Argentínai Magyar Nemzeti Színház

Page 1MAGYAllOK

01'JA

Hajnalban, delben, este Zsilfoll hth tiiJttllpdt ulnpodrtt a hdboru tlilttl Budaput nlpuerQ mav~,t-kt!lllise IlL Onttttpi alkalom lttlkttstdlslntk klslttWun. A BrtuUidbdi vlsuatlrt Sztltczky ZltdMk h mlglnkdbb a megszdlIds t lliltl Budapest 6ta nem ldtotl szertlmts szlniszntk, Szi/GIIy Ldsz16nok sz~ll t kDIIJnlegesen mtleghangu fogadlatds. Nicodlml Dorio-nak. a kiJztpts olllSZ koltonek erral a vildgot btjtirl Ids szlnpadi remtklr61 krilikdt frni nem szo. bad, nem Is irdemes. A mlh•isuk jdtlkdrtil pedlg _ mini aldbb klderill _ egydltaltibtm nem Is lehet krlliktil irnil . IsIgy a szIn•,_,_ ...,.,1 k ro'nlkas mit abban a szerencses helyzt!lbtn van hogy az eghzrol mondjon ~1/emenyt s a csupdn btlslileg cizeHtill szinpadi farm4k ttljtsseghe hlvja ftl a figyelmt!l, ntm feltdktzve meg - ujra meg ujral _ a kBszemllyes jdUk igen ltlkes Is lthttslgts harmadlk f&zeren/IJjlrlil sem, a buenosairesl magyar lc6zonsigr61, akinek muzt6ja, liro-lhsige s a szlp IZQIIO/( utdn va/6 tiszta szomJusdga tpp oly egy0tlhat6ja '"'" ez itdliai holdvi/tigos suu/ml hist6ria nem mindtnna1 slki!rintk, mint Szeleczky

klsldnyos . bdja, .ldnlgt h iSszlnltslgt, vagy Szllauynak megklttlt, kardptngt-rztrO, vlllog6 r!s rugalmar flrfilllld11a• A Nemzttll Szinhtiz legfinyesebb napjal juloltak ,_ szOnkbe. Mdr maga az. ahogy Szele~zky Zlla htirom felvonason keresztDI fokoznl tudta a k6z1Jnsig feszQII irdr/1/IJd;. set, ane/kOI. hogy tgy .sz6 hattisvadtiszDI, vagy tlilzolt t · feklus kevertdttl "Volna jelen~l~l~e, :-.a legnagy~bb szlneszt !''J~tlminy. Ma~ abban 1•alamt para!la_n energta volt, ahogy kit oran til uralkodoll ennek a bravurokat klvdn6 szerepnek neht~$egein. . Maga a szer,ziJ sem almodhal(llf idedlisabll sziniszpdrt ennek a leb.ego, valoszinfil/~'!· akcldlcban tgen gyer szinJO· teknak nregelevenlt~sere. Ezl a darabol a vi!dg ~zinpadjaln mindlg a sztneszt fegyeltm, va(Iy az ifjusdg ville siktrre : a Consejo de Mujeres szinpad6n mindketl6 jeltn volt mind· kit mOvisz jdtekdban. A k6ronstg mtg is jutalmuzla i!kel, SziiDssyt kQ/l}n o viszonl/dltis 6r0mere s nl!m kewisbbe Szeltczky Ziltit, ak/1 vigre lsmet szlnpadon tdthaloll. (I)

Pelejthete\len

Su~­

Ssllauy ecYil&tel .. Raj. nalban, dell>oll, . . .ben. l!mlo!I:<Ur.o c.lp n• rlo

'""

D•l11" k~IAJd5nalt Jtin•u• 4~n run~ ,..kUJt liorn•ll,.n. dilt.<n ootlonu h<•tuJt.ui> ciO.dWn A tt;lr(nh• temP ttJt h~:!n.al: r~lla: J.:~;i\n •tp I:'· Cl'dloJ.t~ ..:.rtPmtl. rw.t)' '·!nk~ :.1~!

u

6d v&·

kiLt• U(kVJ,hMr.LI

:Ohc a r;r.ro liton b nelkU!O:.Qtl clr Sulraky Znit o •• Itt Buc· ~~n dt••:tir bclnU'Ut"n:.6 ni'l'· -.:uu S:t1uaj' Lh:.Mt. ~ m£r ott.botm'1 l•tbcrtCk pntn• r-{. t.il~~ulw. k<th.., •uttlem• r1iJtO &'ta(ui~g_Uitc-r.. tJLir r(g srl• ..-u.kbc :.inlk ulrrort • VI":OntUninlk

,.,,Jt..

i r&r\c "1> ~~ U tl<~IInk ilmft tl:iJt\'OD ritb b irtt!kc.s iuur~

l4iitl\: hl

n-:.ont\.ltt.ln tr~~

Ali\ f'<ilil

e.mbn-

.a1

Jni)tt ftMC'J1a_

mea mlr·

~~'*~' a lr.J.!Iln)o~ drax~dlll.· r.$ blttCJln ~..:~lttk A: emOL /'..

(tHd luan~D tln.mtrV, d.Jckri1 t,:a• ,~k ip:nhU1 horn: ~ 0 •;i\IUktt ( iti~~Jdx.Htutt..~k ;& Jt~J)'ludi~u C'Jd1\)~'" Jh\1-u m1i-.:it:.d:. l>.ano N1codc-ma d~nh we.rJc ra.. '-Jd1 ;,~ h:tJn:.1 ''oJr.U.tl.uoe han51.ubr.iq htt>ltul kn f!Jul ..... 6ou.elal.~lco·

:r.L.a.

t\ h.abl hllm\·;~• Anoo1 t!,tl't'plh Sultcti.') Zita Jl!ny{igo::;6 ..;(Jit..!"~.

tutciitny,. N,Ctt cs;,._:n,.J.Rc lutGn6· co ;d•lin-..u• ~gu·~ bh~,.-u fc· hi"uh ' S.<!ccky h>Jn.JC>~I·~· Unc \•mdol-1•1\'c- (r:.(Ldcdt.<- a h).l•

noal

htrm\11\..,rrrc•

tf.:DI S:d~ •y

' dt

h•ns:ul.~.th..

l1c1U 1-tfanQj~ t~lt~lct1:4

n-ao::duJ..u.

MuiJtfl

Oll:l.ftt('.

l\"'lmb:.ctct • f&t~lc:Jn.tk C"Md.ilaro" t-tCir ma.,;~\IAI nagtd.ta ~ n-.t.,..6t V.ilu~·=·~ ~ Hp. I ~ n~rr:~1 \·lk th\ (-li)(hen rrUit hAn(:ul.n.ihan nr•

h\"! a p&rt'4:f(,.,n Wucdtnnl m•ro(dt M.tr..,:in~t tnvlh~n ~ 1Wm1c.Wl1Jt rQfl~nJt ltU:.&.r1 m.uadnla Ann.J. dt..,rt A • relent krf::ikL rniDdk(t mUvb: httcnt~·n jclrnatcttc

.\ (<lt<lttM uonfoon oak • .,.. hn.:y u 11lkony mcwthn::sa :.

-~~r.

1Jb€kitlf.<-t~

mno.t mlt

a k(t -.:.nclmrs

a.,.,;Ju-,·

tu!V

Ct:)'tn~Jr.l til aJh:a~·

un ~!t'lt'("'J;,y Z1t.a .:~~ti~ h .:tu~ t~}it\t•;g~ f!'~n a tch'On~· ~~~

~b~·.:.i~ ue

fmonu.iac:•l

banta· mrv

~Wt~ p!an n"""·

1n!uu lu

1

le.fi ;;t~11J St.lf;~"y

C.: a S:, .. '.-uly·M~y ,.; :a\ uir~lt.J:

a:.

prcmftr

.-.uhoni

ru\h·~..

.:• lcno f<•rrO llllOJUI;ttu nlnhJu..., ,;II atOh1 :1 r:u$db u.c.r<rclc.('t. •••tly:<brL (ll•jn>lh.n ~111-.n, <<t • I. No.;thy fo~ <><t< Tc<h M.,

rh).}) .a:

c1

in

M.&Rt,: t.rord~

up--
.. Ma&Yarondg legtehetece.ebb h hoauerelmeae

SZILASSY a \'

~ cmzt.:ti

Jqnipuerilbb

.

..

LASZLO

S;rinluit tagja

I

e 1 ' e t I e n Buenoa Airca-i fellepeae a bruilial ut~b61 vilazatert

!

SZ ELEC ZKY ZIT A-val

i E

:

~

! .i.l;_

1

DARIO

NIC ODE MI-nek az eahz megh6ditott Yigj6tek6ban a :

"H A J N A L B A N, D t LB EN,

viliaot

. ._"·'-'"'~. ~T E"-ben

iMAGYAR NltP

IZIIISII· IZIIICII rHIII'

I

SZEU:CZKY BUZAIIOL BRAZD.TAI ltULTOJUIIUM'XA JAROL, 8IKBUWL. A ..JIAUDOSZBLLBMUEit" KUDARCAML. -\ I r 1 1 IU 1 b•·~tfrt "- 1.._" · \ \ Z t frl hb Ill .a •l•l&uhh h fl. , 'll' l•lo. ' mt ·ul.h~ su ~~,.. ,1 ; ~ . .,,,.Jattt "i&ttll IHihl~·ht,.t• M.ac-~u1 bo:.bl bu&Jl 1 magy11r lot v~rd tU• '"•r!upr"""' J ~~dft. \IJ.lrn atuktai)Z( md.-lo(et 1 tul fu 1 1 hl1ol· i1 h1~tg f:.. TttCf Ngoly\'ltN, .a •t.crr..,•:u.~.Wa:Onkhc. nu .,,o.f-: ••r•ktt· ,,iJ.l"u.u m~r..tdJa. ttthlt mer nrm c.od.ilnt H'ltdlu:co· ~ • 1: rl •' t~mnd.o.•.&tft3~ ~ n•<..t&Ct ;... foh:aturoW~~~ l lc r\J~un c.:. .,c.,lt ff·~ it't11.: M~1 BR~ih.ih.a.n! M•nt m•~n• ...w.m.o. s ftl!n.t

rn

fucr • 1oulg..u m1r Ku~:.tttl.in)'i'-'111 e:~:yutt Cu:.wk. l..cllt"tn, h1 l.; rtt "''"'t .a GOn n~m adou. ,\ro~11y )SrMM .,..,,n, •.:a\~v"f mulatou."

t WI~IAI.•tHI\. l•uhl .. l: ~r:Jtoe ,t • • ''thh l ~- h~tl.it·t

l'"'i•-onyP H tly n JO cn:tcfl" r :.un Ot.a lubn. .au 1 !W• h.:.oe10 t • rc,.. c:.ll• CIY hc.n:..ro- ou c.utl-.a.locl.:~mt.cl - h.. , lolona.a trtd RtUNn IIUnd \\.lO r.~ ~ ~;ao P.n.loNn mlndtn "•I' mh.k Ollldho: ~ <If ~f 1 tu~.dt•\ .a rcn1C'l. maf}'l.r hhW..:o~ owca~rc

=cr<<n< 1 lw

c -'t

tc

fU i-an tnc 1 " s:..tl»>" ~ M:.a.,rir

rc·rad. u h l.oWn•..1j.t ~4n.

(l(t

1

P..tul&nal ~ 1\4~

MondJI.)n

Mt ••II• '' • nUl • 1.lm..d.krOt. 1~$0' tortbu? \ tl '"'<j lnu t' 1 ~-~ ,ort:nt. A:. catct tdr cJcv~t f,.. •hrt.ik t1l & ttntl1 t:d. f'dJC'knt(lf~·k Nnr ·• l.tc 'h fY 1rod.Um.ctl Ji.!l ~<-mrnuo;Ma Os.v~jih ~ttlrOI \ "' 111\ ( :.oJltU•-» ad ~ l•lt'f-ii ecV>~~~ut kumm.1m.uuk ltU 1.' M1 t'm•l. c-t :t KO;l.U'<Jul mJ.r U -ptrct .unbiD .\r.1ny YetKnd.. i)ro\. •:~5 .:..na!t lftond~m ~t.,.J '-:1 '.ltr,.tl lrttd 1 nyo_moti Mq.bf'O'T.I

11

k1 ••II> ~otJ cr(nyt, .11 ft:.•.

~ ~

a w-Cttl. •riiYkl•C' U-:.t ••• A. •h ht~ .,~:aft... ""rn lnrtt a lnrm~ ft. \l'..!.C ' II Jlr,f(ld Annlfl dbit ~t~ fUCA: !\Mvtn l!t rrn u.... \if' t, 1 t•tnl P ·, n('Jn '\Db. JdCIC. tDCrt • tftnrhfn lnu u!lJl\'t lhf1 mmt C'1:'1 1h\ r uJtl~oll lc' ToNY\ PC' It Ucum mcrt a h•l.tJlM:<II~mlirlc,c \.itm:.•

,.w·

hu\6. ,:.. "''""'· Mdyen ewd•l.u•'""" (f!l(~~·tmy \IHh. •

11

a.:.e.

Frya. htly<n C'IY cHCJ! i.&IU If!; nib- l1't& CDC'~ a k&c6rtc:Qc h ~ -:'cpnuo b Cd!&:t~«! ka• ''nc k.N numdott.a cl. alnt utY t~Ntou.U: -.cc r• s:.brul~ rt lr ncm t J nu•~t>~'ul .-\ .:.anlh u1ia mlc mqltC.rt~k. C;eym.uc..Lin c~nd ...!tdc. r..a a clr marrar n&lk A~tSt~ ~ ca.

~·otl.am•nl

~•c:v" n ' J'l c1y~t ~ lr:Qd;,r L tt,un ..... t'li.Yh~.a~. -. ~t• l• h~u. I 1rll n lu r lohA:... 1:\Vft)"l;.runl ('I ,a l<tHdJc,~hh t-.u:11 .l)lh.m ,J, I lll.ik lsr.at, •hn~:\' ndu~m .a:. ott ua.Ak mondc.u.i• • •:t:m[lyt·· 1 ft Itt ,:, ''"U• J1•1•h.m ua,:rkv\'~C"'itot 1. k.ol\mt,.;r m•nc •k~rml m.•~.

Mll,.t • lot

hta • ldl nk

hIll ~n•ar;r• c M<nnylft ~C'Q '\olt If:~. a:. :ih.:.Uno" \(lrn,tny, t''.'IIIY a ....ir-u,J.l,.. 1 .ft 1 l1cl mlkm1 ru-tOt '\'lnni. mere. nC'n\ (()gjlk mr.trt~nl MunJ<nt )1\C'il:' thttl'k n&Jud. c;;Uit1ctt. rnttl111(('0\llh.tl ... H.)' il· ,, :ta "' If.,, ua kt,,tf:ctct a le:.:a~hcc~b Anny ),o~ll.adAk.tt <>rr u1y rn•nt • fllt>JC't!IC L I :\dyt. M;a.n. s~ l.&ritlctt.. Au ht,lrnl .. ltllr.u\.~ r:duk • a& j,f&w-hNI.c"l t~ m~c:n...:cr. utOI,.Sr.a a ......,. Ult6k ..,..-v;•. t. In ,, holdor.. n (s hllclen fO«<OIl .a •!htmbcn unt.nl • •"w rauMa lroJ 1mlc.trk h.ap.:ubtit Ullkot hi1U Odm \kn •uadm rc-r,;llcn f lklas.:Onton lc: clOcuU• clutt. ~to:.uDttbcn \Ctt:n. a:tln cJUw.M t.dn IDC'IIriL

11, J

11

IC'J:.It"<'nc-~

tnutt

t-<'nd.~lt..an\:

~:.fp

ID<~UU kol'•m.o~ • •:a\i~C' Urt ~c.•n

h

,ott.

NIJ'Oft

..k.u uk

ckn•

tJ

_ He)!-:•. k«<\~ mu\~vna. «rt hi\t;. hoJtY a bt.trrnoti m-.rr• kol6.i.l· n01 1r: nc-rn hi· nv1ou h.c ~.Orwp Gc ..? Mikor Ch·tt¥ilk mi n~ -~... uct ("lf

l.it 1

\otu1J.iu u•t•• ;~lh'

"

l'l!l!CY mt~l(pctC,t.

A

huri'Ull'11irf•l

PI.IJ:y~t·~ .. ._.. 11\af!INf\ l"tnl ron• S:iUqy u ..~6t. MotJ(y.unr•:1u lt)Ctdu~f.i ....···tn·' J-.1-> ;,, ftJ:n p •tru~ h(\IIS!C'R'lm~'t S:.l4c;.y Li.ul•'• •n•••t '• n. altl \t.th :S ti(Y 1 u~kt, nii')~CN t1tthc-t is lp.: CUIYU ~Jnt,_ c...kt Clftl• I<• fc-llctrf...rc "•" 1dc ~. "nr ctfo~~lN=:.a 'fti,.)bo: liOd. l~ tU a& flY« ld:J:V~lft ·:.~ rrn tUtllnlok ID~J:,OlfWnt D.mo :skoJna.• .Brl·hdr.. n .n " t-z \llil'lll rah J 1t•·t1 r<mtlmih.U a H1inahn. cXIl-tn. t~ ·t roc• "'l. ct ..uun1 is •rlt(m. tu• y \1 :.a~n..i.:.dJuk a rfcJ t.ad.apt:lll S;:c-j(Q\:yo 1 ""':i!A y _rrn~~~rcrc~ h.anrul;t.tl •;·--~ u trlflthcu·tl~n lc-~ e:. " !00: ...1 , :\"' ' ' ' v cgyultt ~,.. •"--1: , ' , r I ,. 1 ln.ctn c cij~ lett a l:olOniinknakt ~ I - • • • dilbcn ntc 1

l It~~ ~~~ ,,

ll4t"rl 1 h llhan llhhW~~ l'g-yl.t..:lk a: dltncm od.a.• odll ,l.tt·~!t\t'l.".-l 111 nt add14 f>llcft f('fll' t1lct \vlt arrit, hni:!Y m~l!'~: ll'"'• r~ 1

huNy r.:y d1c.:llla Y•'~'n t.:..~v,~&f4 mac;yat *".:ony .H Ct:Y \t'lt' 1.'1()'1111 ~t.;un l-h~ 41. Lulu .nur 1 t •. n ., ~ &.1\Arl• ie jc1t'nltCt•j • hilll J.-,.:.rllt•• \ • ~»L•L: r ttt't l'lll.tn·'' t~bn lt't.Ht••!LitU~ o t 1vJttu•lr tn t ,J, · lr.,~, n h-1 t i\ttany 'tl,.\ 11\.11 (.,lyto~lh.;~tt.Jm •ttt ,)but ctluSlHI'D

('\

...,_

urh~l,,

rtmCh C'l)' jftbb h.aUt.

• bc,nC' ..:

f.

th~ny

dt.ltULit

'c' 1lu t~t<,C~'t t. tJntmtt ~OU J.t. n '-""Cmcl.:-cttcttc• • ._.,.. tt

r"a t r

~l.ln!hU

D<ttt• b c· .a

frnUIIII hof}· "'.:.d.rc:ly Zit-in l.cr'C'~to,al tm:tl "' J,.".d.l :a: r I'Ah:u:t:~ ~").r k••' nP f:, 11 r.an luttc• hut:Y .&:QU

fC L!U-rk;qhct.-tl~nd Kts:)'tol C'\C'I 1ndmc ~r..-,,ob~ t'n~~~c nlC't '";.:.~ 1 knJ~. ma 1 C'fY"' I ~ •f-. mine C'!·kO::OkG.. ~· th;~ ,. ..1 mun~lml· !'\,"ult(t S!J Jnl~ t..•'- n t h ,.. (~ mlN.knt • .amtt • 1tt1 •v.1t l.: f11rl'l l.tc-t:dt~k. r r B·- flY. t.illn ~ uln .. 1.1b""' .a hdy;~·tt.f-. hol!:v fl' I l~' (ont.Uto br-.r..iJ ~tn01 cJOU \oc•:,J.h.tntk m~1y.u rr,lhf(nufllJc-rt•J. II -t f\d,:Jcld.·l nrrn ~csarkuodna.\: clltn<trl J\, "<' lht,:fdd l1r • htuto "h:h ..-m \<"f!Ctr<"ttC' t4o:J{'t, 1\an.e-"' ·•

-·--·-..........-·-

... ................·-·-·

Maayaroroda l<l l<h<t&<cesebb i$ lecnf~ntUbb hosa.urcln::ese

SZ I LASSY

LASZLO

~1

1 I ,,, "f'llo.'ltlllt<ltr~ .:ann\'llil l<ll(m:u ~f<I•Jllit•)l Jo tU'-11" CltY"~~th' v,i• .,1• kornmuni:rnu~-.11 ~t• nk•.:.tnu ~-.1 l ~k lltln il brnll f(r\d4u"'~f. mt·c· h •• r :v Nr '.r•~KO• (('~('tCtC" .. ~;.tl• M•ut f• rdorm~~q, surr.JI C'fY(tcm· f'l r. <n l .:' lt.tth:tu ~· iiC~''"~cn 1 f, ld .. •1 h<lyu!hol. t•in~ndrr.t t ~ a • l • -.:6t~!vr~ol a: ~n lwt 1 ·<mro1. a.mdy m.u:t 1"1Uiy;tr t,nurC' h11llh. •m·lor m.~)"".lr vlre1nl a (rontOn •~deck \. r , 1 .&:t k;•JcttC"m tlduk.. hoey rt dml Bruilu

then. ~ l.lwr au mondou horY u,.,-an• I rn. C'O('kc11C'P J :t~el' '\"~~ li den .cu~r w:m kdtrn tl)"U' acuW -oar'" 't., ~r It ho~ tt~• •:Jvbhl kiVIinJ l hon Nl cs 1U mnftz.nt, lctytk 1 tr11 onhon \'t.!u rl. ...-nny\t Ct'*...-.k: cl' ,.\l 1~ hr,...\ ., .,.o,.m.ft~ti:a • n._~ n uj tNI(Yarok " Otbtl, a .,r. 1 ~ tOI .,1 ~"'' ~~ hOC' U\arbb irddd6-.Jnc mUIMnak .a; itud.tlom irAnt. tUI h;awnlo.)

C";;

\i

\ I \~,

ftMII I \

·~ ~~~~··~?'------~----------------------------"

e 1 ., e t 1e: n Bue:no1 Airu ..i f elltphe 1 bnrtlbi utj1b6l vi15$zat&t

Z I T A-val

SZELECZKY DARIO

NICODEMI·n•k

u

<l hl

vi16101

mesh6dil ou vili'<f kiban • :

..H A J N A L B A N, D tLB EN,

ESTt"-be n

I


11151. Aio dt l I ikrtiM titom~l Sea 11\Mtia • • ":.t•kc-:1 \ :l.!lll: j

,----.-.J

II.

I

SZILASSY L!'~SZLO • AI IDEALIS MAi\10

--

.\iio •ld l.lbttu,dor General 5.1n !olanin

MAGYAR Ntp

A bruillai f616vet vendoip~erepleaebol Yiluater~ Baeleelky Zit& Junins • .. en j6.t.11a BaJnalban delben, este o. JI8&'Yium vigjitek ncii foszerepet.

MAC YAROK OTJA llucn<>f """"• 111!\0 Juniu$ I.

At!o d<l UbrrluJur Oturrul So• Marl/11

......·-··-·

HAJNALBAN, DELBEN, ESTE

NICODIUU-nek u ech• m•al0d•tou vlai'tw. a

Dario Nleodual llrilll-a'P vlgJ'ttka

Szeleczky Zlta Szllassy Laszl6 jtgyek kapbatllk: MOKRANYNAL, Lavalle 370, T :31·2573 Telef - .leiYek rendelbetilll: 53-1392 Poalollcezd6e !

viUaoo

"H A J N A ,.L B A N, D a! L B E N, E S TE"

FGII.eo epeloMII:

j unlua 4-bl VASARNAP ~utift 5 6rakor CONSEJO OE MUJERES azlnb6ztemliben Charc:u 1155

·-·-··-

FCISZEREPLOK:

SZF. L ECZKY

I j

'

1

ZI TA

v. Ntnucti SzlnhAa tl&ja &

SZIL ASS Y

,

,

L ASZLO

a v. Nemz.ri Slinhia talja VASARNAP, JUNI US 441>, d. u. 5 6nok0t' a "Cocowjo • Ma.lo<•" oainhineniMben CHARCAS IIS5. Pontoo k..ciHI (II n'ftl aluliakoak h) JH,\ I 1.: !.:A I'll \TO!.:: Mokrmyo Fiambreno Lavalle J?O. T. &.: JJ.ZS7J. JH.HK KF.~UEIIIRTOt.;: T. £.: S3-ll9Z.


J950•.hlaiul J In hium

Beszefgetes Szllmy Llul6val, akHaz alaplalan .nem akadalyozhalna kUula meg munka)aban kMf 11.. lrJ ..;, I

'

....~., bd .. ;tt ~.1 t~o~.lldat-" f1111;11f$rt A •bidk .... crir. "" ,,1£ t1te rnaaak •I·

r• u

In•. l .. Uk

t't('y lla.Cl'iub)urp

T>c- hit .-'.nna·

'1

to~rl~uuP

••lt

c:a.a

a

_.la_

fl'4tf110PUtl& ~

r~'

bit 1a "tnn>ZtA rol•krl•

rat .............

ouu•IIJ • tn~d.11lt. ,.,.., -aa.n-" , a ~tabztml h1r:~•bm maa ~}lr tl.-~t.cmi;n( 'lt'U -.at. ~ bnl.:l.. :ll• litH ttli01ttH~ l•f' ut6bc .a l:r· W. k'-a"tlW ,., JJn-p;lc••'•'• N-J.. ..._Sy t..& ,sot b f t...V. fl:rtf1t iCJ'IIikr w-: u hN •nifonn'tbo•. (Wl kiill~;~tta ~ap<aac a l>bOkW.I lr~lil. ICUD<IL \I a \11"-ut:a• ..,.to ktt('tl~lfl'n)11~ A.r t"Ull(.i.('h; ~twa e-.. , .. lk~ k urv 11.11nak, :tm1 f'aJ roaUt U JI,Ajlo~C~li•n•&. huf"1': tedtObNUis. a t f&a-lltlb wkjii: .u...et~ tttduii"M". ...-w u ma· •P"'JJ tu~br Ju!atl 'fa tWn' ..-vft r•.u.- t ..nr-a ., 1tMo lf'ITPI'rril "•· u 'hit atc;U..c .tnJ,;.t aa lfl>"• cHl.l - Q •U :a-. dt.. U• .,. li a • ulalf' lr.:UKir.~balall.a ttldorJ31 Rti~ r.t•l .... t.a.ual ~IWk g ~ .. , k.an4J" pad•~ ·x 1,; u., a~ ._ Jttatjck kl IrA q ~-=-r k 11 ,o•tal4t. A lltt4&6t 'Lor.i....an r1"n.t.:. ld ""' ..t. . _ it• 'p c-Utm" t... . . ,..,. IIM'C .,..... ~... ,. "t'f'bJ 1 II. II)' I uSi ~a •-.a ~eru. ..,. ......,...

.-pa

... ""

c;.",. ;..._ a ....,. •

~:~~-.m.tr

•• . . . ~.-. ke'\t-ll f't~· ...._ - ............liliot ttL•A'ttll .a..a••t ....,) ;u"' on "' )1' ..."1'9 fs Ut•.a flUe- 1M'

"'

,.,.t

J• J.l4i'l:ltml trdndr. ,UiJ;fd.. ' rppt.a s, t.aa~y 1.£t'rle .-.rLihat. annil if.

-.z.•...,. -

• iton •••

/\nna ilmif..~n.

•ta•

Jt~

·,-e

tt

rn

I

r •

rll

no .'\: c ,,~.: I lu:.-t~hc.

Mer. I

lto;,~;y neC'I, ;,., iin·

k1t vnln.a tr nntC' mn itt. )forrt 1-..:a ,~n

bb It I arrJ<"n)'( hh \'trnlk

k

Jc

f•(lad

t bb lftiat • r hti.t:Nt. ,..,..z: u-u -'"-'="-"'=.-· ar ,:;.......-., ltJorllll, • al&.plt>nJ - I• rh•dMr.i • • MAGYAR NEP •hot 1 "",. a '~a JD('I"'' trll ••~ n l4lh.t• ~~ L~....,. ~-~· 1Juc-no. Aim,. ~'0. !' " t.•r a ''I t ta~ ( t m6r ,-hrlt ~:-1 nrntt .,. ~ar uw4 n.'

J£ b m.ir

F. h<n kotd ·• '• ""'l c:np_m it. ~f )ndom

••

\'T'ftli

ott Km

r !hatRIIl

"llll;h.a

'"(~..,.

•~mlb<

ud.&

r.4•n n '>aey KID Oi·t" hh.:.tul'l't. hngv n<'m... J\H ,, rh~fll l:h·.i.nai t~rmt· 111 A• t'mi'lrr ki1ID11brn rrund•'t f'(ni: ~..1 Ln JU a fi'ildlon ftk• k m~r\ ~ ;a.:li-n i.... ho.gv mc-1t• Mrv VDJiun d('\f.n•f. ''~J:.v

bta hlt-J•'"uldo "t

m)rtt. a t.tkr d

\'Oin.:~

m

,C·trm ' 1 ' '.f K1 t· d "' II ·"1· hoa h u.!p' M ~ • 1- rom lbondAftt

'"'~•~.

c!4; lllarC,_rol. .. ~, <'

crJn" • t~t-m'

'""" \! ""

ntoudJ .. Jt-l)col& St kat1 Zlta ..llJ ..

,.'-, .. \trlttidr~' KinPn~D) t:Q't'd l..at.-n ~ lt1a: tH".-t-t • h •~ 1111 h rl iilt•f1o. a \Uroaro1 m. n40'1Jiu~ 1 J_Hd J~:b4J,.. lcnn~rlt'wn ll'lrl:a ,,.l1'01~.alla u-1 mc,.,.ft. t\ n~•~,.., l•hl!Wk ~ .,. 1011' 1 nl~t at .-..a;rad..btn. •it'.a 1 t.~lk\\c<ll r. F.a "' t •Lilkoti- D1A n ....,,. !af· •.,,. lfl':t. Pc- a fik('rtn lui. talin h &.djllru1 majU 11hhell ~r. 1(.4111 hJ J ldbht..t fl., amt·l~ a a•.-b;t.d lt>ld•·-"

·~

fu rlia.\1 • Yahil:lr: tnhaia,n .,,., n ''•'-1 1 rch~l-rt.

h;~ tlyrnku:r hai 1ol c •'! 1lytn • :ot,o•,·• Ut ou htvcr II r1·

~~ ~ Lite - auu.a .t'tft' nitU • lrr.rsft ... , lra:L:,.- liU mar••t JU¥t, h

w

Ill~"\

Ann:a· tHt >~kk,.r miln en ~IP th·~n rHd.ithn

a.Do '

icJ.u.aa.rl!ta'r. 4 a rtlk .,., .. fU.fll.J(>. •

M, Jcn t U1dti:. t. C'\ a mcc rttf:C',

M·Hin Nrm mmdtnkit

a.._.

trttHII .,llluc•ub.&ll. \{UJila a h..tt t•IU\f'tlf-h'1 lt.i~rtkt:ate~t"r.it.. -

u .,

f.irn:t•"• \l•ln:t..

,.,_ :.r ,. hu " & rwaft. IIM'rt h1· ••• • frllfti.D" u' u:•U l"t"ftfl rnf&~ l • m.&:ni"t. l)l'ftJn.:a l •• II i ~Apt -e \oln~l.i ra r,. 1 n '1(6-ltn Co~nHi •• Nlb 7 U""Li ·~n~• "rill hi~fl.lC"' r-1 trru»l!' 4ro frba.l'b.aCJtoll• r.¥ ItS minden tAkVI ..-tlulm.at Allont&. ,, hen" Jtit..,, • 'tM~ az rot"ft''no mil'l'-to«l. .. I• ~ tni\U,. M•7 niA& jjtt DW'C: ~ I&T t t.ditiatl Dl'mbnai ;t,Jma.\. &c-.. iLlJII eJ;ra IDt'S.)t.~ W"fr a ,-,z.,._w ~nhrtt"" .,nil aroaa •t:ru:taJI ha :r.irc.ot.... l•h•Ji vt. , • ~.... mtPID«f~k MIJ) U

"'!\rt

n

~cmmt

Mt urbit .....,.. ...-,dtkl!-t~ mllwka ulafi, dr aa H ) tal f bo~clLI!J;T La~ b'oaa J• r NDt. l ••rub , .. tr! 4C'Qelamhtt Ut ...~.. \aJWb a ~ ¢ t t -. 'lA,:: ,......... l.ntRtil s.:t....T IW'pp J t . . - : badtu·cll au U•.S.. rJa: i~ I i~lt u lrt b ).f'2llrl, t.ori.ba MAC-at"DfailC'Iir f u~ •. V"C:;)<f ._Ua-faJf're trlt nU)t:hn ~-- rm:tllc:..,. kH ~ l "a.asa.-1:.., C'uJu:t:• m ""' • ~ fi• tal n&ac,.ar.

n al U·

fbrnqc fC"'

Inn kor:.,

be ,onult I J..u aLl'Lol .., r.rktt ~. -

T

Scau·

l: r:dttt m

1 l'lf.

,. 1 'lM-!rT l.iutit end ...ta.iiM• i!I!MI~ h~t1ctrrr;lt ah)h,a .. A loo mu:ant i' t-1.. 11tc&l ta-ts.S· h I Lt n r, ~ nll,\at ko on rc PI • .\ f•::ru~ i- .....,w.,.t~ ..,... oti'CM'ly r1 1.1uatt.atatbn au• u•r .aJf9, ....t·J~ tc;f! az l;o~.ulil ~ f.rttl ulJtJIO).IH 6 fi)n. 1k.ff"U ,.,. .-rdmJ Akt.« il. ha t.Krt 'J& H• tdlad)il: \.a nr~dis ..,...,ar L pNit dl<11tilok ,..!t1oo n \lt:klftr b:-hrt.( a ...,.,., n mn.t'ill" ~1\t zrccrt,..t Vl1 hlr

lt-L

,..,:J.

4

..J,., e1th11

A~ ... .ha aa .,..

•k

b.:uiat.:n. c ,.... 1•~•tiklzw.k ~llaa:at.tr.:• , ltl lr ,,.J tn L: .-an~ c-q • .,...

Igy kezdOdik a HAJNALBA.N, Dtl.BEN, ESTE R Dario Nicodemi vilighires vigjate1m.

' C

t

\'n:o t. ~n Y \111 rl fUJd ft I • utn~m 1:.t l'ud.

"'.it.b

1uJ mr.nnt •••

llf' y ••• bOJ<r Jtloi\n~c ah.rM foi.r.td• It m1c; l~trlllt kgyih... 1 • •, ~tmlk.or C("tnht' I t'ln 11 bpun b .. l n tuL ere• \.ilD c-hkn. .. J:ip

(Kt'rt, Cf'lc (.i..·al. nO\C.nn)·cl. '\"1· roli:J.l"'l. 1'-'.:\'' v~..r.iciO! lcr t.C1 H• l"t lunUI. ~mdy'tn ;., Joi1"' l<h t a l .1 n:a~:t •n rnagu h.irt.fn.l..~J ~o:c iJ,-,. ~~ u. UU ho ~u (,ti'Qrt, T&-.:Dih.Jn !~· f hft k t)~ ~t\;nni• cntrg1a S::Y' k. Ny.iri hilinalha~.u!~ ,_,.,,d rn!tc , f mil kbattt ;a lut1~·1 r: ( vOng.:- (~ny. Af\n I (Ut\'11 f•U\ II u mc-notliih-' .MJ.knr agy Uu.am, .. b.sotbOl ,J. r& .101 .apu (rl~. Ft• tl)'c-n ldncn"'.!O)(>!nt-k n i1~n lotn.. hCr .l ...ifcl J..i:aon fi'/'J• f;CI1, ut •oPdolta~m., bogy ~p ~ rl~r1 11. ri('t:n& h~rrruLt, amel)·n " n.ar. :a.mcly mea t.. b y horf(r lnl' v:,~ j,u}kil, c:salet~C. " \·oru aaa,.tw:. ~rn dt' ).h.;-10 u t1c1 1 "',.J~r.~ S .auug !uttAl, • ruh~J .. hucr aup• J ;~n tWl. i\ c UJ.t.'yo.. nt j kr)dUtt a ~~l.l,•k Ju.....t 11 ll 1 • n•r.~1\n.l Dt 1Kt11 n , nf>m lJr.un rU r.J:nk ltny<h<>n. J·ohtontuf1 J~ r: ; I '" • '··. M rul· lc!UCc \"olt. tc•m • Et OC"nkll ~ •• £r: .A. V1..; ~~1 ..L tordmcmmc1. ..t.ih ,.., da u.iv.a ~ I M M< ndj.t. Ull'.:O ncktm, t.:oki· (t a b. •:. ~, u--c-. ho y nundc-n ""r tlyrn '-urAi ' I \ I. Ill~ r"r (tliL.O.lllt: (clyu.t··1· Mb..n k.,.,, n~k. ,J \ICI:.•Jl '" M.lf!.O, :.~ crCKtJ..h }.. ~ uU..:,m wh t ltU •~ret It• o 1 .l k~' hbl:ck. t f"llcn.:.n! t &c ,;.corJ.i Je11 b.Jn.Jlt 6r.ik til:.· :, t-.fJ,tr > w ll, & , a,w nem tca;cM~ Ann:.· t rani~ ~1 Ha 1 a ~t&l (if._ bogy ujr.a

,v

M.anQ· N"'~Y "!lot A'~:·m)· ,·n 1 ! hd\:.tdt ""t!C"tn, mc:cnyugu.tl)fD, nvn V.lJ:}'(l bt-t.Orli • mom r.a a:. ilycn nc:piOtlcn. Or-1k. A na C'c ugy l't ·~ n md•c r<tcd• tJtin kndOclnU. M.. • E.d.:J.&S:.0m9 n• !I 01 m ,.. M.:a c: rt~nrn kiv;rcre. eKt ~L dtd Ia! \ ,._ •'- •nU I'll ..... -if,. t ., af!l'n I~ e..IJ•n _.,,..

.._.._. .. b

·~ ..:1

u

.... ~~:

lt..

Htt~nr h·ttb.1C'm

~co

l.a Snc...1 • · kinod.a. tc arra hoay VJit

,mkJttL

A.: \ crckmk'? M .. lvu, II ' l'.ir~•JI,:~----~;.;;;,;;......z.RAGASZKODOM A

SZERELEMHEZ~ Bokay

Jan(l

felleptevel SZOMBATON, nov.10-en d.~fW.tan 4 orakor,

~::=====;;~~~~===:~==========f MAPAAUc :... . <1951. Oklobcr 111 •

' UJ SZINTARSULAT ALAKULT BUENOS AIRESBEN

·~ =

o e o o • eo e e; o Yt e e e IIXI=o . -, -, o o •

4 • • 0 , ., . , .. .'f'i~

SZELECZKY ZITA UJRA FELLEP•

B eszelgetes Szeleczky Zitaval az uj szin tarsulatnak nov. 10-i bemutatkozascirol

.....,.bo.rl

M6.r !<>punk ~bbl A , . - , En vllloltarn i!s ...,...l tole110k, hOC St.eleezll:y 2.11" IC<>· <a'Y mA.slk rot! ¥i$10m I~ td:k-

"'aromy Andor tt~b<ecA\01

••

19$1, November9.

<'1:Y

•1iL A ltj'Ddi!)'OI>b - m hotlY qy DI\IY """-"""'UI t _ , • li:oi~IU met~aJAndtkoml. Komlroml Ando11'61 btslO!ell;, 1\klrOJ A.Uitom • aa ero<~du utan •• <f"*' ko16nl•• <C ··~teminyen ,_ >tieD' - bogy ell)'llt 1tCI'OSYobl> nhl~i!tlk let1 16l, ·~ el6ldando c!aTilbnll. volna, h" ~lthOD ma\'lld t· Jolytat· Sok Jd6 t<lt el a 1tf11I01<6 to!- ~ Ja rnU•rnt l>61Y•fut6<At. N>gy sol· 1~m 61~>. U t.oljua a ..Hojnal- """" f> al11J mt'f: t6bl>, nosy skiban delbto <ste"- llen !at-ott .s<ln· hUu OZU16·.: .U cmb<t lngMIAjll

tlllnt4nvloto> ttrv"" ltt,ello<all. ,, tol6nlt.bQn oat feW! ~okl!)<lt<l< mar, mlkor mutaltoo!l< be aoo uJ ...Sntaroula.t. ~rdnt.uk S>cl<C2lty Z!lo. mil vCr.mOt, bop 6 tnl<$& IAJOl<o•tUl.·' a k~<t rervelral, -tnere~-

~ o. bo;cnosalrest m'f)'lr INJ6n1A - mondotta a mUYblriots. M I\.!!o1 "'" mar. 1~, tO!b• eso ~c~a (J&It oolr>n ~-. bOll' J~h »Jn.,. ~~n.ek mit tljU. l.A.tn+_ .:D a Btatkt. n~ na,gyon J6, ~- b n1001, bee Mvfmbtri>on "Ujra ~~ eli Allot, mar tl6n. arUJOk --. 1.:.16.lkOzi...cnak. MJne:s ~·nee.z mtnfura 'boldOCflbJ» pWann.t.. mint. amlkor stemt41 c;Ealben &£... ltat a kC)l.OnU,'£gcl. Bold~r.tAt: t: hfl.I.Ga lrcJJ.,m UliYilllA.Itl:ot, Vajjoll lott-e t..ttutol, rncc t.UOJr-e ujm h0dit:Ul1 "" k6t4nMit't<1 Mer~ n~""

nhol:r Odrr AI'J)Ad, a t.:

rnnv,.. ·"Z

felcJihelt'tlr.n Lanirom nwndt.• Q.lnt

tzto>h.Mt'ln p!br•r·h!'t me-r

Ad6mJ4·b.oo ~Pf'tll o!yar. J6, rolni

a R:aru"'z iufom n .ur~lt:mhe'z bon-

Vlvin pop.iJ&ban. A ""'"b ml••k to~rtp16Jtt, • u.fp ts t~htU!fsta Nhn--:etb TbyrJ.. Lcmerl ~r a mtt.&rAr '"'Onla, d~ DY<n "'~t>:>ek J6n•k r.rm 14' ~ m~. mint. ebbe.n a dfu o lb;tn.. Hi· 'in)IT.OCL PlO a. ~rep. amt:irbeD ts•· t.ln megmuti1ilbatt• volna, hos.f em~ tud4 Tdtb P.:r-cnc. iJ rt- a l"'ttef'O't .~ oz!nMtJir.l ki!to6n>Ognet Fbb<n r, d~bba.n ·~Y 6reg a&gJ~tny k edvesen hwuoroa. tlauroidAh;~n nevcttet 6!: hat meg tnaJU Jtnndtnldt. A k6t nalol Altt'.telme:s ~.,.ert-?tbtn Domtxly Jtn6 fa PQ-pp Gb-4 10;; brmutatJr:cnr.nl es un tnem, nagy lSUtctil.k teJt. Na~ btbm 'ocllllkotnl e#Ll at ~Utte•l • lerna· B~obl> lclkellcd~1 -prf.J:oltl min· de.nkJ. ll')1 t'k.d:i.ink 0- tttnr,r6b'b r6~ ktck.ll" kidolsO'lJli mlndent.. mAr k6t leU.., i\6111,j)ja pr6b*lunk k > reu.dclkezO pr6ba lila Mlndrnki W..

Ltn ~t-rnl

n•

foaJa.k:

nag;· likcntl

JiltloloHAk Bu<bpeEil'D lo.

liOka"

fo'HaSk t-~t

W.

il

RAGASZKODOM AUERELEMH'EZ cimii da't'abj;iban

SZEREPLl>K: 1\timi. a l:inya .. . .. . Vali a tnenyass~n~·a • . A.rpad . . .. .. • .. .. .. . •

Bela . . . . . . • . . . . . . . • • • Terlt t • • • • • • • • • • • Tihor . .. .. . • .. .. • • • • •

lnas .. . . . . . . . . . . . . . .. A IEGl'P.K $-ZO PllSO

KOZ~l

1

~-~.~.~~"~~..~:~~~~-~ - Stere.tet.tel kt..~ ene a $Etrepre - mondfa. 'S.Jecdty Zit.a.

1u,vYol1. bonnUnket

t$ okiDOl<

cltn·

ntY:~e Olytlll naQ 16jdalnat oko-

==~:~..,:·:::::::~-~--f~~

l'l£~"" kill di•atl>oouutaton•lf !gi!rko:olk BOI<ay Joinotl, RAOASZKO.. 00M A ~ elmtl -.1~ )A~ ..oml>llt d~ut.tnl eloe.dasa .\ ko16nla bOla;Jiatlll t.l-..c>ll~·r" 11>\Unl roa:n:U: SJelecll<y z 1tQ h N'tmet.b Thyra h~ gyl$nltorll ruh.\jinllk, tu11el)'tket a bArom tel· •IU...,..•t • Ji:rde~!lnk.-~ tel!~].

-

D~

ez a.v.onJlAl

elmuJik. ahl')@.y

• ozlnprul"' !epek. A d&rllb !t1trt•

- a mindJg megbo.tottan gondotok mekc.bb Jl!l ...ntte az. tnYt>ml A bu... ana~ hogy eat a s:terc~t otthon, mndJ.t frlVOnA$ sr.-1dtft.c.J JPI.ettelt Ma~gon egy n•gyon i<td- Trotetem a.nnyt.ra fOI tettVnJ mtnves ltls koll~m J&tsz.olla: Till\)' drok.tnelc, m.lnt. PmekkorR atnblt16• Anna M<lrla, akl olyan koran It~ vl\l k~W6k T4,

tont~ kJ:tUr m.uu

vonA.o 1olyom.... m<gos ..,._

ARAK:ON KAPDATOK

JC"gyek telefonon ntcgrendelhetOk: 53-1392, ~s elo\'e-• telben kaphatok: Mokr.inyi Fia mbreriajiiban, Lavalle 370, Tel. 31-2573, ~ a Dclamerikai J\fal(yarsftg kind6hlvatalAI>an,Lavalle, 361, ! 61entelet. Tel. 31-2819.

nom n btatl)oe;aire:d k.O¢~~c'c,

1.

J<omaromv Andor SZf>LECZKY ZI'fA Nentel h 'l'hyra Tot h Ferenc Dombay Jnno I.. !Catt\na :\l.tiria Papp Gtza 'rarara.~ Jvi\n

Rstj•lr Kahuru1 . . . . . . .

:;.~:t::~:~~o~~~!;:,:~&\~ MitfAiis'u SZINHAZI tURtK ....~~.~":0':~.~:!:~ ts llVltCll mlr (>'17\er)Ulc darabjatn ke· mmiUI. VJIJ.tek;ol Dl'tll csalt l'ar• pour 1'ar~ fiiJlt~li:ot, h:\~..m VAll mon<tnnt••I6Jut, •Jgonc!olkozta!nak tolvet.ctt. pr:oOJeooi.l mrg io old6.11:; uun plkA.Da, mlndlg llnom .. mborl, Ar<m; Ill vatantott.om .., r..,.,.bol, m<n )6 tolkalmat ad ~ J6 <l)'titi.<S bemuta!~~

:

Bokay J anos:

u

(:llhn•otm ··rulh~tt b-o • vro lt' .e:•eJ' m'ndtn r-~r. alblomm : UJTn :l)r.& au~ ~tlt h6dll nul" :tt lc:ft;o.bn.. 1'1<1 Atr.tl!IIL 3lnou. bt'•rkezcttDtk et:~o mu1J'L fs un •~·.7;.i1 ho.r.; ,t-il.! mJt- r:--~thn.t tnr.rt 6t o1Wllj"1t.-. ".tt<UI<, oa muT.,..IIe& n·•II>Ah • ~n urtotLm. !1\bt.li -.:AU\ n1iut I'll tt9. ~letes ~t,c.reptudk.!l\l. M ndiC' nrra tlrtt•m 1l '& hlenf, J.(jvfl mt-g ttY h6naJ)\Jnk. van " a tezcsn~g -r,,• .,to "Yl'trl premlm1C' \laY 61~m. 17-IY •an "t '~) lh6ni\A"" ~~!>>•-. el fd~nk CiD' ·ttep oloodtst tnbO'all. ia1u ru UJ'r'a 61Zt6kfl-ljr n l..otY m MI mindt.uL mtgtuzUnk9 bOtcY sllctt)"'bb h-it~J lJ:yete:r:z,:fll W1c~·· kaUUO~l. A "~o ltl.Ot.. tc...rrt&iut.c.-.AJ~rnt mRIJlmM ~s ~ltl"tittneljer: ten a kbfodu~ Ctel" k:in,ontLo.nt ~ &UJ't't!'t•; Ma t.1 u nrtr.drn a.m- feJet;te be o.~ ~tsett '- ~(.."C't.iCY lkJom. Zlla. l!fo 6nell; Sl.lu<y; RAGASZKODOM A m•~CUDk 10,-,.A<,ol hi "'lllt, b"'<~ ~ ~ cknil \lfJ~•<· • v~gi!O ...... ) JOii&n a k&-«>·lg !teelA• Cog:Juk •lb<uln1. A darnbOt so- nl roeJ• ,, mU•~~ <i•Oitw ho;p<

'"*"

Novembe~ 10-en, ftZOmbaton Mlutan .f 6mkor a CONSEJO D~ l\JUJEUES (Chareas 115!\) !'?.inh:izt crmeben

Dl•.

TtSt.b Perencet kerdnzuk - Kllrnkter-suropeL J•l.luom JJ ~ ltitanl l>oJOl\l..mo&; 0\o'Y 6rc~d6 surt'lmt.'i kl'\.!'.1 traatlu:un!.

lrua 1lt'Um.Jil alakJt<Wn. A.ndor. - ann61 Jnkibb, mtrt A Llibbl ..&urej)J~ mAT nt~m !."fb. n.tm mfndlg nd6dlk et<Y wn<'fzork !Jt.)'tt~.tJuk m~. met~ 7.1VarJ)iink a ;\Z fl% olkalom, hogy onnylff tck· tel!.. trGve! toly6 pr6bat. Oldalu ......epe~ !Ato&hAo;;son. - A romy AndOr m~ uW.uul< u61: - Jrjilolt ml'1:. hory a 'l&t0$1>t.u ...,relm.. 6relllat61 kezd•e ·~ !elAldol() ap.\lg "" tr?...,k 1\Ur)o\t el:erJedl hlrek val6tlanok t t.r. <.Jl)mOj\' keU p<!ndltelli. adb nem u~~rnap, hancm BZOmNEmeth Tb)'1'1 - Akl o\t.boo hll- b~t ~Man leu! ront 6vla ""'"""'ki\U nelk\11 n V!• .><- S-<nJI•·.•·- J"-•tt, _ •-.

Koma-

&"-

""'"

•·

'nil

b

•··~

•~

~'

lim aiAz•'--' ' •u "-=..c._ __.


s vigjateka, SZELECZKY ZITA

SZELECZXY ZITA 'OJllA J'EI.Up!

Charcas 1155 sz. alattJegyeRara5-20 $

November 10.en, szombaton d.u. 4 6rakor Consejo de .Mujeres (Oharcaa 1155)

a.

szillh&nemu\ben ll61aoy ;JAnos:

RAGASZKODOM A SZERELEMHEZ cimii 3 felvoufuws vigj{ttek•ibn n. Bajor I< AlmAn

lllml. a

• • • • • •• •

le~nya - . . . m enyn$7.0HY~

Ko m.~\romy

.-\ndor

. ... . .• $>.ek ezkr Zlfa

Vult u •••• •• .Sf mC'th 11•rra A rpid ••••••..• .. .•..• . . • T 6th lo~<'l'\'n ~ B~ l a.. ••. . .•..... . .. . •. .. . J)()mba)' J cnQ

Tlbor . .. .............. . . l'&JIF' ~ Terka . . ~ •...•...•....•• .i . K•u.ona in arta .lnas •.•.••••• .. ••• . • • •.• T.,.arlis IvAn

Jcgyek telefono.n megrendelhetOk : 53-1392 es elovetelben kaphat6k : .Mokrinyn~, Lavalle 370, Tel. 31-2573; a Delamerikai Jrla. gyars{Lg ki"'d6hivatalaba.n, Lavalle 361 fele. Telefon : 31-2819

(Uor\tlitb Jin o, r~1 v.}

NE .MULASSZA EL MEGNiZNI!

RAOA~ZKOD O~l A SZERI'L EMU EZ ennu ~KJ>iia< sur<plol: lbJM K.6Jmi n : Ko"liromy Atldo? Job~r61 '&l 'rnl a ltoinya•: Sldedlc~ Z'ta, - bMt61 Va ll a m~yas'I"Vl nya: Nbnetb T:hyn~

....................... . . . . ......-...... .--.-........,

)IAQ YAltOK CTJA-

1951 . November Z.

Ra.gaszkodom a

szerelemh~z

SZELECZKY ZITA UJRA FELLEP

Komaromy Andor a B6kay darab bemutat6jar61 nye~..:~ koze~~otc ,a.not-.. nlf"& 1Uim&n Jtea,ves . . mul.l.IOUJOO ...,. a anr.,.yuell • I<Stcr.obtl sl~r u;il•

N'&S>· 4)r0Dunel vrullll""'' llaJet

r..J>'-t ll(>kay Jinos ••a-,og6 •lilt· (JltSSZWe~en. a I.)Uetl.Jsn.lrt,.,t h! •A· t6i:Aban. uromvmc_ m~ tQCto:c;z.l ttl.soo maayar B<lllJ""o:u\$. Va.:l'

ez a tMJ. h"'f>' &zeleett.'t1 ZUAv..tl ,Wpek 101 ll$ liS 0 ,..,...~..., SOk ~vJ p...Uvu.a~~Q~nWit< uai)'loku Ofll:\lt&iaom volt u oklo\. s t•..dnoe.t<! n rru llo>gy m<>.rtunl l:C:.illm•· ,.;,, l<MLbVO ..,.._1<, bogy .a\-

~

~

W h•va~wmuak

u -

..,. .,..,,. ...,..-..Ula<lls uJabb t...au. let.e> veU a magyar &<jnjf.IQ{oo. .Egy ne= JtultumJinak lotmerll-

Jc a ne~DUt '<lnb/IU kultur[\j>. A ltl!\i!Y&r szlnJl&z.i kult\!J'ft OJO<Olcl )<l$C<e, ahol at dl en .. )00• bel>e• ••-• l<l mA~AAAI< a """'' b.ut ~0\"~Jta a .trutgyl\r k-:·10 ""lek 501'a!ban, Csal< VI!8'Yill; llt<Y<· niU, m.a.nt. l'timlntA$. VQ6y f.m.U~ !em.be u utObbl e.et< masy:u .s:&ln· .o\UI: OllRCOt, ILbO\'A •llMQptOtt_ hW.! JCultliN}i.oJOk ll$ a ~M ID>ll1 elvlgye a 1"'8'<n •« tlo m .- £1lJioszAo wiJwtmblyelL - Az

j:OGC101J\1tl.l: Dfl.\1..11-at VC:OQ~~l..•

tctrl.ben tU~UoiY:•~ a ~w..r Jumoxet, -

teuno, bol<fogan u..Ana LDc.l UbAJ) t!J.;e1 vona~,u ul· pt.M>IOdom be!e elY l<omo>y ozl· .1011 ea tob:b oapOt, utaW utid ot-· ~1 munkib.l Me.:t mlndfS: ~ U1iOrJ..rn cliO W.'QeO\tn futn.Jt> tor"a'"W.U.- e& juYn.jQ. Ar&cnt.Lr•• )1;-o""'to<•om ...,.,_ tla:._ hOllY a Mo< blvat.Ast tall be, - a m4)'or ~'Se ~~tr a ma8)'ar AJ-o· p!nc:;z Pedl& lcU:On!l&en - 1 Ut h&.z sulm~~n>. 'a hlv!'-Wt. ldetrenl.>en bn.t.\>1.\hy~,t,Dt. ~ Z.ta IUII)rij ts e;:l)rl Ltlbban ke!l telJuttenie. I» I>.CiUIJUI<, Cle O=e) " " " azabaa A mal rendkivillJ 146k rena.luvb- ...., nel<l. wm a kozon..,;;ud< Ult8 · U tttbel<e~ rclnak l<Uil~.,rre m~e elt:aeun~c, wv~ IeU dol(ozn.a, l<W< otlllW'.o!nm, teladotux ta· D'lert a n~o.r ~n.Jathzas n~m JAn mq nehtzobb, tilln~ D.nnn.k Jrle enge<lbetJ mea mnal\nax ...,. a ru. J~ liZ Ult<!rbi<~ \Oit. S 110. lllir l<lO xust, hoc.r .$r.e)eczky ZlU\ tetkn· eneztilnk, M<l5 keJl 6lll\p)tanun'.. k«~!<t. ___. a tegnagyobb L4l1!'Yii&B~ptt1, A WAIYAT ..u>jt...:M !Oni06SII• - bogy az u~rl$ r..:alm.l 9 ;z.. g!n telll020sn a.:l.t e. ..tne& lbr· lt(Zky ZJta oha~­ tenet1 ttl»'<, h!liY ma Ma8Y=•tatlan OSYm4~~J. E!<!a, ha ca>l< to.~.rz:et.

• lluenos Aires, 1951 no•amber 1

WGOk

.._J.

