Page 1

PromoSystemer Messe- og utstillingssystemer


2

Velkommen

Velkommen til Allkopi Allkopi fortsetter å sette nye standarder for portable displaysystem. I denne katalogen finner du nye tekniske løsninger som går hånd i hånd med prisbelønnet design. Hvert produkt er nøye utformet for å understreke, og bli en del av budskapet. Og med den ambisjonen finnes ingen snarveier. Vi garanterer at våre kunder får høy kvalitet, innovativ design og en brukervennlighet utover det vanlige. For å imøtekomme nye behov av både eksklusive og ekstremt anvendelige løsninger tilbyr Allkopi et bredt produktsortiment bestående av så vel kostnadseffektive, som kompromissløse premiumsprodukter.


Innhold PromoRull

4

PromoStand

14

PromoXfoot

20

PromoVegg

26

PromoBrosjyre

32

PromoDisk

36

PromoSø yle

42

PromoProfil

46

Om oss

49

Våre avdelinger

50

Symbolforklaring

Variable høyder

Kan leveres med spotlampe

Variable bredder

Transpor t vennlig

Monteringstid

Montering krever ikke verk tøy


Pr

Pr

Pr

om

om

om

oV

oX

eg

t

d

g

foo

tan

ro

oS

P m o Ru ll

4 PromoRull


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oP

oS

sjy

le

fil

øy

isk

ro

ro

oD

oB re


6

PromoRull

PromoRull S10

Let t og smar t design som lar budskapet tale for seg selv. Dette er uten tvil markedets smidigeste rollupsystem. PromoRull S10 har et diskret og lekkert design med avrundede hjørner og lar budskapet tre frem i full kraft. Bildeduken ligger i sikker forvaring i kassetten når den ikke er i bruk.

Finnes i breddene 85, 100, 125 og 150cm. For valgf r i høyde f ra 155 – 220cm f innes teleskopst ang som t ilbehør.

En at t rak t iv og slitester k veske med skulder rem følger med.

Mater ialet er valgt med omhu for å g jøre PromoRull S10 let t, lek ker og br uker vennlig.


150 c m

125c m

10 0 c m

85cm

7

155-220x85cm 155-220x100cm 155-220x125cm 155-220x150cm Ik ke sy nlig område, gå r inn i sy s temet

Va r i a b l e h ø yd e r m e d e ks tr a

Bleed box, 5mm u t f a llende

te l e s ko p p i n n e

155 -220 c m 20 c m

Tr im box

Systemet har 20cm nederst som ik ke blir synlig, men går inn i systemet. Inneholder oppset tet et ut fallende bilde eller bakgr unnsfarge må det te for t set te på dis se 20cm. Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


8

PromoRull

PromoRull S20

Lekker og stødig. Med sin unike form og attraktive presentasjon passer PromoRull S20 i de fleste miljøer. Med sine avrundede ender i krom skaper den et unikt uttrykk i forening med motivet. For å ytterligere forsterke budskapet, finns det fargede endestykker som tilbehør som enkelt festes med supermagneter.

Legg til fargede endestykker for å ramme inn budskapet. Festes enkelt med supermagneter.

Finnes i flere høyder og bredder. For valgfri høyde mellom 155–220 cm velg teleskoppinne.

En slitesterk og attraktiv transportveske er med.


10 0 c m

85cm

9

155-220x85cm 155-220x100cm Ik ke synlig område, går inn i systemet Tr im box Bleed box,

Va r i a b l e h ø yd e r m e d e ks tr a

te l e s ko p p i n n e

155 -220 c m 20 c m

5mm ut fallende

Systemet har 20cm nederst som ik ke blir synlig, men går inn i systemet. Inneholder oppset tet et ut fallende bilde eller bakgr unnsfarge må det te for t set te på dis se 20cm. Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


10

PromoRull

PromoRull S30

Ef fek tiv innside, at trak tiv utside. Et gjennomgående design med detaljer av krom gjør at PromoRull S30 skiller seg ut ifra mengden. Med sin utfellbare støttefot er PromoRull S30 både smidig og stødig. Produktet finnes tilgjengelig i forskjellige høyder og bredder.

Attraktiv design med detaljer av krom.

Ta med deg PromoRull S30 hvor som helst.

Leveres med en slitesterk transportveske med skulderrem.


