Page 1

FællesBladet Beboerbladet for Østjysk Boligadministration

1. november 2011 · Nr. 147

KILDEBJERG:

Så graver vi I D E T T E N U MMER:

Nybyggeri: 53 moderne almene boliger i Ry på vej Bymosevej: Her trives naboskabet Bispehaven: Kortfilm viser nuancerne Spørgeskemaundersøgelse: Er Østjysk Boligadministration gode til at kommunikere? Bestyrelsen kommenterer: Krisen baner vej for alment byggeri på attraktive grunde Julehygge: Masser af julearrangementer på programmet Reportager · Debat · Fotos · Aktiviteter · Artikler


FællesBladet · November 2011

I dette nummer: Det kører for Kildebjergprojektet: side 4-5 En efterårsfrisk septemberdag borede den første spade sig ned i jorden på et ”bjerg” i Ry. Om et år står de første af 53 miljøvenlige almene boliger klar til indflytning. Næstformand i bestyrelsen for Østjysk Boligadministration, Aase Jensen, fortæller om projektet.

Kan vi få nuancerne med, TAK!: side 6 Inger Holst, som selv har boet i Bispehaven i 18 år, vil gerne sprede de gode fortællinger fra et såkaldt ghettoområde. Derfor har hun lavet kortfilmen ”Sommer i Danmark”.

Sig hej til din nabo: side 7 På Bymosevej er det god kutyme at hilse på naboen. Mød en beboer fra ungdomsafdelingen, som sætter pris på det gode naboskab.

FællesBladet FællesBladet er beboerbladet for Østjysk Boligadministration. Bladet udkommer den 1. i hver måned (bortset fra januar og juli). Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 15. november 2011.

Uddrag af artikler må benyttes i citat og med kilde­henvisning.

Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15

FællesBladets e-mail: nadia@publico.dk Postadresse: Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C

Redaktion: Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Anders Poulsen og Sanne Hyldgaard.

Oplag: 1.350 eksemplarer - Repro og tryk: We Produce

Layout: INEO Designlab a/s · www.ineo.dk

Side 2

FællesBladet · November 2011

Meninger, der tilkendegives i bladet, kan ikke tages som udtryk for Østjysk Boligadministrations officielle standpunkt.


Leder

Spaden i jorden – ambitionerne i vejret

Fornuftig finansiering – hjulpet godt af sted af finanskrisens faldende grundpriser – har gjort dette projekt muligt. Projektet er et godt eksempel på, at det nu kan lade sig gøre at bygge almene boliger i bydele og kvarterer, som ellers har været forbeholdt velhavere. Og det er en udvikling, som Østjysk Boligadministration gerne ser mere af og gerne selv vil bidrage til at styrke. Læs om Kildebjerg på side 4-5 og selskabsbestyrelsens kommentar side 12.

Med byggerier som de igangværende burde det være åbenlyst for enhver, at Østjysk Boligadministration er et af de almene bolig­ selskaber i Danmark, som er mest fremme i skoene.

Kære læser – velkommen i november-nummeret af dit beboerblad! Det var en glad og stolt Aase Jensen, der satte spaden i jorden på Kildebjerg 22. september, og dermed markerede byggestart for 53 nye almene boliger midt i et af Ry-områdets mest naturskønne og attraktive boligkvarterer. ”Jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle komme til at bygge på Kildebjerg,” sagde næstformanden for Østjysk Boligadministrations bestyrelse. Men nu er det en realitet.

Det står generelt ikke stille på byggefronten i Østjysk Boligadministration. Udover Kildebjergprojektet er selskabet i gang med at bygge nye afdelinger i Skødstrup, Mårslet og Viby. I alt 151 familieboliger og 21 ungdomsboliger vokser op i landskabet i løbet af det næste halvandet år. Og barren er sat højt – for eksempel lever alt byggeri op til de skrappeste krav om energirigtighed. Med byggerier som de igangværende burde det være åbenlyst for enhver, at Østjysk Boligadministration er et af de almene boligselskaber i Danmark, som er mest fremme i skoene, når det gælder om at skabe fleksible, tidssvarende og fremtidssikrede boliger. Men er det mon også det billede, vores omverden har af boligorganisationen? Blandt andet for at finde ud af dette har Østjysk Boligadministration iværksat en undersøgelse, der skal tage pulsen på organisationens image udadtil. Men mindst lige så vigtigt er det at finde ud af, hvordan du som beboer opfatter dit boligselskab, og hvordan du synes kommunikationen herfra fungerer. Brug derfor 5 minutter på at hjælpe os med at blive klogere – du kan se hvordan på side 8. Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

FællesBladet · April 2011 2010 FællesBladet · November

Side 3


FællesBladet · November August 2011 2011

Det kører for Kildebjergprojektet Nybyggeri: Den 22. september 2011 borede den første spade sig ned i jorden på Kildebjerget i Ry. Når byggeriet i 2013 står færdigt, er resultatet 53 miljøvenlige og tidssvarende almene boliger i naturskønne områder. Aase Jensen er næstformand i Østjysk Bolig­ administration, og hun har været med i projektet fra starten.

