Page 1

2013 FAALİYET RAPORU

BAŞAK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI


BAŞLARKEN

EĞİTİMLER Kirmanckî (Zazakî) İngilizce Matematik Seminer-Panel BURS DEVAM EDEN KURS ve ATÖLYELER Gitar Kursu Bağlama Kursu Keman Kursu Resim Kursu Yaratıcı-Drama atölyesi Öykü Atölyesi Drama Atölyesi STAJYERLERİMİZ

HELİN BAŞAK ULUSLARARASI SANAT FESTİVALİ FESTİVALE HAZIRLIK ATÖLYELERİ Kadın ve Gençlik Müzik Atölyeleri Tiyatro Atölyesi Film-Medya Kuram Atölyeleri Stop Motion Animasyon PROJELER Kültür Sanatın Dört Tonu Kültür Sanatın Dört Tonu -2 Hayatın Rengi Hayatın Buluşturduğu Renkler Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitşizliğe ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Projesi PLATFORM VE AĞLAR ÜYE OLDUĞUMUZ AĞ VE PLATFORMLAR TOPLANTILAR VAKIF ETKİNLİKLERİ TV VE RADYO PROGRAMLARI YAYINLAR


BAŞLARKEN

Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak çocuklarımız, gençlerimiz, çalışanlarımız dostlarımız ve gönüllülerimiz ile beraber bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2013 yılı vakfımız açısından büyük adımlar ve yeni başlangıçların gerçekleştiği bir yıl olması bakımından önemliydi. Yıl boyunca hedefleyip yapamadığımız çalışmalar olsa da, hedeflediğimizin ötesinde sonuçlara ulaştığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz 2013 yılını. Vakfımızın her yıl kuruluş tarihinde kendi çevresi ile sınırlı biçimde yaptığı yıldönümü kutlamalarını bu yıldan başlayarak uluslararası alanı da kapsayacak bir festivale dönüştürmenin adımını atmış olduk. Bu nedenle bu yılki çalışmalarımızın büyük bölümünü Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali’nin planlamasına yönelik oluşturduk. Yaptığımız tüm kültür-sanat aktiviteleri ile atölye çalışmalarını festivalin kaynağı yapma düşüncesi beraberinde daha sonuç alıcı çalışmalara imza atılmasını getirdi. Örneğin; kadına karşı şiddet projesi kapsamında başlatılan ve çoğunluğunu ev kadınlarının oluşturduğu kadın müzik grubumuz “Awazen Jinan”, festivalden sonra katıldığı TV program ve etkinliklerle kalıcı olmaya doğru sağlam adımlar attı. Ayrıca festival kapsamında gösterilmek üzere vakfımızın çocukları tarafından sahnelenen “Üzgün Yüzüm” adlı tiyatro oyunu da gerek çocukların performansı gerekse de oyunun dile getirdiği mesaj bakımından önemli çalışmalarımız arasında yer aldı. Bir diğer önemli çalışmamız ise bir engelle beraber başlatılan ve geri dönüşüm işçilerinin sosyal hayata katılımını hedefleyen “Çekçek Günleri” adlı atölye çalışmamız oldu. Vakıf bünyesinde halen süren atölye çalışmalarımız ise bağlama, gitar, keman ve resim kurslarının yanı sıra kadınlara yönelik şan eğitimi de devam etmektedir. Bunların dışında özellikle yılın ikinci yarısından itibaren bir bölümü Geri Dönüşüm İşçilerine yönelik olmak üzere Öykü ve Drama Atölyeleri ile hedef grubumuzda yer alan çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerinin açığa çıkarılması ve en önemlisi de bu çocuk ve gençlerin kendilerini toplum içinde ifade edebilmelerinin olanakları yaratılmaya çalışıldı, çalışılmaktadır. Diğer bir faaliyetimiz ise, Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) projesiyle vakfımızda çalışma yapan gönüllülerimiz tarafından verilen Yaratıcı-Drama Atölyesi. Çocuk ve gençlerin teatral yeteneklerini pekiştiren ve onların özgüven içinde vücut dillerini kullanabildikleri bu atölyelerde, çocuk ve gençler aynı zamanda yabancı dillerini geliştirme imkânı bulmaktalar. Okulların başlaması ile birlikte çocuk ve gençlerin örgün eğitimdeki derslerine katkı sunmak amacıyla da, ihtiyaca göre İngilizce, Matematik vb. ek dersler verilmeye başlanmıştır.

BAŞAK KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 2003 yılında kurulan Başak Kültür ve Sanat Vakfı (BSV); sanatın elit bir kesimin elinde olduğu bir coğrafyada, yoksul çocuk ve gençlere kültür, sanat, felsefe, edebiyat ve doğayla barışık bir dünya görüşünü aşılamak amacıyla kuruldu. Vakfımız, imkânları sınırlı, göç mağduru yoksul çocuk ve gençlerin fiziksel ve düşünsel gelişimlerini açığa çıkartmak, yönlendirmek ve katkı sağlamak için 10 yıldır faaliyetlerde bulunmaktadır. Başak Kültür ve Sanat Vakfı, gençlere fırsat eşitliğinin verilmesi fikrinden yola çıkarak; çalışan çocuk ve gençlerle yapılan saha çalışmaları sonucunda belirlenen ihtiyaç üzerine bir grup meslek elemanı sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, pedagog ve eğitimcinin 2002 yılında bir araya gelmesi üzerine şekillendi. Söz konusu grubun daha sonra İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar ilçelerine bağlı yoksul mahallelerde yaptıkları alan çalışmaları ile faaliyetlerine başladı. Çoğunluğu Bölge illerinden ve zorunlu göçle gelen ailelerden 85 hane ile iletişime geçilmesi ve 189 çocukla anket yapılmasının ardından Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak çalışmalarımıza başladık. Her üç ilçede yapılan saha çalışmalarında; şehir merkezinden uzak mahallelerin sokaklarında, risk altında çalışan, çöp toplayan, küçük işletmelerde sağlıksız koşullar ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmak zorunda kalan, eğitimden koparılmış çocuk ve gençlere ulaşıldı. Yaşamlarındaki her türlü zorluğa rağmen kültür ve sanat aktivitelerine büyük ilgi duyan bu çocuk ve gençler, imkânları olan çocuklara göre daha geriden başlamak zorunda kalmalarına rağmen hayallerini sanat yoluyla aktarabileceklerinin umudunu taşımaktaydılar. İşte bu çocuk ve gençlerin hayallerine bir adım daha yakın olabilmek, onların yerleşim alanına yakın yerde; mahallelerinin içinden yeni başakların yetişmesi için Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurduk.