10 0 c m

85cm

11

155-220x85cm 155-220x100cm Ik ke synlig område, går inn i systemet Tr im box Bleed box,

e ks tr a

te l e s ko p p i n n e

155 -220 c m

Va r i a b l e h ø yd e r m e d

20 c m

5mm ut fallende

Systemet har 20cm nederst som ik ke blir synlig, men går inn i systemet. Inneholder oppset tet et ut fallende bilde eller bakgr unnsfarge må det te for t set te på dis se 20cm. Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


12

PromoRull

PromoRull T

Por tabel markedsføring på sit t enkleste. PromoRull T er en sammenleggbar, lett eksponeringsløsning. Den får plass i en liten nylonveske og monteres på mindre enn tretti sekunder. Dette gjør den til et ideelt verktøy til messer, events og selgere på turné. Under transport ligger bildeduken beskyttet i kassetten. Men sine 4,5kg inklusiv eksponeringsduk, er dette et genuint enkelt og portabelt display.

Spotlight som tilbehør til PromoRull T.

Leveres komplett i en smidig nylonveske.

Finnes i breddene 85 og 100cm. Høyden er 200 eller 218cm.


10 0 c m

85cm

13

200 /218x85cm 200 /218x100cm Ik ke synlig område, går inn i systemet Tr im box Bleed box,

20 0 c m e l l e r

218 c m

20 c m

e ks tr a

5mm ut fallende

Systemet har 20cm nederst som ik ke blir synlig, men går inn i systemet. Inneholder oppset tet et ut fallende bilde eller bakgr unnsfarge må det te for t set te på dis se 20cm. Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


om

Pr

Pr

om

om

ull

oV

oX

eg

t

g

foo

ro

oR

P

Pr

m o St an d

14 PromoStand


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oP

oS

sjy

le

fil

øy

isk

ro

ro

oD

oB re


16

PromoStand

PromoStand S10

Rask. Let t. Per fek t. PromoStand S10 er en elegant og smidig løsning, med perfeksjon i hvert ledd. Materialet er nøye valgt for å minske vekt og skape best mulig brukervennlighet. Fotens unike design gjør den stødig og eksklusiv.

Unik designet fot av høyeste tenkbare kvalitet.

Finnes i ulike størrelseskombinasjoner. Breddene er: 60, 85 og 100cm og høyden 196, 216 og 236cm.

Leveres med en attraktiv veske med skulderrem.


10 0 c m

85cm

80cm

60cm

17

196 /216 /237x60cm 196 /216 /237x80cm 196 /216 /237x85cm 196 /216 /237x100cm Tr im box

e l l e r 237c m

19 6 c m, 216 c m

Bleed box, 5mm u t f a llende

Husk 책 legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


18

PromoStand

PromoStand S20

Bilde og budskap i fokus. PromoStand S20 er som en tro butler som holder seg i bakgrunnen, men likevel gjør en glimrende jobb. Her kan publikum konsentrere seg om bildet og budskapet uten å bli forstyrret av rammeverket. Klemlistene som holder motivet på plass gjør det enkelt å bytte motiv.

Størrelsen er 85 x 215cm eller 90 x 223cm.

Enkel og anvendelig sammensetning.

Leveres komplett i en anvendelig nylonveske.


90cm

85cm

19

215/223x85cm 215/223x90cm Tr im box Bleed box,

223 c m

215c m e l l e r

5mm ut fallende

Husk 책 legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


om

om

Pr om

tan

ull

d

oV eg g

ro

oS

oR

P

Pr

Pr

m o

Xf

oo

t

20 PromoXfoot


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oP

oS

sjy

le

fil

øy

isk

ro

ro

oD

oB re


22

PromoXfoot

PromoXfoot S10

Et design som forsterker budskapet. To ganger. Denne løsningen gjør det mulig å kommunisere fra to hold. Derfor er PromoXfoot S10 ekstra bra plassert nær målgruppen, f.eks i butikker og showrooms. Høyden på bildet er justerbar, mens foten er sammenleggbar og stødig. Et design som forsterker budskapet. To ganger.

Finnes i breddene 60, 80, 85 og 100 cm. For valgfri høyde fra 155–220 cm finnes teleskoppinne som tilbehør.

Med sin fjærbelastede fot står PromoXfoot S10 stødig. Velg mellom enkel eller dobbelsidig eksponering.

