σε 2 ξεχωριστά καταστήµατα, επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος.26210 36524 , 6936842750

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε ετήσια σεµιναριακή επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο Αθηνών), παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές του δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973058280. ΜΑΣ5519

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΒΙΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακή ειδίκευση και πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε µαθητές Λυκείου.Επίσης µαθήµατα βιολογίας, παθολογίας, ανατοµίας – φυσιολογίας σε µαθητές ΕΠΑΛ. Πληρ. τηλ. 6949020839. ΜΑ5505 --------------------------------. ΑΠΟΦΟΙΤΗ της σχολής Υγείας και Πρόνοιας µε παιδαγωγική κατάρτιση, παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Τεχνικής Εκπαίδευσης. Πληρ. τηλ. 6970822929. ΜΑ5643 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ απόφοιτος Πανεπ. Ιωαννίνων παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου –Λυκείου (τιµή 8 ευρώ/ώρα). Πληρ. τηλ. 6985653015. ΜΑ5697 --------------------------------ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκων, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Επίσης, Φυσική και Χηµεία σε µαθητές Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Τηλ. επικοινωνίας : 6958184490 ΜΑ5725 --------------------------------ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ρώσικης Γλώσσας µε πτυχίο φιλολόγου ΕΡΦΕΙ Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ρωσικών (ρωσική µητρική γλώσσα). Τηλ.:6979644041 ΜΑ5838

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ– ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα, µε επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και µε ανάλογη εµπειρία στα προγράµµατα της πρόσθετης διδακτικής στήριξης παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. Τιµές εξαιρετικά προσιτές. Παρέχονται δωρεάν σηµειώσεις και διαγωνίσµατα προσαρµοσµένα στη διδακτική ύλη των µαθηµάτων. Πληροφορίες στο τηλ.: 6974102069 ΜΑ5727

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα όλων των τάξεων, προετοιµασία για µαθητές Τεχνολογικής και Θετικής κατεύθυνσης. Συχνός έλεγχος γνώσεων µε διαγωνίσµατα και ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο του µαθητή. Τιµές λογικές. Τηλ.:6972463411 ΜΑ5735

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΣΤΡΟ 3 ΟΙΚΙΕΣ 95 Τ.Μ. Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12 ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ROBINSON 800 M.TIMH ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 810.000 ΕΥΡ . ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ GRECOTEL 6,5 ΣΤΡ.ΜΕ 90 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ,ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ 75.000 Ε ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΜΑΖΙ 70 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡΟ ΤΙΜΗ 3.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.000 ΕΥΡΩ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ.

ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 36 ΣΤΡ.ΜΕ 420 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 10 στρ. µε 340 ρίζες ελιές. Τιµή 48.000 ευρώ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΕΡΙΒΟΛΙ 8,5 ΣΤΡ.ΟΡΓΑΝ ΜΕΝΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 15 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 190 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 3.600 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα.

ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7 στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΜΑΧΟΥ ΟΙΚΙΑ 65 Τ.Μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ.ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΕΡΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 68.000 ΕΥΡΩ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 68 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3 ΣΤΡ.ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ 130.000 ΕΥΡΩ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ 400 Τ.Μ. ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ,ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005 ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ 590.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κοντά στο δηµοτικό σχολείο4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.500 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 39.000 ΕΥΡΩ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ .

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 83τ.µ σε Οικόπεδο 319τ.µ,Σ.∆ 1.6,στον Πύργο. ου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1 Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ, 16ετών, 2Υπν, 1Κουζ, 2WC, 1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα, στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ,θέα,στο Κολίρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 217τ.µ και 312τ.µ , Σ∆ 1.8 , επι της Σ.Π.Κ και Θεοτόκη γωνία ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ επι της οδού Ναυσικάς. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.


42

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 23.000 ευρώ. SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 4.900 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 10.000 ευρώ. SMART 2002, κόκκινο – µαύρο ζάντες αλουµινίου, aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, οργανάκια, ράδιο CD, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ. BMW 320 E90, µοντ. 2006, ηλιοροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες 17”, κλίµα, ABS, αερόσακοι, full extra, ελληνικής αντιπροσωπείας 19.800 ευρώ. MERCEDES E 200 µοντ. 2003, 1800c.c., ασηµί, ζάντες αλουµ., full extra. . PEUGEOT 206 CABRΙΟ ROLLAND GAROS, δερµάτινο σαλόνι, ηλ. οροφή σκληρή, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 7.800 ευρώ. MERCEDES E 200 sportscoupe, ΜΟΝΤ. 2003, πανοραµική οροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούριες 17”, όλα ηλεκτρικά. NISSAN 4X4, πετρέλαιο, ΑΓΡΟΤΙΚΟ, 4πορτο, ’93, ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο Lada-Niva µοντέλο 2000-2003. Τηλ.: 6973780905 ΜΑ5785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW F650 µοντέλο ’99, χρώµα πορτοκαλί, θερµαινόµενες χειρολαβές, µπαγκαζιέρα. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.200 ευρώ. Τηλ.: 6972325879 ΜΑ5726

