Page 1

Ενημέρωση 2021 Ελλάδα- Ευρώπη 2021

enewsletter Εβδομαδιαία διαγώνια σύνοψη ειδήσεων για την Βουλή, την Ευρωβουλή, την Ευρωπαϊκή

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Σούτσου 19, Αθήνα, 10671 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3616254

Επιτροπή και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Web: www.koinoniapoliton.gr

Ηλεκτρονική Έκδοση του περιοδικού

E-mail: paremvassi@paremvassi.gr

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 251

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ημερήσια Διάταξη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ΄ Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 Ώρα 6.00΄μ.μ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Διοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Καραγκούνης και Αλέξιος Μητρόπουλος. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΘ΄ Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 Ώρα 6.00΄μ.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙ΄ Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 Ώρα 10.00΄π.μ.

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ανδρέας Κουτσούμπας και Βασιλική Κατριβάνου. Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 13.3.2014, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 έως 3 συνεδριάσεις.

18.3.2014

Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ακρόαση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής, του Έλληνα Πρέσβη, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, κ. Σπυρίδωνα Λαμπρίδη.

3. Ώρα 17.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί της Έκθεσης «Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα. Οι μηχανισμοί εποπτείας και αλληλεγγύης υπό όρους μετά το Μνημόνιο», που συνέταξε το Γραφείο του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Στη συνεδρίαση θα παραστεί ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

2. Ώρα 10.30΄- Αίθουσα «Προέδρου

4. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέ-

Επιτροπές (17.3.2014 – 21.03.2014) ΤΡΙΤΗ


| ΤΕΥΧΟΣ #251 δρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση των μελών της Επιτροπής, με τον Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, σχετικά με την υλοποίηση των συμπερασμάτων της Επιτροπής (σχετικό: Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 2013 για την Α΄ Σύνοδο της ΙΕ΄ Περιόδου). ΤΕΤΑΡΤΗ 1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του ν.3984/2011, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής,

μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), κ. Κωνσταντίνου Ζαχαράκη. 2. Ώρα 12.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 5 του έκτου άρθρου του ν.3527/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32 παρ. 5 και 49Α του Κανονισμού της Βουλής, μετά από ακρόαση του προτεινόμενου, από τον Υπουργό Υγείας, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), κυρίου Μιχαήλ Κατρίνη.

ΠΕΜΠΤΗ 1. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις». Εισηγητές: Ιωάννης Πλακιωτάκης και Νικόλαος Συρμαλένιος 2. Ώρα 10.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ειδική Αγωγή. Τα μέλη της Υποεπιτροπής θα ενημε-

2


| ΤΕΥΧΟΣ #251 ρώσουν οι κ.κ. Θεόδωρος Λιακάκος, Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Φεγγερός, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Χαρβαλιάς, Πρύτανης και Ιωάννης Σκαλτσάς, Επίκουρος Καθηγητής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, αντιστοίχως, Ισμήνη Κριάρη, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Αικατερίνη Λυκερίδου – Αβραμιώτη, Αναπληρώτρια Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, Ιωάννης Σμυρλής, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Γεώργιος Κακούρος, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, τα μέλη της Υποεπιτροπής έχει κληθεί να ενημερώσει και εκπρόσωπος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τρίτη 18-3-2014 Ώρα 18.00’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:Συζήτηση ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

3. Ώρα 14.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 9 και 49Α παρ.6 του ΚτΒ, από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά, σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως που αφορά την προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) για το έτος 2014.

Η Ευρώπη καλύπτει τη διαφορά με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία όσον αφορά την καινοτομία, αλλά, σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ, πρέπει να καλυφθούν μεγάλες διαφορές με τις χώρες αυτές σε άλλους τομείς.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Δευτέρα 17-3-2014 Ώρα 18.00’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

(Άρθρο 130 παρ. 5 του Κ.τ.Β) Πέμπτη 20-3-2014 Ώρα 09.30’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Παρασκευή 21-3-2014 Ώρα 10.00’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για να προστατεύσει το κράτος δικαίου Η ΕΕ θεσπίζει ένα "εργαλείο έγκαιρης προειδοποίησης" για να διασφαλίσει τον σεβασμό του κράτους δικαίου στις χώρες της ΕΕ και να συμβάλει στην έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων. Περισσότερα…

