Capri

Page 1

Capri

Elegantní vlajková loď Capri je vlajkovou lodí společnosti BLUVISION. Bezprecedentní design současných trendů. Moderní fasáda v kombinaci se střešním oknem protínajícím střechu, přivádí tento model na vrchol inovativní architektury.

Capri je luxus a prestiž.

Nadprůměrný model, který důstojně reprezentuje svého majitele.

1. 12,3m x 4,1m / 40ft x 13ft

6+2

1

2. 12,3m x 4,1m / 40ft x 13ft

3. 12,3m x 4,1m / 40ft x 13ft

2+2

1

4. 11,5m x 4,1m / 38ft x 13ft

4+2

4+2

1

1


5. 9,9m x 4,1m / 33ft x 13ft

7. 9,7m x 3,74m / 32ft x 12ft

4+2

4+2

1

1

6. 9,9m x 4,1m / 33ft x 13ft

4+2

8. 12,3m x 4,1m / 40ft x 13ft

1

2+2

1

Capri Luxurior

9. 12,5m x 4,1m / 41ft x 13ft

4+2

1
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.