Page 1

M a ga z i n e v o o r i nwo ne rs v a n Ove ri j ssel J a aarr ga Ja Jaargang g ng g 33,, nr n nr. r. 1 Fee b Februari brr ua u a ri r i 22011 0 1 01

2 maart, Provinciale Statenverkiezingen Overijssel, het Hollywood van Nederland Welk profiel heb jij? Mensen die niet stemmen, moeten ook niet klagen! Zeg burger, wat wil jij nou eigenlijk?

“Denk niet te snel dat je er bent.” Maaike Vos, finalist X Factor


zoekt

04 06

Colofon Jij & Overijssel is het magazine voor inwoners van Overijssel. Deze uitgave van de provincie Overijssel verschijnt 3 keer per jaar en wordt huis aan huis verspreid. Bezoek www.jijenoverijssel.nl voor de digitale versie van dit magazine. Jaargang 3, nummer 1 Oplage 415.000 Redactie Provincie Overijssel, Johan Kroes Traffic Provincie Overijssel Concept Provincie Overijssel Realisatie PlatformP Fotografie Job Boersma, Marjo Baas, Raymond van Olphen, Joël Cox, Rob Elsjan Cartoon Lex Dirkse Druk PlatformP Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle 038 499 88 99 Redactieadres Redactie Jij & Overijssel Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle jij@overijssel.nl Informatie www.jijenoverijssel.nl Ideeën of vragen via e-mail jij@overijssel.nl

08 10 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 31

Jij droomt: Hollywood in Overijssel

Kloeke getallen

Christian Fictoor, de eerste winnaar van de Droomfabriek. • Het aantal zetels in de Provinciale Staten in

Jij zingt: Denk niet te snel dat je er bent De showbizz en de politiek vertonen opvallend veel overeenkomsten. Stemtips van Maaike, finalist X Factor.

Overijssel bedraagt 47. • Het aantal kiesgerechtigden bij de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2007 bedroeg 834.531.

Jij geniet: Bavaroise met honing-karamelsaus

• Het opkomstpercentage bij de Provinciale verkiezingen in 2007 was 49,9%. Dit betekent

Jij debatteert: Je mening geven, hoe doe je dat SEXI Mensen krijgen de kriebels wanneer zij voor een publiek moeten spreken.

dat er 416.293 stemmen werden uitgebracht in Overijssel. • Overijssel telde 866.015 kiesgerechtigden bij

Jij betaalt: 2 maart, Provinciale Statenverkiezingen Maak gebruik van je stem en bepaal waaraan jouw belastinggeld wordt uitgegeven!

de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Het opkomstpercentage was 56,6%. Dit houdt in dat er 490.253 stemmen zijn uitgebracht.

Jij bezoekt: Vorst van Liechtenstein

• Bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2009 telde Overijssel 848.338 kiesgerechtigden.

Jij online: Het wereldwijde kiesweb

Het opkomstpercentage was 36%. Er kwamen 305.177 kiesgerechtigden naar de stembus.

Jij doet: Leuke dingen in Overijssel

• Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010 waren er 851.426 mensen kiesgerechtigd.

Jij bestuurt: Mensen die niet stemmen, moeten ook niet klagen Ank Bijleveld-Schouten, de nieuwe Commissaris van de Koningin.

Het opkomstpercentage bedroeg 76,6%. Er kwamen 652.347 mensen naar de stembus. • Het provincielogo is goed bekend: de overgrote

Jij stemt: Dé social media peiling Het subsidiebeleid van politieke partijen speelt een belangrijke rol bij mijn stemgedrag.

meerderheid van de inwoners van Overijssel heeft het logo wel eens gezien (93%). De krant, een folder en de provinciegrens zijn

Jij kiest: 2 maart, beslis mee en ga stemmen!

de belangrijkste bronnen. • Drie op de tien inwoners van Overijssel (31%)

Jij beslist: Zeg burger, wat wil jij nou eigenlijk?

zijn geïnteresseerd in de politiek van de provincie Overijssel.

Jij bent: Welk profiel heb jij?

• De ‘oude’ media van provincie Overijssel zijn de meest gebruikte informatiekanalen door

Jij schrijft: Zelf aan het woord in onze brievenrubriek

inwoners van Overijssel. Bijna de helft (48%) baseert zich op nieuwsberichten in de krant,

Jij blikt terug: Een historisch plaatje dat vragen oproept

37% gebruikt omroep RTV Oost (onder andere) voor dit doel, 35% gebruikt het magazine

Jij lost op: Voor de Overijsselse puzzelaar

Jij & Overijssel als informatiebron en 35%

Democratie in Overijssel Voorwoord door Marten Hellendoorn, eindredacteur

Kiezen? Leve de dictatuur! “Wie heeft er weer zo’n troep gemaakt in de auto?” Omdat daar nooit antwoord op komt zelf maar opruimen. En dan doe je een vervelende ontdekking. Er zijn dingen weg, waaronder de navigatie. De deur blijkt opengebroken. De politie ontvangt graag de aangifte maar kan niet garanderen dat de dader wordt gepakt.

De verzekering, die wij uit de vele aanbiedingen hadden uitgekozen, blijkt net dit onderdeeltje niet te dekken. Zonder navigatie is ook niet echt handig dus naar de winkel voor een nieuwe. En daar is zoveel keuze dat je door de bomen het bos niet ziet.

Kiezen is moeilijk, zeker wanneer er heel veel keuze is. Aan de ene kant is dat fijn want dat houdt in dat het heel goed met ons gaat. Aan de andere kant is het lastig want hoe weet je nu dat je de goede keuze maakt?

Op 2 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. En ook daar moet je weer kiezen! Vervelend? Och, de tegenhanger is een dictatuur. Daar heb je niets te kiezen of te vinden. Wij leven in een land waar je werkelijk alles mag zeggen en vinden. Kritiek leveren vinden wij normaal. Maar wanneer je de gelegenheid krijgt om richting te geven aan je ideeën laten veel mensen het afweten. Niet doen, laat je stem horen! En twijfel je waar je op gaat stemmen, of kom je niet toe aan het lezen van alle partijprogramma’s, kijk dan op www.overijsselkiest.nl. Alleen als je gaat stemmen, mag je kritiek leveren! In dit nummer van Jij & Overijssel staat democratie in Overijssel centraal. Vanuit tal van invalshoeken vertellen inwoners van Overijssel hoe zij tegen democratie en politiek aankijken. Wil je reageren? Een vraag stellen aan één van de personen die in het magazine staat? Zelf ideeën, een foto of een brief inzenden? Graag! Stuur een e-mail naar jij@overijssel.nl. Kijk ook op de website www.jijenoverijssel.nl. Daar staat nog veel meer informatie.

Veel lees-, kijk- en puzzelplezier.

leest de pagina van provincie Overijssel in huis-aan-huisbladen. Op de vierde plaats komt de website van de provincie (26%).

Bron provincie Overijssel

Productgroep uit goed beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen. www.fsc.org Cert no. SGS-COC-004016 ©1996 Forest Stewardship Council

februari 2011

2

3

februari 2011


droomt

Hollywood in Overijssel:

van droom naar werkelijkheid? Stel je eens voor dat jij een bijzondere droom hebt. Deze droom plaats je op internet. Baat het niet dan schaadt het niet, toch? Maar dan blijkt dat veel mensen jouw droom geweldig vinden. En voor je het weet zit Christian Fictoor

38 jaar

Oldenzaal

je deze droom bij de provincie te presenteren.

Haalbaarheid “Toen het plan bijna klaar was, heb ik het bij de provincie gepresenteerd aan een aantal ambtenaren en gedeputeerde Dick Buursink. Dit leverde weer nieuwe ideeën op. Dick Buursink was de persoon die op een gegeven moment de term ‘mediapark’ noemde. Ik had het zelf niet

r, netwerker, even, doorzette thousiast, gedr

Innovatief, en mensen-mens.

