Advertisement
The "palestinagrupperna" user's logo

palestinagrupperna

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som tar ställning för det palestinska folkets rättigheter och en rättvis fred. Allt PGS arbete utgår från internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Palestinagrupperna bedriver informations- och påverkansarbete i Sverige och stödjer lokala organisationer på Västbanken, i Gaza och i palestinska flyktingläger i Libanon.

Publications