Page 1

ROSKILDE 3. årgang Uge 24 • 13. juni 2017

l 13. JUNI 2017 l 15

Nej tak til undersøgelse

Veddelev rustet til kamp ind fra fx sætte et angreb

ville skulle men beviAt en tysk fjende kan virke usandsynligt, i Bognæs eller Gershøj at forhindre det, findes stadig med Side 16 serne for arbejdet

Fjord ælTryg adgang til Roskilde sat i fokus, da samtræningsf

Strandhus indviet

en stort set skyfri over Veddelev fra Solen bagte ned faciliteterne i grundeftermiddag, hvor blev himmel søndag hus ved stranden s ende af det røde Side 18 ejerforeningen

Søndag blev sikkerheden at den gamle surferramKona, markerede, lesskabet Cool og sikker afløser. havde fået en ny Side 18 pe ved Veddelev

Veddelev

Veddelev.

indviet.

Nu med toiletter

Gammelstrand:

Der bliver ingen uvildig undersøgelse af driftsforholdene i ROMU, sådan som Karsten Lorentzen (DF) havde efterspurgt.

af på at træde fornuftigt har nu mulighed for Veddelevs vandhunde med en tur på stranden. naturens vegne i forbindelse Af Holger Vincents

Jansen, formand forening.

VVS Arbejde

sig over de nyistandsatte g, Piet Jansen, glæder Grundejerforenin e til gode. Formand for Veddelev nu kan komme Veddelev-borgern Gammelstrand, som

Fjernvarme kedler kedler kedler

• Gas

BYENS BILLIGSTE

PASFOTO

LT DE HERIGTIGE!

4 STK.

Side 3

for Veddelev Grundejer-

for medlemmer adgang skyldes og den Kun gode sandbund ikke bliver offentlig Gammelstrands trukket At der at Roskilde Kommune har i generationer ifølge formanden, omgivne idyl projektet. og især de lokale har ønsket at støtte kommuRoskildes vandhunde nord for ikke finansieret, og ned til området i ”Vi skal have det i Veddelev-borgere være med. Vi har r har til gengæld ikke ønsket at havnen. Toiletfacilitete været badebro på nen har på badebroen, offentlig adgang der har at de snart 100 år, men det forvejen bruger 75.000 på en mangelvare, foreningen årligt stedet, altid været og om vi så junu lavet som Grundejerforening op og vedligeholde, ad vejen, har Veddelev foreningen sætte til toiletterne hen denne sæson er om sterer adgangen om på. Op til ndet Jansen. Piet vise”, siger med Elleore-Samfu udgøre og i må tiden gået sammen må dog siges at FDF-hytte af Staten, WC-faciliteterne bygat leje den gamle det væld af muligheder, gennemrenoverede mindre brik i for en rummer søndags blev den grundejerlejemål Det betyder, at som det nyistandsatte nings medlemmer. ning så indviet. og andre, der vælVeddelev Grundejerfore til arrangementer foreningens medlemmer sig en såkaldt telefonnøgle,i De kan nu låne lokalerne anskaffe at ger lille hus for at gå på det og aktiviteter. omkring nu har mulighed meget liv nede en strandtur. ”Der altid været forbindelse med og småbedre understøtmen nu kan vi naturlige behov, ”Folk har visse nu gået badebroen, Piet Jansen, formand for Vedog det er indtil siger børn skal skiftes, en væ- te det”, så toiletterne er Grundejerforening. • ud over buskadset, siger Piet delev af forholdene”, sentlig forbedring

50-,

BILLEDBUTIKKEN HANSEN

V/BENNIE 25 15 92 ROSKILDE, TLF. 40 KØGEVEJ 60, 4000 13-16 OG TORSDAG KL. ÅBENT MANDAG

• Olie

jde VVS Arbe Arbejde VVS VVS jde Arbejde VVS Arbe VVS Firmaet • Bio

• Solvarme

• Badeværelser • Fjernvarme til aftalt tid Vi kommer kedler • Gas • Fjernvarme •• Fjernvarme Olie kedler • Gas kedler ••• Fjernvarme Saabykedler kedler Gas Bio Rønnevej 5 · 4060 Kirke kedler • Olie kedler kedler Telefon 70 22 02 01 • Olie •• Gas Solvarme kedler www.jespers.dk www.jespersvvs.dk ••• Bio kedlerser Olie kedler Badeværel • Bio • Solvarme kedler ser tid •• Bio Solvarme •ViBadeværel kommer til aftalt ser •• Solvarme Badeværel ser tid kommer til aftalt •ViBadeværel

til aftalt tid VVS FirmaetKirke Vi kommer Saaby Rønnevej 5 · 4060 Vi kommer til aftalt tid VVS 70 22 02 01 Telefon Firmaet Firmaet VVS 5 · 4060 Kirke Saaby Rønnevej www.jespers.dk www.jespersvvs.dk Saaby · 4060 02 01Kirke Rønnevej 70522 VVS Telefon Firmaet 02 01 Saaby 70522 · 4060 Kirke Telefon Rønnevej www.jespers.dk www.jespersvvs.dk www.jespers.dk 70 22 02 01 www.jespersvvs.dk Telefon www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

lokaler få meter fra

SERVICE

BY NIGHT Mandag til torsdag 24 aftenåbent til kl. priser som om dagen Samme gode service

og lave

biler A/S Arne Stubbe Automo 04 00 stubbe.dk Roskilde · Tlf. 46 33

Veddelevs verden

Kritik af trafikløsning

Side 15-23

Side 26

Nej, der sker ikke så meget i Veddelev. Men det er også meningen. Vi kigger nærmere på det fredfyldte liv i den landlige oase øst for Roskilde.

2 · 4000 ROSKILDE: Betonvej

Lovforslag indgyder nyt håb hos ihærdige ildsjæle:

Efterskole inden for rækkevidde Side 6

POLO

1 STK. 300,2 STK.

500,-

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

Lastbilproblematikken ved Lynhøjskolen adresseres ikke i ny politisk aftale, lyder det fra en Svogerslevborger og byrådskandidat Michael Højbjerg.


l 2 l 13. JUNI 2017

Hvor tit henter I affaldet?

Uddannelsessøgende og nyuddannede – ydelser fra kommunen Som uddannelsessøgende har du som hovedregel ikke ret til forsørgelsesydelser (uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse) fra kommunen. Det gælder også, selvom du ikke kan få SU. Fortsat uddannelse Du har ikke ret til forsørgelsesydelse, hvis du er i uddannelse og fortsætter i uddannelse efter sædvanlig sommerferie. Eksempelvis hvis du afslutter studentereksamen i juni og har søgt om optagelse på universitetet til september. Det samme gælder, hvis du eksempelvis afslutter Handelsskolens grundforløb og søger praktikplads. Kun hvis uddannelse først påbegyndes til oktober eller senere, kan der eventuelt blive tale om udbetaling af forsørgelsesydelse. Afslag på fortsat uddannelse Hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse på en ny uddannelse, kan du være berettiget til forsørgelsesydelse fra det tidspunkt, hvor du får besked om afslag. Får du afslag, skal du hurtigst muligt rette henvendelse Ungeguiden, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde, hvis du er under 30 år, eller i Jobcentret, Rådhusbuen 3, hvis du er fyldt 30 år, da du ikke kan få forsørgelsesydelse med tilbagevirkende kraft. Afsluttet eller afbrudt uddannelse Hvis du afslutter eller afbryder en uddannelse og ikke længere modtager SU, kan du have ret til forsørgelsesydelse. Afbrydelse af uddannelse før tid, kan eventuelt medføre fradrag i forsørgelsesydelsen på grund af sanktion for ophør af uddannelse. Du kan få mere information ved at rette henvendelse til Ungeguiden, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde, hvis du er under 30 år eller i Jobcentret, Rådhusbuen 3, hvis du er fyldt 30 år.

Ansøgning om forsørgelsesydelse. Hvis du skal søge forsørgelsesydelse skal du: 1. Anvende selvbetjeningsløsningen på kommunens hjemmeside roskilde.dk: ”Søg om kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse”.

2. Straks henvende dig i Ungeguiden, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde, hvis du er under 30 år eller i Jobcentret, Rådhusbuen 3, hvis du er fyldt 30 år.

For at kunne få forsørgelsesydelse, skal du desuden følgende: Hvis du er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse • Du skal være registreret som ledig i Jobnet.dk: Du registrerer dig selv, men din registrering skal også godkendes af Ungeguiden for at være gyldig. Du skal derfor møde op i Ungeguiden førstkommende hverdag efter du har registreret dig på Jobnet.dk. • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job • Du skal deltage i aktivering: Du skal arbejde for din forsørgelsesydelse. Du vil derfor umiddelbart efter din henvendelse i Ungeguiden, blive henvist til Roskilde Kommunes nytteindsats. Hvis du er under 30 år og IKKE har en erhvervskompetencegivende uddannelse • Du skal måske være registreret som ledig i Jobnet.dk. Det er Ungeguiden der vurderer om du skal være tilmeldt eller ej. • Du vil blive pålagt at hurtigst muligt søge ind på en uddannelse hvor du kan forsørge dig ved SU eller praktik-/elevløn. • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge jobs indtil du kan starte på uddannelsen. • Du skal deltage i aktivering eller arbejde for din forsørgelsesydelse. Du vil derfor umiddelbart efter din henvendelse i Ungeguiden, blive henvist til et aktiveringstilbud. Hvis du er fyldt 30 år • Du skal være registreret som ledig i Jobnet.dk: Du registrerer dig selv, men din registrering skal også godkendes af Jobcentret for at være gyldig. Du skal derfor møde op i Jobcentret førstkommende hverdag efter du har registreret dig på Jobnet.dk. • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søge job • Du skal deltage i aktivering: Du skal arbejde for din forsørgelsesydelse. Du vil derfor umiddelbart efter din henvendelse i Jobcentret, blive henvist til Roskilde Kommunes nytteindsats. Udbetaling af forsørgelsesydelse Hvis du er berettiget til at modtage forsørgelsesydelse, vil din ydelse blive beregnet fra den dag, hvor din ansøgning med dokumentation er modtaget og du er registreret ledig i Ungeguiden eller Jobcentret. Udbetalingen vil som hovedregel finde sted den sidste hverdag i måneden. Vil du vide mere Du kan få flere oplysninger om uddannelses- og kontanthjælp samt ydelsesniveau på kommunens hjemmeside roskilde.dk eller ved at kontakte Ydelsescentret på telefon 4631 3000.

Hvor ender madaffaldet? Hvordan når vi 50%

Hvordan får jeg plads til sortering i køkkenet?

genanvendelse inden 2022?

HVORDAN GÅR DET? – første måned med den nye affaldsordning Se den nye skraldebil i arbejde.

Vi ved at både borgere, politikere og kommunens Klimaråd er nysgerrige efter at høre, hvordan det går med den nye affaldsordning. Derfor har vi inviteret de borgere, der har testet den nye affaldsordning i 2016 og borgere, der er startet med sortering 1. maj 2017 til at fortælle om deres oplevelser indtil videre. Kom og mød dem og os til en snak om, hvordan det går, få et godt råd og stil en masse spørgsmål.

Se affaldet før det sendes til genanvendelse

Vi glæder os til at se dig. Tid og sted: Mandag den 19. juni 2017, kl. 17-19 hos PHPservice aps på Metalvej 7B i Roskilde

Læs mere om den nye affaldsordning: skidtergodt.dk roskilde.dk/affald

Du kan også finde os på facebook.com/skidtergodt

# Alle Tiders Roskilde Nyt fra Roskilde Bibliotekerne Kinesisk kultur på Roskilde Bibliotek I samarbejde med China Cultural Center in Copenhagen byder Roskilde Bibliotek på autentisk kinesisk kultur i juni.

Danmarks største læsekonkurrence for børn Fredag den 16. juni begynder dette års Sommerbogen, som er en landsdækkende læsekonkurrence for 7-14-årige. Lørdag den 17. juni kl. 13-13.30 kan du på Scenen i Musikken opleve koncert med Shaanxi Folk Music Orchestra, som består af fem talentfulde kvinder, der spiller på hvert deres traditionelle kinesiske instrument: ruan, pipa, guzheng, yangqin og erhu.

I løbet af sommerferien skal børnene læse og anmelde så mange bøger, de kan, indtil konkurrencen slutter lørdag den 26. august.

Mandag den 26. juni kl. 14-17 laver en gruppe kinesiske kunsthåndværkere et værksted i Udsigten, hvor du kan opleve en traditionel te-ceremoni, papirklipning og demonstration af, hvordan kvinder i Tang-dynasiet lægger makeup.

Konkurrencen foregår på biblo.dk, som er bibliotekernes fælles børnesite, og anmeldelserne kan både laves på skrift og video. Når børnene har lavet tre anmeldelser, kan de komme ned på deres lokale bibliotek og vælge en sommerbog. På biblo.dk trækkes der vindere hver dag i hele sommerferien, og hovedpræmierne er lækre iPads.

Begge arrangementer er gratis og uden tilmelding.

Læs alt om Sommerbogen 2017 på biblo.dk.

roskilde.dk

Roskilde Kommune:

4631 3000


13. JUNI 2017 l 3 l

ROMU slipper for undersøgelse

LEDER af redaktør Tomas Skov

Anonymt Efter først at have afvist problemer med arbejdsmiljøet i ROMU, og efterfølgende anerkendt og beklaget dem, nåede bestyrelsesformand Joy Mogensen sammen med sin bestyrelse til sidst frem til en ren frifindelse af sig selv og den daglige ledelse i ROMU, som det fremgik af en pressemeddelelse fra fredag den 2. juni. Begge dele er ret iøjnefaldende, da dokumentationen på papir for det dårlige arbejdsmiljø har været overvældende. Samtidig har det ikke skortet på tidligere og nuværende medarbejdere, der har tilkendegivet deres temmelig enslydende vidnesbyrd om en mildest talt alternativ ledelsesstil i ROMU. De har været udførligt beskrevet her i avisen, så jeg skal ikke udpensle dem yderligere.

ved deres fulde fem vil stå frem ved navn, når man kun alt for godt kender konsekvenserne af at være uenig med ROMU’s ledelse? Det er bekvemt for nogle af kategorisere alle anonyme tilkendegivelser som værdiløse. Ud fra samme logik kunne vi passende afskaffe APV’er. Eller beskyttede vidneudsagn. Eller meningsmålinger. Eller kommunalvalg. Eller folketingsvalg. Perspektivet i den tankegang forekommer ikke synderligt appellerende. Hele vores demokrati fungerer i kraft af anonymitet. Hvorfor er det så foragteligt, at udsatte medarbejdere i ROMU foretrækker det samme?

’Hvorfor står de ikke frem ved navn?’, har nogle argumenteret. Ifølge denne optik kan man ikke tage tilkendegivelser alvorligt med mindre, der er klar afsender på. Men hvem

Der bliver ingen uvildig undersøgelse af driftsforholdene i ROMU, sådan som Karsten Lorentzen (DF) havde efterspurgt. Af Tomas Skov

Både Venstre og Dansk Folkeparti stod bag forslaget om, at Kultur- og Idrætsudvalget skulle anbefale ROMU at få foretaget en undersøgelse af hændelsesforløbet. Imidlertid stemte de øvrige fire medlemmer af udvalget, formand Birgit Pedersen (SF), Tuncay Yilmaz (S), Poul Lindor Nielsen (S) og Daniel Prehn Nielsen (S), alle imod under mødet i udvalget onsdag den 7. juni.

I ROMU’s interesse ”At en bestyrelse frifinder sig selv, det er jo for tyndt. Jeg er nysgerrig efter, hvad bestyrelsen mere konkret har gjort for at rydde dårligdomme af vejen, så en ny

Brystprotese

direktør kan komme godt fra start”, siger Karsten Lorentzen, som samtidig mener, at en undersøgelse ville kunne rette op på tilliden til bestyrelsen samt rette op på Frank Birkebæks eftermæle. ”Som det står nu, vil der altid klæbe en mistro og en skepsis til ROMU. Hvis jeg var direktør, ville jeg da også være interesseret i at få renset mit eftermæle. Så vores forslag er klart i både Frank Birkebæks og besty-

relsens interesse”, vurderer han.

Taget til efterretning Onsdag den 31. maj holdt Kultur- og Idrætsudvalget et møde med bestyrelsesmedlemmerne i ROMU, og udvalget fik her en orientering om forholdene i ROMU og bestyrelsens ageren. ”Vi har fået en redegørelse fra bestyrelsen, og den har vi taget til efterretning”, konkluderer udvalgsformand Birgit Pedersen (SF).

UDSALG

Vidste du, at du selv må vælge, hvor du bestiller din brystprotese, uanset hvad der står i din bevilling. Der er ingen ekstra omkostninger ved at vælge os som leverandør, vi klarer også papirarbejdet for dig. Service og vejledning af specialuddannet personale til valg af protese. Flot udvalg i lingeri og badetøj til brystproteser.

Spar op til -50% på sæsonvarer fra fredag d. 16/6 kl. 10

Se mere på vores hjemmeside www.idlingeri.dk Telefon 46 36 63 01


l 4 l 13. JUNI 2017

DELEBIL – er det noget for dig? To biler står klar på Rådhusbuen 1 – gå ind på delebilen.dk og tilmeld dig! Uden et fast månedligt kontingent er timeprisen ca. 50 kr. og kilometerprisen 1,5 - 2 kr. Det inkluderer brændstof, forsikring, service, vedligehold, vinterdæk, grøn afgift osv. Du kan også vælge at betale enten 300 eller 500 kr. i fast månedligt abonnement. Det gør timeprisen lavere – helt ned til under 25 kr. Læs mere på delebilen.dk.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune Følgende jobs er opslået i kommunen: Administration, specialister og ledelse • Hørekonsulent søges til Specialcenter Roskilde. • IKT-konsulent søges til Specialcenter Roskilde. • Fagkonsulent til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde. • Job- og uddannelseskonsulent søges til barselsvikariat i Pulsen 1:1 • Medarbejder til Vand og Klimateamet – Miljø og Byggesag i Roskilde Kommune • Administrativ medarbejder søges til VIRK Ældre og hjemmepleje • Sygeplejerske til HTSH Teamet i Roskilde Kommune. • Social- og Sundhedsassistent til Kristiansminde Plejecenter. • Rehabiliteringscenter Kastanjehaven i Jyllinge søger SSA’er til aftenvagt. • Social- og Sundhedsassistent søges til aftenvagt i Gadstrup. • Plejecentret Bernadottegården søger en socialog sundhedsassistent. • Hjemmeplejen Aften Nord søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt i Himmelev området. Pædagogik og undervisning • Dansk- og tysklærer søges til Vindinge Skole. • Lærings- og udviklingsleder og Inklusions- og specialklasseleder til Baunehøjskolen. • Tjørnegårdskolen i Roskilde søger afdelingsleder til specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. • Tjørnegårdskolen i Roskilde søger 2 lærere til specialklasserækken. • Ressourcepædagoger til Roskilde kommunes ressourcepædagogkorps. • Børnehaveklasseleder søges til Dåstrup Skole.

• Tre ambitiøse lærere søges til Klostermarksskolen. • Genopslag: Dåstrup Skole søger dygtig og engageret lærer. • Medarbejdere til vikariat og tilkaldevagt i Dagcenter for voksne med varige funktionsnedsættelser. • Børnehaveklasseassistenter til Lynghøjskolen. • Uddannet pædagog/pædagogisk assistent søges til Himmelev SFO • Pædagog søges til Vindinge Skole – SFO og Indskoling. • Pædagog søges til Børnehuset Kongehøjen. • Ambitiøs og fysisk aktiv pædagog søges til klub, inkl. Aftenarbejde i Klub Ung. • Lærer søges til Vindinge skole – dansk, engelsk og musik. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • To pædagogmedhjælpere til Børnehuset Sct. Hansgade • To pædagogmedhjælpere søges til Børnehuset firkløveren. Sundhed og behandling • Ergoterapeut til tværfagligt og rehabiliterende arbejde i Roskilde kommunes HTSH team Faglærte stillinger inden for køkken, service og håndværk • Madservice i Roskilde Kommune søger ernæringsassistent. • Kostfaglig eneansvarlig søges til Børnehuset Smedegade. • Hedegårdenes Skole søger servicemedarbejder.

Bemærk at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job

Få indflydelse i Roskilde Kommune Her kan du se de aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i Roskilde Kommune. Du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser. Høringer Indledende offentlig høring - nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark. 18. juni 2017. Afgørelser Landzonetilladelse til etablering af sø og retablering af dige, Ørsted Bygade 3, 4622 Havdrup. 15. juni 2017. Tillægskendelse til eksisterende tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ifm. råstofgravning i delområde vest (Vor Frue), Roskilde Sten og Grus Aps, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde. 15. juni 2017. Revurdering af miljøgodkendelse til DK Beton, Mørbjergvænget 19, 4000 Roskilde. 22. juni 2017.

Landzonetilladelse til udstykning til Jyllinge Vandværk – Stormarksvej 2, matr.nr. 18a Jyllinge By. 23. juni 2017. Landzonetilladelse til sammenlægning af boliger på Holmevej 100, matr.nr. 52b m.fl. Gundsømagle By. 23. juni 2017. Landzonetilladelse til lille container ved Lynghøjsøerne – Lindenborgvej 45, matr.nr. 12a Svogerslev By. 23. juni 2017. Landzonetilladelse til mulddepot og p-plads i råstofgrav på Ørnemosevej 26, matr.nr. 22a m.fl. Vindinge By, Vindinge. 26. juni 2017. Landzonetilladelse til nyt stuehus på Kamstrupvej 64, 4000 Roskilde, 3d Kamstrup By, Vor Frue. 26. juni 2017. Kystsikring af Roskilde Inderfjord Vest. 7. juli 2017. Ny lokalplan for Roskilde bymidte, facader og skilte. 7. juli 2017. Nyt byområde på Musicon. 7. juli 2017.

Gentagne løsnede hjulbolte i Jyllinge Lørdag morgen anmeldte en 76-årig mand fra Jyllinge, at han søndag havde opdaget, at fem hjulbolte var blevet løsnet på hans personbil. Dette var formentlig sket natten mellem lørdag den 3. juni og søndag den 4. juni, mens bilen holdt parkeret ved Jyllinge Centret, men han opdagede det først i forbindelse med kørsel i bilen. Der skete dog ikke noget med hverken anmelderen eller bilen. Lørdag anmeldte en 64årig mand, også fra Jyllinge, at alle hjulbolte på hans personbil var blevet løsnet i løbet af natten mellem torsdag den 8. juni og fredag den 9. juni, mens bilen holdt parkeret på Karavelvej i Jyllinge. Politiet undersøgte bilen, der havde fået udskiftet en af hjulboltene med en fremmed hjulbolt.

Søndag blev det anmeldt, at der var løsnet to hjulbolte fra en bil, der stod i Jyllingeparken. To hjulbolte var fjernet fra venstre bagdæk.

Løse hjulbolte i Roskilde Også i Roskilde indløb der i weekenden en anmeldelse om en hændelse, der er sket

Stilling Studiejob hos WindSensor Motiveres du af at have styr på dine egne ansvarsområder, og er du pålidelig og struktureret, så har vi muligvis jobbet til dig. WindSensor udvikler og producerer højt specialiserede instrumenter til vindenergi industrien og har behov for en hjælpende hånd. Dine primære arbejdsopgaver bliver pakning, klargøring af komponenter, varemodtagelse, optælling samt lettere rengøring.

i løbet af sidste uge, hvor fire hjulbolte var løsnet fra et forhjul på en personbil, der stod på Motelvej. Den 47-årige kvinde, der ejer bilen, opdagede, at boltene var løsnet, da hun var ude at køre. Der skete heldigvis ingen uheld.

100% ROSKILDE

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde!

Arbejdssted: WindSensor er beliggende på DTU-Risø Campus, Frederiksborgvej 399 i 4000 Roskilde Arbejdstid: Typisk 2-3 hverdage om ugen, efter fælles aftale Tiltrædelse: Hurtigst muligt Lyder det som noget for dig, så ring til Tina på 50 58 07 44 og hør mere om jobbet eller send en mail med CV og ansøgning til windsensor@windsensor.com

-så samles byen!

Vi glæder os meget til at høre fra dig.

T-SHIRTS

10 stk. med ensfarvet logo eller navnetryk

FRIT VALG

599,-

Ekskl. moms

Center for Job- og Sikkerhedssko Ekco.dk · Tlf. 46 75 76 Roskilde 22 roskilde.dk Kommune: Københavnsvej 106 · Roskilde

4631 3000


GRØNAGERS GRAFISK - www.ggp.dk

13. JUNI 2017 l 5 l

ER DU KLAR TIL

SOMMERENS UDSALG

- DET ER VI! BLIV FERIEKLAR OG SPAR MASSER AF PENGE

HUSK

butikkerne i byen er fyldt med fantastiske tilbud fra fredag den 16. juni

- SÅ KOM OG GØR EN GOD HANDEL!

Gå ind på vores hjemmeside roskildehandel.dk eller følg os på facebook/Roskilde Handel - HER BLIVER DU OPDATERET!

P

ALLE TIDERS ROSKILDE

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

DETAIL I ERHVERV I SERVICE


l 6 l 13. JUNI 2017

Janne Hjorth Brask (tv.) og Lotte Nowack, formand og næstformand i Ros Efterskoles bestyrelse, håber på at kunne åbne Roskildes første efterskole på Sct. Hans til næste år.

Roskildes første efterskole kan være på trapperne

Et lovforslag fra undervisningsministeren kan meget vel blive det afgørende skridt på vejen mod åbningen af Ros Efterskole. Bestyrelsen håber på at kunne leje sig ind i bygninger på Sct. Hans til næste år. Af Holger Vincents

Roskilde har et universitet, gymnasier, erhvervsskoler og VUC. Kort sagt, alt hvad et kundskabshungrende hjerte kan begære. Eller i hvert fald næsten, for en efterskole er det aldrig blevet til i domkirkebyen, men det kan meget vel ændre sig i fremtiden, for nu øjner en gruppe lokale initiativtagerne nye muligheder. Ros Efterskole hedder Roskildes første efterskole, der har eksisteret på papiret siden 2011 og derfor allerede er udstyret med en veldefineret friluftsprofil og et klassisk Grundtvig-Koldsk dannelsessigte.

