Saksan Markkinat - eBook (Osborne Clarke)

Page 1

i mpr i nt

downl oadPDF

Toimipiste

GmbH

Kustannukset (pääoma)

Ei vaadita pääomaa

Väh. 25.000 euroa

Velkavastuu

Ulkomaisella pääyhtiöllä

Vastuussa omista veloistaan

Velkavastuu

Ulkomainen pääyhtiö vastuussa

Ulkomainen pääyhtiö vastuussa

Oikeushenkilöllisyys

Ei erillistä oikeushenkilöllisyyttä

Erillinen oikeushenkilö1.

Yhtiöjärjestyksen laatiminen

2.

Yhtiöjärjestyksen todistuttaminen notaarilla

3.

Pankkitilin avaus ja pääoman talletus

4.

Rekisteröinti kaupparekisteriin

5.

Rekisteröinti paikalliseen elinkeinotoimistoon
GmbH

AG

OY

Oyi

Osakepääoma

EUR 25.000

EUR 50.000

EUR 2.500

EUR 80.000

Vastuu

Rajoitettu sijoitettuun osakepääomaan

Rajoitettu sijoitettuun osakepääomaan

Rajoitettu sijoitettuun osakepääomaan

Rajoitettu sijoitettuun osakepääomaan

Toimielimet

Toimitus-johtaja(t), osakaskokous

Toimitusjohtaja, osakaskokous, hallitus, hallintoneuvosto

Yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja (ei pakollinen)

Yhtiökokous, hallitus, hallintoneuvosto, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan vastuu

Vastuu johtamisvelvoitteiden rikkomisesta

Vastuu johtamisvelvoitteiden rikkomisesta

Lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen menettely

Lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen menettely

Osakkeiden vaihdanta

Notaarin on tehtävä kauppakirja osakkeiden vaihdannasta

Osakkeet vapaasti vaihdettavissa

Osakkeet vapaasti vaihdettavissa

Osakkeet vapaasti vaihdettavissa


Työsuhteen kesto

Irtisanomisaika

Koeaika (jos sovittu)

2 viikkoa

alle 2 vuotta

4 viikkoa (työsopimus loppuu kuun 15. päivänä tai kuun lopussa 4 viikon määräajalla)

2 vuotta

1 kuukausi (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavan kuun lopussa)

5 vuotta

2 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 2 kk jälkeen kuun lopussa)

8 vuotta

3 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 3 kk jälkeen kuun lopussa)

10 vuotta

4 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 4 kk jälkeen kuun lopussa)

12 vuotta

5 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 5 kk jälkeen kuun lopussa)

15 vuotta

6 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 6 kk jälkeen kuun lopussa)

20 vuotta

7 kuukautta (työsopimus loppuu irtisanomispäivää seuraavien 7 kk jälkeen kuun lopussa)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.