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

Στην

5.500 ευρώ. FIAT STILO 1250 c.c., 6τάχυτο, µοντ. 2003, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. 4.500 ευρώ. FIAT PUNTO GT3, κίτρινο ’98, εξάτµιση, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. BMW 318, µοντ. 2001, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, 10.000 ευρώ. . AUDI A4, 1600 c.c., ασηµί, 2002, clima, ΑΒS, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 10.500 ευρώ. FIAT FIORINO 1250 c.c., µοντ. ’91 (φορτηγάκι) επαγγελµατικό ή αγροτικό 2.300 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS 1300 c.c., µοντ. ’01, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.300 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. VW POLO 1400c.c., a/c, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, CD, ανάρτηση τιµόνι ΜΟΜΟ, 2πορτο, µοντ. ’98, 1η άδεια 2003, 2.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2007, 2πορτο, πορτοκαλί, clima, ΑΒS, 17άρες ζάντες, 1400 c.c., sporbucket καθίσµατα full extra, 7.600 ευρώ. MERCEDES C 200 compressor, µοντ. 2001, 2000c.c., 163 ΗΡ, δερµάτινο µπεζ σαλόνι, 17”αρια ζαντ/χα AMG, ηλιοροφή, αεροτοµή AMG, κλιµατισµό, αερόσακος, ABS, όλα ηλεκτρικά, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 13.000 ευρώ. ROVER MG CABRIO κόκκινο, 1800 c.c., 143 ΗΡ, πισωκίνητο, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 7.000 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300 c.c., µοντ. 2003, 1ο χέρι, ατρακάριστο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, ζάντες αλουµινίου, προβολείς οµίχλης, αερόσακους, ασηµί, όλα ηλεκτρικά,full extra, 4.900 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA G6, 6τάχυτη, 2πορτη, κόκκινη, 2000, 1600c.c., 120 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.200 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α. . SUZUKI VITARA 1600c.c., 3πορτο 4Χ4, ’96, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, pullbar, σκαλοπάτια, κ.α. 5.000 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., σε διάφορα χρώµατα 5 αυτοκίνητα SMART από 5.000 ευρώ. DAIHATSU TERIOS 1300c.c., 4Χ4, 2004, full extra. PEUGEOT 306 1400 c.c., λευκό,

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κ.α. 1700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1300 c.c., 5πορτο, ’94 άριστο. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005 full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 2πορτο, full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 5πορτο, full extra και 17άρια ζαντ/χα TOORA OPEL TIGRA CABRIO 1.8, 16V CABRIO ασηµί 42.000 km, full extra,ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Toyota Starlet, µοντέλο ’96, 1300 cc. Τιµή 2000 ευρώ. Τηλ.:6972723189 ΜΑ5771 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO BMW Ε46 2003 µοντέλο, full extra από ιδιώτη. Τηλ.: 6945494739, 6983038709 ΜΑ5777 -------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4τροχα (γουρούνες) 4χρονες 50 cc. Τηλ.:6975856745 ΜΑ5776 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό δηµόσιας χρήσεως µε έδρα τον Πύργο, µεικτό βάρος 5.600. Πληρ.:6977504413 ΜΑ5810 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Hudai 1600cc, µοντέλο ’96. Τηλ.:6930218633 ΜΑ5795 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινητήρας Lobartini 14 ίππους πετρέλαιο για οποιαδήποτε χρήση. Τηλ.:6936205604 ΜΑ5815 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ KAWASAKI ΚΖR 115cc παπί, ασηµί χρώµα, µοντέλο 2000, 12.500km, φυλασσόµενο, σε αρίστη κατάσταση µε µπαγκαζιέρα. Τηλ.:6936507498 ΜΑ5843 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Λαντίνι 80αρι µε σκαλιστικό και φρέζα σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 25.000 ευρώ. Τηλ.:6936640616 ΜΑ5844 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Seat Ibiza 1200 cc, µοντέλο ’91. Τιµή 1500 ευρώ, περασµένο από ΚΤΕΟ. Τηλ.:6945530803 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Skoda Fabia 1400cc ILEGAN 101 ίππους και BΜW 1900cc Combact µοντέλο ’89 σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 2621041765, 6979095273 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Clio 2.250 c.c µοντέλο ’96 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες στο τηλ. 6946261228

