Page 1

Revista 04-05

P      Mi: 22.01. - Ma: 04.02.2014

ARIEL     

 

FLORIOL ! "   #$% &'(

  

101

15

, cu TVA

      

5

99

,

cu TVA


LEGUME/PRODUSE DIN CARMANGERIA PROPRIE

2

CORAL

CORAL

.!*285 %9 ,

758'.05/5 %44 ,

5

59

,

13%

6

REDUCERE cu TVA

6

 vechi

,

49 cu TVA

,

70

12% REDUCERE

cu TVA

 vechi

7

69 cu TVA

,

CORAL

CORAL

-'.)'/0'*'5&6 !  4 

-'.)'/0'.00*10.2300 !  #4 

8

69

,

21%

7

REDUCERE cu TVA

11

 vechi

,

02

, cu TVA

20%

99

REDUCERE cu TVA

 vechi

9

99

,

cu TVA

*  , 

* , , , 

) 

13

49

7%

, cu TVA

REDUCERE  vechi

, cu TVA

*  

35

8%

, cu TVA

REDUCERE

15

 vechi

16

, cu TVA

 vechi

24

09

, cu TVA

*+ ,, 

85

, cu TVA

 08008-7354767

7% REDUCERE

22

59

14

39

29

5%

, cu TVA

REDUCERE

18

 $ !"

 vechi

19

17

69

,

39

, cu TVA

www ###" !" #

8% REDUCERE

cu TVA

 vechi

19

29

, cu TVA

 !" 


PREPARATE DIN CARNE

ZIMBO

IFANTIS

REINERT

  %44 

  ; < %4 

    %4 

6

65

13% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

7

69 cu TVA

,

8

17%

95

6

REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

10

29

, cu TVA

cu TVA

ZIMBO

AGRICOLA

ALDIS

& :,,  944 

 & 44 

3 ,& %444 

5

49

13% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

6

35 cu TVA

,

21

65

15%

REDUCERE , cu TVA vechi  25

PERUTNINA

CRIS-TIM

& $ @4 

 , #4 

69

, cu TVA

12% REDUCERE

,

90

3

27

45

 vechi

7

20

,

cu TVA

10%

REDUCERE , cu TVA vechi  30 79

, cu TVA

REINERT  44 

 200 g

1+1

5

99

,

23

cu TVA

25 , cu TVA

ALDIS

CRIS-TIM

& , 

*=> ?44 

95

5%

, cu TVA

REDUCERE

18 59

10%

, cu TVA

REDUCERE

35

 vechi

39

95

, cu TVA

08008-7354767

49

12%

, cu TVA

REDUCERE

10

 $ !"

 vechi

12

00

, cu TVA

 vechi

20

00 , cu TVA

 www ###" !" #

 !" 


4

PRODUSE CONGELATE

COCO RICO

AGRICOLA

PAPANE

&  , 

& ,, 

3  #?4 

6

65

,

6%

16

REDUCERE cu TVA

 vechi

7

9

REDUCERE , cu TVA vechi  18

13 cu TVA

,

13%

19

,

66

, cu TVA

13%

29

REDUCERE cu TVA

 vechi

FROSTA

ROMPESCARIA

OCEANIS

;A; @44 

3 44 ,

; <&  , %444 

8

89

,

19%

4

REDUCERE cu TVA

 vechi

11

,

10

, cu TVA

13%

15

8

REDUCERE cu TVA

 vechi

4

,

cu TVA

78 , cu TVA

13%

49

,

82

10

REDUCERE cu TVA

 vechi

ARDO

ESCAL

* D  944 ,

) 1 $ %C@ 

9

80

,

cu TVA

LINCO ; , %9$?44 

25

42

,cu TVA

12%

26

REDUCERE  vechi

29

,cu TVA

14

, cu TVA

BONITO

14% REDUCERE  vechi

31

12 , cu TVA

GRADENA

& , , ,  B44 

3

62

5  , ?44 

53 ,

cu TVA

 08008-7354767

54

12%

, cu TVA

REDUCERE

10

 $ !"

 vechi

12

2

67

,

04

, cu TVA

www ###" !" #

31% REDUCERE

cu TVA

 vechi

3

92 ,

cu TVA

 !" 