Udspil giver håb De gode intentioner har hidtil ikke har udmøntet sig i ansættelsessamtaler og elevindmeldelser, da det ikke er lykkedes at finde egnede lokaler og få et bæredygtigt økonomisk fundament på plads. Men nu indgyder et nyt udspil fra undervisningsminister Merete Riisager (LA) nyt håb i Ros Efterskoles bestyrelse. I et lovforslag, der efter planen lander i Folketingssalen til efteråret, lægger ministeren nemlig op til at give landets efterskoler markant friere rammer. Ikke mindst i forhold til skolernes økonomi. Ros Efterskoles bestyrelse håber derfor på, at de allerede til næste år kan leje sig ind i Kurhuset på Sct. Hans. ”I dag kan man kun starte en efterskole, hvis man ejer skolens bygninger, men når det nye lovforslag vedtages i Folketinget, bliver det muligt at leje sig ind. I den sammenhæng er en placering på Sct. Hans helt optimal, da du både har skov, strand og byen inden for kort afstand”, fortæller Lotte Nowack, næstformand i Ros Efterskoles bestyrelse, der bor i Roskilde og til daglig arbejder som skoleleder i Køge.

Skole på Sct. Hans Roskilde Kommune har siden januar 2017 lejet Kurhusets vestfløj af Region Hovedstaden for at give 70 flygtninge tag over hovedet. I mellemtiden er tilstrømningen til Danmark faldet drastisk, og lokalerne står nu tomme. Derfor satser folkene bag Ros Efterskole nu på, at de mange kvadratmeter i stedet kan anvendes til udfylde tomrummet i Roskildes ellers så velvoksne uddannelsesprofil. ”En efterskole kan give et ungt menneske det år, som kan betyde alt for hele deres dannelsesgrundlag, hvad kan jeg, og hvordan kan jeg bidrage med mine evner i fællesskabet. Det mangler vi i Roskilde”, forklarer Janne Hjorth Brask, formand for Ros Efterskoles bestyrelse og projektleder i Danske Bank, ligeledes med bopæl i Roskilde.

Frilufts-profil Hun har ligesom Lotte Nowack haft børn på efterskole, og det er blandt andet ud fra de erfaringer, at de to initiativtagere gennem de sidste seks år har arbejdet utrætteligt på at give Roskilde en ny efterskole. En efterskole, hvor fremtidige 9. og 10. klasser kan vælge mellem linjerne H20, Adventure, Outdoor Life og Art Line, der med forskellige indgangsvinkler giver mulighed for at stifte bekendtskab med friluftsliv og bevægelse. ”Vi ønsker at være en skole, der er anvendelsesorienteret, hvilket vil sige, at eleverne får lov til at lære ved at bruge deres hænder. Samtidig passer en outdoor-profil bare godt til Roskilde, hvor vi har vand, strand og skov og by. At vi så også vil tilbyde en Artline (kunstlinje red.), der stikker lidt ud, men det gør den alligevel ikke, for det handler om at tage kunsten med ud i naturen og byrummet”, siger Lotte Nowack, der understreger, at der i den praktiske tilgang også ligger en klar målsætning om at indgå

samarbejdsaftaler med andre skoler og lokale virksomheder, der skal styrke sammenhængskraften mellem Roskildes uddannelses- og erhvervsliv. Hvis Ros Efterskole skal blive til virkelighed, er et lovindgreb fra undervisningsministeren og tomme lokaler på Sct. Hans dog langt fra nok. Roskildes politikere skal også være villige til at reservere et millionbeløb i kommunebudgettet, der skal stilles som driftsgaranti i forbindelse med opstarten. Og selvom det forhold kan stilles op imod, at det nye undervisningstilbud i Roskilde efter traditionen først og fremmest vil komme børn udenfor kommunegrænsen til gode, mener både næstformanden og formanden i Ros Efterskoles bestyrelse, at der også er meget at hente rent lokalt. ”Hvis det lykkedes, skaber vi 25 nye arbejdspladser i kommunen, og derudover kan efterskolen på sigt blive en fødekanal for nye borgere i kommunen, fordi en ny gruppe mennesker vil få øjnene op for, hvor godt der er i Roskilde”, siger Janne Hjorth Brask.

Udspil fra undervisningsministeren Undervisningsminister Merete Riisager (LA) foreslår en frihedspakke til efterskolerne i Danmark. Lovforslaget, der skal behandles i Folketinget til efteråret, vil blandt andet gøre op med reglen om, at efterskoler skal eje skolens bygninger. Nye efterskoler vil dermed kunne starte med at leje sig ind, hvilket vil gøre det betydeligt lettere at få økonomien til at hænge sammen de første år. Kilde: Undervisningsministeriet.


13. JUNI 2017 l 7 l

Særlig indsats mod trick-, lomme- og tasketyveri I ugerne 24 og 25 har Midt- og Vestsjællands Politi en indsats med fokus på trick-, lomme-, og tasketyveri. I den forbindelse opfordrer politiet til at holde særligt øje med mistænkelige personer eller grupper, som ønsker at få vekslet store sedler i forbindelse med køb af mindre varer, som på bykort eller sedler spørger om vej til hospitaler eller lignende, som opfører sig mistænkeligt omkring kasselinjen eller opholder sig længere tid i butikker uden synligt formål. Hvis man observerer mistænkelige personer anmoder politiet om, at man fortsætter observationen og ringer 1-1-4. I tilfælde, hvor man har konstateret tyveri eller lignende, ringes 1-1-2.

Af Holger Vincents

Ønsket fra Ros Efterskoles bestyrelse om at få lov til at leje sig ind i Kurhuset på Sct. Hans, og muligheden for at kommunen kan stille et millionbeløb i driftsgaranti i skolens åbnings-år, får forskellige meldinger fra det politiske spektrum, inden først Økonomiudvalget og sidenhen Byrådet i denne uge skal beslutte, hvad

der skal gøres ved de tomme kvadratmeter, som Roskilde Kommune har lejet af Region Hovedstaden siden starten af 2017. ”Der er mange parametre at tage højde for, hvordan ser lovændringen ud? Hvor stor en bygning er der behov for? Hvor mange penge skal der stilles i driftsgaranti? Og er det en god idé, at skolen lejer gennem kommunen, eller bør bestyrelsen tage direkte kontakt til

Region Hovedstaden? Det skal vi have belyst, og derfor vil vi fra socialdemokratisk side først tage stilling i forbindelse med budgetforhandlingerne efter som-

KÆMPE

OVERTØJSSALG Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag

30% SPAR

på ALT overtøj

merferien”, forklarer borgmester Joy Mogensen. Kommunen har én gang tidligere ydet en driftsgaranti til Ros Efterskole. Dengang blev det besluttet at reservere 15 millioner kroner til projektet, der dog ikke blev til noget. Venstres leder i Roskilde, der samtidig er formand for Økonomiudvalget, siger at han er klar til at stemme for et nyt ”økonomisk skub”. ”Jeg synes, det er et rigtigt spændende projekt med en interessant profil, som helt sikkert vil være en gevinst for Roskilde. Derfor er jeg også parat til at yde en ny garanti”, siger Bent Jørgensen.

KJOLER

Udvalgte modeller

SPAR

25%

MICHA STRIK Udvalgte modeller Før 499,95

NU

I ROSKILDE VED KØB AF 12 FL.  DET ER LIGE TIL DØREN!

Laus Flor de Merlot, Rosado Bodegas Laus S.L.

S: Mange parametre at tage højde for Borgmester Joy Mogensen (S) vil ikke love Ros Efterskole en driftsgaranti. Venstres Bent Jørgensen ser gerne, at kommunen yder økonomisk rygdækning.

GRATIS LEVERING

Vi har købt restpartiet, og derfor kan du nu købe den til vores laveste pris nogensinde. Vinavisen: “Vellavet og lækker rosévin, som man ikke behøver at øve sig på at kunne lide. Liflig duft og en frisk, let cremet smag med noter af røde sommerbær. Lang eftersmag.” Serveres kold 10-12° C. Den kan absolut drikkes alene - oplagt til den danske sommer. Årgang 2015. Alc % 14. 75 cl. Druer: Merlot, Cabernet Sauvingon, Syrah.

59,-

216-,

6 fl. 354,-

Edizione 16 Farnese Vini SRL

ÅRETS BEDSTE RØDVIN

Farnese Cinque Autoctoni Edizione 14 scorer i 2015 - 99 point hos Luca Maroni, som kårer den til årets bedste rødvin ud af mere end 14.000 blindsmagte italienske vine. 91 Point Winespectator. De fleste af druerne til denne “udgave” (Ediztione), kommer fra vinhøsten 2015. Men producenten har med vilje ikke skrevet nogen årgang på, fordi de 5 forskellige druesorter kan komme fra forskellige årgange. Vinen laves også for at bibeholde den enorme arv af oprindelige vinstokke, som findes i Italien. Den har modtaget over tyve internationale anerkendelser og rangerer dermed som en af de ti mest præmierede vine i verden. Er drikkeklar nu og de næste 6 -10 år. Alc % 14, 75 cl. Druer: Montepulciano,Sangiovese, Primitivo,Negroamaro og Malvasia

1 fl. 199,-

v/6 fl.

SPAR

120-,

179,-

350,-

DEN NU ERIGEN! HER

6 fl. 1.074,-

Sangaetano Primitivo di Manduria Cantine Due Palme Dyb og mørk rubinrød farve med intenst lilla skær. Mørk og intens næse med bærnoter af brombær, blomme, krydderi og stor volume. Senere kommer der lette florale noter og trætoner. Smagen er intens og fed med masser af brombær, mørke blommer og svesker i en fed og kraftig smag. Blød og afbalanceret, velstruktureret med en kompleks afslutning. Passer godt sammen med grillet kød og vildt. Servér den ved 16-18 grader. Vinen er lavet på 100% Primitvo di Manduria druer,som høstes og udvælges de første 10 dage af September. Årgang 2015. Alc %14. 75 cl.

30%

Besøg vores

OUTLET på 1. sal

1 fl. 119,-

v/6 fl.

SPAR

300-, Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

v/6 fl.

SPAR

BETTY BARCLAY SPAR

1 fl. 95,-

69,6 fl. 414,-

HOLTE VINLAGER Roskilde Ringstedgade 37 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 33 78 Fax: 46 36 33 79 roskilde@holtevinlager.dk

Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag

10.00-17.30 10.00-18.00 10.00-13.00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Jesper

Rasmus


l 8 l 13. JUNI 2017

Stor tillid til byrødderne Af Tomas Skov

Ifølge en undersøgelse foretaget af Momentum har danskerne større tillid til deres byrødder end til folketingspolitikerne. Det lokale tilhørsforhold og lokalkendskab er blandt de vigtigste årsager til den store tillid. Ifølge undersøgelsen giver danskerne også kommunalpolitikerne en meget bedre bedømmelse end landspolitikerne, når det gælder evnen til at opfange, hvad der rører sig i befolkningen. Her svarer 41 procent, at de er enige eller meget enige i, at kommunalpolitikerne har en god fornemmelse af, hvad der rører sig i befolkningen. Til sammenligning mener kun 12 procent, at folketingspolitikerne har den kvalitet. At dømme efter borgerne omkring Stændertorvet en solbeskinnet torsdag formiddag lader tendensen til at være den samme i Roskilde.

”Jeg har stor tillid til mine byrådspolitikere, og også mere end til folketingspolitikerne – men jeg kan ikke sige dig hvorfor. Jeg tror ikke, det handler om afstanden. Jeg vil nok give byrådspolitikerne et 8-tal på en skala fra 1 til 10, mens folketingspolitikerne må nøjes med et 5-tal”, siger Ingrid Daugaard.

”Jeg har generelt stor tillid til alle. Men man kan jo nemmere se ændringerne på det lokale niveau. Folketingspolitikerne vedtager vejledende love, som ikke mærkes konkret lokalt. Og lokalpolitikerne kan henvise til, at de jo er nødt til at følge gældende love og regler, hvis der er noget, de ikke kan gennemføre”, siger Maiken Wilhelmsen.

”Jeg har stor tillid til mine byrådspolitikere. Nu bor jeg i Lejre Kommune, og jeg vil da give dem 8 på en skala fra 1 til 10. Det er mere troværdigt på det lokale niveau, for det er tættere på. Folketingspolitikerne vil jeg give et 4-tal”, siger Hother Husted.

Pryai foxes nederdel

Libby Blue Dot Fra str. 36 - 54

545.-

Fra str. 36 - 54

275.-

Vindinge Skole får 8. og 9. klasse Skole- og Børneudvalget har besluttet, at Vindinge Skole får overbygning fra næste skoleår, efter en høring hvor alle er positive over for udvidelsen. I år er der undtagelsesvist oprettet hele tre børnehaveklasser på den normalt tosporede skole i Vindinge. Skolen går til syvende klasse, hvorefter eleverne ifølge den nuværende styrelsesvedtægt hører til Hedegårdenes Skole. Der er der dog kun en tredjedel af eleverne, der fortsætter her, resten vælger privatskole.

Hos Lili-Marleen har vi festkjoler, gallakjoler, swingkjoler, wigglekjoler samt hverdagstøj fra str. 36 til 60

T-Shirts

Fra str. 36/38 - 52/54

155.-

Lili-Marleen Lili-Marleen For guys & girls www.lili-marleen.dk

LILI MARLEEN - HERSEGADE 1A ST. - 4000 ROSKILDE - 42783034

Børnetallet vokser Nu har Skole- og Børneudvalget besluttet at udvide Vindinge Skole med et 8. og et 9. klassetrin, så eleverne kan fortsætte på den lokale skole. ”Det ligger helt i tråd med den positive udvikling i børnetallet, vi har set i Vindinge over nogle år, som også er smittet af på behovet for pladser i dagtilbuddene. Vi vil gerne støtte op om den gode udvikling ved at imødekomme skolebe-

styrelsens ønske om at få en overbygning på skolen,” siger formanden for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Kan rummes i nuværende rammer For Vindinge Skole betyder udviklingen ifølge prognosen, at den over de kommende ti år vil vokse fra de nuværende 204 elever til 347 elever i skoleåret 2025/2026, uden 8. og 9. klasse. Det hænger blandt andet sammen med boligudbygningen i området, hvilket også har kunnet aflæses i indskrivningen til dagtilbud. Det er en markant udvikling, men den kan rummes inden for de nuværende rammer som tosporet skole. Det samme kan en udvidelse af skolen med to klasser på henholdsvis 8. og 9. klassetrin. ”Vi har gode og velfungerende lokalsamfund både

i nord, syd og lige uden for Roskilde by. Derfor er det oplagt at udbygge skolen og styrke Vindinge, når elevgrundlaget er der, og det kan rummes i de nuværende bygninger”, siger borgmester Joy Mogensen. Helt usædvanligt er der faktisk ingen 7. klasse på Vindinge Skole i indeværende skoleår, så udvidelsen af Vindinge Skole med en 8. klasse vil først være aktuel fra skoleåret 2018/2019.

To spor på Hedegårdenes Skole Med en overbygning på Vindinge Skole vil Hedegårdenes Skole opleve en nedgang i antallet af elever på 8. og 9. årgang. Men ændringen vil ikke være større end, at Hedegårdenes Skole kan fortsætte med to spor i udskolingen.


13. JUNI 2017 l 9 l

Få Synet tilbage mens Føles dine du sover

-Vi er en lo

Skom

Åbnin

PÅ MÆRKERNE www.mr.dk

øjne trætte eller tørre?

Vi søger testpersoner til helt ny endags kontaktlinse Vilaf dude se første klart ogi Danmark tydeligt uden eller linser? Som nogle kanbriller vi nu tilbyde en helt unik Vil du se klart og tydeligt uden briller eller linser? endagskontaktlinse i et materiale som giver dine øjne de Så skulle du prøve natlinser. En kontaktlinse til nærsynede, derbedste uden du Så skulle dubetingelser, prøve natlinser. En kontaktlinse til nærsynede, der uden du og som føles som den ikke er der.

mærke det omformer hornhinden og giver dig synet tilbage, mens du sover! mærke det omformer hornhinden og giver dig synet tilbage, mens du sover!

Nu også til dig med bygningsfejl

Vi er byens, nok, mest dedikerede eksperter på området. Så kom ned forbi og Vi erAcuvue byens, nok, mest dedikerede eksperter påmed området. ned forbi Oasys 1-day er til dig der døjer tørreSåogkom trætte øjne og hør mere om de mange fordele. Samtidig får du en særlig grundig synstest hør mere om de mange fordele. Samtidig får du en særlig grundig synstest Kom til kontaktlinsedag og hør mere om denne unikke linse. og – helt gratis. Så nej, her ingen halve løsninger – kun masser af faglighed – helt gratis. Så nej, her ingen halve løsninger – kun masser af faglighed og personlig rådgivning. DetDEN er jo dit syn,JUNI det handler om! personlig TORSDAG rådgivning. Det er jo dit15. syn, det handler om!

Ring og bestil tid på 46360102, så vi har god tid til at tale om dine øjne og dit behov.

Måske Roskildes mest nørdede brillebutik Måske Roskildes mest nørdede brillebutik Optik Nicolai’s • Skomagergade 10 • 4000 • Roskilde • Telefon: 46 36 01 02 • roskilde@optiknicolais.dk Optik Nicolai’s • Skomagergade 10 • 4000 • Roskilde • Telefon: 46 36 01 02 • roskilde@optiknicolais.dk

UDSALG FREDAG

16/6 KL. 10.00

SPAR OP TIL

50% PÅ FORÅRSVARERNE

T E G L A S UD

STARTER . 10.00 JUNI KL . 5 1 G A D S R TO

STORE NEDSÆTTELSER PÅ:

BENKLÆDER SKJORTER JAKKER HABITTER VINDJAKKER T-SHIRTS JEANS -Vi er en lokal butik og Husk også vores afdeling ligger midt i gågaden! med junior tøj, hvor derogogså -Vi er en lokal butik46 og 35 10 98 Skomagergade -Vi 24er en - 4000 Tlf.: lokal butikRoskilde ligger midt i gågaden! midt i gågaden! Åbningstider: Mandagligger - fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00 er store besparelser på alle Skomagergade 24 - 4000 - Tlf.: 46 35 10 98 Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: Roskilde 46 35 10 98 forårsleveringerne. Åbningstider: - fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00 Åbningstider: Mandag - fredag kl.Mandag 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00

-Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

modetøj & interiør STÆNDERTORVET 2 · 4000 ROSKILDE · TLF.: 4632 6817 WWW.BOUTIQUEDEDENROTH.DK · BESØG OS PÅ FACEBOOK

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98 Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-18.00, Lørdag 10.00-15.00

-Vii er en lokal butik og ligger midt i gågaden! -Vi er en lokal butik og ligger midt gågaden!

SkomagergadeSkomagergade 24 - 4000 Roskilde Tlf.: Roskilde 46 35 10 98 24 - -4000 - Tlf.: 46 35 10 98 Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-18.00, Lørdag 10.00-15.00Lørdag 10.00-15.00 Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-18.00,


l 10 l 13. JUNI 2017

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Af Kathrine Krone

Demokrati Fitness Jeg havde egentlig set mig sur på bornholmerfolkemødet og dets look a likes. Men så skete der noget… Der er øget fokus på hverdagsdemokratiet. Lokale fællesskaber får ros for at løse komplekse udfordringer som madspild, livsstilsygdomme og social arv. Samtidig er den løbende demokratiske samtale sat på dagsordenen med opblomstringen af folke- og kulturmøder over hele landet – også når der ikke er valg i farvandet. Det sidste er fedt, fordi missionen tydeligvis har været at mindske afstanden mellem folket og de folkevalgte, samt nedbryde det monopol på debat, som medierne efterhånden havde fået sat sig på, blandt andet fordi partiforeningerne er blevet yt. Sidste år kastede jeg mig selv hovedkulds ud i et par folkemøder, men blev desværre skuffet – både over det bornholmske og ungdomsversionen i Søndermarken på Frederiksberg. Bevares. Solen skinnede, der var fadøl og mange mennesker. Men debatterne foregik på ophøjede scener og indholdet i de overdådigt mange telte mindede mig mest om en messe i Bella Centret eller et omrejsende tivoli, hvor tombola-ejere kappes om opmærksomheden. Jeg jagede selv rundt mellem alt for mange programpunkter, som alle sammen ikke var helt, hvad jeg havde håbet. Mine highlights endte med at være en lyttebiograf om ’udenforskab’, en debat om de store fondes rolle i samfundsudviklingen og en nøgen mand, der badede i maling. Resten var mest bare pamfletter, gratis bolsjer og folk, der kendte hinanden i forvejen. Det var hyggeligt, men jeg blev hverken udfordret eller særlig oplyst. På den baggrund havde jeg egentlig taget beslutningen: Det behøver jeg ikke at deltage i i år. Men så skete der noget, som fik mig til at tænke over, hvad det danske demokrati egentlig har brug for… Jeg holdt op med at se Debatten på DR2! Jeg orkede det simpelthen ikke. Og når man tænker på, at det er det ENESTE kontinuerlige politiske debatprogram i dansk tv, så er det faktisk noget hø, at det ikke længere var seværdigt for mig; en gennemsnitlig dansk medieforbru-

ger. Men det var et faktum. Jeg valgte det fra – gang på gang. Enten fordi emnerne var for uoverskuelige: Brexit, Trump og terror. Fordi ingen egentlig gad lytte til, hvad de andre sagde. Eller fordi der alt for sjældent var forsonende ord eller brugbare konklusioner til slut. Men hvad så? Kan man tillade sig at give op og tage til takke med Matador eller Weekendavisen? Selvfølgelig kan ingen tillade sig det. Så jeg begyndte at tænke i andre baner. Måske skulle jeg ikke bede folkemøderne om at gøre noget for mig. Måske skulle jeg se, hvad jeg selv kunne gøre, for at få folk til at mødes på folkemøderne. Demokrati er nemlig ikke noget, der kommer af sig selv. Ikke noget, der bare lige bliver fikset af politikerne – hverken i byrådet, på Christiansborg eller i Debatten på DR2. Demokrati er noget, der skal plejes og passes, trænes og tones. Til dagligt. Af os alle. Ligesom vi bør bruge tid på at holde vores krop ved lige for at undgå fysisk forfald, skal vores demokratimuskler også trænes. Kun med stærke demokratimuskler kan vi deltage i både de daglige demokratiske meningsudvekslinger og undgå at samfundet bliver svagt og forfalder. Så nu er jeg på vej til Bornholm alligevel. For andet år i træk. Men i år er kufferten ikke pakket med tilbagelænet forventning om at blive udfordret og oplyst. I år tager jeg af sted med en mission om at undersøge, hvordan vi alle sammen kan blive bedre til demokrati ved at træne vores demokratimuskler. Demokratifitness er udviklet i et samarbejde mellem Demokratiscenen, en almennyttig forening, der arbejder for at revitalisere vores demokratiske deltagelse, og Byens hus, hvor jeg er ansat af Roskilde Kommune som daglig leder. På Bornholm tester vi sjove, nemme og udfordrende øvelser, der styrker vores demokratimuskler. Fx empatimusklen, uenighedsmusklen og mobiliseringsmusklen. Derefter skal konceptet udbredes – gerne til hele landet, og i første omgang selvfølgelig til Roskilde. Måske har du en idé til en demokratimuskel, du gerne vil træne eller en øvelse, som du mener er god. I så fald hører jeg gerne fra dig. Hold under alle omstændigheder øje med #demokratifitness. God træning i sommerlandet!

Kathrine Krone Kathrine Krone er opvokset i Ågerup og har tilbragt sin egen ungdom på en række af kommunens uddannelser og arbejdspladser. Hun har blandt andet gået på Sct. Josef skole, Roskilde Gymnasium og RUC. Arbejdet i Frellsen Chokolade, Jensens Bøfhus, kørt med post og været bartender flere steder. Fritiden gik med at spille håndbold, petanque og arbejde med Roskilde Festival. I dag er hun ansat som leder af Byens hus på Stændertorvet.

Roskilde Kommune forventes om kort tid at sætte sig til forhandlingsbordet med en potentiel forpagter af restauranten i Byens Hus.

Forhandlinger om restaurant i Byens Hus:

Joy: Grønt lys til forvaltningen er ikke endelig godkendelse Et flertal i Byrådet ventes onsdag at give forvaltningen grønt lyst til at forhandle med en potentiel forpagter af restauranten i Byens Hus. Men det er stadig muligt at sige nej tak efter sommerferien, understreger borgmesteren. Af Holger Vincents

Det var et overvældende flertal i Økonomiudvalget, der i sidste uge gav forvaltningen grønt lys til at indlede konkrete forhandlinger med en mulig forpagter af restauranten i Byens Hus. Det burde derfor være en formalitet, når Roskilde Byråd onsdag i denne uge ventes at give embedsmændene det endelige mandat til at finde fælles fodslag med en unavngiven forpagter. Men her kort før, hvad der kunne ligne målstregen på et langvarigt forløb med flere tilpasninger undervejs, understreger borgmesteren nu, at det langt fra er sikkert, at en restaurant er lige om hjørnet. ”Jeg er blevet gjort opmærksom på bekymringer, der gør, at jeg ønsker at drøfte sagen med fagbevægelsen og Roskilde Handel, når et forhandlingsresultat ligger klar efter sommerferien, for ingen ønsker, at vi til sidst står med en restaurant, der opererer konkurrenceforvridende”, siger borgmester Joy Mogensen.

Byråd, der forud for den seneste udbudsrunde besluttede, at restauranten i Byens Hus skal forpagtes af en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder blandt andet, at restauratøren kan søge tilskud til at få dækket en del af de ansattes løn og andre udgifter, hvilket efter DF og Venstres opfattelse er særdeles problematisk. ”Vi ønsker ikke at gå videre med det her projekt. For det første fordi vi mener, at det er ikke kommunens opgave at drive restaurant, ligesom det er vores klare opfattelse, at restauranten vil fungere konkurrenceforvridende i forhold til de omkringliggende restauranter i centrum”, siger Bent Jørgensen, formand for Økonomiudvalget og Venstres politiske leder i Roskilde. Selvom borgmesteren ønsker at vende sagen igen, er hun i udgangspunktet uenig i, at det er problematisk at lade en socialøkonomisk virksomhed drive restaurant på Stændertorvet. ”Jeg mener, vi har gjort alt for at sikre, at vi ikke ender i en konkurrenceforvridende situation”, siger hun.

”Konkurrenceforvridende”

Gråzoner

Det er et flertal i Roskilde

Foruden modstanden mod

forudsætningerne for restauranten i Byens Hus, kalder Bent Jørgensen det useriøst at meddele en potentiel forpagter, at man forbeholder sig retten til at sige nej tak til et forhandlingsresultat, når retningslinjerne for driften af restauranten på forhånd er klappet af i byrådet. ”Det er det samme som at sige til forvaltningen, at de skal gå ud og købe en blå bil, og så sige nej tak, når de kommer tilbage med en blå bil”, siger han. Borgmesteren er uenig. ”Sådan er det, når man forhandler med kommunen, og forvaltningen bliver sendt i byen med bemyndigelse til at forhandle. Nogle gange må de (forvaltningen red.) forhandle færdig, og denne gang ønsker vi at se på sagen igen, når der foreligger et resultat, da vi mener, der er nogle gråzoner, som vi skal sikre rammer rigtigt i forhold til de politiske visioner”, siger Joy Mogensen.


