Page 1

Oktober 2012 #01

Artikler / Debat / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

TEMA: BEBOERDEMOKRATI

BEBOERNES STEMME HAR TALT SIDE 6-19

VOXPOP SIDE 5: Hvad betyder beboerdemokrati for dig? NABOSKAB SIDE 20: Fuldt hus til festen på Stavnsvej TRIVSELSHUSET SIDE 24: Masser af efterårs-arrangementer


VORES BLAD — OKTOBER 2012

LEDER

At mange beboere finder det vigtigt at give deres stemme til kende – og dermed er med til at sætte rammerne for livet i deres boligafdeling, er et sundhedstegn.

Nadia Bjørnson-Langen REDAKTØR

VELKOMMEN TIL VORES BLAD

Det er ikke for meget sagt, at dette nummer af dit beboerblad er noget særligt. Først og fremmest står det i afdelingsmødernes tegn. Rigtig mange beboere valgte nemlig at bruge en septemberaften på at gøre tjeneste i beboerdemokratiets ånd. Bladets reportere lagde vejen forbi 14 afdelinger, og det er blevet til en række reportager, der byder på stort og småt fra afdelingerne. BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG

Bladet udkommer den 1. hver anden måned. Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. november.

Efter at have læst reportagerne fra de meget forskelligartede møder kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, hvad der egentlig kendetegner et sundt og godt beboerdemokrati. Er det, når mødet strækker sig over tre timer som i Skæphøj, fordi beboerne er mødt op med 16 punkter til eventuelt? Er det, når mødet afvikles effektivt og uden slinger i valsen som i afdeling 1 – eller når ophedede diskussioner får lokalet helt op på kogepunktet, som det i år var tilfældet i Moselunden?

Næste nummer udkommer d. 3. december. REDAKTION Uffe Lyngaae (ansv.), Nadia Bjørnson-Langen, Vibeke Harder, Rasmus Kjær, Lise Blom, Thomas Wilhelsen og Jane Skovbo. Redaktionen kan kontaktes telefonisk alle hverdage kl. 9.00-17.00 på tlf. 86 19 72 15 LAYOUT Ineo Designlab www.ineo.dk TRYK We Produce www.weproduce.dk POSTADRESSE Publico ApS, Mejlgade 47, Baghuset 1. sal, 8000 Århus C Vores Blad e-mail: nadia@publico.dk OPLAG: 2.400 eksemplarer

Konklusionen må være, at et levende beboerdemokrati er karakteriseret ved at have mange farver. Og det faktum, at rigtig mange beboere finder det vigtigt at give deres stemme til kende – og dermed er med til at sætte rammerne for livet i deres boligafdeling, er et sundhedstegn. Hele 16 sider er dedikeret til månedens tema om beboerdemokrati og afdelingsmøder. Og her finder vi den anden grund til, at dette nummer er noget særligt. For bladet har fra og med dette nummer fået flere sider – en tredjedel flere faktisk, og det giver blandt andet langt bedre mulighed for at komme i dybden med et særligt tema. Ligesom vi kan bringe flere historier, både om det nære og det mere overordnede. Samtidig har vi givet designet et løft med en lækrere type papir samt helt nyt design og farver, afstemt med selskabets øvrige kommunikationsmaterialer. Vi håber, du synes, det giver en bedre læseoplevelse. Er det ikke så væsentligt for dig at have bladet mellem hænderne, kan du altid finde Vores Blad online på www.østjyskbolig.dk. Sidst, men ikke mindst, vil du nok have opdaget, at bladet også på navnefronten er startet på en frisk. Det er ambitionen, at Vores Blad skal være samlende for selskabets afdelinger, men samtidig gøres endnu mere vedkommende for læseren fra den enkelte afdeling. Husk, at du kan hjælpe med at gøre beboerbladet interessant for dig og dine naboer. Send os blot et udkast eller nogle stikord til en artikel-idé, så sørger vi for resten.

Go’ læselyst! På redaktionens vegne Nadia Bjørnson-Langen

2


VORES BLAD — OKTOBER 2012

INDHOLD

STORT TEMA SIDE 6-19

SIDE

4

SIDE

20

ÅRETS AFDELINGSMØDER September har budt på afdelingsmøder i samtlige afdelinger. Vores Blad rapporterer fra møderne.

BEBOERDEMOKRATI

FED FEST I FÆLLESHUSET

Du ved, at din stemme tæller. Men

Ungdomsafdelingen på Stavnsvej holdt

hvad besluttes hvor? Læs med og

en forrygende sensommerfest med over

få overblik over den beboerdemo-

80 tilmeldte. Se billederne og mærk

kratiske struktur i Østjysk Bolig.

stemningen.

3


VORES BLAD — OKTOBER 2012

KORT OG GODT OM BEBOERDEMOKRATI

Billedtekst: beboerdemokrati handler om engagement, medbestemmelse – og socialt samvær.

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en unik styreform, der giver beboerne afgørende indflydelse på forholdene i boligorganisationen og ude i de enkelte afdelinger. Men hvem bestemmer hvad, og hvordan fungerer det lige? Du får her den korte forklaring.

AFDELINGSMØDET OG AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsmødet er øverste myndighed i den enkelte afdeling. En gang om året – i september – indkaldes beboerne til et ordinært afdelingsmøde, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift bliver behandlet og vedtaget. Det er også på afdelingsmødet, at beboerne vælger de beboere, der skal varetage afdelingens interesser i afdelingsbestyrelsen.

REPRÆSENTANTSKABET Den øverste myndighed i organisationen. Beboernes selvstyre betyder blandt andet, at hver afdeling vælger medlemmer til Østjysk Boligs repræsentantskab. Antallet afhænger af, hvor mange boliger afdelingen har. Herudover er organisationens bestyrelse en del af repræsentantskabet. Der afholdes ordinære repræsentantskabsmøder to gange årligt - et i foråret og et i efteråret. På disse møder godkender repræsentantskabet afdelingernes regnskaber og træffer vigtige beslutninger for boligorganisationen. Det kan for eksempel handle om målsætninger, vedtægtsændringer og køb og salg af ejendomme og grunde. Herudover vælger repræsentantskabet på efterårsmødet de medlemmer, som skal sidde i Østjysk Boligs selskabsbestyrelse.

SELSKABSBESTYRELSEN Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler.

4


VORES BLAD — OKTOBER 2012

VOXPOP

HVAD BETYDER BEBOERDEMOKRATI FOR DIG?

TENNA PEDERSEN, AFD. 9: Det er rigtig vigtigt at deltage i det, der sker i ens nærområde. Måske gør det ikke den helt store forskel, men små stemmer bliver jo også hørt. Jeg har tidligere boet i Bispehaven, og nu har jeg boet i Rønnehegnet i to år, og jeg har altid deltaget i afdelingsmøderne. Det sidste år har jeg desuden været suppleant til bestyrelsen, da jeg synes, bestyrelsesarbejde er spændende, og jeg godt kan lide at vide, hvad der rører sig i min afdeling.

JETTE MADSEN, AFD. 83: Det handler om medbestemmelse – at vi alle kan være med til at bestemme, hvordan her skal være at bo. Og det giver større tilfredshed som beboer og lyst til at blive boende. Jeg tror det er en del af forklaringen på, hvorfor folk ikke flytter fra Skanseparken, hvor jeg bor, før de skal bæres ud.

Det handler om medbestemmelse – at vi alle kan være med til at bestemme, hvordan her skal være at bo.

THOMAS CHRISTIANSEN, AFD. 15: Jeg synes, beboerdemokratiet er en fed ting, fordi alle bliver hørt. Lige meget om du er genert eller ej, kan du deltage – det kræver bare en stemmeseddel. Det er også nemmere at acceptere en afgørelse, du måske er uenig i, når den er vedtaget demokratisk.