Vesken leveres med skulderveske.


10 0 c m

85cm

80cm

23

75-230x80cm 75-230x85cm 75-230x100cm Tr im box

M a ks h ø yd e

23 0 c m

M i n i m u m h ø yd e

75c m

Bleed box, 5mm u t f a llende

Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4

Click!


24

PromoXfoot

PromoXfoot S20

Enkelt inntrykk, dobbelt ut trykk. Denne enkle og mangesidige løsningen passer både for kampanjer i stor skala, og mer faste utstillinger i f. eks. butikker eller hotellvestibyler. Produktet leveres uten løse deler; plasser stativets 3 føtter, juster teleskoppinnen til ønsket høyde og fest bildet med et enkelt håndgrep.

Produktet kan enkelt gjøres dobbelsidig.

Leveres med en slitesterk transportveske.

Stativets 3-fot system skaper god stabilitet.


10 0 c m

80cm

60cm

25

105-200x60cm 105-200x80cm 105-200x100cm

M a ks h ø yd e

20 0 c m

M i n i m u m h ø yd e

10 5c m

Tr im box Bleed box, 5mm u t f a llende

Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


om

om

om

foo

d

t

tan

ull

ro

oX

oS

oR

P

Pr

Pr

Pr

m

26 PromoVegg 26


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oP

oS

sjy

le

fil

øy

isk

ro

ro

oD

oB re

m o Ve gg

27


28

PromoVegg

PromoVegg S10

For kunder som vil ha det desider t beste. Uten tvil flaggskipet blandt Allkopis PromoVeggsystem. PromoVegg S10 er produsert av de beste materialer og er formgitt med presisjon ned til minste detalj. Design og funksjon er naturlig sammenflettet, og resultatet er den mest anvendlige PromoVeggen på markedet. Velg mellom enkel eller dobbel eksponering.

Alle kroker og kronglete opphengshakerer byttet ut med smidige supermagneter.

Finnes i ulike bredder. Høyden er 225 cm.

Bildebanene festes enkelt på de tredelte magnetskinnene som også stabiliserer rammeverket.

En komplett PromoVegg S10 med tilbehør, får enkelt plass i en transportboks på hjul.


29

Buet 1x3 buet innside

Rett

3st k baner á 67x225cm

1x3 ret t innside

1st k bane á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

1x3 buet ut side

1st k bane á 81x225cm

1x3 ret t ut side

2st k baner á 67x225cm ( hjør ner) 2x3 buet innside

1st k bane á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

4st k baner á 67x225cm

2x3 ret t innside

1st k bane á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

2x3 buet ut side

2st k baner á 81x225cm

2x3 ret t ut side

2st k baner á 67x225cm ( hjør ner) 3x3 buet innside

2st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

5st k baner á 67x225cm

3x3 ret t innside

3st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

3x3 buet ut side

3st k baner á 81x225cm

3x3 ret t ut side

2st k baner á 67x225cm ( hjør ner) 4x3 buet innside

3st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

6st k baner á 67x225cm

4x3 ret t innside

4st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

4x3 buet ut side

4st k baner á 81x225cm

4x3 ret t ut side

2st k baner á 67x225cm ( hjør ner) 5x3 buet innside

4st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

7st k baner á 67x225cm

5x3 ret t innside

5st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

5x3 buet ut side

5x3 ret t ut side

5st k baner á 81x225cm

5st k baner á 73.30x225cm 2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

2st k baner á 67x225cm ( hjør ner)

Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


30

PromoVegg

PromoVegg S30

Alt på et t sted ! Populære PromoVegg S30 har blitt en etterspurt klassiker. Eksponeringsduken monteres på rammen og henger deretter fast. Helt du vil bytte budskap. I denne oppdaterte og forbedrede versjonen, er festekrokene byttet ut med supermagneter i kombinasjon med en stødig Festeanordning

sikkerhetslås.

med borrelås gjør det lett å bytte budskap.

PromoVegg S30 holdes enkelt oppe ved hjelp av supermagneter.

Leveres med smidig transportveske på hjul.

Finnes i ulike bredder. Høyden er 223cm.