13. JUNI 2017 l 11 l

TØM BUTIKKEN

PÅ 4 DAGE (VI GØR PLADS TIL EFTERÅRET)

1/2 PRIS GÆLDER ALLE VARER I HELE BUTIKKEN GÆLDER FRA 15/6 TIL OG MED 18/6

Tlf. 48 79 48 79 www.schackogthorsted.dk

RO’s Torv 4000 Roskilde

Est. 2004


l 12 l 13. JUNI 2017

Ny badestrand syd for Roskilde Himmelsøen er en helt ny mulighed for at bade tæt på Roskilde. Søen har fået en sandstrand og er omgivet af stier, shelters og meget andet. Inden sommerferien bliver der også anlagt flydebroer langs bredden, som vil give adgang til en gåtur på vandet. Himmelsøen er blot ét delområde i Milen, hvor fokus er på naturoplevelser og vandaktiviteter. Området er en tidligere grusgrav, som blev opkøbt i 2012 af Roskilde Kommune. Det er muligt både at cykle og køre i bil til søen, som ligger ved Darupvej.

Kort pause fra underskrifterne Normalt er det dem, der henvender sig til mere eller mindre modvillige forbipasserende på Stændertorvet. Men i dag skulle det være anderledes.

underskrifter ind, der skal bidrage til at lægge pres på lande og magthavere, der har udfordringer med at overholde menneskerettighederne. Som facer er man almindeligt timelønnet og får ikke provision efter antallet af underskrifter, man lykkes med at samle ind.

Af Tomas Skov

Arbejde med et formål

Vi finder dem under en kort pause på en af torvets bænke, hvor holdet snakker og samler kræfter til endnu nogle timers samtaler med roskildenserne i gågaden. Natalia Damgaard, Johan Muus og Nadialiva Nørgård arbejder som såkaldte ’facere’. De er altså gadeplanmedarbejdere for en organisation, som vi for en ordens skyld ikke skal nævne – men formålet er at samle

”Jeg udfører et stykke arbejde, som jeg bliver lønnet for. Men det er ikke antallet af ’kunder’, der er motivationen – det er beskyttelsen af menneskerettigheder i hele verden, der driver mig. Vi står her ikke for at genere mennesker. Vi står her med et formål – men nogle mennesker ser forbi det, og det er måske det mest frustrerende ved jobbet. Til gengæld opvejer det alt det negative, når man så kommer i dialog med folk”, siger

Natalia Damgaard, Johan Muus og Nadialiva Nørgård arbejder som ’facere’ over hele Sjælland og Falster. Denne torsdag galdt det om at samle underskrifter i Roskilde.

er stolt af at arbejde for sin organisation.

Små og store problemer

Natalia Damgaard, der lige som de to andre arbejder over hele Sjælland samt på Falster.

En større sag ”Jeg kunne også sidde i Net-

to og bippe ting, men det her har jeg mit engagement i. Det kan være psykisk hårdt, for du siger måske hej til 500 mennesker om dagen, og du skal kunne tolerere mange afvisnin-

ger. Men man lærer at være et større menneske med et stort smil, selv om man bliver afvist negativt. Man sætter lige som sig selv til side til fordel for en større sag”, siger Johan Muus, der

SPAR OP TIL

75% UDSALG

KOM OG GØR EN GOD HANDEL

ATLAS DESIGN

mundo

RED LABEL

KLÆDT PÅ TIL SUCCES! · RO´S TORV · 4000 ROSKILDE TEL: 46 38 06 80 · WWW.NO8.DK

”I starten tog jeg det meget personligt, når folk var sure. Men nu tænker jeg mere på det større perspektiv – på de mennesker, det faktisk går ud over i andre lande. Det er nogle helt andre problemer, de har”, siger Nadialiva Nørgård, inden hun rejser sig sammen med sine kolleger og fortsætter arbejdet i en større sags tjeneste.


•M

SPAR MOMSEN PÅ ALT I BUTIKKEN

E

LG 13. JUNI 2017 LG ALl 13 l LG DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG U L A LG SA DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG U L S A LG SA DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG U GE HO DSA G UDSA LG UDS LG UDS LG SALG UDSAL UDSA U D S I DA U R G T H SA LG DSALG DSALG DSAL UDSAL UDSA DSA G SF D IE U A U S M U G D U L G U L L O LG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G A S U L D U L G U LG LG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G UDSA LG A S U L D U L G A U LG LG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G UDSA LG UDS LG A S U L UD LG U LG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G UDSA LG G L A A S A S UDS LG UD LG UD ALG U ALG U SALG U SALG DSALG DSALG DSALG UDSAL UDSAL UDSA G L S U A DS G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U SALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG U D G S U A L U S U D SA UD A LG G DS SA UD AL LG UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SA*LG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G S U A L G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G S U A L G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G S U A L G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G S U A L G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA G S U A L G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDSA S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UDS S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UD S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G UD S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G U S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G S U A G D S U A L UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA G S U A S A EUTDG DI G UD LG U S ÆLDU UN LG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL T IU LD BSU D D ED R F RLA 1U.D- 1 7.LG JU L G A G A G S A L S A L S A D S A D U A U DS medG UD LG U G U SALG U SALG DSALG DSALG UDSALG DSKan ikkeGkombineres UD LG G U L G U L UDSikke kontaktlinser. L * Gælder andre tilbud eller rabatter. A A S A L G S U U SA UD D SA UD AL G DS SA UD AL UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDSA S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UDS S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UD S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL UD A S 36 25 91UDS A SKOMAGERGADE · 46 UD LG UD LG U ALG U ALG U SALG LG DSALG DSALG UD A U21D·SROSKILDE UDS TORV G S G L RO´S · ROSKILDE · 46 36 25 88 G S A L D G S U A L D S U A L S U D S U A GU D SA UD A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL S U A G D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSAL S U A D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSA S U A D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDSA S U A D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSALG UDS S U A D S A G U SALG U SALG DSALG DSALG UDSALG UD UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALALT D D S DSA G UDS LG UD LG UD LG UD ALG U ALG U SALG U SALG U SALG DSALG D DSA G U SMART OGUFESTLIG SANDAL A S A AL UDSAL UDSA UDS LG UD LG UD ALG UD ALG U SALG U SPAR UDS LG UDS LG UDYAYA i sort skind. UDS G L S G S A D G SA A L ALG UDSAL UDSA DSA G UDSA LG UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U U Før 599,- NU UDS299,S G LG DSAL DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG SALG UDSAL UDSA U U D U S G LG DSAL SPAR ALG DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG SALG UDSAL UDSA S U U D D U G A U L 50% SALG SALG SALG DSALG DSAL UDSA UDSA UDSA UDS G UDS G UDS LG SUPER FIN UD LG UD LG UD ALG U ALG U SALG LG DSALG DSALG DSAL UDSAL UDSA A S S U A TAMARIS BALLERINA D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSA Nøddebrunt skind med dejlig S U A D S U A blød indersål UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDSA S U A D S U A Før 599,- NU 299,UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UDS S A D S U A LG U DSALG DSALG D UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DUDVALGT A S U U S U A D S U A UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG UDSALG UD S U A D S A G G U SALGWEBER UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALGERRY SPAR SALG UDSAL U D D S U A D S U A D S U UD LG UD LG U ALG U ALG LG DSALG DSALG DSALG 50% UDS LG UD LG A S S A S A SPAR A DSA G UDS LG UD LG UD LG UD ALG U ALG U SALG U SALG U UDS LG UDS 50% S L D S A LG D SA A DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U SALG U UDSSANDAL KILEHÆL A VI SA ALG UDStilful SAL UDSA DSOGSÅ UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG UDHOLDER i dejlig blød U G UDSroseLskind. G L G L G A SPÅ SA A rose metallicSlook på skind. EnL DSA G UDSA LG UDS LG UDS LG UD A SAL UDUDSALG AG D S U D U D D U U A U S A god følgesvend LG DSALG DSALG DSAL UDSA G langeSsomLG UDS LG UDS LG UD A AtilLde U U D A G UDSA LG WEBSHOPPEN. U G mernætter.UDS G U L LG SA LG SA AL DS SA LG DSAL DSA G UDSA LG UDSA LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U S Før 599,-UNU DSA299,U U SA DSA G UDS LG UDS LG UD LG UD ALG UDSALG UDSAL UDSA D S U U D G A U L A SAL UD DSA SALG UDS ALG DSA SALG UDS ALG UDS LG UDS LG UD ALG UD ALG UD SALG U SALG U DSALG DSALG DSALG A S A DS G UD LG UD LG U UCentrum, G U SALG U L UDS LG UDS LG UDRødovre G A L tlf. 36 41 11 55 A L S A A SA A DS 12 UDS LG UD LG UD DSA G UGreve, tlf. U 43 90 33LG UDS LG UDS LG UD Waves, G A L L A12 55UDSA A ”Gå først hvor udvalget er størst” A DS36 UDS DSA G RO’s Roskilde, tlf.U46 DSATorv, U G G UDS LG UDS LG U L G L Tlf. 45DS41AL11 55 DSA SALHovedgade, A SA Lyngby DSA G S D D U D U U U LG66U WWW.BONDEBOUTIQUE.DK Rostorv 1, st. 7 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 46 88 27 · www.tstore.dk LG G Køge, L Tlf.U56D66 Jernbanegade, 08 G L A L A S A S A S A S

SOLBRILLER BRILLEGLAS BRILLESTEL

UDSALG

G L A S D U • G L A S D U • TORSDAG 15. JUNI KL. 10 G L A S DSALG D U • G L A S D U • G L G A L S A S D D U • G L A S D % U • 0 G 2 L A S D 3 0 % 50%

SPAR 50%

50% 40% HUSK!

50%


l 14 l 13. JUNI 2017

Kæmpe-kunstværker skal genstarte Go Orange

Bæredygtige skulpturer, leg og fællesaktiviteter skal over fem uger forvandle Visit Roskilde-flagskibet fra ugeevent til sommerfestival. Af Holger Vincents

Du må indstille dig på at skulle kigge langt efter orange gummiænder, når Visit Roskildes årlige Go Orange løber af stablen med start fredag den 23. juni. Turismeorganisationen har nemlig relanceret hele konceptet, der under navnet Go Orange RE.USED skal omdanne hele det centrale Roskilde til en fem-ugers sommerfestival med fokus på bæredygtighed, kunst og fællesskab. ”Ambitionen har været at forvandle Go Orange fra at være en tidages fejring omkring Roskilde Festival til en sommerevent, der binder byen sammen og samtidig får folk udefra til at sige ’lad os tage til Roskilde’ ”, fortæller Mette Holmgren, vicedirektør i Visit Roskilde.

Gigantisk værktøjskasse I forsøget på at opfylde den ambitiøse målsætning vil Go Orange RE.USED blandt andet byde på syv til otte skulpturer, der alle har det til fælles, at de er udført i genbrugs-

materialer. ”Man vil blandt andet kunne opleve en kæmpe værktøjskasse på fire meter, som Bauhaus har doneret”, forklarer Mette Holmgren. Ud over det gigantiske røde værk, som Thomas Dambo, kunstneren bag ’De seks glemte kæmper’, står bag, vil besøgende i Roskilde blandt andet kunne opleve en bjørneunge udført i rest-egetræ fra Vikingeskibsmuseet, mens en tre meter høj robot og en overdimensioneret ugle, begge skabt af elektronikaffald, også vil pryde bymidten i forbindelse med festivalen. Genbrugsmaterialerne til de forskellige skulpturer er blandt andet leveret af Kara/Noveren, Roskilde Festival og en række private virksomheder, der med Roskilde Kommune i spidsen har valgt at støtte Go Orange RE.USED. Nu håber festivalens tovholder, at partnernes anstrengelser kan sætte bæredygtige tanker i gang hos publikum. ”Helt uden at løfte pegefingeren håber vi på, at de her projekter kan anspore til et andet syn på det at smide ud. Det har jeg i hvert fald allerede selv fået”, siger Mette Holmgren.

Byg en tipi Udover de færdige værker, som en række kunstnere står bag, vil Visit Roskilde samtidig indbyde byens borgere og besøgende til at deltage i en række byg-med-projekter. Blandt andet på Hestetorvet, hvor en hel

tipi-landsby skal rejses i royalt affaldstræ, der indtil for nylig blev brugt i forbindelse med udstillingen ’Fra Kongehusets gemmer’ på Amalienborg. ”Vi stiller fem-seks havetipier op, og lørdag den 24. juni kan folk være med til at bygge en fem meter høj modertipi”, siger Visit Roskildes vicedirektør, der samtidig kan fortælle, at også Roskilde Handel er en del af årets Go Orange-festival. Sidstnævnte betyder helt konkret, at en række af medlemmernes butiksfacader også bliver udsmykket med genbrugsmaterialer. Dermed skulle de første spæde frø være sået til en sommerfestival, der efter planen skal udvides i de kommende år. ”Tanken er, at vi allerede i 2018 udvider festivalen til to måneder, så vi skaber et nyt trækplaster for Roskilde, der kan spille sammen med vores attraktioner og det gode by- og handelsliv”, siger Mette Holmgren.

Go Orange RE.USED Sommerfestival arrangeret af Visit Roskilde, der løber af stablen fra 23. juni til 30. juli med målet om at puste nyt liv i Roskildes byrum. Besøgende kan blandt andet opleve skraldeskulpturer, fantasifulde vinduesudsmykninger og deltage i byg-med-projekter for hele familien. ”Helt uden at løfte pegefingeren håber vi på, at de her projekter kan anspore til et andet syn på det at smide ud. Det har jeg i hvert fald allerede selv fået”, siger Mette Holmgren, vicedirektør i Visit Roskilde. I forbindelse med sommerens Go Orange RE.USED-festival kan man blandt andet opleve denne værktøjskasse, der er udformet i genbrugstræ af kunstneren Thomas Dambo, der blandt andet er kendt for Vestegns-skulpturprojektet ’De seks glemte kæmper’.

Slip for kalken... Slip for kalk på badeværelset

Undgå kedelige kalkrander

Spar energi og dermed penge

Få blødt hår og blød hud

Godt for natur og miljø

Kalkfrit vand sætter sig ikke i fuger og på fliser. Rengøringen kan blot klares med en blød klud!

Kaffemaskinen og elkedlen skal ikke længere afkalkes. Samtidig forbliver bestik, glas og gryder pænt, når du undgår alle de kedelige kalkrander.

Det er slut med kalkaflejringer på varmelegmet i din vaskemaskine, varmtvandsbeholder. Det sparer energiforbruget og forlænger levetiden.

Når din hud ikke udsættes for kalk fra vandet tørrer den ikke så nemt ud, og du kan halvere dit forbrug af shampoo og balsam.

Med kalkfrit vand fra et blødgøringsanlæg kan du halvere dit forbrug af rengøringsmidler. Det sender færre kemikalier ud i naturen.

THORSEN & PETERSEN VVS A/S TJÆREBYVEJ 61 C • TJÆREBY • 4000 ROSKILDE • TLF. 46 36 25 32 • WWW.TP-VVS.DK Kvalitet til dine VVS

AQA basic

Blødgøringsanlæg til den gennemsnitlige familie på op til fire personer. Et kompakt anlæg, der nemt kan stå i et underskab. Anlægget leverer ikke kalkfrit vand under regenerering. Priser fra 17.500 inklusiv moms og montering


13. JUNI 2017 l 15 l

Strandhus indviet

Veddelev rustet til kamp At en tysk fjende ville skulle sætte et angreb ind fra fx Bognæs eller Gershøj kan virke usandsynligt, men beviserne for arbejdet med at forhindre det, findes stadig i Veddelev. Side 16

Solen bagte ned over Veddelev fra en stort set skyfri himmel søndag eftermiddag, hvor faciliteterne i grundejerforeningens ende af det røde hus ved stranden blev indviet.  Side 18

Tryg adgang til Roskilde Fjord Søndag blev sikkerheden sat i fokus, da samtræningsfællesskabet Cool Kona, markerede, at den gamle surferrampe ved Veddelev havde fået en ny og sikker afløser.  Side 18

Veddelev Gammelstrand:

Nu med toiletter Veddelevs vandhunde har nu mulighed for at træde fornuftigt af på naturens vegne i forbindelse med en tur på stranden. Af Holger Vincents

Jansen, formand for Veddelev Grundejerforening.

Gammelstrands gode sandbund og den omgivne idyl har i generationer trukket Roskildes vandhunde og især de lokale Veddelev-borgere ned til området nord for havnen. Toiletfaciliteter har til gengæld i de snart 100 år, der har været badebro på stedet, altid været en mangelvare, men det har Veddelev Grundejerforening nu lavet om på. Op til denne sæson er foreningen gået sammen med Elleore-Samfundet om at leje den gamle FDF-hytte af Staten, og i søndags blev den gennemrenoverede bygning så indviet. Det betyder, at grundejerforeningens medlemmer og andre, der vælger at anskaffe sig en såkaldt telefonnøgle, nu har mulighed for at gå på det lille hus i forbindelse med en strandtur. ”Folk har visse naturlige behov, og småbørn skal skiftes, og det er indtil nu gået ud over buskadset, så toiletterne er en væsentlig forbedring af forholdene”, siger Piet

Kun for medlemmer At der ikke bliver offentlig adgang skyldes ifølge formanden, at Roskilde Kommune ikke har ønsket at støtte projektet. ”Vi skal have det finansieret, og kommunen har ikke ønsket at være med. Vi har i forvejen offentlig adgang på badebroen, som foreningen årligt bruger 75.000 på at sætte op og vedligeholde, og om vi så justerer adgangen til toiletterne hen ad vejen, må tiden vise”, siger Piet Jansen. WC-faciliteterne må dog siges at udgøre en mindre brik i det væld af muligheder, som det nyistandsatte lejemål rummer for Veddelev Grundejerforenings medlemmer. De kan nu låne lokalerne til arrangementer og aktiviteter. ”Der altid været meget liv nede omkring badebroen, men nu kan vi bedre understøtte det”, siger Piet Jansen, formand for Veddelev Grundejerforening.

BYENS BILLIGSTE

PASFOTO T DE HELIG R TIGE!

4 STK.

50,BILLEDBUTIKKEN

V/BENNIE HANSEN KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

VVS Arbejde

Formand for Veddelev Grundejerforening, Piet Jansen, glæder sig over de nyistandsatte lokaler få meter fra Gammelstrand, som nu kan komme Veddelev-borgerne til gode.

• Fjernvarme • Gas

kedler • Olie kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser • Fjernvarme Vi kommer til aftalt tid • Gas kedler • Fjernvarme Olie kedler VVS Firmaet••• Fjernvarme Gas kedler ••• Gas Fjernvarme Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby kedler Bio Oliekedler kedler Telefon 70 22 02 01 • ••• Gas kedler Olie kedler Solvarme www.jespers.dk www.jespersvvs.dk • Bio kedler ••• Olie kedler Bio kedler Badeværelser • Solvarme •• Bio kedler Solvarme •ViBadeværelser kommer •• Badeværelser Solvarmetil aftalt tid kommer til aftalt tid VVS Firmaet•ViBadeværelser

VVS Arbejde VVS Arbejde VVS VVS Arbejde Arbejde

Vi kommer til aftalt tid til aftalt tid VVS Firmaet Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 Vi kommer Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby www.jespers.dk www.jespersvvs.dk Rønnevej · 4060 Telefon 70522 02 01Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01Kirke Saaby Rønnevej 5 · 4060 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk www.jespers.dk www.jespersvvs.dk Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

VVS Firmaet VVS Firmaet

SERVICE

BY NIGHT Mandag til torsdag aftenåbent til kl. 24

Samme gode service og lave priser som om dagen

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

stubbe.dk


l 16 l 13. JUNI 2017 l VEDDELED

Veddelev rustet til kamp

ste en linje mellem Køge Bugt og Roskilde Fjord, hvor afstanden var kortest, en strækning på 23 km.

Problemer mod nord

Af Per Steenholdt

For 100 år siden var hele Veddelev-halvøen kraftigt befæstet. En fjende, der forsøgte landgang, ville være blevet mødt med ild fra hurtigt skydende stålkanoner allerede inden landgang. Projektører ville have fanget en fjendtlig flåde og kunne have belyst en fremstormende fjende. Fra betonbunkere, de såkaldte gallerier, ville tyskerne være mødt af en morderisk ild fra Madsen rekylgeværer, der med 250 skud i minuttet ville have tyndet ud i angribernes rækker. Det kan virke noget overraskende, at en lille landsby med så få indbyggere var så kraftigt beskyttet. Det var nu heller ikke tænkt som en beskyttelse af de lokale, det var et fremskudt forsvar af København.

Udsnit af kort over befæstningen af Veddelev-halvøen med kanonstillinger, skyttegrave, betongallerier og skanse.

Det fremskudte forsvar

den - en 15 km lang vold fra Avedøre til Utterslev Mose. Udviklingen af artilleriet og rækkevidden af de store kanoner, som for eksempel ’Tykke Bertha’ gjorde, at dette store befæstningsanlæg slet ikke kunne beskytte København. Man måtte skubbe forsvaret længere væk fra København, så byen ikke kunne nås af de store kanoner. Man valgte at befæ-

I 1807 havde man oplevet et terrorbombardement af København. Det ville man undgå og efter nederlaget i 1864, hvor man måtte indse, at Jylland ikke kunne forsvares mod et overlegent tysk angreb, havde man besluttet, at København i det mindste skulle befæstes. Imellem 1885 og 1894 anlagde man Vestvol-

KÆRE FAMILIER

KOM TIL HYGGEDAG

I MENY HIMMELEV FREDAG DEN 16. JUNI

Allerede fra 1915 gik man i gang med at opføre stillingen, et omfattende arbejde, der tog flere år. I 1917 betragtede man stillingen som en ’militær realitet’. Idéen syntes udmærket, men Roskilde lå faktisk lidt i vejen. Den korteste vej fra Mosede Fort i syd til Roskilde Fjord går direkte til Roskilde. Man valgte så at overlade Roskilde til fjenden og lade forsvarslinjen gå nord om byen via Himmelev og befæste hele Veddelev-halvøen. Hæren frygtede, at en eventuel fjende ville undlade et direkte angreb på stillingen, men lumsk føre tropper til Hornsherred, hvorfra de kunne sejle til Veddelev og komme bag om stillingen. Hvis det var sket, ville det ikke have været muligt at landsætte større materiel. Ville man have forsøgt at undgå befæstningen af havnen, ville man mod nord støde på de to gallerier ved Veddelevgård eller Bløden. Mod syd ville tropperne være mødt af kraftig modstand fra Madsen rekylgeværerne ved Yddinggård. De danske soldater

VORES SLAGTER

Et kik ned i det ene af Ydinggårds gallerier, der er gemt i en lille bevoksning. Foto: Oluf Høst.

havde ikke forældede forladere og var beskyttet af beton.

Beviserne findes stadig At en tysk fjende ville skulle sætte et angreb ind fra fx Bognæs eller Gershøj kan virke meget usandsynligt, men beviserne for det meget arbejde med at forhindre det, findes skam stadig. De mange skyttegrave blev, efter faren var drevet over, sløjfet. Hvor man havde lavet støbte konstruktioner, blev de givet tilbage til de private lodsejere. Det har så væ-

Stor hoppeborg til børnene

TÆNDER DEN STORE GRILL

ret op til dem, om de ville fjerne dem. Det galleri, der er vist på fotoet, har i en årrække været brugt som en slags kartoffelkælder og bruges i dag kun af meget stedkendte drenge, der leger røvere og soldater. De andre bevarede gallerier har i en årrække ligget gemt væk i de private haver. Den lokale grundejerforening har for nyligt med stor tilslutning gennemført en vandring, hvor man så de efterladte betonstillinger. Det overraskede de fleste, at Veddelev for 100 år siden var så stærkt befæstet.

DET BLIR SÅ SJOV T Sm overraskå t i l b ø r n e l se r ene

MED BØFFER OG PØLSER

– Kom og smag !!

ØL SMAGNING FRA

BUTIKKEN ER FYLDT MED EN MASSE

EKSTRA TILBUD

SUPER TILBUD PÅ UDVALGTE VARIANTER KUN

10

DENNE FREDAG

Kom og lad dig friste !!

Vinsmagning

00

+PANT

SPAR

OP TIL

1495

Demonstrationer i butikken med smagsprøver på spændende nyheder fra vores leverandører fra kl. 13.

PÅ MANGE DEJLIGE SOMMERVINE FRA KL. 13.00

KOM I WEEKENDHUMØR OG FÅ INSPIRATION TIL NY SOMMERMAD OG VIN Himm V i se s i M e n y

e le v !

Meny Himmelev

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


VEDDELEV l 13. JUNI 2017 l 17 l

Masser af smagsprøver fra slagter-, fiskog delikatesse afdeling

Fredag er stor demodag Slagteren griller udenfor fra kl. 13.00 til 18.30 SPAR 4000 HEL FRILANDS NAKKEFILET 2-2,4 kg.

PR. FLASKE

35.-

PR. STK.

99

95

SPAR

OP TIL

4495

opskrift r e k k læ n e å f g o Kom

SPAR 900

BALLTIPS

Italien. 75 cl. Mørk rubinrød farve. Aromaer af jordbær, blommer og tørret, mørk frugt. I munden er den halvfyldig med modne tanniner og nedtonet syre. En tæt og fyldig vin, som slutter med en fin balance mellem syre og frugtsødme. PR. FLASKE 79,95

PR. 1/2 KG.

59

95

SKÆLSKØR MARMELADE

PR. GLAS

7

95

2015: Stor årgang

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 10. juni 2017.

SCALA VENETO ROSSO

COLLOSORBO ROSSO DI TOSCANA 2015

Italien. 75 cl. Strålende Toscaner fra den berømte Brunello producent Collosorbo. Hoveddruen er Sangiovese, der også står bag Brunello. Den er delvist modnet på franske barriques. Smagen er forholdsvis kraftig og med god fylde. Den bliver længe i munden og krydres en anelse i eftersmagen, En vinder klarer både svinekoteletten, lam og det røde kød.

PIL SELV REJER

PR. 1/2 KG.

39

95

Frisk fisk fra fiskeafdelingen

3 LITER

MUSLINGER

200

00

PR. 1/2 KG.

19

00

Bemærk!

TILBUDDENE GÆLDER KUN I MENY HIMMELEV

Meny Himmelev

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, købmand

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


l 18 l 13. JUNI 2017 l VEDDELED

Medievante

Whisky-bæltet?

