Page 1

ROSKILDE 3. årgang Uge 32 • 8. august 2017

Flere ydernumre

Højeste karakterer

Byggeprojekt strandet

Side 4

Side 8

Side 10

Ni ud af ti læger i Roskilde har lukket for tilgang af nye patienter, men nu tror Morten Gjerskov (S) på nye ydernumre i Trekroner og Svogerslev.

Med en adgangskvotient på svimlende 12,3 har Roskilde-uddannelsen Marketing Management landets højeste karakterkrav.

På Magnoliavej 12 står familien pludselig uden penge, da banken har indstillet lånet på grund af den eksplosive stigning i hjemfaldspligten.

Kvickly genopstår som SuperBrugsen

Algades madmekka er klar 36130

Side 6

Ring til home RO´s Torv for en

GRATIS og uforpligtende salgsvurdering

Kok Med Kul På - mad ud af huset

SAMMENSÆT DIN EGEN GRILLMENU Vælg 3 slags salater, 3 slags dressinger, 3 slags kartofler og 3 slags kød. Inkl. hjemmebagt brød, smør og 10 kg. kul

175,-

38 41 35 00 Anne Crone

På stor grund i 1. række til fjorden ligger denne skønne villa med fantastisk udsigt og ro. Rigtig god planløsning og spændende arkitektur samt gode materialer. 4 værelser, 2 badeværelser, jordvarmeanlæg og egen bådebro. Energimærke C.

Pris pr. couvert Ingen minimums bestilling.

roskilderostorv@home.dk

Se mere på www.kokmedkulpå.dk Kan bestilles med og uden kok

Stevnsvej 94 · 4600 Køge Tlf: 207 25 207 · www.kokmedkulpå.dk

Granbakken 7, Lyndby Strand

Vi leverer på hele Sjælland

Pris kr.: 4.595.000 Maria Hovmøller Opført: 1967/1998 Tlf. 33 13 00 10 Boligareal/grund: 201 m2/4.004 m2 www.hovmøller.dk Ejerudgift pr. mdr. kr.: 5.204 Grundighed - Tryghed - Service


l 2 l 8. AUGUST 2017

Har du en IDÉ? FISK dyr i fjorden! ...der kan fortjene Roskilde Byråds landsby- og bydelspris? Sidste år blev det nye besøgssted Fasanreden på Skademosegård en realitet via landsby- og bydelsprisen. Projektet vandt nemlig prisen på 50.000 kr. - og her kan du nu se og læse om dyr. Roskilde Byråds landsby- og bydelspris giver nemlig mulighed for at gennemføre en idé, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand. I kan som mindre bysamfund eller en bydel søge om prisen på 100.000 kr. eller alternativt en mindre pris på 50.000 kr.. Jeres ansøgning skal illustrere jeres ide – hvor penge til gennemførelsen eventuelt kan suppleres af midler fra fonde eller private. Det er ”Zebratanken”, der ligger bag landsby- og bydelsprisen. Det vil sige, at nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabe nye spændende løsninger, så lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt. Send jeres ansøgning til BKM@roskilde.dk senest den 18. september 2017. Priskomitéen består af: Borgmester Joy Mogensen, formand for Plan- og Teknikudvalget, Torben Jørgensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen, byrådsmedlem Susanne Lysholm Jensen, byrådsmedlem Karsten Lorentzen, byrådsmedlem Marianne Kiærulf.

MOTION I NATUREN Er gåturene nok? Roskilde Kommune har et motionstilbud til dig, der har KOL, hjerte-kar-sygdom, type-2 diabetes, for højt blodtryk, har eller har haft kræft, eller er svært overvægtig (BMI over 35). Kom og hør mere på informationsmøde: Fredag den 25. august kl. 10-12 i Sundhedsplejens lokaler, Gormsvej 9 Roskilde, og meld dig til holdet der starter den 4. september. Vi mødes hver mandag kl. 10.00-11.00 og fredag kl. 10.00-12.00. De første mødegange bliver ved Ringen – Søndre Ringvej. Forhåbentlig kommer vi også rundt i kom- munens andre grønne område, hvis mobiliteten tillader det. Tag gerne en ven eller pårørende med som kan støtte dig til varig motion. Målet er at holdet kan fortsætte med træning helt på egen hånd efter 12 uger. Tilmelding til informationsmødet skal ske på telefon 4631 7745 eller sundhedforalle@roskilde.dk. Læs mere på roskilde.dk/sundhed.

Nu starter ”Blå flag” arrangementerne igen. Søndag den 13. august fra klokken 10-12 besøger vi Sønderø strandenge og Roskilde Fjord: Strandengsområdet lige øst for Vigens Campingplads har en fin plantevækst – der er fugle, og vi kan gå ud og skrabe i det lave vand og se typiske dyrearter arter fra fjorden.

Kulturpuljen

MØDESTED: Parkeringspladsen ved restaurant Vigen, ved stien ud til Sønderø. LEDER: Biolog Claus Helweg Ovesen, Naturfredningsforeningen i Roskilde. MEDTAG: Kikkert og evt. gummistøvler og net eller ketcher til at fiske dyr i fjorden.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune Følgende stillinger er opslået i Roskilde Kommune: Administration, specialister og ledelse • Faglig stærk og samarbejdsorienteret Pædagogisk leder til Trekronerskolen. • Afdelingsleder til HTSH i Roskilde Kommune. • Ambitiøs specialkonsulent til Kultur og Idræt. • Socialrådgiver/Socialformidler til et barselsvikariat i Team Sygedagpengeopfølgning. • Administrativ sagsbehandler søges til Voksenservice – Tværgående Team. • Genopslag: Socialrådgiver til Børneafsnit. • Frivilligkoordinator til Integrationsområdet. • Spændende juridisk vikariat i en stor kommune • Stærk ledelsesprofil søges til ambitiøs beskæftigelsesindsats for de jobklare ledige. • Udviklingsorienteret byplanlægger søges til Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling. • Digital udviklingskonsulent og SoMe-manager til Roskilde Kommune. • Roskilde Kommune søger jobkonsulent til det tværfaglige beskæftigelsestilbud Fønix – en vej tilbage til arbejde. Ældre og hjemmepleje • Social- og sundhedsassistent søges til Plejecenter Astersvej. • Social- og sundhedshjælper søges til Plejecenter Astersvej. • Distrikt Midt Hjemmepleje søger to social- og sundhedshjælpere i dagvagt til barselsvikariat. • SSH-elever søges til Roskilde Kommune med start i foråret 2018. • SSA-elever søges til Roskilde Kommune med start 1. halvår 2018. • Sygeplejersker søges til Rehabiliteringscenter Trekroner. • Brænder du for Rehabilitering? Så se her!

• Dygtig og engageret social- og sundhedshjælper til dagvagt i Distrikt Nord – Afdelingen i Jyllinge. • Sundhedsfaglig nattevagt søges til Bostedet St. Valbyvej. • Plejecentret Kastanjehaven søger SSA’ere. • Plejecentret Kastanjehaven søger SSH’ere. • Social- og sundhedsassistent og -hjælper søges til nattevagt. • Engageret Social- og sundhedsassistent samt en social- og sundhedshjælper til udekørende aftenvagter i Hjemmeplejen. Pædagogik og undervisning • Pædagoger søges til Børnehuset Skrænten. • Lærer søges til Specialskole Nordgårdsskolen. • Pædagog søges til Børnehuset Lærken • Pædagog søges til Roskilde Unge Center afd. Hyrdehøj. • Naturfags- og matematiklærer til Absalons Skole.

Borgermøder Nye boliger ved Vestergade i Viby Sj. 9. august 2017. Høringer Ny lokalplan 652 for Store Valbyvej, Himmelev. 11. august 2017. Offentlig høring af vandløbsrestaurerings projekt ”Åparken og Jernbanestrækningen” – delstrækninger af Viby Å. 28. august 2017.

Ansøgningsfrist til Kulturpuljen er den 15. september 2017. Læs mere på roskilde.dk/kulturpuljen

HAR DU TYPE2-DIABETES ...eller ligger du lige på grænsen? Sundhedscentret har måske en indsats, der matcher dit behov

Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til Børnehuset Stjernen. • Pædagogmedhjælper søges til Den Selvejende Institution Børnehuset Hobitten. Sundhed og behandling • Sundhedskonsulent til senior sundhed. • Sundhedsplejerske søges til Roskilde Kommune. • Ergoterapeut søges til hjemmeplejen, Distrikt Nord i Roskilde Kommune. • Fysioterapeut søges til hjemmeplejen, Distrikt Nord i Roskilde Kommune. Faglærte stillinger inden for køkken, service og håndværk • Erfaren og engageret rådhusbetjent søges til Rådhusservice.

Få indflydelse i Roskilde Kommune Høringer, borgermøder og afgørelser Her kan du se de aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Vær opmærksom på, at du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser. Roskilde Kommunes: • Borgermøder • Sager i høring og indsende høringssvar • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

Du kan søge om tilskud til kulturelle arrangementer, aktiviteter og projekter. Målet med puljen er at give tilskud og yde underskudsgaranti til aktiviteter, arrangementer og projekter inden for kunst og kultur

Nye boliger ved Vestergade i Viby Sj. 30. august 2017. Afgørelser Tilladelse til bortledning af grundvand samt VVMafgørelse ifm. midlertidig grundvandssænkning på Sortebrødreplads, 4000 Roskilde. 9. august 2017. Revideret tilladelse til reinfiltration og tilslutningstilladelse til kloaksystemer samt VVM-afgørelse ifm. grundvandssænkning på Sortebrødreplads, 4000 Roskilde. 9. august 2017. Endelig § 21-tilladelse til etablering af bundfældningsbassin på Jyllinge Vandværk. 24. august 2017. Vedtagelse af fællesregulativ for Værebro Åsystemet. 29. august 2017. Landzonetilladelse til genopførelse af bolig efter brand på Skivvej 3, matr.nr. 1f m.fl. Birkede By, Dåstrup. 30. august 2017.

roskilde.dk

INDIVIDUEL KOSTVEJLEDNING – et forløb med en eller flere individuelle samtaler, hvor fokus er på sund mad og drikke i forhold til T2DM og evt. vægttab MOTIONSVEJLEDNING – et forløb med eller uden træning DIABETESSKOLE – 5 mødegange á to timers varighed, hvor dine pårørende også er velkomne til at deltage. Forløbet er en blanding af undervisning, praktiske øvel-ser og erfaringsudveksling mellem deltagerne. LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM – patientuddannelse for mennesker med forskel-lige sygdomme. Test eventuelt din risiko for at udvikle Type-2diabetes på Diabetesforeningens hjemmeside og lad os drøfte resultatet. Du kan læse mere om Roskilde Kommunes indsatser på roskilde.dk/sundhed. Hvis du vil tilmelde dig en indsats eller har brug for yderligere information kan du kontakte Sundhedscentret på telefon 4631 7702 eller sende en mail til sundhedforalle@roskilde.dk, husk at oplyse et telefonnummer.

Roskilde Kommune:

4631 3000


8. AUGUST 2017 l 3 l

Twist® gardiner

Velkommen hjem fra sommerferie Oplev det store udvalg i

gardinløsninger

af allerbedste kvalitet. Find kollektionerne i butikken eller ring efter gardinbussen. Sarkofagen, der angiveligt løber op i små 30 millioner kroner, er lavet til at rumme figurer af både Dronning Margrethe og Prins Henrik. Men nu ser det ud til, at dronningen ikke får selskab af sin mand på den sidste rejse.

Hvor skal du Henrik? Sarkofagen af kunstneren Bjørn Nørgaard, der indtil videre står som model i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke, har fået en del opmærksomhed den seneste uge. Af Tomas Skov

Sarkofagen af kunstneren Bjørn Nørgaard har angiveligt været under udarbejdelse i årevis, og indtil videre står den som model i Sankt Birgittas Kapel i Roskilde Domkirke. Samme sarkofag har fået en del opmærksomhed den seneste uge, eftersom Prins Henrik meldte ud, at han ikke længere ønsker at blive begravet ved siden af sin kone.

Sarkofagen er finansieret af staten, og den løber op i en pris på godt 29 millioner kroner. Arbejdet med produktionen af den bekostelige sarkofag har angiveligt været i gang i årevis, og glaspartiet er netop ved at blive udarbejdet på et glasværk i Tjekkiet.

Spørgsmål om ligestilling

for svigtende kærlighed til dronningen, men derimod udtryk for et ønske om ligestilling. Logikken skal efter pålydende gå på, at eftersom han ikke er konge, bør han ikke begraves i Domkirken, der som bekendt er hvileplads for netop rigets konger og dronninger. Hvor Prins Henrik i stedet vil begraves, melder historien os bekendt endnu ikke noget om.

Læs mere Se voxpop side 7

Netop nu

Ifølge TV2 er Prins Henriks beslutning ikke et udtryk

Skal jeres ringe være magen til naboens? ÅRETS JULERING Nej vel…. “Skovlys”

SPAR 20% på alle Luxaflex® plisséløsninger*

Dine vinduer fortjener det allerbedste

Tilbuddet gælder frem til mandag den 21. august 2017. *Gælder ikke motorer samt el-dele. Tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud.

Vi har en løsning til dit hjem, der opfylder dit behov for at styre lys, indsyn og udsyn. Med et bredt udvalg inden for gardiner og et hav af lækre farver og kvaliteter guider vi dig til den løsning, der gør gardinerne til stjernen i din indretning.

Kr. 2.016,-

Lamelgardiner

Skræddersyet Luxaflex® kvalitet og med 5 års garanti.

Vi laver ringene i hånden Efter 31/12 2016: kr. 3.200,-

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk

GULDSMEDENE I ROSKILDE

Duette® gardiner

Københavnsvej 77 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 18 36 · www.magnild-gardiner.dK


l 4 l 8. AUGUST 2017

Mand ramt af paintballkugler Søndag kl. 23:20 fik politiet en anmeldelse om, at der få minutter tidligere fra en personbil var blevet affyret paintball-kugler mod to unge mænd på 15 og 17 år fra Jyllinge og Roskilde, da de gik i krydset Ny Østergade-Københavnsvej. Bilen var standset i krydset, da den 17-årige blev ramt i knæhasen af paintball-kuglerne på cirka 20 meters afstand, medens den 15-årige ikke blev ramt. Herefter kørte bilen i høj fart ad Københavnsvej mod øst. Politiet ledte med flere patruljer efter en lys personbil med fem døre, muligvis en Opel Corsa.

Kastede æg fra bil

Brand på Gyvelvej

En 62-årig mand var ikke hjemme, da brandvæsen og politi rykkede ud til en ildebrand i hans lejlighed på Gyvelvej fredag morgen. De kunne konstatere, at branden var opstået i nærheden af et askebæger med mange cigaretskod, og politiet efterforsker derfor branden med mistanke om, at rygning var årsagen til branden. Den 62-årige mand blev senere på fredagen fundet og afhørt i sagen. Ingen kom noget til skade i forbindelse med branden.

Voldtægt på DSU’s sommerlejr

Søndag morgen modtog politiet en anmeldelse fra en 20årig kvinde, der var deltager i Danmarks Socialdemokratisk Ungdoms (DSU) sommerlejr på Hedegårdenes Skole. Kvinden fortalte, at hun tidligere på natten var blevet voldtaget af en mand, og den 20-årige blev derfor rutinemæssigt undersøgt på Center for Voldtægtsofre og efterfølgende afhørt i sagen. Politiet foretog desuden tekniske undersøgelser blandt andet med hunde på gerningsstedet ved Hedegårdenes Skole, og efterforskningen førte til, at politiet søndag eftermiddag kunne anholde en 23-årig mandlig lejrdeltager, der nu er sigtet for voldtægt mod den 20-årige kvinde. Efter politiets jurister havde vurderet sagen, endte det imidlertid med, at den 23-årige mand blev løsladt i løbet af aftenen uden at være fremstillet i grundlovsforhør. Han er fortsat sigtet i sagen, som efterforskes yderligere.

Søndag eftermiddag og aften modtog politiet flere anmeldelser fra borgere i Roskilde, der havde oplevet at få kastet æg på sig fra en sort personbil. Først var æggekasterne på spil på Boserupvej, hvor en 25-årig mandlig fodgænger blev ramt af et æg i maven, og kort efter var det så en 41-årig kvindelig bilists tur til at modtage en tilsvarende tvivlsom gave, da hun kom kørende ad Boserupvej. Omkring kl. 17:30 fik politiet så besked om, at æggekasterne havde været på spil igen. Denne gang var det en 42-årig kvinde fra Roskilde, der under en løbetur på Boserupvej blev passeret af en mørk bil, der kom kørende i høj fart, og hvorfra der blev kastet et halvkogt æg, der ramte kvinden på armen. Sidst, men ikke mindst, fik politiet også en henvendelse fra en 53-årig mand fra Roskilde, der omkring kl. 16:15 var kommet kørende ad Ravnshøjvej, hvor en person i en modkørende, sort bil havde kastet æg på hans forrude. De forurettede har oplyst til politiet, at der var mellem to og fire personer i den sorte personbil, hvorfra æggene blev kastet.

Udmelding fra regionen giver håb om flere læger Et svar fra regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) indgyder optimisme hos Morten Gjerskov (S), der tror på nye ydernumre i Trekroner og Svogerslev. Af Holger Vincents

Formanden for Sundhedsog Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, Morten Gjerskov, ser positivt på muligheden for at få flere læger til Roskilde, når Praksisudvalget i Region Sjælland til efteråret skal beslutte, om kommunen skal tildeles nye ydernumre. Det siger udvalgsformanden til Paperboy ovenpå en nylig tilkendegivelse fra regionsrådsformand Jens Stenbæk. ”Han er ikke afvisende og kan godt se de problemstillinger, vi har med befolkningstilvæksten i særligt Trekroner og Svogerslev, så jeg er positiv og tror på, at der vil falde ét ydernummer

eller måske to af i denne omgang”, lyder det fra Morten Gjerskov.

Gjerskov: Nødvendigt med flere ydernumre I begyndelsen af januar i år kunne Paperboy fortælle, at ni ud af ti læger i Roskilde har lukket for tilgang af nye patienter, og det fik i første omgang Morten Gjerskov til at tage sagen op i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor det blev besluttet, at han og borgmester Joy Mogensen i fællesskab skulle sendte et brev til regionsrådsformanden for at orientere om situationen i Roskilde. Nu har Jens Stenbæk så svaret i et brev, hvor han i

Som Paperboy kunne fortælle i begyndelsen af i år, har ni ud ti læger i Roskilde lukket for tilgang.

overordnede vendinger adresserer det lokale ønske om flere læger. ”I fremhæver i jeres henvendelse flere områder, som på grund af tilflytning af borgere kunne være relevante at medtænke ved en eventuel placering af nyt ydernummer. Jeg finder, at disse overvejelser på flere områder er sammenfaldende med Praksisplanudvalgets tanker”, lyder det fra regionsrådsformanden. Dén udmelding glæder Morten Gjerskov. ”For mig handler det om at sikre, at der er god og lokal lægedækning i nærområdet, og med den befolkningstilvækst vi har i Roskilde, skal der flere ydernumre til”, siger han.


8. AUGUST 2017 l 5 l

T S E F S G N I N B Å FA N TA S T I S K

2 2 . L K T S U G U A . 0 1 N E TORSDAG D

Rosso, Bianco eller Rosato Fuoco Apulien, Italien. 6 x 75 cl Literpris 39,78. Frit valg

Spar 240,70

6 flasker

179,-

Hel ovnklar svinekam Ridset og uden ben. 4000-5000g Kg-pris maks. 31,25

1 stk.

125,-

SuperBrugsen Algade, Algade 51, 4000 Roskilde Tilbuddene gælder kun i SuperBrugsen Algade fra torsdag d. 10. august til og med søndag d. 13. august Mandag-søndag: 8.00 - 20.00 Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.


l 6 l 8. AUGUST 2017

Kvickly i Algade er genopstået som SuperBrugsen.

En række varianter af Peter Larsen-kaffe og de skinnende messingkværne markerer, at vi nu er i kaffeafdelingen.

Roskildes centrale madtempel genåbner Intet er overladt til tilfældighederne i den nye SuperBrugsen i Algade, der åbner dørene efter fire måneders renovering.

Af Tomas Skov

Der er god plads i den nye SuperBrugsen i Algade, der har været igennem et fire måneder langt hamskifte fra den tidligere Kvickly til den spritnye SuperBrugsen. Ganske vist er kvadratmeterne væsentligt færre end tidligere, da kælderetagen er solgt fra til Loppe Lounge, og en del af butikken i gadeplan er afsat til FDB-Møbler. Ikke desto mindre resterer der stadig en hel del plads til den nye butik, som fremstår lys og rummelig, og hvor alt er nyt – fra de lyse gulvfliser, som i øvrigt er SuperBrugsens eget patenterede produkt, til det hvidmalede loft. Alt herimellem er skiftet ud, og varesortimentet er nu næsten entydigt optaget af fødevarer. Samtidig får man hurtigt det klare indtryk, at intet er overladt til tilfældighederne i den nye SuperBrugsen, der slår dørene op for kunder torsdag den 10. august.

Det rigtige lys ”Vi har fået ny LED-belysning over det hele, men de lyser for meget lige nu. Der kommer én senere for at måle lux over det hele, så belysningen bliver helt perfekt”, fortæller uddeler Cemil Hursidovski, da han viser rundt i forretningen. Selv om der endnu er nogen tid til dørene åbner, er omkring 20 medarbejdere i gang i butikken for at teste og gennemprøve de mange forskellige funktioner i den nye forretning, og en række håndværkere arbejder stadig i krogene.

Kaffe og kage Lige inden for indgangen fra

Algade træder man ind i bager-afdelingen, hvor der også er enkelte siddepladser til dem, der ikke har travlt med at komme videre. Men ellers er det tænkt som et sted, hvorfra man kan tage en godbid og en kop kaffe med sig på vejen. ”Der er et kæmpe potentiale i det, vi kalder ’grap and go’ - altså brød, kager og kaffe. Vi har anskaffet en helt speciel ovn, der varmer din focacciabolle helt perfekt igennem på 20 sekunder – og så kan du få en kop friskbrygget Cirkelkaffe til 15 kroner”, fortæller Cemil Hursidovski.

Hurtigere adgang Der er lavet en ekstra indgang til butikken i passagen nær p-pladsen, så de kørende sparer vandringen op omkring Algade, når de skal handle. Herfra er der umiddelbar adgang til Roskildes største grøntafdeling, hvor temperaturen er frisk og nedkølet. Herefter passerer man det såkaldte Måltidsmarked, hvorfra man kan tage hel- eller halvfærdige retter med hjem, som så kan stå på bordet kort efter.