EĞİTİMLER

Vakfımız çalışmalarını çoğunlukla sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ailelerden gelen çocuk ve gençlerle yürütmektedir. Bu çocuklar ve ailelerinin yaşadıkları olumsuz şartlar düşünüldüğünde, bazı çocuklar eğitim sürecine sağlıklı bir şekilde dâhil olamamakta veya eğitim sürecini erken yaşta terk etmektedir. Bu kapsamda çocukların eğitimlerine devam etmelerini desteklemek amacıyla vakfımız tarafından burs desteği sunulmaktadır. Bunların dışında, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan çocuk ve gençlerin eğitimlerine ek derslerle takviye yapılmıştır. Tüm bunların yanında anadilde eğitimin desteklenmesi için Kirmanckî dilinde de dersler yapılmıştır.

KIRMANCKİ Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nün 2013 Yılı Kaybolan Diller Atlası’nın “Güvensiz Dil Kategorisi” içerisinde yer alan Kirmanckî dilini, UNESCO’ya göre Türkiye’de 2 milyon kişi konuşuyor. Bu durumu göz önünde bulunduran vakfımız, 2012 yılında başladığı Kürtçe’nin Kirmanckî (Zazakî) lehçesindeki dil eğitimine bu yıl da devam etti. Haftada bir gün 3’er saatten oluşan dil eğitimi iki ay sürdü. Gönüllü eğitmenimiz Çetin Dölek tarafından verilen eğitime 7 kursiyer katılım sağladı. Kaybolma tehlikesi içindeki dillerin korunması açısından bu tarz eğitimlere devam etmek amacında olan vakfımızın, Kirmanckî’nin korunmasına yönelik diğer bir çalışması ise bu dile web sayfasında yer verecek olmasıdır. Türkçe ve İngilizce olan vakfın resmi web sayfası, önümüzdeki yıldan itibaren Kirmanckî’nin de dâhil edilmesiyle üç dilli olacak.

İNGİLİZCE

Avrupa Birliği Gönüllü Hizmetleri (AGH) kapsamında 2007’den beri gönderici, ev sahibi ve koordinasyon kurulu olarak çalışmakta olan vakfımız, öncelikle bu kapsamda gelen gönüllülerin katılımıyla İngilizce kurslarını sürdürmektedir. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin bir sonucu da dar gelirli ve ekonomik olarak dezavantajlı ailelerden gelen çocuk ve gençler birçok eğitim dalı gibi yabancı dil eğitimlerinden de yeterince faydalanamamaktadır. Bu nedenle vakfımızda İngilizce kursları her eğitim döneminde süreklileşen bir biçimde sürdürülmektedir. Vakfımızda yaş kategorilerine göre düzenlenen İngilizce kursuna bu yıl da devam edilmiştir. Farklı eğitim teknikleri kullanılarak hazırlanan kurslar, 2, 3 ve 6 aylık periyotlar şeklinde düzenlenmektedir. 2013 yılı Mart ayında başlayıp Ağustos ayı sonuna kadar devam eden “Sanatla İngilizce Atölyesi”ni AGH gönüllülerimiz Undina Reinfelde, Nicolas Fonseca ve Victor Nicolae Ciobanu dönüşümlü olarak verdiler. Ekim ayında başlayan ve halen devam eden yılın ikinci bölümündeki eğitimimiz ise AGH gönüllümüz Maud Richet tarafından verilmektedir. 38 öğrencinin katıldığı Yaratıcı-Drama Atölyesi ve İngilizce dil kursları biçimindeki eğitimler haftanın üç günü ikişer saat olarak yapılmaktadır.


MATEMATİK

2013-2014 yılı eğitim döneminde vakfımızda matematik dersleri; stajyer eğitmen Elif Melek Toprak ve gönüllü eğitmenimiz Fatma Şen tarafından verilmektedir. Eğitimlerimize aralarında geri dönüşüm işçiliği yapan ailelerin çocuklarının da yer aldığı iki ayrı sınıfta 17 çocuk katılmaktadır.

SEMİNER - SÖYLEŞİ - PANEL

“Farklı Seslerle Özgür Söyleşiler” adıyla 12-20 yaş arası gençlere yönelik başlatılan çalışma 2013 yılının ilk üç ayında “Ekoloji”, “Toplumsal Cinsiyet” ve “Eşcinsellik” konularını içerecek şekilde gerçekleştirildi. Vakfın başlattığı çalışmalarda yer alan çocuk ve gençlerin öncelikle katıldığı söyleşiler aynı zamanda herkese açık olarak yapılmaktadır. Temelde eğitim sistemindeki hiyerarşik yapıya bir eleştiri niteliğinde olan söz konusu söyleşilerde, toplumda tabu haline getirilen konuların herkesin kendi görüşlerini rahatlıkla paylaşacabilecekleri özgür platformlar olarak işletilmektedir.