31

Størrelse 2x3 system

150x223cm

3x3 system

223x223cm

4x3 system

296x223cm

Dek kede k anter

29cm

Husk ĂĽ legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger. For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

1

2

3

4


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oV

oX

eg

d

g

t

tan

ull

foo

oS

oR

32 PromoBrosjyre 32


Pr

Pr

Pr

om

om

om

oP

oS

ro

le

fil

øy

isk

ro

oD

P m o Br os jyr e

33


34

PromoBrosjyre

PromoBrosjyre S10

Beredt til å spre budskpaet. Gedigen, lekker og funksjonell brosjyreholder til tro tjeneste! Hyllelommene er laget av gjennomsiktig plast og den stabile foten har blank krom-finish.

En forsterket nylonveske med ryggsekkremmer følger med.

1

2 

3

4


35

Brosjyrestativ som gir elegant innramming med hyller i tre eller plexiglass. Rask 책 sette opp. Brosjyrene plasseres p책 begge sider for maksimal synlighet.

Med plass for brosjyrer p책 begge sidene. Kommer i en robust aluminiumveske.

1

3

2

3

PromoBrosjyre S20

Tosidig eksponering som holder.


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oV

oX

eg

d

g

t

tan

ull

foo

oS

oR

36 PromoDisk 36


om

Pr

Pr

om

om

ro sjy re

oP

oS

ro

le

fil

øy

ro

oB

P

Pr

m o D is k

37


38

PromoDisk

PromoDisk S10

Selgerens beste venn. Rullende lagringsplass, arbeids- og eksponeringsflate. Dette lille podiet er den mest kompakte alt-iett-løsningen på markedet. PromoDisken rommer både PromoRuller, PromoBrosjyrer og spotlamper.

Forvandles raskt fra transportboks til podium. Bildemål: 115,5 x 79cm.

1

2

4

5

3

 


39

Det store podiet er intet mindre enn en portabel helhetsløsning for effektiv markedsføring. På hjul! Fyll den med PromoRuller, PromoBrosjyrer, PromoVeger og spotlamper.

Forvandles raskt fra transportboks til podium. Bildemål: 175 x 84cm.

1

3

25

4 PromoDisk S20

Alt i en koffert.


40

PromoDisk

PromoTekstilDisk S10

Por ten til publikum. PromoTekstilDisk S10 er et praktisk utgangspunkt for alle markedsaktiviteter. En demonstrasjonsdisk med et godt synlig bilde i tekstil møter publikum. På baksiden finnes hyller for lagring av personlige eiendeler, brosjyrer mm. Kombiner med PromoVegg S30 eller andre produkter for en helhetsløsning.

Total bildeflate, inklusiv hjørnene er Bordplaten finnes i tre valgfrie farger.

En komplett PromoTekstilDisk S10 får plass i denne transportvesken på hjul.

174 x 100cm.


99cm

4cm

33cm

10 0 c m

33cm

4cm

41

174 c m

Husk 책 legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger.

B a k side

For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

U t side Forside Tr im box Bleed box, 5mm u t f a llende


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oV

oX

eg

d

g

t

tan

ull

foo

oS

oR

42 PromoSøyle 42


om

om

Pr om

sjy

isk

ro re

oP ro fil

ro

oD

oB

P

Pr

Pr

m o Sø yl e

43


44

PromoSøyle

PromoS øyle S10

360 graders markedsføring. PromoSøyle S10 synes fra alle vinkler. En perfekt løsning for en-til-en markedsføring. Monteres uten verktøy. Bildeduken festes enkelt rundt topp- og bunnplaten med magnetteip. Bruk PromoSøyle S10 som et enkelt bord eller stable flere på hverandre (ved hjelp av PromoSøyle S10-mellomplate). Slik skaper du en hel scenografi av søyler.

Finnes i fargene sort og lys grå. Leveres med en smidig og robust transportveske.

Bildeduken festes enkelt rundt en topp- og bunnplate. Bygg en høyere søyle ved hjelp av PromoSøyle S10mellomplate.


16 9 c m

Husk å legge t il 5mm ut fallende alle ret ninger.

