Page 1

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca RECTORATUL Nr. 12.099 din 1 iulie 2011

Cifre de şcolarizare

Aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 1 iulie 2011

1

Facultatea

Domeniul/ Specializarea

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Limba/Linia

Nr.crt.

Învăţământ universitar nivel licenţă 2011 - zi Cifra scolarizare 2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

388

357

Domeniul Matematică

86 30 10 32 14 0 62 24 0 282 125 52 90 0 0

149 40 15 58 36 0 98 51 0 198 73 90 10 0 0

15

25

Matematică

Matematică informatică

R M R M G

LINIA ROMÂNĂ LINIA MAGHIARĂ LINIA GERMANĂ

Domeniul Informatică

Informatică

R M E Rr Mo

Informa tică Odorheiu Secuiesc

M

LINIA ROMÂNĂ

125

73

LINIA MAGHIARĂ

67

115

LINIA ENGLEZĂ

90

10

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

20

10

20 0 0 0

10 0 0 0

LINIA ROMÂNĂ

20

10

LINIA MAGHIARĂ

0

0

LINIA ENGLEZĂ

0

0

Moldoveni

0

0

Domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei R M Ingineria Informaţiei E Mo

Pag. 1/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt. 2

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

110

40

Domeniul Fizică

72 20 10 0 0 12 10 20 0

25 5 5 0 0 5 5 5 0

LINIA ROMÂNĂ

52

15

LINIA MAGHIARĂ

20

10

Rromi

0

0

23

10

15 8 0

5 5 0

FACULTATEA DE FIZICĂ

Fizică

Fizică informatică Fizică medicală

R M Rr Mo R M R M

Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică

R M Mo

LINIA ROMÂNĂ

15

5

LINIA MAGHIARĂ

8

5

Moldoveni Domeniul Ştiinţa mediului Fizica mediului R

0

0

15 15

5 5

LINIA ROMÂNĂ

3

Cifra scolarizare

TOTAL

FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ

Domeniul Chimie

Chimie

R M E Rr MO

15

5

157

98

37 24 13 0 0 0

18 6 12 0 0 0

LINIA ROMÂNĂ

24

6

LINIA MAGHIARĂ

13

12

LINIA ENGLEZĂ

0

0

Rromi

0

0

Moldoveni Domeniul Inginerie chimică

0

0

108

62

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

R

15

0

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale

R

15

5

Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

R

15

15

Inginerie biochimică

R

16

14

Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

R

16

14

Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie

R M G Mo

16 15 0 0

4 0 10 0

Pag. 2/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

LINIA ROMÂNĂ

93

52

LINIA MAGHIARĂ

15

0

LINIA GERMANĂ

0

10

Moldoveni

Domeniul Ştiinţa mediului Chimia mediului R LINIA ROMÂNĂ

Domeniul Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

R

LINIA ROMÂNĂ

4

Cifra scolarizare

0

0

12 12

18 18

12

18

0

0

0

0

0

0

241

139

91 45 24 0 0 22 0

49 20 1 0 0 28 0

LINIA ROMÂNĂ

67

48

LINIA MAGHIARĂ

24

1

Rromi

0

0

Moldoveni Domeniul Ştiinţa mediului R M Ecologie şi protecţia mediului G Mo Rr

0

0

72

28

40 25 7 0 0

20 0 8 0 0

LINIA ROMÂNĂ

40

20

LINIA MAGHIARĂ

25

0

LINIA GERMANĂ

7

8

Moldoveni Rromi

0

0

0

0

20 20 0

50 50 0

LINIA ROMÂNĂ

20

50

Rromi

0

0

40

0

40 0

0 0

LINIA ROMÂNĂ

40

0

LINIA MAGHIARĂ

0

0

18

12

18

12

18

12

TOTAL

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE

Domeniul Biologie Biologie

Biochimie

R M Rr Mo R Rr

Domeniul Geologie Geologie

R Rr

Domeniul Inginerie Geologică Inginerie geologică

R M

Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate Biotehnologii industriale LINIA ROMÂNĂ

R

Pag. 3/13


Domeniul/ Specializarea

2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

413

941

Domeniul Geografie R M G R M R M Rr Mo R M

413 30 20 9 30 18 123 34 0 0 10 19

941 100 20 11 20 7 377 66 0 0 74 81

R

17

13

R

8

42

Geografia turismului - Bistriţa

R

25

60

Geografia turismului - Zalău

R R R

18 17 35

32 33 5

FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Geografie

Planificare teritorială

Geografia turismului

Geografia turismului Gheorgheni Geografia turismului - Sighetu Marmaţiei Geografia mediului - Sighetu Marmaţiei