...,..6Js•

Jtgel3il szava10est.J6re cot>do!unk. szj.gon mel)'or ro b1va.L8-lOJ tU'elv, $ maiY&r lllJnjit,ita-'Uk t.Dielrtt h63J lenalliLtld, allJ'.6 m· Rbblll oro>zlin ...... VIlli, Og) O.Ob U. mqrai:Ma ntlldl~ lntrt~ co !e· Jl>zset <*1\>-.At l<lel~ben, Mlll<c.r ug; volt, hOiY u ~!lam blvn•·•~ nyclvc a ntmt".\. n1elv Jesz. ··tAroasclgOl<" alaltultall: a magyo.: nytl• "lstllpo!Wra", o. mapu troe.. toko'ZAsara. A% (lroctme-ny nem :nG· md~ oL E2ekb6i a !elite& W.a~­

Eu<h.Ui.u!JltU$ KOD(In'S$EUI

Kr'.az·

tus1 OratOriumA'", "- Pa.a.;iOJtV&o- l kat, a nu.rglfAt.laeU hlrea S?.abad· ~ Jano;, vltez. a ~edl ...,bn1urt l!:mbor trllic<UA!a e!Oad4s<>mt. • blres ma.rgt~ -lmdwi N

wn

s•t'i

0 •

Sbaketpc•re·cli<Juo~ amelyCk •• ovem1'cr 1 -en. szombaton delul!\n •l orakor a CONetr6so vllig ozelieml elOit~tllet. SEJO DE MU JERES (Charcas 1155) szinhazt ermeben

B6kay Janos:

c:odillatt\t Vlvta :ttl

s.Joos. a mal kommum.to. rena. ....- mind~ rombadODI<Itt.e a a

RAGASZKODOM AUERELEMHIZ

magyar sull)l~ R te1Jt6 pu.sot.u· lAs tel6 h>l•d. 0\Uloo mC6 61etbcu It•& mae-rar wn6az0lok n~ra Yallllak kirbozt.atva. VAIY cs• < •IP'•l t.-h•lnelt: maparul dle801t-

Ba ·

J Or

lle;~~t aw"t..

K3

cimii darabjli.ban SZEREPL6K: Iman . . . . . • . •

K onuironty Andor

aldk tes~tre.~<>: Mimi, a l&nya · · · · • · • SZELECZRY Zl'l'A megijlt$. megsy!UW.IAk. EU:t a Vs J i a m enyasszon ya . • N emeth Thyra kW141dOn m M.liJ'ar SZln~~kn<k Arnad · : · • • · · · · · · . • • • Toth F erenc SW>t k!lkle'-~• wvotMutat 1'1,._ &!Ia · · · • · • • • • . . • . • • . • Dombay JeniS kcrctnl 611 k~SZI!Inl arm az 1<10"'. Terk-1 • • • • • • •. • • . • /.. Rnt.nn11 Ma rla anukor l$nft altoglalhaljlt.k ott· T lbor ·• • . • • • . . . . . • • . • P app Gb.a bon noMl'.et.neVeiG llh·..u..uJ<a• Jnas · · · • • · •. . · . . • . • . • Tara lAs I viin EJ>ben L wdotl>>n kel! llnl ~dolx x X a=1 6& obbll1 a munl<f.bcll nom • ' • mnrsdlu\t 1<1 egyeUen mogya, IISI· fl•gyek telefon on me~ndelhetok : 53-1392, elllvEnU. sem, lme•Uhbo! $tcl<C'<I<V lo)ll•n kanh:tt61<: 1\fokr~vi Fia"Rhreriiijaban, Lavalle Zltc. • ~70. Tel. 31-2573. n Dehmerikai 1\!ntO'arsii.Q: ktad6-

es

es

hh•ata l8han ,Lwalle. 361.

l

rP 1•melet.

Tel. 3\-21ll9.

al>kbOI lndult c1 a magyar >OirtAz el&adAsr61 mit bc$7A!lt o ren . ...,, d.CS6 es.. UlJin. ll!zbny. . det6. 0on1< o1Ul•1• tuaoJt h..U· bo.n,)'allis CSA~ okkOr allOJ.t oo, 0 [I!Jnl, bQiy bltalommnl oi>te.~ az llr.£11 • mlkor kaJmtir<>l: l;apcso16dtlk 1>e a ei!Sadia el~. Azt hlszem mlrul4'\•· MlliYIIl' .-ln.li......ba. al<llrn•l< nyjan Sllobzl tcljes:tm6n$1. lo· ~ • I • • H H • H • • If • I I I I I I • I ' ' ' • t • • • • • • • • • • t t • t • • csak <i1 YO!t fOnfo3: az llzl"' A7. sunk •dnr a .,yugodi!U> virjut a k~ "'VI' - y-y~l. ulclbbl 6vtkbe11

,rn ,r,

-Db&rt. -

MULASSZA EL MEGI.Tr"nTJf


!.............. . .. ···--.........

1951

, SZELECZKY ZITA ' I DJRA FELLEP

Ncwem~~« ••-----__:_-----MiiAAilJl-

&okay: Ragaszkodom a SZerelemhez

I

/J. "'~1!1\0

•• I

hOoftr 1 a

Dtm ~pon

ke<Jveol) lwl'a dtlu<'onl ora

tlltn~­

i

- 1 : ..

uuvtd

OOc\lfjo .,. 1\lll)ftea tOluhbtnmll

a s - q . Zlla ' 11<11 tlel.rt bi>Oi:

jeltnt~ Ju,~.

re II &1Ulo1As>C m'WU>I~ a ma·

" ' " l<ol6nlo mull UJ b<KDOeolrul

!

!llr><<>k~ot

ll'\11'1U)t:!l1Mu. N )m~ lJh ttl len o•.lt(..((ll \t&trdYe ll'feDC. mt•nd a pa ... pa -•JAnak, kl>&d W<·•ln>l<. all 11mt1 J6l kld~-lt. buJI><>rot,

-""-ton a

maeyar eJ)'\ill.eS

..,..1 IM,bb tomtkUJ

110~ rvllo 1111• lttYeH.<' • lie· ..,.,.....,, ...... ut'P l\lhM. & riiDalt_

tppen -'•lclt)on

noQ<O>. IDtf'f-lmea td-

tM1l WJ kt¥'~..

-Ia·

"' bubAnaJ<Jo lljtk tok a d1'1t.tr61, A ntp ~. CS.

rc10!>oQ kM Ol"f,

j4ulvU 6~ ld.nta. ~r lniDCilL A papa mrsd~bbtt\. amll<or te7 ..0 6o aulomobU llOfOil Jltl>

t ll!ci t l - olkalm'l>OI.

Van p«'bUmllt.,

••

~ll.&nd6

"" ~~·46 lfr1tf AI 1 - " : "ol duo fa·

IP""ca sa. .\ prol>lo!m&:

i

eiun' ktf'f'lli, UlOn ht

!;'1/n,·emb~r JO.~n. •>.Ombalon cltllut.in I 6rakor a !sJo;.JO D~: ~urH;nF;l': (Charc:as !15:;) ~•inh;itlermelwn

I .tdiiOh·a. n-.. it~$ .11 boo' h

B6kay Janos:

81<1«>1<7 Zlla, al<lt • k - . f l d.O m•IJrlentvkor s a darsl> to·

l'ZtmJ.~Pt.bK:

Uaj11r 1\silman

1\o~~11ironoy \nd11r

\tim I. u l:lnyn •••••• ,

!SZELEC't:KY ZIT.\ S~nu.•th Thyra TOlh rcren(' Onmbny Jcnll \. 1\alnnn ~hiria PaJip Gt'z~

17""""

~ Vt1;tD

• .• . •• . • • . •. . .•

&Wrull

D<Dl OU•

r6 t4PO!oklrol lopdlot• to JU<-Imo• zo>~. a !lflt ,.,.~-..o~<ott tuuno> ol•· kltAc£\aJ ~a.d thtM IUII.cU "" tliV jt'!rn<~l " N1nda.reo

t'

SZLLO;CZIU' Z IT4 or()TO lfORVA'IBJ

uoclo(o l<l..,~ clr. AJr>l Ulina 1.-.\<l~<l ol, &a t&no.lt a. ,.slt;lnlr •'"' 1

_ ~~rr~bt. A ,:oe.Ne ·~t 1 darab {D6k") 1 .w~..t: <kete<16 thtl M•JJ& a£4. it-a \ JJ.t.\£Ji. 15-:0 Pf.SO ltOZTl .U!AitO'i K.ll'OA'f(\Jt •Jtno.: RapukOdOm a atrtltll\• nl, omiL &: ehtnn! tt7 h...a t..~ I • .be>l - •aut, Jell-~. M>Cilt• :J~) ~I. t~lefllnon me~rendtlhclok: S3·13!12, t• tlou~-1(,, lt6ooyU ll6hY·Irl.s. t~lben knphat6k: \lokn\n"l l'mmhreri:ijo\ban. Lavalle '"""

~I'D

•nuyl komoh II'K'J)(taoi nkrl. tal•\ A do\· r•~bi.P, -.o1nm1it kutt

clmil dQrobj:\hftn

..-\rpAd ••••••••••·••••• Bc'ln . , .. ••.• , • , , • , • • Terk1 ..• , •• , . , . • • 1'll>llr ..... ., • • • • • .. ..

"I) Ufl t,tn

,.~>ldt n~l

RA6ASZKODOM A SZERElEMH'fl \"ali \'\ rnenvaliS7hR\1t • •

Olton:

IUI.G kCir.mon<IAF • b'-ltiMa &rOktt ak tUAI't, rwnt '-lt.a~ u 61tort ls...oli<-«t - 11:1 a prol>!ma

Lu:'{.

~..

mru -•·

Tarara~ h.\n

-1-1

:·170. Tel. 3 1-2573, o-> a D~lamtrlknl 1\faeyar.<..-\g klodo· J!<\Jor IUlrnan, .. v."'a ••••, ''hi'l'alalaban,La•all~. 361, frlemel~t 'l'el ~1-2819. 6<01<·1f~l.l\l Pt" ....,, •tel .!:~''::' vlr)a bua a •• l

I

1 1.

lnw~ ~

~rr.<tn.tJft18Y"".-I< f6 are~.""" bt •~•r

NE MULASSZA EL MEGllr.£11 . J• I~---~ SZINHAZI HIR(K ~--~·-Jlon"'"""

1

(

"RAOASZKODOlo! A

S:Z.I;;ll.l!;•

:E!l>b -dr.rab 110• 1 , _ , . l')· »:Qonbol dt 11Mnl ··~· ~f'l koPC&ollltb•n • 1<6TOI.:t· kt~ klioOl)Uk: .l.ll1'tl o oouse)o de'MuJcns l•h!<.'rm6b<'n ugy..,..map tole m6~

lo> lofill:Z

qy Qrll:tnttn rl6a4k II lfSZ. nl•

Jtlmi<J>l D<:kl, h<lfJ IIJra Ml'l· , Mo~~l "'' 161>1>. menyo~nyo, Val lLDDYI • kA· 1\JA, M-. ••• A po.pt.., ak.l m.ndm D60rk, l'l'lt'l' " aaJit 1d,nJAnat ta udv:t.ro~. t\L f'Mk • n«·htz.. 'tom\ku1 Yllllom:U\Cit\ M•ml ntaa rlrl\pd .. 1.1\tn.- ,_,., ..., thfcre. llf.P' '~<\1)6\..t Ait.&tom a sunJJJlt.t. arr&,

~~.miDI

) lOQ' ~n

c-::tllocta•,.a

nu~·

l<t6 rot.lll!M. A

kf'l

,,.an.,

ltlf'~l~ut ~·-cUk

t-17•

8'Y"" ttr)llk a ted.-... I<OOII!Ufgol.

- L Allollon1 •rra, II()CJ • mil-

hotf a darab tadtsire pouV~&,n JctenJa mtf• J<Utk <10 Eltlbtn toribbro I•

'keL, auu·lytk, amtnt ~ l•J)'JniL'* \mn mb vl•-.ll<. volltoi\~o•

a bin!eti'lbfU IUtfjtlOU: belfcl:.enw

&IODk!TilJ noHmbt: to-En ~t 8 -12 6ril• b ~~lul'n 3·161 a oW\• hl.t ~ilir&.D,lll (01\.v<U 115;1> <ophot<\lt. -

•ilm6k

nt•'K<.1.dlloa~ ~t>\U4:1

tllVaU'f'trUI\A&.6t' ldlf"k & dtU'Qbol Aklt. c:& vou.cou, ncrn ~J6d~ Y m Q Trrlr.-. a pr.do.&'20n,

O'OTO Kf\a \ "Til I

A ruhllt l':tlt t~tp4:" .KCUJt.1 1 lei.D,o '""'f "<> .... u ' - · i!mi .Andu htmttb Thyra tt• L - - - - - - - - - - -- \ dr.oklt \''"'''"~ ~~· "'~ ko· liotot¢ulr. l<t.Pdt &<:!3l:. ll=n) • "f&l u•llldrn~ l ~tl Erd<l<· l(odfsE.U 1-ir}.A Jc;,uod6 4JotJCpJf r:•• ArpM l""'-"YOl ll<>al a h\l.<tJitl at:. a I~~>Ttu12\ at!"'l aufthhu(·ttt\ S~t l l'c 1 k)' / ta lll.htt.&rtu "I.;. " Bfla [t't to • 11ljvto r.oir •~ 1'1h.a:· ha\IJznAa t.u1Wt']JZ'CfUMm(tf. ftl .. ..n...,.ua•cto• a tilffd: mhu tlaJJOU \'.!1 ll TJ\f'~.JI(I\1,] A me,t:1\ 1:1• Ole~ mlbor tl)c:.t1':tf:rt pelbtn. ad.i · Art.a• • k\CU lcollol leG p,..,ot .a _,_ r.~. A bolt),..... a k~ tl<e· K•t.onp Mlr!.a 1An\atoc. term~· \Ji.lrtl'k .-.r7.tr tDtbrt\"o b M bon•, ruvl<l ~!Abu vi4D lv- _ ,.. JAl•to, 1·o111 n.rrn: J6 Ita· pt:MI • \ott.-ntht .'\bl uo~.l \t~rJ,•r nlltcrttau 111•. P•pp GUa. Ot"'ll• fod..... ablal<on " .., tiljatr ' kfot -· u)til fel6..S btDnllk o Ita•

r-=R;;;A;;:G::!.A=S~Z:.:I::O~DO-M--A-U-.~-R-E-L::;;EM=Hf=Z~-1~

t•

;::;~::;~:.:=: ~s~:

-

e.~•ara.-.-r.

bay

Jmo

n

Tlralu Irlrin 017<•

••


~~gaszkodom

a szerclemhez .

(Persiguiendo el amor

J

Bokay Janos Juan Bokay

Comedia brillante en tree actos . El contenido breve de la comedia es el siguiente : Klilman Bajor un abogado famos y adinerado espera a au hija, 1.:.1m1 quien retorne de Suiza, deepues de haber cursado sus estudios en un famoso colegio de Lausanne . El abogado se siente inquieto , no aolamente por la alegr!a de ver nuevamente a su hija adorada, sino por el temor de tener que con fesar su resoluci6n de casarse nuevamente . Bajor, que ha prodigad~ a su hija una ternura 1nfin1 ta, teme ahora que su hija no se resigne a perder el carina de su padre . Bela, su secretario , un joven abogado , ama a ~mi , y su mayor preocupaci6n consiste en poder confesar su amor a ella . Bajor, es el prototipo del hombre mundane , afortunado en amores, a pesar de sus cincuenta afios , todo lo contrario dea jovr.n Bela, bueno y simple , inhabil en el amor . Mimi llega con Arpad, el viejo amigo de Bajor, quien tuera a buscarla a Suiza. B~or poco a poco oonfiesa a Mim! su deseo de casarse , a lo que la j6ven no con eucha simpat!a consiente. Pero la sorpresa de esta adn es mayor al conocer a Vali y enterarse que la joven con quien au padre piensa casarse , tiene au misma edad, veinte afios. Mim:C, que no quiere intervenir en l a vida de su padre , es persuadida por l a Vieja ama de Haves , para q-ge no permita l o que ella considera una insensatez . Mim! recurre a un ardid : utilize a Arpad, quien s e enamor6 de ella desde el viaje que ~cieran juntos desde Suiza, presentandole a su padre como novio suyo . Logra con esto exasperar a Bajor que no puede reaignarse a la idea de ver a su hija adorada casada con un viejo . Fi.nalmente Bajor , c oa prendiendo l o rtd!culo de su situaci6n, decide anular au casamiento con Vali . Las dos muchachas vuelven a sus j6venes novios y l os viejos "Donjuanes" comprenden con res1gnaci6n que el tiempo del amor ya ha pasado para ambos ~

Funci6n en la Biblioteca de l Consejo de

~ujeres

I O de Noviembre de I95I a l as I 6 Horae .


1~51

November 1~

" lljanak iissze a s zineszek! ~ .. . SZAB6 MIKL~S LEVELE A SZERKESZTOSEGHEZ

lieD tl...dt Sltrk...'.O UrI

hrtot.om &:. adJa .cf'&lmbt' a t.ul~ A t<Pal>l nap, aombo~ dSu"", !It U t'sec:ne.tlJ' mt.l o;.pj.An .S 'kf!· a lr.OIOOotf ki>IIOII, -.n<ly iUp r&rQ a SUr~ Or-.ac, adjon meg.. ......,_, JeJent • ··Rar-..lto- telel6 n)'ll•inoosico• b, lopJ'ban c:om ., cln•U vl{jj~tfk eulcnet a - a k , Allllt huon· rJ6-d4 ·•o. to Is ~ YCltam " ll· 16 i!rWJemb<n ~ <CYld<Jiil<e katlr. \ tleltel ballra""" 61 IMWm Sr<o· a IObbl, ll~ mt&)el<nO mocar lap

- ffiembea·

ltat7 Zl&a DaC)'-i'U Jitt.Uol, fl• sa~'**"'oaln&l!. ...urial

nerk~~ltt.lll 1a.

Szln6SIU'Inlc<t, rct klvtt.elevc~ m UDU.Jat 111 !Ato..,. a mukeclfd6 .unt~IYcse:o uem Ia llmerem, ~YVt J -..plot ll)'ekt'lc!t<t. oon- u ~tl 4 t l&. • vn t ~tt ta<loklm, az Olllo&& toronotc ho.'tan:61 IAl•oztam ulo!Jira. Ntl<eru dk u.z.. ~....u. u - . _ foo .t)olr.orl tet- "" a alnl'8dr61 llmel'()ooelm, a k6tmMJI6 olleDtt'elt m!btnnyllrinlW l>lolon mutat"' -

0oacWYe cl l<eU hOJY mtn.Ul< 6o tl 1o IUdJ'k mt~l vltaa ken!~ ~o~.Ut, de- a IE~ ntlkt.U.Btua., bo1J ebb!ll u <llnl-l <a'llr.Ult YafY mAIIl<ulr. tlllin ,..., toga Jtreonl, Jon tl, cs.. Ut n<m kdl bOll)' 0 kl)-

h.-

>.6~

w"""""a>•

moodJa onOicnek a&t, anm

..Jyan . . . _ h olr•n t.Upen l)ntl 161 • alnpo.dcn !Atoll, hOllY u, okl m•sttt.al szem~n • ~b •ld<>Mtot ho,...,, as teo11 a Ieana· •· obb tt.ol&Ala.t.ot a. ha:tean m..l-

c·•nAa UIYtnelt.

Hem 'fi.C1ok mUiuJUkuJ, de ~lll ntm llldot, IUllllln, b~ U4 b-..,, • a!eo<u knUIUt ....,. Sldeo&ky Zt~ a ..:nc>adr61 d· u m.

emil.••

mec - - nlzvc Is, tliJmerto lll•tJ IIIOil4o« I~ m<1r &!Oieczky Zll<lt 1teo I.ISol tel)ul\ IClQ 6rtlf1,.ttm, 111 rnc<'m ne.m le· b~ riAnJ>aJ"-1 <UolC VOl!)' rnA• mtny6trl, &lk ~ lrf.n11'ban, 'tm e-lbr.t\fJ As el6&d.ia •tsb a muv~o u Wlw'tked'" 61 kOO\'rUen bani" mecrootolUoal JOCOO>n :ll<tnl. u., £n 1<6--.e mer a lt~et IOildolom, a l<llf4nl ol1t ""'Y rt.... ~u.bt • <I)'Ultru bo.)fkntg. 1J b-GI<lkep lel>et. Emborolr. VOC)'UJ)k, •• omtfl'lcl6a te, hOI)' 1<8kozel•bb " 'Ember ..... o¢dl6J6L t avin)6k >Z1Dr< ho<nl A $Ztl\Yedfoo 6Jial l<)bboadrllfon IU<C· . .. ami oet>a na'Y mtntk· be)elen~s uc.iont pl~Jamtnyt et<nd- ben .az tl~rt tatr hata.as -lll\tl • ben ~Yeklr.6 lett. A ltaltl• volam11)rn btl.e<) hlrttlcu tua•l1•'- ••bb •Bt, YACY tonyle(es rtrdem •ha1 ~Yt, hana:C*Ul adtam u cl<eD bat mlnd~i.kU:>kr<. s ml· Ia co.al< ar.l>er ,.. ••· o kO;:.O.nUc •lOt~ kli•JL*-<L """al a Tel • kh&ruquu: - • AUJlllalr. 6oOte , lln blvau.Ani uorn IJ, ... mts lll&IYar >olnkt.ckr• A m~v~uno anii.Abb t.1l. K<!;trtJUlt. hOllY nekl~ bt'Jt<lcnt«bc pUJanat all\tt Pnt1 enn>M ~. erYm'· c:Jm ,. t•ndoltam U&'Y&OU, bon- hon-an ...U., uaryon •ulyos pa.,._IJ< toas• a mB,tlso.-J<! maro!uant, "CY<fl> lob=lot Ldttt, hOSY tQll·IDA· neb~:atctk !n.t'Ueu. enz.tk • rena .. .ot loil- t mti'Ukbm l>lblol, am.t lr.hi11 n<lllz to u emb<rl l'>m(~ a oun•ect~~ ltl lok=t< m.:<ttkiM!n llltlef~ dsr&l>uak -kW<lr.d nJd trez-. A. k&IOnMI nt m.estrtl, e•rJW4.sl\t, mlkor a Dkal f'llJU- nhi!, lOt 111eC'*-'It6 a ..,..., """ :ubb fs kevk ..."'Pi6l t!van6 do- Plldl kedYm<>eiltl rt<Uibtn. - D• rabb,l to. m.tnt a ~odom a Yan , _ erY pOnt, etY batl.nonol, amelyeo tul nMn wd)o 1<0,...<elunbtz..bo~n lUfY fODdOI Okoob&lott mltl &WlWAikntk ~ ""tnl ~ dtdelrote(t ktdYeDtttt m .u tmlQT6ci6nst vannak ta"'" m~ lnUl>b mQk011Yel61met a ~ llhUa. 8 mer~ Jtt, But oa AJTH-- vlnyel, IIZU}(Mpr.onilt6vevlmlnytl I>on. a& , ...... klllbDiio :<r>dt~ - ha . -.. ~n.JW<. nrm m• to~"'"~ n-..ihft'U ~&n:la tL rndba~ 1<6¥etln:a mln)'6 ntiii:UI. E> renddk<....,o. ~I trtellid<inet a k~ GrYe. • hOnl.aiAn b ..a l.i.I.Wk az. a k1v~: 4!1Jannk ~­ lrdtte-, amtl7 nllnden Uyen .,..~t· ben u egy~nrhn tu!mtnOttc n. -~ a aag)ar D!n6ru:k. l q t - t IWDICd, Ill U 0 pon, DIY _..,.., • ~reatan .h<>IJ a mO. hooOtitsau> kil·f.wl.r6t a k•. ahori a mth t,:.;at ntm tO•ett ll ltjatt-m a !eou h~ntltn mcnYt· lrOOI!n&tsel Sl<ln6o&D61nl< e. vJn••P.e.nt 1 A ..ac.kuz&.'•J. mat aok&e 6cW:t.nteknut htl)l.tU~k 4UL\'&Un..t e. UUlltl· klll4~ 6nelt!41 att kiYAnja, lniill. t6bb lt.ma(lrS: es ~ m~rtc.Jeu te.ulr. d a J>lal<llk llBYef·baJoo ®1-

ozln""

ball*'"<) a lt~bOI mtltv k~ •>6D~I IQ&oclto a~ as l'S)·r.ae-

p.ll. '""' Ul'd~tlt

«:. •

za., aJ16k IDO·

e<llr.W: a l&>-4~. .0, a ¢ npadon. ol6Ad0. lt<Yeub<~ :11 D-1 s.ol>t. Kt.rbez'lc.\ ,.._.rn u tAn !'I attOI 1n· 11\'inJe. a vital. A k&6n.~;Cg nem C1ht•tva a UJUY4!nn6 boGiabO tn.l· arautba ketidtn, rhlach-a rtg. tLlnf~ tO:Wi ri-.adrOl f i1-U ll'o'edeL t.Utlnu;*t. a a.&C!tat cwmrnjlke• Js.· mtl1dtt-, amc-l)'et a" 0 vt.~an~nr~

.:.Zerlrn. a D10! t•n.. 6lda~tl mcroU· ~~..,~ ,.._'t.CL\.C'k, nyDv&~o .abw.o u ~bc.l1, hoay masa , ~"t leu-en tanu '- blrll .,,.n a tr.dt~btn.

HI' mAr 2. vtletlf11('k Jl.}r.reJ(t.t~· lUI) t•n ;ah.'loo&; a neut ~Undek.OU.

!>&

C'CJ\)l!a~o:& JUto\,001! ....Ja.

lc&6nc~

klvt.nc.&l as ~lnJ tllcntf'r('kre a 1•nauotra, uUbkr& c.qJtn6.a ~n. uot.u me, sun trU. Ntnt Aka.r ~ DUD b wei beltavalk< anJ a matllk dola6b& 1 k01&.6f4'D ncm aur b.T6 lm<IJI

Bil)ljtk D>Of. tl 3 DOQ'IIO!'\l al· nt.t&'"*' lltm D1nn nl\iY, hOI)' nbb61 u ll«nl m~QV k~ e.U ..,..~ Ia n6!tl.l'6Ull tvdno. Hie}& , II&) van ip.zl e<tt•ul<, 1w1 <QuU vam:ak Olyon neb<$ • ? Ha a 16 hltn ern. ttKt·

Ct&ne a m~eyu a 0\tsJH. u;-. aa ott mta.Jtitnt, Ck a .vt:- nftD vJtatkom.i.Dak., auawnyiJiln lr.oJ -~ =~ ncm lo:le-• <ll' ~ . .. oo-unkkal t.em ut.oh~ .urban • .or.b&n ruuv(: ~ tC'YU&&. u lDCAmilt. tAbot'b&nl ste IJf- .. eo tclJes mOI\da\ tcl Dt~t

C'l'RJU,

lt-..

De ..-dbb megyokl &.t •lt.almaa. ftl ~ell haun4.1n1 ~ rm<~o!ot lt11>6vllt!<'ro, ~lujtiO'lt· rn-. Mlndoy4.J,\n •Uot$1.tk 'rl· JITIInlt, ba tol<unltou eoalt $1.0<W.• '• 'l;%trtp Jut J.f. AI tm..n\cit. D~ll­ lfAr tlet .aWntoJan ulnpMJ6n ~apr6l-r.apra kl:l¥t~ionet .,a@'Ylln\ JAtounl a ~1-n•pr.a lordulnalt

tUS jelttll'1ft.. hdonJ6k, mmt 6Qt·l 1<6:.;1U D<l<re a• toel<kr<> to lJI ......_ - . , , I OJjaDsk -

V•J.Jan as ~1illlk lo. a maculr. ttnll<otm bellil nom ~""" Mr· d""lket a mUJ~ t:>klr.eln•l< m..ltltl<lon rtllllemlt ll._n olr.• &ora muntatnilke- au n\lh·a ~

""" ~ n:rt ~ Ill rn•, hAut- teladat&llt., t mir c&U ,. nai) kJtt''".lt dhrc va16 te-k!nLeUt' ls lr.llnnym lriOU't otlik. Pontot voln& a k.r.r& te' ~rt Ill. ,.~Ca:e.a ~don.

mill<&~!• I

VaJ.)on e&Je$U•,.tt.tnk n~m CS:· oAihatdk..., ugyannt? S.;Abad·• ::neakCU4n~etat. •~>nn: a rH:1 U '-l) mouar kl)7.6tt. vaJ)<ID a .,... lrtll6nb151.~tfl n<m cPI< obbon or J.rADyl>Ao

tu, JO

lt-

'"'"""If·<,

m'C)1ar

hOQ ~.u••·

.,.mbrr-e valafl.t.

''I\IT a-r. ellenkesojt? VaJJon uem tdl..., •• ~e;

al&pot kerunUnk ha~t.

n))on nelr.ODlt h Eurcll>• .._, Qt. ~not Ia nem u evm&. meo~t:­ !~n. n1 tllt!:a*.f:tek t1k.Os.z:60ll~be.n

._.an..e aa t«r-tdUU 1rhrtM· ,.. eQ'edOU olap. emtlyen El•r61>" 'hod.nlr. mep>entbet6? A DacY tmOI&~w.k. -~ nao tlbat6roakolt ei'MV'ltn n • ~ J6v()r!t? VaJ)<>n nem ••·•

IG;a&7*f' ~ld. W~DdOI'tl.iDihtfo Yltao lr.tnll>elkel lnthU!t eJ ecll· mila t~ zAn •Jt<lk D\6aGU, d< I n ~ el. boozanok ba kcll oil· dOt.a\Obl, ror>dl.tlv• •• •16bbi coo- IJ'UDk 1 V&JJon m1 .tq a " OTiWl"~. llool&t..._ oltl • Jern08YObb , _ , . , ha frlk~ :t01etltnhl, ~ 1 eUenhOaa, U tmd a l.<fn&IG- 1&01· ~ntk u·ldn~"'·e JDttYU'1k bt-l .. t-bbrrolloiOI. KIIIOn&ten 611 n. a D>O· u. utoi'C) lr.uzdel"l''lll<'?

.,.,.

*'•~ , _res>l&ln. vezelil In· Va.JJ.c.n ntm mfa.do~·A tunl:nat , thmtn,yelrel I'JZolr.not I• k~ldes- itOZ6I. t'ft.ftJ ~tflf/'lfrVl k bth·~

mt~Yalllil rnunliJ•• . O:nma1UDk•1ak krll· t" rrwmdt.nnolc • b&D && t:h~t Otrhon.aaJ, Aembc , iflJ tnl\k Q ~nr a Ma(TJit iJH rin .. •olllalt lt6~1eii4!WUkell do-,.:Y.:in ~dl!!

&4•. J>ory

Ami a Dal)'lt~t6n tc .uttrOI • ft&t10141Mb6n a W11'-et tel* •u, C.tl<e lotoootl. mtntlr.btn a rna·

J;Yar tiel IU<:nl 14~~. d~ rum41 Ertlk~&Jtbb ~tJtiJnh4.nlra:

'BuonO$ Ai~ · "'rmht:r 11 )locyar kbELOnt~ ~1 f';t"lk\ Mlk1~

...

a IMecJ<~rtek a !mtt :<Ytl lekb<· mal)'ar Ill 6r&Jnl<r•. a mosror <D hN&.kn, • ~ar egyelt.Uc:t.t.kre IC><NI. A levtlbto snb6 Mtlt.IJI,i 1t.b. Eukntk az. :ntbiml~JYt'kr.ti. honmdrsunk a 10).&4 vtlem~n,yEt D>alulr.on ~IW kdl ~tMI mondJa ~~- p6r ,f111Vi<n6• P'ob a bei.SO W:~t, •• "r.::run.t~$ mu.n- l ~IDA•al kapeootalbon. Bloonytro ka 6&SLea tclt~\.ek'u Nt a.zt tcErtf... l'&nntlr., al<llt. ... tJ6k l·ttot<d!U< tUk. •mt eh--ila.sn, han~m lml kO· • vaunok, alr.llt. mO.lr.~t><n _.sol7&, am1 -tort. TenUt rtlre .. Jilt o meaoldUi. Bll•. _ bel7$ ,..pan.Wmu.al, a pOilt>ltal tlltnt6- adunt Japunlr.bo.n a boa6.RI6161r.tU~. u eU~t.tt~ u "UJ'' Ct nak, ba hO' ' = 6l4mk u lnt.ft\ • ''rtr~·• mAiflll: lr.llr.lllt • ur:J"''Iunlr. m-ar ~rGe~ talt:ad. &crlr..l u.on a n•CY ttTW.et.e.n. &bel min·

den J6tn.e u .,..,.. tell, hOfY <gyUlt IOSY<II, kl;l!"' boJunk m<c·

--·

t-lrt•sfban, u tJnu.tll. hlu:a ,.J.ssn MJ.trt ne belytt.kcdhrtntcek o.r

~

.,._y,

koo& oJaprat A hinlm-

tdOoul<oulr.tn~

rnLJJ<i•n6 b

neb~• tl\1&&1

•4

COt'<l<>'h' lnlo46 ulhri1..U ml~ ~· !cs7en •• 11·

ten! m.>aorQ&nat e;yoUen ecr t6:ZQ5, AJl.Y';IIIJILf{ DlfPJ'lpGWll n2• rUap)O• K-~~Unk ,.,. lr.Ona7tb bC'U cl tudni t nrt.An* .mJ.n: a mat binnat vaaY 11t0t& 1 am!. footoll', o n•ponk~tll. mctJtlm6 laP ooJ<tol Jobb•n t, ldOI>OD .udn4 ltlJ~Iet>l. a m..,..,... t•lt a lo1adal4ot. E>:: a nap l&pot a.a tUttll n'lll.l)an:lc :.em esalr. •ll.&l'tl.!ll\, de mea IJ lrdtm<lnfl ~------~--"


_lfSJ NovHiber Z7 - --

- -- -- - - ,

I

......,ll!!!'f-......: ~

SZELECZKY ZITA V ALASZA SZABO MIKLOS NYILT LEVELERE

am>.ll COI<tJo-

rocnu •

&liOn-

....,,,o4at to anaA1

llanDoliili

cs.:.a-&

~ cue1 CIW>I a mauar.......li<m1 ld

AIDIIIor _ .... A& ...l nevtbeu a.t.t.r..;.e.k m~

_....1.

"*

ma Jma I'\IYollotot tr..k Auu h&Wll. W.nUla o """ Jrvsta o >tba.;

• tn•aoA&ra "'""''"•' kth

~etnttnll


1

MWi'sA5~ 1951 ~ember

ZJl

1951,

Az "Argentinai Magyar Nemzeli Szinhiz A'fiiT 8ZU.J:('UI1' zn~ \t/Uf. L\t.l

\

Ko\I.TJIC7.6 'ft.OY 0\K\BK\ INI

.U\11\LT ~IN

NlllllFT

lltRUtn

.•.. ,......... Herczeg Ferenc: Gyurkovics lanyok Madach Imre: Az ember tragediaja

.

.-

~~

fit•

,_tldl'lt

'•t

-..,.nh

Katona J6zsef: Bank ban I~Jf't.-mto I••<t '?~l!m~~PI ~:::-::.1':~:~:~~.:;.:. h

A~l)tiiN•

'

~7.riJ(/kl'

"- lc~d lbf'1:1ri•IN• t.baJ ~hl ltt-:rdt'tk u-nu ~. • • adrl""'.f D'UlfJN' w nh' I .. trdh ~r

t9:S'!. lilirct~a.~ bi:

-..h

~ ......

b.aD) tl:llik Ntf' la.t•

Kacs6h Pongrac: janos vitez

t•:iu&SO

fOCJak.

5. ollhl'

.

..-:e -..c.)rh-et ku·l m

t

./IT' ... ,~ , ...... •tAn

lf'St. (t'bt• , , h•:

llklrk

IL

MEG EGYSZRR:ALLJANAK OSSZE A MAGYAR SZINESZEK A& ..,.....

- M ...

Occet~~bcr

~utlhttt

ot• tart--.• at f t l If. k'cft"4kW. rlnuh

n1• 1#rf". a fltM

a

....l'••

f""'

ft£"J~hrw l

....,..,_.

a , .......

F.:•#f'l dl ihf"'l • ,,........

*'--'Jikfli ...... fl•f li&'M~AibOI • ' • taf'COM rl

fopct)ut6n.k.

1t.

nnu·~au

611a'

pf>nlj&• a bud11p6tl o ·nh.Ao I •••• d(ki.bt'n ..,._, kh'"'•'" kllf jrttwt z:WouQr p.C:Idli.JA.'"•I hpuoiAth .. n Juruunl. f•ou a m,.,, .,.., uri Ou NQ.&Daui u •nJ'•.tll.aa 1111 temf ft erkVIt-.1 iru-k•lki•A"1'-n•k )6.1 •q:alapoxo; 1 1tot4tn..rr Ath _. lolltfdr lniln10

~mpe.niJ:ibvl ml un ''"'"" ,..,,. .. a.i.ra, ml '•" A " " ' ' ' • · :u a 1u l:ap·l•tt '\On•tkPit•••• ma&•IQra tt'r-af

I,_,

ht.-~u-u

•f'ns... n~k ha

tilt .... c

qjOhl• ...

,,due -'" • "..1nu IHk~• • ,,.,~

a adl}'an.i.cec

fti•II(IUI

,e; h• •'

niaitl h •

•~c...-.tJul.

•• " •

u J ltnle ..toy .U.Ct.• . . . . . , . lth I &;a \a ............ tf'ff"4i- ttNDct"tC:r.,.,... M~ a _..,f41 .. au,... tr&hl•~tl, ~t:IDtbl ..d•h.A.d-" . . • MAC)*' .... jaj.il•

. . . .nuN

raat~tm,t

tu'Mr.,.........

~,..

~ ran.~

mr n,. Cf'J th un4 K.t.na Jana)·.

norr_...

Am

~w..:hltl

mil

-

Fii'fif.;. PftES!'k;

Zita voa Szeleuky ruitiert Emerich Madacb

-..art Jrknr. \ loll&d<s Yoll

DDe oruw Jatf"JI lltll•).• '· (lit" .W:b . - P'lr •)tlfO 011-t •rl"~~~ Uu•i · 1. n.-r lt\:.'1Ut l)f'br.nren. l'l&'l'"n neb ht dc.ft PJtlkt."'!! nt.u~n

d,..,nk_ . . _ ,......... lflt'nl. •

• ••ricai

An::hltrl.tm a:n"""n ttf'\&mo. melt. um ..-tt bc>r'tntn••""' tun.. c.. !ffl..abm Dllrt.tc \~tn be"=:-' ~ nC' n. at~ 1'Cn dn' ~~t:L.o.t1$(-~ StJwt pitlnt,. , _... ,_ .... knil7 UDd ~JD KOII>POilh!<JI ICJd p.acl. bot."'lltn>

d&.aa

.u."

k .,...

,.a-, .......... . .,...,,. .. nat. --.u a tlrf •ia~

, . . l"ll

IJ'i.nn.·l}··

...,..

d•~

Zl"' -.oO !;Jolo<"<l<l, die wOI>rmd dts K1'f1lt"' am 01."\~bm 6UtahU1Ut• r •1r'k.to Und t'nf " T·

unr tun un.::•· rltchtn TI':r.t\.o r.

~mrTWl

n. ...UI ull<,..

•tuhcu. b•n tumM cUte kilt.•

cl~

A•n t·-u r ......,

•1'•=-• ......

a ml.hf•:monrlto •bNn. b"J a11 u dtt.tf.a· ra ktnilo nrhADJ claubot • 1 cn•uobb conddaJ k r:ll ...,, • • 1.-ou nl. t:>dne1411nllnrll e.,ak otun d.ar•bot a&:~Md bo:&n1. &.nlfl)' • tna &1•r kollura Jll-tmpunt.fflbol nyt1r

Ire~. ~[on{nSf, d~n· ~G Junl

;,,LS

._ ............... '•

!>Unl tfi)t• rlr..tbt'•

Mh·tn, •urd" m.:r:-h Q!f! trat nQrh llR:1tn

Z. hnrhlUoLI-..-

frf'l('hJAI("n. •·o tie f'bf'VoO Hfol~t wte- tn JhldaDC"~~ .1'311" kam cl.ann nul\ Uutnoa A ft\.~ • ·o JJe. ~b a.:. .,Prlu.tt.n Ypdlor'" Un Rabmm C:t'A Ooout~oeht n Th""tt:'l unt.·t e&fr uu.an< t... N•u e:lu n Sond.tl"frfOlc ('I"C'.1rblm Rall..mt, 6-a . . ...,«~(I\ Tb u.:~ :-a.tb ~ utw-r ~b lobdlthlo uns&<rt :b.. Wtr!t .'nal.<i!le dU '!IJdw"D• - J - - - -- - - - - - -- -1 UH' Tnc ~ Vort.rap •&.a&:r.n f'! ..n ~fti.U' Ra.ra41Mmtrkun, ftl&uJ .,., cl<m b<bnnt<n llDP'IV.hrn lliDI:<.. ~ .... duo ol•~ &brtl&lt.t-ll•r timer )1:1llai - da Schbpet;'fld Ul n~aPft,l htu t t:co·l~ Crlt.nt\lbu- \""b.!. l U"'4 .id t:l'il::h6l bt.. l t1 tlntna fT'LC. k•J.. F.rtrhalf,~·~ ~,.., W•lt. b1J 1.'1 ~f' t.cbfm S!lltll!.tdl. d46 ol, be~~~ htuu,.., ,...,. lllhrL. S<hfrUCI Billmri:OI~b - k hD•t ,.,.,• .,b ),bcJarh, tt• n Wtn tn.! ~ · c1t.t:t tar.n. ru.t"rt...; .til., K ,. t f' n-o pr.t\tnurnc Ant-rkrnnur;e 1 net. nn hiiTald vtl'lthirtlt11t ~ t.Kt. In :w,t t n Srh:y,p.bJI(i ,ut L• <JU~ :aus d'm Wutc \fidach-.. Q; 1 \rJl z.to•t \'01'0''"· dh" df"m ~!ma, ht~ dfT unp:iicbt.n KrUl& d• nt :r,, ..., &.t::tn"' rtt•at,llchf! 'Jo'rfolhf'Jt r&'Jbt, ~. Jldd\CUtCIC\ •trd. ' ttn Mlftr cu,. llf'ITIChltt Yon 1J1k· Nne.b Al•Kbluu d•• ktJn.t•lt L •ato!"c-n "'lnct, dl~ da. Volk tn t-1. ~~tht"o TtlJ.a fllb n ~ n trolalkhe r- k)t. uud wU!tn~ tltrd" t:u. Betsammcn~-tin. d.., atlne btaon.. Wlmmerar.b~lsltn wollm.,. Wobel dtre Note cunb rtte •"n Zha .,au

t tkh tumt~

....,...,ky

..,

uorarlJcllton

~un,.,

L1tt!e.r ufld tturla &Areta, rthl~tt. Dor

Al>r.>CI

Ctw\%1 tA

,.....,.,'lie

ri.'lO

Rt'htt Yon PtrtenUc.bllro•t:a d,. k,.,..,.,."..mm Ullc1 ~lloch&llll­ cbc:n Lebens. 0.. AVtnd .....!H. daa ~ · ~ Kul 'ur &ucb 1m tc:rnm Ar.

rmuftc ..,OuhftDCI011 \\ ;guhalt I!Ddet. Abor

pb -:elch th·• ...-tl. .M.....,.. ,.,.. .. llkh< mila 1Jtb, DDerlch W.ocluho , .....lt.IC • ft"

t•

Watt

aut

eil\1'1"

'BonM'r'~tlff

oe au.fsUttlhrm und tUltil ln1t'l"f"'':lr.rtm

DUl1-

d,.m kul A.J'Jfntlnl,.r.

10

_.,.AI


S • tok pr6Wra mfct• nl hl ....s, Ron ~J ~owl~ ... ..,.. l\a.Qialan1 S rill tn<d Vai.IINia t •f11161tltlttl<o

C> tnotkk«<41> -~ oaloorf k~ot.

l\or1ln ~· ••on1 lty dijrt kfp>tltl • .-\ cfJI, ludom, RlfiC srJ~r tJ ntm

~r.m,

\lh ~• '"""' \ ril •'Oilakop ml I•~ A ril Mtlf'JUit 1 diN ..alina~ \ ftl ~lil . . .~. kbzd•l••·

S u uoM< cdja o U•d~ - p . (Mada<h I•A: \I t•b<rr lratfdli]l.)

MADACH IMRE


Zl

'rA UTF.CII~ I K,\

IJu ltedAind

\'AG\"

H(

lROOALO~I

antOjjn.,

lltT1h SLtU C'l.K Y ZITA


AR&EnTiftA I mAGYAR ftEMZETI SZiftHAZ l~az~at6:

SZELECZKY ZITA

IAODALMI

EST

1952 janullr 19-lm d . u . fel o t 6rakor ( R o d rigu ez P e iia 1054)

Madach lrnre:

,

,

AZ EMBER TRAGEDIAJA ~rep16k:

1. Sz!n. Mennyekben.

.A!!. O"r ••.•••••.•.••••• Kil'().ly

Gabol' Mih&ly Rafael Lucifer

1"&3angyal 1:oangyal foangyal ... ...

LaSZlO

... Dombay Mikl6s . . . . Dombay Jen~ . . . szaraz Istva.n . .. P ermetey Korn~l

2.SZ1n. paradicsomban. Eva . . . . . . . . . . . . . SzelecZky Zlta. Ad&m . . . . . . . . . Kom&romy Andor Lucifer . . . . . Permetey Kom61 Az Ur . . . . . . . . . . . K!r&ly LAszlo Cherub . . . . . . . . . . SzAraz Jstva.n

3.Szln. Parad!csomon klvill Ad&m . . . . . . . . Kom&romy Andor £va . . . . . . . . . . . . . . Szeleczk,y Zita Lucifer . . . . . . . . . Permetey Korn61 A FOld szelleme . . . . . . Kraft P eter ~ .Sz!n. Egyiptomban. Adam-FArao . . . . Komaromy Andor Luc. Miniszter . . . Permetey Korn61 R abszolga . . . . . . . . . Szaraz Istvan :tva-Rabs:z.olga. neje Szeleczky Zita

5.Szln Ath6n6ben. . . . . . . . . Szelecz.lty Zita Kimon . . . . . . . . . . . Horvl\th ocst Elst> demag6g . . . . . . Papp Kalm&n Masod!k demag6g . . . . T6th Ferenc ElstS a. nepbOl . . . . . . Dombay Jeno Masodlk a nepbOI . . . . Szaraz Istvan Harmadik a n6pilol . . B~the Istvan Elso polgar . . . . . . . . . Becske Gabor Masodik polg{lr . . . . . . . . S<:hirl PB.l Orispos . . . . . . . . . . . . Jakly Gyorgy Thersltes . . . . . . . Szentp6tery Attua Adam-Mllt!ades . . Komaromy Andor L uc.-Harcos . . . . . Permetey Komel l!:va~uc!a.

6.Szln R6IIll\.ban CatUltts . . . . . . . . . . . . T6t.h Ferenc Adam-Serl!'iolus . K om.a romy Andor Lucifer-MUo . . . . Permetey Komel H!ppla . . . . . . . . . N6meth Thyra ll:va-Julla . . . . . . . . . Szeleczky Zita Oluvia . . . . . . . . . . . . . Horvath Eva P 6ter apostol . . • . . . SzAraz Istvan

7.Szln. KonstanUnapolyban ElstS polgar . . . . . . . . lJowbay Jeno M&$oatK polgar . . . . . . . . Schirl PB.l H armadik polgar . . . Bothe lstvan NegyeClik polgar . . . . Szalay Laszl6 Aaam-Tankred . Komaromy Andor Lu~.-Fegyvernok . Permetey Komel Patrlarc.na . . . . . . . . . . Toth .l<~renc Agg eretnek . . . . . . . Papp Kalman Barat . . . . . . . . . . . . . Szaraz Istvan :Eva-Isora . . . . . . . . . . Szeleczky Zita Helene . . . . . . . . . . . Nemetn '.L'nyra Egy bRrat . . . . . . . . . Becske Gabor S.Szln. Pragaban. ElstS udvaronc . . . . . . Papp Kalm&n Masodlk ud varonc ... Szentpetery A Harmad!k udvarc nc . . . . . ~:;~a.raz l. Aaam-Kepler . . . Komaromy Andor Luc.-Famu1us . . . Permetey Korne l ll:va-Borb&la . . . . . . . . Szeleczky Zita · 9.Szln. P arlsban. Adam-Danton . . . Komaromy Andor A tlszt . . . . . . . . . . . . . Dombay Jeno Egy sans-cUlotte . . . . Becske Gabo1· Maslk sans-culotte . . . . . . Schirl Pal Marquis . . . . . . . . Szentpetery Attlla Eva-Marquise es P6rno Szeleczky Z. Saint-Just . . . . . . . . . . . T6th Ferenc Robespierre . . . . . . . Papp Ka!mtm lO.Szln. Pragaban Luc.-FamUlus . . . . Permetey Kom61 Adam-Kepler . . . Komaromy Andor £va-Borb8.la . . . . . . . Szeleczky Zlta Udvaronc . . . . . . . . . . SzAraz Istvan Tanftvany . . . . . . . . . Dombay Jeno ll.Sz!n. Londonban Adam . . . . . . . . . Komaromy Andor Lucl.f er . . . . . . . . . . Permetey Kornel BabJatekos . . . . . . . . . szaraz Istvan Egy kisleany . . . . . . Barkacs Marlka Egy anya . . . . . . . . . . . . LazAr Dona Egy leany . . . . . . Szentpetery Judith Elso polgarleany . . . . . . Horvath Eva Masodlk polgarleany . . . . Szab6 E. Elso kold(ts . . . . . . . Papp KB.lman


Masodik koldlis . . . . . . Jakly GyOrgy Katona . . . . . . . . . . . . Bothe Istva.n Elso mesterlegeny . . . Becske Gabor 2.-ik mesterlegeny .. Szentpetery A. Egy kejholgy . . . . . . Nemeth Thyra Az ifju . . . . . . . . . . Horvath Janos ~va .. . . . .. . .. . .. . . SzelecZky Zita ~va anyja . . . Szentpetery Laszl6ne Ciganyasszony . . Szentj6by Laszl6ne Else tanu16 . . . . . . . . Dombay Jeno Masodik ta.nul6 . . . Dombay Miklos Harmadik tanul6 . . . . . . Schirl Pal Elso gyaros . . . . . . . . Kerekes Laszlo Masodfk gyaros . . . . . . . . . Levey Leo A nyegle . . . . . . . . . . . .. T6th Ferenc 112.Szin. Falanszter Adam . . . . . . . . . Komaromy Ander Lucifer . . . . . . . . . . Permetey Kernel Tud6s . . . . . . .. .. .. . . T6th Fe1·enc A FOld szelleme . . . . . . . KraJ't Peter Agg_astyan P app KS:lman

Luther . . . . . . . . . . . . Szaraz Istvan Cassius . . . . . . . . . . . . Dombay Jeno Plato . . . . . . . . . . . . . Becske Gabor Mi·chel..Angelo . . . . . . Szentpetery A. ~va. . . . . . . . . . . . . . . . Szeleczky Zita 1-3.Szin. Az Ur. Adam . . . . . . . . . Komaromy A1:ldor Lucifer . . . . . . . . . Permetey Korn1H A Fold szelleme . . . . . . . Kraft Pete1· 14.52ln. Eszkim6 videk Adam . . . . . . . . . Komaromy Andor Lucifer . . . . . . . . . . Permetey Kernel Eszkim6 . . . . . . . . . . . . T6th Ferenc :Eva..!Eszk1m6 neje . . Szeleczky Zita 15.Szin. Palmafas videk. Adam . . . . . . . . . Komaromy Andor Lucifer . . . . . . . . . . Permetey Kernel Eva . . . . . . . . . . . . . . . Szeleczky Zita. Az •U r hangja . . . . . . Kira.Iy Laszlo

Rendezo: Szeleczky Zita. t1gyelo: Papp aeza . zenei Ugyelo: Simon Erno Karvezeto: Becske Gabor Bemond6: Szeleczky Olga. Az eloadas elotti

Madach tanul manyt s az egyes kepek kozetti magya.razatot irta. ·e s felolvassa: MatheErno.

A

dalbeteteket

szerezte:

A vetitett hatteret rajzolta.:

Kaszner Karoly.

Po~onyi

Nemeth Sandor.

Az alafesto zenet osszeallitotta: J.C. Castelli es Pater Dobori. A hatterek diapozitivjait Jreszitette : Still& Lenke.

•• Az ARGENTINAI MAGYAR NEMZETI SZINHAZ soron kovetkeze eltiadasai a Consejo de Mujeres (Charcas 1165) szinhaztermeben: 1952. februar 16-an, szombaton este

Aszt a Jos M iklos:

AZ A JLTJER.JEGO (Egy ejszaka. Erdelyben ) tOrtenelml vigjatek.

1952. marcius a magyar

15-~n.

szombaton delutan es este, marcius 15-enek emle3:ere, szinmillrodalom remeke:

Katona J ozsef:

JB.A.NJK: BAN t or te nelmi drama


Szombat. 1962 jr e~ulir 5

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI :-;n!f)'~zablt'u

IROOAUII EST 1952 januar 19-en, •'-om baton d. u. fi:l 5 6rai kezdettt-1 az "ln•tituto Culturn de Re· bgiCII'• Superior". cal e Rodrigu.-z Perin 10M (San:£) Fe ~arok) •zinhl\7.h·rmeben. MADACH lli! RE:

Az ember tragediaja SZER~~PLOK:

KO.MAROMYA)100R PER~tE'rEI K'JR:-;£1.

JanuAr II

NAGYSZABASU IRODALMI E ST t(l~2 '" .. '~n .-.,n ·on dcluUn. f 6ral kezdelh r •• •n•tituto de Cult.ura Reh~t~""" c:uper ior ..zinh.tl•• rmehen . Rooriguer p,. ' fi;• 1054 <:,nta F u p.rok.

.. .

,.

KERUL:

Madach Imre: Az ember tragediaja ,. !" '/

t. R E P I. 0 K

SalteD.~ 'lit~ 1\(o"';l f(i fllh

\H(t

)/t etb Tbnn '1'6t h r"crenc J'ap KAhn; n Kr11ft PI·I<T Szcnt~tcry l..ft L • f>i :-;7.cnt~tcn Aft • &•hlrl PAl 1\nrkt..·• Mnrlkn Sztntp•·lt•n J udrt

)'.>Am& l<h•b

KirAly Uszl6 Oomlo:~y Jeno Jlordth F.va llt'CBI<e Gllllor llnrvAth Ott! Swln.y ll• t.f6 l)Qmhav ~11 1:16~ BQlho I (\'l\n ~jit·n1 J' 1 t ., 1A!tl,in6

~

b<'..-

.,. 1

I

J\ r, ka I !Jan

~ .;pck

..S..'IZek•

t

!'Z \

.tht l rn ...

get lrta l

J•

• r k ~10·1 • ~ >\ron ttlefonon "" •r<ndtlhtlok : 53 • 1392 k ._ 1<. N gyan!.g kllld'

..

Nngysz&ba.<u JROOAI.;\11 EST 1952 janwir 19-en, szom. baron d. u. f~l 5 6rai ketdetlel az "lnstituto Cultura de Jle. ligiosa fiupeo ior". cull~ Rodriguez Pena 1054. (Sant" F~ <nrok) •zi nhl\ztcrm~ben. Eloadima kHUI:

MADACH IMRE:

I

I I

em

Jlti T OTT TEREM

SZl-JL.ECZKY ZITA

KOl\I.AROl\IY A."{DOR J>ER;\IETF.T JroRN£L

Szaraz Istvan Nemetil Th"ra JUrily La.:zl6 T6tb Ferenc Dombay Jenil Papp Kfllllllin Kraft l'crer H orva<h tva Horvath Ocai Bte•ke Gabor i=:zt>nt)"'!tery Atllln Sur.&y Uu16 Szentpetery Lll8z16n~ Dombay l\lokl6s Schill P\1 Bothe lBtvan JEGYEJ< 6, 10. Ill peso Mba n telefonon rendelht tOk: 1 53--1302 HtJTOTT TEREM 1 __ _j

Szomba,, 19:;2 janur\r 12 AZEMBER TRAGeoT.UA

ele.:U y Z•t

~:J .OA IIAI-lR A

lgazp .6: Szelettky Zita

~l

Argentinai Magyar Nemzeti Szinha1 ~

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ

SZEREPLOK:

N(:m.,th Th .. rn Sz:lrn1. btvrin T6rh F~rene Kirily LA zl6 PaJ•P KA.man Oomb.'Y Jen<; Kraft l'ert>r Horv:i h J::va Rt'nke G:ibor H orv:ith Ocli Szt•n!J>t'cn• Milia Sz: • •>' Ubzl6 t>omba>· M•kl6s Szent~tery Lii•zt6ne Schill P· I B••the l.tvt\n JEGn:K 5. 10. 15 peso arba n t.-lefonon rend~lh< tGk: &3--1302 HCTOTT TEitE;\f !

I

I

Az ember tragediaja

SZELECZKY ZIT A

1 11.~2.