5


VORES BLAD — OKTOBER 2012

TEMA

12

AFDELING AFDELING

PRÆSTEHAVEN 1 De blev valgt: DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Margit Hørdumt Lone Kramhøft Nick Kramhøft Vibeke Bak (suppleant) Tanya Løvschall (suppleant)

Fra venstre: Vibeke Bak, Margit Hørdum, Tanya Løvschall, Lone Kramhøft og Nick Kramhøft

AFDELINGSMØDE PÅ REKORDTID Rasmus Kjær

Stemmesedlerne kom ikke i brug, og på blot 24 minutter fik beboerne i Præstehavens afdeling 1 bekræftet hinanden i, at det alt sammen går meget godt. Klokken passerer syv, men der bliver stadigvæk skulet over mod indgangen til det hyggelige selskabslokale på Præstevangsvej. - Det kan jo være, at der kommer nogle flere, lyder det håbefuldt fra en af beboerne. Men efter fem minutters forgæves venten bliver døren lukket og mødet skudt i gang med repræsentation fra otte husstande. Else Christensen bliver enstemmigt valgt til at svinge dirigentstokken. BYTTE-BØGER-CENTRAL

Efter gennemgangen af årsberetningen, som ikke giver anledning til indvendinger eller spørgsmål, fremlægger bestyrelsen et nyt initiativ, som har været undervejs i noget tid. Idéen er, at der skal laves en fælles ’byttebøger-central’, så beboerne løbende kan få stillet deres læselyst. Formand Margit Hørdum kommer derfor med en opfordring til beboerne: - Hvis der er nogen, der har lyst til at donere lidt bøger til centralen, vil det være rigtig fint. Der skal jo være nogle bøger at bytte sine egne ud med. Tanken er, at bogcentralen skal holde åbent én gang om måneden.

HUSLEJESTIGNINGER

Økonomichef Morten Kraft får ordet og redegør for huslejestigninger for beboerne på mellem 45 og 116 kroner – alt efter boligtype. Det er blandt andet udgifterne til driften af møntvaskeriet, renholdelse af ejendommen og de tilhørende udearealer, der forhøjer huslejen. Samtidig har ejendommen et underskud fra forrige år, som skal bringes i balance. Som et lille plaster på såret vil beboerne derimod opleve en mindre besparelse på Stofa-udgifterne. REKORD I EFFEKTIVITET OG TID TIL SMØREBRØD!

Efter et par korte bemærkninger om trappevask, hvor der skal strammes op, kan dirigent Else Christensen erklære mødet for afsluttet. Og i bestyrelsen er de ikke i tvivl om, at der er tale om en ny rekord. - Vi har sat rekord i år, for det er vores hurtigste afdelingsmøde til dato, fortæller Nick Kramhøft. Efter mødet bliver der derimod afsat rigtig god tid til at nyde det højtbelagte smørebrød, som traditionen tro bliver serveret.

6


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

12

AFDELING AFDELING

PRÆSTEHAVEN 2 De blev valgt: DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Lene Hansen Flemming Hansen Anders Vad Bruun (suppleant) Jytte Secher (suppleant)

Fra venstre: Lars Christensen, Flemming Hansen, Else Christensen, Lene Hansen, Christina Louise Hansen og Anders Vad Bruun. Jytte Secher var ikke tilstede.

DØDE ROSER OG DEFEKTE MASKINER Vibeke Harder

Tre emner prægede debatten, da afdeling 2, Præstehaven, holdt det årlige afdelingsmøde: Vaskehuset, de grønne områder og de igangværende renoveringsprojekter. Og disse emner kunne bringe beboersindene i kog. - Det er ikke fordi, der er det store fremmøde, hva’?, hvisker en af de fremmødte til sin sidemand. - Nej, det er sløjt, svarer han igen. - Hvor er alle de unge mennesker? Ja, gennemsnitsalderen var høj, da 19 ellers debatlystne husstande var mødt op til afdeling 2’s afdelingsmøde på en regnfuld tirsdag. DET ER FOR DÅRLIGT!

Formandens gennemgang af beretningen starter da også med en konstatering af, at bestyrelsen jo selvfølgelig gerne havde set, at der var mødt endnu flere op. Derefter bevægede hun sig igennem blandt andet rosenbede, vaskerum og renoveringsprojekter – og netop disse emner var der mange kommentarer til: - DanJord ødelægger vores grønne områder – de har ikke forstand på, hvordan man passer roser, og de fjerner ikke ukrudt i græsplænerne. - Selv om vi fik nye vaskemaskiner sidste år, så virker de stadig ikke. Det er for dårligt! - Kommunikationen omkring renovering af altaner og det stigerørsarbejde, der i gang, har været dårlig. Det er nogle mærkelige skrivelser, vi får.

TO HANSEN’ER I BESTYRELSEN

Både bestyrelse og administration var helt med på, at der skal gøre noget ved alle tre punkter - og der er allerede gang i at få redt de mange tråde ud. Så debatten sluttede med en konstatering af, at der skal gøre noget, og det er der ved at blive. Herefter var det tid til valg. Lene Hansen havde alligevel, siden dagsordenen blev udsendt, valgt at genopstille, mens Lene Lee-Andersen havde valgt det modsatte. Lene Hansen fik lov til at fortsætte bestyrelsesarbejdet, og Flemming Hansen overtog den anden Lenes plads – til stor begejstring for de fremmødte. - Vi elsker dig, Flemming, lød det fra bagerste række. - Så kan jeg jo næsten ikke sige nej, smilede Flemming, som tager to år på posten. Da der også var valgt suppleanter, og de sidste kommentarer var faldet under eventuelt, stod resten af aftenen på smørrebrød og hyggesnak.

7


VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

TEMA

3

RYHAVEN DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Klaus Djernes Erik Hald Sussi Madsen Leif Kjeldsen (suppleant) Mette Rosenstedt

Fra venstre: Leif Kjeldsen, Sussi Madsen, Jonas Rosenstedt, Lisbeth Thuesen, Klaus Djernes, Erik Hald og Mette Rosenstedt.

DE TÆTTE AFSTEMNINGERS AFTEN Vibeke Harder

Håndsoprækning var ikke nok i Ryhaven. Flere gange måtte stemmesedlerne tages i brug, fordi afstemningerne var så tætte. En ting kunne ryhavebeboerne dog blive enige om: Alle var glade for at høre, at der endelig var nyt i afdelingens renoveringssag. - Var der ikke fuldt hus sidste år?, lød snakken i det lille fælleshus, da klokken nærmede sig 19. - Jo, men der var også hund og kat på programmet, smiler et af bestyrelsesmedlemmerne. Et så kontroversielt emne var ikke på dagsordenen denne gang – men Ryhavens beboere kunne alligevel blive uenige om et par af aftenens indkomne forslag. UAFGJORT

Afdelingens formand styrede på kompetent vis de ca. 30 fremmødte gennem bestyrelsens beretning, inden de seks stillede forslag skulle til afstemning. Alle forslagene kom fra bestyrelsen. Der blev stemt skriftligt om både skateanlæg, bålplads og hundelegeplads. Og afstemningerne var tætte – skateanlægget blev vedtaget med forholdsvis stort ja-flertal, hundelegepladsen blev med nød og næppe vedtaget, mens det helt store drama udspillede sig, da der var stemmelighed omkring bålpladsen – 28 stemmer for og 28 stemmer imod. - Hvad gør man så?, lød det i krogene, indtil en lovgivningskyndig kunne fortælle, at det betyder, at forslaget falder, da der skal være flertal, for at et forslag kan vedtages. Ryhaven får derfor ingen ny bålplads i denne omgang.