  AF ANDERS POULSEN

Forestil dig: Moderne almene boliger i flotte omgivelser. Vel at mærke med en yderst rimelig husleje, boligernes beliggenhed taget i betragtning. Sæt så dette sammen med rige muligheder for fritidsaktiviteter og gode forbindelser til Aarhus og omegn. Så har du et godt billede af de kommende almene boliger på Kildebjerg i Ry. At etablere sådanne boliger kræver dog engagement, hårdt arbejde og politisk støtte.

Finanskrisen kickstarter Kildebjergprojektet

Før byggeriet for alvor kan gå i gang skal det første og symbolske spadestik tages. Borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Gaarde, og Aase Jensen, næsteformand i Østjysk Bolig­ administration, ved, hvordan det skal gøres.

Side 4

FællesBladet · November 2011

Kildebjergprojektets historie rækker helt tilbage til før kommunesammenlæg­ningen i 2007. Projektet lægges i starten tilbage på hylden, men så indtræffer finanskrisen, og den enes død er som bekendt en andens brød. – Først måtte vi lukke ned for projektet på grund af alt for høje grundpriser. Men så kommer finanskrisen, der gør, at en grundejer må opgive sit byggeri og sælger derfor sin grund billigt til os. Så selvom det har været et langvarigt projekt, så tager det virkelig fart, efter vi får købt grunden. På paradoksal vis er finanskrisen derfor det, der virkelig sætter gang i projektet, siger Aase Jensen. Hun tilføjer, at selvom projek­


Beboerbladet Beboerbladet for for Boligselskabet Østjysk Boligadministration Præstehaven

JØRGEN GAARDE – De klimavenlige boliger er et fremragende eksempel på byggeri, som vi ønsker at fremme. Skanderborg Kommune har en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutral i 2020. Den billigste og mest miljøvenlige måde at nå det mål er ved at spare på energien eksempelvis ved at bygge næsten CO2-neutralt, som vi ser det på Kildebjerg, udtaler borgmester Jørgen Gaarde (S).

tet efterfølgende er forløbet stille og roligt og uden de store problemer, så har alle arbejdet hårdt og målrettet for at få projek­ tet ført ud i livet.

nemsnitsalderen i min boligforening er høj. Vi savner derfor de unge og deres engagement. Derfor håber jeg også, at det bliver beboere i alle aldre, som flytter ind i boligerne, siger hun.

Ideen bag Kildebjergprojekter bygger på en ide om at skabe nogle lejligheder med rig mulighed for forskellige fritidsaktiviteter. Det bety­ der, at området eksempelvis vil byde på skaterbaner, og allerede nu er der etableret en golfbane. Derudover vil området give mulighed for mange forskellige friluftsakti­ viteter, fortæller Aase Jensen. Hun lægger også vægt på, at alle Ryborgere kan få glæ­ de af Kildebjergområdet. Dette sikres ved, at man forbinder Kildebjerg med en række stisystemer ind til Ry by.

Et håb om boliger for de fleste På spørgsmålet om, hvem Aase Jensen for­ venter, flytter til Kildebjerg, svarer hun, at det nok bliver en god blanding af folk, der i forvejen bor i almene boliger og boligejere, som gerne vil prøve noget nyt. Og det er hun godt tilfreds med. – Jeg tror nemlig, at det er sundest for et boligområde, hvis beboersammensæt­ ningen er blandet. Jeg oplever selv, at gen­

Aase Jensen fremhæver, at hele beslutnings­ processen har været utrolig spændende på trods af hårdt arbejde. Og hun er især glad for den politiske opbakning, der er blevet givet fra Skanderborg Kommune. Der altså meget at se frem til, når Kilde­ bjergprojektet står færdigt i 2013. Allerede nu er der stor efterspørgsel på boligerne, selvom ventelisterne endnu ikke er slået op.

FAKTA • Byggeriet på Kildebjerg forventes færdigt i starten af 2013 • Lejlighederne er særligt kendetegnet ved deres fleksibilitet, da de har flytbare vægge. • For at komme i betragtning til en bolig på Kildebjerg, skal man holde øje med Østjysk Boligadministrations hjemmeside, hvor en venteliste vil blive ­slået op. Se www.ojba.dk

FællesBladet · November 2011

Side 5


FællesBladet · November 2011

Kan vi få nuancerne med,TAK! Medierne er unuancerede i deres dækning af de såkaldte ghetto­områder og af de indvandrere, der bor der. Og de negative historier bliver en hæmsko for, at de gode historier om områder som ­Bisbehaven kan blomstre. Med kortfilmen ”Sommer i Danmark” ønsker Inger Holst at vise den positive side af et boligområde.