House, ting Multimedia nemer van Stich ief at aar iti en In . eig er eem ed Ondern edia en m Spider Digital M er icatie. id un Sp m n om va r gc aa tin eigen ediale marke sm os cr ar ela ag van Fictoor & W

mooier kunnen omschrijven. Nu ik het plan helemaal uitgewerkt heb, Dit overkwam Christian Fictoor, de eerste winnaar van de Droomfabriek.

ligt het weer bij de provincie. Dit keer om te kijken of we subsidie

Omdat zijn droom de meeste stemmen kreeg, mocht hij hem presenteren

kunnen krijgen voor een haalbaarheidsanalyse. Als we de resultaten

bij de provincie. Zijn droom? Dat Overijssel het Hollywood van

van deze analyse hebben, ga ik met alle partners om tafel om te kijken

N Nederland wordt…

wat onze vervolgstappen zijn. Deze partners zijn dus essentieel voor het realiseren van het project!”

Overijssel, het Hollywood van Nederland O “Al een tijdje liep ik rond met een droom.” vertelt Christian enthousiast. “Ik wil in Overijssel een soort mediapark opzetten waar meerdere bedrijven samenwerken. Samen bedenken en produceren we animatie, video, tv, film en gameproducties. We willen hiermee Overijssel als creatieve en innovatieve regio op de kaart zetten!”

Logisch vervolg “In 2007 startte ik met een samenwerkingsconcept voor zzp’ers en kleine bedrijven onder de naam Stichting Multimedia House. Dit gebeurde binnen de muren van bedrijfsverzamelgebouw ‘Spinnerij Oosterveld’ in Enschede. Binnen dit concept werken bedrijven zoveel mogelijk samen aan projecten. Ze helpen elkaar aan kennis en groeien daardoor ook als individuele bedrijven. Mijn droom is eigenlijk een logisch vervolg op dit concept.”

Hilversum 2? “Dit is geen one-man-show. Nadat ik een concept had, heb ik direct contact gezocht met een aantal ondernemers, onderwijsinstellingen en creatieve professionals. De overheid er ook bij betrekken, was voor mij een logische vervolgstap. Samen hebben we het concept verder vormgegeven. Het wordt zeker geen kopie van het Mediapark in Hilversum. Sterker nog, wij bieden iets unieks dat in Nederland nog niet te krijgen is. En wat ook mooi is: door het onderwijs bij dit plan te betrekken, kunnen we voorkomen dat creatieve mensen na hun studie

De Droomfabriek Op de website www.jijenoverijssel.nl vind je de droomfabriek. Plaats hier je droom voor Overijssel. Krijgt jouw droom de meeste stemmen? Dan mag je hem bij de provincie komen presenteren. Samen checken we de haalbaarheid van jouw droom.

direct de regio verlaten.” februari 2011

4

5

februari 2011


bezoekt zingt

De ‘showbizz’ en de politiek vertonen opvallend veel overeenkomsten. De publiciteit, het meningencircus en het ‘verkopen’ van jezelf. Dus wie kan er beter stemtips geven dan de 19-jarige Maaike Vos uit het Twentse Lonneker, finalist van het RTL-programma X Factor?

De stem van Maaike Hoe vond je het dat veel mensen op jou stemden?

dan gaan veel meer jongeren stemmen. En wat ik zelf in

Tijdens de finale hebben wel meer dan 2 miljoen mensen

X Factor heb ervaren: denk niet te snel dat je er bent.

gekeken. 49% van de stemmen ging naar mij. Dat geeft

Blijf ervoor gaan!

mij echt een gevoel van waardering. Maar het is ook wel Net als in de politiek heeft iedereen wel een mening

Maaike in het kort

over je. Hoe vind je dat?

Hoewel ze inmiddels landelijke bekendheid

Ben je veranderd door het succes?

Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ieder mens is

geniet, is het nog maar 2,5 jaar geleden dat

Ja, maar dan wel in positieve zin. Ik was best teruggetrokken,

anders. Ik respecteer de mening van anderen en ik vind het

Maaike erachter kwam dat ze goed kon zingen.

nu durf ik meer. Geef meer mijn mening. Maar mijn motto

natuurlijk heel leuk om complimenten te krijgen. Als mensen

Tijdens een karaoke-avond werd ze het podium

is ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ en dat

negatief zijn over bijvoorbeeld mijn kleding, dan leg ik dat

opgeduwd. Met een paar wijntjes in de benen

waarderen mensen ook in mij. Ik blijf dus lekker mijzelf.

naast mij neer. Ze moeten me nemen zoals ik ben. Ik ben

had ze de moed om een nummertje mee te

geen meeloper.

zingen. Met resultaat, want iedereen begon te

heel gek hoor.

Op welke manier heb je geprobeerd om stemmen

klappen. Het was het begin van haar zang-

te trekken?

Ga je stemmen op 2 maart?

carrière. Nadat ze eerder tot de laatste dertig

Elke week werden er korte filmpjes getoond waarin je

Dat ben ik zeker van plan. Vanwege de drukte rondom

was gekomen bij het programma ‘Popstars’,

reclame kon maken voor jezelf. Ook ben ik een keer te gast

X Factor kon ik in het voorjaar helaas niet stemmen voor de

beleefde ze in het voorjaar van 2010 haar echte

geweest bij TV Oost en hebben we via Hyves, Facebook en

Tweede Kamerverkiezingen, maar ik vind het erg belangrijk!

doorbraak. Tegen alle verwachtingen in bereikte

YouTube reclame gemaakt. Vrienden van mij hebben flyers

Je moet laten weten waar je voor staat en welke onder-

in elkaar gezet!

werpen je belangrijk vindt. Uiteindelijk krijg je wel te maken met datgene wat de politiek allemaal besluit. En daar wil ik

Heb je tips voor de politieke partijen in Overijssel

graag over meebeslissen!

om stemmen te trekken?

“Denk niet te snel dat je er bent. Blijf ervoor gaan!”

ze de finale van het RTL-programma ‘X Factor’. Hoewel ze regelmatig optreedt, wil Maaike als eerste haar opleiding tot ‘ondernemend artiest’ afmaken. Haar ambitie is om een album met soulnummers op te nemen. Ze heeft er alles

Als ik namens de jeugd spreek dan is internet heel belangrijk.

Wat zoek je in een politieke partij?

Twitteren, Hyves, Facebook. Maak ook mooie sprekende

Dat ze geloofwaardig en overtuigend overkomt. Dat ze ook

Want “als je er niet met ziel en zaligheid voor

posters! Maak veel reclame in de binnensteden en misschien

echt iets gaat doen. Er wordt volgens mij veel beloofd wat

gaat, dan red je het niet”, volgens Maaike.

kan er voor de jeugd een stemlokaal in de stadscentra komen,

niet wordt nagekomen.

februari 2011

6

7

voor over om te slagen in de muziekwereld.

februari 2011


geniet

Bavaroise met honing-karamelsaus en wentelteefjes De dagen worden langer, de eerste bloemen steken hun kopjes boven de grond uit. De lente is in aantocht. En niet alleen de lente, ook de provinciale verkiezingen. Hoe kunnen we die combinatie beter vieren dan met een verrukkelijk recept, met streekproducten uit heel Overijssel. Democratischer kan bijna niet!

Ingrediënten bavaroise

Werkwijze

• ¾ ltr boerenkarnemelk

Let op: dit is een ‘koude bereiding’. Het is erg belangrijk

(bijv. De Huppe – Knapenvelder – Weerribbenzuivel)

dat de karnemelk en room op kamertemperatuur zijn!