INGEN MODKANDIDATER

Valget til de tre ledige bestyrelsespladser foregik til gengæld fuldstændig udramatisk. Klaus Djernes og Erik Hald blev genvalgt uden modkandidater. Sussi Madsen blev foreslået som nyt medlem på en 1-årig plads, som er ledig, fordi et andet medlem har trukket sig. Hun ville gerne være med, og blev også valgt uden modkandidater. Suppleantposterne var der heller ikke rift om – de blev besat af de to beboere, der forvejen besad posterne. NYT OM RENOVERING

Måske skyndte Ryhaven sig igennem valget, fordi de vidste, at de under ”Aktuelt” skulle høre nyt om deres efterhånden meget langtrukne renoveringssag. Direktør Allan Søstrøm har for nylig været i Landsbyggefonden, hvor der nu endelig er givet tilsagn om huslejestøtte. Det betyder, at han kan gå videre til Aarhus Kommune og finde ud af, hvad der helt præcis skal ske i Ryhaven, hvad et realistisk huslejeniveau skal være osv. Direktøren forventer, at renoveringen kan gå i gang i starten eller midten af 2014. Disse nyheder blev taget imod med store smil – og således opløftede kunne Ryhavens beboere hæve mødet.

8


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

5

ROSENGÅRDEN DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Birthe Pedersen Pernille Mikkelsen Tanja Jensen (suppleant) Nina Meyer (suppleant)

Fra venstre: Birthe Pedersen, Helle Ravn-Sørensen, Pernille Mikkelsen, Nina Meyer og Tanja Jensen.

DAMERNE DOMINERER PÅ SILKEBORGVEJ Vibeke Harder

En bestyrelse bestående af tre markante kvinder – og med to kvindelige suppleanter klar til at tage over, hvis det skulle blive nødvendigt. Det blev resultatet af det årlige afdelingsmøde i Rosengården. Et møde, som var præget af glade beboere og taknemmelighed over at bo i en dejlig afdeling.

sig gøre – mod en huslejestigning på mellem 100 og 270 kr. – at få skiftet vinduerne allerede næste år. Det andet forslag omhandlede beplantning, men det kunne ingen af de fremmødte stemme for. Til gengæld var der rigtig god stemning, da økonomichefen kunne berette om huslejefald på 1,91 % næste år. KUN KVINDER BLEV VALGT

Klokken 19.00 var øllene knappet op, og de 18 fremmødte husstande var klar til at tage fat. Og allerede fra mødets begyndelse var stemningen i top. - Ved du hvad, Henrik, du er der bare altid, når det brænder på, lød det fra formand Birthe Pedersen, da hun præsenterede årets beretning. Og resten af forsamlingen var også glade for afdelingens varmemester – i hvert fald stemte de i med et stort bifald. NYE VINDUER I 2013

Allerede kl. 19.04 var det blevet tid til indkomne forslag. Der var i alt stillet tre styks, men de to af dem var ens, så de blev behandlet sammen. De omhandlede afdelingens vinduer, og det var et emne, de fleste beboere havde en mening om. Det trækker fra vinduespartierne, og der kommer meget støj fra gaden ind, selvom vinduerne er lukket, var meldingen. Boligselskabets økonomichef kunne fortælle, at der løbende bliver sat penge til side til nye vinduer, og at der er planlagt udskiftning i 2020. Forsamlingen synes dog, at otte år er lang tid at vente, så den stemte enstemmigt for, at økonomiafdelingen skal arbejde videre med at finde ud af, om det kan lade

Efter en kort rygepause var det tid til valg. Birthe Pedersen var på valg til formandsposten, men inden dirigenten overhovedet nåede at spørge, om andre havde lyst til at stille op til posten, var formanden genvalgt med en klapsalve af format. Historien gentog sig, da bestyrelsesmedlem Pernille Mikkelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Helle Ravn-Sørensen var ikke på valg i år, så de tre kvinder fortsætter deres bestyrelsesarbejde. Herefter skulle der vælges suppleanter – og i år blev også begge suppleanter af hunkøn. Så en ren kvindebestyrelse blev resultatet af et afdelingsmøde, der sluttede af med en beboers konstatering af, at Rosengården er et fantastisk dejligt sted at bo, fordi folk er meget venlige og hjælpsomme – og et dertilhørende stort bifald. Og så en omgang smørrebrød og endnu en kold Tuborg.

9


VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

TEMA

6

BISPEHAVEN DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Leif Scherrebeck Ibrahim Amcha Mohammed El Chafei Yasser El Chafei Mahmud Aziz (suppleant) Hafizullah Amirzai (suppleant)

Fra venstre: Mohammed El Chafei, Leif Scherrebeck, Hafizullah Amirzai, Yasser El Chafei, Mahmud Aziz, Gitte Bülow Light, Erwin Bülow Light, Winnie Pedersen og Ibrahim Amcha.

AFFALD, DØRLÅSE OG KAMPVALG I BISPEHAVEN Vibeke Harder

Rigtig mange Bispehavebeboere mødte op til en aften, der bød på debat om skrald og magnetlåse — og ikke mindst kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen arbejder videre med affaldsproblematikken – og ser blandt andet på, om det kunne være en idé at lave videoinformation om, hvordan man håndterer affald og især storskrald.

- Jamen, vi har ikke flere stole!, siger en fortvivlet Trivselshuset-medarbejder, da det klokken to minutter i syv bliver ved med at vælte ind med afdelingsmødedeltagere. 87 husstande mødte op for at få indflydelse på, hvad fremtiden i Bispehaven skal byde på. Og der var nok at tage fat på – dagsordenen for mødet fyldte en hel A4-side.

DØRENE STÅR PIVÅBNE

SKRALD ALLE VEGNE

Et af aftenens store samtaleemner var affald. Bispehaven flyder med skrald – storskrald, cigaretskodder og småaffald. Afdelingens inspektør havde medbragt billeder af svineriet – og det vakte hovedrysten hos de fleste fremmødte, som kunne bidrage med fortællinger om bleer, der kommer flyvende ud af vinduer og smørrede grin, når man konfronterer skraldesynderne. Affaldsproblemet kan komme til at betyde en huslejestigning, fortæller formanden for bestyrelsen – blandt andet fordi gårdmændene bruger 60-70 % af deres tid på at rydde op. BESTYRELSEN ARBEJDER VIDERE

- Hvis vi ikke finder en løsning på problemet i løbet af efteråret, så indkalder vi jer til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor vi må snakke om, hvad vi kan gøre ved det – for eksempel må vi se på, hvad det koster at få andre til at rydde op, sluttede formanden.

Også Bispehavens opgangsdøre fyldte meget denne aften. Mange af dem står åbne det meste af døgnet og giver fri adgang for eksempelvis indbrudstyve, og desuden er de nemme at rive op, da magneterne ikke er kraftige nok. Både bestyrelse og administration har det forgangne år arbejdet med forskellige løsninger på problemet, og inspektør Flemming Juel fremlagde et løsningsforslag om ekstra stærke magneter, som vil blive sat i gang senere i år. Hvis det ikke virker, så indkalder bestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde, så problemet kan blive løst, og folk kan føle sig tryggere i deres hjem. KAMPVALG FØR LUKKETID

Aftenen sluttede af med et kampvalg af format – hele 11 bispehavere stillede op til de tre ledige bestyrelsespladser. Og hele 10 ville være én af de to suppleanter. Optællingen af de mange stemmesedler trak ud, men klokken lidt i 11 blev fem glade bestyrelsesmedlemmer og suppleanter valgt og de mange bispehavere kunne vende de efterhånden trætte snuder hjemad.

10


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

9

RØNNEHEGNET DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Lone Jespersen Inge-Lise Hansen Lennart Bøgely-Fisker Tenna Pedersen (suppleant)

Fra venstre: Dennis W. Rasmussen, Inge-Lise Hansen, Poul Hansen, Annette Christensen, Lone Jespersen, Lennart Bøgely-Fisker, Tannie Sørensen og Tenna Pedersen.