Hidrologie şi Meteorologie Cartografie LINIA ROMÂNĂ

6

Limba/Linia

Nr.crt. 5

Facultatea

Cifra scolarizare

313

756

LINIA MAGHIARĂ

91

174

LINIA GERMANĂ

9

11

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

133

303

72 45 11 0 0 16

219 95 100 0 0 24

LINIA ROMÂNĂ

61

119

LINIA MAGHIARĂ

11

100

Moldoveni

0

0

Rromi

0

0

Domeniul Ingineria mediului

61

84

Ingineria mediului

R Mo

24 0

21 0

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

R

19

31

R

8

17

M

10

15

LINIA ROMÂNĂ

51

69

LINIA MAGHIARĂ

10

15

0

0

TOTAL

FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI

Domeniul Ştiinţa mediului R M Ştiinţa Mediului Mo Rr Geografia Mediului R

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Sf. Gheorghe

Moldoveni

Pag. 4/13


Domeniul/ Specializarea

2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

165

385

Domeniul Drept

165 145 20 0 0

385 365 20 0 0

LINIA ROMÂNĂ

145

365

LINIA MAGHIARĂ

20

20

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

TOTAL

399

565

Domeniul Limba şi Literatura

335

514

FACULTATEA DE DREPT

R M Rr Mo

Drept**

8

FACULTATEA DE LITERE

Limba/Linia

Nr.crt. 7

Facultatea

Cifra scolarizare

Limba şi literatura română-Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică

R

54

75

Mo

0

5

Rr

0

0

Limba şi literatura română - Limba şi Literatura maghiară sau Limba şi Literatura germană

R

8

20

R

19

20

M

38

45

G

31

30

R

41

109

R

33

30

R

9

15

R

9

20

R

16

20

R

16

20

R

9

25

R

5

15

Literatură universală şi comparată -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică Limba şi literatura Maghiară-Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Germană -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Engleză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Franceză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Rusă -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Ucraineană -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Italiană -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Spaniolă -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Norvegiană -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Finlandeză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată

Pag. 5/13


Domeniul/ Specializarea Limba şi literatura Chineză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Coreeană -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată Limba şi literatura Japoneză -Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată

Filologie clasică (Limba latină sau Limba greacă veche) sau Limba Ebraică

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

R

6

10

R

6

10

R

8

15

R

5

5

Filologie clasică : Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maghiară sau O limbă şi literatură străină sau Limba latină sau Limba greacă vech sau Limba ebraică sau Literatura universală şi comparată

R

5

5

Limba si literatura maghiara

M

17

20

LINIA ROMÂNĂ LINIA MAGHIARĂ

249 55

414 65

LINIA GERMANĂ Moldoveni Rromi

31 0 0

30 5 0

50

50

50

50

50

50

14 14

1 1

Domeniul Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate LINIA ROMÂNĂ

R

Domeniul Studii culturale Etnologie M LINIA MAGHIARĂ

9

Cifra scolarizare

14

1

340

365

174 45 18 7 0 0 25 10 25 15 20 9

196 165 7 3 0 0 5 10 0 5 0 1

LINIA ROMÂNĂ

115

170

LINIA MAGHIARĂ

52

23

LINIA GERMANĂ

7

3

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

TOTAL

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

Domeniul Istorie

Istorie

Istoria artei Arheologie Arhivistică

R M G Rr Mo R M R M R M

Pag. 6/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

44

56

23 13 8

12 2 42

LINIA ROMÂNĂ

23

12

LINIA MAGHIARĂ

13

2

LINIA FRANCEZA

8

42

22

3

15 7

0 3

LINIA ROMÂNĂ

15

0

LINIA MAGHIARĂ

7

3

13

2

13

2

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene

R M F

Domeniul Ştiinţe ale comunicării Biblioteconomie şi ştiinţa informării

R M

Domeniul Studii culturale Etnologie R LINIA ROMÂNĂ

Domeniul Ştiinţe Politice Studii de securitate R LINIA ROMÂNĂ

13

2

20 20

30 30

20

30

67 45 15 7

78 50 10 18

LINIA ROMÂNĂ

45

50

LINIA MAGHIARĂ

15

10

LINIA GERMANĂ

7

18

373

117

233 80 25 0 0 68 20 25 15

107 45 0 0 0 52 0 5 5

LINIA ROMÂNĂ

173

102

LINIA MAGHIARĂ

60

5

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

140 102 0 0 8 27 3

10 10 0 0 0 0 0

LINIA ROMÂNĂ

102

10

LINIA MAGHIARĂ

27

0

PERSOANE CU HANDICAP Rromi Moldoveni

11 0 0

0 0 0

Domeniul Filosofie R M G

Filosofie

10 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Cifra scolarizare

TOTAL Domeniul Sociologie Sociologie (Direcţii de aprofundare Marketing social, Studii urbane) Resurse umane Antropologie

R M Rr Mo R M R M

Domeniul Asistenţă Socială R Rr Mo Asistenţă socială P.h. M P.h.