Έκθεση της ΕΕ: η καινοτομία βελτιώνεται αλλά οι διαφορές συνεχίζονται

Περισσότερα…

Το ΕΚ αυτή την εβδομάδα Tη μείωση ή και κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές από την Ουκρανία, ψηφίζει την Πέμπτη η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ. Επίσης, αυτή την εβδομάδα οι ευρωβουλευτές αποφασίζουν την κατάργηση του κόστους περιαγωγής αλλά και την καλύτερη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων. ΕΚ και Συμβούλιο επιδιώκουν συμφωνία για τον μηχανισμό αντιμετώπισης των χρεοκοπημένων τραπεζών. Την Πέμπτη ο Πρόεδρος του ΕΚ θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ. Περισσότερα…

Η ΕΕ παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις με ορίζοντα το 2020 Στα επόμενα χρόνια η ΕΕ επιθυμεί να εστιάσει στην προώθηση του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Περισσότερα…

ΕΕ και αναπτυσσόμενες χώρες στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ

3


| ΤΕΥΧΟΣ #251

Η μετανάστευση, η τρομοκρατία και η καταπολέμηση του AIDS είναι στην κορυφή της ατζέντας της 27ης Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής, του Ειρηνικού και της ΕΕ που πραγματοποιείται στο Στρασβούργο από τις 17 μέχρι τις 19 Μαρτίου. Περισσότερα… Human rights: Uganda and Nigeria; Russia; human trafficking in Sinai Parliament passed three separate resolutions on Thursday, calling for urgent political dialogue with Uganda and Nigeria under the Cotonou Agreement on the recent laws against homosexuals; calling on the Russia to review the sentences passed on the Bolotnaya Square demonstrators; and calling for coordinated regional action to tackle human trafficking in Sinai. Περισσότερα… EU telecoms regulator agency fails budget discharge test The Riga-based electronic communication regulator body BEREC on Monday failed to convince budgetary control MEPs that its management of EU funds was in order for 2012. It may rectify its shortcomings by October when MEPs will have their final say. In separate votes, the rest of the 31 EU agencies were granted discharge. Votes on bookkeeping by the European Commission, the European Parliament and the Council will be taken on Tuesday. Περισσότερα… Louis Michel: denying financial support to the CAR would be "unpardonable" "We cannot deprive transitional President Catherine Samba-Panza of the means she needs", to bring about a return to constitutional order in the Central African Republic, as “this would be unpardonable”, said ACP-EU Joint Parliamentary Assembly CoPresident Louis Michel, opening its 27th session in Strasbourg. Περισσότερα…

Τι μάθαμε στην ολομέλεια: Ουκρανία, προστασία δεδομένων και Τρόικα Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία αλλά και η βελτίωση της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων ήταν α δύο βασικά θέματα στην ολομέλεια του Μαρτίου. Οι ευρωβουλευτές ολοκλήρωσαν την έρευνα για την Τρόικα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και υιοθέτησαν αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τέλος, τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν πλέον ανακοινώσει τους υποψηφίους τους για τις ευρωεκλογές. Περισσότερα… 27th ACP-EU parliamentary meeting, Strasbourg (17-19 March) The current crisis in the Central African Republic, the fight against AIDS and migrants' rights will top the debates of the AfricanCaribbean-Pacific (ACP) - EU Joint Parliamentary Assembly (JPA) meeting in the European Parliament in Strasbourg from 17 to 19 March. The plenary debates will be preceded over the weekend by meetings of the JPA standing committees and the Women’s Forum. Περισσότερα…

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν κονδύλια για το άσυλο, τη μετανάστευση και την επιτήρηση των συνόρων για την περίοδο 2014-2020 Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για τη βελτίωση των συστημάτων ασύλου τους και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο σχετικά με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Στο κείμενο απαριθμούνται τα ελάχιστα ποσά που κάθε χώρα τής ΕΕ θα πρέπει να δαπανήσει για το άσυλο και τη μετανάστευση. Εγκρίθηκε, επίσης, το νέο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ για την επιτήρηση των συνόρων και την αστυνομική συνεργασία. Περισσότερα…

4


| ΤΕΥΧΟΣ #251 Το ΕΚ για τα νανο-τρόφιμα Παγωτά με χαμηλά λιπαρά, μαγειρικό λάδι με βιταμίνες ή ψωμί με ιχθυέλαιο που δεν έχει γεύση ψαριού. Τρόφιμα που περιέχουν τεχνητά νανοσωματίδια σπανίζουν στις αγορές μας. Στην ερώτηση αν είναι ασφαλή, δεν υπάρχει ακόμα σαφής απάντηση. Για αυτό η ΕΕ μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούμε πριν επιλέξουμε τρόφιμα και απαιτεί από τις εταιρείες να αναγράφουν στις ετικέτες των προϊόντων τους την ύπαρξη νανοϋλικών. Περισσότερα… Posting of Workers: Employment Committee backs EP/Council deal Workers posted abroad temporarily to provide services would be better protected under a Parliament/Council informal deal endorsed by the Employment and Social Affairs Committee on Tuesday. Parliament's negotiators strengthened the draft to clarify rules for companies, by distinguishing genuine posting from attempts to circumvent the law, but also gave EU member states some flexibility in carrying out compliance inspections. Περισσότερα…