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα Εκθεση: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 FAX26220/25157 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

SAME 55HP, διπλό διαφορικό SAME 75HP, αµπελουργικό, διπλό διαφορικό FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 70-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 766 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό NEW HOLLAND L85 καµπίνα, αιρκοντίσιον MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό FORD 6600, µονό διαφορικό. Πρέσσες KALLIGNANI κανούριες. Πρέσσες µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190. ΜΑΣ4158

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ BMW 316i µοντέλο ’89, κατάσταση αρίστη, φυλασσόµενο σε γκαράζ. ∆εκτός κάθε έλεγχος, τιµή 2.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6949182023. ΜΑ5678

1000 cc, Honda SP1,χρώµα κόκκινο µοντέλο 2001. Τιµή 6.000 ευρώ. Τηλ.: 6934226390 ΜΑ5789

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES SPRINTER,

µοντέλο 2001, turbo 208 GTI (κλούβα υπερυψωµένη). Πληρ. τηλ. 6932452405, 6975991291. ΜΑ5561

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL Insignia, έκδοση Cosmo+navi και φώτα Xenon 9 ρυθµίσεων, full extra, µοντέλο 2009 1800 cc, χρώµα γκρι µεταλλικό , δεκτός κάθε έλεγχος, 5.700 χλµ. Τιµή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 6976490791 ΜΑ5759

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART 600c.c. 2001 µοντέλο, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 26210/29260 – 6932731382. ΜΑ5498

ΠΩΛΕΙΤΑΙ YAMAHA R1 2003- 1000 cc, εξάτµηση scorpion. Τηλ.: 6937248123 ΜΑ5758

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο αγροτικό ISUZU D-MAX 2500cc, µοντέλο 2008 Φεβρουαρίου, 32.000 χλµ, ιδιώτης. Τηλ.: 6973538040 ΜΑ5713

ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FIORINO αγροτικό 91mod µε καινούρια µηχανή και πολλά έξτρα ανταλλακτικά σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 6946042541

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISH L200 4Χ4 τετράπορτο µοντέλο 2003 116 ίππους full extra σε αρίστη κατάσταση λόγω ανάγκης. Τηλ.:6948047163

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ένα αυτοκίνητο MERCEDES ιδιωτικής χρήσης Ε250 Turbo Disel, µοντέλο ’98 µε πολλά extra και ένα MITSUBISH Turbo L300 µοντέλο ’98 σε αρίστη κατάσταση, έλεγχος δεκτός. Τηλ.: 6983461058

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 147 1600cc µοντ. 2002, κλιµατιστικό - δερµάτινα καθίσµατα (δίχρωµα)- ηλιοροφή – 6αερόσακοι - βιβλίο service 6000 ευρώ. Άριστη κατάσταση (α’ χέρι) . Πλρ.:6934339282 ΜΑ5827

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars . VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλλικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο. ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD, µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήρας βροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου 16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις, 53.900 χλµ., άριστο. FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000 χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. . ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 2006 µοντ., 1400c.c., 16v, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, full extra,άριστο. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. . PEUGEOT 106, 1400c.c., µοντ. 10ος /1996, λευκό, υδραυλικό τιµόνι , ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, R/CD, ζάντες αλουµινίου 15’’, άριστο. . CITROEN SAXO 1100c.c., 2000 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα, R/CD, ηλεκτρικoµαγνητικές κλειδαριές, 74000 χλµ., άριστο, Full extra. PEUGEOT 206, color line, 1400 c.c., 7ος 2002, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, PARKTRONIC, άριστο, full extra. VW POLO 1400 16V, 2001 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, συναγερµός, άριστο, full extra. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2006 µοντ., 1400 c.c., 16V, µαύρο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, full extra,άριστο. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. ΜΑΣ909.


43

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 12 Ioυλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ •Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑ3590

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 26210/33183- 23694

tsimentogiannis@yahoo.com ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στον Ανθόπυργο 2.100 τ.µ. Τιµή 75.000 ευρώ.

