Page 1

Informatie 2010-2011


Unica verstaat de kunst van samen-

de kunst van samenwerken

werken op installatiegebied als geen ander. We doen mee in bouwteams en onderhouden installaties op het gebied van ventilatie, koeling, elektrotechniek, sprinkler, telefonie, data en security.

T: 0800 - 223 33 33, www.unica.nl

installatiegroep


Inhoudsopgave

Voorwoord Dit orkest is van het publiek Orkest van het Oosten, biografie Educatie bij het Orkest van het Oosten Orkest van het Oosten en ‘nieuwe media’ Musici Muziekhuis van het Oosten

5 6 9 10 12 14 17

Gratis openbare repetities Concert Entree

20 21

Series Enschede Series Zwolle Serie Deventer

24 28 31

Programma 2010-2011 Nationale Reisopera Begeleiding vocale meesterwerken

35 57 59

Warm hart voor muziek Stichting Pecunia Artibus Vivace Board of Ambassadors Vrienden van het Orkest van het Oosten

63 65 66 68

De podia Colofon

72 74

Agenda

76

3


Bij ons staat u er nooit Bij ons staat Bij ons staat alleen voor. u er nooit ualleen er nooit voor. alleen voor. www.kienhuishoving.nl

www.kienhuishoving.nl

Enschede Pantheon 25 Postbus 109 7500 AC Enschede Tel. (053) 480 42 00 Oldenzaal Wilhelminastraat 14 Postbus 303 7570 AH Oldenzaal Tel. (0541) 57 31 00 Enschede Pantheon 25 Postbus 109 7500 AC Enschede Tel. (053) 480 42 00

Oldenzaal Wilhelminastraat 14 Postbus 303 7570 AH Oldenzaal Tel. (0541) 57 31 00


Voorwoord Voor u ligt de nieuwe seizoensbrochure van uw eigen Orkest van het Oosten. Een nieuw programma, dat op tal van manieren weer ‘het verhaal van de klassieke muziek’ vertelt. Nieuwe media nemen een steeds belangrijkere plaats in, maar onze concerten in de concert­ zalen vervullen natuurlijk de centrale rol. Met Chef-dirigent Jan Willem de Vriend en vaste gastdirigent Mark Shanahan staat een fors aantal concerten geprogrammeerd, zoals altijd bijzonder en verrassend. Daarnaast kunt u genieten van dirigenten als Vasily Petrenko, Gerd Albrecht, Toshiyuki Kamioka en Massimo Quarta: Klinkende namen die al menigmaal het orkest tot grote hoogte opstuwden. Talenten zoals Jacob Slagter en Jeremy Carnall en solisten als Valeriy Sokolov en Jörgen van Reijen, die u ongetwijfeld een inspirerende avond gaan bezorgen. Om van een wereldster onder de dirigenten als Tan Dun nog maar te zwijgen! Midden in de samenleving, daar staat het Orkest van het Oosten. In 2009 heeft het orkest zijn activiteiten fors uitgebreid. Met de ensembles waarmee het orkest zich verbonden voelt, wordt een breed palet van grote en kleine concerten uitgevoerd, worden scholen

nadrukkelijk betrokken en zoeken we ons publiek op. Ook hen die niet in de gelegenheid zijn naar een concertzaal te reizen. Onze prestaties in 2008 waren voor de mooie concertzalen in steden als Madrid en Barcelona aanleiding om ons opnieuw uit te nodigen. Het is een enorme stimulans dat het ook nu weer gelukt is deze tournee tot stand te brengen. Wellicht bent u in de gelegenheid om ons te volgen en zelf te ervaren wat een tournee met het orkest doet. Juist in deze economisch onzekere tijd wil het orkest een positief geluid laten horen. Concerten als inspiratiebron, als moment van reflectie, van verbazing en ontspanning. Musici en medewerkers zullen zich keer op keer daarvoor inzetten. Het Orkest van het Oosten, het orkest van en voor de provincie Overijssel, is er immers voor u. Wij ontvangen u in het seizoen 2010-2011 graag om weer vele mooie momenten te beleven!

Met vriendelijke groet, Harm G. Mannak Algemeen Directeur

5


Dit orkest is van het publiek Jan Willem de Vriend en Mark Shanahan. Twee wezenlijk verschillende dirigenten delen één mening. “Het Orkest van het Oosten moet met beide benen in de samenleving staan”, klinkt het als uit één mond. “Het publiek mag zich hier altijd welkom voelen.”

“We geven openbare repetities, bieden mogelijk­heden om de musici te ontmoeten, verzorgen uitleg bij concerten en laten de jeugd kennis maken met de instrumenten. De drempel moet weg, dit orkest is van het publiek.” Jan Willem de Vriend heeft als Chef-dirigent van het Orkest van het Oosten bijgedragen aan een herkenbaar gezicht. Er zijn ambities voor internationale bekendheid en tegelijkertijd richten we ons steeds meer op de eigen regio. “We streven naar veelzijdigheid en een eigen gezicht, dat velen aanspreekt. Daar past de droomtournee naar de mooiste concertzalen in Spanje in en ook de concerten voor de jeugd met De Instrumen­ten­tuin en gesprekjes met de musici. We spelen van Goor tot Madrid en brengen een programma van Händel tot Hartmann.” “De uitstraling van het Orkest van het Oosten wordt steeds her­kenbaarder”, vervolgt de gedreven dirigent. “In de oudere muziek zorgt het gebruik van periode-instrumenten voor een herkenbare sound. Daarmee werken we aan kwaliteit. Met de openbare repetities en bijzondere jeugdprojecten worden we toegankelijker. En laten we onze theatrale concerten niet verge­ten. Elk jaar is er een concert met een theatraal aspect. Zoals de Egmont toneel­muziek van Van Beethoven en Die Fledermaus van Johann Strauss in de afgelopen jaren. Komend seizoen brengen we de complete Sommernachtstraum van Felix Mendelssohn. Dat is muziek voor orkest, koor, solisten en vertellers. We hebben twee meesterlijke acteurs die de oude ver­­­telkunst nog in het bloed hebben, ik kijk er nu al naar uit!”

6


Ook Mark Shanahan kijkt verwachtingsvol uit naar het komende seizoen. Hij herkent de gedrevenheid van De Vriend en onderstreept het belang van contacten in de samenleving. “Kijk naar Birmingham. Dat was een slapend orkest dat door Simon Rattle midden in de ‘community’ is gezet. Door pure kwaliteit, maar ook door op de samenleving gerichte projecten. Het Orkest van het Oosten heeft een groeiende verankering in de samenleving, een brede programmering en begeleidt ook nog eens opera´s. Ik ervaar hier een grote openheid en honger naar muziek. Er zit al muziek in dit orkest, als dirigent hoef je het er alleen nog uit te halen.” Shanahan ziet de toekomst positief tegemoet. “Een orkest bezit de kracht van de ‘live performance’. Het is voor iedereen een opwindende ervaring om live een orkest mee te maken. Kijk naar de openluchtconcerten en de gratis concerten, dan ziet het zwart van de mensen. De nieuwsgierigheid is er, het genieten is er. We moeten het vertrouwen opbouwen dat mensen weten wat ze kunnen verwachten. En dan heb ik het niet over de bekendheid van het reper­toire maar over het beleven van een orkest.” Jan Willem de Vriend, Chef-dirigent Mark Shanahan, vaste gastdirigent

7


8


Orkest van het Oosten Het karakter van het Orkest van het Oosten laat zich het best omschrijven als: eigentijds, gepassioneerd, betrokken en virtuoos. Door de uitgebalanceerde programmering met opvallende elementen en de unieke klank van periode-instrumenten in het klassieke repertoire, heeft het orkest een herkenbaar eigen gezicht.

Met concertseries in Enschede, Hengelo, Zwolle en Deventer en een aparte serie voor kleinere plaatsen in de provincie, is het Orkest van het Oosten hét symfonie­orkest van en voor Overijssel. Daarnaast maken concerten in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Utrecht en concerttournees in het buitenland het orkest een culturele vaandeldrager voor de Provincie Overijssel. Ook speelt het orkest een belangrijke rol bij de begelei­ding van producties van de Nationale Reisopera en (amateur) koorbegeleidingen in de provincie. Het voort­durend streven om de maatschap­ pelijke relevantie van het orkest te laten toenemen vertaalt zich in bijzondere projecten, waarin educatie een belangrijk element is.

De serie Muziek met een Verhaal en het project Symfonie voor Angsthazen en Durfals realiseren deze ambitie. De unieke reputatie van het orkest blijft onder leiding van Chef-dirigent Jan Willem de Vriend stijgen, ook in het buitenland. Sinds 2009 draagt Mark Shanahan als vaste gastdirigent daar tevens sterk aan bij. CD opnames met werken van Ludwig van Beethoven en de Nederlandse componisten Jan van Gilse en Julius Röntgen vinden gretig aftrek en krijgen inter­­­ nationaal zeer goede beoordelingen. Onder de naam ‘The Netherlands Symphony Orchestra’ ging het orkest op succesvolle concertreizen naar Amerika, de Canarische eilanden, Spanje en Engeland.

9


Educatie bij het Orkest van het Oosten Het Orkest van het Oosten wil graag zoveel mogelijk mensen in aanraking met klassieke muziek brengen en de kracht van symfonische muziek laten ervaren. Voor zowel ervaren muziekliefhebbers als publiek dat voor het eerst met een orkest kennis maakt organiseert het Orkest van het Oosten speciale activiteiten. Voor het basis- en voortgezet onderwijs is er een uitgebreid educatief programma, van repetitiebezoeken en lespakketten tot interactieve schoolconcerten. Ook organiseert het orkest rondleidingen, lezingen en concertinleidingen voor volwassenen, beroepsopleidingen en bedrijven.

Een selectie uit het uitgebreide pakket educatieve activiteiten voor jongeren van het Orkest van het Oosten in seizoen 2010-2011

Repetitiebezoek

Nieuw concert met leerlingen basisonderwijs

Het is altijd indrukwekkend om een groot orkest te zien repeteren in de grote zaal van het Muziekcentrum in Enschede. Vóór de repetitie maken de kinderen kennis met één van de orkestleden. Die vertelt hen alles over het orkest, de muziek en de instrumenten. Daarna gaan we de Wilmersbergzaal in om het orkest op volle sterkte zelf te ervaren. Na de repetitie kunnen we een kijkje nemen achter de schermen in het Muziekcentrum en is er voor de leerlingen de mogelijkheid vragen te stellen.

Na het succes van de ‘Symfonie voor angsthazen en durfals’ zal het Orkest van het Oosten ook in 2011 weer een speciaal project voor de groepen 6 en 7 van het basisonderwijs organiseren. Leerlingen geven samen met het orkest een concert. Ze worden daarvoor op school voorbereid met behulp van een speciaal lespakket en komen in mei 2011 met hun hele klas naar het Muziekcentrum in Enschede voor de uitvoering van het concert.

Doelgroep Basisonderwijs groep 6 en 7

Doelgroep Groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en iedereen die in groepsverband een orkestrepetitie wil bezoeken.

10


De Instrumententuin

Tan Dun Festival

Don Pasquale

La Voix Humaine

Een interactieve ontdekkingstocht naar de muziekinstrumenten uit het orkest in combinatie met een familievoorstelling uit de serie Muziek met een Verhaal. Iedereen (jong en oud) mag de instrumenten uitproberen en de musici alles vragen over hun instrument en hun werk. De Instrumententuin wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met De Muziekschool Twente.

Verschillende educatieve projecten rondom het Water Concerto en Paper Concerto tijdens het Tan Dun festival in maart 2011. De projecten worden ontwikkeld in samen­ werking met verschillende partners uit het Nationaal Muziekkwartier.

