Page 1

1

9


l m t I T n

.

m kg s A K mol

1015 1012 109 106 103 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15

peta tera giga mega kilo milli mikro nano pico femto

P T G M k m n p f

,

l, s

m

S, A

m2

V

m3 2

9


rad/s

= d /dt

rad/s2

= d /dt

v, u

m/s

v = dl/dt

a

m/s2

a = dv/dt

T

s

f

Hz

1Hz =1s-1

n

s-1

1min-1 = 1s-1 /60

T = 1/f

s-1

=2 f

m

kg/m3 P

kg m/s 1 kg m/s = 1 N s

L

kg m2/s 1 kg m2/s = 1 N s m

F

N

1N = 1 kg m/s2

N Nm ,

p

Pa

I

kg m2

W

J

E

J

P

W C

o

Q

J

3

9

1Pa = 1 N/m2

1J = 1Nm = 1Ws

1W = 1 J/s = 1Nm/s = T-T0 , T0 = 273,15 K


min h d a

1min=60s 1h=60min=3.600s 1d=24h 1a=365d

l t eV bar

1 = ( /180) rad, 1 rad = 57,296 1l=10-3 m3 1t=103 kg 1 eV = 1,602x10-19 J 1 bar = 105 Pa

= = =

00

0 rad

0

1

0

300

rad

1 2

3 3

rad

2 2 3 2

3 2 2 2 1 2

1

0

6

450

4

600

3

900

2

rad rad 1

(- )=)= )=-

(- )= )=)=-

(- )=)=)=

(- )=)=)=

(

(

(

(

2

)=

2

)=

2

)=

4

2

9

)=

1 3


1

: c= ·f E=h·f .

h.f c=2·l·f·N c n= 0 c

Fizeau

n=

n1 n2 :

>1 2 1

,

n

. n

:

2 1

0

:

Bohr

(2 3

Bohr)

m·u·r=n·

h 2

n=1,2,3,…..

Bohr. h·f=Ei-Ef f . (4

i

Bohr.)

k e2 2 r k e2 U r 2 e E=-k 2r 2 rn=n r1 E En= 21 n E =- 1 =- n ch min= eV

r

:

.

. 3

:

, 1 m( 126 C ) 1, 66055 10 12 E=m·c2 1u

– 5

9

27

kgr


·mp+N·mn-M =( m)·c2 A A 4 4 Z X Z 2 Y 2 He -

1 0

+ A Z

A Z

1 1

n

1 1

n e

A Z 1

Y

*

e

1 0

p

X

X

p e

A Z

ve

e

e

X

– t

0·e

t

N0-N 1/2

T1/2= .

ln 2

0,693

Q )c2

Q=(MA+MB-M 90

1 0

– 1 1

H

1 1

H

2 1

H

1 1

e

1

H

2 1

3 2

H

:

He

1 1

3 2

e

4 2

n

235 92

U

141 56

92 36

B

Kr 3 01 n

– e e

– 0

=- 0 F=-D·x D=m· 2 =2

t+ ) t+ 0) t+ 0)

9

2

0

m D

1 U= DA2 U=E 2 1 2 = 2 =U+K 1 2 1 2 + = 2 2 q=Q· t =t =2 LC N 1 f f= t T

6

0

2

t 2

t

=Umax=Kmax


2

2 f

1 2 CV2 UE t 2 1 UB= LI2 UB=E 2 t 2 F=-b )

UE=

( t

t= T

A0 e

A0 A1

Ak A1 e t ..... A2 Ak 1 1 1 DAk2 DA02e 2 t 2 2 Qk

.

R 2L

t

Q0 e

2

A2

1

2 1

=2

2

2

1

t 1

2

1

f2

:

f

·f , c=

y

A

A

7

9

2

t T

A 2

x

x

2 2

A

x

t T

2

y

t

2

2

2

1 f1

t T t T

2

2

2A

A

2

2 A1 A2

2

=

=

2

D m

1 2

f0 =

= A1

b 2m

=0,1,2,….

Ak

x x x

t

t


=2 2

t T

r1

y=2

r2 2

r1

t T

2

2

r1 r2 = r1 r2 =(2N+1)

A

2

2A

2

=0,1,2,….. 1

=0,1,2,…..

4

2 max·

B=Bmax· c= n= Snell

n ( na>nb

)

(b) 4

t

x

t

x

E B c

=nb nb crit= n

b

: d dt d dt ds=Rd ·R cm acm ·R =F·d I=m·r2 IK=Icm+m·d2

=

. .

.

.

Steiner

L=m· ·r L=I· L1=L2 8

9

t

2

2

d

2

2

y=2

I1

1

2

2

r2


dL dt

=

.=

,

W=

1 2

2

1 2

2

2

-

1 2

1

2

: p

=p 1

2m2 m1 m2

2

m1 m2 m1 m2

1

2

2m1 m1 m2

1

m2 m1 m1 m2

2

( )

.

2 cm +

,

W= 5

1 2

2=0

1

=

m1 m1

m2 m2

Doppler fA=fs fA=

fs

fA=

fs

fs

fA= s

s

fs

fA= s

s

s

fs

fA= s

fs

fA= s

fs

fA= s

fs

fA= s

9

9

1

2

=

2m1 m1 m2

1

Typologio G Lykeiou  
Typologio G Lykeiou  

Typologio G Lykeiou

Advertisement