BURSLAR Vakfımız her yıl imkânları ölçüsünde örgün eğitime devam eden çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek amacıyla burs vermektedir. Kız çocuklarına pozitif ayrımcılık uyguladığımız ve yerel olmasına özen göstererek verdiğimiz eğitim bursu; ilkokul dâhil her eğitim kategorisini kapsamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; 2012-2013 Eğitim Döneminde 25,2013-2014 Eğitim Döneminde ise 25 çocuk ve gence eğitim burs desteği verilmiştir.

DEVAM EDEN KURS VE ATÖLYELER GİTAR Mazlum Sütpak eğitmenliğinde başlayan ve iki aydır devam eden kursa 6 çocuk ve genç katılmaktadır.

BAĞLAMA Cem Kılıç eğitmenliğindeki kursa ev kadınlarının da dahil olduğu 4 kursiyer katılmaktadır.

KEMAN Gönüllümüz Ronahi Dölek eğitmenliğinde verilen kursa 6 çocuk ve genç katılmaktadır.

RESİM Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencisi gönüllü eğitmen Büşra Aydoğan tarafından haftanın bir günü vakıf binasında her yaştan katılımcıya resim kursu verilmektedir. 6 ila 15 yaş arası çocukların devam ettiği kursta halen 7 kursiyer, hayallerindeki dünyayı resim tekniklerini öğrenerek resmediyorlar.

YARATICI DRAMA 5 ay sürecek olan AGH projesi “Sanatın Buluşturduğu Renkler” kapsamında gönüllü eğitmenimiz Maud Richet’nin verdiği Yaratıcı-Drama Atölyesine 8 çocuk katılmaktadır. Atölye sonunda eğitmenimiz tarafından katılımcı çocuklarla bir kısa film çalışması ortaya koyacaktır.

ÖYKÜ Tiyatro eğitmenlerimiz Sinan Akcan ve Dilan Şahin tarafından yürütülmekte olan atölye çalışması, iki ayrı gruba verilmektedir. Geri Dönüşüm İşçiliği yapan ilk grupla yapılan çalışmada öncelikli hedef; bu çocukların okumaya ilgilerini arttırmak ve onların topluluk içerisinde kendilerinin ifade etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle bu çalışma her hafta farklı bir öykünün okunması ve üzerine tartışılması biçiminde sürdürülmektedir. İkinci grup gençlerle yapılan çalışmada ise; yapılan okumaların ardından gençlerlerin doğaçlama yaparak öykü yazmaları biçiminde sürmektedir.

DRAMA Festival atölyesi olarak başlayan ve “Üzgün Yüzüm” adlı oyunu sergileyen çocuk ve gençlerle sürdürülen çalışma yine eğitmen Sinan Akcan tarafından verilmektedir. Alanlarında profesyonelleşmeyi düşünen gençlerle yapılan atölye çalışmasında hedef, yeni oyunlara imza atmak.


STAJYERLERİMİZ

Vakfımıza her eğitim dönemi gelen staj yapma başvurularından biri yurtdışı olmak üzere dört stajyerlik başvurusu kabul edilmiştir. AGH projesi kapsamında vakfımızda staj gören Kasia Lukasiewicz’in yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Elif Melek Toprak, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümü öğrencisi Ceren Özdem ve yine aynı üniversiteden Antropoloji bölümü öğrencisi Kudret Keskinler halen vakfımızda staj görmektedirler.

HELİN BAŞAK ULUSLAR ARASI SANAT FESTİVALİ

Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak kurulduğumuz günden bugüne, dokunduğumuz ve bize dokunan her yaştan ve her kesimden insanla birlikte geçen 10 yılımızı doldurduk. Bu nedenle, şimdiye değin daha dar kapsamda yapılan yıldönümü kutlamalarımızı artık ulusal ve uluslararası alana da yaymanın tam da zamanıdır diye düşündük. İngiltere, Hollanda ve Macaristan’dan gelen gençlik grupları ve yine Türkiyeli çeşitli sanatçı ve grupların katılımlarıyla açık ve kapalı alanlarda olacak biçimde bir festival yapmaya karar verdik. Ayrıca vakfımız bünyesinde yıl içerisinde yaptığımız tüm çalışmaları da festivale hazırlık aşaması olarak ele aldık. Ve böylece 10. yılımızda Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali doğmuş oldu. İstanbul İsveç Başkonsolosluğu’nun desteği ve Ataşehir Kent Konseyi ortaklığı ile 2-7 Eylül tarihleri arasında açık hava ve kapalı alanlarda bir hafta boyunca süren festivalimize İngiltere, Macaristan ve Hollanda’dan gelen gençlik grupları; “Kalentura Drumband”, “Hungarian Juggling Association” ve “Brouhaha International” ve Türkiyeli birçok grup ve sanatçı katıldı. Festival programı, vakıf merkezimizin bulunduğu Kayışdağı başta olmak üzere Ataşehir ilçesinde yer alan Deniz Gezmiş Parkı, Yoğurtçu Parkı ile 80. Yıl Cumhuriyet Parkı ve Prestij Caddesi ve Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerle düzenlendi.