TÆT VALG OG HED DEBAT I RØNNEHEGNET Vibeke Harder

Der var tæt løb om de to ledige bestyrelsespladser, da afdeling 9’s afdelingsmøde løb af stablen. Og så blev der lystigt debatteret løse hunde, parkering og misligholdte haver, inden smørrebrødet bragte den gode stemning tilbage til Rønnehegnet. - Har I spørgsmål til beretningen? Eller skal I lige læse den først?, grinte Lone Jespersen, formand for afdeling 9’s bestyrelse. Der blev mumlet og læst i krogene, men spørgsmål var der ingen af. Så beretningen blev hurtigt godkendt, og allerede 19.06 skulle der stemmes om det første forslag – som også blev vedtaget i noget der lignede stilhed. - Vi gemmer krudtet, smilte en af de mandlige beboere – og han fik ret, der skulle snart komme mere krudt på bordet. Allerede da forslag to skulle behandles, kom der nemlig gang i snakken blandt de 26 fremmødte husstande. CYKLER, HUNDE OG HAVER

- Hvorfor har I slettet punktet omkring cykling på fortovene? Nu risikerer vi jo, at voksne cykler vores børn ned. - Hvordan ser det ud med løsgående hunde? Jeg var ved at blive væltet af en forleden. - Hvem holder øje med, om beboere misligholder deres haver? Min nabo har sat et grimt, hjemmelavet drivhus op. Ja, pludselig kom der gang i debatten, og beboerne var omkring mange emner, før forslag to også blev vedtaget.

TRE KÆMPEDE OM TO PLADSER

En huslejestigning på 1,56 % havde beboerne ingen kommentarer til, men i forbindelse med gennemgangen af den planlagte periodiske vedligeholdelse fik boligselskabet et par ord med på vejen. - Det hjælper ikke, når jeg siger til varmemesteren, at mit tag er utæt! - Vi har ventet i tre måneder på at få repareret vores badeværelsesvindue! – var nogle af de kommentarer, selskabet måtte tage til efterretning. Herefter var det tid til et af aftenens højdepunkter: valg til bestyrelsen. Lone Jespersen blev genvalgt som formand uden modkandidater. Herefter var Inge-Lise Hansen og Henning Hansen på valg. - Jeg vil også gerne stille op, lød det fra Lennart Bøgely-Fisker, som endte med at få flest stemmer. 37 styk mod Inge-Lises 35 og Hennings 32. Lennart og Inge-Lise løb altså med de to bestyrelsesposter. DEBAT – OG SÅ SMØRREBRØD

Under eventuelt havde en beboer en opsang til bestyrelsen. - De skal også følge de regler, de selv er med til at lave, for eksempel omkring parkering. Det var der enighed om – både i bestyrelsen og blandt de øvrige beboere. Og med den enighed – og en ordentlig omgang smørrebrød – sluttede en debatfyldt aften i Rønnehegnets fælleshus med hyggesnak om bordene.

11


VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

TEMA

15

STAVNSVEJ DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Julie Christ Kiil Tina Sloth Schmidt Marie Isling Mads Neergaard Kejser Thomas Christiansen William Pham (suppleant) Daniel Bødskov (suppleant)

Fra venstre: Julie Christ Kiil, Tina Sloth Schmidt, Marie Isling, Mads Neergaard Kejser, Thomas Tovgaard Christiansen, William Pham og Daniel Bødskov.

STOR ROS OG KATTENS SMÅ MARGINALER Thomas Wilhelmsen

Forslaget om fitness faldt, og indekattene blev dømt ude i to tætte afstemninger på Stavnsvej. Til gengæld får ungdomsafdelingens beboere så rigeligt råd til at slå katten af tønden, når de i 2013 mere end syvdobler budgettet til sociale aktiviteter. Og så bød aftenen på ros til bestyrelsen. De sidste fremmødte beboere drysser ind på stolerækkerne i fælleshuset nogle minutter over syv. I god tid inden for det akademiske kvarter byder den afgående afdelingsformand, William Pham, velkommen til årets møde på Stavnsvej. Uden indvendinger falder valg af dirigent og stemmetællere på plads – og i løbet af den næste times tid skal det vise sig, at de sidstnævnte et par gange får brug for kuglerammen. FEST OG FACEBOOK I ÅRET, DER GIK

At bestyrelsen på Stavnsvej gør et godt og populært stykke arbejde, står hurtigt klart denne aften. Sommerfest og Facebook-kommunikation er blandt det forgangne års aktiviteter, mens sms-information er på vej. Det samme er en række sociale aktiviteter, fortæller bestyrelsen, der lægger op til at øge aktivitetsbudgettet fra 2.000 kroner i 2012 til 15.000 kroner i 2013. Nu mangler blot nogle medlemmer i det udvalg, der skal foreslå og planlægge løjerne. FITNESS UDLØSER SPÆNDING

skal vedtages på et ekstraordinært beboermøde. En privat vinduespudsningsordning bliver gjort kollektiv. Og forslaget til en ny husorden bliver også vedtaget uden større indvendinger. Til gengæld står den på spænding og stemmesedler, da forslaget om udendørs fitnessredskaber skal til afstemning. 24-24 bliver resultatet, og dermed har bestyrelsens forslag ikke flertal. Om det er de ni ekstra kroner om måneden, risikoen for fitness-gæster udefra eller noget tredje, der ligger bag afgørelsen, er uvist. INGEN MIAVEN I LEJLIGHEDERNE

Kort efter må stemmesedlerne igen i brug til to lejligheders forslag om tilladelse af indekat. Dyrenes ve og vel i sommervarme stuer samt nabostøj fra miaven er blandt de bekymringer, nogle beboere bringer til torvs forud for afstemningen, som får udfaldet 24-26 i skeptikernes favør. Dermed slipper de ”illegale” katte, der lusker rundt i afdelingen, også fremover for jaloux blikke fra artsfæller bag ruderne. Efter de to valggysere forløber gennemgangen af næste års budget helt uden dramatik. Det samme gør sammensætningen af bestyrelsen, hvor der lige præcis er kandidater nok til at besætte alle poster. Aftenen slutter med stor ros for bestyrelsens veludførte arbejde, som medlemmerne efterfølgende skyller ned med et glas spansk bag-in-box-vin i fælleshusets bar.

Af bestyrelsens fire forslag viser håndsoprækning flertal for de tre: Bestyrelsen får mandat til at arbejde videre med projekt ”flere fliser på terrassesiden”, som senere

12


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

16

RYTOFTEN - RYHAVEVEJ DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Peter Esmann Jesper Christensen Mila Vester (suppleant) Helle Dahl Jensen (suppleant)

Fra venstre: Peter Esmann, Asger Bachmann, Janne Christensen, Steffen Kristiansen, Mila Vester, Jesper Christiansen og Helle Dahl Jensen.

HUNDEPASNING OG BEBOERSIKKERHED Rasmus Kjær

Debatlysten var stor, og flere gange måtte beboerne i fælleslokalet på Ryhavevej afgøre stridsspørgsmål ved stemmeafgivelse. Muligheden for at passe hund og øget sikkerhed ved cykelkælderen var aftenens glohede temaer. Klokken syv bliver der stadigvæk hentet ekstra stole ind i fælleslokalet, og det er da også en tydeligt begejstret formand, Janne Christensen, der kort efter byder de mange fremmødte velkommen. Hvor er det sejt, at vi kan samle så mange, siger hun, mens hun kigger ud over de cirka 40 beboere, der sidder godt klemt rundt om bordene og langs væggene i det lyse fælleslokale til ungdomsafdelingen Rytoften/Ryhavevej. Klaus Djernes fra selskabsbestyrelsen bliver valgt som dirigent, og han leder hurtigt beboerne igennem årsberetningen, som ikke giver anledning til indvendinger. NU MÅ BEBOERNE PASSE HUND

Aftenens første indkomne forslag sætter derimod gang i diskussionslysten. Et par af beboerne har foreslået, at det fremover skal være tilladt at passe hund i afdelingen i op til tre uger ad gangen. Forslaget deler vandene. Kritikerne er særligt bange for støjniveauet, for som én beboer påpeger, kan gøende hunde være meget generende – særligt i eksamensperioder. − Og man kan jo ikke rigtigt bede en hund om at dæmpe sig, uddyber beboeren. Tilhængerne af forslaget mener ikke, at der er grund til at frygte for larmende hunde. Og skulle der opstå problemer,

vil man altid kunne tage fat i afdelingsbestyrelsen, som har navn, adresse og telefonnummer på hundepasserne. Hundepasningen skal nemlig altid meldes til afdelingsbestyrelsen forinden, så bestyrelsen nemt kan kontakte hundepasseren og løse eventuelle problemer. Det hele ender ud i en afstemning, som gør hundepasning tilladt i afdeling 16. LUKKET FOR UØNSKEDE GÆSTER

