Lido

Page 1

Lido

Když očekáváte ještě víc ... Tradiční, elegantní a neobvyklý. Použitím mnoha architektonických prvků se odlišuje model Lido od ostatních domů. Výjimečně osvětlený kuchyňský kout je kombinován s prostorným obývacího pokojem. Krásný výhled z velkého okna terasy umocňuje prostor celého domu.

1. 12,46m x 4m / 41ft x 13ft

6+2

1

2. 12,46m x 4m / 41ft x 13ft

3. 12,46m x 4m / 41ft x 13ft

2+2

1

4. 10,86m x 4m / 35ft x 13ft

4+2

4+2

1

1


5. 10,86m x 4m / 35ft x 13ft

7. 11,66m x 4m / 38ft x 13ft

2+2

6. 12,46m x 4m / 41ft x 13ft

1

4+2

1

8. 10,86m x 4m / 35ft x 13ft

4+2

4+2

1

1
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.