Doelgroep

Een uitgebreid pakket aan lessen, workshops en repetitiebezoeken rondom de opera Don Pasquale van Donizetti in oktober 2010. Een opera over jeugdige over­ moed, verbittering en zoete wraak, gevoelens die jong en oud aanspreken. Dit interdisciplinaire project wordt ontwikkeld in samen­werking met de Nationale Reisopera.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Een interactief dramaproject in januari 2011. La Voix Humaine is een indringend monodrama van Francis Poulenc uit 1959. De thema’s liefde en haat, eenzaamheid en (verlatings-) angst zijn voor mensen vanaf een jaar of 15 buitengewoon herkenbaar. Dit educatieve project wordt ontwikkeld in samenwerking met de Nationale Reisopera.

Doelgroep

Doelgroep

Onderbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Doelgroep Voortgezet onderwijs

Iedereen vanaf 6 jaar

Meer info zie pagina 37 en 49

Voor meer informatie over het educatieve programma van het orkest kunt u terecht op de website: www.orkestvanhetoosten.nl of bij de afdeling educatie van het Orkest van het Oosten: educatie@orkestvanhetoosten.nl tel. 053-4878703.

Kijk in de prijsbijlage voor het zeer aantrekkelijke jeugd- en jongerentarief!

11


Orkest van het Oosten en ‘nieuwe media’ Aan het einde van 2009 hebben het Orkest van het Oosten, MonteVerdi Media en Challenge Records een convenant getekend waarin een unieke samenwerking bekrachtigd is. Met 4 à 5 producties per seizoen zal het Orkest van het Oosten zich multimediaal laten omsingelen door televisie, dvd/BluRay, Internet streaming, Video-on-Demand en mobiele distributie. Zoals Chef-dirigent Jan Willem de Vriend zegt: “We hopen dat met deze samenwerking een nog breder en ook nieuw publiek kan worden bereikt.” Daarnaast is recentelijk een ruim aantal CD’s van het Orkest van het Oosten verschenen. Binnenkort wordt deze reeks uitgebreid met alle symfonieën van Beethoven (Challenge Records), Symfonie 3 & 4 van Jan van Gilse en diverse symfonieën van Julius Röntgen (CPO). Alle CD’s zijn te koop via www.ovho.nl.

Ludwig van Beethoven Egmont op. 84 integraal

Ludwig van Beethoven Wellingtons Sieg op. 91

Label Challenge Classics CC 72198

“De onderhavige, opzwepende muziek is bij De Vriend in prima handen.” Trouw

Cora Burggraaf, mezzosopraan Wim T. Schippers, verteller Het Orkest van het Oosten Jan Willem de Vriend

Julius Röntgen Aus Goethes Faust for Orchestra, Organ, Chorus and Soloists

Label CPO 777 311-2

“Onder de kundige leiding van David Porcelijn musiceren het Orkest van het Oosten en het koor van de Nationale Reisopera op hoog niveau” Telegraaf 12

Machteld Baumans, Marcel Beekman, André Morsch, André Post, Mark Richardson en Dennis Wilgenhof Koor van de Nationale Reisopera Netherlands Symphony Orchestra David Porcelijn


Jan van Gilse Symphony No. 1 in F major Symphony No. 2 in E flat major

Label CPO 777 349-2 Netherlands Symphony Orchestra David Porcelijn

“...met deze toewijding, passie en geloof in de muziek zijn de musici van het Orkest van het Oosten en Porcelijn nauwelijks of niet te overtreffen.”   Opus Klassiek

Niccolo Paganini Violin Concerto no. 1 in D major op. 6

Gioacchino Rossini Overture Matilde di Shabran

Niccolo Paganini Violin Concerto no. 2 in b minor op. 7

Label Challenge Classics CC72343 The Netherlands Symphony Orchestra Jan Willem de Vriend, Rudolf Koelman

Gustav Mahler Symphonic Poem in Two Parts ‘Titan’, Symphony no. 1 (Hamburg 1893 version)

Label Challenge Classics CC 72355 The Netherlands Symphony Orchestra Jan Willem de Vriend

“Met het Orkest van het Oosten brengen ze (Jan Willem de Vriend en Rudolf Koelman) de vioolconcerten 1 en 2 in een stijl die recht doet aan Paganini’s verworteling in de vocale charme en bravura van de vroeg 19e eeuwse Italiaanse opera.” Volkskrant

“Een geduchte aanrader voor hen die een ongerepte, vol markante contrasten en van onverschillig welke overbodige franje gevrijwaarde Mahler willen horen. En, last but not least, het crescendo (slagwerk!) dat het werk afsluit heb ik nog nooit zo verpletterend horen realiseren als via deze puik klinkende cd.”  Opus Klassiek 13


Eerste viool

Jan Willem de Vriend Chef-dirigent

Mark Shanahan Gastdirigent

Christiaan Bor **

Uta Klöber **

Karl Sousa *

Peter Bogaert *

Joan Dillon *

Ruth Cox

Judith Glas-Ten Cate

Almut Hauser

Tweede viool

Clare Robinson

Wlodek Skorupski

Janne Sörensen

Robert Windak *

Cello

Harry Deen

Geert Schepel

Roelf Schepel

Fluit

Tim Nobel

Reinhard Schröder

Eva Šušliková

Richard Wagner

Judith Chapman *

Theo Brul

Esther Forschelen

Feike Wiersma

Hobo

Carola Ligt *

Hans Nijman

Erna de Koning *

Trompet

Ton ten Broeke

14

Bud Fenker

Hans Hilferink

Sanne Hoeijmakers

Ido Jan Stalman *

Trombone

Daniëlle Egberts

Nick Danens


Cordula Frick

Marie-Thérèse Herrman

Daphne Laanen

Roelof de Lange

Rebecca Martin

Dorothea Mertin

Athena Norcia

Michael Rein

Michèle Sidener *

Margaret Cruickshank

Hans Annes

Michel Kroese

Altviool

Paul Hendriks

Albert Oortgiesen

Kati Tenner

Boris Tsoukkerman

Margo van Vliet-Koopmans

Peter Hans Keuning *

Contrabas

René Geesing *

Hugo Dresselaers

Merel van Eersel

Klarinet

André Kerver *

Anne Knappstein

Wilton Jongmans *

Fagot

Joop van der Blom

Frans Slootman

Tuba

Ben Cruiming

Stephan Heber

Peter van Klink

Joost Smeets

Otis Klöber *

Hoorn

Frans Dresens

Pauken/slagwerk

Jan Wissink *

Erika van Oldeneel

Harp

Frank van der Starre

Saskia Kingma

Karoline Taut

Corina Liefers *

Piano/celesta

Inge Lulofs

** Eerste concertmeester * Aanvoerder of plaats­vervangend concertmeester

15


Muziekhuis van het Oosten Het Muziekhuis van het Oosten is een enige tijd geleden opgericht productiehuis waarin vier culturele instellingen nauw met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen het Orkest van het Oosten, Sinfonietta Aurora, Consensus Vocalis en het Valerius Ensemble leidt tot een vernieuwende programmering en bijzondere projecten en producties. Er wordt een divers publiek bereikt en inhoud gegeven aan de educatieve opdracht die de vier instellingen hebben. Het Muziekhuis van het Oosten leidt tot een sterkere samenhang in de programmering, een verbeterd artistiek profiel en meer diversiteit in het programma-aanbod.

Het initiatief verbindt niet alleen de culturele instel足 lingen, het versterkt ook de eigen identiteit van de individuele instellingen. Er wordt kennis en expertise uitgewisseld waardoor er ook op facilitair gebied een hechtere samenwerking ontstaat. De vier ensembles zijn daardoor beter in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan het culturele leven in de provincie, maar ook daarbuiten. Alle concerten van het Orkest van het Oosten, Sinfonietta Aurora, Consensus Vocalis en het Valerius Ensemble zijn opgenomen in onze concertagenda op 76.

Voor meer informatie kunt u tevens kijken op: www.orkestvanhetoosten.nl www.sinfonietta-aurora.nl www.valeriusensemble.nl www.consensusvocalis.nl

17


Openbare Repetities & Concert Entrees 2010-2011


Gratis openbare repetities bij het Orkest van het Oosten Ook in seizoen 2010-2011 kunt u gratis openbare repetities van het Orkest van het Oosten bezoeken. Tijdens deze repetities zal het orkest een deel van de werken laten horen die in het concert van die week te horen zijn. Met soms een korte toelichting van de dirigent krijgt u een extraatje op een ‘gewone doordeweekse dag’. Door een aantal repetities openbaar te maken biedt

het Orkest van het Oosten u en uw vrienden, familie, buren, kennissen en collega’s graag de mogelijkheid te genieten van prachtige klassieke muziek. Dit seizoen laten wij u vaker kennis maken met musici en de muziek van het Orkest van het Oosten in Concert Entree.

Zwolle

Enschede

Locatie Aanvang Einde Toegang

De Spiegel 20.15 uur 21.30 uur gratis, reserveren is noodzakelijk en kan op www.odeondespiegel.nl

Bruckner 2

Locatie Aanvang

Einde Toegang

Muziekcentrum 12.30 uur (deuren Muziekcentrum gaan om 12.15 uur open en sluiten om 12.30 uur) 13.15 uur gratis, reserveren is niet nodig

Woensdag 20 oktober 2010

Midzomernachtsdroom Donderdag 7 oktober 2010

Sacre Donderdag 11 november 2010

Mahler 2 Donderdag 16 december 2010

20


Concert Entree ‘Kennis is macht’ is een bekende uitdrukking. Kennis biedt ook moge­lijk­ heden tot beter genieten. In het geval van klassieke muziek geeft een inleiding tot het concert met achtergrondinformatie een extra opening bij het beluisteren. In Concert Entree wordt inzicht geboden in de te spelen werken van die avond. De geboden achtergrondinformatie wordt gelardeerd met muziekvoor­beelden. Zo krijgt de toehoorder niet alleen meer inzicht in de werkwijze en inspiratiebronnen van de componisten,

maar wordt ook gewezen op belangrijke thema’s en opvallende passages in de muziek die later op de avond live te beluisteren is. Gewapend met extra kennis krijgen de be­­­zoe­kers van Concert Entree gemakkelijker toegang tot de muziek in de concerten. Dit seizoen laten wij u vaker kennis maken met musici en de muziek van het Orkest van het Oosten in Concert Entree.

Enschede Beethoven 2

Sacre

Orgelsymfonie

Beethoven 9

Vrijdag 10 september 2010

Vrijdag 12 november 2010

Woensdag 6 april 2011

Woensdag 22 juni 2011

Dvorák 8

Mahler 2

Orgelsymfonie

Woensdag 22 september 2010

Woensdag 22 december 2010

Vrijdag 8 april 2011

Dvorák 8

Rachmaninoff 2e piano­concert

Vrijdag 13 mei 2011

Vrijdag 24 september 2010

Bruckner 2 Vrijdag 22 oktober 2010 *

Gastorkest Nationaal Jeugdorkest Woensdag 19 januari 2011

Bruch en Brahms

Schubert 9 Woensdag 25 mei 2011

Aanvang 19.00 uur Locatie Muziekcentrum, Arkezaal *22 okt. Urencozaal Nationaal Muziekkwartier

Zwolle

Deventer

Voorafgaand aan alle concerten, behalve de ‘Muziek met een verhaal’-concerten.

Voorafgaand aan alle concerten, behalve de ‘Muziek met een verhaal’-concerten.