Specialøl og lokale varer Området med øl og sodavand er blevet lidt større end tidligere, og sortimentet er udvidet med fx specialøl fra Mikkeler, der oprindeligt startede som et mikrobryggeri på Vesterbro i København. Det er også lige her omkring, vi finder området for lokale varer. ”Vi finder små, unikke produkter fra lokalområdet, men også fra mindre leverandører rundt om i landet”, siger uddeleren.

Alt det uden Umiddelbart i forlængelse heraf bevæger vi os forbi kaffehylderne med de smukke kaffekværne i messing og ind i det, der bliver Roskildes største økologiske afdeling. ”Vi er meget inspireret af vores butikker i det centrale København, hvor økologi stadig er i kraftig vækst”, siger Cemil Hursidovski, som også ser et stort potentiale i alt det, vi ikke vil have. ”Vi har en dobbelt så stor sukkerfri afdeling, som vi havde tidligere, og vi har også et område for glutenfri

Uddeler Cemil Hursidovski glæder sig til, at kunderne atter kan købe alt til husholdningen i Algade.

produkter. Det vi kalder ’free from’ er ved at blive et større og større segment”, fortæller han.

En hurtig handel De brede gange giver frit udsyn til den store, åbne slagter med de store glasmontre og de obligatoriske, hvide fliser på væggene. Det er også i denne ende af butikken, man kan finde sin friske fisk eller få sig en lun frikadelle eller en fiskefilet. Hertil kommer et bredt udvalg af tapas og andre delikatesser. ”Grundtanken er, at det ikke skal være svært at handle. Man skal nemt kunne danne sig et overblik i forretningen, og de, der gerne bare vil ind og hente noget bestemt, skal hurtigt kunne komme afsted igen”, forklarer Cemil Hursidovski.

Musik til vinen Som det er standard i SuperBrugsen, er vinen inddelt efter den mad, druerne skal gå til. Og der bliver sørget for den rette lydkulisse, mens man nærstuderer etiketterne. ”Der kommer til at være varieret musik afstemt til de forskellige afdelinger, så det passer til det humør, man er i, når man fx køber vin. Det er der nogen, der har forstand på”, griner uddeleren, inden vi passerer en lille afdeling for slik, og nærmer os kasserne, der kommer til at afvige lidt fra det velkendte.

Nye indkøbsvaner ”Vi fjerner det meget usunde fra området ved kasserne, så der i stedet kommer økologiske snacks. Vi skal ikke være helgener, men der er ingen grund til at overeksponere det. Vi skal undgå at overfriste til alt det usunde”, fastslår uddeleren, som ser frem til den snarlige åbning af den spritnye butik. ”Folk har nok fundet alternative steder at handle i ventetiden, og dem skal vi have tiltrukket igen. Men jeg er overbevist om, at hvis man kommer herned og handler én eller to gange, så kommer man igen”, siger Cemil Hursidovski.


8. AUGUST 2017 l 7 l

Gravfred

Prins Henrik vil som bekendt ikke begraves ved siden af sin kone i sarkofagen i Roskilde Domkirke. Vi har spurgt på gaden, om denne udmelding giver anledning til at få kaffen galt i halsen.

KlAR- PARAT SKOLESTART! LEGO

JEVA

699.-

899.-

JEVA

LEGO

799.-

699.-

”Jeg er republikaner, og jeg har altid betragtet Kongehuset som en del af underholdningsindustrien, og det optager eller ophidser mig på ingen måde. Jeg havde ventet, at det var endt i en skilsmisse, men det kan man jo nok ikke på det niveau i Kongehuset. Der skal man lidt længere ned i rækkerne”, siger Hans Christen Jensen under sin spadseretur med sin kone Sussi Jensen.

Vi har byens flotteste udvalg og den bedste service! JEVA

LEGO

799.-

699.-

JEVA

LEGO

”Jeg synes, at det er hans liv, så han bestemmer. Men han kunne måske godt lige have sagt det, inden de byggede den sarkofag”, siger William Jensen. ”Det er jo hans eget valg, og han kan så skille sig lidt ud fra kongefamilien på den her måde”, supplerer Victor Gram.

”Jeg synes, det er ok. Men jeg er lidt i tvivl om, om han er helt rask. Og det er jo både synd for ham, hvis han er syg, og måske også lidt synd for Dronning Margrethe. Det har jo altid været lidt svært med ham. Men det der kan forarge mig er, at de har brugt så mange penge på den sarkofag – om han så ender med at ligge der eller ej. Det er OK, at kongehuset er der, men de kunne godt bruge lidt færre penge på det”, siger Kisser Weber-Hansen.

799.-

699.-

FØLG MED PÅ

Vi forhandler også

S O F I E F. F L E N S B O R G Stændertorvet 6 · 4000 Roskilde · Tlf. 51 67 77 81


l 8 l 8. AUGUST 2017

KLUMME AF JESPER STEEN CHRISTENSEN erhvervsdirketør, Erhvervscenter Danske Bank

Den økonomiske tryghed er høj i Roskilde At vi føler os økonomisk trygge, har stor betydning for vores liv. Det er fundamentet for mange af vores beslutninger og i høj grad en forudsætning for, at vi kan leve det liv, vi drømmer om. I Danske Bank har vi for nylig taget temperaturen på danskernes økonomi – både hvordan det rent faktisk står til, og hvordan vi selv vurderer vores økonomiske situation. Det har resulteret i en ny publikation ”Danskernes økonomiske tryghed 2017”, hvor konklusionen er klar: Vi er generelt trygge, når det gælder vores økonomi.

Det går godt i Roskilde Og det er der god grund til. Over en bred kam er der gang i opsvinget herhjemme, og i Roskilde mærker vi for alvor fremgang i økonomien. Både beskæftigelsen, boligpriserne og forbruget har pil op. Fra 2013 til 2016 er lønmodtagerbeskæftigelsen for eksempel steget med 5,5 procent i Roskilde, mens tallet på landsplan er 2,2 procent. Også forbruget tager fart – og roskildenserne bruger i dag lidt over 600 kroner mere om måneden end i 2014, hvilket er godt 200 kroner mere end på landsplan. Ligesom boligpriserne siden 2012 er steget med næsten 20 procent i Roskilde. Så alt i alt går det godt. Og det mærkes tydeligt – også i byens erhvervsliv, der nyder godt af udviklingen.

Smitter af på butikslivet For der er ingen tvivl om, at de positive takter i privatøkonomien smitter af på Roskildes erhverv. Blandt andet skyder udbuddet af specialbutikker i vejret i disse år, hvilket helt sikkert skyldes, at Roskildes borgere lægger flere penge

i detailhandlen. Flere forbrugere går efter høj kvalitet og er villige til at betale for varen – og flere nye butikker, især indenfor tøjog fødevarer, ser dagens lys. Og jeg mindes da heller ikke, at vi tidligere har haft så mange gode spisesteder i byen. Et andet område, der nyder godt af opsvinget, er bygge- og anlægsbranchen. Det er min opfattelse, at mange virksomheder både i Roskilde og resten af landet har travlt med at bygge nyt og modernisere, og mange melder endda om mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Over en bred kam er der gang i opsvinget herhjemme, og i Roskilde mærker vi for alvor fremgang i økonomien. Både beskæftigelsen, boligpriserne og forbruget har pil op. Optimismen spirer Ifølge publikationen om danskernes økonomi er det ikke kun vores nuværende økonomiske situation, vi ser positivt på. Også når det kommer til fremtiden er danskerne generelt optimistiske. Næsten halvdelen forventer, at deres privatøkonomiske situation er bedre om fem år, og kun 16 procent tror, at den bliver dårligere. Danskernes generelt positive opfattelse af økonomien både nu og i fremtiden er i høj grad også den oplevelse, vi har i Danske Bank, når vi er i kontakt med vores kunder.

Akademichef på Erhvervsakademi Sjælland Peter Schwalbe peger på færre studiepladser i kombination med flere ansøgere som den direkte årsag til det høje karakterkrav på Marketing Management.

Kun for kongerigets klogeste:

Roskilde-uddannelse har landets skrappeste karakterkrav Med en adgangskvotient på svimlende 12,3 topper Marketing Management listen over de videregående uddannelser, der er sværest at komme ind på. Af Holger Vincents

CBS har gennem flere år toppet listen over uddannelser med de skrappeste karakterkrav, men i år er det lykkedes Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde at bryde monopolet. Når det nye kuld studerende på Marketing Management om kort tid indtager klasselokalerne på Maglegårdsvej, vil de således alle have et gennemsnit på mindst 12,3 med sig fra gymnasiet. Det får dog ikke skolens øverste chef til at bryde ud i vild jubel. ”For det første glæder det mig, at vi kan tiltrække så dygtige studerende til vores Akademi, for det giver un-

derviserne en masse muligheder og er med til af løfte det faglige niveau. På den anden side betyder karakterkravet også, at der har været en lang række andre velkvalificerede ansøgere, som vi ikke har kunne honorere med en plads”, fortæller akademichef Peter Schwalbe.

Færre studiepladser Det svimlende karakterkrav skyldes, at Erhvervsakademi Sjælland har valgt at reducere antallet af studiepladser på uddannelsen fra 56 i 2016 til blot 20 i 2017, samtidig med at puljen af ansøgere er vokset. ”Det har været et øn-

Top 5 uddannelser med flest ansøgere i forhold til antal studiepladser:

ske fra Undervisnings- og Forskningsmisteriet side, at vi fokuserer mere på de danske uddannelser, og i den forbindelse har vi skåret antallet af studiepladser på vores internationale uddannelser ned med cirka 25 procent”, forklarer Peter Schwalbe, der samtidig understreger, at der er mulighed for at søge ind igen allerede til vinter, ligesom der helt aktuelt er ledige pladser på Markedsføringsøkonom - den dansksprogede pendant til Marketing Management. ”Man bør huske på, at det er også muligt at komme ud fra den danske version af Markedsføringsøkonomuddannelsen med en international profil, hvis man vælger at tage et semester i udlandet, hvilket vi i øvrigt hjælper den studerende med at arrangere. På denne uddannelse er der i øvrigt

lige nu stadigt ledige pladser”, lyder rådet fra akademichefen.

Fysioterapeut lokker På en af Roskildes andre uddannelsesinstitutioner kan de også bryste sig af tilbyde en uddannelse, der har stået højt på ansøgernes prioriteringsliste i forbindelse med sommerens optag. Fysioterapeut på Professionshøjskolen Absalon har således næst flest ansøgere pr. studieplads i Danmark, og det glæder rektor Camilla Wang. ”Det viser både noget om uddannelsens kvalitet og ry, og samtidig er det glædeligt, at en uddannelse i Region Sjælland kan tiltrække så mange ansøgere, i de her år hvor der kører en intens diskussion om, hvor vi skal placere vores uddannelser i Danmark”, siger hun.

Top 10 uddannelser med højeste snit:

1. Marketing Management på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde: 18 ansøgere per studieplads 2. Fysioterapeut på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde (sommerstart): 15,9 ansøgere per studieplads 3. Fysioterapeut på Professionshøjskolen UCC i Hillerød (sommerstart): 14,7 ansøgere per studieplads 4. Sygeplejerske på Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg: 13,6 ansøgere per studieplads 5. Computer Science på Erhvervsakademi Sjælland (sommerstart): 13,4 ansøgere per studieplads

1. Marketing Management på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde: 12,3 2. International Business på CBS: 12,2 3. International Business and Politics på CBS: 11,8 4. Cognitive Science på Aarhus Universitet: 11,7 5. Multimedia Design and Communication på Erhvervsakademi Sjælland i Køge: 11,6 6. Psykologi på Københavns Universitet: 11,5 7. Molekylær Biomedicin på Københavns Universitet: 11,4 8. Computer Science på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde: 11,4 9. Erhvervsøkonomi, HA i Projektledelse på CBS: 11,3 10. Psykologi på Aarhus Universitet: 11,3

(Kilde: Politiken og Uddannelses- og Forskningsministeriet)

(Kilde: Politiken og Uddannelses- og Forskningsministeriet)


8. AUGUST 2017 l 9 l

Havfriske tilbud fra fisken i Kvickly Hyrdehøj

Vi får frisk fisk hver dag!

Mikkel

Lise

Andreas

Frit valg

275,Normalpris ca. 325,-

Nok til 2 pers. i begge pakker

Fiskepakken

2. stk. Laksebøffer 8 stk. Rødspætte fileter 400 gr. Torskefilet 4 stk. hjemmestegte deller 1 bøtte grov remoulade 1 nem sauce

rsdag Sælges fra to

Sæsonpakken

3 slags fisk i sæson samt fiskens udvalgte pålægspakke 1 nem sauce

Tapas fad Pr. stk.

150,Nok til 2 pers.

Fiskefars Alm/laks

Pr. 1/2 kg. KUN

30,KVICKLY HYRDEHØJ Hyrdehøj Bygade 6A 4000 Roskilde Tlf: 46 30 17 00

ÅBNINGSTIDER: Alle dage 8-20 FISKEN: Lørdag-søndag 8-18

Fiskens måltidsløsninger

F.eks havtaskehalerulle på bund af kartofler, tomat, seranoskinke og hvidløg

Bestil din fiskepakke på 46 30 17 53

Frit valg

100,-


l 10 l 8. AUGUST 2017

Ombygning strandet på grund af hjemfaldspligt Reglerne for den såkaldte hjemfaldspligt blev ændret med et pennestrøg den 1. april på Københavns Rådhus, og det har også ramt en række husstande på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde. På Magnoliavej 12 betyder det, at banken har stoppet lånet midt i ombygningen.

Peter Hyllehøjs drøm om den store tilbygning er strandet midt i processen, da banken nu har indstillet lånet på grund af den eksplosive stigning i hjemfaldspligten. I denne families tilfælde er det skyldige beløb steget fra 650.000 kroner til svimlende 1,9 millioner kroner.

Af Tomas Skov

Arbejdet er ellers godt i gang. Efter at have overtaget huset i december 2016 fik familien byggetilladelse og lån på plads, hvorefter de gik i gang med at rive skur og udestue ned samt grave ud til fundamentet til tilbygningen. Alt går efter planen, indtil sidst i juni i år, hvor familien bliver kaldt i banken. Her er meldingen, at byggeriet må indstilles,

da økonomien ikke længere hænger sammen, efter at beregningsmodellen for frikøb fra hjemfaldspligten er ændret den 1. april.

Et hul i jorden Hele haven på Magnoliavej 12 er for længst endevendt, og fundamentet er lagt til den store tilbygning til huset, som, udover at give familien Hyllehøj mere plads at bevæge sig på, også skulle sikre den nødvendi-

ge forøgelse af friværdien, så familien kunne få deres hjemfaldspligt på omkring 650.000 kroner ud af verden.

Tredobling af gælden Imidlertid betyder den ændrede praksis for beregningen af hjemfaldspligten, som blev vedtaget den 1. april, at de 650.000 kroner nu er vokset til svimlende 1,9 millioner kroner. Det har nu fået familien Hyllehøjs bank til at afvise lånet

til den tiltrængte tilbygning midt i processen. Peter Hyllehøj og hans lille familie står således nu med en endevendt have og et halvfærdigt fundament og kan se frem til fortsat at bo i et værelse i kælderen på ubestemt tid.

Tæppet revet væk ”Det er en mavepuster. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal gøre”, siger Peter Hyllehøj, som nu er i dia-

log med sin bank om i det mindste at få støbt fundamentet færdigt, så hullet kan lukkes. ”Tæppet er revet helt væk under os. Planen var jo, at indfri hjemfaldspligten, når vi var færdige med tilbygningen. Men med den vanvittige stigning kan det jo slet ikke lade sig gøre – og slet ikke, når vi ikke engang kan færdiggøre byggeriet”, siger Peter Hyllehøj. Drømmen om flere værelser og det store, lyse køkken i tilbygningen er således ved at udvikle sig til et mareridt for parret, der fik deres første barn for et år siden. ”Man får også testet parforholdet lidt på denne måde, skulle jeg hilse og sige”, erkender Peter Hyllehøj.

Hjemfaldspligt Den såkaldte hjemfaldspligt berører tusindvis af boliger i Københavnsområdet og yderligere omkring 20 på Sct. Jørgensbjerg, da disse er ejet af Københavns Kommune. Beregningsmodellen for prisen på frikøb fra hjemfaldspligten er pr. 1. april ændret fra den offentlige ejendomsvurdering til en mægler-vurderet markedspris, hvilket har fået frikøbsbeløbene for de berørte ejendomme til at eksplodere.

Om Niels Honoré Niels Honoré, fysioterapeut og sundhedsdirektør, arbejder til daglig i Fysiocenter Roskilde, som har specialiseret sig i behandling og træning. Det kan være ryg-nakke-skulderproblemer og hjertesyge, cancerramte eller mennesker med livstilssygdomme. I hverdagen møder jeg mange forhindringer og argumenter for ikke at kunne træne, og her gælder det om at være kreativ, nærværende og tænke ud af boksen for at sikre, at alle mennesker, uanset størrelse, mangler eller udfordringer får den bedste mulighed for at kunne være fysisk aktiv.

Altæderens guide til en sundere hverdag Medio oktober udkommer min bog ’Altæderens guide til en sundere hverdag’. Bogen indeholder 117 gode råd, spark og idéer til en lidt sundere hverdag. Følg med de næste uger, hvor du får nogle smagsprøver fra bogen. Hånden på hjertet. Hvem gider i længden ligge under for sundhedselitens livsstilsbudskaber om stenalder-kost, ironman-træning, kæmpeklunker-kettlebells eller andre omsiggribende trends, der ødelægger Champions League-aftenerne eller truer med at udfordre dit promiskuøse forhold til Weber-grillen. Nej, vel? Ingen er så perfekte. For langt de fleste af os har i virkeligheden svært ved at finde motivationen til noget, der er så ultimativt som at ændre vaner – ikke mindst os mænd. Derfor har jeg lavet bogen ’Altæderens guide til en sundere hverdag’ til mænd. Mit håb er, at du med bogen får en oplevelse af at sidde med en god kammerat, som gerne vil dig det bedste, og i en sjov og uformel tone får reflekteret lidt over

livet i almindelighed og med særlig fokus på det, som faktisk betyder en del for os alle, nemlig sundhed. Hvis jeg på noget tidspunkt kommer med løftede pegefingre eller taler ned til dig, må du give dummeslag, og jeg skylder en omgang. Bogen er tænkt som ærlig, lettilgængelig og humoristisk, samtidig med at den giver små gode råd til, hvordan man faktisk godt kan få sund mad, god motion og mentalt overskud ind i en stresset hverdag.

Nr. 5: Dunkometeret Dunkometeret er nok den nemmeste måde at forudsige din egen død på. Den er god nok. Hvis du måler din omkreds af det overskydende fedt, cirka to centimeter over det hul på maven, hvor du fik optimal næring fra, kan du ifølge videnskaben forudse, om du snart trækker en livsstilssygdom op af hatten. Hvis dunkometeret er over 94 centimeter, går det den forkerte vej.


8. AUGUST 2017 l 11 l

Roskilde Kommune tilbyder gratis økonomisk rådgivning Budget, betalingsservice, SKAT, kreditorer, e-boks & netbank! Der er mange ubehagelige ord, hvis man ikke har styr på pengene og måske har stor gæld. Men i Roskilde Jobcenter er det ikke et tabu at tale om økonomi. Borgerne kan roligt komme med uåbnede breve, rykkere og listen af kreditorer. Roskilde Kommune har ansat økonomisk rådgiver Jan Milo, som skal hjælpe borgere i økonomiske problemer. Det vil typisk være borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller dagpenge. Målet er at sikre borgerne et højere rådighedsbeløb, så de bedre kan få det til at hænge sammen hver måned:

”Det handler om at turde se de økonomiske problemer i øjnene og få overblik over dem. Når vi gennemgår dem sammen, bliver de konkrete og mere faktuelle i stedet for at være noget, man får ondt i maven af at tænke på”, forklarer Jan Helbo.

Gælden tynger Indtil nu har Jan Milo talt med omkring 18 borgere. Flere har gæld, der tynger:

KUNST

CAMILLA STOLTZE

camilla.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4040

BELYSNING OG MØBLER

SØLV, ANTIKVITETER

KARIM MORABET

PETER MALTA MÜLLER

karim.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4040

peter.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4040

BOOK DIN EGEN VURDERINGSEKSPERT Har du indbo du ønsker at få vurderet og solgt, kan du booke din ‘egen’ vurderingsekspert hos Lauritz.com Roskilde. Ring eller mail til os og hør nærmere.

Jan Milo, som har arbejdet mere end 30 år i den finansielle sektor, er nu ansat i Roskilde Kommune som økonomisk rådgiver. Borgere med ondt i økonomien kan få uvildig rådgivning af Milo efter aftale med egen sagsbehandler.

VÅBEN, JAGTTROFÆER

SMYKKER, ACCESSORIES

RUNE WEISCHER

ANNA SAHLIN

rune.roskilde@lauritz.com ∙ 5059 5114

TÆPPER

ARAM SAFAEI ”Jeg oplever ofte, at borgerne føler sig pressede til at afdrage mere på gælden, end de magter. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan godt få justeret beløbet eller måske endda sætte afviklingen på pause, indtil der er mere luft i økonomien”, forklarer Jan Milo, der gerne hjælper med at forhandle med kreditorer-

ne. Milo er uddannet finansiel rådgiver og har arbejdet som rådgiver i den finansielle sektor i mere end 30 år. Borgere skal tale med deres sagsbehandler, hvis de er interesserede i at få en rådgivningssamtale med Jan Milo. Rådgivningen er gratis.

aram.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4040

anna.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4045

KERAMIK OG PORCELÆN

NILS OVERGAARD

nils.roskilde@lauritz.com ∙ 4674 4040

MØBLER, URE, VIN

ORIENTALIKA, ETNOGRAFIKA

MICHAEL HOLM NIELSEN

ANDERS HOLMSTRØM

michaelh.roskilde@lauritz.com ∙ 2332 3091

anders.roskilde@lauritz.com ∙ 5116 6966

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com· M-F 10-18· L 10-14

KØB KØKKEN LIGE NU OG FÅ EKSKLUSIVE FORDELE MED DIT PERSONLIGE MULTIFORM VIP-KORT KO M P R O M I S L Ø S E K Ø K K E N E R I MERE END 30 ÅR H O L B Æ K V E J 7- 9 - 13

40 0 0 ROSKILDE

CRAFTSMANSHIP SINCE 1982 T: + 4 5 4 6 3 0 016 0

W : M U LT I F O R M . D K

Kom ind og få dit personlige guldkort hos Multiform Roskilde og opnå eksklusive fordele ved køb inden den 31. august 2017.