Det andet af aftenens store spørgsmål og indkomne forslag handler om øget sikkerhed ved cykelkælderen. For at hindre tyveri og hærværk om natten bliver det foreslået at købe nye yderdøre til cykelkælderen, der kan låses ’helt’ ned, så det i tidsrummet fra klokken 24.00 til 06.00 kun er muligt at komme ind i cykelkælderen via hovedindgangen. Varmemester Karlo Kortsen forklarer dog, at det slet ikke er nødvendigt med nye yderdøre. - Der skal bare etableres et nyt strømsystem til de nuværende døre, så de automatisk låser ned i det bestemte tidsrum. Blandt mødedeltagerne bliver det enstemmigt vedtaget at opdatere det nuværende dørsystem, så yderdørene til cykelkælderen bliver låst ’helt’ ned om natten.

13


VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

TEMA

78 ISAGERVEJ

DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Hanne Dittmar Anita Jensen Jens Lohmann Torben Olsen Laila Johansen Birthe Sørensen (suppleant) Beat Staehli (suppleant)

Fra venstre: Anita Jensen, Lisa Beyer-Jensen, Birthe Sørensen, Jens Lohmann, Anne Kristensen, Beat Staehli, Laila Johansen, Torben Olsen og Hanne Dittmar.

NY FORMAND FOR STOR BESTYRELSE PÅ ISAGERVEJ Vibeke Harder

Der skulle findes hele fem nye bestyrelsesmedlemmer til den syv mand store bestyrelse i afdeling 78. Og to suppleanter. Normalt lykkes det ikke at få fyldt alle bestyrelsesstolene, men i år blev alle pladserne besat af engagerede beboere – og afdelingen fik en ny formand. - Goddag goddag. Skal vi ligefrem give hånd? - Ja, det må man da godt i dag! Selvom man kender hinanden godt – og det gør man på Isagervej – så er dagen for det årlige afdelingsmøde en speciel dag. Allerede kl. 18.56 var alle stolene ved det lange bord fyldt op. Og der dukkede flere beboerdemokrater op, inden klokken blev 19.00, så der måtte findes flere stole frem. - Skal vi ikke rykke lidt tættere, så vi bedre kan mærke hinanden?, grinede en kvindelig beboer og rykkede sin stol tættere på sidemandens.

NY FORMAND

Der blev også spurgt meget ind til budgettet og de medfølgende betydelige huslejestigninger på mellem 209 og 390 kr. Claus Leiszner fra administrationens økonomiafdeling svarede på de mange spørgsmål, og budgettet blev godkendt. Og så var det tid til valg. To medlemmer – Lisa Beyer-Jensen og Anne Kristensen – var ikke på valg. Men derudover skulle der vælges en helt ny bestyrelse. Fem medlemmer og to suppleanter. Det sidste år har der kun siddet fem medlemmer i bestyrelsen, fordi der ikke var flere, der havde lyst til at være med. Men i år meldte fem medlemmer sig ganske frivilligt, og det samme gjorde to suppleanter, så nu er afdeling 78’s bestyrelse fuldtallig. En af de nyvalgte blev desuden valgt som ny formand – så efter denne hyggelige aften i kælderen under nummer 21A står Hanne Dittmar i spidsen for den store bestyrelse på Isagervej.

TALER SIG TIL ENIGHED

Allerede da formanden gennemgik beretningen, kom der gang i snakken blandt de cirka 30 fremmødte beboere. Især emner, der udspringer af den nylige renovering, blev diskuteret. Også under de efterfølgende forslagsbehandlinger blev der debatteret lystigt rundt om langbordet – og ved alle de indkomne forslag fik Ry-boerne talt sig frem til nogenlunde enighed. For eksempel omkring de pavilloner, der står på grunden. Hverken deres nuværende placering eller den foreslåede nye placering vakte begejstring – men så talte de sig sammen frem til en alternativ løsning, som de vedtog næsten enstemmigt.

14


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

82, 83, 87 SKANSEPARKEN DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Lis Pedersen Jette H. Madsen Alice Jespersen Aase Jensen (suppleant)

Fra venstre ses: Alice Jespersen, Lis Pedersen, Jette H. Madsen og Aase Jensen. Connie Fogh var ikke til stede. Andreas Kring er kontaktperson for Gerstedvej, afd. 87.

FARVEL TIL GYNGENDE GULVE OG HÆRGEDE HAVELÅGER Nadia Bjørnson-Langen

Beboerne fra Skanseparken afholdt årets afdelingsmøde i god tone og uden slinger i valsen. Afdeling 82 og 83 så tilbage på året, der gik – og kan se frem til nye vinduer og døre, færre gyngende gulve og flere havelåger. Hyggefaktoren er høj i beboerhuset Moselunden denne torsdag aften, hvor en god del beboere fra Skanseparken afdeling 82 og 83 har valgt at nyde aftenkaffen. Også en enkelt beboer fra afdeling 87 har trodset septemberregnen og sidder med som repræsentant for den mindre afdeling på Gerstedvej i Gl. Ry. EN HALV METER MERE

I sin beretning tager formanden fat på året, der gik. Et nyt, fælles affaldsanlæg er blevet etableret, og så har årets markvandring givet anledning til flere nye tiltag. Blandt andet fik driftspersonalet syn for, at adgangsforholdene ved passagen ved nr. 14 har været dårlig for kørestolsbrugere. Men det er der rettet op på nu, hvor stien er udvidet med en halv meter. Lis kan også fortælle, at den planlagte udskiftning af vinduer og døre fremrykkes – hvilket straks udløser et ’yes, vi glæder os’ i lokalet. Foruden døre og vinduer gælder for begge afdelinger, at der i 2013 blandt andet er afsat penge på vedligeholdelsesbudgettet til maling af skure. Mens beboerdemokraten fra afdeling 87 kan tage oplysningen med hjem om, at der i de kommende år skal henlægges penge til nye gulve, da de efterhånden er for tyndslidte til at blive slebet mere.

GYNGENDE GULVE

Gulve der gynger og knager. Problemet har vist sig i flere boliger, og Aase og Frode har derfor lagt gulv til et ”eksperiment”, hvor gulvene understøttes ved hjælp af en anordning med stolper og fliser i kælderplan. Lidt af en Storm P.-løsning, vil nogen måske hævde, men anordningen har vist sig at fungere, og planen er, at alle huse i afdeling 83 skal have samme løsning. – Hvorfor skal vores gulve ikke også ordnes?, spørger en beboer fra afdeling 82. Økonomichef Morten Kraft foreslår, at inspektør Lars Bertelsen tager en runde for at se, om det er tiltrængt i ældreboligerne. Og at afdelingen, der kan se frem til en god huslejenedsættelse, eventuelt kan vælge at afsætte penge til formålet – og dermed bruge noget af overskuddet på dette. FRA EN TIL TRE LÅGER

Et enkelt forslag er indkommet, og det handler om udskiftning af havelågen på stien mellem 21B og 23. Den er slidt ned som følge af, at folk ”kører den op” på cykel og knallert, og forslagsstiller foreslår derfor en mere holdbar model i stål eller galvaniseret jern. To andre låger i Skanseparkens område viser sig at være lige så medtagne, så forsamlingen vedtager enstemmigt at indhente tilbud på og indkøbe tre nye låger på en gang.

