Wijkkrant Nummer 1 januari 2022

Page 1


Parkinson, CVA, Reuma, MS

Oncologie- & Oedeem-fysiotherapie

U bent welkom bij ons in de praktijk Noorderbinnensingel 2 9712 XA Groningen 050 - 364 2083 info@fysiotherapie-ebbingepoort.nl www.fysiotherapie-ebbingepoort.nl

Corona-, Hart-, Long-, Revalidatie

Maar wij komen ook bij u thuis

Claudicatio

Geriatrie Hoofdpijn & Duizeligheid

Ook voordelig adverteren in de wijkkrant

Nummer 1 Huis-aan-huis wijkkrant in Selwerd en Paddepoel

van 17 februari? Bel 0595-437777 of mail naar kranterij@noordpers.nl

In verband met de corona maatregelen is er voorlopig GEEN inloopspreekuur op donderdag van 15.30 uur tot 17.30. U kunt ons wel bellen voor een gratis adviesgesprek.

We helpen je graag! Het nieuwe jaar is begonnen. Heb je een vraag aan ons? Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken via 06 - 12 35 85 14. We beantwoorden berichten van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Voor spoedreparaties zijn we 24 uur per dag bereikbaar via (050) 853 35 33.

www.nijestee.nl/contact* à € 4.95 p.st.

4 halen 3 betalen

4 halen 3 betalen

Kibbeling gezinszak met 2x saus

€ 10.✁

Haring

Grote* lekkerbekjes

Stamppot andijvie met zalm

2e bak gratis !

Aanbiedingen geldig in januari en februari en alleen tegen inlevering van de bon.

Winkelcentrum Paddepoel Dierenriemstraat 126 Groningen Telefoon 050 - 577 11 01

Gezond voor allemaal: www.visspecialistpasel.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.