KØKKEN / BAD / GARDEROBE


l 12 l 8. AUGUST 2017

Velkommen

Her får du

discount til hverdagen Vores sortiment er et at landets største. En god blanding af det, der sætter smag på livet, og det du bruger mest. Med DISCOUNT MATCH er du nu og sikret mindst 500 dagligvarer til discountpris hver dag året rundt. Læs mere på meny.dk FIRST PRICE TOMATPASTA 140 g. Kg pris v/ 1 stk. 17,86 .

PR. STK

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 12. august 2017

250

FIRST PRICE PÅLÆGSCHOKOLADE Mørk eller Lys. 120 g. Kg pris v/ 1 æske 99,58 .

PR. ÆSKE

11

95

500 g. Kg pris v/ 1 pakke 11,00.

100

00

PR. STK.

1995

FIRST PRICE SALAMI

250 g. Kg pris v/ 1 pakke 43,80.

10

95

250 g . Kg pris v/ 1 pakke 35,80.

PR. PAKKE

12

PR. PAKKE

FIRST PRICE KYLLINGEBRYST

FIRST PRICE HOTDOGPØLSER

1295

3 STK.

10

400 g. Kg pris v/ 1 stk. 49,88 .

FIRST PRICE RULLEPØLSE

PR. BAKKE

Flere varianter

00

FIRST PRICE FLØDEHAVARTI 60+

4

130 g . Kg pris v/ 1 bakke 99,62 .

HANSEN IS

Flere varianter

5

PR. PAKKE

170 g. Kg pris v/ 1 pakke 73,53 .

NØRREBRO BRYGHUS ØL

PR. STK.

PR. POSE

50

1/2 PRIS

50

FIRST PRICE ROSINER

500 g. Kg pris v/1 pose 9,00.

Langt under

PR. PAKKE

FIRST PRICE FUSILLI

50

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

FIRST PRICE FULDKORNSRUGBRØD

SPAR 5000

8

95

SPAR 1000

SPAR 1000

GILLELEJE RUGBRØD

PETER LARSEN KAFFE

PR. STK.

25

PR. STK.

19

00

95

Frisk fisk fra fiskeafdelingen

KÆMPE KAMMUSLINGER

500 g . Kg pris v/ 1 pakke 37,90.

PR. PAKKE

18

95

10 STK.

KULMULE FILET

PR. 1/2 KG.

DISCOUNT MATCH OVER 500 VARER - MATCHET MOD DISCOUNT

Så lækkert rugbrød

75

00

125

00


8. AUGUST 2017 l 13 l

hjem fra ferie LE PREARE

BIG TOP ZINFANDEL

RIPASSO CLASSICO SUPERIORE

75 cl. Californien.

Andengæringen sker på skallerne af druer, der er brugt til Amarone. Modnet på barriques og større egefade. Bourqueten har præg af især røde bær, blid eg, kakao og krydderier. Smagen har god fylde.

SPAR 25000

300

350

Kom og smag

fredag og lørdag

00

00

Sjov hoppeborg til de mindste. Små overraskelser til børnene

ROC DE CHATEAUVIEUX 75 cl. Frankrig Bouqueten er frisk og forførende med tydlige toner af citrus frugter, stikkelsbær og et strejf af passionsfrugt. Smagen er forfriskende, nærmest læskende

6 FLASKER

250

00

ROASTBEEF AF KØDKVÆG

PR. 1/2 KG.

59

95

Bemærk!

SPAR 23970

6 FLASKER

6 FLASKER

SPAR 16990

Big Top Zinfandel er saft, kraft og velsmag. God dybde og koncentration, uden den bliver tung. Det sørger den læskende, behagelige og friske frugt for Big Top.

Slagteren tÆNDER OP I GRILLEN MED BØFFER OG PØLSER

4 STK. KALVE KOTELETTER

CA. 700 GR.

99

95

Kom og smag fredag og lørdag

2 KG. LÆKRE PØLSER

99

Flere varianter

95

Vinsmagning

PÅ UDVALGTE VINE FRA VORES SORTIMENT

Demonstrationer med smagsprøver Kom i den rette weekendstemning og få inspiration til nye middagsretter og vine. PS. Vi håber på solskin og tørvejr, men ellers foregår det meste inde i butikken

TILBUDDENE GÆLDER KUN I MENY HIMMELEV

Meny Himmelev

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, Købmand

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


l 14 l 8. AUGUST 2017

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Af Emma Jørgensen

Feminisme, borgerlighed og alt det midt imellem Jeg er nok egentlig feminist. Ikke på den moderne måde, hvor feminismen handler om alt muligt ligegyldigt, men i den mere klassiske forstand, hvor det handler om ligestilling. Den slags feminisme, hvor det er ok også at kæmpe for mændene – og at det at gøre opmærksom på det, ikke er at negligere den kvindelige pendant til problemet. Kampen for at nedbryde tabuet og skammen omkring seksuelle overgreb mod mænd, synes jeg eksempelvis, er ligeså vigtig som den kamp, der er for at nedbryde selvsamme tabu og skam blandt kvinder. Ikke mere vigtigt. Ikke mindre vigtigt. Bare ligeså vigtigt. Jeg bliver godt gammeldags irriteret, når de mest ekstreme feminister foreslår, at mænd skal udelukkes fra festivaler. Eller når en kendt debattør fortæller, at han bruger et såkaldt ’pikbur’, fordi hans partner ikke skal frygte, at han udsætter hende for vold og overgreb. Fremstillingen af alle mænd som monstre uden nogen form for impulskontrol gør mig rasende, og den del klæder ikke feminismen.

som er et problem. Faktisk er det bare alle, som blander sig i, og dømmer, andre folks sexliv. Victimblaming er et andet moderne begreb, men det er ikke mindre relevant: vi skal lade være med at give offeret skylden – uanset om vi taler voldtægt, overfald, hævnporno eller noget helt fjerde. Jeg har aldrig kaldt mig selv feminist af den årsag, at jeg ikke kan identificere mig med de (til tider ekstreme) feministiske budskaber, som præger mediebilledet. Derudover er jeg borgerlig – og så kan man ikke være feminist. Det blev jeg i hvert fald engang fortalt af et par venstreorienterede feminister i en debat på det feministiske magasin Friktions Facebook-side. Det var simpelthen ikke muligt at være både borgerlig og feminist ifølge dem, og det er ærgerligt. Ærgerligt, fordi det er tåbeligt at se ned på nogen, som til dels har samme mål, blot fordi vejen derhen er en anden. Ærgerligt, fordi det vidner om en mangel på respekt for andres holdninger, hvilket er et generelt problem i den politiske debat i Danmark. Det gavner intet – men skader meget.

Jeg er af den skole, som ikke stræber efter resultatlighed, men efter at mænd og kvinder skal have lige muligheder. Jeg er af den skole, som hader kønskvoter, hvor man ikke stoler på, at kvinder har kompetencerne til at klatre op i systemet selv, eller ikke har tiltro til, at vi som samfund kan rykke i en mere rigtig retning uden statslig indblanding. Selvfølgelig kan vi det.

I disse dage er der livlig debat om lønforskellen mellem kvindelige og mandlige fodboldspillere. Og der er ingen tvivl om, at forskellen er stor. Nok også for stor – men det skal ikke bestemmes fra politisk hold. Det er en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager – præcis, som den danske model foreskriver. Med den interesse, der er lige nu, så kommer lønnen fremover til at stige for de danske fodboldkvinder – i takt med at TV-indtægter og sponsorater bliver større.

Jeg er nok egentlig ikke så klassisk feministisk, som jeg påstår at være, for jeg er med på de moderne feministers kamp mod slutshaming. Det er ikke kun dem, som dømmer de mennesker, som har været sammen med mange, men også dem, som dømmer personer, som har været sammen med få,

Sådan er der så meget, der ændrer sig, og sådan udvikler vi os som samfund, i takt med at vi hver især udvikler os som individer. Helt uden statslig indblanding – og det er egentlig ret smukt.

”Skiltningen ved rundkørslen (Frederiksborgvej/Kong Valdemars Vej red.) som skal advare om vejarbejdet, er slet ikke til at forstå, og det er helt umuligt, hvis man ikke taler dansk”, mener Anne Saxild.

Kritiserer omkørsels-skiltning på Frederiksborgvej

”Dårlig service overfor turisterne” Arbejdet med den nye rundkørsel ved Skt. Josef Skole er skiltet så ringe, at turister fra både ind- og udland har store problemer med at gennemskue vejen til bymidten, lyder det fra en nabo til vejarbejdet.

Af Holger Vincents

”Det er dårlig service overfor turisterne, der kommer for at se vores smukke by”. Sådan lyder det fra Anne Saxild, der er nabo til det igangværende arbejde med at omdanne krydset Frederiksborgvej/Dronning Margrethes Vej til en rundkørsel. Et arbejde, der startede, da skolebørnene gik på sommerferie, og løber frem til den 18. august. Hun mener, at skiltningen i forbindelse med vejarbejdet, der har lukket for kørsel til bymidten via Frederiksborgvej, er uigennemskuelig for turisterne. ”Jeg har ikke tal på, hvor

mange dobbeltdækkerbusser og autocampere, jeg har set køre hele vejen op til vejarbejdet for at konstatere, at de ikke kan komme igennem til centrum. Da der ikke er plads til at vende, må de bakke ned”, siger Anne Saxild, der understreger, at hun ikke er modstander af selve vejarbejdet, der skal øge sikkerheden for eleverne på Skt. Josef Skole.

Forvaltningen: Har adviseret busselskaber Men Roskilde Kommune og VisitRoskilde burde have gjort mere for at orientere om situationen på deres respektive hjemmesider, lyder det fra naboen til vejar-

bejdet, der desuden mener, at den fysiske skiltning, der orienterer om den midlertidigt blinde vej og omkørselsmuligheder burde have været oversat til engelsk af hensyn til de mange udenlandske turister. Hos Roskilde Kommune er meldingen, at man foruden en mail fra Anne Saxild ikke har modtaget klager vedrørende vejarbejdet på Frederiksborgvej, og at man via en medarbejder i Roskilde Domkirke har sørget for at advisere flere af landets busselskaber. At skilte på engelsk ville ifølge forvaltningen ikke have gjort en forskel. ”For mig at se giver det ikke meget mening. For de selskaber, vi ikke har nået med vores henvendelse, er ikke vant til at færdes i Roskilde og vil derfor heller ikke bide mærke i skiltningen”, lyder det fra Ivan Hyllested, vejchef i Roskilde Kommune.

Emma Jørgensen er 21 år gammel og studerer til dagligt virksomhedsstudier og kommunikation på Roskilde Universitet. Hun er tilflytter fra Ringkøbing, og har boet i Roskilde siden sommeren 2014. Siden da er hun blevet engageret i Konservativ Ungdom i Roskilde, hvor hun er formand. Arbejdet med at etablere den nye minirundkørsel, hvor Dronning Margrethes Vej krydser Frederiksborgvej skal efter planen være afsluttet den 18. august.


8. AUGUST 2017 l 15 l

HAVEFEST I WEEKENDEN

SPAR

25-200 cl. Literpris maks. 68,18 + pant

80-375 g. Kg-pris maks. 187,50 Vælg mellem flere varianter

25%

SPAR

25%

PÅ AL ØL

PÅ GALBANI

399,-

LA

12 F

S

R E K

SPAR 435,LOXTON

12 x 75 cl. Literpris 44,33 Australien

TILBUDDENE GÆLDER FREDAG D. 11. AUGUST OG LØRDAG D. 12. AUGUST 2017 SE FLERE GODE TILBUD PÅ IRMA.DK/TILBUDSAVISEN

Se Irma.dk for nærmeste Irma og åbningstider. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance. Tilbuddene gælder ikke på Coop.dk Mad.


l 16 l 8. AUGUST 2017

HELSE OG ALLERGI

VENLIG MALING - indeholder ingen opløsningsmidler DE

N KU

B’e U L K d go

- afgiver ingen skadelig afdampning - ingen ubehagelig malinglugt - eneste malingserie, som anbefales af Norges Astma- og Allergiforbund

me iser!! pr

KUNDEKLUBSTILBUD

LADY Vægmaling 10 9 lt Vejl. uds.: 1299,- LADY Loftmaling 2 9 lt Vejl. uds.: 849,-

799,- 679,-

INTRODUKTIONSPRIS SENS HELSEMALING 9 lt Vejl. uds.: 1599,-

1099,-

Vild med Kalkmatte overflader? Farvehuset forhandler

Tilbudet er gældende indtil 31/8/2017

Farvehusets gode service inkluderer: - Gratis vareudbringning i Roskilde - Prisgaranti - Gratis parkering i gården - Faguddannet C O P Epersonale NHAGEN - Professionelle montører til solafskærmning og gulvbelægning - Lokalt engagement

gælder t.o.m. 30. juni 2017

Farvehuset 49 år i Roskilde


8. AUGUST 2017 l 17 l

GIV DIT HUS OG TRÆVÆRK NYE

FRISKE FARVER Demidekk har vedligeholdt huse og træværk i Skandinavien siden 1972. Demidekk Ultimate er miljømærket træbeskyttelse med en ekstrem holdbarhed. Og så tørrer den hurtigt - mal to gange på samme dag!

DEMIDEKK ULTIMATE

KUNDEKLUBPRIS

1099,-

• • • •

Huset ser nymalet ud i lang tid Lange vedligeholdelsesintervaller Suveræn glans- og farvestabilitet AMA®Teknologi - ekstra beskyttelse og lang holdbarhed Normalpris 1999,-

FOR 9 L

NORSK K

SKARP D

KUNDEKLUBPRIS

1399,-

Demidekk har vedligehold

Demidekk Ultimate er miljømæ Og så tørrer den

JOTUN PREMIUM MUR • Diffusionsåben, mat maling der holder muren tør • Velegnet til alle pudstyper og andre mineralske underlag både ubehandlet og tidligere malet. Normalpris 1559,-

FOR 9 L

DEMIDEKK ULTIMATE • • • •

DEMIDEKK CLASSIC • Har en virkelig god farve og glansholdbarhed • Lange vedligeholdelsesintervaller Normalpris 899,-

KUNDEKLUBPRIS

599,-

KAMPAGNEPRIS

899,-

FOR 2,7 L

FOR 9 L

KUNDEKLUBPRIS

399,FOR 4,7 L

Huset ser nymalet ud i lang tid Lange vedligeholdelsesintervaller Suveræn glans- og farvestabilitet AMA® Teknologi – ekstra beskyttelse og lang holdbarhed

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE • Unik holdbarhed • Hybridteknologi • Meget slidstærk. Normalpris 789,-

Helligkorsvej 11 • 4000 Roskilde • 46 36 16 66 • farvehuset.dk • tapetmesteren.dk

DEMIDEKK CLASSIC • Har en virkelig god farveog glansholdbarhed • Lange vedligeholdelsesintervaller

www.jotun.dk


l 18 l 8. AUGUST 2017

FDF i Gadstrup-Snoldelev i nye rammer Roskilde Kommune har opført en ny hytte og et naturværksted/depotbygning til FDF Gadstrup-Snoldelev. FDF skal selv bidrage med køkken og opsætning af dette, indvendigt malerarbejde, udendørs belægninger og indvendigt håndværkerarbejde i bygningen. Alle er velkomne til at deltage i indvielsen af det nye FDF-område onsdag den 16. august kl. 15-17, hvor der bydes på en kop kaffe eller saftevand og et stykke kage. Borgmester Joy Mogensen fra Roskilde Kommune kommer og klipper det røde bånd ved indvielsen af bygningerne. Interesserede er velkomne til at komme forbi og høre mere om FDF’s planer med det offentlige, grønne område, hvor de kommende sheltere, bålsteder og udekøkkenet kan anvendes af alle.

Lukket halcafeteria giver frustrationer i Viby Siden 1. maj har Viby Sjælland Idrætscenters cafeteria stået tomt på grund af kontraktstrid mellem Viby IF’s bestyrelse og Roskilde Kongrescenter. Af Holger Vincents

I mere end 40 år har medlemmerne i Viby Sjælland Idrætsforening kunne mødes over lidt godt til ganen i Viby Sj. Idrætscenter, men den 1. maj i år lukkede halcafeteriet ned til stor frustration for områdets aktive. ”Det er et stort nederlag, at vi ikke kan servicere vores medlemmer, og at vi må se det sociale liv, som vi gennem en lang årrække har opbygget, forsvinde fra

Den 1. maj i år lukkede halcafeteriet i Viby Idrætscenter, og det ærgrer Viby IF’s formand Inga Skjærris Nielsen, der kan se foreningens sociale liv krakelere.

JO HAMMERBORG

I SAMARBEJDE MED

– MANDEN DER KASTEDE LYS OVER FOG & MØRUP

‘KASTOR’ SOLGT FOR 4.780 KR.

Jo (Johannes) Hammerborg blev født den 4. februar 1920 i Randers. Efter at have afsluttet gymnasiet, uddannede han sig fra 1942 til 1943 som sølvsmed og i 1944 kom han ind på Københavns Kunstakademi. I 1949 begyndte han at arbejde som sølvsmed hos Georg Jensen, hvor han var ansat de næste otte år.

I 1957 blev Hammerborg designchef hos den danske lampeproducent Fog & Mørup. Her skulle hans ansættelse vise sig at blive den mest succesfulde periode i virksomhedens 80-årige historie - både kunstnerisk og kommercielt, da han helt omdefinerede Fog & Mørup brandet med en ny modernistisk æstetik og indførte strenge kvalitetsstandarder for virksomhedens produktion. Fog & Mørup var i øvrigt betydelige kunder i perioden ved Fyens Glasværk, Kastrup Glasværk, senere KastrupHolmegaard Glasværker og sidst Holmegaard Glasværk. Hammerborg var også en særdeles produktiv designer, og de første seks år af hans 23 årige virke hos Fog & Mørup var den mest kreative periode i hans karriere. I denne periode fra 1957 til 1963, satte han 24 ud af ca. 60 lamper, han i alt designede for virksomheden i produktion. Blandt mange kan nævnes

‘ORIENT’ SOLGT FOR 1.530 KR.

Trombone, Saturn, Nova, Kastor m.fl. En af tidens tendenser er et stigende antal af lampedesign fra 19501960’erne bliver relanceret på baggrund af deres store efterspørgsel på auktioner. ’Orient’ pendlen, designet i år 1963. Relanceret 2013. Et af Hammerborgs mange lampedesigns, der har holdt ved i populariteten.

‘TROMBONE’ SOLGT FOR 2.082 KR.

BOOK DIN EGEN VURDERINGSEKSPERT KONTAKT VURDERINGSEKSPERT PETER MALTA MÜLLER PETER.ROSKILDE@LAURITZ.COM • 4674 4040

hallen”, lyder det fra Inga Skjærris Nielsen, bestyrelsesformand i Viby Idrætsforening. Lukningen af Viby Idrætscenters cafeteria skyldes, at Roskilde Kongrescenter har underkendt den forpagtningsaftale, der blev indgået mellem Viby Idrætsforening og forpagteren Jes Valente tilbage i 2013 og mundtligt accepteret af daværende direktør i Roskilde Kongrescenter Dan Hacke. Aftalen betyder, at forpagteren har været fritaget for at betale for vand og strøm, ligesom han har modtaget betaling for at gøre rent efter sig selv. Sidste år ophørte Roskilde Kongrescenter imidlertid med at være et privat foretagende, da Roskilde Kommune overtog ejerskabet, og kongrescentrets nye direktør opfatter den gamle forpagtningsaftale som ulovlig støtte af en privat virksomhed. Det mener direktøren til trods for, at Roskilde Byråd tilbage i 2013 foretog en ekstrabevilling på 350.000 kroner årligt til bemanding af Viby Idrætscenter. ”I oktober sidste år bliver jeg gjort opmærk på, at Viby Idrætsforening har lavet en mundtlig aftale med forpagteren, der efter min bedste overbevisning er ulovlig. Det kan vi ikke stå inde for, og derfor vil vi heller ikke betale for forbruget”, lyder det fra René la Cour Sell, direktør i Roskilde Kongre-

scenter, der står for driften af Roskildes kommunale haller.

”Ulovlig forpagtningsaftale” Ved udgangen af 2016 år ændrede direktøren derfor praksis og begyndte at fakturere Jens Valente mellem 4000 og 10.000 månedligt for forbrug, hvilket i foråret 2017 fik forpagteren til at trække sig fra opgaven med at drive cafeteriet i Viby Idrætscenter. Et resultat, der ærgrer bestyrelsesformanden i Viby IF, der ikke forstår, hvorfor en mangeårig aftale, der i sin tid blev indgået skriftligt mellem foreningen og forpagteren og efterfølgende, ifølge hende, godkendt mundtligt af tidligere direktør i Roskilde Kongrescenter Dan Hacke og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF), pludselig får René la Cour Sell til at sende regninger ud. ”Hvis der var tale om en ulovlig aftale, havde kommunen vel sagt nej i sin tid”, siger Inga Skærris Nielsen, der ikke har meget tilovers for Roskilde Kongrescenters direktørs håndtering af sagen, som hun kalder ”arrogant”. ”I den her situation er dialog bedre end bare at opføre sig diktatorisk. René (La Cour Sell red.) skulle have henvendt sig og sagt, at der er noget, vi bliver

nødt til at drøfte, i stedet for bare at melde ud at det her kan man slet ikke være med til. Det kan godt være, men en aftale er en aftale”, siger Viby Idrætsforenings bestyrelsesformand. Roskilde Kommune har efterfølgende pålagt Roskilde Kongrescenter at betale for forbruget i hallen, indtil der kan findes en ny løsning, men da Jes Valente for længst har valgt at trække sig fra opgaven, står de godt 2000 medlemmer i Viby IF uden forpagter og cafeteria. Roskilde Kongrescenters direktør siger til Paperboy, at han har forståelse for frustrationerne i Viby, men at han er nødt til at sikre, at forpagterne i de kommunale haller opererer på samme vilkår, så længe der ikke er foreligger en politisk beslutning om det modsatte. ”Jeg kan godt forstå, at man er smadderked af, at en forpagter får ringere vilkår, og jeg har det heller ikke godt med den rolle, vi (Roskilde Kongrescenter) har fået i den her sag. Men vi bliver nødt til at have nogle ordentlige aftaler, som vi kan stå på mål for”, siger Roskilde Kongrescenters direktør.