1962 januar 12 ~

• ~ZINHAZ

lgazga.6: Sze!cczky Zita

Elollda •rn 1.. r!l1:

SZOiiibat,

t

~ mindenki 11 l~gnagyobh ~zeretettel aldtllza kl.'\·&< •tol

Il

Kagy elmenynek tg~rkezik "A1. ember trnl(l>clirijn" janunr 10-i eloadba A pr6bakr61 kiszivlrrgo.t h '· rek s zerint Permcl<'Y Kornel :IJ tegnagyobb meglctJ<·t~ . Ludferjc dubbenetcs crcjO. Szintc I egye~lti mag;ibnn C~orto. Lueiferj6nol' hidclf!l~get, ~. Tlm:ir 1 Lueift rjenck forr6. min\len , ctonto osdUMI. Mindrn mUvc- j i<et~rt rajong6 embl'r hitla.!•t ''' lepOdik majd m~ll' alnkit:i.<oin. Kom{tromy Andort mar fel fedezte a bueno•a' re<i magyar kol6'l ia, m~t mb oldalr61 mu· ta•ia llleit rapyog6 k~fl . .eget 1 :-lem~>th 'J'hynl \l'rti nul.i <zi. ne -znfine'< indult. d<' az itte~i eloa~•okon m ndig inkflbb konnyilfaj sulyu s1.crepekben hit tuk. Jlfo -t cgy finom <-s u~ryan 8 kkor eros ~zlnekl<el mrsrrajzol: llippiaban mutatj 8 mer drflmai erejet. A Tral(edia "r.erepei nagy lehetil•egeket nyujtrmnk a tilb- 1 bi •zere)lloknc'< I'· Az iga7.l •1-i· ne-znel. mindit;r az az ambici6- l j~. hogy m:ntlenfele oz• repben 'mu..atha~a meg mtmlt Erre a Trag(•,i:n hal!)•omltnyo' "E!lilt· fot6 uerepei bhen nyuju~ak all<almaL lgy mutatkoz.ha mt'g T6th Ferenc. l'app Karmt\n. ~zArnz t t•·an • legkiJI6nbl'<obb fi~"'lr:ikban lll inden t•gye, ~zereplo Jlivltl6. _ _ _ _~--•

bad idt ,iet arra holly az el6-

adi• meg-.zlilethl':<•ek .

sz~ll'cr.·

ky Zita ket ho :ap 6ta m('jr(er7.hett er6\'el clolgoz:'c. hollY a •zinhil.z 11 legjobb <'lim\lio~t nyujt hsl sa a buen010i mA~')·ar kol6 nii.nak.

Ne mulas.•1.n d megnl>zni rzo mcrt kl tudja le•ze meg alkalmunk n;; (•lrlb~n fir . ra., hogy l\1nd!lch hr Phnt:otiRn muveben gyonynrk<><lhc~sOnk ? a? el6ada~t.


r::MiWii/to 1 AZ

Szombat, 1952 jnnulir HI lchetOsegeke~ uyuit:.in!t.k a t tib

E:\IBER 'fRAG.EDWA

I bi >zerepJijknek is. Az igazi j;zi-

Nagy eimenynek i gerkezik n"-~~ne~ mindig az az ambici6''Az embe1• tt·agediaj!l" januar j!•, ltoro minden1'ele :<2 repben 19-i eloadf.sa. mu,atha>$a meg m•.lfilt. En·e :t A pr6b!\kr6l kiszivargott hi-,'f'ragt\'J'ia hagyomiinyos vegig. rek szeJ'int Permeley Kor neJ a f ut6 szerepci hOven nyujtttnak legnagyobb meglepotcs . Lu~i- al'calmat. lgy mutalkozbnf meg (cr je dobbenetes erej il. Szinte 'T6lh Ferenc. Papp Kiilm:in. egyes!ti mag:\ban Csortos Lu-I Szas·az F:tva11. a legkOIUnbOzobb cif&ienek hideg11eget, e. Timar f igurakbun. Minde n egyes •zeLucif~d~nek forr6, min'den~ I'<'Plii kiviil6. e lontO osdiibet. Minden mUve. •zeter t ra.iong6 ember Ml!tSf.ln f:s minde nki ~ legnagyobb lepodi k majd meg alakit asan. 87.el'etettel llldc~za ke\•es :>Zf~ Komaromy Andort mar fel- bad idejet ana hogy az elofedezte a buenosairesi magyar adii~ meg.<r.Uiethessek . Szelecz. kol6nia, most m!ts oldalrol mu- k~· Zita ket h6nap 6ta megfe. tatja meg ragyog6 kept>sseget. rzile tt er ovel dolg ozi!<, bogy a Nmeth .'Thyrf.l ti'rt\m.a.i ~zi- 1n7j nhaz a legjobb eliif\'d'ast 11~-uit ne.-znonek indult, de az itte.1q ht l sa a buenosi magyar kol6eloacl:aso:kon mindig inkabb !nillnak . ~tonnyiifajsu lyu sz~repekben h'lt 1 tuk. Mo..~t egy finom es ugyau l'ie mulassza el megner&ni ez1 akkor eriis szfnekkel megrajzol! az etoadast, mert J..-i tudja lesz. Hippiaban rnutatja meg drftmai e m eg alkalmunk nz clctben ar crejet . ra. hog~· Madacb btl!batatlan A TragMia szerepe! ntsgy milveben gyonyorkodhe~siink?

I 1

I

l

SZINHAZI tURfK A

neou'ir ruegalatc"u.h ArgenH.n111

Magyor !lenueu Sz~thb a Jr6ttl J6•0ben li'Odllml eli k•rct6btn b IOf!i l< rnutatnt Madtch lmr<!, AZ <lnb.'T tr.~g6d!tlJa clmU drAma! k61· IOtnOn)'~l.-

Hngy ~di\cb balhotat l~n mUvet az emlgrij;t6bon Ia lit· hatJuk. bllllhatjuk, mit mas~bor. vEv• nagy ltulturnyuCA~g, A wn llUllak .. a t!..toletremelt6 vlillal ko.t'-a t.#lJ•• m~rlt!kbtn mes~r· d~tn ll •• j]dozot~ tultummokinak kifir6 seggltut a •'"mfr4>t. A:t, eetel termU£et.Mm nac:r ~r~ dekl!klts olllo! mes. mlndrukl Jr!· \c\ne&i nrra, bogya.n akarju a. ~·en­ du~ StoJ•ctky .Zita •• tl&WO.t eb !l<>u ,... dJ IOtmll)llbo.n megoldonl HO!<r \'ll(Olnl( tnCIJlUd)unk a k&/.011 bom\IIAI6b61; elt:nentUnk f'fV rr6

-

lot...am

" p~bAn tol1es • R0\'1· dooen ktdcrW. h01!7 o bAI>eh l!la~

,..., ...t llttiZ61UOo, m'lndtnkl t6· k~l'>toi<u a bely~ van Az "Yik terembeu a r6v1debb .uarepek alA· k1l61 & a kAT pr0b41 Eifmt\!\Utt\n h•ng?.Mok f, l !>IIAdAch uonr~ril oni)'alk6ru.<o.l, u <'8J'Iptoml tob <t.ol~ilk l&)gatilu, a p~rlll lona <lallnl 0$1le5tlek "holM reAJa". M ·gylt llgyelo a t6meghBllRokro vJ. ~r1u., a mA.\ Ik • ..,., beleP<'..,trr•

TOle tud)uk meg, 1\ogy o zenolro. ~•l·JD\ l <'Sno;yobbjal : \Ve;tltl ,

.8...:Nl't0Ven, Ll111.t, Bach, Alb tnl.lve! adJt\k. &'!' a1Ateet6 mo~hwnolcta 1 •

k&tlk 0.... •• ea;yeo k~ke' A m!l.lk tertmbm Adlm ( Komllromy AndGr} k LUdlu ( Penn.. ley KDI'"' 11~\>

pr61:1llJlk a T,..Q~Io ult\186 ~IMt m.o$t C"HDdW f~l 3! Or

hnng)oit J«tSl<l Klrily Uszl6 &YO. 1Jyat0 ~~~a amely " kiAbrAn" dull it>Mbtorl.",;a4ltlllzlatJ•. 'Emb<!.t·. kiU<Ij ~, b~VO blu/11 !" Motto,; bt1l

nunlro\ • mU ..0!"08< tt-lkruaUt44A. 1i:lm6oysur0e--n ba.t 'f6tb re. rr1~c

t•J,...dlct·btlr tud6tia, N6mt-th 'lbyra H!pph!JA , l'<lpp K!fmAtl Je.

1011g:6aJ.:t. SWat Itt ,·An P4!u·r R ,tol• Mir•d l<Jtntitk. Su· .rt'lo~nk t'llognJ Szt-~~ky Zltftt. hosr m•ndlon ..,..l pAr "'6t ot elo. ad•Ar61 de pll!An.<tnyllo, IOJI•l!. M61hP Eroa,·~t u\.rvyn.J. akt at rta... o.Ot\ ~ rl(U t1 MGdt\~h meltatist ~ at qye:o keptk lc:6Zd magyar4u.tot ir t;a_.\t().)t t\1! f'IY~ korokat E~ke.~-'

ltl6 'H 1<11 hlttor<kd be:;L~l tnt! POUtm)'l Nt!tne.th Soa• ~do: !ortinnU \'6l;.<!i:~""l

V~rt

tH l)ei'C Cllf.rttlS\3t.J·

Ct>lllalkor.~.om 6& ptli n&iiiill! llyen

~nl

fAna.d.&Aba•.t

"''J 1

lt-nnt

ntru utoliO dolt)ll, Jpd _

H01!7

aondnbcr~.

)ott one n

torradolm•

hOi)' a Tnl$~t.

mea

an'lt'

IY<l ..Sdlg mlnclaun11An po. ur dt.llcr•kk.S. jelmezekk•l lit tunic !.mthlmi <t-t~t breL~ll bor.&il kr? _ Do hl$.en n a gondolot o· lyon q;_}'~.tt lil ~ t..enn6uotea, hogy ~ C$0k (olYlon ""'" c.odAlk.,.om. hocy uem Jutoc.t n uull• Uk ~ " fd~. At. t.ogest. riJ;;ondoJb llllpj~ u~ hO&r h11 u e(l'li8rlc11. ~?.t~~~ n) • ~ m"~lk-uv'-va kb\yAll't1t. brtl• nUntt't ~ -. nt'CAikuvl• cak Cill-

.t.·erekbtn utn tbbbet

u,rlh•nulhat Vac:y '•~~.tne NY tc"rcmU •y6.

Q.YOl'U <'iWtttkkel. nunr Mt44cll u~Utmf" 11 · - -lcnyeg,fbrn t.IJ "Q fi!lG&lc~.., - kOrllfo '"'llco\1 ~ M~\Od ~ot h!l4$.&k is lehet-Unk tnnttk a. suthlys~ek. 11\frt ez tt:':tl lthfl. 16.,.6, tle'Wb' lau.4n N lndnd~kta ..

lonul

l!ln~h~Uk

MadA.chot

tl'it~C''

&Ulr'otl 14-evif\.\'~liv•l.

}ri< ho#> sA)nliJAk • Trng<dll\,.. eah-rgtn;. me1 P pt\r tno tnat. Amtlrtl ~alatt " ktr bOn~o alau rh·....,tet ,..en. teas: tmbrrl -

gy~rsan ldtejtf:lll. ho ali<>lmot •d· t10lt ri <II hel)>el, arlv..., bett8-

a: a.

vou

d~ n~ f~'>11!jtl'~k ~.

r{'nd~t!h lceur~erft('' ~

rA. h®}'

bl\r'Om h6rut.1)1t csat M&di\ch....t;:u

>:

meb ,g..,_, ~ o• •IU'!e oki•All. abiJ De tel nt'm tudom rn01t Uytn

n.'k

_

rnCc a

lapjukb•n trrOJ_

~n6•1k~6~re

"''•lllOI

• llunlt

mll-

hill:&l"nl , hoqy

nem voll hlibu ~~ • na.t:r mutk..l, m 11 m n:fc,~,.. 1611!51 r hWtk • nta IU'IJ' kol6n1,1>!l.n. hot'Y nu•' f(ll(jd: ~rtu'll eJ~o,ldolRi;Otru~.l

h.

mEiqi

N.1 • nawy ~rOf~~•·~ H..s. n.fru lhJIIlfk ~bt«n h<'m

n)'oltla fOfJ• aernrt

l voln"

~rdenu-~

doll'ln l

*'"nN: .d .trlnt'm ha a

lOnl.- m*-:·-.~t.n.. nf'm prJv't fJxJN

i\",.!1.

nteg

t~tr\"llf

ko

boc...

•Untul:u.m dllak.ot.$ akor

lt~>nn h:uw-m mtnd"nnytunk ktxr.· lllt)·r t.-tbl k.dr"n •kl a~t.ent .r.u ~ IU<I

jciJJOJ\ M'~fiH'n ~ .!lol.IM

.,.,.J ,,.hi'!W:'r ~~ jt\tJunr

t'rft,. UMtf:llb;.~,.

tu te...rr.n'

jOJ-

t~·v~o1

Jud ~ lils4'n • dJ•.ll~l~k f1\ .u~J~­

tha.l>to, h3 varrn• tttd

~ . 'Jit.M"n •

ruh6t 'fAI ri..abnn. hft H\\'SIJlat" tud :'O""Slltnl &"f u.an Wry. Hocy ~ .1' ,.z.tnhi" " nu ..nk JettY"'' m:nd

•mdyf''

.umnek nyUjtoll eht1t bt'nnUn. lt.<t a ~11<-m!OI. " L6nr•g1<>1 •·

lf"lt1 munk!l

.srtnrl.httJ.-.ritiJiban

ua "kl}ltil·IUoJ,4rus.uenu A ~lnat

nrt yan Zlh) hotzAnk fDr<lul. Pi rAdf, lrltni!'tUh d bo'dog Neve''' moodjo : - Neho~}' macuk k azu;l ket.a·

rl~"'nt

.\2 01 PtrT" lf"ttll A p~ ft>lv•• uSdtk ZH11 hoalnk rord.ut• - lr'Jt n1eg krreom hO(f)· h~.:1 ·k a Tt-'IMJ4 1t~·cn ranuUMn 'f8fu


LES £TOILES PAR L E MO N DE FCiazerkesztCi : K ISS LAJOS

Pilm • szinhflzi • irodalmi es mtlveszeti

T A RT ALOM: v•ez••Y GABOR : Ha eryour ....Jd ~auteriaJr•••

au a..uos : p,a,ft8 a

BIAI')'U

••nftu,ekb.ez. !

JIIOL...AR FEBENC :

Olea ......,.,p;; • -··~ IPLOBIAJol TIBOR : llloar6pa ........Jalll :&•IJ'I",~&I

KOVACS LUOS :

lmal!lOZ&t ZITA : ll:tD" lroUiall eo1 oaarp,llira

l ;ijjlei!RI7

ZoiiAD ao-1101

IIAIOR AIIA!'fltA : . K)"llt te~ • 81<'rkdd<!o+r.,.•

:1 1'10'- All...posta.

;jh!IIIWld

Fllm-lrodallal lllrrk

. _................ bJ ...k

4'1•...,, III<'IK 1 <•rTf•h·-oo)

= ·--61 ~~-y • •& a y

GABOR :

PA. a.p.7 ( 11 . l ol,.._)

k~pes

havi folyoirat


Egy

,

0

,

irodalmi est margo1ara

..

IR'I!A. : SZELI'X'ZitY ZIT-'

K6l Mnappa( OZ<•Iott )<'l•ntottrm be a buenos airesi magyar ko16n•Anak bogy a vez(l'tk~m alatt All6 Argcmtin&i Macyar .Nern:zrt• SzinhAz

MadAcb Jmrc : Az t•nlbPr traged.iAja cim'u hal· hatallan drAmal kOlttm~ny~t trodalmi (."'M kt·r~t .. ben toe ;a ell)ednt. Mo•t, hogy ezul•n a k~lh6napa

m~teezatr·tt munka ut.6n Qljut.ottunk a mat ~to-­ adaoiJQz. MIJiod~k meg. bogy n~ht.ny ...Oban

vholjam rtndc"Zi:» elgondotA.somat. Ktmny.·n C'l tudom k•pzelni ugyanis, bogy ,.okaknak •k•k )ldanaruralcnn a l•gkulonfN~bb r<•nde-kben. o. azmpadlt(;hnika mind<>n vivm6ny6vat Ju• dlazll<•lt c Az ember tracMiiJa •·loa<iUsokat IAtt&k, turcsAnak tiint rt'"t. bog)· moet. t>gy, 8Zlnte mlndcn kUisb ('~Uiogbt6t mt•~foe:ztott produketot kapjanak. A k~no<!g nan reoz. konzer•·nuv. HOZ'ZAozOkl.\< •gy •·loadum6dhoz. bele61i maciLt s ii...Wnosen ret az uJatAaoktoL 'Fll attol bOgy ba qy ujfajta olgomtoll\5 megtetsV'n~k ncokt. • r~gl dv~•len~ vnrAZ$&t eiOUe. Az t'.m•c-rA.ct6ban ktilonueen, gOre~ rap.£Zkodun:C min~ Aml•a r~glt. az olt.bont Jelenti. D• ~ppeo az <'macricl6 az, amcly uj ~8 nagy Crl· adatokra kOtclP& bf-nnlinket. H3 htvatAs ,-ott otthon elOadnt A~ c•mber tragtodi6jAt, rnt'rmyivrl nacyobb hh·aU-s (."% 1tt az emigr6ci6h&J\, ml'.; akkor ia, ll& a kui-Cek etmaradoak. lgy azUlotik m~g tos az trodalma est. amtoly caak ..s <"180 pillanatban tunik forradatmi•lAk, vagy ~oknt· tannak.

n ku~r;ekbOI. t 'gy ~rl'\ll<'m, bogy a falu,t rAd<6ha11ga!Dnak, akl bang)At~kk6nt 61\•.,..; a TrngCdiA-t. nines 8(>mma oka 1rlgyPlnl a peah

ozanhlzl&.togatot. Mrghas> t6k nelci azt a csodAiatos ichctoo~gcl, hOg)' .ajit k~pzelet6vel cpll • """"" Madtleh ozint•lno•k dha.i<leit. Az e#yre jOb· ban eldt~rbu kcrU10 uinpadt.ecbmka nem h,.. mil~;thalta rJ A l\dltOt ! Sokszor tf~V"tub•l jutott edeoan)•llm ogy kech·ee bo.rAtnoy, aka anny~ra 8Zl'ttttt• o. Tra.g~di4t, bogy vag)· aAQZOr olvast.a el Nl·tfob~'n, de egyetlet\ ('gyaztr eem

De llogy nt megifrt bcaa6k v•"""* kell mennunk a multba. El kell P><a6ln•m macamr61, boCY cyonnekkorom Ota rajOO&'lam r.tadAcb&t. Eo a raJOnrAaom meg rokoz6dolt a Szinmuvt- h Aka~nu6n. N~kUok. nka~~miaa nch·endekeknek u •'OIL a legnagyobb boidogolgunk, ba a c Tracedilt .. jitt!ZOttAk a uinlu\7.1>an. (Merl coak lgy moodtuk : TrasMia). MAr u "' nagy killintetl!B \'Oit •&Y akad6miat novendck rwAm'· r a, ba atatiati!batolt a darabban. A Nen>zell Bzioht.~ dleafr<'l~re leg)'~ mondva. ma&'a a ozln· ht.z is· Unnepn.apol 16Loll a rcmekmu etoadAij(l,. ban. A legna&')'Obb azmllszek biiszl<6n 6a bolclcJ&an jit11Zott6k ak'r ket-vaa oserepuket It ; 4Y ildostak MadAch azellem6nek. Eoeknek az elllaciUoknak Unncpl bal'\gulata rajORp.oomat mec Jttam magamba Mad6eh -vaiL A ala>falak milc6 bnjtam, ugy baltcattam Tunidy UoaiLt. T<>k68 Ano6l, Odryt, TimAn, t..• botayt. MlndM h&ngsulyukat mostanultam vfirlil ml.r kivillr61 tudtam az cg611Z k~lt•menyt v6romm6 v.Ut. De Clr)'et mlndlg hat6rozottao 6rcoatem. bOgy u: l&'azi Mac~Achot, - tozt a CliOdAiatOII ki!IU1Ctloz6f.,....,rut, - jObban 61vezem

f-•·

' ' 6rtcm, ba csak haUratom. mintha IAtom is

aa cJijactAat. A modem aanpadt~hmka l"Ztrme6t-rkedeoo a dlazletek pazarMga, a jelmez"" tdmtgek 16tv6nyoaak .-ottak u&')'lUI, mqkaplik a aemet, de egyro me~U<"bb rag&dtak M.adAcil161, a Szel)(om.tlll ! A nagy rnozCa!maos6cban a _.,eg valabOir)'&n mMo<tr•ndllv6 rill, a k~· Me v-ett a IMyecblll, amikor lu180kat kapott

mPflL f'l a tl7..1nh.Az.ba m egn6zili. Asl n10ndta :

Abog)' ~n •lk~pzeltem a TragMiAt ogy at> n•kem <'3> &ZJnhar. oem Cogja nlegvniO.ltanl ! ~ Erdekeo, hogy nmit eo ercztt·m m~nnylrc toglalko-,to.tt a tr(unJcat &: szanht\z.t nakomb~reln .. kct is. 'l'ijbbazOr tett<)k kio<!rlctrt arra. bogy Az t·mb,-r trar;:~ch,jAt a lUlzotl ku~gpktOI, ot-hn mAr cg6sz re•:\1&7.('r\l '-'Olt a rt"ndt..>Z68 m•gtlszllt$6k. N~mctb Antal, a Nrnw>tl Sziahbz tgazgftoja pontos trn·•·L d111g<n01t ki •&Y· a kUtsO&bgeiben tstlutt.• minimumra lefokozott Trac6dia virUki kiev6rntl0kban, ,...agy okAr Cal· vakban is mC&'Vftl681thBt6 ""lnrebozat.al<;r..\, He rcz~g- Ferenc az c IrOt~ Jedotcm ~ ~ nag-ya:zeru tollu sdomwr6 nerkc01.t686bon megjolrnil IJJ 1d0k clrnii toly61rat6ban at.Or61 sz6ra a kovt·t· kez3ket oh·ashntjuk : ( Az ember lragedi&Ja turvbevell uj r•nd•'Z6Urol bcs-zel) c A lcgkUlbnb ""iohbzl ezakrmbcrck kO.ZOriiltek rajtn rtmejl)kcl.. t'olvonullatt6k erdckebeo az uj szlnpadi mU.vep;cl mtnd~n vn-m.A.n)--ti. Meg .-y<)z:tflk bt'nniink"' nrrOI, hogy a Tragedia. ahogyan Madaeb meg&rto., Mfnpadi milnek majcSnMn h.ft.unavf'hPt eUt•n. Elhlaazilk. Belonyugar.unk abba, hoCY rna mandon ocgtdren.O jobban &t a tllllnpo<lhOz, mluc a atrtcovai remcte. TudomUul vceszdk, bogy

<

a k01\rm6ny nem tesz eoha, mint Pesten mondjik, - igaxi azinht.>. m~rl ugy ~ lcsz lemonllunk a c Szinht.r.rOI > I Mogole&'azlink a 16ng~l ! Ha j6 szln-·k villlgosan es 6rtoll'n<"8e0 me>ndjik e:l a kOttO ver&('it, ez neki.ink ~rl

e.

zcne. e. bevalljuk, bocY u iCazl kolto, a tAnrelme iigyetleno<!ce aAazor kedveeebb, mlot ar. ij..... azinht.r.l t'ZI'rmeoterel< miDden ulr)'e8kod&e. Semmi mAara ntm vagyunk ki1r-6.Deelak ~ minden ezyebel oltejtunk, ha a kOito megoa61al•. Ennek az irodalm, t'Slnek is ez u aJapcondolata : semmi n1A8 nem toot.oa, mint • Llneelme : Madteh ! El~ a gondolat vezeletl ~cem is 68 PZ6rl nrm tilrbdlcm a g6nczok0d6kkal, aklk kritiz6Uak a Trag6dia irodo.lmi est rorm6jiban \'&16 eiOadl-'t. Ezul cank azinht.zt kerd6aekben val6 t.•ljH jl.ratlanalgukat llrult6k ol. Ugy 16tar.lk nom ballottak arr61, hogy n lrgujabb ainhlr.• elgondolieok egyre Ulbb torct hagynak ol d!ar.let 68 koaztWDI>llklill mrgoldAeoknok. Gondoljunk cs&k Anouilb Antigon.,.jira, vagy 'l'borton Wilder A mi kia •·6roaunk - jl.ra. A legut6bbl Mmetorazlgi ilDD<'Pi jit~kokon mAr Wagn<r operlilt Ia cllnletek ~lklll jit.azotU.k. ucy 6r-.em, hogy minden ol)·an el&oodo!Aa. mel)'

en

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ ulnuv~·t.(>&~rt. - mint koroiMtl sz.fimunkhtUI tnq.nrluk. - al6kult 11\08 IJUellOS Alresb. II S:tl•c:l<u 7.lla szirih6.ro. .\ St.••h'•·t.ky Zllu kC•r~ tsuporlll-

tllllt I'~YIHtcs cz ev PlsO hnnRll• J4.bnn lnrtotta meg hcmulnt·

kt•Z<I <liiculdsill. SzeJrctky 7.1Ut t.. nuatalkolb CIOA<l~snl .1111· tldrla Imrr oroki"'<'O milv~l : .\.r 1-:mber Tragll<lldj(ll vAlU.,· loUR. A m~t:nvatl'a l·tOtui(I.Hnn Swll'f'7.ky 7.a1a·, a hlr•nil<l, tgnr.~atoJn, ho...... t.tlhh llf!"li'd· OOn lsmet·h-th) t•lkt·pZt•ll·~ u Ol t•liiad(l.~ 11•nrt•·r<·~\ t•l kftJ"-":::iO· lt\tha.n. Ezl u nw~nytt6 be~ df'l, la,umk. mu! hf·lrf!.n. tPlj(.-s eg~zt)brn ntw I 11 sr.4nMkknl kozdljllk. h!l~y iltmulluusko'nt szo1~61jon t1 UI<'Jlh•he!&l~n 9fA·· r~ny Vl:'\wnyok k0zt1il t'tO JJ1 l(l ~HIIll()kflHk j.,;z,

,r,t,.

A na•'Y ~1kC'rl s•·ato'l f'lfia· di• w1 slwt·opolt S:r/rr:l.u /.llt~. Ad6m6t Kcmutr.omi ht· dCir t'" a LucHe1 Ol Pt•rurrtrl) 1\<orllfl, lliukiWILO. A lhhht .;.~··rtoJH1krn oszffJdu.lc : 1111 r·

ifvn

lone~ .\ltJrd~tl.

/Jf'('~/~4' (;tilltJr, IJnthtt lsh.'dn. {)()mbuv Jt•nO f!s ·''"''''s. llort:dl/1 ~~t·u (l!l Orsl, Jdi;/IJ Gvurq•t. l<•·rrlor,, J..cl~:· lo, K.rdi!J /..ll.<:lu. l•:r../1 f'l!lrr.

Ld:.cir llt,ua.

/.ul t'l/ /.1"1), _\',a..

ntd lh T/a!Jrll. l'nJ'I' 1\alwnrt, S:.dlw /~.• S:nlav l~u:lu, S:ti·

,-a: Js'•'<ltt, S:.rni}IJI.JU l~t,:lt.· ,,~ S:f'~tlvflc:tv "'au,. h J•t· dat/1, 7"tHit Frrtm(l. J\ diU nl11-ll rl'tvtrzu• S:clt•c;l;y ZHu.. \ tarsuhll nstvrJOJt• l'll PJI c;,•:n. tf·ttel o~n·IO ~huon l·:rnQ, knr· \"('1}_)10 lirt ~J.:t' ~l,or. At. r•lQndlh f'hllh ~lttdu"' tunulnH\nyl ~ <\t <'~)'" k~t"'k kllxlllli ma· ~\·ur(iz:tl••t irlt\ t:;8 )ldllt~

relolvasto.

/;fiiO. .\ dnlbeMitkel Kqs:urr KurOlrJ :o-Zer~zte. .\

\'l•litt•ll lu1Ut•rN Po:.sORifl \";-. mol/1 Stfn,lor ruj!.OHn, ~t. diu· pozilh't·k~l p~dig S«IIO$ unkr k6llWllt'. .'\ t O.h1fCMl6 Il'flH J .f'. l'<~•lrlll ~~~ l'dler Dll~"" l•lhloltu u..:sz_(>. li,,.)

az llres k~gkrill a b<'bO tartalomra t<rell a CJir)'elmtrt, bclrR6~ Coglall&CQOIII a Trag6dla Uycm Corm._ ·ban val6 bumuta~..... Ma.,.aro..-,on retl,.. netee eltoglalt. .com maatt nem JUiotlam boal\. Jottek az omtcrlotoa 6vek. Mal&or a D<!lamerakaa Ma~rya.-g klad6af.ban •u)ra m<"Cjdt'Jit Mac~Acb Aa cmb~r trag6di6Ja, elbat6roztam, hoc>' ~­ va161Jitom fO&'I ilmomat. A pr6b6kon C_,.l tel, bogy nagyazeru szlnhzanyar ill rdldellt... -mro. Tgy ozliletctt me&' brnnt'M u Arcoat•na\ N•·~ti Szinhb gondolatR. lo!magrici6ban \'&lyunk. -+=e •azcr na~yobb. tontoaa.bb hivatU ma rn.&&')'ar ba\batattanokat bt.~mutatrft m•nl volt otlbon. HO&Y evc~nyo6gUnkbol n<'111 telllc dlazletekrc, jetmnekrt•, ...-m baj. Az igazl 6rt6tt ket, .Mad&cbot, a Sxt•IIM'nct n<'m tudta e.Jrabotni Ultunk az em•cr••·•6 h6t ozuk e~~ZtondeJ•• ae01. LegyUnk ht.l6aak a j6 lotennok, bOir)' ez • ..,,~

g6nya6g &dJa ,.;..,.. n•konk u: igazi lfnyog•t· Ragyogtaaauk m er Ot, u i&'uil, cl o•m evUWll, sijt mandlg 1\klulllaabbat, sdvjuk anunkb\ v&\inkbe mindPn IIIOOdat61. 8ZOJU)'86~nk li&Z• daga6gg6 v6toztatja. Ar. emigrl.ci6 nacy Coladatot r6 OZIR~ 60 ki!z0no6g v6116ra 0C)'&r6nl. EgyCorn\ln oz.Amol kell mnjd adnunk pg)'.....,. • rlulkb•sott tal<:·ntumok6rt. Mi elk6NtUitUnk a& • cloadb.ra N oszint.&l megmondom : Cj.MKIAia.ttAI adM.om ~ av-repto mUv~~knck ~A ml1kcdvtl'l0knok, o t""hnlk&i r68Z<'k iieazP61lit6inlk. Tudnunk kc.~n. hngy ennek a~ etrt:n..k majdnem minden r~ozt vrvojo neh&l testi munk6val kereel kenyer6t, 8 Uibb mint ket b6RJP.la mandPn szabad e. l~~t, szombalj6t, va"'rnapj6t a Trac6dia pn;. b6kra 61d0zta. Nagy 6ldozat .,. coak u: ludja, akl v~glgrsin61la. S mlkor aneciLOe&&CSm nekik PZI a magyar ~6rt hOZOl.l ildozatukat, u d nevllkbeo is Uerczcg Jl'rrrno ()ealcay bripd6roa c. darabjlnak bevez<'UI IIZ&V&Ival illok a k~­ &eg ele, abol .J6vorka diAk a azin6Bzek nev6IM!O I&'Y sz61 a kti-ziin&echcz : c Mcrl kelton jUauni< Am kom~·(;h•t : toUat, nyetvvet mi idebenn, ..tw· vel, k~pZPiellel h odakunn. Baj, ha tompa a toU es dadoJ a nyolv, - de jaj ! ba h ldeg a alv es Ciault a ktpzel<>t ! ~ - lgen, jaJ n6kllnk eain6azeknok, ha hillel,· m~tel. lelkt'IM'd6ooel, 8 jaj a ki!z0na6gn<!k, ba k6pst>~tel nom tudjul< p6tolnl a l~lektelen szinpadlec:hn•"'· Akkor i&'&z6o nom 6rdrmlunk tlSbbet. mint dlakr6tlll meclrt darabo<:ekAkat - c:aiooa cllat.tekkel De 6D h-m. hory mindannylunk hi~ erOtealt - mogboa.a a kidnt eredm'6nyt, a ~ a ki!z0na6Cben ia, tudom, bolr)' a Tra&'6diAt e(!)'SZE'r vacy Utozer cogJuk ellladnl, baDem 6lland6an miiaOron keU maj~ tartanunk.


[

·.~. ohfal

~

~~J~~Uar

; arcent.IDal azlnb6s! f.- eu1k ~vtli JeaJelentO· aebb teD,Je Ved 6.c:h Imre: A& emller tnc6dl6.ja c1mt1 halhat&t.lan ~

k&~

'llJ

e&a~Jt .

jt1 eleoN!f,.., amellyel a Bzeleczk.Y Ztta vezet6se ~t. mtlk~o Arsen ~oal KacYar Nemzetl SrJnh'z aJ6ad6kOI!lOtt meg benntlDitet. Az e· mJsric16 Wtale~ elsa l.Zben :wAlJelkozott valakl e.rra, hogy llofadAch Imr6t me~rsz6laltassa. Az 1•~rendezOnelt az az er0feez1~. boc7 magyar llalha.tatls.nokat. mutaaeon be. az em.!grt.cJO.S aaJnhl\znak m6lt6 teladata. A t,.echnJkal megvaJ6alt.64 ter~n a rend_. .,..ke&I'P?rel, e&lderonl

llaffynm4n;v'*all a Japal.k. 8UiecZ ~ elsonctoM-+t a bemutat611r ell~ltek esYeeek, .-ek uonban nem

a

~ ~ket.

a

ainhAzt6rt~nelemnek

m&-t6ldet~ l~peaelt,

l yek j6va! k686bb Byron:

ame-

Ka1nJ~­

h«&. l'b6en: Peer OyntjChez, vagy a cla.udeU

~nyvdri.rnAk

rendez6-

116bes 1a mint6.ut szolg,ltak. Most

'

Madach Imre: Az ember tragediaja 1. A klsertsr~.ene m inemUsegoil n~ve nem Yolt meg k13laku~t h1 gyomAny, amely norm'Ul ~tga: hatott volna. A zenet t.anAcsad 1.0. C\~telll fantizll\J't dlcse;· h<~SY minden .szinhez megtal~lt a korhti ki~>~rozen~t. A klas~zik :z.eneirodalom remekelbCSl v&loga tott: Bach, Beethoven es Wat: ueren kivU! Haendelt, LU!ztet, ve <lit, Csa.jkov~lt, Debussyt, San Saenst sz61alt.att.a meg. A r6ma IIZID dalbe~tei pedtk Kaszner K<l roly k ls rcmelcei. t . A ..-eUtett di.szletek atllusAul

az elOedM ut6.n elmondhatjuk: a Szeleczky recept bev8Jt. Rendezese feiBZab&dltJa a tartalom rejtett ertekett, amellett nem nelk.t116z! a teellnlkal appar,tun aem. Az egyes korok hanCUlat6.t vetitet~ ~Mterek bl k!.sero zene erzetteltet•, a ~lok nevelt. fenybetuk jelzl.k, amelyek szlnrelepesUkkor k181Ylllladnak, tAvozasukkor klalszanak. DY m6don a legr.agy<>bl~ ~m~Jyzett1 jelenetek, min~ pld. & kostantln,polyl, londoni, vagy f ,\JaDssterl az1n IS 'ttek1ntheU)ve •~ ertbeWv• ri.llk. M06t pedig tirgyaljuk r6&zletek· bemen6en a rendezes pr<>blematik,Jlt: a zenek.U!eretet, a vetltett k~k stUUSiit, a reeitac16 kerd.S · set 8 a drama tartalmi e.s fonnal

onkent. kln~lkozlk a ~t.lrrcallzn)•J ! o!flrizmus, amely a va16sllgnak alomba sz6tt kepzetet; a<iJa meg blven alkalmazkodv'-1. Adam' t~nyleges Alomszeru allapotllhoz.1

:negjelenltes~t.

Pozsonyl Nemeth

S(l.ndor miive·


k.~. l

-1----------- - - - - - - - - - 1952. Jaaua• 15

~zet.et mi sem bla<>ri,Yitja j<Jbban t6n\lst es a.a o~t a l<Jin.UN~l mint bogy rajzal muadekU~.lanul es falan.szt.er jel.metbe:o. ;; rekeltetik 1\Z e@Yef. jelenete.k h!<ll Ki1."1ily Lajos muu1kalo l:>"-."8:6ug.ulata.t. sa. kidolgoeott al.ak.ltaaa .ki\1(>:nO&en az utol.sO lrepben l"ag'll<lott 3. A l"ecitaclo ktl-1-~ kOru.l k •!t ma.g&vaJ. Vltathat6 feltogas alakult kl. Az Tth F ere-nc mint Kon.s!.A.nt:t.nil ·e 1t-gyik "' prooai~ !ele ba-jlilr, s a poly P at.rtarchll.ja es a fa]QDfqlWrl' '· l"imeket felbOn eva jgyE-k.szilc d.ra- mai hat.ft,st. elerni. A mA.sik vele- tud6...«a volt kitiino. Papp Kalman az a;t.heni ~n de }, meny raga...'<ZkO<lik a ver.s&Zel--u.seg 1• torvenyehe20, s a. szinezoo leheto- magogjaban es a pfuizsi szJn l'Wa <;eget a20 et-te-lmi e.s zene! hongsuiy- besp1erre-j eben tet.szet,t. Dombay Jen.Q fon"a.daJ.mi l;l~t.­ hoz koti. A rendezes eT<leme, hogy :~. ket te1!ogl\sc OE-szeooklrette. l!.'Z Je Iond<>ni tanul~ja !riss lt-hetseges. ?> kl\lonosen ch·v6nyeshlt a legdni1" Szentpetery Attila M.&rq~-ja. malbban megjelel1itet.t es Jegszel:ib lecitativu r6ma1 je-lene-tbe~l. &s a tal<l-n$Z:ter 1rep Mlch~lans"'­ f l6ja eroteJjes alakitM• .fo. A drama tartaJmi m~jelen~Becske GS.bor cgy szine.s (:., tt>•ese attol f\\gg, hogyan tudjak a ~zereplok a tortenelembe ve~eLt het.seges Barat-tel M a. !aJP..\H>t.e-r 1 K i Hon k i ke-ll emelnti.nk .wathe kilztlelmet .szemelyes tHm.tnyUkk~ .kep koltoien eJmoncl-ott. PJflt.o-j~ava.tni is h ogyan tud.i&k el"rlH , val tUnt tel. eloadaa elt}tU Madach u.belost> elmenytikTol ~ q·ownseget KTaft Peter nagy&.e-ri.i verS'l'YiOO- uulmany a t az ~es kepek ko . meg{;yoznl. A rende--d.s erclem.e, dasat elVeztiik a FOld .szellemer.elt :.()tti r&o:r.le l ek))e meno ma¥Y~"r"zn h<lgy a t.artalmi elenret, a mil esz· sza vaban. .tat. mei gQ.ZdagsagM \igy kibontott:~, De m;nden egyt'£ ,s£ere-pl6l. g1·aMindent ~veve. ae a. hitu•t.et· bogy a k~n.eeg a mil sz6pseget.Ol tullici6 illet: Szen'tJ)6tery .IA.·<~<l<S- len e:t:()f e.szit.es, anwly a;,; el~d&st. l lenyilg&~tten es meg·btivolten ~1·· net, ak.i ~ londOJli &inben lll''a. mege~e ts a z azt kovet~ erkolct-i vezte v~ig az Ot ora hc.s~at t.ar· an.yjat; alakit~. Ugyantbben a aSker lgazoita a. rendezot. Elk.ept 6 elOadMt. ~~n·ben a. cigA.nJ'flssoonyt jit~Mz.6 zeleset, hogy a. Tra:ged<\t!. Uyen a. go:•->1! torm6ben ad.Ja. elO, ege~n a :oeA legnt~gyobbs2ierti alak.ita.~ &:.e- Szentjobby LAszl6net, szin kis Kimonja.t: Horvat·h 6cait·. mutat6 na.pJ&ig ketkedes, bltetl~n­ Jecz.k.y Zita ra.bszolganoje, t~­ lan miivesZi palyal!utasl\ru\k egy1k e~ a. tobbieket: LQvey Le6t. es fele kedes k iserte. LekilzbetetJenne-k J legsik~riiltebb momentuma, - a seget, Szalay l.A.."Zl6t, Dcmbay Ja.tszo akadalyolt merWt-ek t el. ( ~-.ep leanyaJ:>61 kH&o hata.loro e~- Mik16&1:, szab6 El-z.&ebetet, szcnt· Annal na.gy<>bb melba.n'yll\s ilJec.i, tenl gyu.it}let !onnalja at elO.bb ~t'­ p~e1·y Judithot. BMk{l.c.s liiJ;;.rilrM. hogy uo tetex·e, <:&upan sa-Jat Jel!cesedes~e ~ b'Odal<>m >ranti ra:1"1:-lmi rezignl!.ci6ba, majd a sz.ere- Sehirt P alt. :emteltes ellentete,s erzelmebe. MaSzandekoo-an hasYt-u.k ,J.tolJ&x~ jong4sara tamaszkodva., sJkerre sik hatalmas pUlanata a pragai :•.2. est kt?t, fe-lf~ezet1.jet: Ho:rvMll v.l:bte ellgOndoJAsait.. s kideriUt, Borbllla ~erelmi buj6.sdb, m ldi)YJ 'Svat e.s s~az JstvMl.t. Min<lkel- bogy lga.za volt. A Tr.ag&lia. elOa.a lelkeben: felzug6 kettlls erzelme-- to remek organuront {,.s t ehetsege$.. dasra vonat.k<>zOlag nem egyeUen. ket a hang<>k eg:vre vt\Jta kort<> pi· Horvath :Eva egy na{,ryvonnlu, b~- nanem ket elmeletileg 6s gyakoranol mQ.ge 1·ejti. tor Cluv;aval lepett meg benrJliu- Jat11118 teljesen azonos-etteki.l me~r A r6ma1 jeent-tbOl ldtlii n t Ne- ket, Szt\.rl\-z Istvan Jegjobb:>n E<'tl oldea van: a dramat.lzalas es az egyJptomi rabs.zolgt.oon 66 a r6- eszm.ek !elsza.badttMa. me~h Thyra lJJ.p.pia.-aJa.kitasa, ' 1· A koeoneeg 1ente-sede~e1 lt~n­ nom B.rnyalat.u enekbeszedevel es " ma.t .szin Peter apo.stolaban kapoH meg. Hangja egyszer korbolltsba t~ meg a bemuta.tot. Remeljiil!:, buja. r a.jongM kontraszt.i&.val. lnisztu ;1 bogy a Tragedia v-alOban tovabb· K o m&rom;y AdA.mja l~ol.cepe.n <:sa.pott. h06Y u t ana a .l'zeretet •·ew6Jaba. :re.garJjon aerr- ra .w mUS<>ron marad es ar;ok Js a jelenetek z&r6m6no1ogj&J:>ao v ivt'lvezhetik majd a }egnagyobb mat-a ld a ta.psot. Dantonja. me1·etc~> n'Unket. Aa Ug-ycl e.t.l n~ munk&jb-t. gyar drima.iro !elekbebullO kin. volt. A torra.dalm&r egyen; t-r~e­ mosta.n1 el6e.dMra diAJ&t mely meglndul&ssal e.·zeitcl Paw G~ lM~a t>l zOldtene.smen- c.seit, a.kik a teosen. Elisn1eres ille tl a zenel i\n em jutottak el. tette, a.ki a d-emon1 erok ha~Jmat Kivancsian v~·jUk az ArgentlCe:..SZabaditJa. ugyan, de ne.n k epes -gyele.st vt\11A!,l6 Simon Ernot if'. Ma.dac· l l instruk-cl6it ~lec:r.kY 0 1nat Magyar .Ke~tl Sd.nbl.ll! eme t.bbb6 azoka.t elaltatni. Permetey Kornel szinte n fe:Je •t· ga. interp:reta ita ~:::aep.en ee tk;~b'i.n. m&'~ktkO>'t::a Mp&le \rt.tonl tov~l hetetlen ottboni szlnielmer.yt ide· A h atterek dlapozalvJait suuo::o mleasioJI\t az -.m~ zett t el az "O.rOk ~fista'• LU<:ifer Lenke .ltlvit clezte. A szereplOic b-e · kUltun ,.zpl~n)'l ~billA. J lepteteset szeledlkY .AltTed ol<k>t~·'l szerepc!lben. t> ltdt.a me-g az 11la9meg ot-J.etes tenyjelW-~1. • »t-. ~ PJ'ultl•

"'

es

es

es

j.Er'no

es

J11184D'•MAOYMO~

OT]A

Buenos Airet,

u:;z.

febnatr 1.

•••,...O<'It.

tolm, ..olta ~· K ltG· o6 volt " cabbl -7.C'Tf"t'116 II; N~· ,.lb Th.-n. HorvAlb l'.va. Ulolr nona.. S7entr'l~tl'rr Uult'm~. BAT· k~« 3£arlka. SU.h6 E111tf"r. Klrllv Ulorl~. ~ .. ntJ6bY l"'nMn~ llom~ov Mlkl6o. Oombay J•nft. Kmtt Pelot Popp K41m4n. T~lh Az em~ ~iaja Szeleezky Zit a rendesWben Ff':rene. BOthr fah·An, necak<Sacy ucr. t t .. ll mea a. TrattEdia Vnl6..tnn h1U!Onl6 '"" loud- ~ G~ho. Sehlrl PAl. JAkly GvGrgv. 18Ct Ol<t61><lr P Oto. a llinpadl ta \'~tina RudtLI)Oitt'!n ext stz tl.}. S7.entn6tery Attlln. Rl41oy L4u· ol~adi\a C"l?.iul\J ~n«:'k rolvct~s~un S••lt'Ctky Zll~ 41tnl rendezcn. I· 16. I'"YciG vnll Pam> 0~1.11. h Sl· 01\.lJJnlnkl , II. IHlt'nOIUl.ll'U~I ltV- rcn nwr~sx t'ltlnfll1at lft, nmoly mon E:r nG. 'B'-'mond6 voll: St:c· dol ml rat kuretf.bon benwtMott. l.;lg}' lrodnlml r~t OrOgy~n. csnk leezky Ol1<n. A~ ogy.a Jcl.nolok re<ltAII \lnd6rh clundbiR. a l->tlk•6g•••bb kcrctbcn kll- ciGtl bevez•t~l mondo>ll: liM~ A ,,RUn:anr.. chuQ lap netro· tlSite a dnlm•t kGIIrnt~n,·t. d!at· ~rn6 . .A vetftt"1t hAtttrf\t rnj&ol· 16g-lr6Ja. kt'onbb a • H61crluLar.. letek. ruMk akel6k. JAttk n61· •& Po1ROn)'1 !'6moth SAndor. A mun k~tlna aJdDiotta a k6oyv· kiD, elaOtEt1tett azfnpndon AI ~ rtalbet~teket nere1.t.-~ Ka•tntr dr.luta nfnl\lcll et6adt•At. T6bb gye, 1tlenet('ktt kla,....z.Lkut le· K!\TOIT. ,\.z 6!-szakihA t('nt't 4utt n-nd~z61 ttrv fa atdol~tozU utJo. ITII!'<Ok~l ~Cine<ll.,t t eoo k016tte Allltotta J. C. Caotelll ~· 1'. 00ik<Z<' ~ ·~r··~~- korhO. IRon IO' boll. A biltfr dlapotllhjalt k~­ ft"dud~k muh'• "'•16ault meg az •ltll •l~adb. Pau\oy N!nde<6- hf"ta~jtH. ,..uzonra •Nftttlt ra1t ntteue SUIIh I.enkt. AI lll~ afbcn, a S'emz•U SzfnhAs ednp.a- ve-teue be. \ adnp:un fnstruktt - edntapban Suleca.lr)" Ztta frt for· dAn. .\ rttn•l~1.fl tnt~&nrtrbAlta a O~at ntH bane mondta el mlkro- dekes ~\"etta tanulm4n1t ...Sifnt6non ktre!'&lUl A •zln~' boJ~pt· padt,.t:bnlk:t, v a r: 1 lroda.tom·• Tn~gMilt. d• lonoiU\rtft oem vet- 1- 1 If tl • brOk01'1 m011ordarabJa ma· a~t a 'I ()lc1Ue ill c) a~tztnlon kl~yult dmmeL nadt a. mn~yar f.Z.fnpadno.k. A a leny Jolertc. nm•lr •l'Ydltal " Altalunk lomert Tr0 co!tlln·cl~adfis $1Crepl0 ncvet jclzO t.AbldclkM nzonbJ;t n tMn.k nag yon uebczon vll~l\'ltotta korc.,tO I dtt•klntbe· honlnko•on kl. ~• !Oicg n n)•u- tO¥~ l~vo A JeiMotct. A Stelectlty ?.lln $1101 ••ndo· ({atl uiDJtRdok mottf.'m LOrek\·~­ He a nt1z4 eh'ouatlco~Hillta mo.zet _\radAch-estnok Ar~enlln 14· 'rt ttuhdk ldazahadftanl a rc-ane- ItA< a sterep16k ruhlJA\61. kOIOn· togatQja Is volt. Srs~ no..,a Oo bfozcd6 kon''<'DC'I6k al(,t. Ebben b(lzl'l n)-.kkend~JtiOI nagy •'~1"4"1'C "ott a drAma kQl.._ ••eOl0<PgH61. u <!·«OrO~ IIllo· ~toy de lArea, az IAmert n1auar· li>ldl, !61•R a bklll el~dlsaloak fJ'ldOt drAmal kOIDOraiCSt fro•· borAt bo~-. aklrGI mOllt kid•· 11. Janovlet Jflln6 ll:olouv-Ari rea.· bette..\ •>~npad N a •••~~ el· rillt. l>oi'Y e~k honntAraunk de•• tUIS·banl volt u els6. mos6d6 tEr~ll arinral kOtt ... .egft~g~•·el ~ppen a TnRMilt amtl1 D\t-~C:mf"ntPttf' a mO ufn. .. 16b3Jl «al< a UltO al<!ll. a o6~ tordftJa Slr.\OYOira

~~Szinpadtechnika,

vagy irodalom?"

"'"n

p.adt.J:t>rO•flt't, ntm t6rdelte ha· ••e A.dllm vltl6Jilnak t'eyse&;:et folyaml\t4t ~ a mO t'~rt ..u !ItO· \'flllt 1ft vlsauu\11 Hotta. F.~t;r Ovtlud mutva, tt )1ad4('h·Jublteum ~''4\bPn 1\rtn t'l " Tra~~dln t.-g-

toiJ••obb Ao ilmmalhb olead~adt. H~vosl Rl'\ndor r.-nd("!M6bcn. He· ,.~al

kcmn)'("if •aC'rkt'aittso

61~.te·

han«olta • mU •6h11t ~ mEiyo6· t(ft a •tU•Mt ••lnpaddal. M•orll'.abadltotta a mU\'et kora. nehh

••1

lelkfnek ~loll IAt•hY-'Klban ma~tuk u el6ad6k II. At Alom·Jrlen•tek versel eejtelnl(~&en uon•tat, caak a pu&ztn gondoln.t. ''llditltOt- j tn he ~!nddeh v6gt~lonb~ t4ru16 j vll:tgt\.t. AbOf:Y a r{lntll'zG R.karta, val6ban CBftlc G volt a fontoK: a k61t6. S •• ennok At lrodalml ctt· ne~ l•d6hb ~rdome. eluE"m~lyttlf'lnedcek

•j

AI fly mMon vol6 el6ad6om6d u1ntt"' lekflxdhetNif"n01 nt'b~&

..... uzmuoAt61. nebhke. dJ•zleL· relad• tot r~n u •lllodhkn. f61ec montsnamalt61 , abo«Y a ll:ora.bell a tdm@d~len~tek ntf"r,rm,.l~et~~f· krttlk& frta • •. a fl.,.tlmet a 1~ t6fre. Ennfl n~h('ttbb t1tak a oyttrro lrltnvUottA I & "atOd.tt ll- df!'17.letPkkeJ. nJhl\lckat qJ6 ~~~ 1ui.I6Ja htt1}'f't a.z nlu1t6 vaiOsi.. adb felt volna. az ad 0 t t dra <Orol<"<<t't .. :-:•m tud&le1<o· l<~rOlm~nr•k ~&<lilt. A Tnofdla an rf.!ttl~tnl. CIUP~n J~ltl mOY6- USrtt'nettlhf'ln dJ Jnp DYIIOU 1 f" 7 o!l f'UkC<~k~•l • kUitO keretet c•rben klfd•"c nt •mlv&ol6t ~. klhaunft!J• • atllu• fcgf6bb 1•. hAtbo"<tkllzH. • odmb<lllkuo kl· A7, eiiiM6k ktl•tll •• AMm .,.0 • fE'J~zMmt\dot". F.xnn na t\ton ha,.. reot'.t tf'1olvAR~ Komtlromv Andor, IIUit lovl\b n 1'r,.,R'Mla tt ez Jel· n. Luetf('rt l~en Jill ol~ntlt. Pf'nne· lemtl. kl~c#llf'~dt>tt m~retckben tey Korntftl a n. tbhb kf•f'bl) _.,.,e. ~ml~kt'>14'tMI llt.NcMl fl~'\badt~ reuben fp1fftnt. k€'11(l:m('l bftn~ rt <'11\adl.a.At 11. H ol'l'.Ath ArpAd ruaq-\"QD ff'lttl..ftM: SdrRI latvAn Jub11irlll nnd~z~-e a mO 6fad.. •melkPdtek kl. t'..t t~rm-*''"ff'lleD

•=

t:aor\llc: ('16adtdn aok tUat nem horott, anntl t6hb ,·u•t kaqrt

" ~nd~~. bonvolu1t fe1adataJ· val mt"ttblr\.-,z6 sz~Jtc'"ak\· ~Ua ,

._r_••-----~-------.JJ."~~W!"'"r'hlzta

or~rAnumt. .t

I

En pedig ugy erne:~

lllindnyUjunk

nc.-veben mondok koozonotet ol o3 oorben Szeleczky Zi t6.nak

az 11:r-

gentin l·;&gyar l;emzeti Szinbtlz c;eeaJ.e.pi t6j!\ns!l: en ela5

igazsa-

toj&nak, vala:.d.nt lelkeeen kOz-

radozasert, nmellyel lehetOve tettek nekilnk, hogy a k~rkereeet korUl forgO a8YUUk vegre iemet ezellemi tiplalekot nyert. .e.letunkben ninca lllir ozirt

ee

ninco mir tr.6lyneg. A p6nz-

kereses problendja. Ul!:f bozzata:rtozik :;dt beszivunk.

l:i

mr,

Dint a. love!tl a.-

OiJYI'G jobben hasonl.i t mBr ahhoz a k8phez ,

mit Lucifer font ceg r&la • TObbe nem tenger ldlzd.O

fen,yee

arja, silil& mooear oll8k, Mlaival tela. Ann!il na..:::yobb az erd.em, bogy az Dnber T~di~j&nak oz:ill-

rehozatalaval

Szoleo~ky

Zita nen:csak m6dot nyujtott

e.rra,

bogy p&r 61'1in kore1!:6ti.U h.aMch feloogea alkotarobe.n ()YOnyt;rkBdheoallnk, do lehotov6 tette e mil til till azt io,

hogy-

ebbe az 6r1Aaba kApa&kodhaasunk oio bogy !-!itdAch ozellemo

benniink uj eo

ne.;:.~o

gondolatok rorraaat nyiooa nee.

FQgadja czort kedveo liilveoziiO eoba. el ne c:..Uo Ml.&nkat.


.l<'REIE PRESSE

.Buenos Aires, - Dienstag I

1 den

I

22. Jnnuar 1952

l\ladach-Alx!nd mit Zita

\"On

un• nus

1~

Szeh!C'lky v.tdern belle·

r.~;ndc monum~nta..4:-

d1l'htt:•

rlech .. philusuph.seho 'Wcrk .J::merlch Mndi•CilS .Die 'l'ra. ~Od.e des ~1eDS<:hen.., ):ehOrt set. Mlttc dea ver, angenen Jallrllunderu tum reort n Bestnn<l des S:•lch•lans des Natlonallhca~r. In auda re.t und dcr lllhrenden cu· ropllschen BUhnen. .t;a bt•tc~ eloe gcwallllle rau.stt..chC Schau der Problemutlk drs menschlich<'n Schlcksals vo~ c.~er

t:t.:hvprunR

UbOr

~ ,.

Paradt• .s, die pharaonl.icne ~It, du kla,.,.,..:he Atlc~n und Ronl, Byzan~ du tnlt, tclnl~llche Prag, des revo· luttonan. !'aI'll. und das mer. knnUte London bls zur pro· phet!sch r.seher.en toua:en Ttchnokurtlc der Phalanx u. stellt ~dam und F.vn to d!e Polar1U.t zwischen dem Bel•t.. krll1t- und gi.lte•·oJ.co a ott und den ttrnetoend..bll• ~n Lucltcr, Ocr vcrdicnten Orllnd~rtn und Leltertn des .. ~l'lle ~tlnt­ •ch•n Ungar.scllen Natlol:ul. theaters" :G Ia von S7flec%l<y g<!bllhrL das une' ng•Sithrllnk· teVordtrn>t. dle>IC.I klasslsc~ Werk der ungarlsehen Ko · lonle vcrmHielt ru nallen. 8Jo verzlchtc~ dftbel zu oun.

••,·n des

dlcht~rtsch·phiiG$0.