Aanvang Locatie

Aanvang Locatie

19.15 uur De Spiegel, Wijzonolfoyer

13.30 uur Deventer Schouwburg 21


Usselerhofweg 5 I Usselo-Enschede Tel. 053-4283129 I www.hanninkshof.nl I info@hanninkshof.nl

Haverstraatpassage 21 I Enschede I Tel: 053-4345810 www.desmaakvannu.nl I info@desmaakvannu.nl


Series 2010-2011


Series Enschede

Muziek met een Verhaal De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf zondag 3 oktober 2010

Maximus Musicus vrijdag 28 januari 2011

De Instrumententuin en Coppelia zondag 20 maart 2011

€ 34,95 volwassenen € 21,45 t/m 14 jaar

Beethoven-serie Beethoven 2

Beethoven 9

vrijdag 10 september 2010

woensdag 22 juni 2011

Eroica

€ 105,10 volwassenen € 50,00 jongeren t/m 27 jaar

Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal woensdag 24 november 2010

Orgelsymfonie woensdag 6 april 2011

24


Viool-serie Beethoven 2

Bruch en Brahms

vrijdag 10 september 2010

vrijdag 13 mei 2011

Sacre

€ 152,35 volwassenen € 75,00 jongeren t/m 27 jaar

vrijdag 12 november 2010

Carmen Gastorkest Het Gelders Orkest vrijdag 18 februari 2011

Piano-serie Dvorák 8

Orgelsymfonie

woensdag 22 september 2010

vrijdag 8 april 2011

Bruckner 2

Mozart en Beethoven

vrijdag 22 oktober 2010

woensdag 22 juni 2011

Eroica Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal

€ 165,60 volwassenen € 75,00 jongeren t/m 27 jaar

woensdag 24 november 2010

Rachmaninoff 2e pianoconcert Gastorkest Nationaal Jeugd Orkest woensdag 19 januari 2011

25


Series Enschede

Woensdag-serie

Vrijdag-serie klein

Dvorák 8

Dvorák 8

woensdag 22 september 2010

vrijdag 24 september 2010

Eroica Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal

Bruckner 2

woensdag 24 november 2010

vrijdag 22 oktober 2010

Mahler 2

Mahler 2

woensdag 22 december 2010

vrijdag 17 december 2010

Rachmaninoff 2e pianoconcert

Carmen

Gastorkest Nationaal Jeugd Orkest woensdag 19 januari 2011

Gastorkest Het Gelders Orkest vrijdag 18 februari 2011

Orgelsymfonie

Tan Dun

woensdag 6 april 2011

vrijdag 25 maart 2011

Schubert 9

Orgelsymfonie

woensdag 25 mei 2011

vrijdag 8 april 2011

Mozart en Beethoven

Schubert 9

woensdag 22 juni 2011

vrijdag 27 mei 2011

€ 165,60 volwassenen € 87,50 jongeren t/m 27 jaar

€ 171,60 volwassenen € 87,50 jongeren t/m 27 jaar

26


Vrijdag-serie groot Beethoven 2

Carmen Gastorkest Het Gelders Orkest

vrijdag 10 september 2010

vrijdag 18 februari 2011

Dvorák 8

Mozart en Mahler

vrijdag 24 september 2010

vrijdag 4 maart 2011

Midzomernachtsdroom

Tan Dun

vrijdag 8 oktober 2010

vrijdag 25 maart 2011

Bruckner 2

Orgelsymfonie

vrijdag 22 oktober 2010

vrijdag 8 april 2011

Sacre

Bruch en Brahms

vrijdag 12 november 2010

vrijdag 13 mei 2011

Mahler 2

Schubert 9

vrijdag 17 december 2010

vrijdag 27 mei 2011

€ 289,60 volwassenen € 150,00 jongeren t/m 27 jaar

27


Series Zwolle

Muziek met een Verhaal

Viool-serie

De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf

Beethoven 2

donderdag 30 september 2010

donderdag 9 september 2010

Maximus Musicus

Sacre

woensdag 2 februari 2011

donderdag 11 november 2010

De Instrumententuin en Coppelia

Bruch en Brahms

donderdag 17 maart 2011

zaterdag 14 mei 2011

€ 34,95 volwassenen € 21,00 t/m 14 jaar

€ 77,50 volwassenen € 37,50 jongeren t/m 27 jaar

Beethoven-serie Beethoven 2

Orgelsymfonie

donderdag 9 september 2010

donderdag 7 april 2011

Eroica

Mozart en Beethoven

Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal donderdag 25 november 2010

donderdag 23 juni 2011

€ 102,00 volwassenen € 50,00 jongeren t/m 27 jaar

28


Piano-serie Dvorák 8

Orgelsymfonie

donderdag 23 september 2010

donderdag 7 april 2011

Bruckner 2

Mozart en Beethoven

donderdag 21 oktober 2010

donderdag 23 juni 2011

Eroica

€ 127,50 volwassenen € 62,50 jongeren t/m 27 jaar

Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal donderdag 25 november 2010

Orkest van het Oosten-serie klein Beethoven 2

Orgelsymfonie

donderdag 9 september 2010

donderdag 7 april 2011

Sacre

Bruch en Brahms

donderdag 11 november 2010

zaterdag 14 mei 2011

Mahler 2

Mozart en Beethoven

donderdag 23 december 2010

donderdag 23 juni 2011

Tan Dun

€ 168,00 volwassenen € 87,50 jongeren t/m 27 jaar

donderdag 24 maart 2011

29


Series Zwolle

Orkest van het Oosten-serie groot Beethoven 2

Nieuwjaarsconcert

donderdag 9 september 2010

donderdag 6 januari 2011

DvorĂĄk 8

Tan Dun

donderdag 23 september 2010

donderdag 24 maart 2011

Midzomernachtsdroom

Orgelsymfonie

donderdag 7 oktober 2010

donderdag 7 april 2011

Bruckner 2

Bruch en Brahms

donderdag 21 oktober 2010

zaterdag 14 mei 2011

Sacre

Schubert 9

donderdag 11 november 2010

donderdag 26 mei 2011

Eroica Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal

Mozart en Beethoven

donderdag 25 november 2010

donderdag 23 juni 2011

Mahler 2

â‚Ź 307,00 volwassenen â‚Ź 162,50 jongeren t/m 27 jaar

donderdag 23 december 2010

30


Serie Deventer

Orkest van het Oosten-serie Sacre

Schubert 9

zondag 14 november 2010

zondag 29 mei 2011

Mahler 2

Mozart en Beethoven

dinsdag 21 december 2010

zondag 26 juni 2011

Nieuwjaarsconcert

â‚Ź 146,00 volwassenen â‚Ź 75,00 jongeren t/m 27 jaar

zondag 9 januari 2011

Bruch en Brahms zondag 15 mei 2011

31


Programma 2010-2011


Cijferwerk, maar vooral mensenwerk.

Boulevard 1945 - 30 Postbus 2323 7500 CH Enschede Tel: 053 - 852 22 22 Fax: 053 - 852 22 23 E-mail: enschede@tkhabc.com Vestigingen: Enschede - Denekamp - Ede - Haaksbergen - Hengelo - Kampen Steinfurt (Dld) - Utrecht - Winterswijk - Wolvega

EĂŠn met uw onderneming.


Beethoven 2 Groot nieuws. Thomas Zehetmair komt naar Enschede en Zwolle. Dit is een violist waar je voor omrijdt, waarvoor je in een slaapzak voor de deur gaat liggen. Zehetmair is een wereldster die het vioolspel naar een hoger plan tilt. Dat wordt meezuchten met Hartmann en dansen bij Mozart. Oorlogsleed en levenslust gevangen in meesterlijk musiceren. Karl Amadeus Hartmann schreef zijn Concerto Funebre in het oorlogsjaar 1939 en de pijn is voelbaar. Met de Tweede Symfonie van Ludwig van Beethoven zet het Orkest van het Oosten, met Chef-dirigent Jan Willem de Vriend, de serie BeethovensymfonieĂŤn voort.

Mendelssohn Mozart Hartmann Beethoven

Ouverture Die erste Walpurgisnacht Rondo voor viool en orkest KV269 Concerto Funebre voor viool en orkest Symfonie nr. 2

Dirigent Solist

Jan Willem de Vriend, dirigent Thomas Zehetmair, viool

Donderdag 9 september 2010 De Spiegel, Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 10 september 2010 Muziekcentrum, Enschede, 20.00 uur

Jan Willem de Vriend, dirigent 35


Dvorák 8 We zijn er trots op dat de internationaal gevierde dirigent Gerd Albrecht graag terugkomt bij het Orkest van het Oosten. Hij bereikte al eerder geweldige resultaten met het orkest, zowel in Nederland als tijdens de tournee naar de Canarische Eilanden in 2007.

Janácek Ullmann Dvorák

Taras Bulba Pianoconcert Symfonie nr. 8

Dirigent Solist

Gerd Albrecht Ralph van Raat, piano

Woensdag 22 september 2010 Albrecht was jarenlang chefdirigent van de Tsjechische Philharmonie Praag. Zijn verbondenheid met Tsjechische componisten is dan ook groot. Zelf zei hij: “Dvorák is voor mij God.” Zijn Achtste Symfonie wordt vooraf gegaan door het opwindende Taras Bulba van Leos Janácek en het Pianoconcert van de Tsjech Viktor Ullmann.

Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 23 september 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 24 september 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zaterdag 25 september 2010 Musis Sacrum Arnhem, 20.15 uur Ralph van Raat is dit seizoen ‘artist in residence’ in de gezamenlijke serie van Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede en het Orkest van het Oosten.

Meer informatie: www.muziekkwartier.nl

Maestro Gerd Albrecht ‘Dvorák is voor mij God’ 36


De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf Muziek met een Verhaal (vanaf 6 jaar)

Hoe blaas je op een dwarsfluit? Wat is de laagste toon van een contrabas? Hoeveel snaren zitten er op een cello? Wil je zelf een viool uitproberen? Of geluid uit een trombone halen?

Dirigent Concept en regie Verteller Muziek

Bas Wiegers Margrith Vrenegoor Eric Robillard Sergej Prokofjev en Toek Numan

Kom het allemaal ontdekken in De Instrumententuin van het Orkest van het Oosten. In de foyers en de zaal van De Spiegel, het Rabotheater en het Muziekcentrum kun je op zoek naar de instrumenten van het orkest en hun bespelers. Iedereen (jong en oud) mag de instrumenten uitproberen en de musici alles vragen over hun instrument en hun werk.

Duur van het programma is ongeveer 1,5 uur

Daarna gaan we naar de grote zaal voor de voorstelling van Peter en zijn Wolf. Peter is 10 jaar en hij woont met zijn vader in een grote stad. Dan gebeurt er iets waardoor zijn vader niet meer voor hem kan zorgen. Peter wordt naar zijn onbekende opa gestuurd, die ver weg woont in een klein dorpje in de bergen. Hier is het leven totaal anders dan in de stad. Geen winkels, geen vrienden, alleen Peter’s weinig spraakzame opa.

Zondag 3 oktober 2010

Er zijn honden, heel veel honden. En een wolf, die de omgeving onveilig maakt. Peter is bang voor honden. Het hele dorp lacht hem daarom uit, ook zijn opa. Om zichzelf te bewijzen bedenkt Peter een plan: hij zal het gevaarlijkste doen wat hij kan bedenken; hij zal in z’n eentje de wolf vangen. Een spannend en ontroerend concert met de wereldberoemde muziek van Prokofjev samen met nieuw gecomponeerde muziek van Toek Numan.