Møde hos Roskilde Kommune Hos Roskilde Kommune er beskeden, at man ikke anser forpagtningsaftalen for ulovlig, og at man hurtigst muligt ønsker et møde med Inga Skjærris Nielsen og René La Cour Sell for at få skabt klarhed over situationen. ”Der er mange løse ender, og der er behov for, at vi finder ud af, hvordan vi kan får idrætscentret til at fungere igen”, lyder det Poul Knopp Damkjær, Kultur- og Idrætschef i Roskilde Kommune. I Viby håber idrætsforeningens bestyrelsesformand på en løsning, så halcafeteriet i Viby Idrætscenter på ny kan slå dørene op. ”Hvis vi vil have noget til at fungere her ude på landet, er vi nødt til at lave nogle alternative løsninger, men hvis vi ikke kan få lov til at drive cafeteriet på de samme betingelser, kan vi lige så godt lukke det, og det vil gå ud over det sociale liv i Viby og ikke mindst områdets børn”, siger Inga Skjærris Nielsen.


8. AUGUST 2017 l 19 l

Roskilde Rundt Vellykket spillemandsstævne ”Nu er jeg træt i fødderne efter tre dage med masser af dans”, siger Anne Petersen efter det 42. Roskilde Spillemandsstævne med masser af musik, dans og god stemning – såvel til de velbesøgte baller og workshops på Østervangsskolen, en fyldt Jakobskirke til Spillemandsmessen og det store fællesspil på Stændertorvet, der tiltrak mange tilhørere. Her er det fredagens forrygende bal med Fionia Stringband fra Fyn og fællesspillet på Stændertorvet.

Mens vi venter på Havhingsten Der var fuld aktivitet og pakket med turister på havnen onsdag eftermiddag. Solen var fremme, men vinden var ikke helt i Havhingstens favør på de sidste sømil mod hjemstavnen efter en to ugers sejlads rundt langs kysterne i Danmark og Tyskland. Således var Havhingsten stadig blot en prik på fjorden, da denne fotograf ankom. Havhingsten stod til søs den 15. juli med en række nye frivillige søfolk ombord. ”Det er vigtigt at få sejlet nogle sømil ind i de nye rekrutter. De har prøvet det åbne hav, og de har sovet på båden. Det er den træning, der er nødvendig for at holde besætningen opdateret. Det kan man ikke klare på Roskilde Fjord”, siger kommunikations- og marketingsansvarlig på Vikingeskibsmuseet Rikke Johansen.

DBU-hæder til RB Onsdag eftermiddag var DBU på besøg i Roskilde Idrætspark for at hædre Roskilde Boldklub 1906, der har været en del af samtlige af unionens fodboldskoler, siden den årlige sommerevent løb af stablen for første gang i 1993. Foran en flok glade fodboldskolebørn præsenterede DBU-repræsentant Gerhard Grubb Waaentz trænerleder Henrik Andersen (midten) og skoleleder Flemming Redøn med en indrammet jubilæumstrøje, der er fremstillet for at markere 25året for EM-triumfen i 1992. ”I er en klub, som hvert eneste år stiller op og arrangerer en fantastisk uge for vores børn og fremtidige fodboldtalenter”, lød fra DBU’s mand i Ørnereden, inden han overrakte trøjen til de to RB-ledere.

Dage blev til et halvt århundrede Farmakonomen Lena Plambeck har været ansat på Roskilde Svane Apotek i svimlende 50 år, siden hun startede som elev i 1967. Dette udløste belønning med en medalje fra Dronningen - og en masse opmærksomhed på dagen, tirsdag den 1. august, hvor jubilaren var i centrum på apoteket hele dagen. ”Den ene dag har bare lige som taget den anden”, forklarer en smilende Lena Plambech mellem de mange besøgende.

FÅ HJÆLP TIL JURAEN i dit privatliv eller i din virksomhed Jesper Steen Christensen Erhvervsdirektør

Skal I købe hus, venter I barn eller skal I skilles? Hos ADVODAN Roskilde har vi mange års erfaring med at rådgive om den jura, som er nødvendig, når der sker forandringer i dit privatliv.

INVITATION

Vi kan også rådgive din virksomhed om de juridiske udfordringer og muligheder, der løbende opstår. Vi går altid efter de løsninger, der sikrer dig effektive og holdbare resultater.

40 års jubilæum

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi finder ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Jesper Steen Christensen har jubilæum den 1. august – og holder reception fredag den 18. august 2017 fra kl. 14.00 til 17.00. Kom og vær med til at fejre det her i banken på Stændertorvet 5, 2.sal, 4000 Roskilde.

Advokat Advokat Klaus Graversen KlausJohansen Graversen Sven Møderet Møderetfor for Højesteret Højesteret

Advokat Advokat Thorbjørn Thomsen Thorbjørn Thomsen Klaus Graversen Møderet Møderetfor for Landsret Landsret Højesteret

Advokat Advokat Advokat Maiken MaikenØ. Ø.Breum Breum Thorbjørn Thomsen Møderet for Landsret

Advokat Finn C. Larsen Maiken Ø. Breum Møderet for Landsret

Advokat Advokat Poul Westergaard Westergaard Møderet for Møderet for Højesteret Højesteret

ADVODAN Roskilde Algade 43 4000 Roskilde Telefon 46 35 15 15 roskilde@advodan.dk www.advodan.dk

Advokat Advokat Torben Wibe WibeAndersen Andersen Møderet Møderetfor for Landsret Landsret og og mediator mediator

Danske Bank Erhvervscenter Roskilde Stændertorvet 5 4000 Roskilde


l 20 l 8. AUGUST 2017

INGEN HØJERE?

OVER 450 FREMVISNINGER I ÅRETS FØRSTE 6 MÅNEDER Rid med på bølgen og få sat skub i dit boligsalg hos home RO’s Torv. Boligmarkedet i Roskilde kører på fuld damp og vi kan også finde køberen til din bolig.

å kontakt s , r e k n ta s Går du i salg v på 38 41 35 00 Tor home RO’s nlig og for en perso ering svurd GRATIS salg

ÅBENT HUS 13/8 13.00-13.30

Hejrevej 47

KfndgC

Kvalitetshus med mange kvadratmeter i Himmelev home byder dig velkommen til denne herlige villa beliggende i det attraktive Himmelev på Hejrevej 47. Området er perfekt for børnefamilien. Himmelev skole, indkøbsmuligheder, Himmelev Gymnasium og daginstitutioner er tæt på. Ydermere er Roskilde Fjord blot 2 kilometer væk, det kan næsten ikke blive meget bedre.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00160

Roskilde

204

712

6

1964

57

Energi

3.995.000 4.012 200.000 18.164/15.233 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 13/8 11.00-11.30

Bøgens Kvarter 2

KfndgD

Dejlig 1-plans villa i et eftertragtet kvarter Der er kort afstand til både indkøb og grønne områder i Osted. Derudover byder Osted også på to skoler, samt god idrætsforening med aktivitet for såvel børn som voksne. Villen er fra 1974 og er på hele 134 kvadratmeter og derudover en skøn forlængelse af stuen i form af den store udestue vendt ud mod haven.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00086

Lejre

134

848

5

1974

0

Energi

1.900.000 3.191 95.000 8.692/7.265 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 13/8 12.00-12.30 Lejre Agertoften 23 Moderniseret villa i dejlige omgivelser, tæt på alt! Denne dejlige villa har et samlet areal på hele 138 m2 med tilhørende 91 m2 kælder. Villaen er opført i 1968 og er beliggende på en grund på hele 800 m2. Her bor du tæt på skole, indkøb, grønne områder og offentlig transport.

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

nkijlC 5

23

300

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173E00073

400

300 Energi

2.395.000 3.000 120.000 10.892/9.119 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


8. AUGUST 2017 l 21 l


l 22 l 8. AUGUST 2017

Gratis børnepasning i Byens Hus Lørdag den 19. august er der aflastning til Roskildes hårdt prøvede forældre, når den nystartede virksomhed RexKyoo og Byens Hus tilbyder gratis børnepasning. Kl. 10-14 kan børn i alderen 4 -12 år blandt andet opleve klovneshow, masser af leg, mad og andre lækkerier. Tilmelding er nødvendig og skal ske senest mandag den 14. august via kundeservice@rexkyoo.com eller ved at sende en sms på 27210058, hvor man skal oplyse, hvor mange børn der deltager.

VVS Arbejde

Gammelt foto af Brøndgade 1. Det originale foto ejes af efterkommere af Georg Spardu.

• Fjernvarme

Udsnit af kort over Sankt Jørgensbjerg fra 1808. Brøndgade går vandret med brønden i det ’skæve kryds’, hvor Asylgade og Kirkegade udmunder.

Spardus hus

• Gas

kedler • Olie kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser

– et formidlingscenter

Vi kommer til aftalt tid

VVS Firmaet

hansen. Det gamle billede viser noget overraskende, at den oprindelige dør var tæt ved gavlen mod gaden. Det er sandsynligvis sådan, huset så ud, da det blev opført.

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

Af Per Steenholdt

-vejen til vækst!

Vi lev e - kvali rer - til tidtet - til af en tal pris t

SERVICES: • • • •

Grøn service Private haver Kloak opgaver Entreprenør og Anlægsopgaver • Vinterservice

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Tlf. 46 41 44 42 • www.gartnergottlieb.dk

Efter en længerevarende renovering af den gamle ejendom Brøndgade 1 åbner Rings atelier officielt tirsdag den 15. august kl. 15:30. Fra dette tidspunkt og frem til kl. 18 vil man kunne se resultatet af det arbejde L. A. Rings Venner har udført. De kommende åbningstider foreligger ikke i skrivende stund.

Spardus hus Det var ikke uden grund, at huset, da Ring købte det i 1915, blev kaldt Spardus Hus. Huset havde siden 1871 og frem til 1914 været ejet af familien Spardu. Det gamle foto er stillet til rådighed netop af efterkommere af Georg Spardu og Ane Sophie Jo-

Bjerget 1808 Kortet, der blev tegnet i 1808, er meget pålideligt. Det viser, at Brøndgade 1 endnu ikke er bygget. På udsnittet af kortet er den grund, hvor huset senere blev opført, markeret med ’ii’. Det samme er en grund mod nuværende Asylgade. Den del af grunden, der ligger mod Asylgade, er bebygget med flere små huse, mens grunden mod Brøndgade er et tomt vænge. Kortet er forsynet med en ejerliste, hvoraf det fremgår, at Rasmus Rasmussen er ejer af begge de to lodder i dette år.

Arven efter Erik Jørgensen Erik Jørgensen købte ejendommen i 1976 og var den sidste private ejer. Han efterlod flere ting, herunder

en faldefærdig ejendom. Til gengæld var den heller ikke ombygget eller moderniseret. Foruden dette efterlod han også en liste over skøder hentet fra Tinglysningsprotokollen. Det har derfor været kendt længe, at det ældste skøde på listen var dateret 8.7.1825. I dag er denne protokol tilgængelig på internettet. Da Erik Jørgensen lavede listen, krævede det, at man bladrede i den gamle protokol på Landsarkivet. Alle de skøder, Erik Jørgensen har registreret, findes bogført under matrikel nr. 61. På trods af at der først kom matrikelnumre på Bjerget kort før 1850, har man i 1860 også nævnt skøder tilbage til 1825. Listen over alle de gamle ejendomme på Bjerget er i dag tilgængelig på internettet.

De gamle skøder I dag er de gamle skøder også tilgængelige. Det viser sig, at man kan komme længere tilbage end de skøder, der er nævnt i protokollen. Skødet fra

1825 har en henvisning til et ældre skøde, der igen henviser til et endnu ældre. Man kan således komme tilbage til dengang, hvor ejeren hed Rasmus Rasmussen som på kortet fra 1808. Det viser sig, at de ældste skøder ikke kun omfatter det, der i dag hedder matrikel nr. 61, men begge de lodder, der er afmærket med ’ii’. I skøderne betegnes Brøndgade som Præstestrædet, det gamle navn. Asylgade har endnu ikke noget navn, men beskrives som den ”alfare vej der går gennem byen”. Det, der i dag hedder matrikel 61, beskrives som ”haugejord”. Fundet af de ældre skøder gør altså ikke ejendommen ældre. Datering af ejendomme på Bjerget har altid været vanskelig, men hvis man tager udgangspunkt i det gamle kort og registeret over skøder, kan man givet ændre en del af dem. Det præcise årstal for, hvornår der først er registreret en ejendom på matrikel nr. 61, vil snart dukke op.

Slip for kalken... Slip for kalk på badeværelset

Undgå kedelige kalkrander

Spar energi og dermed penge

Få blødt hår og blød hud

Godt for natur og miljø

Kalkfrit vand sætter sig ikke i fuger og på fliser. Rengøringen kan blot klares med en blød klud!

Kaffemaskinen og elkedlen skal ikke længere afkalkes. Samtidig forbliver bestik, glas og gryder pænt, når du undgår alle de kedelige kalkrander.

Det er slut med kalkaflejringer på varmelegmet i din vaskemaskine, varmtvandsbeholder. Det sparer energiforbruget og forlænger levetiden.

Når din hud ikke udsættes for kalk fra vandet tørrer den ikke så nemt ud, og du kan halvere dit forbrug af shampoo og balsam.

Med kalkfrit vand fra et blødgøringsanlæg kan du halvere dit forbrug af rengøringsmidler. Det sender færre kemikalier ud i naturen.

THORSEN & PETERSEN VVS A/S TJÆREBYVEJ 61 C • TJÆREBY • 4000 ROSKILDE • TLF. 46 36 25 32 • WWW.TP-VVS.DK Kvalitet til dine VVS installationer siden 1995

AQA basic

Blødgøringsanlæg til den gennemsnitlige familie på op til fire personer. Et kompakt anlæg, der nemt kan stå i et underskab. Anlægget leverer ikke kalkfrit vand under regenerering. Priser fra 17.500 inklusiv moms og montering


8. AUGUST 2017 l 23 l

Åbent Hus søndag den 13. august kl. 14.00 - 14.20

Hornsherredvej 403 - 4070 Kirke Hyllinge Boligen ligger ved Sæby, blot 5 minutters kørsel fra motorvejen til København og med udsigt til Roskilde Fjord. Indeholder: Entre, gæstetoilet med bad, bryggers, fordelingsgang, åbent køkken/alrum med brændeovn, lys stue , 3 gode værelser og stort flisebad. På 1. sal findes stor repos med udsigt til Roskilde Fjord og endnu et værelse. Byggeår : 1948/1999 Boligareal bbr: 202 kvm. Antal værelser: 5

Grund: 796 kvm Udhus Energimærke : C

Ejerudgifter pr md. kr. 2.932 Sagnr. 1903223

Pris kr. 1.875.000

Åbent Hus søndag den 13. august kl. 12.00 - 12.30

Leen A2 3.3. - 2630 Taastrup Stor entre/fordelingsgang, stort lyst værelse og soveværelse, renoveret flisebadeværelse med brus og særskilt toilet, køkken med kvalitets-hvidevare, alrum (har oprindeligt været et værelse mere - let at genetablere). Endelig stor lys stue med udgang til vestvendt tagterrasse på 23 kvm. En særdeles velholdt lejlighed. Byggeår : 1972 Boligareal bbr: 99 kvm. Antal værelser: 3

Parkeringskælder Tagterrasse Energimærke : D

Ejerudgifter pr md. kr. 3.247 Sagnr. 1903233

Pris kr. 1.845.000

Åbent Hus søndag den 13. august kl. 13.00 - 13.20

Lynghøjen 77 - 4000 Roskilde 5 minutters kørsel fra Roskilde centrum finder du dette skønne rækkehus, med skøn lille have og terrasse. Indeholder: Lys entre, flisebad med brus og vaskesøjle, flot køkken med ekstra bordplads, lys stue med udgang til lille lukket have. På 1. sal findes 2 gode værelser (der kan blive til 3) samt walk in closet. Ejendommen fremstår i særdeles god stand. Byggeår : 1989 Boligareal bbr: 83 Antal værelser: 3

Wennemoes Bolig Røglevangen 15 4000 Roskilde Tlf. 4635 0011 mail@wbolig.dk wbolig.dk

20 år med boligsalg i Roskilde

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Grund: 119 kvm Fælles parkering Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 2.723 Sagnr. 1903228

Pris kr. 2.245.000


l 24 l 8. AUGUST 2017

Travl tid i Roskilde Kattepension

Ny bog om hverdagsrelationer

Der er plads til 40 katte i alt i Roskilde Kattepension. Sommeren er en travl tid, hvor mange tager på ferie og har brug for et trygt sted til deres kat. Susanne Jurs har haft stedet i 12 år, og nu er hendes datter Fie også medarbejder i kattepensionen. Kanal Roskilde har besøgt kattepensionen. Udsendelsen sendes på Kanal Roskilde torsdag den 10. august kl. 16:30-17 og lørdag den 12. august kl. 14-14:30. Kanal Roskildes udsendelser kan desuden ses på www.youtube.com/kanalroskilde

Psykoterapeut Lone Carmel er forfatter til en ny bog ’Hverdagsrelationer’ med undertitlen ’Når det nære bliver svært’. ”Få øje på det, der blokerer for din trivsel”, lyder opfordringen. Bogen giver en række eksempler på udfordringer ved skilsmisse, sygdom og konflikter. Bogen giver også en række øvelser til, hvordan man kan arbejde med sig selv og de nære relationer. I en udsendelse på Kanal Roskilde fortæller Lone Carmel om sine erfaringer med hverdagsrelationer. Udsendelsen kan ses på Kanal Roskilde torsdag den 10. august kl. 16-16:30 og lørdag den 12. august kl. 14:30-15. Kanal Roskildes udsendelser kan desuden ses på www.youtube.com/kanalroskilde

Gøgemøg i Ørnereden FC Roskildes 1. divisionshold har desværre fået en elendig start på sæsonen 2017/18. Sidste tirsdag måtte mandskabet nøjes med 1-1, og dermed pointdeling, ude mod oprykkerne fra den århusianske forstad Brabrand – trods overflod af spil og chancer. Og søndag satte de lokale fodboldfavoritter så en sikker 2-0-føring over styr mod den anden jyske oprykker - nemlig Thisted, der endte med at vinde 3-2. FCR startede ellers kampen med brask og bram: Inden der var spillet et helt minut, havde hjemmeholdet brændt to gigantiske chancer, hvoraf den sidste prellede af mod roden af stolpen. Og efter otte minutters spil udmøntede det massive overtag sig i kampens første scoring, da Kristian Lindberg indtog helterollen og pandede en ripost i nettet fra nært hold. 1-0-føringen blev endda fordoblet godt fem minutter efter, da Robert Larsen

Det var Thisted, der løb med de tre point, da de endte med en sejr på 3-2 over FC Roskilde i weekenden - på trods af at FC Roskilde førte 2-0 indtil kort før pausen.

halvleg faldt den udligning til 2-2, som på daværende tidspunkt var himmelråbende uretfærdig. Men som halvlegen skred frem, stod det mere og mere klart, at det reelt var FCR, der burde stille sig tilfredse med endnu et uafgjort resultat.

Fra helt til skurk

var på pletten. Det lignede umiskendeligt en ren walk over. Også fordi FC Roskilde i det følgende kvarters tid producerede 100%-chancer på samlebånd – suverænt anført af de teknisk stærke

midtbanekreatører Nøhr og Bo Storm.

Mikkel

Fysikken vandt over teknikken FC Roskilde styrede faktisk selvtillidsfuldt slagets gang

– lige indtil få minutter før pausefløjtet, hvor de fysisk stærkere jyder fik reduceret til 2-1- på en løs chance. Fra da af tippede kampen over til Thisteds fordel. En håndfuld minutter inde i anden

Men med et kvarter igen begik kampens første målscorer, Kristian Lindberg, så en aldeles kampafgørende brøler, da han under en klumpspilsituation sparkede direkte ud efter en modstander. Det gav nemlig ikke alene en udvisning til synderen – men også et straffespark til gæsterne,

der blev udnyttet i to forsøg. Og FC Roskilde formåede aldrig at komme sig over denne dobbelte straf og måtte derfor indkassere sæsonens første nederlag. Størstedelen af de i alt 1.173 tilskuere kunne derfor slukørede forlade Ørnereden. Det, der en rum tid lignede en perfekt start på sæsonen, var nemlig blevet vekslet til et bittert og selvforskyldt nederlag. Havde FC Roskilde kendt sin besøgelsestid, ville de lyseblå jo have været mindst tre mål foran inden pausen. Midt i frustrationerne over den ringe pointhøst må FCR dog kunne glæde sig over et flydende og målsøgende offensivt spil, der formentlig snart giver flere point på kontoen. Defensiven så derimod mere vaklende ud - bortset fra den velspillende målmand Frederik Schram, der i flere tilfælde vippede nærgående jyske forsøg lige uden om stolpen. Med det sorte af neglene!

Guld

til Andreas Hougaard Boesen

26-årige Andreas Hougaard Boesen fra Orienteringsklubben Roskilde har haft en fantastisk sommer. I begyndelsen af juli var han med på det stafethold, som ved verdensmesterskaberne i orienteringsløb i Estland vandt sølv i disciplinen sprintstafet. Og i slutningen af juli blev det til guldmedalje i den samme disciplin ved World Games i Wroclaw i Polen. Andreas løb anden-turen i sprintstafetten, som blev afviklet på stierne rundt om burene i den zoologiske have i Wroclaw. Det danske hold vandt med næsten 30 sekunder foran holdene fra Schweiz og Rusland. Med på det danske hold var Cecilie Klysner, Søren Bobach og Maja Alm. På nær Søren Bobach, som i Wroclaw erstattede Tue Lassen, var holdet det samme, som tidligere på sommeren opnåede sølvmedaljerne i Estland.

Mette O. Nielsen fra Roar Atletik er europamester for masters i kaste 5-kamp.

Europamester i kaste 5-kamp Andreas Hougaard Boesen fra Orienteringsklubben i Roskilde med sin guldmedalje fra World Games i Polen, vundet i sprintstafet. Tidligere på sommeren opnåede han sølv ved verdensmesterskaberne i samme disciplin. Foto: OK Roskilde

World Games afvikles hvert fjerde år, og de deltagende sportsgrene er dem,

som ikke er repræsenteret ved de olympiske lege.

Mette O. Nielsen fra Roar Atletik kan nu kalde sig europamester for masters, idet hun vandt guld i kaste 5-kamp under europamesterskabet i Aarhus fra den 27. juli til den 6. august. EM for masters er et af de største atletikmesterskaber afholdt i Danmark med over 3.800 mænd og kvinder fra hele Europa i

alderen 35 til 93 år. Mette, der stillede op i mastersgruppen kvinder 45-49 år, vandt sin guldmedalje i kaste 5-kamp, der består af både kuglestød spydkast, hammerkast, diskoskast og vægtkast, der alt sammen bliver gennemført på samme dag. Udover denne guldmedalje vandt Mette også en flot

bronzemedalje i den enkelte øvelse ’spydkast’ et par dage forinden. Roar Atletik havde desuden klubbens alderspræsident Omar El-Azem på 81 år med til mesterskabet, og han løb med en flot sjetteplads i spydkast sin aldersgruppe.