15


VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

TEMA

85

MOSELUNDEN DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Mette Aaby Alex Justesen Janna Bjarkadottir Saeed Habibzaden (suppleant) Ida Rasmussen (suppleant)

Bagerst fra venstre: Mette Aaby, Alex Justesen og Saeed Habibzaden. Forrest fra venstre: Susanne Madsen, Kirsten Kirkebæk og Janna Bjarkadottir. Nyvalgt suppleant Ida Rasmussen er fraværende på billedet.

LIVLIG DEBAT OM REGNSKAB OG RENOVATION Lise Blom

Forslagene var mange, og diskussionslysten var stor, før beboerne i Moselunden vendte tomlen op for næste års budget. Det starter ganske tilforladeligt, da omkring tyve beboere har forladt de røde toplanshuse i Moselunden i Ry for at deltage i det årlige afdelingsmøde i fælleshuset. Både dirigent og stemmetællere bliver valgt uden bemærkninger, og bestyrelsen beretter om et roligt år med få udflytninger og forbedret kloakering, men herfra stiger diskussionslysten, efterhånden som dagsordenen skrider frem. BESLUTNINGSPROCEDURE TIL DEBAT

De engagerede beboere melder sig første gang på banen, da beboerbestyrelsen fremfører et forslag om at ændre reglerne for urafstemninger. Reglerne foreskriver i dag, at bestyrelsen kun kan lave urafstemning, hvis beboermødet på forhånd har godkendt, at spørgsmålet må sendes til afstemning. Det giver ifølge bestyrelsen en meget omstændig proces, som til tider spænder ben for, at beboerne løbende inddrages i vigtige beslutninger. Bestyrelsen lægger op til at indføre en regel, som giver den et generelt carte blanche til at afholde urafstemninger, når den finder det relevant. Forslaget glider dog ikke igennem hos de fremmødte. Efter emnet er vendt og drejet, når beboermødet frem til, at bestyrelsen må nøjes med at sende forespørgsler ud, når den fremover ønsker at kende beboernes meninger.

REGNSKAB MED BEMÆRKNINGER

Uden for fælleshuset serverer vejrguderne en forsmag på det danske efterår, der er noget mere stormfuldt end stemningen inden døre. Alligevel sætter beboerne i utvetydige vendinger ord på deres frustrationer over det fremsendte budget for 2013, som de kalder uigennemskueligt på grund af manglende noter og almen sløsethed om regnskabsmæssige formkrav. Det falder flokken for brystet, at en større renovationsomlægning er blevet mere omkostningsfuld end lovet. Desuden pirrer mangelfuld information i processen, nye administrationsomkostninger og prioritering af vedligeholdelsesmidler til utilfredsheden. En konstruktiv debat munder ud i, at regnskabet godkendes med bemærkning om, at Moselunden fremadrettet ønsker større gennemsigtighed og forbedret kommunikation. På den positive side har budgetgennemgangen vist, at 2013 vil give beboerne forbedret stibelægning og nye toiletter, der i byens ånd skal udstyres med ’gode sæder’, som det bemærkes til fælles begejstring. GENVALG OG NYE ANSIGTER

Stemmesedlerne ligger uberørte på bordet, da den nye afdelingsbestyrelse er sammensat. De to erfarne kræfter Mette Aaby og Alex Justesen genvælges uden modstand for to år, mens Janna Bjarkadottir debuterer i bestyrelsen for en etårig periode. Sammen med to nyvalgte suppleanter kan de fejre valget og et veloverstået møde med højbelagt smørrebrød og kølige øl.

16


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

AFDELING

88 SKÆPHØJ

DE BLEV VALGT IND I AFDELINGSBESTYRELSEN: Katja Hillers Gert Dahl-Pedersen Eva Rytter (suppleant) Søren Ladegaard (suppleant)

Fra venstre: Søren Ladegaard, Alice Pedersen, Katja Hillers og Gert Dahl-Pedersen.

EVENTUELT NAPPER FOKUS Jane Skovbo

Uden indkomne forslag tydede alt på et hurtigt møde uden de store stridspunkter. Det fik et hidtil uset antal forslag til debat under Eventuelt dog rådet bod på. Et velourklædt bord pyntet med efterårssmukke blade lægger fra start an til et hyggeligt afdelingsmøde i Skæphøjs beboerhus. Indtil nu er kun bestyrelsens tre medlemmer mødt op, men lokalet summer allerede af god stemning. Langsomt siver flere til, indtil pladserne er fyldt op, og flere stole må findes frem. Der er stadig en altdominerende småsnakken i lokalet, og kun modvilligt forstummer den, da mødet sættes i gang. VALGT, VEDTAGET, GODKENDT – VIDERE

Traditionen tro bliver selskabsrepræsentant Claus Leiszner valgt som dirigent, og som reglerne foreskriver, vedtages også et stemmeudvalg, der dog aldrig får brug for at hoppe i arbejdstøjet. Afdelingsbestyrelsen aflægger sin beretning uden de helt store beretninger, men i stedet med en erkendelse om at ambitionsniveauet nok blev sat for højt sidste år. Dog er der nedsat et aktivitetsudvalg, som med stor succes har afholdt både fællesspisning og sankthansaften – et kig rundt i lokalet vidner om, at det ikke kun er bestyrelsen, der mindes nogle gode arrangementer. Med budskabet om at afdelingsbestyrelsen har meget mere på plakaten for det kommende år, afsluttes og godkendes beretningen efterfulgt af spontane klapsalver.

MINDRE HUSLEJESTIGNING SKRÆMMER IKKE

Der er ingen indkomne forslag, så Claus Leiszner giver sig selv ordet for at gennemgå driftsbudgettet. Hverken udgifter eller indtægter gemmer på de store overraskelser, og selvom både beboerblad og antennebudget giver anledning til lidt holdningsudvekslinger, bliver budgettet og den varslede huslejestigning 1,86 godkendt. HÆK-HYGGE OG HOLDNINGSÆNDRINGER

Dagens sidste punkt bliver også dens helt store stjerne. Intet mindre end 16 emner bliver behandlet under punktet Eventuelt, hvor de fremmødte lystigt diskuterer snerydning, solceller, husdyr og meget, meget andet. Fire overordnede temaer dominerer dog aftenen: parkeringsforhold, hække, affald og fællesvaskeri bliver taget op, debatteret og afsluttet – bare for at blive taget op igen. De fremmødte kalder til holdningsændring blandt beboerne, men i sidste ende kan ingen forslag dog vedtages, da de ikke er indsendt på forhånd. Alle emner bliver derfor videregivet til afdelingsbestyrelsen, som nu skal vurdere, hvad der ”bare” kan vedtages, og hvad der skal til afstemning på et kommende afdelingsmøde. FEDT MØDE!

Den gode stemning får endnu et nøk op ad, da ost og rødvin finder vej til bordet. I takt med, at ostetallerkenen bevæger sig rund, stilner også strømmen af kommentarer af, og Claus Leiszner ser sit snit til at afslutte mødet, der i øvrigt allerede bliver omtalt som ”et af de bedste afdelingsmøder nogensinde”.

17


VORES BLAD — OKTOBER 2012

TEMA

GLIMT FRA ET AFDELINGSMØDE Bestyrelsen i afdeling 12

Samtlige af selskabets afdelinger – store som små – havde afdelingsmøde på programmet i september. Få her et kig ind til nogle af de afdelingsmøder, som Vores Blad ikke nåede ud til. AFDELING 12 – BYMOSEVEJ

16 husstande tog del i årets møde. Afdelingsbestyrelsen kunne berette om et år med mange sociale arrangementer, hvor erfaringen er, at flere møder op, når de inviteres personligt. Der gøres også meget for, at nye tilflyttere føler sig velkomne og inkluderede – blandt andet med velkomstbrev. I årets løb har den aktive bestyrelse blandt andet indkøbt flere borde/bænkesæt og fået renoveret vejen til P-pladsen. På mødet faldt et forslag om katte- og hundehold – så der må fortsat ikke holdes husdyr på Bymosevej. Bestyrelsesvalget gav Mark Greisen og Anita Christensen en plads i bestyrelsen for to år, mens Kristian Rasmussen og Helene Christensen er suppleanter.