I Veddelev følger man med i, hvad der sker. Over 42 procent oplyser, at de bruger alle typer medier. Til sammenligning er dette tal for hele Danmarks befolkning kun 7,6 procent.

Veddeleves borgere bidrager i stort omfang til kommunekassen. Næsten 65 procent har en husstandsindkomst årligt på 816.999 kroner. Kun lidt mere end 20 procent af hele Danmarks befolkning har så høj en indkomst. Mere end 18 procent af Veddelevs borgere har en samlet husstandsformue på mere end 3.268.663 kroner. Kun 5 procent af hele Danmark har så høj en husstandsformue.

Tryg adgang til Roskilde Fjord Søndag blev sikkerheden sat i fokus, da samtræningsfællesskabet, Cool Kona, officielt markerede, at den gamle surferrampe ved Veddelev havde fået en ny og sikker afløser med støtte fra Trygfonden og Roskilde Kommune. Således er det nu trygt at bruge Roskilde fjord både som surfer, kajakroer, dykker og som åbent-vand-svømmer. ”Vi tog initiativ til at få skiftet den gamle surferrampe ud med en ny model, fordi vi ønsker, at det skal være sikkert og trygt for alle at gå i fjorden. Den gamle rampe var blevet direkte livsfarlig! Med støtte fra TrygFonden og Roskilde Kommune er det lykkedes os at få sat fokus på sikker færdsel i og på fjorden”, siger Jakob Bøg, som er én af de lokale initiativtagere til rampefornyelsen, og som til dagligt er medejer af Skoda Roskilde.

Over 30 Cool Konaer var med til at indvie den nye rampe.

man følger de fem baderåd, minimerer man risikoen for drukneulykker”, siger medlem af TrygFondens regionale råd i Region Sjælland Jane Wichmann. Det er Cool Kona, som er et træningsfællesskab for åbent-vand-svømmere, der har taget initiativet på vegne af alle dem, som tidligere har kravlet ned over den gamle, ramponerede

Rampe med råd Rampen giver ikke blot adgang til Roskilde Fjord men er også en informationsrampe, da der på rampen er påtrykt de fem baderåd. ”Vi ønsker i TrygFonden gennem forebyggelse og uddannelse at skabe respekt for vand og øge sikkerheden der, hvor mennesker og vand mødes. Hvis

Donationschef i TrygFonden Pia Hansen, konsulent fra Idrættens Hus Eline Andersen, formand for svømmeklubben Laksen Thomas Iversen, og Cool Kona-svømmerne Jacob Bøg og Jens Johansen.

rampe. ”For os er det vigtigt, at alle kender til de basale regler for at bevæge sig ud i eller på vandet, og med den nye rampe håber vi at kunne minde alle om at have respekt for vandet”, siger Jakob Bøg og minder om, at man skal lære at svømme og ikke skal gå i vandet alene.

Fakta Den nye rampe er finansieret med støtte fra TrygFonden og Roskilde Kommune og er til alle, som har respekt for vandet og brug for en sikker vandgang. Snoren blev klippet, og den nye rampe er hermed indviet.

Åbning af det røde hus

Søndag den 11. juni blev grundejernes nye strandhus åbnet i Veddelev. Solen bagte ned over Veddelev fra en stort set skyfri himmel søndag eftermiddag, hvor faciliteterne i grundejerforeningens ende af det røde hus ved stranden blev indviet. Der var velkomsttale med klipning af den røde snor og efterfølgende kaffe og kage til de fremmødte. De mange børn kunne gå på skattejagt i sandet - og så var blev der tændt op til snobrød på den nye bålplads. Det røde hus har fri adgang til toiletter, køkken og fællesrum for grundejerne i Veddelev.

Med de nye faciliteter er det slut med at bevæge sig helt hen til havnen for at gå på toilettet.

De nye lokaler blev indviet med både tale, balloner og klapsalver.

Der blev lavet masser af snobrød ved den nye bålplads.


VEDDELEV l 13. JUNI 2017 l 19 l

ANNONCE

Alt det der følger med Veddelev Maria Hovmøller flyttede for 3,5 år siden med sin familie fra en lejlighed på Frederiksberg til et hus på Rødbyvej i Veddelev. Kontrasten er naturligvis enorm – og familien elsker det landlige liv nær Fjorden og Roskilde, samt det nære miljø i en landsby som Veddelev. ”Vi kender mange allerede - det kommer man hurtigt til. Så vi er fuldt integrerede”, smiler hun. Familien har købt sig en båd, som nu ligger og vugger i lystbådehavnen, og Maria Hovmøller er i gang med at tage duelighedsbevis i sejlads i den lokale sejlklub. Skal man holde fest, er der mulighed for at leje klubhuset til større arrangementer. Børneland ”Det er jo ren meditation at sejle. Men det samme gælder, når vi går ture hernede langs stranden. Andre gange går vi ned til campingpladsen med børnene. Her er der legeplads, hoppepude og strand til fri afbenyttelse. Man kan også købe en is eller få lidt at spise, fortæller ejendomsmægleren. Veddelevs børn går i den lokale børnehave i landsbyen – med det resultat at alle børn i Veddelev kender hinanden. Og når de når skolealderen ligger Himmelev Skole blot fem minutter væk med skolebussen.

Strandliv Ved siden af lystbådehavnen ligger den idylliske Nordstranden, hvor Veddelev Grundejerforening netop har fejret åbningen af deres eget strandhus med toiletfaciliteter, køkken og fællesrum. Huset, der ligger lige ud for badebroen, kan frit bruges af alle grundejere til fx fødselsdage, vinsmagninger eller andre sociale arrangementer. ”Ja, man får man rigtigt meget mere med, når man køber hus i Veddelev”, smiler Maria Hovmøller.

Småt, men godt For Maria Hovmøller er det en livsstil at være ejendomsmægler. Hun er kun sig selv, og er derfor hverken bebyrdet af kontor, medarbejdere eller unødig administration. Til gengæld er hun til rådighed døgnet rundt, året rundt. ”Jeg har altid åbent, for man skal være der, når der er kunder. Jeg holder heller ikke lukket i løbet sommerferien”, siger ejendomsmægleren, der dog tillader sig en tur Sjælland rundt i familiens sejlbåd, der ligger i Veddelev Havn. Med fra start til slut Maria Hovmøller startede som selvstændig ejendomsmægler med base i Veddelev for et år siden, og siden har hun solgt en række boliger i blandt andet Roskilde, Viby, Hvalsø, Osted, Lyndby, Skuldelev og Gundsømagle. Senest har Maria Hovmøller netop solgt et hus i Veddelev Bygade, og hun har fortsat gang i en række handler. Afgørende for hende er dog, at hun kan følge handlen, med alt hvad det indebærer, fra start til slut.

”Jeg har en stor interesse for at nørkle med handlerne fremfor at koncentrere mig om drift og medarbejdere. Sælger har en direkte linje til mig hele vejen gennem handlen, og jeg sidder selv med alle papirerne. Jeg hjælper folk videre, og det er den proces, jeg godt kan lide – når det lykkes, og alle parter ender med at være glade. Det skal være småt, men godt”, siger hun.

Køberrådgiver Maria Hovmøller lever i vid udstrækning på anbefalinger fra tidligere kunder – og indtil videre har hun da også solgt alt, hvad hun har fået ind. Boligsalg er Maria Hovmøllers kerneområde, men samtidig har ejendomsmægleren en del sager, hvor hun er rådgiver for potentielle boligkøbere. ”Her tager jeg simpelthen køber i hånden i forhold til at screene markedet ud fra købers behov, besigtige boligen og forhandle prisen, rådgive om købsaftalens indhold, gennemsyn af handlens dokumenter samt udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse. Så kan køberne koncentrere sig om, hvordan de ønsker at bo i stedet ”, forklarer Maria Hovmøller.


l 20 l 13. JUNI 2017 l VEDDELED

THE FIRST MASTERPIECES

CH22 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 15.995,-

CH25 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 19.732,-

CH23 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 5.395,-

CH26 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 7.995,-

CH24 VEJL. UDSALGSPRIS FRA: 5.416,-

FØLG OS PÅ

RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 4635 7460 SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


VEDDELEV l 13. JUNI 2017 l 21 l

SÆRUDGAVE AF TIDLIG WEGNER KLASSIKER MED INDGRAVERET SIGNATUR DEN 16. JUNI Hans J. Wegners CH23 stol fra 1950 genintroduceres fredag den 16. juni 2017. Carl Hansen & Søn markerer dette med en særudgave af stolen for alle designentusiaster. På genintroduktionsdagen den 16. juni fås CH23 i sæbehandlet eg med indgravering af Hans J. Wegners signatur og dato samt medfølgende ægthedscertifikat. På denne dag fås udgaven til en særpris på 3.495 kr. (Normal vejl. udsalgspris 5.395 kr.)


l 22 l 13. JUNI 2017 l VEDDELED

Liv på villavejene

Kloge borgere

I Danmark er det knap 71 procent af befolkningen, som lever uden børn i familien. Men i Veddelev gælder det mindre end 60 procent. Knap 19 procent har to børn, hvilket kun gælder for cirka 12,5 af Danmarks befolkning. Veddelev består af cirka 6,5 procent formuende og ressourcestærke børnefamilier, hvilket kun gælder for 1,6 procent af befolkningen i hele Danmark.

Høje uddannelser kan føre meget med sig – herunder en adresse i Veddelev. Mere end 33 procent af Veddelevs beboere har en lang videreuddannelse bag sig. Til sammenligning er det kun gældende for lidt mere end 10 procent af Danmarks befolkning.

Aktivt lokalsamfund

Kom helt tæt på strand og vand i Veddelev. Stærkt sammenhold og skøn natur gør Veddelev til et yderst attraktivt område. Veddelev er en lille by med 1.146 indbyggere beliggende ved Roskilde Fjord kun fem kilometer nord for Roskilde centrum og nok mest kendt som ferieområde. I Veddelev er du omringet af frisk havluft fra fjorden, og Vigen Strandpark sikrer altid gode badeforhold. Her er dejlige, grønne strandenge samt en sandstrand med badebro ud i fjorden.

Nyd livet lige rundt om hjørnet Skal du virkelig nyde livet, må du ikke snyde dig selv for et måltid på Restaurant Vigen. Her er maden helt i top og udsigten uforglemmelig, hvilket også har givet restauranten topplacering

aktiviteter som eksempelvis aftenvandringer, Irsk aften, Sankt Hans aften, Fædre Fodbold og meget mere. For børnene er der ligeledes mulighed for fritidsaktiviteter i Veddelev Surfklub og Himmelev-Veddelev Boldklub, der er en del af fusions-fodboldklubben Roskilde FC. Området byder generelt på gode vandrestier, der også er egnet til løb og mountainbike, så der er rig mulighed for at få rørt kroppen.

på Tripadvisor blandt 120 restauranter i Roskilde. På Camp Roskilde, der er områdets campingplads, er der en fantastisk legeplads til børn og barnlige sjæle og om vinteren kælker kvarterets børn på bakkerne. På lystbådehavnen kan du nyde den hyggelige stemning blandt de mange små både. Veddelev Strand Bådelaug har omkring 300 medlemmer og disponerer over et dejligt klubhus med gode faciliteter og en smuk udsigt ud over Roskilde Fjord.

Skøn natur og lokalt sammenhold

I Veddelev er du omringet af frisk havluft fra fjorden, og Vigen Strandpark sikrer altid gode badeforhold.

Veddelev Grundejerforening byder på et væld af

C entrum Auto

I sommerhalvåret byder Cafe Fjordglimt på sommerkoncerter med intime oplevelser indenfor forskellige musikgenrer såsom jazz og swing. Indkøbsmulighederne finder du i Himmelev, der kun ligger 3,5 kilometer syd for Veddelev, og er det for langt på cykel, findes der flere busforbindelser. I Himmelev finder du også institutioner for de større børn, mens de små ikke behøver at forlade byen, da Veddelev Børnehus skaber de bedste rammer for barnets opvækst. Så er du klar på skøn natur, fantastisk udsigt over fjorden og lokalt sammenhold? Så er vi klar til at vise dig Veddelev.

Mange sommerhilsner Anne Crone, indehaver af home RO´s Torv

Livsstil på Egholm Slot Kom og bliv inspireret hos de 22 forskellige butikker i den gamle Gartnervilla med have og i Stenstalden. Antik, vintage, blomster, café, brugskunst, haveredskaber, rideudstyr, delikatesser. Åbent torsdag og fredag kl. 12-17.30, lørdag og søndag (og helligdage) kl. 10 - 16

Sommerferien står for døren

- husk at bestille tid til sommer-eftersyn • Service på alle bil-mærker også på fabriksnye biler. • Service er altid inkl. adskillelse af bremser. • Bremser afprøves på bremseprøvestand. • Aircondition service. • Har du styr på automatgearolie? • Vi har altid et lille lager af brugte biler som er gennemgået på vores værksted. Og sælges til rigtig gode priser. • Finansiering til attraktiv rente ved bilkøb. Industrivej 51E (ved Bauhaus) · 4000 Roskilde Tlf. 4636 8687 · mobil 2966 3246 · www.centrumauto.dk

Se mere på Facebook/Livsstil på Egholm Slot

Livsstil på Egholm Slot . Trehøjevej 41 . 4070 Kr. Hyllinge . Telefon 21917600


VEDDELEV l 13. JUNI 2017 l 23 l

Tag dit tag seriøst - det betaler sig! Få det renset og malet og forlæng dit tags levetid med 10-15 år

PR Tag- og facaderens blev etableret i 1997, og har en solid erfaring indenfor rensning, maling og vedligeholdelse af tage og facader. For indehaver Peter Ringstrøm er arbejdet med tagrensning en tillidssag. Han holder meget af kundekontakten, og finder stor arbejdsglæde ved at færdes i folks haver, hvor han gør deres hjem indbydende med et rent og nymalet tag. ”Jeg stortrives med mit job og sætter en ære i, at kunderne kan regne hundrede procent med mit firma, det er trods alt vores levevej. Inden vi starter tagrenoveringen, gennemgås hele taget, så det står klart for kunden, hvorledes arbejdet udføres og i hvilket prisleje vi ligger i. Før vi så begynder afrensningen af taget, dækker vi loftet grundigt af med plastik,” forklarer Peter Ringstrøm. Renseanlægget er miljøcertificeret højtryksrenseudstyr der genanvender op til 80 % af vandet, hvilket både tilgodeser miljøet og det samlede vandforbrug. Rensevandet

bliver suget op fra tagrenden og føres direkte ud til filtersystemet i rensevognen. Der vil dog være en smule snavset vand, som bliver trykket ind gennem overlægget på pladerne og ender på loftrummet. Derfor dækker PR Tag- og facaderens altid af på lofterne med plastik, for at fange det vand der skulle komme ind. ”At jeg prioriterer sikker afdækning og oprydning meget højt skyldes, at der ikke er noget værre for folk, end at komme hjem til et rent tag, hvor der så er sivet vand ind. Imens min kollega vasker taget er det min faste opgave at styre den mobile rensemaskine, samtidig med at jeg hele tiden går på loftet og sikrer plastikafdækningen, ” siger Peter Ringstrøm.

Tilfredse kunder er i centrum

Taget er det mest udsatte sted på dit hus. Hver dag året rundt skærmer det for vind og vejr, angribes af mos og alger og udsættes dermed for frostsprængninger. Alt sammen

for os et godt resultat og tilfredse kunder der tæller,” siger Peter Ringstrøm. Efter endt arbejde er det naturligt for PR Tag- og facaderens at efterlade arbejdspladsen i nydeligt opryddet og rengjort stand. Derfor bliver alle vindskeder, sternbrædder, vinduer, vægflader med mere spulet grundigt ned.

slider på taget og gør det mere sårbart. Trænger fugten gennem taget, udsættes spær og træværk for råd og svampedannelse. Skaderne kan blive så alvorlige at taget, og i værste tilfælde selve tagkonstruktionen, må udskiftes. ”Med en god vedligeholdelse bliver taget styrket, så levetiden forlænges 10-15 år. Dermed bliver det væsentligt billigere for husejeren, end det vil være at købe et nyt tag.

Uanset opgavens omfang er det

Vi bruger miljøgodkendt tagrens og maling. Forandringen ses tydeligt her på et af vores seneste projekter.

Vil du slippe for alger, skjolder, mos eller flisepest på terrassen? Så kan det fjernes effektivt men skånsomt med de rigtige maskiner og miljøvenlige midler ”Vi ser flere og flere eksempler på hvordan algerne nærmest er groet fast i fliser og på træterrasserne. Før i tiden tog syreregnen sig godt af algerne og gav dem svære betingelser for at gro. I dag har de fleste problemer med plettede terrasser og indkørsler og vi har set mange eksempler på hvordan private har forsøgt at få bugt med det”, siger Peter Ringstrøm, indehaver af PR Tag- og Facaderens. ”Der findes mange metoder til at få dem rene og fine igen. Og der er masser af myter om hvordan man skal gøre. Jeg har arbejdet med af-

rensning og vedligeholdelse siden 1997. Det er i virkeligheden ret simpelt. Det handler om en skånsom behandling med de rigtige maskiner, og skal det holde år efter år, så anbefaler jeg en kombineret løsning med efterfølgende imprægnering.” fortsætter Peter Ringstrøm.

Højtryksspuling gør det ikke bedre

Overfladen på en flise bliver porøs med tiden og når man så giver den en ordentlig omgang med højtryksrenseren gør man i princippet blot ondt værre. Det ser måske godt ud

i en måneds tid, men man har blot givet algerne endnu bedre betingelser for at gro.

Hemmeligheden er imprægnering

Når du vælger at imprægnere fliserne efter afrensning, forebygger du indtrængning af vand og de grønne belægninger, såsom alger og mos, får svært ved at sætte sig fast. Det forebygger også frostskader og giver dine sten en længere levetid. Efter imprægneringen vil fliserne være smuds- og vandafvisende i op til et år. Vi anbefaler et årligt tjek og i

Veddelev · 4000 Roskilde Tlf.: 4675 4262 Bil: 4083 1550 www.prtagrens.dk E-mail: pr@prtagrens.dk

visse tilfælde en vedligeholdelsesbehandling.

Det er billigere

Det giver god mening at spare lidt på naturens ressourcer, for hvorfor lægge nye sten, når de gamle sten bliver som nye. Mos og alger kan alligevel ikke kende forskel på en ny eller gammel terrasse.

Hvad kan renses og imprægneres?

Vi afrenser alle slags sten og det samme gælder for imprægnering. Vi har kun i meget få tilfælde oplevet en terrasse, der ikke kunne af-

renses til et godt resultat. Trænger dine sten blot til en imprægnering er dette også muligt. Giv din terrasse eller nyanlagte indkørsel behandling med det samme, så får du det bedste resultat.

Altid til tiden og aftalt pris

Vi sætter en ære i, at arbejdet altid er udført til tiden og til aftalt pris. Det giver tryghed for kunderne og for os. Vi arbejder kun med miljøvenlige midler. Få et uforpligtende besøg og tilbud. Jeg kommer altid selv forbi og vurderer opgavens omfang slutter indehaver Peter Ringstrøm.

Vi kommer gerne med e uforpligten t de tilbud


l 24 l 13. JUNI 2017

Kom ind forbi butikken i RO's Torv og se hvad vi kan gøre for dig

Jyllinge Rådalsgård Strandpark 37 Udsigt over Roskilde fjord Pragtfuld ejendom med særdels attraktiv beliggenhed på eksklusiv villavej lige ned til Roskilde Fjord i det hyggelige Jyllinge. Til ejerforeningen hører et dejligt grønt fællesareal, som grænser ned til Roskilde fjord med lille strand og de smukkeste solnedgange.

KfndkC 175

1200

5

1995

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00038

17

Energi

5.795.000 6.273 290.000 26.181/21.916 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 18/6 11.00-11.30

Møllehusene 3, 1. th.

KndmoD

Liebhaverlejlighed med central beliggenhed NU udbydes denne lækre 3 værelses lejlighed i Møllehusene 3, 1. th med elevator i bygningen. Med sin centrale beliggenhed er denne lejlighed også helt perfekt, tæt på gågaden og handels -og cafélivet samt blot 650 meter til stationen. Ligeledes er der kun 5 minutter til motorvejstilkørslen.

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00085

Roskilde

117

3

1906

1

Ja

Energi

2.995.000 3.633 150.000 13.606/11.388 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 18/6 10.00-10.30

Dommervænget 14D, 2. th.

KndqiD

VELINDRETTET OG INDFLYTNINGKLAR 4- VÆRELSES LEJLIGHED Nu udbydes denne store og lyse lejlighed i Dommervænget, som er en af Roskildes mest attraktive ejerforeninger. Dommervænget er beliggende roligt, med pæne grønne områder og gode fællesarealer for beboerne.

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00130

Roskilde

85

4

1968

Ja

200 Energi

1.850.000 3.837 95.000 8.413/7.041 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 18/6 11.30-12.00

Møllehusene 1

KndmoD

Newyorker lejlighed Liebhaverlejlighed med central beliggenhed og en fantastisk charme i det tidligere kornpakhus i den gamle spritfabrik i Roskilde. Nu udbydes denne lækre 3 værelses lejlighed på hele 98 reelle kvadratmeter og de er virkelig ideelt udnyttet. Lejlighed har lysindfald fra 3 sider og egen indgang. .

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00107

Roskilde

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

98

3

1906

0

Ja

Energi

2.995.000 3.285 150.000 13.688/11.459 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


13. JUNI 2017 l 25 l

home Roskilde RO's Torv - Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig - Måske er den mere værd end du tror?

Frederiksborgvej 121A

KfndiB

FANTASTISK VILLA Denne ejendom er noget helt særligt! Sikke en terrasse med en helt vidunderlig udsigt over Fjorden. Tænk at sidde på dén terrasse og få et glas vin efter en lang dag, og se den smukkeste solnedgang. Nu kan denne ejendom blive din og du kan invitere dine gæster til en solskins aften på terrassen.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00200

Roskilde

175

895

4

2008 800 Energi

10.000.000 7.347 500.000 45.543/38.135 Tlf: 38413500

Brordrupvej 44B

KfndiG

Fantastisk landidyl med masser af plads Brordrupvej 44B, er en unik og enestående ejendom, som byder på fantastisk grund med skønne udenomsarealer. Boligen har plads til den store familie og ligger roligt og naturskønt tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ejendommen har en hyggelig atmosfære og er godt velindrettet.

LANDEJENDOM Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173R00342

Gadstrup

150

16875

5

1850 3000 Energi

3.495.000 3.784 175.000 15.945/13.348 Tlf: 38413500

Hvem skal vinde homePrisen 2017?

Du kan føle dig hjemme mange steder – ikke mindst i dit lokalområde homePrisen handler om at hylde netop de lokale projekter, der gør, at du føler dig hjemme. For andet år i træk uddeler vi pengepræmier til tre projekter, der skaber lokal stolthed, eller på anden vis inspirerer og engagerer nærmiljøet. Du kan være med til at bestemme, hvem der fortjener et kontant skulderklap. Læs mere, nominér og stem på home.dk/homeprisen

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


l 26 l 13. JUNI 2017

Kritik af trafikløsning i Svogerslev:

Lastbiler glemt Svogerslevborger og byrådskandidat for Venstre, Michael Højbjerg, mener, at Plan- og Teknikudvalget glemmer lastbilproblematik i ny politisk aftale. Af Holger Vincents

Lynghøjen”, lyder det Michael Højbjerg.

Aflæsningszoner, trafikpatruljer, nye cykel- og gangstier på Svogerslev Hovedgade og en 40 km/t-zone på Kongemarksvej. Sådan ser fire nye tiltag ud, som politikerne i Plan- og Teknikudvalget torsdag stemmer igennem i forsøget på at øge trafiksikkerheden ved Lynghøjskolen i Svogerslev. De fire konkrete punkter er dog langt fra tilstrækkeligt, hvis man spørger Svogerslevborger og byrådskandidat for Venstre, Michael Højbjerg. ”Det er for så vidt nogle fornuftige og relevante initiativer. Men jeg synes, det er forkert ikke at adressere den konkrete problemstilling med lastbiltrafikken på

Fremsyn ønskes

ET

Forud for sidste uges møde i Plan- og Teknikudvalget havde byrådskandidaten sammen med partifælle og byrådsmedlem Bent Jørgensen, byrådsmedlem Merete Dea Larsen (DF) og byrådskandidat Pierre Karry (S) udarbejdet et trafikudspil, hvor netop et totalt stop for lastbiltrafik på Lynghøjen, den direkte skolevej fra det vestlige Svogerslev til Lynghøjskolen, stod øverst på ønskesedlen. Ifølge ’Sikker trafik i Svogerslev’ skal lastbiltrafikken i stedet ledes ud via Lindenborgvej - en ordning der dog kræver, at Roskilde Kommune finder en løsning med en række grundejere.

”Jeg kunne godt tænke mig, at man var lidt mere visionær. Kommunen burde tidligere have indledt en dialog med ejeren af de relevante matrikler, for man vinder ikke noget på at vente”, siger Michael Højbjerg. Formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen (S) betegner selv de nye tiltag som ”løsninger på den korte bane”, men forsikrer samtidig om, at der arbejdes på højtryk for at gøre noget ved problematikken omkring lastbilerne på Lynghøjen. ”Vi taler om, at der skal laves en adgangsvej over to private grunde, og det er forvaltningen også i gang med at undersøge mulighederne for. Jeg har fuld forståelse for frustrationerne i området, men vi arbejder så

SMUKT

SMIL

”Jeg kunne godt tænke mig, at man var lidt mere fremsynet”, siger Svogerslevborger og byrådskandidat for Venstre Michael Højbjerg.

ER DET PÆNESTE SMYKKE

VI LAVER: • Helproteser • Delproteser • Stål unitor proteser • Immidiat proteser, indsættes straks efter tandudtrækning • Tryklåsproteser, knappes fast til naturlige eller kunstige tandrødder • Tandproteser efter foto af deres naturlige smil

Jens, indehaver

• Naturtro proteser, individuel indfarvning af tænder og tandkød • Proteser med blødt underlag • Omstilling og renovering af proteser • Tilpasning og justering af ældre tandproteser • Eget laboratorium • Hygiejnerådgivning • Gratis undersøgelse og behandlingsforslag • Finansieringsmuligheder.

Hjördis, Klinisk tandtekniker Brian, Klinisk tandtekniker

Klinisk tandteknikker

H. Jens Jacobsen · Algade 63 C, 4000 Roskilde, 46 37 38 02 www.tandproteser-roskilde.dk

KONSULTATION Mandag til fredag kl. 9 -16 dog onsdag kl. 9 -18 - Eller efter aftale

hurtigt, som vi kan”, lyder det fra udvalgsformanden.