8. AUGUST 2017 l 25 l

NYERE BRUGTE BIL PEUGEOT BILER NY

peugeot.dk

N I W W IN E

LL

PEUGEOT 308 SW GT 1,6 E-THP 205 HK 5D

SK

PEUGEOT 308 SW ALLURE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D KLARGØRINGSMAND DINE KVALIFIKATIONER: • Klargøring af nye- og brugte biler • Du har interesse for biler • Du er moden, erfaren og har selvdisciplin • Du har kørekort • Du sætter en stor ære i at aflevere kvalitet • Du er evt. tidligere mekaniker

VI TILBYDER: • En moderne arbejdsplads i konstant udvikling • Attraktive arbejdsforhold og en fri og uformel omgangstone • Dygtige og engagerede kollegaer • Særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder • Løn efter kvalifikationer • Løbende træning og uddannelse – internt & eksternt • En ren Peugeot forretning - Monobrand

A

E R B I LV

DIESEL

OM PEUGEOT Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker og har i 10 år været Danmarks mest købte bil. Når det gælder varebiler, har vi Danmarks bredeste program. Peugeot modellerne bakkes op af en stærk importør og et professionelt forhandlernet fordelt over hele Danmark. Har du lyst til at være en del af et engageret team, der er præget af dynamik, vilje og samarbejdsånd, så læs mere på www.peugeot.dk.

BENZIN

Årg. 03/2015, km. 22000, blåmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • Har tågelygter • armlæn • tonede ruder •din interesse, Årg. 10/2015, km. 14000, blåmetal, fartpilot • splitbagsæde • aircondition • armlæn • tonede ruder • radio • multifunktionsrat • læderrat MEKANIKER ovenstående fanget så send os din selestrammer • radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat • navigation • Husk - Vi kan tilbyde en attraktiv finansiering af Din nye • navigation • Husk - Vi kan tilbyde en attraktiv finansiering af Din nye bil. • Service Ok • Start/stop-system • 18’’ Alufælge • Diode lygter • ansøgning pr. e-mail senest d. 15. august 2017, mrk. DINE bil. • DieselKVALIFIKATIONER: partikelfilter • Service Ok • Start/stop-system • Tidligere undervognsbehandlet • Baksensor • Fører-airbag • Gardin-airbag • Isofix Glastag • Metallak • Delvis læder-kabine • Højdejusterbart forsæde • Ikke ryger • Justerbart rat • Kopholder • 12V strømudtag • 2-zoners klargøringsmand eller mekaniker klimaanlæg til Allan •Larsen mail:• El-parkeringsbremse • El-rudehejs for • El-rudehejs bag • Selealarm • Traction control • Højdejusterbart forsæde • Ikke ryger AUX-stik •på Bluetooth •• Passager-airbag Du er uddannet mekaniker alla@roskilde.peugeot.dk. Vi holder løbende samtaler, 84 mdr. Udbetaling 49.000,- kr. 2.814,- (kreditomk. Kr. 41.511,- Årlig omk. 5,8%) Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 67.090,-og kr. 3.796,- (kreditomk. Kr. 52.141,- Årlig omk. 5,3%) •Ydelser Duover har flair for teknik kr. kr. ansætter så snart vi finder de rette kandidater. • Du har kørekort PEUGEOT 2008 GT LINE 1,6 BLUEHDI 100 HK 5D PEUGEOT 308 ACTIVE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D PEUGEOT 208 ACTIVE 1,2 VTI 82 HK 5D PEUGEOT 208 ALLURE SKY 1,2 VTI 82 HK 5D • Erfaring med Peugeot/Citroën - dog ikke et krav Vi glæder os at høre dig. • Du er struktureret og fleksibel Årg. 04/2017, km. 2000, Årg. 10/2014, km. 26000, Årg.til09/2014, km. fra 47000, Årg. 08/2013, km. 53000, Maglegårdsvej koksmetal, ABS • fartpilot • gråmetal, ABS 5• B fartpilot • koksgrå, el-spejle • fartpilot sortmetal, ABS •PEUGEOT fartpilot • ROSKILDE • Du er engageret og imødekommende 4000 Roskilde • aircondition splitbagsæde • aircondition splitbagsæde • aircondition • 6 airbags splitbagsæde • aircondition Vejlebo & Winther ApS • Du har overblik, og er vant til planlægning Med venlig•hilsen • startspærre • tågelygter • • startspærre multifunktionsrat • AUX • startspærre • tågelygter • Tlf. 88 88 67 67• armlæn • tonede ruder •afselestrammer tonede ruder • selestrammer indgang • Bluetooth • Fjerntonede ruder • selestrammer www.peugeot.dk/roskilde • Du kan lave kosmetisk klargøring biler i perioder/ferie Vejlebo & Winther.

239.900,-

• radio • tagræling • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat kr.

betjent centrallås • Håndfri telefon • Kørecomputer • Sædevarme

PEUGEOT 308 STYLE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

BENZIN

PEUGEOT 308 STYLE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

Årg. 07/2015, km. 49000, hvid, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • anhængertræk • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags

Årg. 10/2015, km. 26000, sølvmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • alufælge • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags

kr. Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 38.950,- kr. 2.268,- (kreditomk. Kr. 35.595,- Årlig omk. 6,2%)

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 42.970,- kr. 2.486,- (kreditomk. Kr. 38.013,- Årlig omk. 6,1%)

189.900

DIESEL

kr. Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 20.860,- kr. 1.326,- (kreditomk. Kr. 28.427,- Årlig omk. 9,2%)

DESIRE SKY UDSTYR

kr.

DIESEL

* FOR 60.000 KR. POPULÆR SUV UDEN MERPRIS PEUGEOT

kr.

BENZIN

114.900

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 23.875,- kr. 1.483,- (kreditomk. Kr. 29.598,- Årlig omk. 8,4%)

PEUGEOT 508 ACTIVE 1,6 E-HDI 112 HK ESG 4D

209.900,-

179.900,-

kr. Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 36.940,- kr. 2.158,- (kreditomk. Kr. 34.393,- Årlig omk. 6,4%)

DIESEL

PEUGEOT 5008 STYLE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

Årg. 06/2012, km. 90000, gråmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat

Årg. 11/2015, km. 11000, gråmetal, centrallås • ABS • fartpilot • splitbagsæde • startspærre • airbag • tågelygter • tonede ruder • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat

kr. Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 32.920,- kr. 2.124,- (kreditomk. Kr. 47.470,- Årlig omk. 9,7%)

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 59.050,- kr. 3.360,- (kreditomk. Kr. 47.427,- Årlig omk. 5,5%)

159.900

DIESEL

Lev. omk. 3.880,-

• Panoramaglastag • Klimaanlæg • 16” Alufælge BESTSELLERE • Touchskærm • Mirror Screen m. Apple CarPlay • P-sensor, bag

• radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat

• radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat • navigation

99.900,-

279.900

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 57.040,- kr. 3.250,- (kreditomk. Kr. 46.224,- Årlig omk. 5,6%)

DIESEL

329.900,-

• Sædevarme • Regnsensor • El-sammenklappelige sidespejle • Mørktonede ruder, bag • Tågeforlygter • og meget mere…

kr.

DIESEL

289.900,-

PEUGEOT 208 DESIRE SKY 33,3 km/l - 100 hk

159.990

kr.

A 33,3 km/l. CO 2 79 g/km. Prisen gælder 208 Desire Sky 1.6 BlueHDi 100 hk. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. *Værdi af udstyr ift. Active. **kilde: DBI. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. ++

Den smarte Peugeot 208 er den mest solgte bil i Danmark i 2017** og dermed danskernes absolutte favorit. Når du vælger den ultimative sommermodel, 208 Desire Sky med panoramaglastag til kun 159.990 kr., får du udstyr til en værdi af hele 60.000 kr.* med i prisen. Og med en formidabel brændstoføkonomi behøver du ikke engang bekymre dig om de ekstra lange ture – du kører nemlig hele 33,3 kilometer literen. DESIRE UDSTYR FOR 50.000 KR.* Samtidig giver vi dig lige nu en ekstra god byttepris på din gamle bil, når du vælger at køre afsted i en ny Peugeot. Vælger du at takke nej til et UDEN MERPRIS skarpt tilbud efter mødet med os, giver vi en gratis bilvask. Velkommen hos din Peugeot-fohandler! • Klimaanlæg • Apple CarPlay® • 16” Alufælge • 7” Touchskærm

• P-sensor, bag • Bluetooth • Fartpilot • Varme i forsæder

PEUGEOT 2008 DESIRE SUV

• Tågeforlygter • Læderrat • Regn- og lyssensor • Og meget mere

1.2 VTi 82 hk

199.990

PEUGEOT 208

A+ 20,4 km/l. CO2 114 g/km. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. *Værdi af udstyr ift. Active. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. **Kilde: DBI.

kr.

Peugeot er det mest købte mærke blandt private bilejere, og lige nu kan du få nogle af de ultimative bestsellere pakket med ekstraudstyr. Den robuste Peugeot 2008 SUV er en perfekt kombination af råt offroad-look og eksklusivt design, og så er den i øvrigt den mest købte bil i sin klasse.** Når du vælger den populære 2008 Desire SUV til kun 199.990 kr., får du udstyr til en værdi af hele 50.000 kr. med i prisen, bl.a. Apple CarPlay®, 7” touchskræm og 16” alufælge. Kig forbi os og oplev selv alle Peugeots bestsellere!

PEUGEOT 2008 PEUGEOT ROskildE

Vejlebo & Winther ApS Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 • www.peugeot.dk/roskilde

PEUGEOT ROSKILDE Vejlebo & Winther ApS

PEUGEOT ROskildE

Vejlebo & Winther ApS • Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde

Maglegårdsvej 5 B 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 www.peugeot.dk/roskilde

Åbningstider salg: Mandag-torsdag kl. 9.00-17.30 Fredag kl. 9.00-17.00 Søndag kl. 11.00-15.00 Allan Larsen

Johnny Vejlebo

Michael Wermuth Kasper DeWitt


l 26 l 8. AUGUST 2017

BEAT:

LITT med Bisse på Roskilde NBibliotek Y BIL N I W W IN

BEAT:LITT#7 feat. Bisse, onsdag den 16. august klokken 19:15-21 i Salen på Roskilde Bibliotek. Billetter kan købes til 50 kroner på roskildebib.dk eller på det lokale bibliotek.

E R B I LV

A

E

LL

Bisse gæster atter Roskilde Bibliotek, hvor han giver en solokoncert, som også inkluderer en book talk om hans inspiration af litterære værker, når han skriver sine sangtekster. (Foto: Rasmus Degnbol).

SK

Der var egentlig udsolgt 16. august. Men det viser sig, at Bisse virkelig gerne vil spille på Steinway-flyglet, som biblioteket har stående i Salen. Det giver plads til flere, og der er sat tyve ekstra billetter til salg til efterårssæsonen første BEAT:LITT, og 16. august får Roskilde Bibliotek fornemt besøg af Bisse. Her vil den eksperimenterende og kreative musiker kunne opleves i en solokoncert og efterfølgende artist talk, hvor han fortæller om sine yndlingsbøger, og hvordan han lader sig inspirere af litteratur, når han skriver sine sangtekster

Fakta peugeot.dk

Søndagscafé på Sct. Hans

Roskilde Flygtningevenner med flygtninge under en tidligere udflugt i Boserup Skov.

Efterårets første søndagscafé arrangeret af Roskilde Flygtningevenner får besøg af FDF-spejdere, der sætter en række aktiviteter i gang.

Fakta Roskilde Flygtningevenner er et netværk af beboere i Roskildeområdet, som laver aktiviteter sammen med flygtninge. Dette giver både kulturmøde, sprogtræning og mulige venskaber. Kom alene eller tag familien med!

Af Tomas Skov

Roskilde Flygtningevenner holder søndagscafé hver måned se sammen?” siger formand for Roskilde Flygtningevenner Hanne Moe. med start den 13. august kl. 14-17 i Kurhuset på Sct. Hans. Netop den 13. august vil spejdere fra FDF deltage i søn”Der vil være forskellige aktiviteter for voksne og børn udendørs og indendørs alt efter årstiden og vejret. Alt kan dagscaféen, og de vil derfor iværksætte en række rigtige ske… Vi kan synge, danse og høre musik. Spille bold eller spejderaktiviteter som fx pandebrød bagt på bålpander petanque, lave vores egne smykker og bage snobrød over over bål, skistafet, kongespil og snitteaktiviteter. HerudPEUGEOT ROSKILDE SØGER KLARGØRINGSMAND & MEKANIKER bål. Måske kommer der en dag en tryllekunstner? Måske over vil der være gamle, danske sanglege akkompagneret af harmonika. har vi lyst at medbringe mad en fælles buffet og spiHostilVejlebo & Winther ApStilkører salgsafdelingen i højeste gear, og derfor skal vi bruge en

VEJLEBO & WINTHER

Efterårets søndagscaféer: Søndag den 13. august kl. 14-17; søndag den 10. september kl. 14-17; søndag den 8. oktober kl. 14-17; søndag den 12. november kl. 14-17; søndag den 10. december kl. 14-17. Sted: Kurhuset, Kurhusvænge (Sct. Hans Vest).

dygtig klargøringsmand og mekaniker (i klargøringen), der både kan og vil yde sit bedste for husets kunder og deres biler.

VEJLEBO & WINTHER

Hos os er kundetilfredshed og kvalitet i fokus hver dag. Vi vil tilbyde dig en travl hverdag med afvekslende opgaver, der kræver en høj arbejdsmoral og evnen til at arbejde og tænke hurtigt og selvstændigt. Du vil have opbakning sparring med husets øvrige personale. PEUGEOT ROSKILDE SØGER og KLARGØRINGSMAND & •MEKANIKER Sædevarme

DESIRE SKY UDSTYR

• Panoramaglastag

• Regnsensor • Klimaanlæg Hos Vejlebo & Winther ApS kører salgsafdelingen i højeste gear, og derfor skal vi bruge en dygtig klargøringsmand og mekaniker (i klargøringen), både kan og vil•yde sit bedste for El-sammenklappelige • 16” der Alufælge husets kunder og deres biler. sidespejle • Touchskærm

FOR 60.000 KR. UDEN MERPRIS

KLARGØRINGSMAND

*

VI TILBYDER:

PEUGEOT 208 DESIRE SKY 33,3 km/l - 100 hk

159.990

OM PEUGEOT Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker og har i 10 år været Danmarks mest købte bil. Når det gælder varebiler, har vi Danmarks bredeste program. • Særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder Peugeot modellerne bakkes op af en stærk importør og • Du er moden, erfaren og har selvdisciplin • Løn efter kvalifikationer et professionelt forhandlernet fordelt over hele Danmark. • Du har kørekort • Løbende træning og uddannelse – internt & eksternt Har du lyst til at være en del af et engageret team, der er • Du sætter en stor ære i at aflevere kvalitet 33,3 CO 2mekaniker 79 g/km. Prisen gælder 208 Desire Sky 1.6 BlueHDi 100 hk. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. • En ren Peugeot forretning - Monobrand præget af dynamik, vilje og samarbejdsånd, så læs mere •A Du er evt.km/l. tidligere *Værdi af udstyr ift. Active. **kilde: DBI. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. på www.peugeot.dk. KLARGØRINGSMAND VI TILBYDER: OM PEUGEOT • En moderne arbejdsplads i konstant udvikling Peugeot er et af Danmarks mest populære bilmærker DINE KVALIFIKATIONER: arbejdsforhold oginteresse, fri og uformel omgangstone har i 10 år været Danmarks mest købte bil. Når det ovenstående fanget din så send os din • MEKANIKER Klargøring af nyeog brugte208 biler er den mest solgte bil• Har Den smarte Peugeot iAttraktive Danmark i 2017** ogendermed danskernes absolutteogfavorit. Når du vælger den ultimative • ansøgning Dygtige ogpr. engagerede kollegaer gælder varebiler, har vi Danmarks bredeste program. e-mail senest d. 15. august 2017, mrk. • DINE Du harKVALIFIKATIONER: interesse for biler 208 Desire Sky med panoramaglastag tilgode kunpersonlige 159.990 kr., får du udstyrpåtil en værdi af Peugeot hele 60.000 kr.*bakkes med op i prisen. Ogimportør med og • klargøringsmand Særdeles og faglige udviklingsmuligheder modellerne af en stærk eller mekaniker til Allan Larsen mail: • •sommermodel, Du erfaren og har selvdisciplin Duerermoden, uddannet mekaniker brændstoføkonomi behøver du ikke engang bekymre dig om de ekstra lange og ture – du kører nemlig hele 33,3 kilometer • alla@roskilde.peugeot.dk. Løn efter kvalifikationer et professionelt forhandlernet fordelt overliteren. hele Danmark. Vi holder løbende samtaler, • •en Du har Duformidabel harkørekort flair for teknik • ansætter Løbende træning ogfinder uddannelse internt &at eksternt HarPeugeot. du lyst til atVælger være en del engageret snart vi de rette kandidater. • •Samtidig Du en stor ære i at aflevere Dusætter har kørekort giver vi dig lige nukvalitet en ekstra god byttepris på dinså gamle bil, når du –vælger køre afsted i en ny duafatettakke nejteam, til etder er • En ren Peugeot forretning - Monobrand præget af dynamik, vilje og samarbejdsånd, så læs mere • •Du er evt.med tidligere mekaniker - dog ikke et krav Erfaring Peugeot/Citroën skarpt tilbud efter mødet med os, giver vi en gratis bilvask. Velkommen hos din Peugeot-fohandler! på www.peugeot.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. • Du er struktureret og fleksibel Maglegårdsvej 5 B PEUGEOT ROSKILDE • Du er engageret og imødekommende 4000 Roskilde Vejlebo & Winther ApS MEKANIKER Har ovenstående • Du har overblik, og er vant til planlægning Med venlig hilsenfanget din interesse, så send os din Tlf. 88 88 67 67 www.peugeot.dk/roskilde ansøgning pr. e-mail senest d. 15. august 2017, mrk. • Du kan lave kosmetisk klargøring af biler i perioder/ferie Vejlebo & Winther. DINE KVALIFIKATIONER: klargøringsmand eller mekaniker til Allan Larsen på mail: • Du er uddannet mekaniker alla@roskilde.peugeot.dk. Vi holder løbende samtaler, og • Du har flair for teknik ansætter så snart vi finder de rette kandidater. • Du har kørekort • Erfaring med Peugeot/Citroën - dog ikke et krav Vi glæder os til at høre fra dig. • Du er struktureret og fleksibel • Du er engageret og imødekommende • Du har overblik, og er vant til planlægning Med venlig hilsen • Du kan lave kosmetisk klargøring af biler i perioder/ferie Vejlebo & Winther.

• Mirror Screen m.

• Mørktonede ruder, bag

• En moderne arbejdsplads konstant udvikling DINE KVALIFIKATIONER: Hos os er kundetilfredshed og kvalitet i fokus hver dag. Vi vil tilbyde dig en travl hverdag imed • Tågeforlygter Apple CarPlay • Attraktive arbejdsforhold og en fri og uformel omgangstone • Klargøring af nyeog brugte biler afvekslende opgaver, der kræver en høj arbejdsmoral og evnen til at arbejde og tænke hurtigt • og meget mere… • Dygtige og engagerede kollegaer • P-sensor, bag • Du har interesse for biler og selvstændigt. Du vil have opbakning og sparring med husets øvrige personale.

++

PEUGEOT 208

PEUGEOT ROskildE

Vejlebo & Winther ApS Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 • www.peugeot.dk/roskilde

PEUGEOT ROSKILDE Vejlebo & Winther ApS

Maglegårdsvej 5 B 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 www.peugeot.dk/roskilde

Åbningstider salg: Mandag-torsdag kl. 9.00-17.30 Fredag kl. 9.00-17.00 Søndag kl. 11.00-15.00

kr.


8. AUGUST 2017 l 27 l

Salsa på Museumsøen

instrumenter og ægte tropisk varme. Det er et gratis arrangement, og alle kan deltage. I tilfælde af regn bruges Roskilde Havneforums telt.

PÃ… BUFFET

Fakta

Fredag den 11. august er den tredje af i alt fem fredage, hvor Museumsøen vil syde af tropisk stemning, når en af Salsa Latinas instruktører, Yuleisy C. Rojas, giver én times undervisning i Salsa. Efterfølgende vil det fantastiske band Son Puntilas sørge for, at der kommer i gang i den på dansegulvet i de smukke rammer ved Vikingeskibsmuseet. Son Puntillas tager sine tilhørere med til Cubas caféer og Casas de la Trova og spiller cubanernes egen musik - salsa og son - med originale

FÃ… 25% RABAT

Program Kl. 19: Begynderundervisning med Yuleisy C. Rojas i salsa Kl. 20: Præsentation af de danse, som foreningen udbyder Kl. 20:15-23:00: Fri dans til live band Son Puntilas

MED KUPONEN HERUNDER

FÃ… 25% RABAT PÃ… BUFFET VED BRUG AF KUPON

Frokostbuffet Fra kl. 10.00

79,-

To tegnere – to tider

Fra kl. 16.00

119,-

89,-

Børnebuffet

59,-

44,-

BRUNCH FROKOST

| BUFFET

FÅ 25% RABAT PÅ BUFFETEN GÆLDER OP TIL 6 PERSONER

Kom og nyd musik hele dagen! Kl. 10.00 - 13.00 Rok & Rul Kl. 13.30 - 16.00 Dirty Dudes

Stort loppemarked: Tøm skuret eller loftet og få en loppebod for 100,(Ubegrænset plads – husk tilmelding)

Danseopvisning Kom og dans med : Easy Way – liniedancers Salsa Latiner - Roskilde Opvisning kl. 11.00 & 13.00

Mød vores stande:

For børn og barnlige sjæle: Prøv kræfter med Rodeotyren og Kålormen

KUPONEN GÆLDER IKKE I FIELDʼS & FISKETORVET SHOPPING CENTER

EVENING

FÃ… 25% RABAT PÃ… BUFFETEN

Klosterkaelderen.beer Verdens bedste øl Klosterkaelderen.beer GÆLDER OP TIL 6 PERSONER

VÆRDIKUPON

GRATIS ENTRÉ

AFTEN | BUFFET

AFLEVER VED BESTILLING

SØNDAG D. 20. AUGUST KL. 10-16

Sven Otto S. har illustreret adskillige af H.C. Andersens eventyr og blev tildelt den internationale H.C. Andersen Award.

AFLEVER VED BESTILLING / E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Rasmus Bregnhøi, dansk illustrator, bladtegner og billedkunstner, udstiller et udsnit af sine ekspressive og fabulerende tegninger i Palæfløjen.