Donderdag 30 september 2010 De Spiegel Zwolle, 19.00 uur

Vrijdag 1 oktober 2010 Rabotheater Hengelo, 19.00 uur

Muziekcentrum Enschede, 11.30 uur

Eric Robillard, verteller 37


Midzomernachtsdroom Een bijzonder concert met muziektheater én theater­muziek. Sopraan Lisa Larsson zingt ope­ra-aria’s van Mozart. Na de pauze volgt de complete toneelmuziek die Mendelssohn componeerde bij Shakespeare’s Midzomer­ nachtsdroom. De meesterlijke acteurs Charles Cornette en Hilde Uitterlinden kruipen in de huid van de verschillende personages. Heftige emoties worden haarscherp naast humoristische scènes geplaatst. Muziek en theater van de bovenste plank bij het Orkest van het Oosten!

Mozart Mozart Mozart Mozart

Idomeneo: Ouverture Idomeneo: Recitatief ‘Quando avran’ Idomeneo: Aria ‘Padre Germani, Addio’ Le Nozze di Figaro: Recitatief en Aria ‘Deh vieni non tardar’ Mozart Cosi fan tutte: Aria ‘Come scoglio’ Mendelssohn Ein Sommernachtstraum

Dirigent Koor Solisten

Jan Willem de Vriend Consensus Vocalis, instudering Klaas Stok Lisa Larsson, sopraan Marijje van Stralen, sopraan Charles Cornette, acteur Hilde Uitterlinden, acteur

Donderdag 7 oktober 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 8 oktober 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Lisa Larsson, sopraan

Zondag 10 oktober 2010 Stadsgehoorzaal Leiden, 14.30 uur

38


Bruckner 2 Robert Schumann had nog geen fototoestel, maar hij vond als kunstenaar een andere oplossing om zijn liefde voor Clara Wieck te vereeuwigen: een pianoconcert! Het is een prachtig portret ge­wor­den. Clara veroverde Roberts hart, zijn pianoconcert veroverde de wereld. Ook Anton Bruckner wist beelden in muziek te vangen. Zijn symfonieën zijn een spiegel van de Oostenrijkse bergen als eerbetoon aan God. Schilderen met klank is typerend voor de romantiek. Vaste gastdirigent Mark Shanahan heeft bij het Orkest van het Oosten bewezen thuis te zijn in deze klankwereld.

Schumann Bruckner

Pianoconcert Symfonie nr. 2

Dirigent Solist

Mark Shanahan Gunel Mirzayeva, piano (winnares International Piano Competition for Young Musicians 2008)

Donderdag 21 oktober 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 22 oktober 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur *

Zondag 24 oktober 2010 Stadthalle Wuppertal, 11.00 uur

Maandag 25 oktober 2010 Stadthalle Wuppertal, 20.00 uur

Mark Shanahan, dirigent *Openingsconcert IPCYM 2010 39


Sacre De première van het hoogst explosieve Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky werd in 1913 een historisch fiasco. Een muziekrel zonder weerga, waarbij het publiek zelfs met elkaar op de vuist ging. Het opgewaaide stof is gaan liggen en de Sacre is erkend als een opwindend meesterwerk.

Ravel Tsjaikovski Stravinsky

Ma mère l’Oye - Suite Vioolconcert Le sacre du printemps

Dirigent Solist

Vasily Petrenko Valeriy Sokolov, viool

Donderdag 11 november 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Een kolfje naar de hand van voormalig vaste gast­dirigent van het Orkest van het Oosten Vasily Petrenko. Ook het vioolconcert van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski kende een ongelukkige start. Ooit werd het als onspeelbaar beoordeeld en nu behoort het tot de meest geliefde repertoirestukken. De nog jonge sterviolist Valeriy Sokolov werpt zich tijdens dit concert vol overgave op deze muziek.

Vasily Petrenko, dirigent 40

Vrijdag 12 november 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zondag 14 november 2010 Deventer Schouwburg, 14.30 uur


Eroica

Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal

Dirigent Toshiyuki Kamioka stond afgelopen seizoen voor het eerst voor het Orkest van het Oosten. Met een staande ovatie, bravogeroep en voetengestamp maakte het publiek duidelijk deze dirigent graag terug te zien. Hij keert dit jaar eerst terug met zijn eigen orkest met geliefde klassiekers van Brahms en Beethoven. Als solist heeft hij de internationaal vermaarde pianist Aleksandar Madzar uitgenodigd. In december dirigeert Kamioka het Orkest van het Oosten in een uitvoering van de tweede symfonie van Mahler.

Brahms Beethoven

Pianoconcert nr. 1 Symfonie Nr. 3 ‘Eroica’

Dirigent Solist

Toshiyuki Kamioka Aleksandar Madzar, piano

Woensdag 24 november 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 25 november 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Toshiyuki Kamioka, dirigent 41


Mahler 2 Het Orkest van het Oosten heeft, onder leiding van Chef-dirigent Jan Willem de Vriend, opzien gebaard met uitstekend ontvangen uitvoeringen en cd-opnamen van de Eerste Symfonie van Gustav Mahler. De meesterwerken van deze componist zijn een toetssteen voor elk orkest. Hartstocht en vuur maken zijn muziek bovendien geliefd bij een breed publiek.

Mahler

Symfonie nr. 2 ‘Auferstehung’

Dirigent Koor

Toshiyuki Kamioka Philharmonisch Toonkunst Koor Rotterdam en Consensus Vocalis Henriette Bonde-Hansen, sopraan Michelle Breedt, mezzosopraan

Solisten

Vrijdag 17 december 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Bij het Orkest van het Oosten zijn de grootse gebaren en intieme momenten uit Mahlers Tweede Symfonie in goede handen. Toshiyuki Kamioka dirigeert. Vorig seizoen bewees hij in muziek van tijdgenoten van Mahler een specialist te zijn voor machtige laatromantiek. Met mezzosopraan Michelle Breedt en sopraan Henriette Bonde-Hansen staan internationale topsolisten op het podium.

Dinsdag 21 december 2010 Deventer Schouwburg, 20.00 uur

Woensdag 22 december 2010 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 23 december 2010 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Henriette Bonde-Hansen, sopraan 42


Nieuwjaarsconcert Weense bubbels, Zuid-Amerikaans temperament en knallend vuurwerk. Met het traditionele Nieuwjaarsconcert luidt het Orkest van het Oosten 2011 in. De jonge Nederlandse trombonevirtuoos Jörgen van Rijen schittert als solist. Een feestelijk programma met een vrolijke noot als start van het nieuwe jaar!

Strauss David

Piazzolla Händel

Ouverture Der Zigeunerbaron Concertino voor trombone en orkest Frühlingsstimmen Walzer Perpetuum mobile Bluebells of Scotland voor trombone en orkest Pizzicato Polka Fuga y Misterio voor trombone en orkest Oblivion voor trombone en orkest Music for the Royal Fireworks

Dirigent Solist

Jan Willem de Vriend Jörgen van Rijen, trombone

Strauss Strauss Pryor

Strauss Piazzolla

Zaterdag 1 januari 2011 Stadhuishal Hengelo, 20.00 uur Kaartverkoop via Gemeente Hengelo, zie pag. 73

Zondag 2 januari 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 6 januari 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Zaterdag 8 januari 2011 De Doelen Rotterdam, 19.30 uur

Zondag 9 januari 2011 Deventer Schouwburg, 14.30 uur

Jörgen van Rijen, trombone 43


Rachmaninoff 2e pianoconcert Gastorkest Nationaal Jeugd Orkest

Twee Russische neuroten. Zo kun je Sergei Rachmaninoff en Dmitri Sjostakovitsj omschrijven. Rachmaninoff kreeg een zenuwinzinking na keiharde kritiek. Hij herstelde zich met zijn Tweede Pianoconcert dat door het publiek juichend in de armen werd gesloten. Sjostakovitsj had alle reden om nerveus te zijn. In de tijd van Stalin was cultuur verdacht. Een goede neus voor politiek veilige onderwerpen en ´gewoon lekkere´ muziek hielden de componist in leven. Zo eert hij in ´1905´ de bloedige opstand tegen het tsarenregime. Jaar in jaar uit verbaast het Nationaal Jeugdorkest met fantastisch uitgevoerde projecten.

Rachmaninoff Sjostakovitsj

Pianoconcert nr. 2 Symfonie nr. 11 ‘1905’

Dirigent Solist

Martin Sieghart Nino Gvetadze, piano

Woensdag 19 januari 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Martin Sieghart, dirigent 44


Maximus Musicus Muziek met een Verhaal (vanaf 3 jaar)

Op een dag trippelt Maximus Musicus de Muis per toeval de concertzaal binnen. Voor hij het door heeft wordt hij betoverd door klanken die hij nooit eerder heeft gehoord! Maximus vindt het zo mooi, dat hij besluit om stiekem in de concertzaal te blijven slapen. De volgende dag wordt Maximus gewekt door zachte klanken. Hij hoort een harp, een viool, dan de tuba en een trommel! Voorzichtig komt Maximus dichterbij het podium. Daar ziet hij muzikanten die aan het inspelen zijn en hun muziekinstrumenten stemmen. O wat spannend, nog even en dan... begint de muziek! Maximus Musicus de Muis is een IJslandse familie­ productie die is ontwikkeld om kinderen vanaf drie jaar op speelse wijze kennis te laten maken met alles wat er gebeurt bij een symfonieorkest. Tijdens de muzikale vertelling door het Orkest van het Oosten wordt licht klassieke muziek gecombineerd met geprojecteerde beelden uit het IJslandse kinderboek ‘Maximus Musicus bezoekt het orkest’.

Dirigent Tekst Beelden

Jacob Slagter Hallfríður Ólafsdóttir Þórarinn Már Baldursson

Dit programma wordt door het Orkest van het Oosten in samenwerking met het Concertgebouw Amsterdam in Nederland gebracht. Duur van het programma is ongeveer 1 uur

Zondag 22 augustus 2010 Concertgebouw Amsterdam, 14.15 uur Dit concert valt in de Robeco Zomerconcerten-serie

Vrijdag 28 januari 2011 Muziekcentrum Enschede, 19.00 uur

Woensdag 2 februari 2011 De Spiegel Zwolle, 15.00 uur

Zondag 6 februari 2011 Deventer Schouwburg, 14.30 uur

45


Carmen

Gastorkest Het Gelders Orkest

Deze maand begeleidt het Orkest van het Oosten een productie van de Nationale Reisopera. Wij hebben onze collega’s van Het Gelders Orkest uitgenodigd voor een symfonisch programma.

Brahms Sarasate Bizet Sarasate

Strauss

Hongaarse dans nr. 5 Zigeunerweisen voor viool en orkest Prélude ‘Carmen’ Carmen-fantasie voor viool en orkest Vorspiel und Liebestod uit ‘Tristan und Isolde’ Suite uit ‘Der Rosenkavalier’

Dirigent Solist

Sascha Goetzel Liza Ferschtman, viool

Wagner Het Gelders Orkest neemt een programma vol liefde mee naar Enschede. Liefde van mensen voor elkaar, liefde voor muziek en liefde voor de viool vormen de rode draad. Violiste Liza Ferschtman, die vorig seizoen nog bij het Orkest van het Oosten te gast was, zal de vioolsolo’s van de Zigeunerweisen en de Carmen-fantasie voor haar rekening nemen.

Vrijdag 18 februari 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Liza Ferschtman, viool 46


Schumann Twee symfonieën van Schumann in de visie van Jan Willem de Vriend. Daarbij gebruiken de musici van het Orkest van het Oosten deels de zogenaamde periode-instrumenten, zoals ze al vaker in werken van Mozart en Beethoven hebben gedaan. Deze periode-instrumenten geven een andere klank die het totaalgeluid van het orkest nadrukkelijk beïnvloedt. Daarbij stelt Jan Willem de Vriend de vraag centraal: ‘Hoe zou de muziek geklonken hebben toen Schumann die componeerde?’ Wilt u horen waarmee het orkest furore gaat maken in Spanje, kom dan naar dit concert in de Stadhuishal te Hengelo.