FESTİVAL ORTAKLIKLARIMIZ Kurumsal Ortaklarımız: Başak Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi ve Ataşehir Belediyesi Danışma Kurulumuz: Osman Kavala (Anadolu Kültür Vakfı), Korhan Gümüş (Mimar), Zafer Kıraç (CİSST), Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Üniv.), Yrd. Doc. Erkan Büker (Bahçeşehir Üniv.), Barış Altay (Yük. Mimar Restoratör), Ulaş Başar Gezgin (Akademisyen), Derya Durmaz (Sinema Oyuncusu), Gazi Selçuk (Sanat Yönetmeni-Eğitimci), Binnaz Demircan (Eğitimci), Çetin Dölek (Eğitimci), Ayşe Görür (SKYGD), Uğur Yılgın (Tonmaister)... Proje Destekçisi: İstanbul İsveç Konsolosluğu Proje Ortağı: Ataşehir Kent Konseyi İştirakçi kurumlar: Ataşehir Belediyesi Kadıköy Belediyesi SKYGD Anadolu Yakası Dersimliler Derneği Werein Basak Schweiz Sosyal ve Kültürel Yaşamı Geliştirme Vakfı (SKYGD), Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Helin Başak Uluslararası Sanat festivali programı hazırlık atölyeleri ve programında yer alan grup ve sanatçılar: Kürtçe Müziğin önde gelen gruplarından Koma Agire Jiyan, İran ve Azeri ezgileri ile Arslan Hazreti, Semah gösterileriyle Karacaahmet Sultan Dergâhı, Karagüneş ve Gezici Müzisyenler Şiir atölyesi ve dinletileriyle Ankara Edebiyatçılar Derneği, Koma Awazên Jinan, Çocuk müzik grubumuz, Tiyatro grubumuz; Martılar Topluluğu


FESTİVAL ATÖLYELERİ Film Tarih Kuram – Medya Tarih Kuram Düzenleyen: Gezici İletişim Atölyesi VYZ ( Ve Yerinde Zamanında) Eğitmenler: Prof. Dr. Tül Akbal Sualp, Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu Yrd. Doç. Dr. Tolga Hepdinçler, Yrd. Doç. Dr. Erkan Büker Arş. Gör. Leyla Bektaş, Öğr. Gör. Gülengül Altıntaş Ömer Sualp, Semih Bedir, Cüneyt Bozkurt Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)’nden bir grup akademisyen tarafından başka şehirlerde de düzenlenen Gezici İletişim Atölyesi VYZ projesi ile tek taraflı kitle iletişim sürecine özne olarak katılma olanağı bulamayan birey ve gruplar bir araya getirilmiştir. Atölye katılımcılarına, kültürel üretimi kendi üretimlerinin dinamiği içinde sahiplenmeleri için bir alan yaratmaya yönelik yapılan çalışmaya 30 kişi katılmıştır. Atölyelerin bitiminde katılımcılar tarafından bir kısa film çekimi, vakfın tanıtımına yönelik bir belgesel çekimi yapılmış ve bu çekimler İnternet ortamına da aktarılmıştır.

Çekçek Günleri Eğitmenler: Berivan Korkut, Songül Karatağna, Abdurrahim Erbek, Sinan Akcan Kayışdağı mahallesi ve Maltepe ilçesindeki Geri Dönüşüm İşçileri ile yapılan atölye çalışmalarına, 12-18 yaş arasında toplam 32 çocuk ve genç katıldı. Geri Dönüşüm İşçilerinin belirli bir çalışma saatlerinin olmaması nedeniyle çoğunlukla işçilerin yaşadığı depolarda yapılan Yaratıcı – Drama ile Öykü teknikleri ve Resimli Öykü atölye çalışmalarında çocuk ve gençlerin her şeyden önce kendilerini ifade etmeleri amaçlandı. Atölyelerin bitiminde gençlerle yapılan bir belgesel ve çocuk ve gençlerin hayallerini yansıttıkları resimler ile fotoğrafladığımız görüntüleri festival kapsamında Kozyatağı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda sunuldu.

Sanatla İngilizce Eğitmenler: Nicolas Fonseca - Kasia Lukasiewicz AGH gönüllümüz Nicolas Fonseca ve AGH projesi kapsamında vakfımızda staj yapan Polonyalı Kasia Lukasiewicz eğitmenliğinde yapılan Sanatla İngilizce Atölyesi’ne katılan çocuk ve gençler, daha çok geri dönüşüm malzemelerini kullanarak farklı bir bakış açısıyla hayallerini resmettiler. 30 çocuk ve gencin katıldığı atölye çalışması ile çevre duyarlılığı ve farkındalık yaratılmaya çalışıldı. Çocuk ve gençlerin İngilizce olarak üretimlerde bulundukları atölyenin ürünleri Başak Kültür ve Sanat Vakfı 10. Yıl Sergisi’nde yer aldı.

Animasyon Eğitmen: Devrim İlkan Dinç 22 çocuğun katıldığı Animasyon atölyesinde katılımcılara görsel efektleri kullanma yöntem ve teknikleri geleneksel öğretmen-öğrenci ilişkisinin ötesinde aktarıldı. Çocukların bu alandaki yaratıcılıklarını açığa çıkarmayı hedefleyen çalışma ile ortaya çıkan birbirinden ilginç resim ve görseller 15 gün boyunca açık kalan BSV sergisinde yer buldu.

Drama Eğitmenler: Victor Nicolae Ciobanu - Sinan Akcan AGH gönüllüsü Victor Nicolae Ciobanu eğitmenliğinde başlayan Drama Atölyesi, daha sonra Drama Eğitmeni Sinan Akcan’ın katılımıyla sürdürüldü. Atölyeye katılan 12 çocuk ve gençten oluşan “Martılar Topluluğu” “Üzgün Yüzüm” adlı tiyatro oyununu festival programı kapsamında iki kez sahnelendi. Eğitmen Sinan Akcan tarafından Heinrich Teodor Böll’ün aynı adlı oyunundan uyarlanarak sahnelenen oyun, İnternet ortamına da aktarıldı.


