Venezia

Page 1

Venezia

Povaha "Benátské ulice" Při vstupu do domu Vás hned na začátku přivítá prosklený obývací pokoj s velkou rohovou pohovkou, který povzbuzuje celou rodinu ke společnému trávení volného času. Chodba z kuchyně Vás vede přímo do prostorné ložnice s přímým vstupem na terasu.

1. 11,2m x 4m / 37ft x 13ft

4+2

1
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.