Pll!Sch<'tl Oehalt•s de.o WU·

kes aut die

~ustattung

und

l>esehrllnltte S:ch anr die Pe>t<'DL lerung des w=nt:tehcn. So wurde dle ~uf!Qhrung 1m Rnhmrn etnes Lltcrartschtn Abends zu elmm g•nulli\'OL len &'ch~ls jcner. die der D!chtUU<r l\oflld6chll Ull<l der grossen Kuru<t dtr unermllcl· l'ehen Zlta von S~!eerl<y ZU· llcbe lcAmeD· Die elnlei,end >Jil den elnzeluen Bllde.m 11"aproch~nen

Etlllul~runacn

von Emll Ma1l1e nod dlr pro. jlz!e.-ten Jllntc"£T{Inde des Kun.otlc:a S~ndor pozaony!. N~metb. aow-ce die mil gros·

scr E n!Qb!nnil

zusumme~­

r;telltc musJ<all~he Unlet. m.,lulll! mit Wcrken nlin dell!. Wlllnlrr~. Bec\hovcn" u. Bach.s gub<:n dem Wert de•• wtlrd g n und klln.•tlcrlaeh wertvo:Jen R:lhmrn. Zlln von su:eC%1cy rl..., mit lhrer !lnmmcndo:n Begetstcd ron~ ibr,• z.'\hlrelcho KQ stlerschnr mit und torm. te 11e gestaltend tm &nne br•tcr Bllhnenkunst( hcr>or· z:uheb<-n ncS Mdor Komi. romY. IsL\ofl' SZArnz u ItorneJ Ntm• tty). Ihrtt Spiel· lclt unc &nlrmg 1•ln rJoUer Ab• laue Ulld Cine polntlerle Auf. fUhrung dl" dutch lhr• D:\r llelhmg EVliS. In lhrer ltbn:: und tnrbrclch n vollondrten S~ ZUill gro.= Er'cl)nl.• wnrde. Alm


•• UT ..is

cEL •. ~·· ·•••••. ••••· •• •IV. f!vfolyam ,

S. szQm.

IRODAU!I ESl BU!NOS- A!f!ESl:lb;N Uoss4u kor• tt ..utan ~ajoos C:iak mo st Jut:.ott el hozz~nk 3z ~l e czky Zlta alapltasanak: az Ar6ontlnal Ma~;;yar llomzc t l .;zlnhQ,zna~ ~s elsa elon<lB.sanak , Madach: • Az C.'11tber tra.,)d t aja • h1re . Az (.loP.das, rnelyen tobb t est v.irUnk 1s fellepett, 1lldtve kuzr t!mlik.:ldou., 19~2.J anurir 19-Jn zajlott l e 6r1as1 s1ker j egye ben .is annak ellener e, hoeY a Mauyar Nemzett Gondoiat el l ense~e l m1ndent elkovattek l•l kes mU v~ sznonk torekvese n~bh1us1t asara. SzeltiCzky Zlta az o st ~ t "Szlnpadtechnlka vaey Irodalom• clrnU ~ rte­ kezesevel vez... n •.r be, o.m1t a koz.l'i n.seg 1z.1.~ s-:. s kUlsejii nyomt ntvany alakjaban 18 meekapott. ~n ek befej~z. o rcsz6t sz6szer1nt kdzolJUk, ho~ a na0 y sz lneszno ltt ll)eonyllatkoz.6 hlte, l tllkesede se e s a.<ara t er e j e felraz.za a csii.;gedot s uj hlt et adva tdttrc serkentse l emondot. ~

a

•R5g en fo,_le.lkozoro n. Tragedla •rrodalml .ll:st" for maban, kevJ s dlszlett el val6 be111utatasa val. Ma._yarorsza._on r dt t enetcs ~lfo&lal t sO., or. .:~lat t nem jutottaln hozza. Jdttek az l;)mlt.r3c16s ov&k . l.lll::or a lJelam"'rtke t .:.a::ya.rs&.g kladasaban ujra me~jel ent Ma<ilich Az ercber tragJt:taja , .:lhtotaroz.ta;;,, hob; meeval6 Sl tom r e!>l allllomat . A pro hakon f t:dtiZtern fel I ht>e;.Y nagvs z.;;rU s::1nellZanyaG all r &ndulkezasemre. l ey sztil t: tett meg bennem az Are~nt~ nhl Nemzvtl Szlnh8.z JOndolata. ~l¢7aCloban Va&yunk, szaz.ezerszer na~yobb, fontosabb hlVatas ma ma~yar halhatatlanokat bemutatnl,· m1n t volt ot thon. Hogy sze0enysebUnkbol nem t ellk d1szl" t ekre , j elmdzekre, nem baj . Az l~azl art~ke t, Macta.hot, a Szellemet nem tudta el rab~lnl tolUnk az em1~ rac16 het sz.Uk eszt ondeje sem. LeJyUnk hlilasak a jo Istennek, ho~y ez a szegenysJg adja vtszsza neki.ink az 1_aZ1 lc:lnye0 et. RaclYOetassuk me& 6t, az lt az.lt, el nem ovtil6t sot m1 ndl 6 aktuallsabbat , szlvjuk avyunkba, vJ runkbe minden mondatat, szeeenyse~nk gazdagsa~a valtoztatja, Az em1 6rac16 naeY fcladatot ro SZlnJsz ~ s k~zo n s~ u vallara weyarant . E~yforman szawo~ kell maJq adnunk edyszer a rankbl zott talentumokJrt. Ml dlkJszUltUnk az eloadasra es oszlnten megmondom : csod8.lattal adozom a szereplo mtive szeknek es mUkedveloknek, a technika r~ szek ~sszeall lto1 nak . Tudnunk kell, h~ y ennek az estnek majdnem minden r~ sztvevoj e nehez testl munkaval keres t kenyeret, s ttibb mtnt ket H6n~pj a IJlnden szabad esteje t, szombatjat, vasarnapjat a Tragedl a probak.r a aldczta. Na,gy aldozat ez, csak azt tudja, akl yJ clltiCSlnalta. s llll kor llli!(!k!iszonom neklk ezt a ma3yar sz6ert hozott aldo zatukat , az o neVUkben 1a Herczeg Ferenc Ocskay bri¢aderos c . darabjanak bevezeto szavatval &llok a k!iz!inseg ele , ahol Javorka dlak a sztneszek nevJben l~y szol a kozonse~hez: •wert ket t en jatszunk 8.m komcdlat: t ollal, nyelvvel ml 1debenn, sz1vvel , kepzel~ttel t l odakiinn. Baj, ha tompa a toll Js dadob a nyelv, - de jajl ha hldeg a sz1v es fasult a kepzelet I • - I 0 en, jaj · nek:Unk sun.!szeknek, ha hlttel, muv.5szet tel, lelkesed6ssel, s jaj a ko zons.56nek , ha kJ pzelett el nero tudjuk p6toln1 a lelektelen SZlnpadt eChnikat , Akkor 1eazan n~ erdemiank t obbet, mlnt dlS% kre tUl meg1rt darabooskakat - cs1nos dlszletekkel. De ~ n hlszem, hoby t obbr~ VBCYUnk hlvatva. Hlszek m~amban as sz1n~sze 1mben, hl szem, ho~y mlndany: ~ 1unk h1hetetlen oro!dszltase me~hozza a klvant eredmanyt , s m~t hlszek "\ koz!insedben u , tudom, hoc,y a Tr a..,ad1at nem e...,yszer vasY kJ tszer foeJuk "loadn1, han em a lland6an mUsor on kell majd tartanunk. • X

X X

KoszonjUk Szeleczky Zltanak Js munkatarsalnak, ho~y t avol a Hazatol ~ egszolalt at t8.k nemzetUnk ~onlUszat es kJrjUk a maeyarok letenoat, Se¢1tse J ket, hOGY ell ensegetnk mi nden m esterked~s.5t l egyozve tovabbra 1 s slker eser Jzolgalhassak a Ma3Yar Szellem U~yJt • .':oxo m.xomxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxexl)xaxoxoxoxoxoxoxo.xoxoxoxo.xoxoxoxo.xc '• ~Jml bU.<tt\ to .. r._.,.t ktreate • S'bedaatkaua ....... \QnM 1.1 roi<OORcllY. . I!•

u ................__... ... .............. ka'*"'t... ........, aft• ea.,Uk " ....., .......... h _ . , . ,... .,..... <Vk. ....,

ClriJ~

A Szdoct.kl<tol IDI~~~ A).

TIDCUJ>e ..,. DUDJOtlkoati<S m<l.

l~Oi\ -~~

8«1~111)'

ZI<A dlbe u a!UJCU.. \CSIIIOrlttl•

~-

w.,. "

l<>tlfll<lml •toJl~ DtUJ

~Jt 11'11<11 a I<Unuy~ mut•J•• ~r'b..". £1mt'it A mu•aJnftk a m•a ~

Ia u aotlr.d6la •••Y • """ttntlml mlDJ.awr••. Jo'Jr''*" Jtktn.k.Abb • btlylcllr.Dmll.\111\ Aa &.>lr:Olt - · · DWI""""'l( ttl<IOWOI!e; lr.tll kMI • bCIIIbt zum'>UII •.-ra a ;.,. k.td.rJ& a.&l. bc.c1 a tMrtr)I!Ok b~t. bw'l~ tf'lkara: a tomft\tmc;(~

14 btle ~ ~6 bonJ.. ny\ ~·· illf.!At, -ral&mln~o a IICI'Iltm " •r r~ sb'tellq l.nom anal!JI.W\ RtUtiu t'"'k=a•\k U7m m~IJ' lf, telttonl muDUnl. • X............., AD~ k&rokterfiiU fit calD&I\ • .....~ e4JIII6n.J - t • aer~J Wtt•u 'II- 111 a ~ tfloiiWt b&U.. ala~­ tW-.al.

Jl~\ ~ .fii'IJJ!t. boo<>~< - - &l'C6e • • tftr1f- • o6cll<tffl>btn IAI\ull. P -~\11 nt'l:mJ .A,ImUf.ao.t ill'drk I !at -\eehnlki)a, ..O•ar: "mUI.., '· -

..... ..,.,_ lr.6.rpc5CoJ

A r<n<k... ~ bp'~l

..

a

hillfr m<~~l-ro a ·~ b• afdmOdofTI, tU£curt. u olU.Uodfa fs dlsol~• t6rtft>r:mJ M•ilfrt. Mind'"' beh• l6 111<'._1 1e lo.n· tadalt.o muuki~ lt<nyelt • r<nd> >o~l. Ax tmilr~c•obon e<!dll me, ncm Ut0\1 pOUr lr.ollrUm~k. por6.. t6.k, d.luleuk l.tltlk tAI'Ilnyosrh\ ~ darabot. s..ttc~~ty Ztta '•~tbl dll&· m&Qar.la, a P'rta .. mtnlt ,up.

baaaJI

.-.. kr1nohnJa. 1<~1~ a ~ • 1 - oolL. t 6.1to<'abtll ,...,. dlle • It -~....... 7

AW;Jik. . . . . . .

161 ,.._., tnUJ

lr.t!k(t

~ ~

mlniUnlolt ~ IIC<P<Dt.:. Nkltor It> a ~ a4til< m<s a kOtbU ud•att ha"'\\la""- A mMo<lllr. lthon6."""' pl. • ........ le ltlri.ltl\0 kOr6 pill! btu& cao porloulok . .llouak ltl mflJ' der!.UtMatt. tJ)'u..er ttnoh~Utaon.. ........,. a pon«>mlm Jtlb<u6dt· •tl, A tomil!Ua mll!a) bfl\at.6 11· mtroWo YaU, hotlY klh.....i llf.lc

u OplJI6cl.ll1urik A& weo

Jo•t~ ertl~t.

~.Ia aeboC.\ tatl~!tb•.

~

1.1 tdliln. Kaleta} u.u.l6, akl a lr.a<Mria oztrt~ l.or ~~

t•.n-

A misodlk ttl..,.,.. be• tEt<lola x-=er K.Vol7 m•" A

_ , _ , kom:lr.111 - . .

111l!IN t.en~ft dlcsbl. " d&ll ...len&,

--·

Ztr.a lntap<tll.lta

~)01.

poJ"''\

Ao t!Oedia . ..,.... ......,,.,.t•• ~ Wftl9a ~lrcll ntwnn •"Ma ~tnct a teu~~ boll' . , - . _ \illltlr. a cluabol 61 annale <m<le!ttre .. 1"-<rtl>trt ...le<L q Zlr.a mO~t ttrltt Itt. A od:>!prda N a lr.bo<l~ lenaJUn l:fauJ a eoron k6vettf'l4 llinll114n <orltr-<lmJ \fa(Edla ottti6&<16.•An. llmtl7 .,..6... kft· ..-e m nde-n mar.a•tultUt',ju fdnl JGrolr.•fsntk.

,..,.pl61r. i<OzUI JtntY

lr:i~nOJ"ntk J«IObb fn1c. me u lal6o. amtly u lllumlliaok llleof:re .em ~u. u o&cl6 bu

nOia.Ka:e

t.ttutaOM fnotnyeaUlt. A lr.cmlkus t'tmt< kl$>.,..1tt Klril7 La)oa t. - - h!>ill . . . . . C:tl,.t t~ e. boctUlr lr· tltlr.-n IIJ<Iba\6 llfllriJ•taen. K 1a

l)r. _ . , ,

~

,..,a........,

tttk•..-.ac

............,""'......

'" ... u..-, ,..__.,...,...,..

......................

•+

~~~

... -. •'n"'n ......,.. ........_. ..... - ......... ....,....... t,arc:.ak .. O.ftllll ,..,.,..,

I

)'

. .

•·n.ar~.-.

.. -ua•........ _. u-. .-y..._... ..............., ... o-,.

................................. -----~ ...~ A.(MI"'· lit\ .... ......

. ._........ ..,............. . . tQ; • ....

5

ICioo .... . _ , ..._ ... .... bii:Dtit."-'k·. . . lnAf• .. •t..:a...... u .•• ......... J iniiM r;-.~ Ml ft•t Wta It~ jl.-

.....f'C'...

.....

.,..,.. ..., • '""'-.. • ~, ... . ,..lr

tf'k ... 6o • I .. l'a #I • -~ . . . . .•• tt.f!Ut• .-..n.. ...... ~. r-- • u.tt t.cid<C•• 'llllftr~H~"f'·-

.. I ..... ' ..._. ~.. Mar•• ....,...... I mflt4 '"••.....,.!l:f'l u...n....__ •J ..d......-..ta fe.;. ..,,...._- a ' Jt. \ \U ....,...... ~ .....,.......,. -.irn-. l '·u .,... "•••n -

d1

....,........,

~· "bf ab~_,._. .. ~.

............_.... ··"·...

••• ~1111'~ Ut.-•IJa

c

.t..l Ot ......,..,..,,. ...... 4"1:71'• ·~"'· ..an-\- l .............._ . . ,.

il..4rtHv"h kJ4 , .......... • ta.au.-,• h1 . . jf'llftf'....._. ltlf . . . . . -.aL 111'-•

*" ""....., ...

-~

..... , ......."..

• M.&UJtr v.......,,. Al'lln•f

..

..

lt.,.. I~ f•l;ec..."'"' • • • 'l'#l:t.dr&~'lr :f'lt /obfo. ,.,...

..........f'l

...,.,"-"•4'"' • "~'0~ • ..... ,1.........,.. . . . . .

.. .......

......, -·•••ll•lloc••••• •11 eii. a.UD( )C ..

thfe

t.A..,.,_....,_.

..,n. w u ,..

pJotaz.-tariu.~ ct ,uunu•"i ,...,__.. t.-..-.c--... nr. liidr~ T Y~

.._ l•lr-SPaftaf'tt ,._,_ ..,._..._ ....._cllll c

,...,, .JftJtrl -~.a

V~trad,

C',u

'ff"M''" KJ • ......... , ......... '"

..

a-;.b •

...._.,.,....

. ..~!.I .......................

dad; bne ......, .........,. ... •~c~_. ~-.

~-

;a

k

lt-t.t• .,. •• ,,.

Or• .,..,..,, J~

'9e3t

..c,.-W o L~•M ._ a M-c:yar . . . ••ttauw... tan~ ......._..,.. '••IIUi.c ....

blilrt'h • ..._._,., FYadn.a.nlr. a

anha._.c

,..._.,,

t'•bru.tr U-.f,n d~t•1•• S .,..,.., ""rc-rftrHe a.vttor J"e'••v •pMC4141

U•

~,.,

""'-tWt

f'l _.,JMIU' rMl#h

,....-u.. f'l;•tlak••!A '-· ......, .,,. ,., .........., • ........." ta.dy ....__._ .... \

.._..Ill .....-.uf"""

u~u . -. . . . . . . .. , . . . . . , .. C)' . . . . . . . . ...

............... ,,..,.,..

J;.q,.pj, :fWI...... .......... • ....,.,.... ..

ph•J• b uk

rllai'~

a

..~

.,......u~. ,._ .......,erea.c.. .w. kai

-WTt~n•'

••••&•i•)a. T _,. .u.• .......... .

,..,.. ,.,.., -rt •••

l.• ..., a ....... ull•l

w.....t.a.•

"''"'"' r.u~• •toa. " \,.,. ..,, Ma.uar w..... ............. l·tD

........"''".. ··" ,.,,."''" ....

Jlal.. lk

(..,..tole • iU

aontMlou f'f.t~ It eral k,....~U~l ta1tj;' \ .... lon a Dao•~.. Vftf1rt'r

Caan.JO Ador,. ...

.l~kr Urila f

,...,._

~at

SZINHAZI HIRfK

-·-JA• --

ai&at ...... • r,,,..,••.,..,_..,.

.......kill ..................... ~t ................, ,.. PftrieCWl ,.....,. • aaapk coM&a...,. ,r;-.6. ..qhh-ja . . . . . . . . . . .-••· ~»JDdTcet ..er .. I'Nald ~ £a .a•b .......J ri&aa&..t'• ..,., :a b<rn" tun117..a,Jit 1io Ut . .. 8rikil. •'-'•e:l .. f'.... , . . . ., . . . t-a.bWt..ft't. e:tn Ok.Na I I.. J'l.... #nlr••• MiMI ....... f6.k • .,.. bw6tt· loocft-. a BAllO 111•• .... •ki- e. _ . _ ' ""I• lrMI•. .............." '..............If . . . ., '-Hr'UA:--are ••Iiiii • .... ~ ......,.

Praoiolle.

Warllt

ZDCW"ut~

"'*'••, .............. a&n'l. . a-ea• .....,. ,.. ...-r. ...

...

•.. cr•• u.

~ A b••aWc .-_,UW.Ir

..... f

r~

' &7ii<.«Urrtatt.a•t nr

"'••••7• Itt

~. ... 41~~.,..•• ,,. •• ' hn.,.H'••'n,.u .,...,. .. rvl a u,..£c I•HitUu , 1), . f•• ~~ •IIICR•t.ila ~..,_ad &It

.W bUr

re .. •11 ""

't ~,,_.

....-.c.•

hot.t•b.W.kffl , ............ rtanlr.fl ff'.)tn\11 .. ki

... ! 1.0. klo a)ao4f'lt.•U awe. (;r~tt• • ,,....,... -"idD.ak

JOoott a J.-u•c:t Br MIIJ;li:l61 WlD• mcm,ak.lr:octt•t.tt rJk.Jvk at...t e. ltialakul r:11 IUp Up: ~L...,tnlr.dladal••l• a A +"•'D01rbtA A - . ... k 6to Jlrouhown BO bonr.iJraa1rtt Me: hale) J.eve•ek.· -mmo&D>'< bo ur6t, hoar rncny Q11"' 011Uepntk ilz.t 01 nwuar ~ mllv~ !ltoe:lloUI A lllnlli: et-lfiJ'In•l\41 • •fbu~. lct.•t es :J.t: fptiltltt. •.r'-aotk•t cua.ne, .. tfk Itt • -ou.a<DO •"""dislr.or

Jft"'

A& Lrin•urc mt,ll11Uri.f1l!f6 _.., .. tel 0\incle-n t'~•Adit uLAn atf:: fokolddlk 7..J'.-od

,....,.l6bl> ,._

tc ~ mln4ha~h c~taa d&nbli Jl~a;tQ~oAt.

-IJII

v._.., l'lrl

r~ ·

ol.-.1. 11,.._ a luiOD..- <la:li •ld'WI< u ....~, & ~l: .......Uih IUINn l'!on

aete T ' M.arl .-. •"' JDUt'fl. Dt »a: e'"..6ad!J t n~UOO •'•· .Ilk air, tmn """"" ,...., lrl o!O*~J a fdu<cJal Ka!moh•JO )111<16& Pll&ft' AD J n~t mint u • "~"- tttln I kt r~ t t.)' fJu

ar•tk~

"'EGY EJSZAKA ERDELYBEN" .;.a I

I

tn uu. - - - ,.._,.,.,....,_ A~ot s . ................. - .........., .... ,,

.....

,.,.,.
~ •••••••••••~mbat.

1962 februar 9

Az Argentinai Magyar Nemzeti Sz inhAz sorozatos eloadAsa

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz

\l-It) ar ~~rn- .-\ .• emet wrzi6gtt~ ml'ly · J'.mz zcti Sztnhli;r; 110ron k v.:tkez3 mit dt•m Kat,er" cimm~l kt•rilh ui•l.,n•agn Aaztnh;s ~lik 6• szel l>cmu at:l~rn. R••k'< Mnrikn jttiJcme.s cs mul t til<> tunt'ntlnt; ~OIItt az "~' l'IC)' ~7.ll'~tlN A , igj.tlt•ku: "En· d•z:t~a Er- magr.. r ,·idtm:•tL!"' ar. t•rdelyi rlciyt 1,,u" o:zv~i" 'U lrcp~t St.t•lt·c~ky Z1111 A \ull'tl.l Mltrlu Tcrezia e.. a 1ak'lottu . ll. J{•r. , f utlvuri•lmn jit.sz6dik. 1 A filmnck n;l{y ~ik~w volt 11:11 1770-t· \•vt•klll'll Finom e,, u m:tKyllr filmgy!\rtlu!nak cgvL 11 hum••ro< ,~i nekkel ec.e nu~t.•· die ·~eiCCt •7Ct zt•lt, cz volt 11 a rzo '' '1i~ ur~lt)lyi oz- 1nz 11 ~Ill!) tit .f•lm. mely ~~ n mI'I!At. aktnck fahhi p~r-,z•:tkiill (t mkt.tl tl.t<on. \el••nl t}ii 1 mcvutltt egy,zer az m- ccbt·n. nhuv{o m 11den nerr.zet K •n tOI>An Ult.%6 C.•<>•zilr e< aki lqdoi/IJ ftlll1j('tl I j l<', ij .. t t~>l n poll. 'h:lt:61 kezdn: ni.1yl'rl. 1 b •l IHtrdja a e;io;%ir kt' ~ .. ! ;('\ '< t lr h•.zti.. de a J,,·~l ho;:y Sz(J rzky Ztllit 'toZ\'tllt•nill " holly "n~m :llnr~n Tcr<'Litl kezt w't'ncri bcmut.at6. ution szeroo k••rUI nki felhhntJa nz oz zOdt~ 1\k ,, 'rcntu?.tone s. llRI(y1'1 gt·ct udv••rtlbll. Itt kt%d.; (• zabt\su 1l'li ·~ film f• •,zet cp6r, •t t.; m;otlu om. mcro l<tclco"t A d.u ub "L"1hdyc n H{-c•i r<:tdt> r1.l hagvjnk inktiLh 11 fZ('nl\- >r·ir palota. u ,zc rep!ok 11 kor n•. akl nly•ln lc olvP''''' bonyo- fehtlrparoka' fmncitl clivt ~jn li!Ju •t liwl(•,lll rnlyllllllit, hojty >~ZCTi.ll ottnznek. kiv6v,• liZ Alvinezim't aln'<it6 Rzt•lt•czky Zlncnt fo ••·tatk ki n tlt•vtt~<bol. • .{ot. :•k' d.-zmllgvt .. ban jelenik ,\7. t:~r>' l-t!l7.tk.t F.nlc!lyb.'n-t mlll 11 bec•i udvarban. n ~em 1 SzlnhM. 1Htlltttn be A huc•r.o•uin I ma11rar koI M """""IC t'lt! ft•br. 1&-n k rul ez a ~zPlh•mt·~ vlgji.h·k ~ mt'l! \'agyunk IQ'"7"d\'~ r61n, hogy nagyon fog t t·llll'l'nl tit ('lilada.~. ~~~~~==~~~

.A Arg ntor·,

IrazrQt6 SulteU)1 Zlta O.O<Onko-.U.no cb.rabJa

. ERDELYBEN

ASZTALOS MIKLOS "i&'Jat~ka

IIIUI&IUIOS lortin elmJ

'

E6Y EJSZAKA

es

( Az alterego) Sureplilk: Marla Ttrttla, MaCJlU'OI'salig ld-

r,JynOJe .... ....... ........... .

J t'M}'

Marett

J6u..r. a tla, Ktmet.orsar ee+n+ra Ptrmet"Y Korn~l JOit'ph von K I e be r , Rll~r CJ<>-t ae~~tJe) . .. .. •• KomAzomy Andor On'. Alv1ncsl &lmo.,lni .......... . .. •

S:OJ~Ue•ll udnrbbl&y

Erdtly ltanceU,rja . .. . .. .. .. .. •

F.rdtly konnAnY!(IJa ...•.•. , , . . • Szol~~ kama ric •....• , ••••

~lealt7 Zlta :N ~meth Thyra

S!:aru Ist'l'in K lrily LaJoa

Kalotav U."'!lv

Sdnrelttrlll a Con• tJo de Mujeres 5Zlnb.Utcnnfb< n !Charcu 1155). 1052 tebru~r hO 18-An, szombe.ton t•tc M 9 6rAi kezdettel.

JetrYek 5, 10, tU. 20 pe...,. 4rban megrendelhctok tf lefonon: 53-l:l!l.! •~ kaphl\tok a Dclnmerikni Mn· IIYIIrllliK ki.ad6hht<laliben, Laulle 361. T. E. 31·~1~. ~s a ulnl b dod•udi t~vatt,rijan. Ar Ar~r,.nUD:\1 MAl') .. ~ Semuti S&inh.U & l.>Rrli. ti tAr•a•vRr8ortl it.t 19S2. ft'hruar 9-in. szombaton r te W !I 6rakor latl],t a Oo<:k~udi llii6Y:Or f'IQ"e I t eIJbl'geobfn, - Ar. ~ml)f'r t na~i;Ja , me~ l!R!'tfll i· lltk rl:s.-Ctcl#vfll, ~melp~ a knl6nia m ndm tAY. ut '''" retcttcl \'l'lrJa. - \·•~•ora ira $ 5.-- Gim: ~ "~"'· <'allco Nul\t:z 1360. Megl;i;r.tlithet.i a l.CI;..Qs omnlbu•zaal a R~tirot61 2~ per,·. a J'lua Mayot61 Hi pae alatt. Ltmllia ('aile l..outlre• ·h~l.

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ Jgazgu

6:

~,.

oronkuve·kc ·o darnbja ASZTALOS !ltll'•. oS mu'aWo1103 turH\n~lmi

A~

,

l Erdelyben t

,.·,•ja eka

Egy ejszaka

~

SZEREPLOK

:ll.'triu 'I, ro'zoa, ~fagy:.ror-zilg klrulyn•j<' .......... · • • • .T61. .,r, 11 fo11. Xemetor.zag c>it•r.. ru. ,(( q>h von Kleb••r. J61. .ugcldti"zijc

cr

Szinhazi Hlrek

· c ky Zita

h•n y l\IRI'I:•L

Ptrmt• ey Kot·ncl

Rittmei~·cr.

Kom:irom~· At:dot· 0%\', Alv'nczi Stomueln~ • . • •• • Sz<·leclky Z'l;~ Szolg(tiH t••o udvarh61gy ~emtth Thy :1 ~o:,·.l"t•ly ka.Jtct'HUrjn . . . . . • . • • • . • • ...: raz hh-ftn K.rtily Lajod F.rd ly korm'•nyz6ja . . . . . . • • :S o ••Aiattc\'o kamnra ••.....• , . . J:s otai l.:isz'6 Szi r ker01 n f'oiU'I!,io d~ ~'U}er~ •z,z:hiztermBJ..n. (('hsrca..• li6'H t!l;;2 f•bru •· h6 lti.an. szombaton ~e .. .. • .. • •

fel 9 iorao k zdcUel.

JECYF.K telcfonon •· .d.• hero' : s:l-1392

l l

1 ~

~ ~~

"" ,.,...."""' w..,..

A..Ja:.aklil .. _i.l;4

ta

u.

In'

\'ll)l~tk.~·

t(;ntee:r.< • l.ttl?f'O. A ~

•.cart& 'l.tS • Je.<t W<'>1 ~ IYOrtbr"' J4t.

ra,. .. .u Yt€'7 60 r

.:-o: • !TJO..Cil t'fl a.oen F;- om 1 ~· a.: 4w tnbna lnloot<• r..Vn U:t' «b ·~ z.tt..a ':\l ttJ~ a wnl a t1a l'f'd.r.,- t£\~ ktrt ·• tt ~... •

~·. • .l.::n~

ta ul rc.•t4j ..T\ tn("'!"'· \~l~:& U t.W <t.\::d.r fs .,_} t ,~a lo. '-~•.lD!'!.. lUI .Ill ti.K'., l'.craJa " N • 111/.1 l.fc: t "~ .t t • de a Jtvll ?di:oo • nt:ta •\t t i h'a•Ja. a.. f MAlJt, trttcer M

,_,.,..,'tt'

I

• !tot •

~

JiA 1 n'l"'j t

~

•-•"t...l.

:,

lfcma.<t

~ ~~t\t(~ ~·•t,

~

~

Af . rt: Rt (i0

.a& ~ Ml"':'t :u-Jtr •

\

r.. bt

aM 1 ct'

1

,e.T

k

lJ ... , _.. "' •

"$ ~·I· 1

A •

lr•t."ll'l'~""''

. "

·

Z I, ~-~ ·'., ,. I

IHmJu ''"t~IC»",

EJ'{t ,

,..

t• A 1

Vr'

"""I'''' t''·"''

I'

~ ct. •. • lt':J Z,t,.

, "' ,,.nu' t ~ 1(1\19

c.:

W.n c:c-nt:a \l .. " ,.,,. 1 t&:!C-""~ • .-:N r•..r . . ob&A;) " ' h' tV~•"' M pke. A

r-~ tht':l!

r:ue·•'

'~" t 6t'? n:oor. !oc'l ~ ...: • .,..~ • ' n~t. -.~r

-.-, ~~~.

~ton

~~~~~~~-~---, lot< a ~ ... ,.. !fl:;<rr:

)IS: ~"

ct.: rca:

"'•Jd ~


HmAiSAc' .

•;sz. F~btiUir s _j

" EGY E J SZAKA ERpE L YBE N" F~PR6BAJAN

n»ndjon VRINillt ttJ5 Art<mttbat ld11. i!YCI.t' NtmUII &;lohit: "()rM k6Ye1 ..

l~u-. n >>Jro b!l loa lui< mura:.ni., J@')' 1JV' }d ~..Ok tl ~lV~· bttllt MR<lAchot., ale!~ m6St nyo.ra.

k~

!0.,

lolesl<~ lijt

-

S..\f<:l<i<Y

Zl~t. ~>w-t

duabj"J'61.

n d, •

\01!)' ti'JI/t> oll()81alt~ ml•~l

B<JldO!f• n 6< J<ll<oo•••n pr6- """ Jutouu .hOI<M.

b01!>* •• ~ l)....,ka l:lrdell l>On·l.

Eire a

m.u ~.sAc4;: K.,t'V) ie.m~ Yli-

De bofY

A

m.oe~ t'Ql'oo. kiS'Oieta~

danbroJ b...WlJ<).: •'A• 08Y e.J~•...l<• :Erdrl.l'b<n" J>(\l).\OOnn & Tras6dt•

jl<t-a \nlo k..,..U<ld6s koon) ijriK- lilnlk moat A: ttmOer UqC- el;;adilo tJIWI~I<> : - . - ~llnDJ'Il d!'!• ul<in A 'l'f~«<<~ eli!adAUt rldot~:C. MArla T ...ft!!a ~­ o•Y'fln rt.tteherts "~unu. t.lc.Wtt met, ... ~kkorl En~!;·ben l<; BWJI>en hory most.,. hoto t-uJ V"iJYQt t11j1 ~. ll...,..6<ilk, lilY l"<aool dtMAnt.ol m~~ ar..od:AJ.Jrot.c'f'D mJf&&rncq1, ho- m4snnp ll•Jnol!g A 1118<1et<'•bet• o v·an bJrt.am sU"Ut-Jfti ~ 11zi.klu • ~~ S mog elevf'nt'Citk mq. " m;e. lai. De htll\ tt !O htetmtk Jol rl'j)ll\lt - k<>r l~h.:"l>>rOkM lrll\C•a sll<er1ll t c. • na;y sllm lo.li<I'Olcl dlftt)a ster!nb o!lo..k6dnoi<, mlooentrt. S~tlniom OloOd•l:a:c. a.ttt.'am a.\Jilc.lWtt AJ:v~m"'A)'n6t. rna, klfej~1nl ,.~ c·'O.dA.. kc.i::6r.(~· , .. oltl d~'"""" 6rkeolk • ~!:i-nf'Jr. pmety dtfo5UJ't\U tiUitliil ea:;t" 1>6t$l ucharbl>, M'rla To:e>la ud · t.t& <-".... 1dt:U'1.oh f'9V olyan ~t0- V$1110!.@'tf.nrk ~nHc~le.k 1s a d9.· ,a<Ii-6on. ~el)l a lt'JD\"'IM.&abb nt. MbMJ• ~ litol?l.lell kijnn) U bee$ vOju JUOI.Of111 levtn, It l("lfe&:a~Ul· dal~ ~ u 0.01 barmo\ utcln o\ruU tc-bb l!l!yclm•l ~enylt. Bo>.eJ a mr; ..,ep ro\s• l<Ul'\IC foeket, lilA8Yo'' j<olSlt ko,;,~ olyan o..,.rotu aaerc:tem t tL a U:t'efl'tt. .ok ~ll lcu'turirol tetl b!l!Onyol.got, omely. tml6k tti*iit haa4. o~~ vo!t&m re m.ett&n ~e teb~ "' encem A 'Yrlmcei btmv~M~nl'i beml.lt&t.O· hAiiN'IA!JID\11 ~i. 1<1 ~ Yo!<. jil\n &:;; 61ve.uern • maV)'a.r !lkert. N~m vNI!'t l!ttm e1 a btfemtt a roa 5ze>t~m bJ J'OI'I\tlem, ll<>i> •• ,ya:·l<li:.:&:eqbel 6s ...t btlas<&~v- et6od0,. t e - l fog " k~­ ''" k - m . I(~. ~ nek. ;,; lolk..OO~ ~ od et6~ tovil>bl l e - i ~~. m<l· nacy J ~kh .._ Dt natyon b<>l- veozno, bl,t;loen eddltr "'"" mll>dtn dOf06. l~tt "" 1&, 1\<>fY n e -lc A el~odlloul< \0\0ietl, Kiv•-•o vl\r kal6njM ~<cmerte el mun1ct..mat. ne Jute "Az tfiY 4ual<• Er<I.!!Jben" metolc, ~~~ i< el voltBk rat'ad.· bom11l<>iOJA.t. tAtva. .a. k./~\l.~ f1Yet1 tofmA.. - J:Urem, ne tele-jt$t e1 Me8itDi, ban ••16 b<>mutnt«..-.lt6l. A neJe b"'l m!nd.enll.lt GMre<el\el )IIVU•>k re~~c meleQ"en mtlta'th\ 6!q-ondohi· vlinmlt o tzlnhbru'AU IAr· """'"'· Maurlee Remy ped~. - • sasva.oscri.}l.tR, meo)·et m 'nden ))6..

•*

ki,e. .

-.8-

Argentinai Magyar N emzeti Szinhaz Iga>:gat6: Szeleczky Zlta soronlrovetkezo darabj a

ASZTALOS MIKLOS

maJaW ros tlinenelmi YlrJitaa

E&Y EJSZAIA ERDELYBEN (Az alterego)

Szereplok: Mt!.rta Terezla, Magyarorszag klr:l.l:vnllle . . .................... . J eney Margtt 16zset , a tla, NemetorszAg c••rnra P ermetey Korne! Joseph von K I e be r, Rlttmelster (J 6zset ~~e) •••..•••..• KomAromy Andor Ozv. Alvlnczt S(lmuelnt! .... .. . .. . szeJ.eesky Zlta. Szolgilatt;evli udvarholg •• ••• . . • Nemeth Thyra Erd~Jy kaneeUArJa .... ... .. ... . . . sza.raz :tstvt!.n Erdt!ly lconrul.nysOJa .... .. ...... . K iraly LaJos Szolgalattevo kama.I'Aa ••• • • ••••• •• Kalotay Uszl6 Szlnrek ertll a Consejo de Mujeres EalnhAzterm' ben (Charea.s 1155). 1952 tebruAr h 6 16-an, szombaton este f •H 9 6rai kezdet1 el. J egyek 5, 10, 16, 20 peso.~~ -Arhan megrendelhetiik telefonon : 53-1392 es kaphatok a Delamerikai Magyarsag kiad6hivatalaban, Lavalle 361. T. E. 31-2819. es a szinhaz docksudi tanoasvacsotajan.

e.

C<>mocti<o l'rA"""'Ie kJvAI6 1~J• fs ""~)boo mM n>t.ar&r en..u-n - lgy- akar~ " fra.ocl$ .,..re tntnk »1"91'ondeonl, /\% t!oi!t kl&....~u~At. a~ argentin ~· • Dock sudi M - 'qyeol\Jet h<· t:;egn_{'lt bemut&ttlt MODdflnom ~ 11~~ tni.JUk, ltl!f-et """·ltll.•r

1 enJ.,.;oAi'a

ltdl, hOWl' mlnde• ... Dll.....,rols ·~

D)'eJ\ me¢<~ullthet6

& ._

VQC&OrA

t"!O~d&6t ri'WfeJ6"to kfotkedr'~~t,. " " ' ira CSilk 5 pt:$6. SZNe\e' tf'l V6TUn lt OI!W<orit< utN> mtlyen J61 ...k. A !Jtln<l.,ldt. 'J'ei>At ~""'t tl6t..,_. Tl'ag~ t<w6bbt·~ to m . - mt· Iebnulr P-tn, ~ .,.t~l

MEGJE L E N T a Delamerikai Magyarsag naptara az 1952.

evre

!'1():

f'h .ll

Tartalmazza a szokasos napt..\rl r~szen ea haoznos t udnivalokon kiviil az argentrn .szepi rodalom i&mert.eteset Dr. Vajay Szabolcs .!& Dr. M<!iev Sandor szakavatott tolllibQI, • Jokai, Gardor•yi, Vas Gereben, Mora Mik.t<zAtn Kulman, Vaszary Piri es masok elbeszw'esei mellett ~-egtalil.ljuk a naptarba!l az argentinai magyar egyesuletek es a Magyar SZlllj:Hsz6 Tar~Jig tort.enetet. A naptar fedolapjat negyszinnyomuu kep di$ziti,

nmelyet a ,szoyegkozti kepekkel egyiitt 't'abor' Jeno festi;miivesz rajr.olta. • A napt.ar ara 15 pe$0. F;fofitetoinkllek, akik: rendeztek elofizetesiiket Jegalabb 1961. december :!l.iJr, 12 peso a naptar J<edvezmuyes i ra. Azoknak az elofizetoknek viszont, aldk eloflzetesilket 1962. december 31-lg befizettek, a naptart ezen & h&n tisztelet~l­ diinyk6nt p6&tara adjuk. Ezt a kedvecme~ndenki sziim.t" lenetove. tes6Ziik, 'ha f ebr. 15-ig lie az. evv?geig esedl-ke .. ·zetesi dijukat._ _· -.·~---

mt.aYarJII ugyanaz, amel.l'ben ottbon & ttJm AlVhlCsytl~j&t. a.lak.it.ot.,;.


ARGEnTinA I MAGYA R nEMZETI SZinHAZ llt..llato: SZELECZKY ZIT A

Eloadaura

kerOI

ASZTALOS ~JI:KlLOS

,

•nulu liilig os IOrt.Cn elmi \•igjU tCkn

,

EGY EJSZAKA ERDELYBEN (Az alterego) Szinrekeriil n Cnn•ejo de Mtojtl"(:$ sWlbaztermcbeo (Charc.. 1155) 1952 februdr ho 16-an. •zon>baton e•tc ~9 6rol kezdeneJ. S:er ~ p/ok :

Mtiria ,,T_er~:ia, ,)/(l!JY"'~ri<z6,q ki•Ulyn<>JC ...• ..• •.••.•••.•••. . . Je11ey Margil J 6:sef, a j ia. Nemelorszuy o;.16s:frrt1 . t>ermetey Korui!l ./osep/1 1'011 Kleber, Rillmri•ln (J 6zsef .~eyfdli•zljc) ....... . ... . homflromv lint/or 6:•. 11/ninc:i S6muelne ........ , . . S:eltc:ky •Zifa Sznlgiilalltw udwrhul{ly .......... . Nf:melh 'l'hyr11 Brdely kancellflr ia .......... . . ... . S:frroz lslc(w 8rtlely korm(my:6ja ............. . KirMy Lajo.v Szol{/6/al/err. kamoras ............ . Ktllo/a.;v Um/6 AZ ARGEN11NA1 MAGYAR NllMZIITJ S'LINHAZ ny<1lc doadu1'll b<rlctct lurdet, m:in;oUStol novembcog, minden h6n1r-ban egy .n.omb.n et~<.rc. EIOk~R.Ulctbcn a kOvcckc:O duallolco K:uon11 ]6'1.:~~(: lllnk b:\n: Kis(-a.ludy K&roly: CaaMdisok: He.rae.gh Fcrblc: Gyudco..."JC.I linyok: J·buinyi Zsoh: 6olond At~v;ynC~ XtV. RenCc: NCmrth l obdO: Vifl;imf(nyntl; Cstprctahy Fttr<rnt: S:hgA <:flk0~ Kt~c:sOh Pongr.ic: J~not vn-~::: Rodolro BC'Sicr; Ahol ttl(). 1'- a.ttrcJem: Thorruon \Vilder: A nu ku v.iro&unk; Owuaj Slindor: A nOk b.ar.iqa: JAC~ut fk,•aJ: f'r2nt;tol nob.\l.iny; Ruth GOt"t-: .-\~ ?rOkO.tnO: Bemh::ud Sh:1w: ~ndid;a: Pyumllion - t\ ~:•nhi: (cnntiUtJ.a m:.g5nnk ;j JO~ot. ho~y a (dtorolL darabok kbtUJ mdylk:ct a nulytn wrrendber. PlUC:ltJ::I be. - SoronkOvetk«O du~b: l9S'2. m~n::. u~cn t.ICiutin C., cne. dh.:diild£1- kerct~bcn: Knton.e Jlrtf!t£: Sink hiln cirnU tOrt(nclrni dr.in,,ija.


AR&EBTiftll MA&YIH ftEMZETI SZiftHAZ RAN~

Kll f.h)'4h

.-~d.aUtOi.

£v-ot:~nytt6

t:l

196! .\prih; b<t l@o.tn.

tbd'Mf61 b ~1)1cte~nti(W, A

tsQd;hwta\ hti~ lott '' motOfrpu •h ~titbou (lr.\,M lnwl'l1 ~ £«•

f6birantt \t nnn tiXOihcd

u.;,. ,n.., ..,,

(')lC 1/:t 9

rc~.q.- a porontpinbt \til bc~m. Ira 'Oitd tOOt ntm tddnl(,'''"\.

01 J4NJIW.. .tllb.lln11\ vUncckD..

V3Y. n11t11b..l

KATONA .I O Z BEP' :

r~)'

BANK BAN

G61)'~k.

.)f('I1D)kf)<:Qp:ll.

(t frtooMJ

tl6e.d6a

6~\.ot t4 :lifWII~t he$ 20-S,n. Ynlt.ttdp .ulot1h 1/! 3 6nt<w • Con.cjo ~ Mu)o<> vln~Wtttm~Lcn. (Ciwcu liS&) S:dn.rGkcrOI • mlll11'r tthuulllrod•lom bUt:dt:Clff1~•

UJfllft Jc:•IJ)f~j at.r..m hab~.. \;(klttlo.tl de

t.&Oift~I Ofl

rtiiORC· ..\ j(j ,.,-Jml) f~bb k>•w·ou ftdnl~6d!Uk.. 'ctl".I.JI qn \.Cif') M• vU1kt_ holn•p ('~ b li:d .. c~tlbnl

nth\.lktli\

3tof'IOinl

••pb

.oln~

bennY~

4klv:.t: nt\:llnk

Kbtlof.rt}"hl.._l~ ciiWYtllhml "

mJYd nl.t.Kt.mt enW;N.tjUl cl

\ looll><ltl<oc o. ( Ill (tiOO!M.J

J.,~

,dntet)

ofmU ti:Srt4notm1 d,.m6Jta S:t~~r rp li!:

PF.TUR; b.lUod ~hl) O.Il•ltat041 Uadalru\ b IICIU U1.od, mint

11. l.'f.tlbt, ·~rlrol llrJ:h·~t. Cdmutu, \.irJiynf •

N~n

f'Ol)'O;t

lhddflin.a\ ordJ••• k k6ctn)'t') (II fthtnttll.~ 1•A ~)

1/fl• I l:tttflt t

ku

o\14N \

KALOTAY LASZLO N£.\IE'fH THYilA

~- RK,(CS 1<1\t'<l PAPP 1~'7"1 '.-1~"

.. ..

nn..,~u:,~

A.lf~\'lj R

0114, Cttu,)IJu tM\'tf'l)fOC' /Jd,4 lfdl't, Miil&r.a.mru~ S:t.~yu•-a Mf/Jatht. • rd~ .

••

J.'t'MIARfJMJ' ANI>OR

~... • fu.nHjOk

~fWNOA; "'~t•W 1~\1nm. tot:il»d

viv, 1-llb•d ~. lb.bt th b ).t('trtbc-cmn, · m.utUunk r...,- '10k.u • vttdma! UJ lu Ll:t:~rddf .u ~ imid~"\.. ~ llmJt.. (I {ttoo..lr Jt}.il Jdn•d}

t~':'n':t.,. t Mel•~•

Tt)NI),.

I)OMIJtH' JliNO

BiiH:n<lt. qy

lot~~

TJb<tf(. p.&fWL

dw c.mbatd. mh'CJ

I I•!Uid.l.tt t:ndrt MlcjtJr .u na~ tl~ a lf'IC'ftU(tjtt. '\.1\•f\'t", ""' (k)tt h t«drt ~n <'3J t~r (If', frli~{ 1·"' l(lfflt't)

'*Y.LU1C%Jn' ZI'I'A B.<fi(NJCS G,f.t:,.f

bima'

•·

N~~ft~ '&Jt$J

Pcl''f4' llin, bih;u, ~~~n . F-ROS (1t1'8R \()1A• IUI't, :a \.uAltftitll M\'tfO~ • •• KtiHifNCH ntt..A .$(;141111 M,.JI.f't, C:PIIC'l fl.. SZ/i.JVTPt'rf.l()' AT'rti.A ll~H~I,ibf"f IPtiom_ thlltmgf.t. Un) 1/l)IU ATII IWA

En Uflwn••l

Mtas)'at ~·C"m ~'011 ~

• •iun

.. , •

.••. PAPP CMZA PNIM i;.'t#i.Y J(Oil.NAt~ .\7..AHA.li$1'1'A.N

Ud,«ni\o-\. Vdntfll.).QOftl'i)t, Rttt.N"t"\ ~ltitltD<:L bl~,tl'lj\. "nlccloil ., 12tJ.i\! Oltr:r~do \~ (efe

job~-ct\

,\lfJUtAL F.4 '~' tl mtJ b:.hn ''Ohl ~n Kc:Uc~t UlutJtl 11 hl.IJrt.lhc)l? cJt Mig hJm lu~tU • Mo.!..Wil:tl MJM.

hOsl tQ mf;ft.n~~ tM"tU cupou

~ rr.n:o ~r~bc-. hrV a Loet""'tlh (dti(bb(\. ouhon 1 b.t.t.lbalnt

t•"· ftla>tmal (1-·tl

jtfrrln)

I


1!16rletl felhlv6a Aa All:fiUinal Nal)llr NtiDJofLI

8&1DI\6a ) l.llla t,prlll"t.61 OOVU>·

borilc ~ ._..,.. b.lrdet btr"t tt t A>. t 1614oot ~ 1 li4&CJ&r 1Col6· l1ia thai limen M .........,, .BlbiJO· tee• dtl COntt.lo cit Willms .ztn. biatermr ~~ II&Sl .u tlo· lldieot d i t - a,prlllo It, mA!w 24 Junius 28. . _... 2, • ..,...... 30. ot tobe 4, DO¥tmbtr a. JoliDcltD tl6&4is ...,blltOD osttn tlilk.

Eli*8zlllet ben 1 thttlttzil do· nbOit : KatcmJ. J 6ou! : .8inlt bin; Herc:ztth ,..,..nc: OJW'Io•lct ll· nyot ; lluUn11 Zlolt: Bolond ""· 14-lt Rtnfe ; N~tth U Jt. 16: v m lmltn)'nfl; CStllrechy rt . vayn~.

...nc: Sirta ull6; ltaeo6h Ponari< J'- l'!ttl: 116nyl AdorJtn: 1:11 tll ICDtl; Roclolto ll<alu: Abel illol a '"'"'!em; 'n>Ott<>D WOdn : A ml tll•ti'OOWit ; Dum10116,_ " not barl.tJa; JICIQuta Dr n 1: Pranc10 t o l l -Y: lblth O<ltl: M 15rl5ltllon0; Bombard Sl>aw ; C.n.

cSlch. PJ'p>allcu. A all>hh lmntartJa mapnat a JOI,., bosY 1 daral>c* It~ lill !MI)'!lttt h miiJCD oomodbtn mutat.j1 be. A ~ I a alMA& Gc7 &llo . J)ftOito ~. hOI7 I II"'3'U ltO• 16nlinalt r>e jeltnt.oen I IIJ'"'I liltS"

1«h<lftt aa tl00d610k :t tocattaa. BOI)I t6bbt._., eaalidot II tntCtrlll. tetM MilO! )6b_,ftt 1 IAinhM· ba, aa tle61meletl pibol7<* 1 Ita·

mfre8elt.ebb irco.> illonot

lfc

rtndelt~.

1 t~

BtiJ'irak : 1'61-ntl J)4.holJ 1 1

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ lco-.u 6• SZELECZKY ZJTA

-.nt.

l:I'Os .. .. .. .. • • !:meletl p&hol7 14 I'Oldsz.lnt lA tor .. ~ ~ ) .10 .. 1'6l-t l J.U aor

;nf i)'UI 40,. .. . 2$_

.. .. 20.· U .·

l!mtlu 1 .. .. .. .. • • • •• -~ ,..,_ . . . . . . . . . 12.· Ttnlllla ·~ ... . . .. .. • ._ 'l'onull1 3·f aor . • • . • .6.· I:ultben u intbon ..s od6)tll' Is tennf'loctaltaLit.

lt. D<'Mf eudad.cl hti)"Utl't VI. lo ttlt:rJttttd 1 Szlnhb ut a ted \"em>I!:>Yt

nyuJtJI, bfr!AIInt'k. hOil'

1:ta a btrlll a Jinlott le~J"bea t .•tt. ltzi>tn tl.ltlentl, hOI)I 1 ? t !CtGU· r1 u616 bfrlettt mteveszl. 1Mak ~telirit havl rUIItttkl>cn flz<t. be~.~.

I!J&nmol bozzut )ll>llflt61"UIDt

l»dom'""· hocl' as sm.. tud·

t.D:

PALOCZY LASZLO a~

• olt kltiiDO mQr uac a AllN8Z ltuOl•btn fQI miiltodl>1. Bemutotltoz6 ftllfl*t B6DJI Jt.· dclrjin : !:U tJo MJitl <. Y~tfU. ..., 1... 1152 m4J>Ia 24-b>. ~ mt:Criltant Wl<t.t. 1>011 blatOIItbaaaa j6 helJ6t a t&lrJ>'. ta.D. l'lem locll $lltlbinnl, b1 tl· .lir aa AIIOI8t tl6o4Ualrl l Btrlettlt t16jectahetllk fa ta.phal6k Mttctdea. 318i, ttltlon : $$ . 1.382; a ~amtr!tol ~~~ellen. IA...Ile HI. .Bommer Pol4, Clll>Uc!o S$'1t Apr~ lla JH?.J&. mlll<lfn d.u. &.?.lr

Wall'•,....

Bf~p~k 11:1: Argentlnal Magyar

Xemzeti Stlnhh Ba·

riti Koribe, m int:

1. Alapito tag

P"ELHIVAB

.. 120.· lt. ~ oMalr6l _

k ~~"•· om•llrtl u Arce.•U·

l4aaaz Ko~~ u Ara uu,:u.~ W&av ~-u llzlnbia moe-a.

n&l

kuliait fopd to, I 6z!Dhh lo!tbv bla>tuicinalt nt.IIICIIJ< ml!Jsfct3 hl141't •iltotta kl. h&atm lr.tt<. ltufaoztr\Jtn ujobb !<114>101t mtt· oldilin, t0\6bbl ut!u•t.:r ontorul. SZinhUw:.k tdd;a mUit6clfJtvel btl>ZOD) ItOttl, hot!i ~~y • ~,,_. b<ok mtJVt.lau.tJ.ttnal. mtnt u ek.&diJOk mUvt3ll f • tech'U.U.I L \J· t•I~WI m~b

' '<"'ttfk ~ n<m rladt

3. RendH tag

. .. irban szeretntlm. N~v: . . . . . . . ... .. . PoniC* elm: ..... .... .. . Btrleltmtl •.•

Alliiras:

tolltiiPGDtot

n..za aa 61.

docatott61. boll' -Ol •

-pon.

IOU.\ IZit1"116tJthaa&. Aa t lOldl..

acht mted616 tirrl$neooriU: lte. rotftlol . . . - k alu lD:unt 1'Clt meciJ;mn'nl • Wa ll'lr Ko16rua kl. ""*calt, - m bl&onJ"&o< o1-~ - :llnt 11'1'61, h OCJ' I .....,....,. to. !Otlla , _ tJciOuthOUtt.!na\ t <· k!nu aalnbUIInt litoptbtt, hi-

""" ••1• ull!etttl tul:4rn.,Jl· baa 6tfrtatt, boll' " oa llJ n lnhh ldtf6.1zlt6 411 b~ p6t16 tell•a••· ,.. a m1I'J'IIr tult~lllt.. Mtr.tat6 J>0Si!1 t nn<k, hOil' 1 JtOV1!irl6 lr.&OIIftc ooralba.1 - mJ:ndra !e~ him fs tcts n~ll: UI - leiW!'~­ tlll 11 lkadtak, aktk 117m M6don clha]tOitlk tt.mocotnl efllr.Jttll.f. lf!nltet.. A lellt• szlnhizpUto~6 kl5r0n· ~ klttlnttt tl""""'t 'oU<· altJCt """"· mld6a • Mhf•~•"'tlt t ~fl>tn lftOJallt ltllll: aa lt.JWD\'"'11NAJ MAGYAR NE3'ZE.

n 2. PirtoJO tar

ll,·tnu.

lc> atmtt. u a mrchat6 b:<>!om

SZINHAZ Blt.RATllti!Rtr, a• IZI<lyntt eflJ&I UCJ'IIIAM. am!t a PttC!lt , KO'>Uthal. &KIIm,1t tl· tllzt<t n.mutl tlt:Ont twtartJ'nat mtl71tb&t a IIIDhU mOvt. .Ut.., ltt....tOl C:#IJ&, IIOil' lt.r· ....,Una • lbad fs W on 161d)fa L li -n-ic _ ....

Mil'-

--~.... ,..,.•• .,.

ti&Dd6 -

r4l, hOQ .....,..:&bUu

m•nar •

IL

Wit. -

md7<k kUt;;- ura,:l aeh • d&dt mi.IU It tal •eriiltwtef. • kOaanofc •I' - -•ut.loat.IJ len< ••'- OOJa. 11..,- • &0Tl.

-aultMir <s ltlblia.oitr • - enjtl>il IDt'C ea a ....,.., luaJt(Jr mllnb. lt.a A:l<ntfolol Wal)lll N lll'a:etl S..'Dhia .Baritl Kartnet IelJa! he:net ttrmf&uto.s h Joel Utmf·

I•·

b'<t .. ptdll: I. lt.Lit.PITO Tlt.OOK, 11tll J•aa. libb 1000 POI6t f""'tntlt It, melr ~ fl.z< thu6 U t riszlelben 1.1. 2. PAATOLO TAOOit. aklk Je.

ralibb 500 I>U6t llatnfk le, """''' - .... ~16 6t havl rttll•· Ia.

t"""""

3. Rmf'DE8 TA.()()I[.

a\J1t tom.

t tnt ._.nl'bf •tszlt u A....,llnal Manor NtmutJ 81:1ahia 'OUMW u iltalut lt'<lluoto<t nf.O•t rl belyre. M•ldbiJom 111'~' t lonyo. t tt h ted•.-tnytl<<t bl&te>:lt a uiDidlladUolt JtO.tsirlu.UnAI, - alaplt6 fa llirt016 liJOl IUIO. matltusan a 8alnhh Wrlll! •~ •t.l. nat. 1t. btfolyt a ....,•k•t n,_.talt hlrloplliC ll)'UIIWut, dt •• · - · kfnl l..•libb <Outr mt &tartand6 lllMtn a Oucl""rl Bloottata ]eltntbo lllpJtn t i Jttoctatu t n1uJ. tW>It a !&lUll diJalt telhlscnll•· u r61 b

1

I>HIIhtusokr61.

ltaer•• Tt•tvfrU>:t

1 Polhlriounlt:lt l~rt ldJult t.eatd· bt. hocl' 1 llfll)llr Ntmatt! IIllA· btl fe!epltt~hl'• Te It J'ru!J nL htny tfalivat Tt 1.1 ttratu. loJdOnou llc:J a manor arlnhhkultOu • ftllfcritinot Al&ll'or hasl!lu soettletttl : tr. Aratntlnat MacYir Ntnlr..tlt S&!nhh .Biritl K6rfntlt I n•ttl •

a '"

1>1.-lltca novfbtn : Bueno, lt.lrtl, IN2 a.l rclus bt u . &tleeD7 Ziti s.t .


Katona jozsef:

Enlilllbta ,._ "" Jn<iMus tld.., vatbOIII)'tnl antta.