VÆRDIKUPON

GÆLDER RESTEN AF 2017

VÆRDIKUPON

KUPONEN GÆLDER IKKE I FIELDʼS & FISKETORVET SHOPPING CENTER

AFLEVER VED BESTILLING

AFLEVER VED BESTILLING

VÆRDIKUPON

GÆLDER RESTEN AF 2017

HØSTMARKED

Roskilde rejsebureau Kjærs kager Kjær Sommerfeldt Ladager Bryghus Baghuset v/Jonna Tupperware Frk. Søndergårds blomster Kvalitetssmeden Østervang Venstre Socialdemokraterne og mange flere

GLOSTRUP TLF: 4343 0390 Hovedvejen 140, 2600 Glostrup HERLEV TLF: 4491 4520 Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev CITY 2 TAASTRUP TLF: 4399 0086 Hveen Boulevard 2, 2630 Taastrup

Aftenbuffet

/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Tegneren Svend Otto S. var kendt som børnebogs- og eventyrillustrator, men også som illustrator af klassisk skønlitteratur. Med udstillingen ’To tegnere – to tider’ hylder Kunstforeningen Palæfløjen Svend Otto S., der har betydet meget for dansk tegne- og bogkunst, og i 1978 blev han da også tildelt børnebogens ’Nobelpris’, den internationale H.C. Andersen Award. Den populære tegner og forfatter Rasmus Bregnhøi, som er en stor beundrer af Svend Otto S., bidrager til udstillingen med nogle af sine bedste værker. Udstillingen ferniseres lørdag den 12. august kl. 12. Den varer frem til den 10. september 2017.

59,-

Verdens bedste øl

KÆLDER JAZZ KÆLDER JAZZ

SENSOMMER JAZZ PROGRAM 12/8 GINGER SENSOMMER JAZZJAZZ PROGRAM 19/8 GINGER NO FOOLNO FUN 12/8 JAZZ 26/8 NO MÅNESTØV 19/8 FOOL- NO FUN

2/9 MÅNESTØV KATJA OG KATJAZZERNE 26/8 Bodils landkøkken tilbyder Vi griller masser af markeds pølser samt flæskestegs sandwich. Lækre fadøl fra hanerne

Vi glæder os til at se jer til en sjov høstmarkedsdag!

In vi bo  svigermor med !

BODILS LANDKØKKEN Hønskevejen 4, 4130 Viby · Tlf. 21 29 27 52 www.bodilsmad.dk · cafe@bodilsmad.dk

9/9 KATJA CARLSSON'S A-TRAIN OG KATJAZZERNE 2/9 16/9 CARLSSON'S HOT SOCIETYA-TRAIN ORCHESTRA 9/9 16/9 SOCIETY HVER HOT LØRDAG FRAORCHESTRA D.12/8 TIL 16/9 KL.12-15

HVER LØRDAG FRA D.12/8 16/9 KL.12-15 SENSOMMER JAZZ PÅTIL KÆLDEREN ST.GRÅBRØDRESTRÆDE 23,4000 ROSKILDE SENSOMMER JAZZ PÅ KÆLDEREN ST.GRÅBRØDRESTRÆDE 23,4000 ROSKILDE WWW.KLOSTERKAELDEREN.BEER

TLF.31171114

KOM TIL SENSOMMER JAZZ PÅ ROSKILDES STØRSTE ØLBAR WWW.KLOSTERKAELDEREN.BEER

TLF.31171114

MAIL@KLOSTERKAELDEREN.BEER SPONSOR :ONEPINT

GRATIS ENTRE

MAIL@KLOSTERKAELDEREN.BEER


l 28 l 8. AUGUST 2017

Det sker i din kirke Roskilde Kommune

15. august - kl. 9.30 - 18.00

Det smukke Stevns - Seniorklubbens udflugt 2017 Ved sommerudflugten i år skal vi ikke køre så langt, idet vi har valgt at tage til det smukke Stevns. Vi vil besøge nogle steder, vi tidligere har besøgt men også opleve nye ting. Vi kører til Gjorslev Slot, hvor vi skal på en spændende rundvisning inde på slottet. Efter rundvisningen iler vi til Bøgeskov Traktørsted, hvor vi tid-

ligere har været, men denne gang er der bestilt buffet med syv kolde retter og ti lune retter inklusiv ost samt en genstand, - øl. vin eller vand. Dertil får vi den smukkeste udsigt ud over Køge Bugt. Efter at have fyldt maven sætter vi kursen mod Stevns Klint, hvor vi skal se et smukt stykke dansk natur. Der bliver lejlighed til enten

at spadsere lidt langs stien ovenpå klinten eller at tage trappen ned til vandet og beskue klinten herfra. Der bliver også lejlighed til at kunne se kirken. Efter at have rørt os lidt eller nydt udsigten fra en bænk, trænger vi til kaffe, som serveres på Højerup Traktørsted ved kirken. Herefter går turen hjemover mod Sankt Jørgensbjerg Sognegård, hvor vi forventer at være kl. 18:00. Billetter: Billetter til udflugten á 350 kr. kan købes ved foredraget den 16. maj samt efterfølgende på kirkekontoret i Sankt Jørgensbjerg Sognegård. Købte billetter kan vi desværre ikke administrere at refundere, - dem må man selv videresælge eller overdrage til andre, hvis man bliver forhindret i at kunne deltage på turen! Rollator kan medtages, men man skal være selvhjulpen. Der vil dog være hjælp til at komme ind og ud af bussen. Der kan ikke reserveres bestemte pladser i bussen. Vi fra udvalget håber du har lyst til at tage med, og vi ser frem til en dejlig tur! Vi påregner godt vejr på turen, da vi mener at have gode forbindelser optil.

8. august - kl. 14.00 - 16.00

Krea-gruppen STED: SVOGERSLEV SOGNEGÅRD

Elsker du at bruge dine kreative evner – men savner nogen at gøre det sammen med? Eller vil du gerne prøve kræfter med dine mere kreative sider? Så er det Kreative Værksted måske noget for dig. Og kreativt skal forstås på alle måder. Måske har du dit håndarbejde med, en historie, måske har du bare lyst til at snakke og være sammen med andre og få ideer. Vi laver både vores egne projekter, udsmykning af kirken og små ting til salg ved julemarkedet. Medvirkende Elly Vestergaard

E-sport start i Ågerup Præstegård

Den 11 august åbner de 3 sogne op for et nyt initiativ. Vi starter E-sport, som vi håber vil udvikle sig til en fast aktivitet. E-sport er fra 14 år og opefter men har du en skriftlig accept med fra din mor eller far, må du gerne være yngre. E-sport er et af de hurtigst voksende aktiviteter og skaber gode og sunde fællesskaber. Kom og hør mere! Medvirkende Tom Vinge og Kristian Gylling.

10. august - kl. 20.00 - 21.30

Sommerkoncert med Massimiliano Raschietti STED: ROSKILDE DOMKIRKE

11. august - kl. 18.00 - 20.00

Frescobaldi, Rossi, Pasquini, Bach, Kurt Estermann

Gudstjenester/arrangementer kirkerne i Roskilde Kommune 8. august til 15. august 2017 DÅSTRUP (D), ØRSTED (Ø) OG SYV (S) KIRKER 10. aug. ”Kom og syng med” (D) 13. aug. Gudstj. v/Morten Kastrup (D)

kl. 16.30 kl. 10.30

9. aug. Spaghettigudstj. v/Sarah Krøger Ziethen 13. aug. Gudstj. v/Sarah Krøger Ziethen 16. aug. Morgensang v/Elsebeth Garde Kjær

GUNDSØMAGLE KIRKE OG SOGNEGÅRD 8. aug. Årets kirketur til Gavnø Slot. (pris v. 225 kr/b. 145 kr) 13. aug. Gudstj. v/Kaj Bollmann

kl. 09.00 kl. 10.00

NY VOR FRUE (NVF) OG VINDINGE KIRKER (V) OG SOGNEGÅRDE 10. aug. Sommersang og morgenmad i Vindinge sognegård kl. 09.00 13. aug. Gudstj. v/Sofie Frost Bondorf (V) kl. 10.30

JYLLINGE KIRKE (J), HELLIG KORS KIRKE (H) OG LADEN (L) 13. aug. Gudstj. v/Kaj Bollmann (H) kl. 09.00 15. aug. Gud og Spaghetti v/Karen-Marie Winther (J) kl. 17.00 16. aug. Morgenandagt v/Mogens Damm kl. 09.00

GADSTRUP KIRKE OG SOGNEHUS 13. aug. Gudstj. v/Morten Kastrup

kl. 09.00 kl. 09.00 kl. 10.30 kl. 14.00 kl. 13.00 kl. 10.00 kl. 12.00 kl. 12.30 kl. 20.00

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE (J) OG SOGNEGÅRD (S) 8. aug. Gudstj. Sankt J. Plejecenter v/Martin Ishøy 13. aug. Gudstj. i Sognegården 15. aug. Seniorklubbens udflugt 2017 – til Stevns (Pris 350 kr)

kl. 14.30 kl. 10.00 kl. 09.30

HIMMELEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 9. aug. Morgenandagt v/Regitze Marker 9. aug. Gudstj. Bernadottegården v/Regitze Marker 9. aug. Gudstj. Him. Gl. Præstegård v/Majbrit Weje Kristensen 10. aug. Traveholdet 13. aug. Gudstj. v/Regitze Marker

SVOGERSLEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 8. aug. Krea-gruppen v/Elly Vestergaard 9. aug. Morgensang v/Sarah Krøger Ziethen 9.+ 16. aug. ”Kom med ud og gå” v/Elsebeth Kronbo

kl. 14.00 kl. 09.45 kl. 10-12

DOMKIRKEN & KONVENTHUSET 9. aug. Onsdagsrefleksion v/Paul Kotoed Christiansen 9. aug. Sommercafe i Konventgården 10. aug. Sommerkoncert v/Massimiliano Raschietti

Ørsted Kirke/Dåstrup Kirke www.oersted-daastrup.dk Gundsømagle Kirke www.gundsoemaglekirke.dk Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke www.jyllingekirke.dk

Skt. Jørgensbjerg Kirke www.sjk.dk Svogerslev Kirke www.svogerslev-kirke.dk Vor Frue/Vindinge Kirker www.vorfrue-vindinge.dk

kl. 17.30 kl. 10.00 kl. 09.45

Syv Kirke www.syvkirke.dk Gadstrup Kirke www.gadstrupkirke.dk Himmelev Kirke/Roskilde Kloster Kirke www.himmelevkirke.dk

Roskilde Domkirke www.roskildedomkirke.dk Snoldelev Kirke www.snoldelevkirke.dk Jakobskirken www.jakobskirken.dk

11. aug. Fredagsaltergang v/Peter Fischer Møller 11. aug. Stille Natkirke v/ Christina Wildfang Andersen 13. aug. Gudstj. v/Anne-Sophie Olander 13. aug. Gudstj. v/Maria Harms 16. aug. Onsdagsrefleksion v/Paul Kofoed Christiansen 16. aug. Efter onsdagsrefl. ”kreativt samvær” i Konventhuset

kl. 12.00 kl. 20-23 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 12.00 kl. 12.30

SNOLDELEV KIRKE 13. aug. Gudstj. v/Hans Verner Lollike

kl. 09.00

JAKOBSKIRKEN OG SOGNEGÅRD. 9. aug. Aftensang + aftensmad ”Sommer, sang og samvær” 13. aug. Gudstj. v/Mogens Ohm Jensen 15. aug. Gudstj. Astershjemmet v/Mogens Ohm Jensen 16. aug. Aftensang ”Sommer, sang og samvær” Astershjemmet

kl. 18.30 kl. 10.00 kl. 13.15 kl. 18.30

ÅGERUP (Å), KIRKERUP (K) OG HVEDSTRUP (H) KIRKER OG ÅGERUP SOGNEGÅRD (S) 10. aug. Fyraftensmeditation v/Gunder Gundersen (Å) 11. aug. Opstart af E-sport for unge fra 14 år v/Tom Vinge (Å) 13. aug. Gudstj. + efterfølg. debat-frokost v/Kristian Gylling (H)

kl. 16.30 kl. 18-20 kl. 10.00

Ågerup/Kirkerup Hvedstrup Kirker www.kirkerupkirke.dk Informationerne på denne side redigeres af sognepræst Kristian Gylling - mobil. 2673 2300 Mail: kr.gylling@gmail.com Hver torsdag før udgivelse hentes informationerne fra kirkernes hjemmeside.


8. AUGUST 2017 l 29 l

Debat Stærke hold og opmærksomme holdledere for den bedste skole

Af: Anna Bondo Nielsen, folkeskolelærer og byrådskandidat for Enhedslisten Kastelsvej 14 4000 Roskilde

”Kundskaber og færdigheder, oplevelse, fordybelse, virkelyst, fantasi og tillid til egne muligheder”. Det er nøgleord for det, man ved lov har vedtaget, at vi i folkeskolen skal give til børnene. Det er det, læreren, skoleledelsen, forvaltningen og byrådet skal have for øje i enhver beslutning, der tages. Planlægger og tilrettelægger læreren en undervisningssituation, der indfrier denne målsætning for klassen, for den enkelte elev? Bakker ledelsen den enkelte lærer op i at kunne præstere det, der kræves for, at det kan lade sig gøre? Står forvaltningen for en koordination, en retning og en organisering, som giver skoleledelsen det bedste rum for dette? Beslutter byrådet nogle hensigtsmæssige, overordnede rammer og retningslinjer, som forvaltningen skal agere ud fra? Børn, forældre og lærere kender til det og mærker det tydeligt, når vi træder ind i det klasselokale, hvor det hele er i spil og går op i en højere enhed. Det er svært

Spild af papir Af: Kjeld Vestergaard Helligkorsvej 35 4000 Roskilde

Sjovt nok var det ikke et lykkeligt gensyn med Paperboy efter sommerferien! Jeg har slet ikke savnet bladet, måske fordi det ikke rigtig er noget nyt og specielt. Jeg synes ikke, bladet kommer med nyheder og spændende indslag. For det meste lægges bladet i bunken til genbrug - ulæst! Det eneste gode tiltag er - jo, jeg har da bladet avisen igennem - er kirkesiden - om det er et redaktionelt indlæg eller en annonce fra kirkerne, er ligegyldigt. Men overordnet: spild af papir!

at sige, hvad det lige præcist er. Men tingene spiller sammen, og det virker. Selvom alle ikke har det lige let, så er børnene i klassen glade for at gå i skole, de er nysgerrige, de vil gerne vide mere, de udvikler sig fagligt, de bliver mere modige, mere aktive, og der er et godt miljø i klassen. Forældrene er glade og får lyst til at bakke op. Skoleledelsen kommer forbi netop denne klasse, der har netop disse lærere, når skolen får besøg af forvaltningen eller kommunens Skole-/børneudvalg for at kunne vise, at her går det godt. Opskriften på den gode historie er ikke simpel! Alle lærere i Roskilde er blevet dikteret til at skulle bruge målstyringssystemet ’Min Uddannelse’. Det er i mine øjne en forkert prioritering. Systemet er en stor tidsrøver og forsimpler netop billedet af børns læring og af det, en god undervisning kræver. Man udvikler ikke den gode undervisning ved at detail-

styre ovenfra, at læreren skal bruge så meget tid på at udfylde bestemte skemaer med forudbestemte formuleringer, inden undervisningen går i gang! Som det gælder for lægen, for pædagogen, for politibetjenten, så gælder det også for læreren, at der er tale om en profession, et håndværk med mange facetter. Læreren skal naturligvis kunne sætte mål for sin undervisning. Men det handler i lige så høj grad også om at være dygtig til de fag, der skal undervises i. Det handler om at kunne skabe en undervisning, der motiverer og engagerer børnene. Læreren skal kunne inddrage børn og forældre. Lærerens undervisning skal være rummelig, og samtidig skal læreren kunne sætte tydelige rammer i klasserummet. Læreren skal danne sig et overblik over, hvor det enkelte barn er, og overveje hvad der vil bringe dette barn videre. Læreren skal kunne skabe gode relationer, kunne samarbej-

Deltag i debatten og send dit læserbrev til: tomas@paperboy.gratis de, tage gode idéer til sig og bringe sin egen erfaring og viden videre, få det teoretiske, det praktiske og det kreative til at spille sammen – ja, jeg kunne blive ved, for lærerarbejde rummer utroligt mange facetter. Hvis vi skal lykkes med den gode folkeskole, skal der prioriteres tid og rum til, at den enkelte lærer i et tæt samarbejde med de nærmeste kolleger udvikler sig til at blive stadig dygtigere til sit håndværk. Skolens ledere skal have tid og rum til at følge, vejlede og sætte retning for sine ansatte. Stærkt spillende hold med gode, opmærksomme holdledere – Det er DET, der giver den bedste undervisning! Og ikke topstyrede bureaukratiske standardmodeller. At understøtte dette er for mig at se forvaltningens og politikernes fornemmeste rolle i forhold til Roskildes folkeskoler.

Du kan også skrive til os direkte på vores hjemmeside www.paperboy.gratis Redaktionen forbeholder sig ret til at bringe en forkortet udgave i avisen og i fuld længde på nettet.

Odd Fellow ordenen i Roskilde

søger forpagter

Odd Fellow ordenen i Roskilde søger forpagter til selskabslokaler til palæets selskabslokaler Odd Fellow ordenen i Roskilde søger pr. 1. januar 2018 Fellow til ordenen i Roskilde søger pr. 1. januar 2018 en Odd forpagter Odd Fellow palæets selskabslokaler. en forpagter til Odd Fellow palæets selskabslokaler. Odd Fellow palæet er beliggende midt i hjertet af RoskilpalæetDomkirke, er beliggende i hjertet affor Roskilde deOdd tæt Fellow på Roskilde ogmidt er hjemsted byens tæt på Roskilde Domkirke, og er hjemsted for byens i alt 3 broderloger og 2 søsterloger, der afholder deres i alt 3 broderloger og 2 søsterloger, der afholder deres møder mandage samten enfredag fredag månemøder mandagetiltiltorsdage torsdage samt omom måneden den til 23 kl. i23 i perioden fra1.den 1. september frafra kl.kl. 17 17 til kl. perioden fra den september til den 15.15.maj. øvrigebrug brugafaf restauranten til den maj.Logernes Logernes øvrige restauranten aftales i hvert aftales i hvertenkelt enkelttilfælde. tilfælde. Selskabslokalerne storemuligheder muligheder afholdelSelskabslokalerne giver giver store forfor afholdelse på på hverdage i dagtimerne se af afprivate privatearrangementer arrangementer hverdage i dagtimerne i heleweekenden weekenden samt samt ii hele maj til 1. ogog i hele heleperioden perioden15. 15. maj til 1. september. september.

Vi søger en forpagter,

Vi •søger forpagter, der har en forståelse for stedet og Odd Fellow

• der har forståelse for stedet og Odd Fellow ordenens specielle karakter, specielle karakter, • ordenens der er parat til at lægge mange kræfter i stedet, så • der til at lægge mangested kræfter stedet, det er kanparat fremstå som et attraktivt både ifor de så daglige til afholdelse af selskaber, det kanbrugere fremståogsom et attraktivt sted både for de • daglige der vil sikre en kontinuerlig drift, så det kan fremstå brugere og til afholdelse af selskaber, somvil et sikre af byens gode selskabslokaler, • der en kontinuerlig drift, så det kan fremstå • som der eretveluddannet indenfor madlavning og har af byens gode selskabslokaler, erfaring i selvstændigindenfor drift af restaurant ellerog har • der er veluddannet madlavning selskabslokaler, erfaring i selvstændig drift af restaurant eller • der kan se muligheder i stedets særlige placering i selskabslokaler, Roskildes bymidte både med hensyn til ordenssøskende, • der kan se muligheder i stedets særlige placering i selskabsgæster og de mange turister, Roskildes med hensyn til ordensder besøgerbymidte byen og både den nærliggende domkirke, selskabsgæster ogbankgaranti. de mange turister, • søskende, Der kan stille en tilfredsstillende der besøger byen og den nærliggende domkirke, kan •Vi Der kan tilbyde stille en tilfredsstillende bankgaranti. • Forpagtningsaftale for en 3-årig periode 01.01.2018 – 31.12.2020. Vi •kan tilbyde alt det til køkkenet og selskabslokalerne hørende • Forpagtningsaftale formaskiner en 3-årigogperiode 01.01.2018 inventar og service mv., øvrige driftsmidler, –samt 31.12.2020. kølerum og lagerlokaler •• alt det til køkkenet selskabslokalerne at forpagteren driverog virksomheden for egen hørende regning inventar ogafholder service alle mv.,med maskiner øvrige driftsog risiko og driften og forbundne midler, udgifter,samt kølerum og lagerlokaler Forpagter betaler en årlig leje/forpagtningsafgift •• at forpagteren driver virksomheden for egen til regning Oddrisiko Fellow administration. og ogpalæets afholder alle med driften forbundne udgifter, •Ansøgning Forpagter betaler en årlig leje/forpagtningsafgift til Budgiver kommer med sin egen idé om drift af disse Odd Fellow palæets administration. særlige selskabslokaler, jf. det særlige udbudsmateriale Skriftlig ansøgning sendes til formanden for Odd Fellow Ansøgning palæet senest den 15. august 2017, på nedenstående Budgiver adresse:kommer med sin egen idé om drift af disse særlige selskabslokaler, jf. det særlige udbudsmateriale Odd Fellow palæet Palæadministrationen Skriftlig ansøgning sendes til formanden for Odd Fellow Skolegade palæet senest den 15. august132017, på nedenstående 4000 Roskilde adresse: eller på mail formanden for palæadministrationen OddtilFellow palæet Peter Sylvest ps@snoldelev.dk Palæadministrationen Skolegade 13 Mærket: 4000 Roskilde Forpagtning af Odd Fellow palæets selskabslokaler

eller på mail til formanden for palæadministrationen Yderligere oplysninger samt hele udbudsmaterialet kan Peter Sylvest ps@snoldelev.dk fås ved henvendelse til Palæets formand Peter Sylvest

telefon 21 66 29 24 eller mail: ps@snoldelev.dk eller ses Mærket: på loge 26 Kong Hroar’s hjemmeside www.konghroar.dk Forpagtning af Odd Fellow palæets selskabslokaler


bare os…

l 30 l 8. AUGUST 2017

- så samles byen

SALG: Helene Risum bladchef helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119

I gode hænder

Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

Af Tomas Skov

REDAKTION: Tomas Skov redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048 Holger Vincents journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

ADMINISTRATION:

Patrick Holbek udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437 Lone Ovesen bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

Venlig hilsen

Velkommen Velkommen Velkommen indenfor. Velkommen indenfor. indenfor. indenfor.