Torben J: Kør den ’lange’ vej Torben Jørgensen påpeger samtidig, at beslutningen om at etablere cykelsti på Svogerslev Hovedgade åbner op for et sikkert trafikalt alternativ, hvor cyklister kan benytte stien øst for skolen og dermed helt undgå at komme i karambolage med lastbilerne på Lynghøjen. ”Jeg vil opfordre forældrene til gør en ekstra indsats for at få deres børn til at benytte den rute. Også selvom det ikke er den korteste vej til skolen”, siger Torben Jørgensen. På sidste uges møde i Plan- og Teknikudvalget blev det foruden de fire konkrete tiltag besluttet at iværksætte en større trafikal analyse af forholdene i Svogerslev, der ifølge forvaltningen skal ligge klar om et år. Men det mener Michael Højbjerg er alt for

sent, også selvom der foreløbig ikke er sket konkrete ulykker ved skolen. ”Det er allerede åbenlyst, hvad der er behov for i området, det behøver vi ikke bruge et år på at belyse. Det ville være forfærdeligt, hvis der skulle ske et barn noget, før man træffer de nødvendige foranstaltninger. Det er ikke rimeligt”, siger han. Torben Jørgensen tvivler på, at der vil gå et helt år, før den trafikale undersøgelse er tilvejebragt, men anser det samtidig for nødvendigt at se på forskellige scenarier, før der træffes en beslutning. ”Der findes adskillige skoler i kommunen, der melder om problemer med at sikre skolevejene, og da det er vores kæreste eje vi taler om, så jeg har fuld forståelse for bekymringerne. Men som politikere er vi nødt til at gå ind og vurdere, hvordan vi bedst bruger pengene”, siger formanden for Plan- og Teknikudvalget, der ikke vil sætte en dato på, hvornår trafiksituatio-

nen ved Lynghøjskolen er løst. Onsdag den 14. juni skal Roskilde Byråd stemme om, hvorvidt der skal tages 3,1 million fra kassebeholdningen til at iværksætte de fire tiltag, som Plan- og Teknikudvalget vedtog i sidste uge.


13. JUNI 2017 l 27 l

Røglevangen 11 - Svogerslev - 4000 Roskilde Overskuelig villa med særdeles god indretning. Der er blevet plads til hele 3 værelser og en fin stue. Her ud over finder du køkken og et lækkert flisebadeværelse med brus. Ejendommen ligger på lukket vej i Svogerslev med kort afstand til skole/indkøb og 5 minutters kørsel til Roskilde centrum. Til ejendommen hører udhus og carport. Gode busforbindelser til Roskilde Station. Byggeår : 1967 Boligareal bbr: 85 kvm. Antal værelser: 4

Grund: 700 kvm Carport Energimærke : D

Ejerudgifter pr md. kr. 2.897 Sagnr. 1903222

Pris kr. 1.895.000

Halmstykket 4 - 4000 Roskilde I får god plads i denne villa, der ligger ved skov og badesø (Lynghøjsøerne) 5 minutters kørsel til centrum af Roskilde. Indendørs finder I blandt andet fire værelser og en skøn stue i forbindelse med et lækkert køkken-alrum og naturligvis to lækre badeværelser. Ude kan I nyde en stor, lukket have og en skøn, delvist overdækket 50 m2 stor terrasse. Byggeår : 2003 Boligareal bbr: 161 Antal værelser: 5

Grund: 887 kvm Brændeovn Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 4.950 Sagnr. 1903206

Pris kr. 4.995.000

Lynghøjen 77 - 4000 Roskilde Rækkehus med skøn lille have og terrasse. Indeholder: Lys entre, flisebad med brus og vaskesøjle, flot køkken med ekstra bordplads, lys stue med udgang til lille lukket have. På 1. sal finder du 2 gode værelser (der kan blive til 3) samt walk in closet. Ejendommen fremstår i særdeles god stand. Byggeår : 1989 Boligareal bbr: 83 Antal værelser: 3

Wennemoes Bolig Røglevangen 15 4000 Roskilde Tlf. 4635 0011 mail@wbolig.dk wbolig.dk

20 år med boligsalg i Roskilde

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Grund: 119 kvm Fælles parkering Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 2.723 Sagnr. 1903228

Pris kr. 2.245.000


l 28 l 13. JUNI 2017

Sport

Så er der Stjerneløb

Onsdag den 14. juni 2017 er Stjerneløbet tilbage på Stændertorvet i Roskilde. Lige nu er godt 300 glade cykelmotionister klar – og er du ikke blandt dem, kan du stadig nå at komme med. Stjerneløbet begynder med et motionsløb kl. 17:30, hvor du enten kan teste din egen form eller samle et hold på fire (man kører de 51 kilometer sammen). Tjek alt om løbet og tilmeld på https://app.lap.io/ event/2017-stjerneloebet

Folkefest på Stændertorvet

kan du parkere cyklen og nyde lækre, lokale mad- og drikkevarer på Stændertorvet, mens eliterytterne kører om sejren i klassikeren. Michael Mørkøv fra Team Katusha-Alpecin og Mads Pedersen fra Team Trek-Segafredo er blandt de eliteryttere, der har meldt sig klar til start.

Når målstregen er krydset,

Fakta rubrik Følg Stjerneløbet på Facebook

SIKKERHEDSSKO ? Københavnsvej 106, 4000 Roskilde

Spred budskabet, og tag dine cykelkammerater med til en spektakulær cykeloplevelse Man-fre: 6.00 - 18.00

BRUGTE PEUGEOT BILER PEUGEOT 208 ALLURE SKY 1,2 VTI 82 HK 5D

PEUGEOT 308 ACCESS 1,6 HDI 92 HK 5D

Årg. 08/2013 • km. 53000 • sortmetal • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • tågelygter • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat kr.

BENZIN

PEUGEOT 308 STYLE 1,6 BLUEHDI 120HK 5D

DIESEL

SPAR 10.000,-

kr.

BENZIN

kr.

DIESEL

NU Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 36.940,- kr. 2.158,- (kreditomk. Kr. 34.406,- Årlig omk. 6,4%)

179.900,-

DIESEL

SPAR 20.000,-

NU

BENZIN

SPAR 20.000,-

209.900,-

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 42.970,- kr. 2.487,- (kreditomk. Kr. 38.022,- Årlig omk. 6,0%)

PEUGEOT 308 SW GT 1,6 E-THP 205 HK 5D

Årg. 09/2015 • km. 12000 • sølvmetal • centrallås • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • airbag • lædersæder • tågelygter • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP

Årg. 03/2015 • km. 22000 • blåmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags

Årg. 10/2015 • km. 14000 • blåmetal • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • armlæn • tonede ruder • radio • multifunktionsrat • læderrat • navigation • 18’’ Alufælge

NU Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 44.980,- kr. 2.595,- (kreditomk. Kr. 39.116,- Årlig omk. 5,9%)

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 49.000,- kr. 2.814,- (kreditomk. Kr. 41.528,- Årlig omk. 5,8%)

219.900,-

DIESEL

SPAR 10.000,-

PEUGEOT 508 SW ALLURE 2,0 HDI 163 HK 5D

Årg. 06/2012 • km. 90000, gråmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags

kr.

DIESEL

kr.

DIESEL

229.900,-

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 46.990,- kr. 2.704,- (kreditomk. Kr. 40.326,- Årlig omk. 5,9%)

239.900,-

PEUGEOT 5008 STYLE 1,6 BLUEHDI 5D

Årg. 07/2013 • km. 91000 • hvidmetal • centrallås • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • anhængertræk • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio

159.900,-

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 32.920,- kr. 1.949,- (kreditomk. Kr. 32.806,- Årlig omk. 6,8%)

NU Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 28.900,- kr. 1.741,- (kreditomk. Kr. 31.312,- Årlig omk. 7,4%)

PEUGEOT 308 SW ALLURE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

209.900

PEUGEOT 508 ACTIVE 1,6 E-HDI 112 HK ESG 4D

Årg. 01/2014 • km. 20000 • hvid • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags

PEUGEOT 308 ALLURE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

Årg. 10/2015, km. 26000, sølvmetal, ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • alufælge • tågelygter • armlæn • tonede ruder ˚ selestrammer • radio • ESP • 6 airbags Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 42.970,- kr. 2.487,- (kreditomk. Kr. 38.022,- Årlig omk. 6,0%)

PEUGEOT 308 ALLURE 1,6 THP 125 HK 5D

Årg. 10/2014 • km. 26000 • gråmetal • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat

139.900,-

114.900

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 23.875,- kr. 1.483,- (kreditomk. Kr. 29.607,- Årlig omk. 8,4%)

PEUGEOT 308 ACTIVE 1,6 BLUEHDI 120 HK 5D

Årg. 06/2014 • km. 22000 • sortmetal • centrallås • ABS • fartpilot • splitbagsæde • aircondition • startspærre • ESP • 6 airbags • AUX-stik • CD / radio • El-rudehejs for • El-spejle med varme

NU

BENZIN

SPAR 20.000,-

PEUGEOT 5008 STYLE 1,2 E-THP 130 HK 5D

Årg. 11/2015 • km. 11.000 • gråmetal • centrallås • ABS • fartpilot • splitbagsæde • startspærre • airbag • tågelygter • tonede ruder • ESP • 6 airbags • multifunktionsrat • læderrat

Årg. 02/2017 • km. 3000 • sortmetal • ABS • fartpilot • aircondition • startspærre • airbag • tågelygter • armlæn • tonede ruder • selestrammer • radio • ESP • 6 airbags • læderrat

NU Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 59.050,- kr. 3.360,- (kreditomk. Kr. 47.448,- Årlig omk. 5,5%)

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 58.045,- kr. 3.304,- (kreditomk. Kr. 46.792,- Årlig omk. 5,5%)

289.900,-

DIESEL

329.900,-

Ydelser over 84 mdr. Udbetaling 67.090,- kr. 3.796,- (kreditomk. Kr. 52.165,- Årlig omk. 5,3%)

kr.

BENZIN

SPAR 10.000,-

284.900,-

PEUGEOT ROSKILDE

Lev.APS omk. 3.880,VEJLEBO & WINTHER Maglegårdsvej 5 B · 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 · www.peugeot.dk/roskilde Allan Larsen

Johnny Vejlebo

Åbningstider. Man-torsdag kl. 9-17.30, Fredag 9-17, lørdag og søndag 11-16

Kasper DeWitt

Michael Wermuth


13. JUNI 2017 l 29 l

peugeot.dk peugeot.dk

BIL NY BIL NY

AA SK SK

N I W N I N I W W W IN

AA SK SK

IIN W W N

EE

LL L L E R B I LV E R B I LV

DESIRE DESIRE SKY SKY UDSTYR UDSTYR * * FOR 60.000 KR. FOR 60.000 KR. UDEN UDEN MERPRIS MERPRIS

• Panoramaglastag • Panoramaglastag Klimaanlæg • Klimaanlæg 16” Alufælge • 16” Alufælge Touchskærm • Touchskærm Mirror Screen m. • Mirror Screen m. Apple CarPlay CarPlay • Apple P-sensor, bag • P-sensor, bag

ÅBENT HUS DEN 17.–18. JUNI KL. 11–16 DEN 17.–18. JUNI KL. 11–16

• Sædevarme • Sædevarme Regnsensor • Regnsensor El-sammenklappelige • El-sammenklappelige sidespejle • sidespejle Mørktonede ruder, bag • Tågeforlygter Mørktonede ruder, bag • Tågeforlygter og meget mere… • og meget mere…

PEUGEOT 208 DESIRE SKY PEUGEOT 208hkDESIRE SKY 33,3 km/l - 100 33,3 km/l - 100 hk

159.990 159.990

kr. kr.

33,3 km/l. CO 2 79 g/km. Prisen gælder 208 Desire Sky 1.6 BlueHDi 100 hk. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. *Værdi af udstyr ift.2Active. **kilde: DBI. Bilen208 er vist medSky ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisog afgiftsændringer A 33,3 km/l. CO 79 g/km. Prisen gælder Desire 1.6 BlueHDi 100 hk. ekskl. lev. omk. 3.880 kr. og metallak. samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. *Værdi af udstyr ift. Active. **kilde: DBI. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. A++ ++

Den smarte Peugeot 208 er den mest solgte bil i Danmark i 2017** og dermed danskernes absolutte favorit. Når du vælger den ultimative sommermodel, 208 Desire Sky med panoramaglastag til kun 159.990 kr., får du udstyr til en værdi af hele 60.000 kr.* med i prisen. Og med en formidabel brændstoføkonomi behøver du ikke engang bekymre dig om de ekstra lange ture – du kører nemlig hele 33,3 kilometer literen. Samtidig giver vi dig lige nu en ekstra god byttepris på din gamle bil, når du vælger at køre afsted i en ny Peugeot. Vælger du at takke nej til et skarpt tilbud efter mødet med os, giver vi en gratis bilvask. Velkommen til Win-Win Åbent Hus i weekenden!

PEUGEOT 208

PEUGEOT ROskildE Vejlebo & Winther ApS PEUGEOT ROskildE Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde

Vejlebo & Winther ApS Telefon 88 88 67 67 • www.peugeot.dk/roskilde Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 • www.peugeot.dk/roskilde Allan Larsen

Johnny Vejlebo

PEUGEOT ROSKILDE

Lev.APS omk. 3.880,VEJLEBO & WINTHER Maglegårdsvej 5 B · 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 · www.peugeot.dk/roskilde Åbningstider. Man-torsdag kl. 9-17.30, Fredag 9-17, lørdag og søndag 11-16

Kasper DeWitt

Michael Wermuth


l 30 l 13. JUNI 2017

Renault vans

Biler til alle behov. Hvilken passer til dit?

Ny Renault SCENIC VAN Fra

167.999 kr.

Fra 200.850

Ny Renault GRAND SCENIC VAN

ekskl. moms

Fra

kr. inkl. moms

Ny Renault CLIO VAN

Fra 79.999 kr. ekskl. moms Fra 95.606 kr. inkl. moms

Fra 214.327

Ny Renault CLIO ST. VAN Fra 84.999 kr. ekskl. moms Fra 101.337 kr. inkl. moms

Ny Renault MEGANE VAN

Fra 118.999 kr. 141.173 kr. inkl. moms

Fra

179.999 kr.

ekskl. moms

ekskl. moms

kr. inkl. moms

Renault CAPTUR VAN

Fra 89.999 kr. ekskl. moms Fra 108.192 kr. inkl. moms

Renault KADJAR VAN

Fra 139.999 kr. ekskl. moms Fra 168.973 kr. inkl. moms

Ny Renault MEGANE ST VAN

Renault ESPACE VAN

Fra

Fra

Fra 122.999 kr. ekskl. moms 145.789 kr. inkl. moms

Fra 271.759 kr. ekskl. moms 318.789 kr. inkl. moms

ENERGIKLASSE Brændstoføkonomi 16,4-31,3 km/l, CO2 -udledning 82-136 g/km. Ekskl. leveringsomkostninger 3.340 kr. ekskl. moms/3.880 kr. inkl. moms. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Foto copyright: Markus Wendler.

renault.dk

stubbe.dk be.d MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


13. JUNI 2017 l 31 l

USÆDVANLIG GODE KORT PÅ HÅNDEN USÆDVANLIG GODE KORT PÅ HÅNDEN

Suzuki har så mange trumfer på hånden, at der helt sikkert også er én, der vinder dit hjerte. Tjek lige viften her: Trækker du fornuftskortet, er Baleno bilen, der straks får kabalen til at gå op. Den lille Celerio med mulighed for at køre med anhænger, vil mange gerne have klør i. Den nye Ignis er verdens første mini-SUV, som spiller helt sit eget spil. Den superseje S-Cross siger spar to til alle de andre crossovers. Og den store, stærke SUV Vitara er bare altid i sit es. Kom og oplev hvilken Suzuki, der hiver stikket hjem for dig og din familie. Suzuki har så mange trumfer på hånden, at der helt sikkert også er én, der vinder dit hjerte. Tjek lige viften her: Trækker du fornuftskortet, er Baleno bilen, der straks får kabalen til at gå op. Den lille Celerio med mulighed for at køre med anhænger, vil mange gerne have klør i. Den nye Ignis er verdens første mini-SUV, som spiller helt sit eget spil. Den superseje S-Cross siger spar to til alle de andre crossovers. Og den store, stærke SUV Vitara er bare altid i sit es. Kom og oplev hvilken Suzuki, der hiver stikket hjem for dig og din familie. Alle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880). Metallak og to-farvet lakering er mod merpris. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. A Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Celerio: 23,3 km/l, CO2 99 gram/km. Ignis: 23,3-20,0, CO2 97-114 gram/km. Baleno: 25,0-22,2 km/l, CO2 94-105 gram/km. Vitara Diesel: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. S-Cross 1.0 Boosterjet: 20 km/l, CO2 113 gram/km. A S-Cross 1.4 Boosterjet: 18,5 km/l, CO2 120-122 gram/km. Vitara 1.6 benzin og 1.4 Boosterjet: 19,2-18,2 km/l, CO2 121-128 gram/km. ++

SUZUKI ROSKILDE KØBENHAVNSVEJ 154 · TELEFON 46 38 00 40

Alle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880). Metallak og to-farvet lakering er mod merpris. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. A Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Celerio: 23,3 km/l, CO2 99 gram/km. Ignis: 23,3-20,0, CO2 97-114 gram/km. Baleno: 25,0-22,2 km/l, CO2 94-105 gram/km. Vitara Diesel: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. S-Cross 1.0 Boosterjet: gram/km. A S-Cross Bob Gorm20 km/l, CO2 113 Michael Sabino 1.4 Boosterjet: 18,5 km/l, CO2 120-122 gram/km. Vitara 1.6 benzin og 1.4 Boosterjet: 19,2-18,2 km/l, CO2 121-128 gram/km. ++


l 32 l 13. JUNI 2017

Roskilde Rundt

Uheld gav stokken et knæk Allerede natten efter afsløringen af H.C. Andersen Bænken i Skomagergade knækkede stokken over i flere dele. Det er efter alt at dømme en rengøringsvogn fra kommunen, som ved et uheld har påkørt stokken i skulpturen, således at den er knækket i tre stykker. ”Kunstneren Thor Larsen bor i Italien, så der går lidt tid, inden den kan blive repareret. Så vi må nok leve med en bænk uden en stok et stykke tid. Jeg tilskriver det begyndervanskeligheder”, siger formand for Vejlauget ’Gågaderne’ Roskilde, Michael Gundersen. Foto: Ralph Bargum.

H.C. Andersens bænk blev indviet Billedhugger Thor Larsen, formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Lars Lindskov og bestyrelsesmedlem i Vejlauget ’Gågaderne’ Michael Gundersen løftede onsdag den 7. juni ved fælles hjælp sløret for H.C. Andersen Bænken. Bænken med tilhørende stok, taske, hat og galosher er placeret i Skomagergade 15 ud for det hedengangde Postgården, hvor forfatteren ofte opholdt sig, når han var i Roskilde.

1200 klubbørn på Musicon Klubberne i Roskilde afholdt torsdag den 8. juni kl. 15-18 en forrygende klubfestival for alle medlemmer. De 1200 glade deltagere blev transporteret til og fra Hal 9 på Musicon i busser. Klubfestivalen er gratis og den første af sin slags i Roskilde Kommune - med aktiviteter, udfordringer og anderledes lege - alle med fokus på kreativitet.

Genlød af motorbrøl på Ringen Bakkerne på Roskilde Ring genlød af motorbrøl og begejstrede tilskuere på Grundlovsdag - præcis som for 62 år siden. Her blev fejringen af den gamle motorbane nemlig afholdt for tredje år i træk - og det skete med rekordmange deltagere og publikummer. Der dukkede 121 klassiske køretøjer op, og et sted mellem 2500 og 3000 gæster valgte at besøge Ringen Rundt III. En af årets nyheder var en ryttergård omkranset af halmballer i midten af parken. Her stod udvalgte racerbiler og motorcykler fra Roskilde Rings storhedstid linet op. Halmballerne kom hurtigt til at fungere som siddepladser for folk, der trængte til at hvile benene og garanterede på den måde, at ”ryttergåden” konstant summede af liv og leben og blev det naturlige omdrejningspunkt for arrangementet.

Vild med vand Lørdag den 10. juni var der Vild med Vand på Roskilde Havn, som bød på alt fra skattejagt til kapsejlads og ølsmagning. Her er vi hos Roskilde Kajakpolo, hvor deltagerne har gang i noget såkaldt SUP-yoga.

Åbningsfest hos STARK på Industrivej Mandag morgen kunne STARK Bønnelycke endelig tage deres nye forretning i brug. Det blev fejret med morgenbrød til de morgenfriske fra kl. 6.00. Direktør Flemming Hansen og hele hans hold har de seneste par måneder arbejdet på højtryk for at være klar til den professionelle afdeling.

Intimkoncert Copenhagen Phil måtte aflyse den stort anlagte koncert i Byparken. Men midt i regnen inviterede musikchef Uffe Savery og en håndfuld af hans musikere publikum op på scenen til en uventet intimkoncert.

Fodboldfest Der var fodboldfest på Stændertorvet i weekenden, hvor DBU blandt andet havde arrangeret VM i straffespark og DM i street-fodbold. De hold, der klarer sig bedst, går videre til det store finalestævne på Rådhuspladsen i København den 24. og 25. juni.


13. JUNI 2017 l 33 l

SIMPLY CLEVER

LAGERTILBUD hos Skoda Roskilde

Begrænset lagertilbud på Octavia*

Spar op til 50.000 kr. Octavia Combi Style 1,0TSI DSG 259.900 kr Octavia Combi Style 1,4TSI DSG 279.900 kr Octavia Combi Style 1,6TDI DSG 279.900 kr

Vi har kun enkelte modeller tilbage - så skynd dig!

› 2 zoners klimaanlæg, LED baglygter TOP Version, Regnsensor, Tågelygter, 8 højtaler, Bolero Radio, Håndfri telefon, P-sensor bag, Fartpilot, El-ruder for & bag, Multifunktionsrat i læder, 16” Velorum alufælge og meget andet.

› Privatleasing 3.495,-/mdr.

Førstegangsydelse 9.995,-

› Finansiering

0,95% variabel rente med udbetaling

3,95% variabel rente uden udbetaling

Få 15% på dit næste service hvis du bestiller i uge 23 & 24 (service udføres kun i august). Få 15% på alt tilbehør til din bil, så den er klar inden sommeren starter (gælder alt fra alufælge, køletaske, måtter, tagbøjler & boks til nøglering, barnestole, madkasse & drikkedunk til skolestart).

ŠKODA Roskilde Københavnsvej 190 - 4000 Roskilde - Tlf: 46 75 78 71 - www.skoda-roskilde.dk

www.ggp.dk

15%

* Gælder så længe lager haves.


l 34 l 13. JUNI 2017

Roskilde-forfatter KULTURKALENDER 2017 signerer sin nye bog hos Bog & Idé SØNDAG 18. JUNI JUNI

VILDE BLOMSTERS DAG

Gratis guidet tur med Fugleværnsfonden. Gundsømagle Sø kl. 10

MATT BEDNARSKY (US) LIVE 15. JUNI

Se flere arrangementer på Appén Roskilde Live

ONSDAG 14. JUNI STJERNELØBET

Deltag i en ægte landevejsklassiker, og skriv dig ind i historien, når cykelløbet med mere end 100 år på bagen løber af stablen. Stændertorvet kl. 17.30

KONCERT

Roskilde Domkirkes Pigekor rejser i juli 2017 til Riga for at deltage i en kor-konkurrencen ”3rd European Choir Games and Grand Prix of Nations”. Jakobskirken kl. 19.30-21

CAFÉKONCERT

ROSSK Open Stage. Gimle kl. 20.30-00

TORSDAG 15. JUNI

BYG DIT EGET FESTIVALANLÆG

Skal du på festival? Så bliv klædt godt på og stjæl sommerens fest med fed lyd! Ragnarock og Natives Speakers byder velkommen til workshops med fokus på mobil lyd. Fri entré. RAGNAROCK - museet for pop kl. 1921.30

MATT BEDNARSKY (US) LIVE

Et internationalt navn, der er på vej frem og uden tvivl snart vil være bedre kendt også i Danmark. Matt Bednarsky spiller blander folk, rock, blues, pop og jazz i sin helt egen stil. Fri entré. Gustav Wieds Vinstue kl. 20

LØRDAG 17. JUNI

GUNDSØMAGLE BYFEST 2017

For 8. gang arrangerer Gundsømagle Landsbyråd samt en række frivillige ildsjæle en gedigen BYFEST med boder, underholdning, opvisninger og festmenu med efterfølgende DANS med ”Party Smoothies”. Gundsømagle kl. 10

DAGSKURSUS I SEJLADS

I LISE NØRGAARDS FODSPOR

Vær med til at fejre Lise Nørgaards 100 års fødselsdag den 14. juni med en oplevelse af, hvor forfatteren hentede inspiration til de mange folkekære historier og populære TV-serier Matador. Guide: Lykke Løvgreen Førslev. Hestetorvet kl. 10

BØRNECOSMOS

Vi får besøg af Fanatic Live, der først bygger svær med børnene og efterfølgende leder dem ind i et ægte rollespil. Tilmelding nødvendig. CosmosHuset kl. 10

MANDAG 19. JUNI ROSENEVENTYR

Få en grundlæggende introduktion til sejlads med råsejlet, som vikingeskibenes sejltype kaldes, og som adskiller sig væsentligt fra sejlads med moderne rigtyper. Pris: 1100 kr. Vikingeskibsmuseet kl. 10-16

Rosenentusiast Birthe K. Vinner Nielsen fortæller om forskellige sorter af historiske og engelske roser, om beskæring, vanding, gødning og rosensygdomme. Tilmelding nødvendig. Jyllinge Bibliotek kl. 19-21

TROLDEFORTÆLLINGER FOR ALLE ALDRE

TIRSDAG 20. JUNI

Tag hinanden i hånden og madkurven med og lad jer tryllebinde. Gratis billetter. Roskilde Bibliotek kl. 12

FODBOLDKAMP

Herre-DS pulje 1 - KFUM BK, Roskilde mod Kalundborg GB. Lillevang Idrætscenter kl. 15.30

DANSERIET

Hits on the Rocks er et FESTORKESTER med et stort repertoire fra blød 70’er disco til Metallica, bare det er hits, vi kan synge med på. Tilmelding nødvendig. Gimle kl. 20

Få indblik i kunsten at sejle med råsejl. Alle om bord tager aktivt del i sejladsen, både når der skal ros og sættes sejl. Undervejs fortælles der om museets arbejde og erfaringer med vikingeskibe. Entré: 450 kr. Vikingeskibsmuseet kl. 18.30-22

Lørdag den 17. juni er der mulighed for at møde Lone Carmel hos Bog & Idé på Stændertorvet fra kl. 12-13, hvor hun signerer sin nye bog og gerne tager en snak om de udfordringer, som mange familier oplever i en travl hverdag. Det er bogens formål at give mennesker, der har det svært med relationerne til andre, nogle praktiske øvelser, som de kan bruge i det levede hverdagsliv. Bogen er skrevet i et letforståeligt hverdagssprog – og med respekt for de mennesker, som forfatteren skildrer i forskellige cases.