LACTATE&DELICATESE

MILLI

NAPOLACT

DR.OETKER

8 %E %4$% 

0 *  , , @$%?4 

8  @B4 ,

10+2

3+1

17

4

,

5

1

74

,

cu TVA

43

14

14%

REDUCERE , cu TVA vechi  16

cu TVA

95

, cu TVA

ZUZU

LA DORNA

GRAN CUCINA

0  @E %4$?44 

+ + , ,!1(@9E %9$% 

% 

10+2 18

2

,

17

48

,

cu TVA

8% REDUCERE

cu TVA

DELACO

HOCHLAND

*, + , + + , ?44 

F+ ,, $ $%?4 

 vechi

19

02

, cu TVA

10

85

10%

REDUCERE , cu TVA vechi  12 05

, cu TVA

5+1

9

29

9% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

10

32

, cu TVA

4

84

,

cu TVA

ARDELEANCA

HOCHLAND

F+ , ?44 

(  , A %4 

17

9%

, cu TVA

REDUCERE

10

 vechi

11

25

, cu TVA

08008-7354767

4

43

,

cu TVA

 $ !"

 www ###" !" #

 !" 


6

LACTATE&DELICATESE

PALADIN

OLYMPUS

HOCHLAND

) 

 %444 

(  , 9 

* >  H  #44 

29

5%

25

,cu TVA

30

10%

, cu TVA

REDUCERE

24

REDUCERE  vechi

30

81 , cu TVA

 vechi

23

27

27

, cu TVA

52 ,cu TVA

ZOTT

COMINTEX

INEDIT

F G  9$944 A

* > ., * %C 

   @@4 

17

8%

97

,

23

REDUCERE cu TVA

 vechi

19

74

, cu TVA

7%

55

5

REDUCERE

,cu TVA

 vechi

25

,

54

, cu TVA

REDUCERE cu TVA

 vechi

6

89

,

cu TVA

PANTAI

NEGRO

A  C@4 

 ,  , C 

TOMI

15%

83

IA H $@4 

1

7%

57

,

cu TVA

 vechi

1

70

,

33

7%

, cu TVA

REDUCERE

18

REDUCERE cu TVA

REMIA

UNIVER

) , %4 

 , ?C44, ,

 vechi

19

83

, cu TVA

5+1

4

22

,

cu TVA

 08008-7354767

48

10%

, cu TVA

REDUCERE

65

 $ !"

 vechi

73

36

74

9%

REDUCERE ,cu TVA vechi  40

25 , cu TVA

www ###" !" #

67

, cu TVA

 !" 


8

CONSERVE

BONDUELLE

OLYMPIA

Grand DEFNE

â&#x20AC;¢ &   â&#x20AC;¢ 3 x 340 g per buc.

â&#x20AC;¢ * â&#x20AC;¢ 6 x 700 g per buc.

â&#x20AC;¢ ->  â&#x20AC;¢ 1350 g per buc.

9%

96

4

,

6

REDUCERE cu TVA

 vechi

,

49

5

,

62

cu TVA

11

,

cu TVA

10%

69

REDUCERE cu TVA

 vechi

AROVIT

GRADENA

CIRIO

â&#x20AC;¢ )+   â&#x20AC;¢ ) , H  â&#x20AC;¢ 300 g per buc.

â&#x20AC;¢ .> H Q â&#x20AC;¢ 400 g per buc.

â&#x20AC;¢ & ,> â&#x20AC;¢ .>Q â&#x20AC;¢ 3 x 400 g per buc.

3

60 ,

10%

2

REDUCERE cu TVA

 vechi

4

,

03

,

cu TVA

ARDEALUL

14%

42

REDUCERE cu TVA

 vechi

2

84

,

cu TVA

3

13 , cu TVA

29%

35 ,

13

REDUCERE cu TVA

 vechi

4

ANTREFRIG

BUCEGI

â&#x20AC;¢ *  , â&#x20AC;¢ 4 x 300 g per buc.

â&#x20AC;¢ & < â&#x20AC;¢ 5 x 200 g per buc.

76

,

cu TVA

â&#x20AC;¢ & <H â&#x20AC;¢ 5 x 100 g per buc.