• ¼ ltr boerenslagroom • 12 blaadjes gelatine

Klop de room met de suiker tot yoghurtdikte. Week de

• 100 gr kristalsuiker

gelatineblaadjes, smelt ze op een laag vuur met een beetje

• 1 flinke eetlepel honing

water (niet laten koken) en laat ze afkoelen tot lichaams-

(bijv. imkerij De Zwerm/Geerlink Honing)

temperatuur. Meng de opgeklopte room met de karnemelk met een houten spatel. Meng direct hierna de opgeloste gelatine druppelsgewijs door het mengsel. Schep het mengsel in vier tot zes puddingvormpjes. Dek deze af met folie en zet ze twaalf uur in de koelkast.

Ingrediënten honing-karamelsaus • 150 gr kristalsuiker • 3 flinke eetlepels honing • 2 eetlepels sinaasappellikeur (Grand Marnier) • 1 dl sinaasappelsap

Werkwijze Suiker met honing verwarmen en lichtbruin laten kleuren (karamelliseren). Likeur en sinaasappelsap toevoegen.

Werkwijze

Het mengsel gaat nu klonteren. Onder voortdurend roeren

Klop de melk met het ei en de suiker, de vanille en het

de saus blijven verwarmen tot deze weer glad is.

kaneel. Laat de krentenwegge in dit mengsel wellen. Bak de krentenwegge in de boter in een matig hete koekenpan tot

Ingrediënten wentelteefjes

deze enigszins krokant is. Leg de wentelteefjes daarna eerst

• ½ ltr volle boerenmelk

op keukenpapier om ze af te laten koelen en vervolgens op

• boerenroomboter

een dessertbordje. Maak het vormpje met de bavaroise een

• 2 biologische scharreleieren (bijv. biologische

beetje warm onder de warme kraan en stort deze op de

boerderij Het Aardrijk, Staphorst) • 1 flinke schep suiker met vanille en kaneel

wentelteefjes. Garneer het geheel met de honing-karamelsaus en eventueel met een beetje poedersuiker.

• 6 halve plakken Twentse krentenwegge (bijv. bakkerij De Winter, Dinkelland) Op de website www.nederlandsestreekproducten.nl vind je honderden adressen waar je heerlijke streekproducten kunt kopen. De Overijsselse producten die in dit recept gebruikt worden, kun je ook op deze website terugvinden.

februari 2011

8

9

februari 2011


debatteert

SEXI debatteren

Het ‘recht op spreken’ is erg belangrijk in onze democratische

samenleving. Je mening geven. Debatteren. Maar hoe doe je dat? De provincie Overijssel organiseerde samen met het Pius X-college

trainingen. Deze trainingen dienden tevens als voorronde voor de ‘Overijssel Debat Award’, voor de beste jonge debater van de provincie Overijssel. Op het Pius X-college in Almelo vond

de eerste training plaats. Met behulp van de stelling ”een stuk bos kappen voor de bouw van een megadiscotheek is niet

twee debattrainingen.

zo erg“, waagden de leerlingen zich aan het debatteren. Dat leverde een levendige discussie op, maar ook de nodige

Ooit vroeg de onderzoeker Bruskin aan 2.500 personen

verbeterpunten. Zo constateerden de leerlingen zelf dat de

waar zij de meeste angst voor hebben. Wat blijkt?

argumenten voor en tegen de stelling allemaal veel op elkaar

Maar liefst 40% van de mensen krijgt de kriebels om voor

leken. Van der Woude: “Daarom vroeg ik tijdens het debat

een publiek te spreken. Zoals je mond open doen bij een

ook of iemand nog iets nieuws had in te brengen. De tegen-

debat. Docent en debattrainer Nico van der Woude vindt

stelling tussen natuur en economie kwam wel mooi naar

dat jammer. “Debatteren is een mateloos interessant en

voren. Een goed debat zorgt voor ‘clashes’. Je moet je

enerverend spel van hoor en wederhoor, van argumenteren,

argumenten SEXI verwoorden. State, Explain, Illustrate.”

kritisch luisteren, analyseren en presenteren.” Talent Fenomenaal

Myrthe Maijer en Joris Eeftink kijken er in ieder geval positief

Bovendien is het in een democratische samenleving belangrijk

op terug. Myrthe: ”Ik vond het erg leuk! Je leert ook van

om van je te laten horen. Van der Woude: “We kunnen in

anderen. En opmerkelijk hoeveel talent er was!” Joris benoemt

onze samenleving niet zonder overleg en het debat is en

het debatteren zelfs als een hobby. “Ik zit ook op een

blijft een fenomenaal instrument in een rechtsstaat en

debatclub. Ik kan goed praten. Daarom vond ik deze middag

democratie. Het draagt immers bij aan informatieoverdracht,

ook zo leuk.” Hoewel ze niet op hun mondje zijn gevallen,

meningsvorming en burgerschapszin. Verschillen van inzicht

zien ze nog wel de nodige verbeterpunten. Myrthe: ”Ik wil

en mening regelen we toch maar liever met woorden dan

meer trucjes leren hoe je de ander in de val kan laten lopen.”

met heethoofdig wapengekletter.”

Joris: “In het debat is het belangrijk dat je het moet zeggen

“Trucjes leren om ander in de val te laten lopen”

als iemand jouw argument probeert te verbuigen. Dat mag Levendig

namelijk niet. Dat moet ik nog meer gaan doen.” Van der

Daarom organiseerde de provincie Overijssel, samen met het

Woude ziet het in ieder geval wel zitten met Joris en Myrthe.

Pius X-college en de Jongerenraad Overijssel twee debat-

“Volgens mij zijn beide debaters buitengewoon getalenteerd.

“Zeg het wanneer een ander jouw argument verbuigt”

Met name Joris. Ik heb hem al eens zien schitteren bij een NK-voorronde. Er zijn altijd verbeterpunten. Met name op strategisch gebied, maar zij gaan het vast nog ver schoppen in de (debat)wereld.”

Jong Overijssel Doet Mee!

Leeftijd: Woonplaats: School: Klas: Waarom meegedaan?

De debattrainingen zijn onderdeel van het programma ‘Jong Overijssel Doet Mee!’, waarmee de provincie Overijssel

Ambitie:

jongeren via Statenspelen en gastlessen laat kennismaken met de democratie en de provincie. Kijk ook op: www.jijenoverijssel.nl/17/jong-overijssel

februari 2011

10

Over Joris:

Myrthe Maijer 16 jaar Heino Carmelcollege Salland in Raalte 4 vwo Ik vind debatteren interessant. Ik hou ervan mijn mening te geven en anderen te kunnen overtuigen. Ik wil er iets mee gaan doen. Misschien wel de politiek in. Maar ook in de reclamewereld kun je het goed gebruiken. Ik vond hem heel duidelijk en hij wist mensen echt onderuit te halen op sommige punten.

Leeftijd: Woonplaats: School: Klas: Waarom meegedaan?

Ambitie: Over Myrthe:

11

februari 2011

Joris Eeftink 13 jaar Hengelo OSG Hengelo 2 vwo Ik kan goed praten. Ik hou van praten. Om goed te kunnen debatteren moet je vasthoudend zijn en eigenwijs en ik geloof dat ik dat wel ben. Misschien wel de politiek in! Ze deed het erg goed en dat terwijl ze het nog niet eerder gedaan had. Ze was zeer vasthoudend.


betaalt

2 maart, Provinciale Statenverkiezingen

Eerste kamer De Statenleden kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer controleert de regering in Den Haag.

Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld is de Commissaris van de Koningin. Zij is benoemd door de Koningin voor een periode van zes jaar. De Commissaris is voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en burgemeesterszaken.

Het is goed wonen, werken, leven en ondernemen in Overijssel. Vind jij dat ook of heb jij een andere mening? Maak gebruik van je stem en bepaal waaraan jouw belastinggeld wordt uitgegeven!

Internet: www.overijsselkiest.nl www.jijenoverijssel.nl

Overijssel kiest Op 2 maart kiezen de inwoners van Overijssel de leden van Provinciale Staten. Wil je weten wat de politieke partijen de komende 4 jaar willen bereiken in Overijssel? De verkiezingsprogramma’s staan op www.overijsselkiest.nl.