A new narrative for Europe (The mind and body of Europe)

Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο (17-27.03.2014)

17-21.03.2014 Interactive demography exhibit 17-20.03.2014 European Parliament Meetings

Committee

Περισσότερα…

18.03.2014 General Affairs Council

18.03.2014 Conference 'Health in Europe, making it fairer'

18.03.2014 Civil Society Day 2014 Call for European research network to address bee losses

19.03.2014 Coreper I

19.03.2014 A smarter EU visa policy for growth 19.03.2014 Micro financial assistance for Ukraine

Transport MEPs push for safer, more environmentally-friendly trucks

20-21.03.2014 European Council

Draft truck design rule changes, to allow designers to make it easier for drivers to see pedestrians and cyclists and improve bodywork streamlining to cut pollutant emissions, were backed by Transport Committee MEPs on Tuesday. The rules would allow designs to exceed current maximum length and weight limits in order to improve performance in these areas.

20.03.2014 Info Day: EU funding for tourism

Περισσότερα…

The project's cultural committee defines Europe as a state of mind and a moral and political responsibility shared by citizens across the continent. It reminds us of Europe's common values that attract multitudes of people. It is an appeal for a scientific and artistic renaissance which needs brave leaders and committed citizens.

Closer cooperation among EU agencies, Member States and researchers is urgently needed to improve understanding of how multiple stressors damage bee health. That is one of the conclusions of a report published today by EFSA, which also proposes that a centralised, open-access research database be created to support the development of a holistic approach to assessing bee stressors. Περισσότερα…

24-25.03.2014 Agriculture and Fisheries Council

24-27.03.2014 European Parliament Meetings

Committee

EFSA lowers dietary exposure estimates for inorganic arsenic EFSA has updated its analysis of the occurrence of arsenic in food in Europe. The analysis includes around 3,000 data samples on inorganic arsenic, which is more toxic than organic compounds. Περισσότερα…

5


| ΤΕΥΧΟΣ #251 African swine fever: EFSA assesses control measures to prevent spread Brominated flame retardants – national monitoring requested by Commission Register for the open GMO Plenary meeting Bisphenol A: EFSA to hold follow-up meeting on public consultations Measures to prevent entry of citrus pests ‘are appropriate’ The apple snail: a creeping threat to the environment?

Very high air pollution across Western Europe

levels

High pollutant levels currently experienced in parts of France, Belgium and Germany are leading some areas to take urgent action to lower air pollution – for example, public transport is free in Paris over the weekend as an incentive for people to avoid car use.

European Medicines Agency publishes first summary of a riskmanagement plan for a medicine

Με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, Ολλανδοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι, με τη βοήθεια της ηλεκτροσπασμοθεραπείας (ECT), είναι δυνατή η απαλλαγή ασθενών από τραυματικές αναμνήσεις. Περισσότερα…

Περισσότερα…

Summer ozone at harmful levels in 2013 Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) Meeting of 11-13 March 2014

Αισιόδοξο μήνυμα για όσους υποφέρουν από ψυχικά τραύματα

Ground-level ozone exceeded legal limits in every Member State and at many individual measurement sites during summer 2013, according to the European Environment Agency's annual report on this harmful pollutant. Περισσότερα…

Η.Π.Α.: Εταιρεία παραγωγής αντισωμάτων «οδηγείται» στο δικαστήριο Διεθνή ανησυχία αλλά και εθνικά νομικά προβλήματα ξέσπασαν στις Η.Π.Α. με τη δημοσίευση του άρθρου του B. Grantστο περιοδικό The Scientist. Περισσότερα…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ| ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μουζέλης Νίκος| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασιλόπουλος Περικλής | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Κλαίρη Γεωργακοπούλου| ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Μαρία- Μαρίνα Κυριακοπούλου, Νίτα Κυριακοπούλου, Ομάδα Βρυξελλών- Λονδίνου | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αλ. Σούτσου 19 – 10671, Αθήνα | T/Φ: 2103616254 | www.koinoniapoliton.gr | paremvassi@paremvassi.gr

6

E newsletter 18 03 2014  
E newsletter 18 03 2014  
Advertisement