19$2 Aprllla 19.6n, •zon~ba!o:t est.e 10 iprllla 2Q.i n, vul.!!!~-dfJ. utAn tartla u Aracntlrul lhll)'at N:nu.etl &lnhb tt».•• ~<•~l~ nak nylt6·tl6a4Wt, ltauma J6zset 6<9kbectil tllrtfnt.lml <lztN~

harmine etrep!iiJe vall. Katona "'mamilft elou6r a61al nt"S u ~IOban tllll~•ln u emlari· d &s szfll.lltszis lthetiWCtlt, h~m a tli!t<qet m"AAe mechale:l)ilt a ~<ten ltht'~aket . ROllY a

• mall)'ar a:lnm!llroclalom IIQalta. ~·. a BA.VK BA.'I Itt:\<! ~nrt. A s&inhb ma.pn'bbntt~ '!flA40.. ~lnek uj>bb b~tlka .. az

~

eJOac!iJ. moly a

n&QJI~trll

Ma-

<!kh be:nt1ta~ utAn aile hh om , Mnappo.t tl!Yet t<llk. A BAnk bin eloadi•a a l•~;>:o.' IYobb ildozatolc irAn azllleUk n101

Rendki.Ull neh~tet 61 ••Yael mecttrhelut Jetent a atlnMz •zA· mAra a korabell dlszletok 6z kosz· tllmolt m<aa~. hlaun a Banlt binnak 5 dbzletc h t<lbb mtnl

o..Oit !i jdalmi t ,!&Ita. t6 nbc>"' meal%6111 ma ~"" .U. r<Sben es u 6nztt!<n mQ•6ratf. maC)'or 8nlalwis k mez ntm al· ltu•'i• szlmboluma 6z nt m'nd,.. !llall)'atftalt it lttU trom.e! S&<rtltttel hh"•nlt mlr.dtnltll tr·

re u t16ad&ir&1 nt m,.. Jdj\»'U: tl annat a mai)'&r atnlntk 01 Un.. nep1&&61. atlntlt ct?Ciilstl\lan mQve nemcealt tlltelcl!il o:vaa. min1 •olt aa ttJIWc ui:ttir.. hanem ltOttlt>O •olt a n !ohirt etil· &iUs mteltkllltts: II, ~

A& Argentfnal Magyar Nemzetf Szlnhd& tagfal ; SIELI!CZKY ZIT•\. 'llat aa Or. szi'Otl Smmih'f:ac:U AJudlaaia ki· tiiilouu .....~ )olil..., .w tilmfietret<ft h -.idl<till ""

...,.,.._ 1'1$1, oklob<~btn lap!. toua mr..- u Arctnt.laaJ ) fa,ru s -u Swlo"'-l a 11.ta ,.....,.. lrodalom is mu<t.tt saolri!Jt'-

GIIr1d.r dsi a N~U Smh'aba Miiii:W.O. •l•ddl h'-

.U J9$%..ee inAa.a a IIUQir SJ.1a.., Ilia mdlet1, a Dimet ,.aln'llia , _

wt•!t4 dk,

11<a

-'""'Ja

a

llflebe~Hr-..bb

flatol B...._. J'r4 f'Utlaa .RJittO di~l. S'llak,.peantUI Anoullb· l;r, a.ncit is modtm khlttJ41kutok

t.MuOJto, •irJ4t4Hcok b

ope.MIItk

prim:a.donni.ja, a man·ar f1hne:k lt.a"'Cpsurilbb AtirJ;a. ~$ IIU&J'k

fs ol,.,_ 111m tO..._r<piOjr, a vrlrn. eel n<nC!A>t~Oal lllmvti'II<Jijrn ld. tUnt<UII tllDI aatirJa. A h'bori sJ&ct a _,.,.. teiiiWc tolmitse16!•. " ~ IUI)'llr ltac""ilt ked.._ ·-.. s - ~.up~. Az - k tlol •-atltot )J.\Iyuor. aip<ll, aMI • _...,, kommouooh· ta rnolm 11-"'•rt kl< tl<mtlelJe<ilW«t p«M r• cJa k birom <ri bllrtinbliate~ hfU. IU~m 6> Iii , .. it A~Y<DtlJilb•n. ahot 017 nl ll)' ..,...,liD 111m atbollik Dil r~ J'I#IOtllo, mdlrtl kf1+fta a krll)lta lol kU..Sn~r tlla-

c10 t-pliJo. N£METD TUVII.II. lla 0f11·ic• ~~r ~letl I•UI.it vip:i kitUnO fftdrftitnl\)'tl. ttir1m hlrts ~rtp~n • IJS;fidk: ··~h.A-o kuta.b.,. Porullin. C. K.a.rniUi• bdL. I Ybtn"' A-, btola. ttYil"lfle utan

a -.P<td VI<Um s..lnhia t•cJ• ._A llftfttt~l m&o'1'r mro .. Yull trdnhbakban 1<12l ne•<t Is. --.116 '" lted•elttf, 0••- All' ... .._ diiuor a :>lanJr S•I•JiL>.Ok· nil lep rd !dot~ nertpekhca. mint msdtc. mtlrckb<n ~m tall.

Js

ll!toll\1 ICNI

ronni)ic. '' '

i\r·

renthut ~ra,,., Nrnnetl SltOhU. nu m<ra!Uulilo 6ta t•l.la f. iiD drim>l, miDt rlcJltild D.U'pel••I •rm JobbiA beW>on1tt.J a o)CJ lt~dt. llbrk t;t. ~ A.a .......,. 1'nro(Ha~ "'"""·

r.......,._..

tltub .. IIASYAR IFJUSAGI NE MULASZD El iiESNfZNI A BAll BAN EUADASATI ril Clu-.liJioral k

A.a '117

KO!IIA&O)(\ ' M'OOIII. A% Ov.>Zi· C".. SW.kaeii)'. .WdJ llltolit to. M.U aoiDL 110rtn401< szu<prket !tap a Vlca~Dhidl111. A Dole•AI - . , U..,ll•u•. ~ E, a Vlllllll)'i-D rtuPaik. Jirtr Pillal <11)'1iU ......utlt aa UJP<otl SW. biahoc, a.bol tel•l1tu ~k a

•era

unbok ran•...,...... In """ollr."'-

toJiit

hlr• saerepe a s-o., F<rl. A Caehsz.tovillal :KacJae Kaosar> SIIJibis tadal<&lt _ , Felriddt. ~. l'lcao baAIIMp millet tlo t a~it· jalt CloiWIO'o'f.ldihOI, Emlcdl, %Z et......de!o ArreDtiDibaa. mlll. d tn ......,... UIIY ~. ao1c - . ItT"' J6t~~ .. dbliie .. Un· n~ ~ndeaojo. A sall\biantlt •L l i plll•aatt61 kndvo ~&tla. tdrllcl l.......,.,obb tlltertt a ft.aJUUodom a ...,ltke.t.Cc boav'lfin. apautrtpe .. "" - - uar<di!J> AdiOJ.,i>,

a

PALOCZT t.AStLO )llDL S..... rtd lteft"'"'triiOb 1\t'fe. mijvu ...Uitl lludaptolre a lltlrinol $dabh ...., Sai-Dbialltl...... t ti. •ctt a ~&. A 00:.1 • _... ~•ira" ollall n1-ponu. beD A1'11t nan tllttwt. A Vlpdnl>ia IIIYJa mrr tor)al ki t f, ttchlr-H~ •lftpel : Bem.ltarol Shaw: War· _,;, .......~ .. Bov.dtt: t ,u.o Fendr1k : Von. & ...lidja : Bora.

bio: Oaditl>ft ....-, Y - p d : TobJI ,..,;.

rr..ta

ttldDI<.... : Ot>tu.m " ' ""'"' £ 11 -'• m<Sill : R&kony i.odlll6; tJJe.

.......

Kulturilt mll¥l:oRte & pintUaa b..-.. nwrM<iltotta > """""" ltWMO~tt . A trctompliDIIMII Shaw dora~ "'IIY a l•••mlmi~~ o!C"Jil#lt ,.,rormio tt m........,, Aa Ara-entlnal ~lall)'ar S<m:&etl Salo· hia ,..., e~qo loA HIOczr

U.St6, akl 11tlnel lilftltd upc.sa. !6dlk ...,• • ~~labia •llllk4J'ba..

PER.'Il£TEY kOR.'I'&L. ~­ .-n;,doboc61t 111m -nl6mR•<-

- . " - 711'

tic1.16 .....utet.L NU!el.OI'CIA(l .....,.., pJnhb•k mwlftije " taaJ~ A buenO& """'' mall)'&< lthiaotc do

mill~

-

""'lri•'" J6mll.""'

......

Uerell& 1M:(. de M As ..otr Tr&..

rbiiAJs . . - - l.•dlca·jt .. u ED . - - . Enlilyboa J GUtf ~· krillb k Uwollc

O.•.

euviat tl knoc:.

""""'' b DW¥$

s uuz IS TVAX Pllr•lutblt mlAl a etepeli atUkedvtlo cirll.7. taU& k...U, ' " r<d<llllt ,,. a s-. uti Swbi• mU•'"-et tr'T esepd curLp1itUk , aJ.k;~ IJn.iva!. . RtncL ki•WI ki~ amt. 6..uiDJik a mUvO..Ik<t, hOllY dii•IJilt hlut&. -

~ <>16 llillit><lktkentk

•D.1aci r!JiUI N ....1116rt- io ad· nak nett 6"""'t. \'l::lcil't ldtuoi eredm6tuoTd tblll lo a s.IA~b· ....... .W&116~1MUAP - · b a ~~a ...,. taclhi riflll. I!Octvn le, . . _ ,..1 a F....... OptttllA.IA.

Ilia.

lk a -otk.W. mtpluaat,la

fillete

lvdo

pi!~

. - u rJa &

.u

"~',;sz

tWialllnt "' ..,.

..... asciolala ..,_ •'rlrfloto .... .._., ri¥1& Ill " ltr1tllta & k6tOa.

sic tect<IJooe~ ells-"'!. KJli.ALY L.\JOS, .U 01Hlro

lL>&T:r.r Kir&lyt

zonemu.-...u

A.

ltadhnlit VtltzlO. AI OIIAnl "11... pad tyakorlatokon k1derulc. -air. hOllY mlot t)ni&>l llllnOoa Is kllkoi. OporairWtt<ll llll&ll)'&r D61~ m ladmbna <Df'"""' octboa On! " ' .. 6riill .... IOQ -

til)'-

....,.. kednlll6 · - aa ~ kr

16Dia .......

""*"'

Aa illaa.U AIIO tamalato< tbt>rura aiilted•tlil rirtb ~11 kl <iOit&n t urillllk raAr ott·

bOD mdtedvtl_. ••11;\it, oolllln. k iitO- · • tl.>t.>lok - altltnd< ai,... IM<!Jultba" alnlllkollbr. lit·

..... alnhizt61 ltaptilt klk~bll· ~ l ilY llrilletet~ ••r tiiY ldk .. k , -~'"" Alf""""'-"'P611h, amely il<&ntti)Nobb .... ,, .. Pfl""'kkol ..olcil a \ illlllllflni'IL

•m•


------------------------------------ ~batira ~-------lrta ra

195Z• .\prilis S. - - - - - -- - - --

-

Katona Jozsef: Bank ban Irta: s:tliLECZKl' ZlTA

BAnk bini Mlndonny1an emlcltnilnk d'tlt· torunlt t.Otdezo olvasmAttyira c a Nenuet.i Salohtu tCl>t.,&gJ clo•di·

tod, mnt polYOS le lt~zidllf.DnJt ord.ltn 1e lt<Snnye?"' van Tlbor· c6? "()k Jll.tszano.k, zabA!nalt GZI!n· telen, u~·. m'nlha msndenlk to· 1=11& bennilk <IIY""IIY SYOmorral vo·na ildva: n~kUnlt kt!menyclnk• r61 dl>umuln~k a sot)'llk, mtvel

ulna, X.On}"'V~n. IS2olnh42ib.on gyeat\lk, " t&'tenelml hll.tterenek 18o.t mR&nnk "'c<~ m~

!t.J6bbou• ~ette be16nk n mUben leltomYO!fUI6 magynr f'Jdat mat. S 11106t cgyazerre emlgrtlcl6ban St61 hou&nlt Bll.nlt: bin, We• linda, Tlborc, Petur. - Melylkll:t moodat,. hl\slt bel6nk ~ban: Pc· ture·d ·'P3na.5Zil.~ nem hllllod elnyomattatot< hn~Adnalt <• ocru It·

em~)Uk

mtll o hulla

tlr.l a !IZUllap eebteben a oserz6d~l aJ8nlatot, hogy mreeU!Zze a tobb'eut. De t! nem •ilaS1<)1hUtDD u ajf.Diatolr.· ra, mtr1. u Alr.adm'il"' val(> lei viotdllnkkor k6tclestill< Mgunka hOSJ a Nemzetllloz sun.odiinl<, h a NemzeUnelc ~ge •an ranlc, Ea a $1'A!rl0d~ tr1 mlnlma\l~ l560I U!n<UJat Jrlentett, cte M•Jytkllll~ tO. r6C!Ott 1\n)'atJiakko~ ha az on..~ elsll UlnhAaazba lcerlilh1t1.et ._ M I don me• vo:< ol.t, lllint mAs ,.,Jo l>A?ban, rloomnbb, ~de•ebb aoent.ebb. A Bllltlc bAnn tudtulc, bogy jOn a Ne~tl lgaz-.ra toJa, el leh k6pzelnl, hogy l%1\lltnm. S ~mgt<Sr' ttnt" CJodnl A BAnk blin dill dt\ oa o•ttn bchlvatott Odry, •11. .'\lea dmt!A lll'o.24:Rio)a c!:1 Klu Ft.'t"Wl rcndezlirllllArrnl egytatt COlt mocdt nekem: "A Ncmzctt &iJ:Jh6.t te Abr)t .u.etT.Odtetnl ma.sat. Tudc,m, h<l!!l' aok clanyQ.s aji\nuuot •• pa 1t

d6<ot '•·" HotlY Bllnk !>An " mn~tror o.tinmillrod"lombaot mit )•lent, 1\1!1 nem l<ell kliiOn klrtJtenem. E>!t 1\7. orOkbecsu rnovet nAJrun F<lkkal ri· hlvatouabbalt m61t.att6.k. ~. a ,.zt.. n6lz, ~It aLv.a tos !'2.0'8'6.loJa vagyok a magyar kbiiOknok, U"6k· •••k ~s Jr:lkl lteny>U:1:>111 est'l<l:.!aA>m, amlkor l1!l' Tro~<!ch\t vagy Bli.Uk bol.nt " lt:owotq cle v!SZ<'It. Me~ kelt, b<)gl' cl!i"J>iljllm, akl<or Is. bd he;yel<tt honlanalt el!m undfl· lYOkkBnt olfMok, nk!k. ntm irtlk mog, ml~ )c.lcllt ~ a .,.6: "Bhnl<", Vt\IY ''TibOre"'. Az igt~..z.t mnUtlrok. , mapnu!Dhuu t61. n•- . , .Up o.lclkbr.n m~ 61 a Dlllll')'!ll"<!!(!, n:e«· toere)lek \"Vninalt Ott Ia 111113t,.. m~ ut ~loon, -..Odj~k ~ trtentk engcm. Nemullhn. Magtnwnbbalu!AI B4nlt ban, a m.'\SY~ trng~ dltiJo, mtj' kcll, hOSY St61a!Jon ·' $<>It u lntrlta, .mqa ut 0<m oornA a.top ltleolt .. klalinxunkki vout Itt lrt'nagynbb Aldoza tok iran 15. s oz Al<adbnltn, a Nemt.et.lb<-n Itt mel( It ros sxOIAinll - A kil~on \.•,B.Yunt m.lndny'Jan, rf:ri cananl. r;4 ncm hul.jo, mennyl tirod Ag· lta)6.mtt-.unlt mapra." bel. n>l!onrl ultlnJI<ul<bo kcrUI oa Ta7 t• t6rt<!nt, bek~rilltem • clllad6.sMk cMk n tl'j;ltnlknl :6tl>: · Nemo:eiJbr. nen.ct"'~ dO'IJ"C"'IIIm, 1~. M't Jctml elok~-e.,J paros rude ...,reticle, becsUlltk, kmyettet· ltatA.rllkb61 az 1213·bn.n f~t•<6d6 tck. As tr6k. rendezl!k ,..gu:iod· tole ho..4. hotn> da....,)ukban #n lu~6dla dl"?l<.tclt, .-uh41t, p..rAki· ltl KOlll!tll•cn Itt. •11<11 •• •m..ll<lll Ji~MZ~Jt. A dl:lllleimunk6.aok M vi· ti.irtblcltm nem nyulUt vJ~~z.:t nlVIlU 1 IAg<>:llt<\k WeboniW< as 311ile0met bO•ml ~v<ZA~ad61n"a, min• ~z ~II· vlnlrUI, u olta-r.~Oilillc 6s rur<\k kcdveoce voltam, men "*m YOJ. T6pol n('P(':C u;rlenett!. - ~ 1ernntom !d..e. 6& kclltef.lm - tltkOI I:)'Obb ~'1.!#2•mrc Co 1~111 tpll~ ' nelt= 1~1~ a Par•nvn.aiJIJal meroot volt, at! ..nzctlentll boc!A lula-RAtk6 diJat. Odrynak tR= totl> tud6.>!6t oE 11=11•nthtru Ml! teu. aotu. nem volt ~ lncn .. ryor NCm>~tl SzJnhJiz rt•n<lelkr•t· l.Ab&n, ..,. plll~Ut<~tlg """'· rrw ure. 6 tr-ntztc a Bi\nk h~n 1)1. dl' ' otU>onl ~e.em alau.. let6t, a vi\JQR&ttn ltl a kPrlou Ill"< M~llrula 1!UJ't'pe h az • r~Ji Jel<!ket. b~torokat. ruhAknt Bl B!nk bll.u •'Mdu mqr n>"ll<lls r.ony. ntlkUie nom Is tudom mit ~'I· n>ele~tlll • sli!Hmet, hi\ r6.n8'0Qdolok. >ts mOst uJr> k&>.bm~; rl6 n6H:un '-1 0tn:\. S m(lt efCY o1t '':r.et<·tt ~ BAn~ Mn tlbndMAr.: MollndQ ,.,.. po R~l ,.ztp cmltl< 011 t\Onr6' :\t"n· 1 nk~dt!ntiAI nr.•·endl!k. ~volt ' ml•· •odlk vff,~ll~<rrpem.. - El, r. n Wnlln reltvo Blrret~ t::t7.>e~t vuh az

lAllck

vele. UJra v!UC'iuu:mt ktU, hl':Ull a ar.Onf"" mlnd•n Clv:ac!'-'· .al u)m vlu!~Mlk. S%v"f'lnlm, ha ft~eJthet~tlen

toni\ralm ujm

vi-

8Yil<vA illn6nal< mellcttem cten u

e'S.<!Mqn ~ u)m UiY vt..,o\vlot· n.iln..t, hOllY a Jr.GzbnRl! ru«< te"Ahol tllos " !!Z~!•elcm"-t>.n.- Vt·• ' cYon ..tern elttled•• telen boldog ,,!lam. he>ttY nll~dttniAI lanfuoalm tb'en nrh&. <!s lcl.,l&s•'l;tdJr• surrl'<t vllln'><toHak kl .mm~mra. A B•mm F.n~~~~·· •takltf.~a nt.An mtn<Tm )l'>'l"l .. tn hAzl:ll1tiRlO fU17ol\dP 1 1: n~lt, ~~~


~~--~------~~~~------~~~~~------­ a . - .e H IIWtl .

*

Felhivds A mJn<l<n oldAirOI m es»yDTioU · 16 t:zere't!t. ld ~ n.tt C:M.t6 D1Zaloro

6s: roea:m 6s, arot ll.Ftl

A-t;

A.rtt-n tJ.

na1 Ma:;'&r lt~l6ni:~. az Al'i ehUsnl Matp"ar Keau~ SZillbAY. mt:ttltlku16.5tt fOJ3dta, a SzlnbU -xntf:o-6~S4iWc

ntmc.\!k melydzesbl!Aj•t ''ttotta t l. b~oem k!Rt-. ~~~en u.JSI.bb ftlede-tot megcldWnt, t~?Aj)bl c.seletvm,e Q..~~-

OLIYOSI ..,_GYAt IWLTUII f!GYJ:SOUor f't;.NJe N•ruu &t!'il ·~t5 lis blinyt potl6 !tl ~<j~TA · Analaa Maip• • ......_ .a:t~M&t Ml.odt.a taldnt q c:aitirtikil " t\ magyar kulturi.n:sk. Ytgh:st6 4•8 ~iU- ot.a:t.U a Qc.ratt.ktk ft.

pfld&Ja ennek• .bOsY a Jt:JYYWr16

kOzO n...~

~~~:Er~~

60f'3.iban - mJ.nden fel" hiviJ & ~~ u61k£U - fef"ulf:b:e. COLilGIO DE ~·lii.UI,'\ WAltD ANGOUOSASSZOtOk 14 l'Ol taJt, aktk SI.JeD m6don 6- ... ACYAll IIYOE ll'I'I'2ZETI! hOJtottAt t4mosnun celkitli!&<Jei n· £A ~LATA

bt. A Jetkes &Z.inht\zp4tt')10 k~C­ ne:k k.ltejer.ett klvAnsig'it t.eUeslt· tiln%!, ... JOlt mc&t, -mld!Sn e rethlvisunt I¢· sm.nru\m~k e6d.la.i mitk0di&C\'e1 rot~ mc;ralaklUuk a~ ' bebtmnyftOHD, b08Y 081 4 dJJ'a.. ~~TIN A.l MAGYAR l'IEtC.

O.llt. 1M 7 Gt Numf'ro

?.+;)?.

*

V ALE.NTJN 4t.SINA.l MAGYA:& DALJ<ijlt

t;~e:~ta=-~~ $

bolt mtgr3!a(!Zc&sl.n&l, m tnl, M el6- ZET1 SZINSAZ ..BATU.'l'I X:ORST

WlLDl!I MAGYA& ~CYE.~IJLE'r cSJa.i ugyana.z.ok, am1t. a c.ille VJclor Jlu&o ~ (Av• .MJtn. &GOO m3CM~C,} -'Pt'~'6flk. x ossutbOk, SUcbebflk ki· KiGJTt&N ra mln(u lftfti• veutta k nem ril41. Tlsst..') u ll. Ulztek nemzetl ~letUI'lk 1Cullfu'AJ6.· d()Q;3.tokt61, hogy ~ktt. ~ :s:r.cmpon· 1 na3l: m6yltts:6re a. sPlh~t.-nttivl· rRc. I ·$ Ora. kO,Wtt, ~ toka.t mttVat6sl~ At etOO.dl· uet~ ~r-~t ru. CBJa hOlY Ar- ~JAGYAR 8£GI!LYECYESULET i okat megell)l.G tit•sa.sv~ n.. gentina •b.'ld ild~t t6ldj6n eBollnr , 81i - D,em. Sl. re.l6ben nttncsa.k alt• lmUllk Yoll l5 ~u maou• mare... Steilrostt:' " s t".Dbeo liJrata,.. mt~P~mcrJll.-a_ ).{iliJ'~ !t9:J6nia k.!· da.nd6 .m6d~ bJ.ztc:Wha. Je,p'~ ar• Ira: tf!ddt4 tsl t ICJ J iJ W 7 W,. rindpJt., "biDeD> blton;,~ot ~ r6J, hon" ullC)'IU.bA.su 1D1CJU • ... rezttillt e.m51, bOgy • mAJ)'I.\r kO. vck, - mtiyek kUlano.en waat Ia lllmlia & ~ •6ru4 nem tldOU.U\'(l'.AtAJoa-t W:· ncll~ mlatt nero tttiilhetn~­ &a kilitt. 'D1.Xut.., 86.ndor TM• kinrt I%Jn.Mzunk 16lo:~\.4J6t. Ia · rnk A tO~ el;6 - betnutatha.. ddi.Jebu (C-\Ite alnch.da ltU Mm Ve-l~ sr.ti~otett. t.wlur.azomjt.b41n t6t JeQtnek. C6lja1 holy a mil· AWes:sft mte: u a miS'J'If tuttut" A< boil' ~ .. 1lJ odnbb ~ to k~nsfg kilt& ..-.~1 AI Artenlln>l t.f>$r&r llemtell ssln!W: :sar.fu Kli<ln•l< "11•110.

&d&.sok. m«vts!S ~ tech:nlbl ~viu:ltte!tnll mAP~bb 5ZtmpGntolc

~lynek

es

&est•.

-....

___ _ ,..,ck.Ht

...-.

•O.V.••

!tml~l<.s

-

fo Josl -

·

11•• ~pet!~(: 1, ALAl'rr<> TAG01t, aldlr. 1$. -

1000 -

,.ek. ~~

,.,...

~ rif.ethet6 t6t rfsal~~bm. " · I. pAlm)LO TAGOC, llkik ~

·-5CIO--·· ...""'* ....,.,~-&thut-

ltkbenls. 3, lU'lMDI!S TAOOX, kM~ ~~~bo ..>tilt "'

Argentinai Magyar Nemzeti Szinbaz

•'*

&nt\•

lgazguto: S?.eJeczky ZIW.

Arl<utlool ¥•ne:r Nemsed l!b..blbM b6tlet6t

rwrlli• hu Mu mutat_in be

u . iltaluk ldrilo6!.101t nl«lii6tt

b•mo.

BANK -BAN

lllinc!bt.rom ~ <~..,..· ..... te<lfeaM...,_ • <R!old!Sodiook ~Yoato61; - tlaptt6 6s pi.rto16 tap sutJo.. matlkuoan a 8ziJihfoo b6rl01fi ""-•

<lruu torhmelmi dr6nu\j iinak bc-mutntUj:it t:>.S:t. ;iptilb h6 o-rW 1!152. 01>rllis h6 l 9·re baloszlja.

J>U. A b e l o l ) ' t - · hlrl"'>fbc "~· cit .. ~,.... l<6nt loplibb ..., .......... . -

KATONA ]6ZSEF:

61- • Cb.z4as411 -

KERELEM! A; Ar£ot1UDJU

t..'l,:..Q"•U'

N(lQJrt('tl

&sbbtb: azt'teteU~ t&t a. buen~Alte$ DUIBJV iu:>l6AI.f.\la l6ktp a::

lfluo68ot, boCY drimall<>dalmunlc c ~~k bemu'"t6Jin

ltllcW!q toll ..

''''"*'" ;o~.,•!Ck

IEID1«<1 • ~ J:'o!y..Uieloli: """'~'• hOI)' a )Ori!btn a

"""""' -

s uuoc.

--

Dl

·~

'(

IWlonOe<n

lllRI<tot<. dA·

II& lllOiY"' ll<'!llZe!l -~ l<ePVIIel6 dora~> k""'l belnul&tl.or& - ...,. lltyt-

lmlO!t -

1)9

.hsm'*M"

'II

...

je.

Jm tlooe al:lplin li.JW>ola~Ast ni'IIJ• stJ.nb-h MO ~1-IIC!I t:s goad- tunk a ta~ci d-U:a.k felha;sll.\ili· d:ti t61=01 5 • ~~~ W~· J6r61 be a berultWsokr61. t.oelrin'~ n~ ~ korttQ JetJ,(Agy$r Tesh'&Unk~ ~ e. ...,lold:ot, hOlY m61t6 hlnli·Uunl<&t ltiA>:< odl.,. loO. k(lrcle:l k6D3" muta~ be a. J!OdtM, hogy a MarYar N80Utt1 · - drimalrodalom -~- s.lnb.U lclepl~~ b '• J6l'liU ,.t. nfJ.Uz>y U8l'nl to lgy te.ll ~..,.. lu: el6a<SM l1el)'e CONSF.JO OE lollio • -~ MUoiEREs tabor... t W>, Ii$0 t ullll.ra • felletrr-. 61>rtu. M ~&om -.,.., (61 K$1'1&t .....reteU<I!

••to

-·tll;c .

J<UOI: ltk!fODOII

6#--uet *"

.....Soii~Uik: o,iomeri-

"' .ArttoDUOol 1\bt!JI'r B ar6U K~rm.C Ini&.Obi>OI~ .,.._,

*e>~ ~l>'tii&W..o; ~BAlrto '1902 m4tollll ht..,.. ~ _,(~!Jj. !'.:l ~ _.__ • ,;. , .., ' ,

• &atl6c&y ~

•Ji..

SZELECZ~Y ZlTA m'ot akade~ 12.0-in ujra ~eJ u alakit:\.sival ill miai nO,•endek Katon.'\: Bth;~.k ban- 1\ buenos air~ :m!ttyu kOz<inM-a j;inak ~rellnda s.erepeben. •:•uli.tl <lo, Mellell<> a M ikllit baol J'IWI ~ ..... ~~<oe uta" ..... odtette .. ~k~r »>•.eJ><Iek. .-.: ,;

N~••r &inl_.a:o. ,\pc-ll.c ta-eo

.ill ·

... ,

'-"1"~ (

••

' '

••


Katona J6zsef: Bank ban Katona J<'>w.-..:1 Bouk Wn a Ito •

c.akn•.lllk • T<moko mt• .-n tosla

Vtlt'llleoJ'Ilnlt azc-T til ,..,. IQ

szec:lczlty

I mana malt

:Gita -

1110 •

aundon

kuoelessece m.cn6zn,

J~ •I ltl•6trlos be!yc~ dr~ l:<>d>'· """"" .1~1 re~nelunilrit amtJl;

Jnun"tr.an. M:Lcl!,ch •a·ra~t6du.Js flli'I lHt, am IT "3 <'i<!a& •ml>e~ <a I''""'' n•ll.hh 1<\ra}aiJ",.- Kuton~ th ~uU\j11. R nt~V,)Dr liJdA'~m 6o tr.•~: l<wn tH<~Iolt.~toJa, A. Su'lcc:&l<) :t.lt \CUt~\O) mu kOdO Y:ap11r Nt"n1zeU SZinl,U DUl l ga.sat>b rendO • ~lkltllz~ ncl< ujabb t.l..onrlleka K ona <lrokbc,c!OU ell'~ mt.j:\ :tk rlOa~.a. ""'<IY " t<ibb ozor m<ltnloH .Mlldich l.>emuwlo qi\n n 1: l<cL hon:>pp:U ltov.,tku.tl<, t!z rte•.ky z. tn ko.nU •<lunk, ~y DJI IOc>dols n 1<1P'~II')<>bb AkioT.>tok s:tdcllk ru,ndkiviill ne· h67Mgekct ta RII)'IISI nl£1t(~rbolb' l~lont " ahu e;zt.mara ~ o:ora· hll dt.d"Ldt is ltO<:ttilm<•k tnO!: 0 " B&.'lk binnRk cte ao szereplO,~e um A& <'!.ladA kol~et ~ mc;:lln 1Adj6Jt - tel< ll&z be\'ttc I lch<'lii<1c n TUlJ•~ ttn)tll, boQY , nnaYDr k&<>n••-s ~·t<'l<<'lnl f<>;l.la A halldtl n ntloVcszl es all)'ll&l rrofcsz•t""t u rrdcltiOdMevtl l<h~ 1, ••6 t = hoey a B&nk Btn m6 az.Jnrc kerul-;,;;.,..

""'il·

linn

,

~

-

nrt. . : eDllgn\ciOban '\:ak) 'f)oad3 a ut~ e 1u:t6pt ar. Alt•IAnoa tm g rkll>a p:lnjiMszils Jehrtllo>#:zrlt -

Argentinai Magyar Nemzeti S.zinh8z

IIOII)' " m agyar.aa e\ ....Aza\10& lij ,t ..JmAL meg.U.'allal6 'l" bOte n> O.IO'SszOIRI Bu<noo A rJ~lx-0. cz & rnar.ar elnl ak.a.rls. a ntJUilr mu fs:cL e., =cnrm&lltu~AII S)OilfOltl pQttaJa b teL a lll&!l)':u I<Or.(!~· n<lt ' ' ltcll ouznle.

IIM:b eUI'tnero!ssel ad(,&llr. a .alu hir. r.oi<Wlll:, altr< a~ rJljcldN oJOk~ltflot-nelt munkti.JIIb.>n bm.eUe nlll treGII6<!3'ere atot LOt: Onal~lll rntiilbknck, akl a BAnk bi\.n 61 &>un)'ilrli dl 2ltt.raJzit k<szlle~. f>.:conyl Ntmeth Sindomak "' J h!nfiY En:sCbclnek, aklk a da ,..,bl)au szcn'PIO fffim~nrclt ko.l tcutt, sunt~t...y .lilt liDltk ~ ·.rcenUn klub:drsaln:>lt, nkllt a ne· fYC<Uit ft!vooi3 vlv6·J ltm'ltt yOJ. t~IC aM cuk \ allaln 1':. lltnllblln mtn•l n mliv6s:«kndo:, mind azolk nail n lelkCS lllBQ)'t\f mllpArtol611:~ nkllt an>>&l r lt.l<';&d ..tel lck A B!.nk b.\r\ ~·l)adl\•.an~~lc ~bel<l Y6 ' Hdt-s

t"""• ~

J95Z. . . I

l!;QZgatO :

1\pr llis hO 5-en mutat j a be

KATONA J6ZSEF:

BAD BAll

I

cirn u tor ltinelmi dr,majait. He!Juak: o,a.1o 15 to peao e1ot0 - •leu p6hol:f rt ~11..) ·; hi.- 80 peiO 60 J)eiO PeldMtn U p6hDIT (I ~-) ~letol< tdefODOD eiiS.Jet1..Ue• l aG . , _ 1&: 01·13112 ...111011. 1.z. Aratnt!MI JobaYar N emsetl SW>bb ltS2 6 prlllsit61 novemt~ert Is h~ elo~ortura birckl Wrle~ As eUS&dUolt MlJe a K apar 1\'o

,

Igazga •6: Szeleczky Zila KATONA JOZSEF

d6tumal:

.A'Il el!laduak

lprlllo •

1DfJwl 1T jUDI~&~~

~

W.n.

H~ Pereoc:

Re•ter:

·~-~

~tMJI)Iere

t llos a

./lhOI

e&el"elem,

'nlorton WUder: A m l Ilk riro. otUnk. DUmas B&od or : A II& ba· ritJa, J-ue De\ral: PraDeta ao.

ba16D1

okt6bu t

ARGENTINAI MAGYAR NEMZETI SZINHAZ

rabok: Xatooa J6uef:

Orurlo<>ric:a li · nyol:. Har:6n.YI ZIIO!t: Boland A t· yaJI)6, Mtmetb 1Asz16: VUI6mf•nr· M l, Ol:snetbr l"or«<c: 15irta calk(· 16nla iltal lamert .. ~It Bt· bllot.a del aomeJo de M u ,leTes Kacs6h Porr~,.,.,.,. Ylt... 86n)'l Adorj6n : ZBy l<!s .enltl, RocloJ(O <Obaroas 1155) 111kllmte:me.

""'AISiM-

.

s zelecdty Zlta

~th

Ollta : . . 6r611:&enll.

Berbard 8baw:

oandlda Pnma·

uon, ~ . .rtbe Jndl Anna -. Harmadllt K6.ro11.

~ ,umM teontutJa matin•lt I( D~· :w.tnc1en el&I4N - ' " '' ~t•l'f: J- '· boD • feborOi t cSarabOII: k6. u lk. &Ul -ITlbt 6e m1l}oen IIOft'llldbe.&

I

BlllkM&UJet\Mn a ldl'lttk.CS da· tnllt&tja IM.

-----

BANK-BAN cimil

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ lgazga~6:

Szclcczky Zita

ltprilis h6 5 ~n m uta;~a be KATONA J OZSEF

BANK-BAN cimU tllrtenelmi d rAm AJAt Az A rgentinni !\f ; ~t~·ar Nemzeti Szinhfiz 1952 aprili~ltt61 november~ig h~! elt>adasra hirde,•t b~rletet. Az eloaadft,ok It<'lye a !\lagya r Kol6ni 8 alt al ismert ~s ~1.e r etett B bliotcc0 del Conscjo de M ujt·r cs (Charct.s 1 155) :.zinhiizterme. Az c uada ok dalumni : Aprilis 5, mAju!l 17, juniu 28. augu~7 tis 2. sz( plt>m ber 6. okt6ber 4. november 8. Minden oltsndas ~zorn bat c•tllre esik. lielyat•ak : Flllth<zinti p::'iholy 120 P<'liO. E melet i pAholy 40 peso. Fol d~?inti iliB 1-4 . sor 25 peso. 5 -10 . f!Or 20 v~o. 11-11'>. ~m· 15 peso. Emcl<•ti ille< l ,.o sor 16 peso. 2--3. sor 12 pe11o. Ter tulia 1-2. sor 8, 8-6 -or 5 pe~o.


1952. Aprilis 29= = = = = =

Katona Egy :w::rnl~lls l:c.<ltQI a ~)' !aton .u.""" tett., a Banlc b6.nt a.: <!role m •I!Yilr s ontrag<!diA. Jo l k ~pl!ve. a era m.eltO rende-7..01 cezme ft. mu v.;.::.~l

(•rtt'llnet:<:s llVatta n>ot ~"' rugenttnal D>l\trYar ~nl16al 6le~ e:r:·tk ! egmaro.dtu>d6bb elm6ny£v~. Az Argcntlnnl Mi4fY"r Nom:r.cti Szlnh6z l<ltlollta a pr6bt.t .;.. beb!Zo• •Yftoua .,. emleri.cloban mi~SS~>l6s blv.a.t~t. A darab ntm-

,.,u,

zetnevelO ha:GAito.s ctJata., ~r..oc ...l-'s kt<>sz,_U:~e

klv616 •• · t~rpret6.c!6t t.:opott. ~Jdalommal Alla p l t hatjlll: »>teg, h<>gy a 62lnhA:m It ez a b 6•'""' erofe~<alt6u nem bOl<Ott omnyl lAtogat~. mint llmt'nnylt mcal!rderrwll volna. A tt...-o tmaradolt N~J­ "~HJak. hogy 4-bb•n ""' <'II'Y$'lClJ>es n lv6t Jell'nto ltuttllr· progr a.m.bo.n nem r6oi<C!811111cttek. Mo.;t de-

:E:Trtcmcs tcltc~:rn!lnk r(l) e s J~:cne­ tck s>lCm(tylSnyiSrkoclt~to, m•h·t»zJ hat&&l\t: Bdmk ban e!s<S t .hon a..t Y.ltr6 nlono l6gJO.t, - a m...,odlk telvonA& W1<6t.!cne•nck l<U>unY6 lelke.tcdas~t ~ nl,oi.st sv:ID!do nem.a.Jl l.l:k4t, Mellndltnok B6.nkr:> r~~iUo, lebol.)ullU, V4Jt tt'ldDU't~t, - Melinda bokGUJ6t B6ni<J6t 6;, Gcrt rucU.s b a.J414 t - • a vlv6Jelm~­ te~. ""•lCI,)•et ~~pftcty At.tlla e-l :-..rgenUo klubt,Anat wltrlcztcl< k1. A &¥Uepell: kllo?.Ott vol t ot o lyan egy(;nl alaklta... mdy. t ~......~ly f3lnhAli: dlc~lr~lclt I.Cklnthct. Amlt a mUvl!,.... p6.lyjlja c.::Ue:si.n l.:fvo ~tleuky Zlt.a Weltnd4J:a ltltej..-..eu. a.z av. ~elm ck JAw 8 u tcbolyult zajllaa v o lt. R llktln 16.th:lttlak m 6e ~lnprdon n m• :cgynJAli:ott nl:SI eszu:enyn "k hn1'ontu orn~tlkon ltllcJ~>'e t, lelt k"kn '1>ot6 l<litsjjgtecs<:s et. mcll) e l •nln<l~n cdtllgl nlnkitA•t.n tul~t t . Tallln m o"t Jelt11Jo: rnc;c "7. 11'1"~ S>".<'lcc>:kyt. ~>kit m int \'1fcJl>teltok •zt4rJ<\t l~r­ tilnlc: el>'o•o•b3n. nogy 'bbal a · drAmal

t4't.\p«:romtntumt\bitn tl j · n.

felfcdc7.1lllt, -

"" az cmli<ra· :0 n"<

,.,,~e.

K omf.romy BAnk blu\j.L. mnc:. I vol~ n. slkolt6 rnnKYIIr riiJ:h•'< u• - I • bOc~t\na •ot heir~~~~ l<v-..t I& :r.o""lsG"o nn~<yur. M "1<r ·ndlto ~ '>It Me lende. 67.0b:\JIIban v t> l6 jel<n<:l<'. A ciarab e uc.. pon tJilt "''p•zre ij.(S1 dlk Iel vo.uh s >.lwwng(:'.'\t6 t'lllbl'rl 1>1\natinnk klve tl tc! ~e . BT.At·az bn·{.,, mrllkv:t. ·liect... • l"!"JObb T lbo:-volta.t . P 'na ·~,_bun ~MI!-f<l"O. l<fnlt!"t ' "' r..-.·~ ~I" 6 ki:,An- 1 :~Jte. F<'Jt;iro l t'lkf'-edl· f<'l .• ,, ~~-

l "'-~..Y

I'- 111,

11:_,....,.

A »<~<>•

=

Artflmtlna ! M;~a7ar ml'2ta a mU\·f. "'"lln:n>e'-' S>t:• hu rnl•v6. zei ac:- · Aa eddts a&o-·~nv tpl-·~dC~turAJ... Jec-~ Z1t4n klvW 18 m tlJ'tn azln~- 1 kedv lei N~mot h Thyr6t m nt ~<::­ p i cl!!-!«n&kk.:l r enclclk<.IU\tl<, a t tUn3 traglklt ta~lluk. DIS!yfc;s ..,. te)\elMIICa n nd....S k esa aJ . u , 7-!'<•rnok! G ertrud ·"' nem tf c..,•c tlnllyrn kla •szUtua a taldt4sra kepe- te el trag1kusan mc!ly h t AU.t. t6aek. s n~mc.sall: a m U• H&J dlplo- ~letes Ulu:16t t.ett val. IDAI:, n emecalc. .., uJono an b~Ju•p . ~rmetcy B iberachJanak s u n vo C~a!Od6 ...:tnen~tl<. a a naty nem u \'1Y6d6aa a ltsmall&e•bb te ljeaitt! fetada to k .alk~rea m eeotd6u, hA- miny ~k mirl~tvel m erhe tC, A t o bbl Ala kl t As 1;o an~lt"' voll " IleD) a ar.trct ea eti:Yinl •lokltAsot. is natrY aro n.cllemm>ea. A J elentos« "w•t•lt.. fdltldtsr61 tal\uslcorl6 Domb·•:v Je· Pecllg a>aty Yol t a 16t. a a re ladllt, m f'!y rt ~ a n "ay~v.e rU e&"YUt- no emberte:s t.Os:~.Mttbe h Mta Ot•<> t • v41lalltozott, - hlnen a mO hen:ec ast>>Yed e lmea azerclm t t. ttl- 1 • lelrm#nye • •Jud6 tCrtfoelrnUnlt r 6ly La,los Mlkh41J., taj6 set>•l<et JIOpavar o>abb . . . _do\ba wlaa. A nyltott fel a m enekUlt • k •S:vebnl tk6IDa t61"1Y·-: u ra1kod6- u uz- ta DJ'IIt~nl tapaot aratott. Jll:rGoJ 1 - ygyllltouAc. am) a cln1ltlua Petur ja aa 6aJ Jacot Yidt~ t ra;rli:utftn~AIJ\tn •um­ 0 !Dpaaer\ 18 m~s'tt>l . A trY!llto<: erOve J. drAma t mal . A 11no:n H-z•Jem slt616ju H e>r ~lye BAaak ~. aa orszlg nA'<"ath !tva ~Y11ncak 116rete a §z!n ~.. a Saent K orona J<Y.:a nn lt drt t6m• •a. - aml aaJ6 tosan m.apar h'-znal<. ltl' l olh y U •zJ6 rrm~ltu1 J4 tso:otta n . Bndre m •t~:1Dbb=to .10111 he>yzetll:6pe~ ttak ..r. A IJ}'11kosc!s lgen bonyolu lt szer e t>tt. .74r1'v 1 QJI!Y~..Bm~n,.hlllk..11"921•11~ta Ide-

aint Ill, b<>!IJ' -


fl.lf\6.\:, ., ~plt~ltl Wtklapf<l tmre

a hal!l'l

r~~m

jde•l6slr.sa.

n~bo;•­

..Una~

Nlnttl! fol "" Ul'llli<Od6 mtlf ,-yllkollmf.t. e • ~ blnt kollekllv drirulnak "J>O!ZtrofalJ•. P<c!ig

esal< tll)'ttltn kornbr.wy utetl h o~olja m<g BP.nk lett6t, a "dn kl WtQdlltt ~e": "" .. t~ny, i·orv • klrl•irn6 bel?li'*<>lt • Wn oaalidl becADit(~bo. ~l \'~il Saltn.ky J'<'ndoru(:ntl: crdcme b •ktunttl.... bOCjy lltOI•sA~t d<>lttilll•tott a ltoltonelr. Vlte.ahdyrzu Btnk bw't trra a ple;k\.<r.til,.,., ~melyen a<liltt mlnc!Jr Js iDott. - nem " n6p bcwzd b A n~Pittltl, banem a ma noar bt<clilltt 8rl!k sz)mbolUm3-

kwt. Nemcaal: a rtndra5 tlll'me ~! • btd<!dtttlmlka Iepte mea a ~sqet. banem m~~;a a ltchnlkal opP3lll.tUa 1. h:t. 083<! folvcI!Aoot elotl epontAn t.Ort kl ~ k6lilollJ lElktltd~ valabU>yswt• mttJ>lllantotta " O.atelll-f~lo itomsUJ> dlstleteket. As iltah 11."'...,,iloptott 3o-40 jelrc..z. ko..<zltlm, pnrok& a Mellnda uJlul:ldloti ot611.ja " Czlnek ~MsbJ taltl· "'"*"PJ't Yrtlttlte ol~nk. Mtndez n 141i110a ltort&tmetl u toi!WIaat ~'' altoldlotta a

ttata

lllladhl

Emu

~l•too

.Wlp.•dl mo.gn.csoJ 6>

A• AtGcntinal lJOJ:Yar llem<ttl

roken<T.<HVtWJ eh•nlttlte m•g SI- Sl.!nh6~at a

rnerm

H~0\3.\'Ala~·

mon blnt. th eUcntre Is komoly llf~;r~ elm•<n Klsebb """"•rtben Is hcly.-.en •· aomtcla: > m~ kte;~•<i116 lir•u· G~t•tte kl •• <ID'ihlut: • s~Jn;­ l>t tovl.bbl ttmntnYJ mllkii<i~-.!­ P<IUkus Papp ~• .., KaranCII l*!o, t.cz. Met6 kertt<t atlott a sl)lyos • a ltlkcs ~' totoui! Stwtpetery t>roblfn>Akkftl vl\0116 nnry m•gynr Attn>. Ea:'kh~z Jtl.rJltak a b6J,, dn\mAn&k 13, - ho:o· \ lrwo:tu lt''t:mt~$Zt!l't'Plok s n n:mt kUI k - !lonJilla !rgyen n urok•ol>!r m>~JA. •·n•.,... fVD~ 1<. I.~P•ttt •tntl!st~rla: ~~lt:t·t•nr i: ud>-ar1 os.zonsok. knton•k. jobb6-


[)jlll.;fj Szod:bat. 1952 -"Bank-ban

marcius 29

I

A2 Arg<lltmai Magyl.jr Nt111- ""'· ze., :>•mnaznak JULOlt az a meg A drlimEj robbi hiise u ma1<>4J.:to .z~r•p nogy a nagy rna- !l)'ar etmkum Jelerozo alnkJni. jlj 8r lfUIIIU$ZHRII lilil.llM JOZStl. HtUr

llek r<meJODlivc: tt !lank-bam, a sunpaaon IS megcsillogtassa •z tiiUgfaCIO; kOZOD>Cg eJott, 3 '' ti;,eldJ< 1•c:o;~e anm•l< m~ly tor , -.ncillll tunutsagal. Magu a magyar ''tragedi£1''

az OSI JOg, 'fiOOfC 8 JOgJ

1952. Aprihs c;:...,,,.n,

rr.t-nw l..n o-1:, - u. ~r,; t..»t ioa l )fa.;;ys.c- N'f'un:t t ' S£-in b,l;.

egyenl•heg niltll ~zo;wtOJa, loK lJW! a tcaiiCIIt Jorrndnlom magyar CIILIIJ)ei0ll0)'8 Os 8Z 1~5 •• rutorm ors.aggyille$ ctove.,. lezetL tellti!:uucte,e ktl tel. A t•reMny OOJOlhy Jllellndu a hit-

IIH~t, '" "_.,.~, .. n •k

I

' -ct ...-~p

cll•-.14'ttc'orYet matat j u k be-. ~rt a sriolb...,.. iorrill!l JO~t • bv n • dulC.CIIi..ar~ kt-«iklt_

___.... _

tnt.1fturtlno.oJe, 1\..UtOna Joz..,el, VCS:I eT~Ily e.:; -meggyol8zOCt!sug IUVId 39 ~Vtg tu1;u ~lut4!00 1791 OtVOOy .. drumarsagubol IIZOVO-l~;;(j egyctlcn rnuvcl u''llank clik-

bannal' l•ti. egesz :reso: szinnul IU.JIJua JozSlf BAnk banja, lfu<b.Jomunk tallilOmi'$tei'C, !Jery U'OOUIDIUnk e re.meKe meJ.un nu rranh >zerllim1 !~ll8llgula- 1ograua el lovcteles hetyut a sa v~nJ11 el )ogi ,unulm:inyaitol o'•""ll ,rod;llmuukban. Madtich u ozmpadhol. .bogy ~Jlol az er- J.rago!di4)a mellcu, mely uz ,_ zelemtol eo :iaJHt :<.Scn,li.JUul glkz emberis~g problemiiJiit tar uUetw, megalko>sa haJhaiU. ~an gyaiJq Katona dn\mli.ia a rna· dtumaj:lt. Mar nuszonhlitum gyar IIIJdnlom • ,lfag~kum meglives kori1ban, 101-Jben meg- u<ilalllltoja. A .1\lagyar Nemll'Ju IDU\'Ct. 1817ben Clkuld I :1 ZCii Szillnliz a!land6 lnUSOrdaKUIOZll\'Url >Zinh•z megnyitnsa- rabJI~ volt. ra kllrt patyazacr.~ ahol azonA Szelcczky Zha vez<tesevel oun csupa11 miMdlk dijra erde mllkod• Argt!lltinai Magyar me.itik. :>em ekkor, ~em 1821- Nemxeti Szinhitz magasabbrenben , IJrt•ni. kmyomatasakot du celk~Jiizeseinck UJUbb bil:Gnem r>'ner•k fcl a benne par<\,... uyiulka Katona urokbccsu dril· 16 szenvedulycket elieto dramni majantj< eJCladasa, mcly a nagy magot s. a ltll;fgyar sora. ;e,,, :.ikerb ,\1ndacb bemutat6 ulan orilkke aktuaiL, ~ tragikus Ui- alig ke~ ltbnappal kovmkez1k. k6rk6J)er. A srkur',.l!lt!nsegtol ~ c!Oadas a legnugyobb 61le.iujlva, :emetkezrk ujabb jogi dozatok at,1 a • ZWI\ik me&· .anulmimyokbn. Szu.ovarosa. Hondkmlu nchezseg<, e. anyaKec..koma ibUgyesze lcoz s itt gi meg1erhe1est ;elent a szintu\t hal meg ~ i.ntre, I•I!Wg homfl · •=ant a kora.bell thszletek • ryaban. c.,ak Gyulai Pal es kos-lttimcik megsztrzese, bi.,zen Arany Janos jeloli ki a BlinK a Blink blln•nak 4 di.szlcte es llO ban ltclyet irodalmunkban. szereploje van. Az eloadltll k51·, Aruny ''Vojtina Ana Pot<tika-' segei messze meghalad;rik a b11n mfir mlljt 11z lrodatmi iz!C:t t<.t. h~U bevetell leheU),egeit,de remeKet es a V~i16sag cgyik "egi a Sxlnh~U remeli, bogy a ma'"'.''dt UnnepJJ". ~'Yar koz6nseg fogju erteketni A mul. <!Uizad cita k<i%- e-•t q hallat\an muvcszi i\$ anya zeti .t.I\Jt~tszllsunk !llland6 es gl erofe<ziJest e. erdaklildes~el leg~rderuesebb musordariobja. lehetove wszl egy mAsodlk ei3A "Ban)< ban" tora!nelmr hat ad:is nreg;zOieleset. tue az 1213ban, 11. Endro ki- ~ Velemenyilnk szerint minden rlilyunk balicsi bl.!-ljarata ide- mngyarnak erkolcsl kooolei!Sege Jen odahaza kirobbant polgar- megu~nl Katona J6zsef remck luiboru, melyuek aldozalimi le,4 mii\'~1. amelynek emigri\ti6ban a kir6Jy amb,ci6kt61 f0t6tl, val6 eload:\sa mW<ze ~llcpi oz dolyfos felesege, a de!Uroli me- •lltl(anos enrigrAci6s &injatsz:ls rani Genructia. 11. Endre~ ke- kereleiL ffogy a magyaraAg ev rek egy evig Coglalkoz,iltltl a sz:\zndo~ fA,idalrruit megisz6lai1Azad~s lecsillapiulsa. mety a U.t6 Tiborc rna megsz61al Buekirt\Jy tizennligy tamad6 hadju nos Airesben, ez a magynr ~i· ra,\'•t es 2z ors~gban dul6 ziltllt li:.C&t'il$, a m•gyar miiveszel c• vhzonyokst. elnyomslsi. •'~ar,la megnematl<11vb gyiilt)<iil'ii pet. megbosszulni. az uralkod6n. A dt\ja C:t 07,~ a magyar k~onseg­ lllzadAs foje, Blink kegyelmet nek at l<clll ereznie. Hiihis eti:mleressel ud6zik a nyrtr a !ortenelem tanulsaga szerint de k&6bb IV B~la ide· £zinb!tz azokknllk. akik az elo. ill'n Ht is elcrte a vcgzeL Endr.! ndlis eloke>ziuisenek munk6j&. iitl megfo;ztj~ minden birtokii ban unzettcnnl seglt.eg~e sic:.. 161. A forrndatom tAvoli ered. :ek: Cast• IIi mernuknel4 akl mi•n)inok tndbato he " II. End- a Bank btin 5 gyonyotil diszlct.. re!ol kiadotl ''A.r·~nybuila' a rajUi,l keszilette, Pozxonyi Nt\belso allnpotok rcnd*E!:>c!re., " melh Sandornnk es lslvanfiy rnely a m;isodik szabttJsagleval Et-zsebetnek, akilt a darab~au Eur6p(1ban hat cvvet az angot szeret>lo fes1mnyckct keszite~. Magna Carta uloi.n. A magy<J!' tet volu.(; •zivesek v:lllalni. Es rt'<ot.muny alupju 1848.ig az argentinai klub:arsnin~ akik Arunybullrl. a ncgycdik felvonas viv6jelrneA dramtl tAr!.'Ya Bank ban· tli t voltk ,zive,;en vullnlni . t. nak. szinmll d•·{111lai irodalmunk atahiban ugy a m01•cszeknek. legnagyobb dramai hOsenek tra min,t azoknuk a lelk1!8 magytJr gikuma, nki h~zsjt\n e. ~sn. mfJpiirloloknak, aklk an)•agi. leten &t ~erelmtil bo<$zulja . Cj:itMg~l sicltek a Bitnk ban meg a kiralyne meggyilkolast\- cloadAMurak lehclove tt!Je!Cre.

I'

,_ -

i·.

·-

-

-''flo

.....

~· .

..- · .

·.

..--- - - ~ ----·--­ --

~

-· ~

M (Jh1<Ja !<l'ob:\ ja.

*

~

,!'""

·'·

'1

(m . fdv.)

r

• .

" ••

••

• ,··


1. C. !>I, CA SrE.L~f.

-'


. .... .... . ....... I.

"ESTUDID CASTELLI" C ERVI NO 467 0 lo

o .,.

.~l

F. • B UEN O S AIR E S

&u•.ta COJo-IW.tt ,,. d ila..a> rii I~U. .i. c

bnfU.Ua

'

c.c,

&M~

T : E . 71 · 9 61 0

), atiewk dt 1/J a 17 l.ouu

NUEVO TELF=t-O N\

5 4~ . - 952.

_ SUE N t)S A I RES . ..Jj).. O E

7 1 0622

,Abi>·il

...

OE 1 95 ;:-.

F~~&'Ys ..,;;os

S.zeleczey Zit<• muve s znonek, az .Are; . "·<--~Y · hew.z . bz inha z I ga.z.:;atoJ·"l._ Buenos Aire s .

P LA NO$ 'f PIIO'/fCJO S

CONST R UCCION[S O I R ECC I ON OE OIR A S

T I AM 1 T £ S E N P Eft M I S 0

&z epsfi!g es lii.rve szno,

s. Y

OEI ECHOS D E EOIFI CACION Y tN PI ES T A MOS 8A N C .flo• l OS

i cen kedv es es lm,,t i s z t e lo fclkoresere eneedj e

;:~ea ,

hogy

<' k ovctkez o goncloL· to~'at kuldj e;u r.1eg a " B;Jffi: DAH " z ene

kepe i v el· kapc sola tbo.n . els osorb~.n Ill ~-;y?.ros jell ecu , mr.gyar n epi z en el<epekk el ~ctszot t h t.ng ul :.t u muz sika lrollene , i e y e.z c l g ont'.olt dru:·&bok, Erkel ;j,{es;;.-.ros , Pold i n i ( J~unynC. i Lar;z J.o, Rc.nk B~n operaj ~. , Fnrsung i Lc.koda l o:u ~:;__ _...ae.~.t.cc . ·:.t.c._l _ lllll'V.V jo,hetno:: lJ..ek sz "Ltit ...,e;b~, , de l"l".j dn e~'t biztos, · ho:;y oz c;yako l l:'. t i l <-g n cr.1 v ihc~o J:crasztul , ::J(.tl •• zok itt <>n ;:.ligh;-. ~c::.;-J-..-:.tok . -- -

b n::: ...;ye.r tra:.;ed,iv.ho z

fgy l~ombinz.l n i l chetne L i szt v~i._y Br ahms muve'ibol azok?.t ~~ c<<>.l' <•'b ok"'t mel y e;. i tten i smert ll~ V<·. ~Y isnc rt cbbek s i gy <:.z ol: k onn:>•eboen len nen ek besz rez1>,~ tok . E l<e t z ene szerzon ek tobb llt".c;yn ros z enc ju r apszod i r-.j ;,;,, da la es z en c&lri muve i &m•·rt es t obbszor h, .l l ot t v olt ~. Capi t n l bc.n is . "~;.•lonosen Li s zt " -ilat::Yf•r l.'=·!;s zou i~d,t " s u . un .'.d j •.k " lo , G.o e r dekes l ehetnc me;c.; Ber· l i o;. fr <.- .ncia zene s :...::: :..·<.o".l!'au s t o::. l l:-.l·hozn s a .. "· eiru.i · sz infoni<.j ~. i ::: mdyben :pcl~ •.u l :.t = ~·~koc zy L .c,ulo y~.n ~~lUVf. sz i <:.tc:ol g oz&.sbr.n szinf'on i : us ru..~ne; sz c x·c lc &: el s z o::relX:l t e"tVe ( n t:~l'GY s:t.c r int ott: z,rni :-:or <:.z c r c.o sztl on k Ul "UC;.. lov ::. ok vonu l m J;: I't::l • • ••• ) · ' H tl. azel:kel a d:ro'nbok:ml i & nehezse1;ek l cnn enek ( oJ...'U l va u Tr aged i l.l. .al lml mav:.l sze rz e t t .t :'.pasztalatokon ) ugy bizton sag kepen f el sorolok mos t oly z ene muv eke t , szer zol<et es ope r a r esz l e to ke t me lyeket veee l'e d~nylnm f :.~ l ·Jh t n e he.s zn:.l ni ...-:. l:;ek raentc se~;: :~:inden kif~;j ezett · egyeb n emzet i seeu ::~ n o ·lcr:ektol , . s i .... y ~!oG szal'llb a j 0;1 ... t n.mek e · m:.~~·ar d;.. l'· .bunkn:-o 1 i:;. • :;;·i c ele1.11\:e l w.>.,_,;o' · r~"'. , hoc-;y ') ~ ·~): l{oz ott l?:.n 1>lis , ko zi s n.:.rt cl".l'<.Lok n .:; J.c, ~... cne..k. .ce1d;.ul ; I . _._~. lv . t. l o tt: .... , . ..lbe rt '' He!;.,r ek !'~l jr~~n

11

c i •.iu operE.j ::·.11 .....~; v c:.r;.zsl .:: t o &·.L

szep int•: :.::ezzo j a , vr.._:r ; . ~~_nc :L' I:icil.:rd " \.:-.lkurj e1Jol " ~- Tuz ::;vt.. r~.2 z l:onor , f e n s ege s z¢nc j ~"! •


II- III f lv. kozot h Dv orzsak : Suite 111 pnrtl·ia 11 ( Pa rte J:o l dc.vu ) e f cl eml o szepsecu z o nomuve t itt P. Capito. l b<n GY<k • •.n hilllott:n, biztos Ja,,lt,,to ; e z e1·t ~ j ;mlom i smct , nc r t beszerezheto , es i gcn !lzep :"!Uzsik<1 • . Vro.f!Y : en0r " l'r,ra i fR.l"- j<Jol v...l <'. melyik k aphi\ Lo me 1 to or.~t eljes r c szitilt u c. •. r nb j fl. . IV.- V. f·- 1 v . kozot t t .-l:intc t t el a." gynszos v eg kozeledtel'e" Eo tet , f c.jdt.1 rna.e --- --------Gyasz 0.- tilgul a. t bt !''" 1 to z enl) t v<>.l asztanek : \

·.,ngner : S i gfricd hal a l !:1-.rsa. o.z Isten ek Al kony a bol '' V?.r,y

""

'

G iu sc~;·'"'

Tnnhat;ser : Zl\r adokok korusn . V:J.CY V~rc' i: Requiemjebol vnl :>.:>lcl y i k t etel . V f'g'J

VcrC: i:

':'rubadi.trj n.bo l • ::l: lY:_ bizto::

1:i serere "

11

.:1 b~::;zo rezhcto •

...;z l o.nw. ~;::t:l'<lll'J •. lo1tt. rjcsz t<Hiel'l - ccpzrmc re . :. •l veto tt O"m Ol(;a k . ...•ovc r c ol ott · z. L .. .:;oC:.ol .tot , ;,::;.,~· l ~ ..;cz c::: ~1.:.1.· .. tt f·~lv . l·c zott n < ' ~ l..ahc'l. n -:~ :\ &J'tk )3~.u :,o r d::- 1 ' t konu:,:, 1 , V'f!:J b . r iton szolova l c 1o<'. d ni , "' 11 s il: ::;,,lv. k itolt escn ~;l p d i g "' :.:.:: :1 , L z :-.m c i nu u . c _ .l: . ··:r l szl'\r e ZIJe nyu .ri .. t .. " ,,uny,.d i ·L:..&zlo,ol "( .um. cl: •.t;v .,.;:~;t i h r; l yo: oc _;:t : :uvcsznon ~k k ellen cl c..ont cni , hoc:: dl'll.lll.'l.U -11 l :<t,l to.:'.z zun:. t... n ...:: bc tctet, ·...; "'·'or i o h- ::-.z kl::.s::.zi::tl!3 urt..,~ :u . ) l_,,m n. i... :ion ol. ul ~· 1 , hogy :1.1· 1 •1 v olt k< c' v •1c szol 3Rl t . r•~ . lll:,.nom , l't!:lyrc ~.':id i:_: l ~ ... n _y ·.:,, J· :.:.zsr.; ol v ·: ·o k k . r"Yl<'el'~Cl ze tc rf.l . - •=oszono:; ...:c; s z i v ao ··.~ ll l f, s .... t t. c\··!:o1· .cio t. u~bcn , 'o·:y v •·le so'~ - un k. j P. ko?. o' n .c:c r exn i :;ond olt . ~ •::.ot·· ilt n lll'\.~l.' - loch I s tv 1 n ~: . - - I .:;cn oru l t "r1 r zz .. _un ci' · ·1·ult h i rl· .• i · ::n ek. ·inc' . _ ~;.zl t iren :,;: •en crv.., n:'ccu l t !'1. klise 'u _>en . ·,:, lc l::Pi•C!.rl, r.l:ifcj•)Z t. ··p::o:: "n tiJ>.l >'. rr; te~ · n· l nnP. er:_y Pr.•·: ;.-~ re !'!o .. : Az el:. felv• p. :Lot t c 1·ve a1·c·. it :t oniku s kivitnl e :":Je llett sz~or;J.·: l!i ~;zno :; 1 :J.;o , i i;y ,,__, o• .;l isere n.l ... :l e zul:sec~ 1--·1 ol·ulnl'l h'\ ,zt ~.:<J~.k···r''' ·tn·--c ( · olt ...._ <>n '"' ... • ) "- ,_ , ' ..,; - •• ..~ ,..te ~ a.... •Jbl e··. '·· ~n ~ -r .~~ 1· t ._. ..... ·-1 .... J.....""- .. e . 1 • ... . ... ..._"' oo.~hl l .;v~· .o.v~u~.:Jb ... u , !.. --· b'..n orzo;! c 1 11·' :l.n~<: c s z':· Rfll':!kneY. 1 :.. r:.ly "'~ yu t trukoc!eeul ...;r o o:o- ~ i:-.. z t tn·. , jc: -.~:~:o:t i~, "".!'i ~o r ot t1ton , ts~...~p ..:. stur. en , .t.. j C: Ujl'S. t1i:.: i~un1. , f ~; ~tml: , n(,nzunl: Ol l~'ClU dr.r~~o k, .t • • ••••• c~

"-" 4

... ,

~o!

~

~_.

-- ~\w""...

l l :;4 ..tos l!Un j; "'

aJ.T..l 't.bt . b i £.,Cl1 so:: -;

.~c:::

~:::·t

0

.:.1.-~

,_

-

t

..:oez ::..ec;et , :.it r. Et '5 boloo::;~;; _ot liv: n

-

.14...

~-

.. , _

,,e.

•/ '

(

I.

£.

• ..., ....

l r.;ll:i .::~ c • l ....... Jil'Oe l .=nni of.zinte hiv e :

l:o z ei t c r okol v ·•. ;

)

.. .....__ _

c.

l:i

CA:.: ':.'::.LI.I )


--

•-

'""""

•

Muves:e1

"iliu,; 16.

Szerda, 1952 itprili~ 1 G ArgentinaCMogynr' Nemzeti Szinhdz hire

tl<a:t ~«kkloctfa 1011 ,.g .. s tw..l Ma,:yar r>en •• e•t b. ,r. A.& on :ktivet~ft6 oerrut· t614 !l•n)t MotJAn ktd, .. &. .\g-. "t.lJlt~k6t, aa EIIY 1<1 • -" c<mtu t6 .lllnAI to <ra• <-bo. 1>1•1'1 P6Jcl<!'•y IA>Yl6. a "'·

Az

Az Ar~ntinai Magyar Nem"'"1"1Szinh(tZ nagy ar6mmel tuIll!'"'· dutja a '>'zinhaz berloivel es baArgentinai Magyar Nemzeti Szinhaz nilllivt\1. hogy P6.16czy &uzl6, Jgazgnto: SZELECZKY ZITA -~-·- ltltun• 111n • •· a Vi .,.. ..•zinh'.......... u "" volt kitu··no milsoronkovetkeYli ujdons:\ga: fll .....••:&• ~- "' .... '""' 1o v~sze ell SZ{\mOs magyar film ...A,.r Jll · - · · VYf1C · · - • ., ..... Up uJra aini*Cira fs a sztAI'ja, nz 1952e.~ szinh8zi szeB 6 n y i A d 0 r Ja n : ""' aires! ~ 1.., zonbun az Argentinai Magyar j olkaJma iloemJ mndt: a ""rr-t• Nemzeti Szinhtiz kereu!ben fog tllllv6silllet. JilfW ... ttlll'Dl<ltt muklidni. llumorit. ~ .. tiiY ....,... PAIOc:zy l.lt~zlo az Or~zugos cimii ,.h;rj:it.ika rum oJud a ,_.," l\1agya· SzinmU v~szq li Akadl>''" •IIJita.a. • a miat v~gezte kitllntetessel- Sze. 1952. mijus hO U·h>, ,.zombaton este til 9 orako•· a w-,.., JIJ'UJt ' '""at a ~ gedre szerzOdik " a legr6videbb Cons~jo de MujtrfS szinlui.d.e rmeben, (Charm, 1165.) trfii'O\'t\Ut-. A 1>31 - · • · idon belli! Szeged IPgnepszerObb A szlnMz uj tagjanak "' 1 -~ Zlta , . , _ ' 1•3• 1 szinesze Jesz. Budapcsl!·~ BarrA't6CZY l.A~ZLO·llak Katlnka. " eucta. • ~~~dos Arttir szertod,''el i n Belvaelsa felltp~se. ''~ IINikrlnR UID,., ald 4ft rosi SzinMzhoz. Elf-Q felh\p~se <16p&lk mea _, • ~ ee·t•" a "Szakrt.• heJyettem" cimil S J. e r e p I 6 k : ""'It "" opJo D>llll61 D'fUJt""'""" r.<kl, banmo mint ~ ltlo ..ruo• nagysikerii B6kay darabbttn llohtl l'~ter ••• , . • • • • • Komlrotny Aador ••ll•l ti!Mt Mon\1 ba'lkJt.>an _ 1 1411 0 van. Mezey Maria val a n6i fij. ltaUok"l, • '" • • • • • • 8< u ~.,1t7, !:. ,ta~ N..., altarJA, ..,_ tuA•n. ,._, ,. · h · · k' A •t lilrtlt P- . . . . . . . , .. , • 1 • 1 ~· ~ 1u _,., .._ Szere Pben· Szm az• tugr <a Jotela, KaUnka naSJ'll®Jo • V6r•«·n4ro47 Sar<>ll aa elr.6t liJIJa, _,, ~olu nzonnali koveti a filmszerzOd~~ Kld•r I<ISU.JODY • • • • N6molll Tb1J'II •!Ear ua1. mlllt ot6rtl Ill'-', m~t A "3-1" a S7..erelem javltrtl MaJor ltlausaony •• •. • • Balllo"oc,~.E~bet okar!A l•m•rnJ •• '111&1 #l<trt. ~ Scball k'-unooy , • • • ~ ••• f ilmbcn a rat nagy sikert. A S•!•O• lgooaa~ • • • • Kalota 1 I.Uil6 Ur .: "61ft• 101< -~~ Is ko· Visrs~inhliz hivj 3 meg !•lgjai llub" ltJAIIPt6 • • • • • • Jilrar Erno •orUUeet bot, .,,.,. Itt ""'en' koz(l, Leghiresebb ~zinhaZi szn JAelot • • • • •' • • • • Slf.ras ll.adn dll. ln!f ....1 aa lalbOnel, ald ,,._ v A•••to·n• BonAtb Anna repei : Bernhard Shaw; Waren.~ " '· '' '. • • v•~•r • •• dtm .. arra, 11011 _ •..,., ao nrnnn ur •• , •• , , t • • .n.u.. ...,.... 01 l1'lAiik ne me~tcr-ege: Bourdet : EskiiPosdnlta • • • • • • • • • • Domb&J J6DO "lda .ut··•d A proi>Hv!l; Ft>ndrik: Vera 6:! csalfldJ'a Joul<ar111ulcr • • • • • • Papp G"'* ..,lbl ut6D a papa lli:O!Illroa'tf K<rr•- lUrla ••A > Old'• -~ ~ K·-Ja ~1-o• • BarabA-~; Gazdtitlan asszonv. - · a• to4rU&-oo - •••• '· ~~.. .- - · ltDJ'I --~-b ""' '"'' . Maac.t, • • '· , , -~-.-~ 1 Ir~u ~. ~ boc'Y ·~ll Legnagyobb filmsil,erei: ToAlllut • • .. .. . • .. Dr. Lcm>y hrene ·Uri ••ala11J•-t• -liOn•·. , : 111 kaji <lmi; PiRta 1ckinte.'~; Jeryek t.dttoaoa rudellletok: 53-1392. 1>61 Opium keringo; Ezy sz1v megA •bl>bl ~~en~~ 11as,.zertlen D#t till; Rakoczy indulo; tjjcli zeA s.zinhAz a kolonla korebOl hcnzA:!ordu16k kb'd~ t'&lto~< taratt...n111ra 'l'l'ti>J OCY' ne. sere kOZli, hogy Katona Jlizsef remeket. a "BAnk b&n"-t .ttk ~Cl\dO'I~t an6l, ho,. .. Ku1jlurltl! miiv~•ze'e ~s piirat- tovabbra is mUsoran tnrtja ~s azt m~g ebben a ain- k..,e.,.,. ld nr f0$Ylon • u.-..~­ lan bumonl meghOditotta 8 ma- hAzi ~ban valamolyik nemzeU iinuepiink alkalmav:tl Aa E8J 1r1a - · tlUUASll gyar kozons~get. A legkompli- ujra bemutatjn. l'Ar 6r'- tell<$ klull"•o1D-Jist ,... k~ltsbb Shaw datab, vagy a. ICJt !..------~ifi~ii!jfia1'...;.. , ~,lent a ~ondot k-t. As ol<la.U.t egyszeriibb vigja.ek egyform&n j >n6Ju• ?4·o'n, or0111bAI<>n .... !""' terrenuma. Az Arge[\linai ~gyar Nemzeti Szinhaz nt~Y e-~~-- • • ross~ge lesz PiiJOc:zy LAszlo, aki szfvvel l(llekkel kapcsoiOdik be· .----·19SZ. Mii~ 16. le a szinhaz munkajaba. &J Aq-'- atb.l.J )1.a;7.u Nrn.,"tl Z\l •i

•Jr•

se n k t

Eg y K i s

-•l'lft"•'

"""tl

DllA

..........

INII.

.JigiS jJ .

illiir ki is valll>o7.totta a dara. bot. amelyben eloszor 1-W a bueno.i kozons6g el~: B6Qyi Ador · jAn: "Egy kis aenki" cimil ti.inderien mula ::l~t6 vigjAtekAban fogja eljatfq.ani a feni f<>szerepet. Partnere Szeleczky Zit a lesz. Ar. e16adils d'tuma: 1952 majus 24. szomba,•.On. es:e fl!l kilenc orakor II Consejo de Mujeres szinbAztenn~ben <Char ca.s 1155-.

~. . . . . etnl~

________

. . . . . . .~,,.~

-It..,.Ohl

Ot•-.

Ilkalti , ... - · · · ,.._.,,,... a S>inlah alaplt6

'-CJol _ .. .

..ala.-1 N.

" . - . aid ... jirult ll••· a 156hk -..... <tv ...ai.t ka;t~;:~•­ lon

.i.

N~•Y ~~ollu·r

Jc,....,. ll,l.,....,..! .. < &c Ito •

O.at.tlo• Ka•..-.plolo

•Wan• ••• ....,..

-~

.,..

-·y-

.,.alr6 "II« Ttltll ... ,..". . .~...

- ....... •11)6•-· Dfk .W fMHI'ftlit Kua..at.1

'-•la

.. ......... _,...._..,."' ..........,.,........ .......... A

•ld'... oco-r

_ _,

>I

oJ

alif&J. , _ . . . •tdi•<a.. A k - i' f& aao ~~ ~~_

1"-t•lte _ . _..... ......... ,u

---

.

kliak ~"" . . . . . ., .....,..

-j··--~··


SZINHAZI HIRIK '1\:IJto ~~~?.An:.rual

fol$n•1<

.vt;ontlnal ~iiJ171U NomuU &In·

bt.z so""' kovett ...a ~>emutu.t6Ja­ nnk, u .Egy kls &enki cimCll!Onyl vlgJiulknak a pr6\>0il. Mlr PA:I6·

Argentinai Magvar Nemzeti Szinhaz

azy Lllazlo. a IZintulz uJ bonvl•&n·

Ignze:af 6 : S?:ELEf'~KY ?:IT A soronko••etkt-7.0 ujdoDJ'liga:

ja '- DiOI-ll vld~Ol. - abOvii eiCoaWt~ kllt~tt~ bABY r0$Zt ••eh....OU A probakOil, A OU•

B6

repl6 mUv6owk Jo~vlien t" It!· kesed6Mel keszUlnelt " bemutat6· r~ sr.:-retn~k.. n.boey moud· JAk 411!anoh'nn lo e•O.<IA•· al mealepnl mb~b

Q

k&ilcll~&tot,

mll.C,.Jbao a

B~nk

Egy Kis Sen k i rimii vigjliteka

miut

bdn

volt. A 'ko:6nla ~riht't.O ~~v~tn1·!d&Aq .. ILn.l va'arJ'' ~r rliladht..; hlszen PA·

19.;2. mlijus b u 2 1-en. szombaWn este f€1 9 <'it-ako• a Co~jo

dt'

!llujer~>•

Po\1

MRJI}2rol'SlA#r61 u II'SZ 81! tl.sl! frll~:>e~• " tnt>g holo14 egy oagyoo r<.~t)'M

Orlilok. bogy ujra ko mondfn. OrOrn6rr.rt DliG rolcozt4 az a tt!ny. bo;Y OOB)'Oll kedv.. • d<lrab

~

a

8Ul'OJ>OD>. •xon klviiJ .,. le.z a lea· ebll Rikalom bOB)' S>.cl"""ky Zl· tavnl ~iltt JltSl""' - trdol<es. bogy ot tbOD sohn n('m k:crillliink

etsnh;z.bm. ,em Utmen. pediV, :;uretu:om voln~t vtte- J6uaro· nl. Moot a?. <ml;rtl.clliball t<IJosuh

O~t.:e.

l!lttn

a vigya_m. ~erctn~ro. ba lu • kettd; t•to2t11~~ 6s l'O\Mlcm. h<ii!Y ~

••ombat

eul tload"'nclv"" moeu.lyg6S tUn..-+nnyel tOIJI'J g11z-da·

gJiji<Ji • k'O>~~l.

Atoll to1 ' 1o hlszlln~ ts lrl\'lluuuk )(o~r.la:n~ i$ $atnbi\m"k !gyart\n\. , t • '

vrzv elso

nek1 \"al6 ~x,.rcpb~'ll. M416tdt"t· lllk, mil ~= a I>Cotu<•t6 ciOll

-

S7inha7lermeben, (Charc:oc; 11.):i.)

J\ ~init~" UJ t-cmvi•r.nj:inn

IOC!)• Lf1~16.n • " VJ1t7JnhDz YOll kttilna mihol4Unek, ml6ta elj61t

!l!l.,.q elf oJJOk -

Adorja n

ny i

LAST,l.l\-naa fclh!ptls~.

t

S1erep l ok: Monti Pt''tOt • • . ~ • • o • • • IC.Oti-ut-u. a loi.U)..tl • • • • • • Ulrlk Pitl .. .. .. .. • . • • .lozebl. Kaf.inka un~yn6nJ+'- • Kt\dl)l' kif>a:s~:t,'CJHJ

0

.\tajot lri•asston> s~bnt.( kL$1\ur.ouy S~h'011 tgn't~Hil • Huba tgar.gtttO • • • • J.-clut • • • • • ~ A~;o!;&onn6 • • • • • • • • nruon \It' • • • • • •• ••• o

0

0

Argeminai Magvar Nemzeti Szinhaz

Peulerka ..• . ••... ,

l mt7'!1116: SZELECZRY Zl1'A

hu·.1:koruu•8ttll• 0. • • • • l{aroto k 'U..."!tonv , ••

soronko"etke7o u jdon•ii!!fl :

B 6 n yi

)hnc:lo a to1l1'i\Mnn • • • • .\lli11Y.l • • • • •• • •

J egyek telcfonon rendelhetok : lis· )<apbat6k Molo·inyi fiambJ·eri:ljiib tlkai Magya't'sag ki1«16bivatalaban.

·'

Adorj an:

Kis Se nki

Egy

elmu •igjii teka 1952. nl:\ jus he\ :.>.1-cn, szombat(>n este

Con~ejo

de 1\lujeres szinhazlermeben,

rei

!I orakur 3

(Ch~~r·c.. ~

ll ii:i.)

A uiPhh Uj bOn...,,hnjiru\tt

J>ALOCZ'I' LASZ!h-aalt

eh•o felle11e&e. Szere 1llol< : Monll f'l'tor

o •

,

••

lia,rtnku. a lt{n)·u. • • • • • • Llrll< Pal •• , • • • • • . • • . Jotefn, Kti.Llnkn oQIIynt\njD • Kt\dUr kl.!l.tttsz.,n)· J\HtJOl" 1{1$:Q.R:U:OD}'

SGhtlt7.- kftM;S~ODf

S:lv6s

lgnz~nrc)

•• •• •.

AKO$tonn6 • •

nrunn ur • • Pc7..derka • •

,• ••

o ....... .

• • , • • ••

JA~zkat'meatcr • o Knroln kl"v"~ouy

.. •• • • f.tnncl, a to4riaa:nCt •• 0

lCO$yolru:s t1r

LAill!O

.IQt 11-y l;o"";rco

..

•,

Vt-gueudrody ~uroh.r Tbyra fhtlogb lCn.st)bel Horvt\lh .0:1-·n

N~01etb

K:dot;~y

••

Bubo liJ'•&At<S ••

JAelnt

Konuirc.nuy Andor Zha J•olo<>sY LA>FI6

S£1!1t:<:~k'

....

• , • • •••

!!•lr•• u.....nn Uotv4th Anna Kil'l111 Lalos Dombav Jt~no Szcntp~t;ery ALUlA

.hov6c.-.! Mart"

.J?uko,.•k1 ln!n 01

Lo.,.ey

l!'"cr~oe

Klskoruaknak Is! Jegyek l elef0<1on rendelhet.Ok : 53-1:!92. ea kaphat6k Mokranyi fiambrerlajaban es o Ui\lanterlkal MagyarsAg kiad6hfvat.a1Aban. Jt.:(.a't.:K MlNUt.:JS

AHKATt; WKJAUt\N

KAJ'HA·

TOK AZ EU)ADA$ NA l'J.\ N ESTE Htrr ORAToL A t>w£1NHAZ .l'£J'jl.'l ' AK:\NAL.

t;HAKt;A~

115$)


MiiAISAf

t 4151. Mliiu'; Jt :-; ...o\11 u •••• t,(::;er, WI rtrr< ~

Kis Sen k I

Egy Zl

11ktbtJ rU

•·~1

,\

ftl<...,ie -dDI6N: ~ <'1 ~ 1 r'lc!kiY''l ~ l:' •mmt ~1 )t ..,.,._ clrt!Wla ~OP"ll't«"~lY A :tdcA" 'li.zu.lhOI

1161>11 M<>tl4/1 • ~~ l't).Jm c:aun ,,,,, t fV.:

j.l•f\m·"''""'~ ~;rOJ1• ot .ftt 1.-"~1. K.tntb' oc

• te.o • .. ~t

"~"t'lom

'krlut" 'Ntm ~.ry le <~-etta.. b.;..tam fHf' Vitlllt 1.1 lt• nt...:e ". 'bll'ltm LJ.A tm• t 4h~!t. fAl'tl)l;:' 'N'"J)lWLV·

tt1Jlt I t t l~~'~•""•'\.

l

).tl:t~atllt.L~..l ~ l'l'e t& t\rl t,tn.tuiO~ }ttli<'H\IL"&f;t.:... J Vlf; lf'i\4tl'df ~•'Olt~ot kO.'lllt\1' •:tnlo)'M tedllllk,,l kttrltb b&:.lctn r;~c•p6b.'"lt tr,.,~..U .:ttenl~fJf 6 u~ •H -.Jilt t.lbl)1 ldl~lX'- D tefte!!~t. fi:IJ,JI)n~wu • JlnpaAI~fll hlkt• rfl'IU!'I\ \:: ~lC'!.lt fL t'OI'J'UU\• l'":k"~.Jo • fg l \ c,l.o.1Urk"6 1' ~_,o­ tJiq.. ...,.,...bnl U.c·~""t<t: .., tl<o- ault. t.,tC'o(oJ\\1!>1'91'l'ba "'~ kb\tyU'" Uf:l'll~ II•Jl !- I ,,_ -.nJT<•I ~a "" ~. "" 1«>.11 mao!t. • •or&.~ "~"<"'"-< ~ 1t. tl.:• ~dan • :t~•.&:&-}at•kH#;Wt,. A ...,,, .. w,.t ~toe· b •kt "" • ,,,,,... mqtl>oo:sa• """' bntltl'll(llrlojt. • bo~J·t·

~t>rCp;<iU·tJo$._ ~~

rUM&.., U:.

I

en

tt """'"""'• lhll& •

tenrot-•

.. . , - , :aca

W" el-

Lfi.,..,.

sib:ll ~ I'OOlf~s!bon • toe>~

t>J ..m<~t "'"' • • ~ s.s,.. t tfn teht""'ct' ...,_

rtnoio<~l 'd•·~~-

I!< mA: A ~ta.-boA I Dlr,· ~•:Jo. mubork""' •t. I\ _ . , . 'll b<>>tl• rinjft 1'411<.-, TA.Idb. • ~­ J:A,. r .tt t.JIJ• !f'I\Um,. tA • ~ .nn ,..'( "II\ • "~ms4t ~ lY.l<:.J ltct&c- • bc!~l• •U t).ultn&t Pal~:; ..,~ ..IJ~ . ~ cl 3 o::Jnr ·lf!>ftl·~ ·nccnYf'l tt. n \.t.lill~ alv6t, <t-t."' 1 1 ,1n11t: blLtfln-u\.-a ~f~J~ etl Jo, r..-cjl(.k&lt,,\< e. ban;:i4l~k