Schumann Schumann

Symfonie nr. 1 ‘Frühling’ Symfonie nr. 3 ‘Rheinische’

Dirigent

Jan Willem de Vriend

Woensdag 2 maart 2011 Stadhuishal Hengelo, 20.00 uur * * kaartverkoop via het Rabotheater Hengelo

Jan Willem de Vriend, dirigent 47


Mozart en Mahler De originele Hamburger versie uit 1893 van Mahler’s Eerste Symfonie, die het Orkest van het Oosten met Chef-dirigent Jan Willem de Vriend vorig jaar op cd zette, kreeg vele lovende recensies. Het orkest is opnieuw uitgenodigd om met dit werk een tournee naar Spanje te maken. In steden als Madrid, Bilbao en Barcelona gaat het orkest van zich laten spreken. Samen met Mozart’s Pianoconcert nr. 17 met Ronald Brautigam als solist ook een programma om in Enschede van te smullen.

Mozart Mahler

Pianoconcert nr. 17 KV 453 Symfonie nr. 1 Hamburger versie 1893

Dirigent Solist

Jan Willem de Vriend Ronald Brautigam, piano

Vrijdag 4 maart 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur Zondag 6 maart 2011 * Concertgebouw Amsterdam, 11.00 uur Het AVRO Zondagochtend Concert * alleen Mahler Symfonie nr. 1 Van 7 t/m 12 maart 2011 geeft het Orkest van het Oosten concerten op diverse podia in Spanje:

Maandag 7 maart 2011 Mozart en Mahler, Castillion

Woensdag 9 maart 2011 Schumann, Bilbao

Donderdag 10 maart 2011 Mozart en Mahler, Madrid

Vrijdag 11 maart 2011 Mozart en Mahler, Pamplona

Zaterdag 12 maart 2011 Ronald Brautigam, piano 48

Mozart en Mahler, Barcelona


De Instrumententuin en Coppelia Muziek met een Verhaal (vanaf 6 jaar)

Hoe blaas je op een dwarsfluit? Wat is de laagste toon van een contrabas? Hoeveel snaren zitten er op een cello? Wil je zelf een viool uitproberen? Of geluid uit een trombone halen? Kom het allemaal ontdekken in De Instrumententuin van het Orkest van het Oosten. In de foyers en de zaal kun je op zoek naar de instrumenten van het orkest en hun bespelers. Iedereen (jong en oud) mag de instrumenten uitproberen en de musici alles vragen over hun instrument en hun werk. Na de pauze speelt het Orkest van het Oosten samen met jonge getalenteerde musici en dansers twee prachtige werken. Met de leerlingen van de Voor­ opleiding Theaterdans wordt het mysterieuze verhaal van Coppelia uitgebeeld: De zonderlinge poppenmaker Coppelius schermt zijn dochter Coppelia van de buitenwereld af. Ze verschijnt af en toe voor het raam, maar komt nooit buiten. Zij is zo mooi dat alle jongens uit het dorp verliefd op haar zijn. Maar niemand ziet wie ze echt is. Wat heeft Coppelius te verbergen?

Poulenc Delibes

Concert voor twee piano’s Coppelia: Delen uit het ballet

Dirigent Solisten

Robbert van Steijn Lucas van der Vegt en Michel Xie, piano (winnaars van de Orkest van het Oosten-prijs bij het Prinses Christina Concours Oost, 2010) Concept en regie Elsina Jansen Dans Vooropleiding Theaterdans van het Stedelijk Lyceum Kotten park te Enschede Duur van het programma is ongeveer 1,5 uur

Donderdag 17 maart 2011 De Spiegel Zwolle, 19.00 uur

Vrijdag 18 maart 2011 Deventer Schouwburg, 19.00 uur

Zondag 20 maart 2011 Muziekcentrum Enschede, 11.30 uur

49


Tan Dun

Tan Dun festival Nationaal Muziekkwartier

De kracht van componist Tan Dun is het bekende met andere ogen te zien. Met heel eenvoudige middelen maakt hij ongelooflijk mooie muziek. Hij gebruikt water en papier, wat hij daarmee doet is fantastisch. Slagwerkers die het papier bespelen en klankvariaties ten gehore brengen met water in schaaltjes. Tan Dun is een wereldster die geweldige muziek op theatrale wijze tot leven laat komen. Een absolute sensatie!

Tan Dun Tan Dun

Water Concerto Paper Concerto

Dirigent Tan Dun Donderdag 24 maart 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 25 maart 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zaterdag 26 maart 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Tan Dun, dirigent en componist 50


Brahms Serenade Brahms’ enorme respect voor de symfonieën van Beethoven weerhield hem er lang van om zelf aan een symfonie te beginnen. Zijn Serenade nr. 1 werd daardoor zijn eerste proeve van bekwaamheid op symfonisch vlak. Dat dit een volwaardig werk is kunt u in dit programma van het Orkest van het Oosten beluisteren. Voor de pauze een programma in Franse sferen, waarin onze eigen concertmeester Uta Klöber als vioolsoliste optreedt.

Saint-Saëns Introduction et Rondo capriccioso

voor viool en orkest Fauré Pavane Saint-Saëns Havanaise voor viool en orkest Brahms Serenade Nr.1

Dirigent Solist

George Tchitchinadze Uta Klöber, viool

Woensdag 30 maart 2011 De Meenthe Steenwijk, 20.00 uur

Donderdag 31 maart 2011 Rabotheater Hengelo, 20.00 uur Eijsinkzaal

Zaterdag 2 april 2011 De Voorveghter Hardenberg, 20.15 uur

Zondag 3 april 2011 De Reggehof Goor, 15.00 uur

George Tchitchinadze, dirigent 51


Orgelsymfonie In Beethoven’s tijd was het heel gebruikelijk dat een solist zelf het orkest leidde tijdens de uitvoering van soloconcerten. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo vaak, maar dirigent en pianist Jean-Bernard Pommier zal het Tweede Pianoconcert van Beethoven bij het Orkest van het Oosten wel van achter de vleugel dirigeren. Na de pauze neemt Pommier plaats op de bok voor de monumentale Derde Symfonie van zijn landgenoot Camille Saint-Saëns. De klavieren van het orgel, waar de symfonie zijn bijnaam aan dankt, geeft hij dan over aan de musici van het orkest.

Beethoven Ouverture Die Weihe des Hauses Beethoven Pianoconcert nr. 2 Saint-Saëns Symfonie nr. 3 ‘Orgelsymfonie’ Dirigent & solist Jean-Bernard Pommier, piano Woensdag 6 april 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 7 april 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 8 april 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zondag 10 april 2011 Vredenburg Utrecht, 15.00 uur

Jean-Bernard Pommier, dirigent en piano 52


Matthäus Passion Bach’s Matthäus Passion is en blijft in Nederland onverminderd populair. De beeldende muziek bij het lijdensverhaal van Christus raakt miljoenen mensen. Nog steeds is de kerk een geschikte plaats voor ‘De Matthäus’. In de concertzaal komt het spirituele werk ook tot haar recht. Voor de één mooie muziek, voor de ander een religieuze ervaring, voor iedereen een must.

Bach

Matthäus-Passion

Dirigent Koor

Klaas Stok Consensus Vocalis

Donderdag 14 april 2011 Plechelmusbasiliek Oldenzaal, 19.00 uur

Vrijdag 15 april 2011 Plechelmusbasiliek Oldenzaal, 19.00 uur

Zaterdag 16 april 2011 Muziekcentrum Enschede, 19.00 uur

Klaas Stok, dirigent 53


Bruch en Brahms Als violist geniet Massimo Quarta al twintig jaar een uitstekende reputatie. In de afgelopen jaren ontwikkelde hij zich ook tot een veel­gevraagd dirigent. Hij stond al voor de Wiener Philharmoniker en de Berliner Symphoniker. Bij het Orkest van het Oosten vervult hij de dubbelrol van dirigent en solist. Quarta drukt als klassieke ´stehgeiger´ zijn stempel op het befaamde Eerste Vioolconcert van Max Bruch. Voor de zonnige Tweede Symfonie van Johannes Brahms verruilt hij de strijkstok voor het dirigeerstokje.

Mendelssohn *

Von Weber ** Bruch Brahms

Meeresstille und glückliche Fahrt Ouverture Oberon Vioolconcert nr. 1 Symfonie nr. 2

Dirigent en solist Massimo Quarta, viool Donderdag 12 mei 2011 Konzert Theater Coesfeld, 20.00 uur

Vrijdag 13 mei 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zaterdag 14 mei 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Zondag 15 mei 2011 Deventer Schouwburg, 14.30 uur

Massimo Quarta, dirigent & viool * op 13, 14 en 15 mei ** op 12 mei 54


Schubert 9 Celliste Natalia Gutman is een fenomeen. Het Orkest van het Oosten is trots haar terug te hebben als soliste. In 2009 speelde ze Haydn. Gutman was onder de indruk van het orkestspel en van de visie van Jan Willem de Vriend, specialist in dit repertoire. Dolgraag wilde ze terugkomen met hรกรกr specialiteit: Het celloconcert van Dvorรกk. Gecombineerd met de glorieuze Negende Symfonie van Franz Schubert is dit concert een absolute aanrader.

Dvorรกk Schubert

Celloconcert Symfonie nr. 9

Dirigent Solist

Jan Willem de Vriend Natalia Gutman, cello

Woensdag 25 mei 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 26 mei 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Vrijdag 27 mei 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Zondag 29 mei 2011 Deventer Schouwburg, 14.30 uur

Natalia Gutman, cello 55


Beethoven 9 Ronald Brautigam laat horen waarom hij tot ver buiten onze landsgrenzen wordt geroemd om zijn uitvoering van Mozart’s pianoconcerten.

Dinsdag 19 juli 2011

De complete cyclus van Beethoven’s symfonieën die Chef-dirigent Jan Willem de Vriend met het Orkest van het Oosten uitvoert, wordt afgesloten met de absolute apotheose: de Negende Symfonie. Een fantastische afsluiting van een mooi seizoen.

Mozart Beethoven

Pianoconcert nr. 17 KV 453 Symfonie nr. 9

Dirigent Solisten

Jan Willem de Vriend Ronald Brautigam, piano Annemarie Kremer, sopraan Wilke te Brummelstroete, alt Marcel Reijans, tenor Geert Smits, bariton Consensus Vocalis, instudering Klaas Stok

Koor

Woensdag 22 juni 2011 Muziekcentrum Enschede, 20.00 uur

Donderdag 23 juni 2011 De Spiegel Zwolle, 20.15 uur

Zondag 26 juni 2011 Deventer Schouwburg, 14.30 uur

Jan Willem de Vriend, dirigent 56

Concertgebouw Amsterdam, 20.00 uur M.m.v. Nederlands Kamerkoor en Capella d’Amsterdam, instudering Klaas Stok. Dit concert valt in de Robeco Zomerconcerten-serie


Nationale Reisopera In het seizoen 2010-2011 begeleidt het Orkest van het Oosten de Nationale Reisopera bij een tweetal producties.

Francis Poulenc (1899-1963) La voix humaine

Don Pasquale

Maurice Ravel

De oude, schatrijke en kinderloze vrijgezel Don Pasquale wil zijn neef en enige erfgenaam Ernesto onterven. De jongeman heeft hem laten weten dat hij wil trouwen met Norina en Don Pasquale is het daar niet mee eens. Hij vraagt zijn goede vriend Dr. Malatesta om voor hem een vrouw te zoeken aan wie hij zijn fortuin kan nalaten. Malatesta beveelt Sofronia aan, een zedig meisje dat uit het klooster komt. Vanuit zijn luxe en ultra-moderne appartement in een peperdure serviceflat probeert een bedilzieke pensionado greep te houden op de jeugd van tegenwoordig. De krachten van buiten blijken met de dag sterker te worden.

