Nieuw Amsterdam #6

Page 104

SOCIAAL ONDERNEMEN IN DE ZORG

De Advieswinkel

DE ADVIESWINKEL GRATIS, ANONIEM EN TABOEDOORBREKEND Als we last hebben van fysieke klachten bezoeken we de huisarts. Hulp zoeken voor psychische problemen is voor velen een stuk minder vanzelfsprekend. Hoewel ruim 40% van de Nederlandse bevolking er wel eens last van heeft, is het nog altijd een taboe-onderwerp. De verwachte kosten en lange wachttijden in de eerstelijns GGZ vormen vaak ook een drempel. De Advieswinkel wil de stap naar het inschakelen van hulp verkleinen en het bespreken van psychische problemen normaliseren. Het initiatief hoopt de ervaren drempels te verlagen door hulp gratis en anoniem aan te bieden. Mensen met lichte psychische klachten zoals stress, slaapproblemen en somberheid kunnen bij de Advieswinkel terecht. De winkel wordt bemand door universitaire psychologiestudenten en lijkt daarmee qua opzet op de Rechtswinkel. ‘De studenten bedenken samen met de bezoeker laagdrempelige en praktische

102

adviezen zodat zij zonder tussenkomst van de huisarts geholpen kunnen worden’, vertelt Ilse Nauta, bestuurslid van De Advieswinkel. De winkel draagt hiermee ook bij aan de vroegdetectie. Bezoekers met ernstige problematiek worden aangespoord om naar de huisarts te gaan voor de juiste doorverwijzing. De winkel werkt samen met informele zorgorganisaties zoals De Regenboog Groep en Humanitas en ook met plaatselijke kranten en buurthuizen om buurtbewoners te bereiken. Voor de studenten, die regelmatig trainingen volgen en tijdens inter- en supervisies begeleid worden door ervaren psychologen, is dit een mooie kans om meer praktijkervaring op te doen. De eerste Advieswinkel opent haar deuren in het voorjaar van 2015 in Amsterdam-Oost.

de-advieswinkel.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.