Korfu

Page 1

Korfu

Dům určený pro rodinu = šťastnou rodinu Model Korfu je schopen pojmout až 8 osob. Správně navržené, ergonomické uspořádání pokojů dokonale rozděluje obytný prostor na útulné ložnice. V obývacím pokoji si díky kompletně prosklené štítové stěně mohou domácí uživatelé užít prostorný a zářivý interiér zakončený špičkovými materiály.

1. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

3. 11,2m x 3,74m / 37ft x 12ft

6+2

6+2

1

1

2. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

4. 11,2m x 3,74m / 37ft x 12ft

6+2

4+2

1

1


5. 11,2m x 3,74m / 37ft x 12ft

4+2

7. 10,4m x 3,74m / 33ft x 12ft

9. 9,6m x 3,74m / 31ft x 12ft

2+2

4+2

1

1

1

6. 10,4m x 3,74m / 33ft x 12ft

8. 9,6m x 3,74m / 31ft x 12ft

4+2

4+2

1

1
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.