  AF ANDERS POULSEN

Klokken er 19.00 i et fyldt Trivselshus i Bisbehaven. Bag kagerne står kaffekanderne på rad og række på langbordet, og stearin­ lysene på de fritstående borde sørger for hyggen. Blandt alle de mennesker, der er i Trivselshuset denne aften, er der én, der skiller sig ud. Inger Holst på 62 er nemlig den, alle vil snakke med. Det gør hende dog ikke noget – Det er fedt! udbryder hun.

Indholdet er vigtigt Inger Holst er freelanceskribent på Weekend­avisen, og er ellers til dagligt at finde på Statsbiblioteket i Aarhus. Her søger hun de historiske rødder, der ligger til grund for den indvandrerdebat, der føres i dag. Man kan derfor tænke, hvad der mon får den travle Inger Holst til at bruge sin fritid på at producere en film om livet i Trivselshuset. Hertil svarer hun: – Jeg har altid været imponeret over alt det gode arbejde, der bliver gjort her i

Bisbe­haven. Derudover er det den gene­ relle venlighed og den ualmindelige gode stemning mellem gamle danskere og nye, der har gjort et stort indtryk på mig. Inger Holst vil gerne fortælle en anden historie om de almene boligområder. Helt konkret efterspørger hun en debat med indhold: – Jeg viser, det der fungerer i stedet for at fokusere på det udelukkende dårlige. Selvfølgelig er alt ikke rosenrødt, men når der fokuseres på det dårlige, oplever jeg, at det ofte grunder i uvidenhed. Jo mere negativt ghettoområderne bliver afbille­ det, des mere indhold forsvinder der fra debatten.

gerede medarbejdere. Under fremvisningen er stemningen god i lokalet, og der lyder højlydt latter rundt omkring fra de enkelte borde, når folk ser sig selv på film. Til slut toner filmen ud i følgeskab af ’I Danmark er jeg født’ til højlydt bifald fra publikum.

Filmen ruller

Danskhed og Champagne

Efter lidt tid har alle fundet sig til rette, og filmen kan begynde. Filmen viser optagelser fra dagligdagen i Trivselshuset, krydret med interviews med nogle af Trivselshusets enga­

Efter filmen spørger jeg Inger Holst, om filmen handler om at definere danskhed: – Det handler ikke om at definere danskhed, det handler om at tage et folk i forsvar og give dem en stemme i indvan­ drerdebatten. Det handler om at vise Dan­ mark, som jeg ser det. Dansk Folkeparti siger ’Giv os Danmark tilbage’. Så siger jeg: jamen det er jo lige her. Og nu skal vi altså have noget Champagne, smiler hun.

Inger Holst har boet i Bisbehaven i 18 år. Først ville hun gerne væk igen, men det ændrede sig hurtigt, da hun lærte områdets beboere nærmere at kende. Inger Holst har produceret ’Sommer i Danmark’ i tæt samarbejde med Aarhus Film­ værksted.

Trivselshuset var fyldt godt op denne aften. Alle ville gerne se filmen og måske også få et glimt af sig selv på lærredet.

Side 6

FællesBladet · November 2011


Beboerbladet for Østjysk Boligadministration

Sig hej til din nabo Er naboen blot en fremmed, der lever en stille tilværelse inde ved siden af, eller er naboen en du hilser på og ser film, fester og spiller fodbold med? I ungdomsafdelingen på Bymosevej ­trives naboskabet. De unge mennesker er gode til at fremme det sociale liv og til at få nyindflyttede til at føle sig velkommen. FællesBladet besøger her Helene Schested Hansen til en snak om naboskabet på Bymosevej.   AF ANDERS POULSEN

På Bymosevej er afdelingens fælleshus et vigtigt omdrejningspunkt, som får det gode naboskab til at slå dybe rødder i afde­ lingen. Her får de unge afløb for deres festiver. Og her ser de film, spiller bordfod­ bold og pool sammen. Derudover er der fodbold hver mandag på afdelingens fod­ boldbane. Når sommeren tillader det, soler de unge sig og griller i lejlighedernes haver. Men de unge er også gode til at få nyind­ flyttere til at føle sig velkommen og som en del af det sociale fællesskab.