5+1

5

91

,

3

cu TVA

cu TVA

FRANZ JOSEF

â&#x20AC;¢ 1  â&#x20AC;¢ 3 x 170 g per buc.

â&#x20AC;¢ ( , â&#x20AC;¢  â&#x20AC;¢ 170 g per buc.

97

,

3+1

cu TVA

 08008-7354767

,

NEPTUN

5+1

1

58

5

contact@selgros.ro

31

,

10

25

12%

REDUCERE , cu TVA vechi  11

cu TVA

www www.selgros.ro w

69

, cu TVA

S Selgros.Romania


%'() *+

EVRIKA

UNTDELEMN DE LA BUNICA

! "   #$% &'(

4

,

MAZZA ! , $ % 

! "   #$% &'(

34

5

99

,

cu TVA

77

16%

, cu TVA

REDUCERE

28

cu TVA

COSTA Dâ&#x20AC;&#x2122;ORO

DELMA

DIAMANT

! 2 % 

 > #$94 A

Z A,*

%4$% 

59

28

,cu TVA

8% REDUCERE  vechi

31

15 , cu TVA

73

9%

, cu TVA

REDUCERE

12

COLONIAL

DOBROGEA

Z A, @44$?

;, , ,+ ,444 %4$% 

 vechi

9

14

3

09

, cu TVA

 vechi

34

65

, cu TVA

63 ,

cu TVA

LINCO 5 9$94 

13

39

12%

, cu TVA

REDUCERE  vechi

15

36

, cu TVA

74

2

6% REDUCERE

,

cu TVA

*)

TITAN

;, , ,+ ,444 9 

), $ %4$% 

 vechi

2

93

,

cu TVA

29+3

2

17

,

5

02

,

26% REDUCERE

cu TVA

 vechi

6

86

,

08008-7354767

cu TVA

4

07

,

cu TVA

 $ !"

cu TVA

 www ###" !" #

 !" 


10

%'() *+

ATIFCO

DERONI

RISO SCOTTI

2   % 

;  ,  %4$% 

2    B$% 

8+2

5

22

16%

6

REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

6

,

26

,

19

cu TVA

12

15

, cu TVA

cu TVA

ARPIS

PANZANI

PAMBAC P

-> + %4$44 

; 

H(  

 44 

 &   $?44  @$?44 

3+1

2

79

,

4

,

cu TVA

16%

85

2

REDUCERE cu TVA

 vechi

5

,

82

,

85

cu TVA

ARNOS

cu TVA

MONTE BANATO

& >^> ?$94 

(, H ?$944 

VIVA &  %#$%44 

2

42

,

1

93

,

cu TVA

36% REDUCERE

cu TVA

ADIF

NESTLÃ&#x2030;

& ?$?44 

8  [ %\]9\ B44 

 vechi

3

05 cu TVA

,

16+2

1

55

,

cu TVA

 08008-7354767

2

 $ !"

39

,

15%

cu TVA

 vechi

2

84

,

35

10%

, cu TVA

REDUCERE

45

REDUCERE cu TVA

www ###" !" #

 vechi

50

75

, cu TVA

 !" 


%'() *+

DR. OETKER

AROVIT

(, 99;

F ,  $?4 

 ,,> #$@?4 

) ", 44 

0

89

10% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

0

99 ,

cu TVA

5

9%

85

,

REDUCERE cu TVA

6

 vechi

44

17

,

cu TVA

,

89

11

13% REDUCERE

cu TVA

JASMIN

ORLANDOâ&#x20AC;&#x2122;S

REGAL

* ,,+ 44 

/ %44 

2  %%$% &'(

 vechi

20

57 , cu TVA

11+1

6

19

13% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

7

15

,

cu TVA

13

85

15%

, cu TVA

REDUCERE

16

 vechi

2

83

,

36

, cu TVA

cu TVA

OLYMPIA

UNIVER )> H)> $??4 

)> H @44H@%? 

DELIKâ&#x20AC;&#x2122;AT 8 9$?44 A

5+1 13

4

,

cu TVA

80

2

,

11% REDUCERE

cu TVA

 vechi

VEGETA

MAGGI

5   + , 94 

  %4$C 

3

15 ,

cu TVA

12

65

, cu TVA

5

33

,

cu TVA

08008-7354767

1

92

,

17% REDUCERE

cu TVA

 $ !"

 vechi

2

32

,

cu TVA

 www ###" !" #

 !" 


