Nummer 1, februari 2022

Page 1


In verband met de corona maatregelen is er voorlopig GEEN inloopspreekuur op donderdag van 15.30 uur tot 17.30. U kunt ons wel bellen voor een gratis adviesgesprek.r a a j 0 Al meer dan 5 uw visspecialist

€ 6.95 per maaltijd

2 voor 12.

50

4 halen 3 betalen

Rijk gevulde mini pokebowls € 5.95 per stuk

2 voor 10.

00

kibbeling

Maak kennis met onze nieuwe traiteurmaaltijden

plates

patat, vis, rauwkost en drinken

2e halve prijs

Aanbiedingen geldig in februari en maart en alleen tegen inlevering van de bon.

Winkelcentrum Paddepoel Dierenriemstraat 126 Groningen Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.