En god velkomst er en god start Helene Schested Hansen er studerende og har boet på Bymosevej siden 2010. Selvom der er begrænset plads i den lille lejlighed, er hun glad for at bo her. Hun fortæller, at hun blev overrasket over, at hun som nyindflyttet blev hilst på af sine naboer. – I starten troede jeg, at dem, som hilste på mig, troede jeg var en anden. Men jeg fandt hurtigt ud af, at folk herude forventer, at man hilser på hinanden. De gange, hvor jeg glemte at hilse tilbage, kom folk over et par dage efter og spurgte med et glimt i øjet, hvorfor jeg ikke hilste tilbage! Helene Schested Hansen er for nyligt valgt som bestyrelsesmedlem. Hun glæder sig derfor over, at hun nu har indflydelse på festerne i Fælleshuset. Men vigtigere er, at

Helene Schested Hansen er glad for at bo på Bymosevej. Området er trygt og godt, naboen hilser, og Fælleshuset er omdrejningspunktet for det sociale liv i afdelingen.

hun nu har mulighed for at gengælde noget af det, som gjorde hende glad, da hun var nyindflytter. En af hendes opgaver som bestyrelsesmedlem er nemlig at byde de nyindflyttede velkommen. – Jeg kan godt lide at møde folk, og jeg blev selv meget glad for at blive budt velkommen. Det forsøger jeg derfor nu at gengælde.

Ikke ren idyl Helene Schested Hansen synes, at det er let at komme i kontakt med hinanden i afdelingen. – På et tidspunkt havde jeg ikke noget fjernsyn. Derfor sad jeg ofte i Fælleshuset sammen med vennerne og så gyserfilm og spiste popcorn. Helene Schested Hansen fortæller dog også, at man kun kommer i kontakt med sine naboer, hvis man selv gør en indsats for det.

– Det er ikke altid lige idyllisk herude. Nogle gange, når vi banker på hos folk for at byde dem velkommen, bliver der ikke lukket op. Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen hjemme. Ofte kan jeg høre fjern­ synet inde i lejligheden og en person, der pusler rundt. Men det er jo folks eget valg, hvis de hellere vil holde sig for sig selv. Men heldigvis vil de fleste gerne være en del af det sociale fællesskab, siger Helene Sche­ sted Hansen. Det gode naboskab i afdelingen gør også, at Helene Schested Hansen generelt føler sig tryg i området og, at hun har tillid til sine naboer. –Jeg tror, der er tillid til hinanden, fordi vi alle er studerende. Vi er derfor alle i samme båd, og det kan ikke nytte noget, at vi går rundt og stjæler fra hinanden, slutter hun.

FællesBladet · November 2011

Side 7


FællesBladet · November 2011

Beboer i Østjysk Boligorganisation:

Hjælp os med at servicere dig bedre

VIND! Sig din me ning, og vind ga vekort på 500 kr.

Ved du nok om dine rettigheder og pligter som beboer i Østjysk Boligorganisation? Er vi gode nok til at fortælle om det, når vi søsætter nye projekter? Sejler vores information – eller er vi på rette kurs?

I Østjysk Boligadministration vil vi gerne levere den bedst mulige service. Det gælder naturligvis også, når det hand­ ler om den måde, vi kommunikerer med og giver infor­ mation til jer beboere. Du kan hjælpe os med at blive klogere på, om vi gør det godt nok. Brug blot 5 minutter på at udfylde et

online spørgeskema om din oplevelse af Østjysk Bolig­ administrations kommunikation. Som tak for hjælpen udlodder vi fire gavekort à 500 kr. til Netto. Vi trækker lod blandt alle, der har besvaret undersøgelsen inden 22. november 2011.

Sådan deltager du 1) Gå ind på www.datafabrikken.dk 2) Indtast den 12-cifrede kode: UM37-JSRK-CN11 3) Udfyld spørgeskemaet

Side 8

FællesBladet · November 2011

Hvis du ikke har adgang til internettet, men alligevel gerne vil deltage, kan du ringe til Nadia på 86 19 72 15 og få tilsendt et spørgeskema.


Beboerbladet for Østjysk Boligadministration

Hjælp andre til en glædelig jul! Julen nærmer sig. Derfor søger Dansk Folkehjælp Aarhus frivillige indsamlere til årets julehjælp. Sidste år fik 92 trængte familier stor glæde af indsamlingen, og i år er målet at hjælpe 150 familier.

Sådan melder du dig til som indsamler: Skriv til julehjaelp@stofanet.dk eller ring til Carl-August Paulsen på tlf. 24 21 24 64 eller Michael Nielsen på tlf. 21 71 34 01. Læs mere om Dansk Folkehjælp Aarhus på vores hjemmeside www.folkehjaelp.dk/aarhus.

Den fælles gågadeindsamling forløber på følgende datoer: 18., 19., 25. og 26. november samt 2., 3., 9. og 10. december. På fredage er det i tidsrummet 15.00 - 18.00, lørdage 11.00 til 14.00. Send en mail til julehjælpen, hvis du vil med. Hvis du vil ud på egen hånd, kan du lave din egen indsamling – kontakt os og hør hvordan.