α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

. Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΕΣ ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας, πολύ εµφανίσιµες, θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιο µπο-

ΠΕΝΗΝΤΑΧΡΟΝΟΣ Σούπερ, επιθυµεί σοβαρή σχέση µε κυρία-δεσποινίδα και ό,τι προκύψει. Τηλ.: 6981228255 ΜΑ5835

ρούµε να σας εξυπηρετήσουµε άµεσα. Τηλ. 210/5239191, 210/5239427, 6975764343. ΜΑ2870 --------------------------------ΕΙΜΑΙ 59 ΧΡΟΝΩΝ και θέλω µία κυρία από 48-57 για γνωριµία και ό,τι προκύψει. Τηλ.: 6934286715 ΜΑ5783 --------------------------------ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ χωρισµένη, εµφανίσιµη µε φινέτσα και θηλυκότητα ΖΗΤΑ εχέµυθη γνωριµία αξιόλογου κυρίου. Τηλ.: 6982955442 --------------------------------45ΧΡΟΝΗ ΧΗΡΑ πολύ θηλυκή ΖΗΤΑ διακριτική γνωριµία. Τηλ.:6983242589 --------------------------------ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Ελληνίδα ελ.επαγγελµατίας, κυρία, ΖΗΤΑ γνωριµία αξιόλογη µε εχέµυθο κύριο. Τηλ.:6976837205 --------------------------------29ΧΡΟΝΗ έµπορος αλυσίδας καταστηµάτων ΖΗΤΑ αξιόλογη γνωριµία µε αξιοπρεπή κύριο. Τηλ.:6981773938

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

BMW ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΑΣ143

∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ 15ετής εµπειρία e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΗΛ. 6977802546 6989145692

ΜΑΣ143 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µε ρεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3 στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα. 90.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον Αµπελόκαµπο Αµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες. ΜΑΣ309


44

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 --------------ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ λιοστάσι και µε καταστροφέα Τηλ.:6972850327 ΜΑ4785 --------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ εξάσκησης επαγγέλµατος καταστήµατος µανικιούρ – πεντικιούρ σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26220/92232, 210/7495611, 6976522114. ΜΑ5463 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ τροχόσπιτο Brustner 450 µοντέλο 90, 5 ατόµων µε εσωτερική τουαλέτα διπλή κουκέτα πάνω – κάτω, έτοιµο για χρήση. Με όλα τα χαρτιά του, τιµή λογική. Τηλ.: 6983507326 ΜΑ5757 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ψυγείο Panel για κρεοπωλείο διαστάσεων 2,50Χ2,50Χ2,80 µε µοτέρ 2HP, ανοξείδωτα τσιγκέλια και πάτωµα. Τηλ.: 6949204403 ΜΑ5391 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ράφια και ψυγείο φρούτων επαγγελµατικό, τύπου self-service, στην Αµαλιάδα. Τηλ.: 6932335569 ΜΑ5769 --------------ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, πωλούνται τέσσερις (4) βιτρίνες διαστάσεων: 2,40Χ0,97Χ0,60 σε αρίστη κατάσταση και ένα γραφείο καλής ποιότητας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:26210-54593 , 2610321428 και κιν.:6944148224 ΜΑ5767 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρελιάστρα επαγγελµατική για µοκέτες. Τηλ.:2621036190 ΜΑ5770 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε πολύ καλή κατάσταση: -σετ κρεβάτι, στρώµα, κοµοδίνο, στο κουτί του, αχρησιµοποιήτα της «ΕΝΤΟΣ» (6η SATO), -διάφορα άλλα κρεβάτια (µονάδιπλά) -διάφορες τηλεοράσεις. Καθώς επίσης και βρεφικός εξοπλισµός. Τηλ.:6974489610 ΜΑ5806 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι στην Πηνεία 3ο χέρι, α’ ποιότητα 4ευρώ/µπάλα ή 16λεπτά/kg στο χωράφι. Τηλ.:6981442784 ΜΑ5822 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έτοιµοι Η/Υ για internet cafe µε χαρακτηριστικά: Οθόνη 22’ , CPU: Daul Core 2,8 , Ram: 2 giga, HDD: 320 giga, κάρτα γραφικών 512 gforce, TFT 22’’. Πληρ. Τηλ.: 2621100270, 6932828765 Θύµιος ΜΑ5825 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 βαρέλια 220L για κρασί ή γλάστρες. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6974427217 ΜΑ5504 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΡΚΑ 380 Καρελ µε 15 αντάρα τοχατσου και τρέιλερ µε όλο τον εξοπλισµό, µε 7ετη άδεια πλόων σε ισχύ, σε πολύ καλή κατάσταση, 1400 ευρώ. Τηλ.:6983518909 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ αναψυκτικών διπλό, πάγκος µεταλλικός ερ-