I bogen beskriver forfatteren en række konfliktfyldte situationer, både i hjemmet og på arbejdspladsen. Det er konflikter, der påvirker vores relationer til de mennesker, vi er sammen med i dagligdagen. Til hver case anviser bogen konkrete øvelser, der kan arbejdes videre med. Lone Carmel er uddannet kandidat i psykologisk pædagogik og har drevet rådgivningsvirksomheden relazion i Roskilde siden 2007. Hun har i mange år været aktiv i Roskildes erhvervsliv.

CYKEL- OG GRILLTUR

Aftentur til Boserup Skov hvor vi laver grillmad på stranden. Tag mad og drikke med, vi sørger for resten. 15 km. Tilmelding til Benny tlf 61 33 32 80 senest 19/6. Stændertorvet kl. 17.30-21

SOMMERDANS

Linedance på Roskilde Havn - alle er velkommen om du danser eller opleve de mange dansere. Cafeen vil være åben. Fri entré. Museumsøen kl. 19-21.30

FREDAG 16. JUNI AFTENTUR PÅ FJORDEN

Familie- og trivselsrådgiver Lone Carmel har netop udgivet bogen ’Hverdagsrelationer. Når det nære bliver svært’. Det er en bog med konkrete bud på, hvad der skal til for at få familielivet til at fungere.

ROSENEVENTYR 19. JUNI

Roskildeforfatteren-Lone Carmel signerer sin nye bog ’Hverdagsrelationer. Når det nære bliver svært’ hos Bog & Idé på Stændertorvet lørdag den 17. juni fra kl. 12-13.

TAKE AWAY i særklasse

Forudbestilling ved mere end 5 kuverter.

Fredag og lørdag 17.00-19.30 Husk, vi har også vinen til maden. Se menuen på GASTRONETTEN.DK

ROSKILDE JAZZ DAYS 2017

Tre herlige jazzdage i jazztelt på Roskilde havn. Roskilde Havn kl. 16

mail@gastronetten.dk CLERMONTGADE 36 ROSKILDE · 46 35 12 91 v/Christian Zwicky

arrangereS af roSkilde kommune og gimle

SankthanSaften i Byparken 23. juni Kl. 20.30 RosKilde domKiRKes dRengeKoR med fællessange Kl. 21.10 faKKeloptog fRa pipeRs hus, bålet tændes Kl. 21.30 båltale ved boRgmesteR Joy mogensen Kl. 21.40 midsommeRvisen v/dRengeKoRet


13. JUNI 2017 l 35 l

Klosterkaelderen.beer Klosterkaelderen.beer Verdens bedste øl Verdens bedste øl

Roskilde Festival åbner med vild vikingefest Deltagerne kan i år fejre midsommeren og Roskilde Festivals åbningsaften med et ’vikingeblót’ ved badesøen. Kunstnere som Sorten Muld, Virelai og Svartsot sørger for løssluppen hedensk feststemning gennem sommeraftenen. Få timer efter tusindvis af deltagere har opført deres lejre på årets Roskilde Festival, kan de iføre sig deres skrappeste kofter, kapper og særke og sammen drage til vikingefest i festivalbyen. Roskilde Festival markerer nemlig midsommeren og åbningen af festivalbyen med et seks timer langt ’vikingeblót’ ved campingbyens badesø. Her kan de feststemte skjoldmøer og vikingesvende danse solen ned om bålet, skåle i mjød og feste igennem til vikingeinspireret musik, der genremæssigt spænder fra oldnordisk folkemusik og elektronisk til tung dødsmetal. Vikingefesten byder på et sjældent gensyn med Sorten Muld, der med radiohittet ’Ravnen flyver’ og en

særegen blanding af techno og folkemusik fik et større gennembrud i 1990’erne. Danske Virelai kan sætte gang i kædedansen på enhver markedsplads med deres tempofyldte folkeviser, mens forsanger Gudjon Gudmundsson fra islandske Krauka besynger de nordiske sagn med en stemme, der får jorden under ham til at skælve. Endelig lægger Svartsot op til en kraftfuld finale med deres dansksprogede

Alle

vikingedødsmetal, der har udgangspunkt i den nordiske mytologi og gør flittig brug af instrumenter som mandolin, sækkepiber og fløjter. Roskilde Festivals vikingeblót finder sted lørdag den 24. juni fra kl. 18:00 til midnat ved badesøen på Camping East. Festivalens campingområder åbner samme dag kl. 16:00.

Aftenens optrædende er: Krauka (DK/IS) Virelai (DK) Päivi Hirvonen (FI) Songleikr (NO/DK) Asynje (DK) Sorten Muld (DK) Svartsot (DK)

OPLEVELSER FRA LAURITZ.COM

EKSPERTEN FORTÆLLER …

T-SHIRTS

10 stk. med ensfarvet logo eller navnetryk

FRIT VALG

599,-

Ekskl. moms

Center for Job- og Sikkerhedssko Ekco.dk · Tlf. 46 75 76 22 Københavnsvej 106 · Roskilde

BUSREJSER

EN-DAGSTURE

BerlinStorbyferie Storbyferie Berlin 4-stjernethotel hotel centralt centralt i byen 4-stjernet 07.09. ................... kr. 2845,07.09.44dage dagefra fra..................... kr. 2845,Eventyrligt EventyrligtSilja Siljakrydstogt krydstogt Stort Stortkrydstogtsskib krydstogtsskibmellem mellemStockholm Stockholm Vadehavet og Friedrichstadt Rømø, Sild og Manø. og Helsinki og Helsinki Rømø, Sild og Manø. Inkl. 3 middage/3 frokoster 11.09. 3 dage fra ................... 1595,11.09. 3 dage fra .................... Kr. Kr. 1595,Inkl. 3 middage/3 24.07. 4 dage frafrokoster ................... kr. 3495,- Sort sol over Tøndermarsken 24.07. 4 dage fra .....................kr. 3495,- Sort sol over Tøndermarsken Tværs over Kattegat Lokal naturvejleder, Ribe,Tønder, Lokal naturvejleder, Ribe,Tønder, Tværs over Kattegat Oplevelsesrejse. Besøg i Göteborg/ ved Schackenborg Slotshave Schackenborg Slotshave Jesperhus og Göteborg/Trollhättan det imponerende Trollhättan vandfald/ 14.09. 3 dage fra ................... Kr. 2495,14.09. 3 dage fra ................... Kr. 2495,Jesperhus Blomsterpark. 01.08. 4 dage fra .................... kr. 3775,- Fjordkrydstogt langs Norges kyst

16.08.Moesgård Moesgård nyskabende 16.08. nyskabende museum museum inkl.færge færgeOdden-Aarhus Odden-Aarhus...... .......kr. inkl. kr. 595,595,-

Østrig Abtenau i Østrig Middage, entréer/udflugter entréer/udflugtertil tilbl.a. bl.a. Chiemsøen og og Ørneborgen Ørneborgeninkl. inkl. 08.07, 05.08, 05.08,26.08. 26.08.99dg dgfra... fra . kr. kr.6695,6695,Vadehavet og Friedrichstadt

BUSREJSER

01.08. 4 dage fra ................... kr. 3775,- Maleriske Fjordkrydstogt langs Norges kyst fjelde på mini-cruise Skagen og Læsø Maleriske fjelde på mini-cruise Skagen og Læsø Stavanger-Bergen Udflugter/rejseleder/middage/ Stavanger-Bergen Udflugter/rejseleder/middage/ 24.09. 3 dage fra ................... Kr. 2295,Læsø med lokalguide 24.09. 3 dage fra.................... Kr. 2295,Læsø med lokalguide 17.08. 4 dage fra..................... kr. 3795,17.08. 4 dage fra.................... kr. 3795,-

23.08 Eremitageslottet

Inkl. frokost ved Furesøen ...... kr.

595,-

EN-DAGSTURE

01.07, 15.07 & 05.08. Cirkusrevyen Inkl. buffet A-billet................. kr.

885,-

HED! 16.07. Klokkeren fra Notre NYDame

Hansi Hinterseer Anmelderrost musical i Det Kgl. Teater Friluftskoncert med musikalskekr. 755,A-billet .................................

overraskelser........................... kr. 1195,03.09. Få din Samsø Hansistol med hjem! Lokalguide og frokost ............ kr.

655,-

Nils Overgaard har arbejdet som vurderingsekspert hos Lauritz.com i 6 år. Hans hovedområde er keramik og han har en særlig kærlighed for keramisk kunst fra 1890-1940’erne og skønvirke porcelæn. Desuden er han kompetent i forhold til vurdering af musikinstrumenter, ældre ure, PH lamper, møbler, bøger, sølv m.m. Nils fortæller: ”Det sjoveste ved arbejdet er når kunder bliver positivt overraskede, hvilket vi med glæde kan sige sker ofte. En kunde viste

et foto af en vare hun ville have vurderet, og jeg bemærkede, at der i baggrunden stod en Ib KofodLarsen skænk af palisander. Hun havde ikke selv nogen tiltro til, at den var penge værd og havde derfor foræret den til to polske håndværkere. Hun skyndte sig hjem og hentede den tilbage og fik efterfølgende et hammerslag på knapt DKK 30.000. En anden oplevelse jeg husker tydeligt, var da jeg i forbindelse med en virksomhedsvurdering fandt et maleri af Walasse Ting.

03.09.Fejø Samsø 23.09. med lokalguide, frokost og Lokalguide og frokost ............. kr. kr. 655,eftermiddagskaffe ................. 795,-

23.09.Olsenbanden Fejø med lokalguide, frokost og 28.09. på Nordisk eftermiddagskaffe .................. kr. 795,Film Guidet rundvisning og frokost 650,Palmer på Påstign. mulig i bl.a. Kbh. ogkr. Roskilde Palmer på Den Den Engelske EngelskeRiviera, Riviera, Ring 28.06. Sommer Gl.Gl. By By Aarhus udflugter og på alle nævnte 28.06. Sommeri Den i Den Aarhus Påstign. mulig irejser/udflugter. bl.a. Roskilde alle udflugter og middage middageinkl. inkl. ellerpå skriv inkl.færge færgeOdden-Aarhus Odden-Aarhus .......kr. 25.08. 99dage ...... kr. 615,615,nævnte rejser/udflugter. 25.08. dagefra..................... fra....................kr. kr.8395,8395,- inkl. for at få Ri

Sydengland og og Wales Wales Sydengland

EN-DAGSTURE

Hansi Hinterseer HAFNIA REJSER

HAFNIA REJSER www.hafnia-rejser.dk

Friluftskoncert med

Tlf. 59 43 11 41 musikalske overraskelser !

kr. 1195,-

HED Tlf. 59 43NY11 41 Få din Hansistol med hjem!

www.hafnia-rejser.dk

HAFNIA REJSER Tlf. 59 43 11 41

www.hafnia-rejser.dk

I SAMARBEJDE MED

ng katalo ge

skrivt NYT KATALOG eltilleser nd for at fåt på gaden i uge 24 med kataloget bl.a. julemarkedsture tilsendt – og koncerter.

Ring eller skriv for at få kataloget tilsendt

BOOK DIN EGEN VURDERINGSEKSPERT KONTAKT VURDERINGSEKSPERT NILS OVERGAARD NILS.ROSKILDE@LAURITZ.COM • 4674 4040

Efter at have insisteret på at gennemgå alle rum i bygningen, blev jeg lukket ind i et varmerum, hvor maleriet stod klemt mellem et skrivebord og et varmerør sammen med en stak andre malerier, meget tæt på at blive kvast. Ingen medarbejdere eller ledere vidste, at det eksisterede og de blev meget overraskede over vurderingen på DKK 250.000.


l 36 l 13. JUNI 2017

Det sker i din kirke Roskilde Kommune

14. juni - kl. 19.30

Koncert med Domkirkens Pigekor STED: JAKOBSKIRKEN

16. juni - kl. 18.00-21.00

18. juni - kl. 15.00-16.00

18. juni - kl. 14

Koncert med Juniorkoret

Roskilde Domkirkes Pigekor rejser i juli 2017 til Riga for at deltage i en kor-konkurrencen ”3rd European Choir Games and Grand Prix of Nations”. Målet med turen er ikke at komme hjem med medaljer men mere at give koret den udfordring det er at forberede sig til sådan en konkurrence. Til selve konkurrencen skal koret synge musik af blandt andet Jakob Lorentzen, Michael Bojesen og Irene Becker. Gratris adgang. Kaffebord 25 kr

STED: HIMMELEV KIRKE

Velkommen til Himmelev børnekors afslutningskoncert! Vi vil vise, hvad vi har arbejdet med i løbet af året. Forårssange, kanondanse, rytmelege og flerstemmighed vil være på programmet. Vi glæder os!!!

14. juni - kl. 18

Vandretur STED: REGNEMARK SYD FOR BORUP

Vandretur til området ved Regnemark syd for Borup. Vi mødes på kirkepladsen kl. 18.00 og kører fælles i egne biler ned til området. Vi går en tur i området på ca. 1,30 time og returnerer til sognegården, hvor vi synger et par sange og får vores aftenkaffe mv. Tilmelding senest torsdag den 8. juni til kirkens kontor Nordgårdsvej 4, tirsdage kl. 9-13 og torsdagekl. 13 -16. Tlf. 46 38 30 34, mail lisbj@km.dk. Medvirkende Martin Kelstrup.

Sommerfest i Snoldelev kirke og præstegårdshave. Program: Kl. 14.00 familiegudstjeneste i Snoldelev Kirke. Tune Kirkes ungdomskor medvirker i kirken og haven. Tune kirke lukkes på dagen, da dette arrangement er et fællesarrangement for Snoldelev og Tune sogne. Kl. ca. 15 kaffe, kage og sodavand i præstegårdshaven. Underholdning: I år får vi besøg af ”KRAVL OG KRYB” præsenteret af medarbejdere fra Københavns ZOOLOGISK HAVE. De kommer med levende pytonslange, rottesnog, skægagame, leopardgekko og kakerlakker, mm. Alle dyr, som man kan røre ved og blive fotograferet sammen med. Kl ca. 17.30 er der fællesspisning i præstegårdshaven. Også i år laver FDFerne fra Gadstrup-Snoldelev helstegt pattegris med tilbehør. Velkommen til alle børn, forældre og bedsteforældre og andre, som har lyst til at være med til en dejlig eftermiddag i Snoldelev præstegårdshave. Priser: Kaffe & kage/ sodavand kr. 10. Børn gratis. Fællesspisning: kr. 100. Børn spiser gratis. Alle betaler for drikkevarer. Popcorn og slush ice kan købes på stedet. Snoldelev og Tune menighedsråd. Billedet er fra et tidligere arrangement med ZOOLOGISK HAVE.

Sommerfest STED: ÅGERUP SOGNEGÅRD

Den svenske sangerinde Lo Ersare er bosiddende i København. Lo’s musikalskevirke spænder bredt fra hendes eget folkband band ”Padded Paws” til vokal-improvisation-duoen ”The Art of Escapism” til det polsk/skandinaviske jazzband ”LOVE”. Den gode melodi er et centralt element i Lo’s musikalske udfoldelser. Guitarist Søren Vinther Røgen er uddannet fra verdensmusiklinjen på Göteborgs konservatorium: ”Artisten”. Søren har fødderne godt plantet i folkemusikken og er blandt andet kendt fra bandene ”Trolska Polska” og ”Trio Svin”. Rasmus Kjærgård Lund er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium med en kandidat i ”Music Performance”. Rasmus begyndte i en alder af 12 sin rejse med tubaen, en rejse der indtil nu har budt på alt lige fra folkemusik, jazz, rock og pop. Pris for mad: familie: 100 kr. eller pr. person: 50 kr. - der kan købes drikkevare

21. juni - kl. 19.30 18. juni - kl. 22.00-23.00

Midsommernat-gudstjeneste STED: ÅGERUP KIRKE

En stemningsfuld gudstjeneste i skumringstimen med danske sommersange og salmer. Vi har ’nadver’ i begyndelsen af gudstjenesten: et glas rødvin, brød og lidt tilbehør, som kan tages med til bænken og nydes under oplæsining og tema-prædiken: ’Det gode liv’. Gudstjenesten planlægges og afvikles af frivillige i samarbejde med Gunder

Sommerkoncert - PH viser STED: JACOBSKIRKEN

En sommeraften i selskab med PH. Den samfundsrevsende og satiriske arkitekt og revyforfatter var en markant skikkelse under den tyske besættelse. Med ironi og humor opbyggede Poul Henningsen en revolution mod besættelsesmagten. En musikalsk trio bestående af : Kirstine Lindemann, Louise Vase og Anna Landvad har bundet en buket af PH’s kendte og yndede viser. Der serveres læskende sommerdrik og frisk frugt. Gratis adgang

Gudstjenester/arrangementer kirkerne i Roskilde Kommune 13. juni til 20. juni 2017 DÅSTRUP (D), ØRSTED (Ø) OG SYV (S) KIRKER. 18. juni Gudstj. v/Hans Eiler Hammer (S)

kl. 09.00

GUNDSØMAGLE KIRKE OG SOGNEGÅRD 18. juni Gudstj. udendørs + kaffe v/Birgitte Iversen

NY VOR FRUE (NVF) OG VINDINGE KIRKER (V) OG SOGNEGÅRDE. 15. juni Sommersang + morgenmad i Vindinge kl. 09.00 18. juni Gudstj. v/Sofie Frost Bondorf (NVF) kl. 10.30

21. juni Onsdagsrefleksion v/ Paul Kofoed Christiansen SNOLDELEV KIRKE. 18. juni Familiegudstj. og Sommerfest. v/Karen Elise

kl. 11.00

GADSTRUP KIRKE OG SOGNEHUS. 18. juni Gudstj. v/Steen Dilling

kl. 10.00

HIMMELEV KIRKE OG SOGNEGÅRD. 15. Juni Traveholdet 18. juni Gudstj. v/Jarl Ørskov Christensen 18. juni Koncert med Juniorkoret 21. juni Morgenandagt v/Majbrit Weje Kristensen

kl. 13.00 kl. 10.00 kl. 15-16 kl. 09.00

JAKOBSKIRKEN OG SOGNEGÅRD. 14. juni Koncert med Domkirkens Pigekor 18. juni Gudstj. v/Katrine Louise Raun 20. juni Gudstj. Astershjemmet v/Marianne Pedersen 21. juni Sommerkoncert – PH viser

kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 13.15 kl. 19.30

DOMKIRKEN & KONVENTHUSET. 14. juni Onsdagsrefleksion Aflyst 15. juni Valdemarsgudstj. v/Rasmus H. C. Dreyer 15. juni Sommerkoncert orgel v/Kristian Olesen 16. juni Fredagsaltergang v/Peter Fischer-Møller 18. juni Gudstj. v/Rasmus H. C. Dreyer 18. juni Gudstj. v/Anne-Sophie Olander 21. juni Landemode

kl. 12.00 kl. 17.30 kl. 20-21 kl. 12.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00

ÅGERUP (Å), KIRKERUP (K) OG HVEDSTRUP (H) KIRKER OG ÅGERUP SOGNEGÅRD (S) 15. juni Fyraftensmeditation v/Gunder Gundersen (Å) 16. juni Sommerfest v/Lo Esare (Å) 18. juni Gudstj. v/Kr. Gylling (H) 18. juni Midsommernat-gudstj. v/Gunder Gundersen (Å)

kl. 16.30 kl. 18-21 kl. 10.00 kl. 22-23

JYLLINGE KIRKE (J), HELLIG KORS KIRKE (H) OG LADEN (L) 18. juni Gudstj. v/Kaj Bollmann (H) kl. 10.00 SANKT JØRGENSBJERG KIRKE (J) OG SOGNEGÅRD (S). 13. juni Gudstj. Kristiansminde Lokalcenter v/Martin Ishøy 13. juni Gudstj. Sct. Jørgensbjerg Plejecenter v/Martin Ishøy 18. juni Gudstj. v/Martin Ishøy (J) 21. juni Foredrag om Cafe Exit v/Johnny Victor Hansen

kl. 13.30 kl. 14.30 kl. 10.00 kl. 19.30

SVOGERSLEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 14.+ 21. juni ”Kom med ud og gå” v/Elsebeth Kronbo 14. juni Spaghettigudstj. v/Sarah Krøger Ziethen 14. juni Vandretur ”Regnemark” v/Martin Kelstrup 18. juni Gudstj. v/Sarah Krøger Ziethen

kl. 10-12 kl. 17.30 kl. 18.00 kl. 10.00

Ørsted Kirke/Dåstrup Kirke www.oersted-daastrup.dk Gundsømagle Kirke www.gundsoemaglekirke.dk Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke www.jyllingekirke.dk

Skt. Jørgensbjerg Kirke www.sjk.dk Svogerslev Kirke www.svogerslev-kirke.dk Vor Frue/Vindinge Kirker www.vorfrue-vindinge.dk

Syv Kirke www.syvkirke.dk Gadstrup Kirke www.gadstrupkirke.dk Himmelev Kirke/Roskilde Kloster Kirke www.himmelevkirke.dk

Roskilde Domkirke www.roskildedomkirke.dk Snoldelev Kirke www.snoldelevkirke.dk Jakobskirken www.jakobskirken.dk

Ågerup/Kirkerup Hvedstrup Kirker www.kirkerupkirke.dk Informationerne på denne side redigeres af sognepræst Kristian Gylling - mobil. 2673 2300 Mail: kr.gylling@gmail.com Hver torsdag før udgivelse hentes informationerne fra kirkernes hjemmeside.

kl. 12.00 kl. 14-19


13. JUNI 2017 l 37 l

Udsigten er et godt samlingssted i centrum af Jyllinge

Debat

Hverken fugl eller fisk i Bygaden

Af: Bjørn Petersen, Låddenhøj 77, 4000 Roskilde I et læserbrev i Paperboy den 30.5 om Udsigten, Bygaden 28 i Jyllinge nævnes blandt andet et virkelig mærkeligt spørgsmål: ”Kan fiskene i fjorden tåle lyset fra billygterne, når bilerne kommer kørende?” Jeg har hørt, at det besynderlige spørgsmål skulle komme fra Dansk Natur-

fredningsforening i Roskilde. Det gør det selvfølgelig ikke; vi synes ikke, at sludder og vrøvl hører hjemme i en offentlig debat om et emne af trods alt en vis, om end begrænset betydning for en del borgere. Vrøvlet kommer måske af en fordrejning af et læserbrev for længe siden, hvor vi gjorde opmærksom på, at hvis der skabes den fjordudsigt oppe fra bilvejen, som et formål med nedrivningen skulle være, så vil det også medføre, at om aftenen vil oplevelsen af det flotte landskabsrum ude over fjorden blive skæmmet af lyskegler og trafikstøj.

Vi har ingen mening om huset som sådan, men så længe det står, skærmer det faktisk natur- og landskabsoplevelsen for den motorstøj og visuelle støj, der i forvejen er nok af mange steder. Hvis man altså lige står ud, og fx går om i det hyggelige haverum. Ligesom der skal være forskel mellem by og land, bør også fjorden nænsomt skærmes. Det hjælper Bygaden 28 med. Støj og lys for sig; ro og mørke for sig... (Forkortet af redaktionen. Teksten kan findes i sin helhed på hjemmesiden)

Sortmaleri og dårlig journalistisk stil

Af : Keld Holm Kildehusvej 31 4000 Roskilde Den 18. juni bragte dagbladet Politiken på hele forsiden og på to hele sider inde i avisen en artikel om arbejdsmiljøet på Roskilde Museum eller ROMU med flere afdelinger, som museet har udviklet sig til under den mangeårige direktør, Frank Birkebæks ledelse. Med så stor en opsætning skulle man tro, at der var tale om væsentlige nyheder, men ved gennemlæsning af artiklerne kunne jeg konstatere, at der ikke er noget nyt under solen i forhold til den artikel, som Magisterbladet bragte allerede i 2015, og som også kritiserede arbejdsmiljøet på Roskilde Museum. Altså ikke noget nyt, men en hård kritik af Frank Birkebæks ledelsesstil, ifølge Politiken fremført af cirka

20 anonyme tidligere og nuværende medarbejdere. En kritik, som man skal være mere end varsom med at fremføre skråsikkert, når den kommer fra kilder, der ikke vil stå frem med navn og fægte med åben pande. Og mit næste spørgsmål var: Hvorfor nu? Enhver ved, at Frank Birkebæk går på pension efter mange års virke til gavn for museerne i lokalområdet. Var Politiken nået til agurketiden, eller havde man fundet Janteloven frem for at fortælle Frank Birkebæk, at du ikke skal tro, at du er noget? Det sidste forekommer som den mest nærliggende mulighed. Enhver, der har haft med ledelse og mennesker at gøre, ved, at tingene ikke er sorte eller hvide, men at der er mange gråtonede nuancer. Men altså ikke Politiken, der sortmalede et billede af Frank Birkebæk, så han nærmest fremstod som Djengis Khan eller Djævlen himself. Lokalt har Paperboy fulgt op på Politikens sortmalerier og har i forbindelse hermed interviewet tre

tidligere medarbejdere, der står frem med navn, og som giver hver deres opfattelse af arbejdsmiljøet på museet. Den ene er blevet fyret, den anden har sagt op og den tredje har været tillidsrepræsentant i en årrække. Sandhedsvidner, ja. Men subjektive vidner. I samme forbindelse konstaterede Paperboy, at ikke en eneste medarbejder havde bakket op om Frank Birkebæk. Men den kom så fra en tidligere medarbejder, Rasmus Hylleberg, der i sin ansættelsesperiode ikke kunne genkende den fremført kritik. Sandhedsvidne, ja. Subjektiv, ja. Hvad får Paperboy ud af det? Jo, man nedgør Rasmus Hyllebjerg og kalder hans kommentar for en lovsang og et heltekvad. Hans kommentar kommer på tværs af det sortmaleri, som Politiken indledte, og som Paperboy fortsætter med. Så han skal moppes. Det er slemt, det er nedrigt, og det er dårlig journalistisk stil. (Forkortet af redaktionen. Teksten kan findes i sin helhed på hjemmesiden)

Af: Torben Pedersen, Kandidat for Alternativet til Byrådet i Roskilde

Roskilde Kommune har i planerne at nedrive Jyllinges tidligere andelsbrugs og museum på Bygaden 28 i Jyllinge. Rigtig mange Jyllingeborgere er meget imod dette.