Sådan ansøger du om julehjælp: Målgruppen for julehjælpen er økonomisk trængte, enlige eller familier med mindst et barn mellem 2 og 15 år. Du skal bo i Aarhus kommune. Ansøgningsskemaet finder du på hjemmesiden: www.folkehjælp.dk.

”Efterlysning” I flere år har afdeling 1, 2 og 5 haft et samarbejde om fælles julefrokost og sommerudflugt. Jytte Secher, som har været primus motor i disse ­aktiviteter, har ønsket at stoppe. Det gør, at der nu efterlyses en eller flere afløsere. Helt praktisk har traditionen været at bestille julefrokost udefra, ligesom sommerudflugten har

Allerførst er spørgsmålet om du / I kunne have lyst til at gå ind og lægge nogle timer i arbejde til glæde for dig selv og andre beboere? Hvis ja, må du gerne give besked: Fra afdeling 1 til: Margit Hørdum, Viborgvej 103 C, 1.th.

været et køb hos Sørens Rejser. Der er dog ved begge arrangementer

Fra afdeling 2 til:

praktisk arbejde – ved julefrokosten: borddækning, kaffebrygning mm.,

Else Christensen, Præstevangsvej 12 st.tv.

– ved sommerudflugten lave kaffe, smøre rundstykker mm. Men det er selvfølgelig helt op til dig / jer som tager udfordringen op, hvorledes det

Fra afdeling 5 til:

skal gøres fremover. Man kan fint sige, at man kun ønsker at gå ind

Birthe Pedersen, Silkeborgvej 46, 2.th.

i en af aktiviteterne. Det kunne også være, at du som småbørnsforældre i en af afdelingerne gerne vil arrangere noget med børnene i centrum.

FællesBladet · November 2011

Side 9


FællesBladet · November 2011

ge

yg h e l u J

og lave komme t a il t med uset. res her ivselsh r T i I invite r e 0 oration kl. 16.0 juledek /11-11 3 2 icks . d ogle tr dag s n n e o is å v lv g foreg skal se mme o Det vil g man il at ko o t , r r. ø k t k 0 2 n instru koster iteret e :-) Det v r å nen. in r e io t a d Vi h kora gåen e e d r nest o il f t . e d tilles se . lign s o e s b t ly ligesom e , , hvis d ge gran ensmad t medbrin f a il t kr. for 22 s mad e b 0 ø .0 k 6 kl. 1 Der kan /11-10 2 2 . d g manda sen nlig hil e v d e M huset Trivsels

Åbent hus TRIVSELSHUSET

Du kan få råd og vejledning om opdra-

Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V

gelse, kost, børns udvikling og leg m.m.

 Torsdag kl. 10-12

Hilsen Sundhedsplejerskerne

(ikke i skolernes ferie eller på helligdage).

Annie Damsgaard, Pytte Vesterager Lind,

Mød en sundhedsplejerske fra området i

Joan Ø. Lund

samvær med andre kvinder og børn

INFO FRA BISPEHAVENS REJSEKLUB:

Juleindkøbstur

Så er det igen tid til vores juleindkøbstur til Tyskland. Turen går i år til Süderlügum,

Billetter sælges i Trivselshuset

hvor der er gode handelsmuligheder. Vi tager af sted lørdag d. 12/11 2011

på følgende dage:

fra Hasle Centervej 179 kl. 8.00

Tirsdag d. 01/11-11 kl. 11-12 og kl. 17-18

Alle voksne er velkomne. Turen koster 150 kr. For medlemmer af rejseklubben dog kun 50 kr. Henvendelse kan ske til Gunni på tlf: 86 15 05 84 eller i trivselshuset. Med venlig hilsen Rejseklubben

Side 10

FællesBladet · November 2011

Torsdag d. 3/11-11 kl. 17-18 Mandag d. 07/11-11 kl. 17-18


Beboerbladet for Østjysk Boligadministration

Morten’s aften Trivselshuset inviterer hermed til Morten’s aften d. 10. november kl. 17.00 Igen i år gentager vi vores forrygende og hyggelige aften. Menuen vil bestå af: Hovedret: Farseret and med hele møllen. Dessert: Æblekage. Prisen er 50 kr.

Lunge Funktion s Check Kom og få målt din lung I Trivsels efunktio huset H n asle Cen tervej 15 9 Onsdag d. 16.no vember kl. 14-16 Et sama rbejde m ellem Fo Århus, S lkesund undhed hed scafeen og Lung i T ­ r iv selshuse eafdelin t gen Årh us Syge hus

Billetter kan købes i Trivselshuset indtil d. 5/11-11. Vi gør opmærksom på, at levering kun kan ske til beboerne i Bispehaven eller Rymarken.