Kadın Müzik Korosu Eğitmen: Suat Karabıyık Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe Ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Projesi kapsamındaki atölye çalışması bir terapi yöntemi olarak başlatıldı. Suat Karabıyık eğitmenliğindeki atölyeye, 8 kadın katıldı. Kendi deyimleriyle hayatlarında belki de ilk defa belli bir zamanı sadece kendilerine ait kılma imkânı bulan kadınlar, aldıkları şan eğitimi sonunda seslerini profesyonel bir biçimde kullanmayı öğrendiler. Müzikle amatörce ilgilenen iki kadının da yer aldığı katılımcılar, Koma Awazen Jinan adıyla hem festival programında, hem de festival sonrası gerek katıldıkları TV ve özel davet günlerinde sahnede performanslarını sergilediler.

Çocuk Müzik Korosu Eğitmenler: Kadriye Kurt - Victor Nicolae Ciobanu Müziğe az da olsa ilgisi olup, yorumlamada kendini geliştirmek isteyen ve bu imkânı bulamayan 8 çocuk ve gençle yapılan atölyede, şan derslerinin yanı sıra saz ve gitar eğitimleri de verildi. Festival hazırlık atölyelerinden biri olan Çocuk Müzik Grubu atölyesi de festival programı kapsamında biri açık hava, diğeri ise kapalı salon olmak üzere iki kez sahne performansı sundu.

Stop-motion Eğitimci: Nicolas Fonseca - Undina Reinfelde Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında vakıfta çalışmalarda bulunan gönüllüler tarafından yapılan atölyeye katılan 4 genç, çektikleri fotoğraf karelerini bilgisayar ortamına aktararak hareketli görsel efektler elde ettiler. Bu görsellerin birleştirilmesi ile kısa bir film elde eden katılımcıların yaptığı çalışma “Kavanozdaki Kelebek” adıyla festival programı boyunca Kozyatağı Kültür Merkezi’nde (KKM) sergilendi.

Fotoğraf Eğitimci: Undina Reinfeilde – Nicolas Fonseca Fotoğraf Atölyesi, AGH gönüllüleri tarafından iki ay süre ile 10 kursiyere verildi. Atölye sonunda katılımcıların bir bölümü tarafından, Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali kapsamında yapılan Başak Kültür ve sanat Vakfı (BSV)10. Yıl Sergisi’nde gösterilen tüm görsellerin fotoğraflama çalışmasını yaptılar.

Düş ya da Gerçek Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali kapsamında iştirakçi kurum olarak bizimle beraber bir çalışma yapan Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD)’nin yaptığı atölye çalışmasına 60 genç katıldı. Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Evi’nde sığınmacı/mülteci çocuk ve gençlerle resim, stop motion ve öykü atölyeleri yapıldı. Fırat Bingöl ve Ayşe Görür eğitmenliğinde yapılan atölye ürünleri, festivalde “Düş ve Gerçek” sergisinde sunuldu.


PROJELERİMİZ YEREL DESTEK MEKANİZMASIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ EŞİTSİZLİĞE VE KADINLARA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE PROJESİ Kasım 2011’de başlayan ve 2014 yılının Kasım ayında tamamlanması düşünülen Toplumsal Temelli Cinsiyet Temelli Eşitsizlik ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Projesi, Başak Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde yürütülmektedir. Projenin ortakları; Mersin Günebakan Kadın Derneği ile Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği’dir. Mersin İŞTAR Derneği’nin iştirakçi kurum olarak yer aldığı projenin mali finansmanı ise AB Türkiye Delegasyonu tarafından sağlanmaktadır. Vakfımız bünyesinde gerçekleşen İstanbul, Urfa ve Mersin illeri merkezli yürütülen söz konusu proje ile; 1. Proje ortakları aracılığı ile şiddet görmüş kadınları güçlendirmek, onları desteklemek ve kadına yönelik şiddet hakkında yerel seviyede bilinç artırmak, 2. Proje ortağı kurumların, konuyla ilgili yöntemleri öğrenip uygulamaları, bu alandaki kapasitelerini geliştirecek ve projenin yerel düzeyde sürdürülebilir olmasına katkı sağlamak, 3. Her pilot bölgede yönlendirme mekanizması içinde yer alacak 30 kişilik gönüllü ağı kurmak, proje ortakları ve diğer yerel ilgililer arasında destek mekanizması yaratarak, kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmek için yeterli deneyim ve niteliği kazanmalarını sağlamak, 4. Kadına karşı şiddet vakalarının izlenmesi için düzenli işleyen gözlem mekanizmalarının kurulması için çalışma ortakları, yararlanıcılar, yerel yetkililer ve medya vb. arasında bir ilişkin ağı oluşturulması hedeflenmiştir. Bir yılı aşkın bir süredir başlatılan Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Projesi, yukarıda sıralanan hedefler doğrultusunda başta; İstanbul olmak üzere Mersin ve Urfa’da eğitim çalışmaları, atölyeler ve toplantılar olmak üzere farklı yöntem ve teknikleri içeren faaliyetler planlanmıştır. EĞİTİMLER 1. Kapasite Artırmaya Yönelik Eğitimler (a) Ulusal ve uluslararası hukukta ve mevzuatta kadına yönelik haklar, (b) Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve duyarlılık arttırmaya yönelik alan çalışmalarının yöntem ve içeriği, (c) Başvuru alma ve alanda yapılabilecek canlandırma faaliyetleri, (d) Veri izleme, takip ve raporlama konularında toplam üç eğitim faaliyeti. 2. Hedef Gruplara Yönelik Eğitimler: İstanbul, Mersin ve Urfa’da başta kadınlar olmak üzere ilgili resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları, sivil inisiyatiflere yönelik; kadına yönelik şiddetin tanımı ve çeşitleri, toplumsal cinsiyetçilik, yasal düzenlemeler ve yönlendirme mekanizmaları, kadınların katılımı gibi konulu eğitimlere 214 kişi katılmıştır. 3. Gönüllülere yönelik eğitimler: Proje kapsamında hem çalışmalara gönüllü olarak destek verecek hem de projenin devamlılığının sağlanmasında görev alacak kişilerin katılımıyla oluşturmayı hedeflediğimiz gönüllü ağına her üç ilden 80 kişi katıldı. Eğitim Uzmanları: Dr. Handan Çağlayan, Ankara Kader Başkanı Uzman Psikolog Zehra Tosun, Kadın Dayanışma Vakfı’ndan Sosyal Antropolog Ebru Hanbay Çakır, Eşit Haklar Derneği’nden Seda Alp, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Koordinatörü Habibe Feray Salman, Mersin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doç. Dr. Ulaş Bayraktar. 4. Başvuru Alma / Psikolojik ve Hukuki Destek 24 aylık proje süresince ve sonrasında başta proje yürütücüsü Başak Kültür ve Sanat Vakfı olmak üzere yerel ortaklar aracılığı ile şiddet mağduru kadınlara hukuki yardım ve psikolojik destek verilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla haftada bir gün kadınlara yönelik ücretsiz psikolojik danışmanlık çalışması yapılmaktadır. Şu ana kadar 72 başvuru aldık proje sonuna kadar toplam 300 kadına hukuki ve psikolojik destek vermeyi hedefliyoruz.


Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikle ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi’nde 3 süpervizör ve 3 psikolog görev almaktadır. Süpervizörler: İstanbul’da Behice Boran, Mersin’de Mehmet Ali Vural ve Urfa’da ise Nazif Dağ. Psikologlar: İstanbul’da Nalan Özçete, Mersin’de Yeliz Yılmaz ve Urfa’da Aysel Polatsoy. Alınan Başvuru Sayısı: 72 Psikolojik Destek faydalanıcısı: İstanbul 27, Mersin 11, Urfa 18 Hukuki Destek Faydalanıcısı: İstanbul 5, Mersin 7 ve Urfa 12 Bunun dışında iş ve çocukları için burs başvurusunda bulunan kadınlara da destek olunmaktadır. Şu ana kadar proje kapsamında 1 kişiye iş, 1 çocuğa da burs sağlandı. Yine ekonomik anlamda desteğe ihtiyacı olan kişilere bağış yapılması için de faaliyette bulunulmaktadır. Gelen tüm başvurular kayıt altına alınmakta ve çeşitli kurumlara yönlendirilmektedir. ATÖLYELER Başta müzik olmak üzere sanatın farklı alanlarında ayrıca psikodrama vb. faaliyetleri içeren atölyelerle terapi ve toplumsal yaşamda kadının daha görünür hale gelmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında yapılan atölyeler 1.İstanbul’da kadın müzik grubu atölyesi, 2. Mersin’de psiko-drama atölyesi 3. Urfa’da arbane (ritim) atölyesi

TOPLANTILAR İstanbul, Mersin ve Urfa’da toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık yaratma, bilinç artırma, gönüllü ağı oluşturma, mücadele sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; ilgili resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları, farklı yaş gruplardan kadınlar, proje gönüllüleri ayrıca daha geniş bir kamuoyuna ulaşmak hedefiyle de basın toplantıları planlanmıştır. TV Programları: Yol TV, Hayat TV, Mersin Sun TV, Radyo Programları: Mersin Kent Radyo, İstanbul Yön Radyo, Urfa Net Radyo, Gazete ve İnternet Haberciliği: Urfa Haber Gazetesi, FeminKürt, Demokrat Haber, Özgür Gündem, Birgün, Gazete Ataşehir, İnsan Haber, Kadın Gazetesi, Mersin Time Gazetesi, İHA, Haberler.com, Evrensel, STGM, Proje Ortakları: Mersin Günebakan Kadın Derneği Urfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği İştirakçiler: Mersin İŞTAR Derneği


AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) PROJELERİMİZ Vakfımız, 2007 yılından bu yana Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) projeleri kapsamında Avrupa’dan gelen gençleri ev sahibi kuruluş olarak ağırlamış ve aynı şekilde gençleri gönderici ve koordinatör kuruluş olarak çeşitli ülkelere göndermiştir. Bu kapsamda ülkemize gelen gönüllülerimiz ile çalışma yapan gençlerimiz arasında kültürlerarası hoşgörüyü, kültürel çeşitliğe dair farkındalık geliştirerek ve özellikle de kültürler arası öğrenmeyi destekleyerek gençler arasındaki önyargıların kırılmasını ve Avrupa bilincinin gelişmesini hedefledik. Gönüllülerimizin kültür sanat bilgilerini buradaki gençlerimizle paylaşmaları karşılıklı olarak kültür alışverişine ve aynı zamanda kültürler arası diyaloğa katkı sağladı. Vakfımızın hem gönderici, hem de ev sahibi kuruluş olarak bu yıl içerisinde AGH kapsamında yaptığı Kültür Sanatın Dört Tonu, Kültür Sanatın Dört Tonu -2 ve Hayatın Rengi projeleri, geçmiş yıllardan farklı olarak festival atölyesi olacak şekilde düzenledi. Söz konusu projeler ile Letonya, İspanya, Fransa ve Romanya’dan gelen gönüllülerimiz ile yerel halk, çalışanlarımız ve katılımcılar bir araya getirilerek bu farklı seslerin bir arada daha fazla sese dönüşmesi sağlanmıştır. Gönüllülerimiz ve yerel katılımcılar beraber yaptıkları tiyatro, müzik, resim, seramik, fotoğraf, sergi, atölyeler vb. kültür-sanat faaliyetleri sırasında dayanışma ve hoşgörü içerisinde kültür alışverişinde bulundular. Bunun yanı sıra her üç proje kapsamında yapılan bütün aktivitelerin sonuçları Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali kapsamındaki etkinliklerde sergilendi. Yine bir AGH projesi olan Sanatın Buluşturduğu Renkler ise 2013’ün son çeyreğinde başlatılmış olup halen vakfımız bünyesinde yürütülmektedir. Bu yıl içinde vakfımızda bu kapsamda aşağıdaki projeler yürütülmüştür; Proje: Kültür Sanatın Dört Tonu Ev sahibi ve koordinatör kuruluş: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Proje Ortakları: CIDJ-SVE / Fransa Proje: Kültür Sanatın Dört Tonu -2 Ev sahibi ve koordinatör kuruluş: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Proje Ortakları: Association Radi Vidi Pats/Letonya A.R.T. Fusion/Romanya CIDJ Centre d’Information et Documentation/Fransa Oficina de Accion Solidaria y Cooperacion/İspanya Proje: Hayatın Rengi Gönderici ve koordinatör kuruluş: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Proje Ortakları: Brouhaha International/İngiltere Proje: Sanatın Buluşturduğu Renkler Ev sahibi ve koordinatör kuruluş: Başak Kültür ve Sanat Vakfı Proje Ortakları: Inter Echanges/Fransa