Peter Press fra Jyllinge leverer her i avisen den 30.5 et forsvar for, at Udsigten, Bygaden 28 i Jyllinge skal rives ned, således at ’den grønne kile’ kan realiseres, og udsigten over fjorden gøres fri for trafikanterne. Han nævner i den forbindelse alle modstandernes ’usaglige’ argumenter, lige fra at fiskene bliver forstyrrede af billygterne, at der skal skaffes penge til svømmehallen, og til at det nok handler om, at der skal bygges nye huse på den værdifulde grund.

bare skal høres. Et kulturhus, forsamlingshus og selskabslokaler. Et sted, der kan rumme mange af alle de ting, det gennem sin historie allerede har haft indeholdt. Et hus, der har og kan fostre socialt samvær og sammenhængskraft. Salg af grønne områder til boliger midt ned gennem Jyllinges skønne bygade lyder også trist i mine ører på rigtigt mange måder. Dette lyder dog til at være taget af bordet nu. (Forkortet af redaktionen. Teksten kan findes i sin helhed på hjemmesiden)

noget rigtigt i argumentet om, at Peter Press og hans ligesindede ikke behøver at gøre opmærksomme på deres ønsker, når beslutningen er vedtaget. Men når beslutninger er så længe om at blive effektueret – de blev truffet, før jeg selv blev valgt til byrådet – så må man være opmærksom på, at virkeligheden ændrer sig rundt omkring, og at nye idéer og behov opstår. Virkeligheden er ikke en statisk størrelse. Faktum er, at en gruppe engagerede ildsjæle i Jyllinge er gået sammen om at redde Udsigten, og at de har en masse gode ideer til, hvordan bygningen kan bruges. (Forkortet af redaktionen. Teksten kan findes i sin helhed på hjemmesiden)

Mere politisk lederskab – Mindre bureaukrati

Af: Jette Tjørnelund Byrådsmedlem (V) Næstformand i Skole- og Børneudvalget Man skal ikke snakke længe med skoleledere, lærere, institutionsledere eller pædagoger, før talen falder på, at de presses af krav til dokumentation. Tiden kan være svær at finde, og den går fra andre aktiviteter, undervisning eller nærvær med børnene. Medarbejdere føler, at fagligheden bliver klemt af afrapportering, og tilliden bliver spærret inde i et kontrolskema.

Man kunne på denne baggrund fristes til at tro, at et forslag om et overblik over nødvendigheden af de dokumentationskrav, som Roskilde Kommune stiller af egen drift, ville være noget byrådet kunne samles om. Venstre har derfor stillet et forslag om, at der udarbejdes et overblik eller såkaldt ’katalog’ over mulige forenklinger af dokumentationskrav i skoler og daginstitutioner med det formål at frigøre tid til undervisning, læring, nærvær eller forberedelse uden tab af kvalitet. Det var intentionen, at dette katalog skulle fremlægges i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret. Men sådan skulle det ikke gå - det var

nemlig skrap kost for socialdemokraterne at skrue ned for ’kontrollen’. De afviste kataloget med henvisning til, at forvaltningen af egen drift er i færd med, hvad de kalder ”en generel øvelse om afbureaukratisering”. Men det er et besynderligt argument for, at byrådet ikke kan få fremlagt et overblik over, hvordan det står til i Roskilde Kommune. Socialdemokraterne synes at være mere optagede af at skærme systemet fra nye input end at udfylde rollen som politiske repræsentanter for borgerne, børn og medarbejdere. (Forkortet af redaktionen. Teksten kan findes i sin helhed på hjemmesiden)

Arbejdsmiljø på Ragnarock

Af: Peter Ørnstrup samt medarbejdere på Ragnarock

Lyt mere til borgerne I Alternativet i Roskilde mener vi, at vi skal blive bedre til at lytte til hinanden. Borgere skal føle, at de har medbestemmelse over deres nærområde. Især skal dette have fokus, efter at kommunerne blev så store, som de gjorde ved kommunesammenlægningen i 2007. Nogle Jyllingeborgere udtaler, at siden kommunesammenlægningen kan de godt mærke, at der er blevet længere til rådhuset, end de var vant til. Borgernes vision for stedet er så strålende, så de

Af : Karsten Lorentzen, byrådsmedlem, DF

Det kan man jo altid grine højt og hånligt af, men Peter Press er desværre meget selektiv i sit argumentvalg og nævner ikke, at et forsamlingshus i Jyllinges bymidte med en af byens bedste udsigter faktisk er en rigtig god idé, hvilket tilslutningen til forskellige arrangementer i bygningen også vidner om. Men det bliver voldsomt dyrt, og hvem skal betale, argumenterer Peter Press. Mon dog? Jovist, der er lidt problemer med taget i den nye bygning, men det er faktisk den fredede, gamle bygning, som kommer til at koste penge, og den udgift kan vi alligevel ikke smyge os udenom. Og mon ikke de penge i øvrigt kan findes på kommunens budget? Grundlæggende er der

Et år på Ragnarock med gode oplevelser, udfordringer og arbejdsglæde. Ragnarock er en virksomhed som beskæftiger håndværkere, kokke, tjenere, opvaskere, front desk-medarbejdere, formidlere, bookingafdeling og it med-

arbejdere. Alle disse faggrupper på tværs repræsenterer fagkundskab, kreativitet, kollegialitet, godt humør, arbejdsglæde og musketerånd. Disse brave medarbejdere er hver dag meget tæt på det, som det hele handler om, nemlig kunder og forbrugere af museet. Denne levende atmosfære er helt klart et samspil mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, og det ansvar har begge parter til fulde levet op til. Den gode arbejdsplads med det gode arbejdsmiljø er ingen selvfølge, det

kræver ansvar og arbejdsindsats. Da ingen står over arbejdspladsen, må appellen til alle kolleger i ROMU være at stå sammen for at bevare og udvikle en dejlig arbejdsplads. Frank Birkebæk har i forløbet været en nærværende og engageret chef og medspiller i cafeen, hvilket har bidraget til vores udfoldelser og arbejdsglæde. Alle medarbejdere i værkstedet, caféen og front desk siger tak for et rigtigt godt samarbejde. Vi ønsker Frank Birkebæk et langt og godt otium.

ROMU

Af: Gunnar Olesen Valhalvej 12, 4000 Roskilde Tak til Paperboy for væsentlig og substantiel dækning af ROMU-sagen. Fint at en lokalavis engagerer sig og giver mæle til de mange bekymrede, mens tid er.


bare os…

l 38 l 13. JUNI 2017

- så samles byen

SALG: Helene Risum bladchef helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119 Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

Edgar af Ejboparken

Tomas Skov redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048 Holger Vincents journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

ADMINISTRATION:

Patrick Holbek udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437 Lone Ovesen bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

PRODUKTION: Trine Frimand grafiker trine@paperboy.gratis

Annette Thomsen grafiker annette@paperboy.gratis Mobil: 2635 0714

Venlig hilsen

Velkommen Velkommen Velkommen indenfor. Velkommen indenfor. indenfor. indenfor.

Apoteker Charlotte Andersen

Venlig hilsen Venlig Venlig hilsenhilsen Venlig hilsen

Tør vinterhud?

Af Tomas Skov

REDAKTION:

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Apoteker Apoteker ApotekerApoteker Charlotte Charlotte Andersen Charlotte Andersen Charlotte Andersen Andersen

Rygestop?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen med blæst, kan det få din hud til at udtørre. Derfor er det en god ide med god hudpleje.

Han kunne have været født i nabolandet, men svenske Emma Neldemark er glad for, at valget til sidst faldt på Roskilde. ”De er meget dygtige her. Jeg tænkte på at føde i Ystad, hvor jeg kommer fra, men jeg er glad for, at det blev her”, siger moren.

Smertelindring?

Motivation er afgørende for at lykkes med et På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel, rygestop - ofte i kombination med en form som passer bedst til dig og din smerte. for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi dig i gang med et effektivt rygestop. frostvejr I luften frostvejr bliver ekstra bliver luften I frostvejr tørluften ekstra og sambliver ekstra tør og luften tør samog ekstra sam-tør Motivation og samMotivation er afgørende Motivation er afgørende for Motivation eratafgørende lykkes for er at med for afgørende lykkes et at lykkes medfor et med atPålykkes et apoteket med På apoteket kan etPåviapoteket hjælpe kan På vi dig kan hjæ ap m ner, så det var en fin fødsel”, I frostvejrIbliver Voltaren® Gel blæst, med men kan blæst, med det blæst, få men kan dindet med hud kan fåtil blæst, det din at få hud din kan tilhud det at til fåat din rygestop hud til rygestop at - ofterygestop i kombination - ofte -i kombination rygestop oftemed i kombination en - ofte form med i kombination en med form en form som medpasser en som form bedst passer somtilpasser dig bedst og som beds din til dp konkluderer Emma Nelde- men medmen Effektiv lokalbehandling mod udtørre. Derfor udtørre. udtørre. er Derfor det enDerfor er god udtørre. detide er endet med god Derfor engod ide god ermed det ide god en med god god ide med god for nikotinerstatning. for nikotinerstatning. for På apoteket for nikotinerstatning. På apoteket hjælper På apoteket vihjælper Påhjælper apoteket vi vi hjælper vi smerter i muskler og led. Voltaren gel nikotinerstatning. mark, der nu kan kalde sig hudpleje.hudpleje. dig i gang dig med i gang dig et i gang med et med dig rygestop. effektivt i gang et effektivt rygestop. med et rygestop. effektivt rygestop. hudpleje. hudpleje. behandler inflammationen, der ofte ereffektivt ® mor til en søn på 3150 gram årsagen til smerte. 150 g. Voltaren®Voltaren Gel Voltaren Gel ® Gel Voltar Effektiv lokalbehandling Effektiv Effektiv lokalbehandlin lokalbeha mod Effekt fordelt på 51 afslappede Pris kr. 149,95 * smerter i smerter muskler smerter iog muskler led. i muskle Voltare smert og le centimeter. behandlerbehandler inflammationen, behandler inflammation infl behan der amo årsagen tilårsagen smerte. årsagen til150 smerte. g. til smerte årsage 150

TørTør vinterhud? Tør vinterhud? Tør vinterhud? vinterhud? Rygestop? Rygestop? Rygestop? Rygestop?Smerte Smerte Smert lind Sm l

Navn til begge sprog

Forkølet? Forkølet Forkø Fo

Spar 20% på udvalgte produkter

Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

Kom ind og prøv!

Roskilde Svane Apotek

Jyllinge Apotek

12 Genopbygger Skomagergade den naturlige hudbarriere der 31 Jyllinge Centret 4000 Roskilde 4040 Jyllinge fungerer som Tlf. beskyttelse mod vand, vind 46 32 23 00 Tlf. 46 32 23 og 00 vejr.

Spar Spar Spar 20% Spar 20% 20% 20% påpå udvalgte påudvalgte på udvalgte udvalgte Spar produkter produkter produkter produkter Trekroner

20% RO’s Torv

Apotek Løve fra Apotek Gælder Gælder den Gælder 27. frafebruar den fraGælder 27. den til februar 27. den fra februar 19. den til marts den 27. til19. februar den 2017 marts 19. til marts 2017 den 19. 2017 marts 2017

7996 16400

Trekroner Centervej 59 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

RO’s torv 2010 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

Nicorette (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptaTrekroner Trekroner RO’s Torv RO’s Torv RO Jyllinge Jyllinge Jyllinge Jyllinge Roskilde Roskilde Roskilde gelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene,Roskilde når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke brugesTrekroner til børn u. 18 år Trekroner eller af gravide/ammende uden lægens anb.RO’s Risikoen børTor dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i 100 ml. Før 99,95 Nu Svane Svane Apotek Svane Apotek Apotek Svane Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Løve Apotek Løve Løve Apotek Apotek Løve Apotek mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, Ap ®

Skomagergade Skomagergade Skomagergade 12 Skomagergade 12 12 Jyllinge 12 Jyllinge Trekroner Centervej Trekroner Centervej 59Trekroner Centervej 59 Centervej 59 592010 RO’s torv RO’s RO’s torv 2010 torv RO 20 Centret Jyllinge Centret 31 Centret Jyllinge 31 Trekroner 31Centret 31 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4040 Jyllinge 40404040 Jyllinge Jyllinge 40404000 Jyllinge 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskil 40 Tlf. 46 32 Tlf. 23 46 Tlf. 00 32 46 23 32 00 Tlf. 23 46 00 32 23 00 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 Tlf.00 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 00 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23

smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@ its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust ® ® ® til børn under 2®år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes Nicorette (nicotin) Nicorette QuickMist, Nicorette (nicotin) mundhulespray (nicotin) QuickMist, Nicorette QuickMist, mundhulespray (nicotin) 1 mgmundhulespray nikotin/spray QuickMist, 1 mg nikotin/spray tilmundhulespray 1 behandling mg nikotin/spray tilafbehandling tobaksafhængighed 1 mg til nikotin/spray behandling af tobaksafhængighed aftilgennem tobaksafhængighed behandling lindring gennem af tobaksafhængighed af nikotintrang gennem lindring af lindring og nikotintrang abstinenssymptomer. gennem af nikotintrang og lindring abstinenssymptomer. og af nikotintrang abstinenssymptomer. Må ikke bruges ogMå abstinenssymptomer. ved ikkeoverfølsomhed Må bruges ikke ved bruges overfølsom over Må vedikk for ov dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed detsom forventes at 3-8 %kan af tolererer, behandlede, oplever engive eller flere afkan følgende bivirkninger: Almindelige: Svie ibørn. næse og svælg, tørMundhulesprayen ogRam irriteret gelse ved rygeafvænning. gelse ved gelse rygeafvænning. Nikotindoser, ved rygeafvænning. gelse Nikotindoser, som ved enkan rygeafvænning. Nikotindoser, voksen ryger en voksen som tolererer, Nikotindoser, en ryger voksen give som ryger forgiftningssymptomer/være en tolererer, kan voksen givekan ryger forgiftningssymptomer/være tolererer, forgiftningssymptomer/være dødelig give forgiftningssymptomer/være hos små dødelig børn. hos dødelig Ram små ikke hos børn. øjnene, små Ram dødelig når ikke Ram der hos øjnene, sprayes. små ikke børn. når øjnene, der sprayes. nårikke dernæseslimhinde, øjnene, sprayes. Mundhulesprayen indeholder når Mundhulesprayen dernysen, sprayes. små indehold mæn Mu brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet.dog Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig ellerrygning. langvarig anvendelse. Sjælden: ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-uro altid afvejes dogover altiddog for afvejes fortsat altid over afvejes rygning. fordog over fortsat Evt. altid for skal rygning. afvejes fortsat produktet over Evt. skal forbruges fortsat Evt. produktet skal umiddelbart rygning. produktet bruges Evt.efter umiddelbart bruges skalGastrointestinalt amningen. produktet umiddelbart efter Bivirkninger: bruges amningen. efter umiddelbart amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør efter Bivirkninger: amningen. Ved generelt rygeophør Ved Bivirkninger: kan rygeophør abstinenssymptomer generelt generelt Ved kan rygeophør abstinenssymptomer kan abstinenssymptomer som generelt nedtrykthed, kan som abstinenssymptomer nedtrykthed, søvnforstyrrelser, som nedtrykthed, søvnforstyrre som søvn ogneir løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofmundhule/hals, mundhule/hals, mundsår, mundhule/hals, tandkødsblødning mundsår, mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt tandkødsblødning hoste mundsår, og samt hikke tandkødsblødning hoste isamt denogtidlige hoste hikkeog fase i den hikke samt aftidlige behandlingen. ihoste denfase tidlige og af hikke behandlingen. fase Hikke, i den af behandlingen. hovedpine, tidligeHikke, fase kvalme, afhovedpine, Hikke, behandlingen. irritation hovedpine, kvalme, i Hikke, halsen, kvalme, irritation hovedpine, lokale irritation i halsen, virkninger kvalme, i lokale halsen, såirritation virkninger som lokale en ivirkninger brændende halsen, så somlokale en så følelse, som brændende virkninger enbetændelse brændend så følelse som ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun smerter eller ubehag smerter ismerter eller maven, ubehag eller opkastning, ubehag i maven, smerter luftafgang i opkastning, maven, eller ubehag opkastning, fraluftafgang tarmen i maven, luftafgang eller fra opkastning, diarré, tarmen fra træthedsfølelse, eller tarmen luftafgang diarré, ellertræthedsfølelse, diarré, fraoverfølsomhed tarmen træthedsfølelse, eller overfølsomhed diarré, (allergi), træthedsfølelse, overfølsomhed snurrende, (allergi),prikkende overfølsomhed snurrende, (allergi), snurrende, fornemmelse. prikkende (allergi), prikkende fornemmelse. Dosering: snurrende, fornemmelse. Spis prikkende Dosering: og drik Dosering: fornemmelse. ikke, Spismens og drik Spis mundhulesprayen Dosering: ikke, og drik mens ikke, Spis mund men oa efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin pust/t, men max. pust/t, 2 pust men pust/t, pr. max. dosering men 2 pust max. pust/t, og pr. 2max. dosering pust men 64 pr. pust/døgn. dosering max. og max. 2 pust og 64Uge pr. max. pust/døgn. dosering 7-12: 64 pust/døgn. Nedsæt Uge og max. 7-12: antal Uge 64 Nedsæt pust pust/døgn. 7-12: pr.Nedsæt antal dag, Uge pust så antal der 7-12: pr.i uge dag, pust Nedsæt 12 pr. såikke der dag, antal bruges i uge såpust der 12mere iikke pr. ugedag, bruges end 12 ikke så 4 pust/dag. der mere bruges i uge end mere 12 Anv. 4 ikke pust/dag. end af bruges mundhulespray 4 pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray Anv. bør 4 af pust/dag. ophøre, mundhulespray når bør Anv. forbruget ophøre, af mundhulespray bør ophøre, når er nedsat forbrug nå Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé (150 pust) og (150 2 dispensere pust) (150 ogpust) 2a dispensere 13,2 ogml2 (2 dispensere (150 x a150 13,2 pust) pust). ml og a (2 13,2 2Ikke xdispensere 150 ml apoteksforbeholdt. (2 pust). x 150 a Ikke 13,2 pust). apoteksforbeholdt. mlIkke (2Dispenseren xapoteksforbeholdt. 150 pust). Ikke Dispenseren er børnesikret. apoteksforbeholdt. Dispenseren erLæs børnesikret. indlægssedlen er Dispenseren børnesikret. Læs indlægssedlen Læs er for børnesikret. yderligere indlægssedlen for Læs oplysninger. yderligere indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeiloplysninger. for Denmark yderligere McNeil ApS, Denmark McNeil oplysninger. tlf. 70 20 Denmark ApS, 52 12, tlf. McNeil www.nicorett ApS, 70 20tlf. Denma 5270 12,20w 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug its.jnj.com. April its.jnj.com. 2016. its.jnj.com. Otrivin April 2016. Menthol AprilOtrivin its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Menthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Menthol Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Ukonserveret, Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Otrivin Ukonserveret, Ukonserveret og Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol ogblæredannelse Junior Otrivin Ukonserveret ogUkonserveret Menthol Otrivin Ukonserveret indeholder og Meget Otrivin Ukonserveret xylometazolin. indeholder Mentholindeholder Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. indeholder Anvendes Virkning: Virkning: ved xylometazolin. Anvendes forkølelse Anvend ved med Vir f ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op tilApril 10 %Menthol kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit ogJunior pruritus. Sjældent ses påMenthol huden. sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning år:Bør Otrivin år: Otrivin Ukonserveret: år:personer, Junior OtrivinUkonserveret: Junior Under Ukonserveret: opsyn Otrivin Under af Junior en voksen. opsyn Under Ukonserveret: af 1opsyn en pust voksen. i af hvert Under en voksen. 1næsebor pust opsyn i hvert 11 pust aftilen næsebor 2ivoksen. gange hvert næsebor dagligt 1nældefeber 1tilpust 2 gange (hver i 1hvert til 2 8-10 dagligt gange næsebor time) (hver dagligt er1normalt 8-10 tilkun 2(hver gange time) tilstrækkeligt. 8-10 er dagligt normalt time) (hver er normalt tilstrækkeligt. Må 8-10 højst time) tilstrækkeligt. bruges erMå normalt ihøjst 10 Må bruges tilstrækkeligt. højst Overskrid ieller bruges 10 dage. Må ikke i svær 10 Overskrid højst et dage. maksimum bruges Overskrid ikkeiikke 10 etpåmaksim dage. ikke 3 pust etO af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikkeJunior anvendes af hvorår: acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller snue. Bør anvendes på intakt rask hud og ikke pådage. åbne sår ved akne. Bør i hvert næsebor i hvert 2 tilnæsebor 3i gange hvertEr næsebor dagligt 2ikke til 3beregnet gange ii højst 2hvert til 3dagligt 10 næsebor gange dage. i dagligt højst Overskrid 2 til10 3i højst gange dage. ikke 10 Overskrid dagligt et dage. maksimum iOverskrid højst ikke10 etpådage. maksimum ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor pust på et i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor i udvises hvert Bør på næsebor ikke dagligt. 3hos pust anvendes i Bør dagligt. hvert ikke næsebor til Bør børn anvendes ikke under dagligt. anvendes til2anvendelse børn årBør pga. under tilikke børn risiko anvendes 2 under år forpga. overdosering 2 risiko til årbørn pga. forunder risiko overdosering medforekomsten for 2centralnervesystems åroverdosering pga.med risiko for med ov komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed afikke NSAIDer bør ældre patienter. Samtidig af oral NSAIDer kan øge af central dagligtVoltaren efter behov, dagligt i efter højst dagligt behov, 10efter dage. i behov, højst Overskrid dagligt i højst dage. efter ikke 10 behov, et dage. maksimum iOverskrid højst ikkeaf 10 etpå maksimum dage. ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor ikke pust pået i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor hvert Bivirkninger: på næsebor dagligt. 3 pust i Bivirkninger: dagligt. hvert Afhængigt næsebor Bivirkninger: af Afhængigt behandlingsvarighed dagligt. Afhængigt Bivirkninger: af behandlingsvarighed af behandlingsvarighed kan Afhængigt det forventes kan behandlingsvarighed det at 84 3-8 forventes kan %det af forventes behandlede, atfor3-8 kan %atafdet 3-8 behandlede, oplever forventes % af en behand eller atop 3 bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g10og 150 g.Overskrid Inden brug produktet, bør vejledningen ii og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf.af 39 16 00. Dato produktresumé: ®Tilstoppet brænden, nasal-sekretion, brænden, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme hovedpine, samt nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende kvalme hovedpine, fornemmelse brændende samt brændende kvalme fornemmelse på applikationsstedet. samt fornemmelse brændende på applikationsstedet. påIkke-almindeligt: fornemmelse applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. næse Tilstoppet især Ikke-almindeligt: Tilstoppet efter næse hyppig især næse eller efter især langvarig hyppig efternæse eller hyppig anvendelse. langvarig især ellerefter langvarig Sjælden: anvendelse. Gastrointestinalt ellerSjælden: langvarig Gas anu Anvendelse: Forkølelse medbrænden, tilstoppet næse eller vedsamt bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden ogTilstoppet giverIkke-almindeligt: luft i næsen. Dosering: Zymelin ukonserveret næsespray 1 hyppig mg/ml:anvendelse. Voksne og Sjæld 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). ® løshed, synsforstyrrelser, træthed, løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi løshed, synsforstyrrelser, eller træthed, takykardi uregelmæssig synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. ellerForsigtighedsregler: uregelmæssig takykardi puls.Børn eller Forsigtighedsregler: puls. uregelmæssig afForsigtighedsregler: Behandling længere Behandling varighed af længere mere af længere varighed Behandling end 10 varighed mere dage af end kan mere medføre 10Bør dage end varighed 10 kan hævelse dage medføre mere kan afend næseslimhinden hævelse 10 dage hævelse afkan næseslimhinden og afhypersekretion næseslimhinden hævelse og hyp afp ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 2-10 Forsigtighedsregler: år:Behandling 1 pust ipuls. hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10længere dage. ikke anvendes tilmedføre børn under 2 årmedføre uden lægens børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn undertræthed, 10 årløshed, uden lægens anvisning. Zymelin ferne, efterved operationer ferne, efter ferne, igennem operationer efter operationer næsen igennem ferne, eller efter igennem munden, næsen operationer eller næsen ved munden, glaukom igennem ellerhar munden, ved med næsen glaukom snæver ved eller glaukom med kammervinkel munden, snæver med vedkammervinkel snæver eller ved kammervinkel kronisk medeller snæver ved ammation eller kronisk kammervinkel ved infl kronisk i næsen ammation eller infl med ammation ved i meget næsen kronisk tør imed næsen infl næseslimhinde ammation meget medtør meget inæseslimhinde næsen (rhinitis næseslimhinde med sicca meget (rhinitis ellertør atrofi sicca næseslimhinde (rhinitis sk Må rhinitis). eller sicca atrofi Bør eller sk (rhin ku rh a anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man fået fjernet hypofysen eller erglaukom blevet opereret i infl hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler ogtørforsigtighedsregler: ikke efter lægens efter anvisning lægens efter vedanvisning lægens hyperthyreoidisme, anvisning ved efterhyperthyreoidisme, lægens ved diabetes hyperthyreoidisme, anvisning mellitus, ved diabetes hyperthyreoidisme, forhøjet mellitus, blodtryk, mellitus, forhøjet hjerte-karsygdomme, diabetes blodtryk, mellitus, blodtryk, hjerte-karsygdomme, forhøjet hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer påforsigtighed grund af forstørret vandladningsproblemer på grundpå prostata, afgrund forstørret afdepression forstørret prostata, på grund prostata, samt depression af forstørret til patienter, depression samt prostata, der til patienter, samt er i depress behand til pati de anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af diabetes næseslimhinden ogforhøjet øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun Ukonserveret efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af iforstørret blærehalskirtel Ukonserveret 1 mg/ml, Ukonserveret Otrivin 1 mg/ml, Menthol 1 Ukonserveret Otrivin mg/ml, Ukonserveret Menthol Otrivin 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Ukonserveret 10 ml; 1Menthol mg/ml, Otrivin 1 Ukonserveret 10 mg/ml, Junior ml; Otrivin Ukonserveret 10forhøjet ml;1 Junior Otrivin mg/ml, Ukonserveret 0,5 Junior 10mg/ml, ml; Ukonserveret Otrivin 100,5 ml. Junior mg/ml, Inden 0,5 Ukonserveret 10 mg/ml, brug ml. af Inden 10produktet, ml. 0,5 brug Inden mg/ml, afbrug bør produktet, 10 vejledningen ml. af Inden produktet, bør brug vejledningen og bør af produktet, på vejledningen pakningen i ogbør på læses ipakningen vejledningen og(prostata), pågrundigt. pakningen læses i og G ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med modEr depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke ved brug af smert 08/2016. Voltaren 08/2016. gel 08/2016. Voltaren VoltarenVoltaren gel gelindeholder 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel Voltaren diclofenac. indeholder gelmedicin gel indeholder Virkning: Voltaren diclofenac. diclofenac. gel betændelsesnedsættende Virkning: indeholder Virkning: Er betændelsesnedsættende diclofenac. Er betændelsesnedsættende Virkning: (anti-infl Er ammatorisk) betændelsesnedsættende (anti-inflog ammatorisk) (anti-infl smertestillende ammatorisk) og (anti-infl smertestillende ogog anvendes ammatorisk) smertestillende og imod anvendes oglokale smertestillende og anvendes smerter imod lokale i imod muskler, ogbivirkninger smerter anvendes lokale sener smerter i muskler, og imod led. i lokale muskler, sener Dosering ogsele uregelmæssig puls, blodtryk ogefter evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opståog ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at Op indtage dråberne Graviditet: Bør ikke Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, ud hurtig over 7og dage udbør overkun 7 uddage ske over efter bør 7 forhøjet dage kun aftale ud bør ske med over kun efter lægen. 7ske aftale dage Bivirkninger: med bør aftale kun lægen. med ske efter Bivirkninger: lægen. Omfatter aftale Bivirkninger: med milde Omfatter lægen. og forbigående Omfatter Bivirkninger: milde ogmilde hudreaktioner forbigående Omfatter forbigående hudreaktioner på milde detog hudreaktioner behandlede forbigående på dethudområde. behandlede på hudreaktioner det behandlede hudområde. tilpå10det hudområde. % behandlede kan Opopleve tilgennem 10Op %udslæt, hudområde. kan tilmunden. 10opleve %eksem, kan udslæt, Op opleve erytmen, til 10udslæt, eksem, % kan dermatit erytmen, eksem, opleve ogud ep anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fraForsigtighedsregler: næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvoraf bronkierne, afastma, bronkierne, af tørhed, bronkierne, astma, pustuløst tørhed, astma, af bronkierne, udslæt, pustuløst tørhed, nældefeber pustuløst astma, udslæt, tørhed, eller udslæt, nældefeber lyssensibilitet. pustuløst nældefeber eller udslæt, lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller nældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller lyssensibilitet. Bør ikke anvendes Bør Forsigtighedsregler: ikke af Bør personer, anvendes ikke anvendes hvor af personer, acetylsalicylsyre Bør af ikke personer, hvor anvendes acetylsalicylsyre hvor eller af acetylsalicylsyre andre personer, NSAIDer eller hvor andre acetylsalicylsyre fremprovokerer eller NSAIDer andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller andre fremprov nældef NS a lige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt ogi kontakt hals.komme Pakninger: 1med mg/ml 10eller ml og 2Undgå x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Pharma A/S, Alletætsluttende 10, 2630 Taastrup. komme medikomme kontakt øjneNæsespray eller i kontakt med slimhinder. øjne komme eller Undgå øjne islimhinder. kontakt overdreven slimhinder. med øjne udsættelse overdreven eller Undgå slimhinder. overdreven for udsættelse sollys Undgå for udsættelse at for overdreven forhindre sollys for forsollys lysoverfølsomhedsreaktioner. udsættelse at forhindre for at forhindre for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. for at forhindre Er ikke lysoverfølsomhedsreaktioner. beregnet Er ikke til Takeda brug beregnet Er ikke under beregnet tiltætsluttende brug Er under tilDybendal ikke brugtætsluttende forbinding. beregnet under til Særlig brug forbinding. under forsigtighed forbinding. tætslutten Særligaffor SN Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016 bivirkninger. Bør bivirkninger. ikke bivirkninger. bruges Børafikke gravide Bør bruges bivirkninger. ikke og af bruges ammende. gravide Bør af og gravide ikke Kan ammende. bruges påvirke og ammende. af chancen Kan gravide påvirke Kan for og at ammende. chancen påvirke blive gravid. chancen forKan atPakninger: blive påvirke for gravid. at blive chancen Voltaren Pakninger: gravid. forPakninger: gel at blive 11,6 Voltaren gravid. mg/g, Voltaren gel 50 Pakninger: 11,6 g, 100 gel mg/g, 11,6 g og 50 Voltaren mg/g, 150 g, 100 g.50 gel Inden gg, og 11,6 100 150 brug mg/g, gg. ogaf Inden 150 50 produktet, g,g.brug 100 Inden gaf og bør brug produktet, 150 vejledningen af g. Inden produktet, bør brug vejledn i og bør af p ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). (xylometazolinhydrochlorid). næsespray Anvendelse: (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med Forkølelse tilstoppet Forkølelse Anvendelse: med næse tilstoppet eller medved Forkølelse tilstoppet næse bihulebetændelse. eller næse med vedtilstoppet eller bihulebetændelse. Mindsker bihulebetændelse. næse eller hævelse Mindsker ved bihule af næ M 03/2014. Læs03/2014. mere på 03/2014. Læs www.voltaren.dk. mere Læs påmere www.voltaren.dk. 03/2014. på Læs mere Zymelin Zymelin Zymelin *Priserne gælder fraZymelin 27.www.voltaren.dk. februar –på 19.www.voltaren.dk. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for ved prisændringer. ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 næsespray mg/ml: næsespray ukonserveret Børn 0,5 2-10 mg/ml: 0,5 år: Børn 1 mg/ml: næsesp pust 2-1 i børn over 10 børn år: 1 pust over børn i10 hvert år: over 1næsebor pust 10 år:ibørn hvert 1 pust højst over næsebor i3hvert gange 10 år: næsebor højst 1daglig pust 3 gange iihøjst hvert højst3næsebor 10 daglig gange dage. i højst daglig Bør højst 10 ikke i3højst dage. gange anvendes 10 Bør daglig dage. ikke til ibørn Bør anvendes højst ikke under 10 anvendes dage. til10børn årBør uden under tilikke børn lægens anvendes 10under år uden anvisning. 10tilår lægens børn uden Zymelin under anvisning. lægens 10 år anvisning. uden Zymelin lægens Zymelin anvisning. Zymelin anvisning. Måanvisning. ikke anvendes: anvisning. Må ikkeMå Ved anvendes: ikke anvisning. overfølsomhed anvendes: Ved Måoverfølsomhed ikke overfor Vedanvendes: overfølsomhed xylometazolin overfor Ved xylometazolin overfølsomhed overfor eller et xylometazolin af de øvrige eller overfor etindholdsstoffer, afeller xylometazolin de et øvrige af deindholdsstoffer, øvrige ved ellergrøn indholdsstoffer, et afstær deved øvrige med grøn snæver indholdsstoffer, ved stær grøn med kammervinkel, stær snæver med ved grøn kammervinkel, snæver ellerstær hvis kammervinkel, med maneller snæver har hvis fåeteller kammervinkel, man fjernet hvis har hypofysen man fået har fjernet eller fået eller hvis hypofysen fjernet er man bleve hy h anvendes til børn anvendes under anvendes til2 børn år, daunder til debørn kan anvendes 2 under år, få alvorlige da de 2 år, tilkan børn da bivirkninger fåde under alvorlige kan få 2 -år, alvorlige bivirkninger selv daved de bivirkninger kan lave-fådoser. selv alvorlige ved Bør - selv lave bivirkninger ikke ved doser. anvendes laveBør doser. - selv ikke i mere Bør ved anvendes ikke end lave 10 anvendes doser. i dage. mere Bør end Hyppig i ikke mere 10anvendes dage. og endlangvarig 10 Hyppig dage. i mere brug og Hyppig end langvarig kan 10og medføre dage. langvarig brug Hyppig hævelse kanbrug medføre ogkan af langvarig næseslimhinden medføre hævelse brug hævelse afkan næseslimhinden medføre ogaføget næseslimhind sekretion hævelse og ø rysten, forstyrrelse rysten,i hjerterytmen forstyrrelse rysten, forstyrrelse i hjerterytmen ellerrysten, forhøjet i hjerterytmen forstyrrelse blodtryk eller forhøjet eller ved i hjerterytmen forhøjet andre blodtryk lægemidler. blodtryk ved eller andre forhøjet ved Anvendes lægemidler. andre blodtryk lægemidler. med Anvendes ved forsigtighed andre Anvendes med lægemidler. og forsigtighed kun medefter Anvendes forsigtighed lægens og kunmed anvisning efter og forsigtighed kun lægens efter vedanvisning lægens forhøjet og kun anvisning stofskifte ved efterforhøjet lægens ved (hyperthyroidisme), forhøjet stofskifte anvisning stofskifte (hyperthyroidisme), ved forhøjet sukkersyge, (hyperthyroidisme), stofskifte forhøjet sukkersyge, (hyperthyro blodtry sukker fo ved behandling vedmed behandling MAO-hæmmere ved behandling med MAO-hæmmere ved med og behandling andre MAO-hæmmere lægemidler, ogmed andre MAO-hæmmere og der lægemidler, andre kan forhøje lægemidler, der og blodtrykket kan andre forhøje derlægemidler, kan samt blodtrykket forhøje ved der blodtrykket svulst samt kani binyrerne forhøje vedsamt svulst blodtrykket ved (fæokromocytom). i binyrerne svulstsamt i binyrerne (fæokromocytom). vedSamtidig svulst (fæokromocytom). i binyrerne behandling Samtidig (fæokromocytom). med Samtidig behandling medicin behandling med mod Samtidig medicin depression medbehandling medicin modeller depression mod Parkinsons med depression medicin ellersygdo Park me ® ® på overdosering: . Tegn ®på . Tegn overdosering: Markant på overdosering: fald . Tegn iMarkant kropstemperatur, på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, fald svedudbrud, i kropstemperatur, Markantsvedudbrud, døsighed, fald i kropstemperatur, svedudbrud, hovedpine, døsighed, døsighed, hurtig svedudbrud, hovedpine, og uregelmæssig hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig puls, hovedpine, ogforhøjet uregelmæssig hurtig puls, blodtryk forhøjet ogpuls, uregelmæssig og evt. forhøjet blodtryk koma,blodtryk og især puls, evt.hos forhøjet koma, ogbørn. evt.især blodtryk koma, Disse hostilstande især børn. og evt. hos Disse koma, kan børn. tilstande også Disse især ops ht Zymelin®. Tegn Zymelin Zymelin Zymelin anvendes. Amning: anvendes. Bør anvendes. Amning: kun anvendes Amning: Børanvendes. kun efter Bør anvendes lægens kun Amning: anvendes anvisning. efter Bør lægens efter kun Bivirkninger: anvisning. lægens anvendes anvisning. Bivirkninger: efter Almindelige: lægens Bivirkninger: anvisning. Svie Almindelige: i næse Almindelige: Bivirkninger: og Svie svælg, i næse Svie tørAlmindelige: og og i næse svælg, irriteret ogtør næseslimhinde, svælg, Svie og iirriteret næse tør ogog næseslimhinde, irriteret svælg, nysen, næseslimhinde, tør brændende og irriteret nysen,fornemmelse brændende næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen nysen, fornemmelse samt brændende i øget næsen sekret isamt næsen fornem fra øgn lige allergiskelige reaktioner: allergiske lige allergiske Hududslæt, reaktioner: reaktioner: lige åndedrætsbesvær, Hududslæt, allergiske Hududslæt, reaktioner: åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse puls hurtig/uregelmæssig eller af ansigt puls hævelse eller og hævelse hals. af ansigt Pakninger: puls afog eller ansigt hals. hævelse og Næsespray Pakninger: hals. af Pakninger: ansigt 1Næsespray mg/ml og hals. 10 Næsespray Pakninger: ml 1 og mg/ml 2 x 110 10 mg/ml Næsespray ml. ml og Næsespray 10 2 xml10og 1ml. mg/ml 20,5 xNæsespray 10mg/ml 10 ml.ml Næsespray 10 og0,5 ml. 2 xmg/ml Læs 10 ml. 0,5 ind 10 N m Tlf.: 46 77 11 Tlf.: 11, 46 www.takeda.dk, 77 Tlf.: 1146 11,77www.takeda.dk, 11 email: 11,Tlf.: www.takeda.dk, info@takeda.dk. 46 77 11 email: 11, info@takeda.dk. www.takeda.dk, email: Oktober info@takeda.dk. 2016Oktober email: info@takeda.dk. Oktober 2016 2016 Oktober 2016