∆ευτέρα 12 Ioυλίου

Στην

γασίας και ράφια σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6982075071 --------------Π ΩΛΟ ΥΝΤΑΙ ΕΠ ΙΠ ΛΑ Μία τραπεζαρία Ροτόντα µε 6 καρέκλες και ένα φύλλο που µπαίνει στη µέση, 6 µαξιλαράκια ντυµένα µε βελούδο ύφασµα και πάχος 5 πόντους, ένας µπουφές µε κρισταλιέρα από πάνω, διαστάσεων 1,74 Χ 1,14 µε βάθος 43 πόντους, ένας καναπές τριθέσιος, µε τρία τραπέζια, ένα µακρόστενο και δύο τετράγωνα διαστάσεων το µεγάλο 1,19Χ59 και τα µικρά 50 Χ50, ένα µπαουλοντίβανο που γίνεται και κρεβάτι και βάζεις και πράγµατα µέσα, δύο κιλίµια και ένας διάδροµος υφαντά µάλλινα, ο διάδροµος έχει µήκος 5 ½ µ., και ένα βίντεο καινούριο του κουτιού. Όλα σχεδόν καινούρια. Σε πολύ πολύ χαµηλή τιµή λόγω αναχωρίσεως. Τηλ.:2621025505, κιν:6948222840

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αγοράζω έως 4000 ευρώ αναλόγως, καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ 2 µηνών σε προσιτή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/54915, 6972929221. ΜΑ5672 -------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 κουτάβια λαγόσκυλα Γκέκας Μπίκλις 2 µηνών ή ανταλλάσσονται µε λαγόσκυλο ξεκινηµένο Γκέκας – ή Γκέκας Γιούρα. Τηλ.: 6998732575 ΜΑ5803 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 55 πρόβατα, χιώτικα, γκαστρωµένα. Τηλ.: 6934160431ΜΑ5792 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ άσπρη κατσίκα µικρής ηλικίας (6 µηνών ) πολύ καλής φυλής, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.:26220-27893 ΜΑ5842

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 525 µέτρα µάρκας Τραγκο καµπινάτο µε 100 Ηp µηχανή µαρινερ και extra βοηθητική µηχανή 8 Ηp τοχατσου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6972313693

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πιστοποιηµένο βιολογικό ελαιόλαδο (400 κιλά) προς 4 ευρώ/κιλό. Τηλ.: 6981825461

ΤΖΑΚΙΑ Κατασκευάζω χειροποίητα γωνιακά, διπλής όψεως για κέντρα διασκεδάσεως, για βίλες, διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, κουζίνες, επενδύσεις-διακοσµήσεις. Πύργος Τηλ.:26210-35543, κιν: 6982939120

ΧΑΘΗΚΕ ∆ΙΠΛΩΜΑ Γεωργικού ελκυστήρα στην περιοχή ∆ουνεΐκων στο όνοµα Κωνσταντίνου Αχαµνου. Τηλ.:6977645677 ΜΑ5811

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ψυγείο-θάλαµος διαστάσεις 4,30 Χ 3,10, ύψος 2,60, 30 κυβικά, κατάλληλο και για ψύξη και για συντήρηση. Τηλ.: 6937049781 ΜΑ5740

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Άδεια εξάσκησης επαγγέλµατος για κατάστηµα µανικιούρ-πεντικιούρ σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.:26220-92232, 2107495611, 6976522114

2010

Από κυνηγό µε εµπειρία 25 χρονών στη φυλή κουτάβια Επανιέλ Μπρετόν λευκά, πορτοκαλί γεννηµένα άνουρα, εγγεγραµµένα στον ΚΟΕ µε χαρτιά ΒΕΚ από γονείς εξαίρετους µορφολογικά και κυνηγετικά από γραµµές Αlessandro Nicola-Vento Del tre monti iffick de kervellant εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Τηλ.:6977666747

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια Boxer, κοµµένες ουρές, από παρ α σ ι τ ω µ ε ν α . Τηλ.:6970870729, 6972896312 ΜΑ5751

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ (λόγω µετακόµισης) 2 Κρεβάτια µονά ( σκελετοί) 1 Στρώµα για µονό κρεβάτι 1 Μεγάλο έπιπλο σαλονιού µεγάλων διαστάσεων 1 Μεγάλο στρογγυλό τραπέζι 1 Καινούριο πορσελάνινο νιπτήρα µπάνιου 1 Ολοκαίνουργιο διπλό φωτιστικό δαπέδου σαλονιού ύψους 1,87 µ. 1 Σκαµπό τύπου bar 1 Κουτί µε ολοκαινούρια κουζινικά (κατσαρόλες, µαχαιροπίρουνα) 1 Τοστιέρα 1 Σίδερο 1 Ανεµιστήρα 1 Μίνι πορτατίφ δωµατίου 1 Σόµπα που είναι και αερόθερµο δαπέδου Όλα τα πράγµατα είναι µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση και φυλάσσονται σε αποθήκη πολυκατοικίας. Τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973827151. ΜΑ5655