~~~~-

fll

!'fiSt«• v·..,llA tll#o,U1u,tf!tlft..ll• r.4 t<tt. ms a ~<Allkilt •ll ~'51 tii-

1:\o

~ljjll ~~ a-.~s- \dt'ac.-..tl &;! ~~

.,..

Ia

• ...,..,<t)l'l''

:J:,aJQl' !I

,.,. 1c.

r:..:s

s:~r,!i... t

JeUtm ....ot6 cr •

4

13"'1l<

tUI'th!

.n , •

~ .~ Ji~ f'Lt n

'"'>

t • Joe A &.-l--

~ ooO:A\h" tJk t!Ur. .f, ttt!!) • \ t »-l"'ll. N • k,,.st, '-':i mfC1Ittl;.& btkfla. Jtlny l<lkl·l"d. ·• ir rn h·'n • <:.,Ya.... .. fa •• mllJ\Ik l1ol1 th..fl'

1 ,._. tM-ll tns ~,·1.4 t~~t • pJu.ta mUv~r.,

""''~1..1

"'':.em

t·tctk cf31'1Zi!r3

••~>•1.040>••

1

'6

,, da~~a • llt4.'tld.U11\l ok a m .. I'll!~ !l,;..lftH "~·~.,"ll tUkrOzadOlt "~• ldlJ' • itod~ ee~t, f'1•k•· f'\1

ta

~~~n

be:.!

.,

..,.L,,

·~( ~--~--------~

jo'>bc.u'l 3mt-iMT ' '

''"'l')lt

.r\h ~ ''

~t..

trl!av'oA,_. • • ~.n tiii'"JO•o •


.

~

, ;y id.S GUnlci.

,z ~Jlhagyott , dr.1ga , bOn~a Badapoot

lllindau u:...S.,;tJ&Jvol .Sa ho;:ully!1v_.l lj~ m~~l~togatai mink~t m~tb6l . A ouanoa-air~~i CoaeuJO de 1Jd1~8 ~zin­ ~a~~ujra 1.1tt.:.tlt eo r:)plt.s 1.dOre , to~int u~_,y rJ i po. n folt.1.;;a.15 ualottat . R&g b.sJ.!rt h.alyuK uwl!t..J ...e , eZU1' apr6 , oly Je.llulol:i.~ .. u paati lli~gJegyzJos nyoo..Ja o~ t!Joai levea' c .. c~.pot. ~ Ill"'IS ou.:L~ ... t .t36n.yl. ,:lorj.ta '' ,gy ..:is •~ nli:l. ' c . darabj.1b6l. , dJ.rab 1.:~~ .. s-;...e k:.St;-•yt.t, ~~.z el~O pill aa.~ban aZl.,Jl.o: ....l .. zi.aa. ~6rtiUldk~hJ ~~ szell~~ ... r rb~aMudJ~ t~ '~Jdi n kJ36bb ~idoaborod~ urkJlcai t~­ .l.llil~.ot . AZ eL.r.LLt .1.il!l.ll: .td...p<~a1.jv 0 tJrtt. J....l..li kcrullZtlllet.azute a ,,ye~erd mtt~r axkl~ Monti Katink4 ... z~~. ki t ~l ... ~ot ukarJa a AJny~l~c Ja ~azla6'"- n ..lyett . , fJ.1yes palotJt>Sl lt~ .. ..:.J .1 a JJ1y;;;dgbo , o.hol magJ.3 ..... rl. a <~Ut~Jta&e'l. , d<> ~;~ua'tal 'Ija a yl)a....yU• 1.3 . , ~ ~ont1. Kati~ az6ta megv:ltoz,nk, a nagy v1.lUgJgJa 3~~t3Zu1~~ ~Aat , 1~­ ger..ltbtl kJuyeLer! te't,;e , Ja lt=tlirtSl te &H•c.Ucr6l a moaolyt . ~n y<t1. ia ulnah.uzeutele ~a IUUI .:sZ<il'a.<l.:uu fel oly h .mari Eta ~r .311: m.aswc sem tu:Ja..tk lllu"j ~ c.o~.. !'11. :.Jnwag~at . v~alec~Ky uit el~vanit~ uraje ~~da C~aA vi~.zaidJznl. •.slJeu val5jaban oat a b~tor , Jletvidaw 1~~1y-t!~uet 3 val~ egyUtt az olaal~yedt B~J~pestet -

Jr

magJ.t . r"

~ Argon~1.na1 ~ ... gc'-~oi!JliJa tt. ~)(

4 4 blloll

yar

Ne~z~~i

~1~z

ju;3 ~~ . -1 ~zo~u ~ ~~tl

1~ i~aJn ~J ­ ki ' or<bdu.l~-

llon'U Kat ink ' t ll liloaely 6 , lt:.J:LJ&J, " aaaJd a mJlyoageson lcOJaoly Je <lr.1..iai -.>&elcczky Zitch. 1 1 .. Jt,ly».la t i vc.l

azar.:Len .Orz..l.teel tut c. a, ....in kru bon Lotta a ll.~"b •l!JI!I 1<1 .=t , ua ... -..l ogo llo£va a z ellent~teG a lelki moUvl1.1ioJt t ; 1101 l.Jlu klSn.; yeust1g.1t. 4a mJly Jgtit. Oly n volt az a1ak1 t4sa, .du~ "'.Jstmjuy , 1e1yea ;;~Jg 1~t!1e.toek a nagy mestor f.tl.S a ecsetvon4sai; s oz a '~tY ~a.~~e.l ~•uo~sagJnez ~uz-aaJ~~1r~~6 szj2aJg't ia. A t1fbbi s zare,lOIC kifogd:Jt .1u..1 u.:ta4a, .s... .31. , Kllrlott eHiaJ.t..-.ueuot toljeao~ td't'ta az eat ~i~"vJt. 1~6czy LJuzlS a& Argoutinai yar ~~~za t.1 uinh<1z lij tii8JaUlri•. .·.U o>Ze.l'\> l~ben -ir az •<lsO moadatai v 1 "'~b...6d!-

tot\a a

~Uz~nsJgut ,

te3zt~le3 , o"tnoao~ j~tJ~a ~~llemao hang~atot

v.rJz3olt

a n~ttOt~r.-e . Ko"'1h-omy hJlJor outi .t•hu. alald ~oJ:u1baa tnr:d:u::etl'l .. Js .c~d tea geaztll~<l.l. val na yon megnye.1·0 Je t1lu t.btt volt . J .... tb Tnyr j.Js~b6 de gyausletbOl <J~szuw..irt .1.Ur kio.lowzon.y 1111£. vo_t az ~lut .is a uyars val6s't . barmadik f<tlVOu!SO&u wegin& ~~t~~~ ~- w0K01d~-j ~~-~~wJ~~t 8 ya!JlG~ 01 ~ ,egbGnolsba fox·lu.lcS <W4'C~val , 1.\r.Lai ~'tWI.Jl~aJval , .. O:r.&z .al.V' 1 r:.J1id .,..;c_ ... ~j4 ...... Ol'llCS humora r&£:yog6 lt13 k~ VOlt a ~..,Y hoOLaik-4 ~ !)Ot.1d. C p I • K:.llH .. o; l i t.Ja t 4rdelllel .B•t•xhs:;dltillbu a lt~t 1roclaJCi~a .... z .. ,ly: Balob-1 .. r ~~oet tio;~ l.lorv.lt h .::va. Baloe,h arzedbct• mworoe , 1.11rm.Ssz., t.as tig~l'11Ja a&t.Yb&-A aoMwj4z u.l t ,. rJgi " :t'lot t" ~11o..a ua t via ... z ~iJd J Jhes • Tiorv.hh ~va ala,.,;i tl1sa a J 6iu<lo.tlatd JCOlle ill- 4Z8Np.!b.. JJ.vvS .; IIA~f.Yt.J!IZO vou . J.:ray ..:.1':10 j.Ja~os llllba 1gazeat6ja 4a K&lotay ~;;IM16 rideg uu!v6~ na ~zerJ .. I ~o~s.!tuttJk i e£t ~z dlotbOlA:in,~aliott e~:LocJot ... t;io ... .s .... r .. ~HI.ll:· Y1r.1llf I.ajo.. , Domb::..y J~anO :U llfl Jzeat.v·h~ry Atti.la, Horv,r.u An..4, h Kovac.. ..h·i , J..ISriucz 1 tv4n J ... Bw.:ovs ~ lcy Ird~u fe£Yalwezett Jo 'l.dl!U\u~ ell J~'dc~l£1 , ~ioeebb 3~eropa~kk~l 1a c~elt~~ az ..1o• .:..t.". A "' """ o;.,ll., ~•• :naglo etJa4-t: VJgszendrO:ly :laro1tJ& xal\.in lti . oll e.hJlntln.lc alak!t~~4Jrt , ~allyel oly Jv!z~ nQVd't ~at c~alt ~1 u jvlenlev~k~Cl; Joze~a u~n1Je , ez a ·~lazines , ni~ , c~apa-iuog peati &Jd&onyfigllra ia elOlJpett a 4ltu61 , no~ ~ ~junk rajt , a~ ~bY kl.C3it mag ia atraa3uk ti~okban. ~okazor eze~.1Jnk lJt~ m4g a szinpauon VJ aLenJrOdy .roltJt aziporKJzJ elevens~ J-

vel Js t.eu~ta~gJvel . Az Argentl.naL a y r NeQzeti ... zirM.'z

.Jil

~ ~unk ) 'J. Hr~~~J e~l4kez~tes elca.~­

u.tlin e y .kl)unyabb , de kell<~illas ~a a~l. .• <Je eu ~J v ~1 .:.lj~J.J.:.oto~.,..t a

11.1

a o~ue-

3os-airebi k~zona~gat , 1Ur~~etlenUl v~jo.t£ a ku1atkez~ ul4a 4so£a•, ~ •• lee~


<:ita o"'• .1rz.S azenialit~s~t t!a t<~i.h.Jts.;goa t,.ird4jlit . Vlil-jw. ..t Jlll·abokat - szomor.1 J.;~ vigj~tu~~:o.wt , lllolye11. souoo.J ldpilc "t11 "' j6i ..1Ja 1 ~ ' ruit , o a ...iflsztott olodt;riici.Ss fiatala4e; sz~!ra -. • ' r iru.hurr, 11e nyal., ~ov'-bbmlv .. HJi l~.s nu~: ,_ \r~~atioai ~~yur Nvruzuti u~iub~z A K azt a szJp, w~a~~toa ~vatJ.;~4t windig h41'.;~ sz!vvvl ny~c~~zza az cmiurJci5s magyar lcU~ijn4dg .

,


IXlNDP SIJ

~ROHIBF

EL AMOR

I~ Clfljlill&l dt u4a j'trr,a Ll fa tiM de Rodotfo I • • i ~ f n ..Tht u...r..u uf tl1• \Vln11'10lt S.CN"tt.. (U b.& S..•m:l de l. ca%t. \\ou•ru~l y llhl u(m,t, "'"' "' rnahk " ............ '.aft(', ... rir.b J. ta ar•l'l rt•ltll blllh· • l li ....htlh "-n~u [f.-.;t••...... 0 • an. \\ lllf\1 14 fll nd rrulu....$•• "' ··~·· E.t r&-drc dt [ ......... ~.... (Oft Pt(f( lllt:•rl"•bln ulu• tuiJa"- • ta• hJic-,. . . In ~.., c-t.tw U110 111: I••

f.1

I

Argenlonnl Mogyor

Nemtel~

w.••

'"1"0'"' •It• Lrrctl ,,._ -'!Vi<J

W •w "",.. luJu. pudo l\ab 1St La tall., de ..... ...,., M f'lklrl'a '-'• · · - 'I'ICDOitJtl B b rib .-of J f~ CS.ktll qat hl•il'

,. ..,, 1~r.bollo aa.. ua podrr ....aw ~ """"" hoy ...., d. .U .,..._ iJcw• b ~ inrfru.. ~1 pu u kookno a,o.'OtiAC ~ a ....C. 4e Ia pqn w •~WM~ra .. cl!.J.. ~

a..

._.... daMe' m·ec• ' f W

a

a.,.. • .. a.. co•

111

t-roeo-

A ICOZONStGH EZ I

Ar ·"'I ~bJ:rU NC'CDU'tt Sz.enl lol r 1ciTIC'\ bdtu prop.or.lctct1 ""llr'' .. kulfuldt kl -·l.ud rr"'"PUu. lim.t mul"(urt. 16 t«hn.ibi kl\lttiC'JC.:1 al cpttcmn j6 fl tdp uol,~;•h• lw1 A ~in!U>n.X - - ,.;.~.v« lrf"" < mr,:l>•t

dttt1't h N.urtnt.t pMJtrammja mian R18)' nd•i~~Ul tu·l~ ~l~:t• l'"'f'.l,&:.ln•~.l\loll kdl n'lr,t;l-ii.zd.enje. Tdunlc:ttd ;arta. ~

.. uiuh.i11 b(·rlrttk ,\rinlt.lJiln.U nero l..itt•,:.attulunk cl nun.lt n ht~n(,tM,unkhu.c il na~')· t1vols1b'Ok mUtt£t1lo.bJ~'k a nl.tJ• bof>U k(il!IOI~Stl, hOjt)' m.>j;a kg)'<:n <IOJdbatnk rn>f'A~Jlup.

jJruiJ4-n huul .u Ar1-'l1nuu1 M.ts,:ru N'tmZ.rtJ .S.llnh.U an1.a~1 h t'tmt• (tl~l'ltb<hu. N\:rncwl. " b&ld:C'k nkf.."'ttd"d. N'rlrto~ ol•kntl "''' tlt>d)<Z<~d (, aJOol.i..l•aJ. lw>c:m hanpulyo<••tan C"VJMI n tt'Ll~k,• f'C'"JU.Cmdl'ill '' baunlUutunk .a nu.&..1'Jt nc:ll<m U8)tnck. ~dmollf!C\ br: bt.r..:..aimk u Ar~cnt1n1a MJ· t'"~ t

r\cnuth ~ N.IJ tt'QS'U.tnmrJr·Sl. .au61. ~ tnr'nn)'l diplooili fllll•lwd b ft1i1Ja> It:~ rnu•fu,:lrJ.hal ....XI· l;a.k. b lq;y milfm f'IU!I1<1lt..IJ1i c~ hi c'h celt minJ fDl_,,nz. fttti., miDJ tcthnibt lml!dal"t hktpt(":Cbcn :-.:c 11.:!'11• mapt lcbcul!ru <!Wdhaml: mcg:.ktott.boll' ~< luQ1i nup! IIJ<l:{G5rtmo • lq:g<N> uinlwt <"'O.h I' 1 im<>p= a ..nnh.tut m~ndcN;:un mc~~lco(-...f\"t"l'

F.u

•111~1.1•

1\ h~

.,,

.lt • • lhi"ySaz"tt ar111y.lt l.lttt-i"'f't'• r<v~.

.-\ ..,, "'""'h'l • t;~ • • tli••• 1 lllcl A w •,. .... u1.,vo

c...• u. l·t.rlill ~ ••

•·a•flrcH•tc ..,.bftlUN.

• a kB.VU

"fttl

~

• .,.. •cf'd.'b.ll llc•I• 1 U::

- 1952-

sa ••• ,


ARGEN TINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ t gu:ta.ldt SZ£LI!.CZKY Z ITA

BE-PAT

Vandor eo Pet•r

IODOlfO IESIU

C I JIIO

T. l!. !l02. 1431

be a nu!lprok &szmsz. i:s 6rlso

KOLLMANN JENO

• Dlag. Nor~ 921l • T. E. 36 • 0378

• Sultr:lty Zll•

llro~n~n~

. PJ/6r..y L.inld

Rclbert • lbmtt Ed".ud llomtt limrittu . &rrtn Anbcl . .

. 1'\lwwh Th)r• • &loth &:•lbtl

Or. Clumbcrs • • Or. l·onJ.\V•torlow •

. KirJ/1 UfOI Dr u,;,1 Ftrtnr

KomiTomJ AnJor

CooL ~urt..., Wudos

JiT•1 Ern6 Hedlty B<ll.t • . PNit1tll4rt• ll<v:n Hmy . . Kir,U1f' MthJiy Omelt Okuvius . D•mb.J ,,,• Omclt Scp11mus . Oom1M1 Mt~l6s llmctt Grorj,'< . S:tntpillry Allil• 0m<1t Chul"' . K•~tay ZoltJ11 l:brrctt Hc:nry , , Urhu: I rlt'tlu Vilma • Ztoln:a/ lrht Rende<o: SZE L ECZ KY Z IT A A d1r1bot fordhoHa: Is u' n f )I An t•l

...,hln-

S..On<t a 2. i:s 4. felvoois uUn.

0

BALOAIIOE &.l6 - T. E. 3i 3810

COSSEJO DE MU]ERE$ (CHARO.S II>)) 19)2 ,1\JNJUS 2.8-4a, SZOMBATOS Mco lit 9 oni b'*nri.

A

k-~

1

!·!ft.

s.inh.iz uUn uUlkonunk a

SO-lUB€RT HAUS.I.on MAGYAR ZENE

• S.bedero 3644 -

t:DJ~tbatun ttttte.

A •~·.:r ..a..k ~1.\...U: ~,.col~ 4oft u oh~ 6-t 11.-:•:«~ CY~•!uMcp •tnlik(rc )\~tONI j~ OcolbroU dtim!t1t il 8J.o\: N.o·c Ufta elv.~od~ Jrcyrll •tt~Jk.lt e:J6td.lm ..U dO,c~ctOk b bJ'h.at;lk (T.: f) • I \9l)

T. E. 73.0799

FUIKf

NEDVES A I.AKASA? A S..leaky lei• cscr~pk.llyh• mesoldj• • t<Ji probltmfut.

lNG. SZ EL ECZ KY

\cot(N.I ~l d)~ ~bU btUti!ithC' a ~nhh

•wu...,;: 7AOk: Tum~ rtn.C ~·• :a.!s \"lJJiaa.;c wu ktk&:.tlct>b .u.om.._ lolfPllllll

T. E. 740 · 5n!t

Munto FONOB .V. Sirtfleld 4272

lbrr<el Eli!IJb<th

s,,.... .... •

0

DARABJA

SZE REP L OK :

ADHESION de

TALLERES SZABO

Oris mesttrek

A HO I TIL O S A S ZEREL EI"I

Bern.! F.O.N.O.R. • Congruo 614

28

''~*

E16ad:lsro kcri!l

M•~

3189

&ft>os Aun

T. F.. o:l. ):192


ARGENTINA ! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ lgazgat6 : SZELECZKY ZITA

Ne csinaljon mas programmot junius 28-an szombaton estere, hanem okvetleniil nezze meg

Rodolfo Besier

AHOL TILOS A SZERELEM cimii vilaghires darabjcd Foszerepekben : SZELECZKY ZITA N~METH THYRA PALOCZY LASZLO KOMAROMY ANDOR

Eloadcia he lye ea ideje: CONSEJO DE MUJERES (Charco• 1155), 1952 juniua 28-cin, azombaton eate fel 9 orakor

BIZTOSITSA JEGYET JOELORE: TELEFONON : 53 - 1392 VAGY ELOV~TElBEN : MOKRANY AAMBRERIAJABAN es CASA BAUR (los Heros esqulno 25 de Mayo, Vicente Lopez). 5-8 - 10 -12 '- 15 - 16 - 20 es 25 pesos 6rbon.

Szeleczky Zita egyik leghiresebb alakitasa!


-==

JLMDSif =

lf5Z. Junouc: Ie

SZINHAZI HIREK AllOL 1'lU)II A ~~UII:UC!f

..,.n:

.-. m.t 6ta w~"' -L llmnlnok

iloA !1 1 -l CYobl> \6116J:m.lot>01 u t•r- Jt) htlJ· ~~1 Qf!l'f 04 "•OObb onwol kolt~ IIDou> h t&-- t ...n "' '11fV6nH fa ..,,ntr.~ul r4l:oey llaurAJa mln<lltV nl<ll}'<ln 11.1"' J'nlt tad, - mu•d<n aL >0111<11ta a& Wtat. IIOlt d.,..b ..0· Mm>o "'~ ••uott fmda~ lel<'tl •• tltltri\1, d< latan en-..,.. 0,. a duob mlod"Jt l%tTtPI t Ul otya~ .~Zt~• 11llnt ~to Bfsltr nil. A& ~<terfi•tl Itt b ell !llllbo f•~ . Indy u &Djllal bo tat tar> 'Bro.,mn• Rtlbo>t •H~ m11tat6 ulAn dh~lbm ..,_ INII6l: a JM1t~n 411 •fit nuJr ·~ • \1H.fan Arnerlb 'fl ~leN 'at:r: n hJdec ,. k t'f1t't1rn "•l'<l<rllbl> ~~­ •~~&. cx...wonv Alldor • ozlp Oa """" Com<ll ..... • <Ia• M fiDont H'"llnPita EnHbot tetriib ~ !oPt & a DN)'Or\.1 •frt. okl f<l!Aud u •P"IIDm·-t - - . , "" !fl - •Ddfla )it. "c rll<n. d• on-.r. ID<tltl ltr}..., rtYf<olyt&!Mn 61 mlc ~•klc l>a ( )'l- J l , . . , '" • claftb 'rl<l~ktft :w':lU heir. mulooa !'.., rnt- rcns tlcwf.la orm,.tra rw Y...n. olsaAtfr, a 4arolb ..,_ n "''-ta. mlntha •• truo fl<tr l llcNO..,._ JlltrJTel tut A M•lro lic,ni. ~· tl6tt a nl'z& mf1ror a ...., a fllllll'rftfs ~ h Nonna darabot nnl AI Af'( Nlnot M t· Sh#ar.,t a,..no!ldt'ti u n~l fllllt orr.,. l'lanr~u ~ nh(o Junlua 11 .J rf1)n.. A !lmn.t t, 6rl4o! .a... tl~Mba Ira• arlimk'fo Inc Olt>!rAI van mb•4<tlutt. nl u lnnr.. kiiiOn,.C!Iltk 1 ~ It! a ti'tmJl'tl 1\.lnhU n<QtaiJ- t., a ftt,.~ ~ tf.Ep ldnhiat t 'mfony darabot. &)or Olll Barrotl tmlft~t hauJo Orillrt J~Wrt\

Argentinat Magyar Nemzeti Szinh~z

U.rrtu

l~t~~l\Kato: "<I"'R7 ...,,.

HE CSINALJON MAS PROGRAMMOT JUNIUS 28- AN, SZOMBATON ESTERE HANtM OKVffiENUL NEllE MEG

ond"•·

-1

RODOLFO BESl ER

AHOL TILOS A SZERELEM ( A Barrett Csahid) cimu vilaghires dar abjat. amely a budapesti Nemzeti Szinhaznak is egyik legnal(yobh sikere volt

F6szerepekben:

v..,,.,.,....IO'l

S1eleczky Zita, Nemeth T hyr.; Pal6vy L aszl6, K omaromy Anclor

-bot

••

alaktwt

BUTOSITSA JEGYtl JOELORE!

~

~>r.rftn

»•-

t•J<dl..,.n..,

BaJ..-

mar

rrnd<~~t

~I

a

•"'•~'<'~ miDI A ......, ••'! 116•rndlt ... & ......... lr1011t..6 ~I .. Yl<l<i<l tlll1>1p.wat& kit'tt~ nf:tul IIJI r1o1 1!1

""""'

011 tlnt.\JU. ~

• IDII··--iii·IIM•

Sserda. 1 2 Junius 11 AHOL TILOS

lehetett rondolni, bory azereJ. met eg boldo~r~~arot remelbet A ~ERELE.M m~ 6lett\ben: az fvek 6ta b61930b£1o vot~ a& e1s0 bemuta- n&n fekvlS Eru4betnek. Barrm t6Ja .IWclolto .liee1er &&6~ vJ.Ua· Erzsebl\~ rna is a& angol lrodauerte hln!IH viLit aar~jinu. lorn legnaryobbjal ktae tartoa.& ".Abo! Ulot a &&ere~em ·-nell: zil< s ugyanugy Browning RoA clarab eredet& c:.me; '"l'he bert is, akivet a .,.IUU.ten ke~of the WUDpou~ Stn:et" rea,'OI azereblek erymA.tba a <A WUDpole utcai JSarrett c.a· aid titokban feleelgot veul £r. lad) 6a a Dq)' &DifOI k6ltcino zsebetet II mersz&kteti. .I!;Uaabelb Barret,~ e~etfnek an Ez a ceodat...,.an llll!p aze.,,......,, t.lrJa e16nll megd•n- relem a darab tarna e olyan bent6 emberi~ ltB miiv'- ki>ltbze,illl, 'tiazta mUv6szettel uer.uet. A W•mpo•e utca 50. megirt mo, bon a terlgfnyeaam alatt csakUI'Y~ tiloe sebb klSz:Onaic Ja gyl>nyorUa6get a 111erelem. Eli!!abeth 6desapja fogj&A WAlnl u Ar,entlnal ltlavataml hlbete,tton 11 furcaa "'· gyar Nttmzctl SzinMz junlus ~ken~! 6rlzte nermekeit 28-i szombLp;i ellladWba'n, mety a nem enredte, bogy f~j re a szlnbU nan apparMuuaJ menjenek. vaay meg'IIUsilljen e gondcf4 k6uOI. Ne mulaaaza et mep&nf ezt Tizenery nermeke k61111 u e&'Y''ieunek lllkenllt e1~~ a kiW,~Iea produkei6t, nebon kOinae a hUb61. alrirOI em"""!1 aUna kelljen -rt>&nola, boo IUa uerlnt a leg~611bb6 nem volt ot;1 u el6ac1Uon .

.. h ob•t&

ata:t 11• l'le mulaMa tl est OJ

'"' &.loczk,. ztc.. tar:~& -

Jtgyek 6 8. 10, 12, 15, lG 20 u 3S pesos drban tel~ fonon mqrenddh<:tiil<: 63.1392 u lcaphat6k l\lokrtny 1'1ambm-ia,fAbw u Casa BAuC", Ykcnte L6pez, Las llcrat.

'•"•• .,.

aJr.lt 81'0'1miUI fl6b<rt,

111••••

•nli.::l ... l!llll!DJ .. O*IHilMB·I··ii!DIII*.. "--!_11,

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINHAZ lgnzga!ll: Szeleczky Zita

N e cstnaljon mas programmot junius 2~-ao . szombaton estere haoem okvetleniil n~zze meg RODOLFO BESlER

II

AHD~.~!~~! ~_JZERELEM

cimU vi!Agblr<s dt.lrabjAt, amely a budapeati Nem(\i S&iD· ia e~rylk tegnagyobb aikere volt FOSZERJ::I'EKBEN: Szelcczky Zlta, Nemeth Thyra, Pa16czy Uszl6 Komliromy Andor BlZT~ITSA .JEGYtT ELORE! JEGYEK 5, 8, 10, 12. 16, 16, 20, 2.li pesos irban Tel~fonon rendelhetOk: 63-1392. KAPHAT6K: Mokrany Flambreriaj~ fa Caaa Baar V icen1oe LoJ1ez. Laa Heraa

1 bliznak

II I


Rmeo~: O:onn,«~enl

'"''!-~~~~-===========;:,

•rt• a

b"'IJ ..

'tll41!0n .,.,. nat 16

bariitolm. akfl<ct ~ohat..em

Argentinai Magyar N emzeti Szinhaz

HE CSINALJON MAs PROGRAMMOT JUNIUS 28- AN~ SZOMBATON ESTERE HE CSIN.iLJON MAS PROGRAMMOT HANEM OKVETLENUL NEZZE MEG JJiMmS 28- AHr SlOMBATON ESTERE RODOLFO BESl ER HAN'fM OKVETLENUL NEZZE MEG (~qalo: 5ZCI!lt$ky ?l!tn

''HOL TJLOS A SZERELEM A

E.: De lllowntnr !lr. lgaltin ura lttll kem•m. bo~ ... Dr:

Ml6ta a

1:!: (MfiYOD

komolyan) R• ko-

~

ruolyan vtonn6m "' sz.-.Jvalt az lt.r-

RODOLFO BESlER

m•stet Wl ""• kl'<lle.ne, bogJ lent<<; v6¥e leu egy bmts&goa.k,

AHOl, TILOS A SZERELEM :'.:!.~:on..l~!':" Jg~rkeutt

z

Dr: MJb·t? TObb c·kbol, do

r.:

<u

·

Dr.: c..zcnveaayemnl Eot nem ata rom elbln'll, Mort b.& (I)' Vol•

.... ••

:r.,on kouyort<Jon . om..

~let ~WI ~

mar petdlg tudOm, 0083' ki!nyliriileu!l: •• gonest

~ndo.nl._ MegtUtoml

J egyek 5, 8, 12, 15, 16, 20 ~S 25- pesos arban tele· f onon megrendelhetOk: 53-1392 es kapha<t6k ll!c•kr(;ny Dolltor Obambc............... • Klri!y ~ "':ambreriaj"baT. es Oa.sa Bauer, Vicente L6pez, Las Dr, Ford•Wal<rlow. • • . . • • • • . • 1Ialot•Y Ll\oz16

1'-; Mi!iWt!a?

:Br.: tgon, meaill<om. &

m&gll

.....Dll• elbtsU!n- amll bzot

Cool< Sunces ..W.d.,.... ·.. ·.. Ji..., Enl&

-·"'

'

•J<t!tdJ6k

lald>ltlo .,.

:::·:b;; :::.:e.OQ,~!i

=:t~:..S~:··.::: :.... ::·: ~:..~·~:40r

H<df<or li<D•.. .. · .. • .. " " " l'uloJ Mi.ria Durett O.tav:u•... ... .. .. .. .. Dombay Jtnll D<urer.t Septlm,.s. .. • .. • • • .. • Dombay )llklO. v.~ ·-~ K·-·• '·'Till c.~...... ~· J!AfflotL U.,..y.,, ...... ., . ,. ., LQrin<lo l l!triJ> ~•rrttt ~· .. • .. • • .. ... .. Orl>io SAndor

ll en

~.tn"Y'•

Jl"""'lt H<Dri<Ue... • .. .. .... NcRJc;,l\ Tlln• Bamtt Mlb<l . . . . .. . . . . '"• Balogh -'bet

•raa.

<gyo<~••n kat,bc;•·~l!)

YetHit ri:SS74r OlVW.St~m. '-lle..nd6• an kfst.N~\t s D)Q;$f maga n& ~­ tern Crtetme

(A Barrett Csalc\d) • arne}Y a bu dapesti• dmU vil<lghires darabjat, (A Barrett Csalad) Netnzeti Szinhaznak is egyik legnagyobb . sikere volt ~imii vilaghires darabJat, amely a budapesti 7:1 $t kbe Nemzeti Szinhaznak is egyik legnagyobb .1:' oszerepe n: Sikere VOlt Z·- tec · zky 1·ta, Ne'meth' T liyra, """ S:tERili'L<IIt 'J>a}oczy L aszl6, Komaromy Andor Bart'ett EU..b<lh.,, . . . . . . . . . S.&tleri<J Zit•

BIZJOSITSA JEGYET JOELORE!

..,~... llottalll,

h aU.ottam.

:Brownl'lg: Nl'lll I>Grit.,l:r61 be.SU1ek, ha:nem utr~tl•mrt)t. TeUe-11.., hl!bovoJ6 <zt- a t;Z<It moi<lllyol v•gy tr6!V.V111 tlll~nl, Szerdruct mondtam 1<3 o.•t 1$ r QildollaJn.

'Argentinai Magyar Nemzeti Szinbaz JR'I!qatO: llu>IO<Oicy Zlta

ncmet<m

3Qk OlYah oJvns6m van, 11'1-l nt D!l• 10. O.Ojt.Jatoo dolcg: elf!O'Ic!olnl.

fa &> ••lJ•altem .. -•n...t. jlkJ<ar Detom Ja tn{!e<l)e mtr. )><>eJ' vaJa• a>lt merUitllaosalt,

.... ... .. . --·

-

BIZTOSITSA JEGYET JOELORE!

E.: Xgtn, de .. . :Br.: (bJrtel.m Yidtl"""""l) l)nl p B"""tt kl>aow>ny! Mil,... ~­ m ztlll lndUI a barit.Mcunt! AJJg l tAr 6ri..l• lamer.l\it tliYlllAit 6s mAr ~geaen t>esU•settuot f!elrl!t mUv<!=trii4 aerolm>rol, I Jl&l'&llCSOCG t &dtWUt OJYIIWnat ~ tele- ""' ~ltlDit b. ~dulbat-e

I

.Jegyek 5, 8, 12, 15, 16, zo es 25 pesos lirban !onon megrende1het6k: 63-1392 ~s kaphat6k J\fokrtlny llo.ritslg ...- , - B& m•ren!iam'breriajl\ban fs Casa Bauer, Vicente L6pez, Las ted! moct elmerYet. Tudom, bogy Heras 1~ Jlossztl !61<>gataoot t!raaiJAt - -

-.4?~

. . . . , ._ ,

SZ.

. - .. ,

Jui!JIIS

tit. K ilter J6httet e1 0Jb61f I .: (CIJ kleslt oll<iprtltatw.) )foot aem ludom. fD .. ,

lO.

s~~~~~!s',\~~~~ j

. ;::~~~:-~'J 1\,:.~~~ baJol) llllt

Erll$ lr.,nbo.n (oJ.1nok o.s ArgN>-

•ktorJ

;Inn! Ml\gyar Ndlltotl S.':lnhk< pr6 .Bro•mwg: Barrett :U\Rssoony au ~voir! !loll. E ho :!S.·t.o. ""Oinil4t<lD ..,te ~ml~'< a l(a~ano.k lrt e1s0 le• C>llSC!]o de MuJm,. .-rJnb6zAban Ytlorure? Al<t b!tt~. Ma-y elMmar- E.: bten Yelo. Ul-W ...:lnre Ro<lo!(o Do.;!e: I.O'IW~ l<odott lelk~~oon Jruun? :Br.: c.Yong<!<len. En'Jifbet lte· l1l a."nbJa D£ '"Allol ~ a ~r· Ncm. Minden rnonda\at mt.nden ~l t:artVe) Au revotrl lem·•• .Miko< bal•pun~ ~ J.>rdb/ITo ~liY<'3 ,... ., m•rromolt.,., 2o ~ E.: <kiM<! koJ;>kod6 161rkultcl fppen • miloodllt t:Jvorui, zA16Jc- "'' nd•tot <l!fo>'en lcD!o~stn. .so.t: tis uBnet ut4nl Au revoJrl l'lUt'let Mlljul<, IUIIeMx:n :Barrett "J::g<!sz i12:f••mmCJ '"'"'"'""' • mO· .15:N.'~ rr. Brownln{! R6be~t ellf- anElkul. bogy lsn•n• •~'na. Ss B.: ~&n. Ckttet "46k61 N OZiiT IAlilby."'"k.. Brownlntr a vor- ..,.,1• ~<We• ~letkllrlll'1l~n~t. c!megy) Cll.mln\ u aJI6 bocsuk6· """' k<r<$:tiil ="I li;N~bttbo, >elt M•P.• IG <J:ttltf:lcml" - dllc Erw'btl le!U~ k6t t ..~bt to~1:! ~v~lt 641 btt<Krn f•imlt ts; •• 'il!nl&s.llr r4? mel! u are!t. t.a....n J<e..<Wlut a Onoook ,~.,...!Jlye .,...rlnl nem I· d l>&n.vr61 a b!zonytolanu• 1tl411. geu """ """~"' " ¥3'61r/Ult.ora. As . . .taiba. ~kekbt, lotrOdt'la llrownJn{! l:!•"i.oo:acoua. bogy Er· ltuesztQJ men a. swbin u ablat· c~J,<t fO(IadJa_ Er7401l<'trt meg!og11. :Btlet &pa.<1J<odll< a tononybt Ja ~J 23vatbs. !1('01.n OJ: ~letOtOY<l hOly tartaa macf.t. olt "' a Da 14 v!d~J toJJ thtt, tr el· a: "....., Brmrnlng utan••...,.. csmond.f<l. bogy tlld<>k .Ola ntlndent ~~ a loplmat tL ntlntb• bon a ltl;ft!>tobO rtv.l"toldtl 1!· ftatal lilnJ 101na. A ~~ny lA.<·

a

11"8Y .....u...

..... ~I!J.t


1

RODOLFO BESlER:

1

y

ertip-

raja k6pezte, a 6ri aeatusalban flnoman megjellemezte vllqfl•zerc.>pet. Kirily Laj011 61 Lt6· \"Cy Ferenc igazi belee1&sel. rt'N!ctekbemen6 pon,~l alakitottik szerepelk.et. Dom· )ay Jena ka'raterflgurftja 110k Szc.>lecz.Jc..- Zita Ba-rrett E lisa· ~int, eJo hu!'lon 61 k~vea vi· beth :r:ert~bc.>n elerte ut 81 damsag~-~ v1tt a ~z1npadr!.l. c.>gyct:-meR ~rtfk~t. ameiVTe caak ~~lcza~ ~en 8%?ballinya ~let· a lcgnagyobbak kfJ'e8t'k. C"t~ el~e~ n1~tL~ volL Ked~fg ~~.otta at Szent~ery At."tla,, 11 tt-rmf 1 tc.:.sA- Pmb!>r·~~ 1 · , g s •fJ . ""'' Kasza, Zoltan Urine ~clr+l&t lrva:n-obb mU\·e•zel [<tvftn Tura llflttai • Jutnak d . hO!rY ~z ~le:tel..-n ! te.~·, Y Y zerep tftrll)-nkrn hlntet.• el!:n~tlou bu- · · · A mO!'tan.i e!et"cn..,rejU 8%1ni c.suttlrintetflltkcl e""bz mul•at e'c\·en~4 en k meg tl nhiSh<'~. ~eny;_ !egkozelebb zenfa vlgA thrfkPn\' "'"· • ~. Ple,ht>tt>tt~n Jatek e:o:tdasa\·al teVzi ~leg a~ ut~nl ar0k ml•ztiku< ember; ATgenttnu Magyar Nemut1 vaary illejezoje volt. Az orui,.- •Sz ~biz. _Ezzet I• szolglilni ki· "<In• a vnelvoniis li:lllktalti ellen· \'an~a: m1_nd a k6~on~ f~rr6 teteit bonc:olgat;t11 6ha16.1. mrnd a ~a.Jat nagy1g~ Az volt a l~gbatalma.sabb nyu kulturprograrnjAt. pilu.rta,t:a, rnidon apja valloma- 1 . a kozbcn rAdobbcnt az egesz c:·nt:idot b~tem"to "elethajlug· eagra", bogy a gyUlol~~~eo, szeJ ulius 'li"Y••nbe0 61 menckulesben valtsa ========== me~r a fajdalmlit.

AHOL TILOS A SZEREI ..EM A .klllfollii kl!l!i!!li~INOJ( 110ru· zataban oemutatot,l vil~gbu-ea U.. ~ cl6afhsa uJ~biJ UIWII)"t• ~ u Arleattlllo; .Magy..: Nemzetl Sz.mbaz. •onhllte...an szcu.,nu ~ mu~wt rrGtanau:· k&nak. A bonyolult. I.C8"1(1kum1· klle muta.o m10den kriUiuw fc· IIIJ81J6, nagy~ uua!u renduli6u pedig killOn tapqt k•pez az em~6s a~hUkultura lur teuetBiea. Elragadtatott Iellu!d i1nne.,W. bizonyi,~a: meanyirc SZOIDJ&zza oipeo ~ emlgr~ci6s magyar4g a lda&uiku.t azollemi

•rtekeket. A drAma ban azerepl6 Bar> e!t

e.

Elilllbetb Browning Reibel t koraban nott fd a~ angol k6J· ~ek polgurl·romanh!tus i kol&ja, mely az t•mlitet· kcl miszttkWt OcijltlS~jedebnen k1 viii magaba zArjrl a rtraernffn•· ~1\'ta Roll80ti-t es Swinburne·t 18.

ROCO • Il0 B ~~ 1~r Vill7.1>.~1. nltl n h· • .l...l. • o ..·tung P:.r eme dra· mA.iAt szerezt~. mar a mod~rn irodalom gyerrnekr. Pclll~ng(. u Allltj£1 a viktorlanus ko"'zak puritanlzm.uear. !Artndalmi cr kr.Jesenek fz:rjzeu•~ kin6 ..• .:• ·e1·1 ..._, Bl

,,.,zn

,;:!em idegen t&lc a• rxpr..·~~ttio· ni!ta kifeJ'ezi\•1 m6d. m~ly ,..•. '":t'ooa~r rl!·ro~it tul!lllizalja f• tnv.\btb X j ' ·-- " ·Zv\' a Uszta k6JlZCIN Clemetvel.

A'-1. o,~k fo: vont~.s rn'-odik jeJODete pl. U"')' ._,, nu"ntha 0 ·~ caak az ottbonab61 killlci6z6tt Elisabeth kepzeleli!ben j'ln6d· oa le. HasznatJ'a .uq D-l'er a ps!choana yel m6d~ n\t ie: mtd&n tel alulr:la del (1~ 01· Bar· t Ed rd '

I

1

es

mz.

'f4tiin~4c~

AHOL TILOS A SZER~iEM

l\•meth Thyra P~-Jzar szepsege, ,okl.zlnU sztrepcn"k tu.kele· -.... '·l 6 •., :cu.ts Zfta Artrnr,n..t a.u- ~ '"""rnogct~C erzdtnl.>kAiuj{Uillk ~·r • . . 1 S I bA d •~ -- o:.,tlr.•:Ct z n ~ rtt\- 4 1.-.lt 1 l{op)>Ont ' ' .u 1 Lo·•·l i·f II· gaz ag vo~ .. mindcnklt clroga· mllill<oo ,:JnoAr•oll.o•• ...,_,ba<•.n looroa arhAt .- '.'Lor.b 0 , ,,.,,. doti. A sz.:nvedca cgyre feltorv ._,..,. •ota 0 ,6 noool!o IIN•r "Ailol ~~~ ... ••·~. " ·-..Jut "''7 "' nc1 lui'ngjalt, az intim szerelmi je- ,1100 • .... ~.,,.- '""" .,.nm!h·<• A:-1• ...-.u•· L•l '"' •l "''' • 1... l.nc.;!-lket bclll!o~~gcs.,e fejle$z· "u~rab:CJ 1 p1Zil<.ban ,.,. t~><b '"";a. ., tutt~- Utanozh•••atlan ba·J·J·at "'"lJ A.• ., •••~ bm· •" t" jf"!tnt mf'l • ., -4u . su,......~t, ., 7..,. •k •t "" ~stt flnoauui"glll eta~ ... J..: •. H4nr '" • •"'. '' "·' nn, '•n '''" p; ·6•. • .. AY.Ul b(JH('.Qiif"n tc-s:- ., o _...... ~1 " . , ., n'-m .&:c.i:1 .1. tc mcgnl:izottaagl;61 (:~ flijdalom :..lk< ,nnl<. .RO<'"'" ~ • "'k"" '1 1••L. 1 ·o'• ••a. ,,, t kt· 1>61 ~z.O t dr•,.__ ., l•••kuJ "·•· •]tt • 11 ·a 1 -a• c•tet""· ~·., ~ ~ ".i ara;cl D'IU ,.. s . . .1. .•Be:· R tw 1 tr.; , 1 Komaromy Andor rend&i\"'ill r••d ""' .. me,..,,, '•P" k*· '·'· t· ••"j t.• IA L. · C~:""lt~; t::f .zt.?li'!o~ I dllrt.b J!fo• ....., w .... JU milv.,z. Egy mo- .b •81\a. k"li>lkftl ,, .r "'·" u t:.!tk'fOh ' r ~. 1

' !"·""

uUmt:nLaU.,

tiaurUt \·ethGl

e~ ~tln

Is 8..'\11 .- Pta:t mt.!J Q;6fJ\A1

.0~"

fl'"." • l'l , • •

:~ ~;