De Nationale Reisopera presenteert twee korte Franse opera’s die twee totaal verschillende vrouwen tonen. De één angstig, afhankelijk en gebroken, de ander zelfbewust en superieur. La voix humaine is een eenakter op tekst van Jean Cocteau. Een vrouw, vertolkt door wereldbefaamde sopraan Maria Ewing, probeert haar ex-minnaar in een lang telefoongesprek tevergeefs te bewegen terug te keren. Iedere week wanneer klokkenmaker Torquemada het huis verlaat om de stadsklokken te onderhouden, wordt zijn vrouw Concepción bezocht door mannen die naar haar gunst dingen. Maar vandaag is de ezeldrijver Ramiro gekomen om een klok te laten repareren.

Muzikale leiding Regie Decor Kostuum Solisten

Muzikale leiding Regie Decor Kostuum Solisten

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Jeremy Carnall Wim Trompert John Otto Mirjam Pater Carmelo Corrado Caruso, Tuomas Katajala, Zhang Hui Yong, Quirijn de Lang

De première van Don Pasquale vindt plaats in het Nationaal Muziekkwartier, Stadsschouwburg Enschede. Daarna is Don Pasquale op diverse podia in Nederland te zien van 6 november t/m 11 december 2010.

(1875-1937) L’Heure espagnole

Patrick Davin Laurence Dale Gary McCann Fabio Toblini o.a. Maria Ewing (La voix humaine) Steven Tharp, Philippe Kahn (L’Heure Espagnole)

De première van La voix humaine en L’Heure espagnole vinden plaats in het Nationaal Muziekkwartier, Stadsschouwburg Enschede. Daarna is La voix humaine en L’Heure espagnole op diverse op diverse podia in Nederland te zien, 22 januari t/m 17 februari 2011.

57


‘The making of’ van het ontwerp van de visuele identiteit en de creatieve marketingstrategie voor Orkest van het Oosten ziet u op:

www.merkvormen.nl Download de casestory Lees over onze samenwerking Bekijk de foto slideshow Neem contact op

58


Begeleiding vocale meesterwerken COV Sursum Corda

Toonkunstkoor Caecilia

Dirigent Erik Kotterink Mendelssohn Elias

Dirigent Bach

Woensdag 13 oktober

Dinsdag 19 april

Grote Kerk Almelo - 20.00 uur

Dominicanenkerk Zwolle - 19.00 uur

Toonkunstkoor Euterpe

Sallands Bachkoor

Dirigent Verdi

Dirigent Bach

Frank Deiman, dirigent Messa da requiem

Dick Dijk Matthäus-Passion

Leendert Runia Matthäus Passion

Zondag 21 november

Donderdag 21 april

Lebuïnuskerk Deventer - 15.00 uur

De Meerpaal Dronten - 19.30 uur

Toonkunstkoor Caecilia Dirigent Puccini Rutter

Dick Dijk Messa di Gloria Magnificat

Woensdag 8 december Dominicanenkerk Zwolle - 20.00 uur

59


wordt

verwacht

En verder in Stadsschouwburg en Muziekcentrum Enschede:

Orkest van het Oosten Romeo & Julia ballet • De Aanslag Die Walküre • Herman van Veen Sinfonieorchester Wuppertal vraag het magazine aan via tel. 053 485 85 85 of kijk op www.muziekkwartier.nl 60

Artist in Residence Ralph van Raat


Warm hart voor muziek

61


l a s o n d e r s i n g e l

1 2 9 - 1 3 1

e n s c h e d e

w w w. r i j k s m u s e u m t w e n t h e . n l

Tentoonstellingsprogramma t/m februari 2011 Gedroomd papier. Tekeningen en prenten 1850 –1935 t/m 12 september 2010 Abstract USA – 1958 –1968 11 september 2010 t/m februari 2011

rijks museum Twenthe E n s c h E d E

twentse welle

62


Warm hart voor muziek Muziek is voor heel veel verschillende mensen een verrijkende en bindende factor. Het Orkest van het Oosten vervult hierin met haar concerten, in zowel cultureel als maatschappelijk opzicht, een belangrijke functie. Mede daarom ondersteunen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Overijssel en de Gemeente Enschede het Orkest van het Oosten met een wezenlijke financiële bijdrage. Deze subsidies zijn onmisbaar voor het voortbestaan van het orkest.

Sponsoren

Daarnaast is het Orkest van het Oosten bijzonder gelukkig te kunnen constateren dat ook andere partijen het orkest een warm hart toedragen. De Board of Ambassadors, sponsoren, Sociëteit Apollo, Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten en Pecunia Artibus Vivace on­ der­steunen het orkest met hun goodwill en financiële bijdragen. Zo kan het Orkest van het Oosten op meerdere fronten op een hoog niveau blijven presteren.

Subsidiënten

63


Klassieke Muziek Jazz & Pop Popacademie MediaMusic Muziektheater Muziektherapie Docent Muziek Muziekprogrammering www.artez.nl/conservatorium

64

ADV Veltmann graag zelf invoegen niet juiste formaat + opmaak in steunkelueren


Stichting Pecunia Artibus Vivace In 2010 zijn de Sponsorkring ‘Pecunia Artibus’ en de Stichting ‘Sociëteit Vivace’ opgegaan in de nieuwe stichting Pecunia Artibus Vivace, kortweg Pecunia Artibus. Pecunia Artibus ondersteunt het Nationaal Muziekkwartier en het Orkest van het Oosten door gelden ter beschikking te stellen voor extra voorzieningen en voor optredens van bijzondere musici en artiesten. De leden van Pecunia Artibus vinden het belangrijk dat de podiumkunsten in de regio de ruimte krijgen en aan niveau winnen. Het ondernemersklimaat wordt immers ook verbeterd en de aantrekkingskracht van onze regio vergroot, door onder meer excellente culturele voorzieningen. Ook in seizoen 2010-2011 staat het bestuur van Pecunia Artibus weer garant voor een gevarieerd en niet te vergeten gezellig en goed bezocht programma van theatervoorstellingen, concerten en een jaarlijkse culturele excursie. Pecunia Artibus is ook zakelijk gezien een belangrijk en effectief netwerk. Een overzicht van de huidige leden van Pecunia Artibus treft u op deze pagina aan. Ondernemers die meer willen weten over, of overwegen lid te worden van Pecunia Artibus, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de stichting (Klara Hoofdman) 053-4858521.

Bestuur • Jan Ellerkamp (voorzitter) • Gerard Brummer (vicevoorzitter) • Eric Hegeman (penningmeester) • Christiaan Kramer (algemeen lid) • Eric Jan Meindersma (algemeen lid)

Leden Stichting Pecunia Artibus • Brummer Reclame • Cecem Holding B.V. • Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. • Garrels advocatenpraktijk • Gemeente Enschede • Ten Hag Groep BV • Het Stedelijk Lyceum • Hofsteenge & Wesseling • IAA Architecten • Indes Holding • Ten Kate Huizinga • KienhuisHoving N.V. • Lansink Schilderwerken BV • Leferink Office Works B.V. • Mazars • Meindersma Haaksbergen B.V. • Van der Molen Beveiliging • Palladio Groep B.V. • Pegasus Participatie B.V. • Restaurant Hanninkshof • Restyle Groep Nederland • Ons Huis • Space Winner B.V. • TKH Group NV • Twee ‘R’ Recycling Groep BV • Drukkerij Veltmann BV • Wegener Huis-aan-huis Media BV

65


Board of Ambassadors

C. Anker Directeur Anker Advies & Management BV

Drs. G. de Blij Bestuurslid Stichting Cortegaerdt

In de Board of Ambassadors van het Orkest van het Oosten hebben prominente personen zitting, die op bestuurlijk, politiek, financieel / commercieel, organisatorisch en artistiek niveau als ambassadeur voor het orkest kunnen optreden. Tevens leveren de leden van de Board professionele ondersteuning aan het orkest in de vorm van advisering, bemiddeling en werving.

Mr. Drs. C. Boom Voorzitter Raad van Commissarissen Nationaal Muziekkwartier

Prof. Dr. H. Brinksma Rector Magnificus Universiteit Twente

F.G. Fransen President Agfra Holding

J. Franssen Commissaris der Koningin Provincie Zuid-Holland

F. Hartman Directeur Drienerveld Onroerend Goed BV

Ir. A.P. Heidema Burgemeester Gemeente Deventer

Mr. J.A.M. Hendrikx Oud-Commissaris der Koningin Provincie Overijssel

K.H. Holtwisch B端rgermeister der Stadt Gronau

Dr. E. H端ffer Honorarkonsul der Niederlande in M端nster

Mr. G.J. Jansen Commissaris der Koningin Provincie Overijssel

66


Ir. W.G.B. te Kamp

Dr. A.J. Peters

Voorzitter RvC Rabobank Salland

Voorzitter Stichting Twentse Matthäus Passion

Drs. F.A.M. Kerckhaert

Mr. H.C. van der Sijs

Burgemeester Gemeente Hengelo

Voorzitter Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten

Drs. R.H. Keuning

Drs. R. Snel

Directeur Museum De Fundatie

Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Grolsch

Mr. H.A.A. Kienhuis

Ing. H.G.B. Spenkelink

Secretaris Edwina van Heekstichting

Voorzitter Stichting Industriële Kring Twente

Prof. Dr. J.H. Kingma

J.H.J. Spoorenberg

Voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente

Penningmeester Sociëteit Apollo

Drs. A.G. van Leersum

Dr. G.L. Sporre

Honorarkonsul BR Deutschland a.D.

Voorzitter Kamer van Koophandel Oost-Nederland

Prof. Dr. W. Lemstra

Ing. H.C.J. Trebbe

Oud-senator Eerste Kamer der Staten Generaal, Oud-burgemeester Gemeente Hengelo

Voorzitter Sociëteit Apollo

Ir. D. van Vliet Drs. G.G.J.H.M. Leonards

Algemeen Directeur UniVastgoed

Secretaris Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten

Prof. Dr. F.A. van Vught Drs. H.J. Meijer Burgemeester Gemeente Zwolle

Member Executive Board, European University Association, Brussels

Drs. O.W.A.H.M. Mengelberg

Mr. W. van de Wetering

Oud-voorzitter Kamer van Koophandel Oost Nederland

Partner KienhuisHoving Advocaten en Notarissen

J.V. Munsterman Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Wegener NV

P.E.J. den Oudsten Burgemeester Gemeente Enschede

67


Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten ‘Vriendschap moet je koesteren’. De Vrienden van het Orkest van het Oosten doen dat. De Vrienden zijn er voor iedereen die van klassieke muziek houdt, het Orkest van het Oosten een warm hart toedraagt en het orkest wil ondersteunen. Natuurlijk door het regelmatig bijwonen van concerten als trouw en enthousiast bezoeker, maar ook financieel. Op deze wijze versterken de Vrienden het contact tussen het publiek en het orkest. Het orkest is blij met de ondersteuning van de Vrienden en doet dan ook graag wat terug in de vorm van, hoe kan het ook anders, speciale Vriendenconcerten. Daarnaast zijn Vrienden welkom bij enkele openbare repetities van het orkest in Enschede en Zwolle. Ook vergezellen de Vrienden het orkest bij concerten buiten de regio zoals in Engeland, in Spanje, op Gran Canaria en in Duitsland. Verder organiseert de Stichting luistercursussen in Enschede en Zwolle en hebben de Vrienden voorrang bij het bestellen van kaarten en abonnementen.