Bestyrelsen i afdeling 10

AFDELING 10 – NEPTUNVEJ

Syv husstande deltog. Beretningen kunne melde om lav deltagelse ved årets arrangementer og problemer med snerydningsordningen. Det sidste vil dog blive afhjulpet ved, at Kenneth fremover vil banke på døren, hvis ugens snerydder forsømmer sin opgave. Til bestyrelsesvalget blev Kenneth H. Riffelsen og Stefan Vladimirov valgt for to år, mens Mikkel Skov Rasmussen fik suppleantposten. Bestyrelsen i afdeling 11

AFDELING 11 – HOLBERGSGADE

Tre beboere tog turen til Fælleslokalet og fik opdateret sig på driftsbudget og nyt fra afdelingen. Porte afventer igangsættelse, mens cykeloprydning og opstramning af trappevask er forestående opgaver. To nye bestyrelsesposter skulle besættes for to år, og de gik til Pia Olesen og Seydeh Pishbon.

18


TEMA

VORES BLAD — OKTOBER 2012

Stemningsbillede fra afdelingsmødet i Afdeling 73 - Mågevej

De få, men glade deltagere fra afd. 14

AFDELING 14 – TUESTENSVEJ

To husstande møder op til et hurtigt overstået møde. Her kan administrationen advisere en huslejestigning på 4,15 procent, som primært skyldes fælles varmeudgifter og renholdelse. Afdelingen sparer til gengæld penge i renovation på grund af de nedgravede affaldscontainere. Afdelingen må desværre undvære en afdelingsbestyrelse, da ingen ønsker at opstille. Nete T. Poulesen fra Tuestensvej 38 vil dog gerne være kontaktperson.

Stemningsbillede fra afdelingsmødet i Afdeling 74 – Ny Kirkevej

ER DIN AFDELING IKKE NÆVNT? Referater fra de øvrige afdelingsmøder vil blive lagt på www.østjyskbolig.dk, efterhånden som de indløber. Se under ’For beboere’ og ’Afdelingsmøder 2012’

19


VORES BLAD — OKTOBER 2012

FESTDAG PÅ STAVNSVEJ

NABOSKAB

1

Klokken 16 blev der sat gang i aktiviteterne, hvor de festglade unge kunne vælge mellem rundbold, fodbold og kongespil.

2

Der var stor tilfredshed med festmenuen, som stod på helstegt pattegris.

3

Snakken flyder ved bordene.

4

Med hele 88 tilmeldte var der ikke plads til alle beboere i fælleslokalet.

5

Efter maden hygger nogle af beboerne sig udenfor.

Boldspil, helstegt pattegris og ølstafet. Der var fart over feltet, da bestyrelsen og aktivitetsudvalget på Stavnsvej i Tilst inviterede beboerne til en hyggelig festdag lørdag den 8. september.

20


VORES BLAD — OKTOBER 2012

MADPLAN

MAN 8/10 Hakkebøf med bløde løg, brun sovs og kartofler TIR

9/10 Lasagne med salat

ONS 10/10 Hønsekødssuppe og tarteletter med høns i asparges.

MADPLAN for Trivselshusets café

TOR 11/10 Oksehale Ragout med kartoffelmos MAN 15/10 Gammeldags kylling med brun sovs og kartofler og agurk salat TIR

Mandag, Tirsdag, Onsdag & Torsdag Fra kl. 17.00 – 18.00

16/10 Saltet svinemørbrad med enebær, kartofler og salat

ONS 17/10 Boller i karry med grøntsager TOR 18/10 Gullasch med kartoffelmos og surt

Hasle Centervej 159 / 8210 Aarhus V MAN 22/10 Millionbøf med kartofler og rødbeder TIR

23/10 Gryderet med lammebov og kartoffelmos

ONS 24/10 Medister med brun sovs, kartofler og rødkål TOR 25/10 Biksemad med spejlæg og bearnaise sovs MAN 29/10 Paprikakylling med pebersauce, ris og salat TIR

30/10 Hamburgerryg med grønlangkål

ONS 31/10 Flæskesteg med rødkål, kartofler, sovs og kartoffelchips TOR 1/11

Karrygryde med æbleselleri og ris

MAN 5/11

Bøf i folie med rodfrugtmos og løgsovs

TIR

Moussaka og salat

6/11

ONS 7/11

Torsk med sennepssovs og kartofler

TOR 8/11

Glaseret skinke med smørsovs, kartofler, ærter og gulerødder

MAN 12/11

Frikadeller med stuvet hvidkål

TIR

Kalkun med pak choy

13/11

ONS 14/11 Fyldt nakketfilet med svesker, æbler, sovs og kartofler Alle hverdage kan der købes sandwich, fiskefilet, grillkylling, hamburger, smørrebrød og pommes frites til rimelige priser (mad ud af huset skal bestilles i forvejen).

TOR 15/11

Kalvefrikassé med asparges og kartofler

MAN 19/11 Gammeldags bøfsandwich med pommes frites TIR

20/11 Stegt flæsk med persillesovs og rødbeder

ONS 21/11

Citronkylling med stegte kartofler og salat

1 middag

kr. 25,-

TOR 22/11 Paneret skinkeschnitzel med champignonsovs, kartofler og kogt blomkål

Ud af huset

kr. 30,-

MAN 26/11 Kylling i karry med kokosmælk, ananas og ris

Ekstra kød

kr. 10,-

TIR

Emballage

kr. 10,-

ONS 28/11 Fiskefrikadeller med persillesovs.

Levering

kr. 5,-

TOR 29/11 Lammekebab med ris, bøftomater og tabouleh

10 klip

kr. 230,-

MAN 3/12 Julebuffet.

10 klip ud af huset

kr. 330,-

TIR

27/11 Bøf stroganoff med kartoffelmos

4/12

Karbonader med stuvede gulerødder og ærter

(inkl. emballage og udbringning)

ONS 5/12

Coq au vin med smørristede kartofler

TOR 6/12

Brunkål med kogt flæsk

21


VORES BLAD — OKTOBER 2012

INFO

KONTAKTOPLYSNINGER VARMEMESTRE & SELSKABSLOKALER AARHUS-AFDELINGER

RY-AFDELINGER

Afdeling 1 & 2 – Præstehaven

Afdeling 9 – Rønnehegnet

Afdeling 13 – Wilstergade

Alle afdelinger i Ry

Varmemester Rino Jensen

Varmemester Keld Laursen

Varmemester Henrik Rørbæk

Varmemester Hans Døssing

Træffetid 8.30-9.00

Træffetid 8.30-9.00

Træffetid 8.30-9.00

Træffetid 9.00-9.30.

Samt torsdage 16.00-17.00

Samt torsdage 15.30-16.30 Havkærvænget 100

Rugaardsvej 5

Præstevangsvej 16

Tlf.: 86 24 64 66

Silkeborgvej 44

Tlf.: 87 44 76 43

Tlf.: 86 15 57 52

kl@praestehaven.dk

Tlf.: 86 19 98 91

had@ojba.dk

rj@praestehaven.dk

hr@praestehaven.dk Afdeling 85 – Moselunden

Udlejning af Fælleshuset og Udlejning af selskabslokaler:

gæsteværelser: Mød op på

Afdeling 14 – Tuestensvej

Afdelingen råder over både

Jette Hansen, Tlf. 30 66 59 03.

bestyrelsesmødet 1. tirsdag i mdr.

Varmemester Søren Voigt

selskabslokale og gæsteværelse.

Kontakt venligst på

18.30-19.00, eller kontakt Ingelise,

Træffetid 8.30-9.00

Det udlejes til beboerne i afdeling

hverdage mellem kl. 15-18.

via mail iph@webspeed.dk

85, derudover kan afdeling 76, 82 Stavnsvej 193

og 83 leje det til beboeraktiviteter, f.eks. afdelingsmøder.