DULCIURI

12

LAYâ&#x20AC;&#x2122;S

CHIO

CHIO

*A  %%$99 

*A  ?$# 

 %44 

11+1

0

82 ,

1

1

REDUCERE

,

cu TVA

11%

97 cu TVA

2

 vechi

cu TVA

,

REDUCERE

,

23

8%

69 cu TVA

FIESTA

ORLANDOâ&#x20AC;&#x2122;S

TUC

5 A,Q %4 

5 , %4 

F,  %44 

 vechi

1

85

,

cu TVA3

29 ,

13%

cu TVA

 vechi

3

78 ,

49

9%

, cu TVA

REDUCERE

10

REDUCERE cu TVA

 vechi

11

79

2

,

59

, cu TVA

cu TVA

COCONITOS

RO STAR

F $%44 

&F $%?4 

VIVA F  B$%4 

5+1

5+1

55

90

1

,

1

,

cu TVA

EUGENIA

VIVA

F =A, 9$$@# 

F  B$%4 

8+1

2

cu TVA

29

,

8+1

cu TVA7

23

,

cu TVA

 vechi

7

40

,

cu TVA

WWW. WWW WW W.SE W SELG SE LGR ROS OS..RO WWW.SELGROS.RO

1

50

,

cu TVA

  ,  , , 

 

     _  ,,  


DULCIURI

BELVITA

ACASSA

RUBINKING

 F  @44 

&,Q,, ,+ @44 

* A 9 

13

 55

7

,

5

REDUCERE

,

cu TVA

LION

11%

33 cu TVA

6

 vechi

05

,

AUTENTIC ROM

F  , ?$#@ 

cu TVA

23

18%

10

REDUCERE ,cu TVA vechi  28 51

, cu TVA

HEIDI  ( , ,  B4 

F  , B$@4 

8+1

1

14%

59

REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

1

86 cu TVA

,

0

89 ,

4

,

cu TVA

MILKA

MILKA BUBBLY

( , ,  @$%44 

( , ,  %44 

9%

59

REDUCERE cu TVA

 vechi

5

05

,

cu TVA

MILKA ( , ,  @$4H%44 

3

20

22% REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

4

12

,

MILKINIS * , %4$?@C 

cu TVA

59

9

,

16% REDUCERE

cu TVA

 vechi

11

45

, cu TVA

MILKA TENDER WISHES &  > %%4 

3

!!

1

90

,

cu TVA

08008-7354767

6

92

,

6% REDUCERE

cu TVA

 $ !"

 vechi

7

43

,

cu TVA

12%

20 ,

REDUCERE cu TVA

 vechi

3

65 ,

cu TVA

 www ###" !" #

 !" 


14

DULCIURI/CAFEA

POIANA

FANTAISIE

BELIN

*A0  *    , 99% 

(  944 

*  94$%H%@H%B 8

73

,

9

1

REDUCERE

,

cu TVA

8%

65 cu TVA

, cu TVA

LIPTON

LA FESTA

*  @$`9$%#d 

* , , %4$9

REDUCERE

,

55

10

 vechi

11%

60 cu TVA

 vechi

1

80

,

cu TVA

NESCAFÉ 3 ÎN 1 *  

 9?$%% A

3+1

11

20

,

5

,

cu TVA

DONCAFÉ

10%

90

11

REDUCERE cu TVA

6

 vechi

,

60

,

cu TVA

18%

20

REDUCERE cu TVA

 vechi

NOVA BRASILIA

TCHIBO EXCLUSIVE

* , , %#$%44 

* , , 44 

13

70 , cu TVA

' *   %94 

2

10

cu TVA

 vechi

2

59 cu TVA

,

95

12%

, cu TVA

REDUCERE

14

REDUCERE

,

35

7%

39

DONCAFÉ

LAVAZZA

' *   % 

- 5 ' *   % 

 vechi

17

00

, cu TVA

22%

REDUCERE , cu TVA vechi  13 40

, cu TVA

 08008-7354767

25

8%

, cu TVA

REDUCERE

24

 $ !"

 vechi

26

76

45

12%

REDUCERE , cu TVA vechi  87

65

, cu TVA

www ###" !" #

69

, cu TVA

 !" 