Provinciale Staten Provinciale Staten, vergelijkbaar met de Tweede Kamer, vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Vlak na de verkiezingen spreken de partijen die gaan regeren af wat zij de komende 4 jaar gaan doen. Zij benoemen de gedeputeerden.

februari 2011

Gedeputeerde Staten De gedeputeerden zijn de ministers van Overijssel. Zij vormen de regering van de provincie. Elke gedeputeerde heeft eigen aandachtsgebieden. De gedeputeerden gaan samen met de ambtenaren aan de slag met de afspraken die in het regeerakkoord staan.

12

13

februari 2011


bezoekt

online

Vorst van Liechtenstein

Het wereldwijde kiesweb Overijssel kiest Je hebt 2 maart natuurlijk rood omcirkeld in je agenda. Het kan geen kwaad om even naar Overijsselkiest.nl te surfen. Daar vind je onder andere het kieskompas, waar je een online stemadvies krijgt. Alle deelnemende partijen stellen zich voor en geven inzicht in hun partijprogramma’s. De lijsttrekkers van de partijen geven hun visie op de Overijsselse politiek. www.overijsselkiest.nl.

Wat voor burger ben jij eigenlijk? Democratisch Nederland zat vroeger zo simpel in elkaar: als je naar de Vara luisterde, stemde je op de PvdA. Christenen stemden af op de KRO en de NCRV. Tegenwoordig zit de Nederlandse bevolking wat lastiger in elkaar. In onze complexe samenleving verliezen traditionele groepsindelingen op basis van leeftijd, inkomen en geslacht steeds meer aan verklarende kracht. Nu ben je zomaar een postmoderne hedonist, een gemaksgeoriënteerde burger of een opwaarts mobiele. Doe de test en kijk op www.motivaction.nl.

Friedrich von Amerling (1803-1887), Portret van Prinses Marie Franziska von Liechtenstein op tweejarige leeftijd, 1836, olieverf op karton, 33 x 27 cm (detail) ©

Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz-Wien

Te gast in de provincie Overijssel:

Trends voor de democratie Hoe is het straks eigenlijk gesteld met de democratie in deze provincie. Welke kant gaat het op? Het Trendbureau Overijssel geeft op haar site een kijkje in de democratische keuken. Wordt onze provincie straks een ‘Project Europa’, een ‘Netwerksamenleving’ of juist een soort democratische supermarkt waar de ‘Klant Koning’ is? www.trendbureauoverijsssel.nl j .

De collecties van de Vorst van Liechtenstein t/m 8 mei 2011.

Museum de Fundatie heeft een wel heel bijzondere kunstcollectie op

heid om er in Nederland kennis mee te maken. De expositie in Zwolle

bezoek: die van het Vorstenhuis van Liechtenstein. De afgelopen vier

laat werk van het allerhoogste niveau zien met ruim 150 schilderijen,

eeuwen hebben de vorsten van Liechtenstein een prachtige, rijke en

beelden, meubelen en gebruiksvoorwerpen. Weense grootheden als

veelzijdige kunstverzameling opgebouwd die wordt gerekend tot één

Rudolf von Alt, Friedrich von Amerling, Ferdinand Runk en Ferdinand

van de belangrijkste privé-collecties ter wereld. Neoclassicisme en

Georg Waldmüller zijn vertegenwoordigd met indrukwekkende portretten,

Het provincieparlement online

Biedermeier vormen daarin een hoogtepunt. Het is voor het eerst dat

landschappen en genrestukken naast andere gerenommeerde kunstenaars

de collectie van de Vorst van Liechtenstein, Hans-Adam II, in Nederland

als Antonio Canova, Francesco Hayez en Elisabeth Vigée-Lebrun.

wordt getoond. Na Moskou (Pushkin Museum) en Praag doet deze

Van de Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien is divers porselein te zien.

verzameling van wereldniveau nu Zwolle aan. Dit is een unieke gelegen-

Kijk voor meer informatie op www.museumdefundatie.nl.

Wil je nog eens kijken wat de huidige volksvertegenwoordigers voor jou doen in de Statenzaal? Op de site van Provinciale Staten is altijd het laatste overzicht te vinden van de activiteiten van de volksvertegenwoordigers. Je kunt de uitzendingen van de vergaderingen online terugkijken. Verder zijn de openbare vergaderstukken in te zien. Kijk op: www.provincialestaten.overijssel.nl.

februari 2011

14

15

februari 2011


doet

Leuke dingen in Overijssel Februari

Februari t/m juni 2011

Mei

GPS-tocht Tentoonstelling 200 jaar burgerlijke stand Stedelijke Oudheidkamer

dagelijks

Kampen

www.eventmate.nl

iedere zaterdag

Genemuiden

www.oudgenemuiden.nl

2 maart t/m 1 april 2 maart 2 maart 3 maart 3, 10, 17, 31 maart 4 maart 4 maart 5 maart 5 maart 5 maart 5 maart 6 maart 12 maart 13 maart 17 maart 18 maart 18 t/m 27 maart 21 maart 23 maart/23 april 26 maart 26 maart 26 maart 27 maart

Denekamp Overijssel Rijssen Enschede Deventer Holten Nijverdal Delden Haaksbergen Goor Enschede Holten Delden Blokzijl Oldenzaal Holten Almelo Odeon, Zwolle De Pol Holten Delden IJhorst Halfweg (Staphorst)

www.vvvdenekamp.nl www.overijsselkiest.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.uitinenschede.nl www.vvvdeventer.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.alexroeka.nl www.streekmarkttwente.nl www.vvvhaaksbergen.nl www.vvvhofvantwente.nl www.muziekkwartier.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvhofvantwente.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvoldenzaal.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvalmelo.nl www.vvvijsseldelta.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.staphorst.nl

Maart

April 2011

Mei 2011

Workshops Galerie Hap-je-kunst Provinciale verkiezingen Roofvogelshow Comedy Train Elegast undercover Korenconcert Alex Roeka & band Streekmarkt Twente Rondleiding waterpark ‘Het Lankheet’ Winterwandeltocht Introdans Strawinspiratie Klassiek concert op de deel Boekenmarkt Oude Kerk Delden Concert Lente Podium Voorjaarswandeling Voorjaarsconcert MAFF Festival Lezing Kader Abdollah Rondom het ei Fietsenbeurs Concert bij kaarslicht Wandeltocht Zwartedennenwandeltocht

April

Mei 2011

Rondleiding over opa’s erf Foto-expositie Angel Pinxten 1e Blokzijler meren wandeltocht Streekmarkt Twente Museumweekend Natuurdiorama, gratis rondleidingen Culturele zondag: Enschede in de hoogte Roofvogelshow Concert Lente Podium Voorjaarswandeling Lenteweekend verborgen stadstuin Harry Pierik Voorjaarsfietstocht Enschede Marathon Jaarmarkt Big Band Festival Rondleiding Historisch Museum Kom kijken bij Twence 15e Mattenschippersrace Koninginnedag

1 april 1 april 2 april 2 april

Holten Balkbrug Blokzijl Delden

www.sallandgastvrij.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.streekmarkttwente.nl

2 en 3 april 3 april 6 april 10 april 16 april

Holten Enschede Rijssen Blokzijl Wierden

www.museumholterberg.nl www.culturelezondagenschede.nl www.sallandgastvrij.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.landgoeddebarkel.nl

16 en 17 april 17 april 17 april 20 april 25 april 26 april t/m 11 juni 28 april 30 april 30 april

Zwolle Heino Enschede Staphorst Goor Deventer Hengelo Zwartsluis Overijssel

www.tuinharrypierik.nl www.sallandgastvrij.nl www.enschedemarathon.nl www.staphorst.nl www.vvvhofvantwente.nl www.vvvdeventer.nl www.vvvhengelo.nl www.mattenschippersrace.nl