Apoteker Charlotte Andersen

Venlig hilsen Venlig Venlig hilsenhilsen Venlig hilsen

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sam”Det været men med blæst, kan det få din hud tilhar at udtørre. Derfor er det en godvelse. ide med god De er så hudpleje.

TørTør vinterhud? Tør vinterhud? Tør vinterhud? vinterhud? Rygestop? Rygestop? Rygestop? Rygestop?Smerte Smerte Smert lind Sm l

Zymelin Næsespray mod tilstoppet næse ved forkølelse og bihulebetændelse. Virker ved at mindske hævelsen i næseslimhinden. er en virusinfektion, er en Forkø er virusin en d Forkølelse Forkølelse Forkølelse Otrivin® Menthol næsespray Nicorette® QuickMist mundspray Virkningen indtræder skal skal bekæmpes skal af kroppens bekæmpes skal af kro eg b Mod forkølelse med tilstoppet efter få minutter ogbekæmpes Hurtig lindring af rygetrangen efter 60 immunforsvar, men immunforsvar, du kan men immun gøre du m næse og ved bihulebetændelse. varer op til 10-12 timer. immunforsvar, sekunder. 1 eller 2 pust ved rygetrang. at lindre noget forsymptomerne at for lindre atnoget lindre sym Giver luft i næsen på få minutter Til voksne og noget børn for noget Med frisk smag af mint. 2 stk. og virker i op til 12 timer. 10 ml. over 10 år. 10 ml. ® ® ® ® ® ® ® Otrivin Menthol OtrivinOtrivin næsespray Menthol Menthol Otrivin næse Danatekt Danatekt Danatekt Danatekt NicoretteNicorette QuickMist Nicorette QuickMist mundspray QuickMist Nicorette mundspray mundspray QuickMist mundspray * * * kr.fedtindhold 49,95 kr. 44,95 Pris kr. 249,95 Mod medforkølelse tilstoppet med Modtilm f Creme med Creme 70% Creme med fedtindhold 70% medCreme fedtindhold 70% til tør fedtindhold med ogPris 70% til tør og til tør og Hurtig til tør og lindring Hurtigaf Hurtig lindring rygetrangen lindring af Hurtig rygetrangen af efter rygetrangen lindring 60 efter afPris rygetrangen 60 efter 60 Mod efterforkølelse 60 Mod forkølelse næse og næse ved bihulebetændelse næse og ved ogbihulebe ved næse bih skællende skællende hud.skællende Indeholder hud. Indeholder skællende hud. et aktivt Indeholder ekstrakt et hud. aktivt Indeholder et aktivt ekstrakt ekstrakt etsekunder. aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller sekunder. 2 pust 1 eller ved 1sekunder. 2eller pust rygetrang. 2ved pust 1rygetrang. eller ved 2rygetrang. pust ved rygetrang. i næsen Giver luftpå i næsen luft få minutte i næse Giver på f fra havrekerner. fra havrekerner. fra Dæmper havrekerner. Dæmper fra rødme havrekerner. Dæmper ogrødme kløe rødme og Dæmper og kløe ogog kløe rødme Med og og frisk kløe Med smag ogfrisk Med af mint. smag frisk2smag af Med stk. mint. frisk af 2 mint. stk. smag 2 stk. af mint. 2 stk.Giver luft Giver er 62 nyfødte og virker iog opvirker tilog 12virker itimer. op tili 12 10 op ogtime ml. tilvir1 virker anti-irriterende. virker virker anti-irriterende. anti-irriterende. 250 virker ml. 250 anti-irriterende. ml. 250 ml. 250 ml.

Spar 20% på udvalgte produkter

Forkølet? Forkølet Forkø Fo

Roskilde Svane Apotek

Nu

* * Pris kr. 49,95 Pris kr.Pris kr. 49,95 Pris k 49,95

Spar Spar Spar 20% Spar 20% 20% 20% påpå udvalgte påudvalgte på udvalgte udvalgte Spar produkter produkter produkter produkter

Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

Trekroner

Jyllinge Apotek

Jyllinge Centret 31 4040 Jyllinge Tlf. 46 32 23 00

Decubal Shower og bath

20% RO’s Torv

Apotek Løve fra Apotek Gælder Gælder den Gælder 27. frafebruar den fraGælder 27. den til februar 27. den fra februar 19. den til marts den 27. til19. februar den 2017 marts 19. til marts 2017 den 19. 2017 marts 2017 Trekroner Centervej 59 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

RO’s torv 2010 4000 Roskilde

Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@ its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust ® ® ® til børn under 2®år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes Nicorette (nicotin) Nicorette QuickMist, Nicorette (nicotin) mundhulespray (nicotin) QuickMist, Nicorette QuickMist, mundhulespray (nicotin) 1 mgmundhulespray nikotin/spray QuickMist, 1 mg nikotin/spray tilmundhulespray 1 behandling mg nikotin/spray tilafbehandling tobaksafhængighed 1 mg til nikotin/spray behandling af tobaksafhængighed aftilgennem tobaksafhængighed behandling lindring gennem af tobaksafhængighed af nikotintrang gennem lindring af lindring og nikotintrang abstinenssymptomer. gennem af nikotintrang og lindring abstinenssymptomer. og af nikotintrang abstinenssymptomer. Må ikke bruges ogMå abstinenssymptomer. ved ikkeoverfølsomhed Må bruges ikke ved bruges overfølsom over Må vedikk for ov dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed detsom forventes at 3-8 %kan af tolererer, behandlede, oplever engive eller flere afkan følgende bivirkninger: Almindelige: Svie ibørn. næse og svælg, tørMundhulesprayen ogRam irriteret gelse ved rygeafvænning. gelse ved gelse rygeafvænning. Nikotindoser, ved rygeafvænning. gelse Nikotindoser, som ved enkan rygeafvænning. Nikotindoser, voksen ryger en voksen som tolererer, Nikotindoser, en ryger voksen give som ryger forgiftningssymptomer/være en tolererer, kan voksen givekan ryger forgiftningssymptomer/være tolererer, forgiftningssymptomer/være dødelig give forgiftningssymptomer/være hos små dødelig børn. hos dødelig Ram små ikke hos børn. øjnene, små Ram dødelig når ikke Ram der hos øjnene, sprayes. små ikke børn. når øjnene, der sprayes. nårikke dernæseslimhinde, øjnene, sprayes. Mundhulesprayen indeholder når Mundhulesprayen dernysen, sprayes. små indehold mæn Mu brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet.dog Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig ellerrygning. langvarig anvendelse. Sjælden: ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-uro altid afvejes dogover altiddog for afvejes fortsat altid over afvejes rygning. fordog over fortsat Evt. altid for skal rygning. afvejes fortsat produktet over Evt. skal forbruges fortsat Evt. produktet skal umiddelbart rygning. produktet bruges Evt.efter umiddelbart bruges skalGastrointestinalt amningen. produktet umiddelbart efter Bivirkninger: bruges amningen. efter umiddelbart amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør efter Bivirkninger: amningen. Ved generelt rygeophør Ved Bivirkninger: kan rygeophør abstinenssymptomer generelt generelt Ved kan rygeophør abstinenssymptomer kan abstinenssymptomer som generelt nedtrykthed, kan som abstinenssymptomer nedtrykthed, søvnforstyrrelser, som nedtrykthed, søvnforstyrre som søvn ogneir løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofmundhule/hals, mundhule/hals, mundsår, mundhule/hals, tandkødsblødning mundsår, mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt tandkødsblødning hoste mundsår, og samt hikke tandkødsblødning hoste isamt denogtidlige hoste hikkeog fase i den hikke samt aftidlige behandlingen. ihoste denfase tidlige og af hikke behandlingen. fase Hikke, i den af behandlingen. hovedpine, tidligeHikke, fase kvalme, afhovedpine, Hikke, behandlingen. irritation hovedpine, kvalme, i Hikke, halsen, kvalme, irritation hovedpine, lokale irritation i halsen, virkninger kvalme, i lokale halsen, såirritation virkninger som lokale en ivirkninger brændende halsen, så somlokale en så følelse, som brændende virkninger enbetændelse brændend så følelse som ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun smerter eller ubehag smerter ismerter eller maven, ubehag eller opkastning, ubehag i maven, smerter luftafgang i opkastning, maven, eller ubehag opkastning, fraluftafgang tarmen i maven, luftafgang eller fra opkastning, diarré, tarmen fra træthedsfølelse, eller tarmen luftafgang diarré, ellertræthedsfølelse, diarré, fraoverfølsomhed tarmen træthedsfølelse, eller overfølsomhed diarré, (allergi), træthedsfølelse, overfølsomhed snurrende, (allergi),prikkende overfølsomhed snurrende, (allergi), snurrende, fornemmelse. prikkende (allergi), prikkende fornemmelse. Dosering: snurrende, fornemmelse. Spis prikkende Dosering: og drik Dosering: fornemmelse. ikke, Spismens og drik Spis mundhulesprayen Dosering: ikke, og drik mens ikke, Spis mund men oa efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin pust/t, men max. pust/t, 2 pust men pust/t, pr. max. dosering men 2 pust max. pust/t, og pr. 2max. dosering pust men 64 pr. pust/døgn. dosering max. og max. 2 pust og 64Uge pr. max. pust/døgn. dosering 7-12: 64 pust/døgn. Nedsæt Uge og max. 7-12: antal Uge 64 Nedsæt pust pust/døgn. 7-12: pr.Nedsæt antal dag, Uge pust så antal der 7-12: pr.i uge dag, pust Nedsæt 12 pr. såikke der dag, antal bruges i uge såpust der 12mere iikke pr. ugedag, bruges end 12 ikke så 4 pust/dag. der mere bruges i uge end mere 12 Anv. 4 ikke pust/dag. end af bruges mundhulespray 4 pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray Anv. bør 4 af pust/dag. ophøre, mundhulespray når bør Anv. forbruget ophøre, af mundhulespray bør ophøre, når er nedsat forbrug nå Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé (150 pust) og (150 2 dispensere pust) (150 ogpust) 2a dispensere 13,2 ogml2 (2 dispensere (150 x a150 13,2 pust) pust). ml og a (2 13,2 2Ikke xdispensere 150 ml apoteksforbeholdt. (2 pust). x 150 a Ikke 13,2 pust). apoteksforbeholdt. mlIkke (2Dispenseren xapoteksforbeholdt. 150 pust). Ikke Dispenseren er børnesikret. apoteksforbeholdt. Dispenseren erLæs børnesikret. indlægssedlen er Dispenseren børnesikret. Læs indlægssedlen Læs er for børnesikret. yderligere indlægssedlen for Læs oplysninger. yderligere indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeiloplysninger. for Denmark yderligere McNeil ApS, Denmark McNeil oplysninger. tlf. 70 20 Denmark ApS, 52 12, tlf. McNeil www.nicorett ApS, 70 20tlf. Denma 5270 12,20w 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug its.jnj.com. April its.jnj.com. 2016. its.jnj.com. Otrivin April 2016. Menthol AprilOtrivin its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Menthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Menthol Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Ukonserveret, Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Otrivin Ukonserveret, Ukonserveret og Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol ogblæredannelse Junior Otrivin Ukonserveret ogUkonserveret Menthol Otrivin Ukonserveret indeholder og Meget Otrivin Ukonserveret xylometazolin. indeholder Mentholindeholder Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. indeholder Anvendes Virkning: Virkning: ved xylometazolin. Anvendes forkølelse Anvend ved med Vir f ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op tilApril 10 %Menthol kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit ogJunior pruritus. Sjældent ses påMenthol huden. sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning år:Bør Otrivin år: Otrivin Ukonserveret: år:personer, Junior OtrivinUkonserveret: Junior Under Ukonserveret: opsyn Otrivin Under af Junior en voksen. opsyn Under Ukonserveret: af 1opsyn en pust voksen. i af hvert Under en voksen. 1næsebor pust opsyn i hvert 11 pust aftilen næsebor 2ivoksen. gange hvert næsebor dagligt 1nældefeber 1tilpust 2 gange (hver i 1hvert til 2 8-10 dagligt gange næsebor time) (hver dagligt er1normalt 8-10 tilkun 2(hver gange time) tilstrækkeligt. 8-10 er dagligt normalt time) (hver er normalt tilstrækkeligt. Må 8-10 højst time) tilstrækkeligt. bruges erMå normalt ihøjst 10 Må bruges tilstrækkeligt. højst Overskrid ieller bruges 10 dage. Må ikke i svær 10 Overskrid højst et dage. maksimum bruges Overskrid ikkeiikke 10 etpåmaksim dage. ikke 3 pust etO af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikkeJunior anvendes af hvorår: acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller snue. Bør anvendes på intakt rask hud og ikke pådage. åbne sår ved akne. Bør i hvert næsebor i hvert 2 tilnæsebor 3i gange hvertEr næsebor dagligt 2ikke til 3beregnet gange ii højst 2hvert til 3dagligt 10 næsebor gange dage. i dagligt højst Overskrid 2 til10 3i højst gange dage. ikke 10 Overskrid dagligt et dage. maksimum iOverskrid højst ikke10 etpådage. maksimum ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor pust på et i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor i udvises hvert Bør på næsebor ikke dagligt. 3hos pust anvendes i Bør dagligt. hvert ikke næsebor til Bør børn anvendes ikke under dagligt. anvendes til2anvendelse børn årBør pga. under tilikke børn risiko anvendes 2 under år forpga. overdosering 2 risiko til årbørn pga. forunder risiko overdosering medforekomsten for 2centralnervesystems åroverdosering pga.med risiko for med ov komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed afikke NSAIDer bør ældre patienter. Samtidig af oral NSAIDer kan øge af central dagligt efter behov, dagligt i efter højst dagligt behov, 10 efter dage. i behov, højst Overskrid dagligt 10 i højst dage. efter ikke 10 Overskrid behov, et dage. maksimum i Overskrid højst ikke 10 et på maksimum dage. ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3 næsebor ikke pust på et i hvert 3 maksimum pust dagligt. næsebor i hvert Bivirkninger: på næsebor dagligt. 3 pust i Bivirkninger: dagligt. hvert Afhængigt næsebor Bivirkninger: af Afhængigt behandlingsvarighed dagligt. Afhængigt Bivirkninger: af behandlingsvarighed af behandlingsvarighed kan Afhængigt det forventes af kan behandlingsvarighed det at 3-8 forventes kan % det af forventes behandlede, at 3-8 kan % at af det 3-8 behandlede, oplever forventes % af en behand eller at op 3 bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00. Dato for produktresumé: ®Tilstoppet brænden, nasal-sekretion, brænden, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme hovedpine, samt nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende kvalme hovedpine, fornemmelse brændende samt brændende kvalme fornemmelse på applikationsstedet. samt fornemmelse brændende på applikationsstedet. påIkke-almindeligt: fornemmelse applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. næse Tilstoppet især Ikke-almindeligt: Tilstoppet efter næse hyppig især næse eller efter især langvarig hyppig efternæse eller hyppig anvendelse. langvarig især ellerefter langvarig Sjælden: anvendelse. Gastrointestinalt ellerSjælden: langvarig Gas anu Anvendelse: Forkølelse medbrænden, tilstoppet næse eller vedsamt bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden ogTilstoppet giverIkke-almindeligt: luft i næsen. Dosering: Zymelin ukonserveret næsespray 1 hyppig mg/ml:anvendelse. Voksne og Sjæld 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). ® løshed, synsforstyrrelser, træthed, løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi løshed, synsforstyrrelser, eller træthed, takykardi uregelmæssig synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. ellerForsigtighedsregler: uregelmæssig takykardi puls.Børn eller Forsigtighedsregler: puls. uregelmæssig afForsigtighedsregler: Behandling længere Behandling varighed af længere mere af længere varighed Behandling end 10 varighed mere dage af end kan mere medføre 10Bør dage end varighed 10 kan hævelse dage medføre mere kan afend næseslimhinden hævelse 10 dage hævelse afkan næseslimhinden og afhypersekretion næseslimhinden hævelse og hyp afp ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 2-10 Forsigtighedsregler: år:Behandling 1 pust ipuls. hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10længere dage. ikke anvendes tilmedføre børn under 2 årmedføre uden lægens børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn undertræthed, 10 årløshed, uden lægens anvisning. Zymelin ferne, efterved operationer ferne, efter ferne, igennem operationer efter operationer næsen igennem ferne, eller efter igennem munden, næsen operationer eller næsen ved munden, glaukom igennem ellerhar munden, ved med næsen glaukom snæver ved eller glaukom med kammervinkel munden, snæver med vedkammervinkel snæver eller ved kammervinkel kronisk medeller snæver ved ammation eller kronisk kammervinkel ved infl kronisk i næsen ammation eller infl med ammation ved i meget næsen kronisk tør imed næsen infl næseslimhinde ammation meget medtør meget inæseslimhinde næsen (rhinitis næseslimhinde med sicca meget (rhinitis ellertør atrofi sicca næseslimhinde (rhinitis sk Må rhinitis). eller sicca atrofi Bør eller sk (rhin ku rh a anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man fået fjernet hypofysen eller erglaukom blevet opereret i infl hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler ogtørforsigtighedsregler: ikke efter lægens efter anvisning lægens efter vedanvisning lægens hyperthyreoidisme, anvisning ved efterhyperthyreoidisme, lægens ved diabetes hyperthyreoidisme, anvisning mellitus, ved diabetes hyperthyreoidisme, forhøjet mellitus, blodtryk, mellitus, forhøjet hjerte-karsygdomme, diabetes blodtryk, mellitus, blodtryk, hjerte-karsygdomme, forhøjet hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer påforsigtighed grund af forstørret vandladningsproblemer på grundpå prostata, afgrund forstørret afdepression forstørret prostata, på grund prostata, samt depression af forstørret til patienter, depression samt prostata, der til patienter, samt er i depress behand til pati de anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af diabetes næseslimhinden ogforhøjet øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun Ukonserveret efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af iforstørret blærehalskirtel Ukonserveret 1 mg/ml, Ukonserveret Otrivin 1 mg/ml, Menthol 1 Ukonserveret Otrivin mg/ml, Ukonserveret Menthol Otrivin 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Ukonserveret 10 ml; 1Menthol mg/ml, Otrivin 1 Ukonserveret 10 mg/ml, Junior ml; Otrivin Ukonserveret 10forhøjet ml;1 Junior Otrivin mg/ml, Ukonserveret 0,5 Junior 10mg/ml, ml; Ukonserveret Otrivin 100,5 ml. Junior mg/ml, Inden 0,5 Ukonserveret 10 mg/ml, brug ml. af Inden 10produktet, ml. 0,5 brug Inden mg/ml, afbrug bør produktet, 10 vejledningen ml. af Inden produktet, bør brug vejledningen og bør af produktet, på vejledningen pakningen i ogbør på læses ipakningen vejledningen og(prostata), pågrundigt. pakningen læses i og G ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med modEr depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke ved brug af smert 08/2016. Voltaren 08/2016. gel 08/2016. Voltaren VoltarenVoltaren gel gelindeholder 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel Voltaren diclofenac. indeholder gelmedicin gel indeholder Virkning: Voltaren diclofenac. diclofenac. gel betændelsesnedsættende Virkning: indeholder Virkning: Er betændelsesnedsættende diclofenac. Er betændelsesnedsættende Virkning: (anti-infl Er ammatorisk) betændelsesnedsættende (anti-inflog ammatorisk) (anti-infl smertestillende ammatorisk) og (anti-infl smertestillende ogog anvendes ammatorisk) smertestillende og imod anvendes oglokale smertestillende og anvendes smerter imod lokale i imod muskler, ogbivirkninger smerter anvendes lokale sener smerter i muskler, og imod led. i lokale muskler, sener Dosering ogsele uregelmæssig puls, blodtryk ogefter evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opståog ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at Op indtage dråberne Graviditet: Bør ikke Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, ud hurtig over 7og dage udbør overkun 7 uddage ske over efter bør 7 forhøjet dage kun aftale ud bør ske med over kun efter lægen. 7ske aftale dage Bivirkninger: med bør aftale kun lægen. med ske efter Bivirkninger: lægen. Omfatter aftale Bivirkninger: med milde Omfatter lægen. og forbigående Omfatter Bivirkninger: milde ogmilde hudreaktioner forbigående Omfatter forbigående hudreaktioner på milde detog hudreaktioner behandlede forbigående på dethudområde. behandlede på hudreaktioner det behandlede hudområde. tilpå10det hudområde. % behandlede kan Opopleve tilgennem 10Op %udslæt, hudområde. kan tilmunden. 10opleve %eksem, kan udslæt, Op opleve erytmen, til 10udslæt, eksem, % kan dermatit erytmen, eksem, opleve ogud ep anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fraForsigtighedsregler: næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvoraf bronkierne, afastma, bronkierne, af tørhed, bronkierne, astma, pustuløst tørhed, astma, af bronkierne, udslæt, pustuløst tørhed, nældefeber pustuløst astma, udslæt, tørhed, eller udslæt, nældefeber lyssensibilitet. pustuløst nældefeber eller udslæt, lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller nældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller lyssensibilitet. Bør ikke anvendes Bør Forsigtighedsregler: ikke af Bør personer, anvendes ikke anvendes hvor af personer, acetylsalicylsyre Bør af ikke personer, hvor anvendes acetylsalicylsyre hvor eller af acetylsalicylsyre andre personer, NSAIDer eller hvor andre acetylsalicylsyre fremprovokerer eller NSAIDer andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller andre fremprov nældef NS a lige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt ogi kontakt hals.komme Pakninger: 1med mg/ml 10eller ml og 2Undgå x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Pharma A/S, Alletætsluttende 10, 2630 Taastrup. komme medikomme kontakt øjneNæsespray eller i kontakt med slimhinder. øjne komme eller Undgå øjne islimhinder. kontakt overdreven slimhinder. med øjne udsættelse overdreven eller Undgå slimhinder. overdreven for udsættelse sollys Undgå for udsættelse at for overdreven forhindre sollys for forsollys lysoverfølsomhedsreaktioner. udsættelse at forhindre for at forhindre for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. for at forhindre Er ikke lysoverfølsomhedsreaktioner. beregnet Er ikke til Takeda brug beregnet Er ikke under beregnet tiltætsluttende brug Er under tilDybendal ikke brugtætsluttende forbinding. beregnet under til Særlig brug forbinding. under forsigtighed forbinding. tætslutten Særligaffor SN Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016 bivirkninger. Bør bivirkninger. ikke bivirkninger. bruges Børafikke gravide Bør bruges bivirkninger. ikke og af bruges ammende. gravide Bør af og gravide ikke Kan ammende. bruges påvirke og ammende. af chancen Kan gravide påvirke Kan for og at ammende. chancen påvirke blive gravid. chancen forKan atPakninger: blive påvirke for gravid. at blive chancen Voltaren Pakninger: gravid. forPakninger: gel at blive 11,6 Voltaren gravid. mg/g, Voltaren gel 50 Pakninger: 11,6 g, 100 gel mg/g, 11,6 g og 50 Voltaren mg/g, 150 g, 100 g.50 gel Inden gg, og 11,6 100 150 brug mg/g, gg. ogaf Inden 150 50 produktet, g,g.brug 100 Inden gaf og bør brug produktet, 150 vejledningen af g. Inden produktet, bør brug vejledn i og bør af p ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). (xylometazolinhydrochlorid). næsespray Anvendelse: (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med Forkølelse tilstoppet Forkølelse Anvendelse: med næse tilstoppet eller medved Forkølelse tilstoppet næse bihulebetændelse. eller næse med vedtilstoppet eller bihulebetændelse. Mindsker bihulebetændelse. næse eller hævelse Mindsker ved bihule af næ M 03/2014. Læs03/2014. mere på 03/2014. Læs www.voltaren.dk. mere Læs påmere www.voltaren.dk. 03/2014. på Læs mere Zymelin Zymelin Zymelin *Priserne gælder fraZymelin 27.www.voltaren.dk. februar –på 19.www.voltaren.dk. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for ved prisændringer. ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 næsespray mg/ml: næsespray ukonserveret Børn 0,5 2-10 mg/ml: 0,5 år: Børn 1 mg/ml: næsesp pust 2-1 i børn over 10 børn år: 1 pust over børn i10 hvert år: over 1næsebor pust 10 år:ibørn hvert 1 pust højst over næsebor i3hvert gange 10 år: næsebor højst 1daglig pust 3 gange iihøjst hvert højst3næsebor 10 daglig gange dage. i højst daglig Bør højst 10 ikke i3højst dage. gange anvendes 10 Bør daglig dage. ikke til ibørn Bør anvendes højst ikke under 10 anvendes dage. til10børn årBør uden under tilikke børn lægens anvendes 10under år uden anvisning. 10tilår lægens børn uden Zymelin under anvisning. lægens 10 år anvisning. uden Zymelin lægens Zymelin anvisning. Zymelin anvisning. Måanvisning. ikke anvendes: anvisning. Må ikkeMå Ved anvendes: ikke anvisning. overfølsomhed anvendes: Ved Måoverfølsomhed ikke overfor Vedanvendes: overfølsomhed xylometazolin overfor Ved xylometazolin overfølsomhed overfor eller et xylometazolin af de øvrige eller overfor etindholdsstoffer, afeller xylometazolin de et øvrige af deindholdsstoffer, øvrige ved ellergrøn indholdsstoffer, et afstær deved øvrige med grøn snæver indholdsstoffer, ved stær grøn med kammervinkel, stær snæver med ved grøn kammervinkel, snæver ellerstær hvis kammervinkel, med maneller snæver har hvis fåeteller kammervinkel, man fjernet hvis har hypofysen man fået har fjernet eller fået eller hvis hypofysen fjernet er man bleve hy h anvendes til børn anvendes under anvendes til2 børn år, daunder til debørn kan anvendes 2 under år, få alvorlige da de 2 år, tilkan børn da bivirkninger fåde under alvorlige kan få 2 -år, alvorlige bivirkninger selv daved de bivirkninger kan lave-fådoser. selv alvorlige ved Bør - selv lave bivirkninger ikke ved doser. anvendes laveBør doser. - selv ikke i mere Bør ved anvendes ikke end lave 10 anvendes doser. i dage. mere Bør end Hyppig i ikke mere 10anvendes dage. og endlangvarig 10 Hyppig dage. i mere brug og Hyppig end langvarig kan 10og medføre dage. langvarig brug Hyppig hævelse kanbrug medføre ogkan af langvarig næseslimhinden medføre hævelse brug hævelse afkan næseslimhinden medføre ogaføget næseslimhind sekretion hævelse og ø rysten, forstyrrelse rysten,i hjerterytmen forstyrrelse rysten, forstyrrelse i hjerterytmen ellerrysten, forhøjet i hjerterytmen forstyrrelse blodtryk eller forhøjet eller ved i hjerterytmen forhøjet andre blodtryk lægemidler. blodtryk ved eller andre forhøjet ved Anvendes lægemidler. andre blodtryk lægemidler. med Anvendes ved forsigtighed andre Anvendes med lægemidler. og forsigtighed kun medefter Anvendes forsigtighed lægens og kunmed anvisning efter og forsigtighed kun lægens efter vedanvisning lægens forhøjet og kun anvisning stofskifte ved efterforhøjet lægens ved (hyperthyroidisme), forhøjet stofskifte anvisning stofskifte (hyperthyroidisme), ved forhøjet sukkersyge, (hyperthyroidisme), stofskifte forhøjet sukkersyge, (hyperthyro blodtry sukker fo ved behandling vedmed behandling MAO-hæmmere ved behandling med MAO-hæmmere ved med og behandling andre MAO-hæmmere lægemidler, ogmed andre MAO-hæmmere og der lægemidler, andre kan forhøje lægemidler, der og blodtrykket kan andre forhøje derlægemidler, kan samt blodtrykket forhøje ved der blodtrykket svulst samt kani binyrerne forhøje vedsamt svulst blodtrykket ved (fæokromocytom). i binyrerne svulstsamt i binyrerne (fæokromocytom). vedSamtidig svulst (fæokromocytom). i binyrerne behandling Samtidig (fæokromocytom). med Samtidig behandling medicin behandling med mod Samtidig medicin depression medbehandling medicin modeller depression mod Parkinsons med depression medicin ellersygdo Park me ® ® på overdosering: . Tegn ®på . Tegn overdosering: Markant på overdosering: fald . Tegn iMarkant kropstemperatur, på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, fald svedudbrud, i kropstemperatur, Markantsvedudbrud, døsighed, fald i kropstemperatur, svedudbrud, hovedpine, døsighed, døsighed, hurtig svedudbrud, hovedpine, og uregelmæssig hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig puls, hovedpine, ogforhøjet uregelmæssig hurtig puls, blodtryk forhøjet ogpuls, uregelmæssig og evt. forhøjet blodtryk koma,blodtryk og især puls, evt.hos forhøjet koma, ogbørn. evt.især blodtryk koma, Disse hostilstande især børn. og evt. hos Disse koma, kan børn. tilstande også Disse især ops ht Zymelin®. Tegn Zymelin Zymelin Zymelin anvendes. Amning: anvendes. Bør anvendes. Amning: kun anvendes Amning: Børanvendes. kun efter Bør anvendes lægens kun Amning: anvendes anvisning. efter Bør lægens efter kun Bivirkninger: anvisning. lægens anvendes anvisning. Bivirkninger: efter Almindelige: lægens Bivirkninger: anvisning. Svie Almindelige: i næse Almindelige: Bivirkninger: og Svie svælg, i næse Svie tørAlmindelige: og og i næse svælg, irriteret ogtør næseslimhinde, svælg, Svie og iirriteret næse tør ogog næseslimhinde, irriteret svælg, nysen, næseslimhinde, tør brændende og irriteret nysen,fornemmelse brændende næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen nysen, fornemmelse samt brændende i øget næsen sekret isamt næsen fornem fra øgn lige allergiskelige reaktioner: allergiske lige allergiske Hududslæt, reaktioner: reaktioner: lige åndedrætsbesvær, Hududslæt, allergiske Hududslæt, reaktioner: åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse puls hurtig/uregelmæssig eller af ansigt puls hævelse eller og hævelse hals. af ansigt Pakninger: puls afog eller ansigt hals. hævelse og Næsespray Pakninger: hals. af Pakninger: ansigt 1Næsespray mg/ml og hals. 10 Næsespray Pakninger: ml 1 og mg/ml 2 x 110 10 mg/ml Næsespray ml. ml og Næsespray 10 2 xml10og 1ml. mg/ml 20,5 xNæsespray 10mg/ml 10 ml.ml Næsespray 10 og0,5 ml. 2 xmg/ml Læs 10 ml. 0,5 ind 10 N m Tlf.: 46 77 11 Tlf.: 11, 46 www.takeda.dk, 77 Tlf.: 1146 11,77www.takeda.dk, 11 email: 11,Tlf.: www.takeda.dk, info@takeda.dk. 46 77 11 email: 11, info@takeda.dk. www.takeda.dk, email: Oktober info@takeda.dk. 2016Oktober email: info@takeda.dk. Oktober 2016 2016 Oktober 2016

