Page 1

n

PS 005 voor railmontage in schakelbord of voor wandmontage n

Nadraaitijd van de circulatiepompen instelbaar d.m.v. 2 aparte instelknoppen. Instelbereik : 0,5 tot 12 minuten. Bij gebruik van een 3-wegkraan voor de sanitair warmwaterproductie, wordt de kraan vertraagd omgekeerd naar de verwarmingsstand.

n

11 signaallampen voor weergave van : – het onder spanning zetten – de werking van de brander, de circulatiepompen of de kraan – de schakelstand van de stuuringangen – de actieve vertragingen.

n

Vertragingstijd om de brander gedurende een minimale bedrijfstijd te doen functioneren. Instelbereik : 0,5 tot 12 minuten. Stuurkring van de ruimtethermostaat in 220/230 V 50 Hz (2- of 3-draadsaansluiting). Boilersturing via thermostaat of voeler. In geval van een besturing via de voeler, is de sanitair warmwatertemperatuur instelbaar van 20 tot 80 °C.

2

n n

n

n

n

Aansluitmogelijkheid van een klokcontact, een manuele schakelaar of een drukknop om de boilerlading op bepaalde tijdstippen van de dag toe te laten. Aansluitmogelijkheid van een ketelthermostaat of het contact van een weersafhankelijke regelaar om de watertemperatuur te begrenzen gedurende de verwarmingsfunctie. Mogelijke werking van de verwarmingspomp tijdens de boilerlading in geval van langdurige sanitair warmwaterproductie. Ruimtethermostaat

Zomer/winterschakelaar (facultatief) Gas- of stookoliebrander Cv-pomp

PS 005

of Boilerthermostaat of -voeler

Klokcontact, schakelaar of drukknop voor afstandsbediening van de boilerlading (facultatief) n

M

Circulatiepomp of mengkraan warmtapwater

Thermostaat of weersafhankelijke regelaar om de keteltemperatuur te begrenzen tijdens de verwarmingsfase (facultatief)

Hydraulische standaardschema’s RAM

H

RAM

H

SAM

SAM

ou/of

ou/of

PS 005 PS 005

M

S/T

S

T

T

S/T Boilervoeler of -thermostaat T Ketelthermostaat Noodzakelijke terugslagkleppen (flow-valves) voor een goede hydraulische werking van installaties met twee circulatiepompen Drukverschilventiel voor installaties met thermostatische kranen.

96

.be


n

Aansluitschema

Aansluiting van een brander zonder aparte voeding

B

Intern aan PS 005

L

B

B

B

CC

N CB N

T

L

SB M TB M

H

M AC

X

M

Y

2

maximum 6 A

Ketelthermostaat

220/230 V 50 Hz

Veiligheidsthermostaat

L

N

SB M

N

L1

N

T1 T2 Extern aan PS 005

Aansluiting van een zomer/winterschakelaar T

L

220/230 V-aansluiting

L

L-N Voeding 220/230 V 50 Hz B-B Potentiaalvrij contact voor het sturen van een brander (dit contact wordt aangesloten op de klemmenstrook van de ketel zoals een gewoon contact van een ruimtethermostaat)

3 Ruimtethermostaat

Zomer/ winter

2

Cc-N Verwarmingspomp Cb-N Boilerlaadpomp of boilermengkraan

Aansluiting van een weersafhankelijke regelaar SAM 91

T-L

SB-M Boilervoeler. Deze klemmen moeten niet aangesloten worden indien op de klemmen TB-M een boilerthermostaat is aangesloten. TB-M Boilerthermostaat. Deze klemmen moeten niet aangesloten worden bij gebruik van een boilervoeler.

R 3

H-M Klokcontact voor het vrijgeven/blokkeren van de boilerlading. Indien de lading 24 u/24 vrijgegeven wordt, moet een overbrugging deze klemmen kortsluiten. Voor het opstarten van de sanitair warmwaterproductie via afstandsbediening, kan men daartoe op deze klemmen een drukknop aansluiten. M-AC Deze klemmen zijn voorzien om een maximaalthermostaat of een weersafhankelijke regeling aan te sluiten. Indien er geen regeling aanwezig is, moeten ze worden overbrugd. X-M Deze klemmen moeten overbrugd worden om de werking van de cv-pomp toe te laten gedurende de sanitair warmwaterproductie. Y-M Deze klemmen moeten overbrugd worden als de sanitair warmwaterproductie gebeurt via een driewegkraan. In dit geval werkt de circulatiepomp zowel wanneer de kraan op cv-stand als op boilerstand staat. Na een sanitair warmwaterproductie wordt de kraan vertraagd omgekeerd naar de stand verwarming, behalve indien de ruimtethermostaat in warmtevraag is.

Aansluiting van een 3-wegkraan met servomotor Tempolec SM 100R L

2

1

3

Contact van ruimtethermostaat.

Laagspanningsaansluiting

M AC

CB N

N

M

Y

n n

TS SND 0010 : maximum 80 °C TS SND 0110 : maximum 150 °C

n n

Boilervoeler Type TS SND 0010 (maximum 80 °C) of TS SND 0110 (maximum 150 °C) Æ 6 mm Lengte van aansluitkabel : 3 m (kan verlengd worden met een kabel van max. 2 x 0,75 mm²).

Ohmse waarden T W

0 °C

20 °C

40 °C

60 °C

80 °C

100 °C

807

952

1 111

1 286

1 475

1 679

Voelers met dezelfde ohm-waarden maar een andere kabellengte zijn beschikbaar op aanvraag. Ons raadplegen.

BESTELREFERENTIES

.be

PS 005

module voor de sanitair warmwaterproductie

TS SND 0010 of TS SND 0110

boilervoeler

97

tempolec_ps005_nl  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you