*<<'

GRANTâ&#x20AC;&#x2122;S

MINARD

STALINSKAYA

WEMBLEY

JIDVEI

A=AG ?4E

4C ,

F,, , 9%E

94 ,

7, ?4E

9$%4 ,

G- ?4E

9$4C ,

 & (+  #$4C ,

42

59

, cu TVA

 vechi

43

00 , cu TVA

31

25

15%

, cu TVA

REDUCERE

37

 vechi

08 , cu TVA

SCHWABEN WEIN

CASTELUL DINTRE VII

) f*   & . > #$4C ,

 & )  4C ,

43

33 ,cu TVA

 vechi

44

19

, cu TVA

37

21

 vechi

, cu TVA

38

12

19

15

47

, cu TVA

, cu TVA

PROLES PONTICA  & 7 #$% ,

(,' % ;)'  &  ) 4C ,

52

19%

, cu TVA

REDUCERE

19 99

 vechi

, cu TVA

15

10

11

, cu TVA

08008-7354767

8

35

,

8% REDUCERE

cu TVA

 vechi

9

09

,

cu TVA

 $ !"

15

50

7%

REDUCERE , cu TVA vechi  16 79

, cu TVA

 vechi

24

25

, cu TVAwww ###" !" #

 !" 


16

*<<'

COTNARI 2XL

SÃ&#x201A;NGE DE TAUR

 & * #$% ,

 &  ) % ,

IZVORUL MINUNILOR 5, , ,  %4$4 &'(

*'*=)'

<,)

5, , ,  D , #$% ,

5, , ,  D , #$94 &'(

10+2

13

55

7%

, cu TVA

REDUCERE  vechi

14

64

, cu TVA

75

10%

, cu TVA

REDUCERE

16

 vechi

18

24

1

,

79

, cu TVA

1

,

cu TVA

IZVORUL MINUNILOR 5, , ,   D , 9$4 &'(

20%

66

REDUCERE cu TVA

 vechi

2

10

,

cu TVA

2

02

5% REDUCERE

,

cu TVA

HAPPY DAY

CAPPY PULPY

 94 

 %9$4@@ &'(

 vechi

2

15

,

cu TVA

CIAO  #$94 5

03

,

cu TVA

 08008-7354767

 $ !"

4

65

,

cu TVA

 vechi

4

70

,

cu TVA

74

11%

, cu TVA

REDUCERE

10

www ###" !" #

 vechi

12

19

, cu TVA

2

42

,

6% REDUCERE

cu TVA

 vechi

2

59

,

 !" 

cu TVA


*<<'

GIUSTO NATURA  ?$94 &'(

COCA-COLA, FANTA, SPRITE

MIRINDA, 7 UP

PEPSI

 $%4 &'(

"# "#

79

4

,

cu TVA

ADRIA

 #$99 &'(

#$%9 &'(

17

 #$9 &'(

"# "#

3

27 ,

 vechi

3

cu TVA

2

cu TVA

5% REDUCERE

,

34 ,

99 cu TVA

SCHWEPPES

NESTEA

RED BULL

5, ,  #$% &'(

0(  %9$4 &'(

'  #$49 ,

3

 vechi

15 ,

cu TVA

4

96

,

3

cu TVA

20 ,

cu TVA

 vechi

3

35 ,

cu TVA

BIBO F,,, > ,+ #$94 &'(

2

,

"# "#

4

87

,

cu TVA

08008-7354767

2

81

,

cu TVA

 $ !"

84

4

24

,

6% REDUCERE

cu TVA

 vechi

4

51

,

cu TVA

15% REDUCERE

cu TVA

 vechi

3

35 ,

cu TVAwww ###" !" #

 !" 


