Page 1

Fördel

Edsbyn & Alfta Nr 2 • 2010

En tidning från Ovanåkers kommun www.ovanaker.se

Bygdens största

nätverk

Teknik på hög nivå Studentuppdrag

Åsa

en glad surdegsbagare

Edsbyns bio digitaliseras 1 Fördel Edsbyn & Alfta


Ledare

Höst, finaste årstiden? Höstens val till kommun, landsting och riksdag är avklarade, resultatet är bl.a att två nya partier kommer in i vår kommuns fullmäktige. Budgetarbetet för år 2011 pågår också för fullt. Vid budgetarbetet har förvaltningarna en nyckelfunktion för att ge politikerna underlag för att kunna fatta beslut. Man kan samtidigt konstatera att det är enklare, samt troligtvis mer populärt, att lägga budgetar med ökande budgetramar än vad det är när budgetramarna minskar. Men tack vare en längre tids ansvarsfull ekonomisk hantering står kommunen väl rustad. Under sommaren och hösten har våra kommunikationer förbättrats på flera punkter. Riksväg 50 som går genom kommunen har i riktning söderut fått en klar förbättring. Resa till Falun, samt eventuellt vidare söderut, kommer att förbättras avsevärt. Den vägen är samtidigt en viktig livsnerv för många av våra industrier. På senare tid har också utbyggnation av fiberuppkopplingar tagit fart ordentligt via kommunens aktiva deltagande. Som man kan läsa i denna upplaga av Fördel Edsbyn & Alfta så har det posi-

tiva effekter på flera byar längs riksväg 50. Utbyggnation pågår samtidigt både i centrala Alfta och i Edsbyn. Fler byar i kommunen har också fått positiva beslut om stöd för byggnation. Under sommaren och hösten har ett flertal små och stora evenemang tagit plats i kommunen. Arrangörerna har genomgående fått mycket positiva omdömen för arrangemangen samt bemötandet. Under hösten har även Sveaskog, som är en av de större markägarna i kommunen, invigt Grytabergets Ekopark. Ekoparken är en av endast 27 liknande i landet. Parken kommer att skötas på ett sätt som ligger i linje med kommunens miljömål, nämligen att jorden ska brukas men ej förbrukas. Arbetsmarknaden i kommunen fortsätter att vara god. Efterfrågan på arbetskraft finns och antalet lediga lägenheter sjunker. I horisonten kan man skönja brist på både arbetskraft samt bostäder. Hans Jonsson (C) kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd hans.jonsson@ovanaker.se Tfn 0271-574 09

Foto Maria G Nilsson

Innehåll

På framsidan

Sigvard Hansson, Skålsjön. Foto Dag Eriksson

Fördel Edsbyn & Alfta är en informationstidning som utges av Ovanåkers kommun, 828 80 Edsbyn. Tfn 0271-570 00 (vx), fax 0271-573 74. E-post kommun@ovanaker.se Fördel Edsbyn & Alfta delas ut till samtliga hushåll i Ovanåkers kommun samt till ca 2 000 hushåll i övriga landet. Upplaga

9 200 ex

Ansvarig utgivare Hans Jonsson

10–11

4–5

Folkhälsoväckan 1–7 november...................................................4–5 Maria skapar bygdens största nätverk – Edsbyn ........................6–7 Telefonen räddad av lokala Helsinge Net ....................................8–9 Spännande kulturevenemang väntar.........................................10-11 Edsbyns bio digitaliseras.......................................................... 12–13 Högskolestudenter tycker till om Ovanåkers kommun ................ 14 Kort & Blandat .............................................................................. 15

Redaktionschef

Ulrica Persson, tfn 0271-571 20 ulrica.persson@ovanaker.se

Redaktör

Dag Eriksson dag.eriksson@helsingenet.com

Redaktionsgrupp Björn Ingesson, Åsa Törngren, Sofia Wetterholm, Carina Isaksson, Tomas Larsson Layout och tryck

Reklamab, Edsbyn

Om du flyttar och vill fortsätta läsa tidningen eller om du vet någon annan som vill ha tidningen, meddela adressen till: Ovanåkers kommun, Christl Ahlinder-Larsson, 828 80 Edsbyn Tfn 0271-571 02 E-post christl.ahlinder-larsson@ovanaker.se Kommunkontoret är öppet vardagar kl 08.00–16.30. Tfn 0271-570 00 (vx). Vill du träffa någon speciell tjänsteman eller politiker är det alltid bäst att boka en tid. Tidigare nummer finns på: www.ovanaker.se

2

Fördel Edsbyn & Alfta


Vardagsstödet – en hjälp tillbaka till samhället

Text och foto Dag Eriksson

– Vi ser att människor tagit tag i sina liv!

Livet är inte alltid så enkelt. Personer kan behöva hjälp, det kan bero på handikapp, missbruk eller kanske psykisk ohälsa. Ovanåkers kommun har tagit ett nytt grepp för att stötta under namnet Vardagsstödet. – Vi hjälper personerna att få struktur i vardagslivet och kanske bryta en social isolering, säger Monica Liljemark, verksamhetschef för Individoch familjeenheten, som redan ser goda resultat av arbetet.

Vardagsstöd innebär två stora nyheter inom socialtjänsten. Metodutvecklaren Viveka Danielsson, som varit med och tagit fram arbetssättet samt utbildningsplan, förklarar: – Vi tittar inte längre så mycket på diagnoser och vart personen hör, vilken verksamhet och liknande. Det är istället behovet av stöd som styr och vi möter alla vuxna med behov. Den kommunala ”socialpsykiatriverksamheten” lades ner

Vardagstödet är ett nytt sätt att arbeta där vi fokuserar på det friska hos individen, förklarar Monica Liljemark, Anki Herrdahl och Christian Olars som jobbar med projektet.

därför att det blev ointressant att ha olika verksamheter för olika grupper, som exempelvis missbrukare och psykiskt sjuka. – Det andra som skiljer är att arbetssätt, metoder och utbildad personal i arbetssätt ses som absoluta förutsättningar för att lyckas. Utbildning och handledning är A och O. Det friska, det hälsosamma och individens resurser är i centrum. Aldrig tidigare har professionalism och metodval lyfts fram så tydligt. Vardagsstödets fyra huvudområden för att stötta personer är: • Få struktur i vardagsrutinerna • Bryta social isolering • Få stöd till att komma igång med aktiviteter • Få stöd i kontakter med personligt och professionellt nätverk I mars 2010 körde projektet, lett av Anki Herrdahl, igång och det berör ett 30-tal personer som behöver stöttning. Hon säger: – Våra insatser varierar. Det handlar om allt, från att hjälpa personen med att fylla i papper till myndigheter, få ordning på ekonomin till något så enkelt som att ringa och väcka så han eller hon verkligen kommer iväg till sitt jobb.

Socionom Christian Olars förklarar att det handlar om att motivera personerna så att de själva börjar söka lösningar på sina problem. – Tidigare utgick vi från diagnoser, medicinering och psykvård. Nu fokuserar vi istället på det friska hos individerna. Däremot ska vi inte bli någon ny typ av hemtjänst. Syftet med projektet är att hitta en långsiktig och permanent lösning. En utvärdering ska göras men verksamhetschef Monica Liljemark kan redan se resultat: – Många av dem vi nu stöttat och hjälpt mår redan bättre. Det märks även en mycket stor skillnad vad det gäller akuta inläggningar hos psykiatrin. Vi är på rätt väg. Målet med projektet är att finna bra metoder för att möta en problematik hos vuxna som har kombinationer av psykiska funktionshinder, beroendeproblematik, kriminalitet och liknande. – Vi har flera exempel på hur Vardagsstödet gjort att människor tagit tag i sina liv och börjat fungera igen. De kan ha fått hjälp med något så enkelt som att fylla i ansökningshandlingar till en skola, avslutar Anki Herrdahl.

Fördel Edsbyn & Alfta

3


4

Fรถrdel Edsbyn & Alfta


Någon har försökt att sammanfatta vad ordet hälsa står för. Det blev: ett långt liv, ett friskt liv, ett rikt liv och ett jämlikt liv. I början av november finns chansen att bättra på dina egna förutsättningar. – Välkomna att prova på något av alla arrangemang som då anordnas i vår kommun, hälsar folkhälsostrategen Lisa Johansson som kan presentera ett både spännande och brett program.

– Ta chansen och må bättre genom att vara med i någon aktivitet under Folkhälsoväckan, tycker Ovanåkers kommuns hälsostrateg Lisa Johansson.

Folkhälsoväckan 1-7 november

– Häng på och ta hand om dig själv Text Dag Eriksson

Det är fjärde året i rad som Ovanåkers kommun är med och arrangerar Folkhälsoväckan i samverkan med Bollnäs och Söderhamns kommuner. Namnet syftar på att det handlar om att ”väcka” intresse för folkhälsofrågorna. – Alla är vinnare om vi lyckas må bättre. Därför har vi lagt den här veckan så att den prickar in barnens höstlov. Vi hoppas på det här viset att även föräldrarna kan aktivera sig, säger Lisa Johansson som delar sin arbetstid mellan att vara folkhälsostrateg och att jobba med föräldrastödsprojektet de tre F:n. Folkhälsoväckan är ett samarbete mellan bland annat föreningslivet, företag, landsting och kyrkor. Tanken är att skapa arenor där människor kan mötas och där hälsan står i centrum. – Det är ett jättebrett utbud i år som spänner från fotboll på Öns konstgräs, vattengympa i simhallen, qigong till kurs i hjärt- och lungräddning. – Själv ska jag passa på att gå på så många aktiviteter som möjligt, säger Lisa Johansson som hänvisar till

Foto: Ulrica Persson

Det är ett jättebrett utbud i år som spänner­från fotboll på Öns konstgräs, vatten­gympa i simhallen, qigong till kurs i hjärt- och lungräddning.

www.ovanaker.se­och bilaga i Ljusnan för ett komplett program. Ta chansen Lisa Johanson menar att en god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt som psykiskt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. En region där människor trivs och är friska längre, har en bättre förutsättning att utvecklas positivt. – Det är det som driver alla arrangörer som ställer upp. Vi vill på det här viset få

folk, och oss själva, att må bättre och helt enkelt skapa ett lyckat folkhälsoarbete. Vår hälsa påverkas av så många faktorer, det är levnadsvanor, livsstil, kultur, omgivning, relationer, priser, marknadsföring, sociala position, miljö, genetiskt arv… En del bitar rår vi inte själva över medan andra faktiskt inte är så svåra att ta tag i. – Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen den här gången. Alla aktiviteter är gratis så nu finns möjligheten att testa på något nytt, menar Lisa Johansson.

Fördel Edsbyn & Alfta

5


Det sprutar energi runt Maria Nilsson, 32 år. Hon bor i Knåda utanför Edsbyn och trots att hon minskat sitt ideella engagemang med hälften sedan sonen Ragnar föddes tycks hon ha ett finger med i det mesta som händer. – Responsen är grym för Facebook! Vi är redan 1 318 medlemmar som möts under namnet ”Edsbyn”. Hela tiden blir vi fler och vi kan påverka och hjälpa, säger hon som själv via nätverket fått fart på sin nystartade fotostudio Marias Of Sweden.

Marias Of Sweden kallar Maria Nilsson sig som fotograf. Tack vare facebook och sajten ”Edsbyn” så hittar kunderna henne trots att fotostudion ligger i byn Knåda utanför Edsbyn.

Maria skapar bygdens största nätverk – Edsbyn!

– Vi är 1 318 på facebook, i morgon många fler! 

Text och foto Dag Eriksson

Facebook är en snabbt växande nätgemenskap som man når via datorn. Antalet användare i världen passerade i somras gränsen 500 miljoner. En av grupperna heter ”Edsbyn” och sköts av Maria Nilsson. – Det är helt fantastiskt för här möts verkligen alla. Hit kommer allt, från tips om lediga jobb från vårt kommunalråd Hans Jonsson till att någon behöver hjälp med sin katt. Misstolka nu inte Maria Nilsson. När hon säger Edsbyn så kramar hon om hela kommunen. Hon ser inga inpinkade gränser utan menar att tiden för sådant tjafs för länge sedan runnit ut. Hennes engagemang gäller istället att få invånarna att gemensamt skapa en lycklig framtid för hela bygden. I hennes värld ingår självklart Alfta, Gullberg likväl som Voxnabruk. – Facebook är så snabbt och når så otroligt långt. Alla våra medlemmar har på något vis anknytning hit men många av dem bor väldigt långt bort. Via nätet får de reda på vad som händer vad det

6

Fördel Edsbyn & Alfta

gäller kultur, evenemang, sport och mycket mer. Det lockar! Maria Nilsson tar sig själv som exempel. Då hon var gravid med sonen Ragnar, som idag är 1,5 år, blev hon uppsagd från sitt arbete på Svenska Fönster. – Det var tufft men jag tänker alltid ”inget är omöjligt”. Istället för att deppa tog jag chansen att starta ett eget företag, förverkliga drömmen om att bli fotograf och bygga upp en studio i Knåda. Nätverket ger kunder Firman Marias Of Sweden har gått över förväntan och de flesta av hennes kunder har hon fått via just ”Edsbyn” och Facebook. – Att bygga nätverk är en fantastisk möjlighet om man vill lyckas som företagare. Jag vill fotografera personer precis som dom är, säger hon som bland annat gjort bildmaterial till kände konstnären Mårten Anderssons broschyrer. Hur orkar Maria Nilsson med att

alltid engagera sig? Kanske lade pappa ”Hånken” Nilsson grunden för redan när dottern var nyfödd så skrev han in henne som medlem i Edsbyns IF:s fotbollssektion. Maria Nilsson fortsatte själv: på ungdomsgården Södran, i styrelsen i Byns Red farmers, som såpastjärna, på radion i Stockholm, som pådrivare för musikfestivalen Playwood och mycket, mycket mer. – Sedan Ragnar föddes tar jag det lite lugnare. Däremot är det viktigt att aldrig sluta engagera sig, säger hon som alltid har tid att uppdatera Facebook Edsbyn. Målet att kunna kalla sig fotograf är nått. Däremot är hon rädd att hennes livs foto redan är taget. – Den var på artisten Ulf Lundell. Han ringde själv och frågade om han fick använda bilden i sin marknadsföring, berättar hon som när hon lyssnar på sin idol brukar få höra ”nu är det finfrämmande från Edsbyn i publiken!”.


– Vi måste hjälpas åt och engagera oss för vår bygd, säger nyblivna företagaren Maria Nilsson som här försöker hinna med och ta en bild på snabbe sonen Ragnar, 1,5 år.

Fördel Edsbyn & Alfta

7


Telefonen räddad av lokala Helsinge Net

– Livsviktigt att ha bra kontakt när man bor lite på sidan Text och foto Dag Eriksson

Grannarna trodde att det bara var ett reklamerbjudande. Sigvard Hansson, 72 år, i Skålsjön insåg verkligheten, att Telia sex månader senare skulle kapa deras fasta telefonlinje. Då larmade han kommunen. – Det hjälpte. Helsinge Net har dragit in fiberkabel åt oss i byn, säger han som menar att en bra tele- och dataförbindelse är en nödvändighet om landsbygden ska kunna leva.

- Vi bor centralt i Skålsjön, mitt emellan Bollnäs och Falun! Anna-Maria och Sigvard Hansson trivs på sin gård Skålsjön och humor finns det gott om. Vargen är närmsta granne.

Sigvard Hansson och frun Ann-Marie driver gården Mickels, den ligger tre mil från Alfta efter vägen mot Falun och har anor ända från 1660-talet. Paret bjuder på kaffe, en stor portion humor och en hiskelig varghistoria. De gillar livet som jordbrukare och har fortfarande ett 40-tal djur kvar. Stalljournalerna kör de på datorn mot Jordbruksverket. – Du förstår väl att jag blev upprörd när Telia i våras skrev att vår fasta telefoni skulle upphöra. Det är ju på den linjen som jag dessutom kör datorn, säger Sigvard som tyckte att erbjudandet om ett tillfälligt rabatterat mobilt abonnemang inte var något vettigt alternativ. – Täckningen här är så dålig så det skulle inte ha fungerat något bra. När ingen annan trodde att ledningarna skulle kapas så åkte jag ner till kommunen. Då blev det fart. Thomas Zetterqvist, VD på kommunens näringslivsbolag OKAB, menar att det var bra att Sigvard var så observant. Han förklarar att Telia planerar att riva runt en miljon telestolpar för att deras nät har blivit olönsamt att driva i vissa

8

Fördel Edsbyn & Alfta

delar av landet. Han säger: – Vi insåg vilka problem det skulle innebära för dem som bodde i Skålsjön och satte därför igång en snabbutredning. Det visade sig att vår egen bredbandsleverantör Helsinge Net skulle kunna dra fiberledning till hushållen om det bara blev tillräckligt med abonnenter. Många ställde upp Intresset visade sig vara stort, inte bara i Skålsjön utan även de som bodde i grannbyarna Skräddrabo och Styggbo var beredda att betala drygt 6 000 kronor för en fiberledning. För pengarna fick de förutom telefoni också TV (billigare än parabol) och en mycket snabb datatrafik. Sigvard Hansson förklarar: – Alla som bor i bygden förstod hur viktigt det var för oss att få fiberkabel. Därför var det också många som egentligen inte behövde en så snabb anslutning som kopplade in sig. De ville stötta. Thomas Zetterqvist är imponerad av bybornas sammanhållning. Han är också övertygad att de pengar de betalat för inkopplingen omedelbart förräntat sig i

ett högre huspris. Projektet förenklades även då upprustningen av vägen mot Falun pågick. – Trafikverket och Svevia, som bygger vägen, ställde upp och gjorde det möjligt för oss att gräva ned fiber parallellt med deras vägbygge. Det är vi mycket tacksamma för. – Likaså var Telia samarbetsvilliga. De höll inte stenhårt på sin uppsägning på sex månader utan väntar in oss så att inget hushåll ska bli drabbat innan vi är klara med vår anslutning. Ett 40-tal hushåll anslutna På gården Mickels är man nöjda. De är en av ett 40-tal hushåll som nu får högsta snurr på både telefon och dator i Skålsjön, Skräddrabo och Styggbo. – Det gäller att hänga med, säger Sigvard Hansson som direkt blir intresserad då han får höra om ”Skype” som gör det möjligt att alldeles gratis via datorn se och prata med barnbarnen som om dom vore i rummet. Hiskeliga historian vid kaffebordet? Det var Ann-Marie Hansson som en mörk


Ovanåker får eget Helsinge Net Helsinge Net har samägts av Bollnäs och Ovanåkers kommuner sedan starten 1998. Vid årsskiftet delar man på sig. – Vi har byggt viktig infrastruktur tillsammans men nu tar var och en ansvar för sitt område, förklarar Thomas Zetterqvist, VD på näringslivsbolaget OKAB. Helsinge Net fick en tuff start då man började bygga bredband för att få en hög överföringskapacitet för Internet, telefoni och TV. Då var man lite av en föregångare men tiden har visat att behovet av snabba förbindelser inte var överdrivet. – Det finns fördelar med att två bolag, Helsinge Net Ovanåker och Helsinge Net Bollnäs bildas. Vi blir mindre och det betyder att vi kan agera snabbare. Projektet i Skålsjön och Skräddrabo är bra exempel och likaså har vi dragit in bredband till bland annat Triangeln i Edsbyn, säger Thomas Zetterqvist.

– Det blir perfekt med fiber till telefon, data och TV med Helsinge Net, tycker Sigvard Hansson i Skålsjön som var den som slog larm när Telia skulle kapa den fasta telefonledningen.

kväll förra vintern möttes av en varg på gården då hon kom hem. – Jag trodde det var hunden som smitit. När jag kom närmare såg jag att det var en stor varg med gula ögon. Jag pratade med den, sa bland annat ”Stick iväg” men den stod orädd kvar och spärrade vägen till dörren.

– Det var lite obehagligt. Först när jag slog ihop skidstavarna som jag hade med mig så lommade den sakta iväg. Vargspåraren Nordlund kom hit och då visade det sig att det var två vargar till på gården som jag inte såg. Den ”store” hade ingen anledning att vara rädd.

– Det finns fördelar med att vi själva får ansvaret för bredband inom vårt område med Helsinge Net Ovanåker AB, säger Thomas Zetterqvist på OKAB. Foto Dag Eriksson.

Fördel Edsbyn & Alfta

9


Intresset för kultur bland de som bor i Ovanåkers kommun ökar. Kulturkonsulent Carina Isaksson tror att det är lite av en generationsfråga. – Det är så roligt när nya människor dyker upp på våra olika evenemang och föreställningar. De tycker teatern är spännande, gillar musik och mycket annat av det som bjuds, säger hon och plockar fram några godbitar inför höst och vinter.

Spännande kulturevenemang väntar

Du behöver inte förstå, ta in känslan… Text Dag Eriksson – Hiphopparen Dogge, Riksteaterns Ensam Rävhane och DalaSinfoniettans Julkonsert är härliga kulturupplevelser, menar kulturkonsulent Carina Isaksson. Foto Ulrica Persson.

Bio är enkelt, en musikkonsert besvärligare medan teater är svårt. Så beskriver Carina Isaksson den inställning som många känner inför olika typer av kultur. Hon förklarar: – På bio går det att sjunka ner i stolen, det är mörkt och man bara tittar. På konserten blir betraktaren mer delaktig, man applåderar och finns med på ett annat sätt. Teatern skrämmer vissa, publiken vet inte riktigt vad skådespelarna kommer att göra och risken finns alltid att föreställningen kan bli personligt påträngande. – Jag tror att betydligt fler egentligen skulle vilja gå på exempelvis teater och konstutställningar men de ställer så höga krav på sig själva. De är bekymrade för att de inte ”ska förstå” och därför uppleva sig själv som dumma och därför stannar de hemma. Verkligheten är att man inte behöver förstå, det häftiga är istället att ta in känslan, att bli berörd och tycka. Det är härligt! Kulturkonsulent Carina Isaksson tycker att det är en fin kulturhöst och -vinter som väntar. Hon puffar speciellt för några evenemang. Dogge Doggelito 9 november – I höst ser jag fram mot Hiphopstjärnan Dogge Doggelito, eller Douglas León, som han egentligen heter. Han hade en stökig uppväxt och nu kommer han till högstadierna i både Alfta och Edsbyn och pratar om sitt liv och varför han lyckats trots dåliga odds. Dogge var bara 16 år när hans Latin Kings fick sitt första skivkontrakt. Två år

10

Fördel Edsbyn & Alfta

På konserten blir betraktaren mer delaktig, man applåderar och finns med på ett annat sätt.

senare, 1994, fick bandet två grammisar. Han reser nu runt till olika skolor i landet för att ”inge eleverna hopp”. I en intervju i Dagens Nyheter säger han bland annat: ” Jag skulle ha skärpt mig, jag är egentligen ganska intelligent. Men jag hamnade i en stökig skola med många vilsna själar.” – Dogge fixade till sitt liv. Han kommer också på kvällen göra en öppen föreställning på fritidsgården Folkets Hem, förklarar Carina Isaksson. Ensam Rävhane 15 november Carina puffar även för Riksteaterns uppsättning av Ensam Rävhane på Folkets Hem den 15 november. – Den handlar om ungkarlen Lennart som bor hemma hos mamma Vera i en


DalaSinfoniettan, Älvdalens kyrka 2009. Den 14 december uppträder DalaSinfoniettan på Missionskyrkan i Edsbyn.

mindre ort i glesbygden. Han letar efter sällskap på Russian Loveline och börjar dejta på nätet med Irina från Petchenga. – Det är Göran Forsmark och Ingrid Wallin som gör rollerna i den här både rörande och roliga berättelse om ensamhet, kärlekslängtan och den något komplicerade relationen mellan mor och son.

DalaSinfoniettans Julkonsert 14 december För vilken gång i ordningen som DalaSinfoniettan, med bas i Falun, kommer på besök verkar det inte vara någon som vet. De uppträder på Missionskyrkan i Edsbyn. – Det här är ett väldigt uppskattat arrangemang som i fjol drog rekordpu-

blik, över 200 personer, förklarar Carina­ Isaksson­som dessutom tror att det rekordet ryker i år. – Deras dirigenter är så duktiga, de berättar om musikstyckena och förklarar vad man ska lyssna efter. Det blir så mycket jul, inte minst när de spelar sitt Disney medley. Missa inte den konserten!

Julmarknad 20–21 nov Svabensverk

11.00–16.00

27 nov

11.00–16.00

Byagården, Runemo

27–28 nov Östanå

11.00–18.00

27–28 nov Hälsingegård Ol-Anders, Alfta

11.00–16.00

27–28 nov Hembygdshuset, Alfta

11.00–16.00

28 nov

Julskyltning i Edsbyn

14.00–18.00

4 dec

Jössebo

12.00–16.00

4 dec

Norra Skolan, Edsbyn

13.00–17.00

4–5 dec

Hembygdshuset, Alfta

11.00–16.00

5 dec

Julskyltning i Alfta centrum

13.00–18.00

5 dec

Långheds Bygdegård

10.00–15.00

11 dec

Lilla Julafton, Grängsbo Bygdegård

17.00

Välkomna!

Fördel Edsbyn & Alfta

11


Edsbyns bio digitaliseras

– 3D-film lurar hjärnan, ger fantastiska upplevelser!

– Biobesökarna i Edsbyn kommer få både häftigare bild och betydligt bättre ljud när biografen digitaliseras, lovar Lars Follstedt, Sofia Wetterholm och Jerker Persson.

Edsbyn är med i den moderna filmutvecklingen. Risken fanns annars att den nya digitala tekniken skulle bli storstadslyx men nu satsas det 1,4 miljoner kronor på Röda kvarn. I december blir det premiär. – En häftig helhetsupplevelse väntar, lovar biografägare Jerker Persson som gläds åt att Ovanåkers kommun, som första kommun i Sverige, lyckats få Leader EU-pengar till digital bio.

12

Fördel Edsbyn & Alfta

Röda kvarn i Edsbyn kliver in i framtiden då de gamla projektorerna ersätts med modern digital teknik. Tunga filmrullar byts mot små, snabba och lätthanterliga hårddiskar. – Det kommer också att gå att visa direktsända föreställningar från världens alla hörn i form av teater, musikkonserter, sportevenemang, föreläsningar med mera, säger den för evigt biointresserade Lars Follstedt som är projektledare och representerar kommunen via näringslivsbolaget OKAB. Idag spelas alla de stora filmerna in i 3D men problemet är att det även krävs speciell och dyr teknik för att kunna visa dom. Då Röda kvarn nu moderniseras kommer publiken se tredimensionellt vilket ger ett helt nytt djup i filmerna. – Allt blir så mycket verkligare. Vissa filmer har faktiskt fått högre åldersgräns när de visas i 3D än när de ses som vanlig film. För att uppleva den här känslan

kommer alla besökare bära speciella glasögon, berättar Jerker Persson. Fantastiskt Om bioupplevelsen blir häftig så måste man också imponeras av att Edsbyn lyckats få fram de pengar som behövdes. Drygt en miljon kommer från Leader Hälsingebygden och de används för själva teknikinvesteringen. De återstående pengarna satsas av biografägaren Jerker Persson. – Det är helt fantastiskt! menar Sofia Wetterholm som är ordförande i Edsbyns filmförening. Det är ju en över 80-årig historia som nu fortsätter på biografen. Tekniken gör också att vi får en helt annan tillgänglighet till kultur och olika evenemang. – Det kommer också att bli möjligt för olika föreningar att hyra anläggningen. För oss på filmföreningen innebär det bland annat att vi samma kväll kan visa


– Det kommer också att gå att visa direktsända föreställningar från världens alla hörn i form av teater, musikkonserter, sportevenemang, föreläsningar med mera, säger den för evigt biointresserade Lars Follstedt.

många filmer. Allt blir så mycket smidigare då vi slipper filmrullarna, säger hon. Åldersstiget maskinrum Jerker Persson tar via en smal, brant och sliten trappa med oss upp till det lilla rummet där projektorerna står. Då blir det uppenbart hur gammal biografen egentligen är. Han säger: – Även själva biografen får en rejäl ansiktslyftning då nuvarande pizzerian får

ge plats för en bekvämare entré, det blir mer plats för biljettköp och så bygger vi ett nytt maskinrum. Det kommer även att skapas en ny utgång från själva biosalen och samtidigt kommer anläggningen att handikappanpassas med speciella platser för rullstolar. Det är Lars Follstedt och Jerker Persson som haft den svåra uppgiften att i en djungel av teknik välja det som passar förhållandena på Röda kvarn.

– Vi kan lova att det kommer bli väldigt bra bild och likaså blir också ljudkvalitén betydligt bättre i salongen jämfört med idag, förklarar Lars Follstedt som nämner att upphandlingen gjorts via Inköp Gävleborg. Text och foto Dag Eriksson

– I december ska den gamla filmutrustningen vara bytt mot modern digital teknik, lovar Lars Follstedt från kommunens näringslivbolag OKAB, maskinist Amanda Wirenhag, Sofia Wetterholm från Edsbyns filmförening och biografägare Jerker Persson.

Fördel Edsbyn & Alfta

13


Högskolestudenter tycker till om Ovanåkers kommun Varje sommar ger Ovanåkers kommun ett antal högskolestudenter chansen att jobba i kommunen. Uppdraget är under 3 veckor och är ett ömsesidigt utbyte mellan student och kommun. Studenten får en inblick i hur det är att jobba i en kommun och kommunen som arbetsgivare får värdefulla kunskaper från studenten. Sommaren 2010 jobbade 6 högskolestudenter på Ovanåkers kommun inom olika områden, här är några röster från dem!

Peter Berglin Det var roligt att få chansen att jobba inom det området man utbildar sig till, sedan var det ju ett stort plus att det var hemma i Edsbyn. Väldigt lärorikt och en jättebra erfarenhet att ha med sig.

14

Fördel Edsbyn & Alfta

Ida Strandell Mitt sommarjobb på Ovanåkers kommun gav inte bara en praktisk erfarenhet och ökad kunskap, utan även en motivation till fortsatta studier, en idé om åt vilket håll jag vill att min utbildning ska ta mig. När jag berättar om sommarjobbet för mina kurskamrater möts jag av många avundsjuka miner, då sommarjobb för högskolestuderande inte verkar vara alltför vanligt i övriga kommuner i Sverige. Jag är väldigt tacksam (och stolt!) över att min hemkommun gav mig den möjligheten.

Martin Ingesson Jag är tacksam för möjligheten att feriearbeta på kommunhuset. Personligen tror jag att det är ett bra knep - att locka de som är land och rike runt och studerar att visa att det finns möjligheter till stimulerande arbetsuppgifter i den fantastiska friluftskommunen Ovanåker.

Fredrik Wellander Mina veckor på Ovanåkers kommunkontor gav en bra inblick i hur kommunalt utvecklingsarbete går till i praktiken. Ett välkommet besök i ”verkligheten” efter några år med teoretiska studier. Jag uppskattade också att jobba i projektform och hoppas att fler studenter från bygden får den chansen.

Dennis Nilsson Det var väldigt intressant att få prova på att jobba i en kontorsmiljö istället för industri som annars dominerar som arbets- eller praktikplats på bygden. Jag vet nu att det förstnämnda passar mig bättre och det har ökat min motivation till att slutföra mina studier. Arbetsuppgifterna var intressanta och jag lärde mig mycket.


Kort & Blandat Har du svårt att få kontakt med myndigheter? Många myndigheter använder sig av val som man får göra via knapptryckningar på telefonen och det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till. Nu kan du få hjälp från Väntjänsten! Måndagar kl. 10:00-11:00 kan du ringa till Väntjänsten, tfn 0271-208 68, så hjälper de dig att få kontakt med den myndighet du söker. Vill du veta mer? Kontakta samordnaren Christina Strandell på telefon 0271-208 68.

Har du ärende till Lantmäteriet? Lantmäteriet i Gävleborgs län kommer att finnas på kommunkontoret i Edsbyn den 17 november kl. 10:00-12:00. Vi ser helst att ni bokar tid i förväg, tfn 0278-63 90 95.

Projekt UTI Edsbyn avslutat! Nu kan du gå den vackra Älvvägen längs Voxnan. Under sommaren 2010 färdigställdes gång- och cykelvägen efter Voxnan från Elektras kontor till Ön, samt rastställe vid Dina Arena.

Turistbroschyren Edsbyn & Alfta 2011–2012 Nu sätter vi igång med produktionen av broschyren för nästa säsong, att vara med i den och på webbplatsen är kostnadsfritt. I broschyren presenteras bl a besöksmål, evenemang och aktiviter som vi har att erbjuda till besökare till kommunen, den distribueras gratis i turistbyråer i hela landet, mässor m m.

Skicka ditt material och uppdaterade uppgifter senast den 6 december 2010 till:

Dessutom publiceras informationen på webbplatsen halsingland.se.

eller via e-post: gudrun.aj@ovanaker.se

Edsbyn & Alfta Turism Gudrun Axman-Jumisko 828 80 Edsbyn

Fördel Edsbyn & Alfta

15


Gruppförsändelse Avsändare:

Ovanåkers kommun 828 80 Edsbyn

Krönika Hej mitt namn är Agneta Patrull och jag har precis passerat 40-strecket, eller ja kanske inte precis passerat, men för ett tag sedan då. Men det är väl inte så förbannat viktigt hur gammal man är, jag brukar säga så här ja, ju äldre man blir desto jävligare blir det att hitta en karl i sin egen ålder, som inte ser ut som professor Baltasar vill säga. Sen något som både jag och Johanna älskar med att bo hänne i busken är ju att två av våra mycket vackra dansställen bjuder upp till dans numera, för både Forsparken i Alfta och Jössebo utanför Edsbyn har ju nu dammat av sina dansbanor och kört lite dans. Det öppnar ju upp för en massa möjligheter för mig som singel att hitta en hjärtevän kan jag säga, för finns det något bättre än att packa picknickkorgen med både det ena och det andra och bege sig till dessa två dansbanor för att söka jättelyckan. Tills sist måste jag bara säga att efter att ha tillbringat 3 dygn med Johanna Andersson på en Finlandskryssning och tvingats dansa med den ena fyllskallen efter den andra, så är det nu förbannat skönt att komma hem till Ovanåkers kommun, för hänne kan då karlarna inte dansa dom i allafall , då slipper man ju andas grogg 4 cm från ansiktet och få fötterna blåtrampade av alldeles för store träskor. Och sen vill jag säga som avslutning - Att man märker inte fruntimmret förens hästen har druckit upp bäcken! Tänk på det gubbar innan ni börjar gnälla på oss hårt arbetande kvinnor, med ett enormt sug i blicken som kan få vilken man hon vill i världen egentligen.

Puss & Kram! /Agneta Patrull

(PS: För er som inte vet har Agneta Patrull och hennes kamrater under senaste åren gjort stor succé med ”Småstadsliv” som film och teater genom att hämta inspiration från bygden).

Foto: Maria G Nilsson

Jag har levt och bott i Ovanåkers kommun i hela mitt liv med min gubbe Knut Brofors, som jag för ett tag sedan lämnade, vi kände att vi inte kunde ge varandra det vi en gång kunde. Äh! Det var väl så här om vi ska prata klarspråk, jag tröttnade på hans förbannade strumpor och stygge kalsonger som han likt en vattenspridare spred över vårt hem, sen kan jag väl inte sticka under stolen heller med att han var lite väl svartsjuk, men nu så har vi som sagt gått skilda vägar och det känns förbannat bra, men nog är det lite tråkigt ändå att inte ha någon att jägla på om dagarna. Men att flytta ifrån denna bygd har aldrig varit på tapeten, här har jag mitt jobb och min bästa väninna i Johanna Andersson, för är det nån som kan få mig att må som bäst då är det hon, norra Europas bästa städerskor i mitt tycke. Sen som sagt gillar jag denna bygd över allt annat, här kan man efter en hård arbetsdag vandra ut i skog och natur och söka kraft, för är det nått vi är bortskämda med i vår kommun så är det närheten till skog och natur. Sen att företagen börjar hitta hit är ju bara bra för mig och Johanna, vi fick ju ett nytt ställe att städa på nu när Karl Hedin flyttat till Edsbyn, och tänk vad många mysiga karlar som jobba dänne da, men du! Man vart ju lite småjollig kan jag säga, eller inte jollig kanske men lite sådär småmysig som bara jag och Johanna kan bli. Sen måste jag få lyfta fram alla vackra sportanläggningar vi har hänne i vår kommun, vi startar ju i början på veckan att städa nere på Arena Forsparken, och här gnuggar vi febrilt både på sarg och plexiglas för i den här ladan smäller det friskt kan jag säga, men nog föredrar vi att städa inne hos pöjkarna i Alfta A-lags omklädningsrum allt, för ni förstår att jag och Johanna är extra noggranna vi med att pöjkarnas duschar ska vara i toppskick, sen att de där pöjkarna kanske tycker det är jobbigt att vi är där och springer, det får dom bara acceptera för vi har ju behov att fylla vi också, eller inte behov kanske. Jamen ni fattar väl, vi är ju inte så bortskämda med vad vi ser hemma om man säger. Sedan far vi upp till Edsbyn och Dina Arena för att glåma på bandyrö..hm, eller städa deras lokaler, och nu skulle jag faktiskt vilja ta tillfället i akt och ta upp något lite tråkigt, för nu har det hänt dom senaste 8 gångerna vi har städat där. Det är nämligen så att när vi städat nere i Edsbyns A-lags omklädningsrum plötsligt har klätts av med blicken, av två mycket gamla spelare i laget. Både jag och Johanna stod där spritt språngandes näck, tänk att vi frös ju så hängholmarna var ju alldeles blå. Det var ju Pinchen och Kuben som hade klätt av oss med blicken, jag kan då inte begripa varför det ska vara så roligt med det där jag. För vi har väl allt vi som ingen annan har, det måste väl vara det som driver det här pöjkarna till det här sattygene då. Men det är väl klart, det är väl så förbannat urplockat på byn så dom läre väl försöka med oss da, men gullig är dom, det där två i allafall, plutt Pinchen och mys Kuben.

Fördel Edsbyn & Alfta  
Fördel Edsbyn & Alfta  

Ovanåkers kommuns medborgartidning Fördel Edsbyn & Alfta.

Advertisement