Trivselshuset Hasle centervej 159

8210 Århus V

k e j t s d e h d n u s s i t a r g Få et

Arrangementet foregår i:

ispehaven B i e ll a r fo d u lb Et ti i Sundhedscaféen Trivselshuset

form? - Vil du gerne i bedre højt? - Mon dit blodtryk er syge? ker suk ve ha du n Ka -

Hver torsdag kl. 13.15-15.45

ligselskabet Kommune og Bo mellem Aarhus ssekretariat lle Fæ le Et samarbejde cia so via Det Bolig

FællesBladet · November 2011

Præstehaven

Side 11


FællesBladet · November August 2011 2011

Bestyrelsen kommenterer:

Spredning af alment boligbyggeri Østjysk Boligadministration bygger almene boliger, hvor det tidligere ikke var økonomisk muligt. Den økonomiske krise baner vej for almene boliger i bydele og kvarterer ellers forbeholdt ejerboliger alene til velhavere. Men der er behov for dialog med kommunerne om behov for og efterspørgsel efter almene boliger.

Boligorganisationernes nye fælles udlej­ ningsportal AarhusBolig er en stor succes, med 2.000 nye opnoteringer om måneden. Der er efterspørgsel efter almene boliger. Men der er ingen ledige almene boliger i Aarhus. Boligsøgning efter en almen bolig er et køtilbud. Østjysk Boligadministration er i gang med at bygge 151 familie boliger og 21 ungdomsboliger fordelt på 4 almene bolig­ afdelinger. De første forventes at stå færdige december 2012 og de sidste februar 2013. Ingen af disse boliger er enklavebygge­ rier. Boligerne kommer, hvor de lige så godt kunne være ejerboliger. Og hvor der allere­ de er ejerboliger. De nye almene boliger skiller sig kun ud ved at blive fordelt efter et boligbehov opnoteret på AarhusBolig og ikke efter evne til at betale mest hos en ejendomsmægler.

Grundpriser og boligøkonomi Logisk nok er det til dels gjort muligt af, at den økonomiske krise har taget bobledam­ pen af grundpriserne. Det er nu blevet muligt for almene boligorganisationer at bygge, hvor alene grundprisernes himmel­ flugt tidligere var nok til at gøre et boligom­

Side 12

FællesBladet · November 2011

råde til en velhaverghetto. Krisen har afslø­ ret, at troen på ejerboligens konstante værdistigning har været dans om en guld­ kalv af tvivlsom karat. Men det er også gjort muligt af en bevidst boligøkonomisk styring hos Øst­ jysk Boligadministration. Staten fastsætter et såkaldt rammebeløb som maksimum for, hvad alment boligbyg­ geri må koste at opføre. Det kan være en hindring for at bygge almene boliger i områder, hvor grundprisen er så høj, at der ikke er plads til inden for rammebeløbet at bygge boliger af en tilfredsstillende kvalitet. Østjysk Boligadministration sætter både en ære i og kræfter ind på at bygge under rammebeløbet. Rammebeløbet er netop ikke et beløb, der skal rammes.

Styringsdialog med kommuner Hellere end at diskutere formelle ramme­ beløb vil Selskabsbestyrelsen diskutere, hvilken boligpris enhver boligsøgende på AarhusBolig er i stand til at betale. Og selskabsbestyrelsen vil gerne disku­ tere, hvordan den almene boligform bliver et naturligt boligtilbud i enhver bydel og ethvert boligkvarter.

Vi har ikke brug for cementering af en klas­ sedeling i Danmark bestemt af, hvilken bydel eller hvilket kvarter man har sin bopæl i. Det nu snart et år gamle boligforlig gjorde dialogstyring gennem møder mellem en kommune og dens almene boligorganisatio­ ner lovpligtig. Det var vel på tide også at gøre det til virkelighed. Selskabsbestyrelsen ser ikke alene et behov for med ”sine” to kommuner at gå i dialog om, hvor der skal bygges alment. Men også om, hvordan der sikres tilstræk­ keligt alment boligbyggeri i forhold til en dokumenterbar efterspørgsel på Aarhus­ Bolig, og hvordan der bygges almene boli­ ger nok til den planlagte befolkningsvækst i det østjyske område. Finanskrise og den økonomiske udvik­ ling på ejerboligmarkedet har dokumente­ ret styrken og værdien af en almen bolig­ sektor, der hverken skaber samfundsøko­ nomiske bobler, frister til lotterispil med privatøkonomien eller stavnsbinder til usælgelige ejerboliger.


Beboerbladet Beboerbladet for for Boligselskabet Østjysk Boligadministration Præstehaven

FÆLLESSPISNING I TRIVSELSHUSET

Trivselshuset – Hasle Centervej 159 – 8210 Aarhus V – Tlf.: 86159197

NOVEMBER 2011 Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 – 18.00

D AT O

AFTENSMAD

MA

07-11

Grillbøf lavet med persille og løg, pommes saute og salat

TI

08-11

Lasagne med salat og flutes.