O ver la pp, 5cm p å hver side

For mer infor ma sjon om hvordan pr int k lare f iler Disk s tør rels e, 159x M a k s 150cm

sk al lages, se : ht t p ://w w w.allkopi.no /t ips

Tr im box

1

Bleed box, 5mm u t f a llende

2

3

4

5

150 c m

5cm M a ks

5cm

159 c m

45


Pr

Pr

Pr

Pr

om

om

om

om

oV

oX

eg g

t

d

fil

tan

ro

foo

oS

oP

46 PromoProfil 46


om

om

om sjy

øy le

isk

ro re

ro

oS

oD

oB

P

Pr

Pr

Pr

m o Pr

of

il

47


48

PromoProfil

PromoProfil S20

Kommunikativ kamelon. Anvendelig afischlist som kommuniserer effektivt hvor som helst – fra taket, veggen eller utstillingsvinduet. Et uslåelig produkt dersom gulvflaten er begrenset. Med en enkel festeanordning monteres bildeduken og er enkel å åpne for å bytte budskap.

Bildeduken klemmes på plass. Enkel å åpne for å bytte budskap.

Velg mellom en mengde ulike bredder. Flyttbare kroker gjør opphengningen enkel.Maks bredde er 220cm.


Om oss

Om oss Allkopi etablerte sin første avdeling i 1957. Det ligger mye erfaring på vegen frem til i dag.

Service Point Allkopi er i dag en del av et stort internasjonalt selskap. Servicepoint.net er en av de fremste selskapene i verden innen dokument, print og informasjonshåndtering. Besøk gjerne Servicepointdm.com for mer informasjon om internasjonale tjenester.

Allkopi 2009 Allkopi AS er landets desidert største leverandør innen grafisk bransje. Med 23 avdelinger og 250 ansatte betjener vi årlig over 15.000 kunder med mer enn 130.000 oppdrag.

Kunnskap og kvalitet Allkopi kjennetegnes gjennom kunnskap, kvalitet og evnen til å levere rett produkt på rett sted / tid. I grafisk bransje blir disse egenskapene veldig synlig. Heldigvis for oss.

Tillit siden 1957 Vi har opparbeidet oss kundens tillit siden 1957 og lever etter mottoet; med trykk på service! Allkopi har vært, er i dag, og skal være i fremtiden, et selskap du vil foretrekke først.

49


50

Avdelinger

Allkopi Asker

Allkopi Gardermoen

T

810 6 8 0 02

T

815 70 4 4 4

E

asker @ allkopi.no

E

gardermoen @ allkopi.no

Allkopi Bergen ( Nordnes )

Allkopi Hamar

T

55 55 30 4 0

T

62 12 10 30

E

nordnes @ allkopi.no

E

hamar @ allkopi.no

Allkopi Bergen ( Sandviken )

Allkopi Høvik

T

55 55 30 55

Tlf: 67 52 8 4 20

E

sandviken @ allkopi.no

E

hovik @ allkopi.no

Allkopi Drammen

Allkopi K ristiansand

T

32 83 01 80

T

38 07 0 0 50

E

drammen @ allkopi.no

E

kristiansand @ allkopi.no

Allkopi Fornebu

Allkopi Lillestrøm

T

67 83 07 0 0

T

67 49 51 4 0

E

fornebu @ allkopi.no

E

lillestrom @ allkopi.no


51

Allkopi Oslo ( Grenseveien )

Allkopi Sandnes

T

23 37 5 4 80

T

51 85 85 85

E

grenseveien @ allkopi.no

E

sandnes @ allkopi.no

Allkopi Oslo ( Mølleparken )

Allkopi Sandvika

T

22 80 67 0 0

T

815 6 8 050

E

profil.molleparken @ allkopi.no

E

sandvika @ allkopi.no

Allkopi Oslo ( Nedre Slot t sgt . )

Allkopi Sarpsborg

T

23 10 3 4 30

T

69 12 72 10

E

nedre-slot tsgt @ allkopi.no

E

sarpsborg @ allkopi.no

Allkopi Oslo ( Park veien )

Allkopi Stavanger

T

22 0 4 9 0 9 0

T

51 8 4 4 4 0 0

E

park veien @ allkopi.no

E

stavanger @ allkopi.no

Allkopi Oslo ( Skøyen )

Allkopi Tønsberg

T

23 13 18 80

T

33 31 26 86

E

skoyen @ allkopi.no

E

tonsberg @ allkopi.no sandnes @ allkopi.no

Allkopi Trondheim For opplastning av store T

filer: 73 87 71 20 filer.allkopi.no

E

trondheim @ allkopi.no


Test  

fgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfh

Test  

fgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfhfgdghdfh

Advertisement