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους και δυνατότητα τεµαχισµού. Πύργος: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισµού στην περιοχή Αγ. Παντελεήµονα. Τιµή πολύ καλή. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών 10 στρ. µε 52 µ. πρόσοψη και βοηθητικό δρόµο στο ύψος του ΚΤΕΟ Καβασίλων. Τιµή λουξ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται οικόπεδο 350 τ.µ. στην επέκταση της Υψηλαντου στον Πύργο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ: Πωλείται έκταση 3 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµη εντός οικισµού. Τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός της πόλης της Αµαλιάδας στην περιοχή Υδραγωγείου οικόπεδο 330 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8. Σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 337 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 κοντά στην πλατεία Αγ. Αθανασίου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 450 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται λιοστάσι 8 στρ. µε 165 ρίζες ελιές κορωνέϊκες 25 χρ. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. και 50 µ. από τον κεντρικό δρόµο, άρτια και οικοδοµήσιµα, είναι περιφραγµένα µε µάνδρα και κάγκελα. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 400 µ. από την εθνική Πύργου – Πατρών. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΠΗΝΕΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον «Κάµπο Λουκάβιτσας» λιοστάσι 20 στρ. µε 240 ρίζες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕIΤΑΙ λιοστάσι 6 στρ. µε κορωνέικες ελιές στο Επιτάλιο, τιµή πολύ καλή. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία,θέση «Παλιόγουβα» κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. Πύργος: Πωλείται 9 στρ. αγροτεµάχιο 100 µ. από τον άξονα της εθνικής Πύργου – Πατρών κοντά στο «Βασιλόπουλο». Πύργος: Πωλείται 6 στρ. αγροτεµάχιο 150 µ. από την

εθνική Πύργου – Πατρών κοντά στην έκθεση «Μπούρα». Βουνό Κατακόλου: Πωλείται 1,5 στρ. µε συντελ. δοµ. 1, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Έχει φανταστική θέα Λιµανιού και Ιονίου. Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται 7,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο «Τραγανό» Αγ. Ιωάννη. Τιµή συζητήσιµη. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 70στρ. κατάλληλα για φωτοβολταϊκά, Τιµή πολύ καλή. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 40 στρ. κατάλληλα για κάθε χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 430τµ. εντός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ: Πωλείται 1 στρ. εκτός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή λογική ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεµάχια 45 στρ., 16 στρ. και 8 στρ. αναδασµού στη Μυρτιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 100 στρ. ή τµηµατικά στον κεντρικό δρόµο ∆ουνεΐκων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 1 στρ. µε πολύ καλή τιµή στην περιοχή «Ξυλοκέρας» Πύργου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 56 στρ. παραθαλάσσια στην Κυλλήνη, θέση «Καυκαλίδα». Μόνο σοβαρές προτάσεις µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ., 1ου ορόφου ενός χρόνου κοντά σε δηµοτ. σχολείο (Νοµαρχία) ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 68 τ.µ. 30 χρ. 4ου ορόφου επί της Μανώλοπούλου. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται µονοκατοικία 97 τ.µ. και µε ποσοστό οικοπέδου 60% κοντά στην Κοκκίνου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου 153 τ.µ., κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. κοντά στην κεντρική πλατεία ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ισόγεια κατοικία 140 τ.µ. µε αύλειο χώρο κοντά στο Νοσοκοµείο. Τιµή λουξ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διπλοκατοικίας 132 τ.µ., 35 χρονων ανακαινισµένο µε αύλειο χώρο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 109 τ.µ. καινούργιο µε τζάκι και πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα κεντρικά της πόλης 78 τ.µ. 3ου ορόφου, µε 86 τ.µ. 3ου ορόφου και είναι 25 χρονων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου 15 ετών, κοντά στο κτίριο της ∆ΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος όροφος διπλοκατοικίας 84 τ.µ., 14 χρονων µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ µονοκατοικία 3 χρόνων 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. υπόγειο και αποµένουν 300 τ.µ. δόµησης εντός ενός στρέµµατος οικόπεδο. ΟΛΥΜΠIΑ: Πωλείται µεζονέτα 75 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών και πισίνα στο ∆ρούβα. Απεριόριστη θέα. ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο (λιοστάσι) 27 στρ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 97 τ.µ. διαµπερές (ανακαινισµένο). Τιµή λουξ. Κοντά στο Νοσ. Παίδων. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ.

ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Πύργος Πωλείται µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 2 στρ. µε πολλά δέντρα στην περιοχή «Ανθόπυργου». Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται µονοκατοικία 200 τ.µ. + 200 τ.µ. υπόγειο σε οικόπεδο 4 στρ. λουξ κατασκευή και 500 µ. από το κέντρο της πόλης. Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. τελευταίου ορόφου 20 χρονων σε τιµή πολύ καλή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πωλούνται 2 οροφοδιαµερίσµατα 100τµ. έκαστο, πολυτελούς κατασκευής σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις! ΝΑΥΠΛΙΟ: Πωλείται κεντρικό κατάστηµα 120 τµ. εντός της πλατείας(λιµάνι). Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ψησταριά» επί της Πατρών. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση επί της Μανωλοπούλου λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα 35 τ.µ., 50 τ.µ. & 100 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου –

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση επί της εθνικής Πύργου – Πατρών Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ λουξ κατασκευής στο κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δυάρι, τριάρι µε αύλειο χώρο, επιπλωµένα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, διπλοκατοικία, χωρίς κοινόχρηστα.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.


45

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού Ζαΐµη 28 (ισόγειο) Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης. ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-13.00π.µ. και 5.30 -8.30µ.µ. Κοκκίνου 12- 14 Πύργος Τηλ. 2621033730

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Μαθησιακές δυσκολίες,τραυλισµός,καθυστέρηση οµιλίας... ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Εγκεφαλικά,τραχειοστοµίες... ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπασταθοπούλου 8, Πύργος. Τηλ: 26210 28365 – 6932669425 Καλαβρύτων & Ελ.Βενιζέλου 14 (άνωθεν κατ/τος Παρράς), Αµαλιάδα Τηλ.6932669425 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 70,5o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΒΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ παλαιών και καινούριων, λούστρα – λάκες – πατινες. Τιµές προσιτές. Πληρ. κος Παναγιώτης, τηλ. 6976134889. ΜΑ5618

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880.

Βάλε και εσύ φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου, στην επιχείρησή σου, στο κτήµα σου, δυνατότητα 100% χρηµατοδότησης. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε πληροφορία. Κυριακόπουλος Ευστάθιος Τηλ. fax 26210/37106 Κιν. 6972121860, Αχόλου 6, Πύργος Ηλείας. ΜΑ5600

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΘΑΛΑΜΑΚΙ κατάψυξη µε τρεις πόρτες ΘΑΜΑΛΟΣ-ΨΥΓΕΙΟ αυτόνοµος κρεατάδικος µε τσεγκέλια 3,50 µέτρα και ΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 2Χ5 µε όλα τα extra. Πληρ.τηλ.: 6948047163, 26210-31617 ΜΑ3488

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ .PVtech ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΙΟΝ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Στην

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών Θεραπείες µε Μεθόδους MANUAL THERAPY (KALTΕBORN – EVJENTH) MULLIGAN, McKENZIE IMTT, PNF, BOBATH MUSCLE EVERGY TECHNIQUES 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΒΑΘΑ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

15 µοσχάρια µικρά και 10 µεγάλα. Τηλ.: 6973233575, 6973381544 ΜΑ5680

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ OCEANIC 660 dolfin µοντ. 2ος/96, άριστη κατάσταση, Mercury 150 HP, βοηθητική 4 ΗΡ Mercury, GPS και βυθόµετρο Garmin µε χαρτογράφηση του Ιονίου, ντουσιέρα, τέντα, τρέιλερ, roll bar inox, τεπόζιτα 200 και 80 λίτρα, φλαπς, radio, 2 µπαταρίες, δεκτός έλεγχος, τιµή 14.000 ευρώ. Πληροφ. τηλ. 6972082969.ΜΑ5408.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ Απ’όλες τις πιστωτικές κάρτες ακόµη και αν δεν έχετε διαθέσιµο ή έχετε υπέρβαση έως 48 άτοκες τραπεζικές δόσεις παίρνετε το 73% εξυπηρέτηση αυθηµερόν απόλυτη εχεµύθεια καθηµερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου Τηλ.:6988888850 – 6976699988 ραντεβού στο χώρο σας. ΜΑ709

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA – EUROBANK – EΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ – ΚΥΠΡΟΥ – CITIBANK, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 71% ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΕ ΣΕ 12-48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 09.00 – 22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2615001000, κιν. 6976823443 κος Αγγελάκης, τηλ. 2118000051, κινητό 6999500741. ΜΑ4924