ONS 09-11

Paneret skrubbe med kartofler og persillesovs

TO

10-11

Mortens Aften

MA

14-11

Gammeldags kylling med brun sovs og kartofler

TI

15-11

Fyldt nakkefilet med champignon og persille.

ONS 16-11

Wienerschnitzel med bagekartofler og salat

TO

17-11

Frikadeller med kartoffelsalat

MA

21-11

Fyldte pandekager med salat

TI

22-11

Krebinetter med stuvet grønt og kartofler

ONS 23-11

Dampet laks med små kartofler og hollandaise

TO

24-11

Hamburgerryg med grønlangkål og brune kartofler

MA

28-11

Roteret grillkylling med salat og bagekartofler

TI

29-11

Oksehale ragout med kartoffelmos

ONS 30-11

Stuvet hvidkål med medister.

TO

01-12

Bøf stroganoff med kartoffelmos

MA

05-12

Julebuffét

TI

06-12

Bøf i folie med kartoffelbåde og bearnaise

Husk atON du i hverdagene kan købe softice 07-12 Gammeldags oksesteg i Trivselshuset til kun 10 kr. TO 08-12 Brunkål med kogt flæsk og medister

Alle hverdage ka n der købes sand wich, fiskefilet, gr illkylling, hamburger, smørrebr ød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestille s i forvejen). •  1 middag kr. 22,•  Ud af huset kr. 27,•  Ekstra kød kr. 7,•  Emballage kr. 5,•  Levering kr. 5,•  10 klip kr. 200,•  10 klip ud af hu set kr. 300,-  (inkl. emballage og udbringning)

FællesBladet · November 2011

Side 13


FællesBladet · November 2011

K O N TA K T O P LY S N I N G E R AARHUS AFDELINGER Afdeling 1 & 2 – Præstehaven Varmemester Rino Jensen Præstevangsvej 16 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 16.00-17.00 Tlf.: 86 15 57 52 rj@praestehaven.dk – Udlejning af selskabslokaler i afd. 1 og 2, sker ved henvendelse til Jette Hansen, Viborgvej 115 01 3, Tlf. 30 66 59 03. Kontakt venligst på hverdage mellem kl. 15-18. Afdeling 3 – Ryhaven Varmemester Dennis Pedersen Ryhaven 65 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 25 73 13 dp@praestehaven.dk Fælleshus udlejes ved henvendelse til varmemester Dennis Pedersen på varmemesterkontoret hverdage kl. 8.30-9.00, tlf. 86 25 73 13 eller på dp@praestehaven.dk. Afdeling 5 – Rosengården Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 6 – Bispehaven Varmemesteren kan træffes på Hasle Centervej 209 Træffetid 8.00-10.00 Torsdag tillige 15-17 Tlf.: 87 44 75 93 driftkontoret@praestehaven.dk Udlejning af selskabslokale og gæsteværelser sker ved henvendelse til Pia Jarland på telefon

RY A F D E L I N G E R 42 70 59 50 torsdage mellem kl. 17.00 og 18.30 eller på mailadressen bispehavensselskabslokaler@hotmail.com, som tjekkes i tlf. tiden. Afdeling 9 – Rønnehegnet Varmemester Keld Laursen Havkærvænget 100 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 24 64 66 kl@praestehaven.dk Fælleshuset, Havkærvænget 100 og gæsteværelser Tilst Søndervej 44 B udlejes ved afdelingens bestyrelse 1. tirsdag i måneden 18.30-19.00, tlf: 86 24 74 84, eller ved Ingelise, torsdage 18.30-19.30. Udlejes kun til egne beboere. Book direkte: iph@webspeed.dk Afdeling 10 – Neptunvej Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Fælleslokalet udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 11 – Holbergsgade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 12 – Bymosevej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00

Tlf.: 86 15 27 39 sv@praestehaven.dk Fælleshuset Bymosevej 194 udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes ikke til private fester. Afdeling 13 – Wilstergade Varmemester Henrik Rørbæk Silkeborgvej 44 Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30 Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk Afdeling 14 – Tuestensvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Afdeling 15 – Stavnsvej Varmemester Søren Voigt Stavnsvej 193 Træffetid 8.30-9.00 Tlf.: 86 21 68 23 sv@praestehaven.dk Stavnsvejs fælleslokale udlejes ved afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere. Afdeling 16 – Rytoften og Ryhavevej Varmemester Karlo Kortsen Hasle Centervej 209 Træffetid/telefontid 8.00-10.00 samt torsdage 15.00-17.00 Tlf.: 87 44 75 93 kk@praestehaven.dk Beboere fra Rytoften og Ryhavevej kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