~~~·

••nk . .l:l11relt l:;tlwud ft<lt,m~te., d¥a. , ••.,. ~'<"'"""· ..-tJ>a> Ill· r•.•1 n ....., •• • dcm001 al'D"a 01 1 ,el~::( a s•ln cl.,~ull » •.:-.tu, ~hL"J' k~ ·nyaa Po ' ' ·~ IO<IA.. , ~.,.. .,. _ w:.. \.i.r • ~.t-0"\ ~ -- ·at.J~ P"dun. llrl•g a wnrol vat6 t.B· ""' · a>l.t..-ne.., a kit """00" l~ •a r'" i.llc.Ji vouaa ut&n Ill et H!DCD ihlette l.'.n..,..,..-.J.o." • IA.!oll,.,_ u;oa- •'•• • :: ~JO• _ · ~~.,t-~~ ~;;;, 1 t. tiZIDII,ZtAr·• J.oJUa~r.e a ...tt.H..,..,.,., .. ~,.;.s. ' ' • • _,. o~btl bd t.... ~. a -.tr.tnn .. • "ad •1\k! O'tloh met P.<ycho;&nalillkus m6dozer adta 11: ... dl<-ot tt-. mt't6 nuln•at mu\O.Zt lchetos'-ktt, 8 azo'-·• ~o• "''" c . . ...-.k•• lt<U klil ''-nk""' ....,. il"'r< I wnpadOn: Br041'nT)JO' a C :,a • • t.IJ ra.•ln.nlo. I'l-l:) ret wa 1 !lei g;i.lJU&ina'< mtg 110 IC "'" en hate), fl!lejt· mey t.:j ~ " kMibbl tcJ<oi:l'<. 'l.fl:l• I L>omb&• •.•.., u•k ._,... 6ntudat.alattl rugcit. b<tetJen elmeny• formal~. v~a~1 h 11.\,.,..BrO., c. llt.l ;.;...,. ll•a•u-r.,..,.,;ut ......." El)' 6nelemz6 vallonuis k&z· Pal~y l.&zt6 Brownmg R6 . • I" , n 11$0 • h ·• au, am "''-' ltthOb 11 ... ...bben 8..:-tron~olt .z . z"'a · ·k u.s ko.. , lut •. •4lant.h ••~><·, ~n ... ,...,.u ~1o·1 .... ~ rt .•.•4 _,._, e·..u-~ ~1.1\:'., m ...... -ao<"V_ ito "•-, .......~ '"·"... -' · '• m~ cl.t1 ~ .. b)f'J n trYUtt 1 mt"' ""k "L •--t· M06t lS · e1eve-: It- t-!)J) ·- ll 'a -tf D ~~·~··~• • fl)f'l l='l,. •· - Dalot;b ~ ... traga•U8 0 k 8 1raJ. 'I ,;., esrsinet lhletn• '"• ke'~"' u,.--,' "C't' pon 'If dflJI ~torpz~sr!l hogy \"lll6nak fogad no~ h<4tottnk ql'C-jA,·I·iltib:m It;· t••a;..t._ o. a 1, •• ,, ,,_l<fpt K • :,. r. ,.. Kh~.w .w ha,,. J'! cl a hlf,~l"n feli•mer£111 • In· ~cllurtt 1~oekr~zdUI~ei, melyek Wtt 0 ,. , . _ n 1, 0 ,,,,, «net- •••••1 S•ndor, K•'"'" L& .·16. klibb elOzt a sz~rnyU Irazdgot kel a k&ltl!no ~rlin,q mety sze· L-n 0 .• ••>"> ,11 .,,.,,... • t:o~J JA:•1 Er ..s. o.rnw, W•k:..O xaonrndatana!c a kllszlSWrBI. J rc.m4t l!rzCkeltet,'.c. ,..IT '"'t • t.bb '"'"'!U" ..,..,. 7.n't6n, t.o~~rJn<o '"""· Or·

l

I I

J..;c.

;o- ''

bu• atJ;,. t'l:• ·tn ~.t.. narsu '•r.a,

.,." ft~uttor -

ue1o.tnl'lyi"'J1 J6:

A renclesU munk:ljn rn~rhr· A kltona teheta6g(J lialogb •l'lj;td ' ' _ rnd:~~- Mmb>n nctsaii,At • II<IJ"Jk•r • •• '"~'c ,AiuBD lOtladatot r6t Szclt-czky Erz,ebt;"l a Szinhaz igl!rcte. A hl>rutlyb .. 11,.10"Ja • .... " kt~. 8 onuu.. • •6 coroe ~"''"'twn 0 Zhll vlillara, bogy meg,;rlzzc 8 nt'\'et61 Jlllenctben ellenAiiha· rz•limrk a ro l•ttkn.k a l<l"ol~o- : !Ulb1"111 Unrn••• • ., ,fragikum 6s komikum :illand6 tatlnn 1Ct5z~st vlilto;lt ki: dra· '''• a .. L"fp'i.l~ t•loda ... R•l·•~ ntkGz61Cbcm vlv6d6 dnrnb l'"j mal crej6vol, fi\Ielmo.< erzelem· ~ m~&·t:. ~•Ill' Jell<me~ot ,.. gyenauly:i,'\ $ megmentsr a 1.,;. zajll'u!:lval. Puky llllirf.lj elraga- ·'•" -"'" r:6nk. ptl~Aul m ~.-.-. riig sort!· ~~ jellemtrapcii'k~J. d6un bUjos fa eleven nalvAja a •·•·• ~' '"'"'''"'· •IT •1'6 klo;l· cml<keztct~ monum nt.ali~ ~ze· ft•lf·dczc'1r varaz...aval ha;ott. ·' ••··~ "'""'· ·~' "" l• WI k . , repek l~nyUgllza draml\i errj6t. Mint eredeti jeilemszlnhznii. a "''"' ,..,..,. ... 1 ~ nttl>t. Bnnek ·a \'ilb.Jkownak cl~ml mult dartbba·n bemutatkoz6 eikert> klltelez. arra. bogy m('Jr' Vesrsz ndradl Sarohaval egylltt. emekfZZI!nk a lp:r:gat6-rendezG - ninten a SzinbU igi\1'1\>~e. nek azfleak6ru mUvel ~61 I b hato dramaturgial 1 uinpad:j Jaray Ern6 bumoroa 61 b&jcx technlW tudasar61, eut~ikal Cook ka)li&6a76t ~ nagyon ~'!Wg6rBl ~QUia IIU1.. fogjik eltel.Wui. •


Argentinai Magya• Ncnueti Szinhaz I

at

:>Z~:t«zl·y

Zit&

19S2 auausrtus 24-en

• vasarnap este 8 orakor C'O!lst'jo d C'l I

RC'

Nagy Zenes Tarka Estct tart

TAVASZ A TELBEN

SZINHAZI HIREI a HI"GJ ItA t..\111

" -•••U ~De l'tri• ~ut<~

l.i&tlaJ~i.htot

•IJxkoa hbn> ,lotttJen boait.arcaoct • auuu

••pm••-n

..

raJ•"'o~ jjrad• P'aa. ., Nl

1U&I D ,.,, •••p:

Nl!lnzcll Szfn

lk

.,...-.....•

GYONGYKALARIS r n~pdalokb6 ll!tott falusl clctk~pe I pi'W"'I gyf lvon sosok. vldlim kon!et!nc ~ ~~mok opernl\rt k ""flS?.• 1il 6duU. magynr n6t~k Koz:remilk/JdnE"k: Szd zky Zit , N~m(th Thyra. Yoit l!ona. Szt'le<"zky 01 , \'Cg!<z,..ndro< y S.1rolla, Buz.w JoMnka. Kom;lromy A ndor Kl ·Aiy I .ojos, Permctl'y l\o111el, .16ray E nil IL114ch J.:rnl-hrt, BIU'kit• M• tJQ.. DekM'ftkJ lrfn Dotub'J' Mtki&J Kledr Sur~. OAf L'l'tib Un•·dth 1£,a UQI'ritll G#aa. l(olnd.~ Ill. ~, :l<olt!ft, Jtlril!/1 ~·~''• &Iss lion• l\Udf r.~r~o.o l'ul!1 Mirl.o " ' - E"'""'• S•rll7 ~otr 6rmta>fl<tJ Judltlo Tarallo hln Trdln lH~ ''""'" Jai<IIJ

·"""""6.

Ko eo

r

BIZ 0 17 A 1

rm41l"'CisCbta .-

J

Y

B T

I

KlSKORUAKNAK

I S I

n.rt'•~ri1t

•orun·

l\f '""'"""~

u.

lOqbiW) tickkf.1nd;: nlp\·1~ttt. dal,oll. tindt llakrftAila kliiYI' AJaJt4tb it a ._ 1 nHcnd;.. £at a

ldcrcnb<Jo lrln61t co ,..._.~, 1o tn:r aJ;.a.rJ:a m•tatnl ~ -'17 r I• tat, a PUJ'Tir It-ltd .a.~ ~'I o.- m • _..,. u tl6oocUoc, so. tohJ,. -.: ,tlft'ntln ..-.o mis Dflln!thlcll ...... rn~ tfla .- f'ITt •

• lrrt'M'Il ;.., b..r& m.ana.r fttreo Sr•ol<e•· rusou k&r: JUt!;rn klrilJ ea .. aa ky "Ia ftDdl'l'lto ~ <l1kl7 Dnnt&H httftrt'l 8ud.tpfttU lii&~ • t'V.Jf aniJa a dl;ft' ;ear a-.c t,iJI Pio U1r.lollrio llYI'IIrk ,_bbon, -

~·•II

nlll

lklra r ooluJd6t

1trp

ll• ... llilllli ld"""" ...t,zjj• • ~ ..... k ......, ... nlpwlorl<t . . . h *'•II IW~knll lapukb n od nj4,.., kc:lrtrlll •·~•mkkal a.... ROn nlrl tl•lt...ok . , Mba ...-m mohtak 1>a, IUll!JII - · ....V .ur..JbltOIIk, l>oc7 IUUOJI larh •to k haPtuW •arl4tUJ&a •ole.. en

S"tpd.ilnlrt.. ~UnuUkt laDU1 mt& b6dlt"L<ik k•t. Mo.1

Du n..

Sanlt I nAn

Ar

blfD

ujn

ao• Juilr.l!'ta m~t ra,..ocat • kidinof& wm:lno ~ ll>fp - · n tln sdm,. ukidood6p)a 1U ~'tO dia Y d.rn&p <htlrf' f'l.' In -

a4laJ mtr • ~r 01 ttatba I I a DaJUU r lr I 'rAbr lt....;;.!lk fe II ""• D pn~ f Aa \r m 011 M ,r,at kor •~ t..Wf\ ""' KffJ It a k ,..._ k _..., !(~1 hh avt'RR1aa t -Ia 1•r1J, 7"""' Torb IJft m•l;t· hou • _ , .. k...v.t -los -.r an. k tflo<1l lt<m 1 itn kulll ,..~ ...,.. lth"f '"· Tthit..., z • Ti xu,. (h '1 r lr)t.u& •I• •"PUI"o Zt, uliro 1i: 1.V1oJ motJ a lledsPftll N . . P "''• 1 4r tort " un Mkk· al .. - .... ~.,..b "'" t<'llnt•ll•l o,l4nl ..,. Ali:: I l ""'""" rU • ,...,.... •16ro llbtooltaal. h· .... aurJJ it noll t f ' l r l - -~tit IT bfttiM-D


Magyar szinhazi htrek

ARGENTINA! MAGYAR NEMZ£TI SZINH •Z I .,.,,,...n 1952 auguutu 2-&

NAGY ZlfNl'S TARKA EST

Tavasz a Telben

G y 6 n,g y k.a Ib. r i s


Senoraa 1 Senereal

Lu 04Cnaan qun pro ..atbreaos ••••&uidn a Uatedea, baa a4rride porn bilv•a•r al~IUia n~•ud••

c ..aoioaea es&.l"aidu de a.ae,.t.r~ sagr dfl t.aacllt>ioa. Al&WlA• cuacioaaa, alauaoll perlua le.it.isaa de aue~~ro outea~1co tolklore buu& ro, eahebradaa ea que lt . .w.oa "Collar de perlua~. Ea~a CQACita~a eoa aolameate aafta flerea a ilveetrea de aueat.ro caaoloaero, pe ro ue r•tloJ•• lo aoe recoadito del .. at.i.deale del paeblo buag~ro . AJ&a••• caactaaae duLaa le ilea de t111oa, 11•1 t.ro~:oe ideat.i co a a atU.) Rtcttjaatea a loa 'lU • caateroa aueetJ'oe pariea to 11.. Orioate, dn loa que ""• deapreadl.,oa h··«>t l:SOO Aiiea. Otrc;• cle a11a recieate data, pore &~~~lmoato uri,ia loa por su tone£, au ri~o 1 ~~oaia, puee eatoa coaatrnidoa ra eacalo pea· .at.oaica. oLe tu•oro cuaical ata corocteriatio~••t• au•atra ra; tro-=ilido al muaoo eatero lOr leu <>bs·ao de dun coapositorea buagaroo, Blullldialaea'll: tU~oaoas Bwlll II• rtok y Zolt.ua ICodlJ) •• prop·l~~ruo de .... ccacioao& aoa dl~ A loa hua~4rO$ fy~r%aa, eaLereza y re. Abora taabl•• tmi&raatea pobrea 1 deapojadoa aoo •••Liao~« te1 ieee ~<1 !JOder orrecer oleo que z;uePtrA lac~ vctl ·oa 1-laacil IClblo• dt>l pueblo buacaro .

r .· i <1 1

ar a;., t.li , pucrt.o quicre tnbutt.r quo so rccibid.o c

t;

Ut~

L

DT~Ctl V.Ulll OC

da e .i~ 0

u c lor

e

ad I

ur I o

I

j

1

coll

t

1

c co !