18

*<<'

BURN

RIENERGY

ROCKSTAR

CORONA

TUBORG

'  #$49 ,

'  #$49 ,

'   ?$4 ,

#$4@ ,  ,

%B$4 , ,

$! 3

18+2

36 ,

1

,

cu TVA

7%

77

REDUCERE cu TVA

 vechi

1

92

,

cu TVA

4

16%

67

REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

5

59

,

cu TVA

5

7%

78

REDUCERE

,

cu TVA

 vechi

6

25

,

cu TVA

2

42

,

cu TVA

BECK’S

BÜRGER

9'<9,

94$4 ,

#$%4 &'(

#$9 &'(

SKOL #$9 &'(

6

96

,

13% REDUCERE

cu TVA

 vechi

8

06

,

cu TVA20+4

2

85

,

cu TVA

WWW.SELGROS.RO

"# "#

3

08 ,

cu TVA

6

20

,

cu TVA

_  , ,   


30

46

42

,cu TVA

05

, cu TVA

[Q 

?Q 

?Q 

22

51

35

, cu TVA

79

15

,cu TVA

14

45

, cu TVA

6

39

,

cu TVA

00

, cu TVA

4

97

,

cu TVA

5

73

,

cu TVA


NOU

*

3+1

+2x Silan 2L*

NOU

PERSIL Detergent automat capsule pentru rufe Diverse sortimente 15 capsule per pachet

22

PERSIL Detergent automat pudră pentru rufe Diverse sortimente 9,6 kg per buc.

PERSIL Detergent automat capsule pentru rufe Diverse sortimente 64 capsule per pachet

00

64

, cu TVA

99

23%

, cu TVA

REDUCERE

58

77

 vechi

120

52

, cu TVA

113

36

, cu TVA

Cumpără în perioada 22.01 - 04.02.2014 produse Pur în valoare de minim 120 lei cu TVA pe o singură factură şi primeşti după casele de marcat

5%

discount

constând în produse de curăţenie NOU

+2x Pur 450ml*

8+3*

PUR Detergent pentru vase Diverse sortimente 4,5 l per buc.

33

**

PUR ase Detergent pentru vase Diverse sortimente 900 ml per buc.

67

8

, cu TVA

39

,

cu TVA

**Campania se va derula în perioada 22 ianuarie 2014 – 04 februarie 2014. La această campanie promoţională pot participa persoane fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi până la data începerii campaniei (22 ianuarie 2014), cu domiciliul stabil / reşedinţa în România, clienţi ai Magazinelor Selgros, care achiziţionează produse participante la promoţie şi care acceptă termenii şi condiţiile Regulamentului. La această promoţie participă produsele de larg consum aparţinând mărcii Pur, aflate la vânzare în Magazinele Selgros. Participanţii care achiziţionează, pe aceeaşi factură fiscală Produse Participante în valoare de 120 lei TVA inclus, în perioada promoţională din Magazinele Selgros, vor beneficia pe loc de un discount de 5%, procent aplicabil la întreaga valoare (cu tot cu TVA) a Produselor Participante care se regăsesc pe respectiva factură fiscală. Discountul de 5% se va acorda în produse de curăţenie şi îngrijire a locuinţei aparţinând mărcilor Persil, Rex, Perwoll, Silan, Bref, Clin, Pur şi Somat, de către promoterii Selgros aflaţi după casele de marcat. Valoarea produselor acordate ca discount se va lua în considerare incluzând cota de TVA şi în funcţie de preţul de vânzare afişat în Magazinele Selgros Participante. Premiile oferite sunt în limita stocului disponibil şi se pot ridica numai din magazinul de unde s-au achiziţionat produsele Pur în valoare de 120 de lei. Regulamentul poate fi consultat în mod gratuit la biroul Relaţii Clienţi din fiecare magazin Selgros.

4+1*

3+1* REX Detergent automat pudră/gel pentru rufe Diverse sortimente 2 kg/1,46 l per buc.

14

20

83

57

, cu TVA

NOU

SOMAT Detergent tablete/capsule automat pentru vase 20 capsule/24/28/38 tablete per pachet

19

99

,

*Gratuităţile se acordă după casele de marcat

33% REDUCERE

cu TVA

SILAN Balsam pentru rufe Diverse sortimente 2 l/1,8 l per buc.

 vechi

30

12 , cu TVA

3+1* NOU

11

99

,

16% REDUCERE

cu TVA

 vechi

14

41

, cu TVA

BREF Odorizant benzi pentru toaletă/ Soluţie pentru curăţarea toaletei, 3 x 27 g per pachet; 750 ml per buc.