200 ml. Normalpris 99,95

79,96

200 ml. Før 67,95

Nu

54,36

Trekroner Trekroner Trekroner Trekroner RO’s Torv RO’s RO’s Torv Tor RO Jyllinge Jyllinge Jyllinge Jyllinge Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde SvaneSvane Apotek Svane Apotek Apotek Svane Apotek Apotek Apotek ApotekAp Apotek Apotek ApotekApotek Løve Apotek Løve Løve Apotek Apotek Løve Apotek

Skomagergade Skomagergade Skomagergade 12 Skomagergade 12 12 Jyllinge 12 Jyllinge Trekroner Centervej Trekroner Centervej 59Trekroner Centervej 59 Centervej 59 592010 Centret Jyllinge Centret 31 Centret Jyllinge 31 Trekroner 31Centret 31 RO’s torv RO’s RO’s torv 2010 torv RO 20 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4040 Jyllinge 40404040 Jyllinge Jyllinge 40404000 Jyllinge 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskild 40 11-16 Tlf.32 4623 32 Tlf. 2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23Søndag 00 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 Tlf.00 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 00

Evan Møller

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

Bredgade 1 · Roskilde

Døgnservice: 46 30 30 42 - DanskeBegravelser.dk/Evan

Åbent: mandag-fredag 9-16

®

Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, men du kan gøre noget for at lindre symptomerne.

Creme med 70% fedtindhold til tør og

Decubal Junior Cream

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde

* 149,95 149,9 Pris kr. 149,95 Pris kr.Pris kr. Pris *kr

Forkølet?

Celina, der så dagens efter et aktivt ekstrakt skællende lys hud. Indeholder havrekerner. tager Dæmper rødme og kløe og otte dages ekstrafrahævetid, virker anti-irriterende. 250 ml. indtil videre 3450 gram og 49 * Fakta Pris kr. 100,(før 125,-) centimeter af pladsen i verden. Den lille kan nu se frem til 14 Indtil videre måneders barsel i tæt kontakt døbt Celina i 2017. I alt er * * * * * * med sin mor, og de kan sammen Pris kr.Pris kr. Pris *kr. 249,95 249,95 249,95 100,(før 125,-) (førkr.125,-) 100,(før 125,-)* (før 125,-) Pris kr. 249,95 Pris kr. 100,Pris kr.Pris kr. 100,Pris der nu 2.286 i Danmark, med faren i familien se tilbage der lyder navnet Celina. på en helt igennem behagelig oplevelse på føde- og barselsgangen. Den stolte far, Christian Bavnild, med parrets førstefødte datter, Celina.

Skomagergade 12 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Smertelindring?

Motivation er afgørende for at lykkes med et På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel, så god- ofte en i oplerygestop kombination med en form som passer bedst til dig og din smerte. for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi søde og hjælpdig i gang med et effektivt rygestop. somme, og vores jordemoder I frostvejrIbliver frostvejr I luften frostvejr bliver ekstra bliver luften I frostvejr tørluften ekstra og sambliver ekstra tør og luften tør samog ekstra sam-tør Motivation og samMotivation er afgørende Motivation er afgørende for Motivation eratafgørende lykkes for er at med for afgørende lykkes et at lykkes medfor et med atPålykkes et apoteket med På apoteket kan etPåviapoteket hjælpe kan På vi dig kan hjæ ap m Voltaren® Gel men os medmen blæst, med men kan blæst, med det blæst, få men kan dindet med hud kan fåtil blæst, det din at få hud din kan tilhud det at til fåat din rygestop hud til rygestop at - ofterygestop i kombination - ofte -i kombination rygestop oftemed i kombination en - ofte form med i kombination en med form en form som medpasser en som form bedst passer somtilpasser dig bedst og som beds din til dp var helt fantastisk. Hun fulgte Effektiv lokalbehandling mod for nikotinerstatning. for nikotinerstatning. for På apoteket for nikotinerstatning. På apoteket hjælper På apoteket vihjælper Påhjælper apoteket vi vi hjælper vi udtørre. Derfor udtørre. udtørre. er Derfor det enDerfor er god udtørre. detide er endet med god Derfor engod ide god ermed det ide god en med god god ide med god smerter i muskler og led. Voltaren gel nikotinerstatning. fra start til slut og kom ind hudpleje. for at hudpleje. dig i gang dig med i gang dig et i gang med et med dig rygestop. effektivt i gang et effektivt rygestop. med et rygestop. effektivt rygestop. hudpleje. hudpleje. behandler inflammationen, der ofte ereffektivt ® sige farvel, da hun gik”, fortælårsagen til smerte. 150 g. Voltaren®Voltaren Gel Voltaren Gel ® Gel Voltar Effektiv lokalbehandling Effektiv Effektiv lokalbehandlin lokalbeha mod Effekt ler moren, som nu er klar til at * Pris kr. 149,95 smerter i smerter muskler smerter iog muskler led. i muskle Voltare smert og le tage med sin lille familie hjem behandlerbehandler inflammationen, behandler inflammation infl behan der amo årsagen tilårsagen smerte. årsagen til150 smerte. g. til smerte årsage 150 til Dommervænget i Roskilde.

Ekstra hævetidDanatekt

Trine Frimand grafiker trine@paperboy.gratis

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS

Apoteker Apoteker ApotekerApoteker Charlotte Charlotte Andersen Charlotte Andersen Charlotte Andersen Andersen

Tør vinterhud? Rygestop? Søde og hjælpsomme

Førstefødte Celina kom til verden på barselsgangen onsdag den 2. august kl. 15:35, efter hvad moren beskriver som en forholdsvis overkommelig fødsel. ”Det gik meget stærkt - men der var ingen komplikationer, så det var helt ok og rimelig smertefrit”, fortæller Mia Frølich Lynggaard, der havde omkring fire timer i aktiv fødsel.

PRODUKTION:

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune.

bare bare bare bare os… os… os… os…

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan Nårudfordringer duNår besøger Når du besøger duvores Når besøger du apotek, vores besøger vores apotek, gør apotek, vores vi gør vores apotek, gør vi yderste vores vi vores gør yderste for, viyderste vores at for, du yderste at for,du at du for, at du bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange skal få skal en skal god få en få oplevelse. god en skal god oplevelse. få en oplevelse. Vi god giver Vi oplevelse. os giver Vi tid giver os til at tid Vi os rådgive giver til tid at til rådgive os at dig. tid rådgive Du til dig. at kan rådgive dig. Du kan Du dig. kan Du kan for både hud og krop. bl.a. spørge bl.a.bl.a. spørge osspørge tilbl.a. råds os til spørge os om råds tildet råds om os kolde om til detråds det vejrs kolde om kolde mange vejrs detvejrs kolde mange udfordringer mange vejrs udfordringer mange udfordringer udfordringer Velkommen indenfor. for både for hud både for både oghud krop. forhud og både krop. og hud krop.og krop.

*Priserne gælder *Priserne *Priserne fra gælder 27. februar gælder fra *Priserne 27. – 19. fra februar marts 27. gælder februar – 2017, 19.fra marts –tilbudspriser 27. 19.februar 2017, martstilbudspris 2017, – undtage 19. tilbu mar


8. AUGUST 2017 l 31 l

Fra øverste hylde

forlader tĂĽrnet med lejligheder, hoteller, butikker, parker m.m.

Af Børnebibliotekar Sophie Emilie Eslund

I de seneste ür er der udkommet en del gode science fiction bøger for unge, büde af danske og udenlandske forfattere. Science fiction er en bred genre med universer, som er uvirkelige, men relativt realistiske. Miljøet skiller sig ud fra den realistiske skønlitteratur, men ofte er grundhistorierne ikke meget anderledes: De handler om kÌrlighed, krig, mod, venskab m.m. En del science fiction-bøger er virkelig af høj kvalitet, og byder pü fantastiske og anderledes fortÌllinger. Jeg har her udvalgt to nye, gode her. Selvom de er skrevet til unge, kan de selvfølgelig ogsü lÌses af voksne, der leder efter en spÌndende fortÌlling.

stil følger du Avery, Leda, Eris, Rylin og Watt, som hver isÌr kÌmper med forskellige problemer: forbudt kÌrlighed, stoffer, familiedrama og meget mere. Hvis du er vild med TV-serier som Pretty Little Liars, vil du ogsü vÌre vild med bogen, hvor de transporterer sig gennem bygningen via sükaldte svÌvere, kommunikerer med vennerne gennem kontaktlinser og stort set aldrig

Katharine McGee: Tusinde etager Hvis du er ny til science fiction, men müske ikke er klar til alt for mange rumskibe, lasere og intelligente robotter, sü er det her et godt bud. Historien foregür i New York i ür 2118, hvor der er bygget et türn pü tusinde etager. De dyreste lejligheder ligger højest og har de rigeste beboere. I bedste Gossip Girl-

Amie Kaufman og Jay Kristoff : Illuminae Det her er en unik bog, der ikke er skrevet som en normal prosatekst. I stedet er det en samling af chatbeskeder, interviews, diagrammer, rapporter og andre filer. Alligevel har forfatterne formüet at skabe en fantastisk fortÌlling, der gør det svÌrt at lÌgge bogen fra sig. Hovedpersonerne er de to teenagere Kady og Ezra, som er ekskÌrester. Deres planet Kerenza bliver

Roskilde i billeder

Bennies Pletskud

VIND

EN FLASKE RĂ˜DVIN

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud.

FotograďŹ erne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sĂĽ kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sĂĽ send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, sü har du vundet en aske rødvin. Flasken kan afhentes hos Paperboy pü adressen.

Aften over land og by. Foto: Annette Larsen.

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE ALARM & LĂ…SE

PASFOTO

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvügning • Hundevagt • Gitter Lüse • Vagt tilsyn • PorttelefonanlÌg • EDB-sikringswire

BYENS BILLIGSTE

AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR

PASFOTO e...    TIL R GE  LĂ… NY  

E

RDEROBE EFTER MĂ…L KĂ˜KKEN, BAD & GA

De helt rigtig

50,Design selv dine lĂĽger. Priseksempel:

4 STK.

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kr. 10.850,-

Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN DANSK

Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale. Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

KĂ˜KKENRENOVERING

www.alarmeksperten.dk

KĂ˜GEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 Ă…BENT MANDAG OG TORSDAG 13-16 Store Valbyvej 217, StoreKL. Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

EL-INSTALLATĂ˜R

KĂ˜KKEN

AUTORISERET EL-INSTALLATĂ˜R

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ˜GNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

angrebet i ür 2575, og de to unge havner pü hver sit rumskib. Ezra bliver pilot, og Kady bliver sendt pü skolebÌnken, mens hun i al hemmelighed hacker. Hun tror ikke, at skibenes ledelse er Ìrlige om, hvad der foregür ombord. Det er en barsk historie med drama og spÌnding og en kÌrlighedshistorie, selvom kÌrligheden ikke er altoverskyggende. Der er krig, en vanvittig kunstig intelligens og en smitsom, zombielignende sygdom. Illuminae er første del af en trilogi. Hver bog følger forskellige personer i universet.

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

R TIL NYE LĂ…GER OBE GE LĂ… E NY DL& GARDER KĂ˜KKEN, BATI EFTER MĂ…L E OB ER RD GA & KĂ˜KKEN, BAD EFTER MĂ…L Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

REPARATION

Vi reparerer alle mĂŚrker indenfor symaskiner og overlocker, ogsĂĽ for institutioner. Kort reparationstid Mulighed for afhentning Kursus tilbydes

Parkering foran butikken Omrüdets største udvalg i Pfaff, Husqvarna, Viking, Bernina, Singer og Janome.

Mød os pü

Algade 64 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 46 35 12 71 / 20 33 45 49

TANDTEKNIKER SPECIALKLINIK FOR TANDPROTESER Aut. Klinisk Tandtekniker

Marianne Grand Overenskomst med kommunen

46 35 73 73

www.mariannegrand.dk Hersegade 24 ¡ Roskilde ¡ info@mariannegrand.dk ¡ P-plads i gürden


l 32 l 8. AUGUST 2017

AURA Dansk produceret sofasæt. Monteret med lækker oksehud overalt. Mange farver.

AURA 3 Pers. sofa

13.999,-

ulering Indbygget nakkereg

Flere farver

SPAR 7.501,-

Hjørnesofa med kliknakke

9.999,-

AURA 2 Pers. sofa

11.999,-

Mange farver

SPAR 3.000,-

LUGO Dansk produceret hjørneofa i let nordisk design. Mange farver og opstillinger.Vejl.pris som billede ekskl. nk.støtter: 31.499,-

-30% -35%

-60% -25%

-70%

-20%-25%

-50% UDSALG PÅ MÆRKEVARER -20% -30%

-30%

-35%

-40%

-20% -25%

-60%

-70%

-50% -60%

-30%

-70%

-70%

-50%

-20% -25%

SPAR 5.867,-

-50%

-40% -60%

Flere farver

Model CAPRI

Hjørnesofa

21.699,Mange farver

SPAR 9.800,Dansk produceret sofa og stole serie fra Skipper Furniture SPAR 30% på COMO, CENTO og CAPRI modellerne. Kig forbi og se alle muligheder!

30% Flere farver Como - Cento - Capri på ovenævnte modeller

Model CENTO

NORRA 2 192 cm

4.990,Hvidlakeret

SPAR 5.283,-

SPAR

25-52% På NORRA serien

TV-relax TV RELAX 3 Personers sofa med indbygget skamler og justerbar ryg Vejl.pris læder 29.999,Udstillingsmodel nu 19.999,-

Spar op til 52% på køb af NORRA 1 eller NORRA 2 i hvid og hvidolieret eg. Du sparer desuden 25% på det øvrige NORRA sortiment i begrænset kampagneperiode

19.999,Med justerbar ryg

SPAR 10.000,-

ÅBNINGSTIDER

Man-tor.10.00 - 17.30 Fredag..10.00 - 19.00 Lørdag..10.00 - 14.00 Søndag.11.00 - 15.00

KØB OP TIL 75.000 KR UDEN RENTER 12 el 23 MÅNEDER

Betonvej 3 - 4000 Roskilde - 46362600

Ringstedvej 221 - 4600 Køge - 56821801

www.zebramøbler.dk

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 mdr., er den månedlige ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1%, og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. Det samlede beløb du skal betale er 44.759 kr. k

Pbro uge 32 2017  
Pbro uge 32 2017  
Advertisement