r

de
~~~~~~====~~~~~~~~OOtn~~~~

KARm4rsz.Ma! zz.

. . e&kij'l'liJft 'n.lDattly"ll kO.rlly'i&:-

...li losinnrol.

A

renef4" •uto biJ JU ba•ltd•·

111 l'llft1tt: U

SZINHAZI HIRfK

ijtl~ (in n(ltCell1

to. -""'•' 8crat.ir Olp &

s,....

bir · . ,....... - · L11btett KCi•·i-~t.J n.Y'II'~·

Argentin"'i Maeyar Nemzeti S?.inhaz IJ!aze-atll·

111-tltf~

Zits

1952 augusztus 2-an ,?.Ombalon este tel ldlenc 6rakor a Conse.io de Mnit're.~ s?;rnhl"\~iiban (Charcas 1155-

N;AV~ZesATfl~:st·

I

G:-qfa !II. M oea:o, Atnb.nt!l 5 peo-

Aa Ara;eo.,n:u Magyar t-itnu.Eu.

... tr.iilff.ttt&#t. • Pa•1 cllkria·

S'Zinu.;.., a.ua-u..:..ztu.s 2-to D..JJ) ~n!!'l Tar4 Estel UU't '''l'avll~t a 'l'(!J~

.. 1

dora• • - •Ji.-t

fJI

1111..0. G,W.t ! &ada . .na~at. IUorll- . . . . Ul"ria 1ootin-t atl a • 'TII1ftt tartlot ...Jb.a.,r.o oo ~..8 letndc. A IO'rtil

•• a$bOII , , _ . _ , , ...."

btn • cnnen. Ahoay a elm t, ela az ...a;m est a j~u u t.t·

ILru..~...

nom humo•

J~a.yeben ,.zUtt.•ttk llWKA fllUt\Orb:JD minden lf.at amJ e tozan:.~get \'ld8m t.Ja. .s 4.6Jll.U1\k· kor • .Unh\1~ 8<1Dd..,kuc<• arr6l.

P..U

IQ'Utt-.

hog;.v kannyu Muzs;3 'fZO:J\1" ,&ban Jeto>ly, ~lOad~UR Is m6lt6

Ellind4st·a keru l : z_,indelvne Tiidiis 1'.'1iira a buclnpcsti Ncm:tcli ~·r.io hMbnn· tJa~ ~il•errel bemutotott

..,.

Urug

cfmii. mngy.11· n(opdnlokb61 osszeaJHtoll falusi &lelh'

pe. J\mnkiviil pt·67.ai szitHt. tr~Wik. tunc

egyfelvona~o.•ok.

cs

vidam konfer:m·

1\nek~~:\moK. op~ra~riak. n-'p57('1'[t r>~wrettmelodiak. magyar n(ltiik. butnor neve If.!:

AIOI>TF\ Jl)£01 ~t.\C YAB ft.\1 E<>l'U.OZI< (;'l.S£<; IIOUttt·idto A•. 19 ile- 4\hr1t t!:.nt

Dapu\fllb!l •'llrus&tuo Z.·at

Ml\1; 'IIU t~ko.bi: M.a. M tt"r SaU: i'U!f' .s~..bstda uomD:t.lnn\I.Cnt .1... Oriic ua..'?'tlr tanuh·JY&bt a-., (tni1c rtltl-:.at d it.llaiib iu ueYtk---'

Balog-h IDt·zsebel, Barkilts Marika. •Bukov!:7.kv 11 ert Domhav M'lk16s. E~!:edv Suzv. Rot·v~th F.va. \Jj. [{a>'zay zOltnn. Kiss flona. ?liMe Eril<a Pltl\y !1arl:t Sir{tl.:y LenJ;e. Szentpetf'ry .Tmlith. Sr,entpetery· -\111 Ia 'raraf(t~ h•~n-'l!w:ay Mih~~y, Vilrnagy f(~roly Renclezok: Zilli. Kirlily Lajos. Permet~y Km•nH Roreo!(ratia: Sllghy Gyiirgyi. Zongorlin klser: Kaszner Karoly. ~7.elcc~ky

.TE'g)•ek l<'lefonon rendelhet(ik: 03-1392.

t:Ar,ryak,.t,

OrAl:

~

lii.Tgya.l.. hi otl rl(l ~

Q

*

A kolonfo M.on taclal ,., tel a aaine~r.et,

L\

Szeleczky Zita, Nemeth Thyn. Komaremy Ander, Kiraly L a ios. Permetey Kernel. Vegszendrodi Sarelta. Jaray Erno, Szeleczkv Otga': dF Pinter Ferenr Dombay Jeno

nt

Jai ~4 1.1:0~ ~fel\·Oni.lro3•nt a bu d •p<'ltl Ncmzetl Stlnbb '11~0Tt.· b6J ~aJOic, uonkl\'Ul VldAn. kOnlt"· h oc'~k. U'elill<, ..De- oil ••,.k..A· tnok t IJ'ItJ1l U< ma,ld a IIIIW>rt. a Olflyben a srinbiB mUv~uln lt.· .ul idrgen muvbzel: Ia tell6pnek A lt&z5n~g '""• Ut!nl •~ADak la>t.I:K<Ilt 11 oaluhi\z l!l<s<t <'MI est~ .a SZ!ne.s mu,&:orral, amclybtQ a ""iY~• n6+..f.t6l ktr<lve !>Ppoztl;IJ opereumel6ci1Aton i t a 1•~-bb oper.!AT!Akll m!nd•nt mertaiilunl: J!a 161 al<Ar mulatnl Jmtrte I><

elmmel.

GYONGYKALARIS

.rJen

edd•l!l ef6"<1a.-ok ruvoJlho-< 11 prO·

A l\UG'l'AROX U:IH jtoUO>

•a_gy .ttavalomn·;tszel tr

dt>kel U tanulni sttttetnf.:J.. k. telt· Ionon trdelr:ll)db"tn•k Soc lectky Zlta, a VOlt Mapu Kfri'7' N~­ artt Stlubi\z tas:IAn61. al:i tOnli''A Mykat v•naJ. T•lefon: "! -1392

mUd~-.f'l

nbvt'Oflrkt klot •.

kW f:•jil\.nU.. t,:

*MG r ,\llShGTilDOloA."<l'J

MtNA.IIlti?,UJNK SOKA.

1:/. .-

i\n:tn?l«'s '!'! 6 !06Jt "

,z&

1!\'t 1\lll-

tn.r,:.·~ 'wdO~

lt.rmettrttUt~'

milnY,kb-an

Venti: P. Nfntt1b Fr.te»c S.J. Supu:mbrt 18. 6l.1"yr.r of"Y'os.k a~ otvm•t\Utctml.aybltP \'t-ttt1 d:l .&lltb.:io.r KArotr. OktMter

:t.t..

bltlC)'&Jo1c a ..,.,.

Dliioe...eoboa. Vnetl -

ADtllltlt

N"..,..., e1. Arpi•b.MI • ill•·

Are-entinai Magyar Nemzeti Szinhaz

AZ ARGENTIN NEMZET NAGY •

•·

GY ASZABAN V ALO EGYUTTER••• • •• ZESUNK JELEUL AZ AUGUSZTUS

2-RA HIRDETETT

'1ARKA 'fS1"-El •

KESOBBRE HALASZTJUX


_ J9SZ. Augoutus !0

US%. Augus:dus ZQ _

Argentinai Magyar Nem:.-eti S zinhaz T!r~:!gat6: ~eler"kY

SZINHAZI HIREK

1952 augnntns 2~-tn , vasarnap esle 8 orakor

TAVASZ A 'l lcLI!IIIlf 11• Ar;w.,lnat Man !r Nelli"'''

en,uhu Zenf$ TarlU ~t-ion rum ... k a GyBn8)·k3lArl<· t o.vahetl

a Cougf!,jo de

nuJd a kQt.Oru:~s. a t6bbl sum t. 110k

lllt'glt'pett.S tat tOJat. A p1 o•>~ e3YI<lvon:i.so«: ..Jd,IJ a \llr.tgi&fe-tbm."' N.!tnttll l'hy1.1, ItO K~rnrl

TAVASZ A TELBfM

rea,.; !Up

tnU:itba VOU1 ltm• lluom l\wnot·t~l b~ t.

nUnktt ea. PfrmetCY 52el!eme.s konterilnni• not •f!Yik l•skd-v.ocbb ~ <t•

hazl>~n

h.e).y.:zjn1 ka~vellle& ahol ..tt lets m& R:>~r nemRt a harmtldlk he~Yf't vlvt;1 kl a netn.z.e:ek: torn&Jin. A2 ~u.:-kszdmok vAltotD.!Cb t-on\bnn ~~o komo!y ztne. :~~ opm, l. a m~ayu n6tllk k.e<iv 101 mind j(t1 j>lrttek Mind~n miif>l,j• :t6pviat'l\•e l~t. SZ.~'cetk~· Z la. Volt non.a Set· o·oo~•.

Sz~le<>zky

Zh;;t. N.;meth Thyra. Yolt lion~. C:<d~·z~y Olga. \'egszendrody !'at·ulta. Buzay Joll\nka l<om!lromv Andor Kir~tl\• I..ajos, Permetey K·:rn~l ·'\ray l~rni• d1. J,cf·\·ev f'ercn< .lblocb Tn."'~bet Barkiu !\1,, .uta. Bak9\"Sflty lr#-n. DnmblJ

neroJvel IGen~ N<ferth c.ro Vd.l· \'<rd< l<f Elbio P>ganellll UL 01..!p

~UkJO,

in•.

nlvoJd

muv~t

lr.eret~ben

mtrMmk f$ sw-etbetldk

BAtt•n hlvja et leh't D(m

tud6

is-

mea. -

m•SY•rul

lamtraaolt 1!1

AZ elOe.dt\ 5 augusztue Z(~En. '16d.rnap r--.ste ~ruosan 8 6rakor oa-l't Obarea.o 11651

f

Kilzremu1;iitlnel..

Kirily I.IJ.. mind

ana, boil a magyar ntpmUv....,_ tat HOtlot meshlvott lciesen nem~u.,;gu t.mcra$elnk E'l bMilalnk "8Y veslg ..:6rt.koztot6 &t masaa

••

cimil ma~·ar nt!pdalokb61 n•~<'t.<'611iiO!l falusi \l!r-tk~pe Azonkiviil pr6z.~i <'<r;·fel,·onaso!'Ok. \•idiim konreran~zh!k. t5lJc l-s cnek"zamolc opera61 i;,k, ncps1.et·ii operetlmeloditik. ma~yar not.;k

&'!'I!P mUsorral l~pnek a. kQ.:.Ol14is: de Butay Jol6Jtkt\ a Lehe~"' lhtO! tillltmiiV&!>JlD part

Is l'l'onyurkiSdhr...,Unk, egy orgeo· rlu tin<><aOport !oc n~~X~alokltal &t tllncok.M! tatrem\iltad.nJ. Ar. o«&z est prosrammja ltival6an oik111mao

Tiidll~

GYO NGYKAlARI S

v.41otlll~·

t6!1cot •d e10. Az egylk Llll>t 2-lk Ra)JR<l<li'J4ra ca_v magyar 1 a mti&lk •'a.sa%llcuo baletozldn. Hogy befo!l"ci6 llaZAnlt o6pmlivmetlben

Elih.t.cLh·•·a kedl 1· Khira a burla(lc~tl nRgy sikerrel b&mulatot1

7.s.lttdel_t·ne

ku a. htls.Dkli oJilnp:AWOI vai6

ecz.l-7

11~>~•

Nagy Zenes Tarka E stet tart

Vii"'Clldl'lld.Y S.>rOILo S.OrtplW!· v~ 1l

i\fui(·•·e~ ~zrnh·tztib'nl

CHARrAS

ktll~m ts

mA.ronU Andor, Po-mettY

?.ita

~

E&t>dy s .... ~. Gil Zo.tin Jlllr~tb tlya Hnni1h Gh.J K.1fedk Sinosnt. UJ, K,,uay ?.oliMn. ltltA.l7/t Hihily, IV•~ lloua. ~UdC Etfka ru.ky 7tlirb Sf1HI~ £me6a , Sttl1c:y Lt"Dkt, ~~nt.ptttr1 Jndltb TAr.lf!\s hln Tl'dih Masda, V ftrn•cY JU-=o'y ~-C N'derth, Ctro V!)f verde. Elb-lo r •pnetll.

Koreo!!"rafia · Saghy Gyiir!!yi.

Zenci vezetes: Kaszner Karoly.

~~ =~ ~,~~

~~ '-='

~~

~~

BfZTO.<:JTS.4. .JEGYET MlNE! ET.OBBt Jegyek telefonon Jend~lhef.ok· -,~:-1~92 e> a~ 1'10..tdas napjan d.u. 7 6riit6l a szlnhnz ~t1zt~1·an81 ;,. kaphal6k. l\fivel a% eload~sl a hetfoi mlu1kan!lp mialt este II 6niig szeretn.!nk befejezni, k~rj{ik a nagybec~illt k!izons~get. bogy pontos megjeteo~s~el tegye leheto'-'1 a 8 6l'~s kezdest. ...t

KISKORUAKNAK

IS!


l

- - -·· - - -

1

2 - 4-6-8-10-12- Ll-16

2

. ... 6-8 -10-12-14- 16

3

2-4- 6· 8-10-12- H

4

2-4-6-8-10- 12-U 2-- +- 6- s. 10- a- 14

18-13-U-9-7-5-3-,.1

6

B IBLIOTECA OEL CON5EJO

SALON

DE

DE

2 - 4-6-8-10-lZ-14-16

MUJ ERE S oE LAR.A.

ACTOS


Bz. o Ide jo:ieaot. c.t.H. eoot. be fo&"" 111utata.1, ..o-i mO:a •ijt. e&Y pcir ezr1 ••gyar 116t.o caokorba kot.n, loia ea'vtl :n.. ,rt;,.zH~n'e. Pcir acpdal - par i&azciiau a lolkl h nelleari ert.bok ki~caeator.bol 1 amolyet. a J6 lat.ea a aul)·•r nepuek adot.t. P~r ~I - JJJJfjJ r'r rrii•&r•••• ke.liriab fiizve . Iaaea • ne"o i&• t;yilu(l;yk•tlit t ... Uo e:& u .,.lr ~"lu ia Lat.i.1.jl11 lloi.'Y a ••aara ' t. '1" • • • niv&£naa, u. adD.tll u VllDpc.lo: . Re3:&boa oh·eueeeaek o:.el. u dtolok. · .,. d~>llae­ so<'ll" f'/.·•ftuunlo., YI\U all,.f<IA Jlwfl"alOak kelot.ea t•ilr&.lt. r<~kOOD.ej>lliU dod iv..l, o.J.lkt-1 ozerot.aZ.:z 6ve ~z •dt,~ el. R~azbea ujabbkoletuok •~k a dulo• . ~~j~t ... ~ l~ ·~i~e.ukbea, o~rkl'zetuk­ beo o, ut. uollkbea. Olf.. kii, (peat.atoa) bucaoroa epulaok, e~a.;•" ,;,. .. ·araloa bblaP,.o,.okkeJ . Ez.t o , •J•i:t, ""• ma.gy .. r kiac•et ket vilicbiu a.aon.n zuak, o .. rtv!. 11Ua '• od'l:r Zol .Uvei koavedtet.Le:t &z. <t&:c!oz dl.igaAk . A aepdalok UUHC3JLeao ea Iii 'a~ rut, oatudatut, k&ciYet keltoc.Lt.l.: a DIU" h!atb., ... f:.& u hi•at.'•" ~" i• &oaill.ur .u ""'1&J',;,Ci.ihna cwr.a~6Jal~<"-"· •, <er,.;...,.. I kifos.&t.ott. ..a ~• l.u.wtll .,.;g "clllL va.liWil. a. 9'>l~D.:k, ncl jf'l ttl.ll'le .. ea, a .. j,;,t.vaoa Dlll>7••r. Surrt•t.tel fUziir,ett.UI.: a<:t a k1a :..uJ.:riat., lt.;r•• !O(;IldjO:.:. ""'"''•tatt.. l.

-.u ..

t.••tokeletes felkeszilltsegget vitt<~k sikerre a rendezll Szclec~ky Zita etkepzeteset. · A tapsok nagy ,reszben a kitilno koreografusnak, Saghy Qyorgyinek fotcnyes tudasat, lelkesedeset es illdo·z atos munkajat, jutalmutlik, aki a szamokat bctanitotta. Ezt a "Gyongyk•ll;iris"-t, amelyhez Szeltczky Zila filzott magyar s spanyol-nyeldi evekbe, amely mar itt atadta bevezetll szavakat, - >okszor magM a boldog emlekezesnek. s~eretnenk meg latni. A lelkesedes fokoz6dott, mikor a Permetey .Korucl s~ellemcs Gyongykahiris-nak a diszletet konfeninsza kototte ossze a m!amegpillantottuk. A g6lyafesz- sodik rcisz szamait. Egyeni hukes, auidfedeles, muskatlis abla- mora, otletes ragtonzesci fokozku kis haz, a gemeskut es a nap- tak a !<ozonseg j6 hangulatat. raforg6k felszakasztott;\k a lel- Kidertllt, hogy a modern ·'Lucikek bezert kiskapuit. Konnyes fer" nevettetni is had. Ebben az szernekket es ugyanakkor bol- uj szerepkorben is kellemes dog mosollyal szivtuk magunk- meglepetes volt. Elso sziunkent ba azt a kis darab, hamisitatlan befogad6 bazauk Argentina lel~[agyarorszagot, amelyet e-~ a kes fiai adtak elo argentin m\pi, jelcnet jelkepezett. Ez az em\s tancol<at, az Argentinai Magyar csillogott a szcreplok szerneben Ncmzeti Szinhaz iriinti megbeis. A magyar nepdal-kincsestia- csiilesilknek lszimpatikus es ranak legszebb gyongys1:emeit spontan megnyilatkozaskcnt. A Hlzt~k ka\iirisba c!s nyujtott:lk at Sr. Jacinto Lui~ Araoz tianccsoa kozonsegnek. portja a legszebb nepi t:incokat Szeleczky Zita, Szeleczky 01- adta elo: gato, chacarera. triumga. jaray Jen6, Kafcsak Janos- fo, samba. ~scondido, media ne. Kiraly Lajos dr. Lo1·ey 1-'e- c:ula es contrapunto de malamrene voltak a kitiino foszerep- bo voltak mOsoron. A kozonseg lok. Az eredeti magyar nepl•i- nemcsak a kcdves l'cndegcknck scle!he oltil>.lltt hin)•ok es fiuk kijar\l szcretettel, hancm a legcsoportja mint egy gyonyorii vi- nagyobb tet~zesscl togadta a r:igcsokor borltotta be a szint es gyonyarii' sza.mokat es oszinte a sziveket. Tancaikat percekig szivvel tapsolt az argcntin ncptapsolta a ki;izonseg s a katona- tancok e kivato eload6inak. A oak indul6 lcgcnyck tollorz6ja- nepa zenet hozza Sr. H olber nek cs a csardasnak megismet- Doming-ue JVezetese alatt :ill6 !<\set sziinni nem akar6 iltemes "Stmla Cuasi'' zenekara jats-tottap~l'ihar ko1•etelte. Ezek a fia- ta kitiinoe.o. K tehetseges liatal tancmtltalok nemcsak lelkesedessel, de

"Tavasz a Telben" A1. Argentina Alagyar Nerozeti Szinh8z egyiittese az ifjusag lclkes csoportjanak bevonasaval es kival6 vendegrniiveszekkel felejthetetlen estet nyujtott a termct zsufoliisig megtoltll Mzons~g szamtira. Parades mOsor keretcben bizonyitotta be, hogy a konnyU muzsa szolgilataban is lehet niv6s es amcllett szorakoztato cload:ist adni. \'al6ban olynn "Ta 1·a~z''-t var:izsolt a "Tel"-hc. olyan erovel elcvenitette iel a rcgmtilt id6ket, hogy a koz6nscg a gzereplokkel egyheoh-ndva, szllnni ncm akar6 tap~~~~ adott \dfejczest tetsze~cnek c> lelkesedesnck. Segesdy L:iszl6 szellemes verse, konfer:ins>.a nyitotta meg az C!itet, a mel yet Szeleczk)·. Zita mondott el nngyon ~zcpen. Uta. nn "r..till a "in\gosbolt"-han c. •·gyfrlvonitSos ki;il'elkezett. Ncmcth Thyra bitja. tehetscgc, \ ' <4:-szendr'>dy Sa rolla egeszst<gc" hnmora - akinek az est clso felcsnltano kacajait koszonhctjlik, Kom:lromy Audor finorn oreg gavallcr-mini~ztere - a lcgapr6bb rcszletckig kidolgozva. T'crrnetey Korncl fiatalsago, tcmperamentumn. l'isszavarazsolta a kozonseget a 900-as

I'Cszno Buzay Jol:inka t;\nccsoportj>ival "~lagyar Fantitzia" i-s "Parisi \'idanH:ig" cimtl t:lnckrdci6iva l hilonyitotta be kiI'J,·, kepcssegcit. fs nagy jovllrc 'alo jogosult<aglit. 5zeleezky Olga nul.gansz:umiban klassziku.. ol~sz clalokat es a Janos Vitcz-bol ~uekclt. Szarnyal6 Liszla lwngja, finom cnckchben n sz~rnhan, mint abb"n kultur.\ja eppeuvgy ervenyesiilt o szep tegi mngyar dalllan, mely n Gyongyka l:\ris-t meguyitotta s annok all\phangulat~t mcgadta.

A anilsor utols6 "zamn Szelec><ky l.ita volt. A koz5nseg hangulntu itt crt Letafokra. S•elc~zk y Zit .it mar sokswr mcgesodaltuk drama! alaJ..itasaiban, de amit Ill' a nagy$kltiju llt.uveszno ennck :1 TaYka Est-nek a iolyam!an nyujtou,

nz ujra

Cs

ujra naeglepett es orommel t61tolt et ben uiinkca. Maga volt a "Tavasz". vele szalltunk a muzsika es tn11,·eszet szarnyain egy as c1·ek l:lgy opercttmel6diait, a fc!l enzizadon kcresztul, a 90020-as evck radi6slagcrtit. a 40C> evek !inom katonadalaiig minden! ,·eJe diadoltunk ltHekbeu. Humora, finom cliiltdiisa, konnye, 1.\gy es kulturalt Mngja elragadotl tnindcnkit. A hat.1st fokor.ta az egYes koroknak megfelel6 cs boszorkilnyos gyorsasaggal turteno koszttlmcsere. Ennck az egyedUli1loan bajos jelenetnek melt6 kcrelel adott Sege-sdy Lasz lc) verses c!s dialog formtiban cloadotL kon(eransza, mely ~ b{ijos {::; szlnes etOacli\su

Nemeth Thyra <is egy impozans menedzsert j:its1.6 Komaromy Andor kozlitt hnngr.ott el. ).lclt•> befejezese volt ez a jclenet annal< a Tarka E>lnek. melyrol megelcgcdctten 6s boldogan ta' 'o1.oll a kGzonseg.


...... 1(_,;.· ~ . ' • •y

.

''' • ·

.

.

·' .

...-

.

.

... Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz l"azgatr~:

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz l gazgato:

z:ta.

&.eleczky

S7.ciCC?.ky Zita

' C'onsej11 de lfujeres szfnMzab•m CHARCA.S 115.'> oktllbo;r

4-~n

este

C~L

9 6rai kezdettel

bcmutatja:

flU-E, VAGY U~Nf

Harsanyi

SZ EL ECZKY l il A HARSAN YI ISO LT: • XIV. RENEE IUBAJOS ZENES ViGU~TEOBAN!

Z scI t •

XJ V. RENEE .;lmii 3 feh•onMos zenes, tancos vigjatekat. Foszerepekhen: SZeJeczky Zita, Nemeth Thyra, Komaromy Andor, Pcrmetey Kom~l. Jaray Erno, PukY Marla, Dombay Jeno.

~NEK

MAGYAR

t EN E TANC

OOE VE Tf S

J egyek kaphatok T.E.: 53-1392

A Dock Sudi Magyar Egyesliletben szeptember 13-an est<. 20.30 6rakor bemutatasra keriil J6kai M 6r regenyeb~l kesziilt film:

ffKETE GYEMANTOK A film foszerepeit jatszak: Szeleczky Zita. Javor Pal, Torzs Jeno, Ssortos Gyula, M;Hy Gero

UTAMA TANC RE66UlG! A rgcntin<~ i Matrvar Nem?.cti 1;.: ~ii.;.:'H t0: S;,ort"l l' l'l:'l Zh"

SziniHh:

J lll•! 'Htrrn 11n~ ::! ;\n. :-o?.Pmh·tton A..,h• ft~l <\ 1lrul~l)r • '"" ,,~, tl•· \tnit•!''''' -~?.h'lh;h:ilt:tn. (f'lutrr.n I t:1~)

Naf'V Zenes T arka Est.

TAVASZ A THBIM Argentinai Magyar N emzeti Szinhaz l"iOlllll'i .

t·r~)r.:l ,oo;"' 7.t-n,; .~r.-,·(,·h (llti.i. o..:"k:. vi•1t~nt ~,,,r~s Ht1lf"t~l{•'~ ,·t.i::fu, il'l••nt>t .. tmh' ;., .,:,., ... k-...7Jim•-.1, nAu1:t. i••l••ht"'{t•k hiUt-M,•ut tuiU'ih hunuu· (..... ,..,.k tJE.'\-et;':a::! A .orziuJu,t:= u V'i~1ln ki ' ill rn~~hi\'.,lt m ~·,..~. . ek j..; 1· ..1'loptw".

"'••t"

h!l

::o :'all.

:0::.7.011tlt:dn•1 p-.f, fi11 f,ih•th! cll--;t~~ r1111"'•in 1!1 llui•)r,• ..;.ziul;l:r:ikttl ~C'hr.r\'tt~ 1l,.·~)

]••!;.:_! :r lt,.H'"i'.tU,;

Harsanyi ?.salt

TIZENNEGVEDIK RENE dmll 1.tnl"• .l~• ·.-...k

1!:!>2.

· i ito'ka.

ntiutll.<·l cJ.i.,];i>t ,, rnat renJcll<~lc·l<: Tel. · :;;)..

Igazgat6: Szeleczky Zit.a a Cansejo de Mujeres szfnhAzab~n CH~RCAS 1155

okt6ber 4-en este fet

9 6rai kezdettel

bemutatja:

H arsany i

Z sc lt

XJ V. RENE£ cimu s

felvon~<os zen~s.

tl\ncos vlgjatek!\t.

Zenejet szerezte: Fuch s Emil

Fiiszer~pekbell: szeleczky Zita, Nt!meth m~romy Andor, Permetey Korn~l. Jarny

M!\rla. Oomtx:.y J eno.

Thyra, KoErn(l, Pulcy

'=====- --!11!11!"- -==========

'

.....

oCI

...

X

-..... >-

c.D

-......

s-


I<T~~,,

... ,

II•·~·"

wboo

Ara~ullOal M~lJ'ar

K.A\ollk.u. Ul'>nao ~. I •• n~<lrt• 9 lfluaAcl - t J I • aa&IJ'lr to 6olAI • ·u eJ n•ec lt.ll "ePtfmlM-t 8-i.n uomb.iton hv... d~lut6n 5 6ralt r rrndesJ honomi· !:'&ad.... Uri,J 8\IUU. 141\loo A&

11Jbllltkll7~

Lll.l , ..

UJ:. 87L' 1 h T\' "" I S S EPo.Ll'ltT a 1rr~ t Jli;lwn "*!rtet· ~ rin kJrA; .. .. • • • • .. J..mrr brrCfl • • • • • • • • • • • • 0 1la k :i~ • • • • • • • • • •

lf>'37.glll0: Su•l•x-zlcy Zita

n Con!WJO •le l\lujt'n>$ szinh~bm CHARCAS 1155

J.,.l&a • • • • • • •• • • • • • • • BucP tiltaa az apJa • • • • • • Zobotinr . • • • • • • • .. • •

oktober 4·en este fel 9 6rai kezdettel

BD:& " t•'t

• , ••• • •• • • • • B4c5 • • • . • • • • , • •• , , • • Anna • . • •••••• , •• ••

bcmutatja:

Zs c lt

r~tvon,l.~os

C~t)$ •

zenes, tAncos vlrlf.tt>l<lt..

r "IU>en: · · .• :tky Zlta. N~meth Tn.f"l', Ko· rr. ... :i A.ldor, 1' ·'Y Komtl, Jlray Err10, Puky Ml'u1a, Dom"ba7 Jtno.

=• ·

-k . .,

JnV. •'Ellt . AG Y XJ\', a.c;u:•

I!ISZ,

A YlfJil. - . .......... Jrod>lcm dn:.. p61<\At ..SO!\ 1:6

lnkmlt ....,.., -

57epfem~r

rz

<ft1 lOt ll)'lljt. bctOt<l v•16 mt'CVAI<<w.t"i a ltr. M<RJC rD """ !tina m flb61 n~t va;y n&v&t ltrltt Ulr on:ic1>l •'#l a r~t. aho' MOL As •IYtn UC)'1lev•'·e1• nadrL m·oornt\ ndim h bol~ a o.bol .,. _.. r•pd; - •Into tlv•t.cl n~l ury lopnAk u ombrt'fk - de n • kill - mind 1 1\0fY olktlt '""'· IJ"'n ~~-~lt<lo.n. - h017 a ooll:. Jtl M ""''~--"" a MA••• l..:o-bl> .arUk Is m<tlr "'" 16ho~n'tYT•. "' lyb<n 7A' - · hetnfk. )'I- .:«n<k .. ••m n. z ..•a ~ ~ mtlttt h61U utnt-e. mlot a "' ...,._ "11TH"' • po1<1s -akoot•IW • to tlleyltfd6olit • oomm tttwa t:

&elm.ctJ V;J rt. £: dr Ar:n. ·Mi,. • ~tt:

"*"'"•'·

~~Mit

u or'"'-

ur& •

k<l<!Oia - - I l7A.st •nett!- D a _..I<'ID u! IonS t tOitM ..S ..

-n -

o• J Zolt*n

• •

• bn o:ne!J't• a toll< ~ "'Ar~mttu lbkiJlD Va.6al!lli bcsr mfaW> a t616n bl fo ~ !'C!kJ Olaa lnct..Jm t. .q; u'Dfhrabot. bl moahallpua ,.,... Tlub 0o1 tta• lalt, uJro. li•fll k lriDJa 1 ~~·· 1'elll yJ.a • lll>CJO.f to!.tlnla r.. nAira mMiomtt•h•tl m_~aa olO e<II:O IIIli\• ------~-- · ,,.. L -~

rr,..... <:.11

rM2~11

two

ttldlk ~ Z 1• mfiy~ AliOldi. M Rrml.,-lk ou•llA at

&1 lr{<>6 IU lrt

"'""*' .,., •

Man'fl)'<kllek 1 uJ tlh tired.~ ~olt o. ttl.l<a jaYUIAI Jr&I>J.\ ban.

A ~- "'-lltft uJ '"'~*' ~1'\:ths Dnll a klrt.6 o•"'IIJ.V ""'" .-,>ta "• .•.

lZINHAZI HJRtK 'tl'V. ltf ~ •: 6aat<D=R<t1> ri ....., •• oa Ar ~~ a1 ~ar N...,..tl 81lllhi: .t/i•o ltf&O bo!DU 116)in>k ll>t"A·

Dfl Z.O:t WJoo ..,.. •lfJ1•ttir, " • XJV. Rt,A .. u.moy Z.olt "" vt f~•lom.. " ntea t • lft&CJ&r Tf&-cn)' w .... l~Hl\A.oroJ&locboon• .ru.»tnl nl- fJ... & •• U.Z.t l't· r~o~il h Oall • r 61 1&(>16 ft(&IJ•I

aeon

\MAil"'"

Rapoz/>dla,

10 mftll

Ill •"'' a IOldl o.!l meri~iblltt <pUJY lan\Cfltk, mint Eur6IJ*bln, a. t1SA·ban. Z5c.nl6~ lr6, !6:adh~I.O t'ut, It fOC7hatOtl•n Lolb ""<bb ~l'llb)•l: A I'IOUtlf D - · · 'l'lth YariUI YOIY a 7. ctlll {Jra, Bolo:>d A.•t.:! f a N mMtl &!n!>i: 1:1"JZ>I!lt re J.C nt • VIa• ozit:l!U ~t6Ja & dr ~ IUit ~ - . • XIV R<nt < da• robllot. a ~n ban DIU!lt t .. 6r tal a.Urr ~ A XIV R•ul I oonui# l bwnorn ro'" '17

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz tO'. Szdeczky l.ita

I

de Mu cres

~-ztuh z~h m

CH \R(' \S llw o.~ktobcr

4-Cn este fel

9 6rai ke?.dettel

bemur '"a

H a r s

an y

XIV .

clmu 3

tclvonl\.~os

i

z SI C: I t

R EN[ ~

m•r.o .<Aul 4 A6n mtto tel' me·

zents, t:\ncos •llll\ltkM.

XI\' Rrllf IMI- fr la k lril,l'o J no• btro.~, min;,..tue o.ti" Al/ot~~~ .. fftl f , • I ·• ,• 1. t r .. ,, ltiJria k i"'I.Tk._...·

PT01>k

......

a ... IIYT ' " " ' - .t4

ow...Ur zlu

Vtt"tM"adrad y

H..,rlttce , _ _ ..._ a loop Atllll&,.., . . . .,, f .;.i116rh•left•• Jlobl>r, jAniLa-.-. Elln<

zw

N• nf'i" 0.•1

• •ort.& p ot.

u !ld1 •hiJ m••1< r lr6t. ak!Dek

or, ......., ,......,. J&<sJ Eono

kfd¥ a b h&n I•J• m<'f'<"101 rink • ..,,.... mlii 1 JU o hmrta a • •o.o At tltqad6 kdt• "Jrrl m~· .I\ cnk m p, r Jltl'l rut)"or ••

8.J~.&

Poll:y :.ur;a Pr'-C'tey Xor"Dii

Ec- 8tr• ~;.uy

-e

V akt

\

&ioa . - . SlriQ Jria ~VII

fU•r.t JarQI hneq ftrl~

~

<e . • .1

A naiiY 6rdelcl()d6are Y&l6 tekintettel aJ&nlatot a

t, lut.ok etYiormAo 1""'. .

,.,. ?nl dt Jl"r n ).trn a d rab • 'Jlttilm , ... ;,J4! tt 1m1 r6 a 12 t~·D R lni"rl 7..,W)1tot tUJ(ratJ t •

,.,,..,..,. J•..O

f:Ivr'Y , _ .c •

nu~

X:ODiiiiOO\J' AJMI.Ic'

,..,,.. FJ,ro,.,.. rotut'Oif'Pi

-•17ft

• •b<U •;rl ~ Ill tali nem It &;r6Jy, h ntm tlrAlJk ~n1· - p4r 6rllt m h:tnru~ t. :nrl'tc~.s. ~t~mtlnl ar 1 'k fa fa alot.

Zenejch szerezte: Fuchs Emil

.,.

uat>•r

"nlr.. rl lrin tJi.r flCl' ht' ln

nt•·

"''*

J11C __..,,, do m1c u• It· 101 Ia mtdJa a b.-eta'-'• mil•~ - 'fl>"' a Xr\', R.... Dv""J' Z•olt •bbrn • •1«J4•AlbM f<ili:. multa lrancto m~ertll m«t a bumol'\ ~11 kt!CIY,..n. I cnto~"ft II><'O<I•'nHct 1 _,\_,_ fila onmA bll , MiY hit6rin lt tar16 ~-~ dl Yldlomd..

~· 1 ,.. K.aera l.At do

• • • • • • • • • • .. • • •

I •

Zenejet szerezte: F uchs Emil

J"

.s '

&rUta M.Ari11 l..NiYey ~La Rt'dW'J • • • • • ••• •. • • • • IAIW'1 K t-.lin If l.Jna • • • , , • • • • • • • • • • M dJ Erik:. "-Pc'6d • • • • • • • • • • • • 6e N

~

XJV . RlNEE t1m , 'l

~

, .t,..,'ok

Argentinai Magyar Nemzeti Szinbaz

Jia rsa nyi

emil 3 I• ·~ 8n

l•·

a "tta; pod& • Ito·

EiSAl 195Z. Szcptembtr • •~~ .e....c l&lt It t ta.,et. A JOked•<t m• ko<'r.n>6~n terto•Uk. Z:..pet oekdn~ r tm U.~th·clft "Loki!b.~b, b6.rba.o

ttatett: At ttlY•t ml dlleuAnsnllk hf"Vctt1•k Ubunk a c•6.td6..ot nem lemerrt Jina, to rn16 DII.r"•· n•m rumbtt da o: unk! 1!1101>7 DOm Yol: moct<m a rftl p rda, al - boc11t mmtl.lam l!wan:.k YOitoot.•

mfc

zcY sUp (Ia •It:• •• t D a tfe t· li'kOO:t a kllaO!"Cte llo.ni· nJ! Zsclltal, akia.k !ln.., •Ill'· tltit m~t6 tu,tb<n ••la~Ja a OZlDbU • kol6o..a lliml.rll


.

.

~] A.

,

• ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI SZINH.\Z lgazga!6: Szeleczky Zita 1952, szept~mber 24 ~ .r!!!!!!!!!i!!!!!!i!!a..!~..- .....-..._..____..._____~-.....-..---.··.

ARGENTINA! MAGYAR NEMZETI ~ZINHiZ Jgazga:6: Szelfczky .Zit.1

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz Igazgat6: Szeleczky Zita a Consejo de Mujere:; szlnMzab~n

1952 oktober 4-en, szombaton

CHARCAS 1155

est~ fcl 9 6rai ke.tdettel bemutatjn a Conscjo de Mujeres szin bazban (Charcas 1155) HARSANYI ZSOLT

OKTOBLR '!·.eo, SZOMllATO'I ES1 E f~l 9 6r:lkor bemutatJn:

Harsanyi

..

Zsclt

XIV. RENEE

XIV. RENEE

cimU harom felvonasos zeneR vlgjattlt!lt Zenejet szcre?te: FUCHS EM JL Rende%0: SZELECZ K\' Zl'l'A A taneokat betanitotta:SAGHY GVoRGYI SZEREPLOK: 14 . Rene, Lodomeria kiratya . . . . . . . Szeleczky Zita Janos bereeg, miniszterelnllk ...... . Komaromy Andor I. Irina, Dyria kirilyuszonya . . . . N~meth Thyra Prenk Bred, illyr fohad~eged . . . . . . . Dr. Leovey lo'erenc Mtiria Eleonora fohereegnll . . . . . . . . Vegszendriidy Sarolta Achille, udvari foaJI6shalmoz6 ..... Permetey KornEI Gyorgy foherceg .. .. .. .. .. . . . .. .. Jaray Erno Henriette fiihercegno, a huga Puky Maria Alfonz hercey, . . . . . . . . . . . .. . Dombay Jenll Bobby. jazzknrmestcr .......... . Egon Straube (m. v.) UdvarhUigyek: Eline . . . . . . . . . ......•... Sir3ky Lenke Zizi ....................... .. Kiss Ilona

clmu 3 telvonA.sos zen6s, tAncos vlglite1tl\t. ZcncJct '"=te: Fuchs Emil RendezO: Stelcc'Lh· Zita Tuncolc:at betlnitotta: Sighy Gyorgyi

S1.EilliPLOK: lOY, Btl>f, Lodomfria lclriJ¥a JA.ao1 ~. D\lnltst~ ••

IJJ/- """'•· • "" .. . . .. ..

S•<l<ftlc7 Zl1a ~ Aa4« DombaJ lo.i

ldr61J>-· ..,. .............. .. 11... , lllJr r&badoec04 ..

Nem~h Th""' Dx. L<V"'7r-

lUria

Veput>c~•U1 S•NI~

I. . . - , J1l1l1a l'l'to\11

~106foa

BbrC(!Ocali

••

.. .. .. .. .. D<'ftrittte f..,.._M, a h11p • 010tn'

fill~

s,. .,

Ern'

fukt MUla

/\<Ill~. ......., ~-·

l'<'Til•ctey

Bob1>7,

Eroo St..,ubt (•, V.l Slrilc1 L<nl<< K.loo l looa s.... ~.., ludltlo

Zll~

J • - ....

Zld

x-~~

1

Nanette . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. S1.entpetery Judith Daisy .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . .. .. Ihring Lili 1\ nagy erdek!Odesre va16 tekintettel ajanlatos a jegyekrOl e1iire gondoskodni. Jegyek te1cfonon rcndelhetok: 53·1392

lhrlar L IU

hetlSk: 53-l 39~·

Szinhazi h r

SZINHAZI WIUK :nv ~&

IK kt s-t

J )I•C)'._r Nt tm:tl S;1nhU -~~·• jcloru, hO,T B(o&hy 0) rJ1, a »...,.or K r&1;1 O,t'hl'.thi& \O.-t, bal c:tn!Ja, ak!.n • oronll•nrNu-. \'01t a '"'G~o:ll)'k: ~4 ,._,.. nllll' aUt<:t bt.n t-l\41! Ita a Xl v. 11 ,6 < rna ll<ilos uuC.r,~· JAotk ,tnc.a.nok bel>al...a M 6 hotU.Cr•t- t\ lelkU m:.z:tl:A)a - • kompon OUL FlK:hJ Emll C.YoOY•lr0 fulbtm.at-0 mel6dtt.w~l m'r 1 b~ AtJr-nt

Do

A f<>n< b~ I i>~lly &Ur ~ G1 Domb~y J tDOl komttua toxtrouJa A th.lll.! :n. uJ\&rl rot'lh.'lalmocG-

- az rentlfn, ekl csots:Of!t u udvarban -

(PUIJ)t-!t1 K.o"'\"11~)

ll;('..

mlkuo •••m•. ~n~ flub6l Jl.no•i n.16 .,,J to~:~a" M . , op rtubfn tlm.ttadhatarlan n'II'J k~6 ffnek I ~. fjtneolja 8~t1tcr:ky Z 1t& N J6ray £1·••8) 6• •40 Jinoo btrcct t... "~' m no:6fJol. ame.lrben R aroinl'l Z..O't o "r~ rArdAl" ff'.Jt1 nvahat6 ktdt'C$!1-~p,gcl 6t m :uy.. Jtcmir m1 And~ t~ n 17 t p oka 1\.r:ttnl;: mtnd fht,.-

·•· t t& Qlpelt A d 11olt ~ ''""'~ torf~ek a &lk~rrc_ A lcb. k~t ht-t mU 1\ p.'"1)b!k0b b te:v1!1Am ·t~nftk mu "• Mmuta&:i.<lra k'triJlG "rJ•.. '"" pr<lb<il jovAl>ln fo'yn:.k >':s) ik mind t • ~. lZI!' n:sy J~lcedrt .am k.e!Cite~. m!ot a. mbtk ,.,.~~ln•k n:u~4 • 1!16 ~r:t h r.cm 5fl l!'bttD~ tor:•11k vlllr.vtar.1 •h·' a I:J!%~6t - m,._ .,punk r'TGl ~ .. r6a , ·~" du· A ni&J" ud1'ar~8Y ' nom m nu· dnln a d.mobt • sa.'""'C'fl' k 1 tttJt. lllC'7 Janbc CUP At !tent !J J~' al:n "" ;. " '' " J 1: ta:,rfl ~fllpl>je, D'lf4'b<n tlpon. • IZC\ll:t bOU m l) ea neh~z • ·•kt .. I'YU'.t. rr.~g 161 ok•Obfr 4 ri Yl oilra" f,,.,l<ulc1l ••11 II. ~>'> '"" •••• r~: t f. :.aJ kar: -T r d fj.,. "'"',. t ~· ly:la k.irth'll Je cSAal •N·m eth

l

Thyra

R tru-1

e

- .......

I......

A nnro erdeld6d6te vJ16 tc:kintettel ajinlatos a jc· gyel·d!l elore gondo,kodoi. Jero ek tclefonon megrendel·

foht~

""

~~'

1~ •

ft~n•

O""

u:•

s~erda,

1952 szeptem\x:r 24 14·ik

Ren~.

c~r.-nii

on~ •erceg \li1ria ;., Oombay Jeno) kus foxtrottjn. Achille nz udmri 'iii~IJ5,halmozoo - a1. egyctlcn, •ki <lolgo>il< a kir.ilyi ud1•arban

j·_ (Permetey omc ) komiku• Az :\rgentinai Magyar Ncm· ••:\rna, Rene liul.Ol l'onny~ ,-alt'• zeti Szinhit>. iiromnH·I jclc111i. \'altoz:is.a , az opcrctthcn elmn· b~~· ~;ighy C}urgyi . a ~ln.r:>:~r ~ rndbatatlan kcrint:O c'·nekli K.iral~:• Operahaz 1·ol~ hnllcrnHLJa tincolja Suleczky Zita •'s J'•ray - akonek oro•<lann·szc volt a l':rno, .;, ,·(gUI li nn• herceg "G~·lSngykal:\ri· '• na~;y >ikerl:bcn zen&. monolugjn. 'amel\'~n Har - ch'alblt3 a 14. Rene cimn ~:\nyi Z.r>lt n "rcgi g:\rdat" festi bajo' zcnc~,·i~o'i:itck •:incainak 3 mcghnt6 kedve-.er:gcl e> amel>·· \z o hozz:\crtese. h•el Kom'•rnmy .\nclor fog nag" hetnnit\-.',t. lclkc, nn•nk:\ja. a k<rmpooist3 l3J1sOkM nrntni. mind 6tletesek Fuch< Emil !nonyaru. fillb~ma· <=- ~•~pck. 1\ dalok es t:incok ••6 mcl6di:iival m:iris garancia a m:ir n prl,h:\knn i• l~ll'idamita· ~ikerrc. :\ kb. ket bet muh•a nnk mindtnkit ¢l' ugyanigy jO. h~mutnubra keriillS vigj:itck pro j ke•h·et ,·ar.iz<olnnk majd n ne· h:\i j;p·:iba n foly~ak. F.~:ik 1>Otcrrc i• a hoi ". kGzlSns~g. •zom keclve>ehb mont a ma<~k. me;:- 1·n.::-yunk ~·o>Odn~ rola nem i, lchttne koztilk l';'ilns7.tn· cg,·Utt fold~ dudolni 3 "''"-n•nkat ui. \ ncgy udvarhlSigy linl)ln n .zcrcplokkel. mcnn<· ttje. mely jazzhn c~ap at. Ha j61 akar mulatni tehat: je· Rene kiralyli t-clt'poje. mclyhcn elp>naszolja. hngv milvcn nehez ~·c1.zc meg jol: oktober 4. •zorn a "Kiral) i p:ilyn". (Szclerzky hat e•te fel 9 e< ha jcgyct akar . ,·agy llh'Tia ki~h·n5j~ •l:tl:ti ( ~c- rende1je m~g je!:)·~t mar mo•l! tn Th ·ra lien ictte f6h~· (Tclefon: 53-1392 _ __,_,__,

c•

1


Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz

rga.Y+;ato· S1.eh:r7.ky Zit. a \on.;!'JO de Mujcre, ,;zinh ,., lb1n CHAR CAS I 1;,;; )lo.t OR hi\ i en. S7.0'1B \TO' L'S I I frl ~ uo.•k"' bemut:~.tja ·

H arsanvt

Zsrlt

XJY. RENE~ f

~

,.... .............,,.. ....-.

xn ._,

.

"'' ............. t • ••••••

.,.p,._._. .""4",

I

......,

M'''-

<•lOIII f•b~ll • • •• • • •• ••

I cz':y Ztta

i 952 okt6ber 4-en, szombaton

~:_..,.

a:,......, , ..... Dumb•• Jr. .

c to fd 9 6 .i ke dc:te! bctuutatja 01 Conscjo <1" nlujerc<~ s2inha b~n (Cloarcar. 1155)

•-ca r.ibo•-·..,... ,_..........

.....,,, ... ldltf't(~ . . . .

\4'1ul"', ......;

...... ''"'

a.~o~o,

't'\U'tb .,._.,.

IIA~SANYI

Dr, ....,..,.., • rtt'.a(' Yq:UttDcP..t'l'

J••.t• r.ky

:,.r.tt,.......

I,M_..-...

cit~

P•TIIItltl' t\Mnl>,

........ Scr.a•W •• •1

.._... n.-..

MIP'D1pi'tft'1 , ...... lh.r •c L•\t

I

·ZI.RF.PI.OK:

s;-• )')=

t'IGYELEM! Jegyrk k •Pha.t.Oit - (ta a tderonon m-rcndrlt l~IY~k l~nhelllk) - az el()adas~ megelozo b•ten hft. fbt.OI !•zcpl~mbet· 29) t>tnleklg (Oltt6bl!r 3) be>ar61a'l mlnd~n d~lvl.dn ~.jl Ora kozott Cordoba 612 hatodllc trnel~~ A. atatl, Yalamlnt az tlcladas nap!An • ..,inhh pttl:tltranil est~ ? Oril61 ke.l'fe. Nan-on kfl'juk a T. ko.>ruf1ret. bo(y jegyelrol ,.,. hetoleg a btt totnman etov~t.tlt>on gondO*kOdJtk

tnf'rt a tor~ elk~ & a pontoa ktzd& trde. k6ben a Wnhb pfmt!ranll a t.tJeronon ml'gr,.ndelt Jqyfltet eak e.stto a Ol'l.ls ~udjult: tenntnrtant.

SZINHAZI HIRfl

l irom f~lvonhos zcnc& vigjt.tekat len'J•t ncrute: I•UCHS EMIL P.en.Je~ : S7.CJ.LCZKY ZITA /'. t:.ucokat l>etanitolla :SA GUY GYo~GY I

.~ e, LoJomeria ki• nlya. • ." •.• J r- hercer,. nlini:lzterrln•k , ••..•. I. Irin3, Ilyria kirnlyas zonya •• Prer!< Bred, illyr ruha<.!.:<-;:id •••••• llt"-fiil F•.,on6<a l••heoccgn- .. , .. Achille. udvari 13~113,hnhnoz6 •...• Gytirgy fiiheret-g . . • . • . • • • • • • .•..• IlcN·iettc fuher·cgnu, a hugo /'' cnz: 1·• r'-t' .••.. •• • • • • • . • • , Boblrv, j z.karn.esttr •.• • ••...

1

\ ~ c dck16.M:.rc ulo tcl..int<ttel •~onbtus • ,c ~ LrUI tl~rc 'ondo.k'XIni /~d telcfouoo !lt~cn<kl

bet •

ZSOLT

XIV. RENEE

t:f>M

~lri .. ,. t •"'•

J•._.,..e•

• A GE~ .l.t'd MAGY lt N£MZ£TI SZIE.tHZ

It·••. IU.)n.t taln\l•klM-...• · lll1r roh"'lti.ect:41 •• t..IH>nti_,.. foWcorc~W

27

~Dl:DHI'!JU*UDWW.D:a

I• lk'jd $UICZIC. rudl> l:nul Rcndtt<l · !) cl,octkj /it:J 0 ' I • "IOftJ• S...gh' C.· uf.:Vt

Sit Rl .l'lO!-; ~.. l&lr.\11• ~,

.1\, IY~ptember

Sroru

t !llo 3 fel'I'On t<o< ~nea l&neos ··~~~c-~:tl.

I

I I

U

0

I •

ar l }:· .:..... .'.'".'.".'.'.".'.':. •

0

0

0

0

0

•••• 0

0

••••

EL M!

SzelK-Zky Zot4 KonU:omy Andor Ncmetb Thyra Dr. Lei'vey Ferenc Vt~zcndr~dy Saroha Pennetc·' KornCI J.iray Erno Pul,y M6ria Oomlny Jcn<; E':OII !\trJtobc (m. v.) Sir~l·v

].cnl<e Siraky lr n ~•rntrC1.,:y judith lhring Lilt

GYSK KAPirATdK- (es telefonon megrendclt jenelc · ~ k - a· e' • d~st ro.e,el3 o hetrn l>otf'it&l (Sz~tem· t '!91 ne •• 1<1 (oktvO,c J) beLirolag mind'"n dtluUn 5-8 era ' '> ;; t f"orJob3 61 ~ ma•_odik Clre!et A. abtt, Ul3mint U e!nou· 1'1 n 11 1 '•'lh p;Mt "'""' ~te 1 6r:lt61 kezdve. i!;o1!Y(\,"\ J,-'riP' n t. k5 "'~":tt. I o~y ie""·eirOl lrh"tUI"ff n '1~

f'li ·~·11-'~ c! vtt~n n l'!lt!~ • Odj .. k, mtrt a torJI.dtuc t-1 .. -•-l'lh~ •tontn• I c Ms frdc ·oben n szinMz •Jentttlr6n.il " t~l~tcnon rtn lelt jegyel-et c• I< <':It~ 8 ,;r~i': tiuljo•k fenl!• t:trt"'~'ni.

<• "

..


Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz lgazgat6: Szeleczky Zita a C'on•ejo de Mujet·es szfnh87Aiblln CHARCAS 11 55 '>I.. 1'01!1• R 1 en SZOM13ATON ES'l I' fel 9 orJkor bemutatja.

Harsaoy

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhaz fg-.t7.~a~6' !':zd~:czky 7.:!t

a Cvnoeju de ~fujea>s s7.fnh·lz•l><~n CH \RCA.S tJ 'i. • ~" 1'081 R. ~ ln. SZO\liHTO:\ 1 S II ld '.1 urJlior

Zsclt

bemutatja:

XJV. RENE E •·•mu 3

r~lvonii..'IOs zen!~.

tAn cos Zcncjct szcrcztt; l uch' I

Har sany 1

XJV.

v!gjat~k~ t

mn

I, t rim,

ttl1r~J

n)'a

S2ooelci:Xk:t lila ltom,rekny AudocOombA,- J~Aij

sn .RJ PLo..:: XI. V. ncQr f,OdOt11i!ri,_ klti.l~ ,, r'no8 htrcec. mlutvtt,... nok •• •llun:t hett!rl, • f•n •• • ••• f . I rtnl, lily~ kiri\rkiM!o."'¥1\..

klraU1k'-'"•• -

. . . . . . . . . . ..

Prftlk. Bled Ul!r tdha68elid B.a..rfa. £teono.-. tibreoep5

Gtorq roltm:•.- .. • .. . . .. H f'nrJC'tte fC:Ihe.rc.tc-nO, o bu,.. •

.\('hllte. od'••rt rofJllth•lmol-0 Bobby JJtolcarrneettr . • , • £lh'f

Ne.,et.h Th7-..

.Or. t.cuve, Ftre.a.

a.,.. ....

.

..

....., afirJa 'PI"..nttdf7 ltontll

l:':too Str.. tabfo (m. -._l Sl:rik1 Lt~t• &loa Uooa

Z.i%1

\

"'JIB'Y"'

Ej)' am l'iktu jaG-t.onll0"11il11 l!U' r~piobrn l'~dtK

a nd:met .s;.CnWs e. &Yfk I IC.tc.hcto-ea:e~bb mUv&u. Eaou S·rAuJ>o l.'p t•I. alc.i Jde!l"n ki~J, t" v.:J ~.. kedve.- humor•h~J kU t~:ln1~c '-'Z-'IH hO% "'~ e10111dNb• Al; t1 oS!.sOnyoriJ unto, om('lly 8 rl\nC01 ·ll>f.. l,l b J Dltl' v6slKkldt1 XlV R ne Jobbnal Jobb tdma, 'f'uob. Emu "'"~hr• nnocuk. Fuch• 1.'mi1 '-· n~.enu Koc:ta r Z.ohOu tllnftf6n)'a volt Ta'&(ll1~yo!c· 1-vf_.. toribtu Becsbe men, hoi a Hochlo hu'• IUr Mu"k nlre ~J ifYRf5ll:itmaz.ini JllraJ)t SehmJd t:~ ~ r\et:Ul'liriUlli( Y~-etf-'e> AlQII Job• ,...,.,.,.o~touulmit).Yl!l

met1t. RA

I

er,~kt'$ Jmpreaul6kl1l.

otyan k~vcs 6.$ tUJbenli$7-0 JnU.Z:;.L k6t lrr. bogy a klW.Gnet~gJ.,,. a llleJ< molcldlit oo•Abb fC9o•1< Z'IOngllnl m&Jd -at. e1Q.ld6..-c ut6n 14-

1932.bon J!.'UROI.'A A G. elmll 1.e1;eji.1Eka a betUn1 K urCi\rllten.

demm a:t ohil.bfln R.Hnh"rdt JlL nlor rmd"·~ben kerU'I e!~dA>rt Eu5l 1<trn1ve o r>1J1 lilm<'l<

l<rn""'

A t,eJdt>JUObah 'OJ.ga Cotho'¥6. .,_J • ftil''Uft!p~, Juntta :8~ut (.M.,rta Ptt\fdlerl Sobw~I I'ZWI!tldme-. \odl•' tllme.ktw':lo lrt altfl"Stij ZC!O:I!t.

b6cl-1. budapts,1 st1m.

16uili:.u.,ok elaJda•k mur.v 'l•nek&l't'6 hl r9~1·h A h6.1>Cn'.l ve&rJ& .8• rltnbo-n

~t

tnoljd 'N)'Ua•wVne-u~tsri;t bcln. .Bu~ A rtttb~n ~ ''Homb•t.t. 1 p: of!io" olmil ltfl:t•ntln tiltuhee hi a1~0 ~n

Orommal ll!tt e!eget a:L Araetltln Magyar Nl'mzool Solnbh mOJht.

Joa

kernltJiter 6& utmreuddi)

t:.-~.rljn1.

t;.arotta.

P••rutr-tc,. Kornfl of;aon Str"llUbfo. (ru •.' ~tni\cr r.~ .okt:

J\ldhh

t l(ltklu<!C>rc •JI6 tckonldtcl ·'l•ml.t!o.< a lC eliorc gunclolkQdni. Jcgyck kk£onon megoeudd

v.W.nok b Bar•inrl Z.Oio bUW vfaJOcikibcc a JOY Ren~

E&X Evre ri BertJnbtfl k eu met a p~lyafut.id.t. mint $tfnh6

A

\'i~·r:fottrUdJ

Jany £rao Pokr ~lUi~ .

FIG Y St:.EMI kaphD.tok - (~ a Lc1eionon m~grend·'l' jegyek a.t vehetllk) - az el!laddst megelozo h6t.en hHC(!tdl (szeptember 29} pcnteklg (Okt6ber 3) be?"'rola mbtden dehttlln 5.8 ora kozoLt Cordoba G12 halodtk emelet A. alntt, vll.lamlnt a~ eHJa nap n " s 11 • "t ~n~tAI'Il.iilrr Fste 7 6rAt6l keZdve. Nagy on k!rjilk a T. kw.ons~et, hogy j egyelrol 1~­ hetoleg a Mt folyam4n elovetelb~ gondoskodJe ; mert a torl6dAs eikerUlese ~s .a pontos kezd~s 6rde. keben a szlnh~z ~ztAr4nl'tl a telefonon megrendett Jegyeket csak e$te 8 6rtlg tudJuk tenntarta1U.

v•J D 1nrly 1<8k6rtbon n.v •r ~J•bl>

U-nr11'.e~jr l~t t

l'h7tu.

Dr. 1 tO\ t") FC'HOr

llJ!;)'

Jegy~k

tllt.tSI (szept.eml>er 29) p6nteklg (oktober 3) ber.4r6Iag minden delutAn 5..8 Ora kozott Cordoba 612 hatodlk emelet A. alatt, valamlnt az eHladl!.s naplan ,. szlnhaz pt!nztll.rAnt\1 este 7 6rtH61 kezdve. Nagyon k~rju.k a T. kozonseget, bogy }egyelrol lehetol~g a M t Jolyamlln elovt!telben gondoskodjt!l< mert a tor16dAs elkerllleu es a polltos kezd6s erdekeben a szlnhaz ~nztar6!lA1 a telefouon megrendelt Jegyeket esak este 8 6rAlg tudjuk lentltartanl.

P~

~~tl1f'th

Jtur;

lll;tlol,, ~~-139:.

Jegyck atvehelok) - az eloadast megelozo Mten Mt-

3 t"vvtJ lcliadbb

~·auba:r

t<r._.. t1o.na

~,l.,ul

l"IGYELEMI Jegyek kaphD.tOk - (6& a t.elefonon mrgrendeJt

Or.,)IUIIIf"l h~t.LUII: • klil'On.t~~ tJ

Zfta

fbr,D1' l lli

)J-1 :!Ql

d tni •r · h08Y u l"~rku &l-t n mnr oJr o•gy aUcen ar"JO!t f>t\cal tinc.n:'tUV~mo Bt.t1411 Jolin ka1 a ,_, V R•n~ben i.l lllb<\1 at. hatjUk .thO~ egy D 1 8)'0u ~ bu.L '!l~t;iinunal fog kijan~ roiilt6dni·

~l.fletdq

K•urlromy Andor

~br-ot.PC:trn

\ nag~ erdckl6d~:>•<· Hlo Jel.;ntettel ajanlat01 " jc· g,d.riil cl<ioe gondoskodni. Jegyck telefonon megrendd

Szinhazi Hirek

.. .

'. Ptcnk 6rtd 11ly-r fuh.••.~:e1t • , MArla I::.~ nOn fUhrCC't',tiP • , G1·~11'1 M••""•J .. .. .. .. .. U 1'nri4'"Uf' rob~tctt;nO, • hup . \t"hillr, od\•Uj [U;\JrhhatmM6 Bc.bby Jt.._'f'Jtat-'-"""'tf'T • • • • F.Unr

Viauf.nd.rCkly S•rott,. Jir•.r Ernii

SJenti)Ctery Judhb tbrinc r,rq

h~Hik

RENE~

zenes I~IICOS Vt!;.)at.<'~~l h11CJcl "crtzk· hod>< bml Ruodc7.o Stelec'll.• :l.oto Lm<.uk.11 bct:.tmtoU ~:igll\ C\•hgyi

SZEREPLOK: At/unK b~rett, a ' '• • . , . • •

1t

c'mu 3 feJVOil!ISOS

Rendczij: s,ckczl:y 7tt~ I ;\ncl)k••t bct;mitolla: Sagl•' G)••tg)i X I Y. Rtnf LodOt"nlfilll klrtlJ'u J'inf)• ht-rctc~ mhtltlttre ntik .•

zs (

1


MAiliaw ,,sz. okiobet ••

-

XIV . RENfE

Akl alt-. •~. "'"""b&toa .,.. 111 tal<610kket bonyotw• fi•Ui· le m~Oie a co,.._,o de M~ &oltat, - amlbon ~ul Val~ry ke· .szt.nh&z:-te:rm~bcn cnno. a ze:ob, rt"61 a mUvK:.et o\IJO.t - 1-a nem c&ncos Haf'linyl vtci•t~kna.k as akar c JZul tc.61,et alkouu. - am1

doa.dllsat, o•.van CSarabo4. lalt.at. amely a map nom~ laltolo-pti (a lt'het. A Szelec:zq Zlta _ . . _ ala« ~116 Argtotlnal MarYar Nemull Sttnhlz n al.talommal otyan muvet VIU. SZlnpad.ra. 6.Dlel3'ben 1\ 17UZ4 caak egyetttn e8)'et o.kut: a6rakootatnL A srorakotAa pools - amlnt mAr a sro eredeto Ia mu tatJ& - a rondolatok otetu6r6· du&t, k~uyeJmcs C$&VQ..rC:N.it Jt""" kntl, Wb" l<lkapc&Oliail mlndeJI

olyan elemnelc. o.m.ely u

K...,..omy Mclor u ll'alu.rt ld61, <J.. ~ IUflu mln!Aift· tlrt~lt atnp5ben oiJan JO volt, a noltyennee mir ~ ~~\1~. 11 t.ebotoqe~. uatat Domboy JenO uJ oklalirOI mut.o.tk&t.Ott ~: n~int c.4ncoe. Ku.uno perlntrivct~ f'uk.J Wrbva1 daadot.c. b\0~1\t ~...-t ltttto a kl!tlln.Wg. N~met.h Thyra Jl\tsto~ta a iOdoruU\11 ails a•ayoso. um~n· n1111011 Dlyr klrAiyUlll. all.! a ..ma· stval te1htkUMl ij(.\·~·lt"-cebfn t~letl)8rt kcrce: u\a~•n.t: Sot ne\~!st. falt~tot.4 tvtclt\CS lodom'T

Olear \\ Ude ~tint a mDv~s:zet "'')'edDlt lol•ldooa, - men u IIYea nep mit 1ek6cf, nem tnaedl c:&1.v.,.ognl a sondotatot. 11 Barstnyl-darab n&JY trderne volt.. hoey w-:IJHtn condtala.J\ e¥t0takota.sc. su.rt:ett. a nt.»nek :'1. maJ oeh& ldOkbe:n. 8 tette f'Z(I uay. hOlY vt=aveze~e•l bonnUn- klel••oevel ket a baza tllldJlnek <I!Y kla IIA· v~drady Sarolta lohm:ea· l<lbk'J'R, a.mely 1<8\0b~Ullk IU.· n<.>l• mula•.a,..,. YOit Ia oto.o szemara UIY&D ne.m volt. 6ppen a Jc:; rt"plbt 6fa narr reUodrat mutnt llel>b kls •ugoc&ll1l MAiltamr• Jbay Ern6boa a nln)tlm<il& 1;~.

agymd· ..qnAJc, de megl.s coak "" a 1<816b·

..

r<(Ct

kO<!Nt <SY<tlrn t.ranyb& tselbet- ~•fl'lc"!)\lokodJUnt! -

tt•JuJc.

"'""""leY Korn6! az "udvarl rd·

nt-, k~yszcrlt.t:Df ra:y bl%CDJQI. bfkntlt nag-yon kedve& eml~et ~11.Uhalmozo·• surel)ebe;D IOk tc megluU.A.rozoU. mu.n.ura. KikA~ tub tel; a pUll Na.okOruua. ~tt9'trdt-melt tapsot k.a.po~ ceoll\sl\t •~ ua;ynev('Zttt. •-mondantraz.. LodUn\i:rUbcw Ji~ a Sfrl\ky Lenke, K.i.s&: Dou s....n~. c.onU'" Ls. ami savarj& a ll.sua sttJ <farab. a hoi a SdlJ t.Vrv~ny ok:o~ lJ~ ltrv JudJLh, ll\rlnc u~ - aJ rn:to:.:Aat, • pr®llm•.kna.k, tune- t L'".On)•ac df.nuru.t\I.S bonyoti.2.lm.l- U~\ltuhb\g:\dc. flalaJ~ Udik t\J Ltl: Up.tJil: az embcrt ~~ oulo- ;:at,lttnllyoltrOJ "" b<rc:caekro\ von kedve"'k •<>loak, t•Jta azellen!l gyon.yUrt okozoax. J3.6. no mtt frY •uh·r'' kJTOJy- 1 Dr Lt'ISu·r PCTtac, a lt~t..~t omt m!r nem •t¢> ..~rak~J. I IUf'ZOD;nl!. ok' c...k 6J>p•n 10r1 ·Jtudvt.rmOI'n' A~ tt.rm dft.fab ntm kerrs mu,..... 1 :~ ..l::.dom~,.. nyehet., de ft n~1''.:· t.otn JdtHn6en n•f'CA.l1t1t a htlsCt. ,. r.tk u a bf.n,yomW. bogy mua K:UlOn 01 t'J ktH csn!lok~llnk tl so:w..or JArt abb3n n ''Lodnm~- Eron Straube n~..ttlc;l vcndl't'MU· niban" b l!mtrl t..nna.k U'OI\Yb."".:& \ +urUI.. akt C:ly ft.U,I rfktl jOQ.I)Ail, Urm......rt Jnt=tt ~ \'tC)'""niel·

pAl,...,., "''"!'•·

4'

S•.tloeeky Zlta -

\

mmt Lodom4 • • L1 klrilf'l, al<lr61 aotil; aa~ a ft.l nl•ztC"tt2:~6t W<tls. h08.Y n<"U\ ll' kloily, han= caupan klri\l,yk131\,.. """"'· - bravurOOO.D jatswtt. -

U, f.ro.nc.;e. k:£eo1thl.l IIOVC'Iht:l fa

J6 Jl~t.val kodvolt.',. !lit. uur.al

Jo~dn

m~

1110·

!il:¥.t"tlkua ~~).(bc-­

tLIJtre a.t Ida <O•Id&l11< ml tl

n<f•l

tudoU riodA.<t adnl. pedlf • ko·

F1Uar.at0k •Ort. rf.trtet atat~ \l/Wto· 16"'_, kO\· ~<"l~ 2<.lt iL tuabOl llnnya. ea Jt\n)bol At. e!&ad.Jb vt~· ~n mt~eg unnrph a 1111\'i. TesVnTtAsa, m ....alm. bani b<ln rt ....l .. t.l#k SAghy Gy~rtn'lt . !t)loll.. vUI4maron vatt.celotua a oinoo kl>otanlt6JAt. N•ttYon .. J. remekmU volt. n&Huk. holY ot :~Ztm~Jy...., nem .A% e:n-utt:<o IGbbl taaJircll ~ lo)lohA\)Uk ~ OO!InJ>O<Ion, CSillr. <emtc tt'U JesYOZilUnk, 110%)' n•JY leJU. munlttjAnolr. r~t<lmtnyelbon ay<;oodlssel J~t.aotiAit. MID:on J<l•· n)<!rkodheti.Unk. nrte.n mC1rlt:SUAtt a tondoa e.U~k6Rason16 nap l&eTtl~tel lr:Oti:r&l· ""lles. KWiln. d-m. OloU m<~: to mea a kor.Onal'l P\oc:hs F.mD· \!ktL, boey a d:tlral:t aJksm16SRlib r.ek la: a clarab ~ttlel() mUl.llk.ir(aull ,..., ~ozt&k IU. J6t II.

Szinhazi h rek XIV. RENEE XalP'"crU cstevcl ajandekozta meg a magyar koloniat szom· baton. c hl> 4-6n aT. Argentinai Magyar Ncmzcti Szinhaz. A tervbevett es mc~:hirdtltlt szin· darabok eload:i>:it betartvn, most a komoly mu,·ek utau llarsanyi Z>olt kacagtat6 opercttjct, a XIV. Ren~e-t mutatta be. A kifogistalan rendezcs ismct S1.elcczky Zitanak ludhat6 be, akinek rendezoi kczet m~r m~g i!mlertUk "Az Ember Tragc!dia· ja"-nal, n "Blink Ban"-nal es m~g sok nuis alkalommal. Az operett ~lvezetes. zavartalan perge~e. dinnmik:ija mind az ~ erdeme. Lodomeria kiraly:it. kit teany letere fiunak <Zerepeltet a rava.<z Janos llerceg, Szeleczky Zira jatszotta az ~ senkihez sem ha<onUthato emni V31'Usaval. '\ firfi-rubaban t!lkclcte"- kom<>ly fiatal kir:\lyt alakitott. egy hu.,.eves fiu mind~n ~ntudata·

Surtla, 1952 okl\ber IS

-- --..-------- · vnl. A lcgl!zcbb volt talan ezen az csten n le:innya-valtow j~· lenele. A fc!rfia• mozdulatok· kal mcgj.it~zott fitibOI ithajll\s a legnoiesebb lcanyig tulajdon· keppen igen komnly miiveszi fel adat, melyet Szelcczky Zita a tOle megllzokott nagy~zeriiseg· gel oldotta meg. Renee·Renata liguraia hdves ~. c~illog6 leny foltkent maradt meg bennllnk sokAig az eJoadns ult\n. Nagy sikert es sok kaugist arntott N en>eth Thyra Trina szerrpcben . A lcgtcljesebb val6•agAhan lo'lta fcl ed a tempera· mentumo~ a~szonyfigunit, ragyo gb knmikai erzekkel es rulinnal. :-l'em~th Thyra nagy tehel sEge itt mutatkozik meg igazan. mikor a legkUionbiizobb szerepekbef\ is a lcgjobhat nyujtja. J:iray Ern~ C'ryorgy h~rce~

.!s ferfia s alakita~ volt. TermC: szete• mozgils, megnyu<> j:iteka es megjelenc•e nagy<>n tetszett, rem•Hjiik, bogy ,·iszontlatjuk meg a szinpadon. Kom:iromy :\tl<l()r mint Janos herceg aratott nagy tetszest, finom es ra.vasz. diplomata-alak:i· tisa mellett igcn szcp ~s 16rfias volt mel<xlr!tmaja: "ll'!i meg hu· $zarnk VOitunk", V cgszcnd..Ody Sarolta fc,>telen nngyon tcrmeszetes s szimpati· ku' Maria fobercegnoj.- megint meggyottc a kozonsEget tehets~ gcr<>l. Pennete: Kornel komikus fU. allishalmoz6ja, kacagta t6 fleg· maja rem~k volt. Dr. Le<>vey Ferenc mint illir lohadsegoo es a vende~zereplo Egon StTnube. k~vetcllS a mulatsagos. p~nzet jaukarmestcr mind hozulj.ir••l· tak a j6kedvhez 3 sikerhez. (ide tavaszi le''~~t hozott 'l S?inp:t.dra a fiata1 ~z~r~'"lc-:o;p8r_, Henriette hercegnil ~ .\1~ •ns herce~:" .u:erepeben PuJ.;y 'I ria .!• Dombay Jen6, igen tehct•6<ek mindketten ugyszintcn n:t udvarholgyek, kikoek megjele-n#<e kellemes c!s szines liitvnny

es

tnC8J

\'Oft. 13u?.ay johink:\nak a Colon t.in· cosnojcnek ballett-szAma. Az operett zenejet Fuchs E· mil ~zere>te 6. meiOdiainak nem csak fillbema<zo sz6psege ragncl ta meg a k6zonsegcf, hane:11 az egyes jelenetekhez nagyszeriien il!O bann6nilija, mely a kidnt lmondanivalot, helyzetet ala!~•· tette ~s kiemeltc. lgen kiiinomult es kr itikai crzckre vall ez, a zcneszerzii osszhan!f·e..,.~kere, mellyel szep dallamait il-.zehan golta a darabbal. F.hhez a:t clve zetcs osszhanghoz jarult ho>.z;\ i~ren •okban S:ighy Cyi;r!l'yi mun 1<..\ja a tancok kreaci6jnniil ~s hctaniul.:idl. f\festeri Ug,•es· •<'«mel es dinamizmussal hozta lt!trc elkcpzel~seit. a dallnmok ho:t ill5 t(tnc·figurakkal .!s mo7. dulatkkal ; nz operettben elofordul6 minclen Htncon az o boszork6ny~ krzc c~ eh,;tathatatlan hozz:lertcse l:it<zott. bouiikapcsol6d\'a igv a rtnd&o munkajihoz. · E:tt a minden tekintetben nagyon jol sikerUlt elllnc16~t szive•en megnt!:tnen k m\\gegyszer.

S. L. ·


N"•t:Y alk t..U..e.l

ur Ia s-..

, ..dot

t.ell

adnba.d

~IN

dnl.

m,J... amt.\1t"' aa Arct-nun.l N.a· uar Nnn.rcU 8dnhM a Nn• W ~~t · ra ta\lekelll.df m~l n)f"Uj\ lt a k6 10- ' t a M.. A dmailb& «1· •Jd betk-p& ~- ..... _ 0 lac. a 8tinbM ~ It a.. A~­ abola a a halad6

A rrentinai Magyar Nemzeti Szinha:r

....,....U• ..

r.uop,a •tas '

a

1 114ft:

,.j.n..n

lgu gat6: Szeleez'k:y 1

Je-lkfpe. A

cn.a.cn.......~ te 11161.

mal

AD.kO.Y·

r6m\ll&t o k ilWinf& poU· Utol • naewt , tit m.tddW,fre ha a:aok•t. n&I'Y e.th"U_... na17 Wltdt nem lr.J·

Aszlnhaz evadzaro eloadasa

be..., .,.

(S•clecolcv 'lota noegbetegedese oni•ll elholas•.lvo.l

Nrilo,

December 1-en helto·nesle "' 9 6rikor a CASA DEL llATRO-ban (Santa Fe 123S)

AI Artt.nllnal a.t:aay•r Wtm;.aetl

Sdnh6& mtndil rtlt4ki•UU IOOd• dal AIIIL~ tl e - . . I L, A l<ll>Oa· ... blaoi\T- • elllltuollt •

&nk bAll I71\1TU M DUIOI dbde·

tctrt, Barreu ers.tbel t.orbii .ao-

aot ....,.ra, nn a 07vn:ub·

lir S.

. at:..,.

~taa

m..,..,. f•lurea.

kth't . H OlY ~been R~Ol­

S&onrc lcaiil • ••l"«htrO non-Ce dr.imai..S

l>e114 ,........~tl ""' t~-t•ldko ..... lat.eacl6lnalt, . - - - 1«*7 Ztta f . .tr-f!IW a lbndln,,. ja ... - -

t 'h

khtLI

Ibsen Henrlk

6rk.-e\C. l..eiiE6

l ..... .._illk... - -· 0 ' n:ndel.t_...a a a nodu.Otel a

..

.... ............... llaLal ~~ • ,_, ed'/~ tU\At a&.\bi.t. \.0• Mtelln ' t.bfr.7.eltt:lt tnlndotn t., ROI·

. _ lallt~l& Oll(lok«<h<WI k...S<c a lt-tl\11101, berf'n<leHfs\t, A aon.krviU

u: fllakl nt.talc:ra an.nytra jellem1111 -.-1 hul.oo6tloo pirn4k:lt.

laiNciOht, -.........

a.npu.

ld'-k . . al6t.dMn kac&On.. a.auly So .. 6 UdY f l l'kbl' ltit~ ICY lp.ol ...,..._ - - o~t

l

ROSMERSHOLM uuu -t f~hou.~ ~tiunwe ~UBUU!& :

...,.................... ............ .._,&_ . _ . , JiW flt(

·~•

- - . . . . . . . ..

••• ••• ••• ••· • ••

Xrt41 r ...,_. .. . • • •• ••• ••• •••

...... \l1lrtilk Bd:t.ect.•• • • •

0 •

0

0 •

• •

• •

• 0 •

, • • • •• • • • • • •

I [. . . .

,.Ht, ".....

&-,.-

~..­

a.i.r-. Itt.... Jlwrilk*-

fOil- W.Sulalnl. 4

~.

ktrt a lr.td•• koaOn•

..... hOly_....

_~

....

lfCl'e - ·· ....,. o lt..SCU mUD· to._.. nl6 wtlnLettOI n alo-

adW ...t:lff bts H4 l>ef•J-

~ate

'·

Eloadas veae fel 1Z.orakorl ~ P~n1ek,

1952 november 14

' ' 1 1 1 I I ll I I I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 11 I I I I I II I 1s1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1

1

ARGENTINAI MAGYAR NEMZETI SZINHAZ Ica.raat6: SZELECZKY ZITA

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhu lg zg:~t6 <lzelec-.d.-v . Zita.

A szinhaz evadzar6 eloadasa 11 ('on•••Jo rlt Mujcres •zfnha•.lib·m

Evadzaro eloadas NOVEMBSR :n~. SZOM BATON. ~E liJ 9 6c-akoc a OASA DEL T!lATRO· baa. (SANTA PE 123~) SZ INR EJt&RI UL a vU'chiril ctnmair6 I BSE NK E NRIK I

nome.

ROSMERSHOLM

CllARCAS 1155

neey felvoniaotlulnmUve :

Jbsen ' Henrlk •

ROSMERSHOLM dmll 1 lei~ ufnmllvt ...., lllms wopadaiualc :illand6 m610t'<W.bja

Ne tn•dau.za el mecnf.znl!

~--~-

-------~

Szenplik : R...- J""'-> l.U.na • • . . . . . . • Komaromy Andoc w ..t .Ret.klt Suleaky Zita Kn>IJ rektoc • .. .. • • • • • • • • .. .. . • Kalota,. lAal6 Moou.,.ptd P~ • • • • . •• • . . . . . Pmnetey KoniCl BHJU!tl Ulrik .. .. .. • • • . • .. .. • &draa lllt'f6oa He!Mthn4 • .. .. .. .. .. .. • • .. .. . Honlith tva Jeeyek telefonon rendelhetllk SJ.l392 & azmMIJtun ltvehe~tik, llletve mer'!tbatok a Casa del Teatro po!nztlr1ln41, u ellladiat megdibi kit napon, telt4t november 2().'n h 21-<!n d Oiutan 16 is 20 6ra ltiSziStt (Santa Pe 1235)

f........... .... ..

f


ltagyar N'omzott'l!rsunk! A Buonds··.Aircsi Ma gyar l~emzoti Szinlufz f . h6 22 ,-en 20 6ra 30-es !ce zdcttcl k1ttYn 6' mcrvcszn6'nk . Szc lc c zl:y Zl. ta rcndc•zJ~d'bc n: S:?iinrohozza Ibse n! Rosmcrsholm cimu· v ~.J.I(;hi.r(:" d1·n:na1at az Av . Santa F d' 123S alatti szl.nh~zl::.an.Ez a l~tmold szclJ cu:rcu::. n.og·· irt , lcorunk e r k olcsi v~lslf~t foltdr~ romokmu, cvndziro ol ·S<:'c,::!.r.:.. ogy lolkcs ma gyar tdrsulatnak, amc ly o llladd saival e. kle.ss zikuo me~:;ya~· miivd'szct dpoldst!t tu"zt c ki cd'lul mage. old' . Ez a cc'llci t u"zc's d'.v. n~nylra no moE' , mint anronnyirc ncbd'z, s azlntc ki vih&tctlc nmJ!: ldtsz~ v olt nnno k mcgval6ait6sn . A ko zdomcnycz!lk l!ldozotos hlto , lcllccscdd'su lo.nl~adc.-c·· lan l::uzgalmu kcllo tt nhhoz , hogy nz cmlgrdcid' ezog~nyos o.szkozcivc l, q;y· d'lomsullyal rdnknohczod!l gazdosdgi v~lsng ko"ze: pctto mogval6sits o a zt , a mi t odahoza csok o gy milli6s f!lvlfros k6"zo'nsc~nck crdolcJ:edcfs c ds o ~:,ry nomzctl oc'lokat azolgdl6 fuggctlu n magyor tlllom tnmogatt!so voltak l:o.:. posok nyujtani . A klas szikua· magynr irodolom ltgnohc zobl:: foladnt o ivol , "Az embe r tro~o'dia'ja"-val c!s n '\Mnk ban"- nol kczdoni CI?:Y tlih lyomd>lr> m(lkedvcl!ll~btll d116 csoport c!l~n . cgye nl!l volt o. vakmCJ rllso:!"ggel <!c sik~l"~ rd'hc z Szclcczky Zito. pcld<ijdvnl l d'n gra;;yujtott lolkesodcs ke lle tt,o.k::. ols!lnok ismc rt e fol , hogy n szimiiuvcszet nem eld'gc dhctik meG o.z omig~·b~ ci&ban n !~ozoucc!g ~u~ ztn sz 6rok~ztntds dval , mo rt els llsor~an n ncmzot1 gonius z c!cl'C'1tart::fsnno.lc s zont hivatl:!e:dt k o ll botOltonio . Do mi!~c'n t a·'~­ hit c!s n na ayol::l:: orko1.c s i o r!! voly minden ido'k korszoklllkot6 o r o jc, mcg t:!llapi that j uk , hO GY .\Hlnek c: tdr~latno.k n_,..h j._'l;jl_ _vo),_"t_Jt~.. OJ!J.O.l..Y_ r.Ji.'lg.m...£.k~!fJy_o_n. .!!."Y.!l~zc do l me slcc§o t t . A_~ g_v_!ldzi'fi·_{.!ll~.rlc ~c __~:iJ;.q;t·.p. .fl)ll_i_~"t [Jj;_ 9.1'.J.co .Lcs.i_s:i,.,.~.! hanga,;o Fnj dalommal lnttuk, hogy a mn:;yo1· kol·6nia tc!nyo z1li o zt az e r~fo­ szitcst nom mo'ltattd'k annak ci·somo szerint . l7em r~ knrtak o'szro vcnni , rrogy o z a tar ~; ulat n nem zcti tsz~o'uy 6'ro1c tuz&t c!los zti a hon talanst<g1~r.t\l < Huvo·s,crozl1o t~cn mo E> tohn kr1t1ka , zdae s os 1~o d6 sz6bcszc'd o;1yoo ulo ti o d'lotu;;k•1ck olyan irdnyitnsa,amo ly".;on l ehetctl cn volt cfszrt nem vcnn:i. e. to're:kvest, hOJ3Y Ci?,Yidoju,lohot!llog OZOnJOS unnopCllyol (ll :B<!n~r c!in ClOO.dd'sal:or nc!gy c' r; a mos t be hirdoto t t Ros mc. r Gholm c Hladd'!:a napj &a hat lculo·uc6"z6 mu::ortc rv:katonai talalkozo, fi lm, bd'lg,k cfs CigyCJC ulc ti 6'sazo jovu t <: l .J k) vontdk r!s vop jalc o l k6'z6"ne c!gd't , s!lt czt az ifjusagot i s ,nmc·l y<: t o. hozoi ta0t e rv q~yo n ese n lc6'tolo zott o.z vl!lad!:lt t mt:vc !: :!.no"rc. tc'ru , Mi r "•\z ombt r tra:r,:diajo" ezinrchozntalf.(;al• a bejc_l-. ntc.'cct io c -:_:y izlc''l ~r­ l c. n k o'zbes z6vla znvorta mc li ~~ l'?l"zo:n:;<!g sorai"!::o~:. amcly ebctil a ti o zt t':· ra ncmzet i u zyb!ll is pnrtlr6rdcf:::t a l-:a rt os inalni .O':::e zc tnrtt.!r:rll ezol~.t:•t ta. f (. l a z ol1}ad6 muvc'szn8t,nmibc·1 pcldaval c l e <J oor c ::m a lcoz6'n•c'&n~ J­ lcc llonc c l!llj;!rn i a •..\ Nomzc: ti S·zintar:;ulat ec ljainn k ~ emmi :KO'zc m!lvrl sze ink szomc'lycs ell ontotci.hc z •.A muvr!:;zo t s zuvo rc'n l'izal::ad l::: i rodalma t. s c nlci s om mono p oliullhotja . Mic.'rt l::a j az, h a van a k ol:Snith a1c t6'bb S}:i•: tffrsulqt a :!.:: ? ~Ki nde gyi:'.cc'"!ol: mc!J van a ma::;a lctj ')£':f.l , h n irdnya <!c sa jat :..!: fo l f oqa s n ld'tj ogoGul tsagnt i t;a z olj o. . Szo l o o zey, t_ifr !!_t.Q.!J.t:a. FJ.O.f:>Y,a.r..CJ .ZS;Jll. •pon tc (h_;1H~.cp_a._lc_, j_op;_:>J!_u.l.t_, 9.9.3 f:.Y.9P~ !JS>.R _;->_e]._k_Lil6zh..C:.t~ .t .l f, .n .,Lc f,"Ytr ,l: clio z::.:c::r ha fajto :1k ;1m1esa !c t~ sti lcultuszbon, de e: zollemi kulturuba n is hc l ei.;-; k ii arnnyokba:! Cimo l1~odik k i a nomzc t ol. vc r!! onyo'cc>J C:s tJgyo tlc:-J koloni -· onlc cgy::;zo rro t. o't:b l:itu'ni\ ttfrsula tot !.:CpO G f o:mtart l\\ni • !.mi d !In CJzokrc J·Tcmzottnreun!~ f i tJYOlmd't fc l hi vjuk , n~mzctj. lotun:. r a :5ypcnt.:: o.:c.'u nyom::. td'-!cos a n !-:or j i.ik , h or:r 1~cmzot1 S zintnrsulutun!:at tnmo ga::: s a mo r;j clc no't::c'vcl . f· z o!~o r le:c<t oho t co'~o::.obc n omze t c , a btl l C:., , toi::b ml,1 t 2000 oaztc;1dovc l czol!ltt sornm1s ult meg politlka ilag . Dc t::>vnbb <."11, halha tntlo:J o zc llomc'l::e n , omo lyb ~l ismc.'t fo l tnma.dt, mi '1 t p-:>11 t il,ui ncm;~r,;~ .~ mi f e ltl.l'oadf!:: unk cgy11t r cmcmyo nzon· or cdmcnyos kCizdc l om , a mo lyo t Szo mun!:atdrsai p,:ldaj dn 1nt u'1J: . Ami t !lk nyuj tottn!: n ho.zdtln'1ar:t[,; l o,czlcy v::indo1dtjl!n t!>bl::' volt a muvc's zc t no'l .H!lo t ott volt , amc'lybou nom llogyhs.tjuk lll:c t rt~n g-uli:ra . Ez ncmzo ti bo cou1.(.tun:: k ovo t e lmouyo!

cs

os

jo

c?

Az

~s!:>claei&n

Buon os-/• iro s, 19S2 . nov . 18 . - l{n

Ar e e n ti n o- Europon l:d'pvl.Go l ot cft:on

m~nr

osoportja


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.