Nu

Evan Møller

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

Bredgade 1 · Roskilde

Døgnservice: 46 30 30 42 - DanskeBegravelser.dk/Evan

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

* 149,95 149,9 Pris kr. 149,95 Pris kr.Pris kr. Pris *kr

Forkølet?

Faren i det dansk/svenske Zymelin® Næsespray mod samarbejde hedder Mikkel Forkølelse er en virusinfektion, der tilstoppet næse ved skal bekæmpes af kroppens eget Sjøberg, og deres fælles søn forkølelse og bihulebeimmunforsvar, men du kan gøre tændelse. Virker ved skal lyde navnet Edgar. noget for at lindre symptomerne. at mindske hævelsen ”Det skulle lyde fint på i næseslimhinden. er en virusinfektion, er en Forkø er virusin en d Forkølelse Forkølelse Forkølelse ® ® Otrivin Menthol næsespray Danatekt Nicorette Virkningen indtræder både svensk og dansk”, si-QuickMist mundspray Ingen komplikationer skal skal bekæmpes skal af kroppens bekæmpes skal af kro eg b Mod forkølelse med tilstoppet efter få minutter ogbekæmpes Creme med 70% fedtindhold til tør og Hurtig lindring af rygetrangen efter 60 immunforsvar, men immunforsvar, du kan men immun gøre du m næse og ved bihulebetændelse. ger et moren, der nu tager med1 eller 2 pust ved rygetrang. Resultatet af anstrengelservarer op til 10-12 timer. immunforsvar, skællende hud. Indeholder aktivt ekstrakt sekunder. at lindre noget forsymptomerne at for lindre atnoget lindre sym luft i næsen på få minutter Til voksne og noget børn for noget fra havrekerner. og kløe ogEdgar hjem Med frisk mint. 2 stk. sinrødme Mikkel og tilsmag afEdgar ne sover trygt. Den første-Dæmper er frugten af et tæt Giver og virker i op til 12 timer. 10 ml. over 10 år. 10 ml. virker anti-irriterende. 250 ml. ® ® ® ® ® ® ® Otrivin Menthol OtrivinOtrivin næsespray Menthol Menthol Otrivin næse fødte kom til verden man- Ejboparken i Roskilde. dansk/svensk samarbejde. Danatekt Danatekt Danatekt Danatekt NicoretteNicorette QuickMist Nicorette QuickMist mundspray QuickMist Nicorette mundspray mundspray QuickMist mundspray * * * kr.fedtindhold 49,95 kr. 44,95 Pris kr. 249,95 Mod medforkølelse tilstoppet med Modtilm f Pris kr. 100,-* (før 125,-) Creme med Creme 70% Creme med fedtindhold 70% medCreme fedtindhold 70% til tør fedtindhold med ogPris 70% til tør og til tør og Hurtig til tør og lindring Hurtigaf Hurtig lindring rygetrangen lindring af Hurtig rygetrangen af efter rygetrangen lindring 60 efter afPris rygetrangen 60 efter 60 Mod efterforkølelse 60 Mod forkølelse dag kl. 20:36 efter en fuld næse og næse ved bihulebetændelse næse og ved ogbihulebe ved næse bih skællende skællende hud.skællende Indeholder hud. Indeholder skællende hud. et aktivt Indeholder ekstrakt et hud. aktivt Indeholder et aktivt ekstrakt ekstrakt etsekunder. aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller sekunder. 2 pust 1 eller ved 1sekunder. 2eller pust rygetrang. 2ved pust 1rygetrang. eller ved 2rygetrang. pust ved rygetrang. dags fødsel, der startede Giver luft Giver i næsen Giver luft på i næsen luft få minutte i næse Giver på f fra havrekerner. fra havrekerner. fra Dæmper havrekerner. Dæmper fra rødme havrekerner. Dæmper ogrødme kløe rødme og Dæmper og kløe ogog kløe rødme Med og og frisk kløe Med smag ogfrisk Med af mint. smag frisk2smag af Med stk. mint. frisk af 2 mint. stk. smag 2 stk. af mint. 2 stk. og virker iog opvirker tilog 12virker itimer. op tili 12 10 op ogtime ml. tilvir1 virker anti-irriterende. virker virker anti-irriterende. anti-irriterende. 250 virker ml. 250 anti-irriterende. ml. 250 ml. 250 ml. ved, at vandet gik kl. 5 om Personale på Roskilde Sygehus * * * * * * * * * morgenen. Pris kr. 49,95 Pris kr.Pris kr. 49,95 Pris k 49,95 249,95 Pris kr.Pris kr. 249,95 Pris kr. 249,95 100,(før 125,-) (førkr.125,-) 100,(før 125,-)* (før 125,-) Pris kr. 249,95 Pris kr. 100,Pris kr.Pris kr. 100,Pris ”Det gjorde lidt ondt, men Personalet på fødegangen er jordemødre og læger samt et par social- og sundhedsassistenter. På afsnittet for gravide arbejjeg fik epiduralblokade under jordemødre, mens der på barselsafsnittet er ansat jordemødre og sygeplejersker. Disse to faggrupper supplerer hinandervejs, og det hjalp meget. den optimalt i plejen af de nyfødte og deres forældre. I alt er der ca. 55 jordemødre og 12 sygeplejersker/assistenter ansat. Der var ingen komplikatio-

250 ml. Før 205,-

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune.

bare bare bare bare os… os… os… os…

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan Nårudfordringer duNår besøger Når du besøger duvores Når besøger du apotek, vores besøger vores apotek, gør apotek, vores vi gør vores apotek, gør vi yderste vores vi vores gør yderste for, viyderste vores at for, du yderste at for,du at du for, at du bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange skal få skal en skal god få en få oplevelse. god en skal god oplevelse. få en oplevelse. Vi god giver Vi oplevelse. os giver Vi tid giver os til at tid Vi os rådgive giver til tid at til rådgive os at dig. tid rådgive Du til dig. at kan rådgive dig. Du kan Du dig. kan Du kan for både hud og krop. bl.a. spørge bl.a.bl.a. spørge osspørge tilbl.a. råds os til spørge os om råds tildet råds om os kolde om til detråds det vejrs kolde om kolde mange vejrs detvejrs kolde mange udfordringer mange vejrs udfordringer mange udfordringer udfordringer Velkommen indenfor. for både for hud både for både oghud krop. forhud og både krop. og hud krop.og krop.

*Priserne gælder *Priserne *Priserne fra gælder 27. februar gælder fra *Priserne 27. – 19. fra februar marts 27. gælder februar – 2017, 19.fra marts –tilbudspriser 27. 19.februar 2017, martstilbudspris 2017, – undtage 19. tilbu mar


13. JUNI 2017 l 39 l

Fra øverste hylde

Af Anya Mathilde Poulsen, musikbibliotekar, Roskilde Bibliotekerne

Jo, festivalen er lige om lidt. Kan man vĂŚlge blot tre kunstnere fra ĂĽrets program og anbefale et album med hver? Egentlig ikke. SĂĽ det er hermed gjort. Tre kunstnere, der lyser sĂĽ stĂŚrkt op, at krydserne ved dem helt sikkert ikke er til diskussion. Tre anbefalinger er jo kun en drĂĽbe, det er klart. SĂĽ kast dig ud i det overvĂŚldende udbud ved festival-scenerne, lad nysgerrigheden rĂĽde og berig din sjĂŚl med nye svimlende musikalske opdagelser.

Lorde: Pure Heroine Hun var kun 16 ĂĽr, da Pure Heroine udkom, og hvis man leder efter nutidige mestervĂŚrker, sĂĽ er Lordes debutalbum et. Et storslĂĽet popunivers med dunkle undertoner, der mĂĽske, mĂĽske ikke handler om teenageliv i forstĂŚder og

store drømme. Uanset hvad lyder det fuldstĂŚndig uimodstĂĽeligt, forførende, stĂŚrkt og uafhĂŚngigt. Roskilde-koncerten bliver hendes første pĂĽ dansk jord, og med et spritnyt album i bagagen, sĂĽ det er en helt sĂŚrlig chance for at opleve en af musikkens mest spĂŚndende stjerner lige nu. The Jesus and Mary Chain:Â

Damage and Joy Smukkere og mere sexet støj end hvad de skotske

Reid-brødre leverer füs ikke. Og hvis det gør, füs det ikke med mere coolness og kant. Bror Jim og bror William skiftevis elsker og hader hinanden. Nür de elsker hinanden, opstür sublim musik. Nür de hader hinanden, holder de pause i ürevis. Lige nu er de sammen og spiller koncerter, der er lige sü honningdryppende og trodsige som altid. Titlen pü deres nye album er overskrift her, men alt, hvad de har lavet, anbefales. Fra den stilskabende debut Psychocandy og frem.

notisk over Warpaints musik. Og det er helt sikkert hverken krigerisk eller hürdt, hvis man skulle fü det indtryk fra navnet. TvÌrtimod bevÌger  de fire funky kvinder fra Los Angeles sig i deres egen lidt fjerne men utroligt dragende verden. Drøm dig med eller hold en fest fuld af blidt strømmende kÌrlighed. Warpaint er ren velvÌre i musikform. Med et florlet touch af noget mildt foruroligende.

Warpaint: Heads Up Der er noget cirkulĂŚrt og hyp-

Roskilde i billeder

Bennies Pletskud

VIND

EN FLASKE RĂ˜DVIN

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen,    TIL R  GE  LĂ… der selv har en passion for fotos fra Roskilde. NY  

OBE

E

ER RD EFTER MĂ…L KĂ˜KKEN, BAD & GA FotograďŹ erne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sĂĽ kan du sende en Design selv dine lĂĽger. forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sĂĽ send en besked til Kasper Priseksempel: 10 alm. lĂĽger skuffefronter og giv dit foto155 et par linjer... greb

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud. Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, sĂĽ har du vundet en aske rødvin. Flasken kan afhentes hos Paperboy pĂĽ adressen.

20 indv. 120 graders hĂŚngsler

Montering-levering-moms-garanti Sagafjord med udsigt til Vigen. Foto: Oluf Høst

Kr. 10.850,-

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

ALARM & LĂ…SE

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvügning • Hundevagt • Gitter Lüse • Vagt tilsyn • PorttelefonanlÌg • EDB-sikringswire AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

KĂ˜KKEN

R TIL NYE LĂ…GER OBE GE RDER LĂ…EN NY , BATIDL& GARD KĂ˜EKK EFTER MĂ…L E OB KĂ˜KKEN, BAD & GA ER EFTER MĂ…L Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

EL-INSTALLATĂ˜R

AUTORISERET EL-INSTALLATĂ˜R

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ˜GNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

SPECIALKLINIK FOR TANDPROTESER Aut. Klinisk Tandtekniker

Marianne Grand Overenskomst med kommunen

46 35 73 73

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

www.alarmeksperten.dk

TANDTEKNIKER

www.mariannegrand.dk

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

Hersegade 24 ¡ Roskilde ¡ info@mariannegrand.dk ¡ P-plads i gürden

REPARATION

TANDLÆGE

Vi reparerer alle mĂŚrker indenfor symaskiner og overlocker, ogsĂĽ for institutioner.

v/Lars Weltzer ¡ Algade 5 ¡ Roskilde VI ER LIGE HER FOR DIG, DINE TÆNDER OG DIT SMIL!

Et flot smil giver selvtillid og velvĂŚre

Kort reparationstid Mulighed for afhentning Kursus tilbydes

Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skünsomt og professionelt!

Ny tandkrone samme dag!

Parkering foran butikken Omrüdets største udvalg i Pfaff, Husqvarna, Viking, Bernina, Singer og Janome.

Perfekt pasform med 3D-teknik - og alt er klaret pü fü timer... Mød os pü

Algade 64 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 46 35 12 71 / 20 33 45 49

Ring 46 35 12 43 ¡ eller book pü tandicentrum.dk Åbent: mandag-torsdag: kl. 8-18 ¡ Fredag: 8-16

ONLINE


l 40 l 13. JUNI 2017

MISTRAL reolsystem

SPAR 25%

FLERE FARVER!

Alle bestillinger

FREJA Hjørnesofa

7.999,-

GÆLDER ALLE NYBESTILLINGER OG ALLE FARVER/TRÆSORTER

HUSK SÅBEN G A D N Ø S .00 11.00-15 Modulsofa

SPAR 2.000,-

UDSALG

34.499,-

DELTA Hvilestol

9.999,-

SPAR 11.499,-

19.998,-

KØB OP TIL 75.000 KR

UDEN RENTER OG GEBYRER PÅ UDVALGTE VARER Læder drejestol

2.998,SPAR 1.000,-

SPAR 2.000,-

Priseksempel som billede monteret med blød okselæder PRIS I LÆDER FRA 19.999,-

ELEVATIONSSENG

FREJA Hjørnesofa med slidstærkt stof. Kan modulopbygges! 316 x 221 cm FØR 9.999,-

25%

BYGGESOFA PÅ PALERMO OG GÆLDER STOF IND OG LÆDER. KOM FA SO BYG DIN NYE

DELTA

Hvilestol fra Norske Brunstad. Vejl.pris 14.080,- SPAR 4.081,SKAMMEL NU 2.499,-

Drejestol med justerbar ryg og sæde. Okselæder. Flere farver. Stol vejl.pris 3.998,- SPAR 1.000,- NU 2.998,Skammel vejl.pris 1.198,- SPAR 200,- NU 998,-

Continental 180x200

Dunlopillo elevation 180x200cm Vejl pris 39.996,SPAR 19.998,- Pris eks ben

15.995,SPAR 5.000,-

SPAR 19.998,-

SPAR

50%

JENSEN DIPLOMAT Kontinentalseng Inkl. softline I topmadras Vælg mellem 4 farver Eks. hovedgavl

ÅBNINGSTIDER

Man-tor.10.00 - 17.30 Fredag..10.00 - 19.00 Lørdag..10.00 - 14.00 Søndag.11.00 - 15.00

Inkl. ben

KØB OP TIL 75.000 KR UDEN RENTER 12 el 23 MÅNEDER

MØBLER

Betonvej 3 - 4000 Roskilde - 46362600

www.zebramøbler.dk

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 mdr., er den månedlige ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1%, og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. k Det samlede beløb du skal betale er 44.759 kr.

Pbro uge 24 2017  
Pbro uge 24 2017  
Advertisement