Pag. 7/13


Domeniul/ Specializarea

11 FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

Cifra scolarizare 2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

301

864

Domeniul Psihologie

90 56 34 0 0

230 184 46 0 0

R M Rr Mo

Psihologie

LINIA ROMÂNĂ

56

184

LINIA MAGHIARĂ

34

46

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei

211

634

R M Rr Mo R M R M Rr

27 15 0 0 10 9 25 20 0

23 50 0 0 20 11 35 40 0

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Năsăud

R

19

41

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar-Tg.Mureş

R M R G

15 0 10 5

65 0 140 45

R

10

50

M

23

37

M

11

39

M

12

38

Psihopedagogie specială

Pedagogie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Sibiu Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Sighetu Marmaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Odorheiu Secuiesc Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Satu Mare Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar- Tg. Secuiesc LINIA ROMÂNĂ

116

374

LINIA MAGHIARĂ

90

215

LINIA GERMANĂ

5

45

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

651

1889

89 58 31 0 0

211 192 19 0 0

LINIA ROMÂNĂ

58

192

LINIA MAGHIARĂ

31

19

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

12 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

TOTAL Domeniul Marketing Marketing

R M Rr Mo

Pag. 8/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Sfântu Gheorghe Economia firmei Economia firmei, Sfântu Gheorghe

R M Rr Mo R M G R M

Cifra scolarizare 2011

ZI

Buget

Taxă

110

440

40 0 0 0 8 16 20 11 15

180 0 0 0 92 44 30 29 65

LINIA ROMÂNĂ

59

301

LINIA MAGHIARĂ

31

109

LINIA GERMANĂ

20

30

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

36 18 0 18 0

89 57 0 32 0

36 0

89 0

127 62 50 15 0 0

218 178 20 20 0 0

Domeniul Economie Economie agroalimentară şi a mediului Economie generală

R Rr R Rr

LINIA ROMÂNĂ Rromi

Domeniul Finanţe

Finanţe şi bănci

R M E Rr Mo

LINIA ROMÂNĂ

62

178

LINIA MAGHIARĂ

50

20

LINIA ENGLEZĂ

15

20

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

450 355 17 13 0 0

Domeniul Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune

R F E Rr Mo

80 45 13 12 0 0

Contabilitate şi Informatică de gestiune, Sighetu-Marmaţiei

R

10

65

LINIA ROMÂNĂ

55

420

LINIA FRANCEZA

13

17

LINIA ENGLEZĂ

12

13

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

Pag. 9/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

91 44 35 12 0 0

189 136 15 38 0 0

LINIA ROMÂNĂ

44

136

LINIA MAGHIARĂ

35

15

LINIA ENGLEZĂ

12

38

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

53

107

33 0 0

67 0 0

20

40

Domeniul Management R M Management E Mo Rr

Domeniul Cibernetică, Statisitică şi Informatică Economică R Informatică economică Mo Rr Statistică şi previziune economică

R

0

0

LINIA ROMÂNĂ

Rr

53

107

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

Domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale R Economie şi afaceri G internaţionale Mo Rr

13 FACULTATEA DE STUDII EUROPENE

Cifra scolarizare

65

185

42 23 0 0

158 27 0 0

LINIA ROMÂNĂ

42

158

LINIA GERMANĂ

23

27

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

TOTAL

194

906

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

85

525

60 12 13 0

350 88 87 0

LINIA ROMÂNĂ

60

350

LINIA GERMANĂ

12

88

LINIA ENGLEZĂ

13

87

Moldoveni

0

0

37

263

28 0 9 0

222 0 41 0

Relaţii internaţionale şi studii europene

R G E Mo

Domeniul Management Management Management - Bistriţa

R Mo R Rr

Pag. 10/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

LINIA ROMÂNĂ

37

263

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

38

102

20

80

18

22

LINIA ROMÂNĂ

18

22

LINIA ENGLEZĂ

20

80

34

16

34

16

Domeniul Studii culturale Studii americane E Studii iudaice R

Domeniul Ştiinţe administrative Administraţie europeană

R

LINIA ROMÂNĂ

14 FACULTATEA DE BUSINESS

34

16

TOTAL

86

409

Domeniul Administrarea afacerilor

86

409

42 16 0 0 28 0 0

248 32 0 7 119 3 0

LINIA ROMÂNĂ

70

367

LINIA ENGLEZĂ

16

32

Rromi

0

0

Moldoveni

0

10

TOTAL

381

781

Domeniul Ştiinţe Politice R M Ştiinţe politice E Rr Mo

62 42 9 11 0 0

83 55 14 14 0 0

LINIA ROMÂNĂ

42

55

LINIA MAGHIARĂ

9

14

LINIA ENGLEZĂ

11

14

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

156

244

69 0 0 0 16 15 15 16 25

81 0 0 0 84 10 10 14 45

LINIA ROMÂNĂ

116

189

LINIA MAGHIARĂ

40

55

LINIA ENGLEZĂ

0

0

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

15

Cifra scolarizare

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII

R E Rr Mo R Mo Rr

Domeniul Ştiinţe administrative

Administraţie publică

Administraţie publică - Bistriţa Administraţie publică - SatuMare Administraţie publică - SfântuGheorghe