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 4,5 ευρώ η µπάλα. Πληρ. τηλ. 6978385663.ΜΑ5501


46 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης

28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130 Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΤΙΓΚΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού ∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.30-1.30µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. Αυγ. Καπογιάννη 3 πεζόδροµος (2ος όροφος) Τηλ. 2621032081 fax:2621032091 Κινητό:6944422502 e-mail:Kyrnicol@ otenet.gr ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Το µικροβιολογικό εργαστήριο δέχεται: ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωί: 8.00 π.µ. έως 1.00µ.µ. Απόγευµα: 6.30µ.µ. έως 8.30µ.µ. ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ –FAX: 2621034675 OIKIA: 2621030912 KIN. : 6936 668606

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

Αντώνης Κ. Μπερούκας

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ

Καρδιολόγος ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 09.00-13.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου 28- Πύργος Ηλείας Κινητό: 6932769976 τηλ. 2621024070 e-mail: antonisberoukas@in.gr.

ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πατρών & ΣΠΑΠ 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ. 2621031355 – Τηλ. /fax: 2621031406 –Kιν. 6978226916

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ιατρός καρδιολόγος

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ δέχεται στη νέα διεύθυνση: Μανωλοπούλου 28- ΠΥΡΓΟΣ ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτης τηλ. ιατρείου: 2621030850 Κινητό: 6944384108

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900 Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Χειρουργός Οδοντίατρος Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00π.µ-1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37, Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 Κιν. 6944290641

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευθείς Χειρουργική Στόµατος Εµφυτεύµατα -Ακτινολογία Τ. Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου , 2ος όροφος Πύργος –Ηλείας Τηλ. 2621034600-fax:2621034166

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ωρες Λειτουργίας: Πρωί 8.30-13.00 Απόγευµα 5.30-8.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΑΠ 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621021927 Κιν. 6936784368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ

Ιατρός ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος ∆έχεται καθηµερινά : 7.30-14.00 και απόγευµα 18.30-20.00 εκτός Τετάρτης Ερµού 127 ισόγειο (Χαλικιάτικα) Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621036326 Κιν. 6937717547 Οικίας: 2621030356

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Εναρξη νέου ιατρείου

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πνοή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Οδός Ερυθρού Σταυρού 3 (Παραπλεύρως του ΚΤΕΛ) Νέα τηλέφωνα –ιατρείο 2621100183-fax: 2621100980 Κιν. 6973242905

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Εγχρωµοι υπέρηχοι κλπ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες Σύµβαση µε: ΟΓΑ, Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Εναρξη Νέου Ιατρείου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΚΟΪΝΗ-ΤΙΓΚΑ

∆ερµατολόγος –Αφροδισιολόγος ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού Ωρες λειτουργίας ιατρείου: Καθηµερινά εκτός από ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συνεχόµενο ωράριο από 9.00 π.µ. έως 6.00µ.µ. Λ. Κρεστενίτη και Αυγ. Καπογιάννη 3 (1ος οροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621032061 fax:2621032091 EΠΕΙΓΟΝΤΑ: Κιν. 6945878772 Ραντεβού 6973351199 e-mail :kyrnicol@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ευτέρα 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

47

ΚΩΣΤΗ –ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ∆ευτέρα – Παρασκευή: 09.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη –Παρασκευή : 18.30-20.30 ΤΕΒΕ: ∆ευτέρα –Παρασκευή :09.30-13.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : Ερµού 5 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621026655 Οικίας: 2621024090-Κιν. 6945930467

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Καποδιστρίου 2 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τηλ. ιατρείου 2622025835 Κιν. 6977 210104 ∆έχεται : 8.30-14.00 & 17.30-21.00

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380

ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας Πρωί 10-2.00, απόγευµα 6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006 -2622028703 (fax) Κιν. 6974816684-6981733057


ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Yπέγραψε ο Ιµπαγάσα Έρχεται ο Ρόµενταλ

Κατέκτησε τη Βρετανία ο Γουέµπερ Σελ.33

ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Σελ.33

Νίκησε 1-0 στην παράταση την Ολλανδία Σελ 34

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ

Αγάπη “διαρκείας”

Σελ. 18

Το τρόπαιο στην Ισπανία

ΑΟΛΑΠ

Εκλογές της ΣΟΟΑ

ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΦΙΤΟΣ

Σελ. 30

ΤΟΠΙΚΑ

Μεταγραφικός οργασµός

Έκλεισε µε γιορτή τη φετινή χρονιά

Σελ.27 Σελ.19,20,21

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement