{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

FEBRUARI 2020

rtentie binn e v e ad

Zie pag. 12

nin .

Zie

CARNAVAL 2020

In dit nummer: Wonen vanaf 2020 Nog iets gewenst? Lokale handel vrijwaren Merkwaardige gebouwen

Lees en win een ETENTJE voor 2 in:

OPTIEK BORIAU

www.affligem.com

Grote Markt 4 • Aalst


| Brilmonturen | Contactlenzen | Hoorapparaten | Kinderbrillen | Loepen | Sportbrillen | Kleuradvies |

afg Bij

ifte van de bo n:

afg Bij

ifte van de bo n:

Montuur met multifocale, verdunde, ontspiegelde en antikrasglazen

Montuur met unifocale, verdunde, ontspiegelde en antikrasglazen

Tegen â‚Ź 450

Tegen â‚Ź 150

Voorwaarden in de winkel, niet cumuleerbaar met andere acties.

Daalstraat 10 - 1790 AFFLIGEM - TERALFENE Tel: 053/67 05 77 - www.optiekvernaillen.be

Voorwaarden in de winkel, niet cumuleerbaar met andere acties.

Openingsuren: Di. tot vrij. van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur. Zat. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Zondag en maandag gesloten

VOOR AL UW GLASWERKEN DE GROM

Uw vertrouwen maakt ons sterk.


Regionaal nieuws - februari 2020.

Tweemaandelijks informatiemagazine van Affligem Distributie in: Borchtlombeek Essene - Hekelgem - Liedekerke Strijtem - Teralfene Oplage: 11.200 ex. Nummer 147 - februari 2020 Op de omslag: Carnaval 2020 Verantwoordelijk uitgever: Outstanding Productions Advertenties: Outstanding Productions Steenbergstraat 45 - 1790 Affligem T. 053 67 37 70 E-mail: info@outstanding.be © - Outstanding Productions 2010 Alle rechten voorbehouden. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties in deze uitgave. Uiterste inleverdatum van materiaal voor het magazine van april 15 maart 2020. Verschijningsdatum volgend nummer 8 april 2020. Prijs per los nummer: € 3,50 Jaarabonnement 6 nummers: € 20,00 ADVERTEREN IN AFFLIGEM NIEUWS Zo eenvoudig ! Op zoek naar een magazine met een optimaal lokaal bereik? Wenst u te adverteren in een aantrekkelijk medium tegen gunstige tarieven? Dan is Affligem Nieuws voor u de oplossing. Adverteren kan vanaf € 80,00. Voor meer info:

Bel/schrijf/e-mail naar:

Outstanding Productions

053 67 37 70

Waarschijnlijk zal Greta Thunberg het niet graag lezen, maar de inbreng van kooldioxide in de atmosfeer door menselijke activiteit is in feite niet heel hoog. Door oprispingen van vulkanen en het vergaan van planten brengt de natuur jaarlijks een dikke tweehonderd miljard ton kooldioxide in de atmosfeer. Naar schatting heeft de mens sinds 1850 in totaal honderd miljard ton extra koolstof in de lucht geslingerd, een totaal dat elk jaar met zeven miljard ton toeneemt. De natuur zorgt bijgevolg voor bijna dertig keer meer inbreng dan de mens met zijn auto's en fabrieken. Wil dat dan zeggen dat er geen reden is tot ongerustheid? Zeer zeker niet, want met die extra hoeveelheden koolstof die de mens onbezonnen in de atmosfeer loslaat, ontstaat er een verstoring van de natuurlijke cyclus waarbij koolstof door biljoenen zeeorganismen wordt vastgehouden. Het zijn organismen, zoals bijvoorbeeld coccolieten, die bij regen atmosferische koolstof opnemen in de vorm van kooldioxide om die om te zetten in de minieme schelpen. Daarmee wordt voorkomen dat de koolstof door verdamping terug in de atmosfeer komt, waar het zich tot een gevaarlijk broeikasgas zou ontwikkelen. Al die kleine organismen sterven en worden op de zeebodem tot kalksteen samengedrukt. De volumes kooldioxide die op die manier worden vastgehouden zijn zeer groot. Een kubus met een zijde van 15 centimeter uit de krijtrotsen gesneden, bevat 1000 liter samengeperste kooldioxide. Er wordt twintigduizend keer meer koolstof vastgehouden in het gesteente op aarde dan er zich in de atmosfeer bevindt. Uiteindelijk duurt het een half miljoen jaar vooraleer die kalksteen via vulkanen terug wordt uitgestoten en via regen als koolstof op de aarde zal terugkeren. Het is ondenkbaar wat er zou gebeuren als die stevige evenwichtige cyclus zou verstoord worden door de mens. Hopelijk brengt vaststellingen als hierboven de mensen in herinnering hoe mild de natuur ons een plaats schenkt om in te leven. Zeker het oude Europa is goed bedeeld. Het water van de oceanen is geweldig in het vasthouden en vervoeren van warmte. De Golfstroom brengt elke dag een hoeveelheid warmte naar Europa die gelijkstaat aan de totale steenkoolopbrengst op aarde gedurende tien jaar. Daarom hebben Ierland en Engeland zoveel mildere winters dan Rusland of Canada. In dat unieke continent ligt er een centrum op ongeveer 50° noorderbreedte. Het klimaat is er gemiddeld gematigd, de grond is er vruchtbaar en stabiel met weinig aardbevingen en het landschap is er boeiend veelzijdig. Bovendien bevat de bodem zuiver drinkwater waaruit het beste bier ter wereld wordt gebrouwen. Uit gewenning zijn de bewoners er echter vergeten hoe goed ze het er hebben. In de wetenschappen heeft de recente geschiedenis aangetoond hoe het menselijk vernuft er in slaagt om via de theorie van Einstein uit te vissen dat materie geweldige hoeveelheden energie bevat en hoe die kunnen vrijgemaakt worden. Het eerste wat naties daarmee doen, is echter tuigen maken waarmee zij elkaar tientallen malen kunnen vernietigen en daarmee de ganse planeet. Nu manifesteert er zich iets gelijkaardig in de politieke wereld. Na eeuwenlange evolutie en een geweldige uitvinding van de democratie met ongelooflijk vindingrijke constructies, komen de politici tot de conclusie dat hun systeem onbestuurbaar is geworden. Een klein beetje ontgoocheld keren de mensen dan maar terug naar het lokale niveau waar de besturen proberen de winkel draaiend te houden. Als dat maar niet resulteert in extreme resultaten wanneer de burgers ergens in de prille meimaand opnieuw naar de nationale stembus trekken ... Maar eerst nog even Carnaval vieren natuurlijk! 1


Wonen vanaf 2020. Wonen vanaf 2020. Vanaf 2020 verandert het verwerven van een eigen woning in Vlaanderen ingrijpend. Het wegvallen van de woonbonus en verlaging van registratie rechten die in de plaats komt, betekent een spectaculaire belastingverhoging voor de koper van een huis. Voor wie een nieuwe woning bouwt, is de verandering nog ingrijpender want in dat geval is de verlaagde registratie niet van toepassing omdat er in dat geval BTW wordt aangerekend.

De trends. Om een algemene kijk te krijgen over de toestand van bouwen en verbouwen en de problematiek die daar rond hangt, ging de redactie te rade bij lokale immo specialisten, mede naar aanleiding van de komende vernieuwde beurs Batibouw. Hierna volgt een overzicht van de voornaamste tendensen die in onze dichtbebouwde streek zeker ook bevestigd worden.

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen

Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

...........

Steeds kleiner. Er is grote belangstelling voor minimalistisch maar duurzaam wonen. De omschrijving klein mag letterlijk bedoeld zijn voor een huis met een woonoppervlakte van 50 tot 90 vierkante meter. Een middelgrote woning is iets groter en heeft een bewoonbare ruimte van maximaal 90 m². Deze trend vindt zijn oorsprong in de VS waar het een tegenreactie was op de Amerikaanse droom van pakken geld verdienen, met een grote luxe.......

wagen rijden en groot wonen. De kleinere woningen zijn compact ingericht en geschikt voor minimalistisch en duurzaam wonen. Een zo klein mogelijke ecologische footprint en een andere manier van leven zijn vaak het uitgangspunt. Een kleiner huis is ook financieel aantrekkelijk. Niet in het minst voor singles of ouderen die niet echt veel ruimte nodig hebben. Nieuw wonen? Als het maar duurzaam is. Die kleinere huizen worden meestal gebouwd van natuurlijke materialen of materialen die op een ecologisch verantwoorde wijze zijn verkregen zoals hout, riet en kurk. Bedoeling is dat de impact op de omgeving zo klein mogelijk blijft. Maar ook daarbuiten is deze bewustwording merkbaar van een ecologischer leven en wonen. Duurzaamheid is het nieuwe evangelie. De bouwheer is steeds meer doordrongen van het nut van het 2

POTAARDESTRAAT 87 • TERALFENE

WASSERIJ & REINIGING VAN DAIM, LEDER, & TAPIJTEN

- STOPPAGE - SCHOENHERSTELLINGEN

Potaardestraat 87 • Teralfene 053/ 66 64 86

www.dirksdroogkuis.be gebruik van duurzame materialen en hun bijbehorende levensduur. Zonnepanelen gaan de daken domineren, fossiele brandstoffen zullen stilaan verdwijnen, warmte-pompen zullen niet alleen de manier van verwarmen en koelen veranderen, maar ook het interieur vermits er geen convectieputten of radiatoren nodig zijn. De verwachting is dat er in de nabije en verre toekomst nog andere vormen van duurzame energie zullen ontwikkeld worden. Leve het gelijkvloers. Het aantal alleenstaande ouderen of oudere koppels die lang in hun huis blijven wonen, stijgt ieder jaar. De betere verzorging en optimalere gezondheid van ouderen en de hoge kosten van de verzorgingsinstellingen zorgen ervoor dat mensen vaak langer thuis blijven wonen. En dan is een trap meestal een obstakel. Daardoor is er een trend merkbaar in het bouwen om van meet af aan te zorgen voor een gelijkvloerse slaapkamer, ook bij jongere opdrachtgevers. Slapen op de begane grond brengt immers niet alleen woongemakken met zich mee. Het levert ook een bijdrage aan het langer wonen en kunnen genieten van de woning. Modern of klassiek? Doe maar iets van beide. Eigentijds en toch warm en huiselijk is de nieuwe bouwtrend. Dit is mogelijk door gebruik te maken van materialen zoals hout, roestvrij staal en keramische materialen. Ook de baksteen maakt een comeback, maar dan voegloos gestapeld. Ook het g ebr uik van een langfor maat gevelsteen om een eigentijdse gevel te creëren, zit in de lift. De materiaal-


keuze heeft veel impact op de uitstraling en sfeer van de woning. Juist de combinatie van materialen zorgt voor een mooi en spannend resultaat. Opvallend is verder dat het onderscheid tussen woning en tuin langzamerhand verdwijnt. Interieur en exterieur groeien naar elkaar toe. De moderne mens woont binnenstebuiten om zo een complete woonomgeving te creĂŤren. Vandaar de grote raampartijen die ook helemaal geopend kunnen wo r d e n . O f d e s t e e d s m a a r toenemende belangstelling voor zwembaden en bijbehorende poolhouses. Of het nu gaat om een tuin of een compleet landschap: een woning is niet meer compleet zonder een link naar de omgeving. En de stad? Met de betonstop wou de overheid het innemen van open ruimte tegen gaan. Jonge bouwers worden gestimuleerd om dichtbij of zelfs in de stad te gaan wonen. Dat gegeven verandert echter de manier van wonen. Kleine kavels en compacte woningen dwingen architecten tot creatieve oplossingen op vlak van lichtinval en ruimtelijkheid. Ruimte indelingen, lange zichtlijnen en grote glasoppervlakken zijn enkele trends in deze. Ruimte, groen en licht blijven belangrijk, ook in de stad. Wonen wordt anders. In het nieuwe decennium zullen mensen anders gaan wonen: de trend naar duurzamer en kleiner wonen is het opvallendst. Dit brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee.

In de zoektocht naar een nieuwe woning of naar de ideale verbouwing loont het om met deze trends rekening te houden. Vastgoed specialisatie. De wereld van het vastgoed is een bedrijfstak waarbij veel partijen betrokken zijn. Hierdoor zijn vernieuwingen minder snel door te voeren dan bij roerende zaken, zoals kleding en mobiele telefoons. Bovendien is het de bedoeling dat het eindresultaat lang meegaat, niet decennia, maar zelfs eeuwen. Daarom is het belangrijk te denken over duurzaamheid. In deze sector is veel winst te behalen op dit gebied. Het plannen en bouwen van huizen, wijken en zelfs complete steden is een langdurig proces. Er is dan ook ruimte en tijd om na te denken over het gebruik van duurzame materialen, herbestemming van gebouwen en maatregelen die energie bezuinigen. Het gaat niet alleen om het bouwmateriaal, maar ook om politieke, sociale of esthetische redenen. Zo gaat een architectonisch hoogstandje aanzienlijk langer mee dan een grijze betonnen doos. De term duurzaamheid wordt tegenwoordig in elke mogelijke situatie gebruikt. Om aan te geven wat deze term binnen de vastgoedwereld betekent, is duurzaamheid omschreven in een definitie. Duurzaamheid wordt praktisch gezien omschreven als: een vorm van bouwen en huisvesten waarbij in alle stadia van het plannen kansen en mogelijkheden ........

I MY HOME BATIBOUW

Brussels Expo van zaterdag 29 februari t.e.m. zondag 8 maart 2020 Wie van zijn huis houdt, Batibouwt! Ontdek alle nieuwe tendensen en innovaties op de grootste Belgische beurs voor Bouw, Renovatie en Inrichting.

www.batibouw.com

3

Modern interieur (Foto: Hoog interieur) benut worden om een hoge ruimtelijke kwaliteit tot stand te brengen in combinatie met een lage belasting van het milieu, zodat ook toekomstige gebruikers daarvan profiteren.Vanaf de jaren negentig is naast de term duurzaamheid, de term globalisering ontstaan. Dit heeft te maken met economische winsten aan de ene kant en ecologische verliezen aan de andere, waarna deze tegen elkaar worden afgewogen. Sindsdien is de burger steeds meer overtuigd geraakt van het feit dat verandering noodzakelijk was. Zelfs op wereldniveau worden nu maatregelen getroffen en die werken door in de regelgeving van het bouwen. Een bezoek aan de komende editie van Batibouw is een aanrader om alle nieuwe snufjes in de bouw en interieurinrichting te ontdekken.

OPENINGSUREN PROFESSIONELE DAGEN* Woensdag 04-03-2020 - Finishing.en Probuild. Vrijdag 06-03-2020 - Instalpro. DAGEN VOOR PARTICULIEREN Weekend van 10u30 tot 18u30 Weekdagen van 12u00 tot 20u30 Nocturne op donderdag 05/03/2020 van 12u00 tot 22.30 *Paleis 1 is exclusief voorbehouden aan de professionele bezoekers.


Een t-shirt met persoonlijke opdruk?

1 stuk € 24,50* aanmaak van uw ontwerp inbegrepen

mail en bestel: info@outstanding.be of bel: 053 67 37 70 *afnemende stukprijs bij meerdere shirts verzendkost niet inbegrepen

Deze acteurs maken in 2020 deel uit van de cast van Opgepast, ongepast: An Evenepoel An Van den Bossche Kaatje Rossignol Nele De Meeter Rani Berlo Annemie De Beule Stijn Sonck Cris Van Vaerenbergh Jonas Van Vaerenbergh Rene Van den Bossche Sven Smeyers Paul Coppens Zin om mee te werken aan komende realisaties van Carpe Diem? Bel 0479 55 01 28 of contacteer de acteurs.

Carpe Diem geeft zich bloot! Een historisch moment in de geschiedenis van Carpe Diem voor de eerste keer gaan ze op het podium uit de kleren. Letterlijk en figuurlijk wordt de mens in zijn hemd of blootje gezet. In een kledingszaak gebeuren de meest rare dingen. Sexy mensen en buitenmaatse figuren komen er aangepaste kledij zoeken en vooral passen. Het wordt een knotsgekke situatie wanneer 13 acteurs samen 23 rollen spelen. Plezant om naar te kijken. Genadeloze en snedige dialogen winden er geen doekjes rond. Toch blijft alles nog goed verpakt, zoals het hoort in een komedie, waar de fantasie je geest reizen laat. Noteer alvast de speeldata hierboven in de advertentie. Aanvang telkens om 20u, het publiek wordt gevraagd tijdig aanwezig te zijn. Carpe Diem speelt in de Cultuurzaal Sanderus aan de Bellekouter in Affligem. Er is parking voorzien aan de Bellekouterhal. Reserveren kan via 0485/79.26.49 of via reservaties@toneelcarpediem.be of via http://www.toneelcarpediem.be/page/reserveren-2020 Vergeet zeker niet de gewenste dag te vermelden waarop je wil gaan kijken en met hoeveel personen. Kaarten zijn te koop bij acteurs, bestuursleden en op onderstaande adressen: De Toren Pers- en Broodhuis Teralfene (aan de kerk). Dagbladhandel Gina Essene. De Krantenboetiek Hekelgem. 4

TUINONDERHOUD

Ronald Callebaut

bvba

• TUINAANLEG • SNOEIWERKEN • WEIDEONDERHOUD • Tuin - lenteonderhoud. • Snoeien en verhakselen

Okaaistraat 36 • 1790 Affligem Tel: 053 67 11 99 GSM: 0486 25 27 48 E-mail: ronald.callebaut@hotmail.com


Zwembad Liedekerke open.

www.affligem.com shopping Ontdek de selectie online shops van Affligem Nieuws. Surf naar www.affligem.com en klik op de shopping pagina.

Apotheek online Alles om beter te slapen Het zwembad Heuvelkouter heeft zijn deuren opnieuw geopend. Onder het motto ‘We springen iets later in het water’ ging het pas gerenoveerde zwembad Heuvelkouter 2020 feestelijk in! Na lang wachten is het eindelijk zover en is het dichtsbijzijnde zwembad uit onze regio opnieuw beschikbaar. Op vrijdag 31 januari gingen de deuren open voor het grote publiek met een passend feestprogramma en een gratis toegang. Bezoekers en verenigingen kunnen vanaf 1 februari 2020 opnieuw terecht in Liedekerke tijdens de normale openingsuren (hiernaast). Meer info: zwembad@liedekerke.be of tel.: 053 66 05 73.

Vakantie vlakbij Vakantieparken

Het grootste aanbod van originele bieren Elektro - Keukens

Zjollekeskermis 16 mei 2020. De tweede editie staat klaar! De verkoop per opbod van het Zjollekesbeeld op het dorpsplein van Teralfene en dit op 16 mei. De naamgeving verwijst naar de Teralfense benaming voor een jong en frivool meisje en stamt uit de tijd van Napoleon, toen de Franse soldaten onze meisjes aanspraken met ‘ma jolie’. Daar hebben de Teralfenaren dan maar ‘Zjol’ van gemaakt. In 2018 ging het eerste Zjollekesbeeld naar Annemie Rossignol uit Teralfene. Dit jaar is er een nieuw ‘Zjollekesbeeld’, in de maak bij de internationaal gekende,Teralfense kunstenaar Patrick van Craenenbroeck. Het Zjollekesfeest start om 15 uur en eindigt om 22 uur op het dorpsplein van Teralfene, is kindvriendelijk met tussendoor optreden van de folkgroep, Op 't Goe valln oit en de straatzanger Antoon. Op de foto: de eigenaars van het Zjolleken 2019 samen met de ontwerper en Frank van Alfene.

Foto: Michel Verdoodt

5

Verzorgd tot in de puntjes!

Altijd de juiste steun.

Elke Elke maand maand een een selectie selectie van de meest van de meest interessante interessante aanbiedingen aanbiedingen in in online online shops. shops.


........ Nog iets gewenst? 2020 is reeds een maand ver, blijft er nog iets over van de steeds terugkerende goede voornemens? De topics zijn bekend: meer sport, afvallen, stoppen met roken of niet meer op de vingernagels bijten. Blijkbaar is er nauwelijks een datum beter geschikt om ieders gewoonten bij te stellen dan oudejaarsavond. Onbelast door zonden die in de voorbije 365 dagen zijn begaan, kan iedereen op 1 januari weer helemaal opnieuw beginnen. Voorgenomen wordt er veel, maar gerealiseerd wordt er veel minder. Heeft een goed voornemen zin? Ongetwijfeld hadden onze politici het goede voornemen om eindelijk een nieuwe federale regering te vormen. Maar kijk ... Goede voornemens maken voor een nieuw jaar is een kortetermijnreflex, uitsluitend verband houdend met kortstondige sentimentele gevoelens aan het einde van een jaar. Dergelijke verbeterpunten zijn gebaseerd op de absurde veronderstelling dat in de nacht van 31 december er iets fundamenteel eindigt en iets nieuw begint. De realiteit ziet er echter anders uit. Ons karakter, ons verleden en onze persoonlijke voorkeuren blijven hardnekkig aanwezig, ongeacht de datum die het kalenderblad aangeeft.

Het is de omgeving die mensen elk jaar weer op indringende wijze influistert om goede voornemens te maken. De vraag:“Wat heb je je voorgenomen voor het nieuwe jaar?”, klinkt overal tijdens de eerste januaridagen schijnheilig in kantines en kantoren. Maar wat gaat anderen de goede of minder goede bedoelingen van mensen eigenlijk aan? Zijn er voordelen aan goede voornemens? Toegegeven, niet alles wat dient als

voornemen, kan worden volgehouden en permanent worden ingelast in het leven. Maar bestaat er dan een alternatief voor goede voornemens? Moet er dan maar niets meer beoogd worden alleen vanwege het simpele feit dat we ook wel eens kunnen falen? Moet de lijfspreuk dan maar luiden: "Hij die zich niets voorneemt, kan ook niemand teleurstellen"? De mensen die zo denken, zijn op een gevaarlijk punt beland: ze verkeren in de illusie de wereld niet te kunnen veranderen of verbeteren. Goede voornemens omzetten in duurzaam gedrag. Met betrekking tot goede voornemens kan een voorbeeld genomen worden aan de Chinese filosoof Confucius, die meer dan 2000 jaar geleden al opmerkte: "Aan een boom met goede voornemens zijn er veel bloemen, maar weinig vruchten". Niet alle goede voornemens worden omgezet in duurzaam gedrag, maar de voornemens die wél permanent worden doorgevoerd, kunnen een heilzame en veranderende invloed op het leven hebben. Goede voornemens toch doen slagen. Maar hoe lukt het nu in wezen om goede voornemens daadwerkelijk in permanent gedrag om te zetten? Voor wie tot de mensen behoort die er niet in slagen om de goede voornemens in praktijk te brengen, zijn hier enkele tips: - formuleer de doelen zo concreet .........

Mazout - Diesel Petroleum Houtskool Aanmaakhout Kolen Houtpellets

mogelijk. Niet "ik wil afvallen" maar "ik wil op 1 juni vijf kilo minder wegen"; - stel geen te hoge frequentie in. Zwakheden overwinnen is weliswaar goed en belangrijk, maar het betekent niet dat er nu meteen elke avond naar het fitness-center moet gegaan worden. Maat houden dus; -stel beloningen voorop, maar blijf realistisch. Fitness met chocolade belonen, is absolute onzin. Ook helpt het niet om de hele dag niet te roken om dan 's avonds een half pakje te verdampen; -wees resoluut! In de tijd geïnvesteerd in dubben, twijfelen over sporten of niet, of over opruimen of niet, kan voldoende zijn om al drie keer klaar zijn. De eerste stap is altijd de moeilijkste. Besluit. Iedereen moet voor zichzelf beslissen hoe hij met goede voornemens omgaat. Maar wie eraan meedoet, zou eigenlijk niet tot 1 januari moeten wachten. Met een goede intentie en de wil om iets te veranderen kan elke dag volstaan om ermee te beginnen. Iedereen kan er namelijk naar streven om zich doorlopend verder te verbeteren.

BRANDSTOFFEN bvba

Bart Van Hecke

Brusselbaan 223, 1790 Affligem Tel: 053/66 81 45 Fax: 053/78 87 75

Openingsuren magazijn: Di - do: 9 - 13 uur / Za: 8 - 17 uur 6


Lokale handel vrijwaren. Het is niet nodig om ingewikkelde statistieken te raadplegen of studies van specialisten te consulteren om te zien dat het algemeen niet goed gaat met de kleinhandel. Een eenvoudig ritje of wandeling door onze dorpskernen maakt meteen duidelijk hoe moeilijk de sector het heeft om te overleven of om zijn niveau van rendabiliteit te behouden. Eerst was er de verschuiving naar baanwinkels langs de grote verkeersassen buiten de centra en nu volgt een tweede opdoffer met de opkomst van het online winkelen waardoor zelfs nog een groot deel van de verkoop naar internationale winkels verhuist.

HERBALIFE

............

Alle producten verkrijgbaar bij uw Onafhankelijke Herbalife distributeur

GIANVIST Okaaistraat 33, Affligem-Teralfene BIJ DE BLAUWE VOORDEUR

Tel: 053/64.88.85 - gianvist@telenet.be

analyse kan een volgende stap gezet worden: de ontwikkeling van een strategische visie en aanpak. Maatregelen om de leegstand aan te pakken moeten van daaruit vertrekken. Bovendien kunnen ze erg variëren. Van structurele maatregelen zoals een nieuwe afbakening van het kernwinkelgebied, over maatregelen die een tijdelijke invulling nastreven tot het camoufleren door de winkeletalages te overplakken met reclameborden. De aanpak van leegstand is er ook een van wortel en stok: besturen stellen een diverse set aan subsidies ter beschikking én proberen met heffingen de leegstand te bestrijden. Enkele zaken blijken duidelijk uit de praktijk. Leegstand wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Leegstand manifesteert zich ook op verschillende plaatsen, gaande van kansrijk tot kansarm. In functie daarvan moet de aanpak van leegstand ook weloverwogen en op maat gebeuren. Want even goed is bekend dat leegstand niet zomaar verdwijnt. Eén enkele maatregel zal nooit volstaan, maar daarentegen gekaderd moeten worden in een bredere aanpak die gestoeld is op een goede kennis van de problematiek.

Leegstaande handelspanden. Eén van de meest hinderlijke elementen voor een vitaal straatbeeld en de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum is ongetwijfeld de leegstand. De desolate indruk van leegstaande handelspanden legt een hypotheek op elke inspanning van de gemeente om de attractiviteit van een bepaalde straat te verhogen. Leegstand in enkele panden kan al snel een sneeuwbaleffect veroorzaken en uiteindelijk resulteren in wegkwijnende winkelstraten en een verzwakte handelsfunctie van specifieke buurten. Heel wat steden en gemeenten worden geconfronteerd met de problematiek van leegstand. In onze regio is het niet anders. De redenen voor die leegstand zijn divers en kunnen structureel zijn: een tegenvallende economische groei, andere verwachtingen van de consument, onaangepaste panden, concurrentie met andere straten of steden en de populariteit van webwinkels. Ofwel zijn ze tijdelijk: openbare werken, overdracht en renovatie. Leegstand varieert bovendien sterk naargelang het type winkelgebied, kern, aanloopstraten, baanconcentraties en de regio.

Samenwerkende handelaars. Om de consument te overtuigen om meer lokaal te winkelen, hebben de handelaars op dit moment eigenlijk maar één optie: regionaal samenwerken. Dat is niet eenvoudig want ondernemers in de detailhandel zijn per definitie individualisten die graag hun zaak ontwikkelen naar eigen inzicht. Om met de Zalando's en de Bol's van deze wereld de concurrentie aan te gaan, zal het echter niet anders kunnen.

De leegstand aanpakken. Allereerst is het essentieel om de leegstand te begrijpen: welke leegstand doet zich waar voor op het grondgebied van de gemeente, en welke redenen liggen aan de basis ervan. Enkel op basis van een grondige

Op het gebied van communicatie is een samenwerking wel onmiddellijk mogelijk door de investeringen in klantenwerving via centrale kanalen te bundelen per regio. Lokaal kan een medium als Affligem Nieuws daarbij een rol spelen. 7

BON voor GRATIS T-Shirt !*

* 1 per klant bij aankoop, zolang voorradig.

Bel of mail zodat wij u optimaal individueel kunnen adviseren om uw DOEL te bereiken!

Affligem Nieuws als bemiddelaar? Stel: een commerciële website als www.affligem.com neemt een pagina op met een overzicht van de detailhandels uit de regio, met daarbij de aanduiding of zij enkel een fysieke winkel beheren of ook een webshop. Door dat overzicht gezamenlijk te promoten kunnen de handelaars de consumenten die de voorkeur geven aan online winkelen overtuigen om bij hun keuze van de winkel ook eens na te gaan of er een shop bij is uit de eigen regio. Dit principe is precies wat Affligem Nieuws probeert vanaf 2020 in werking te zetten om de lokale handelaars en consumenten dichter bijeen te brengen. De gedrukte versie van Affligem Nieuws samen met zijn online variant kunnen dienen als platform om deze samenwerking te promoten. Adverteerders in Affligem Nieuws worden automatisch opgenomen in het lokale winkeloverzicht. Daarom: beheert u een handelszaak in het verschijningsgebied van Affligem Nieuws, neem dan contact op om uw winkel zeker op te nemen in het overzicht op de website affligem.com. Alle consumenten uit onze regio zijn hierbij uitgenodigd om het overzicht van de lokale handelszaken te consulteren en te ontdekken met welke shops ze hun voordeel kunnen doen, onder andere met eventuele streekproducten. Het bijkomende voordeel is daarbij dat zij er zeker van zijn om met aankopen de lokale handel te ondersteunen en bovendien dat er weinig transport nodig is om de aankopen geleverd te krijgen of af te halen.

Affligem shopping www.affligem.com


Modelbouw- Merkwaardige gebouwen. club. bouwen Ongewone of raadselachtige gekomen niet veel voor in onze

Het is misschien niet algemeen bekend, maar Affligem herbergt een modelbouwclub die een onderdeel is van een wereldwijd netwerk. De club is een onderdeel van IPMS Belgium dat op zijn beurt aansluit bij de internationale vereniging. Het doel is om aan verenigingen of individuen die bedrijvig zijn in modelbouw een platform te bieden om hun creaties tentoon te stellen of te verkopen. Alle mogelijke vormen van modelbouw komen daarvoor in aanmerking, zelfs uitgebreid met randinformatie zoals boeken en tijdschriften. IPMS Belgium organiseert elk jaar in oktober in de Bellekouterhal een internationaal modelbouwevenement waar een paar duizend bezoekers op afkomt, onder de benaming Plastic & Steel. Een daaraan gekoppelde website is te vinden op de url: http://www.plasticandsteel.be/ De afdeling in Affligem telt ondertussen een twintigtal leden die elke 2e donderdag van de maand samenkomen, om 20 uur, in de Dokter Tistaertzaal op het Bellekouter complex in Affligem. In een ongedwongen sfeer en bij het nodige drankje (en soms ook een hapje) wordt er gezamelijk onverlegd en kan de hobby uitgeoefend worden. De club beschikt er over een spuitcabine (op schaal) en de nodige airbrushapparatuur om ter plaatse een aantal technieken te kunnen demonstreren en om de leden (of andere geïnteresseerden) te laten oefenen. Contact is mogelijk via de hierboven vermelde website of via de leden. Telefoon: Erwin Heylens 0475 75 04 54. Op 12/3/2020: workshop airbruch voor beginners!

regio maar soms kan een nieuwsgierige wandelaar zich wel eens afvragen waarom bepaalde restanten bewaard zijn gebleven. Een voorbeeld daarvan is te vinden in Liedekerke, vlakbij de kapel Ter Muilen. Op de Belledaal wandeling, die nog werd ontworpen door wijlen Leo De Ryck, staat een vormloze toren die wat duiding kan verdragen. Deze wandeling start aan kapel Ter Muilen in Liedekerke, zo genoemd Maria gezeten op een muilezel. Tot aan de Franse revolutie stond op hetzelfde terrein een klooster sinds 1654. Links van kapel Ter Muilen staat nog een stuk oude muur van dit klooster. Pas laat in de negentiende eeuw werd de kapel gebouwd ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ter Muilen. Naast de kapel is het graf van kluizenaar-pater Arnoud de Liedekerke (1913 - 1982) die in de Tweede Wereldoorlog samen met zijn broer verzetsdaden organiseerde tegen de nazi’s. Niet toevallig ligt hier een telg de Liedekerke, want het was deze adellijke famile die in 1958 de kapel liet restaureren. De fameuze muur aan de linkerkant is het enige wat nog recht staat van wat ooit het klooster was. Deze muur is nu een zogenaamd Boerenkrijgmonument. In 1798 sneuvelden hier 21 jonge mannen in de Boerenkrijg. Deze ZuidNederlandse opstand tegen de Fransen heeft slechts twee maanden geduurd, maar werd later sterk geromantiseerd als een eerste Belgische ontvoogdingsstrijd. Aanleiding voor de opstand was een wet van 4 september 1798 die alle Vlaamse 20- tot 25-jarigen verplichtte dienst te nemen in het Franse leger. Dat was slechts de druppel die de emmer deed overlopen. Er waren ook de torenhoge belastingen, de vervolging van priesters, de sluiting van kerken en abdijen en het Frans als voertaal. De opstand werd in de meeste plaatsen in Vlaanderen al snel de kop ingedrukt. In de Kempen en ook in Vlaams-Brabant, en meer bepaald in deze regio rond Liedekerke, hielden de brigands – zo noemden de opstandelingen zich – het langer vol. De bossen rond Liedekerke waren een 8

Het Boerenkrijgmonument is het enige wat nog rest van het oude klooster. ideale schuilplaats. De Fransen sloegen de Boerenkrijg uiteindelijk hardhandig neer in de regio Hasselt. Er vielen tijdens de hele opstand volgens bepaalde bronnen meer dan 15.000 doden. Her en der verspreid in Vlaanderen (Overmere, Hasselt, Haasdonk…) zijn Boerenkrijgmonumenten te vinden. Bij het verder volgen van de zeshoekige bordjes van de wandeling loopt het pad aan de overkant van de straat langs de Ommegang Ter Muilen. Dit is een verzameling van kleine en grote kappelletjes langs een landelijk paadje en een van de weinige loepzuivere beekjes: de Hollebeek. Dit is meteen ook een ecologische corridor. De Ommegang bestaat al sinds de veertiende eeuw. Maar het pad grondig aangepakt voor natuurbeheerwerken. Nu vormt de Ommegang een ecologische corridor tussen het Liedekerkebos en natuurreservaat De Valier. Een korte wandeling langs deze site is een aanrader voor de komende lentedagen.

Het hele jaar door de grootste én goedkoopste keuze in boeken op

2dehands.be dé gratis zoekertjessite

www.2dehands.be


ING Kantoor Liedekerke Nieuw in de Affligemsestraat te Liedekerke ! Vennoten: Stijn Stassijns, Stéphanie Heylebosch, Paul De Kock, Johan De Kock, Pascal Van den Bossche, Carine De Baetselier

Affligemsestraat 536

met Frank Van Alfene

De moord in de Croone van Teralfene. De moord in de Croone van Teralfene. In het oude regime of het ancien regime spraken de schepenen van de schepenbank recht over criminele feiten en gebeurde dit meestal in een herberg, gelegen op een kruispunt van wegen. Zo geschiedde dit ook in de toenmalige herberg, de Croone op de hoek van de Potaardestraat, Daalstraat, Driesstraat en Balleistraat. Dat nu ook uitgerekend op die‘plaetse’- , een moord gebeurde, grenst aan elke verbeelding. Het was in de avond op dinsdag 27 september 1768. onder de Teralfense kerktoren.

Een man lag bloedend op de grond, aan de overkant van de Croone en op de hoek van de Kerkstraat (nu Driesstraat) en Potaardestraat. Een aantal inwoners uit de buurt kwamen samen met de pastoor verschrikt kijken. Een pistoolschot werd afgevuurd vanuit café de Croone, bleek later uit het relaas. Het slachtoffer was een veertiger uit Sint-Katharina-Lombeek, die na een caféruzie, toen het café reeds gesloten was, terug kwam en hard op de vensters begon te slaan. De toestand verhitte, een venster ...........

sneuvelde en de uitbater Willems zocht zijn pistool en vuurde vanuit het stukgeslagen raam naar Peeter van den Winckel. De kogel raakte de man in de onderrug. Vier dagen later overleed het slachtoffer in de schuur van boer en pachter Johannes van Nieuwenhove, waar hij werd heengebracht voor verzorging, ook al kon hij de dag na de schietpartij nog zijn getuigenis geven. Volgens de toenmalige diepgelovige gemeenschap en pastoor Van Overstraeten werd door het toedienen van de sacramenten in den dood, de ongelukkige zijn ziel bevrijd en keerde vrede en rust terug onder de Teralfense kerktoren. Maar sommigen uit die tijd, zegden dat elk jaar op de datum van de moord in september er een geest vliegt rond de kerktoren in Teralfene. Ik ben gaan kijken en weet nu waarom zelfs kaas en bril niet baten als een uil in Teralfene achter de kerk een muisje vangen wil. Uit verhalen die door Teralphene dwalen – door Frank Van Alfene.

Pieter-Jan Van Vaerenbergh Kleemputtenstraat 3, 1770 Liedekerke www.vvverzekeringen.be info@vvverzekeringen.be Tel: 053 67 12 79 Openingsuren: elke dinsdag van 14-18u, elke woensdag van 9-12u en elke donderdag van 14-18u. Andere dagen en uren steeds op afspraak. RPR te Brussel BE0691.755.993

9


huurovereenkomst uitmaken (zoals Juridisch gezien. naam van de huurder en verhuurder, Verkoop van een verhuurd goed in Vlaanderen.

adres, duurtijd en prijs) in een gerechtelijke beslissing die voorafgaat aan de overdracht van het pand of in een notariële akte. a) Vaste datum. Heeft de huurovereenkomst een vaste datum dan treedt de koper in de rechten en plichten van de verkoper en dient hij de huurovereenkomst na te leven. De huurder kan in beginsel niet uit het goed gezet worden. De nieuwe eigenaar kan de huurovereenkomst slechts opzeggen indien de huurovereenkomst hem dit recht toekent.

door Johan Guns. Een verhuurder heeft te allen tijde het recht om het door hem verhuurde goed te verkopen. Hij verkoopt in principe het goed mét de zittende huurder en dient niet eerst de huurovereenkomst te beëindigen. Belangrijk hierbij is de vraag in welke mate de huurovereenkomst tegenstelbaar is aan de koper en hij er dus door gebonden is. De regels zijn verschillend naargelang het goed al dan niet bestemd is als hoofdverblijfplaats van de huurder. De regels verschillen ook naargelang het gaat om een schriftelijk of een mondeling contract. Ten slotte is het van belang of het huurcontact al dan niet onder het Vlaams woninghuurdecreet valt.

b) Geen vaste datum. Indien de huurovereenkomst geen vaste datum heeft, dan is de koper niet gebonden door de huurovereenkomst en kan de huurder uit de woning gezet worden. 2. Regels van toepassing op een goed bestemd als hoofdverblijfplaats. Voor goederen die bestemd zijn tot hoofdverblijfplaats van de huurder zijn de regels verschillend voor contracten afgesloten vóór of na 1 januari 2019. De regeling vervat in de federale woninghuurwet van 20 februari 1991 blijft gelden voor schriftelijke huurovereenkomsten afgesloten vóór1 januari 2019. a) Federale woninghuurwet. Er dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang de huurovereenkomst een vaste datum heeft of niet. Heeft de overeenkomst een vaste datum dan treedt de koper in recht en .....

1. Regels van gemeen recht. De regels van gemeen recht zijn van toepassing op de huurovereenkomsten van goederen bestemd als tweede verblijf, garages, kantoor, enz., alsook op huurovereenkomsten waarbij de bewoner een student is. In het gemeen recht dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang of de huurovereenkomst een vaste datum heeft voor de vervreemding. Een huurovereenkomst bekomt vaste dagtekening ofwel door registratie ofwel door het overlijden van één van de ondertekenaars van het contract ofwel door opname van de basisgegevens die de essentie van de 10

plichten van de verkoper en blijft de huurovereenkomst onverminderd gelden. Indien de huurovereenkomst geen vaste datum heeft, kan in beginsel de huurder uit de woning gezet worden. De huurwet tempert het recht op uitzetting bij contracten van lange duur: indien de huurder al minstens zes maanden het pand betrekt, dan is de huurovereenkomst wel tegenstelbaar aan de nieuwe eigenaar. De wet voorziet in dit geval wel opzegmogelijkheden voor de verkrijger van het pand. Deze laatste kan binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de eigendomsoverdracht, mits naleving van een opzeggingstermijn van drie maanden, een opzeg doen voor persoonlijke bewoning of bewoning door leden van de naaste familie, zware werken of zonder reden maar mits betaling van een vergoeding. Deze opzegmogelijkheid bestaat echter niet voor kortlopende contracten van maximum 3 jaar. b) Vlaams woninghuurdecreet. Het decreet maakt geen onderscheid meer naargelang het huurcontract al dan niet vaste datum heeft. Volgens het decreet moet de verhuurder vóór enige overdracht de kandidaat-koper op de hoogte brengen van het feit dat het goed verhuurd is. Indien het verhuurde goed wordt overgedragen, treedt de verkrijger in alle rechten en verplichtingen van de verhuurder op de datum van het verlijden van de authentieke akte. Concreet wil dit zeggen dat de huurovereenkomst tegenstelbaar is aan de koper ongeacht of de huurovereenkomst vaste datum heeft.


Carnaval Aalst. De 92e carnavalstoet in Aalst loopt door de stad op zondag 23 februari. Aalst heeft geen UNESCO-erkenning nodig om toch de belangrijkste carnaval van het land te organiseren. Een degelijk event vlakbij onze regio is een niet te missen kans voor elke feestneus. Een overzicht met tijdsaanduiding van de doortocht van de stoet is hieronder opgenomen. Praktisch is de toegang tot de stad tot in de puntjes geregeld met De Lijn. Er worden opnieuw gratis nachtbussen ingelegd in de nachten van zondag op maandag, maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag. Deze nachtbussen worden gratis aangeboden door Stad Aalst. De Lijn zet ook extra bussen in tijdens Carnaval. De Lijnwinkel zelf (Dr. André Sierensstraat) is gesloten tijdens de carnavalsdagen. Extra ritten naar de stoet op zondag. Op zondag 23 februari zijn er op deze buslijnen in de regio Aalst extra heenen terugritten: 26, 41, 44, 54, 57, 59, 81, 87, 92, 94, 96 en 214. De haltes in het centrum worden vervangen door tijdelijke haltes vlakbij zodat de stoet vlot door kan. Kijk goed op welke locatie je afstapt, want daar vertrekt je bus ook voor de terugreis. De festiviteiten op maandag en dinsdag vallen in de krokusvakantie. Alle bussen rijden dan volgens vakantiedienstregeling. Gewijzigde bushaltes tijdens de festiviteiten. Van zondag 23 februari tot en met dinsdagnacht 25 februari is het busstation niet toegankelijk door de festiviteiten. Vanaf de rand van de stad rijden de bussen via alternatieve reiswegen naar de Walstraat – Hoge Vesten – Leo Gheeraerdtslaan of naar de Sint-Annabrug/Frits De Wolfkaai.

Koop je vervoerbewijs vooraf. De nacht- en pendelbussen zijn gratis. Op alle andere lijnen gelden de normale tarieven en vervoerbewijzen. Koop je ticket het best met je gsm of smartphone. Lijnwinkel Aalst is gesloten van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 februari. Stippel je route uit met de routeplanner op www.delijn.be of de app van De Lijn. Gratis nachtbussen op 23, 24 en 25 februari. Tijdens de nachten van zondag op maandag, maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag zijn er gratis nachtbussen dankzij de stad Aalst. Verloop van de stoet op zondag 23 februari 2020. STRAAT Nieuwbrugstraat Denderstraat Majoor Charles Claserstraat Satieplein Stationsstraat Esplanadeplein Dendermondsesteenweg Zeshoek Dirk Martensstraat Koolstraat Koningin Astridpark Klein Parksken Gentsestraat Vrijheidstraat Vredeplein Keizersplein Zonnestraat Houtmarkt Pontstraat Kerkstraat Grote Markt Molenstraat

BEGIN UUR 12.45 12.55 Start 13.00 13.10 13.15 13.20 13.30 13.35 13.40 13.45 13.50 14.00 14.05 14.10 14.20 14.25 14.35 14.40 14.45 14.50 15.00

EINDE UUR 17.25 17.30 17.35 17.45 17.55 18.05 18.15 18.20 18.25 18.35 18.45 18.55 19.00 19.10 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55 20.05 20.15 20.30

Winterfoor Aalst. De winterfoor start op vrijdag 14 februari en loopt nog tot en met zondag 1 maart. Van eendjes vissen voor de kleinsten tot de meest gevaarlijke attracties voor de echte durvers en alles ertussenin… Er is voor elk wat wils op de Winterfoor. Dit zijn de foorpleinen, goed voor in totaal meer dan 110 attracties en eetkramen: Keizershallen, Hopmarkt, Esplanadeplein, Grote Markt, Werfplein, Houtmarkt. 11


Ons

Wedstrijdhoekje. WIN EEN GEZELLIG ETENTJE VOOR TWEE ! Doe mee aan onze wedstrijd en win een gezellig etentje voor twee personen in eetcafé "Kaffee Plaza", Grote Markt 4, te Aalst. Deelnemen kan als volgt: Geef antwoord op de vraag: "Wat is de voornaamste trend in het bouwen van huizen in 2020?" Schrijf het antwoord op een briefkaart en zend deze naar de redactie voor 15 maart 2020. U kan ook deelnemen via mail: affligemnieuws@affligem.com Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot. Vergeet niet uw naam, adres en telefoon te vermelden. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Grote Markt 4 • Aalst

Wedstrijdwinnaar december. Uit de vele inzendingen die ons bereikten met het correcte antwoord op onze wedstrijdvraag, kwam Mw. Linda Wambacq uit Affligem als winnaar uit de bus. Proficiat... en smakelijk! Het antwoord op de vraag: "Welke organisatie levert gratis documenten voor wilsbeschikking af via de apotheek?" was: "Leif".

Wachtdiensten en noodnummers. Affligem is aangesloten bij de huisartsenwachtpost regio Aalst (Leopoldlaan 44, Aalst). Een onthaalmedewerker overlegt met de oproeper wat het beste advies is. Consultatie bij de arts kan op de wachtpost. Als verplaatsen onmogelijk is, komt de arts te plaatse. Op werkdagen verbindt het oproepnummer door naar de lokale dokter van wacht, tussen 19 uur en 8 uur. Het oproepnummer is: 1733. Informatie: www.huisartsenkringaalst.be/hwp/ Wachtdienst dokter Liedekerke: 053 221 770 Wachtdienst dokter Denderleeuw: 053 229 470

WACHTDIENST APOTHEEK WACHTDIENST TANDARTSEN

090 010 500 op zaterdag, zondag en feestdagen van 9u tot 18u

WACHTDIENST VERPLEGING

070 254 040 070 222 678

NOODNUMMERS Ziekenwagen en brandweer Politie Europees noodnummer Rode Kruis Vlaanderen Antigifcentrum Child Focus Tele-Onthaal Bankstop Brandwondencentrum

100 101 112 105 070 24 52 45 116 000 106 070 34 43 44 09 332 34 90

OPROEP AAN VERENIGINGEN Affligem Nieuws roept verenigingen en organisaties uit onze regio op om hun activiteiten en/of jaarprogramma’s 2020 te melden voor publicatie in de kalenders die opgenomen worden in onze rubrieken. Dit kan eenvoudig door een e-mail te zenden aan: affligemnieuws@affligem.com In de mate van het mogelijke zal de ingezonden informatie verwerkt worden in de editie voorafgaand aan de activiteit. Affligem Nieuws wil ook graag de werking en de planning van verenigingen belichten. Is uw vereniging of club kandidaat voor een verslag? Laat het ons weten op bovenstaand adres.

12


Steeds 10 % korting op alle merken zonnebrillen.

OPTICIEN SINDS 1988 Onze topmerken o.a.: LINDBERG NATAN SERENGETI JAGUAR J.F.REY PRO DESIGN DENMARK FLEYE

Kerkstraat 50 1761 Borchtlombeek 02 453 26 14

KOUDE EN WARME MAALTIJDEN AAN HUIS GELEVERD

7 dagen op 7

Traiteur Ronny bel vrijblijvend: 053 68 00 78 of 053 66 92 56 Consulteer onze website: www.ronnytraiteur.be

Elke dag verse soep, een voedzame dagschotel en een dessert. Traiteur Ronny • Bellestraat 206 • 1790 Affligem

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar alle maatschappijen Ond.0508946825 FSMA 111401A FOD Econ.218575

uw persoonlijke verzekeringsmakelaar uw persoonlijke


Profile for Outstanding Productions

Affligem Nieuws februari 2020  

Affligem Nieuws magazine februari 2020

Affligem Nieuws februari 2020  

Affligem Nieuws magazine februari 2020

Advertisement