Wilt u ook Vriend worden? Dat is geen grote stap. U kunt vriend worden door de bon in te vullen en op te sturen of een mail te sturen aan vrienden@orkestvanhetoosten.nl. Als bezoeker van concerten weet u dat het orkest de moeite waard is. Daarom is het belangrijk dat het hoge niveau van musiceren in Overijssel gewaarborgd blijft.

De Vrienden van het Orkest van het Oosten verwelkomen u graag! Vriend bent u al vanaf € 35,Een hogere bijdrage is ook welkom; vanaf € 60,- per seizoen bent u Begunstiger en hebt u recht op naamsvermelding in het O O magazine. Begun­stigers die tenminste € 250,- bijdragen worden jaarlijks voor een bijzonder concert uitgenodigd.

Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten Antwoordnummer 1463, 7500 VB Enschede Bank: Postbank 819998, t.n.v. Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten, Enschede

Meer informatie: Liesbeth van der Hart, tel: 053 434 82 34 e-mail: vrienden@orkestvanhetoosten.nl

68


‘Vriendschap moet je koesteren’ Ik wil graag Vriend worden Naam

m/v

Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnr. E-mailadres

Alle Vrienden en Begunstigers ontvangen 4x per seizoen het O O magazine gratis. g eeft zich op als Vriend van het Orkest van het Oosten voor een bedrag van € 35,- per seizoen (van 1 juli t/m 30 juni) geeft zich op als Begunstiger van het Orkest van het Oosten voor een bedrag van € 60,- per seizoen g eeft zich op als BegunstigerPlus van het Orkest van het Oosten voor een bedrag van € 250,- per seizoen en heeft daardoor recht op het bijwonen van een ‘bijzonder concert’ wenst wel/niet * als Begunstiger vermeld te worden in het O O magazine (*graag doorhalen wat niet van toepassing is)

Het Vriendenlidmaatschap geldt in alle gevallen voor u en uw (eventuele) partner. Datum

Handtekening

69


Beleef een een Beleef muzikale muzikale reis

VOOR ONDERNEMERS MET AMBITIE

reis

Breed gespecialiseerd advocatenkantoor in: Ondernemingsrecht Vastgoed Verzekeringsrecht Arbeidsrecht Private Clients

www.jpr.nl 70

jpr09009_adv_87,5 x 195 mm_v1.indd 1

22-04-09 15:43

www.sinfonietta-aurora.nl www.sinfonietta-aurora.nl


De Podia


De podia Amsterdam, Concertgebouw Concertgebouwplein 10, 1071 LN Amsterdam

Concertgebouwlijn 0900 - 6718345 (€ 1,- per gesprek)

dagelijks bereikbaar van 10:00 - 17:00 uur Kassa ma. t/m vr. 13.00 - 19.00 uur za en zo 10.00 - 19.00 uur Vanaf 19.00 uur uitsluitend voor de avondconcerten. Indien er geen avondconcert is sluit de kassa om 17.00 uur.

www.concertgebouw.nl Arnhem, Musis Sacrum Velperbuitensingel 25, 6828 CV Arnhem Kassa 026 - 44 37 343 ma. t/m za. 12.00 - 17.00 uur De dagkassa is gevestigd in café-restaurant ‘Mahler’.

www.mssa.nl

Enschede, Muziekkwartier Stadsschouwburg Enschede Wenninkgaarde 40-42, 7511 PH Enschede Kassa 053-485 85 00 ma. t/m vr. 12:00 - 17:00 uur (telefonisch van 10.00 - 17:00 uur) za. 12:00 uur - 17:00 uur (zowel kassabalie als telefonisch)

Muziekcentrum Enschede Noorderhagen 27, 7511 EK Enschede Kassa De kassa’s van het Muziekcentrum zijn alleen vanaf 1 uur voor aanvang van een concert geopend.

www.muziekkwartier.nl Goor, De Reggehof De Höfte 5, 7471 DK Goor Kassa 0547 - 28 48 80 ma. t/m vrij. 9.00 - 16.00 uur en 1 uur voor aanvang van het concert.

Deventer, Deventer Schouwburg Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer Bespreekburo 0570 - 68 35 00 Kassa ma. t/m vr. van 11.00 tot aanvang voorstelling (indien er geen voorstelling is sluit het bespreekburo om 17.00 uur) In het weekend en op feestdagen is het bespreekburo vanaf 1,5 uur voor aanvang van de voorstelling geopend.

www.reggehof.nl Hardenberg, De Voorveghter Badhuisplein 3, 7772 XA Hardenberg Kassa 0523 - 28 03 50 di. t/m vr. 11.30 - 15.00 uur do. 19.00 - 20.00 uur en drie kwartier voor aanvang van het concert.

www.deventerschouwburg.nl www.voorveghter.nl

72


Hengelo, Rabotheater

Rotterdam, De Doelen

Zwolle, Odeon De Spiegel theaters

Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo Kassa 074 - 255 67 89 ma. t/m za. 12.00 - 16.00 uur Aan de kassabalie 1 uur voor aanvang van het concert (niet telefonisch)

Schouwburgplein 50, 3012 CL Rotterdam Kassa 010-217 17 17 balie ma. t/m zo. 12.00 - 18.00 uur, vrijdag 12.00 - 19.00 en 5 kwartier voor aanvang van het concert. tel. ma. t/m zo. 10.00 - 18.00 uur, vrijdag 10.00 - 19.00 uur.

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle Bespreekbureau 038-4 288 288 ma. t/m vrij. 13.30 - 17.30 uur donderdag tot 20.30 uur en 1 uur voor aanvang van het concert.

www.rabotheater.nl Hengelo, Stadhuishal Burg. Jansenplein 1, 7551 EC Hengelo Voor informatie over het Nieuwjaarsconcert in de Stadhuishal te Hengelo kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, per e-mail: gemeentewinkel@hengelo.nl of telefoon 074 - 24 59 555 ma. t/m do. van 08.30 - 16.00 uur, vrijdag 8.30 - 13.00 uur

www.odeondespiegel.nl Konzert Theater Coesfeld

www.dedoelen.nl Steenwijk, De Meenthe Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk Kassa 0521-513888

De kassa is gedurende het seizoen geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en 3 kwartier voor de aanvang van het concert.

OsterwickerstraĂ&#x;e 31 48653 Coesfeld Telefoon + 49 (0)180 5 39 6000 (0,14 Euro per minuut)

www.konzerttheatercoesfeld.de Wuppertal, Stadthalle Wuppertal Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Johannisberg 40, 42103 Wuppertal Kassa +49 (0)2 02 245890

Leiden, Stadsgehoorzaal Leiden Breestraat 60, 2311 CS Leiden Kassa 071 – 513 17 04 ma. t/m vr. 12.00 tot 18.00 uur zaterdag 12.00-16.00 uur

www.demeenthe.nl

www.stadthalle.de

Utrecht, Vredenburg Leidsche Rijn J.C. Verthorenpad 100, 3541 MV Utrecht

Kassa 030 - 231 45 44 www.stadsgehoorzaalleiden.nl

balie ma. t/m vrij. 10.00-18.00 uur, za. 10.00-17.00 uur, zondag 12.00-17.00 uur tel. ma. t/m za. 12.00-17.00 uur.

www.vredenburg.nl

73


Colofon Directie & Staf

Redactie

Harm G. Mannak Jan Willem de Vriend Mark Shanahan

Algemeen Directeur Chef-dirigent/Artistiek leider Vaste gastdirigent

Anne Bijl Jaen Fiegenbaum Erica Weijer

Officemanager Managementassistent Managementassistent

Ewout van Dingstee Willem Broekstra Monique Wijnker

Manager Artistieke Zaken Manager Planning Medewerker Educatie

Hetty Minnes

Human Resource Management

Léon Leijdekkers Marijke Reehuis Freek van Vliet Jos van de Ven Jos van Nellestijn Jan de Vries

Manager Orkestzaken Productieassistent Productieassistent Bibliothecaris Orkestbode Orkestbode

Ernest Nuyten, Willem Broekstra, Ewout van Dingstee, Nick Moritz, Yvette Schafraad-Morsink, Joelle Steynis, Violette Vis-Jonkers

Marketingstrategie Buro Blink, Enschede

Ernest Nuyten Manager Marketing & Communicatie Harriet van Dijk Medewerker Marketing & Communicatie Yvette Schafraad-Morsink Medewerker Marketing & Communicatie Violette Vis-Jonkers Medewerker Marketing & Communicatie Janny Spierenburg Coby Smits-Hannink

Algemene Zaken Administratief Medewerker

Grafisch ontwerp Morskieft Ontwerpers van Visuele Identiteit, Enter

Fotografie

Niki Polman, Gela Megrelidze, Andreas Fischer, Mark McNulty, Marco Borggreve, Andrea Diglas, Beni Kaufmann, Keith Pattison, Patrick Riou, Michiel van Nieuwkerk

Druk

Drukkerij Veltmann, Enschede

Deze brochure is een uitgave van  Stichting Orkest van het Oosten/ The Netherlands Symphony Orchestra Adres Van Essengaarde 10 7511 PN Enschede Telefoon +31 53 48 78 700 Fax +31 53 43 42 339 E-mail  info@orkestvanhetoosten.nl info@tnso.nl Website www.ovho.nl www.tnso.nl

© Orkest van het Oosten/The Netherlands Symphony Orchestra Voor het gebruik van artikelen en/of foto’s uit deze brochure, wordt u verzocht contact op te nemen met de afdeling Marketing & Communicatie van het Orkest van het Oosten, telefoon: 053-4878700.

74


Agenda 2010-2011


concert

tijd

locatie

plaats

14.15 uur 16.00 uur

Concertgebouw Rijksmuseum Twenthe

Amsterdam Enschede

Beethoven 2 Beethoven 2 Sinfonietta Aurora - Muziek in het museum Valerius Ensemble Dvorák 8 Dvorák 8 Dvorák 8 Dvorák 8 De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf, 6+

20.15 uur 20.00 uur 21.00 uur 14.30 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 20.15 uur 19.00 uur

De Spiegel Muziekcentrum Twentse Welle Muziekcentrum, Arkezaal Muziekcentrum De Spiegel Muziekcentrum Musis Sacrum De Spiegel

Zwolle Enschede Enschede Enschede Enschede Zwolle Enschede Arnhem Zwolle

De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf, 6+ Capella Isalana - Purcell en Händel De Instrumententuin en Peter en zijn Wolf, 6+ Capella Isalana - Purcell en Händel Gratis openbare repetitie Midzomernachtsdroom Midzomernachtsdroom Midzomernachtsdroom COV Sursum Corda - Elias Valerius Ensemble Sinfonietta Aurora - Muziek in het museum Valerius Ensemble Valerius Ensemble Gratis openbare repetitie Bruckner 2 Bruckner 2 Bruckner 2 Bruckner 2 Valerius Ensemble

19.00 uur 20.00 uur 11.30 uur 16.00 uur 12.30 uur 20.15 uur 20.00 uur 14.30 uur 20.00 uur 20.00 uur 21.00 uur 14.30 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.15 uur 20.00 uur 11.00 uur 20.00 uur 16.00 uur

Rabotheater Kristalkerk Muziekcentrum Walburgkerk Muziekcentrum De Spiegel Muziekcentrum Stadsgehoorzaal Grote Kerk Rabotheater Twentse Welle Muziekcentrum, Arkezaal Cultureel Centrum “De Brink” De Spiegel De Spiegel Muziekcentrum Stadthalle Wuppertal Stadthalle Wuppertal Rijksmuseum Twenthe