Valerius Ensemble Muzikale wandeling IJhorstermarkt Zomertentoonstelling Nature Experience Demonstratie kaasmaken Bevrijdingsfestival Expositie ‘paraplu’ Nachtegalenwandeling 39e Batavierenrace Streekmarkt Twente Kunst en Cultuurweekend IJsseldeltadag Voorjaarswandeling Slowfoodfestival Kunstroute Losser Overdinkel Themawandeling, Kloosterpad Zenderen Concert Landgoed De Oldenhof Meimarkt Theater over legendes en historie Blokzijl Nacht van Almelo Rondwandeling Ronde van Rijssen Jazzconcert Open atelierdagen Kleurrijk Hellendoorn Streekboekenmarkt Fietsdriedaagse

1 mei 1 mei 1 mei 2 mei 2 mei t/m 6 mei 3 mei 5 mei 6 mei 6 mei 7 mei 7 mei 7 en 8 mei 14 mei 14 mei 14 en 15 mei 14 en 15 mei 15 mei 15 mei 18 mei 26 mei 27 mei 28 mei 28 mei 28 mei 28 en 29 mei 28 en 29 mei 29 mei 31 mei t/m 3 juni

Enschede Delden IJhorst Markelo Holten Markelo Zwolle Vollenhove Diepenheim Enschede Delden Dalfsen Mastenbroekerpolder Wierden Olst Losser Zenderen Vollenhove Dedemsvaart Blokzijl Almelo Diepenheim Rijssen Borne Vechtdal Hellendoorn Ootmarsum Rouveen

www.uitinenschede.nl www.vvvhofvantwente.nl www.staphorst.nl www.eungsschoppe.nl www.museumholterberg.nl www.zuivelboerderij-effink.nl www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvhofvantwente.nl www.batavierenrace.nl www.streekmarkttwente.nl www.kunstomdalfsen.nl www.ijsseldeltadag.nl www.landgoeddebarkel.nl www.ijssellandschap.nl www.kunstroutelosseroverdinkel.nl www.kloosterpadzenderen.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.denachtvanalmelo.nl www.nijenhuisenwesterflier.nl www.sallandgastvrij.nl www.uitinborne.nl www.vechtdaloverijssel.nl www.kleurrijkhellendoorn.nl www.vvvootmarsum.nl www.staphorst.nl

16

Mei 2011

Mei t/m juni 2011

Juni Roofvogelshow Pannenkoekenfietsdag St. Christoffel Randrock Expositie Wendezoele Zwartsluis onder Zeil Voorjaarswandeling Gedichten aan de melkmarkt Opening vaarseizoen Streekmarkt Twente Kunst bij Drokje Koetsentocht Lentemarkt Straattheater Trekkertrek Harmonica- en Accordeondag Kunsten op Straat Feestvierdaagse Halve marathon Zwolle Munnikenslagloop Zomerbraderie

1 juni 2 juni 2 juni 2 juni 2 juni 2 juni t/m 5 juni 4 juni 4 juni 4 juni 4 juni 4 juni 4 juni 5 juni 5 juni 11 juni 13 juni 13 juni 17 t/m 19 juni 18 juni 23 juni 29 juni

Rijssen Markelo Steenwijkerwold Vriezenveen Ambt Delden Zwartsluis Wierden Zwolle Blokzijl Delden Wierden Rouveen Mariënheem Oldenzaal Staphorst Holten Ootmarsum Blokzijl Zwolle Rouveen Holten

www.sallandgastvrij.nl www.sallandgastvrij.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.vvvtwenterand.nl www.wendezoele.nl www.genemuidenactueel.nl www.landgoeddebarkel.nl www.vvvzwolle.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.streekmarkttwente.nl www.vvvwierden-enter.nl www.staphorst.nl www.sallandgastvrij.nl www.kunstenopstraat.nl www.staphorst.nl www.sallandgastvrij.nl www.kunstenopstraat.nl www.ervaarhetwaterreijk.nl www.halvemarathonzwolle.nl www.munnikenslagloop.nl www.sallandgastvrij.nl

Voor meer evenementen in maart t/m juni kijk op www.jijenoverijssel.nl. De evenementen hebben wij overgenomen van derden. Houd de desbetreffende websites in de gaten voor mogelijke wijzigingen in programma, data en locatie.

februari 2011

Mei 2011

17

februari 2011

Juni 2011


bestuurt

“Mensen die niet stemmen, moeten ook niet klagen” “Ja, als het dichtbij komt, dan vragen mensen zich wel af: wie dient er nu mijn belangen?”, zegt Ank Bijleveld-Schouten, de kersverse Commissaris van de Koningin voor Overijssel met vuur in haar ogen.

stelling voor de democratie en krijgen populisme en apathie meer kansen.” De uitdaging voor de komende tijd zit ‘m volgens Ank Bijleveld vooral in openheid: “Overheden en inwoners moeten meer met elkaar in gesprek gaan. En dat valt niet altijd mee. Vaak willen mensen niets anders horen dan

“Kijk, de Nederlandse houding over politiek en bestuur is

wat er in hun eigen straatje past. Met elkaar in dialoog gaan,

er over het algemeen één van: het komt allemaal toch

kan er voor zorgen dat we tot relevante beslissingen komen.”

wel goed, ook zonder mij. Maar als er gepraat wordt over een vliegveld, een weg of hoog frequent spoorvervoer

“Wellicht dat nieuwe vormen van communicatie een

bij jou in de achtertuin, dan wordt het toch wel anders.

bijdrage leveren aan een open gesprek tussen overheid en

En het provinciebestuur beslist over dit soort onderwerpen

inwoner. Maar wel op een zorgvuldige manier! Want het

in jouw eigen directe leefomgeving.

feit dat alles tegenwoordig snel, hapklaar en begrijpelijk

Die regionale blik is van groot belang in het krachtenveld

moet zijn, staat haaks op de ingewikkelde zaken waar

van Brussel, Den Haag en de gemeente waar je woont.

besluiten over genomen moeten worden. Ik zie het als de

De provincie kan bij complexe zaken, zoals bij Vliegveld

taak van de provincie om de inwoners nauwer bij die

Twente, waar emotionele, ecologische en economische

besluitvorming te betrekken. En inwoners te laten zien en

“Pracht enrol veiligheid belangen een spelen, júist dat nodige beetje afstand nemen. De provincie kan net wat beschouwender zijn verzekeren” dan een gemeente, en heeft net wat meer relatie met het gebied dan Den Haag.”

ervaren dat de kwaliteit van wonen, werken, leven en ondernemen in Overijssel voornamelijk bepaald wordt door de besluiten van hun eigen volksvertegenwoordiging; Provinciale Staten. En het is ook nog eens zo dat de leden van de Eerste Kamer rechtstreeks gekozen worden door de

februari 2011

18

“Het draait allemaal om betrokkenheid. En dat is twee-

provinciale Statenleden. Je stem heeft invloed tot in Den Haag!

richtingsverkeer. Want ook inwoners zijn betrokken bij de

Zeker nu niet onbelangrijk, lijkt mij! Overijsselaars die niet

maakbaarheid van hun eigen leefomgeving. Alleen beseffen

stemmen, moeten achteraf ook niet klagen. Want wie niet

meer en meer mensen dat niet. Daarom daalt de belang-

stemt, verspilt z’n recht!”

19

februari juni 2010 2011


stemt

Dé social media peiling Op 2 maart zijn de provinciale verkiezingen. Jij & Overijssel vroeg via verschillende social media (Twitter, Facebook) of jij gaat stemmen en waarom. Facebook

gepensioneerd docent

“Ik ga wel stemmen, simpelweg omdat ik

“Dat ik ga stemmen, dat is zeker. Ik vind het

stemmen belangrijk vind, altijd. Dus ook voor de provinciale verkiezingen.”

Wimke van der Vaart (28),

belangrijk dat het Zwolse museum de Fundatie

marketingmedewerker

freelance journalist

gesubsidieerd blijft. Het museum is namelijk van

“Ik ga zeker stemmen, maar ik heb me er nog

“Ik ben niet zo bij de provinciale verkiezingen

belang voor heel de provincie Overijssel en voor

niet zo goed in verdiept op welke partij. En ik

betrokken, maar voel me wel verplicht om te

de stad Zwolle in het bijzonder. Niet voor niets

stemmen. Want ja… Ik & Overijssel!”

geniet het landelijke bekendheid en is als zodanig

moet grijpen om je mening te laten horen.”

Twitter

Twitter

Facebook

ook van economisch belang voor de provincie.

Nico Engbers (25), PR/Marketing “Ik vind het belangrijk dat de provincie geld blijft

Dat voor de kwaliteit en de instandhouding van

steken in culturele festivals, zoals het festival

Nirosha Boer (25), student Medewerker

Rosa Peerdeman (28), projectmedewerker

het museum ook provinciaal geld, dus uw en

Kunsten op Straat. Juist omdat gemeentes dat vaak

Maatschappelijke Zorg

“Ik denk dat ik wel ga stemmen maar heb geen

mijn belastinggeld, wordt gereserveerd vind ik

niet meer kunnen betalen. Op deze manier maakt

“Ik weet nog niet of ik ga stemmen, het hangt

idee wat er speelt. Te zijner tijd moet ik me even

wel een goede zaak. Er gaat ook belastinggeld

iedereen op een laagdrempelige manier kennis met

een beetje van de standpunten van de partijen af.

in de onderwerpen en standpunten verdiepen.

naar het betaald voetbal en daar word ik absoluut

cultuur en theater. Iedereen kan dan ook ervaren

Toch denk ik dat de waterschappen wel afgeschaft

niet blij van. Laat ze daar met die dure jongens

hoe leuk zulke festivals en cultuur zijn. Het is voor

kunnen worden en in de toekomst ondergebracht

maar hun eigen broek ophouden. Daar hoef ik

mij dan ook zeker een reden om te gaan stemmen.”

kunnen worden bij de provincie.”

niet aan mee te betalen!

Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat de Facebook

Yvonne Elzinga (25), webredacteur

Wendy Gelderman (26),

stem omdat ik vind dat je alle mogelijkheden Facebook

David Oosterbroek (71),

Grote Kerk in Deventer wordt gerestaureerd.

Facebook

Maar of dat nou met geld van de provincie of de gemeente is, vind ik eigenlijk niet zo interessant.

Dat in verband met de noodzakelijke bezuinigingen

Marcel Middelveld (33),

De belastingbetaler draait er uiteindelijk toch

Gert-Jan van Veen (19),

een terughoudend beleid op overheidssubsidies

bestuursvoorzitter Airplay Media

voor op…”

student Management, Economie en Recht

noodzakelijk is, zal iedereen duidelijk zijn.

“Natuurlijk ga ik stemmen en dat zou iedereen

“Ik ga stemmen omdat ook jongeren hun stem

Daarom speelt het subsidiebeleid van politieke

moeten doen! Je stemt op mensen die over je

moeten laten horen en omdat de verkiezingen

partijen wel degelijk een rol bij mijn stemgedrag

Job Boersma (51), fotograaf en inspirator “Ik ga stemmen omdat ik anders geen kritiek kan hebben op het gevoerde beleid.”

ook voor de Eerste Kamer een rol spelen.”

tijdens de komende provinciale verkiezingen.”

Twitter

Facebook

Facebook

omgeving beslissen.” Twitter

Marnix Bello (27), werkcoach

Kornelis van der Krieke (20),

Gerben Pol (26), ondernemer

“Ik ga niet stemmen omdat ik het idee heb dat

student Politicologie

“Ja, ik ga stemmen, omdat als je niet stemt,

het toch niks helpt. Landelijk stem ik wel en voor

“Ik ga wel stemmen, omdat ik het belangrijk

je ook niet moet klagen als je het ergens niet

de gemeente Zwolle ook. Alleen provinciaal heb

vind dat ook de stem van jongeren klinkt in het

mee eens bent. Je moet je stem laten horen!”

stemhokje en in de jaren daarna!”

ik dat nooit gedaan.” Facebook

Twitter

Volg de provincie Overijssel op Twitter:

“Je stemt op mensen die over je omgeving beslissen”

www.twitter.com/jijenoverijssel www.twitter.com/overijsselwerkt www.twitter.com/wiel_overijssel

“Waar het geld vandaan komt, maakt me niet uit”

www.twitter.com/beeldoverijssel www.twitter.com/provoverijssel

februari 2011

20

21

februari 2011


kiest

Provinciale Statenverkiezingen

Beslis mee en ga stemmen op 2 maart! www.overijsselkiest.nl

februari 2011

22

23

februari 2011


beslist Wil jij meebeslissen over het beleid van de provincie? We vroegen het een aantal mensen op straat: Marieke (41): Als de provincie met een voorstel komt dan wil ik daar best op reageren, bijvoorbeeld online. Maar dan moet de provincie ook serieus naar de reacties kijken en de burger laten weten wat ermee gedaan wordt. Annemarie (30): Ik houd me liever bezig met wat er in mijn woonplaats gebeurt. Dat vind ik interessanter. Geen idee wat de provincie allemaal doet. Joris (33): Als het iets is dat mij direct raakt, een wegverbreding of zo, dan wil ik hierin graag participeren. Maar algemene beleidskwesties zijn toch een beetje

Waar is de invloed van de burger

een ver van mijn bed show.

groot geweest?

Henk (51): Maakt het wat uit wat ik vind? De provincie doet vast niets met de inbreng van burgers, het beleid staat toch al vast.

Dijkverlegging Westenholte, Zwolle

Loes (22): Ik ben niet heel betrokken, maar als er een weg door mijn achtertuin

Deze dijk wordt verlegd om de IJssel meer ruimte

wordt aangelegd, wil ik hier zeker over meepraten!

te geven. De werkzaamheden gaan letterlijk

Herman (62): Ik wil best meedenken als het mijn directe omgeving betreft.

plaatsvinden in de tuinen van de bewoners.

En dat project moet zo worden gepresenteerd dat het een plek in mijn belevings-

Daarom zijn zij tijdens werkateliers, informatie-

wereld verovert.

avonden en huiskamerbijeenkomsten nauw betrokken geweest bij het uitdenken van de

Ook meepraten? www.jijenoverijssel.nl www.twitter.com/jijenoverijssel

plannen. Het uiteindelijke kwalitatief hoogstaande plan is tot stand gekomen dankzij de input van de bewoners, deskundigen en overheden. www.ruimtevoorderivier.nl

Zeg burger, wat wil

jĂ­j nou eigenlijk?

N340/N48 De N340/N48 is, vooral tijdens de spits, een drukke weg. Om het verkeer op deze weg op de lange termijn vlot en veilig door te laten rijden, heeft de provincie besloten de N340/N48 aan te

Burgerparticipatie is hip. Overheden betrekken burgers steeds vaker bij het maken van beleid. Een betrokken inwoner is een goede inwoner, nietwaar?

passen. Een consultatiegroep adviseert de

Vroeger was het leven simpel. Je bracht als burger je stem uit op

provincie hierover actief. In deze groep zijn

een politieke partij, je betaalde netjes je belasting en zag wel wat de

burgers en belangengroepen vertegenwoordigd.

overheid met dit geld deed. Tegenwoordig is het ingewikkelder.

www.overijssel.nl/n340

Je wilt, terecht, weten wat er met je belastingcenten gebeurt. En als het nodig is wil je de overheid ter verantwoording kunnen roepen.