Varmemester for alle afdelinger I Ry: Hans Døssing Tlf.: 86 89 35 50 hd@ryandelsboligforening.dk Kontortid på Rugaardsvej 5: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-9.30. Afdeling 85 – Moselunden Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse. Det udlejes til beboerne i afdeling 85, derudover kan afdeling 76, 82 og 83 leje det til beboeraktiviteter, f. eks. afdelingsmøder. For udlejning kontakt: Mette Aaby. Mette Aaby Moselunden 7 D Tlf.: 35 11 64 06 Afdeling 88 – Skæphøj Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse, som udlejes til beboere i alle Ry- afdelingerne. For udlejning kontakt Katja Hillers. Katja Hillers Skæphøj 11, 8680 Ry Tlf.: 40 47 45 80 mail@katjahillers.dk


Beboerbladet for Østjysk Boligadministration

A D M I N I S T R AT I O N

BESTYRELSE

AARHUS AFDELINGER

Ø S T J Y S K B O L I G A D M I N I S T R AT I O N

Hasle Centervej 215 · 8210 Aarhus V

Else Christensen (form.) Præstevangsvej 12 st. tv Tlf.: 26 85 03 46

Karen Hansen Tilst Søndervej 8 B Tlf.: 23 35 20 29

Aase Jensen (næstform.) Skanseparken 27 B, 8680 Ry Tlf.: 86 89 34 02

Gitte Bülow Light Hasle Centervej 133 Tlf.: 20 22 61 46

Leif Scherrebeck Hasle Centervej 239, 1.tv. Tlf.: 60 77 21 55

Lene Hansen Præstevangsvej 22, st. tv. Tlf.: 21 62 84 93

Anne Kristensen Isagervej 21 B 01 1, 8680 Ry

Jette H. Madsen Skanseparken 23 B, 8680 Ry Tlf.: 60 20 42 83

Tlf. 86 15 66 88 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 9.30-14.00

Tirs: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Ons: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00 9.30-14.00

Tors: Pers. henv. Tlf. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00 9.30-18.00

Fre:

9.30-11.00 9.30-11.00

Pers. henv. Tlf. henv.

Inspektører: Preben Hansen: Tlf. 87 44 75 99. Flemming Juhl: Tlf. 87 44 75 92

Birte Sørensen Isagervej 21 B st. 3, 8680 Ry Tlf.: 21 14 49 98

Klaus Dahlerup Djernes Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

Tommy Jørgensen Skansehøj 6, 8680 Ry

Preben er inspektør for afd. 1, 2, 6 og 16. Flemming er inspektør for afd. 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (og Ry). Inspektørernes træffetider: Hverdage 8.15 – 8.45 Torsdage tillige 15.00 – 17.00

ANDRE NYTTIGE ADRESSER RY A F D E L I N G E R Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry

Tlf. 86 89 21 02 Administrationens åbnings- og telefontider: Man: Pers.henv. Tlf. henv.

10.00-12.00 9.30-12.00

Tirs: Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-12.00 Ons: Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-12.00 Tors: Pers. henv. 16.00-18.00 Tlf. henv. 9.30-15.30 Fre:

FællesBladet (hverdage 9.00-17.00) 86 19 72 15 c/o Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Aarhus C Redaktør: Nadia Bjørnson-Langen, e-mail: nadia@publico.dk Trivselshuset

Nødhjælp: såfremt uopsættelig

86 15 91 97

hjælp uden for normal arbejdstid

Hasle Centervej 159

er nødvendig, kan der ringes til:

Pia Mortensen

Vagttelefon Aarhus-afdelinger: 87 44 75 95 Vagttelefon Ry-afdelinger: 87 44 76 46

Serviceafdelingen Hasle Centervej 215 86 15 12 15, serviceafdeling@ojba.dk.

Pers. henv. 10.00-12.00 Tlf. henv. 9.30-11.00

FællesBladet · November 2011

Side 15


Julefrokost

Afdelingsbestyrelsen i Bispehaven inviterer alle pensionister til en hyggelig julefrokost. Mandag d. 5 december 2011 kl. 13.00–15.30 I Trivselshuset — Hasle Centervej 159 Billetter af 25 kr. kan købes i husets café frem til d. 01.12. 2011. Kom og vær med til et hyggeligt arrangement med dejlig mad og musik i Trivselshuset

Menu Hvide sild m. karrysalat Fiskefilet m. remoulade og citron Laks med kaviar og rejer Medister m. stuvet hvidkål Frikadeller m. kartoffelsalat Flæskesteg m. rødkål Lun leverpostej m. bacon og champignon Ris a la mande Kaffe, småkager og godter 1 øl/vand og 1 snaps

147_Fællesbladet_November2011  
147_Fællesbladet_November2011