Hengelo Hengelo Enschede Zutphen Enschede Zwolle Enschede Leiden Almelo Hengelo Enschede Enschede Zelhem Zwolle Zwolle Enschede Wuppertal (D) Wuppertal (D) Enschede

20.00 uur 12.00 uur 20.00 uur 12.30 uur 20.15 uur 20.00 uur 14.30 uur 20.15 uur 20.15 uur 20.15 uur 15.00 uur

Stadsschouwburg Waterstaatskerk Orpheus Muziekcentrum De Spiegel Muziekcentrum Deventer Schouwburg Rotterdamse Schouwburg Parktheater Schouwburg Lebuïnuskerk

Enschede Hengelo Apeldoorn Enschede Zwolle Enschede Deventer Rotterdam Eindhoven Arnhem Deventer

augustus 2010 22 augustus 29 augustus

Maximus Musicus Valerius Ensemble

september 2010 9 september 10 september 11 september 19 september 22 september 23 september 24 september 25 september 30 september

oktober 2010 1 oktober 3 oktober 7 oktober 7 oktober 8 oktober 10 oktober 13 oktober 15 oktober 16 oktober 17 oktober 20 oktober 21 oktober 22 oktober 24 oktober 25 oktober 31 oktober

november 2010 6 november 7 november 9 november 11 november 11 november 12 november 14 november 16 november 18 november 20 november 21 november 76

Don Pasquale Valerius Ensemble Don Pasquale Gratis openbare repetitie Sacre Sacre Sacre Don Pasquale Don Pasquale Don Pasquale Toonkunstkoor Euterpe - Messa da Requim


concert

tijd

locatie

plaats

20.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 19.00 uur 20.15 uur

Stadsschouwburg Muziekcentrum De Spiegel Stadsschouwburg Lucent Danstheater De Spiegel

Utrecht Enschede Zwolle Nijmegen Den Haag Zwolle

Don Pasquale Don Pasquale Toonkunstkoor Caecilia - o.a. Messa di Gloria Don Pasquale Don Pasquale Consensus Vocalis - Weihnachts Oratorium Gratis openbare repetitie Consensus Vocalis - Weihnachts Oratorium Mahler 2 Capella Isalana - Pleasure it is..! Mahler 2 Mahler 2 Capella Isalana - Pleasure it is..! Mahler 2

20.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.30 uur 19.00 uur 12.30 uur 19.00 uur 20.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.15 uur

Deventer Schouwburg Theater aan het Vrijthof Dominicanenkerk Parkstad Limburg Theaters Stadsschouwburg Plechelmus Basiliek Muziekcentrum Muziekcentrum Muziekcentrum Orgelpark Deventer Schouwburg Muziekcentrum Waterstaatskerk De Spiegel

Deventer Maastricht Zwolle Heerlen Amsterdam Oldenzaal Enschede Enschede Enschede Amsterdam Deventer Enschede Hengelo Zwolle

Nieuwjaarsconcert Nieuwjaarsconcert Nieuwjaarsconcert Nieuwjaarsconcert Valerius Ensemble Nieuwjaarsconcert Sinfonietta Aurora - Muziek in het museum Valerius Ensemble Rachmaninoff 2e pianoconcert-Gastorkest NJO Valerius Ensemble La Voix humaine/L’heure Espagnol Valerius Ensemble La Voix humaine/L’heure Espagnol Maximus Musicus, 3+ Consensus Vocalis - Muziek van Jehan Alain La Voix humaine/L’heure Espagnol Valerius Ensemble

20.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 19.30 uur 11.00 uur 14.30 uur 21.00 uur 14.30 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 15.00 uur 20.00 uur 19.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 15.00 uur

Stadhuishal Muziekcentrum De Spiegel De Doelen Hotel Restaurant De Roskam Deventer Schouwburg Twentse Welle Muziekcentrum, Arkezaal Muziekcentrum De Bornse Synagoge Stadsschouwburg Dorpskerk De Lawei Muziekcentrum Lutherse Kerk Stadsschouwburg ZINiN

Hengelo Enschede Zwolle Rotterdam Gorssel Deventer Enschede Enschede Enschede Borne Enschede Bathmen Drachten Enschede Groningen Utrecht Nijverdal

november 2010 23 november 24 november 25 november 28 november 30 november

Don Pasquale Eroica-Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal Eroica-Gastorkest Sinfonieorchester Wuppertal Don Pasquale Don Pasquale Don Pasquale

december 2010 2 december 7 december 8 december 9 december 11 december 15 december 16 december 16 december 17 december 19 december 21 december 22 december 23 december

januari 2011 1 januari 2 januari 6 januari 8 januari 9 januari 15 januari 16 januari 19 januari 21 januari 22 januari 23 januari 27 januari 28 januari 29 januari 30 januari

77


concert

tijd

locatie

plaats

La Voix humaine/L’heure Espagnol Maximus Musicus, 3+ La Voix humaine/L’heure Espagnol La Voix humaine/L’heure Espagnol Maximus Musicus, 3+ La Voix humaine/L’heure Espagnol Valerius Ensemble La Voix humaine/L’heure Espagnol La Voix humaine/L’heure Espagnol Valerius Ensemble La Voix humaine/L’heure Espagnol La Voix humaine/L’heure Espagnol Carmen-Gastorkest Het Gelders Orkest

20.30 uur 15.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 14.30 uur 20.15 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 14.30 uur 20.15 uur 20.00 uur 20.00 uur

Stadsschouwburg De Spiegel Theater aan de Parade De Harmonie Deventer Schouwburg Theater aan het Vrijthof Rabotheater Lucent Danstheater Orpheus Muziekcentrum, Arkezaal Stadsschouwburg Parkstad Limburg Theaters Muziekcentrum

Amsterdam Zwolle Den Bosch Leeuwarden Deventer Maastricht Hengelo Den Haag Apeldoorn Enschede Groningen Heerlen Enschede

Schumann Mozart en Mahler Sinfonietta Aurora - Muziek in het museum Mahler Spanje tournee - Mozart en Mahler Spanje tournee - Schumann Spanje tournee - Mozart en Mahler Spanje tournee - Mozart en Mahler Spanje tournee - Mozart en Mahler De Instrumententuin en Coppelia, 6+ De Instrumententuin en Coppelia, 6+ De Instrumententuin en Coppelia, 6+ Valerius Ensemble Tan Dun Tan Dun Tan Dun Brahms serenade Brahms serenade

20.00 uur 20.00 uur 21.00 uur 11.00 uur

Stadhuishal Muziekcentrum Twentse Welle Concertgebouw

19.00 uur 19.00 uur 11.30 uur 15.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

De Spiegel Deventer Schouwburg Muziekcentrum Reggehof De Spiegel Muziekcentrum Muziekcentrum De Meenthe Rabotheater

Hengelo Enschede Enschede Amsterdam Castillion Bilbao Madrid Pamplona Barcelona Zwolle Deventer Enschede Goor Zwolle Enschede Enschede Steenwijk Hengelo

Brahms serenade Brahms serenade Valerius Ensemble Orgelsymfonie Orgelsymfonie Orgelsymfonie Orgelsymfonie Matthäus Passion Matthäus Passion Matthäus Passion Valerius Ensemble

20.15 uur 15.00 uur 11.30 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 15.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 14.30 uur

De Voorveghter De Reggehof Podium Heino Muziekcentrum De Spiegel Muziekcentrum Vredenburg Plechelmusbasiliek Plechelmusbasiliek Muziekcentrum Muziekcentrum, Arkezaal

Hardenberg Goor Heino Enschede Zwolle Enschede Utrecht Oldenzaal Oldenzaal Enschede Enschede

februari 2011 1 februari 2 februari 3 februari 5 februari 6 februari 8 februari 9 februari 10 februari 12 februari 13 februari 15 februari 17 februari 18 februari

maart 2011 2 maart 4 maart 5 maart 6 maart 7 maart 9 maart 10 maart 11 maart 12 maart 17 maart 18 maart 20 maart 24 maart 25 maart 26 maart 30 maart 31 maart

april 2011 2 april 3 april 6 april 7 april 8 april 10 april 14 april 15 april 16 april 17 april

78


concert

tijd

locatie

plaats

Toonkunstkoor Caecilia - Matth채us Passion Sallands Bachkoor - Matth채us Passion Concensus Vocalis - Matthaus Passion Concensus Vocalis - Matthaus Passion

19.00 uur 19.30 uur 19.00 uur 19.00 uur

Dominicanenkerk De Meerpaal Bergkerk Bergkerk

Zwolle Dronten Deventer Deventer

Valerius Ensemble Consensus Vocalis & Valerius Ensemble Consensus Vocalis & Valerius Ensemble Bruch en Brahms Bruch en Brahms Bruch en Brahms Bruch en Brahms Schubert 9 Schubert 9 Schubert 9 Valerius Ensemble Schubert 9

16.00 uur 20.00 20.00 20.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 14.30 uur 20.00 uur 20.15 uur 20.00 uur 14.30 uur 14.30 uur

Rijksmuseum Twenthe Lambertus Basiliek Deventer Schouwburg Konzert Theater Coesfeld Muziekcentrum De Spiegel Deventer Schouwburg Muziekcentrum De Spiegel Muziekcentrum Muziekcentrum, Arkezaal Deventer Schouwburg

Enschede Hengelo Deventer Coesfeld (D) Enschede Zwolle Deventer Enschede Zwolle Enschede Enschede Deventer

Calella Isalana - Hemelvaartconcert Calella Isalana - Hemelvaartconcert Consensus Vocalis & Valerius Ensemble Consensus Vocalis & Valerius Ensemble Sinfonietta Aurora - Muziek in het museum Beethoven 9 Beethoven 9 Beethoven 9

16.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 14.30 uur 21.00 uur 20.00 uur 20.15 uur 14.30 uur

Walburgiskerk Kristalkerk De Spiegel Jacobuskerk Twentse Welle Muziekcentrum De Spiegel Deventer Schouwburg

Zutphen Hengelo Zwolle Enschede Enschede Enschede Zwolle Deventer

Beethoven 9

20.15 uur

Concertgebouw

Amsterdam

april 2011 19 april 21 april 22 april

mei 2011 1 mei 6 mei 7 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei

juni 2011 2 juni 4 juni 5 juni 18 juni 22 juni 23 juni 26 juni

juli 2011 19 juli


Een kaart voor ‘t leven

Als je om elkaar geeft Het leven is delen. Samen genieten van de talloze waardevolle momenten. Samen sterk staan in moeilijke tijden. Samen met de mensen waar u om geeft. Als u zo in ’t leven staat, is de Nu Voor Later Card echt iets voor u. Een kaart voor ’t leven.

Met de Nu voor Later Card ontneemt u uw directe familie veel onnodige toekomstige zorgen. Zij zijn volledig op de hoogte van uw wensen ten aanzien van uw eigen uitvaart. Bovendien profiteert u van interessante kortingen die van pas komen na het overlijden. Maar ook tijdens het leven geniet u al van interessante kortingen en privileges. Denk hierbij aan unieke voordelen bij o.a. theaters, concerten en musea.

Lees de voordelen op www.nuvoorlatercard.nl en vraag hem vandaag nog aan. U profiteert direct.

Meer informatie op: www.nuvoorlatercard.nl of www.vredehof.nl of bel naar: 053 - 4312389

Vredehof_Adv_180x195.indd 1

01-03-2010 16:06:32

Programma Orkest van het Oosten 2010 - 2011  

Het orkest is trots op de nieuwe brochure met daarin een prachtig en veelzijdig programma voor seizoen 2010/2011. Een seizoen waarin het Ork...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you