IJsseldelta-Zuid Ten zuiden van de stad Kampen wordt een

Burgerparticipatie

nieuwe rivierarm (bypass) aangelegd die er bij

Provincie Overijssel speelt hierop in door jou, waar mogelijk, mee te

hoog water voor zorgt dat het gebied niet

laten denken over de aanpak van projecten. Bijvoorbeeld over de

overstroomt. Onder regie van de provincie

aanleg of verbetering van een provinciale weg en over de manier

Overijssel is hier in 2005 een aantal varianten

waarop de IJssel meer ruimte kan krijgen. Dit doen we op verschillende

voor ontwikkeld. Uiteindelijk hebben bewoners

manieren. We maken gebruik van burgerpanels, organiseren informatie-

van het gebied zelf een alternatief bedacht.

en bewonersavonden en gebruiken de meningen die betrokkenen op

Dit bewonersalternatief is nog steeds de basis

onze website plaatsen en die binnenkomen via Twitter, Hyves of LinkedIn.

voor het uiteindelijke plan voor de IJsseldelta. www.ijsseldeltazuid.nl

februari 2011

24

25

februari 2011


bent Kenmerken

Moderne burgerij

Balans tussen traditie en vernieuwing, conformistisch, statusgevoelig.

27%

Traditionele burgerij

Behoudend, plichtsgetrouw, moralistisch.

22%

Opwaarts mobielen

Carrièregericht, individualistisch, statusgevoelig.

11%

Gemaksgeoriënteerden

Vrij, gemakkelijk en zorgeloos leven.

10%

Nieuwe conservatieven

Hiërarchisch, technologische vernieuwing, sociaal-cultureel, conservatisme.

Vroeger g w was alles heel duidelijk. Je stemde op de PvdA, ARP of KVP omdat je dat zo g gewend was. Je was protestants, katholiek, liberaal of socialist. De zogenaamde zogen na verzuiling. Maar nu is alles anders. Je behoort niet meer tot een zuil m maar hebt een sociaal profiel. Ben jij een moderne of traditionele

Postmoderne hedonisten Vrijheid, experiment, vernieuwing. Kosmopolieten

burger, e ee een gemaksgeoriënteerde, opwaarts mobiele, nieuwe conservatief, Postmaterialisten

postmoderne postmod e hedonist of kosmopoliet? Welk profiel heb jij?

© Motivaction

Welk profiel heb jij?

Sociaal milieu

% van de bevolking in Overijssel

8% Moderne burgerij

8%

Integratie van materiële en immateriële waarden.

7%

Maatschappijkritisch, zelfontplooiing, opkomen voor milieu, verzetten tegen sociaal onrecht.

8%

© Motivaction

Gemaksgeoriënteerd of opwaarts mobiel

Tabel 1

Het onderzoeksbureau Motivaction heeft uitgezocht hoe het

Verschil stad en platteland

zit in Overijssel en heeft 8 profielen opgesteld waaronder je

Er is een verschil tussen de profielen in de stad en op het platteland.

kunt vallen. Deze zogenaamde ‘sociale milieus’ zeggen wat

In de stad zijn de opwaarts mobielen sterk vertegenwoordigd. Dit zijn

over je kijk op het leven, werk, relaties, vrije tijd en consumeren.

vooral ambitieuze jongeren die hun eigen leven centraal stellen en inkomen en status belangrijk vinden. Ze zijn carrièregericht en houden

Opwaarts mobielen

hoog

kosmopolieten 7% nieuwe conservatieven 8% opwaarts mobielen 11%

midden

centrale rol spelen. Op het platteland vind je vooral de traditionele en postmaterialisten 8%

postmoderne hedonisten 8%

gemiddeld gemid de

Een kort overzicht: • steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij: in 1960 was gemaksgeoriënteerden 10%

nog bijna 10% van de mensen die mochten stemmen lid, nu ligt dat

v

rond de 2,4%; waarden

v

status

relatief relatie ef laag (significant bij p = .05) (signif fic

Politieke voorkeur verandert De politieke situatie verandert razendsnel. Maar wat zijn nu de feiten?

traditionele burgerij 22%

laag

moderne burgerij. Zij proberen een al te dynamische omgeving te vermijden en zoeken de rust en beschutting van een dorpse omgeving.

moderne burgerij 27%

relatie relatief ef hoog (signif fic (significant bij p = .05)

© Motivaction

van een luxe levensstijl waarin ‘thrills’ en nieuwe technologie een

traditioneel behouden

modern bezitten verwennen

postmodern ontplooien beleven

• kiezers zijn niet meer zo trouw als vroeger: in 2010 heeft meer dan

Traditionele burgerij

40% op een andere partij gestemd dan in 2006. Tot 1989 haalden CDA, PvdA en VVD samen 80% van de stemmen, in 2010 is dat 55%;

Herken jij jouw huiskamer?

• in Nederland is ongeveer 13% van de werkende bevolking ambtenaar

Hierboven zie je drie huiskamers. Welke past het

Traditionele en moderne burgerij

Kosmopolieten en postmoderne hedonisten

(950.000 mensen). In Noorwegen en Zweden ligt dit percentage

beste bij jou? Die van de moderne burgerij,

De grootste sociale milieus in Overijssel zijn de traditionele burgerij en

Wat minder voorkomt zijn de kosmopolieten en postmoderne hedonisten

veel hoger: 30%;

opwaarts mobielen of traditionele burgerij?

de moderne burgerij. In tabel 1 vind je de kenmerken die bij deze

(samen 15% van de Overijsselaars). Hier staat je eigen leven centraal

milieus horen. Als traditioneel of moderne burger houd je je liever bij

en niet dat van je gezin. Je bent gericht op het verwerven van rijkdom

het bekende dan het vreemde. Je bent gericht op je gezin en vindt

en het opdoen van nieuwe ervaringen in je vrije tijd of beroep. Je voelt

veiligheid en materiële zekerheid belangrijk. Je voelt je meer verbonden

je inwoner van de ‘global village’.

met de directe omgeving dan met de wereld. Bijna de helft van de

Dan heb je nog de nieuwe conservatieven, gemaksgeörienteerden,

Bron: Trendbureau Overijssel. Op www.jijenoverijssel.nl vind je meer

welk profiel jij hebt. Daar vind je ook de foto’s

inwoners in Overijssel hoort tot één van deze milieus.

opwaarts mobielen en postmaterialisten. Deze komen niet zo veel voor

feiten en mythen over de democratie.

van de overige profielen.

• het vertrouwen van Nederlanders in politici is tussen 2002 en

Bekijk aan de hand van de omschrijvingen

2008 gegroeid;

hiernaast of de omschrijving past bij jouw

• jongeren (18-25) zijn niet minder geïnteresseerd in politiek dan vroeger.

voorkeurshuiskamer. Op www.jijenoverijssel.nl kun je de uitgebreide test doen om uit te vinden

in Overijssel.

februari 2011

26

27

februari 2011


schrijft

Struinen in

IJhorst

Muzikaal succes in Overijssel In en om het oostelijk deel van onze provincie bloeit al meer dan vijfendertig jaar iets prachtigs: het jeugd-

In uw magazine voor inwoners van

van al het moois dat het eeuwenoude dorp te bieden heeft. De routes bestaan uit drie lussen van elk ongeveer 10 km en één lokaal ommetje van zo’n 6 km. Ook bestaat de mogelijkheid om onderweg over te stappen van de ene op de andere route tot een langeafstandswandeling van ongeveer 25 km. De routes starten allemaal in het centrum van IJhorst. Inlichtingen bij Toeristisch informatiepunt de Wijk-IJhorst .

Vriendelijke groeten, mevrouw A. Kamerman, IJhorst

februari 2011

28

vrouwen in paleizen van glas en staal’. In dit project laten ze zien

Nederland, maar ook op wereldniveau. Bewijs daarvan is

hoe een dynamische omgang met specifieke erfgoederen en tradities

onder andere ons grote succes op het Summa Cum Laude

uit Oost-Nederland mogelijk is. www.hetwildeoog.nl

Een orkest als dit is niet alleen mooi door zijn muziek,

Ik geef hierbij een idee om rond

4 prachtige struinroutes waar je kunt genieten

Overijssel en Gelderland, getiteld: ‘Spakenburgse en Staphorster

orkest presteert niet alleen op het hoogste niveau van

Wiener Musikverein met de kwalificatie ‘exellent success’.