PLATFORM VE AĞLAR Vakfımız kurulduğu günden beridir birçok ortaklık ve ağa üye olmuştur. 2013 yılında da ortaklık ve ağ çalışmalarına devam edilmiş, ortak faaliyet ve toplantılara katılım sağlanmıştır.

Üye Olduğumuz Ağ ve Platformlar Europa Nostra UNICEF Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu Eşit Haklar İzleme Platformu Kamu Harcamaları Platformu Denge ve Denetleme Ağı Sulukule Platformu İstanbul’daki Suriyeli Sığınmacılar İzleme Platformu

TOPLANTILAR

Her ay yapılan Europa Nostra Yönetim Kurulu Toplantılarına Vakıf Başkanımız Şahhanım Kanat katılım sağlamıştır. 23-24 Ocak 2013 “Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu Toplantısı / Ankara Katılanlar: Vakfımız adına Başak Arıker ve Melahat Arıker 20-21 Ocak 2013 UNICEF Yürütme Kurulu Toplantısı /Ankara Katılan: Özgür Şahin 23 Mart 2013 UNICEF Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Toplantısı / Bolu Katılan: Özgür Şahin 2 Şubat 2013 Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Ayrımcılığın İzlenmesi Toplantısı / İstanbul Katılan: Özgür Şahin 23 Şubat 2013 Suriyeli Çocuklarla Dayanışma Toplantısı / İstanbul Katılan: Özgür Şahin (Eşit Haklar Derneği’nde) 25 Şubat 2013 Barış İçin Kadın Girişimi Toplantısı / İstanbul - Cezayir Restaurant Şahhanım Kanat 8 Mart 2013 8 Mart Kadın Platformu Toplantısı / İstanbul Katılan: Dilan Şahin 27 Mart 2013 27 Mart Tiyatrolar Günü Etkinliği / İstanbul


28 Mart 2013 Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Katılan: Dilan Şahin 4 Nisan 2013 Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Toplantısı / Katılan: Özgür Şahin 13 Nisan 2013 Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Toplantısı Katılan: Özgür Şahin 26 Nisan 2013 Çocuk Emeği Sömürüsüyle Mücadele Çalıştayı / Diyarbakır Sunum: Şahhanım Kanat 25-28 Nisan 2013 Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Kuruluş Koordinatör Eğitimi/Antalya Katılan: Özgür Şahin 4 Mayıs 2013 Barış İçin Kadın Girişimi Kongresi /Cezayir Restaurant İstanbul 15 Mayıs 2013 Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı Çözüm Önerileri - Çaça-Der/Diyarbakır Katılan: Dilan Şahin 20 Eylül 2013 İnsan Hakları Ortak Platformu Toplantısı (İHOP) /Ankara Katılan: Songül Karatağna 23 Ekim 2013 UNICEF Çocuğa Karşı Şiddeti İzleme Toplantısı /İstanbul Katılan: Berivan Korkut 7 Kasım 2013 Ceza İnfaz Sistemi Sivil Toplum Derneği (CİSST) Toplantısı /İstanbul Katılan: Berivan Korkut 17 Kasım 2013 Dersim Katliamı Anması / İstanbul-Osmanbey Katılan: Şahhanım Kanat 3 Kasım 2013 Kendi Dilimizde Dersim Birlik Cemi / İstanbul Organizasyon kuruluş olarak katılım gösterildi Kendi Dilimizde Dersim Birlik Cem’i; Anadolu Yakası Dersimliler Derneği, Ataşehir Pir Sultan Kültür ve Cem evi Derneği, Nazımiyeliler Derneği, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, Kayırlar Derneği, Büyük Yurt Derneği ve Kartutan Derneği organizasyonu ile Mustafa Kemal Pir Sultan Abdal Cemevi’nde ilk defa Kirmanckî (Zazakî) olarak gerçekleştirildi. Cemi, Şervan Dede yönetti. 3-7 Aralık 2013 Ulusal Ajans – Varış Sonrası Eğitimi/İzmir Katılan: Maud Richet 7-10 Aralık 2013 Ulusal Ajans – Varış Sonrası Eğitimi / İzmir Katılanlar: Dilan Şahin – Şeyda Bilken


20-22 Aralık 2013 Türkiye İnsan Hakları Gündem Konferansı / İstanbul Sunum: Berivan Korkut 25-29 Aralık 2013 Ulusal Ajans – AGH Akredite Kuruluşlar ile Eurodesk Temas Noktaları Temsilcileri Arasında Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı/ İzmir-Seferihisar Katılan: Dilan Şahin