Afdeling 3 – Ryhaven

Afdeling 10 – Neptunvej

Tlf.: 86 21 68 23

Varmemester Dennis Pedersen

Varmemester Henrik Rørbæk

sv@praestehaven.dk

Træffetid 8.30-9.00

Træffetid 8.30-9.00 Samt torsdage 15.30-16.30

Ryhaven 65 Tlf.: 86 25 73 13

Silkeborgvej 44

dp@praestehaven.dk

Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk

Udlejning af selskabslokaler: Kontakt Dennis Pedersen

Fælleslokalet udlejes ved

i træffetiden.

afdelingsbestyrelsen. Udlejes kun til egne beboere.

Afdeling 5 – Rosengården

For udlejning kontakt: Afdeling 15 – Stavnsvej

Mette Aaby.

Varmemester Søren Voigt

maa@gefiber.dk

Træffetid 8.30-9.00

Moselunden 7 D Tlf.: 51 70 13 36

Stavnsvej 193 Tlf.: 86 21 68 23

Afdeling 88 – Skæphøj

sv@praestehaven.dk

Afdelingen råder over både selskabslokale og gæsteværelse,

Beboere fra afdelingen kan leje

som udlejes til beboere i alle

fælleslokalet på Stavnsvej. Kontakt

Ry-afdelingerne.

Varmemester Henrik Rørbæk

Afdeling 11 – Holbergsgade

Træffetid 8.30-9.00

Varmemester Henrik Rørbæk

Samt torsdage 15.30-16.30

Træffetid 8.30-9.00

Afdeling 16–Rytoften-Ryhavevej

Katja Hillers

Samt torsdage 15.30-16.30

Varmemester Karlo Kortsen

Skæphøj 11, 8680 Ry

Træffetid 8.00-10.00

Tlf.: 40 47 45 80

samt torsdage 15.00-17.00

mail@katjahillers.dk

Silkeborgvej 44 Tlf.: 86 19 98 91

Silkeborgvej 44

hr@praestehaven.dk

Tlf.: 86 19 98 91 hr@praestehaven.dk

Afdeling 6 – Bispehaven

afdelingsbestyrelsen. For udlejning kontakt:

Hasle Centervej 209 Tlf.: 87 44 75 93

Varmemesteren

Afdeling 12 – Bymosevej

Træffetid 8.00-10.00

Varmemester Søren Voigt

Samt torsdag 15-17

Træffetid 8.30-9.00

Hasle Centervej 209

Stavnsvej 193

Tlf.: 87 44 75 93

Tlf.: 86 15 27 39

driftkontoret@praestehaven.dk

sv@praestehaven.dk

Udlejning af selskabslokale og

Fælleshuset Bymosevej 194

gæsteværelser: Pia Jarland,

udlejes ved afdelingsbestyrelsen.

Tlf: 42 70 59 50. Torsdage mellem

Udlejes ikke til private fester.

kk@praestehaven.dk Beboere fra afdelingen kan leje fælleslokalet på Ryhavevej, via mail: ryhavevej14@gmail.com

kl. 17.00-18.30 eller på mail bispehavensselskabslokaler @hotmail.com.

22


VORES BLAD — OKTOBER 2012

INFO

ADMINISTRATION AARHUS-AFDELINGER

RY-AFDELINGER

Hasle Centervej 215 · 8210 Aarhus V · Tlf. 86 15 66 88

Rugaardsvej 5 · 1. lok. 23 · 8680 Ry · Tlf. 86 15 66 88

Administrationens åbnings- og telefontider:

Administrationens åbnings- og telefontider:

Man:

Man:

Pers. henv.

9.30-11.00

Pers.henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tirs:

Tirs:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Ons:

Ons:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 12.00-14.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tlf. henv. 9.30-14.00

Tors:

Tors:

Pers. henv.

9.30-11.00 + 14.00-18.00

Pers. henv.

16.00-18.00

Tlf. henv. 9.30-18.00

Tlf. henv. 9.30-15.30

Fre:

Fre:

Pers. henv.

9.30-11.00

Tlf. henv. 9.30-11.00

Pers. henv.

10.00-12.00

Tlf. henv. 9.30-11.00

INSPEKTØRER

Træffetider: Hverdage 8.15–8.45 Samt torsdage 15.00–17.00 Flemming Juhl

Rasmus Christensen

Lars Bertelsen

Lars Varetager syn i samtlige

Tlf. 87 44 75 92

Tlf. 87 44 75 99

Tfl. 87 44 75 97

afdelinger og er inspektør for

flj@ojba.dk

rac@ojba.dk

lab@ojba.dk

alle afdelinger i Ry.

Afd.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 og 16.

Afd.: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.

ØVRIGE BESTYRELSEN

ANDRE NYTTIGE

Else Christensen (form.)

Karen Hansen

Vores Blad

Serviceafdelingen

Præstevangsvej 12 st. tv

Tilst Søndervej 8 B

86 19 72 15

86 15 12 15

Tlf.: 26 85 03 46

Tlf.: 23 35 20 29 Mejlgade 47, Baghuset 1. sal,

Hasle Centervej 215

Aase Jensen (næstform.)

Gitte Bülow Light

8000 Aarhus C

86 15 12 15,

Skanseparken 27 B, 8680 Ry

Hasle Centervej 133

mail: nadia@publico.dk

serviceafdeling@ojba.dk.

Tlf.: 86 89 34 02

Tlf.: 20 22 61 46

Leif Scherrebeck

Lene Hansen

Trivselshuset

Vagttelefon

Hasle Centervej 239, 1.tv.

Præstevangsvej 22, st. tv.

86 15 91 97

Uden for normal arbejdstid

Tlf.: 60 77 21 55

Tlf.: 21 62 84 93 Pia Mortensen

Aarhus: 87 44 75 95

Birte Sørensen

Jette H. Madsen

86 15 91 97

Ry: 87 44 76 46

Isagervej 21 B st. 3, 8680 Ry

Skanseparken 23 B, 8680 Ry

Hasle Centervej 159

Tlf.: 21 14 49 98

Tlf.: 60 20 42 83

Tommy Jørgensen

Klaus Dahlerup Djernes

Skansehøj 6, 8680 Ry

Ryhaven 19 Tlf.: 31 26 78 02

Anne Kristensen Isagervej 21 B 01 1, 8680 Ry

23


OVERSIGT

TRIVSELSHUSET 2012 Hasle Centervej 159 / 8210 Aarhus 159

ÅLEGILDE Lørdag 11. November

Billetter. Pris 75 kr. Kan købes i Trivselshuset. Menu. Stegte ål med stuvede kartofler og persille + 1 snaps. Ekstra snaps kan købes.

MORTENS AFTEN Lørdag 10. November

Billetter. Pris 70 kr. Kan købes i Trivselshuset

Levering kan kun ske til beboerne

Kl. 17.00

(indtil d. 07.11.11).

i Bispehaven eller Rymarken

Menu. Hovedretten er farseret and med hele møllen. Til Dessert er der Æblekage.

JULEFROKOST Mandag d. 3. december

Afdelingsbestyrelsen i Bispehaven inviterer alle

Menu. Sild, Fiskefillet, Laks, Medister,

pensionister til julefrokost.

Flæskesteg, Lun leverpostej, Sylte, Ris a la mande mm.

Billetter. Pris 25 kr. Kan købes i Trivselshuset (indtil d. 30.11.2012).

Kaffe & kage + 1 øl/vand og 1 snaps.

JULEAFTEN Lørdag d. 24. december

Traditionel dansk juleaften i godt selskab med

Menu. Der vil blive serveret juleand,

Kl. 16.00-21.30

områdets beboere.

flæskesteg, brune kartofler og sovs. Til dessert er der Ris a l´amande

Billeter. Pris 50 kr. Kan købes i Trivselshuset (indtil d. 15/12-11).

og en mandelgave til den heldige.

Vores Blad #01  

Beboerbladet for Østjysk Bolig: I Østjysk Bolig stod september måned i de årlige afdelingsmøders tegn, og beboerne mødtes rundt om i fællesh...

Advertisement