5

56

,

cu TVA

CLIN Soluţie pentru curăţarea geamurilor, 500 ml per buc.

6

35

,

cu TVA


9

,

18

3

,

cu TVA

cu TVA

25 ][Q 

\Q 

22 ,

13

,

cu TVA

, cu TVA

[ 

4

41

8

61

cu TVA

51

99

80

128

35

,cu TVA

, cu TVA

, cu TVA

14

29

45

20

, cu TVA

12

70 ,cu TVA

91

, cu TVA

9

52

,

cu TVA


22

^)='

BONUX

[ 

    #$?44 

TIDE

ARIEL

   44 

   44 

$&32

55

3

,

7

,

cu TVA9

09

,

cu TVA

cu TVA

BONUX

ACE PARFUMAT

LENOR

    %B 

h ,   %B$% 

F   C4 10

"("( ) *$$

'

32

4

, cu TVA

17

,

8

,

cu TVA

DUCK FRESH DISCS

cu TVA

BELLA PERFECTA

2  ,  ?  

GARNIER COLOR SENSATION

51

5   94  A

7 ,  

4+1

6

56

,

10

35

7

32

,

cu TVA

cu TVA

WHISKAS

GOURMET

1 ,,   B%44 

1 ,,   ?$B A

 vechi

7

18

,

cu TVA

20%

REDUCERE , cu TVA vechi  12 96

, cu TVA

 08008-7354767

1

 $ !"

95

,

cu TVA

 vechi

2

8

,

05

,

43

cu TVA

www ###" !" #

22% REDUCERE

cu TVA

 vechi

10

84 , cu TVA

 !" 


/$6ß7(6('86ß '()58086(Ķ( 1

2

4

3

5

SUPER 10

99

19%

REDUCERE , cu TVA vechi  13 65

, cu TVA

1.TAFT Fixativ pentru păr Spumă pentru păr Diverse sortimente 250/200 ml per buc.

17

99

,

21% REDUCERE

cu TVA

 vechi

22

95 , cu TVA

2.PERFECT MOUSSE Vopsea de păr sub formă de spumă Diverse sortimente per buc.

7

99

,

32% REDUCERE

cu TVA

 vechi

11

87

, cu TVA

3.PALETTE Permanent Natural Colors Vopsea de păr Diverse sortimente per buc.

9

99

,

24%

7

REDUCERE cu TVA

 vechi

13

, cu TVA

4.GLISS Şampon pentru păr Balsam pentru păr Diverse sortimente 250/200 ml per buc.

99

,

29

18% REDUCERE

cu TVA

 vechi

9

80

,

cu TVA

5.FA Gel de duş Diverse sortimente 250 ml per buc.

7

45

,

cu TVA

5

00

,

24%

6

REDUCERE cu TVA

 vechi

6

62

,

cu TVA

6.VADEMECUM Pastă de dinţi Diverse sortimente 75 ml per buc.

10

48

, cu TVA

17

45

,

cu TVA


24

^)='

LONDA

LONDA TREND

HEAD&SHOULDERS

7 ,  

;$ ,94

, ,944

  

3  ,  C4 

,

,

70

15

10

11

, cu TVA

,

$$

34

77

,cu TVA

cu TVA

NIVEA

NIVEA

COLGATE TOTAL

- >  9$94 

,  %44 

& ,  9$%44 

$ ! 

15

80

6+2

2+1

72

95

2

, cu TVA

,

NIVEA

8

,

cu TVA

cu TVA

ORAL-B

GILLETTE SERIES

&,   

,  94 

*, 

%4 

,

-

$"(

17

07

,

10

, cu TVA

cu TVA

GEROVITAL H3 CLASIC

LADY SPEED STICK   9$? 

*, ,  4 

7

69

,

23% REDUCERE

cu TVA

 vechi

9

2+1

99

,

cu TVA

 08008-7354767

27

89

17%

, cu TVA

REDUCERE

18

 $ !"

 vechi

22

11

61

,

79

, cu TVA

www ###" !" #

cu TVA

 !" 

Orlo765  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you