Waar kan ik nog struinen?

en Drenthe. Hier bij ons in IJhorst hebben we

zijn bezig met een kunstproject op in totaal 14 NS-stations in

jeugd van acht tot vijfentwintig jaar. Dit onafhankelijke

We wonnen het concours in de Gouden Zaal van de

mw. J. Oosterhof-Dijkink uit Weerselo.

prachtige Reestdal, de grens tussen Overijssel

Hans Lemmerman en Inge van Run (kunstenaarsduo ‘Het Wilde Oog’)

symfonieorkest Symfonia Jong Twente. Voor de muzikale

Festival in muziekstad Wenen afgelopen zomer.

Overijssel las ik een stukje van

te struinen in elk jaargetijde! In het

Kiek!

Ondernemende MBO’ers

maar ook door zijn jeugd en enthousiasme. Een prachtig object voor jullie magazine Jij & Overijssel en een voor-

Meetellen in de maatschappij

beeld voor de jeugd in onze provincie! Op onze website www.symfonia.nl vindt u meer informatie over ons.

Leuk blad maken jullie! Ik zat ‘m door te lezen

Vol belangstelling hebben wij weer de Jij & Overijssel gelezen. Graag zouden wij de mogelijkheden willen belichten om ondersteuning

en zag een boeiend artikel over beginnende

Met vriendelijke groet,

te krijgen op de werkvloer van mensen met een lichte beperking.

ondernemers in onze regio. Goed verhaal!

Joris Kemps, voorzitter Symfonia Jong Twente

Wij zijn als re-integratiebedrijf (in heel Overijssel) al bijna 25 jaar

Wat ik jammer vind (ja, je dacht vast al

actief in het begeleiden van jongeren met een lichte beperking naar

‘wanneer komt het ?!’) is dat het alleen maar

regulier betaald werk (zogenaamde Wajongers). Inmiddels hebben wij

hbo’ers en wo’ers zijn. En dat terwijl er juist veel

onze doelgroep uitgebreid met ASS-cliënten (Autisme Spectrum

mbo’ers zijn die (soms al tijdens hun studie)

Stoornis), mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en sinds

voor zichzelf beginnen. In allerlei branches;

kort ook de zogenaamde WIJ-jongeren (kwetsbare jongeren van o.a.

meubel & hout, bouw, grafisch, beauty,

de praktijkschool, die vallen onder de werkleerplicht en wel wat hulp

detailhandel, noem maar op. We hebben bij

kunnen gebruiken).

Deltion dan ook een apart programma opgezet

Deze laatste groep stond al enigszins beschreven in jullie vorige

dat jonge mensen helpt om een goed idee om

uitgave op pagina 12 en 13 in het kader van het 1.000-banenplan,

te zetten in daden.

maar de wet WIJ is nog wat onbekend.

Ik dacht, ik laat het toch even weten.

Het doet onze mensen goed om mee te tellen in de maatschappij.

Groeten,

Met vriendelijke groet, Annemarie Jansen, loopbaanbegeleider

Anita Tuinstra, Deltion College Zwolle

Rozij werk Zwolle, www.rozijwerk.nl

29

februari 2011


blikt terug

lost op & [

Kruiswoordraadsel Jij & Overijssel

X

(

'

+

W

]

.

c

&% \

`

&&

&* _ a

&+

Z

De winnaar van de vorige keer was Andrea Ostermann uit Deventer.

Y

Z

&- b

[

\

]

^

_

`

a

b

Verticaal:

c

Horizontaal: 2 5 6 9 11 16 17 18

Foto: Historisch Centrum Overijssel www.historischcentrumoverijssel.nl, met medewerking van Gemeentearchief Hengelo.

Wie kan ons meer vertellen over deze foto?

&(

&'

&)

&,

X

^

,

Meedoen? Noteer de letters van de oplossingen in de onderstaande vakjes en je kunt een woord vormen dat alles met het thema van het magazine te maken heeft. Mail je antwoord voor 31 maart naar jij@overijssel.nl en maak kans op een leuke prijs. Succes!

W

Y

*

Het kruiswoordraadsel staat uiteraard ook in het teken van het thema Democratie. Als je het magazine goed gelezen hebt, zijn de antwoorden op onderstaande vragen terug te vinden in de tekst. Veel lees- en puzzelplezier!

V

)

V

Wat betekent ASS? Maand van de Overijsselse verkiezingen. Twitternaam van dit magazine. Het debat draagt bij aan informatieoverdracht, meningsvorming en … Voormalige spinnerij in Twente functioneert als bedrijfsverzamelgebouw. Orgaan dat niet rechtstreeks door Provinciale Staten wordt gekozen. Achternaam nieuwe Commissaris van de Koningin. Jeugdsymfonieorkest uit Twente.

1 2 3 4 7 8 9 10 12 13 14 15

Waarop je kunt wandelen in IJhorst. Biologische kippenboerderij uit Staphorst. State, Explain, Illustrate. Democratische trend van het Trendbureau Overijssel. Wat 93% van de Overijsselaars wel eens heeft gezien. Toetje van boerenkarnemelk. Waar het volgens Ank Bijleveld allemaal om draait. Waar Christian Fictoor over droomt in Overijssel. Het provincieparlement. Nooit doen bij debatteren. Waarmee je jouw politieke voorkeur checkt. Wat je niet mag als je niet stemt.

9ZZa_Z

Ygddb

Stuur ons een brief of e-mail; onder de inzendingen wordt een mooie prijs verloot.

De winnaar krijgt automatisch bericht van de provincie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Reacties voor 31 maart sturen naar: De winnaar van ‘jij blikt terug’ uit het vorige magazine is

jij@overijssel.nl

dhr. H. Kremer uit Hardenberg.

of Redactie Jij & Overijssel

Uitgebreide verhalen kun je terugvinden op www.jijenoverijssel.nl.

Bertine Lindeboom, 5c Antwoordnummer 800 8000 VB Zwolle

februari 2011

30

_^_ZZc\dZY^YZZkddgZZcWZiZgZegdk^cX^Z4

<VcVVglll#_^_ZcdkZg^_hhZa#ca

=ZW

31

februari 2011


beleeft

Democratie Wiie redt W Wie rred re edt dt de de de d democratie? emo mo ocr ccrrat atie ie? IK: ri IK rriep iep ep eeen en sstem en tem te em d di ie die IK: WIIJ had W haad mo h m oet eeten ten en zzeggen egge eg gen moeten WIJ WIIJJ:: rriepen W iep ie peen aan n nd deere d re sstemmen ttemm te em mm meen n andere WIJ: en d ie bedoelden: ie bed edoe edoe oeld lden lde en: IK K die en

FOTOGRAFIE

Het volgende nummer van Jij & Overijssel verschijnt in juni. Het thema is Wonen. Heb jij een mooi gedicht over Wonen in Overijssel? Stuur het voor 31 maart naar jij@overijssel.nl. Het mooiste gedicht plaatsen wij op deze pagina.

Job Boersma

Dit gedicht van Willem H. is gekozen als mooiste gedicht over democratie. De andere inzendingen kun je bekijken op www.jijenoverijssel.nl.

Profile for Provincie Overijssel

JIj & Overijssel thema democratie februari 2011  

Gratis magazine voor inwoners van Overijssel. In dit nummer lees je alles over de democratie: de winnaar van de Droomfabriek, X-factor-final...

JIj & Overijssel thema democratie februari 2011  

Gratis magazine voor inwoners van Overijssel. In dit nummer lees je alles over de democratie: de winnaar van de Droomfabriek, X-factor-final...

Advertisement