VAKIF ETKİNLİKLERİ

27 Ocak 2013 Gençlik Buluşması 27 Ocak Pazar günü Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın artık gelenekselleşen gençlik buluşmalarına bir yenisini daha ekledik. Vakfın büyükten küçüğe, eski ve yeni birçok gönüllüsünün katıldığı buluşmada aramıza yeni gelen gençler ve eski başaklar birbirleriyle tanıştı, hep beraber oyunlar oynandı, kendilerinin hazırladıkları yemekler gelen yeni başaklara ikram edildi, uzun zamandan beri vakıfta eğitim alan müzik grubu, gelen misafirler ve yeni başaklarla birlikte şarkılar söylediler. Ayrıca vakfın yeni dönem aktiviteleri için gençlerin fikirleri alındı çünkü önemli olan burada ne yapmak istedikleridir. Etkinliğimize kişilerin birbirlerini tanımaları ve yeni gelenlerin kendileri kolayca buraya ait hissetmeleri için küçük bir tanışma oyunuyla başlandı. Buluşmada vakfı hiç tanımayan arkadaşlarımız da yer aldığı için, vakıfta daha önce yürütülmüş olan ve şu anda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Eski eğitmenlerimizden Binnaz Demircan kurulduğumuz günden bugüne kadar nasıl yol aldığımızı, geldiğimiz noktayı kendi içten sözcükleri ile anlattı. Müzik grubu, farklı dillerden seslendirdikleri şarkıların olduğu bir repertuarla bir dinleti yaptılar. Ayrıca gençlerden oluşan koromuz ilk defa sahneye çıkarak yeteneklerini bizlere gösterme fırsatı buldular. Günün sonunda ise hep beraber vücut perküsyonu yaparak müziği gördük, dansı işittik. Gençler daha çok bir araya gelmek üzere sözleşerek ayrıldılar. Bu güzel günü daha sık yapmak gerektiğini düşünerek bitirdik. Yılın farklı zamanlarında farklı yerlerde olsak da, farklı etkinliklerde bir araya gelsek de, yaptığımız her işte gücümüzü yine kendimizden, gençliğimizden alıyoruz.


5 Mayıs 2013 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin düzenlediği “Yaşanabilir Bir Kent ve Demokrasi Şenliği” konulu etkinliğe vakıf olarak katılım sağlandı ve şenlikte çocuklarla müzik ve resim çalışmaları gerçekleştirildi. 9 Mayıs 2013 Adıyaman’daki GAP Gençlik Festivali’ne vakfımızın EVS Gönüllüleri Nicolas Fonseca, Undina Reinfelde ve Victor Nicolae Ciobanu katıldı. Brouhaha International kurumuyla beraber yaptığımız Bridge of Friendship Projesi’nin ilk aşaması olan Liverpool’daki hazırlık ve planlama toplantısına Kadriye Kurt ile Mesut Gökdai katıldı. 20 Haziran 2013 Brouhaha Internatinol ve Barrel Producties kurumlarıyla birlikte yaptığımız “Bridge Of Friendship” projesi kapsamında vakfımızdan Dilan Şahin ve Kadriye Kurt Hollanda’da karnaval’da yer aldılar. Ayrıca Fas’taki ‘’Dar Amsterdam Larache’’ isimli vakıfta atölyeler verdiler. 30 Eylül 2013 Middle East Lutheran Yönetim Kurulu Üyesi Amerikalı Rahip Morris Wee vakfı ziyaret etti. 6 Ekim 2013 Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal’ın çalışan kadınlarla toplantı gerçekleştirdi. 18-19 Ekim 2013 Amerika’dan gelen keman sanatçısı Jennifer Curtis ve çellist Paula Peroutka vakıf binasında iki etkinlik gerçekleştirdi. 18 Ekim’de kadın müzik grubu Awazen Jinan üyelerinin de yer aldığı bir dinleti veren sanatçılar, 19 Ekim’de ise vakfın müzik çalışmalarına katılan çocuk ve gençlerle de atölye çalışması yaptılar. 1 Kasım 2013 İsviçre Drosos Vakfı’ndan Tobias Lengsfeld ve beraberindekiler vakfı ziyaret etti.


TV VE RADYO PROGRAMLARI

30 Ocak 2013 Yol TV Mor Bülten: Şahhanım Kanat, Hümeyra Tusun

12 Mart 2013 Yerel Destek Mekanizmasıyla Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizlikle Ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Asistanı Dilan Şahin ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) Projesi Mentörü Mesut Gökdai, vakıf ve projeler hakkında bilgi vermek üzere Yön Radyo’ya katıldılar. 22 Ağustos 2013 İMC TV Beşi Çeyrek Geçe Programı: Şahhanım Kanat 1 Ekim 2013 TV10 Kibele programı: Şahhanım Kanat 3 Kasım 2013 Bilgi Üniversitesi Çocuk Birimi (ÇOÇA) vakfımızda yapılan Öykü Atölyesine katıldılar. Grup üyeleri tarafından daha sonra vakıftaki çalışmalarda yer alan 25 çocuk ve gençle Söz Küçüğün adlı radyo programını gerçekleştirdiler.


YAYINLAR

Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali Kataloğu (Türkçe-İngilizce) Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali Kitapçığı Başak Kültür ve Sanat Vakfı Tanıtım Broşürü

Başak Kültür ve Sanat Vakfı Kayışdağı mahallesi, Uslu caddesi, Nihat sokak no.55/A Telefon: 0(216) 420 49 68 E-posta: basaksanat@gmail.com www.basaksanatvakfi.org.tr facebook.com/HelinBasak

2013 Faaliyet Raporu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you