Chios

Page 1

Chios

Krásný výhled bez omezení Chios je klidný a klasický projekt s jemným nádechem moderního stylu. Díky velkému rohovému oknu terasy, který doplňuje vzdušný obývací prostor, maximálně využijete moderní a funkční kuchyňský kout. V oblasti spaní nabízí řada Chios řešení 2 nebo 3 ložnic, ideální pro dvě osoby, ale i celou rodinu.

2+2

1

2. 12m x 4m / 39ft x 13ft

4+2

2

3. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

4+2

2

4. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

4+2

1

Chios Senior Terrace

1. 12,5m x 3,74m / 41ft x 12ft


5. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

4+2

1

6. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

7. 12m x 3,74m / 39ft x 12ft

4+2

1

8. 11,2m x 3,74m / 37ft x 12ft

4+2

1

10. 11,2m x 3,74m / 39ft x 13ft

4+2

1

9. 11,2m x 3,74m / 37ft x 12ft

4+2

11. 10,4m x 3,74m / 34ft x 12ft

12. 10,4m x 3,74m / 34ft x 12ft

1

2+2

1

1

Chios Senior

Chios Senior

2+2

1

2+2

4+2

1

14. 9,6m x 3,74m / 31ft x 12ft

15. 9,6m x 3,74m / 31ft x 12ft

2+2

1

16. 12,5m x 3,74m / 41ft x 12ft

4+2

1

2+2

1

Chios Senior Terrace

13. 9,6m x 3,74m / 31ft x 12ft

Chios Senior

Suite for senior citizens and more For even greater comfort in cooking, the kitchen has been subtly integrated into a wide communication route, becoming at the same time another room. The bathroom, corridor and internal doors of the Chios Senior model have been designed to facilitate the daily use of the house for people with reduced mobility. Thus, each user will appreciate the comfort and space which is the main advantage.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.