R E Rr Mo R R M R M

Pag. 11/13


Domeniul/ Specializarea

Limba/Linia

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Jurnalism

Publicitate LINIA ROMÂNĂ

R M G Rr Mo R M E G R

Buget

Taxă

163

454

44 12 9 0 0 43 12 10 9 24

100 38 16 0 0 155 23 40 6 76

111

331 61

LINIA ENGLEZĂ LINIA GERMANĂ

10

40

18

22

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

TOTAL

110

318

Domeniul Educaţie fizică şi sport

110

318

R M Rr Mo R M Rr

36 14 0 0 36 13 0

192 46 0 0 40 11 0

R

11

29

Kinetoterapie şi Motricitate Specială Educaţie fizică şi sportivă Bistriţa

Rr

0

0

LINIA ROMÂNĂ

83

261

LINIA MAGHIARĂ

27

57

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

84

267

R Rr R Mo

84 30 0 14 0

267 71 0 36 0

R

20

30

R

20

130

TOTAL Domeniul Teologie Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă didactică Teologie ortodoxă asistenţă socială Artă sacră LINIA ROMÂNĂ

FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECOCATOLICĂ

ZI

24

Educaţie fizică şi sportivă

18

2011

LINIA MAGHIARĂ

16 FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

17 FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Cifra scolarizare

84

267

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

60

170

TOTAL Domeniul Teologie Teologie greco-catolică didactică Teologie greco-catolică asistenţă socială Teologie greco-catolică pastorală Teologie greco-catolică pastorală- Oradea Teologie greco-catolică pastorală - Blaj LINIA ROMÂNĂ

60

170

R

12

38

R

17

33

R

7

43

R

12

18

R

12

38

60

170

Pag. 12/13


FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ

Limba/Linia

Nr.crt. 19

Domeniul/ Specializarea

Facultatea

2011

ZI

Buget

Taxă

TOTAL

52

38

Domeniul Teologie M

35 18

35 32

M

17

3

35

35

M

17 17

3 3

Teologie reformată didactică Teologie reformată asistenţă socială LINIA MAGHIARĂ

Domeniul Muzică Pedagogie Muzicală LINIA MAGHIARĂ

20

FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANOCATOLICĂ

Cifra scolarizare

17

3

TOTAL

54

35

Domeniul Teologie

54

35

Teologie romano-catolică didactică Teologie romano-catolică asistenţă socială Teologie romano-catolică pastorală - Alba-Iulia

M

14

10

M

10

10

M

20

5

Studii religioase

M

10

10

LINIA MAGHIARĂ

54

35

68

39

R M Mo Rr

44 14 9 0 0

20 4 2 0 0

R

7

3

R M

7 7

8 3

LINIA ROMÂNĂ

28

15

LINIA MAGHIARĂ

16

5

Rromi

0

0

Moldoveni

0

0

TOTAL

21 FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE

Domeniul Teatru Artele spectacolului de teatru (Actorie) Artele spectacolului de teatru (Regie) Teatrologie(Jurnalism teatral; Management cultural)

Domeniul Cinematografie şi Media Cinematografie, fotografie, media Filmologie LINIA ROMÂNĂ LINIA MAGHIARĂ

TOTAL GENERAL NIVEL LICENŢĂ din care: Linia Română (R) Linia Maghiară (M) Linia Germană (G) Linia Engleză (E) Linia Franceză (F) Rromi Moldoveni Persoane cu handicap

24

19

R

15

10

M

6

2

R

3

7

18

17

6

2

4760

9026

3320 1070 139 199 21 0 0 11

7023 1303 292 334 59 0 15 0

60 de locuri alocate candidaţilor de etnie rromă, în funcţie de facultăţile unde aceştia doresc să se înscrie. 14 locuri alocate pentru moldoveni cu bac in Romania RECTOR, PROF. DR. ANDREI MARGA

Pag. 13/13

Cifre de scolarizare ZI 2011/2012, UBB  

Cifrele de scolarizare stabilite la data de 1 iulie 2011, pentru admiterea la nivel licenta, zi, in anul universitar 2011/2012, in cadrul Un...